KOLEJ BOSTONWEB

MPW 1133
PENGAJIAN MALAYSIA
ESEI KUMPULAN
NAMA NO.MATRIK TAJUK : : :

PENSYARAH : EN. AHMAD DZULFAHMI BIN MUHAMAD KELAS MASA TENGAHARI : KELAS 4 MBF :JUMAAT / 9.00 PAGI HINGGA 12.00

DIPLOMA IN SESI JANUARI – MEI 2011

Mengapakah Malaysia dibentuk? Apakah reaksi dan penentangan yang dihadapi sebelum terbentuknya Malaysia pada 16 September 1963? (25 Februari 2011) 4. Bincangkan bagaimana perlembagaan boleh menjamin keamanan dan kestabilan negara? (11 Mac 2011) 6. Keutamaan Dasar Luar Malaysia pada ketika ini ialah berkenaan dengan ASEAN dan OIC.Soalan Kumpulan. (25 Mac 2011) 8. Jika gagal. Setelah campur tangan dalam hal-ehwal politik di Tanah Melayu. Bincangkan bagaimana pengenalan rancangan Malayan Union pada bulan Januari 1946 membawa kepada kelahiran Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) pada 11 Mei 1946. Bincangkan kebaikan dan keburukan perkembangan teknologi maklumat (IT) kepada negara kita. (18 Februari 2011) 3. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan campur tangan tersebut serta ciri-ciri Sistem Residen dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. British memperkenalkan Sistem Residen di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Huraikan bentuk-bentuk kebudayaan dan adat resam yang diamalkan oleh kaum-kaum utama di semenanjung Malaysia. (1 April 2011) 9. (18 Februari 2011) 2. Bincangkan. (25 Mac 2011) 7. TIADA markah akan diberikan. Nyatakan matlamat-matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 serta Bincangkan aspek-aspek utama yang tercakup dalam Dasar Pembangunan Nasional. Huraikan peranan badan eksekutif (pentadbiran) dalam pemerintahan negara Malaysia? (11 Mac 2011) 5. (10 markah) 1. . (8 April 2011) Esei kumpulan WAJIB DIHANTAR sejurus selepas pembentangan kumpulan.

Bincangkan perjuangan politik orang Melayu di Tanah Melayu dari tahun 1948 hingga 1957. Bhd. Kegagalan menghantar esei tersebut pada tarikh ditetapkan akan menyebabkan pelajar TIDAK DIBENARKAN memasuki peperiksaan akhir semester Jan-Mei 2011. Utusan Publications & Distributors. 1. (15 markah) 1000 patah perkataan. Pengajian Malaysia. Senarai Rujukan -Mardiana Nordin & Hasnah Hussiin. Bincangkan tindak balas penduduk tempatan Perak. 2. -Haji Tajudin B Hj Hussein. Johor dan Kedah terhadap Belanda dan British pada kurun ke-18. Jawan. Tarikh akhir hantar esei individu ialah pada 25 MAC 2011(JUMAAT). Malaysia:Perspektif Sejarah dan Politik. . Oxford Fajar. Penerbit UPM. Sejarah Malaysia (1800-1963). -Kassim Thukiman. Kenegaraan Malaysia. Malaysia Negara Kita.Soalan Individu. MDC Publishers Sdn. Penerbit UTM -Mohd Isa Othman. -Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful