Anda di halaman 1dari 1

Macam-macam Mad Far’i

1. Mad wajib muttasil: Mad asli bertemu dengan huruf hamzah berada dalam 1
kalimat. Dibaca 6 harakat.

2. Mad jaiz munfasil: Mad asli bertemu dengan huruf hamzah berada di lain
kalimat.

3. Mad arid lissukun: Mad asli yang dibaca waqaf.

4. Mad badal: Mad pengganti huruf hamzah di awal kata. Dibaca 2 harakat.

5. Mad iwad: Fathahtain menjadi fathah, dibaca waqaf.

6. Mad layyin: Huruf berbaris fathah bertemu waw mati/ya mati, kemudian
terdapat huruf lain yang juga punya baris. Dibaca 2-6 harakat.

7. Mad shilah:

- Mad shilah qoshiroh: Terjadi bila setelah “ha” terdapat selain hamzah

- Mad shilah thowilah: terjadi bila setelah “ha” terdapat hamzah

8. Mad lazim mukhoffaf harfi: Ada pada awal surat Al-Quran. Dibaca 6 harakat.

9. Mad lazim mukhoffaf harfi musyaba: Ada pada awal surat Al-Quran. Dibaca 2
harakat.

10. Mad lazim mukhoffaf kilmi: Mad asli bertemu huruf sukun/mati. Dibaca 6
harakat.

11. Mad lazim mutsaqqol kilmi: Mad asli bertemu huruf yang bertasydid. Dibaca 6
harakat.

12. Mad farqu: Apabila terdapat huruf yang bertasydid jatuh setelah mad badal
panjangnya 6 harakat.

13. Mad tamkin: Apabila terdapat ya’ bertasydid bertemu dengan ya’ sukun.
Panjangnya 2 harakat.