Anda di halaman 1dari 13

PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA DISIPLIN 2011-2015

Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator


pencapaian
1 Pelajar 1.Peratus kehadiran 1.Peratus kehadiran 1. Motivasi untuk menarik 1. Semua
tidak hadir pelajar mencapai 100% pada minat pelajar datang ke pelajar hadir
ke ke sekolah tidak tahun 2015. sekolah. ke sekolah
sekolah. mencapai 98%. 2.Pelajar datang ke 2. Meningkatkan kualiti dengan rela
sekolah dengan rela hati. pengajaran dan hati.
pembelajaran guru. 2. Pelajar yang
3. Mempertingkatkan tidak hadir
kesedaran pelajaran harus
akan kepentingan memaklumka
pelajaran. n
4. Mengadakan ketidakhadira
permuafakatan dengan n mereka
ibu bapa. kepada pihak
sekolah.
3. Pelajar lebih
mementingka
n pelajaran
berbanding
dengan
keseronokan
di luar atau di
rumah.
PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA DISIPLIN TAHUN 2011-2015
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator
pencapaian
1 Sekolah 1. Mempertingkatka 1. Guru besar. Januari- Kurang 100% 1. Semua
Destinasiku n kesedaran 2. GPK 1. November daripad pelajar pelajar hadir
pelajar akan 3. GPK HEM. . a 98% hadir ke sekolah.
kepentingan 4. GPK pelajar ke 2. Pelajar yang
pendidikan. KOKURIKULU hadir sekolah tidak hadir
M. ke setiap ke sekolah
2. Mendidik pelajar 5. Unit Bimbingan sekolah hari. harus
untuk Kaunseling . . memaklum
menghargai 6. Semua guru. ketidakhadir
masa an mereka
persekolahan. kepada
pihak
sekolah.
3. Menyemai nilai –
nilai “Sekolahku
duniaku” serta
menyayangi
sekolah.
PELAN OPERASI JAWATANKUASA DISIPLIN TAHUN 2011-2015
Nama projek Sekolah destinasiku
Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran pelajar akan kepentingan pendidikan.
2. Mendidik pelajar untuk menghargai masa persekolahan.
3. Menyemai nilai-nilai “Sekolahku Duniaku”serta menyayangi sekolah.

Tempoh Januari-November
Kumpulan sasaran Semua murid
Guru terlibat Guru besar,GPK 1,GPK HEM,GPK KOKURIKULUM,Unit Bimbingan Kaunseling dan Semua guru.
Proses kerja 1. Taklimat Program Sekolah Destinasi Ku

-Ucapan GPK HEM


-Penerangan tentang Program Sekolah Destinasi Ku
-Pelantikan Penyelaras.

2. Kenalpasti pelajar yang sering tidak hadir ke sekolah melalui rekod kawalan kelas dan rekod
Kehadiran daripada guru kelas.
3. Perbincangan dan kaunseling .Pelajar bermasalah selalu tidak hadir ke sekolah diberi
kaunseling.

Kekangan 1. Status motivasi pelajar ke sekolah amat rendah.


2. Pemantauan ibu bapa masih kurang.

Pemantauan Dilakukan oleh GPK HEM,Unit Kaunseling dan Guru kelas.

Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesanan program.
JAWATAN PENGAWAS
ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PENGAWAS 2011-2015
KEKUATAN(STRENGTH-S) KELEMAHAN (WEAKNESS-W)
S1-Disiplin dan sahsiah pengawas terkawal W1-Ada pengawas tidak berani mengarah/keyakinan rendah

S2-Ada pengawas yang komited dan bertanggungjawab dalam W2-Ada pengawas tidak begitu komited /bertanggungjawab
menjalankan tugas harian.

S3-Ada kerjasama di kalangan pengawas dan guru penyelaras.


W3-Ada pengawas takut member arahan kerana takut diugut
kemudian

S4-Pemantauan kerja yang berterusan


PELUANG(OPPORTUNITES-O) ANCAMAN(TREAT-T)
O1-Pihak sekolah sentiasa menyokong dan membiayai aktiviti T1-Pengawas mendapat ugutan daripada murid-murid yang ada
pengawas masalah disiplin.

O2-Mempunyai hubungan yang baik dengan semua warga T2-Sekolah mempunyai terlalu banyak pintu pagar masuk
sekolah dan murid-murid yang memahami apa itu peranan dan
tanggungjawab pengawas sekolah.

T3-Sekolah yang menjadikan laluan murid 2 buah sekolah lain


(SK taman Keramat 1 dan SMK Taman Keramat)

T4-Bantuan daripada pengawal sekolah kurang mantap.

T5-Kemasukan ibu bapa ke dalam kawasan sekolah dengan


kereta hingga ke tempat perhimpunan murid.
PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PENGAWAS 2011-2015
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
PENCAPAIAN
Prestasi kepimpinan 1.Pencapaian daya Meningkat prestasi -Meningkatkan kualiti 1.100% pengawas
kepimpinan masih kepimpinan pengawas kepimpinan guru menunjukkan daya
rendah. ke tahap cemerlang penyelaras dan ajk kepimpinan cemerlang.
Pengawas sekolah

2.Keyakinan diri Meningkat tahap - meningkatkan 2.100% pengawas


pengawas rendah keyakinan diri penglibatan pengawas terlibat dan
pengawas ke tahap dalam pengendalian berkeyakinan diri yang
cemerlang. semua aktiviti sekolah. cemerlang

-Menubuhkan pasukan 3.100% pengawas


guru bertugas harian di merasa yakin dan
blok murid tahap 1 dan berani kerana disokong
tahap 2 dan kawasan dalam menjalankan
yang sering menjadi tugas harian di sekolah.
tumpuan pelajar waktu
pagi dan rehat.
PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PENGAWAS TAHUN 2011-2015
B Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/sumber TOV ETR Indikator pencapaian
il
1 Watikah 1. Melahirkan Guru Besar,GPK Januari Sekolah 80% 100% 100% pengawas
pelantikan perasaan HEM,Unit pengawas pengawas boleh menjalankan
pengawas bertuah pengawas,unit masih yakin tugas dengan
kepada disiplin dan Unit belum menjalankan bersemangat.
pengawas Bimbingan dan mempunyai tugas
kerana dilantik Kaunseling ciri sebagai
sebagai pengawas. pengawas
pengawas.
2. Menimbulkan
semangat
untuk
menjalankan
tugas sebagai
pengawas.
2 Kursus 1. Melahirkan Guru Besar,GPK Februar Sekolah 80% 100% 100% pengawas
Kepimpinan pemimpin HEM,Unit i pengawas pengawas boleh menjalankan
Pengawas yang pengawas,unit belum akan tugasan dengan
mempunyai disiplin dan Unit mempunyai berkeyakinan cekap dan
ciri-ciri Bimbingan dan cirri-ciri /mempunyai berkualiti.
kepimpinan Kaunseling kepimpinan jati diri yang
berkualiti. yang kental dan
2. Memantapkan berkualiti. tahan lasak
lagi keyakinan dari segi
dan kekuatan fizikal dan
yang sedia mental.
ada untuk
menghadapi
cabaran yang
akan datang.
3. Membina jati
diri yang
kental dan
menguji
ketahanan
fizikal dan
mental.
3 Perjumpaan 1. Membincangk Guru Besar,GPK Sepanj Sekolah 80% 100% 100% pengawas
Bulanan an masalah- HEM,Unit ang pengawas pengawas yang bergerak
(sebulan masalah pengawas,unit tahun perlu yang pantas/cekap dan
sekali) disiplin terkini disiplin dan Unit diperingatka berdisiplin peka selalu
dan berusaha Bimbingan dan n tentang dan cekap /kerjasama diam
untuk Kaunseling tugas/peran dalam urusan alkan.
mengenalpasti an/tanggun tugasan
cara-cara gjawab harian.
menanganinya sebagai
. seorang
2. Membincangk pemimpin
an dan sekolah.
menjana idea
untuk
menyelesaikan
masalah-
masalah
pengurusan
tugas.
3. Mengemaskini
perancangan
aktiviti
,mengeratkan
silaturahim
/bertanya
khabar.
4 Lawatan GPK HEM,Unit April Sekolah 80% 100% 100% Pengawas
sambil pengawas,unit pengawas pengawas cerdik minda dan
belajar/pen disiplin dan Unit masih terbuka boleh berinteraksi
anda aras Bimbingan dan belum minda dan dengan berkesan.
1. Belajar melalui Kaunseling terbuka mata dan
melihat minda dan boleh
/mendengar/m tidak peka menggunaka
enanya/menye terhadap n pelbagai
ntuh. situasi pendekatan
2. Menimba ilmu sekeliling semasa
dan /hanya berurusan.
pengetahuan. mencontohi
3. Mendapat apa yang
pengalaman sedia ada.
baru mengenai
kepimpinan
/kerjaya/pendi
dikan
/perkembanga
n masa.
4. Bertukar
pendapat
/menjana idea
untuk
memantapkan
kualiti
kepimpinan
dan sistem
pelaksaanaan
tugasan
pengawas.

PELAN OPERASI JAWATANKUASA PENGAWAS TAHUN 2011-2015


Nama projek WATIKAH PELANTIKAN PENGAWAS
Objektif 1. Melahirkan semangat ingin menjalankan tugas.
2. Melahirkan perasaan dihargai
Tempoh 1 hari
Kumpulan sasaran Semua pengawas 46 orang
Guru terlibat GPK HEM,Unit pengawas,unit disiplin dan Unit Bimbingan dan Kaunseling

Proses kerja 1. Buat kertas kerja.


1.1:Ajk bertindak –Agihan tugas
1.2: Kos perbelanjaan-Makan/sijil.
1.3: Hantar untuk kelulusan guru besar.

2. Taklimat watikah.
-kepada semua pengawas.
-Raptai semua pengawas.

3. Pelaksanaan.
-Ucapan guru besar
-Penyampaian watikah oleh Guru besar.

Kekangan Ajk kurang memberi kerjasama


Pemantauan Guru besar , GPK HEM,Unit pengawas,unit disiplin dan Unit Bimbingan dan Kaunseling

Penilaian 1. Pengawas diagihkan kepada 2 kumpulan


2. Pengawas tahap 1 (lelaki) akan dipanggil untuk menerima watikah di ikuti pengawas lelaki tahap 2.
3. Pengawas tahap 1 (Perempuan) akan dipanggil untuk menerima watikah di ikuti pengawas perempuan
tahap 2.
4. Murid akan turun dari pentas mengikuti yang ditentukan.
Penambahbaikan Anggota polis akan dijemput untuk memberikan ceramah pencegahan jenayah/disiplin.

Nama projek KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS


Objektif 1.Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti
Tempoh 1 hari(Februari)
Kumpulan sasaran Semua pengawas 46 orang
Guru terlibat GPK HEM,Unit pengawas,unit disiplin dan Unit Bimbingan dan Kaunseling

Proses kerja 1 . Buat kertas kerja.


1.1:Ajk bertindak –Agihan tugas
1.2: Kos perbelanjaan-Makan/sijil.
1.3: Hantar untuk kelulusan guru besar.
1.4: Membuat tempahan makanan .
1.5: Membuat surat kebenaran kepada ibu bapa pengawas.

2. Taklimat kursus
2.1:kepada semua AJK.
2.2:Kepada semua pengawas sekolah.
3.Pengesahan.
3.1: Surat kebenaran daripada ibu bapa pengawas.

4. Pelaksanaan.
4.1:Pengawasan AJK sepanjang kursus
4.2:Aktiviti mengikut jadual yang ditetapkan oleh penceramah/penyampai kursus.

Kekangan Kos pembelanjaan yang tinggi


Pemantauan Guru besar , GPK HEM,Unit pengawas,unit disiplin dan Unit Bimbingan dan Kaunseling

Penilaian 1. Pengawas dibahagikan kepada beberapa kumpulan


2. Setiap kumpulan akan dinilai bagi mengenalpasti prestasi,keyakinan dan cirri-ciri kepimpinan.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian ,penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang pengawas melalui
pemantauan berterusan.

Nama projek Perjumpaan Bulanan Pengawas


Objektif 1. Membincangkan masalah-masalah disiplin terkini dan berusaha untuk mengenalpasti cara-cara
mengatasinya.
2. Membincangkan dan menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugas.
3. Mengemaskini perancangan aktiviti.
4. Mengeratkan silaturahim dan bertanya khabar.

Tempoh Hari selasa dalam minggu pertama setiap bulan.

Kumpulan sasaran Semua pengawas 46 orang

Guru terlibat Unit pengawas,unit disiplin dan Unit Bimbingan dan Kaunseling

Proses kerja 1. Mengumpul laporan dari catatan harian pengawas-Setiap blok/kes-kes disiplin.
2. Taklimat bulanan –membincangkan aktiviti terkini .
3. Perbincangan isu-isu baru-Menjana idea untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurusan tugasan
harian.

Kekangan Masa kerana pengawas-pengawas perlu mengikuti P&P dan guru penasihat perlu mengajar.

Pemantauan Pemantauan oleh Unit pengawas,unit disiplin dan Unit Bimbingan dan Kaunseling

Penilaian 1. Pengawas dibahagikan kepada kumpulan.


2. Setiap orang pengawas dinilai oleh guru penasihat melalui prestasi kerja.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian ,penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .

Nama projek Lawatan sambil Belajar/Penanda aras


Objektif 1. Belajar melalui mendengar/menyanyi/menyentuh/pergi ke tempat berkenaan.
2. Menimba ilmu pengetahuan.
3. Mendapat pengalaman baru mengenai kepimpinan/kerjaya /pendidikan /perkembangan semasa.
Tempoh Mei

Kumpulan sasaran Semua pengawas 46 orang

Guru terlibat Unit pengawas,unit disiplin dan Unit Bimbingan dan Kaunseling

Proses kerja 1. Buat kertas kerja Lawatan sambil belajar.


1.1:Tempat lawatan sebagai penanda aras.
1.2: Kos perbelanjaan –Pengangkutan/makanan.
1,3 : Aturcara lawatan/surat kebenaran PPD/JPN/Ibu bapa.
2. Dihantar kepada Guru Besar untuk kelulusan.
3. Taklimat bersama pengawas /guru penasihat pengawas.
4. Tarikh lawatan.
4.1 :Pengawas dan guru penasihat pengawas/guru bimbingan kaunseling menentukan bas untuk
kumpulan.
4.2 :Setiap guru penasihat pengawas bertanggungjawab ke atas keselamatan untuk pengawas yang
terlibat.
4.3 :Lawatan ikut jadual.

Kekangan Kos pengangkutan tinggi dan masa lawatan singkat.

Pemantauan Pemantauan oleh Unit pengawas,unit disiplin dan Unit Bimbingan dan Kaunseling

Penilaian Pengawas dibahagikan kepada kumpulan


-Setiap kumpulan diberikan satu tugasan yang perlu disiapkan dalam tempoh tertentu.
-Tugasan akan dinilai oleh guru Penasihat pengawas.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian ,penambahbaikan dilakukan kepada setiap orang .

Anda mungkin juga menyukai