OLEH

EDISI TAHUN 2008

Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Putrajaya, Malaysia.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Glosari Akronim Senarai Jadual PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5. Tujuan Garis Panduan Skop Proses Kelulusan Pematuhan Capaian

iv vi 1 1 1 2 3 4

BAB 1- GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG BANGUNAN 1. 2. Pengenalan Jenis Bangunan BAHAGIAN A - PEJABAT A1 - Bangunan Pejabat A2 - Pejabat Menteri, Timbalan Menteri Dan Kakitangan Di Bawahnya A3 - Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik/Dewan Serba Guna BAHAGIAN B - PENDIDIKAN B1 B2 B3 B4 B5 - Garis Panduan Keluasan Bangunan Pendidikan - Pra Sekolah, Sekolah Rendah Dan Menengah - Sekolah Berasrama Penuh (SBP) - Bengkel - Bangunan Akademik Dan Bukan Akademik IPTA - KESIHATAN

5 5 5 7 7 11 13 15 15 17 28 31 34 37 39 45 46 48 50 50 50 51 53 54 68 74 78 82 85 86 91

BAHAGIAN C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

- Hospital Kuala Lumpur/Hospital-Hospital Negeri - Pusat Rawatan Harian - Klinik Kesihatan - Makmal - Kolej Latihan - Pejabat Kesihatan - Klinik Desa - Asrama Dan Kediaman - KESELAMATAN

BAHAGIAN D D1 D2 D3 D4

- Bangunan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) - Bangunan Angkatan Tentera - Bangunan Jabatan Penjara - Bangunan Jabatan Bomba Dan Penyelamat - KUARTERS - ASRAMA

BAHAGIAN E BAHAGIAN F

F1 - Asrama Pelajar/Pelatih/Kakitangan F2 - Asrama Pegawai

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

i

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN G1 G2 G3 G4 G5 G6 - Perpustakaan Negeri - Perpustakaan Metropolitan - Perpustakaan Wilayah - Perpustakaan Cawangan - Perpustakaan Pekan - Perpustakaan Desa

94 97 99 100 101 103 105 107 107 109

BAHAGIAN H - MASJID H1 - Masjid H2 - Surau

BAHAGIAN I

- KEMUDAHAN SUKAN

110

BAHAGIAN J - BANGUNAN KEDUTAAN

146

BAHAGIAN K - BANGUNAN MAHKAMAH

154

BAB 2 - BAB 2 - GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. 2. Pengenalan Penetapan Kategori Bangunan BAHAGIAN A - JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

158 158 159 164

BAB 3 - GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN 1. 2. 3. 4. Pengenalan Kriteria Perancangan Awal Perkhidmatan Dalaman Ruang-ruang Perkhidmatan Dalaman Di Dalam Bangunan Perolehan, Pemasangan dan Penjagaan BAHAGIAN A - PERKHIDMATAN MEKANIKAL A1 A2 A3 A4 A5 A6 - Penyamanan Udara - Mesin Angkat (Lif, Eskalator, Dumbwaiter) - Bangunan Cekap Tenaga - Bekalan Air Sejuk Dan Saluran Sisa Air Buangan - Pencegah Kebakaran - Pencemaran Alam Sekitar

225 225 225 227 228 230 230 241 244 244 245 245 246 246 253 253 254 254 255 256 256

BAHAGIAN B - PERKHIDMATAN ELEKTRIK B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 - Sistem Pencahayaan - Lampu Kawasan, Lampu Limpah Dan Lampu Pagar - Sistem Bunyi - Sistem Keselamatan Dalam Bangunan - Extra Low Voltage System - Janakuasa Tunggu Sedia - Sistem Bekalan Hibrid - Kecekapan Tenaga

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

ii

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAB 4 - GARIS PANDUAN KECEKAPAN TENAGA 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Panduan Perancangan dan Reka Bentuk Bangunan Cekap Tenaga Pertimbangan Asas Reka Bentuk Bangunan Cekap Tenaga Proses Kelulusan Pengecualian

257 257 257 258 259 260

BAB 5 - GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Kerja-kerja Luar Penyediaan Tempat Letak Kereta Reka Bentuk Landskap Pematuhan

261 261 261 266 266 268 269

BAB 6 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DAN KORDINASI MODULAR 1. 2. 3. Pengenalan Dasar Penggunaan IBS dan MC Pematuhan

269 271 272 274 274 274 278

BAB 7 - GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 1. 2. 3. Pengenalan Elemen-elemen Kritikal Berkaitan Keperluan Orang Kurang Upaya Di Dalam Bangunan Pematuhan

PENGHARGAAN

279

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

iii

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

GLOSARI AKRONIM
AC ACMV ASHRAE ATM BAKA BBG BBT BD BEI CBT CCC CFC CIDB COP CPU CQB CSI EDP EE GFA IAQ IBS ICT IKM IMR IP IPTA JAS JBA JBPM JIM JKKP JSK JSJ JPJ JPS JPPN JKR JUSA KBSM KBSR KKM KPKT KTAK - Alternating Current - Air-conditioning and Mechanical Ventilation - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Angkatan Tentera Malaysia - Bahagian Agama dan Kaunseling - Biro Bantuan Guaman - Besin Basuh Tangan - Bilik Darjah - Indeks Tenaga Dalam Bangunan (Building Energy Index) - Close Battle Trench - Command Control Centre - Chloro Fluoro-carbon - Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board) - Coefficient of Performance - Unit Pemprosesan Berpusat (Central Processing Unit) - Close Quarter Battle - Crime Scene Investigation - Pemprosesan Data Elektronik (Electronic Data Processing) - Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency) - Keluasan Kasar Ruang Lantai (Gross Floor Area) - Indoor Air Quality - Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System) - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) - Institut Kemahiran Mara - Institut Penyelidikan Perubatan (Institute of Medical Research) - Kertas Siasatan (Investigation Paper) - Institusi Pengajian Tinggi Awam - Jabatan Alam Sekitar - Jabatan Bekalan Air - Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia - Jabatan Insolvensi Malaysia - Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja - Jawatankuasa Standard dan Kos - Jabatan Siasatan Jenayah - Jabatan Pengangkutan Jalan - Jabatan Pengairan dan Saliran - Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara - Jabatan Kerja Raya - Jawatan Utama Sektor Awam - Kurikulum Baru sekolah Menengah - Kurikulum Baru Sekolah Rendah - Kementerian Kesihatan Malaysia - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan - Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi

Edisi Tahun 2008

GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL

iv

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

LAN LLP LSF LxWxH MAMPU MATV M&E MIDA m. p. MS N/A OKT OKU PABX p&p PASKAL PC p. c. PDA PDRM PERKEP PGA PMP POL PU PVC RBS RHS RTV SBP sda SDF SMATV SPA TDC TMT TNB UBBL UPS uPVC VIP w.c

- Local Area Network - Lain-lain Pangkat (Tentera) - Light Strike Force - Panjang X Lebar X Tinggi (Length X Width X Height) - Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia - Master Antenna TV - Mekanikal dan Elektrik - Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Malaysian Industrial Development Authority) - meter persegi - Piawaian Malaysia (Malaysian Standard) - Tidak berkaitan (Not Applicable) - Orang Kena Tuduh - Orang Kurang Upaya - Private Automatic Branch Exchange - Pembelajaran dan Pengajaran (Pendidikan) - Pasukan Khas Laut Tentera Laut DiRaja Malaysia - Police Class - personal computer - Cabutan Butiran Permulaan (Preliminary Detailed Abstract) - Polis DiRaja Malaysia - Persatuan Kebajikan Keluarga Polis - Pasukan Gerakan Am - Pam Minyak Petrol - Petrol Oil Lubricant - Polyurethane - Polyvinyl Chloride - Radio-based Station atau Radio Broadcasting System - Rectangular Hollow Sections - Radio Television - Sekolah Berasrama Penuh - seperti di atas - Secondary Distribution Frame - Satellite Master Antenna TV - Suruhanjaya Perkhidmaan Awam - Perbadanan Kemajuan Pelancongan (Tourist Development Corporation) - Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi - Tenaga Nasional Berhad - Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Uniform Building By-Laws) - Uninterrupted Power Supply - Unplasticised Polyvinyl Chloride - Orang Kenamaan (Very Important Person) - water closet

Edisi Tahun 2008

GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL

v

S 7 Jadual 1A-(ii) Keluasan Ruang Kerja (Working Space) Bagi Pegawai Yang Tidak Disediakan Bilik Keluasan Ruang Sokongan Di Dalam Pejabat 8 Jadual 1A-(iii) 8 Jadual 1A-(iv) Keluasan Ruang Sokongan/Guna Sama 9 Jadual 1B-(i) Norma Keluasan Ruang Lantai 15 Jadual 1B-(ii) Modul Bilik Darjah (BD) Dalam Sekolah 17 Jadual 1B-(iii) Ruang-Ruang Utama Dalam Sekolah 17 Jadual 1B-(iv) Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Sekolah Rendah 20 Jadual 1B-(v) Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Sekolah Menengah 23 Jadual 1B-(vi) Norma Keluasan Kasar Ruang Lantai Per Pelajar Bagi Sekolah Rendah Dan Menengah Norma Keluasan Ruang Lantai Bilik-Bilik Di Dalam Kompleks Sekolah Menengah / Rendah Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Bagi SBP – (900 Pelajar/30 BD) Norma Keluasan Ruang Lantai SBP 26 Jadual 1B-(vii) 27 Jadual 1B-(viii) 29 Jadual 1B-(ix) 30 Jadual 1B-(x) Norma Keluasan Ruang Lantai Bengkel Per Pelajar/Pelatih 31 Jadual 1B-(xi) Norma Keluasan Ruang Lantai IPTA Mengikut Kursus 34 Jadual 1C-(i) Keluasan Ruang Lantai Kasar Bagi Jabatan-Jabatan Di Hospital Negeri Norma Keluasan Ruang Lantai Klinik Kesihatan 43 Jadual 1C-(i) 47 Jadual 1D-(i) Keluasan Kasar Maksimum Pondok Polis 54 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL vi .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jadual 1A-(i) Keluasan Bilik Pejabat TAJUK JADUAL M. JABATAN PERDANA MENTERI SENARAI JADUAL BIL.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jadual 1D-(ii) TAJUK JADUAL Keluasan Kasar Maksimum Balai Polis Bandar M.S 55 Jadual 1D-(iii) Keluasan Kasar Maksimum Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) 56 Jadual 1D-(iv) Keluasan Kasar Maksimum Ibu Pejabat Polis Kontinjen 59 Jadual 1D-(v) Keluasan Kasar Maksimum Bagi Batalion PGA 63 Jadual 1D-(vi) Keluasan Kasar Bagi Pangkalan Hadapan Polis Marin 64 Jadual 1D-(vii) Keluasan Ruang Bilik Pejabat Dan Ruang Kerja Piawai Bagi PDRM Keluasan Ruang Bilik Pejabat Dan Ruang Kerja Piawai Bagi ATM 66 Jadual 1D-(viii) 68 Jadual 1D-(ix) Keluasan Kasar Ruang Kompleks Penjara 75 Jadual 1D-(x) Keluasan Kasar Ruang Balai Bomba 2-Petak 79 Jadual 1D-(xi) Keluasan Kasar Ruang Balai Bomba 3-Petak 80 Jadual 1E-(i) Keluasan Kasar Maksima Ruang Lantai Dan Kemasan Kuarters 84 Jadual 1F-(i) Piawai Untuk Asrama 92 Jadual 1G-(i) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Negeri 97 Jadual 1G-(ii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Metropolitan 99 Jadual 1G-(iii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Wilayah 100 Jadual 1G-(iv) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Cawangan A 101 Jadual 1G-(v) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Cawangan B 102 Jadual 1G-(vi) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Pekan A 103 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL vii . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.

Bola sepak 119 Jadual 1I-(vii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Gimnastik 123 Jadual 1I-(x) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Lawan Pedang 127 Jadual 1I-(xiv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Badminton 115 Jadual 1I-(iii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Memanah 128 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL viii .Bola Keranjang 117 Jadual 1I-(v) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Hoki 124 Jadual 1I-(xi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .S 104 Jadual 1G-(viii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa A 105 Jadual 1G-(ix) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa B 105 Jadual 1G-(x) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa C 106 Jadual 1I-(i) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Judo 125 Jadual 1I-(xii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . Jadual 1G-(vii) TAJUK JADUAL Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Pekan B M.Karate 126 Jadual 1I-(xiii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.Bola Tampar 118 Jadual 1I-(vi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Futsal 122 Jadual 1I-(ix) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola Jaring 116 Jadual 1I-(iv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Boling Padang 121 Jadual 1I-(viii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Angkat Berat 114 Jadual 1I-(ii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .

Renang 133 Jadual 1I-(xix) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Jadual 1I-(xv) TAJUK JADUAL Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Olahraga M.Tenis 138 Jadual 1I-(xxiv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Sepak Takraw 134 Jadual 1I-(xx) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Skuasy 135 Jadual 1I-(xxi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Taekwondo 136 Jadual 1I-(xxii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Ping Pong Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan – Ragbi 131 Jadual 1I-(xvii) 132 Jadual 1I-(xviii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . Ibu Pejabat Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pejabat: Pejabat-pejabat Lain 161 Jadual 2A-(i) 165 Jadual 2A-(ii) 168 Jadual 2A-(iii) 171 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL ix .Tenpin Boling 137 Jadual 1I-(xxiii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Tinju 139 Jadual 1I-(xxv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Wushu 140 Jadual 1K-(i) Norma Ruang-ruang Mahkamah Tinggi 154 Jadual 1K-(ii) Norma Ruang-ruang Mahkamah Rendah 155 Jadual 1K-(iii) Norma Ruang-ruang Sokongan Mahkamah 156 Jadual 2-(i) Kategori Bangunan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I –Pejabat: Pusat Pentadbiran Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pejabat: Kementerian.S 129 Jadual 1I-(xvi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .

Jadual 2A-(iv) TAJUK JADUAL Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pendidikan: Bangunan Pentadbiran Universiti.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Klinik Kesihatan Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Kesihatan: Klinik Kesihatan Daerah Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Kesihatan: Kediaman Pegawai.S 174 Jadual 2A-(v) 177 Jadual 2A-(vi) 180 Jadual 2A-(vii) 182 Jadual 2A-(viii) 184 Jadual 2A-(ix) 186 Jadual 2A-(x) 189 Jadual 2A-(xi) 192 Jadual 2A-(xii) 194 Jadual 2A-(xiii) 197 Jadual 2A-(xiv) 199 Jadual 2A-(xv) 201 Jadual 2A-(xvi) 205 Jadual 2A-(xvii) 208 Jadual 2A-(xviii) Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Pusat Kegiatan Masyarakat. Institut Latihan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pendidikan: Universiti. JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Institut Latihan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pendidikan: Asrama Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pendidikan: Dewan Serbaguna Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Kesihatan: Wad DiRaja Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Kesihatan: Hospital. Asrama Jururawat Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Bangunan Lain: Masjid Negara/Wilayah/Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Bangunan Lain: Masjid Lain Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Surau Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Bangunan Lain: Mahkamah Agong Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Bangunan Lain: Mahkamah Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Mahkamah Daerah M. Tadika Jadual 2A-(xix) Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Keselamatan: Ibu Pejabat Kontinjen Polis Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Keselamatan: Bangunan Polis Lain Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Keselamatan: Ibu Pejabat Bomba Negeri 211 213 Jadual 2A-(xx) 216 Jadual 2A-(xxi) 219 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL x .

JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Jadual 2A-(xxii) TAJUK JADUAL Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Keselamatan: Bangunan Bomba Lain Ruang-Ruang Perkhidmatan Dalaman M. Rajah 1 TAJUK RAJAH Prinsip-Prinsip Pengurusan Aset M.S 229 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL xi .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.S 222 Jadual 3-(i) 227 Jadual 3A-(i) Definisi Jenis Ruang Yang Digunapakai Dalam Garis Panduan JSK (Untuk Tujuan Penyamanan Udara) Ruang Khusus Yang Dibenarkan Untuk Penyamanan Udara Mengikut Kategori Kegunaan Bangunan Pemasangan Alat Penyaman Udara Dan Bilangan Mata Kuasa Untuk Alat Penyaman Udara Yang Dibenarkan Di Kuarters Kriteria Pemilihan Lif Untuk OKU 233 Jadual 3A-(ii) 236 Jadual 3A-(iii) 240 Jadual 3A-(iv) 243 Jadual 3B-(i) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas C 247 Jadual 3B-(ii) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas D 248 Jadual 3B-(iii) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas E 249 Jadual 3B-(iv) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas F 250 Jadual 3B-(v) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas G 251 Jadual 3B-(vi) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas H 252 Jadual 4-(i) Norma Kerja Luar IBS Roadmap 2003 – 2010 263 Jadual 5-(i) 271 BIL.

.

b) Garis Panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab yang menyentuh aspek-aspek berikut: Edisi Tahun 2008 PENDAHULUAN 1 . TUJUAN GARIS PANDUAN Tujuan Garis Panduan ini disediakan ialah: a) untuk menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil. SKOP a) Garis Panduan ini merangkumi bangunan Kerajaan sama ada projek bangunan baru yang bernilai RM5.0 juta ke atas. 2. 4 Tahun 2005..(cost effective and functional).JKPK) selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Am di atas. dan tanpa penggunaan menjejaskan keperluan-keperluan fungsinya . JABATAN PERDANA MENTERI PENDAHULUAN 1. b) sebagai panduan kepada semua agensi pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang mengendalikan projekprojek bangunan Kerajaan semasa membuat permohonan untuk mendapatkan kelulusan Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos – JSK (yang sebelum ini dikenali sebagai Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Garis Panduan ini menggantikan garis panduan terdahulu yang dikenali sebagai Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos (JKPK) Edisi Tahun 2005. c) untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan piawaian umum dalam merekabentuk dilaksanakan bangunan dengan Kerajaan supaya kos ianya yang dirancang berkesan.. atau kerja-kerja pengubahsuaian kepada bangunan yang sedia ada atau bangunan swasta yang disewa yang nilai kerja ubahsuainya melebihi RM1.0 juta.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

i.

garis panduan bagi merancang sesuatu bangunan Kerajaan dengan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai (floor space norms);

ii.

garis panduan penggunaan bahan binaan dan kemasan yang telah ditetapkan, berdasarkan kepada kategori bangunan mengikut kepentingan, fungsi dan implikasi kewangannya;

iii. iv. v. vi. vii.

garis panduan bagi keperluan kerja-kerja mekanikal dan elektrik; garis panduan berkaitan kecekapan penggunaan tenaga; garis panduan kerja-kerja luar bangunan (external works); garis panduan penggunaan IBS; dan garis panduan keperluan akses untuk OKU di dalam bangunan.

c)

Garis Panduan ini disediakan dengan mengambil kira jenis bangunan secara umum (generic) untuk memudahkan penggunaannya secara menyeluruh dan merangkumi apa juga jenis projek bangunan.

d)

Garis Panduan ini disediakan supaya ianya dapat saling digunapakai untuk satu kategori bangunan dengan kategori bangunan yang lain di dalam projek yang sama.

3.

PROSES KELULUSAN

a)

Sebelum merujuk kepada JSK untuk kelulusan seperti yang diperlukan oleh Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005, semua Agensi Pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa skop keseluruhan projek telah dipersetujui/diluluskan secara dasarnya terlebih dahulu oleh pihak yang memberi kelulusan.

b)

Setiap Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun adalah bertanggungjawab melalui Bahagian/Unit Teknikal masing-masing atau melalui

juruperunding swasta yang dilantik, untuk merujuk kepada Garis Panduan ini dan memastikan maklumat/dokumen yang lengkap

dikemukakan kepada JSK seperti mana yang dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Am tersebut.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

2

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

c)

Garis Panduan ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan atau kelulusan JSK kerana ia hanyalah merupakan panduan asas bagi agensi pelaksana di dalam proses merancang projek-projek bangunan.

d)

Keputusan berkaitan kelulusan/penolakan saiz ruang, penggunaan kemasan dan lain-lain keputusan berkaitan yang dikeluarkan oleh JSK adalah muktamad.

e)

Semua

permohonan

hendaklah

dikemukakan

dengan

mematuhi

prosedur yang telah ditetapkan di dalam Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005 kepada:

Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos, Seksyen Standard dan Kos, Aras 5 Blok B6, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya.

4.

PEMATUHAN

b)

Semua

agensi

pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan

Berkanun

hendaklah memastikan reka bentuk bangunan mematuhi kehendak AktaAkta, Undang-Undang Kecil, Pekeliling-Pekeliling, piawaian, kod-kod amalan dan dasar-dasar Kerajaan yang sedang berkuatkuasa.

c)

Memandangkan kecekapan penggunaan tenaga di dalam bangunan telah menjadi satu aspek yang penting pada masa ini, semua pereka bentuk yang terlibat di dalam sesebuah projek bangunan Kerajaan mestilah mengamalkan pendekatan ‘kecekapan penggunaan tenaga’ di dalam reka bentuk mereka.

d)

Selain dari itu, Kerajaan juga telah menetapkan supaya bangunanbangunan dirancang dan dibina menggunakan teknologi pembinaan yang moden seperti IBS di samping menyediakan kelengkapan dan

kemudahan yang mesra pengguna; terutamanya pengguna-pengguna dari golongan OKU.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

3

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

e)

Sebuah bangunan yang efisyen dengan kos pembinaan dan kos penyenggaraan yang berkesan boleh dicapai melalui usaha dan koordinasi kerja yang mantap antara semua perekabentuk (designers) daripada peringkat awal sehingga bangunan tersebut siap.

f)

Selain daripada mengambil kira keberkesanan kos perancangan dan pembinaan, bangunan Kerajaan juga perlu dilaksanakan dengan menitikberatkan aspek keberkesanan kos operasi dan penyenggaraan selepas penyiapannya.

g)

Urus Setia JSK akan melaksanakan audit terhadap projek-projek yang sedang atau telah siap dilaksanakan bagi memastikan

Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun mematuhi Garis Panduan ini.

5.

CAPAIAN

a)

Garis Panduan ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut keadaan ekonomi negara, keperluan semasa, perubahan teknologi binaan ataupun dasar Kerajaan.

b)

Apa-apa pindaan atau penambahan kepada Garis Panduan ini akan diterbitkan melalui laman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan salinannya diedarkan kepada semua

Kementerian/Jabatan.

c)

Garis Panduan ini boleh dirujuk secara on-line menerusi laman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri di www.epu.gov.my.

Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya.

5hb. November 2008.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

4

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG BANGUNAN
1. PENGENALAN

a)

Garis panduan ini bertujuan untuk merancang sesuatu bangunan Kerajaan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai. Ia merupakan unit keluasan keseluruhan ruang bagi muatan yang dirancang untuk memenuhi keperluan fungsi sesuatu bangunan.

b)

Norma keluasan ruang lantai ini ialah keluasan kasar semua ruang yang terlibat di dalam memenuhi fungsi bangunan tersebut. Norma keluasan setiap jenis bangunan di dalam Garis Panduan ini adalah seperti mana yang dihuraikan di Bahagian A hingga Bahagian K.

c).

Ruang sirkulasi/peredaran (circulation area) hendaklah dirancang supaya tidak melebihi 25% jumlah ruang kerja dan ruang sokongan, manakala ruang servis pula tidak melebihi 10% daripada jumlah tersebut.

d)

Penentuan norma keluasan ruang lantai merupakan satu cara yang berkesan bagi mengawal saiz keseluruhan bangunan supaya siling peruntukan (budget ceiling) bagi sesuatu projek pembangunan dapat ditentukan.

2.

JENIS BANGUNAN

a)

Untuk memudahkan rujukan ketika menentukan norma keluasan ruang, Bab ini telah dibahagikan kepada sebelas bahagian berikut: Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: Bahagian D: Bahagian E: Bahagian F: Pejabat; Pendidikan; Kesihatan; Keselamatan; Kuarters; Asrama;

Bahagian G: Perpustakaan;

Edisi Tahun 2008

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG

5

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

Bahagian H: Bahagian I: Bahagian J: Bahagian K:

Masjid; Kemudahan Sukan; Kedutaan; dan Mahkamah.

b)

Rujukan kepada mana-mana bahagian lain yang berkaitan di dalam Garis Panduan ini boleh dibuat sekiranya terdapat keperluan untuk merekabentuk berbagai jenis bangunan di dalam satu projek yang sama.

Edisi Tahun 2008

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG

6

PEJABAT MENTERI. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA A3 .BAHAGIAN A PEJABAT A1 .AUDITORIUM/DEWAN BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN SERBA GUNA .BANGUNAN PEJABAT A2 .

00 m. untuk seorang kakitangan dengan mengambil kira komponen di Perenggan 4(a) hingga 4(e) di bawah. p.0 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .0 36. Jawatan Utama (JUSA) “B” dan “C” iii. Norma keluasan kasar ruang lantai (gross floor area) bagi semua pejabat Kerajaan telah ditetapkan sebanyak 25. 3. p. 2.) 42. Gred 53 – 54 iv. Ketua-ketua atau Timbalan-timbalan Ketua Jabatan dalam Gred 41 – 46 18. Jumlah kakitangan yang diambil kira ialah jumlah kesemua kakitangan sedia ada (dari Gred 1 hingga JUSA „A‟. BANGUNAN PEJABAT Konsep Pelan Pejabat Terbuka hendaklah diamalkan mengikut Surat Pekeliling Am Bil. Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik 15.0 i.0 vi. mengikut Skim Saraan Malaysia -SSM) yang memerlukan ruang kerja.14 Tahun 1982. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A11.BANGUNAN PEJABAT 7 . Norma keluasan ruang lantai adalah terbahagi seperti berikut: a) Ruang kerja kakitangan . Jawatan Utama (JUSA) “A” ii.Mengikut gred jawatan seperti Jadual-jadual di bawah: JADUAL 1A-(i): KELUASAN BILIK PEJABAT TINGKATAN TERTINGGI LUAS BILIK (m. Jumlah ini juga termasuk unjuran maksimum pertambahan kakitangan sebanyak 25% (untuk 5 tahun ke hadapan).0 28. Gred 47 – 52 v.0 36.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 4.

Bilik Rehat/Pantry Bilik Fail ¹ Bilik Komputer Bilik Kebal Stor-stor ² Ruang Tetamu/Menunggu Norma ini terpakai juga bagi ruang-ruang yang namanya berbeza tetapi mempunyai fungsi yang hampir sama dengan ruang yang tersenarai. p. Gred 41 – 46 Gred 36 – 40 iii. p. p. 1. p.0 m./ kakitangan 1. p. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1A-(ii): KELUASAN RUANG KERJA (WORKING SPACE) BAGI PEGAWAI YANG TIDAK DISEDIAKAN BILIK TINGKATAN TERTINGGI LUAS RUANG (m.0 4. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A ./ kakitangan 15.) 14. Gred 11 – 16 v. Gred 1 – 10 b) Ruang-ruang sokongan di dalam ruang pejabat yang dibenarkan mengikut keperluan adalah seperti berikut:- JADUAL 1A-(iii): KELUASAN RUANG SOKONGAN DI DALAM PEJABAT Jenis Ruang Keluasan ruang Bilik Mesyuarat Bilik Perbincangan 1.0 5.0 m.BANGUNAN PEJABAT 8 . Gred 17 – 35 iv. (dengan sirkulasi) 10./p. p. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. 30.c.0 m.0 9.9 m. p.0 3.0 m. 20.9 m. ii.0 m.6 m.0 i. (untuk muatan 6 orang) 20.

9 m. d) Ruang-ruang perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik seperti Jadual 3A-(i) di dalam BAB 3 GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN. . teres. p./ unit (termasuk ruang BBT/urinal) Bilik Rekreasi atau yang bersamaan Kafeteria (termasuk ruang persediaan/dapur) Bilik Sembahyang (termasuk ruang wuduk) Tandas: (bilangan unit ialah 5% daripada jumlah pekerja/pengguna). .Ruang/dan Kaunter Penyambut Tetamu/Pas Keselamatan.50 m. . p. .Foyer/Galeri. (b) dan (c) di atas.0 m./bilik 3. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . (muatan 50 orang) 18.Lobi dan Ruang Masuk Utama. . dan .BANGUNAN PEJABAT 9 ./orang 1./orang atau 10% jumlah kakitangan 36. e) Ruang-ruang legar luar seperti: . Lobi Lif. p.0 m.5 – 4. p. (muatan 20 orang) 100.Lain-lain ruang sepertinya. Keluasan ruang perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik tidak boleh melebihi 10 peratus daripada jumlah keluasan ruang di Perenggan 4(a).Laluan-laluan luar.9 m. JABATAN PERDANA MENTERI c) Ruang sokongan/gunasama yang merangkumi ruang-ruang berikut: JADUAL 1A-(iv): KELUASAN RUANG SOKONGAN/GUNA SAMA Jenis Ruang Keluasan ruang Bilik Seminar/Persidangan atau yang bersamaan Bilik Sumber/Bilik Bacaan atau yang bersamaan 1.0 m. Garis Panduan Reka Bentuk Bilik Air Awam yang dikeluarkan oleh JKR perlu dipatuhi. p.Tangga.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Langkan (balcony).

bahan bukti atau barang rampasan yang besar seperti kenderaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. (b) dan (c) di atas. Jabatan Pengangkutan Jalan.BANGUNAN PEJABAT 10 . bilangan tingkat. peralatan. (Sila rujuk BAB 5: – PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA). mesin dan lain-lain. manakala ruang-ruang sokongan di dalam dan di luar pejabat seperti yang dinyatakan di Perenggan 4(b). Jabatan Perkhidmatan Awam. Jabatan Pengangkutan Jalan dan lain-lain. 5. Ruang-ruang b) Bentuk dan keadaan bangunan seperti saiz. 8. sokongannya adalah lebih besar mengikut keperluan. Arkib. Stor untuk kegunaan biasa sahaja yang tidak melibatkan fungsi khusus seperti menyimpan barang-barang tahanan. Bangunan-bangunan Kerajaan tidak dibenar mengadakan ruang tempat letak kereta di dalam bangunan atau di bawah paras tanah (basement) kecuali dengan kelulusan JSK dan akan dikira berasingan. Sekiranya disediakan. Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk penjawat awam Gred JUSA “B” ke atas dan Setiausaha Parlimen Kementerian yang setaraf dengannya. ____________________________________________________________________ Nota: ¹ Tidak termasuk pejabat-pejabat yang berurusan dengan penyimpanan fail dan rekod orang awam seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri. Perlu diambil perhatian bahawa ruang kerja kakitangan adalah tetap (fixed). ² Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . tertakluk kepada keadaan di bawah: a) Fungsi Jabatan yang dirancang sebagai jabatan yang banyak berurusan dengan orang ramai contohnya. (d) dan (e) akan berubah. Jabatan Imigresen. keperluan keselamatan dan lain-lain. 6. (c). Mahkamah dan sebagainya. Jabatan Pendaftaran. Penyediaan tempat letak kereta terbuka di luar bangunan adalah dibenarkan mengikut garis panduan penyediaan tempat letak kereta. 7. kemudahan tempat letak kereta di bawah paras tanah perlulah mematuhi peraturan-peraturan dan garis panduan seperti Garis Panduan Reka Bentuk Parkiran Kalis Banjir Di Aras Bawah Tanah yang dikeluarkan oleh JKR dan lain-lain peraturan keselamatan yang sedang berkuatkuasa. JABATAN PERDANA MENTERI Jumlah keluasan ruang-ruang ini hendaklah tidak melebihi 25 peratus jumlah keluasan ruang di Perenggan 4(a).

p. p. 7. Pelayan Pejabat (dua orang) - 12. 60. p.00 m. - 60. p. p. p.00 m. p. p. 12. 3.00 m.00 m. p.00 m. 102. Setiausaha Politik - 24.00 m. p. 18. Setiausaha Akhbar - 15. p.00 m.00 m.00 m. 24. p. p. 18.00 m.00 m. 18.00 m. p. 18. p. 6. 2. p.00 m.00 m. p. p. 18. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A2- PEJABAT MENTERI. 24. Suit Timbalan Menteri a) b) c) d) Bilik Pejabat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Kanan Bilik Setiausaha Sulit 48.00 m. 40.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 202. 5.00 m. p. 4.00 m. - 102.00 m. Suit Setiausaha Parlimen a) b) Bilik Pejabat Bilik Setiausaha Sulit 42. - 202. Suit ( suite ) Menteri a) b) c) d) e) f) g) Bilik Pejabat Bilik Menunggu Bilik Mesyuarat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Kanan Bilik Setiausaha Sulit Bilik Pembantu Khas 72.00 m.00 m.BANGUNAN PEJABAT 11 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . p. 12. p.00 m.00 m. p. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA 1.00 m. Pembantu Khas - 15. p.

p.00 m.00 m. 30. 30.60 m.60 m.00 m. p. p. p. p. untuk setiap kakitangan. p. Purata ruang pejabat Menteri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. - 92. Jumlah 522.00 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .00 m. 679. p. JABATAN PERDANA MENTERI 8. a) b) c) d) Kaunter Penyambut Tetamu Bilik Mesyuarat Ruang Menunggu Bilik Minuman 20.BANGUNAN PEJABAT 12 . 9. 12. p. p. 678. p. 92. Ruang sokongan pusat yang digunakan oleh semua pihak.5 m. Timbalan Menteri dan kakitangan lain adalah sebanyak 48.00 m.00 m.00 m. Ruang Legar Luar (30%) Jumlah Besar Katakan 156.

dewan besar. Tempat duduk yang digunakan di dalam bangunan-bangunan ini boleh disediakan daripada jenis tetap (fixed) atau sementara (moveable) bergantung kepada perancangan ruang. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . bilik wartawan. Auditorium. bilik pengacara. Keperluan dan saiz ruang-ruang sokongan ini perlu mengikut fungsi bangunan tersebut.BANGUNAN PEJABAT 13 . bilik alat-alat teknikal dan lain-lain bergantung kepada fungsi auditorium/dewan. production room. Ruang perkhidmatan mekanikal dan elektrik. tempat duduk tetap serta kemudahan sistem pandang dengar yang khusus manakala dewan besar dan pusat sivik lazimnya menyediakan sebuah ruang besar yang digunakan untuk pelbagai fungsi mengikut keperluan. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium. pusat sivik atau dewan serba guna dibezakan mengikut reka bentuk. Auditorium biasanya mempunyai reka bentuk khas seperti lantai bertingkat. pusat sivik atau dewan serba guna adalah berdasarkan kepada jumlah tempat duduk yang dirancang dan terbahagi kepada ruang-ruang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Ruang tempat duduk. dewan besar. bilik persalinan. 4. dimmer. 2. dan Ruang legar. audio. kemudahan yang terdapat di dalamnya serta lokasi di mana ia dibina. Ruang bilik air.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik penyenggaraan. Dewan serba guna pula mempunyai fungsi yang sama tetapi saiz yang lebih kecil. jenis penggunaan. pentas. public address. bilik lampu. Penentuan saiz dan kemudahan di dalam dewan serba guna boleh dirujuk di BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN. Ruang sokongan pula terdiri daripada ruang-ruang seperti stor. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A3- AUDITORIUM/DEWAN BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN SERBA GUNA 1. Ruang sokongan. kapasiti muatan orang. 3.

p. p. (Untuk maklumat Kategori Bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI 5.2./tempat duduk3 ___________________________________________________________________ Nota: 3 Norma 1.45 .10 ./tempat duduk 0.10 ./tempat duduk 0.0.2.15 m.70 m.80 m. p.15 m.80 . manakala norma maksimum 2. p./tempat duduk.0.80 . sila rujuk BAB 2: GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BANGUNAN).35 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.75 m./tempat duduk dan ke atas adalah bagi projek-projek di bawah Kategori II dan III.35 m. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium/dewan besar/pusat sivik/dewan serba guna adalah sebanyak 1.60 m.BANGUNAN PEJABAT 14 . p. p./tempat duduk 0.0.35 m. p. Butirannya adalah seperti di bawah: a) b) c) d) e) Ruang tempat duduk Ruang Sokongan Ruang Legar Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik - 0. p./tempat duduk Jumlah 1./tempat duduk 0.0.45 ./tempat duduk adalah bagi bangunan-bangunan di bawah Kategori I. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .

GARIS PANDUAN KELUASAN BANGUNAN PENDIDIKAN B2 .PRA SEKOLAH. SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH B3 .BENGKEL B5 .SEKOLAH BERASRAMA PENUH B4 .BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA .BAHAGIAN B PENDIDIKAN B1 .

50 8. Pra-Sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia) CATATAN SR 6 & 12 BD – 1 BD Pra. SR 30 & 36 BD – 3 BD Pra. SR 18 & 24 BD – 2 BD Pra.35 7.21. p. 9.60 7.74 – 18.18 2.Sekolah. 8. Sekolah Rendah (SR) Sekolah Menengah (SM) Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Sekolah Pendidikan Khas Kolej Matrikulasi Institut Pendidikan Guru (IPG) Institut Latihan Perindustrian 6 – 36 BD 12 – 42 BD 35BD 30 BD 6.Sekolah NORMA KELUASAN (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 3.43 .Sekolah. b) Bangunan-bangunan pendidikan adalah dalam bentuk kompleks di mana terdapat gabungan beberapa buah bangunan yang berlainan fungsi di dalam satu tapak. 4. bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan 32.45 40. KEPERLUAN UMUM REKA BENTUK a) Bangunan-bangunan Pendidikan dirancang dan direka bentuk berpandukan kepada Dasar Pendidikan Negara.09 35. JADUAL 1B-(i): NORMA KELUASAN RUANG LANTAI JENIS BANGUNAN 1. Garis panduan ini mengawal kesinambungan reka bentuk bangunan-bangunan pendidikan agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. 7.PENDIDIKAN 15 Edisi Tahun 2008 . Kompleks ini akan berpandukan kepada norma-norma yang ditentukan di dalam garis panduan ini. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B1- GARIS PANDUAN KELUASAN BANGUNAN PENDIDIKAN 1./pelajar) 10. c) Bangunan-bangunan Pendidikan (kecuali IPTA) terbahagi mengikut Jadual 1B-(i).93 bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan BAB 1: BAHAGIAN B .80 (tanpa Pra Sekolah) 10. 5.

(Sila rujuk Jadual 1F. g) Keperluan reka bentuk dan norma keluasan bagi IPTA adalah seperti di BAHAGIAN B5. f) Norma keluasan bagi berbagai jenis bengkel adalah seperti di BAHAGIAN B4./pelajar) bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan d) Norma keluasan asrama adalah bergantung kepada jenis asrama sama ada sistem dormitori.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.(i): .PIAWAI UNTUK ASRAMA).PENDIDIKAN 16 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . 11. dua orang sebilik atau satu orang sebilik. e) Kedudukan bangunan-bangunan dengan kemudahan-kemudahan pusat adalah disyorkan berhampiran di antara satu sama lain supaya jaraknya adalah di dalam jangkaan berjalan kaki. Politeknik Institut Latihan/Pusat Latihan CATATAN NORMA KELUASAN (m. JABATAN PERDANA MENTERI JENIS BANGUNAN 10.

Bilik Mesyuarat Utama. Bilik Kesihatan/Pergigian. Kedai Buku. Kedai Koperasi. Bilik Pengurusan Peperiksaan. Keperluan ruang utama dan ruang pilihan bagi Sekolah Rendah dan Menengah adalah seperti Jadual 1B-(iii). Bilik Bimbingan dan Kaunseling. Bilik Pengawas. Pejabat Guru. Pusat Sumber. b) Pembinaan bangunan Pra Sekolah. Bilik Pengurusan Peperiksaan. JADUAL 1B-(ii): MODUL BILIK DARJAH (BD) DALAM SEKOLAH Pra Sekolah Sekolah Rendah 1 BD 1 BD 2 BD 2 BD 3 BD 3 BD N/A N/A 42 BD 6 BD 12 BD 18 BD 24 BD 30 BD 36 BD 12 BD 18 BD 24 BD 30 BD 36 BD Sekolah Menengah N/A Bilangan BD bagi Pra Sekolah adalah bergantung kepada modul BD Sekolah Rendah yang akan dibina. Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah di dalam Garis Panduan ini adalah berasaskan kepada sukatan pelajaran KBSR dan KBSM. Pejabat Ketua Bidang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B2- PRA SEKOLAH. Pejabat Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah dibahagikan mengikut modul Bilik Darjah (BD) seperti Jadual 1B-(ii). Bilik Keselamatan. SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH 1. c) Ruang utama adalah piawai untuk semua sekolah. Pusat Sumber. manakala ruang pilihan dibina mengikut keperluan sekolah atau kawasan setempat. Bilik Pengawas. Bilik Kesihatan/Pergigian. KEPERLUAN AM a) Reka bentuk bangunan Pra Sekolah. Bilik Keselamatan. JADUAL 1B-(iii): RUANG-RUANG UTAMA DALAM SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH Pentadbiran Pejabat Pengetua. SEKOLAH RENDAH Pentadbiran Pejabat Pengetua. RUANG Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .PENDIDIKAN 17 . Bilik Bimbingan dan Kaunseling. Bilik Mesyuarat Utama.

Bilik Sejarah dan Geografi. Bilik Matematik. Disleksia Kemudahan Lain Dewan Sekolah. JABATAN PERDANA MENTERI Akademik Bilik Darjah. iv. Kantin. Bilik Kebal Akademik Bengkel Matapelajaran Vokasional. Masalah Penglihatan. Masalah Pendengaran.PENDIDIKAN 18 . e) Kemudahan-kemudahan pusat yang berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut : i. Bilik Peralatan Sukan. Bilik Sains. Makmal Kimia. Stor Am.(SAL)” RUANG Kemudahan Lain Bilik Persalinan. Tandas. Surau. Bilik Operasi Buku Teks. Bilik Kelas Pemulihan.50 m. dan Pra sekolah f) Kemudahan tandas yang disediakan bagi Sekolah Rendah dan Menengah adalah di dalam nisbah 1 unit untuk 20 orang pelajar. Makmal Komputer. Bilik Muzik. Bengkel Pertanian. Norma keluasan kasar unit tandas (termasuk ruang BBT dan urinal) ialah 3. Bengkel Teknologi Kejuruteraan. Kantin Kemudahan Lain Dewan Sekolah. iii. Makmal Sains Sukan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Garis Panduan Reka Bentuk Bilik Air Awam yang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Bilik Pendidikan Seni. Bilik Suis Elektrik. Studio Rekacipta. Masalah Penglihatan. Dewan Serba Guna. Bilik Gerakan Kokurikulum. Bilik Komputer. Bilik Muzik. Bilik Pengurusan Sukan. Surau (ruang sembahyang & j-QAF). Kantin Akademik Bilik Darjah. Bilik Kemahiran Hidup./unit. Bilik Pendidikan Seni. Bilik “Self Access Learning (SAL)” Kemudahan Lain Bilik Persalinan. Makmal Bahasa. Masalah Pendengaran. ii. Stor Am. Bengkel Ekonomi Rumah tangga. Surau. Makmal Sains Integrasi.50 – 4. Ruang Serba guna. Bilik Operasi Buku Teks. Sekolah-sekolah bagi kategori highrise adalah dikecualikan. Bilik Gerakan Kokurikulum. Bilik Suis Elektrik.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bilik “Self Access Learning . Tandas. Disleksia d) Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. Bengkel Kemahiran Hidup. p. Bilik Kebal RUANG PILIHAN Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Ruang Serba guna. Bilik Lukisan Kejuruteraan.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. k) Keluasan tapak projek yang diperlukan untuk sekolah menengah ialah di antara 8 – 12 ekar manakala sekolah rendah ialah di antara 6 – 8 ekar. iii. dan Tandas VIP i) Bagi kemudahan asrama Sekolah Menengah dan Rendah. 2. dan ii. (Sila rujuk Jadual 1F-(i): . sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat. iv.PENDIDIKAN 19 . bagi sekolah rendah dan menengah yang mempunyai 24 BD ke atas. j) Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau yang berasingan disediakan. g) Pembinaan Dewan Serba Guna hanya dibenarkan di dalam keadaan berikut: i.PIAWAI UNTUK ASRAMA). Theaterette. JABATAN PERDANA MENTERI dikeluarkan oleh JKR perlu dipatuhi di dalam mereka bentuk kemudahan ini. manakala norma keluasan ruang lantai mengikut bilangan pelajar adalah seperti di Jadual 1B-(vi): Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . maka ruang bilik sembahyang di asrama tidak lagi dibenarkan. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan. h) Kemudahan-kemudahan berikut tidak dibenarkan:i. Auditorium/Dewan Besar. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH Norma ruang-ruang di dalam Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah adalah seperti Jadual 1B-(iv) dan Jadual 1B -(v). Dewan Kuliah. Dewan yang diguna sama oleh Sekolah Rendah dan Menengah yang dibina secara kompleks (di dalam satu kawasan). ii.

65 1 67.75 67. 36 BD Unit Luas (m.50 33.75 67.00 30 18 1 1215. Unit Luas (m.00 135.50 30 36 1 2430.50 45.00 348.00 11.00 67.25 40.6 1.50 50 1 1 1 80.50 18.60 1 39.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 18.) Kap.50 22.50 210 1 1 1 315.00 22.50 45.00 1 1 1 67.00 108 1 1 1 170.50 250 1 1 1 337.25 40.25 11.00 66 58 1 1 1 1 1 22.00 11.25 51.00 74.50 1 1 1 67.00 22.50 33.00 11.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .25 11.00 135.00 150.00 202.) Kap.75 1 1 1 45.12 1. p.25 51.65 1 50.50 11.50 30 30 1 2025.9 1.7 1.2 30 6 1 405.25 11. p.50 45. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B –(iv): .00 105.00 202.25 11.25 36 30 1 1 1 1 1 22.50 2 2.25 40.50 18. 24 BD Unit Luas (m.8 1.) Kap.00 30 12 1 810. 30 BD Unit Luas (m.1 1. 12 BD Unit Luas (m.50 11.00 247.25 11.00 1 1 1 67.13 PENTADBIRAN Bilik Guru Besar Bilik Penolong Kanan Bilik Guru Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Pengurusan Peperiksaan (ruang kerja) Pusat Sumber (ruang buku/ bacaan) Bilik Pergigian Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Bimbingan dan Kaunseling Kedai Buku Bilik Pengawas Bilik Keselamatan AKADEMIK Bilik Darjah Surau (ruang solat. p.) Kap.75 67.50 1 67. p.5 1.50 22.50 18.50 45.50 45.2 1.75 57.25 55 48 1 1 1 1 1 22.00 33.11 1.00 135.50 18.) 1 1.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH 6 BD Perkara Kap.00 28 25 1 1 1 1 1 22.50 33.50 56.25 11.10 1.50 22.3 1.00 30 24 1 1620.00 11. p.00 1 1 1 67.75 320 1 1 1 495. p.1 2. 18 BD Unit Luas (m.40 1 50.4 1.50 18.00 45.50 160 1 1 1 247.60 46 42 1 1 1 1 1 22.) Kap.PENDIDIKAN 20 . wuduk dan j-QAF) 1 1 11 1 1 17 1 22.50 1 67.50 1 1 1 67.50 28.25 0.00 180.00 292.00 202.00 90.

50 45.00 67.50 67.00 409.50 90.50 2.00 180.3 2.80 67.50 67.00 90.5 2.00 78. 15 30 30 30 30 30 30 Unit 1 1 1 1 1 1 1 Luas (m.) 67.00 78.50 90. p. p. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 15 30 30 30 30 30 30 12 BD Unit 1 1 1 1 1 1 1 Luas (m.) 67.50 67.4 3.00 270.3 3.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 Kap.00 78.50 Kap.00 504.00 270.50 270.50 78.50 67.) 67.00 504.00 270. 6BD Perkara 2.PENDIDIKAN 21 .00 112.50 90.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH .75 67.00 270.00 67.00 1 1 1 1 1 1 1 45. p.2 3.50 270.4 Bilik Kelas Pemulihan Bilik Pendidikan Seni (ruang seni lukis) Bilik Sains (ruang p & p) Bilik Kemahiran Hidup (ruang p & p) Bilik Muzik (ruang p & p) Bilik Komputer (ruang p & p) Bilik 'Self Access Learning' (SAL) Kap.00 112.50 67.00 67. 15 30 30 30 30 30 30 18 BD Unit 1 1 2 1 1 1 1 Luas (m.50 Kap.00 180.00 45.00 67.80 67..50 67.50 Kap.50 90.samb/.80 67.50 45.7 2.00 409. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B –(iv): .50 90.50 180.50 90.50 270.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 112.00 45. p.50 67.00 504.) 67. p. 15 30 30 30 30 30 30 30 BD Unit 1 1 3 1 1 2 1 Luas (m. 15 30 30 30 30 30 30 36 BD Unit 1 1 3 1 1 2 1 Luas (m.6 3.50 1 1 1 1 1 1 1 45.9 3 3.00 112.) 67..00 112.8 2.50 180.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .50 67.00 78.50 90.1 3.00 45.80 67.50 45. 15 30 30 30 30 30 30 24 BD Unit 1 1 2 1 1 2 1 Luas (m.80 67.50 180.50 Kap.50 22.50 67.50 1 1 1 1 1 1 1 45.6 2.00 45.00 180.00 112.00 67.00 78.00 216.50 90.7 KEMUDAHANKEMUDAHAN LAIN Bilik Persalinan Murid (L) Bilik Persalinan Murid (P) Bilik Pengurusan Sukan Bilik Gerakan Ko-Kurikulum Bilik Operasi Buku Teks Ruang Serba guna Kantin 1 1 1 1 1 1 1 22.5 3.00 45.50 67.) 67.50 90.00 67.

50 25 2 135.2 4.25 1 1 1 22.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .25 1 1 1 22.) Kap. p. Unit Luas (m.80 - 1 1 738.5 PRASEKOLAH Ruang Aktiviti Pembelajaran (p & p) Ruang Penyediaan Makanan dan Dapur Ruang Makan Ruang Wuduk Umum Ruang Permainan Terbuka Berbumbung RUANG OPSYEN Dewan Sekolah Bilik Kebal 25 1 67.50 78. p.88 33.00 50.80 67. 6BD Perkara Kap. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B.25 50. 18 BD Unit Luas (m.75 11.50 25 3 202.50 67.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 24 BD Unit Luas (m.50 25 1 67.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH.88 33.00 50.2 - - - - - - - - - - 1 - 738.1 4.1 5.25 1 1 1 16.) 4 4. p.50 1 1 738.00 50.50 1 1 1 16.00 25 3 202.) Kap.25 1 1 1 22.25 1 1 1 22.) Kap..75 11.3 4. p.00 50. 36 BD Unit Luas (m.00 5 5.80 67.50 11.) Kap.00 50.75 11.PENDIDIKAN 22 . p.50 67.(iv): . p.00 25 2 135.75 11. 12 BD Unit Luas (m.50 11.50 78.samb/..) Kap. 30 BD Unit Luas (m.4 4.

p.00 202.00 45. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B -(v): .2 1.00 30 320 36 1 2430.00 18.13 2 2.00 13.00 306.00 11.00 157.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 18. 24 BD Unit Luas (m.00 128.25 11.50 45.00 13.25 67.25 39.00 45.00 13.00 18.50 180.00 261.25 11.50 45.75 67.1 1.50 80 66 1 1 1 1 1 1 1 28.10 1.25 11.00 18.75 67.50 67.00 210 1 1 1 1 1 1 1 315.50 33.50 110 1 1 1 1 1 1 1 168.9 1.25 63.PENDIDIKAN 23 .25 40. 42 BD Unit Luas (m.25 51.00 56.00 63.00 13.00 45.4 1.00 50.00 67.) Kap.50 30 210 24 1 1620.65 50 42 1 1 1 1 1 1 1 28.00 67.3 1.00 11.25 11. 30 BD Unit Luas (m.75 67.25 11.00 13.00 30 350 42 1 2835.12 1.00 13.00 18. p.50 30 270 30 1 2025.5 1.50 270 1 1 1 1 1 1 1 405.00 45. Unit Luas (m. 36 BD Unit Luas (m.00 11.50 396.40 38 30 1 1 1 1 1 1 1 28.00 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .) 1 1.00 56.00 67.25 63.00 123.75 45.00 94.) Kap.00 67.) Kap.00 80.8 1.75 11.00 351.) Kap. p.50 56.1 2.) Kap.50 70 60 1 1 1 1 1 1 1 28.50 45.25 58 48 1 1 1 1 1 1 1 28.75 45.25 51.50 67.25 67.75 30 160 18 1 1215.50 11.50 290.00 11.6 1.00 112.50 30 108 12 1 810.50 360.50 67.50 320 1 1 1 1 1 1 1 495.00 18.7 1. 18 BD Unit Luas (m.50 56. p.00 45.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH 12 BD Perkara Kap.25 51.50 126. p.11 1.50 247. p.50 370 1 1 1 1 1 1 1 560.25 11.2 PENTADBIRAN Bilik Pengetua Bilik Penolong Kanan Bilik Ketua Bidang Bilik Guru Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Penguru-san Peperiksaan (ruang kerja) Pusat Sumber (ruang buku/ bacaan) Bilik Pergigian Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Bimbingan dan Kaunseling Kedai Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan AKADEMIK Bilik Darjah Surau (ruang solat dan wuduk) 1 1 21 1 1 1 29 1 1 28.50 33.00 160 1 1 1 1 1 1 1 247.00 67.

50 285. Unit 1 1 Luas (m.50 285.50 85.50 114.9 2.1 2. 42 BD Unit 1 1 Luas (m. 12BD Perkara 2.00 285.50 399.10.50 85..50 142.50 114..50 114.50 342.00 67.7 2.10.50 1 67.50 1 67.50 85.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 30 Kap.00 30 Kap.00 30 Kap.00 285.00 67.50 1 67.00 30 Kap. p.50 30 30 30 30 30 3 1 1 1 1 427.50 285.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427. 18 BD Unit 1 1 Luas (m.) 67.00 30 1 1 370.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH .10 67.50 142.50 30 1 1 370.50 1 67.00 285.50 399.50 85. p.50 114.) 67. p.50 1 67.10 67.) 67.3 2.50 142.samb/.50 85.10 67.50 399.50 114.00 142. 30 BD Unit 1 1 Luas (m.5 2.10 67.2 2.12 2. p.8 2.6 2.11 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B -(v): .50 399.00 285.10.10 2.50 142.50 30 1 1 370.50 228.50 342.PENDIDIKAN 24 .50 114.50 85.50 1 67.50 399.50 67.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.) 67.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .10 67.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.00 30 Kap.00 67.00 30 30 30 1 1 1 30 30 30 1 2 1 30 30 30 1 2 2 30 30 30 1 3 2 30 30 30 1 3 2 2 1 1 1 1 285.50 114.50 30 1 1 370. p.) 67.10 67.00 142.50 67.50 114.00 142.00 142.00 285.3 2.) 67.00 2.50 30 30 30 30 30 3 1 1 1 1 427.50 67. p. 24 BD Unit 1 1 Luas (m.50 399.00 285.50 228.4 Kap.50 142. 36 BD Unit 1 1 Luas (m.00 30 1 1 370.13 Bilik Sejarah dan Geografi Bilik Pendidikan Seni (ruang seni 30 lukis) Bengkel Kemahiran Hidup 30 (ruang p & p) Bengkel Ekonomi Rumah Tangga Bilik Muzik (ruang 30 p & p) Makmal Komputer 30 (ruang p & p) Makmal Kimia 30 (ruang p & p) Makmal Sains Integrasi Makmal Sains 30 (ruang p & p) Makmal Fizik 30 Makmal Biologi 30 Bilik Matematik 30 (ruang p & p) Makmal Bahasa 30 (ruang p & p) Bilik Self Access Learning (ruang p & p) 1 1 1 1 1 370.

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(v): .00 409.80 67. 36 BD Unit Luas (m.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH .00 78.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . p. p.00 409.80 67.50 270.1 3.80 - 1 1 738.5 3.80 67.2 3.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 270.50 1 1 1 1 1 1 1 90.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 1 1 738.00 78.00 78.50 45.50 45.00 409. p.00 45.2 KEMUDAHANKEMUDAHAN LAIN Bilik Persalinan Murid (L) Bilik Persalinan Murid (P) Bilik Pengurusan Sukan Bilik Gerakan Ko-Kurikulum Bilik Operasi Buku Teks Ruang Serba guna Kantin RUANG OPSYEN Dewan Sekolah Bilik Kebal 1 1 1 1 1 1 1 45.50 67.) Kap. 12BD Perkara Kap.50 67.) Kap.) Kap.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.80 67. 4.00 78.1 4.00 270.50 1 1 1 1 1 1 1 45.80 67.00 78.50 - - - - - - - 1 - 738..00 45.50 1 1 738. 18 BD Unit Luas (m.7 4.80 67.00 78.00 45. p.4 3.PENDIDIKAN 25 .00 45.00 45.50 270.80 67.3 3.80 67.00 270.00 504.) 3 3. 42 BD Unit Luas (m.50 270.50 45.samb/.) Kap.6 3. p.80 67..) Kap. 30 BD Unit Luas (m.00 45. p.50 1 1 1 1 1 1 1 45. Unit Luas (m.50 67.00 504.00 504. 24 BD Unit Luas (m.

43 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .) 18. p.40 12.) 10. p.35 21.49 30 BD (m.55 36 BD (m. p.) 7.42 15.) 13./pelajar) 6 BD (m.48 42 BD (m. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(vi): .87 24 BD (m.09 18 BD (m.) 9.38 13.PENDIDIKAN 26 .) 10.) 8.(m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.80 - 12 BD (m. p.(m. p. p.NORMA KELUASAN KASAR RUANG LANTAI PER PELAJAR BAGI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH JENIS SEKOLAH Sekolah Rendah .74 11./pelajar) Sekolah Menengah . p. p. p.

00 3.50 4.75 1.25 4. fizik.20 13.25 2. pengurusan kediaman. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(vii): .50 2.00 1.25 4.00 2.25 4.50 3.60 4. bilik persediaan dan stor) Bilik Kemahiran Hidup (ruang p & p. bilik rakaman dan kerja) 2./pelajar) SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH RENDAH 2.17 7.60 2.60 2.25 3.50 3.50 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 3. bilik persediaan dan stor) Bilik Matematik Makmal Bahasa (ruang p & p. Bilik Kerja dan stor/utiliti Bilik Sejarah dan Geografi Bilik Sains (ruang p & p.50 4.00 4.50 1.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI BILIK-BILIK DI DALAM KOMPLEKS SEKOLAH MENENGAH / RENDAH LUAS (m. biologi.00 2.30 6.60 PERKARA Bilik Darjah Bilik Guru (secara work station) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Pengurusan Peperiksaan (ruang kerja) Bilik Kesihatan/Pergigian Bilik Bimbingan dan Kaunseling (bilik runding cara) Kedai Buku/Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan Bilik Kelas Pemulihan Bilik Pendidikan Seni (Ruang Seni Lukis.00 1.60 4.25 4.28 2.50 1.25 4.00 1.20 - Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .00 4. p.25 2.00 2. jahitan dan ICT) Makmal Kimia Makmal Sains Integrasi (ruang p & p sains.75 1.25 6.25 6. utiliti /stor) Bilik/Makmal Komputer Bilik “Self Access Learning” Bilik Peralatan Sukan Bilik Gerak Kokurikulum Bilik Operasi Buku Teks Kantin Bengkel Ekonomi Rumah Tangga (bilik masakan. bilik utiliti/stor) Bilik Muzik (ruang p & p.PENDIDIKAN 27 .80 2.60 2.

PENDIDIKAN 28 . f) Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau berasingan disediakan. iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B31. Theaterette dan tandas VIP tidak dibenarkan di dalam perancangan SBP. c) Kemudahan-kemudahan pusat berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut : i. SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) KEPERLUAN AM a) Keluasan tanah yang diperlukan untuk sekolah berasrama penuh yang lengkap ialah lebih kurang 20 hektar (50 ekar). d) Kemudahan-kemudahan Dewan Kuliah. Surau. ii. sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat. KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG DAN NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) Sila rujuk kepada Jadual 1B-(viii) bagi keluasan kasar maksimum ruang lantai SBP. dan Bilik Sakit. (Sila rujuk Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA). Auditorium/Dewan Besar. iii. 2. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan. b) Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. Dewan Serba Guna. Kantin. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . e) Bagi kemudahan asrama. maka bilik sembahyang di asrama tidak lagi dibenarkan.

PERKARA PENTADBIRAN Bilik Pengetua Bilik Penolong Kanan Bilik Guru Kanan Mata Pelajaran Pejabat Guru (Berkelompok) Ruang Istirehat Bilik Alat Bantu Mengajar Bilik Mesyuarat Utama Bilik Urusetia Peperiksaan & Ruang Kerja Pusat Sumber (ruang buku/bacaan) Bilik Capaian Kendiri dan Pusat Akses Makmal Komputer Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Pergigian Bilik Bimbingan & Kaunseling Kedai Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan Bilik Urusetia PIBG AKADEMIK Bilik Darjah Bilik Pendidikan Seni (Ruang Kerja) Bilik Sejarah Bilik Geografi Bilik Kemahiran Hidup 2.PENDIDIKAN 29 .00 11.15 1.5.11 1.00 33.00 60.00 114.9 1.25 90.3 2.10 1.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG BAGI SBP – (900 PELAJAR/30 BD) BIL.4 2.1 2.00 140.6.2 2.50 80 300 10 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75.10 Bilik Muzik (Ruang Latihan dan Choral) Makmal Sains (Integrasi) Studio Rekacipta (Ruang p & p) Makmal Bahasa (Ruang p & p) 30 30 30 1 1 2 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .00 2.3 Bengkel Logam dan Kayu Bengkel Kerja Paip dan Injin Bengkel Elektrik dan Elektronik Bilik Masak Bilik Pengurusan Kediaman Bilik Mandi Bilik Jahitan KAPASITI BIL.6.16 1. UNIT LUAS (m.00 99.6.75 128.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 120.4 2. p.12 1./unit) 1 1.00 9.1 2.00 105.3 2.00 120.00 171.6 Bilik Ekonomi Rumah Tangga 2.18 2 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(viii): .50 114.00 162.25 123.00 30.17 1.13 1.50 130.6.00 142.2 2.25 11.9 2.00 67.3 1.50 22.4 1.5 1 1 1 54 1 4 4 1 2 2 36.14 1.5.6 1.00 27.2 1.5 1.50 67.00 133.8 2.50 78.00 67.8 1.00 570.5.7 1.7 2.00 20.75 22.2 2.1 2.1 1.80 67.

1 6.00 220.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG BAGI SBP – (900 PELAJAR/30 BD).11 2.00 1.95 1.2 3.80 4.50 0.00 110. PERKARA KAPASITI BIL.00 2. UNIT LUAS (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.2 Tingkatan 1-3 (katil 2 tingkat) Tingkatan 4-5 (katil 1 tingkat) 7 8 Dewan Makan Dapur 3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(viii): .50 JADUAL 1B-(ix): .4 3. p. BIL.2 Makmal Matematik Bilik Aktiviti Kelas Agama RUMAH KAKITANGAN Rumah Kelas C (2 tingkat) Rumah kelas D (2 tingkat berangkai 4) Pangsapuri Kelas F Pangsapuri Kelas G (3 bilik) Rumah Warden (Kelas F) KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN Bilik Operasi Buku Teks (SPBT) Bilik Gerakan Ko-Kurikulum 30 1 1 1 4 32 12 8 290.00 120.PENDIDIKAN 30 .NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SBP LUAS (m.00 67.95 0. 4.85 0.3 3.samb/.00 1 1 90.00 1.40 BIL 1 2 3 4 5 6 Bilik Darjah Kantin PERKARA Astaka (tempat duduk berbumbung) Surau Dewan Serbaguna Bilik Dormitori (Bilik Tidur) 6.12 3 3.75 6..1. p.00 120. KUARTERS KAKITANGAN Kelayakan kelas kuarters kakitangan hendaklah selaras dengan peraturan di dalam Pekeliling Perkhidmatan yang berkenaan.KUARTERS./unit) 67. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Untuk maklumat lanjut mengenai norma keluasan dan kelayakan kuarters. sila rujuk Jadual 1E-(i) di BAHAGIAN E: .50 90.1 4.1.1 3./pelajar) 2..5 4.

bergantung kepada jenis kursus dan amalan peserta.20 ii) Radio/TV 15. Norma keluasan ruang lantai bengkel bagi jenis-jenis kursus adalah seperti Jadual 1B -(x). bilik pembantu pengajar.60 iv) Instrumentation and Control 18. 2. BENGKEL Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk bengkel-bengkel kemahiran adalah merupakan keluasan ruang lantai berikut: a) Ruang Kerja Kemahiran - ruang mesin. 3.PENDIDIKAN 31 . p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B41.60 iii) Instrument Maintenance 15. dan b) Ruang Sokongan - ruang stor. ruang persediaan. ruang kerja di sekitar mesin. bilik guru.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI BENGKEL PER PELAJAR/PELATIH LUAS JENIS KURSUS (m. JADUAL 1B-(x): ./pelajar) i) Electrical Installation 18. ruang legar dalam.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Muatan yang optimum bagi sesebuah bengkel adalah seramai 30 pelatih dalam sesuatu masa. tandas.20 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . ruang legar dalam. Keluasan yang dirancang bagi sesebuah bengkel adalah berbeza-beza. Norma keluasan ruang lantai bengkel ini boleh digunapakai bagi semua kategori pengguna di semua peringkat latihan.

20 xiv) Plumbing 15.20 xiii) Motor Mechanic 18.00 xix) Kejuruteraan Ladang 8.00 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .60 xviii) Woodwork 10.60 xvi) Furniture Making 15. JABATAN PERDANA MENTERI v) Industrial Electronic 18.00 xx) Kursus Jahitan Kusyen dan Kanvas 13.60 xi) Refrigeration and Air Conditioning 15.PENDIDIKAN 32 .20 vi) Mechanical Fitting 18.00 x) Mechanical Drafting 15.00 xxi) Anyaman 18.20 viii) Arc Welding 18.20 vii) Machinist 18.20 ix) Tool and Die Making 20.60 xv) Bricklaying 15.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.60 xvii) Civil Drafting 15.60 xii) Spray Painting and Panel Beating 18.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

xxii)

Latihan Batik

16.50

xxiii)

Silk Screen

20.00

xxiv)

Perak/Logam

16.50

xxv)

Heat Treatment Shop

72.00

xxvi)

Turning/Milling Shop

29.00

xxvii)

Tool and High Precision Shop

29.00

4.

Paras siling bagi bengkel-bengkel yang dibenarkan adalah lebih kurang 4.0 meter hingga 6.0 meter dari aras tanah. Bilangan tingkap dan pintu yang memadai perlu disediakan di kedua belah bangunan untuk penggantian/ pengedaran udara bersih dan meminimumkan pengumpulan haba dari mesin yang terdapat di dalam bengkel.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

33

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN B5-

BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA

1.

Kompleks bangunan IPTA biasanya mengandungi bangunan-bangunan akademik dan bangunan-bangun bukan akademik. Bangunan Akademik adalah seperti bangunan fakulti yang meliputi bilik kuliah, makmal dan bengkel, dewan kuliah, perpustakaan dan sebagainya dimana fungsinya adalah khusus untuk proses pembelajaran.

2.

Bangunan bukan akademik pula adalah seperti bangunan pentadbiran, dewan perhimpunan dan sebagainya yang diperlukan untuk menyokong tugas-tugas pentadbiran IPTA tersebut.

3.

Norma keluasan ruang lantai berikut adalah merupakan jumlah kasar ruang lantai bagi setiap pelajar sepenuh masa sahaja dan telah mengambil kira ruang laluan dan ruang untuk urusan perkhidmatan mekanikal dan elektrik.

4.

Norma keluasan ruang lantai ini juga tidak termasuk bangunan-bangunan yang dibina berasingan seperti Bangunan Pentadbiran, Perpustakaan Pusat, Kompleks Dewan Kuliah, Dewan Perhimpunan/Panggung Percubaan, Pusat Bahasa, Pusat Komputer, Pejabat Harta Benda, Pusat Pelajar, Pusat Kakitangan, Masjid, Kompleks Sukan dan Rumah Tetamu.

5.

Norma keluasan kasar ruang lantai mengikut fakulti-fakulti yang dibenarkan adalah seperti Jadual 1B-(xi). Dewan/Bilik Kuliah. JADUAL 1B-(xi): NORMA KELUASAN RUANG LANTAI IPTA Keluasan ini termasuk 50% keperluan

MENGIKUT KURSUS

KURSUS Perubatan Pergigian

LUAS (m. p./pelajar) 50.00 - 55.00 36.00 - 40.00

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

34

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

Kejuruteraan Alam Bina Sains Pertanian Undang-undang, Ekonomi/Perniagaan, Pengajian Islam, Kesusasteraan Pengurusan Hotel dan Penyediaan Makanan

22.00 - 27.00 18.00 - 20.00 16.00 - 20.00 16.00 - 20.00 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 10.00

6.

Kadar keluasan ruang lantai pejabat bagi pegawai-pegawai dan kakitangan akademik yang dibenarkan adalah mengikut gred jawatan seperti di BAHAGIAN A: – BANGUNAN PEJABAT.

7.

Bagi ruang-ruang fungsi lain, norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan adalah seperti berikut :

a)

Dewan Kuliah

-

0.90 - 1.00 m. p. seorang

b)

Bilik Kuliah

-

0.95 m. p. seorang

c)

Bilik Tutorial

-

1.90 m. p. seorang

d)

Bilik Seminar

-

1.90 m. p. seorang

e)

Makmal

- Am - Kajian

-

7.90 m. p. seorang 11.0 m. p. seorang

f)

Studio Senibina

-

7.50 m. p. seorang

g)

Bilik Lukisan Kejuruteraan

-

5.90 m. p. seorang

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

35

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

h)

Perpustakaan Norma keluasan bagi ruang bacaan dan ruang buku bagi kemudahan perpustakaan di Institut Pengajian Tinggi Awam adalah seperti berikut: i. Ruang Membaca - terbuka - jenis cubicle - jenis karrel ii. Muatan (kapasiti) untuk ruang membaca - 1.90 m. p. seorang - 2.30 m. p. seorang - 2.80 m. p. seorang 30% jumlah pelajar dan 20% jumlah kakitangan

Keterangan lanjut mengenai keperluan reka bentuk perpustakaan boleh dirujuk melalui BAHAGIAN G: PERPUSTAKAAN.

i)

Masjid atau Surau

Sila rujuk BAHAGIAN H: - MASJID untuk keterangan lanjut berkaitan norma keluasan ruang lantai masjid dan surau. Muatan yang diambil kira ialah 50% dari jumlah kakitangan dan pelajar.

j)

Kediaman i. Pelajar Sila rujuk BAHAGIAN F: - ASRAMA untuk keterangan lanjut. ii. iii. Unit Fellows Kakitangan 75.00 m. p./unit

Sila rujuk BAHAGIAN E: - KUARTERS untuk keterangan lanjut.

k)

Dewan Makan dan Dapur/Persediaan Sila rujuk BAHAGIAN F: - ASRAMA untuk keterangan lanjut.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

36

BAHAGIAN C KESIHATAN
C1 - HOSPITAL KUALA LUMPUR/ HOSPITAL-HOSPITAL NEGERI - PUSAT RAWATAN HARIAN (AMBULATORY CARE CENTRE) - KLINIK KESIHATAN - MAKMAL - KOLEJ LATIHAN - PEJABAT KESIHATAN - KLINIK DESA - ASRAMA DAN KEDIAMAN

C2

C3 C4 C5 C6 C7 C8

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN C1.

KESIHATAN

PENDEKATAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN KESIHATAN

a)

Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mencapai taraf kesihatan yang lebih baik, tumpuan adalah diberi kepada penambahbaikan penyampaian penjagaan kesihatan melalui integrasi yang lebih kukuh, peningkatan kualiti perkhidmatan dan mengoptimumkan penggunaan sumber. Beberapa pendekatan untuk mewujudkan skop-skop perkhidmatan kesihatan khusus seperti Pusat Jagaan Harian,

kemudahan khusus rawatan kanser, kardiologi, rehabilitasi dan unit-unit penjagaan kritikal telah dibuat. b) Berpandukan kepada pendekatan di atas, norma bangunan kesihatan yang dinyatakan di dalam Garis Panduan ini akan merangkumi Bangunan Hospital, Pusat Rawatan Harian, Klinik-klinik Kesihatan, Makmal Kesihatan Awam, Kolej Latihan dan juga Asrama Kediaman. c) Bangunan hospital merupakan antara komponen yang paling penting di dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan; dengan itu Garis Panduan ini akan memberikan tumpuan kepada perancangan kemudahan tersebut.

2.

PERANCANGAN BANGUNAN HOSPITAL

Perancangan dan susun atur bangunan-bangunan di dalam projek hospital pada dasarnya mengikut konsep berikut :

a)

Bangunan hospital yang mempunyai empat komponen utama iaitu: i. ii. iii. iv. Kemudahan pesakit dalam (in-patient); Kemudahan pesakit luar (out-patient); Perkhidmatan sokongan klinikal; dan Perkhidmatan sokongan bukan klinikal.

Keempat-empat komponen ini boleh berada di dalam satu bangunan atau di bangunan berasingan yang dihubungkan dengan laluan penyambung.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN C - KESIHATAN

37

ii. Hospital Pakar (Minor).KESIHATAN 38 . kemudahan-kemudahan sokongan adalah bersifat guna sama atau berpusat bagi mengoptimumkan penggunaan sumber dan reka bentuk hospital perlulah mengambil kira prinsip ini. iii. Hospital Kuala Lumpur dan Hospital-hospital Negeri. c) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk hospital adalah seperti di dalam Jadual 1C-(i). JABATAN PERDANA MENTERI b) Secara prinsipnya. dan Hospital Pengajar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iv. v. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Hospital/Institusi Khas. Hospital Bukan Pakar (Non-Specialist Hospitals). vi. Hospital Pakar (Major). d) Bangunan hospital yang dijelaskan di dalam Garis Panduan ini terbahagi kepada enam kategori iaitu: i.

ENT Pengimejan Diagnostik.(Specialists Clinics. (bius). Obstetrik Patologi dan dan Ginekologi. b) 15 bidang kepakaran utama yang disediakan adalah Perubatan Am. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C11. d) Contoh bidang-bidang sub-kepakaran tersebut adalah seperti kardiologi. Pembedahan Am. vascular surgery. Kemudahan Pesakit Dalam (wad-wad) . ii. Kemudahan Diagnostik dan Rawatan termasuk: Pengimejan BAB 1: BAHAGIAN C . Emergency Services). urologi. Pediatrik. (Otorinolaringologi). hematology. iii. Dermatologi (sub-kepakaran) dan Nefrologi (sub-kepakaran) c) Hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital negeri juga menyediakan perkhidmatan bidang sub-kepakaran tertentu yang dikenal pasti dan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan perancangan peningkatan program rawatan perubatan dan kemampuan menyediakan anggota terlatih di bidang-bidang berkenaan. mortuary. Psikiatri.KESIHATAN 39 Edisi Tahun 2008 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. onkologi & radioterapi. Ortopedik. Anestesiologi Oftalmologi. Kecemasan (Emergency Medicine). kardiotorasik surgeri. perubatan nuklear dan lain-lain lagi.(In-Patient Services). neurosurgery. plastic surgery. e) Ruang-ruang utama di kompleks hospital dapat dikategorikan seperti berikut: i. Kemudahan Pesakit Luar Pakar serta Kecemasan . Dental (OroMaxillo-Facial) termasuk Pediatrik Dental. HOSPITAL HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL) / HOSPITAL-HOSPITAL NEGERI a) HKL dan Hospital-hospital Negeri menyediakan kesemua lima belas (15) bidang perkhidmatan kepakaran serta beberapa sub-kepakaran tertentu yang ditetapkan mengikut lokasi wilayah hospital tersebut.

iv.Non-Medical Support Services seperti: Sajian Pengangkutan (kenderaan dan Porterage) Perkhidmatan Sokongan yang diswastakan. Pentadbiran. Hospital Sungai Buloh. HOSPITAL PAKAR (MAJOR) a) Hospital Pakar (major) merupakan hospital-hospital selain dari HKL dan Hospital Negeri.KESIHATAN 40 . v. Public Amenities seperti Kafeteria. yang menyediakan rawatan kepakaran di 15 bidang utama serta bidang sub kepakaran tertentu. Research and Quality Assurance. JABATAN PERDANA MENTERI - Delivery suite Dewan Bedah Patologi dan mortuary. iv. 2.Continuous Medical Education. Contoh kumpulan hospital ini termasuklah Hospital Serdang. Kemudahan Pembelajaran Berterusan . dan viii. Kemudahan Sokongan Perubatan – (Medical Support Services) seperti: Stor perubatan dan Farmasi Central Sterile Services Department (CSSD) Rekod Perubatan Rehabilitasi (fisioterapi dan occupational therapy). Hospital Ampang. Kemudahan Sokongan Bukan Perubatan . Hospital Taiping dan Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Hospital Putrajaya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Balai Pelawat dan sebagainya. vii. Hospital Sungai Petani. vi.

Hospital Rehabilitasi. Antaranya ialah ruang untuk klinik-klinik sub-kepakaran. 4. HOSPITAL/INSTITUSI KHAS a) Hospital khas atau Institusi Khas adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar serta pesakit dalam di bidang pengkhususan seperti Hospital Psikiatri.KESIHATAN 41 . Terdapat juga hospital bukan pakar yang menyediakan rawatan pakar melalui lawatan doktor pakar secara berkala dari hospital pakar yang berdekatan. Obstetrik dan Ginekologi b) Oleh itu komponen ruang yang diperlukan adalah sama dengan Hospital Pakar (Major). Ortopedik. 3. Pediatrik. 5. b) Komponen ruang yang diperlukan adalah sama dengan lain-lain hospital tetapi keluasan lantai keseluruhannya lebih kecil selaras dengan pengurangan ruang yang terlibat dengan fungsi klinikal. HOSPITAL PAKAR (MINOR) a) Hospital Pakar Minor menyediakan perkhidmatan kepakaran terhad kepada 5 hingga 6 bidang kepakaran utama seperti Perubatan Am. Anestesiologi. HOSPITAL BUKAN PAKAR a) Hospital bukan pakar adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar serta pesakit dalam yang dikendalikan oleh pegawai perubatan. ruang khas rawatan dan wad-wad khas. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . peralatan khas untuk diagnostik dan rawatan. Hospital Wanita dan Kanak-kanak dan Institut Kanser Negara. Pembedahan Am. JABATAN PERDANA MENTERI b) Ruang-ruang utama adalah seperti Hospital Negeri dengan ruang tambahan/khas yang diperlukan oleh bidang-bidang sub-kepakaran.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. tetapi lebih kecil keluasannya disebabkan oleh skop perkhidmatan yang lebih kecil.

ruang perkhidmatan sokongan (perubatan dan bukan perubatan) adalah hampir sama. Keperluan ruang bagi kedua-dua institusi ini adalah amat khusus kepada institusi sahaja. Jadual ini telah ditentukan dengan berpandukan kepada keperluan sebuah Hospital Negeri (antara 700 hingga 1. Oleh itu komponen ruang perlu disesuaikan dengan keperluan program pengajarannya selain dari komponen klinikal dan sokongan.000 katil). 7. norma keluasan lantai setiap Jabatan di dalam hospital-hospital lain tidak boleh melebihi norma yang dinyatakan di bawah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. HOSPITAL PENGAJAR a) Hospital Pengajar adalah hospital yang menjalankan core business menyediakan latihan perubatan di samping perkhidmatan rawatan. 6. c) Perbezaan keperluan ruang klinikal adalah mengikut pengkhususan dan perlu disesuaikan dengan skop dan tahap perkhidmatan.KESIHATAN 42 . tahap kerumitan serta teknologi peralatan yang diperlukan. Walau bagaimana pun. b) Oleh itu. JABATAN PERDANA MENTERI b) Terdapat perbezaan komponen ruang yang diperlukan dalam aspek fungsi klinikal berbanding hospital-hospital lain. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI HOSPITAL a) Norma keluasan ruang lantai bagi sesebuah Jabatan di dalam hospital adalah seperti Jadual 1C-(i). Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . d) Selain itu terdapat Institusi Khas yang tidak menyediakan rawatan pesakit secara langsung (out-patient atau in-patient care) iaitu Institut Penyelidikan Perubatan dan Pusat Darah Negara.

112 358 1.350 1. Porterage and Security. 21. Bio-Medical and Cleaning.965 150 23.) 1.p. 16. 19.604 3. 6. 15. 11. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1C-(i): KELUASAN RUANG LANTAI KASAR BAGI JABATANJABATAN DI HOSPITAL NEGERI JABATAN LUAS (m. 12.261 1.100 490 490 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.501 2. 2. 9. 3. Waste Management.500 905 5. Farmasi Pesakit Dalam Rehabilitation Pathology and Blood Bank Haemodialysis (16 bay) Kemudahan Pembelajaran Berterusan (termasuk auditorium. Mortuary Stor perubatan Katering Privatised Support Services (Linen. 17.313 10.586 1. bilik-bilik seminar dan perpustakaan) 1. 14.303 1. surgical dan endoscopy) Centralised Sterile Service Department (CSSD) Pentadbiran Am Dewan Bedah (untuk 10 dewan bedah serta ruang sokongannya) 2.281 3. 13.262 1. Kecemasan Pengimejan Admission and Revenue Klinik Pesakit Luar (per klinik) Farmasi Pesakit Luar Klinik Pakar (per klinik) Labour and Delivery (untuk 10 bilik bersalin) Neonatal Intensive Care Unit (24 katil) Intensive/cardiac Care Unit (16 katil) Day care (medical. 4.Cleansing) 939 1. Engineering and Maintenance.026 709 3.174 2.938 1. 8. 7. Anaesthetist Unit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . 18. 22. 20.KESIHATAN 43 .

KESIHATAN 44 .092 24. JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN LUAS (m. sila rujuk BAHAGIAN A: . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . teres dan lain-lain) serta ruang-ruang M & E. d) Untuk norma keluasan ruang pejabat dan lain-lain ruang sokongan.) 130 600 1.KUARTERS untuk butiran lanjut.168 1. tangga. 27.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Haemo-Dynamic Unit Information Technology Rekod perubatan Wad (keluasan per wad) .Biasa (28 katil) . surau dan lain-lain).PEJABAT. foyer. sila rujuk BAHAGIAN E: .237 c) Walau bagaimana pun keluasan ruang-ruang ini tidak mengambil kira ruang-ruang guna sama (seperti kafeteria.000 1.Pediatrik (20 katil) . e) Untuk norma keluasan lantai kediaman kakitangan penting. 25. 26.Kelas Satu (20 katil) 1. ruang legar luar (seperti lobi.p.

Matlamatnya adalah untuk mengurangkan keperluan bilangan katil pesakit dalam (in-patient). PUSAT RAWATAN HARIAN (Ambulatory Care Centre . Ini dapat dicapai melalui penyediaan rawatan tertentu secara day-care dan pesakit tidak perlu dimasukkan ke wad untuk rawatan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C2 1. Komponen (b) hingga (h) yang disenaraikan adalah sebahagian dari skop hospital biasa. Research and Quality Assurance.KESIHATAN 45 . dan Jabatan Rekod dan EDP 3. 4. Ruang-ruang utama adalah seperti di bawah: a) Unit Jagaan Harian (Day-care Unit). Senarai tersebut adalah merupakan pilihan (option) dan mungkin berbeza dari sebuah hospital ke sebuah hospital yang lain. Bagi pembangunan projek hospital baru hanya komponen Unit Jagaan Harian sahaja yang perlu ditambah kepada komponen ruang hospital.CDR. Perkhidmatan Rawatan Diagnostik (Diagnostic Service). Objektif pusat rawatan harian memenuhi keperluan penduduk dengan menyediakan kaedah penyampaian rawatan secara lebih kos-efektif. endoscopy suites.ACC) Pusat Rawatan Harian disediakan untuk menampung keperluan rawatan perubatan yang sentiasa bertambah. di samping menjimatkan perbelanjaan pengurusan para pesakit tersebut. Farmasi pesakit luar dengan kemudahan Cytotoxic Drug Reconstitution . yang terdiri dari dewan bedah day-care. wad-wad day-care (surgical dan medical secara berasingan) serta bilik-bilik sokongan lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2. b) c) d) e) f) g) h) Perkhidmatan Pesakit Luar/Klinik Pakar. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Jabatan Pentadbiran. Pembelajaran Berterusan (Continuous Medical Education).

farmasi).000 orang pesakit 500 hingga 800 orang pesakit 300 hingga 500 orang pesakit 150 hingga 300 orang pesakit 50 hingga 150 orang pesakit kurang dari 50 orang pesakit 2.(KK1) Klinik Kesihatan Jenis 2 . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C3 - KLINIK KESIHATAN 1. makmal klinikal. Klinik Kesihatan dibahagikan kepada enam kategori mengikut unjuran kedatangan pesakit sehari seperti berikut: a) b) c) d) e) f) Klinik Kesihatan Jenis 1 . Pentadbiran/pejabat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(KK4) Klinik Kesihatan Jenis 5 .(KK3) Klinik Kesihatan Jenis 4 . (termasuk unit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .(KK6) – – – – – – 800 hingga 1. Health Surveillance. dan Kemudahan awam (seperti ruang letak kereta.(KK5) Klinik Kesihatan Jenis 6 .(KK2) Klinik Kesihatan Jenis 3 . Rehabilitasi. Pendidikan kesihatan. b) Perkhidmatan kesihatan ibu dan anak/klinik ibu mengandung dan kanak-kanak (termasuk imunisasi).KESIHATAN 46 . Ruang kemudahan kakitangan (seperti pantri. Ruang-ruang utama di dalam Klinik Kesihatan dibahagikan mengikut program perkhidmatan kesihatan yang disediakan seperti berikut: a) Perkhidmatan kesihatan keluarga/rawatan pesakit luar am kecemasan). c) d) e) f) g) h) i) j) Program rawatan pergigian/dental clinic dan pasukan pergigian bergerak. Sokongan perubatan (pengimejan. tempat menunggu dan kafeteria). change room). bilik sembahyang.

) 12. Klinik Kesihatan Jenis 1 .(KK 3) LUAS (m.000 . p.000 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Bagi klinik-klinik yang lebih kecil (contohnya KK 4.(KK 2) Klinik Kesihatan Jenis 3 . terdapat keperluan ruang tambahan (terutamanya di kawasan pedalaman) bagi perkhidmatan unit bersalin alternatif serta wad pemerhatian/sick bay sebagai mengatasi masaalah kesukaran akses ke hospital.2. Ini dilakukan dengan mewujudkan ruang guna sama.000 .7.650 3.500 8.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI KLINIK KESIHATAN JENIS 1.500 6. KK 5 dan KK 6) keluasan ruang adalah lebih kecil walaupun skop perkhidmatan yang disediakan adalah sama. 3.8.KESIHATAN 47 . 2.(KK 1) Klinik Kesihatan Jenis 2 . Walaupun begitu. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1C-(ii): .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

Makmal Patologi Tahap I. ialah makmal utama di hospital yang diketuai oleh pegawai sains. Setiap komponen perkhidmatan adalah berbeza dan memerlukan ruang dan peralatan yang berbeza bergantung kepada jenis perkhidmatan. Skop perkhidmatan boleh dibahagikan kepada lima (5) komponen iaitu Chemical pathology. Makmal Patologi Tahap II. disediakan di klinik kesihatan. Perkhidmatan makmal boleh dikategorikan seperti berikut: a) Makmal Perkhidmatan Patologi Penyediaan makmal patologi perlu disediakan mengikut skop serta tahap perkhidmatan yang akan diberikan di kemudahan tersebut. perkhidmatan pencegahan dan kawalan penyakit (disease control) bagi program kesihatan awam serta menyediakan kemudahan untuk research and development bagi sistem kesihatan secara keseluruhan. Hematology and transfusion medicine dan Forensic pathology. MAKMAL Objektif penyediaan makmal adalah untuk menyediakan perkhidmatan patologi di hospital serta klinik kesihatan untuk diagnosis penyakit. 2. makmal ini mempunyai tambahan bidangbidang pengkhususan yang lebih kompleks. Makmal Patologi Tahap III. iii. i. lokasi dan bilangan kakitangan dan anggota yang akan ditempatkan. sama ada biochemist. sama ada biochemist. Ujian yang dijalankan adalah ujian yang ringkas sahaja. Microbiology. Ujian yang dijalankan adalah meliputi ujian ringkas serta ujian yang lebih terperinci melibatkan penggunaan analyzer machines serta teknikteknik yang lebih rumit. Selain dari skop ujian dua makmal di atas. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C4 1. microbiologist atau medical laboratory technologist. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . microbiologist atau medical laboratory technologist. jabatan pesakit luar hospital dan dianggotai oleh juruteknologi makmal perubatan. Histopatology/cytology.KESIHATAN 48 . merupakan makmal utama di hospital yang diketuai oleh pakar patologi dengan dibantu oleh pegawai sains. ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

dan v. microbiology dan cytology (bagi cancer screening). industrial and environmental contamination. menjalankan pengawasan dan pemantauan penyakit dan kualiti makanan secara keseluruhan. melebihi kerumitan ujian-ujian di Makmal Tahap III. mengkaji kesan persekitaran terhadap kesihatan. natural toxin dan mycotoxin laboratory. Ujian yang dijalankan meliputi semua ujian dijalankan oleh makmal tahap yang lebih rendah serta ujian-ujian khas yang lebih rumit. Seksyen Kawalan Mutu Makanan. Selain 5 komponen ujian yang telah dinyatakan di atas. khasnya penyakit-penyakit tropika yang memerlukan ruang makmal vector. biochemistry. Makmal Patologi Tahap IV. pesticide remnant laboratory. Cytogenetics dan Mycology. IMR dan hospitalhospital rujukan yang diketuai oleh pakar patologi serta dibantu oleh pakarpakar lain dan biasanya mempunyai kepakaran sub-specialty di bidang patologi. Analisis dan diagnosis dijalankan di makmal-makmal patologi. ruang-ruang pentadbiran dan sokongan berpusat juga diperlukan. makmal serology. makmal biochemistry. Seksyen Kawalan Penyakit. iv. Seksyen Alam Sekitar. ii. chemical pollution and food additive lab. JABATAN PERDANA MENTERI iv. Seksyen Kawalan Kualiti.KESIHATAN 49 . Sila lihat BAHAGIAN A: . yang menjalankan ujian pengawalan kualiti terhadap tahap kebersihan dan kesihatan tempat-tempat awam. adalah makmal utama di HKL. Selain daripada ruang-ruang fungsi seperti di atas. dan mikrobiologi terhadap spesimen yang diterima dari agensi di daerah atau negeri. iii. b) Makmal Kesihatan Awam Fungsi utama Makmal Kesihatan Awam ialah sebagai pusat rujukan bagi pengawasan dan pemantauan penyakit berjangkit.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang-ruang utama bagi keperluan makmal tersebut adalah dibahagikan seperti berikut: i. komponen lain termasuklah ujian-ujian Immunology.. Seksyen Epidemiologi. yang menjalankan aktiviti melalui food microbiology laboratory.PEJABAT sebagai rujukan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Virology.

3. Komponen piawai sesebuah klinik desa adalah terdiri dari bangunan klinik dengan 2 buah kuarters untuk jururawat masyarakat.00 m. KOLEJ LATIHAN Kolej-kolej latihan yang terdapat di bawah KKM merangkumi Kolej Sains Kesihatan Bersekutu. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Klinik ini dianggotai oleh jururawat masyarakat. Luas lantai bagi Klinik Desa adalah di dalam lingkungan 420. Kolej Pembantu Perubatan. PEJABAT KESIHATAN Pejabat Kesihatan terbahagi kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. hingga 450. juru x-ray. Kolej Kejururawatan. Untuk norma keluasan kuarters sila rujuk BAHAGIAN E: . jurupulih cara kerja dan lain-lain bidang seperti senarai di atas.KESIHATAN 50 . Ruang-ruang yang disediakan adalah mengikut norma seperti yang terdapat di dalam BAHAGIAN A: – PEJABAT. Keperluan dan norma ruang bagi bangunan-bangunan di atas adalah seperti yang terdapat di dalam BAHAGIAN B: – PENDIDIKAN.KUARTERS. p. jurupulih anggota. 2.00 m. Kolej Jururawat Masyarakat. KLINIK DESA Klinik Desa adalah kemudahan yang menyediakan perkhidmatan kesihatan asas terutamanya di kawasan luar bandar. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C51. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu mempunyai kombinasi beberapa kategori pelatih termasuk jururawat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2. BAHAGIAN C71. Kolej Inspektor Kesihatan dan Kolej Juruteknologi Makmal Perubatan. 2. BAHAGIAN C61.

KESIHATAN = 42.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Terdapat 3 kategori pelatih/kakitangan/pegawai yang menggunakan kemudahan asrama yang dilaksanakan oleh KKM seperti berikut: KATEGORI KAKITANGAN TAHAP PERKHIDMATAN 1. ii.00 m. p. 2. sila rujuk BAHAGIAN F: . dan Ruang Sokongan Yang Berkongsi (common user) b) Ruang Kediaman i. = 110. 3. KEDIAMAN JURURAWAT a) Norma keluasan ruang lantai bagi kediaman jururawat yang menempatkan jururawat dari berbagai pangkat (combination) adalah terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu: i. Untuk norma keluasan dan kelayakan asrama bagi ketiga-tiga kategori kakitangan dan pegawai di atas. 51 Edisi Tahun 2008 .ASRAMA DAN KEDIAMAN 1. Ruang Kediaman (living quarters proper). p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C8 . Pegawai Perubatan Pelatih Anggota profesional yang telah memasuki perkhidmatan.ASRAMA. Sisters’ Suite (termasuk tandas) ii Housekeeper’s Suite BAB 1: BAHAGIAN C . Jururawat Terlatih Anggota yang sedang dalam perkhidmatan 3.00 m. Pelatih (Jururawat/Pembantu Perubatan/ Anggota Sains Kesihatan Bersekutu) Anggota pelatih yang belum memasuki perkhidmatan 2.

50 m. Ruang-ruang ini berubah mengikut keperluan dan campuran pangkat jururawat yang akan ditempatkan. p. ruang legar. dormitori tugas malam (night duty dormitory). seorang. p. stor. utiliti. p. lobi dan lain-lain.00 m. ii. bilik sembahyang. iv. bilik air. JABATAN PERDANA MENTERI iii. Ruang-ruang ini termasuk dewan makan. laluan. pejabat am. ruang rekreasi (seperti bilik bacaan dan ruang rehat). Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Houseman Quarters c) Ruang Sokongan Berkongsi: i. ruang ampaian. 50. ruang menunggu. tangga. c) Norma keluasan ruang lantai bagi ruang-ruang sokongan adalah sebanyak 16.00 m. dapur.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Satu orang sebilik (single room) untuk Staff Nurse/Jururawat Masyarakat = = 14.KESIHATAN 52 .

BANGUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA D2 .BANGUNAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT .BAHAGIAN D KESELAMATAN D1 .BANGUNAN ANGKATAN TENTERA D3 .BANGUNAN JABATAN PENJARA D4 .

zon pentadbiran. di mana bangunan-bangunan tersebut boleh dibahagikan kepada lima kategori. c) Projek-projek penjara pula biasanya mempunyai tiga komponen besar iatu: i. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . JENIS-JENIS BANGUNAN KESELAMATAN: a) Bangunan-bangunan keselamatan dalam Bahagian ini meliputi bangunanbangunan bagi perkhidmatan seperti berikut: i. zon penjara. ATM. bergantung kepada jenis projek. keperluan dan lokasinya. bangunan kediaman. dan zon penempatan perumahan kakitangan dan kemudahan. dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. bangunan rekreasi. d) Walau bagaimanapun. iii. Jabatan Penjara. iii.KESELAMATAN 53 . v. dan bangunan kemasyarakatan/keagamaan. ii. ii. iv. iaitu: i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iv. sesuatu kompleks itu akan berbeza dari segi saiz dan kemudahan yang disediakan. projek-projek PDRM. Polis DiRaja Malaysia (PDRM). ii. iii. b) Secara amnya. bangunan-bangunan sokongan/operasi dan stor. bangunan pentadbiran. Angkatan Tentera Malaysia (ATM). JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D: KESELAMATAN 1. dan Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah terbentuk di dalam satu kompleks.

Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik Cawangan Khas.000 . ruang menunggu. pejabat pentadbiran.15. pantri dan bilik fail Elemen Penyiasatan termasuk bilik Pegawai Penyiasat. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D11. yang mengandungi komponen-komponen seperti Bangunan Balai dengan ruang pejabat laporan.10. p.000 orang. tempat barang kes. bilik soal siasat dan bilik tahanan/bilik pemeriksaan Logistik dan Kebajikan merangkumi bilik senjata api dan ruang mengosong senjata. dengan keluasan tapak kira-kira 2 . bilik maklumat. bilik mesyuarat. berek bujang dan surau.) 135 44 96 62 50 387 484 Katakan 485 b) Balai Polis Bandar. Ianya mengandungi komponen-komponen seperti pejabat pentadbiran.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESELAMATAN 54 . kuarters dan kemudahan keselamatan (lokap. Keperluan perkhidmatannya boleh dipecahkan kepada beberapa jenis seperti berikut: a) Pondok Polis. dengan keluasan tapak kira-kira 0. JADUAL 1D-(i): . Pejabat Timbalan Ketua Polis.000 orang. bilik persalinan/ruang solat.KELUASAN KASAR MAKSIMUM PONDOK POLIS PERKARA Pentadbiran merangkumi Pejabat Ketua Polis. bilik Penolong Pegawai Penyiasat dan Pejabat Detektif Elemen Pejabat Pertanyaan yang terdiri dari kaunter dan pejabat aduan/pertanyaan. kuarters. BANGUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) Bangunan-bangunan PDRM boleh dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut fungsi.8 hektar (2 ekar) bagi kawasan dengan kepadatan penduduk seramai 5. tandas dan pantri Stor Am (bangunan berasingan) Kediaman mengikut keperluan (seperti kuarters Kelas F) Rekreasi (kawasan lapang seperti gelanggang permainan) JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KELUASAN LUAS (m. bilik penerangan dan bilik gerakan.000 . unit pentadbiran. stor senjata dan stor barang kes). keperluan serta lokasi.10 ekar) bagi kawasan tadahan penduduk seramai 10.4 hektar (5 .

pejabat pegawai penyiasat. bilik tahanan juvenil dan ruang solat Pejabat Pentadbiran yang mengandungi pejabat am .6 hektar (10 . stor kebal forensik. bilik pegawai Cawangan Khas. bilik rawatan. bilik detektif. ruang menulis laporan. stor senjata. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(ii): KELUASAN KASAR MAKSIMUM BALAI POLIS BANDAR PERKARA LUAS (m. Bangunan Ibu Pejabat yang mengandungi pejabat pentadbiran/ pengurusan.) Bangunan Balai Polis termasuk pejabat pertanyaan. iii. bilik mesyuarat/gerakan.400 c) Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD). bilik Ketua Polis Balai dan bilik Penolong Ketua Polis Balai. ruang senaman. bilik pengecaman/pemerhati. kemudahan sukan. ruang mengosong senjata. bilik pegawai Narkotik. kuarters.400 Katakan 1. kenderaan/bengkel. bilik salinan laporan dan bilik melawat Ruang/Bilik Tahanan termasuk bilik dokumentasi. makmal forensik. stor Light Strike Force (LSF). bilik soal siasat. stor/pantri. Bangunan Balai dengan ruang pejabat laporan. ii. berek Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik peguam. ruang menunggu. pejabat siasatan jenayah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. persalinan.15 ekar) dan bilangan kakitangan seramai 520 orang terletak di setiap daerah dan mengandungi komponen-komponen di bawah: i. bilik pegawai Trafik. bilik penerangan. p.KESELAMATAN 55 . bilik sarjan Multi Purpose Vehicle (MPV). kemudahan keselamatan. pejabat logistik dan pejabat cawangan khas. solat dan barang kes Kediaman seperti kuarters Kelas F dan berek bujang mengikut keperluan JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KELUASAN 396 204 480 40 1.120 1. pejabat bujang dan surau. bilik pegawai siasatan Bahagian Jenayah. bilik persalinan. dan Garaj dan stesen minyak. bilik pegawai penyiasat (tugas 24-jam). dengan keluasan tapak kira-kira 4 . bilik pemeriksaan OKT (lelaki dan perempuan). bilik tahanan (lelaki dan perempuan). bengkel semboyan. bilik gerakan. bilik pegawai perhubungan awam. bilik sarjan bit/rondaan dan bilik rehat/stand-by Logistik dan Kebajikan iaitu bilik-bilik sokongan seperti tandas. bilik TMT. bilik pengawal lokap.

bilik senjata daerah. bilik VIP. bengkel senjata. bilik sarjan stor persenjataan. penyelia komputer. bilik maklumat balai. dapur dan stor. pejabat am trafik. pejabat daftar kertas siasatan (investigation papers . bilik melawat. bilik pegawai. dan stor balai 250 1. lapang sasar menembak (8-lane). ruang sembahyang. elemen back-up (siasatan jenayah). 124 1. elemen balai.331 1.4 Lokap mengandungi bilik tahanan lelaki. ruang black maria dan CCTV Intercom Security (pegawai lokap) 1. 157 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(iii): KELUASAN KASAR MAKSIMUM IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) PERKARA LUAS (m. ruang menunggu. pejabat am penyiasatan trafik. bilik Penolong Ketua Polis.KESELAMATAN 56 . ruang menunggu. bilik soal siasat. ruang pejabat bilik simulasi dan bilik utiliti. pejabat am. tahanan perempuan/ kanak-kanak. bilik pegawai penyiasat trafik. 1. bilik pengecaman/pemerhati.2 One-Stop-Centre mengandungi bilik trauma. pejabat am.6 Stor Transit mengandungi stor am. bilik jurugambar trafik. pejabat am bekalan dan ruang pemunggahan barang. bilik detektif dan bilik mesyuarat. penguatkuasaan trafik dan lain-lain. 533 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . ruang mengosongkan senjata. bilik komputer/server. bilik pegawai. bilik fail IP. 450 1. p. ruang menunggu. ruang gerobok lokap.5 Kafeteria mengandungi ruang makan.) 1. 216 1.8 Lapang Sasar Dalaman mengandungi bilik kawalan.3 Balai Polis mengandungi bilik Ketua Polis Balai. ruang senaman cawangan lelaki/ perempuan dan cawangan khas. bilik LSF.1 BANGUNAN PENTADBIRAN Bahagian Trafik yang mengandungi pejabat pertanyaan. bilik pegawai.7 Persenjataan mengandungi bilik pegawai. bilik am. bilik gerakan trafik. bilik gerakan trafik. ruang pengawal lokap.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik fail.IP). bilik laporan. bilik persalinan (lelaki dan perempuan). ruang menunggu. kiosk dan ruang menunggu 315 1. bilik senjata balai. tahanan cawangan khas. bilik pegawai. bilik bayaran kompaun.

ASP. ruang serba guna. bilik siap sedia.14 Pejabat KPD Dan Timbalan KPD mengandungi pejabat Ketua Polis Daerah (KPD). bilik ASP dan Inspektor BAKA. bilik-bilik pegawai. sarjan D7. bilik mesyuarat. bilik Inspektor. pejabat am. sarjan D4/D10. bilik latihan dalam perkhidmatan. ruang tahanan sementara.17 Bahagian Komunikasi merangkumi one-stop-centre. sarjan mejar dan sarjan operasi. bilik kebal. bilik fotostat. Bilik BAB 1: BAHAGIAN D . stor barang kes. . bilik ASP dan Inspektor Latihan/sukan. bilik kebal. bilik inspektor dan sarjan mejar/sarjan. ruang tahanan sementara. pejabat am BAKA. bilik gelap. pejabat am . bilik pegawai dan pejabat am. C4I dan lain-lain. utiliti. pejabat am. PABX/Bilik bateri. bilik komputer. JABATAN PERDANA MENTERI 1. bilik fail. bilik foto Pentadbiran jenayah mengandungi pejabat am.10 Cawangan Mahkamah mengandungi bilik Ketua Pegawai Pendakwa. pejabat am. 173 1.KESELAMATAN 57 Edisi Tahun 2008 . bilik komputer. inspektor pentadbiran. bilik mesyuarat/taklimat. bilik mesyuarat/taklimat. bilik mesyuarat. bilik operasi taklimat. makmal forensik. 258 1. pejabat CSI.Risikan jenayah mengandungi pegawai pentadbiran.Pengawal Pengiring iaitu Bilik pengawal pengiring. bilik pegawai Pelesenan. bilik peti besi. bilik kebal . bilik gerakan dan bilik gerakan/mesyuarat khas 290 1. bilik fotostat. bilik detektif. Inspektor dan Sarjan Pelancongan. bilik ASP dan Inspektor Tatatertib. pejabat am. pejabat am. stor selenggara.16 Bahagian Gerakan merangkumi bilik Ketua Bahagian Ketenteraman Awam Daerah. ruang menunggu. bilik fail.13 Cawangan Khas merangkumi bilik ketua bahagian khas daerah. bilik rehat/ solat. bilik siasatan. 273 1. 129 1. pejabat am pengurusan. bilik soal siasat. stor. bilik fotostat. bilik penyelia.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik sarjan Gerakan. stor CSI. utiliti. bilik siap sedia.Bahagian teknik/foto mengandungi pejabat am. bilik DSP. ruang menunggu. pejabat am pentadbiran. ruang serba guna. bilik sarjan D1/D2. 1. stor CSI . ruang menunggu.11 Cawangan Narkotik mengandungi Ketua Bahagian Narkotik.015 1. bilik operasi taklimat. stor fail BAKA dan lain-lain. bilik pegawai. . pejabat daftar kertas. bilik air. bilik fotostat. bilik ketua kerani (kewangan). bilik stor. stor peta dan bilik Gerakan.12 Bahagian Logistik mengandungi bilik Ketua Bahagian Logistik daerah.Siasatan jenayah mengandungi bilik-bilik pegawai penyiasat. bilik ujian air kencing. bilik fail. bilik mesyuarat. server.9 Bahagian Jenayah mengandungi bilik Ketua Bahagian Siasatan Jenayah. ruang tahanan sementara.15 Pejabat Bahagian Pengurusan mengandungi bilik Ketua Bahagian Pengurusan Daerah. bilik kaunseling. pejabat CSI.Kongsi gelap mengandungi bilik pegawai. pejabat daftar IP. bilik utiliti. bilik Timbalan KPD. ruang menunggu. pejabat am. bilik komputer. bilik fotostat dan bilik gerakan/mesyuarat 300 1. stor fail (doket). 738 1. bilik ASP dan Inspektor Hal Ehwal Awam. bilik-bilik Pegawai Kebajikan Perkep. -Teknologi maklumat seperti bilik inspektor IT. konsol operator. bilik pegawai pentadbiran/penyelarasan. pejabat daftar kertas dan bilik fotostat. pejabat am. bilik fotostat.

p. 3. LAIN-LAIN 4. penyelia juruteknik siap-sedia. p.untuk 10 buah = 240 m. bilik pemandu tunggu sedia 24 jam. ruang gegas. p. bilik air-compressor. bilik tidur. Bilik RBS. rawatan bateri.3 Cawangan Kenderaan: merangkumi bilik pegawai .4 Pondok pengawal: merangkumi kaunter.1 BANGUNAN BERASINGAN Stor Barang Kes: merangkumi ruang perkakas.KESELAMATAN 58 Edisi Tahun 2008 .18 Tandas (Lelaki Dan Perempuan) 150 2. 54 4. penolong pegawai pengangkutan. ruang menunggu. JABATAN PERDANA MENTERI SDF. bilik mesyuarat dan lain-lain. ruang kerja dan pemasangan radio mobile. pejabat am.5 m.untuk 30 buah = 345 m.4 Garaj simpanan kenderaan (kawasan terbuka) -Kenderaan ringan . bilik tayar. p. bilik rehat dan tandas 24 4. penyelia stesen.5 Pam cuci kenderaan -Pam air tekanan tinggi (8 m. 2. bilik panel heating. bilik alat tulis dan lain-lain. pejabat mencuci kenderaan. 4. p.1 Magazine house: untuk 54 m.5 Pusat depoh sampah BAB 1: BAHAGIAN D . bilik sample. pejabat am dan utiliti 64 3. bilik dadah. dokumen dan kaunter pejabat 300 2. Konsol VHF bersepadu. setiap satu) = 121 m. ruang kerja kimpalan dan mengecat.2 Pejabat Pound Trafik: 300 3. pusat saifer. 422 1.) -3 ruang kosong (40. p. bilik penyenggaraan. bilik barang ganti terpakai. Bilik UPS/CEB/CIU. 4. 3. 110 3. pejabat am.2 Stesen PMP: untuk 100 m. 390 3. bilik elektrik. pelupusan.3 Tangki sedut dan rumah pam - 4.1 KENDERAAN DAN BENGKEL Bengkel: merangkumi bilik ketua bengkel. bilik peralatan am. bilik penyelia pemandu.2 Multi Purpose Vehicle (MPV) merangkumi bilik Sarjan Mejar dan Sarjan MPV.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. -Kenderaan berat . KMC/Mini IGC. p. ruang kerja pemeriksaan.

400 6. tandas lelaki dan perempuan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. pejabat tandas lelaki dan perempuan. E dan F mengikut kelayakan - 5. bilik guru. Bahagian Pelesenan. bilik mesyuarat/taklimat. stor.1 Pejabat Ketua Polis Negeri dan Timbalan Ketua Polis Negeri mengandungi pejabat KP Negeri. tandas lelaki dan perempuan. bilik mesyuarat. pejabat - JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) 9. bilik rehat. bilik kitab. pantri. bilik perpustakaan. BANGUNAN PENTADBIRAN 1. bilik air dan bilik dokumen Jabatan Pengurusan mengandungi bilik Ketua Jabatan Pengurusan. bilik Penolong KJP. bilik utiliti. ruang menunggu.488 Katakan 12. Cawangan Latihan. BANGUNAN KEMASYARAKATAN 6. Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK). wuduk lelaki dan perempuan. KEDIAMAN 5. bilik imam/siak. ruang menunggu. JABATAN PERDANA MENTERI 5.2 Edisi Tahun 2008 .20 ekar) di setiap ibu negeri. BAB 1: BAHAGIAN D . kelas.991 12. dengan keluasan tapak kira-kira 6 . perempuan dan bilik kawalan. bangsal. bilik perpustakaan. bilik jamuan dan juga bilik-bilik Pegawai Cawangan Perkhidmatan/Perjawatan. serambi. pejabat setiausaha. D. Tadika dan Perkep: merangkumi lobi.2. Dihadkan untuk jenis 2gelanggang badminton sahaja 960 6.KESELAMATAN 59 311 1.2 Mes pegawai: merangkumi 3 bilik tidur dan ruang rehat Kuarters Transit 265 5. bilik jenazah. bilik dokumen. Dewan Serba Guna: merangkumi pentas. bilik serba guna. bilik rehat. bilik TKP Negeri. bilik persalinan lelaki. bilik air.8 hektar (15 . kafeteria/dapur. mihrab.p) 1.1.1 Kuarters: Rumah kediaman kelas C.500 JUMLAH KELUASAN d. JADUAL 1D-(iv): KELUASAN KASAR MAKSIMUM IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN PERKARA LUAS (m. IPK mengandungi komponen seperti di dalam Jadual 1D(iv). pejabat setiausaha. ruang menunggu. Cawangan Pendaftaran Terbuka/Sulit. Cawangan Tatatertib.3 Surau (untuk 250 jemah): merangkumi dewan sembahyang.

KESELAMATAN 60 . bilik gerakan trafik/ mesyuarat/taklimat dan lain-lain. pejabat pentadbiran JL. pejabat point duty.478 1. Unit Polis Pelancong. Bahagian Komunikasi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.295 1. bilik gerakan. JABATAN PERDANA MENTERI Bahagian Hal Ehwal Awam. pejabat Timbalan KCK 1 dan 2. 1. bilik pengasingan dan lain-lain 1. Bahagian Bangunan. bilik pegawai/ASP Pendakwaan. Bahagian Bekalan.P.172 1. bilik mesyuarat/taklimat. pejabat logistik. bilik-bilik perekod.5 Jabatan Logistik (JL) yang mengandungi bilik Ketua Jabatan Logistik (KJL). bilik komputer. bilik mesyuarat KJL. bilik soal siasat. bilik-bilik mesyuarat bahagian berkenaan. stor HPMV. bilik tahanan sementara dan lain-lain. dapur dan stor. lokap tahanan. ruang tamu. pejabat siasatan. bilik soal siasat. Bahagian Pengangkutan.020 1. bilik pejabat risikan jenayah D4. bilik operasi taklimat. 1. Bahagian Kewangan. bilik-bilik pegawai. bilik mesyuarat. -Bilik Pejabat D5/D7/D9 mengandungi bilik-bilik pegawai penyiasat. ruang pentadbiran am. bilik perekod. pejabat-pejabat am dan pentadbiran berkaitan. bilik-bilik pegawai Cawangan Khas. pejabat am.6 Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) mengandungi bilik Ketua JSJ. pejabat eskot. pejabat pentadbiran. bilik-bilik pegawai. 611 1. bilik pejabat HPMV. bilik perekod. bilik soal siasat -Bilik Proses Foto dan Peralatan Lengkap mengandungi pejabat jurufoto. p. bilik soal siasat. bilik-bilik pegawai turus dan ruang-ruang untuk Bahagian Persenjataan. bilik statistik. stor.) 2. bilik makmal mini. pejabat am.331 1. pejabat pentadbiran. pejabat rondaan. bilik-bilik perekod. bilik komputer. bilik Ketua Trafik Negeri.804 1.9 Cawangan Khas (CK) merangkumi pejabat Ketua Cawangan Khas (KCK). Cawangan Kem Komandan. ruang menunggu. bilik-bilik fail. bilik trafik cops. bilik UTK.11 Kafeteria mengandungi ruang makan. bilik gerakan. bilik pegawai-pegawai gerakan. bilik rehat pegawai. bilikbilik fail. stor. setor dan lain-lain (termasuk lapang sasar dalaman 8-lorong seluas 533 m. bilik mesyuarat. Timbalan Ketua JSJK.. bilik gerakan JSJ. bilik mesyuarat. pejabat waran tangkap. ruang menunggu.3 Jabatan Ketenteraman Awam mengandungi bilik Ketua Jabatan Ketenteraman Awam/KTN. bilik Timbalan Ketua JSJ. Cawangan Kebajikan.4 Bahagian Trafik yang mengandungi pejabat pentadbiran. bilik-bilik pegawai trafik. setor statistik. bilik komputer dan lain-lain 1. 3. pejabat daftar I. bilik perekod. Bilik Rekod.10 Lokap mengandungi ruang-ruang seperti yang terdapat di IPD 1. bilik kebal dan lain-lain. konsol VHF Bersepadu. bilik siap sedia. 124 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .7 Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) mengandungi bilik Ketua JSJN.8 Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) mengandungi bilik Ketua JSJK. lokap. 638 1. bilik kebal dan lain-lain.173 1. bilik tahanan sementara. pejabat pentadbiran. Bahagian Teknologi Maklumat. bilik pegawai-pegawai CCC. bilik CMT Pengurusan Krisis. bilik CCC. pejabat soal siasat. bilik-bilik kebal dan lain-lain.

D.0 m. - 4.2 Pejabat Pound Trafik 20 3. setiap satu atau 121. p. p.3 Cawangan Kenderaan merangkumi ruang-ruang seperti di IPD 110 3.4 Pondok Pengawal merangkumi kaunter.1 Kuarters: Rumah kediaman kelas C.3 Tangki sedut dan rumah pam - 4.0 m.KESELAMATAN 61 . p. JABATAN PERDANA MENTERI 1. BANGUNAN BERASINGAN 2.5 Pam cuci kenderaan -Pam air tekanan tinggi (8 m.) - 3. - 4.0 m. p.4 Garaj simpanan kenderaan -Kenderaan ringan – ( 11.) -3 ruang kosong (40.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. KEDIAMAN 5. E dan F mengikut kelayakan - 5. bilik rehat dan tandas 24 4. LAIN-LAIN 4./kenderaan) -Kenderaan berat – ( 24.52 m.1 Magazine House untuk 54.2 MPV merangkumi bilik SM dan Sarjan MPV.12 Tandas (Lelaki dan Perempuan) 150 2.1 Stor Barang Kes merangkumi ruang-ruang seperti di IPD 300 2. p. KENDERAAN DAN BENGKEL 3.2 Stesen PMP untuk 100. p.5 Pusat Depoh Sampah - 5. p.2 Mes Pegawai/Kuarters Transit merangkumi 3-bilik tidur dan ruang rehat 265 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .0 m.6 Ruang letak kenderaan kemalangan (kereta dan motorsikal) - 4.5 m./kenderaan) - 3. pejabat am dan utiliti 64 3.1 Bengkel merangkumi bilik/ruang seperti di IPD 390 3.

tandas lelaki dan perempuan.KESELAMATAN 62 . Bangunan Rekreasi yang mempunyai komponen seperti dewan serbaguna. Pejabat Pentadbiran Batalion. bengkel komunikasi.240 20. bilik serba guna. Cawangan Bekalan (Pusat Agihan). kenderaan. 960 2. padang bolasepak.13 Dewan Serba Guna merangkumi pentas. Kem Pasukan Polis Hutan – Batalion PGA. Pejabat Cawangan Latihan. bilik jenazah.KUARTERS untuk maklumat lanjut. Pejabat Cawangan Kem Komandan. serambi dan stor 6. bilik utiliti. Cawangan Teknologi Maklumat. ruang wuduk lelaki dan perempuan. Pejabat Cawangan Risikan/Gerakan. ii. bangsal. bilik guru. Operasi dan Stor – yang merangkumi Cawangan Pengangkutan. mempunyai keanggotaan seramai 800 orang dan mengandungi komponen-komponen di bawah iaitu: Bangunan Pentadbiran – yang merangkumi ruang-ruang seperti Pejabat Komander.14 Tadika dan PERKEP merangkumi lobi. taman permainan. Bangunan-bangunan Sokongan. iii. Stesen PMP. pejabat Cawangan Persenjataan. iv.300 JUMLAH KELUASAN e. dewan rekreasi pegawai kanan dan dewan rekreasi anggota pangkat rendah. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . tandas lelaki dan perempuan. bilik persalinan lelaki dan perempuan dan bilik kawalan. garaj simpanan i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. kafetaria/dapur. astaka. tandas lelaki dan perempuan. mihrab.3 Surau (untuk 250 orang) merangkumi dewan sembahyang. Pejabat Cawangan Komunikasi dan Pejabat Ketua Kompeni. Pejabat Cawangan Tatatertib. Bangunan Kediaman Sila rujuk BAHAGIAN E: . - JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) 16. bilik kitab. BANGUNAN KEMASYARAKATAN 2. pejabat.300 Katakan 20. Dihadkan untuk memuatkan 2 gelanggang badminton. JABATAN PERDANA MENTERI 5. bilik darjah. kantin dan stor peluru. pejabat.

800 JUMLAH KESELURUHAN Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Keluasan lantai bagi bangunan Batalion PGA adalah seperti Jadual 1D-(v).032 8. JABATAN PERDANA MENTERI v. dan vi. pondok pengawal. tidak termasuk Garaj simpan kenderaan (ruang terbuka 80 bay) 3 Bangunan Kediaman (Mengikut keperluan dan kelayakan) 4 Bangunan Rekreasi Dewan serba guna (keluasan 3-gelanggang badminton) Dewan rekreasi pegawai kanan Dewan rekreasi anggota pangkat rendah Astaka. lapang sasar. p. Operasi Dan Stor Seperti di Perenggan e(ii) di atas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JADUAL 1D-(v): KELUASAN KASAR MAKSIMUM BAGI BATALION PGA PERKARA 1. litar rentas halangan. Kemudahan-kemudahan lain termasuk padang kawad (untuk 500 orang) lengkap dengan Balai Tabik dan Drill Shed. kuarters transit dan pagar keselamatan JUMLAH KELUASAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) LUAS (m.600 1.000 750 - 250 300 275 600 7.400 - 1.) 1. Kemasyarakatan dan Keagamaan mengandungi kemudahan surau.730 1. arked.KESELAMATAN 63 . taman permainan (terbuka) 5 Kemasyarakatan Dan Keagamaan Surau (untuk 200 orang) Tadika (untuk 120 orang) PERKEP 6 Kemudahan Lain Arked Padang Kawad Pondok Pengawal. Bangunan Pentadbiran Seperti di Perenggan e(i) di atas 2 Sokongan. kuarters transit dan pagar keselamatan. padang bola sepak. tadika dan bangunan PERKEP.790 Katakan 8. lapang sasar terbuka.

Lokasi projek ini terletak di empat zon utama iaitu di Zon Utara. Kem Pasukan Polis Hutan – Briged PGA. bengkel-bengkel. mempunyai keanggotaan seramai 60 hingga 80 orang dengan komponen ruang di dalam setiap pangkalan terdiri daripada: i. tadika dan surau. explosive store house. bilik gunasama ketua ronda. rumah pam/rumah cuci. ii. stor fail terbuka. ammunition administration/workshop. stesen PMP. bilik maklumat/taklimat. bahagian bot ronda dan menara kawalan. jeti berbumbung. Bangunan Pentadbiran yang mengandungi Pejabat Am (Pengurusan dan Pentadbiran). JADUAL 1D-(vi): KELUASAN KASAR BAGI PANGKALAN HADAPAN POLIS MERIN BIL 1 PERKARA Bangunan Pentadbiran termasuk pejabat Pegawai Pemerintah Pangkalan. bilik amhasnet. konsul operator. stor/komunikasi 40 4 Bahagian Bot Ronda meliputi Bilik Pegawai Pemerintah. bilik Inspektor Pentadbiran. bilik rehat dan menara kawalan LUAS (m. iv. pondok pengawal. iii. Tenggara dan Sabah/Sarawak. stor am (transit) 504 5 Bangunan Sokongan. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bahagian gerakan. padang kawad/helipad. yang mempunyai keanggotaan seramai 900 hingga 2. pejabat tata tertib. Pangkalan Hadapan Polis Merin. skid tank dan kantin.500 orang mengandungi 1 hingga 3 batalion di dalamnya. JABATAN PERDANA MENTERI f. bilik pegawai petugas. stor fail tertutup. pejabat guna sama. g. bilik solat (lelaki/perempuan).KESELAMATAN 64 Edisi Tahun 2008 . pandu arah dan teknikal. taman permainan. bilik gerakan. Bangunan Kediaman termasuk kuarters dan kuarters transit. pejabat am. bahagian komunikasi. Tengah. floating pontoon. Operasi dan Stor merangkumi bangunan pengangkutan.) 160 2 Bahagian Gerakan termasuk Bilik Pegawai Gerakan. bilik bersedia (24-jam). Penolong Pegawai Pemerintah. bilik IT/komputer. mes pegawai kanan dan mes pegawai rendah. pejabat am /bengkel gerakan. dan v. Operasi Dan Stor seperti bengkel pembaikan/ BAB 1: BAHAGIAN D . Bangunan-bangunan Sokongan. bilik Penolong Pegawai Pemerintah. Bangunan Rekreasi seperti dewan serbaguna. pantri dan pejabat unit selam 223 3 Bahagian Komunikasi termasuk bilik penyelia. Kemasyarakatan dan Keagamaan seperti PERKEP.

taxiway.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Keperluan perumahan tidak semestinya ditempatkan di dalam kompleks yang sama. pejabat ketua bengkel. 2. PERKEP dan Surau (untuk muatan 200 orang) 380 JUMLAH KELUASAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) 2.KESELAMATAN 65 . stor minyak. stesen minyak. pejabat (teknikal). gelanggang sukan dan padang permainan kanak-kanak juga disediakan untuk tujuan rekreasi. tandas dan bilik taklimat 121 6 Jeti termasuk jeti berbumbung.KUARTERS) - 8 Bangunan Rekreasi Dewan serbaguna (2-gelanggang badminton). stor (transit). Stor Bekalan Kawasan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Komponen-komponen ruang seperti pejabat pentadbiran/ operasi dan hangar serta ruang-ruang sokongan seperti apron. Komponen sokongan adalah seperti padang kawad dan rumah pengawal. Pangkalan Polis Unit Udara. Norma keluasan ruang kerja bagi kakitangan PDRM mengikut Surat Pekeliling Am Bilangan 14 Tahun 1982 yang disesuaikan adalah seperti Jadual 1D-(vii). ruang kerja (technical yard). ramp. sepak takraw dan taman permainan kanak-kanak (kawasan terbuka) 960 - 9 Kemasyarakatan Dan Keagamaan Tadika.588 3.000 gelen (disel). i. Komponen-komponen seperti tadika PERKEP. padang bola sepak.250 JUMLAH KESELURUHAN h.170 orang di setiap pangkalan. stor bahan kimia.235 Katakan 3. yang terletak berhampiran lapangan terbanglapangan terbang utama mempunyai anggota seramai 80 . garaj simpanan kenderaan . JABATAN PERDANA MENTERI penyenggaraan kecil.(kawasan terbuka) Stor POL. dengan keanggotaan seramai 80 orang mempunyai pejabat pentadbiran selain dari stor-stor bagi setiap keperluan. padang kawad.000 gelen (petrol). gelanggang bola tampar. aerial farm. bengkel-bengkel dan rumah pengawal adalah disediakan. skid tank untuk 10. 20. floating jetty (8-bot PC). Kuarters disediakan tertakluk kepada kelayakan. pondok pengawal dan kantin (bangunan) 200 7 Bangunan Kediaman Mengikut kelayakan (Sila rujuk Bahagian E: .

0 m. Norma keluasan ruang khusus bagi bangunan Polis a) Bilik soal siasat BAB 1: BAHAGIAN D .0 15./bilik 66 Edisi Tahun 2008 .0 15.0 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 5. p. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(vii): KELUASAN RUANG BILIK PEJABAT DAN RUANG KERJA PIAWAI BAGI PDRM JAWATAN LUAS BILIK (m.KESELAMATAN 12.0 15. p) - Ketua Polis Negara Timbalan Ketua Polis Negara ( Gred 54 hingga JUSA B/C) Pesuruhjaya Polis Timbalan Pesuruhjaya Polis Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis I Gred 48 hingga 52 Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis II Penolong Pesuruhjaya Polis 28 28 28 28 28 - Penguasa Polis Timbalan Penolong Penguasa Polis Gred 41 hingga 46 Penolong Penguasa Polis Kadet Penolong Penguasa Polis 18 18 18 18 - Ketua Inspektor Inspektor Inspektor Percubaan Sub-Inspektor Sarjan Mejar Sarjan (AIO/Penyelia) Lans Koperal Konstabel Konstabel Tambahan Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik disebabkan kepentingan tugas 15.0 15.p) 42 36 LUAS RUANG (m.0 5.0 15.0 - 5.

/unit 65. Sukan & Rekreasi Sila rujuk BAHAGIAN I:– KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut.0 m. perkara-perkara berikut perlu diambil kira: a) Bagi bangunan Mes (untuk pegawai kanan dan rendah). p 9.0 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .0 meter) Bilik Pemeriksaan OKT Bilik Rawatan Makmal Forensik 12. 12. 6. JABATAN PERDANA MENTERI b) c) d) e) f) g) h) Bilik Trauma/Sulit Ruang Mengosong Senjata Bilik tahanan lelaki. 12. 5. Bagaimanapun untuk perancangan bangunan Mes Pegawai PDRM dan ATM. 4. perempuan dan juvenil Bilik kawad cam (13.0 m. p. 15.0 meter X 5. p.0 m. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. keluasan dewan makan dan dapur perlulah dikira dengan berpandukan kepada bilangan sebenar orang yang menggunakan dewan makan tersebut.KESELAMATAN 67 .0 m.0 m. 25. dan b) Komponen lain yang berkaitan dengan mes juga dikira keluasannya secara berasingan (mengikut kategori pengguna). p. Kakitangan dan Pegawai BAHAGIAN F: – ASRAMA menerangkan kelayakan bagi ruang-ruang asrama.0 m. Asrama Pelatih. p. p. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut.

Bangunan Rekreasi.00 - 36. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D21. dan Kemudahan Kemasyarakatan/Keugamaan. kediaman. latihan.00 - 36. 2. Brigadier Jeneral atau setaraf (Gred 54) 42. JADUAL 1D-(viii): KELUASAN RUANG BILIK PEJABAT DAN RUANG KERJA PIAWAI BAGI ATM JAWATAN LUAS BILIK (m.00 - Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Bangunan Kediaman.) 1. operasi.KESELAMATAN 68 . 4. rekreasi dan bangunan kemasyarakatan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kemudahan Latihan. Seperti juga bangunan-bangunan PDRM. Sokongan dan Stor. Panglima Perkhidmatan 2. Leftenan Jeneral dan Mejar Jeneral atau setaraf (JUSA B/C) 3. 3. Bangunan Operasi. stor. Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM) dan Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM). p.) LUAS RUANG (m. b) Panduan keluasan ruang kerja pegawai dan kakitangan yang disesuaikan mengikut pangkat ATM adalah seperti Jadual 1D-(viii). Kebiasaannya projek-projek ATM dirancang di dalam satu kompleks yang merangkumi komponen ruang di dalam bangunan pentadbiran. perancangan dan susunatur bangunanbangunan di dalam projek ATM adalah berbentuk kompleks di mana bangunanbangunan di dalamnya boleh dibahagikan kepada 6 kategori: a) b) c) d) e) f) Kompleks Pentadbiran. sokongan. KOMPLEKS PENTADBIRAN a) Norma keluasan ruang lantai bagi semua pejabat hendaklah dirujuk kepada BAHAGIAN A . BANGUNAN ANGKATAN TENTERA Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) terbahagi kepada tiga cabang perkhidmatan yang utama iaitu Tentera Darat Malaysia (TDM). p.BANGUNAN PEJABAT.

) LUAS RUANG (m. dan Bengkel kenderaan. Bengkel membaiki peralatan/ mesin. JABATAN PERDANA MENTERI JAWATAN LUAS BILIK (m. iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. v. Sarjan hingga Pegawai Waran atau Setaraf 28. Mejar atau setaraf (Gred 41-46) 7.00 - - 14. p. Bengkel kerja-kerja cat. b) Bangunan sokongan meliputi: i. Kolonel atau setaraf (Gred 52) 5.PEJABAT.00 - 28. iv. p. ii. Garaj.) 4. vi. Mejar dan Kapten/Sabaltan atau setaraf (Gred 41-46) 9. iii.00 - 9. Bengkel kerja-kerja elektrik. 5. ii.00 - 18. BAB 1: BAHAGIAN D . viii. Bengkel pertukangan besi dan pengimpal.00 c) Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk Leftenan Jeneral (Gred JUSA B) dan ke atas sahaja. Ketua-ketua/Timbalan Ketua Jabatan. vii. BANGUNAN SOKONGAN DAN STOR a) Norma keluasan ruang lantai pejabat bangunan sokongan dan stor hendaklah dirujuk kepada BAHAGIAN A: . Depot atau Tempat Simpanan Peluru. Bengkel pertukangan kayu.KESELAMATAN 69 Edisi Tahun 2008 . Bengkel. Bengkel kerja batu-bata.00 - 15. dan Stor Senjata c) Bengkel-bengkel yang terdapat di dalam projek ATM termasuklah: i. iii. Leftenan Kolonel atau setaraf (Gred 48) 6. Bengkel kejuruteraan ringan. Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik 8.

pegawai yang tidak diiringi keluarga atau bertugas sementara b) Mes/asrama ATM pada amnya meliputi bangunan-bangunan yang dikenali seperti berikut: Wisma Perwira Menempatkan pegawai berpangkat Leftenan dan ke atas. Mes/asrama untuk pegawai bujang. Pada amnya ianya disediakan untuk unit yang mempunyai keahlian melebihi 10 anggota. Wisma Bintara Menempatkan pegawai berpangkat Sarjan hingga Pegawai Waran. Ruang bilik tidur dan stor setiap pegawai. Ianya tidak layak disediakan untuk unit yang keahliannya kurang daripada 10 orang.KESELAMATAN 70 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 40% daripada bilangan perjawatan dan ditambah 10% daripada jumlah tersebut untuk pegawai transit. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 30% daripada perjawatan dan tambahan 10% daripada jumlah tersebut diperuntukkan kepada pegawai transit yang tidak membawa keluarga.KUARTERS) ii. 6. Kediaman Bujang dan Lain-lain Pangkat (LLP) Menempatkan anggota bujang yang berpangkat Koperal ke bawah. JABATAN PERDANA MENTERI Norma keluasan ruang lantai untuk setiap tukang atau artisan (m. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . c) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: i./artisan) bagi ruang-ruang bengkel di atas adalah seperti di BAHAGIAN B4: – BENGKEL. Kuarters pegawai dan kakitangan (Untuk kelas dan keluasan kuarters sila rujuk BAHAGIAN E: . Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 20% daripada perjawatan dan tambahan 10% daripada jumlah tersebut diperuntukkan kepada pegawai transit yang tidak membawa keluarga. BANGUNAN KEDIAMAN a) Bangunan Kediaman ATM dibahagikan kepada dua (2) kategori: i. p.

f) Kemudahan pusat bagi mes/asrama seperti bilik air. p. p.40 m. p. Dapur dan Ruang Persediaan - 1.00 m. v. 5 20. ii. Dewan Makan 1.50 m. p. p.00 m.00 m. 5 Sistem Seorang Sebilik (a) (b) (c) (d) Leftenan Jeneral Mejar hingga Brigadier Jeneral Pegawai Waran hingga Kapten Pelatih dalam perkhidmatan setaraf (Gred 41-46) - iii. pegawai di dalam perkhidmatan pegawai latihan di dalam perkhidmatan (seperti pegawai kadet dan sebagainya) 1. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .KESELAMATAN 71 . bilik menggosok. 4 42. iv. p. Sistem Dua (2) Orang Sebilik Sistem Empat (4) Orang Sebilik Sistem Dormitori (15 – 20 orang) Rujuk jadual di BAHAGIAN F: ASRAMA e) Selain bilik tidur. setiap pegawai juga dilengkapi dengan ruang simpanan peralatan peribadi seperti kasut. seorang (Jumlah bilangan kakitangan yang diambil kira adalah berdasarkan kepada kapasiti 100% daripada perjawatan dan ditambah 10% lagi untuk pelawat). p. 5 20. 5 30. p. p.00 m. bilik rekreasi dan bilik tetamu adalah ruang sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. JABATAN PERDANA MENTERI ii. VIP Diraja VIP (Mejar Jeneral ke atas) 65. bilik basuh.5 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii. Ruang-ruang yang boleh disediakan adalah seperti berikut: i. pakaian dan lain-lain mengikut kelayakan seperti berikut: i. hingga 1. 3. Ruang kemudahan pusat d) Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut: i.00 m. Suite VIP (a) (b) ii. p. p.00 m. seorang (Jumlah bilangan kakitangan yang diambil kira adalah berdasarkan kepada kapasiti 100% perjawatan dan tambahan 10% untuk pelawat). 4 50.00 m.00 m.

xvii.KESELAMATAN 72 . bilik bacaan. vi. ruang-ruang untuk pekerja seperti berikut adalah dibenarkan: (a) (b) (c) Bilik Rehat Pekerja Bilik Tidur Pekerja Bilik Air Pekerja 12. vii. xiii. Pejabat - 0. ii. CBT. Menara abseiling. 14. Gimnasium. seorang v. Simulator Pesawat Latihan Anak Kapal. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Bilik Simulator . v.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ix. Simulator Latihan Bomba. bilik minuman dan lain-lain bilik yang berkaitan dengan rekreasi. Kompleks Latihan Rumah Asap Bomba. Simulator Penerbangan Pesawat. iv. Latihan Didikan Ketabahan. Kolam Latihan Ikhtiar Hidup (Survival Training Pool). xi. Bagi mes/asrama pegawai. JABATAN PERDANA MENTERI iii. Kompleks Litar Memandu Kenderaan Tentera. Kolam Renang dan Kolam Terjun (Penyelam dan PASKAL). p. Menara Rock Climbing. xiv. p. seorang Ruang rekreasi adalah meliputi bilik rehat/tetamu. Padang Kawad. xviii. 12. KEMUDAHAN LATIHAN a) Kemudahan latihan ATM adalah seperti berikut: i.40 m. Bilik air dan ruang-ruang lain 7. Merempuh halangan. xv. Lapangsasar.00 m. Menara Exit Payung terjun. bilik tv dan karaoke. iii. iv.95 m.00 m.00 m. Kompleks CQB. xvi. x. vi. viii. p. p. p. Rekreasi - 0. xii.

Kompleks Latihan Penerjunan Payung Terjun. xx. JABATAN PERDANA MENTERI xix.045 m. stor peralatan padang kawad 0. p/ tempat duduk (c) Padang Kawad Berkenderaan 8. tandas. __________________________________________________________________________ Nota: 4 5 - - keluasan keseluruhan ruang dan kemudahan keluasan keseluruhan (termasuk bilik air) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .60 m. iii.050 m. Semboyan dan mana-mana unit kecil dalam TUDM dan TLDM 6. Rejimen. p. p/ tempat duduk (b) Ruang Sokongan seperti pentas tabik hormat. Unit Kecil seperti Skuadron Jurutera. p.45 m. Padang kawad juga disediakan dengan kemudahan-kemudahan berikut: (a) Galeri penonton 0. dan Kompleks Simulator Kawalan Pertahanan dan Trafik Udara. Unit besar seperti Batalion Infantri dan mana-mana unit besar dalam TUDM dan TLDM . b) Padang Kawad Terdapat dua (2) kategori padang kawad untuk kegunaan unit besar dan unit kecil ATM.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESELAMATAN 73 .12. Saiz padang kawad adalah seperti berikut: i. ii. BANGUNAN SUKAN DAN REKREASI Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut.

Jumlah penghuni adalah sekitar 500/1. dewan makan. blok tahanan mahkamah sesyen. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . blok akhir. stor. Projek penjara biasanya mempunyai tiga komponen besar iaitu: a) b) c) Zon Pentadbiran Zon Penjara Zon Penempatan Perumahan Kakitangan dan Kemudahan. bilik peguam dan mahkamah/polis. bilik amra/kelengkapan keselamatan. bilik Timbalan Pengarah. lokap (penerimaan/ pembebasan). Blok tahanan yang mengandungi blok tahanan mahkamah tinggi. iii. bilik kaunseling. bilik pemeriksaan unit khas penjara kafeteria dan bilik gerakan (Main Control Room). blok program (Pelan Pembangunan Insan) dan blok kemahiran (dobi. blok asingan. pejabat/bengkel kenderaan jabatan. ii.000/2. blok dapur. Blok Pentadbiran Dalam yang mengandungi pejabat rekod. mekanik. hospital/klinik. 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik pegawai bertugas. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D31.000 orang dan mengandungi komponen di bawah iaitu : i. bilik kebajikan. bilik pentadbiran am dan bilik fail.000/3. tempat lawatan keluarga. blok banduan pra-bebas. blok penempatan sementara. iv. bilik urusetia. BANGUNAN JABATAN PENJARA Organisasi penjara berfungsi untuk memberi perkhidmatan keselamatan dari segi pengurusan hukuman penjara atau tahanan ke atas mereka yang dijatuhkan hukuman bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan Negara juga memberi perkhidmatan pemulihan untuk para banduan dari segi pemulihan akhlak dan latihan kemahiran. blok banduan hukuman lama/singkat. Tembok dan pagar anti-climb. pejabat pentadbiran dan kewangan. bilik detil.KESELAMATAN 74 . blok banduan imigresen. Terdapat empat (4) jenis organisasi penjara iaitu:a) Penjara biasa untuk banduan yang sabit kesalahan dan banduan reman. kimpalan dan perabut). Blok Pentadbiran Luar yang mengandungi Pejabat Pengarah. jahitan. bilik mesyuarat. blok hukuman gantung. pejabat pentadbiran am. blok tahanan rendah.

bilik doktor gigi. Hospital/Klinik yang mengandungi Ruang menunggu. kawasan senaman.722 1.3 Komponen Dalam Penjara iaitu Blok Tahanan Mahkamah Tinggi. wad asingan. Kemudahan kakitangan dan awam seperti kuarters kelas C.100 1. padded cell.722 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Blok Banduan Pra-bebas.000 Jumlah (1) 2.000 2. bilik saksi.030 - 1.000 banduan adalah seperti Jadual 1D-(ix). bilik ubat (dispensary).126 1.000 jemaah) atau surau (100 – 300 jemaah).283 722 3.1 Blok Pentadbiran Luar 1. F dan Asrama Bujang (Lelaki/Wanita).126 (untuk lelaki dan wanita) 523 529 Jumlah (2) 3. 5. tandas banduan. tadika. dewan serbaguna. Blok Asingan. p.) 870 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) (m. bilik kawalan. dan Bengkel kemahiran wanita 523 529 1. bilik pembantu-pembantu perubatan. recovery room dan bilik pengawal 8.) (m. JABATAN PERDANA MENTERI v. p. wad (dormitory). padang. Blok Penempatan Sementara. bilik lokap. Blok Banduan Imigresen.2 Blok Pentadbiran Dalam 2. Dobi 384 - - 5.865 1. masjid (muatan 500 – 1. bilik rawatan. ruang merotan. wad maternity. E.580 1. Blok Pelaksanaan Hukuman Gantung. Keluasan ruang yang diperlukan oleh sebuah penjara tipikal bagi muatan 500 banduan dan 2. Blok Banduan Juvana. Blok Tahanan Mahkamah Rendah.136 4. p. Bengkel yang terdiri dari: Bengkel kemahiran lelaki. kelab/rumah rehat. Sally port. Dapur 171 622 2. stor. D.KESELAMATAN 75 .000 BANDUAN BANDUAN BANDUAN (m. Blok Banduan Akhir.860 21. 1. klinik gigi.830 24. gelanggang sukan dan pusat komuniti.926 26.806 29. tandas pegawai.015 3. Blok Tahanan Mahkamah Sesyen. tempat sukan. JADUAL 1D-(ix): BIL KELUASAN KASAR RUANG KOMPLEKS PENJARA PERKARA 500 1. bilik doktor.580 1. sel penjagaan istimewa.

Kediaman.080 (termasuk unit penyenggaraan) 40 9.400 376 1. Ciri-ciri keselamatan adalah sama seperti penjara biasa.10) 40 904 40 4. p.000 2.930 katakan 15.071 - 8.000 b) Pusat Tahanan Perlindungan untuk tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA).000 BANDUAN BANDUAN BANDUAN (m. Penempatan yang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .234 - 752 596 - 1. Keagamaan dan Kemasyarakatan seperti: Pejabat perusahaan Tadika.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESELAMATAN 76 . kelab/rumah rehat dan wakaf 1. p. p.400 620 10.000 9. seperti: Asrama bujang lelaki. dan pusat sumber - 776 1. Asrama bujang perempuan. Stor pusat 864 900 1.) (m.302 60.840 JUMLAH KELUASAN (TERMASUK M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KESELURUHAN 11. Penempatan disediakan untuk 150 hingga 350 penghuni. masjid.378 katakan 60.000 32995 41. Kuarters (mengikut kelayakan) 1.080 3. Surau Jumlah (3 .942 14.) 100 193 654 6. c) Pusat Pemulihan Akhlak untuk menahan orang yang ditahan di bawah Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah) 1969 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985.071 1.6) 7.244 katakan 41.362 Pondok pengawal Menara kawalan Jumlah (7 . Sukan & Rekreasi Dewan serbaguna ( 2 gelanggang badminton) Tempat bersukan. JABATAN PERDANA MENTERI BIL PERKARA 500 1.000 48. Kemudahan bersama seperti.) (m.820 8.685 2.

20 orang) Blok banduan akhir (sel) Blok pelaksanaan hukum gantung (ruang gantung) Sally port Bilik detil/atur tugas Bilik amra/kelengkapan keselamatan 11. p. Penempatan yang disediakan adalah untuk 300 hingga 500 orang. Blok Pembelajaran.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ciri-ciri sama seperti penjara biasa. 29. 3. 36.0 m./dorm. JABATAN PERDANA MENTERI disediakan adalah untuk 250 hingga 800 penghuni. p. p. d) Sekolah Henry Gurney (sekolah budak-budak nakal) untuk menahan penghuni berusia di antara 14 hingga 21 tahun yang ditahan di bawah perintah Mahkamah Kanak-Kanak./lokap 6. p. 12.0 m. surau dan tempat sukan/riadah disediakan. p. Kakitangan dan Pegawai Sila rujuk BAHAGIAN F: – ASRAMA untuk keterangan lanjut. p. Blok Akademik. 16./sel 24.0 m. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut.0 m. Blok Kemahiran./sel 50.0 m. 6. p. 5.0 m.0 m. Asrama Pelatih. p.0 m. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . 4.KESELAMATAN 77 .0 m. Norma-norma keluasan ruang bagi bangunan penjara adalah seperti berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sel tahanan untuk seorang Sel tahanan untuk 3 orang Dormitori untuk 10 orang Lokap (penerimaan dan pembebasan ./sel 15. Sukan dan Rekreasi Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. Ciri-ciri sekolah ini adalah sama seperti Sekolah Vokasional atau Pusat Latihan Kemahiran di mana Blok Asrama.

c. Menara Latihan. g. iii.960 m. p. Bangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dapat dikategorikan kepada beberapa komponen utama seperti: a. iv.). p. p. dan Dewan Serba Guna (jenis 2-gelanggang badminton . Ibu Pejabat bersama dengan: i.KESELAMATAN 78 . ii. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D4 - BANGUNAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT 1. Bengkel Kejuruteraan. Menara Latihan.). Ibu Pejabat bersama dengan : i. dan Dewan Serba Guna. (jenis 2-gelanggang badminton .). iii. Padang Kawad. Balai Bomba. d. Padang Kawad. Balai Bomba 2-Petak. v. p.. Komponen bangunan Ibu Pejabat ini terbahagi kepada dua ( 2 ) konsep pembinaan iaitu: a. p. Stor Logistik (dengan keluasan ruang lantai 400 m. b. Ibu Pejabat Bomba Negeri terletak di Ibu Negeri-Ibu Negeri dengan diketuai oleh seorang Pengarah Bomba Negeri.960 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .PEJABAT. 2. e. Ibu Pejabat Bomba Negeri merupakan kompleks pejabat pentadbiran seperti juga lain-lain bangunan pejabat Kerajaan. ii.).). Bengkel Kejuruteraan (dengan keluasan ruang lantai 400 m. Bengkel Kejuruteraan (dengan keluasan ruang lantai 400 m.p.) 3. f. dan Dewan Serba Guna. Stor Logistik (dengan keluasan ruang lantai 400 m. Stor Logistik. vi. Ibu Pejabat Bomba Negeri. b. Norma keluasan ruang pejabat. ruang sokongan dan ruang-ruang lain yang berkaitan boleh dirujuk melalui BAHAGIAN A .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Balai Bomba 3-Petak Ruang-ruang yang terdapat di dalam bangunan Balai Bomba 3-Petak boleh dibahagikan seperti Jadual 1D-(xi). bilik Pegawai Penjaga dan bilik Timbalan Pegawai Penjaga LUAS (m. bilik persalinan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik fail. bilik cetak.) 420 2. bilik servis alat pemadam api. Balai Bomba 2-Petak Ruang-ruang Balai Bomba 2-Petak boleh dibahagikan seperti Jadual 1D-(x). pantri. bilik peralatan skuba/Hazmat. bilik pemandu. ruang tetamu. JABATAN PERDANA MENTERI 4. Mes. foyer. bilik kawalan. JADUAL 1D-(x): KELUASAN KASAR RUANG BALAI BOMBA 2-PETAK KETERANGAN RUANG 1. bilik penyelia. anjung dan kaunter. lobi.037 Katakan 3. Unit Pili Bomba. stor-stor peralatan. bilik kuliah. bilik pegawai bertugas. pejabat operasi bertugas. Menara latihan 180 JUMLAH KELUASAN Tambahan Ruang Sirkulasi dan Ruang M & E (35%) 2. Ruang Khas iaitu ruang-ruang yang merangkumi ruang jentera bomba.250 3. Ruang Kerja yang mengandungi ruang-ruang seperti ruang pejabat. Public Education Centre. 870 3. bilik mesyuarat. p. Ruang Sokongan yang mengandungi ruang-ruang seperti gimnasium. surau. bilik Stand-by dan ruang jemuran 780 4. stor alat hos.000 JUMLAH KESELURUHAN 5. ruang pameran. tandas.KESELAMATAN 79 .

bilik Timbalan Pegawai Bomba Daerah/Zon. 1090 4. Menara latihan 200 JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan Ruang Sirkulasi dan Ruang M & E (35%) 2.985 4. pejabat operasi bertugas. Keluasan padang kawad serta kemasannya perlu mengambil kira keperluan pergerakan anggota serta kenderaan. p.045 3. bilik stor alat hos. pejabat bahagian operasi dan pejabat bahagian siasatan kebakaran. tandas. pejabat bahagian latihan. bilik Timbalan Penjaga Balai. foyer. bilik servis alat pemadam api. bilik Pegawai Bomba Daerah/Zon. bilik Standby dan Mes. Unit Pili Bomba. bilik fail. bilik pernafasan skuba/Hazmat. bilik pegawai bertugas. bilik kuliah. pejabat bahagian pencegah dan keselamatan. lobi. surau. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(xi): KELUASAN KASAR RUANG BALAI BOMBA 3-PETAK KETERANGAN RUANG Ruang Kerja yang mengandungi ruang pejabat.000 6.KESELAMATAN 80 Edisi Tahun 2008 .029 JUMLAH KELUASAN KASAR Katakan 4. bilik kawalan. bilik persalinan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Untuk norma keluasan dan kemudahan berkaitan Padang Kawad sila rujuk BAHAGIAN D2: – ANGKATAN TENTERA MALAYSIA 7. ruang pameran. Sukan dan Rekreasi BAB 1: BAHAGIAN D .) 1. LUAS (m. Ruang Sokongan yang mengandungi gimnasium. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut. anjung dan kaunter. Public Education Centre. ruang tetamu. bilik penyelia. bilik mesyuarat. Ruang Khas yang mengandungi ruang jentera bomba. bilik pemandu. 650 2. pantri. Padang Kawad. 8. bilik cetak. bilik Pegawai Penjaga Balai. 1. stor-stor peralatan.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . 9. JABATAN PERDANA MENTERI Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. Kakitangan dan Pegawai Sila rujuk BAHAGIAN F: – ASRAMA untuk keterangan lanjut.KESELAMATAN 81 . Asrama Pelatih.

BAHAGIAN E KUARTERS .

00 m.00 m. (200.00 m. C. Kuarters Kerajaan dibahagikan kepada lapan (8) jenis kelas dengan keluasan masing-masing seperti berikut:a) b) c) d) e) f) g) h) Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E Kelas F Kelas G Kelas H 415. 93. p. p.00 + 20.00 + 25. p.) 220.00 m.00 m. 110. 200. 5. p.00 m.00 m.00 m. p. p.00 m. 3. banyak projek-projek kuarters telah dirancang dan dibangunkan bagi menempatkan kakitangan terutamanya di dalam perkhidmatan perlu. 2. p. p.00 m. 345. a) b) c) Kelas A dan B Kelas C Kelas D dan E tertakluk kepada permohonan 25. p.00 m.00 m. p. (140.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Tempat letak kereta berbumbung adalah dibenarkan untuk kuarters Kerajaan Kelas A.00 m.) 160. p. Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menyediakan kemudahan perumahan kepada kakitangan awam. Pembahagian kelas kuarters dibuat mengikut kelayakan gaji seperti mana yang terdapat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002. 120.00 m.00 m.KUARTERS 1. 20. p.00 m. p. p. D dan E. (265. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN E .00 + 20. termasuk tempat letak kereta 4. D dan E termasuk tempat letak kereta adalah seperti berikut:a) b) c) Kelas C Kelas D Kelas E 290. B. p. Lokasi pembangunan ini terletak sama ada di bandarbandar utama atau kawasan terpencil dan kadangkala sebagai sebahagian dari komponen projek utama. p 140. 265. Jumlah keluasan kasar kuarters Kerajaan Kelas C.) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 82 .

Bagi kuarters yang berkonsepkan pembinaan secara bertingkat atau pangsa. 4 Tahun 2002 hendaklah dirujuk.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang kosong di tingkat bawah bangunan bertingkat/pangsa tiga (3) tingkat dan ke atas adalah dibenar untuk dijadikan sebagai ruang serbaguna. keluasan setiap unit adalah seperti di Perenggan 3 di atas. dengan syarat jumlah keluasannya tidak melebihi keluasan maksima seunit yang diluluskan. 10. Lampiran C7 Pekeliling Perkhidmatan Bil. banglo atau teres. JABATAN PERDANA MENTERI 6. 11. manakala rumah berkonsepkan sebuah. keluasan setiap rumah adalah seperti di Perenggan 5 di atas. Kaedah pemasangan perlulah mematuhi garis panduan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh JBPM. Untuk menentukan kelayakan kelas kuarters. 7. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 83 . Kuarters yang dibina secara bertingkat-tingkat dibenar menggunakan dua (2) aras untuk satu (1) unit (duplex). 8. 9. Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 1E-(i) di bawah. Jadual kemasan yang dibenarkan adalah seperti di Jadual 1E-(i). Pemasangan kekisi (grilles) bagi unit-unit kuarters hanya dibenarkan untuk tujuan keselamatan sahaja.

(jubin dinding setinggi 2. plaster dan cat untuk concrete soffit Genting konkrit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 84 .) Kasar Anjung Jumlah Ruang Rehat Ruang Makan Ruang Legar Dapur Bilik Tamu Bilik Pembantu Rumah Bilik Air 1 Bilik Air 2 Bilik Air 3 Stor Ruang Serbaguna Serambi 1 Serambi 2 Tempat Letak Kereta Laluan Tangga Bilik Tidur 1 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 Langkan 1 Langkan 2/ Jemuran Bilik Basuh Ruang Keluarga Tingkap Pintu Utama Pintu-pintu lain Dinding Siling Bumbung A Ada Ada 415 B Ada Ada 345 C D E F G 110 tiada 110 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik - H 93 tiada 93 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik - K E M A S A N L A N T A I Rujuk JADUAL 3 Rujuk JADUAL 3 L A I N 265 200 140 120 25 20 20 tiada 290 220 160 120 Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Homogeneous Seramik Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Seramik Seramik Seramik Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Kesmen Aluminium Pintu kayu panel (panelled door) Flush Door/Aluminium gelangsar Plaster dan cat.10meter untuk bilik air dan dapur semua kelas) Kepingan cellulose fibre untuk tingkat teratas.p. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1E-(i) : KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KELAS LUAS (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

BAHAGIAN F ASRAMA F1 .ASRAMA PELAJAR/PELATIH/ KAKITANGAN SOKONGAN F2 .ASRAMA PEGAWAI .

pelatih dan kakitangan di institusi pendidikan dan latihan yang disediakan oleh Kerajaan. asrama disediakan sebagai kemudahan penginapan semasa kursus. c) Asrama juga disediakan di peringkat lepasan sekolah. peserta kursus atau pelajar yang akan menggunakan asrama tersebut. bertujuan untuk menyediakan penginapan bagi pelatih-pelatih yang belum memasuki skim perkhidmatan. Jururawat dan lain-lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jadual 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA di akhir Bahagian ini menjelaskan tentang perkara tersebut. asrama disediakan di SBP serta lain-lain jenis sekolah (termasuk sekolah harian) bergantung kepada keperluan seperti tahap pembelajaran. d) Bagi pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat. kriteria pengambilan dan lokasi. KRITERIA PEMILIHAN a) Pemilihan jenis bilik penginapan dan kemudahan yang akan disediakan di dalam asrama adalah bergantung pada tahap perkhidmatan pegawai. b) Di peringkat pendidikan rendah. Asrama-asrama ini biasanya terletak di Institut Latihan Kemahiran dan Pusat Latihan bagi perkhidmatan Polis. latihan dalam perkhidmatan dan sebagainya. e) Kemudahan asrama yang dinyatakan di dalam Bahagian ini merangkumi semua jenis asrama yang dinyatakan di atas. 2.ASRAMA 85 . UMUM a) Kemudahan asrama disediakan bagi memenuhi keperluan penempatan pelajar. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F- ASRAMA 1. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . Tentera.

(b) dan (c) di atas. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F11. Jenis-jenis asrama yang dibenarkan adalah seperti berikut: a) Sistem Dormitori b) Sistem dua (2) orang sebilik (Double Room) c) Sistem seorang sebilik (Single Room) d) Campuran Sistem (a). sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik hendaklah digunakan. Institut Pendidikan Guru. d) Bagi pelajar-pelajar Universiti. dan bilangannya dihadkan. bagi projek-projek Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Biasa Kerajaan. Politeknik dan Institusi Latihan. b) Bagi Sekolah-sekolah Khas seperti Maktab Rendah Sains MARA dan Sekolah Sukan Negara. 2. katil yang digunakan hendaklah dari jenis katil dua tingkat (double decker). sistem dormitori 8 orang hingga 12 orang sebilik adalah dibenarkan. katil jenis satu tingkat boleh digunakan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.ASRAMA 86 . Kelayakan Institusi a) Pada amnya. Kolej Jururawat. Untuk pelajar-pelajar Tingkatan Enam ke atas. c) Bagi semua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Rendah. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . ASRAMA PELAJAR/PELATIH/KAKITANGAN Asrama pelajar dan pelatih biasanya dari jenis dormitori sementara sistem dua orang atau seorang sebilik adalah untuk pelajar pusat pengajian tinggi dan kakitangan mengikut gred perkhidmatan. Bilik-bilik seorang sebilik (single rooms) hendaklah dikhaskan kepada pensyarah jemputan dan pelawat sahaja. sistem dua orang sebilik (double room) adalah dibenarkan.

bilik tetamu. bilik rekreasi. Bagi Universiti. Bagi Sekolah Rendah. surau. Kemudahan-kemudahan pusat bagi asrama seperti bilik air. g) Kelayakan Institusi ada dinyatakan di dalam Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA. Oleh itu kapasiti dewan makan adalah untuk menempatkan 100% bilangan pelajar. Laluan tersebut perlu dilengkapi dengan pengudaraan dan pencahayaan yang efisyen. 4. Politeknik dan Institut Latihan. bilik basuh. 5. campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik adalah dibenarkan mengikut kelayakan. Sekolah Menengah Biasa dan Sekolah-sekolah Khas. Dewan makan dan dapur hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama. 6. JABATAN PERDANA MENTERI e) Bagi Institusi Latihan di peringkat kebangsaan dan antara bangsa.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Sistem sajian makanan adalah berbeza mengikut keadaan. bilik menggosok. 3. bilik bacaan. Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut : a) Sistem Dormitori BAB 1: BAHAGIAN F . Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: a) b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Berpusat 7. sistem sajian makanan adalah untuk sistem makan serentak. Maktab Latihan. sistem kafeteria (selfservice) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak.ASRAMA 87 Edisi Tahun 2008 . Reka bentuk panjang yang mempunyai laluan dalam di tengah dan bilik-bilik tidur di kiri kanannya adalah reka bentuk paling ekonomik dari segi penggunaan ruang lantai. f) Bilik-bilik seorang (single rooms) dibenarkan bagi menampung pelatihpelatih khas antara bangsa atau bagi tujuan Pensyarah-pensyarah Pelawat sahaja. pejabat kecil dan suit Warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 m.4. Seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira bergantung kepada sistem sajian. p.15. Seorang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .50 m.40 m. hanya 65% daripada jumlah pelajar/pelatih akan dikira untuk mendapatkan keluasan ruang lantai dewan makan.75 m.0. seorang . p. Sebilangan bilik-bilik asrama dan kemudahan bilik air yang mematuhi keperluan OKU boleh disediakan mengikut kehendak seperti di dalam BAB 7: – GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. Jika sistem beratur digunakan.40 m. p. seorang 8. 9. ii.4. Pelajar Kakitangan Campuran (i) dan (ii) di atas .00 .25 m. Pelajar Pelatih . seorang b) Sistem Dua (2) Orang Sebilik i. p. p.1. seorang .0. p.0. p. Kemudahan-kemudahan pusat yang boleh disediakan adalah seperti berikut:a) Dewan Makan i.8.00 m. seorang Bagi jumlah 101.1. Pelajar Pelatih Kakitangan Sokongan .11.95 m. b) Dapur/Persediaan i.20 m.00 -1.1. Ruang sirkulasi adalah sebanyak 25% dan ruang Mekanikal dan Elektrik adalah sebanyak 10% dari keluasan bilik tidur dan ruang-ruang sokongan lain.8. p.50 m. p. seorang c) Sistem Seorang Sebilik i.75 m. seorang .40 m.00 m.400 orang Bagi jumlah 401 orang ke atas . 10. iii.0. ii. ii. p. seorang . ii. ii. iii.20 m. iii. 14 hingga 20 orang sebilik 8 hingga 12 orang sebilik 4 hingga 6 orang sebilik . p. seorang . seorang . sama ada serentak atau beratur (queue system). JABATAN PERDANA MENTERI i. p.14. p. p. Bagi jumlah 100 orang ke bawah .9.ASRAMA 88 . seorang . iii. seorang .

seorang. kedai. hendaklah diperolehi dari Kontrak Pusat. 13.40 m. norma keluasan ruang lantai adalah 0.ASRAMA 89 . bilik basuh. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. seorang. JABATAN PERDANA MENTERI Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira adalah sama seperti dewan makan. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. Keluasan kasar ruang lantai purata untuk setiap jenis asrama adalah sebanyak 8. bilik permainan. c) Rekreasi Ruang ini merangkumi ruang tetamu. ruang jemuran dan lain-lain ruang disediakan mengikut keperluan projek. d) Pejabat Sekiranya diperlukan. p. Contoh perkiraan keluasan ruang lantai adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat berikut. 11. Perabot dan kelengkapan lain yang digunakan hendaklah dari jenis dan piawai yang diluluskan oleh Kerajaan dan di mana terdapat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . stor. bilik bacaan. pejabat kecil dan lain-lain. 14. seorang. bilik tv. Bilik air untuk kemudahan OKU hendaklah disediakan mengikut keperluan piawaian MS: 1184 – 2002 dan lain-lain piawaian kebangsaan. p.40 m. p.80 m. 12. Mana-mana komponen keluasan yang tidak diperlukan atau tidak akan dibina hendaklah dikeluarkan dari jumlah keluasan. Kemasan lantai jenis seramik adalah dibenarkan untuk bilik tidur di peringkat Universiti dan Kolej Universiti. seorang untuk sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik. p. surau. e) Bilik Air dan Ruang-ruang Lain Bilik air.95 m.

00 m. JABATAN PERDANA MENTERI Contoh Perkiraan Keluasan Kasar Ruang Lantai Untuk Asrama Sekolah Rendah Dengan 980 Orang Pelajar Berdasarkan Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA. dapur dan pejabat tidak diperlukan ataupun telah dibina di dalam fasa terdahulu maka perkiraan keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut : Bilik Tidur Bilik Rekreasi 980 pelajar x 4.330./pelajar 980 pelajar x 0./pelajar 980 pelajar x 1. p.615.00 m. = 8.00 m. Bilik Air dan lain-lain Ruang Legar Jumlah - = 1.75 m./pelajar 980 pelajar x 0.372.95 m. kelayakan asrama yang dibenarkan ialah sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .95 m./pelajar 980 pelajar x 0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.40 m. p.40 m. = 6. p. 931.40 m./pelajar 980 pelajar x 8. p. Sekiranya dewan makan. 392.00 m.00 m./pelajar = 3. p. p. p./pelajar 980 pelajar x 6. = = 931./pelajar 980 pelajar x 0. p./pelajar 980 pelajar x 1.40 m.00 m. 392.00 m./pelajar 980 pelajar x 0.00 m.00 m.920.00 m./pelajar = 3.00 m.00 m.920. Bilik Air dan lain-lain Ruang Legar Jumlah - = 1. 392./pelajar 980 pelajar x 0. p. p. p. p.40 m.40 m. p./pelajar 980 pelajar x 0. p.00 m.ASRAMA 90 . p. Perkiraan keluasan kasar ruang lantai dengan semua kemudahan sokongan disediakan ialah : Bilik Tidur Dewan Makan Dapur Bilik Rekreasi Pejabat - 980 pelajar x 4. p.372. p. p. p. p. p. 392.00 m.5 m. p. = = = = = 931.95 m. p. p.00 m. p.

bilik bacaan. seorang 6 5. Ia menempatkan peserta-peserta kursus dalam perkhidmatan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan menggunakan campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik. Seperti juga asrama pelajar/pelatih.keluasan telah mengambil kira ruang bilik air BAB 1: BAHAGIAN F .ASRAMA 91 Edisi Tahun 2008 .00m. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F2- ASRAMA PEGAWAI 1.53 Pegawai Gred 54 ke atas 20. bilik tetamu. p. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: a) b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Pusat 4. seorang 6 30.00m. p. Keluasan bilik tidur berpandukan Sistem Seorang Sebilik yang dibenarkan adalah seperti berikut: a) b) Pegawai Gred 41 . 2. _____________________________________________________________________ Nota: 6 . bilik rekreasi. dewan makan dan dapur bagi asrama pegawai hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama. Kemudahan-kemudahan pusat seperti bilik basuh/laundri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Secara amnya asrama pegawai menyediakan kemudahan penginapan bagi pegawai-pegawai di dalam Gred 41 ke atas. 7. Butiran kelayakan institusi dan kemudahan-kemudahan asrama ada dinyatakan di dalam Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA yang berikut. 6. bilik menggosok. Sistem kafeteria (self-service) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. surau. pejabat kecil dan suit warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama pegawai. 3.

00 (ii) Kakitangan: 1. seorang) Jumlah (m.00 20.45-15.90 14. p.95 12.95 0.50-9.40 0.40 8.40 3./bilik) X X X (c) 4-6 (org.65-44.40 1.95 0.20 1 Tingkat X X X X X X X X 5.90 24.40 0.ASRAMA 92 .40 0.95 0.00-1.55 1 Tingkat X X X X X X X X X X 30.20 (iii) > 400 orang: 0.25-14.95 0. seorang) Bilik Rekreasi (m.30-24.40 0. p.00* 4.50 17.95 (i) < 100 orang: 0. p.4 12.00 30.35 1.80 2 Tingkat X 2.95 0. seorang) Ruang Legar (m.80 2 Tingkat X X 4.90 14.00* (iii) Campuran (i) & (ii): 1.40 0.00-1.75 1 Tingkat X X X 3.40 (ii) 101-400 orang: 0. p.35 2.90 30.40 1. seorang) Bilik Air dan lain-lain (m. seorang) Dapur (m. p.55 1 Tingkat X 0.35-12./bilik) X X (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 Jenis Asrama Sekolah Rendah Sek.90-17.50 1 Tingkat X X X X X X X X 0.50 0.40 0.95 0.95 14.05 1 Tingkat X X X X X X X X X P E R A B U T & X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org.40 2.40 9.80 25.95 0. p. p.40 0.95 0.40 0.40 0.75 6.10 9.70 0. seorang) Keluasan Purata (m.20-18.65 1 Tingkat X X 8. seorang) Jenis Katil Loker Almari Baju Meja Kerusi Setee Tilam Bantal Selimut Cadar Sarung Bantal K E L A Y A K A N I N S T I T U S I (a) 14-20 (org.80 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.15-30.50 15.25 0.85 (i) Pelajar/Pelatih: 0. Menengah Rendah/MRSM Sekolah Menengah Atas/MRSM Politeknik/ILP/IKBN/IKM/Matriks Universiti Institut Pendidikan Guru/Kolej Jururawat /Institut Latihan PraPerkhidmatan Inst.50-10.0-25.20 X 14.05 14.10 8.40 10. seorang) Dewan Makan (m. = orang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org. p.40 0.95 25.40 4.40 1.60 1 Tingkat X X X X X X X X 7.40 0. seorang) Pejabat (m.50 43.95 0.95 0. Latihan Dalam Perkhidmatan (Kebangsaan/Antarabangsa) Mes dan kuarters transIt Bilik Tidur (m.40 0.75 0.00 K E L U A S A N K E L E N G K A P A N 0./bilik) (a) Pelajar (d) Pegawai Gred 54 > X X X X X X X X X X X 8.35 16.65 9.95 0.90 18.45 1 Tingkat X X X X X X X X X X X 11.40 2.90 24.40 44. p.

. air/ “Common” Kipas Kipas “Common” Kipas 2 blk. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA (.samb) (a) 14-20 (org. / bilik) TV Outlet Telefon Pemanas Air Peti Sejuk Lepekan simen Seramik Lepekan simen “Plaster & paint” untuk semua dinding Jubin seramik bergilap setinggi 2100mm Kepingan “Cellulose Fibre (Cement sheet. = bilik Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . kongsi 1 blk../bilik) (c) 4-6 (org./bilik) (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org.ASRAMA 93 . = orang blk./bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 41-53 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E M A S A N K E M U D A H A N Lantai Dinding Dinding Bilik Air Siling Tingkap Pintu Bilik Air Pengudaraan Lampu (jenis) Mata Kuasa (bil. air Kipas Seramik “wall paper” “plain plaster ceiling” Flush Door “Attached” Panel Door “Attached” A/C split unit 2 X X X X 6 4 “Bare channel fluorescent fittings” 4 2 2 2 2 A/C split unit “Recess/ surface mounted fluorescent fittings” 2 2 2 X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. chipboard)” untuk tingkat teratas & “Plaster & Paint” untuk “concrete soffit” Tingkap ram boleh laras/Tingkap kesmen aluminium “natural anodised” Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas 2 bilik berkongsi 1 blk.

PERPUSTAKAAN PEKAN G6 .BAHAGIAN G PERPUSTAKAAN G1 .PERPUSTAKAAN METROPOLITAN G3 .PERPUSTAKAAN CAWANGAN G5 .PERPUSTAKAAN DESA .PERPUSTAKAAN WILAYAH G4 .PERPUSTAKAAN NEGERI G2 .

ii. b) Bangunan perpustakaan perlu mempunyai ciri-ciri berikut: i. peralatan. papan pengumuman dan pintu keselamatan.yang menempatkan tempat membaca serta ruang rujukan bagi pembaca dewasa. c) Di samping ciri-ciri di atas. iii. ceria dan menarik. pembaca dan perkhidmatan-perkhidmatan lain. ii. penyelidik dan kanak-kanak. perkembangan teknologi ICT. Ruang yang fleksibel. kakitangan dan pengguna. Ruang Masuk Utama yang menempatkan ruang legar.yang terdiri dari ruang pameran umum dan ruang pameran Buku Baru. untuk menampung pertambahan atau perubahan keperluan seperti bilangan koleksi. kemudahan penyimpanan barang. yang memudahkan penempatan kakitangan dan pengguna di samping memudahkan pergerakan dan penyaluran bahan di dalam bangunan iv. iii. d) Ruang-ruang di dalam bangunan perpustakaan boleh dibahagikan seperti berikut: i. iii. ii. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . Reka bentuk yang functional.PERPUSTAKAAN 94 . Ruang Pameran . Aliran kerja yang sesuai. Ruang Pembaca . fungsi perpustakaan (contohnya sebagai ibu pejabat) dan juga jenis perpustakaan sama ada perpustakaan cawangan. KEPERLUAN AM REKA BENTUK PERPUSTAKAAN: a) Secara amnya keperluan ruang lantai bagi bangunan perpustakaan bergantung kepada faktor-faktor seperti bilangan pengguna. bangunan perpustakaan perlu menimbangkan keperluan dan kehendak-kehendak seperti berikut: i. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G- PERPUSTAKAAN 1. keperluan dan kemudahan OKU. Persekitaran yang selesa. dan keselamatan bahan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. desa dan sebagainya. yang mengambil kira penggunaan ruang yang efisien di samping ukuran ergonomik peralatan dan kemudahan penyenggaraan.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

iv.

Ruang Koleksi - bagi berbagai jenis koleksi seperti koleksi negeri/tempatan, koleksi khas, pinjaman (dewasa dan kanakkanak), rujukan (dewasa dan kanak-kanak), terbitan bersiri, bahan bukan buku dan bahan hypermedia, ruang simpanan koleksi (untuk perpustakaan bergerak dan lain-lain), dan bilik stack simpanan tetap;

v.

Ruang Sumber Media - menempatkan ruang kawalan, ruang audio/video, ruang proses (off-air recording, suntingan dan sebagainya), bilik tayangan, bilik rakaman dan ruang

penyelenggaraan bahan media; vi. Ruang Hypermedia - menempatkan ruang bercerita, ruang kreativiti, ruang melihat dan mendengar dan ruang kawalan LAN; vii. Ruang Pemprosesan Data - merangkumi ruang kawalan rangkaian komputer, CPU, Storage device, penyimpanan pita komputer, percetakan berangkai, UPS, stabilizer, terminal dan pengimbas; viii. Ruang untuk Golongan Istimewa – untuk menempatkan peralatan komputer untuk OKU, pencetak braille dan alat membaca bagi pengguna cacat penglihatan; ix. Pejabat – yang menempatkan bilik-bilik dan ruang pejabat kakitangan serta ruang-ruang sokongan; x. Ruang Sirkulasi – untuk kaunter dan laluan, tempat simpan borang, troli, mesin fotokopi dan sebagainya; xi. Ruang-ruang lain seperti Ruang Pembaikan Bahan, bilik latihan dan makmal komputer, bilik aktiviti kanak-kanak/remaja, bilik pembelajaran jarak jauh dan tele-conferencing, ruang

pemunggahan barang dan ruang-ruang pilihan (optional) seperti auditorium, kedai buku, taman permainan kanak-kanak, ruang rekreasi dan lain-lain tertakluk kepada keperluan.

2.

NORMA KELUASAN RUANG LANTAI PERPUSTAKAAN Norma ruang-ruang khusus di dalam sebuah perpustakaan adalah seperti berikut: a. Ruang Koleksi i. ii. iii. Buku Majalah dan akhbar Bahan sumber multimedia - 10.0 m. p./1,000 item - 15.0 m. p./1,000 item - 15.0 m. p./1,000 item
95

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

b.

Ruang Perkhidmatan Pengguna i. ii. Kaunter perkhidmatan setempat Komputer serba guna untuk CD-ROM, internet dan pangkalan data iii. Ruang bacaan/rujukan Buku Majalah/surat khabar iv. v. vi. vii. viii. ix. Bilik karel Sistem sirkulasi layan diri Bilik perkhidmatan 24-jam Bilik perkhidmatan kesetiausahaan Bilik perbincangan/serba guna Ruang kemudahan multimedia Bilik persidangan video Bilik tayangan video/cakera padat Bilik video atas permintaan Bilik audio Bilik kawalan peralatan multimedia x. Bilik kawalan komputer - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 2.8 m. p./orang - 1.5 m. p./orang - 5.0m. p./bilik - 2.0 m. p./orang - 40.0 m. p./bilik - 30.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 2.0 m. p./komputer - 10.0 m. p.

c.

Ruang pejabat, ruang kerja dan ruang sokongan lain Sila rujuk BAHAGIAN A: - PEJABAT untuk keterangan lanjut.

d.

Keperluan ruang lantai perpustakaan mengikut jenis-jenis yang diguna pakai adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. Perpustakaan Negeri Perpustakaan Metropolitan Perpustakaan Wilayah Perpustakaan Cawangan Perpustakaan Pekan Perpustakaan Desa - 11,000 m. p. 8,300 m. p. 6,600 m. p. 2,200 – 3,900 m. p. 1,100 – 1,700 m. p. 300 – 750 m. p.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

96

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G1-

PERPUSTAKAAN NEGERI

1.

Perpustakaan Negeri biasanya ditempatkan di Ibu Negeri yang mempunyai jumlah penduduk melebihi 500,000 orang. Norma keluasan lantai bagi sebuah bangunan perpustakaan negeri adalah seperti Jadual 1G-(i).

JADUAL 1G-(i):

JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN NEGERI

BIL
1.0 1.1 1.2 1.3 RUANG PEJABAT

RUANG

LUAS (m. p.)

Bilik Lembaga Pengarah, Pengerusi, Bilik Mesyuarat Dan Bilik Menunggu Urus Setia Jawatankuasa Gerakan Membaca Bahagian Pentadbiran Ruang Pentadbiran Am Kewangan Latihan Pembangunan/ Perkhidmatan Luar Bandar

176 89 71 148 34 263 109

2.0 2.1 2.2 2.3

PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Dewan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi 1,146 2,423 384 149 838 264 30 100 100

3.0 3.1 3.2

PUSAT PEMPROSESAN DAN PENDOKUMENTASIAN BAHAN Bahagian Perolehan Bahagian Katalog 134 263

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

97

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BIL 4.0

RUANG PERKHIDMATAN SOKONGAN Bahagian Pemuliharaan Bahagian Percetakan / Reprografi

LUAS (m. p.)

215 160

5.0

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Ruang kerja, bilik komputer dan stor 119 50 530 90

6.0 7.0 8.0 9.0

Bilik Serba guna Auditorium untuk 300 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik rehat, surau, taska, kedai buku, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal keselamatan, lokar pembaca dan ruang pemunggahan

335 8,220 11,097 Katakan 11,000

JUMLAH KELUASAN RUANG LANTAI
Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi

JUMLAH KESELURUHAN

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

98

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G2-

PERPUSTAKAAN METROPOLITAN

1.

Perpustakaan Metropolitan terletak di bandar-bandar besar di mana jumlah penduduknya di dalam lingkungan 200,000 hingga 500,000 orang. Norma keluasan ruang lantai Perpustakaan Metropolitan adalah seperti Jadual 1G-(ii).

JADUAL 1G-(ii)- JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN METROPOLITAN

BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2

RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran/Kewangan Perkhidmatan Luar Bandar PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi

LUAS (m. p.)

277 69

120

1,192 2,130 514 124 609 216 30

3.0

Bahagian Teknologi Maklumat Ruang kerja, bilik komputer dan stor
84 450 50

4.0 5.0 6.0

Auditorium untuk 250 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik serba guna, surau, taska, kedai buku, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal, lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN RUANG LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN

275

7.0

6,140 8,289 Katakan 8,300

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

99

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G3-

PERPUSTAKAAN WILAYAH

Perpustakaan Wilayah terletak di bandar-bandar di mana jumlah penduduknya di dalam lingkungan 100,000 hingga 200,000 orang. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Wilayah adalah seperti Jadual 1G-(iii). JADUAL 1G-(iii) – BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2

JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN WILAYAH RUANG LUAS (m. p.)

RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran/Kewangan Perkhidmatan Luar Bandar PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Bahagian Perkhidmatan Pengguna 2.3 2.4 Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi
1,003 1,765 490 91 264 114 15 59 50 380 40 110 240 79

Bahagian Teknologi Maklumat Bahagian Percetakan Auditorium untuk 200 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik rehat, surau, taska, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal, lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN

3.0 4.0 5.0

210 4,910 6,628 Katakan 6,600

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

100

000 hingga 50.1 2. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G4- PERPUSTAKAAN CAWANGAN Perpustakaan Cawangan terbahagi kepada dua jenis iaitu Jenis A dan B. lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN 170 2. JADUAL 1G-(iv) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN CAWANGAN A BIL 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 orang manakala Perpustakaan Cawangan Jenis B pula bagi penduduk seramai 10. bilik pencuci. Perpustakaan Cawangan Jenis A adalah bagi jumlah penduduk antara 50.PERPUSTAKAAN 101 .880 3.1 2.000 orang. bilik serba guna.0 1.) 100 90 714 887 490 96 214 104 15 3.0 Lain-lain ruang seperti. bilik rehat. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .000 hingga 100. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Cawangan Jenis A adalah seperti di Jadual 1G-(iv). kaunter dan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m. surau. p. lobi.888 Katakan 3.2 RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.0 2.900 Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Cawangan Jenis B pula adalah seperti Jadual 1G-(v).

lobi.0 2.PERPUSTAKAAN 102 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1G-(v) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN CAWANGAN B BIL 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. kaunter dan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN 65 1.0 1. p.200 Katakan 2.1 2.630 2.1 2. bilik rehat.) 70 60 499 488 279 50 59 50 10 3.2 RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.0 Lain-lain ruang seperti.200 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .

p. lobi.) 25 499 264 293 20 40 39 10 40 1.000 hingga 10. JADUAL 1G-(vi) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN PEKAN A BIL 1. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Pekan Jenis B pula adalah seperti Jadual 1G-(vii).230 1.PERPUSTAKAAN 103 . Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Pekan Jenis A adalah seperti Jadual 1G-(vi).000 orang. kaunter dan pameran PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m.0 Lain-lain ruang seperti. Perpustakaan Pekan Jenis A adalah bagi jumlah penduduk antara 7.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G5- PERPUSTAKAAN PEKAN Perpustakaan Pekan juga terbahagi kepada dua jenis iaitu Jenis A dan B.700 3.000 orang manakala Perpustakaan Pekan Jenis B pula bagi penduduk seramai 5. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .000 hingga 7.0 1.660 Katakan 1.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.1 2.

0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.) 20 359 191 150 20 30 30 40 840 1. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .PERPUSTAKAAN 104 .134 Katakan 1. p.0 1. kaunter dan pameran PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.100 3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1G-(vii) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN PEKAN B BIL 1. lobi.0 Lain-lain ruang seperti.1 2.

Perpustakaan Desa menampung jumlah penduduk antara 2.000 hingga 5.PERPUSTAKAAN LUAS (m.0 Ruang lokar pembaca Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Desa Jenis B adalah seperti Jadual 1G-(ix).) 10 230 60 183 20 20 20 10 30 20 603 753. B dan C.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m. p.000 orang. Norma keluasan ruang lantai Perpustakaan Desa Jenis A adalah seperti Jadual 1G-(viii). p.0 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JADUAL 1G-(ix) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN DESA B BIL 1.1 2.1 Edisi Tahun 2008 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi BAB 1: BAHAGIAN G . JADUAL 1G-(viii) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN DESA A BIL 1.0 5. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G6- PERPUSTAKAAN DESA Perpustakaan Desa terbahagi kepada tiga jenis iaitu Jenis A.0 1.7 Katakan 750 3.) 10 105 .0 1.

0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi PERKHIDMATAN PENGGUNA 3.0 3.1 2.0 Stor Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang laluan JUMLAH KESELURUHAN Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media 71 15 69 10 10 10 30 20 240 300 Katakan 300 5 LUAS (m.0 4.) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . p.0 4.0 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JADUAL 1G-(x) – JADUAL KEPERLUAN RUANG PERPUSTAKAAN DESA C BIL 1.0 1.PERPUSTAKAAN 106 .0 RUANG PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m. p.) 137 30 125 20 10 20 10 30 20 412 515 Katakan 515 Ruang lokar pembaca Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang laluan JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan bagi Perpustakaan Desa Jenis C adalah seperti Jadual 1G-(x).0 5. JABATAN PERDANA MENTERI BIL 2.

BAHAGIAN H MASJID H1 .MASJID H2 .SURAU .

Secara amnya. kerani/ jurutaip.65. p. Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat sembahyang dan sebagai tempat umat Islam berkumpul dalam majlis-majlis ilmu.kapasiti maksimum 500 orang e) Ruang Bacaan .1.95 m. tempat wuduk bilik air.MASJID 107 Edisi Tahun 2008 . 3. Ruang-ruang di dalam masjid boleh dibahagikan seperti berikut: a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat./jemaah c) Bilik Mesyuarat .jenis terbuka . Selain komponen ruang sembahyang.60 m.kapasiti maksimum 20 orang d) Dewan Syarahan .00 m.85 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Sila rujuk BAHAGIAN A1. p.0. bilik percetakan . p. g) Bilik Persediaan (untuk memasak dan menyimpan peralatan) BAB 1: BAHAGIAN H . p. seorang . seorang . bangunan masjid juga mempunyai ruang-ruang sokongan perlu. 2.1. stor dan ruang legar b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Imam.00 m. p. seorang .1.kapasiti maksimum 2% dari jumlah jemaah f) Bilik Khas (Tetamu Kehormat) . keperluan ruang masjid perlu dirancang dengan mengambil kira bilangan jemaah di mana masjid tersebut dibina. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN H1- MASJID 1. menyelesaikan masaalah dan mendengar nasihat/ceramah dan sebagainya. Siak.PEJABAT .

Semua masjid dan surau hendaklah direka bentuk dengan mengambil kira kaedah pengudaraan semula jadi (natural ventilation). JABATAN PERDANA MENTERI i. 4. ii.50 m.90 m. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. sila rujuk BAHAGIAN E – KUARTERS 6.MASJID 108 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN H .75 m.60 m./jemaah. p. 5. RUMAH KEDIAMAN KAKITANGAN MASJID Untuk butiran rumah kediaman.1. seorang . seorang .0.1. p. p.0./pelajar . SEKOLAH a) b) Tadika Sekolah Agama .400 orang Bagi jumlah 401 ke atas .40 m.0./pelajar Anggaran bilangan pelajar untuk sebuah kelas adalah seramai 35 orang. iii.34 m. p. seorang Jumlah keluasan ruang masjid tidak termasuk ruang pentadbiran ialah sebanyak 1. Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101.

seorang .75 m.Sila rujuk BAHAGIAN A1: PEJABAT c) Bilik Persediaan/stor (untuk memasak dan menyimpan peralatan) i. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN H2- SURAU 1.MASJID 109 . Bangunan surau biasanya digunakan khusus untuk tujuan sembahyang dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan sahaja./jemaah b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Imam dan Siak .0.0.50 m. p. p.400 orang . Ruang-ruang yang dibenarkan di dalam sesebuah surau boleh dibahagikan seperti berikut: a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. tempat wuduk bilik air.1. p. 2.00 m. Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101. seorang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN H . stor dan ruang legar . ii.

BAHAGIAN I KEMUDAHAN SUKAN .

Sukan luar atau sukan yang melibatkan program alam semulajadi seperti hiking. Judo. orienteering. Badminton. latihan atau pertandingan di peringkat kebangsaan/antarabangsa. sukan yang digemari ramai sejajar dengan keperluan setempat. pemilihan jenis sukan hendaklah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: i. kriteria-kriteria berikut hendaklah diambil kira : a) Tujuan kemudahan sukan tersebut disediakan. mountaineering. kesesuaian dari segi fizikal dan keadaan cuaca c) Peruntukan yang mencukupi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iii. selamat. b) Bagi kemudahan-kemudahan sukan yang disediakan untuk tujuan rekreasi. Lawan Pedang. perhatian perlulah diberikan kepada pemilihan bahan binaan/spesifikasi peralatan yang tahan lasak. samada untuk tujuan rekreasi. dan iv. Futsal. ii. kawasan yang mempunyai keluasan yang memadai dan lokasi yang strategik bagi kemudahan pengguna adalah antara faktor-faktor lain yang perlu diambil kira. PENYEDIAAN KEMUDAHAN SUKAN Di dalam menimbangkan keperluan kemudahan sukan untuk kegunaan awam. fishing. jangka hayat yang panjang serta kos yang efektif. JENIS-JENIS SUKAN YANG DIUTAMAKAN Antara jenis sukan yang diberi keutamaan dan dibenarkan adalah: a) Sukan Dalaman seperti Angkat Berat. Bola Jaring. dan boating hendaklah juga digalakkan kerana ia tidak melibatkan banyak perbelanjaan untuk menyediakan kemudahan fizikal. peluang penglibatan secara berkumpulan (group or mass participation) sama ada kemudahan telah disediakan oleh pihak-pihak lain seperti pihak swasta atau kelab persendirian di kawasan berdekatan. 2. d) Di dalam mereka bentuk kemudahan sukan. Gimnastik. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN I - KEMUDAHAN SUKAN 1. Karate. Bola Keranjang. camping out. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 110 . Bola Tampar.

f) Di dalam menyediakan kemudahan sukan. Bola Keranjang. Bola Tampar. Tinju dan Wushu. Reka bentuk - Memastikan reka bentuk memenuhi keperluan dan tujuan ia disediakan. Ragbi. e) Di dalam merekabentuk bangunan-bangunan kemudahan sukan perkaraperkara berikut perlu diutamakan: i. Bola Jaring. 4. Tenpin Bowling. Hoki. Sepaktakraw.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. penentuan saiz dan bilangan gelanggang atau kemudahan-kemudahan sukan yang dibenarkan adalah mengikut panduan seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 111 . JABATAN PERDANA MENTERI Pingpong. d) Menyediakan kemudahan sukan berdasarkan kepada permintaan dan arah aliran semasa. iii. Futsal. keperluan bagi OKU hendaklah juga diambil kira. 3. Olahraga. Skuasy. Kos Elakkan kos modal (capital cost) yang tinggi. c) Mewujudkan pasukan pengurusan dan penyenggaraan kemudahan yang cekap. Renang. KEPERLUAN AM PERANCANGAN KEMUDAHAN SUKAN Di antara keperluan-keperluan am di dalam perancangan kemudahan sukan ialah: a) Penggunaan yang maksimum kepada kemudahan-kemudahan sukan yang sedia ada untuk mengelakkan pembaziran. b) Sukan Luaran seperti Bola Sepak. Boling Padang. KELAYAKAN DAN PENENTUAN PIAWAIAN Berdasarkan kepada kriteria dan keutamaan jenis sukan di atas. Memanah. Lokasi - Lokasi yang strategik supaya mudah dikunjungi ramai. Renang. Taekwando. ii. Sila rujuk BAB 7: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. b) Meningkatkan penggunaan kemudahan dengan mengadakan lebih banyak program-program sukan dan rekreasi. Lumba Basikal dan Tenis.

institut. mukim dan daerah. f) Mini Kompleks Sukan . di peringkat negeri dan persekutuan. universiti. jenis Ianya gelanggang tempat dilaksanakan di peringkat negeri dan persekutuan dengan kapasiti 5. mukim dan daerah.000 penonton.000 penonton. universiti. JABATAN PERDANA MENTERI a) Gelanggang Luar . Ia dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan menengah harian. universiti sukan. e) Stadium Tertutup - Sebuah dewan dan yang mempunyai duduk beberapa penonton. mukim dan daerah (pusat komuniti). astaka untuk penonton dan gelanggang luar.Mengandungi sebuah kolam utama dan kolam terjun.Mengandungi trek olahraga. Ianya dilaksanakan di peringkat sekolah menengah. negeri dan persekutuan. padang bolasepak. padang bola sepak dan astaka untuk penonton. universiti.Mengandungi dewan serba guna. Ianya dilaksanakan di peringkat pusat latihan. pusat latihan. institut. sekolah menengah berasrama penuh. g) Kompleks Sukan . Ianya dilaksanakan di peringkat negeri dan persekutuan dengan kapasiti 40.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. b) Dewan Serba Guna - Sebuah dewan yang mempunyai beberapa jenis gelanggang. politeknik. c) Mini Stadium .Mengandungi padang bola sepak dan astaka untuk penonton. politeknik. pusat latihan. Ianya dilaksanakan di peringkat daerah dengan kapasiti 500 penonton. sekolah sukan. Ianya dilaksanakan. d) Stadium Terbuka . sekolah sukan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 112 . Ianya di laksanakan di peringkat sekolah sukan. institut.Mengandungi Stadium Tertutup. h) Kolam Renang .Mempunyai beberapa jenis gelanggang di luar bangunan. Stadium Terbuka dan/atau Kolam Renang. politeknik.

dan perubahan mengikut perkembangan sukan di peringkat negeri. spesifikasi bagi gelanggang dan padang permainan adalah seperti Jadual 1I-(i) hingga Jadual 1I-(xxv) di muka surat berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 113 . ii. kebangsaan dan antarabangsa. Rujukan juga boleh dibuat melalui Majlis Sukan Negara (MSN).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. objektif kemudahan sukan tersebut disediakan. b) Kemudahan yang disediakan dan ukuran adalah tertakluk kepada:i. JABATAN PERDANA MENTERI 5. c) Bagi tujuan perancangan. SPESIFIKASI GELANGGANG PERMAINAN a) Semua ukuran gelanggang yang mengadakan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa hendaklah merujuk kepada piawaian yang telah diluluskan oleh badan sukan antarabangsa yang berkenaan.

5m Zon bebas.5m Zon bebas.0 x 4.1.1.0 x 4.5m Tinggi platform.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Kayu plywood dan getah yang keras 200 – 500/ N/A N/A 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 114 .1.0m Kayu plywood dan getah yang keras 1000 – 1500 lux Saiz (L x W x H) N/A N/A 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.5m Tinggi platform. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 1.(i) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Angkat Berat i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Angkat Berat Malaysia International Weightlifting Federation (IWF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Ukuran platform - Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Ukuran platform 4.0 x 1.1.

5m Di dalam.2m daripada garis akhir 15.1 x 7.0-5.0m Di dalam.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.org.6m Persatuan Badminton Malaysia (www.1m (maksimum) -termasuk tempat penonton Jarak Gelanggang Ke Dinding 2.tiada tempat penonton Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas ukuran gelanggang: 13.5m Di dalam.4 x 8.1m Ukuran Dewan Pertandingan: 46.lepaan simen 3.4 x 6.(ii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Badminton i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas ukuran gelanggang: 13.4 x 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.lepaan simen 2.8 x 21x 9.6m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas ukuran gelanggang: 13.bam.0-2.4 x 8.0x 9.4 x 6.Kayu Parket Di luar.1m Ukuran Dewan Latihan: 34.1 x 7.my) International Badminton Federation (IBF) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas ukuran gelanggang: 13.Kayu Lapis Berspring/ Rubberized Mat Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: 300 – 500 lux 300 – 500 lux 300-500/1200 lux 1200 lux 3.1m Keseluruhan gelanggang: 15.0 x 30.0-2.2m daripada garis akhir Zon bebas.1m.1m Keseluruhan gelanggang: Saiz (L x W x H) Zon bebas.8m termasuk meja pengadil Di dalam.4 x 6.Rubberized Mat/ Sports Flooring * Padang/Gelanggang * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 115 .Kayu Parket Jenis Permukaan Di luar.

05m Padang/Gelanggang Di Luar: 75 .5m Keseluruhan gelanggang: 36.35m Di luar.3.35m Di Luar: Keseluruhan gelanggang: 36.3.5 x 15.5 x 15.5m Keseluruhan gelanggang: 36.5 x 15.lepaan simen/ Acrylic Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 75 .25 x 7.200 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 116 .5m Keseluruhan gelanggang: 36.35 x 8.3.05m Persatuan Bola Jaring Malaysia International Federation Netball Association (IFNA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.6 x 21.6 x 21.3m Jarak zon bebas keliling gelanggang.Kayu Parket/ Papan Lapis/ Sports Flooring * Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.200 lux Di Dalam: 750 – 1000 lux Di dalam.(iii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Jaring i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 30.lepaan simen/ Acrylic Di Luar:75 – 200/ 500 lux Di Dalam:750 – 1000/ 1000 .5 x 15.lepaan simen Jenis Permukaan Di dalam.05m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.6 x 21.6 x 21. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.Papan Lapis Berspring Di luar.25 x 7.1500 lux Di Luar: 500 lux Di Dalam: 1000 – 1500 lux Di dalam.25m Saiz (L x W x H) Keseluruhan gelanggang: 36.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.35m Jarak zon bebas keliling gelanggang.25 x 7.3m Jarak zon bebas keliling gelanggang.6 x 21.35 x 8.Papan Lapis Berspring Diluar.

malaysia.(iv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Keranjang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 26.0 x 15.2.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 28.com) International Basketball Federation (FIBA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 26.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1 x 18.Papan Lapis Berspring/Sports Flooring* Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 28.0m Jarak zon bebas.0 x 7m Keseluruhan gelanggang: 30.basketball.0 x 7.5.0m Padang/Gelanggang * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 117 .0m Jarak antara penonton dengan garisan zon bebas.1 x 18.1 Di dalam.0m Jarak zon bebas. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Jarak antara penonton dengan garisan zon bebas.5.1m Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 26.Lepaan Simen Berspring Diluar.0m Keseluruhan gelanggang: Saiz (L x W x H) 30.0 x 14.Lepaan Simen Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 75 .2.0 x 7.0 x 14.0 x 15.1m Persatuan Bola Keranjang Malaysia (www.0 x 14.Papan Lapis Berspring Di dalam.200 lux Di Luar: 75 .0m Keseluruhan gelanggang: 30.200 lux Di Dalam: 1000 lux Di Luar: 75 – 200/ 500 lux Di Dalam: 1000/ 500 lux Di Luar: 500 lux Di Dalam: 1500 lux Di dalam.Papan Lapis Jenis Permukaan Diluar.1 x 18.

0m Padang/Gelanggang Garisan belakang dengan Jarak Gelanggang Ke Dinding 3.0m (minimum Diluar.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 18.0m sekeliling 3.my) Federation International de Volley Ball (FIVB) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam/ Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 18.0 x 9.0m Persatuan Bola Tampar Malaysia (www.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 18.Papan Lapis Berspring Diluar.0m (minimum) Garisan tepi dengan dinding.5.mava.lepaan simen Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 1000 lux Di Dalam: 1000 lux Di Dalam: 1000/ .0m sekeliling dinding.0 x 9.1500 lux 1000 Di dalam.org.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.lepaan simen Jenis Permukaan Di dalam.0 x 9.0m sekeliling 3.1500 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 118 .8.0 x 9. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.(v) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Tampar i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Saiz (L x W x H) Asas ukuran gelanggang: 18.Papan Lapis Berspring Di dalam.Papan Lapis Berspring/ Sports Flooring * Di Dalam: 1000 .

0 x 45.0 x 75.0m (minima) 100.0 x 62.0 x 56.0m (maksima Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas saiz padang: 90.0m (minima) 100.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0 x 64.0 x 64.91 x 45.0 x 90.16m (minima) 97.0 x 75.0m (minima) 100.my) The Federation Internationale de Football (FIFA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas saiz padang: 90.0m (maksimum) Padang/Gelanggang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 119 .0 x 90.0 x 45.0 x 75.25 x 42.77m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 71.org.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 76.fam.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (minima) 120.00m (minima) 82.0 x 50.0m (minima) 120.5m (minima) 91.0 x 56.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0 x 64.46 x 49.0m (maksima) Persatuan Bola Sepak Malaysia (www.0 x 90. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.66m (minima) Saiz (L x W x H) 88.0 x 45.0m (minima) 120.0m (maksima Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas saiz padang: 90.8 x 45.(vi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Sepak i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Bawah 11 & 12 Tahun: Asas saiz padang: 68.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.77m (maksima) Bawah 13 & 14 Tahun: Asas saiz padang: 72.

5m (minima) 120.2000 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1500-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 120 .0 x 96.66 x 49.0 x 45.16m (minima) 126.0 x 90. JABATAN PERDANA MENTERI Bawah 17 & 18 Tahun: Asas saiz padang: 90.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 93.0m (maksima) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750/ 1500 .

0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).0 x 34.0 x 40.8m Rumput Biasa Tiruan Saiz (L x W x H) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 300-500 lux 300-500/ 1200 lux 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 121 .0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).5m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 300-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Padang Segiempat Sama: 34.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(vii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Boling Padang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Lawn Bowls Malaysia Lawn Bowls Internationall (LBI) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Padang Segiempat Sama: 34.5m Rumput Biasa Tiruan Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Padang Segiempat Sama: 40.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0 x 34.0 x 34. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.5m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Padang Segiempat Sama: 34.

0 x 25.0 x 25.0m (minima) 42.Kayu Parket Di Luar. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (minima) 3.0m (minima) 3.0m (maksima) Di Dalam.0m (maksima) Di Dalam.0 x 15.Lepaan Simen 300 – 500 lux Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas ukuran gelanggang: 25.Kayu Parket 300 – 500/ 1000 -1200 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas ukuran gelanggang: 38.0m (maksima) Di dalam.0m (minima) 42.0m (minima) 3.0m (maksima) 2.Kayu Parket Di Luar.0m (maksima) 2.0 x 15.Sports Flooring* Saiz (L x W x H) Jarak Antara Gelanggang Dan Dinding Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: 1000 –1200 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 122 .0m (minima) 42.0m (maksima) 2.0 x 15.0 x 25.0 x 18.0m (minima) 42.0 x 25m (maksima) 2.0m (minima) 3.Lepaan Simen 300 – 500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas ukuran gelanggang: 25.0m (maksima) Di dalam.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(viii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Futsal i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Futsal Malaysia Federation Internationale de Football Association (FIFA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas ukuran gelanggang: 25.

0 x 8.(ix) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Gimnastik i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Gimnastik Malaysia International Gymnastic Federations (FIG) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Gimrama Ukuran gelanggang: 18.0 x 8.0 x 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Saiz (L x W x H) -N/A -N/A Artistik Ukuran gelanggang: 34.0 x 8.0 x 40.0m (termasuk zon bebas) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Gimrama Ukuran gelanggang: 18.0 x 18.4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (termasuk zon bebas) Artistik Ukuran gelanggang: 34.0m (termasuk zon bebas) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah -N/A Papan Lapis Berspring & N/A -N/A Polyethylene foam mat 1500 lux Papan Lapis Berspring & Polyethylene foam mat 1500 lux -N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 123 .0m (termasuk zon bebas) Jarak antara gelanggang dengan penonton.0 x 40.0 x 8.

0m – 5.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m – 5.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Asas Padang 91.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.2000 lux 1000-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 124 .4 x 55.4 x 55.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m – 4.0m – 5.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m Rumput Tiruan Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Asas Padang 91.0m – 4.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Asas Padang 91.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m – 4.4 x 55.0m – 4.4 x 55.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Rumput Tiruan Saiz (L x W x H) Jarak Antara Ukuran Asas Padang Dan Hujung Padang Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 200-500/ 1000 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m – 5.(x) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Hoki i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Hoki Malaysia International Hockey Federations (FIH) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Asas Padang 91.

0 – 10.0m (minimum) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Gelanggang 8.0 -10.0 x 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (minimum) Dewan Kejohanan: Keseluruhan gelanggang: 14.0m Jarak antara gelanggang: 3.0m Zon bebas3.0m Saiz (L x W x H) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500/ 1500 .0 – 10.0 – 10.0 – 16.0 -10.0 x 8.0m (minimum) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Gelanggang 8.0m Zon bebas3.1800 lux Tatami Mattress 1500-1800 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 125 .0 x 14.(xi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Judo i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Judo Malaysia International Judo Federations (IJF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Gelanggang 8.0 – 16.0 -10. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 – 10.0m (minimum) Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Gelanggang 8.0m Zon bebas3.0m Zon bebas3.0 x 8.0 x 8.0 -10.

0m Kata Saiz Gelanggang 8.0m Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0m (asas) 12.0m Zon bebas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.2.0m Zon bebas.0 x 8.0 x 8.2.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kumite Saiz Gelanggang 8.0m – termasuk zon bebas Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500/ 1200 lux Tatami Mattress 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 126 .0m – termasuk zon bebas Saiz (L x W x H) Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0m Zon bebas.2.0 x 8.0m Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.(xii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Karate i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Karate Malaysia World Karate Federations (WKF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0 x 8.0m Zon bebas. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.2.0 x 8.0m Zon bebas.0 x 8.0m Zon bebas.0 x 8.0 x 12.0 x 12.2.2.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0 x 8.0m (asas) 12.

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 0.5m Jarak Antara strip dengan zon pengadil.5m Jarak Antara Strip.4.0 x 2.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Aluminium Sheet Strip 300-500/ 1000-1500 lux Aluminium Sheet Strip 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 127 .3.25m Bilangan Strip: Saiz (L x W x H) N/A N/A 20 (minimum) Saiz gelanggang termasuk zon bebas (1 strip): 22.(xiii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Lawan Pedang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Lawan Pedang Malaysia International Fencing Federations (FIE) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Strip: 14.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 1.0 x 7.25m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kejohanan Dunia: Dewan Kejohanan: Saiz strip: 18.5 x 0.

0m.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500/1000-1200 lux N/A N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 128 . 40.0m. 30.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1000-1200 lux Saiz (L x W x H) N/A N/A 50.0m. Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Jarak: 90.0m. 50. 40. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.5.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah. 70.0m.0m. 30. 70.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 60. 60.5.0m.0m.0m.0m.(xiv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Memanah i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Memanah Malaysia International ArcheryFederations (FITA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Jarak: 90.

2. 50.0m radius Saiz bulatan kawasan balingan. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.(xv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Olahraga i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) International Association of Athletics Federations (IAAF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400. 40.0m radius Saiz bulatan kawasan balingan.22m antara ruang Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.135m Lontar Tukul Besi80.5. 60.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah.0m radius Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 129 .0m dengan 6 ruang larian berjarak 1. 30.0m. 70.0m Saiz (L x W x H) 25.0m.135m Lontar Cakera80.0m.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.22m antara ruang Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.0m.22m antara ruang Lontar Peluru- Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Jarak: 90.2.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.

0 x 3.0 x 5.53.0m radius Lompat TinggiKeluasan diperlukan.0m Lompat BergalahJarak.40.2.7.0m tempat jatuh Axonopus Compressus (Rumput Biasa) Axonopus Compressus (Rumput Biasa) PU Sintetik trek (sistem sandwich) PU Sintetik trek (Full PU Sintetik Sistem/ sistem sandwich) 1000-2000 lux Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 300-500 lux 300-500 lux 300-500/ 1000-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 130 .0m .0m – 45.8. JABATAN PERDANA MENTERI Saiz bulatan kawasan balingan.5m Lontar Lembing95.20.0m .0 x 9.0 x 5.0m tempat jatuh Lompat Kijang/JauhJarak.0m – 58.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m termasuk tempat jatuh 7.

74 x 1.0m Minima meja permainan: 4 bilangan Saiz (L x W x H) 12.52m Gelanggang permainan: Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz meja permainan: 2.52m Gelanggang permainan: 16.0 x 8.74 x 1.0 x 6.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz meja permainan: 2.52m Gelanggang permainan: 12.0 x 6.74 x 1.74 x 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.(xvi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Ping Pong i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Ping Pong Malaysia International Table Tennis Federations (ITTF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz meja permainan: 2.0 x 6.52m Gelanggang permainan: 12.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kejohanan Olimpik/Dunia Dewan Kejohanan: Saiz meja permainan: 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Kayu Parket Kayu Parket Kayu Parket/ Rubberized Mat 500-800/ 1000-1500 lux Rubberized Mat 500-800 lux 500-800 lux 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 131 .

0 x 55.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 128.0 – 68.my) International Rugby Board (IRB) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas saiz padang: 88.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 59.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas saiz padang: 88.0 x 55.0 – 100.0 x749.0 x 59.(xvii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Ragbi i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Ragbi Malaysia (www.0 – 100.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 104.0 – 68.0 x 55.0 x 55.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 128.mru.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas saiz padang: 88.org.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas saiz padang: 88.0 x749.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1000-1500 lux Saiz (L x W x H) Keseulruhan padang termasuk zon bebas: 104.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500/ 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 132 .

0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Concrete and Tile 200-500/ 1000-1500 lux Concrete and Tile 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 133 .2.0m Kedalaman.0m Kedalaman.(xviii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Renang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Renang Amatur Malaysia International Swimming Federation (FINA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz kolam: 50.2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 25.0 x 25.1.0m Kedalaman5.0 x 25. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 25.5m Saiz kolam terjun: 25.0m Kedalaman.000 Saiz (L x W x H) N/A N/A Saiz kolam terjun: 25.0m 8 lorong dengan setiap lorong berjarak 2.0m (minimum) Kejohanan Terjun: Minimum Tempat duduk penonton.0m 8 lorong dengan setiap lorong berjarak 2.5m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz kolam: 50.5.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.lepaan simen 300-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz gelanggang: 6.0m Zon Bebas.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.3.0m Zon Bebas.Kayu Parket Diluar.42 x 8.0m Zon Bebas.42 x 8.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.3.1 x 13.1 x 13.42 x 8.lepaan simen 300-500 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 134 .0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz gelanggang: 6.(xix) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Sepaktakraw i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Sepaktakraw Malaysia International Sepak Takraw Federation (ISTAF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz gelanggang: 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.Kayu Parket/ Rubberized Mat 300-500/1000-1500 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz gelanggang: 6.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di dalam.Kayu Parket Diluar.3.1 x 13.Sports Flooring* / Rubberized Mat 1000-1500 lux Saiz (L x W x H) Zon Bebas.42 x 8.1 x 13.3.

64m Kejohanan Dunia: Minima 10 gelanggang Saiz (L x W x H) Beregu Saiz gelanggang: 9.64m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Kayu Parket 300-500 lux Kayu Parket 300-500 lux Papan Lapis Berspring 300-500/ 1200 lux Papan Lapis Berspring 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 135 .0 x 5.75 x 7.64m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Perseorangan Saiz gelanggang: 9.0 x 5.0 x 5.0 x 5.62 x 8.0 x 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 5.4 x 8.4 x 8.com) The World Squash Federation (WSF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Perseorangan Saiz gelanggang: 9.75 x 6.4 x 8. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.75 x 6.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.0 x 5.0 x 5.75 x 7.75 x 7.malaysiasquash.(xx) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Skuasy i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Skuasy Malaysia (www.62 x 8.75 x 6.75 x 6.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.4 x 8.64m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Perseorangan Saiz gelanggang: 9.62 x 8.64m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Perseorangan Saiz gelanggang: 9.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.62 x 8.75 x 7.

com.0 x 12.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 136 .0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 200-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 750-1200 lux Saiz (L x W x H) Pertandingan: 12.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 200-500/ 750-1200 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.0 x 12.my) World Taekwondo Federation (WTF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Keseluruhan Gelanggang Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 12.mta.0 x 12.(xxi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Taekwondo i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Taekwondo Malaysia (www.

mtbc. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.org.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Papan Kayu Sintetik (polyurethane) 300-500/1000-1200 lux Papan Kayu Sintetik (polyurethane) 1000-1200 lux N/A N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 137 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.05 x 18.05 x 18.my) World Tenpin Bowling Association (WTBA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Lorong: Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Lorong: 1.0m 24 bilangan lorong Saiz (L x W x H) N/A N/A 1.(xxii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tenpin Boling i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Tenpin Boling Malaysia (www.

3.77 x 10.Rumput Tiruan/ Acrylic Garisan belakang dengan dinding.6.77 x 10.3.org.4m Garisan tepi dengan dinding.97m Di Luar Saiz gelanggang: 23.lepaan simen Jenis Permukaan Garisan belakang dengan dinding.66m Di Dalam .48m Garisan tepi dengan dinding.77 x 10.5.3.97m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam Saiz gelanggang: 23.77 x 10.(xxiii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tenis i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar Saiz gelanggang: Saiz (L x W x H) 23. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.48m Garisan tepi dengan dinding.Rumput Tiruan/ Acrylic Di Luar .05m Di Luar .97m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Luar Saiz gelanggang: 23.lepaan simen Garisan belakang dengan dinding.77 x 10.my) International Tennis Federation (ITF) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Luar Saiz gelanggang: 23.ltam.Rumput Tiruan/ Acrylic Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Di Luar: 300-500 lux Di Luar: 300-500 lux Di Luar: 300-500/ 750-1500 lux Di Luar: 750-1500 lux Di Dalam: 750 lux Padang/Gelanggang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 138 .3.05m Di Luar.48m Garisan tepi dengan dinding.5.97m Persatuan Lawn Tenis Malaysia (www.05m Di Luar .5.97m Jarak Antara Gelanggang Dan Dinding Garisan belakang dengan dinding.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.9m (minima) 6.(xxiv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tinju i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Tinju Amatur Malaysia (PTAM) Amateur International Boxing association (AIBA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Ukuran Gelanggang: 4.9 x 4.22m Saiz (L x W x H) N/A N/A Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Papan Lapis Sintetik 500/ 1000-1500 lux Papan Lapis Sintetik 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 139 .1m (Kejohanan Dunia) Ketinggian platform1.9 x 4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.9m (minima) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Ukuran Gelanggang: 4.1 x 6.

0m zon bebas) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m (1.(xxv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Wushu i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Wushu Malaysia The International Wushu Federation (IWF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m Tatami Mattress 1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 140 .0 x 14.0m zon bebas) Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m Tatami Mattress 200-500 lux 6.0m (1.0m (1.0m (2.0 x 14.0m (2.0 x 8.0m (1.0m Tatami Mattress 200-500 lux 6.0 x 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (2.0 x 8.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0 x 14.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0m (2.0m Tatami Mattress 200-500/ 1500 lux 6.0m zon bebas) Saiz (L x W x H) bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0 x 14.0 x 8.0m zon bebas) Jarak Antara 2 Gelanggang Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m zon Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.

Jenis 3-gelanggang badminton dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 1.700. Jenis Tertutup Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 141 . b) Ianya terbahagi kepada tiga jenis: i. stor. ruang legar dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik dibenarkan. (maksimum). p. PEMBINAAN STADIUM TERBUKA a) Pembinaan stadium terbahagi kepada tiga (3) jenis: i.00 m. Jenis Terbuka dengan Astaka Berbumbung di ruang tempat duduk orang kenamaan sahaja. p.620. Jenis 2-gelanggang badminton. c) Hanya ruang sokongan asas seperti pentas. 7. Jenis ini dapat memuatkan enam gelanggang badminton atau dua gelanggang bola keranjang atau satu gelanggang bola jaring atau satu gelanggang futsal. bilik air. dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 960. iii. (maksimum). Jenis 6-gelanggang badminton dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 2.00 m. Jenis Separuh - Berbumbung di bahagian tempat Terbuka duduk sekeliling sahaja.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 6. ii. p. Keluasan yang dinyatakan di atas telah mengambil kira ruang-ruang sokongan asas ini. Ianya dapat memuatkan tiga gelanggang badminton atau satu gelanggang bola keranjang. (maksimum).00 m. iii. tempat persalinan. ii. PEMBINAAN DEWAN SERBA GUNA a) Bangunan dewan serba guna adalah bagi permainan sukan untuk rekreasi di mana kemudahan tempat duduk penonton tidak disediakan.

f) Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sesebuah stadium adalah terbahagi kepada ruang-ruang berikut : i. BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 142 Edisi Tahun 2008 . Stadium Jenis Terbuka teres konkrit teres PVC (plastik) teres propylene ii. d) Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium adalah seperti berikut : i. e) Di dalam merekabentuk dan merancang saiz sesebuah stadium.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b) Bagi projek kemudahan sukan awam. Ruang tempat duduk ruang tempat duduk sebenar dan ruang legar. hanya stadium jenis terbuka dibenarkan. c) Stadium jenis separuh terbuka hanya dibenarkan di peringkat Persekutuan/Kebangsaan sahaja. Stadium Jenis Separuh Terbuka/Tertutup - teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis (tetap) bucket upholstered - jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) - jenis bleachers (manual atau automatic)/ retractable Jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini adalah bergantung kepada peruntukan dan fungsinya. norma keluasan ruang lantai adalah berdasarkan kepada jumlah bilangan tempat duduk yang akan disediakan. contohnya Stadium Negara dan Kompleks Sukan Negara.

g) Norma keluasan ruang lantai bagi sebuah stadium terbuka adalah sebanyak 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI ii.85 m. p. p. tempat persalinan./tempat duduk 8./tempat duduk Ruang sokongan Jumlah - 0. Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jumlah gelanggang dan jenis gelanggang yang akan disediakan.80 m. ruang-ruang tv/radio. Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jenis sukan dan ukuran gelanggang sukan tersebut. bilik rawatan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 143 . iii./tempat duduk Ruang permainan/gelanggang - 0.85 m. bilik wartawan/akhbar. pejabat kecil. surau dan ruang legar jika diperlukan. bergantung kepada kepentingannya./tempat duduk 1. ruang legar dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. PEMBINAAN STADIUM TERTUTUP a) Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah stadium tertutup terbahagi kepada : i.60 m. - ruang sokongan asas ini boleh ditambah dengan ruang sokongan lain seperti bilik mesyuarat. p./tempat duduk dan dirancang dengan pengagihannya seperti di bawah: Ruang tempat duduk 0. p. p. Ruang sokongan Merupakan ruang asas seperti seperti stor.45 m. bilik air. ruang orang kenamaan.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - saiz maksimum stadium tertutup hendaklah boleh memuatkan lapan (8) buah gelanggang badminton atau tiga (3) buah gelanggang bola keranjang. Ruang legar. Gelanggang lain hendaklah mengikut keperluan sukan. iv. ruangruang tv/radio. bilik air. pejabat kecil. tempat persalinan. bilik wartawan/akhbar. c) Norma keluasan ruang lantai bagi stadium tertutup adalah seperti berikut: i. - norma yang digunakan ialah 30% dari jumlah muatan penonton/pelatih. Ruang tempat duduk bergantung kepada cadangan muatan yang dirancang. Ruang gelanggang mengikut ukuran gelanggang piawai ii. bilik mesyuarat.5 hingga 0. iii. ruang orang kenamaan. p. Ruang Sokongan seperti stor./ tempat duduk Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 144 . Ruang tempat duduk - 0. ii. jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini bergantung kepada peruntukan yang ada dan fungsinya. b) Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium tertutup adalah seperti berikut :teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis bucket upholstered (tetap) jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) jenis bleachers (manual atau automatic)/ retractable Bagaimana pun.8 m. surau dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik.

45 hingga 0. Ruang sokongan - 0./ tempat duduk Keluasan di atas telah termasuk ruang legar. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 145 .30 m.75 m. d) Jumlah keluasan kasar ruang lantai adalah 2.80 hingga 3. p/tempat duduk. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI iii.

BAHAGIAN J BANGUNAN KEDUTAAN .

00 m. Saifer. (h) Kakitangan Homebased bukan diplomatik (Pembantu Khas. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN J- BANGUNAN KEDUTAAN 1. (d) Penasihat Kedutaan 36. p. Pertahanan dan sebagainya) i.00 m. (g) Setiausaha Ketiga 18. 2. 146 .00 m. (f) Setiausaha Kedua 18. p. p. (b) Menteri 42. p. (c) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. p. p. Kerani) 13.00 m.00 m. Steno.00 m.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang Kerja Keluasan (a) Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 48. p.00 m. (i) Edisi Tahun 2008 Kerani BAB 1: BAHAGIAN J . (e) Setiausaha Pertama 28. Sesebuah bangunan canseri adalah merupakan “representation” negara kepada masyarakat setempat di mana ianya dibina. p. Bangunan kedutaan adalah bangunan yang unik kerana ia melambangkan budaya dan imej negara kita. p.KEDUTAAN 8.00 m. RUANG BANGUNAN PEJABAT KEDUTAAN Norma keluasan ruang lantai pejabat kedutaan bolehlah dibahagikan seperti berikut: a) Kawasan Terkawal (Pejabat Pegawai Tadbir Diplomatik.

p. (e) Bilik Tamu Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 18. (f) Stor alat tulis terkawal 13. p. p. (c) Setiausaha Pertama 28. (e) Setiausaha Ketiga 18. 147 . p.00 m.00 m. p. Perdagangan. Ruang Kerja Keluasan (a) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. b) Kawasan Terbuka (Ruang Pejabat Penerangan.KEDUTAAN 8. JABATAN PERDANA MENTERI ii. Kastam dan sebagainya). Pendidikan. (b) Penasihat Kedutaan 36. (d) Bilik Perbincangan 18. Ruang Sokongan Keluasan (a) Bilik Kebal 14. p. p.00 m. p. p. (d) Setiausaha Kedua 18.00 m. (g) Edisi Tahun 2008 Kakitangan Ambilan Tempatan BAB 1: BAHAGIAN J . p. (g) Pantri 13. (c) Bilik Registry 13.00 m. MIDA.00 m. p. i.00 m. p. p. TDC. p.00 m. (b) Bilik Telex/Wireless/Cypher 18. (f) Kakitangan Homebased bukan diplomat 13.00 m.00 m.00 m.00 m.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 m.

0 m. p. Edisi Tahun 2008 Kakitangan Ambilan Tempatan (konsep pejabat terbuka) BAB 1: BAHAGIAN J . p. p.00 m.0 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./ kakitangan Pengurusan/Profesional (2) 37. Ruang Sokongan (di mana perlu) Keluasan (a) Lobi dan ruang pameran/ dewan serba guna 45.KEDUTAAN 9. Kakitangan homebased (konsep pejabat terbuka) (a) 14. 550. bergantung kepada keperluan.0 m. c) Konsular (Pintu masuk yang berasingan dari pintu masuk utama) Ruang Kerja Keluasan i.0 m.0 m. p.0 m./ kakitangan sokongan (1) ii. (b) Ruang Menyambut Tetamu. p.0m. (d) Bilik Menunggu/ Tetamu 13. (f) Perpustakaan/ Bilik Bacaan 38.p. dapur dan bar (direka bentuk bersama lobi dan ruang pameran) – bagi sekurang-kurangnya 500 orang @ 1.0 75. p. p. p. (b) 9.p.00m. (e) Bilik Mesyuarat Kakitangan 28. JABATAN PERDANA MENTERI ii.1 m.0 m. 148 . (c) Bilik Menyimpan Kot untuk lelaki dan perempuan (berdekatan Ruang Menyambut Tetamu) 22. p.

p.0 m. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii. Stor untuk alat tulis.00 m.0 m. perabot dan peralatan 28. Elektrik dan Sirkulasi f) Tempat Letak Kenderaan i. Penyambut Tetamu./unit 150. Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan yang diperlukan untuk kakitangan dan pelawat. Pendaftaran terbuka 23. JABATAN PERDANA MENTERI iii.0 m.KEDUTAAN 149 . iv. Stor untuk dokumen dan lain-lain 14. Bilik Rehat dan kitchenette (ruang rekreasi) v. Surau 20. p e) Ruang Mekanikal. iv.0 m.0 m. Pengawal/Penjaga kuarters (sekurang-kurangnya 2 unit) – 75.0 m. p. d) Kuarters Lain i. ii. p. p. Tempat letak kenderaan berbumbung hanya dibenarkan kepada jawatan Penasihat Kedutaan dan ke atas. Bilik Menunggu/ Kaunter Penyambut Tetamu 30.0 m. vi. p. p. Ruang Sokongan Keluasan i. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . p. iii.0 m. Operator Telefon 18. Bilik Menyimpan Kot 22.

p. Edisi Tahun 2008 Pantri BAB 1: BAHAGIAN J . p.0 m. Pantri 13. p./ unit 75.KEDUTAAN 15. vi. p.0 m. p. 150 . p. p.0 m. p. iv. vi. p. p. p. 3 bilik tidur (2 bilik tidur berserta bilik air ) @25. iv. Bilik tidur tetamu berserta bilik air 26. Ruang Tamu (untuk 100 orang) . ii. Stor 10. p.0 m.0 m. p. Perpustakaan/ Study 28. JABATAN PERDANA MENTERI 3.0 m. RUANG KEDIAMAN DUTA/PESURUHJAYA TINGGI a) Ruang Rasmi/Keraian i. Ruang makan keluarga 22.ruang berdiri 168. v. Stor 15. Ruang Makan (berdasarkan keperluan minima 24 orang) 56. p. p.0 m. iii. b) Ruang Keluarga i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bilik tidur utama berserta bilik air dan ruang persalinan Keluasan 45.0 m. Ruang rehat keluarga 28. v.0 m. vi. vii. ii.0 m. p. viii.00 m.0 m.0 m.0 m.0 m.0 m. Lobi dan Bilik Menyimpan Kot Keluasan 19. iii. Dapur 28. Kitchenette keluarga 20.

30 m. seorang iii.8 burner (gas) (a) (b) Dapur untuk keraian Dapur keluarga ii. Dish washer/dryer iv. d) Ruang Mekanikal. Pengawal Keselamatan. p. seorang b) Peralatan dapur dan pantri i.50 m.KEDUTAAN 151 .0 m.0. p. Range . p. p. Kuarters Kelamin (2 unit @ 75. p. per 400 . seorang ii. Pembantu Rumah dan Tukang Masak Keluasan i. p. Saiz garaj adalah bergantung kepada keperluan tempatan. per 100 (Ruang Lantai) . 4. per 1. Edisi Tahun 2008 Kabinet dapur BAB 1: BAHAGIAN J .000 .) 150. KRITERIA REKA BENTUK BANGUNAN KEDIAMAN RASMI a) Dapur/ Servery i.0. Elektrik dan Sirkulasi e) Garaj Kedutaan akan menentukan bilangan yang diperlukan.75 m. JABATAN PERDANA MENTERI c) Kuarters/ Bilik Penjaga Rumah.00 m.0.0 m. ii. Kuarters Bujang (1 unit) 50. Refrigerator/freezer iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

Dish washer/dryer v. Kipas pelawas d) Tandas e) Kemasan Lantai i. Range . Refrigerator/freezer iii.KEDUTAAN 152 . dapur v. Sink iv. Parket - Ruang tamu. Jubin marmar - Lobi iv. Lepekan simen - stor mekanikal. Kipas pelawas vi. Permaidani (a) Pegawai Homebased berjawatan Setiausaha Pertama dan ke atas. (b) Bilik Mesyuarat/ persidangan ii. Jubin seramik - Bilik air. Sink c) Kitchenette keluarga i. garaj Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . iii.4 burner (gas) ii. JABATAN PERDANA MENTERI v. Kabinet dapur vi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ruang makan dan bilik tidur.

Plaster dan panel gipsum ii. Justifikasi perlulah dikemukakan apabila memerlukan ruang yang lebih besar. Keluasan ruang bilik pejabat adalah berdasarkan kepada kelayakan jawatan. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. h) Peralatan Lain i. Surat Pekeliling Am Bil. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . JABATAN PERDANA MENTERI f) Dinding Sesekat i. Ruang lantai di atas hendaklah disediakan hanya apabila diperlukan. ii. Mesin membasuh baju Mesin mengering baju i.KEDUTAAN 153 . 14 Tahun 1982 hendaklah dipatuhi./ kakitangan.00 m. iv. ii. iii. Rangka aluminium g) Penyaman Udara/ Pemanas – Bergantung kepada keperluan tempatan Kedutaan akan mencadangkan sistem perkhidmatan yang bersesuaian. Nota i. M&E dan sirkulasi ialah 25. Norma keluasan ruang pejabat termasuk tandas.

BAHAGIAN K BANGUNAN MAHKAMAH .

d. Orang Awam. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN K- BANGUNAN MAHKAMAH 1. 2. 1K-(ii) dan 1K-(iii). c.MAHKAMAH KELUASAN (m. Norma keluasan ruang lantai bagi Mahkamah Tinggi. Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Bilik perbicaraan dalam kamar Bilik persalinan dan tandas Hakim Mahkamah Tinggi Ruang Menunggu Hakim Mahkamah Tinggi Bilik Bicara Mahkamah Tinggi Bilik Setiausaha Hakim Mahkamah Tinggi (termasuk ruang untuk pemandu dan odeli) g. dan Orang Kena Tuduh (OKT). e. JADUAL 1K -(i): NORMA RUANG-RUANG MAHKAMAH TINGGI JENIS RUANG a.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bilik Penolong Kanan Pendaftar (pendengaran kes dijalankan di dalam kamar) h. p.) 42 18 12 30 160 30 40 40 154 . Hierarki bangunan mahkamah yang dinyatakan di dalam garis panduan ini ditumpukan kepada tiga peringkat utama iaitu: a) b) c) Mahkamah Majistret Mahkamah Sesyen Mahkamah Tinggi Hierarki mahkamah yang lebih tinggi seperti Mahkamah Rayuan. Perancangan sesebuah bangunan mahkamah perlu mengambil kira keperluan asas iaitu pengasingan antara tiga kumpulan pengguna utama: a) b) c) Pegawai Mahkamah seperti hakim. b. Mahkamah Persekutuan tidak diambil kira kerana bilangannya sedikit. majistret dan lain-lain. Bilik Pegawai Penyelidik (pendengaran kes dijalankan di dalam kamar) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K . Mahkamah Rendah dan Ruang-ruang Sokongan Mahkamah adalah seperti di Jadual 1K-(i). f. 3.

l. Ruang Menunggu Hakim Mahkamah Seksyen Bilik Bicara Mahkamah Seksyen Kamar Majistret Bilik Bicara Mahkamah Majistret Pejabat Pendaftaran KELUASAN (m. p. Bilik Pendaftar Mahkamah Rendah Pejabat Pentadbiran (setiap bilik bicara) Kamar Hakim Mahkamah Sesyen termasuk Bilik perbicaraan dalam kamar d. Bilik Fail (setiap bilik bicara) Bilik Fail Tidak Aktif (setiap bilik bicara) Bilik Carian Fail 150 250 30 JADUAL 1K-(ii): NORMA RUANG-RUANG MAHKAMAH RENDAH JENIS RUANG a. Pejabat Pendaftaran 8/kakitangan k. l.MAHKAMAH 155 . f. m. e. JABATAN PERDANA MENTERI i.) 30 30 50 20 150 42 150 8/kakitangan i. p. b. m. Bilik Fail (setiap bilik bicara) Bilik Fail Tidak Aktif (setiap bilik bicara) Bilik Carian Fail 150 250 30 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K . o. h. c. g. Ruang Menunggu Penolong Kanan Pendaftar/Pegawai Penyelidik 40 j. Bilik Saksi (lelaki) Bilik Saksi (wanita) Bilik Jurubahasa ( 3 orang kakitangan dan 2 orang Pembantu Undang-undang) 20 20 40 n. Bilik Saksi (lelaki dan wanita) Bilik Jurubahasa ( 3 orang kakitangan dan 2 orang Pembantu Undang-undang) 20 40 k. j.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

bilik pemandu. bilik Peguam. Bilik Pegawai Mahkamah seperti. bilik Pegawai Kebajikan. bilik operator. bilik mesin. 5. bilik sembahyang. ruang rehat pegawai/ pantri.6/orang 85 4. Secara kasarnya keluasan ruang lantai keseluruhan sebuah bangunan Mahkamah Majistret 1-bilik bicara adalah di dalam lingkungan 3. bilik tahanan sementara. stor dan bilik perbincangan awam 600 b. Ruang Lokap yang merangkumi. bilik cetak. kaunter Pejabat Pentadbiran.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bilik tahanan lelaki. Bilik Timbalan Pendakwa Raya (setiap pegawai) Bilik Polis (untuk setiap bilik bicara) Rujuk BAHAGIAN A: PEJABAT 208 c. kaunter bayaran/ pendaftaran Mahkamah Tinggi. Tempat wuduk. Walau bagaimana BAB 1: BAHAGIAN K . perempuan dan juvenil. p. Ruang Basah seperti. bilik persalinan bayi dan bilik menyusu 200 d. p. bilik media. Kemudahan tandas persendirian (attached toilet) hanya dibenarkan bagi Kamar Hakim Mahkamah Tinggi sahaja. bilik Pegawai Keselamatan.00 m. bilik pencuci dan dapur 2. Bilik Timbalan Pendakwa Raya. bilik saksi terancam.300. 6. bilik kebal. p.00 m. Bagi kompleks mahkamah di mana bilangan Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen melebihi 2 bilangan.) Rujuk BAHAGIAN A: PEJABAT a. bilik barang kes. tandas eksekutif dalam nisbah satu tandas bagi dua kamar adalah dibenarkan. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1K-(iii): NORMA RUANG-RUANG SOKONGAN MAHKAMAH JENIS RUANG KELUASAN (m.000. Tandas Tahanan. Pentadbiran Am yang merangkumi. bilik keluarga/juvenil/kanak-kanak. Bilik Biro Bantuan Guaman (BBG). bilik reman. perpustakaan. bilik Pegawai Anti Dadah. bilik lelong. Keluasan ruang lantai untuk sebuah bilik bicara Mahkamah Tinggi (termasuk ruang-ruang sokongannya) ialah sebanyak 3.MAHKAMAH 156 Edisi Tahun 2008 . bilik Pendakwa Polis. bilik Pegawai Penjara. bilik komputer/IT. Bilik Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM). kaunter bilik fail.

Penggunaan bahan binaan dan kemasan di dalam bangunan mahkamah perlulah dirancang mengikut Kategori Bangunan dan Gred Kemasan yang telah ditetapkan di dalam BAB 2: . JABATAN PERDANA MENTERI pun.GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BANGUNAN.MAHKAMAH 157 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K . 7. Sebarang percanggahan perlulah dikemukakan kepada Urus Setia JSK sebagaimana dikehendaki di dalam Perenggan 1(k) dan 1(l) bab tersebut.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sebuah Mahkamah Tinggi biasanya dibina bersama beberapa buah Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen di dalam satu kompleks.

.

fungsi dan implikasi kewangan. c) Kemasan yang mahal dan berbentuk mewah atau yang lain dari yang telah digredkan akan dipertimbangkan mengikut kepentingan projek dan justifikasi penggunaannya. Sekiranya kemasan sebegini diperlukan. bangunan-bangunan Kerajaan telah dibahagikan kepada tiga (3) kategori mengikut kepentingan. kemasan dari gred tinggi juga dibenarkan. kemasan dari gred tinggi adalah dibenarkan. bangunan pentadbiran.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. g) Semua pejabat Kerajaan. melainkan ianya tidak dapat diperolehi di dalam negara. f) Bagi projek Kerajaan yang dibina di luar negara seperti bangunan Canseri atau Kedutaan. kelulusan JSK hendaklah diperolehi. e) Bagi bangunan unik yang mencerminkan identiti. Semua bahan binaan dan kemasan perlu ditetapkan berasaskan kepada kategori-kategori tersebut. kecuali Pusat Pentadbiran Negara. PENGENALAN a) Di dalam menetapkan gred kemasan. bahan binaan dan kemasan yang tahan karat adalah dibenarkan. b) Semua kemasan dan bahan binaan yang akan digunakan bagi projekprojek pembangunan Kerajaan hendaklah dari buatan atau keluaran tempatan. kebudayaan. imej dan berunsurkan pelancongan yang akan dibina dari masa ke semasa. dewan besar dan bangunan utama di dalam sesuatu projek/kompleks. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 2 – GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 158 . hendaklah menggunakan kemasan di bawah gred sederhana atau utiliti. d) Bagi bangunan yang berhampiran laut.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI h) Semua bangunan sekolah. blok akademik. maka pihak agensi adalah digalakkan untuk mengemukakan justifikasi khas untuk penggunaan bahan atau kemasan tersebut. l) Justifikasi tersebut perlu menjelaskan kelebihan atau keuntungan yang diperolehi oleh Kerajaan hasil daripada penggunaan bahan dan kemasan yang dicadangkan. j) Ruang-ruang yang tidak merupakan ruang mustahak seperti stor. 2. Justifikasi tersebut perlu dikemukakan semasa membuat permohonan ke JSK. politeknik. maktab. tiga (3) kategori tersebut telah ditetapkan mengikut kepentingan seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 159 . ruang mekanikal dan elektrik. m) Keputusan muktamad tentang penggunaan sesuatu bahan atau kemasan akan diputuskan oleh JSK. bengkel kerja dan lain-lain hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. Hanya blok pentadbiran dan dewan besar di dalam sesuatu kompleks sahaja boleh dipertimbangkan kemasan dari gred sederhana. laluan penyambung. kesannya kepada alam sekitar atau wujudnya penggunaan inovasi/teknologi tempatan di dalam penghasilannya. institusi latihan. dewan makan dan lain-lain bangunan pendidikan hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. Justifikasi ini perlu mengambil kira kos jangka hayat (life-cycle cost) bahan/kemasan yang dicadangkan. i) Bangunan-bangunan kesihatan seperti Hospital Umum/Besar boleh menggunakan kemasan dari gred sederhana manakala Hospital Daerah/Kecil pula hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. PENETAPAN KATEGORI BANGUNAN a) Untuk memastikan keseragaman dan bagi memudahkan penggunaan garis panduan ini. tandas. asrama. k) Sekiranya terdapat keperluan untuk pihak agensi menggunakan bahan dan kemasan bangunan selain daripada yang telah ditetapkan.

ibu negeri dan bandar besar. Gred Bahan/Kemasan Tinggi II Bangunan di dalam projek utama yang selalunya berada di lokasi penting seperti ibu negara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sila rujuk kepada senarai di Jadual 2-(i). Utiliti b) Untuk menetapkan gred bahan binaan dan kemasan sesuatu projek yang sedang dirancang dengan berpandukan kategori bangunannya. Sederhana III Bangunan utiliti yang tidak disenaraikan dalam Kategori I dan II. JABATAN PERDANA MENTERI Kategori I Jenis Bangunan Bangunan peringkat kebangsaan yang mencerminkan identiti. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 160 . kebudayaan dan imej negara.

Terminal Pengangkutan Air Antarabangsa Utama 7 5. Dewan Serbaguna 7. Perpustakaan Negara 2. Terminal Pengangkutan Air Sekunder8 5. Rumah Penginapan 4 & 3 bintang 9. Pejabat-pejabat Lain 2. Rumah Penginapan 5 bintang 11. Pusat Pentadbiran Negara KATEGORI II 1. Masjid Negara/Wilayah/Negeri 6. Perpustakaanperpustakaan lain 7. Istana 12. Terminal Pengangkutan Air / Kargo Lain 5. Lapangan Terbang Antarabangsa Utama 3. Masjid Lain KATEGORI III 1. Panggung Negara 7. Mahkamah Agong 8. Kementerian/Ibu Pejabat/Jabatan/ Ibu Pejabat Badan Berkanun 2. Surau 6. Laluan Masuk Utama (Darat) 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Perpustakaan Negeri 6. Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik 8. Padang Terbang 3. Laluan Masuk Sekunder 8 4. Bangunan Kedutaan 14. Muzium / Arkib Negeri Lain 8. Rumah Penginapan 2 & 1 bintang Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 161 . Galeri Seni 10. Bangunan Parlimen/Dewan Undangan Negeri 13. Laluan Masuk (Darat) Lain 9 4. Balai Seni Negara 10. Mahkamah Daerah 9. Kompleks Mahkamah Negeri 9. Lapangan Terbang Domestik 3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN KATEGORI I 1. Bangunan Peringatan 15. Muzium Negara 11.

Sekolah 21. F. Kompleks Belia. Kuarters Kerajaan Kelas E. Hospital Daerah/ Kecil 19. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri 15. Kompleks Kebudayaan/Teater dan Bangunan Pelancongan 23.) KATEGORI I 16. Perikanan dan Perhilitan 162 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN . Makmal Kesihatan 16. Kompleks Kasih Peringkat Daerah (di bawah LPPKN) KATEGORI III 10. Kompleks Kasih Peringkat Negeri (di bawah LPPKN) 17. [Kuarters Kerajaan Kelas C.samb. Kuarters Kerajaan Kelas B. D Rujuk Jadual 1E-(i)] 13. Bangunan/Ruang Pentadbiran 13. G. Balai Kaji Cuaca 22. Pejabat Pertanian. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN (.. Makmal Kimia 19. Hospital Besar. Institut Perubatan Negara 14. Wad Di Raja Hospital/Wad Orang Kenamaan 11. Kompleks Sukan Negara 20. Bangunan Stesen Penyelidikan lain 18. Ibu Pejabat Polis Kontinjen 16. Kuarters Kerajaan Kelas A KATEGORI II 12. H [Rujuk Jadual 1E-(i)] 17. Bangunan Polis Lain 12. Pusat Penyelidikan (Ibu Pejabat) 17. Sukan dan Rekreasi 15. Haiwan. Bangunan Universiti /Institut Latihan /Maktab/ Politeknik/ Kolej (kecuali bangunan pentadbiran) 14. Institut Pengurusan Tinggi 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

Penjara / Pusat Serenti 25. Bangunan Persatuan 21.samb. Bangunan Kemasyarakatan Tadika.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Balai Bomba 26.) KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III 20. Kem Bina Semangat _____________________________________________________________________ Nota: 7 8 Pulau Pinang.. Pelabuhan Klang. Bangunan Asrama 24. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN (. Woksyop 28. Pasir Gudang. Tanjung Pelepas. Perkep. Kem Tentera 27. Kelas Dewasa 23. Rumah Kebajikan 22. Langkawi Lain-lain terminal pengangkutan yang mempunyai kemudahan imigresen dan diiktiraf sebagai pintu masuk ke Malaysia pemeriksaan 9 Mempunyai kemudahan pemeriksaan imigresen dan/atau diiktiraf sebagai pintu masuk ke Malaysia BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 163 Edisi Tahun 2008 .

BAHAGIAN A JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN .

untuk mendapatkan faedah yang optimum dari perbelanjaan yang dikeluarkan. nilai ketahanan dari api. 4. Urus Setia JSK sentiasa mengemaskini kategori bangunan dan gred kemasan di dalam jadual tersebut mengikut keadaan masa. ekonomi negara. kemudahan penyenggaraan. Jadual ini telah dibuat berdasarkan kepada kos bahan-bahan binaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. akustik. 6. Bangunan dari gred tinggi boleh menggunakan bahan binaan dan kemasan dari gred sederhana atau utiliti tetapi tidak sebaliknya. tetapi perlulah memenuhi kriteria di Perenggan 1(k) dan 1(l) di Pengenalan bab ini. Berdasarkan kategori bangunan seperti di Jadual 2-(i). turun-naik harga bahan binaan. maklum balas pengguna dan juga perkembangan teknologi pembinaan di negara ini. 3. Keputusan ke atas penggunaan jenis-jenis kemasan akan dibuat semasa cadangan agensi pelanggan dikemukakan untuk kelulusan. bunyi bising dan aspek estetik. Contoh bahan binaan dan kemasan adalah seperti Jadual 2A-(i) hingga 2A(xxii). Siri Jadual 2A-(i) hingga Jadual 2A-(xxii) berikut disediakan sebagai panduan di dalam merancang dan merekabentuk pelbagai jenis projek bangunan. gred bahan binaan dan kemasan akan ditetapkan. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 164 . 5. Keputusan JSK berkaitan dengan perkara ini adalah muktamad. Pihak agensi boleh mengemukakan cadangan jenis bahan dan kemasan selain daripada yang terdapat di dalam jadual. 2. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A- JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. Penggunaan jadual ini hendaklah dibuat secara bijaksana dan konsep mereka bentuk mengikut peruntukan hendaklah diambil kira semasa memilih jenis bahan dan kemasan bangunan. 7.

1.Lobi utama .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 165 .JADUAL 2A-(i) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: PEJABAT . granite.0 1.Foyer .Lobi lif/ tangga Utama . dan Bangunan Kedutaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. kayu.Anjung Kereta/Porch . slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) 1.Ruang Menunggu Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt.Pusat Pentadbiran Negara.2 Ruang luar bangunan awam:.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri. Marmar. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:.

1.Pejabat .Pusat Pentadbiran Negara. Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Surau . PVC.JADUAL 2A-(i): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Bilik Kebal .Bilik Fail . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1. kayu.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.4 Ruang sokongan:.samb..Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Bilik Komputer .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan. linoleum.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan.Lain-lain * -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (gypsum fibre. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 166 .. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.

JADUAL 2A-(i) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan. 1..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.samb.Bilik cetak/ mesin .Stor .Wuduk .. calcium fibre) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 167 . Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 JENIS RUANG Ruang basah:.Pusat Pentadbiran Negara.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .bilik-bilik M&E .Tandas/ Bilik Air . calcium fibre) LANTAI Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaBingkai UPVC 1.6 Ruang servis:.

Foyer .Anjung Kereta/Porch . pecahan marmar.Lobi utama . skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.2 Ruang luar bangunan awam:.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Lobi lif/ tangga Utama .s frame Ruang laluan awam:. 2.0 2. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 168 . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: PEJABAT .

linoleum.s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL..Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.samb.Bilik Kebal .Bilik Fail .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Pejabat . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.4 Ruang sokongan:.. linoleum.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . vinyl sheet) 2. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 169 .

Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.6 Ruang servis:.Bilik Cetak/ mesin .samb.5 JENIS RUANG Ruang basah:.Wuduk .JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Bilik-bilik M&E .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 2.Tandas/ Bilik Air . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 170 .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT ...Stor .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.

Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi utama .utk.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:. 3.0 3. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Anjung Kereta/Porch .Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 171 .JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PEJABAT .2 Ruang luar bangunan awam:.Foyer .Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .

Tandas/ Bilik Air . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Kebal .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan ..Bilik Fail . softboard.Bilik Rehat Kakitangan Ruang basah:.5 -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Wuduk .Kantin/ Kafeteria -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 3. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 172 . softboard.3 JENIS RUANG Ruang kerja :..4 Ruang sokongan:. 3. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.samb.Pejabat .Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

Bilik-bilik M&E .samb.Stor .. 3.Tangga BUMBUNG -sda- SILING Kepingan cellulose fibre (chipboard.6 JENIS RUANG Ruang servis:.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL..JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 173 . softboard.

JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. 1. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.s frame Ruang laluan awam:.Anjung Kereta/Porch . pecahan marmar. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 174 . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 1.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi utama .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.0 1.Foyer . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.

s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 175 ... 1. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Bilik Fail . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Kebal .Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Samb.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .4 Ruang sokongan:. vinyl sheet) 1. linoleum.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Pejabat ..JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. linoleum.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.

Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.Bilik Cetak/ mesin .5 JENIS RUANG Ruang basah:.JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Tandas/ Bilik Air .. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 176 .Samb.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.6 Ruang servis:.Bilik-bilik M&E .) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Stor .Wuduk . 1...

Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Anjung Kereta/Porch .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 177 .utk.Foyer . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Laluan Luar/ koridor .Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi utama .Lobi Lif/ Tangga Utama .0 2. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 2.2 Ruang luar bangunan awam:.JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . 2.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.

Studio . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ Panel kayu (gred biasa) Inorganic fibre (gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Bilik/ dewan Kuliah .Lain-lain Ruang basah:.4 2.Samb.Pintu panel kayu (gred biasa) . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 178 .Tandas/ Bilik Air -sda- -sda- -sda- -sda- -sda- -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard..Bingkai kayu/ keluli bergalvani . cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT .Bilik seminar .Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) .Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik darjah .5 Ruang sokongan:.Pusat/ bilik sumber .Aluminium natural anodised ..Makmal .calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard.JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. 2.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bengkel -sda- -sda- Lepekan simen dengan floor hardener -sdaPermaidani * -sda- -sda- 2.Pusat/ bilik komputer .Perpustakaan .Pintu kayu rata -sda- .

.Samb.Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 JENIS RUANG Ruang servis:..JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Bilik-bilik M&E .Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 179 .) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Stor . 2.

Bilik Tidur .JADUAL 2A-(vi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .3 Ruang Utama :.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Ruang laluan awam:. cement sheet)-utk tingkat teratas.Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis 3.Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. softboard.Laluan Luar/ koridor .Lobi Lif/ Tangga Utama . Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 180 .2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi utama . 3.0 3.Anjung Kereta/Porch .Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Foyer .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 3.

JADUAL2A-(vi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (...Samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN - Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.4

JENIS RUANG
Ruang sokongan:- Bilik Bacaan/ Belajar - Bilik Tamu - Bilik sick-bay - Lain-lain Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Bilik Membasuh - Bilik menggosok - Kantin/ Kafeteria Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Tangga

BUMBUNG
-sda-

SILING
-sda-

LANTAI
-sda-

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
-sda-

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

3.5

-sda-

-sda-

Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa)

-sda-

Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

-sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC

3.6

-sda-

-sda-

Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa)

-sda-

Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

181

JADUAL 2A-(vii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN/AM - Dewan Serba Guna Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.0 1.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu

DINDING DALAM
Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

Ruang laluan awam:- Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor

Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre, calcium fibre)

Jubin homogeneous (gred biasa)

Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis

1.2

Ruang Dewan

sda

Kepingan cellulose fibre (chipboard, softboard, cement sheet)-utk tingkat teratas. sda

Lepekan simen

sda

Lepa simen dan cat

sda

1.3

Ruang basah - Tandas/ bilik air - Wuduk

sda

Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa)

sda

Jubin seramik (gred sederhana)

Sda Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

182

JADUAL 2A-(vii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (...samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN/AM - Dewan Serbaguna Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:-

BIL.
1.4

JENIS RUANG
Ruang Sokongan - Bilik salin - Bilik Rehat - Ruang Persediaan

BUMBUNG
sda

SILING
Kepingan cellulose fibre (chipboard, softboard, cement sheet)-utk tingkat teratas.

LANTAI
Lepekan simen

DINDING LUAR
Sda

DINDING DALAM
Lepa simen dan cat

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

1.5

Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Tangga

-sda-

-sda-

Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa)

sda

Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

183

JADUAL 2A-(viii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.0 1.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding

DINDING DALAM
Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. Kayu, batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi)

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame

Ruang laluan awam:- Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet

Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster

Batu asli (spt. Marmar, granite, slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi)

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

184

JADUAL 2A-(viii): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.2

JENIS RUANG
Ruang Klinikal:- Wad - Lain-lain

BUMBUNG

SILING
-saInorganic fibre

LANTAI
Bahan asas tiruan (PVC, vinyl sheet)

DINDING LUAR

DINDING DALAM
Panel kayu Panel berhias Organic fibre based material Kertas dinding Kaca (gred tinggi)

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

1.3

Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Wuduk

-sda-

Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre

Jubin polished homogeneous (Gred tinggi) Jubin seramik (Gred tinggi)

-sda-

Jubin seramik (Gred tinggi) Kaca (Gred tinggi)

-sdaBingkai UPVC

Inorganic fibre Ruang servis:-sdaJubin Seramik -sdaCat emulsi/ enamel/ -sda(Gypsum fibre, (Gred tinggi) cat berasaskan air - Bilik-bilik M&E calcium fibre) - Stor Lepekan simen - Bilik Cetak/ mesin - Tangga Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan, jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut; contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi, pembedahan, pengeluaran bahan steril dan makmal. 1.4

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

185

JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Hospital Besar, Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
2.0 2.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (Gred sederhana) Kertas dinding (Gred sederhana) Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.s frame

Ruang laluan awam:- Foyer - Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi

Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. skylight sahaja

Aluminium strip/ panel (Gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel

Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar, granolitik) Jubin homogeneous (Gred sederhana)

Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa)

2.2

Ruang luar bangunan awam:- Anjung Kereta/Porch - Laluan Luar/ koridor

-sda-

-sda-

-sdaPavior (konkrit, campuran) Jubin kuari

-sda-

-tiada-

-tiada-

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

186

) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Bilik Rawatan .samb.Hospital Besar.U. vinyl sheet) -sda- Hygienic coating Washable epoxy paint P.Bilik Mesyuarat/ Bilik Persidangan/ Bilik Perbincangan .Bilik Pemeriksaan . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 187 .Makmal .Pejabat Pendaftaran/ Rekod . linoleum..Bilik Komputer .3 JENIS RUANG Ruang kerja :. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Dewan/ Bilik Bedah . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Makmal .Pejabat/ Pentadbiran .Wad ..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. linoleum. 2.Lain-lain * -sda- Inorganic fibre Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Ruang Pemulihan . paint -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.s frame Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.4 Ruang klinikal :. vinyl sheet) 2. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.

Bilik Cetak/ mesin .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (..Bilik Kebal . pembedahan.Bilik-bilik M&E . Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Stor .samb. pengeluaran bahan steril dan makmal. 2.7 Ruang servis:. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 188 . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.6 Ruang basah:.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Wuduk . jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi. linoleum.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sda- 2.Bilik Fail . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard.5 JENIS RUANG Ruang sokongan:.Hospital Besar.Tandas/ Bilik Air .

Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 189 .Lobi lif/ tangga Utama .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Foyer .Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Anjung Kereta/Porch . 3.utk.0 3.2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi utama .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.

.Bilik Rawatan .Farmasi .Dewan/ Bilik Bedah .Pejabat Pendaftaran/ Rekod .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre. vinyl sheet) -sda- Hygienic coating Washable epoxy paint P.Lain-lain * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.samb. softboard.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . paint -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 190 .Wad .Bilik Komputer .Bilik Makmal/ Ruang Pemulihan/ Makmal/ . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . linoleum. 3.Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.4 Nota: Ruang klinikal :-sda.. 3/94 -sda- Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Pemeriksaan .Pejabat/ Pentadbiran .U.

samb. softboard.Bilik-bilik M&E ..5 JENIS RUANG Ruang basah:.JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3. 3. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 191 ..Wuduk .Stor .Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. softboard.Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tandas/ Bilik Air .Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .6 Ruang servis:.

softboard.Lobi Lif/ Tangga Utama .Laluan Luar/ koridor . Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 192 .Foyer .Doctor’s suite .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Ruang laluan awam:.2 Ruang luar bangunan awam:.Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.3 Ruang Utama :. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis 4.Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.0 4. 4.Warden/ Housekeeper’s suite .Sister’s Suite .JADUAL 2A-(xi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Anjung Kereta/Porch .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 4.Lobi utama . cement sheet)-utk tingkat teratas.Bilik Tidur Jururawat/ Penolong Jururawat .Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.

Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 4.Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 193 .Kantin/ Kafeteria .Bilik Membasuh .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN ..5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.samb.JADUAL 2A-(xi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Bilik Bacaan .Bilik sembahyang Ruang basah:.. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi. pengeluaran bahan steril dan makmal.Tandas/ Bilik Air .Bilik menggosok Ruang servis:. 4.Bilik Tamu . pembedahan.Bilik-bilik M&E . jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Stor .Wuduk .4 JENIS RUANG Ruang sokongan:.

1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:.Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 194 . Kayu. granite.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.0 1. 1.Lobi utama .Foyer .Anjung Kereta/Porch .2 Ruang luar bangunan awam:. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1.JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . Marmar.

1.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 195 . batu asli) Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.. Kayu.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Devorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.samb.JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.3 JENIS RUANG Ruang masjid :.Ruang sembahyang .Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL..

5 Ruang basah:.4 JENIS RUANG Ruang pentadbiran/ sokongan:.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Bilik bacaan . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.Bilik-bilik M&E . calcium fibre) -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Tandas/ Bilik Air -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre..JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Stor .Bilik Khas .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Wuduk .Biik mayat .6 Ruang servis:..Pejabat-pejabat . 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 196 Edisi Tahun 2008 . 1. linoleum. calcium fibre) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) -sdaBingkai UPVC 1.samb.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik mesyuarat . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Parket/ jejalur kayu (gred tinggi) Papan kayu (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) ( PVC.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING -sdaInorganic fibre (Gypsum fibre.

Laluan Luar -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. pecahan marmar. 2.Tangga Utama . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Foyer . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 197 . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.s frame Ruang laluan awam:.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Anjung Kereta .0 2.Ruang koridor Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.JADUAL 2A-(xiii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:.

6 Ruang basah:. 2.Tangga -sda- -sda- -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit -sda- 2.Tandas/ Bilik Air Ruang servis:. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Ruang sembahyang . 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 198 Edisi Tahun 2008 .4 Ruang pentadbiran:.7 -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . vinyl sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaInorganic fibre (softboard.JADUAL 2A-(xiii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. linoleum.3 JENIS RUANG Ruang masjid :.Pejabat-pejabat .Stor ..Wuduk .Bilik-bilik M&E .samb.Biik Mayat . chipboard fibre) 2.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.s frame Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Bilik mesyuarat . calcium fibre) Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC..

Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.utk.2 Ruang luar bangunan awam:. cement sheet) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3. softboard. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. softboard.Anjung . cement sheet) Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 199 .Ruang koridor Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:. calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard. 3.Laluan Luar -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Foyer .JADUAL 2A-(xiv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .0 3.

cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3..Tandas/ Bilik Air -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.3 JENIS RUANG Ruang surau :. 3.Ruang sembahyang .Wuduk .JADUAL 2A-(xiv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.7 Ruang servis:.Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Stor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik-bilik M&E . softboard.6 Ruang basah:.samb.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic Fibre (gypsum fibre.. calcium fibre) LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 200 .

batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. kayu.2 Ruang luar bangunan awam:. 1.0 1.Lobi utama .Lobi lif/ tangga Utama Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) 1. granite.Foyer .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. marmar.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 201 .Anjung Kereta/Porch .JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .

Bilik Fail .Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Bilik Lelong . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. linoleum.Bilik Kebal .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan. 1.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre...Bilik Komputer .samb.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 202 Edisi Tahun 2008 .Perpustakaan .4 Ruang sokongan kerja:.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Surau . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1. PVC.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Dewan Bicara .Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita . kayu.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .

Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 203 .Wuduk .Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 1.5 JENIS RUANG Ruang lokap:.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Ruang Senaman . 1.Tandas/ Bilik Air .samb...Lokap Lelaki/ Wanita .Laluan Ruang basah:.

.Tangga BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) LANTAI Jubin Seramik (Gred tinggi) Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Powder coated aluminium frame Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 204 .JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (. 1.7 JENIS RUANG Ruang servis:.Bilik Cetak/ mesin .Stor .samb.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Bilik-bilik M&E .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL..

Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .s frame Ruang laluan awam:.2 Ruang luar bangunan awam:. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Anjung Kereta/Porch . pecahan marmar.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.0 2. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2. 2. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi lif/ tangga Utama Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Foyer .Lobi utama . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 205 .

Dewan Bicara .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 2. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Perpustakaan ..Bilik Kebal .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. linoleum. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Bilik Komputer ..samb.Bilik Fail . linoleum.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.s frame 2.Bilik Lelong .JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter . vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 206 .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .4 Ruang sokongan kerja:.Bilik Saksi .Surau .

Laluan Ruang basah:.JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Tandas/ Bilik Air . calcium fibre) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Ruang Senaman .Lokap Lelaki/ Wanita .Bilik Cetak/ mesin . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 207 . 2.Wuduk .samb..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik-bilik M&E .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 2.Stor ..7 Ruang servis:.5 JENIS RUANG Ruang lokap:.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .

skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.utk.Lobi utama .Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. 3.Anjung Kereta/Porch .2 Ruang luar bangunan awam:.Tangga Utama Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 208 .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Foyer .JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .0 3.

Bilik Fail .Balai polis/ Bilik peguam/ pemberita .Dewan Bicara/ .JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Bilik Kebal .Laluan BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Ruang Senaman .Bilik Komputer .Bilik Lelong . softboard. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 209 .Bilik Mesyuarat/ Perbincangan .Lokap Lelaki/ Wanita .Surau .Bilik Saksi .4 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- 3.samb.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.3 JENIS RUANG Ruang kerja :..Perpustakaan .Lain-lain Ruang sokongan kerja:.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . 3.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata -sda- 3.Lain-lain Ruang lokap:.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .

Stor .Wuduk .JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.6 JENIS RUANG Ruang basah:. 3. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.7 Ruang servis:. softboard..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik-bilik M&E ..Tandas/ Bilik Air . cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 210 .Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. softboard.samb.

Anjung Kereta/Porch . Perkep. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.0 4.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Tangga Utama Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 4.JADUAL 2A-(xviii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 4.2 Ruang luar bangunan awam:.utk.Lobi utama . Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 211 .Foyer .

Tandas/ Bilik Air -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. softboard.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Bilik-bilik M&E .Perpustakaan/ Bilik Sumber . softboard. Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(xviii): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.5 Ruang servis:. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.. 4.samb.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre. Perkep..Bilik Ceramah .Stor/Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik mesyuarat .Bilik Darjah/ Bengkel . chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 212 Edisi Tahun 2008 .Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.4 Ruang basah:.Pejabat . softboard.Dewan/ Bilik Serbaguna .

campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 213 . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Lobi utama .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.s frame Ruang laluan awam:. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 11.Anjung Kereta/Porch .0 1.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.JADUAL 2A-(xix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:. pecahan marmar. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Lobi lif/ tangga Utama .Foyer .Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. 1.

vinyl sheet) -sda- -sda- 1.. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Laporan Sulit .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lain-lain Ruang lokap:. vinyl sheet) 1.Bilik Simpanan Senjata .Bilik Kebal .Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .Bilik Fail .Bilik Komputer .JADUAL 2A-(xix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.4 Ruang sokongan :.Surau .Ruang Tunggu/ Laporan .Ruang Senaman -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. linoleum.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.s frame Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Bilik Gerakan .Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .samb. 1.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 214 .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . linoleum.. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Bilik Persalinanan .Lokap Lelaki/ Wanita .

Tandas/ Bilik Air .Bilik Soal Siasat .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.samb.Tangga -sda- -sda- Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 215 .Bilik-bilik M&E .7 Ruang basah:.6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.Wuduk .Bilik Pemerhati .8 Ruang servis:.Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaJubin seramik (gred sederhana) -sda- 1..Stor/Bilik Cetak/ mesin .JADUAL 2A-(xix): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. 1.. calcium fibre LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . chipboard fibre) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium Pintu panel kayu 1.

Lobi lif/ tangga Utama . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 2.Foyer .Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .utk.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 216 .2 Ruang luar bangunan awam:.0 2.Anjung Kereta/Porch . 2.Ruang Menunggu Pendaftaran Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Lobi utama .

Bilik Kebal . softboard.Laluan -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 2.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Bilik Fail ..Lokap Lelaki/ Wanita .Bilik Simpanan Senjata .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Lain-lain Ruang lokap:.Surau .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Persalinanan .Pejabat-pejabat/ Pentadbiran . 2.Ruang Tunggu/ Laporan .Ruang Senaman .Bilik Laporan Sulit .Bilik Gerakan .Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL..samb.Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.4 Ruang sokongan kerja:. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 217 .Bilik Komputer .JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.

Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Stor . 2. softboard.Wuduk . softboard.7 Ruang basah:.JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 218 . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- -sdaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 2.8 Ruang servis:.6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.Bilik Pemerhati .Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.samb.Kantin/ Kafeteria -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard..Tandas/ Bilik Air ..calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.Bilik Soal Siasat .Bilik-bilik M&E .

granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 219 .Lobi utama . skylight sahaja 3. campuran) Jubin kuari -sda-tiada-tiadaPanel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) Powder coated m.Foyer . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.0 Ruang laluan awam:.Anjung Kereta/Porch .s frame DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar 3.1 Ruang luar bangunan awam:.Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Laluan Luar/ koridor -sda-sda-sdaPavior (konkrit. JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block Kaca gelap Aluminium sheeting (utk. pecahan marmar. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.

Bilik Kebal . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 220 . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Kawalan .Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. linoleum.3 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat/ Pentadbiran .Bilik Komputer .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .Lain-lain Ruang sokongan:.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. 3.Bilik Penyelenggaraan Alat/ Bilik Pekakas/ Bilik Pemadaman/ Alat Pernafasan .Surau .2 JENIS RUANG Ruang kerja :..JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.samb.Bilik Fail .Bilik Taklimat/ Gerakan . vinyl sheet) 3.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Lain-lain * BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.

4 JENIS RUANG Ruang basah:.JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Tandas/ Bilik Air ..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Wuduk .Bilik-bilik M&E .Stor .Bilik Cetak/ mesin . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 221 .Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 3.samb.Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.. 3.5 Ruang servis:.

Lobi lif/ tangga Utama .Lobi utama .samb.Anjung Kereta/Porch .Foyer .Ruang Menunggu Pendaftaran Dek logam (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Jubin homogeneous (gred biasa) Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 222 .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .1 Ruang luar bangunan awam:..ujk.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet ..0 Ruang laluan awam:. JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised 4.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaLepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) Inorganic Fibre (gypsum fibre.JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. calcium fibre) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis -sda-sda-tiadaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) BIL. skylight sahaja (gred biasa) 4..

Bilik Kawalan .Bilik Komputer . chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4.samb.Lain-lain -sda- -sda- -sdaLepekan simen -sda- -sda- -sda- Nota: * .. 4.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Bilik Kebal .Pejabat/ Pentadbiran .Bilik Fail .JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.3 Ruang sokongan:.Bilik Rehat Kakitangan/ . softboard.Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Surau .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan ..Bilik Taklimat/ Gerakan .2 JENIS RUANG Ruang kerja :. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 223 .Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

Wuduk ..JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Stor .4 JENIS RUANG Ruang basah:..Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.5 Ruang servis:. softboard.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.Tandas/ Bilik Air . softboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 224 . 4.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.samb.Bilik-bilik M&E .

.

Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 225 . Extra Low Voltage (ELV). seperti: 1. dan 6. Pencegah Kebakaran. Sistem Keselamatan Dalam Bangunan.Perkhidmatan Mekanikal.Perkhidmatan Elektrik. 6. yang merangkumi perkaraperkara seperti berikut: 1. 5. Koordinasi di antara berbagai disiplin perunding dengan pihak pengguna di peringkat perancangan awal dan reka bentuk amatlah penting. Janakuasa Tunggu Sedia. sistem pencegah kebakaran. Sistem Bekalan Hibrid. b) Bab ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: BAHAGIAN A . Mesin Angkat (Lift. 3. Pencemaran Alam Sekitar. KRITERIA PERANCANGAN AWAL PERKHIDMATAN DALAMAN (MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES) a) Semua projek perlulah dirancang dengan baik di peringkat awal supaya tidak berlaku peningkatan kos akibat kerja pindaan dan/atau pembetulan sewaktu tempoh pembinaan. Paip air sejuk dan saluran sisa air buangan. Penyamanan Udara. BAHAGIAN B . Perkhidmatan dalaman yang ditakrifkan di dalam bab ini adalah perkhidmatan mekanikal dan elektrik seperti lif. 3. Kecekapan Penggunaan tenaga. 2. Kecekapan Tenaga 2. 7. 4. Sistem Bunyi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Dumbwaiter). PENGENALAN a) Tujuan bab ini ialah untuk menerangkan secara ringkas kriteria yang perlu digunakan di dalam merancang perkhidmatan dalaman untuk projek pembinaan bangunan. dan 8. sistem paip air sejuk dan air buangan. pemanas air. kipas. 5. Sistem Pencahayaan. dan lain-lain. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 3 – GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN 1. Lampu Limpah dan Lampu Perhiasan. penyaman udara. Escalator. lampu. 2. 4. Lampu Kawasan.

Kod Amalan Bekerja Selamat Di Ruang Terkurung/Code Of Practice For Safe Working In A Confined Space – JKKP: COP(I/M) 02/2001. concrete plinth/struktur yang sesuai. d) Antara aspek yang perlu diberi perhatian dalam menyediakan reka bentuk projek bangunan ialah pematuhan kepada Garis Panduan dan Peraturan Badan-Badan Kawalselia atau Pihak Berkuasa Kerajaan serta Undang-Undang seperti: i. pemilihan peralatan yang sesuai serta kos. Guidelines On Occupational Safety and Health In The Office (JKKP: GP(1) 1/1996. Garis Panduan Penuaian Air Hujan oleh JPS. iv. Code of Practice On Indoor Air Quality (IAQ) – Department of Occupational Safety and Health. Peraturan Akta Alam Sekitar. ii. vi. iii.Akta Bekalan Elektrik dan Peraturan Elektrik 1994. e) Maklumat-maklumat berkaitan sistem perkhidmatan dalaman yang lengkap perlu dikemukakan semasa membuat permohonan ke JSK. keperluan tenaga kerja dan kos operasi peralatan. alat ganti serta kos yang terlibat. punca bekalan keperluan asas dan lain-lain. c) Jabatan dan Agensi Kerajaan perlu mendapatkan pandangan dan nasihat dari jabatan-jabatan teknikal atau juruperunding yang bertauliah bagi mencapai keberkesanan kos sesuatu projek. viii. iii. v. Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 226 . vii. ii. Justifikasi dan maklumat tambahan hendaklah dikemukakan bagi keperluan-keperluan di luar kebiasaan (out of norms). dan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan. Ministry of Human Resources – JKKP : GP(1) 05/2005.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iv. luas laluan/pintu masuk yang mencukupi.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy For Non-Residential Buildings. i. Akta 447. kaedah penyenggaraan. MS 1525:2007. JABATAN PERDANA MENTERI b) Perancangan yang baik di peringkat awal bermakna mengambil kira faktor-faktor seperti. dan keperluan khusus yang lain seperti ruang loji yang mencukupi.

RUANG-RUANG PERKHIDMATAN DALAMAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN ELEKTRIK Pencawang Pengagihan Utama TNB (TNB PMU/PPU) TNB Switching Station TNB HT Switchgear Room TNB Transformer Room Consumer HT Switchgear Room Consumer Transformer Room Main Switch Room Sub Switch Room Generator Room Electrical Riser Rooms Distribution Board (DB) Rooms UPS Rooms Battery Rooms Tenant Electric Meter Panel RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN ICT Subscriber Distribution Frame Room Main Distribution Point Room Fiber Optic Room/House Intermediate Distribution Frame Room PABX Room Telephone Riser Room DB Room Telecommunication Closet Room (TCR) IT Riser Room Server Rooms Data Centre Battery Rooms Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 227 . RUANG-RUANG PERKHIDMATAN DALAMAN DI DALAM BANGUNAN a) Di dalam proses merekabentuk sesebuah bangunan. ruang-ruang yang diperlukan untuk perkhidmatan dalaman perlu disediakan dengan mencukupi. Secara amnya ruang-ruang tersebut adalah seperti di Jadual 3-(i).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JADUAL 3-(i): . JABATAN PERDANA MENTERI 3.

Menilai dengan teliti kesesuaian peralatan/perkhidmatan yang dirancang untuk sesuatu projek. iv. pemasangan dan penjagaan perkhidmatan tersebut hendaklah memenuhi prinsip-prinsip Dasar Pengurusan Aset Kerajaan (DPAK) seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 228 . langkah-langkah di bawah ini hendaklah diamalkan: i. kos penyenggaraan (maintenance cost) dan kos operasi sistem. JABATAN PERDANA MENTERI C 1 2 3 D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 2 3 4 RUANG DIPERLUKAN UNTUK ELV SERVICES Public Address System Room AV Control Room Stage Lighting Control Room RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN MEKANIKAL Chiller Plant Room Pump Room Pipe Risers Gas Cylinder for Fire and Kitchen System Air Handling Unit Room Water Tanks Lift Machine Room Lain-lain yang tidak dinyatakan di atas RUANG GUNASAMA UNTUK PERKHIDMATAN M&E Command Control Centre /Room Security Room BAS /BMS Room Maintenance Crew Office b) Semasa merancang dan merekabentuk sistem perkhidmatan dalaman. ii. Mengambil kira prinsip dan amalan penyenggaraan yang cekap dan berkesan. PEROLEHAN. Amalan kejuruteraan yang baik dan mematuhi ‘Engineering Code of Practice’ atau ‘engineering regulation’ yang diiktiraf.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. PEMASANGAN DAN PENJAGAAN Sistem dan peralatan perkhidmatan dalaman adalah sebahagian aset Kerajaan. Sehubungan dengan itu perolehan. 4. iii. Mengambil kira kos modal (capital cost).

panduan kepada b) Perancangan dan pengurusan aset disepadukan dengan perancangan bisnes dan korporat. Fokus kepada penyampaian perkhidmatan Agensi iv. bajet dan proses laporan. faedah dan risiko aset. akauntabiliti dan juga keperluan laporan untuk aset hendaklah diwujudkan. Keputusan pengurusan aset perancangan dan pengurusan berdasarkan maklumat & fakta aset i. JABATAN PERDANA MENTERI a) Keperluan Penyampaian perkhidmatan menjadi amalan dan keputusan berkaitan aset. Kerangka Dasar Pengurusan Aset Kerajaan Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 229 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Tangungjawab dan Kebertanggunjawaban v. kawalan. d) Pemilikan. c) Keputusan pengurusan aset hendaklah berdasarkan kepada penilaian alternatif yang mengambil kira kos kitaran hayat. RAJAH 1: PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN ASET ii. Pendekatan bersepadu dalam iii. dan e) Aktiviti pengurusan aset hendaklah dilaksanakan mengikut Kerangka Dasar Pengurusan Aset Kerajaan yang bersepadu seperti Rajah 1. disampaikan dengan jelas dan dilaksanakan.

BAHAGIAN A PERKHIDMATAN MEKANIKAL .

3. 4. 5. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 230 . permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Penyelaras seperti alamat di Bahagian PENDAHULUAN Garis Panduan ini. dan d. b.0 juta. disebabkan kesesakan. Ruang-ruang yang dipersetujui untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah seperti disenaraikan di Perenggan 10 di bawah. 2. atau bangunan sedia ada yang diubahsuai yang kosnya melebihi RM1. Keperluan-keperluan di dalam garis panduan berkaitan dengan penyamanan udara ini hendaklah dibaca bersama Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2005. Permohonan pemasangan sistem penyaman udara akan diproses dan dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria seperti berikut: a) b) c) d) peringkat kepentingan dan lokasi bangunan.PENYAMANAN UDARA 1. dan pemasangan atau penyimpanan peralatan/perkakas dan barang-barang.0 juta. disebabkan penggunaan yang telah optimum ke atas keluasan ruang lantai pejabat. Untuk pemasangan semua jenis sistem penyaman udara di bawah peruntukan pembangunan ke atas bangunan baru yang jumlah kos keseluruhan projeknya melebihi RM5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 4 Tahun 2001 dan juga Surat Pekeliling Am Bil. disebabkan bunyi bising dan habuk/asap di tahap yang tidak boleh diterima. keperluan tugas. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A- PERKHIDMATAN MEKANIKAL A1. c. jawatan dan tugas yang dijalankan oleh kakitangan. disebabkan reka bentuk bangunan memerlukan pengudaraan khusus (contohnya di kawasan laluan dalaman). RUANG TIDAK DIPERSETUJUI UNTUK PENYAMANAN UDARA Ruang-ruang yang pada kebiasaannya tidak dipersetujui untuk penyamanan udara hanya boleh dipertimbangkan semula atas alasan-alasan tertentu sahaja. contohnya : a.

dan ii. dan Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 231 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. keadaan atau aktiviti tugas yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara yang tidak boleh terputus. kerja-kerja yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara sepanjang masa. contohnya ibu sawat telefon. 6. peralatan yang penting dan mahal di ruang yang diberi perkhidmatan penyaman udara akan rosak atau tidak berfungsi sekiranya sistem penyaman udara terhenti. bilik bedah. JABATAN PERDANA MENTERI Walaupun pertimbangan boleh diberikan berasaskan alasan-alasan di atas. mini and mainframe computers. bilik jagaan khas dan lain-lain. bilik kawalan rapi dan sebagainya. agensi hendaklah memastikan bahawa semua bangunan direkabentuk supaya masaalah-masaalah tersebut dikurangkan ke tahap minimum pada peringkat awal lagi. b) Perkhidmatan Penyaman Udara Berterusan (24-jam) boleh dipertimbangkan apabila: i. KELULUSAN SECARA AUTOMATIK Kelulusan secara menyeluruh (blanket approval) untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah tidak diberikan. 8. ammunition/missile store dan lain-lain. seperti menara kawalan trafik udara. sistem pengudaraan yang mencukupi dengan menggunakan kaedah lain perlulah disediakan. KEPERLUAN KHAS PENYAMAN UDARA Kriteria keperluan khas yang boleh dipertimbangkan untuk kelulusan termasuklah:a) Sistem Penyaman Udara Tunggu Sedia boleh dipertimbangkan apabila: i. contohnya seperti bilik bedah. SISTEM PENGUDARAAN ALTERNATIF Bagi ruang yang tidak dipersetujui untuk penyamanan udara. bilik kawalan rapi. 7.

9.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy for non-Residential Buildings (First Edition). b) Kementerian/Agensi adalah digalak menggunakan Centralised Air Conditioning System untuk penyamanan ruang yang besar dan luas. KRITERIA TEKNIK ALAT PENYAMAN UDARA a) Reka bentuk sistem penyaman udara dibuat mengikut keperluan. JABATAN PERDANA MENTERI ii. kos operasi dan penyenggaraan. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 232 . tempat-tempat yang diberikan perkhidmatan penyaman udara sangat sensitif dan memerlukan persekitaran khusus seperti bilik bedah. 10. keluasan dan penyediaan bilik adalah ditentukan mengikut keperluan. Garis panduan reka bentuk sistem ini boleh dirujuk kepada ASHRAE Handbook edisi terkini dan juga MS 1525:2007. Pemilihan jenis peralatan hendaklah berdasarkan kepada kecekapan. jenis peralatan. kos pemasangan. c) 100% Penapisan Udara Luar dan Penapis Udara Berkecekapan Tinggi boleh dipertimbangkan apabila: i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Suhu. bahan kimia dan lain-lain. perkakas atau barang yang ditempatkan di ruang berkenaan memerlukan suhu yang rendah dan terkawal seperti peralatan ibusawat telefon. DEFINISI RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA a) Definisi: Ruang yang dibenarkan untuk penyamanan udara terbahagi kepada empat (4) jenis seperti di Jadual 3A-(i). dan ii. bilik bersih dan makmal-makmal khusus. (keperluan ini perlu dinyatakan di dalam proses permohonan). ruang yang dimaksudkan perlu mematuhi Malaysian Standard MS 1525:2007 – Code Of Practice On Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy For Non-Residential Buildings d) Kemudahan Bilik Sejuk boleh dipertimbangkan untuk menyimpan makanan dan ubat-ubatan.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Hospital. Klinik Kesihatan dan Klinik Pergigian iv. Bangunan Kesihatan termasuk Pejabat Kesihatan. iii. Pejabat Kerajaan. Dewan Serba Guna Dan Dewan Sivik Dewan Serbaguna dan Dewan Sivik yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat berikut:- Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 233 . Bangunan Keselamatan Dan Agensi Penguat kuasa v. Bangunan Pendidikan Dan Pusat Latihan ii. Institusi Penyelidikan Dan Bangunan Mahkamah. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(i): DEFINISI JENIS RUANG YANG DIGUNAPAKAI DALAM GARIS PANDUAN JSK (UNTUK TUJUAN PENYAMANAN UDARA) (1) RUANG PEJABATTERMASUK a) Tempat bekerja (2) RUANG GUNASAMA TERMASUK a) Bilik Mesyuarat/bilik gerakan/bilik seminar/bilik bincang/Auditorium/ bilik solat (3) RUANG SIRKULASI TERMASUK a) Lobby/foyer /exhibition gallery (4) RUANG KHUSUS untuk jabatan tertentu seperti yang disenaraikan dalam Jadual 3A(ii) b) Bilik pegawai b) Bilik Perpustakaan / Pusat Sumber/bilik bacaan b) Laluan dalaman c) Bilik Server/Komputer/ PABX c) Lift motor room d) Bilik Panel Kawalan Perkhidmatan Bangunan (BMS) d) Kaunter dan ruang awam b) Kategori Penggunaan Bangunan i.

dan (d) di Kampus Utama Pusat Pengajian Tinggi dan Politeknik serta Institut/Akademi/Maktab Latihan Dalam Perkhidmatan Hanya sebuah Dewan Serbaguna atau Dewan Sivik yang dipersetujui untuk dilengkapi penyamanan udara di dalam satu kompleks. (b) diiktiraf sebagai Pusat Peringkat Negeri bagi Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi. vi. (c) diiktiraf sebagai Pusat/Jabatan/Agensi Kerajaan di Pintu Masuk Utama Negara. Ibu Pejabat Polis Kontinjen/Briged PGA/Ibu Pejabat Markas ATM/Pusat Pemerintahan/Briged Tentera dan Polis. Masjid Masjid yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:(a) muatan dewan solat (ruang tertutup) menampung tidak kurang dari 7. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 234 . Institut Latihan Tinggi (Dalam Perkhidmatan) Kerajaan. (b) kompleks tersebut mempunyai sekurang-kurangnya satu blok bangunan yang diluluskan sebagai bangunan di dalam Kategori ll. Ibu Pejabat Polis Kontinjen. dan (b) kos operasi dan penyenggaraan alat penyaman udara disediakan sendiri oleh pihak Pentadbiran Masjid. JABATAN PERDANA MENTERI (a) diiktiraf sebagai Ibu Pejabat Peringkat Pusat bagi Kementerian dan Jabatan/Ibu Pejabat Agensi. Dewan Makan Dewan Makan yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut: (a) dibina di dalam satu kompleks dan diiktiraf sebagai Ibu Pejabat termasuk Ibu Pejabat Kementerian.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 bilangan jemaah. Ibu Pejabat Markas Briged PGA/Ibu Pejabat Markas ATM (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM). vii.

Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Kerajaan di Peringkat Kerajaan Pusat dan Negeri. Auditorium Pembinaan Auditorium yang layak untuk penyamanan udara ialah bagi Pusat Pengajian Tinggi. Asrama Termasuk Penginapan Mes Pegawai x.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Dewan Besar Dewan Besar yang layak untuk dilengkapi dengan sistem penyaman udara hendaklah memenuhi syarat berikut: (a) Dibina dalam satu kompleks. Kampus Utama Pusat Pengajian Tinggi. Perpustakaan xiii. Kompleks Ibu Pejabat Kementerian. Bangunan Kediaman/Kuarters Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 235 . Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Kerajaan di Peringkat Kerajaan Pusat dan Negeri. JABATAN PERDANA MENTERI viii. ix. xii. Kompleks Ibu Pejabat Kementerian. Mes Pegawai Pasukan Keselamatan xi.

Makmal (untuk IPT sahaja) Bilik Pensyarah/Penolong Pensyarah (Tutor).000 jemaah (a) ruang tempat duduk bilik AV Lain-lain ruang bergantung kepada justifikasi exhibition gallery ii. Ruang pejabat Seperti perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) ii. MASJID i. Ruang gunasama Seperti perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) iii. AUDITORIUM exhibition gallery (b) iii. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii) .RUANG KHUSUS YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA MENGIKUT KATEGORI KEGUNAAN BANGUNAN Kegunaan Bangunan i. Ruang Sirkulasi iv. Ruang khusus dewan solat (ruang tertutup) yang boleh menampung tidak kurang dari 7.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 236 . BANGUNAN PENDIDIKAN DAN PUSAT LATIHAN lift motor room dan exhibition gallery sahaja. Demonstrator dan Instructor Bilik Guru Dewan Kuliah Bilik Kuliah / Tutorial Bengkel (ruang pejabat dan bilik pembelajaran sahaja) Lain-lain ruang atau bilik yang akan dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bilik Gelap (Khas) Bilik Peralatan (Khas) Stor Kimia / Perubatan.

. i. Makmal penyelidikan Bilik Fail Aktif Bilik Fail Tidak Aktif Bilik Gelap(Khas) Bilik Peralatan (Khas) Stor Kimia / Perubatan.. Coronary dan Eclampsia Lain-lain ruang atau bilik yang boleh dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. Kegunaan Bangunan iv.hanya kelas 1 dan 2 Dapur susu pediatrik Wad khas seperti Tetanus. Bilik Pegawai Perubatan Tugas Malam Bilik Menunggu Orang Kenamaan Bilik Peralatan Elektronik/Radio Ruang Wad . Ruang Circulation lift motor room dan exhibition gallery. PEJABAT KERAJAAN. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. sahaja iv. sahaja (a) (b) (c) BANGUNAN KESIHATAN Hospital dan Klinik Kesihatan termasuk Klinik Pergigian Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) lift motor room. Ruang khusus (a) (b) (c) (d) (e) Dewan bicara Bilik barang kes Bilik saksi Makmal-makmal/ruang yang melibatkan bahan kimia atau alat elektronik yang memerlukan penyaman udara. INSTITUSI PENYELIDIKAN DAN BANGUNAN MAHKAMAH. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii.(ii): sambungan/.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. exhibition gallery dan kaunter serta ruang menunggu untuk rawatan dan/ pemeriksaan sahaja (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 237 . v BANGUNAN KESIHATAN Pejabat Kesihatan Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) lift motor room dan exhibition gallery.

DEWAN MAKAN nil nil nil Hanya ruang makan bertutup sahaja Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 238 . DEWAN SERBAGUNA dan DEWAN SIVIK Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) exhibition gallery (a) (b) (c) (d) (e) ruang tempat duduk umum ruang tempat duduk khas bilik AV bilik persalinan bilik VIP viii. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii): sambungan/.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang Circulation lift motor room.. exhibition gallary dan kaunter serta ruang menunggu untuk orang awam . Kegunaan Bangunan vi. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. sahaja iv. BANGUNAN KESELAMATAN DAN AGENSI PENGUATKUASA i. Ruang khusus (a) (b) (c) (d) Bilik Kawad Cam Bilik Trauma Balai Pengawal Stor Senjata dan Peluru vii. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii..

Ruang khusus (a) (b) (c) (d) (e) ruang tempat duduk umum ruang tempat duduk khas bilik AV bilik persalinan bilik VIP x. xi ASRAMA MES PEGAWAI PASUKAN KESELAMATAN BILIK PENGINAPAN MES Rujk Jadual Piawai Untuk Asrama di BAB 1 . Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) exhibition gallery (a) (b) (c) Ruang Pembaca Ruang Koleksi Ruang hypermedia xii.BAHAGIAN F. Ruang Circulation exhibition gallery iv. BANGUNAN KEDIAMAN / KUARTERS Rujuk Jadual 3a-(iii) yang berikut.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.BAHAGIAN F. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 239 . Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Perlu justifikasi Perlu justifikasi Rujk Jadual Piawai Untuk Asrama di BAB 1 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii): sambungan/… Kegunaan Bangunan ix DEWAN BESAR i. PERPUSTAKAAN xiii.

KELAS E 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. bilik tidur utama. ruang rehat keluarga dan ruang makan. ruang makan. 3. Ruang keluarga. ruang makan. 2 dan 3 (1 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama). Tiada. bilik belajar.3 dan bilik tidur tetamu. Tiada. bilik muzik/audio-visual.2. JENIS KUARTERS KELAS A KELAS B 8 mata kuasa. Tiada. bilik tidur 1. bilik tidur 1. JUMLAH DAN KEDUDUKAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA 10 mata kuasa. bilik tidur 1. KELAS D 4 mata kuasa. 3 dan ruang tetamu (5 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. bilik tidur 1. ruang makan. ruang keluarga. bilik tidur utama. 2. Tiada. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 240 . Ruang tetamu/rehat. bilik belajar. 2 dan ruang tetamu (3 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. JUMLAH DAN LOKASI ALAT PENYAMAN UDARA 5 unit. ruang tamu dan ruang makan). bilik tidur 1 dan 2).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(iii) : PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA UNTUK ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. Bilik tidur utama . 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. Bilik tidur utama. bilik tidur utama. (5 mata kuasa yang lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik). bilik tidur 2. bilik tidur 2 dan 3. Ruang keluarga. KELAS C 6 mata kuasa. KELAS F/G Tiada.

dan Tertakluk kepada kelulusan khusus oleh JSK. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential) untuk tujuan 13 pendidikan peringkat sekolah dengan ketinggian melebihi 7. BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL Edisi Tahun 2008 241 . pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan. Mematuhi Jadual 3A-(iv). v.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A2- MESIN ANGKAT (LIFT.4m dan sehingga 4 tingkat. c. tertakluk kepada pematuhan peruntukan di dalam UBBL. Bagi bangunan kediaman termasuk asrama dan kuarters. ii. pemasangan lif dibenarkan berdasarkan kepada peruntukan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) By-law 124. Walaubagaimana pun keluasan lantai setiap tingkat hendaklah melebihi 280 meter persegi dan spesifikasi lif mematuhi Jadual 3A-(iv) di bawah. Pemasangan lif ini hendaklah mengambil kira keperluan OKU10. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential). e. Pusat Sumber dan Bilik Guru. ESCALATOR DAN DUMBWAITER) 1. d. pemasangan lif hendaklah boleh diakses daripada Pejabat Pentadbiran. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential) seperti ruang pejabat termasuk Bangunan Pentadbiran. PANDUAN PENYEDIAAN LIF ELEKTRIK a. iii. Bilangan yang disediakan adalah bergantung kepada rekabentuk sistem. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan dengan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. iv. Penggunaan lif dikawal (kunci atau flash card). kebenaran seperti di Perenggan (a). justifikasi serta kriteria bangunan dan analisis trafik yang telah dibuat. Bangunan Akademik (di Institusi Pengajian Tinggi) dan Pusat Penyelidikan dengan ketinggian melebihi 7. (b) dan (c) di atas adalah diberi.4m13 dan sehingga 4 tingkat. Untuk bangunan hospital. Keluasan lift-car perlu juga mengambil kira saiz katil hospital dan stretcher. b. Untuk kompleks bangunan baru sahaja. lif adalah dibenarkan.

ii. Bagi bangunan kediaman termasuk asrama dan kuarters dengan ketinggian melebihi 7. walaubagaimana pun penyediaan sistem ini tertakluk kepada kelulusan JSK secara berasingan. i. Bagi bangunan kediaman. DUMBWAITER Pemasangan dumbwaiter adalah dibenarkan di tempat yang memerlukannya.4m13 dan sehingga 4 tingkat. PANDUAN PENYEDIAAN ESKALATOR Pemasangan eskalator hendaklah dihadkan kepada tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang awam. seperti Factory and Machinery Act. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 242 . 1967 (Act 139) .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Bilangannya pula bergantung kepada justifikasi keperluan dan perlu mendapat kelulusan dari JSK. dan mendapat kelulusan JSK g. h. mematuhi keperluan di Jadual 3A-(iv). Rekabentuk sistem lif hendaklah mengikut keperluan dan mematuhi peruntukan undang-undang/garis panduan yang sedang berkuatkuasa.Regulations and Rules dan Malaysian Standard Code of Practice On Access For Disabled Persons To Public Buildings . 3. salah satu lift car (jika ada lebih dari sebuah) disyorkan supaya mampu memuatkan stretcher dan dua (2) orang penumpang/pengiring. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i.MS1184:2002. Keperluan selain dari yang dinyatakan di atas hendaklah mendapat persetujuan JSK secara berasingan. 2. f.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(iv): KRITERIA PEMILIHAN LIF UNTUK OKU Keluasan lantai non – residential 11 11 : : : : : Melebihi 280. Keluasan lantai adalah jumlah bersih keluasan ruang (tidak termasuk sirkulasi) yang boleh digunakan di setiap aras di dalam keseluruhan bangunan. Meliputi pelbagai jenis kekurangan upaya sama ada kecacatan atau kekurangan upaya fizikal atau mental dan ianya berlaku sama ada semenjak lahir.6 meter per saat 900kg 13 Keluasan lantai untuk kuaters dan asrama Ketinggian Kelajuan Muatan Spesifikasi umum lif Jenis mesin Kemasan dalaman Kemasan lantai Luas dalaman Kawalan 12 : : : : : Geared Rigidised stainless steel with hand rail Studded rubber tiles 1800mm x 1800mm Butang dan penggera mesra OKU ____________________________________________________________________________________________________________________________ NOTA: 10 Definisi Orang Kurang Upaya (OKU).0 meter persegi Melebihi 900.4m .0 meter persegi Melebihi 7.4m bermaksud jarak antara lantai berpenghuni paling atas dengan aras lantai laluan masuk (access floor ) peralatan pencegah kebakaran. 11 12 13 Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 243 . Tinggi 7. Bilangan tingkat dikira termasuk aras bawah (ground floor) atau laluan masuk (access level) tetapi tidak termasuk aras bumbung (services floor). kurang dari 5 tingkat 1. akibat kemalangan atau semasa proses penuaan.

Saluran sisa air buangan (Sanitary plumbing) Sistem menyalirkan air buangan perlulah mematuhi peraturan dan kehendakkehendak PBT dan piawaian-piawaian yang sedang berkuatkuasa. Bekalan Air Sejuk (Cold Water) Dalam menyediakan bekalan air bersih dalam bangunan. sistem pam dan meter air. Jenis jenis paip saluran air hendak dari bahan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Air. 2. Local Authority By-Law. e. State Water Authority/Syarikat Bekalan Air berkenaan. Reka bentuk sistem bekalan air perlu lengkap dengan plumbing system and fitting. Pereka bentuk hendaklah mematuhi garis panduan ini semasa merekabentuk sistem perkhidmatan dalaman supaya projek berkenaan bukan sahaja mencapai matlamat keberkesanan kos. A4. Antara garis panduan yang boleh dirujuk ialah: a. 2. Maklumat lanjut mengenai Garis Panduan Bangunan Cekap Tenaga boleh diperolehi melalui BAB 4 – GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA. Panduan Teknik Air 3/86 – Guidelines of The Design of Water Supply Plumbing System.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy For NonResidential Buildings. tangki simpanan air yang mencukupi. MWA Design Guidelines for Water Supply Systems by Malaysian Water Association b.BEKALAN AIR SEJUK DAN SALURAN SISA AIR BUANGAN 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A3. garis panduan dan piawaian Pihak Berkuasa Air hendaklah dipatuhi. Jabatan Standard Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan mengenai kecekapan penggunaan tenaga dalam bangunan melalui MS 1525:2007.EE) 1. d. British Code of Practice BS6700:1987. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 244 .BANGUNAN CEKAP TENAGA (ENERGY EFFICIENT. tetapi juga menjimatkan dari segi penyenggaraan dan operasi. c.

PENCEMARAN ALAM SEKITAR 1. A5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. A6. Selaras dengan dasar Kerajaan berkaitan dengan alam sekitar. Agensi juga digalakkan menggunapakai garis panduan/kaedah sistem penuaian air hujan (rain harvesting) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS).PENCEGAH KEBAKARAN 1. Sistem Pencegah Kebakaran Konsep utama reka bentuk sistem pencegah kebakaran ialah untuk menjaga keselamatan kakitangan awam dan harta-benda Kerajaan. Perancangan reka bentuk perlu mengambil kira sistem yang sesuai supaya sisa air buangan tidak disalurkan terus ke dalam sungai. 3. 2. Pengurusan sisa pepejal perlu menepati kaedah yang ditetapkan oleh PBT dan mengutamakan konsep pengasingan serta kitar semula bahan buangan. Peraturan-peraturan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta UBBL hendaklah dipatuhi. Permohonan untuk kelulusan daripada JSK hendaklah disertakan dengan ulasan-ulasan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) dan (Pengurusan Halon) 1999 yang dikeluarkan oleh JAS hendaklah dipatuhi. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 245 . Penggunaan bahan-bahan kimia seperti gas halon dan refrigeran CFC hendaklah mengikut ketetapan yang dibenarkan. jabatan-jabatan teknik dan juruperunding hendaklah peka terhadap keperluan ini.

BAHAGIAN B PERKHIDMATAN ELEKTRIK .

5. Pemasangan kelengkapan lampu untuk projek-projek bangunan hendaklah mengambil kira perkara-perkara berikut: a) b) c) d) e) f) harga pemasangan permulaan. sila rujuk Jadual 3B-(i) hingga Jadual 3B-(vi). JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B- PERKHIDMATAN ELEKTRIK B1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 246 . kesesuaian dengan lokasi pemasangan.SISTEM PENCAHAYAAN 1. Pencahayaan dan kelengkapan elektrik untuk asrama dan kuarters. penyelenggaraan. caj elektrik yang perlu dibayar. dan kelengkapan lampu mestilah bercirikan high efficiency dan menggunakan low loss ballast. Pemasangan kelengkapan elektrik di kawasan tepi laut yang terdedah kepada udara laut dan air masin perlulah dari jenis tahan karat. sistem bunyi dan motorised curtain bagi dewan serba guna. Pencahayaan bagi setiap ruang perlulah mengikut keperluan manakala designed lux level perlulah mengikut piawaian yang ditentukan sama ada oleh IES atau MS1525 : 2007 3. Pemasangan lampu pentas. 4. dewan besar dan auditorium adalah dibenarkan. penyesuaian dengan bentuk dan jenis siling.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. punca elektrik 13A untuk kitchen hood 5. 2. punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar 9 untuk unit banglo sahaja Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK Edisi Tahun 2008 247 . mata internet 6. 4 2 4 1 1 7 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 8 4 4 4 6 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 3 1 1 1 6 2 3 2 1 8 1 1 1 4 9 43 9 4 6 4 1 2 2 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian punca elektrik lengkap dengan pendawaian dan alat pemanas 3. mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 8. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(i): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C MATA TELEFON/INTERNET MATA TV (lihat nota) MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH Nota: 1. punca elektrik 13A untuk mesin basuh 7. punca elektrik lengkap dengan pendawaian tanpa alat pemanas 4.

punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar 8 untuk unit banglo sahaja Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 248 . mata internet 5. punca elektrik 13A untuk mesin basuh 6. mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 7.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2 2 3 1 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 6 4 4 3 6 4 2 2 3 2 2 1 1 1 MATA TV (lihat nota) BILIK/RUANG LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 5 2 2 1 7 1 1 1 4 4 8 40 9 4 1 1 2 2 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian punca elektrik tanpa alat pemanas 3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(ii): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH Nota: 1. 2. punca elektrik 13A untuk kitchen hood 4.

2. punca elektrik 13A untuk kitchen hood 4 punca elektrik 13A untuk mesin basuh 5 punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 249 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2 1 3 1 1 6 2 4 1 1 1 6 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 4 2 1 1 5 1 MATA TV (lihat nota) 1 2 BILIK/RUANG KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 36 9 1 0 0 2 0 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(iii): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(iv): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 6 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 34 1 9 1 0 0 2 0 MATA TV (lihat nota) 1 2 BILIK/RUANG KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 Nota: 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3 –PERKHIDMATAN DALAMAN 250 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(v): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 6 2 4 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 MATA TV (lihat nota) 1 1 2 BILIK/RUANG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 33 1 9 1 0 0 2 0 Mata kuasa lengkap dengan pendawaian Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK KIPAS PELAWAS 1 1 KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 251 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(vi): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 4 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 MATA TV (lihat nota) 1 1 2 BILIK/RUANG 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 32 1 9 0 0 0 2 0 Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK KIPAS PELAWAS 1 1 252 KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING .

pemasangan lampu kawasan tidak benarkan. 4. Rawatan ini perlu dibuat supaya reverberation time yang terhasil adalah sesuai dengan audio/muzik terutama di dalam ruang-ruang seperti dewan besar/serbaguna.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B2. 2. B3. 5. Bagi kawasan/tempat yang telah diterangi oleh lampu pagar atau lampu limpah. Pemasangan lampu pagar hanya dibenarkan bagi bahagian sempadan yang menghadap jalan utama sahaja. LAMPU LIMPAH DAN LAMPU PAGAR 1. 3.0 meter antara lampu. lampu pagar hanya dibenarkan di bahagian tiang (pillar) di kiri dan kanan pintu masuk sahaja.LAMPU KAWASAN. masjid. Rawatan Akustik (acoustic treatment) Rawatan akustik perlu dilakukan terlebih dahulu kepada semua ruang tertutup yang memerlukan penggunaan pembesar suara bagi mengelakkan kesan feedback. Pemasangan lampu kawasan adalah dibenarkan di sekitar bangunan untuk tujuan keselamatan dan ianya hendaklah dipasang di sepanjang inner road sahaja. dengan jarak minimum 6. Pemasangan lampu limpah pula hanya dibenarkan untuk pencahayaan permukaan hadapan bangunan (façade lighting) sahaja. surau dan sebagainya. Bagi bangunan Kategori II. Bagi bangunan Kategori III. Pemasangan lampu dan tiang lampu berhias hanya dibenarkan untuk bangunan di bawah Kategori I seperti yang ditakrifkan di dalam Bab 2 Garis Panduan ini sahaja. auditorium. hanya lampu kawasan dan lampu pagar jenis biasa sahaja yang dibenarkan.SISTEM BUNYI 1. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 253 .

Sistem yang digunapakai boleh juga diintegrasikan untuk tujuan lain seperti merekod kedatangan staf dan mengawal pergerakan keluar-masuk kakitangan. surau. Card Access System Sistem ini dibenarkan bagi pejabat/ruang kerja yang menghadkan penggunaannya kepada individu/pegawai/kakitangan tertentu sahaja atau mana-mana bangunan/ruang dalam bangunan yang boleh dikategorikan sebagai kawasan keselamatan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. B5. Pemilihan sistem pembesar suara perlu dibuat dengan baik supaya aras tekanan bunyi (sound pressure level) di setiap ruang adalah sesuai dengan tahap kebisingan persekitaran. Kamera Litar Tertutup (CCTV) Penggunaan sistem ini dihadkan kepada bangunan/ruang/kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan keselamatan. Digital Call System Sistem ini dibenarkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai perkhidmatan kaunter yang berurusan dengan orang awam yang mempunyai ruang Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 254 . SMATV/MATV Kebenaran hanya untuk kuarters. Saiz dan kerumitan sistem yang digunakan bergantung kepada tujuan dan lokasi sistem ini digunakan. auditorium. stadium/kompleks sukan dan sebagainya.SISTEM KESELAMATAN DALAM BANGUNAN 1.EXTRA LOW VOLTAGE SYSTEM 1. 2. 2. B4. Sistem Pembesar Suara Penggunaan sistem pembesar suara dibenarkan di tempat-tempat seperti masjid. dewan besar/serbaguna/seminar. asrama dan pejabat bertingkat yang berhubung dengan orang ramai dan mempunyai ruang menunggu yang khusus. Justifikasi tahap keselamatan hendaklah dinyatakan kepada JSK.

justifikasi keperluan mesti dikemukakan untuk pertimbangan JSK. 4. pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara. 2. perlulah dirancang supaya boleh digunakan secara gunasama. Saiz dan bilangan janakuasa adalah bergantung kepada beban semasa. Display Board System Sistem ini dibenarkan untuk dipasang di lokasi-lokasi tertentu di dalam bangunan-bangunan Kategori 1 seperti yang ditakrifkan di dalam Bab 2 Garis Panduan ini untuk mempamerkan maklumat-maklumat asas kepada orang ramai. B6. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 255 . Ruang-ruang lain yang memerlukan. bilik mesyuarat utama dan dewan kuliah utama dengan kapasiti minimum 100 orang. Jabatan Imigresen dan sebagainya. menara kawalan. hospital. Penggunaan Uninterrupted Power Supply .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI menunggu seperti hospital. Sistem Audio Visual Sistem ini dibenarkan untuk dewan seminar. 5. Jika jumlah ahli kurang daripada jumlah tersebut. Jabatan Pengangkutan Jalan. Bangunan-bangunan keselamatan. kuarters bertingkat dan yang mempunyai keperluan-keperluan kuasa elektrik yang khusus dan berterusan dibenarkan untuk menyediakan janakuasa tunggu-sedia.JANAKUASA TUNGGU-SEDIA / Uninterrupted Power Supply 1. Conference System Penggunaan conference system di bilik mesyuarat utama adalah dibenarkan jika jumlah ahli mesyuarat di dalam bilik tersebut melebihi 30 orang. 3. bilik bedah hospital. pejabat komunikasi polis dan tentera serta makmal-makmal komputer.UPS dibenarkan untuk bangunan dan ruang-ruang khusus yang memerlukan bekalan kuasa tanpa gangguan seperti data center dan server.

Aspek yang melibatkan perkhidmatan elektrik adalah merangkumi aspek pencahayaan.GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA. Kajian terperinci berkenaan corak tiupan angin mestilah dibuat terlebih dahulu sebelum kemudahan yang melibatkan sistem bekalan hibrid dilaksanakan. Penggunaan set janakuasa perlu dihadkan bagi mengatasi masaalah bekalan bahan api dan penyelenggaraan. alat ubah dan sebagainya. permeteran. rujukan secara terperinci perlulah dibuat kepada MS 1525:2007. Maklumat lanjut berkaitan dengan keperluan kecekapan tenaga boleh dirujuk melalui BAB 4. Sistem ini dibenarkan untuk kawasan yang tiada bekalan elektrik 24-jam daripada pembekal TNB di Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak.SISTEM BEKALAN HIBRID 1. 3. Bagi menerapkan pelbagai aspek kecekapan tenaga ke dalam perkhidmatan elektrik. Sistem ini merupakan kombinasi dua atau semua komponen seperti set janakusa. Kajian ini mesti dilakukan untuk tempoh minimum satu tahun dengan bacaan arah dan kelajuan angin diambil setiap jam. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 256 . Penggunaan wind turbine dibenarkan di kawasan yang mempunyai corak tiupan angin (wind pattern) yang stabil dan cukup kuat untuk menggerakkan turbin seperti lokasi berhampiran pantai dan pulau. B8. 4. 3.KECEKAPAN TENAGA 1. solar panel dan wind turbine. atau SESCO/SESB di 2. 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B7.

.

vi. i. diguna dan disenggarakan dengan cara yang menjimatkan tenaga. Konsep cekap tenaga adalah merupakan satu keperluan kepada rekabentuk bangunan di mana pembaziran dielakkan di peringkat awal proses Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 257 . b. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 4 – GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA 1. iii. tanpa menjejaskan fungsi bangunan. 2. Ia juga bertujuan untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses merancang dan mereka bentuk bangunan tentang pentingnya bangunan tersebut dibina. keselesaan atau produktiviti kakitangan/penggunanya. PENGENALAN a. Perancangan perlu mengambil kira semua aspek yang menyumbang kepada penggunaan tenaga/kuasa bagi perkhidmatan dalam bangunan. ii. Semua ini haruslah dicapai dengan menggunakan kos yang munasabah. iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Keselesaan suhu (thermal comfort) Keselesaan pencahayaan (lighting comfort) Keselesaan akustik (acoustical comfort) Kualiti udara dalaman (indoor air quality . Ini meliputi aspek-aspek keselesaan di dalam ruang kerja seperti. c. b. PANDUAN PERANCANGAN DAN REKA BENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA a. v.IAQ) Keselamatan dan kesihatan (safety and health) Teknologi maklumat Reka bentuk bangunan perlu mengutamakan penggunaan sumber semula jadi seperti pencahayaan dan pengudaraan. Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan secara ringkas kriteriakriteria yang perlu digunakan di dalam perancangan pembinaan bangunan berkonsepkan cekap tenaga.

ii. menetapkan tata atur dan lokasi ruang-ruang dalaman termasuk lokasi circulation and service core. Perlaksanaan perancangan dan reka bentuk mesti memenuhi keperluan Malaysian Standard MS 1525:2007 – Code of Practice On Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy For Non-Residential Buildings atau terkini dan amalan kejuruteraan terbaik. menetapkan susun atur (configuration) blok bangunan. e. g. vi. kemasan dan reka bentuk tingkap (fenestration) yang sesuai bagi permukaan bangunan (building façade) untuk mengoptimumkan pencahayaan semula jadi di samping mengelakkan penyerapan haba dan bunyi bising. iii. menetapkan jarak ketinggian lantai ke siling yang bersesuaian. Pemilihan bahan binaan. v. memilih bahan binaan. menetapkan saiz sesebuah ruang dan/atau bilik supaya memanfaatkan sumber pencahayaan dan pengudaraan semula jadi. Agensi hendaklah memastikan bahawa kos untuk menyediakan kompnen bangunan dan kelengkapan pejabat berciri cekap tenaga telah diambil kira dalam penyediaan bajet di setiap tempoh Rancangan Pembangunan. Strategi Perancangan Reka Bentuk Pasif dan Seni Bina. vii. menggunakan bahan binaan dari sumber yang menjimatkan tenaga dan yang mesra alam. JABATAN PERDANA MENTERI rekabentuk supaya reka bentuk yang terhasil adalah lebih mesra alam sekitar. f. PERTIMBANGAN ASAS REKA BENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA. iv. 3. a. peralatan dan kemasan perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan ketahanan. termasuk: i. menetapkan orientasi blok atau blok-blok bangunan di dalam tapak. d.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. kebolehsenggaraan dan keberkesanannya. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 258 . Pemilihan peralatan dalam reka bentuk perkhidmatan bangunan mesti merujuk kepada Panduan Kecekapan dan Penjimatan Tenaga Bahagian 1: Peralatan Elektrik Yang Menggunakan Tenaga yang diterbitkan oleh Pusat Tenaga Malaysia (Energy Efficiency and Conservation Guidelines Part 1: Electrical Energy-use Equipment) Tahun 2007 atau versi yang terkini.

b. dan untuk membolehkan kecekapan e. Strategi Reka Bentuk Aktif. pengudaraan mekanikal (ACMV) serta lain-lain aspek kejuruteraan mekanikal yang cekap tenaga supaya pengoperasian sistem adalah optimum dan menjimatkan tenaga. mengoptimumkan faedah daripada reka bentuk landskap yang meminimumkan kesan haba persekitaran (heat island effect). termasuk: i. c. 4. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 259 . indeks sistem penyaman udara. JABATAN PERDANA MENTERI viii. Mengguna pakai Simulasi Tenaga Bangunan (Building Energy Simulation) untuk meramalkan Indeks Tenaga Bangunan (pasif dan aktif). Strategi Reka Bentuk Intergasi (integrated design strategy). Laporan simulasi perlu menyatakan indeks keseluruhan. Permohonan hendaklah disertakan dengan Laporan Simulasi Bangunan. Matlamat pelaksanaan bangunan cekap tenaga ialah untuk mencapai Indek Tenaga Dalam Bangunan (Building Energy Index -BEI) sekurang-kurangnya 150Kwh/m²/yr. Strategi fasilitasi kepada Pengurusan dan Audit Tenaga : Sistem aktif mesti dilengkapi dengan kaedah yang sesuai atau fasiliti untuk memantau penggunaan tenaga peralatan diukur. penggunaan sistem penyaman udara. indeks lif dan indeks punca kuasa. PROSES KELULUSAN Kementerian/Agensi yang memohon kelulusan dari JSK perlu mengemukakan butirbutir kriteria bangunan cekap tenaga yang dicadangkan. bahan kemasan dan warna bumbung untuk meminimumkan penyerapan haba suria (solar heat). indeks pencahayaan. ii. meneliti reka bentuk. d.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan ix. penggunaan sistem kejuruteraan elektrik yang menjimatkan tenaga.

000 m. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 260 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI 5. PENGECUALIAN Mana-mana bangunan atau bahagian bangunan yang mempunyai reka bentuk kadar penggunaan tenaga elektrik yang kurang dari 10W/m² dari keluasan kasar lantai atau bangunan yang mempunyai keluasan kasar kurang dari 4. boleh dikecualikan dari peraturan ini. p.

.

PENGENALAN a) Selain daripada menentukan norma-norma dan piawaian ruang dalam bangunan. d) Semasa penyediaan PDA (yang perlu dikemukakan bersama pelan). kerja tanah dan lain-lain di dalam projek bangunan. 2. c) Keseluruhan butiran skop kerja luar yang berkaitan hendaklah mengikut perancangan dan kos perlaksanaan yang optimum. b) Pembangunan keseluruhan kawasan lot tanah tanpa sebab-sebab yang kukuh hendaklah dielakkan supaya penjimatan kos dapat dicapai. Garis Panduan ini juga menetapkan piawaian-piawaian bagi kerja-kerja luar (external works) yang terlibat secara terus dengan pembinaan sesebuah projek bangunan. jalan dalaman.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. lanskap. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 5 – GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR 1. KERJA-KERJA LUAR a) Kerja-kerja luar bagi projek bangunan hendaklah dirancang supaya membangunkan keluasan kawasan pada lot tanah yang terlibat sahaja. pecahan kos yang diperuntukkan kepada kerja-kerja luar hendaklah dihadkan antara 20% hingga 30% sahaja dari kos kerja bangunan. bahan-bahan binaan dan kemasan. b) Antara komponen kerja yang terdapat di dalam garis panduan ini termasuklah kerja-kerja seperti pembentungan. saliran. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 261 . Sempadan lot tanah yang tidak dimajukan hendaklah dipagar bagi mengelakkan pencerobohan kawasan. Kajian semula kesesuaian tapak atau cadangan berpindah ke tapak baru perlu dibuat sekiranya kos yang terlibat melebihi had yang dinyatakan. dengan penumpuan khusus kepada skop kerja yang meliputi kawasan yang minimum. Ini termasuk komponen-komponen sokongan yang melengkapi keperluan keseluruhan sesebuah kompleks.

i) Top-soil hendaklah dilonggokkan dan tidak dibuang semasa kerja-kerja grading permukaan tapak. Begitu juga sebaliknya. g) Kos penyambungan daripada punca bekalan air. telekomunikasi. j) Jadual 4-(i) di muka surat berikut adalah norma bagi perkara-perkara yang dibenarkan untuk kerja-kerja luar bangunan. f) Tumbuhan hijau semulajadi yang sedia ada perlu dikekalkan di mana mungkin. jalan masuk utama dan tenaga elektrik daripada luar kawasan pembinaan ke rangkaian dalaman projek perlu dikaji. Kerjakerja ini dan laporannya perlu disediakan oleh jabatan/syarikat perunding yang bertauliah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. supaya ianya boleh digunakan semula di lokasi-lokasi yang sesuai pada peringkat akhir pembinaan. Ini juga berfaedah bagi mengurangkan sedimentation dan masaalah hakisan semasa kerja pembinaan sebenar dilaksanakan. dataran kejat dan jalan. bagi permukaan yang rata perlu diberikan sedikit cerun untuk mendapatkan aliran semulajadi. Kos ini hendaklah dikenalpasti sama ada perlu diambil kira atau akan dilaksanakan oleh pihak lain. h) Kerja-kerja siasatan tanah (soil investigation) perlu dijalankan dengan menyeluruh supaya penilaian teknikal/reka bentuk dan seterusnya anggaran kos projek sebenar dapat dibuat dengan lebih tepat. di mana kecerunan asal permukaan bumi dikekalkan bagi memastikan penyaliran semulajadi berlaku di atas permukaan tanah. JABATAN PERDANA MENTERI e) Perancangan kerja luar hendaklah mengambil kira land grading. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 262 . bagi mengurangkan hakisan semasa proses penyediaan tapak untuk kerja-kerja pembinaan.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JBA dan Kesihatan. Jumlah lurang dan saiznya hendaklah berdasarkan kepada liputan kawasan yang terlibat dengan projek sahaja. Water reticulation bergantung air kepada ada kemudahan bekalan sedia berdekatan kawasan dan hanya untuk kawasan yang dibangunkan sahaja. Hydroseeding atau sistem kawalan hakisan lain yang ekonomik boleh digunakan. (ii) Bekalan Air - Keperluan elevated water tank berasingan hendaklah berdasarkan kepada ujian tekanan dan pengesyoran JBA. Penyambungan kepada sistem pusat tersedia (jika ada). JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i): BIL. Spot turfing untuk kawasan rata. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 263 . Tangki septik diadakan dengan kapasiti mengambil kira unjuran penduduk yang dibenarkan untuk 5 tahun ke hadapan. Closed turfing untuk kawasan cerun sahaja. Bekalan air dari punca air bumi hanya boleh dibuat melalui pengesyoran pihak Geologi. (iii) Tanaman Rumput - Meliputi kawasan yang telibat sahaja. (i) PERKARA Saliran Kotoran / Pembentungan NORMA KERJA LUAR NORMA KEPERLUAN Paip bawah tanah jenis tanah liat. Booster Pumps diadakan atas nasihat JBA. Bagi kompleks baru hanya sebuah tangki septik sahaja dibenarkan.

Jenis chainlink fencing dari bahan besi bergalvani/PVC coated dengan concrete base. (iv) PERKARA Pintu Masuk NORMA KEPERLUAN Satu pintu keluar dan masuk ke kawasan pembangunan sahaja.10 meter sahaja (kecuali untuk bangunan keselamatan).. pagar berhias dibenarkan di satu (1) bahagian Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 264 . Ukuran maksimum bukaan pintu perlu mengikut kelebaran jalan. Lebar jalan (pavement width) dibenarkan ialah 6. Reka bentuk pintu masuk hendaklah functional. medan kereta/dataran kira kejat dengan kenderaan mengambil keperluan penyenggaraan dan kecemasan. Bagi bangunan Kategori II dan III. (v) Jalan Dalaman Untuk kemudahan perjalanan ke bangunan. berkaitan. Mengambil kira berat kenderaan dengan mematuhi Arahan Teknik yang dikeluarkan JKR.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i) : NORMA KERJA LUAR (. dengan ruang pusing dan/atau cul de sac. tanpa frills.samb) BIL.50 meter.. dan tambunan untuk tanah skop yang kerja melainkan (vi) Pagar Kawasan/ Pagar Berhias - Ketinggian maksimum adalah 2. Kerja tanah yang paling ekonomik tanpa potongan banyak.

PERKARA NORMA KEPERLUAN tapak yang bersempadan dengan jalan di mana pintu masuk utama ditempatkan..samb) BIL. Jika perlu dipercepatkan untuk kerja-kerja pembinaan. Meliputi kawasan yang terlibat sahaja. (viii) Kerja Tanah - Cerun jalan masuk dan jalan dalaman di kawasan projek tidak boleh melebihi piawaian maksimum reka bentuk jalan yang dibenarkan. cukup pemendapan (consolidation) harus diberi perhatian.. Kompleks/Bangunan Kategori II: Separa batu-bata dengan mild steel RHS dan lampu pagar (rujuk Bahagian B2: . Lainlain sempadan perlu menggunakan chainlink fencing seperti di atas. Kompleks/Bangunan Kategori I: Disesuaikan dengan reka bentuk dan kemasan luar bangunan (vii) Saliran Permukaan Penyambungan kepada sistem saliran sedia ada (jika sistem telah wujud). Bagi tapak yang masa terletak yang di kawasan untuk tambakan.BAB 3). Jenis pagar berhias yang dibenarkan: Kompleks/Bangunan Kategori III: Jenis separa batu-bata dengan mild steel RHS. Tidak digalakkan sistem ini disambungkan kepada sistem lain yang boleh mengganggu sistem saliran keseluruhannya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i) : NORMA KERJA LUAR (. kaedah teknikal yang Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 265 .

PERKARA NORMA KEPERLUAN sesuai perlu dinyatakan. e) Keperluan tempat letak kereta untuk OKU perlu dirujuk kepada BAB 7: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. dalam Kumpulan Pengurusan dan b) Hanya kenderaan Kerajaan sahaja dibenar disediakan tempat letak kereta berbumbung selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. Bilangan sebenar yang diperlukan serta spesifikasi tempat letak kereta perlulah terlebih dahulu dirujuk kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan. PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA a) Semua pejabat Kerajaan tidak dibenarkan mengadakan tempat meletak kereta yang berbumbung kecuali bagi Ketua dan Timbalan Ketua Kementerian/Jabatan/Agensi Profesional. ekonomi dan sosial perlu dihasilkan di kawasan bangunan awam. 3. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 266 . Sistem kawalan hakisan dan mendapan semasa dan selepas pembinaan perlu diwujudkan bagi mengawal keadaan. Perancangan landskap yang mantap dan berfungsi dari segi fizikal. 4. Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen sahaja. REKA BENTUK LANDSKAP Sesuatu perancangan lanskap sama ada menggunakan lanskap lembut (soft landscape) atau landskap kejur (hard landscape) perlu menghasilkan keseimbangan yang harmonis antara kawasan-kawasan tepubina dengan kawasan terbuka. c) Tempat meletak kereta berbumbung juga dibenarkan untuk Menteri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI BIL. d) Penyediaan tempat letak kereta di sesebuah bangunan adalah tertakluk kepada keperluan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. 2 Tahun 1980.

iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI kawasan meletak kereta. Landskap di kawasan letak kereta secara asasnya bertujuan untuk memberikan teduhan kepada kenderaan. ruang tanaman yang mencukupi (sekurang-kurangnya 15% jumlah kawasan) perlu disediakan. perabot taman dan papan tanda hendaklah disesuaikan dengan tata atur dan reka bentuk bangunan. ii. c) Kawasan Letak Kereta i. Tanaman pokok yang mempunyai sistem akar yang sesuai perlu diberi keutamaan untuk mengelakkan kerosakan kepada permukaan laluan. Untuk tujuan ini. Elemen landskap juga harus mampu menjadi pemandu arah atau sebagai pagar/pengadang di sepanjang laluan/siar kaki. Elemen-elemen yang digunakan di dalam reka bentuk landskap seperti teduhan. Penyediaan elemen seperti tempat menunggu. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 267 . sekurangkurangnya 30% daripada kawasan hendaklah dikekalkan sebagai kawasan hijau. b) Kawasan Laluan/Siar Kaki i. Landskap di sepanjang laluan/siar kaki haruslah dapat memberi teduhan. a) Kawasan Bangunan Awam i. keselamatan dan keselesaan kepada pengguna. siar kaki. Ruang penanaman yang memadai perlu disediakan dengan mengutamakan fungsi landskap seperti mewujudkan kesan selamat datang. sepanjang laluan/siarkaki dan di sekitar bangunan kemudahan asas di dalam tapak projek. Keperluan ruang landskap dan rekabentuknya di sekitar bangunan awam tertakluk kepada jenis bangunan tersebut. Bagi menghasilkan landskap yang berfungsi dan berkesan. iv. kesan tunjuk arah serta kesan selesa dan tenteram kepada orang ramai. iii. ii. adangan dan lain-lain perlu juga menyumbang kepada penjimatan kos penggunaan tenaga di dalam bangunan dan meminimumkan heat island effect.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI ii. Garis Panduan Landskap Negara yang dikeluarkan oleh KPKT boleh dirujuk semasa menyediakan reka bentuk landskap. PEMATUHAN Selain daripada garis panduan dan peraturan di atas. iii. Surat Pekeliling. tempat duduk/berteduh dan sebagainya) secara berkesan. Nisbah penggunaan landskap kejur dengan landskap lembut perlulah di dalam lingkungan 30% : 70%. Undang-Undang Kecil. 5. ii. contohnya sebagai pembahagi ruang. Kemudahan asas yang boleh memanfaatkan penggunan landskap yang sesuai adalah seperti bangunan pencawang elektrik. Penggunaan landskap kejur yang meluas memerlukan kos yang tinggi dan dengan itu perlu dielakkan. piawaian. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 268 . semua agensi pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa semua Akta. rumah pam dan loji rawatan kumbahan. pengadang visual atau digabungkan menjadi kemudahan awam (seperti tangga. Ruang berumput atau penggunaan grasscrete juga boleh menyejukkan kawasan persekitaran di tempat letak kereta. Aspek keselamatan dan kesihatan awam perlu juga diutamakan di dalam memilih tanaman yang sesuai. kod amalan dan dasar Kerajaan yang berkaitan dengan peraturan alam sekitar (environment) dipatuhi sepenuhnya semasa merancang kerja-kerja luar. Landskap kejur perlu direkabentuk untuk memenuhi sesuatu fungsi yang dapat digunakan oleh orang ramai. Penggunaan landskap untuk tujuan estetik dan ornamental semata-mata perlulah dihadkan. d) Kawasan Kemudahan Asas i. Penggunaan landskap di sekitar kemudahan asas biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualiti visual dan sebagai elemen pengadangan.

.

Panel dan Kekotak Konkrit Pra-tuang yang digunakan di dalam penyediaan komponen tiang. c) IBS boleh dibahagikan kepada lima jenis klasifikasi struktur. iii. kerangka portal. kerangka bumbung dan sebagainya. Sistem Kerangka. Sistem Kerangka Kayu Pra-siap yang digunakan di dalam komponen tiang dan rasuk kayu pra-siap. kawalan kualiti yang lebih baik.IBS) adalah merupakan kaedah pembinaan yang mana komponennya dihasilkan dalam keadaan terkawal (controlled environment) di kilang atau tapak bina. PENGENALAN a) Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System . dinding. Sistem Blok seperti blok konkrit ringan. rasuk. diangkut dan dipasang menjadi satu struktur dengan penggunaan kerja di tapak yang minimum. bilik air dan lif). lantai. tapak pembinaan yang lebih teratur dan selamat serta tempoh pembinaan yang lebih singkat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. pengurangan pembaziran bahan binaan (wastages). komponen 3-D (seperti balkoni. dan v. ii. Sistem Acuan Keluli yang digunakan di dalam pembinaan tunnel forms. Sistem Kerangka Keluli untuk pembinaan tiang dan rasuk keluli. kerangka bumbung dan sebagainya. iv. b) Penggunaan IBS di dalam pembinaan menjanjikan kelebihan-kelebihan seperti pengurangan bilangan pekerja di tapak. iaitu: i. d) Kordinasi Modular (Modular Coordination . tapak binaan dan persekitaran yang lebih bersih/kemas. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 6 – GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DAN KORDINASI MODULAR 1. Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 269 .MC) adalah merupakan satu sistem antarabangsa yang mempiawaikan ukuran (dimensional standardisation) dalam bangunan. kerangka portal. interlocking concrete masonry units/CMU dan lain-lain. tangga. tiang dan rasuk serta acuan keluli kekal (metal deck). pengurangan longgokan bahan binaan di tapak.

dimensi. Standard ini mengandungi 10 bahagian seperti berikut: i. iv. Standard Malaysia MS1064:2001 Guide To Modular Coordination in Buildings adalah standard rujukan bagi melaksanakan Kordinasi Modular. Ini juga bermakna bahawa keputusan boleh diubah mengenai sesuatu bahan binaan tanpa mengakibatkan kesan-kesan yang negatif. Pelanggan boleh menangguhkan keputusan/pemilihan sehingga satu peringkat yang terakhir dalam proses pembinaan tanpa mendatangkan masalah yang boleh menjejaskan kemajuan/proses pembinaan. Part 1: Part 2: General Principles Storey heights and room heights. BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 270 iii. Dengan memodularkan reka bentuk dan juga komponen IBS. Coordinating sizes and Preffered sizes forstairs and stair openings iv. v. JABATAN PERDANA MENTERI e) Berdasarkan Pertubuhan Standard Antarabangsa (ISO). pelaksanaan sistem IBS secara terbuka dapat dicapai dengan cara berikut: i. Part 3: Edisi Tahun 2008 . ii. Part 4: Coordinating sizes and Preferred sizes for doorsets. iii. keperluan ruang dan juga spesifikasi bahan-bahan binaan. Pengeluar komponen binaan dapat menentukan ukuran dan bentuk komponen-komponen yang dikeluarkan terlebih dahulu tanpa mengira projek yang akan menggunakan komponen-komponen tersebut. Kordinasi Modular telah dicipta untuk memperkenalkan suatu disiplin geometri tertentu melalui satu cara yang praktikal dan berkait untuk menyelaraskan kedudukan dan ukuran komponen-komponen dan ruangruang dalam reka bentuk bangunan. kedudukan dan ruang dapat dikaitkan dengan dimensi bahan binaan yang berada di pasaran. e). Kontraktor mendapat jaminan pilihan bahan-bahan binaan yang dibeli akan bersesuaian dengan bangunan yang dibina.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Proses pengeluaran dapat dijalankan dengan lebih cekap dan produktif. Perekabentuk/Perancang dapat melakukan reka bentuk dengan mengambil kira Prinsip Kordinasi Modular yang mana kaedah. ii. Kerajaan boleh mengadakan peraturan-peraturan bangunan yang kukuh mengenai kedudukan.

Coordinating sizes and Preferred sizes for rigid flat sheets.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI v. DASAR PENGGUNAAN IBS DAN MC Jemaah Menteri pada 29 Oktober 2003 telah bersetuju supaya Roadmap IBS 2003-2010 digunapakai sebagai dokumen blueprint sektor pembinaan Malaysia dan Kementerian Kewangan melalui Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 6 Julai 2005. Part 5: Coordinating sizes and Preferred sizes window sets. Coordinating sizes and Preferred sizes for reinforced concrete components. 2. Coordinating sizes and Preferred sizes for masonry bricks and blocks. menetapkan Manual for IBS Content Scoring System (IBS Score) digunapakai sebagai cara pengukuran standard kandungabn IBS dalam sesuatu projek bangunan. vi. Part 9: x. Part 8: Coordinating sizes and Preferred sizes for tiles. JADUAL 5-(i): SASARAN IBS SCORE PROJEK KERAJAAN TAHUN 2004 2006 2008 DAN SETERUSNYA 70% % IBS Score b) 30% 50% Semua agensi Kerajaan adalah dikehendaki menggunakan Manual For IBS Content Scoring System yang diterbitkan oleh CIDB sebagai Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 271 . Part 6: vii. Part 10: Coordinating sizes and Preferred sizes for cabinets. ix. Part 7: viii. beberapa ketetapan untuk dijadikan garis panduan penggunaan IBS di dalam projek pembinaan bangunan telah dirumuskan. a) Menguatkuasakan penggunaan IBS dalam projek bangunan Kerajaan secara berperingkat-peringkat dari 30% pada tahun 2004 hingga 70% pada tahun 2008 dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 5-(i). Berasaskan kepada matlamat yang terkandung dalam IBS Roadmap 20032010.

dinding dan sebagainya. Komponen tangga (stairs) Komponen pintu Komponen tingkap Komponen rigid flat sheet Komponen jubin Komponen masonry bricks dan blocks Komponen prefabricated cabinets (built-in-cabinets) Komponen reinforced concrete. v. JABATAN PERDANA MENTERI dokumen rujukan piawai bagi pengiraan penggunaan kandungan IBS dalam sesuatu projek binaan bangunan. c) Semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memastikan penggunaan komponen-komponen IBS yang mematuhi kehendak MS1064:2001 terutama dalam komponen berikut: i. viii. lantai. vi. dan Reka bentuk menggunakan konsep MC. ii) Penekanan perlu diberikan kepada perkara-perkara di bawah: Penggunaan components. seperti tiang. iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. PEMATUHAN Setiap permohonan kepada JSK perlulah disertakan dengan pengesahan atau pengiraan yang mematuhi perkara berikut: a) Pengiraan kandungan IBS i) Pengiraan projek IBS di dalam projek bangunan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dengan mematuhi peratusan yang ditetapkan. Pengeluaran komponen IBS di luar tapak pembinaan. Penggunaan komponen IBS yang piawai (standardised components) Penggunaan secara berulang (repeatability). ii. iii. vii. 3. pre-fabricated dan pre-cast concrete Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 272 .

Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 273 . Bahagian 2 (30% markah) Sistem dinding. JABATAN PERDANA MENTERI iii) Komponen penilaian IBS score – (Seperti di dalam Manual for IBS Content Scoring System) boleh dijadikan sebagai panduan. markah-markah diberikan kepada komponen mengikut MS1064:2001. cermin. Secara ringkasnya: Skor maksimum yang boleh dicapai adalah 100. steel.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Komponen yang dinilaikan terbahagi kepada tiga bahagian:- Bahagian 1(50% markah) Sistem struktur. prefabricated timber dan lain-lain. b) Pematuhan kepada Standard MS1064:2001 Guide To Modular Coordination in Buildings i) Pengesahan bahawa semua komponen yang dinyatakan di dalam MS1064:2001 mematuhi kehendak standard tersebut. dan Bahagian 3 (20% markah) Other Simplified Construction Solutions. tangga dan lainlain. 3-D pre-fabricated components seperti tandas. blockwork dan lain-lain. di mana markah akan diberikan kepada sistem struktur yang digunakan seperti pre-cast beams and columns. di mana markah akan diberikan berdasarkan jenis sistem dinding seperti precast panels. dry partition.

.

PENGENALAN a) Garis panduan keperluan Orang Kurang Upaya (OKU) di dalam reka bentuk projek-projek bangunan Kerajaan bertujuan menerangkan keperluan-keperluan dan kemudahan berkaitan OKU yang perlu diambil kira semasa merancang reka bentuk sesebuah bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 7 – GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) 1. keluarga dan masyarakat hendaklah dipenuhi melalui beberapa asas berikut: i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. penyediaan keperluan asas secukupnya. ii. peluang untuk meningkatkan kualiti hidup. keperluan hidup lain yang sesuai dengan perkembangan semasa. d) Selaras dengan dasar ini. akibat kemalangan atau semasa melalui proses penuaan. ELEMEN-ELEMEN KRITIKAL BERKAITAN KEPERLUAN ORANG KURANG UPAYA DI DALAM BANGUNAN a) Kaedah terbaik untuk memenuhi keperluan dan kemudahan asas OKU di dalam projek-projek bangunan Kerajaan ialah dengan memastikan bahawa Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 274 . dan vi. b) c) Dasar Sosial Negara yang dilancarkan pada 19 Ogos 2003 telah menetapkan bahawa keperluan asas individu. kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta hak sebagai warganegara. menimba ilmu. bergerak ke mana sahaja dan kemudahankemudahan lain yang dinikmati oleh rakyat biasa di negara ini. v. Orang Kurang Upaya (OKU) seharusnya juga mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dinafikan daripada menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan dalam menjalankan tugas harian. iv. persekitaran sosial yang mengutamakan nilai-nilai murni. persekitaran fizikal yang sihat. Definisi ‘Orang Kurang Upaya’ yang berkaitan dengan garis panduan ini meliputi pelbagai jenis kekurangan upaya sama ada kecacatan atau kekurangan dari segi fizikal dan ianya berlaku sama ada semenjak lahir. iii. 2. selamat dan mesra insan. bersih.

Malaysian Standard MS 1331: 2003 Code of Practice For Access Of Disabled Persons Outside Buildings (First Revision). (e) Lebar minimum sebanyak 1. Laluan sekitar bangunan dan tanjakan aras (ramps) (d) Kemasan permukaan yang bersesuaian seperti guiding blocks boleh digunakan bersama gred kemasan yang telah diluluskan mengikut kategori bangunan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. pokok dan sebagainya. b) Beberapa garis panduan sedia ada yang perlu dirujuk semasa mereka bentuk projek-projek bangunan Kerajaan termasuklah: i. Ruang letak kenderaan dan akses dari luar bangunan (a) Laluan akses untuk OKU perlu disediakan bermula daripada jalan masuk utama dan daripada ruang letak kereta awam yang disediakan hingga ke pintu masuk ke dalam bangunan. dan iii. (b) Satu ruang letak kereta yang jelas ditandakan untuk OKU perlu disediakan untuk setiap seratus ruang (nisbah 1 : 100) dan disediakan berhampiran dengan pintu masuk bangunan.2 meter untuk laluan pejalan kaki dan pengguna kerusi roda tidak harus mempunyai halangan seperti tiang lampu. Malaysian Standard MS 1183: Part 8: 1990 Specification for Fire Precautions In The Design And Construction of Buildings Part 8: Code Of Practice for Means of Escape for Disabled People c) Elemen-elemen rekabentuk yang kritikal seperti berikut perlu diberi penekanan dan diambil kira semasa peringkat awal reka bentuk. dan (c) Keperluan-keperluan di dalam Malaysian Standard MS 1331 yang berkaitan hendaklah dipatuhi terutamanya yang berkaitan dengan laluan pejalan kaki. i. kemudahan “street furniture” dan lanskap. Malaysian Standard MS 1184: 2002 Code of Practice On Access for Disabled Persons to Public Buildings (First Revision). JABATAN PERDANA MENTERI semua kehendak dan keperluan mereka diambil kira dan dirancang pada peringkat awal reka bentuk lagi. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 275 . ii. ii.

iv. (c) (d) Susur tangan boleh disediakan di kedua-dua belah anak tangga. (e) Anak tangga paling atas/bawah perlu dielakkan daripada termasuk ke dalam ruang laluan. JABATAN PERDANA MENTERI (f) Tanjakan aras dengan kecuraman yang sesuai (maksimum nisbah 1:12) untuk menyambungkan dua aras berbeza perlu disediakan sekiranya terdapat perbezaan aras lantai/tanah terutamanya di ruang masuk utama.2 meter selepas setiap jarak perjalanan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sekiranya bangunan tersebut mempunyai kemudahan lif. Tangga dan akses-akses tegak lain (vertical access) (a) Setiap jejak anak tangga hendaklah dipasang kemasan antigelincir. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 276 . pelantar tangga dan anak tangga perlu dibezakan menggunakan pencahayaan. dan (g) Tanjakan aras perlu mempunyai permukaan datar untuk berehat sekurang-kurangnya 1. warna dan/atau tekstur yang berbeza/berlainan. 6. (b) Permukaan lantai laluan. (c) Sekurang-kurangnya satu pintu masuk menuju ke lobi lif yang boleh digunakan oleh pengguna kerusi roda perlu disediakan. Pintu Masuk Utama dan pintu-pintu lain (a) Ruang menurunkan penumpang untuk OKU dengan kemasan lantai yang bersesuaian boleh disediakan di pintu masuk utama. Penggunaan jubin unjur (nosing tiles) yang terjulur dan tangga jenis terbuka (open stairs) hendaklah dielakkan. dan (d) Saiz pintu dan ruang pintu (doorway) di dalam bangunan dan aspek reka bentuk terperinci yang lain mestilah mematuhi keperluan yang dinyatakan di dalam Malaysian Standard MS1184:2002.0 meter iii. Sekiranya ini tidak dapat dilakukan. laluan dan tanda arah yang jelas untuk ke pintu masuk alternatif hendaklah disediakan. (b) Setiap bangunan Kerajaan perlu menyediakan akses untuk pengguna-pengguna kerusi roda di pintu masuk utama.

vii. dan (b) Jenis dan kaedah penggunaan guiding blocks hendaklah dirujuk kepada Malaysian Standard MS 1184 : 2002 dan Malaysian Standard MS 1331 : 2003. Kemasan luar dan dalam bangunan (guiding blocks etc. kabinet dinding. Malaysian Standard MS 1183:1990 hendaklah dirujuk untuk tujuan ini. Tandas dan pepasang dalam tandas (a) Di dalam setiap bangunan yang mempunyai akses untuk OKU.) (a) Untuk kemudahan pengguna yang kurang penglihatan (sightimpaired) yang menggunakan tongkat. keperluan ruang tandas. JABATAN PERDANA MENTERI (f) Untuk bangunan yang mempunyai sistem lif. suis kawalan dan sebagainya hendaklah dipasang pada ketinggian dan lokasi Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 277 . Ruang laluan (circulation space) (a) Ruang laluan seluas 1. laluan atau lobi rintangan api dengan keluasan yang sesuai dan tidak mengganggu laluan semasa kecemasan. viii. butang kawalan dan ciri keselamatan yang sesuai hendaklah disediakan. grab bars dan sebagainya perlulah mematuhi Malaysian Standard MS1184:2002. guiding blocks yang sesuai hendaklah digunakan untuk pergerakan dan menunjuk arah masuk atau keluar bangunan. bebendul dan lain-lain) hendaklah disediakan. sekurang-kurangnya satu lif yang memenuhi keperluan OKU dari segi akses. pepasang tandas. dan (g) Keperluan lif OKU di dalam bangunan hendaklah dirujuk kepada BAB 3 – GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN v. saiz ruang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kelengkapan ruang dan suis kawalan (a) Kelengkapan seperti para (shelves). vi.2 meter lebar (tanpa halangan seperti tiang. dan (b) Ruang perlindungan sementara semasa kecemasan hendaklah disediakan di ruang tangga.

warna terang dan sebagainya). ix. PEMATUHAN Para pereka bentuk (seperti arkitek dan jurutera) perlulah memastikan keperluankeperluan yang disediakan dirancang menggunakan perincian yang betul dan praktikal supaya ianya dapat digunakan oleh OKU dengan berkesan. pagar atau penapak (base) yang sesuai dan selamat xi. tangga. Untuk itu piawaian-piawaian yang dinyatakan di dalam Perenggan 2(b) di atas hendaklah dirujuk dan dipatuhi semasa penyediaan reka bentuk bangunan. siren dan lain-lain) dan dilihat (seperti lampu amaran. dan (b) Elemen-elemen landskap ini jika ditempatkan di kawasan-kawasan umum perlulah dilengkapkan dengan hadangan. dari segi saiz. tanda amaran dan simbol (a) Tanda arah. tanda amaran dan simbol-simbol yang mematuhi piawaian antarabangsa hendaklah digunakan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 3. JABATAN PERDANA MENTERI yang sesuai bagi OKU untuk mengelakkan kemalangan dan kesukaran kepada mereka. tandas dan sebagainya. lokasi dan jenisnya x. Tanda arah. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 278 . ruang laluan. Lanskap (a) Elemen-elemen landskap (lembut dan kejur) perlu dielak daripada menghalang laluan terutamanya di kawasan umum seperti lobi. Kaedah keselamatan dan kecemasan (a) Kaedah keselamatan dan kecemasan seperti sistem siaraya dan tanda amaran perlulah daripada jenis yang boleh didengar (seperti suara.

.

mesyuarat dan perbincangan Kumpulan Kerja (Working Groups) dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung dengan bidang yang dinyatakan di dalam Garis Panduan ini. Banyak pihak telah memberikan berbagai bentuk sumbangan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Geoteknik dan Jambatan Ibu Pejabat JKR Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pertahanan Malaysia Polis DiRaja Malaysia Jabatan Penjara Malaysia Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Perpustakaan Negara Malaysia Majlis Sukan Negara Pusat Tenaga Malaysia Lembaga Kemajuan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Jabatan Kebajikan Masyarakat. 5hb. PUTRAJAYA. November 2008. Jawatankuasa Standard dan Kos. JABATAN PERDANA MENTERI PENGHARGAAN Di dalam menyediakan buku Garis Panduan Dan Peraturan Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Standard Dan Kos Edisi Tahun 2008 ini. Urus Setia telah mengadakan beberapa siri lawatan pemeriksaan. sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada penyediaan Garis Panduan ini. Dengan itu Urus Setia JSK ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihakpihak berikut di atas sumbangan dan kerjasama mereka: Cawangan Arkitek Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kejuruteraan Elektrik Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Struktur. Unit Perancang Ekonomi. Edisi Tahun 2008 PENGHARGAAN 279 . Urus Setia. Jabatan Perdana Menteri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful