KOLEJ BOSTONWEB

MPW 1133
PENGAJIAN MALAYSIA
ESEI KUMPULAN
NAMA NO.MATRIK TAJUK : : :

PENSYARAH : EN. AHMAD DZULFAHMI BIN MUHAMAD KELAS MASA TENGAHARI : KELAS 4 MBF :JUMAAT / 9.00 PAGI HINGGA 12.00

DIPLOMA IN SESI JANUARI – MEI 2011

(18 Februari 2011) 3. TIADA markah akan diberikan. (25 Mac 2011) 7. (25 Mac 2011) 8. Bincangkan bagaimana perlembagaan boleh menjamin keamanan dan kestabilan negara? (11 Mac 2011) 6. (8 April 2011) Esei kumpulan WAJIB DIHANTAR sejurus selepas pembentangan kumpulan. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan campur tangan tersebut serta ciri-ciri Sistem Residen dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Nyatakan matlamat-matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 1970 serta Bincangkan aspek-aspek utama yang tercakup dalam Dasar Pembangunan Nasional. (10 markah) 1. Keutamaan Dasar Luar Malaysia pada ketika ini ialah berkenaan dengan ASEAN dan OIC. Bincangkan bagaimana pengenalan rancangan Malayan Union pada bulan Januari 1946 membawa kepada kelahiran Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) pada 11 Mei 1946. .Soalan Kumpulan. Huraikan peranan badan eksekutif (pentadbiran) dalam pemerintahan negara Malaysia? (11 Mac 2011) 5. Jika gagal. British memperkenalkan Sistem Residen di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Setelah campur tangan dalam hal-ehwal politik di Tanah Melayu. Bincangkan. Mengapakah Malaysia dibentuk? Apakah reaksi dan penentangan yang dihadapi sebelum terbentuknya Malaysia pada 16 September 1963? (25 Februari 2011) 4. Bincangkan kebaikan dan keburukan perkembangan teknologi maklumat (IT) kepada negara kita. Huraikan bentuk-bentuk kebudayaan dan adat resam yang diamalkan oleh kaum-kaum utama di semenanjung Malaysia. (18 Februari 2011) 2. (1 April 2011) 9.

Kenegaraan Malaysia. Oxford Fajar. Bincangkan perjuangan politik orang Melayu di Tanah Melayu dari tahun 1948 hingga 1957. Penerbit UPM. Senarai Rujukan -Mardiana Nordin & Hasnah Hussiin. -Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum A. Kegagalan menghantar esei tersebut pada tarikh ditetapkan akan menyebabkan pelajar TIDAK DIBENARKAN memasuki peperiksaan akhir semester Jan-Mei 2011. 2. Sejarah Malaysia (1800-1963). MDC Publishers Sdn. Tarikh akhir hantar esei individu ialah pada 25 MAC 2011(JUMAAT). Johor dan Kedah terhadap Belanda dan British pada kurun ke-18. Jawan. -Haji Tajudin B Hj Hussein. . Penerbit UTM -Mohd Isa Othman. (15 markah) 1000 patah perkataan. 1. Pengajian Malaysia. Utusan Publications & Distributors.Soalan Individu. -Kassim Thukiman. Malaysia Negara Kita. Bincangkan tindak balas penduduk tempatan Perak. Bhd. Malaysia:Perspektif Sejarah dan Politik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful