KOLEJ BOSTONWEB

MPW 1133
PENGAJIAN MALAYSIA
ESEI KUMPULAN
NAMA NO.MATRIK TAJUK : : :

PENSYARAH : EN. AHMAD DZULFAHMI BIN MUHAMAD KELAS MASA TENGAHARI : KELAS 4 MBF :JUMAAT / 9.00 PAGI HINGGA 12.00

DIPLOMA IN SESI JANUARI – MEI 2011

Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan campur tangan tersebut serta ciri-ciri Sistem Residen dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Huraikan bentuk-bentuk kebudayaan dan adat resam yang diamalkan oleh kaum-kaum utama di semenanjung Malaysia. Huraikan peranan badan eksekutif (pentadbiran) dalam pemerintahan negara Malaysia? (11 Mac 2011) 5. (25 Mac 2011) 8. Nyatakan matlamat-matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 serta Bincangkan aspek-aspek utama yang tercakup dalam Dasar Pembangunan Nasional. TIADA markah akan diberikan. Bincangkan bagaimana pengenalan rancangan Malayan Union pada bulan Januari 1946 membawa kepada kelahiran Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) pada 11 Mei 1946. (1 April 2011) 9. (18 Februari 2011) 3. Keutamaan Dasar Luar Malaysia pada ketika ini ialah berkenaan dengan ASEAN dan OIC. . Bincangkan. Setelah campur tangan dalam hal-ehwal politik di Tanah Melayu. (18 Februari 2011) 2. British memperkenalkan Sistem Residen di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. (10 markah) 1. Bincangkan kebaikan dan keburukan perkembangan teknologi maklumat (IT) kepada negara kita.Soalan Kumpulan. Jika gagal. (25 Mac 2011) 7. (8 April 2011) Esei kumpulan WAJIB DIHANTAR sejurus selepas pembentangan kumpulan. Bincangkan bagaimana perlembagaan boleh menjamin keamanan dan kestabilan negara? (11 Mac 2011) 6. Mengapakah Malaysia dibentuk? Apakah reaksi dan penentangan yang dihadapi sebelum terbentuknya Malaysia pada 16 September 1963? (25 Februari 2011) 4.

(15 markah) 1000 patah perkataan. . Pengajian Malaysia. Malaysia Negara Kita. Johor dan Kedah terhadap Belanda dan British pada kurun ke-18. Sejarah Malaysia (1800-1963). Penerbit UPM. Senarai Rujukan -Mardiana Nordin & Hasnah Hussiin. -Haji Tajudin B Hj Hussein. Penerbit UTM -Mohd Isa Othman.Soalan Individu. 1. -Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum A. Tarikh akhir hantar esei individu ialah pada 25 MAC 2011(JUMAAT). Utusan Publications & Distributors. Kegagalan menghantar esei tersebut pada tarikh ditetapkan akan menyebabkan pelajar TIDAK DIBENARKAN memasuki peperiksaan akhir semester Jan-Mei 2011. Bincangkan perjuangan politik orang Melayu di Tanah Melayu dari tahun 1948 hingga 1957. Bincangkan tindak balas penduduk tempatan Perak. Malaysia:Perspektif Sejarah dan Politik. Kenegaraan Malaysia. Bhd. Jawan. Oxford Fajar. 2. -Kassim Thukiman. MDC Publishers Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful