Anda di halaman 1dari 4

NOTA MICROSOFT WORD

MEMULAKAN DOKUMEn

1. Klik pada butang Start


2. Tunjukkan pada Program, kemudian Microsoft Word
3. Klik pada Microsoft Word dan satu dokumen bernama Document 1
muncul

MENYIMPAN DOKUMEN

1. Klik File, Save As


2. Dalam kotak File Name taip nama dokumen
3. Klik save
4. Jika mahu menyimpan dokumen yang sudah ada
Klik File Save

MENUTUP DOKUMEN

1. Klik File Close

MENCETAK DOKUMEN

1. Klik File, Print Preview


Atau klik pada ikon Print Preview

KELUAR DARI PRINT PREVIEW

1. Tunjuk pada Close di atas Print Preview Toolbar


2. Klik Close

PRINT DOKUMEN

1. Klik File Print


2. Kotak Print terbuka, Set pada bahagian yang anda
kehendaki
3. Klik OK
MENUKAR BENTUK TULISAN PADA TEKS ATAU NOMBOR

1. Pilih teks yang hendak di tukarkan


2. Pada Formatting Toolbar, pilih bentuk tulisan yang dikehendaki
dalam kotak Front

MENUKAR SAIZ TEKS ATAU NOMBOR

1. Pilih teks yang hendak tukarkan


2. Pada Formatting Toolbar, pilih saiz dalam kotak Front Size.

MENGGARIS TEKS ATAU NOMBOR

1. Pilih teks yang hendak gariskan


2. Klik ikon Underline

MENEBALKAN TEKS ATAU NOMBOR

1. Pilih teks yang hendak tebalkan


2. Klik ikon Bold

MENCONDONGKAN TEKS ATAU NOMBOR

1. Highlight teks yang hendak dicondongkan


2. Klik ikon Italic

MENUKAR WARNA PADA TEKS ATAU NOMBOR

1. Pilih teks
2. Untuk memilih warna yang baru digunakan pada teks, klik Front
Color
3. Untuk memilih warna lain, klik pada anak panah pada sebelah kanan
butang Front Color
4. Pilih warna yang kehendaki, klik pada butang warna tersebut .
MEMASUKKAN SIMBOL

1. Pada menu Insert, klik simbol


2. Pilih tab Simbol
3. Tunjuk pada simbol yang kehendaki dan klik
4. Klik Insert

UNTUK UNDO KESILAPAN

1. Klik pada anak panah bersebelahan butang UNDO untuk melihat


senarai arahan terbaru yang ada pada UNDO.
2. Klik arahan yang ada pada UNDO

UNTUK REDO

1. Untuk REDO lebih dari satu arahan, klik pada anak panah di sebelah
kanan butang REDO
2. Klik pada arahan hendak REDO

MEMBUAT JADUAL

1. Klik butang Insert Table pada Standart Toolbar


2. Kemudian seret untuk memilih jumlah baris dan lajur yang
dikehendaki.