OLEH

EDISI TAHUN 2008

Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Putrajaya, Malaysia.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Glosari Akronim Senarai Jadual PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5. Tujuan Garis Panduan Skop Proses Kelulusan Pematuhan Capaian

iv vi 1 1 1 2 3 4

BAB 1- GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG BANGUNAN 1. 2. Pengenalan Jenis Bangunan BAHAGIAN A - PEJABAT A1 - Bangunan Pejabat A2 - Pejabat Menteri, Timbalan Menteri Dan Kakitangan Di Bawahnya A3 - Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik/Dewan Serba Guna BAHAGIAN B - PENDIDIKAN B1 B2 B3 B4 B5 - Garis Panduan Keluasan Bangunan Pendidikan - Pra Sekolah, Sekolah Rendah Dan Menengah - Sekolah Berasrama Penuh (SBP) - Bengkel - Bangunan Akademik Dan Bukan Akademik IPTA - KESIHATAN

5 5 5 7 7 11 13 15 15 17 28 31 34 37 39 45 46 48 50 50 50 51 53 54 68 74 78 82 85 86 91

BAHAGIAN C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

- Hospital Kuala Lumpur/Hospital-Hospital Negeri - Pusat Rawatan Harian - Klinik Kesihatan - Makmal - Kolej Latihan - Pejabat Kesihatan - Klinik Desa - Asrama Dan Kediaman - KESELAMATAN

BAHAGIAN D D1 D2 D3 D4

- Bangunan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) - Bangunan Angkatan Tentera - Bangunan Jabatan Penjara - Bangunan Jabatan Bomba Dan Penyelamat - KUARTERS - ASRAMA

BAHAGIAN E BAHAGIAN F

F1 - Asrama Pelajar/Pelatih/Kakitangan F2 - Asrama Pegawai

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

i

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN G1 G2 G3 G4 G5 G6 - Perpustakaan Negeri - Perpustakaan Metropolitan - Perpustakaan Wilayah - Perpustakaan Cawangan - Perpustakaan Pekan - Perpustakaan Desa

94 97 99 100 101 103 105 107 107 109

BAHAGIAN H - MASJID H1 - Masjid H2 - Surau

BAHAGIAN I

- KEMUDAHAN SUKAN

110

BAHAGIAN J - BANGUNAN KEDUTAAN

146

BAHAGIAN K - BANGUNAN MAHKAMAH

154

BAB 2 - BAB 2 - GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. 2. Pengenalan Penetapan Kategori Bangunan BAHAGIAN A - JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

158 158 159 164

BAB 3 - GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN 1. 2. 3. 4. Pengenalan Kriteria Perancangan Awal Perkhidmatan Dalaman Ruang-ruang Perkhidmatan Dalaman Di Dalam Bangunan Perolehan, Pemasangan dan Penjagaan BAHAGIAN A - PERKHIDMATAN MEKANIKAL A1 A2 A3 A4 A5 A6 - Penyamanan Udara - Mesin Angkat (Lif, Eskalator, Dumbwaiter) - Bangunan Cekap Tenaga - Bekalan Air Sejuk Dan Saluran Sisa Air Buangan - Pencegah Kebakaran - Pencemaran Alam Sekitar

225 225 225 227 228 230 230 241 244 244 245 245 246 246 253 253 254 254 255 256 256

BAHAGIAN B - PERKHIDMATAN ELEKTRIK B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 - Sistem Pencahayaan - Lampu Kawasan, Lampu Limpah Dan Lampu Pagar - Sistem Bunyi - Sistem Keselamatan Dalam Bangunan - Extra Low Voltage System - Janakuasa Tunggu Sedia - Sistem Bekalan Hibrid - Kecekapan Tenaga

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

ii

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAB 4 - GARIS PANDUAN KECEKAPAN TENAGA 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Panduan Perancangan dan Reka Bentuk Bangunan Cekap Tenaga Pertimbangan Asas Reka Bentuk Bangunan Cekap Tenaga Proses Kelulusan Pengecualian

257 257 257 258 259 260

BAB 5 - GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Kerja-kerja Luar Penyediaan Tempat Letak Kereta Reka Bentuk Landskap Pematuhan

261 261 261 266 266 268 269

BAB 6 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DAN KORDINASI MODULAR 1. 2. 3. Pengenalan Dasar Penggunaan IBS dan MC Pematuhan

269 271 272 274 274 274 278

BAB 7 - GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 1. 2. 3. Pengenalan Elemen-elemen Kritikal Berkaitan Keperluan Orang Kurang Upaya Di Dalam Bangunan Pematuhan

PENGHARGAAN

279

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

iii

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

GLOSARI AKRONIM
AC ACMV ASHRAE ATM BAKA BBG BBT BD BEI CBT CCC CFC CIDB COP CPU CQB CSI EDP EE GFA IAQ IBS ICT IKM IMR IP IPTA JAS JBA JBPM JIM JKKP JSK JSJ JPJ JPS JPPN JKR JUSA KBSM KBSR KKM KPKT KTAK - Alternating Current - Air-conditioning and Mechanical Ventilation - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Angkatan Tentera Malaysia - Bahagian Agama dan Kaunseling - Biro Bantuan Guaman - Besin Basuh Tangan - Bilik Darjah - Indeks Tenaga Dalam Bangunan (Building Energy Index) - Close Battle Trench - Command Control Centre - Chloro Fluoro-carbon - Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board) - Coefficient of Performance - Unit Pemprosesan Berpusat (Central Processing Unit) - Close Quarter Battle - Crime Scene Investigation - Pemprosesan Data Elektronik (Electronic Data Processing) - Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency) - Keluasan Kasar Ruang Lantai (Gross Floor Area) - Indoor Air Quality - Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System) - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) - Institut Kemahiran Mara - Institut Penyelidikan Perubatan (Institute of Medical Research) - Kertas Siasatan (Investigation Paper) - Institusi Pengajian Tinggi Awam - Jabatan Alam Sekitar - Jabatan Bekalan Air - Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia - Jabatan Insolvensi Malaysia - Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja - Jawatankuasa Standard dan Kos - Jabatan Siasatan Jenayah - Jabatan Pengangkutan Jalan - Jabatan Pengairan dan Saliran - Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara - Jabatan Kerja Raya - Jawatan Utama Sektor Awam - Kurikulum Baru sekolah Menengah - Kurikulum Baru Sekolah Rendah - Kementerian Kesihatan Malaysia - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan - Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi

Edisi Tahun 2008

GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL

iv

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

LAN LLP LSF LxWxH MAMPU MATV M&E MIDA m. p. MS N/A OKT OKU PABX p&p PASKAL PC p. c. PDA PDRM PERKEP PGA PMP POL PU PVC RBS RHS RTV SBP sda SDF SMATV SPA TDC TMT TNB UBBL UPS uPVC VIP w.c

- Local Area Network - Lain-lain Pangkat (Tentera) - Light Strike Force - Panjang X Lebar X Tinggi (Length X Width X Height) - Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia - Master Antenna TV - Mekanikal dan Elektrik - Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Malaysian Industrial Development Authority) - meter persegi - Piawaian Malaysia (Malaysian Standard) - Tidak berkaitan (Not Applicable) - Orang Kena Tuduh - Orang Kurang Upaya - Private Automatic Branch Exchange - Pembelajaran dan Pengajaran (Pendidikan) - Pasukan Khas Laut Tentera Laut DiRaja Malaysia - Police Class - personal computer - Cabutan Butiran Permulaan (Preliminary Detailed Abstract) - Polis DiRaja Malaysia - Persatuan Kebajikan Keluarga Polis - Pasukan Gerakan Am - Pam Minyak Petrol - Petrol Oil Lubricant - Polyurethane - Polyvinyl Chloride - Radio-based Station atau Radio Broadcasting System - Rectangular Hollow Sections - Radio Television - Sekolah Berasrama Penuh - seperti di atas - Secondary Distribution Frame - Satellite Master Antenna TV - Suruhanjaya Perkhidmaan Awam - Perbadanan Kemajuan Pelancongan (Tourist Development Corporation) - Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi - Tenaga Nasional Berhad - Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Uniform Building By-Laws) - Uninterrupted Power Supply - Unplasticised Polyvinyl Chloride - Orang Kenamaan (Very Important Person) - water closet

Edisi Tahun 2008

GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL

v

Jadual 1A-(i) Keluasan Bilik Pejabat TAJUK JADUAL M. JABATAN PERDANA MENTERI SENARAI JADUAL BIL.S 7 Jadual 1A-(ii) Keluasan Ruang Kerja (Working Space) Bagi Pegawai Yang Tidak Disediakan Bilik Keluasan Ruang Sokongan Di Dalam Pejabat 8 Jadual 1A-(iii) 8 Jadual 1A-(iv) Keluasan Ruang Sokongan/Guna Sama 9 Jadual 1B-(i) Norma Keluasan Ruang Lantai 15 Jadual 1B-(ii) Modul Bilik Darjah (BD) Dalam Sekolah 17 Jadual 1B-(iii) Ruang-Ruang Utama Dalam Sekolah 17 Jadual 1B-(iv) Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Sekolah Rendah 20 Jadual 1B-(v) Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Sekolah Menengah 23 Jadual 1B-(vi) Norma Keluasan Kasar Ruang Lantai Per Pelajar Bagi Sekolah Rendah Dan Menengah Norma Keluasan Ruang Lantai Bilik-Bilik Di Dalam Kompleks Sekolah Menengah / Rendah Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Bagi SBP – (900 Pelajar/30 BD) Norma Keluasan Ruang Lantai SBP 26 Jadual 1B-(vii) 27 Jadual 1B-(viii) 29 Jadual 1B-(ix) 30 Jadual 1B-(x) Norma Keluasan Ruang Lantai Bengkel Per Pelajar/Pelatih 31 Jadual 1B-(xi) Norma Keluasan Ruang Lantai IPTA Mengikut Kursus 34 Jadual 1C-(i) Keluasan Ruang Lantai Kasar Bagi Jabatan-Jabatan Di Hospital Negeri Norma Keluasan Ruang Lantai Klinik Kesihatan 43 Jadual 1C-(i) 47 Jadual 1D-(i) Keluasan Kasar Maksimum Pondok Polis 54 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL vi .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

Jadual 1D-(ii) TAJUK JADUAL Keluasan Kasar Maksimum Balai Polis Bandar M. JABATAN PERDANA MENTERI BIL.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.S 55 Jadual 1D-(iii) Keluasan Kasar Maksimum Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) 56 Jadual 1D-(iv) Keluasan Kasar Maksimum Ibu Pejabat Polis Kontinjen 59 Jadual 1D-(v) Keluasan Kasar Maksimum Bagi Batalion PGA 63 Jadual 1D-(vi) Keluasan Kasar Bagi Pangkalan Hadapan Polis Marin 64 Jadual 1D-(vii) Keluasan Ruang Bilik Pejabat Dan Ruang Kerja Piawai Bagi PDRM Keluasan Ruang Bilik Pejabat Dan Ruang Kerja Piawai Bagi ATM 66 Jadual 1D-(viii) 68 Jadual 1D-(ix) Keluasan Kasar Ruang Kompleks Penjara 75 Jadual 1D-(x) Keluasan Kasar Ruang Balai Bomba 2-Petak 79 Jadual 1D-(xi) Keluasan Kasar Ruang Balai Bomba 3-Petak 80 Jadual 1E-(i) Keluasan Kasar Maksima Ruang Lantai Dan Kemasan Kuarters 84 Jadual 1F-(i) Piawai Untuk Asrama 92 Jadual 1G-(i) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Negeri 97 Jadual 1G-(ii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Metropolitan 99 Jadual 1G-(iii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Wilayah 100 Jadual 1G-(iv) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Cawangan A 101 Jadual 1G-(v) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Cawangan B 102 Jadual 1G-(vi) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Pekan A 103 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL vii .

Gimnastik 123 Jadual 1I-(x) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Badminton 115 Jadual 1I-(iii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola Tampar 118 Jadual 1I-(vi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . Jadual 1G-(vii) TAJUK JADUAL Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Pekan B M.Memanah 128 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL viii .Futsal 122 Jadual 1I-(ix) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola Jaring 116 Jadual 1I-(iv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Boling Padang 121 Jadual 1I-(viii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola Keranjang 117 Jadual 1I-(v) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Lawan Pedang 127 Jadual 1I-(xiv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Karate 126 Jadual 1I-(xiii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Angkat Berat 114 Jadual 1I-(ii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Judo 125 Jadual 1I-(xii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.S 104 Jadual 1G-(viii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa A 105 Jadual 1G-(ix) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa B 105 Jadual 1G-(x) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa C 106 Jadual 1I-(i) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Hoki 124 Jadual 1I-(xi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola sepak 119 Jadual 1I-(vii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .

Tenis 138 Jadual 1I-(xxiv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.Tenpin Boling 137 Jadual 1I-(xxiii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jadual 1I-(xv) TAJUK JADUAL Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Ping Pong Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan – Ragbi 131 Jadual 1I-(xvii) 132 Jadual 1I-(xviii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Wushu 140 Jadual 1K-(i) Norma Ruang-ruang Mahkamah Tinggi 154 Jadual 1K-(ii) Norma Ruang-ruang Mahkamah Rendah 155 Jadual 1K-(iii) Norma Ruang-ruang Sokongan Mahkamah 156 Jadual 2-(i) Kategori Bangunan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I –Pejabat: Pusat Pentadbiran Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pejabat: Kementerian.Olahraga M.Tinju 139 Jadual 1I-(xxv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Sepak Takraw 134 Jadual 1I-(xx) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Taekwondo 136 Jadual 1I-(xxii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Renang 133 Jadual 1I-(xix) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .S 129 Jadual 1I-(xvi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Skuasy 135 Jadual 1I-(xxi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . Ibu Pejabat Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pejabat: Pejabat-pejabat Lain 161 Jadual 2A-(i) 165 Jadual 2A-(ii) 168 Jadual 2A-(iii) 171 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL ix .

Klinik Kesihatan Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Kesihatan: Klinik Kesihatan Daerah Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Kesihatan: Kediaman Pegawai.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Jadual 2A-(iv) TAJUK JADUAL Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pendidikan: Bangunan Pentadbiran Universiti. Institut Latihan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pendidikan: Universiti. Institut Latihan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pendidikan: Asrama Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pendidikan: Dewan Serbaguna Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Kesihatan: Wad DiRaja Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Kesihatan: Hospital. Tadika Jadual 2A-(xix) Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Keselamatan: Ibu Pejabat Kontinjen Polis Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Keselamatan: Bangunan Polis Lain Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Keselamatan: Ibu Pejabat Bomba Negeri 211 213 Jadual 2A-(xx) 216 Jadual 2A-(xxi) 219 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL x .S 174 Jadual 2A-(v) 177 Jadual 2A-(vi) 180 Jadual 2A-(vii) 182 Jadual 2A-(viii) 184 Jadual 2A-(ix) 186 Jadual 2A-(x) 189 Jadual 2A-(xi) 192 Jadual 2A-(xii) 194 Jadual 2A-(xiii) 197 Jadual 2A-(xiv) 199 Jadual 2A-(xv) 201 Jadual 2A-(xvi) 205 Jadual 2A-(xvii) 208 Jadual 2A-(xviii) Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Pusat Kegiatan Masyarakat. Asrama Jururawat Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Bangunan Lain: Masjid Negara/Wilayah/Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Bangunan Lain: Masjid Lain Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Surau Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Bangunan Lain: Mahkamah Agong Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Bangunan Lain: Mahkamah Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Mahkamah Daerah M.

S 222 Jadual 3-(i) 227 Jadual 3A-(i) Definisi Jenis Ruang Yang Digunapakai Dalam Garis Panduan JSK (Untuk Tujuan Penyamanan Udara) Ruang Khusus Yang Dibenarkan Untuk Penyamanan Udara Mengikut Kategori Kegunaan Bangunan Pemasangan Alat Penyaman Udara Dan Bilangan Mata Kuasa Untuk Alat Penyaman Udara Yang Dibenarkan Di Kuarters Kriteria Pemilihan Lif Untuk OKU 233 Jadual 3A-(ii) 236 Jadual 3A-(iii) 240 Jadual 3A-(iv) 243 Jadual 3B-(i) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas C 247 Jadual 3B-(ii) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas D 248 Jadual 3B-(iii) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas E 249 Jadual 3B-(iv) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas F 250 Jadual 3B-(v) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas G 251 Jadual 3B-(vi) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas H 252 Jadual 4-(i) Norma Kerja Luar IBS Roadmap 2003 – 2010 263 Jadual 5-(i) 271 BIL.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Rajah 1 TAJUK RAJAH Prinsip-Prinsip Pengurusan Aset M.S 229 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL xi . JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Jadual 2A-(xxii) TAJUK JADUAL Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Keselamatan: Bangunan Bomba Lain Ruang-Ruang Perkhidmatan Dalaman M.

.

atau kerja-kerja pengubahsuaian kepada bangunan yang sedia ada atau bangunan swasta yang disewa yang nilai kerja ubahsuainya melebihi RM1. SKOP a) Garis Panduan ini merangkumi bangunan Kerajaan sama ada projek bangunan baru yang bernilai RM5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 juta. Garis Panduan ini menggantikan garis panduan terdahulu yang dikenali sebagai Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos (JKPK) Edisi Tahun 2005.(cost effective and functional). b) Garis Panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab yang menyentuh aspek-aspek berikut: Edisi Tahun 2008 PENDAHULUAN 1 .JKPK) selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Am di atas.. dan tanpa penggunaan menjejaskan keperluan-keperluan fungsinya . b) sebagai panduan kepada semua agensi pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang mengendalikan projekprojek bangunan Kerajaan semasa membuat permohonan untuk mendapatkan kelulusan Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos – JSK (yang sebelum ini dikenali sebagai Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos . TUJUAN GARIS PANDUAN Tujuan Garis Panduan ini disediakan ialah: a) untuk menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil. c) untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan piawaian umum dalam merekabentuk dilaksanakan bangunan dengan Kerajaan supaya kos ianya yang dirancang berkesan.. JABATAN PERDANA MENTERI PENDAHULUAN 1. 2. 4 Tahun 2005.0 juta ke atas.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

i.

garis panduan bagi merancang sesuatu bangunan Kerajaan dengan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai (floor space norms);

ii.

garis panduan penggunaan bahan binaan dan kemasan yang telah ditetapkan, berdasarkan kepada kategori bangunan mengikut kepentingan, fungsi dan implikasi kewangannya;

iii. iv. v. vi. vii.

garis panduan bagi keperluan kerja-kerja mekanikal dan elektrik; garis panduan berkaitan kecekapan penggunaan tenaga; garis panduan kerja-kerja luar bangunan (external works); garis panduan penggunaan IBS; dan garis panduan keperluan akses untuk OKU di dalam bangunan.

c)

Garis Panduan ini disediakan dengan mengambil kira jenis bangunan secara umum (generic) untuk memudahkan penggunaannya secara menyeluruh dan merangkumi apa juga jenis projek bangunan.

d)

Garis Panduan ini disediakan supaya ianya dapat saling digunapakai untuk satu kategori bangunan dengan kategori bangunan yang lain di dalam projek yang sama.

3.

PROSES KELULUSAN

a)

Sebelum merujuk kepada JSK untuk kelulusan seperti yang diperlukan oleh Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005, semua Agensi Pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa skop keseluruhan projek telah dipersetujui/diluluskan secara dasarnya terlebih dahulu oleh pihak yang memberi kelulusan.

b)

Setiap Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun adalah bertanggungjawab melalui Bahagian/Unit Teknikal masing-masing atau melalui

juruperunding swasta yang dilantik, untuk merujuk kepada Garis Panduan ini dan memastikan maklumat/dokumen yang lengkap

dikemukakan kepada JSK seperti mana yang dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Am tersebut.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

2

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

c)

Garis Panduan ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan atau kelulusan JSK kerana ia hanyalah merupakan panduan asas bagi agensi pelaksana di dalam proses merancang projek-projek bangunan.

d)

Keputusan berkaitan kelulusan/penolakan saiz ruang, penggunaan kemasan dan lain-lain keputusan berkaitan yang dikeluarkan oleh JSK adalah muktamad.

e)

Semua

permohonan

hendaklah

dikemukakan

dengan

mematuhi

prosedur yang telah ditetapkan di dalam Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005 kepada:

Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos, Seksyen Standard dan Kos, Aras 5 Blok B6, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya.

4.

PEMATUHAN

b)

Semua

agensi

pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan

Berkanun

hendaklah memastikan reka bentuk bangunan mematuhi kehendak AktaAkta, Undang-Undang Kecil, Pekeliling-Pekeliling, piawaian, kod-kod amalan dan dasar-dasar Kerajaan yang sedang berkuatkuasa.

c)

Memandangkan kecekapan penggunaan tenaga di dalam bangunan telah menjadi satu aspek yang penting pada masa ini, semua pereka bentuk yang terlibat di dalam sesebuah projek bangunan Kerajaan mestilah mengamalkan pendekatan ‘kecekapan penggunaan tenaga’ di dalam reka bentuk mereka.

d)

Selain dari itu, Kerajaan juga telah menetapkan supaya bangunanbangunan dirancang dan dibina menggunakan teknologi pembinaan yang moden seperti IBS di samping menyediakan kelengkapan dan

kemudahan yang mesra pengguna; terutamanya pengguna-pengguna dari golongan OKU.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

3

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

e)

Sebuah bangunan yang efisyen dengan kos pembinaan dan kos penyenggaraan yang berkesan boleh dicapai melalui usaha dan koordinasi kerja yang mantap antara semua perekabentuk (designers) daripada peringkat awal sehingga bangunan tersebut siap.

f)

Selain daripada mengambil kira keberkesanan kos perancangan dan pembinaan, bangunan Kerajaan juga perlu dilaksanakan dengan menitikberatkan aspek keberkesanan kos operasi dan penyenggaraan selepas penyiapannya.

g)

Urus Setia JSK akan melaksanakan audit terhadap projek-projek yang sedang atau telah siap dilaksanakan bagi memastikan

Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun mematuhi Garis Panduan ini.

5.

CAPAIAN

a)

Garis Panduan ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut keadaan ekonomi negara, keperluan semasa, perubahan teknologi binaan ataupun dasar Kerajaan.

b)

Apa-apa pindaan atau penambahan kepada Garis Panduan ini akan diterbitkan melalui laman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan salinannya diedarkan kepada semua

Kementerian/Jabatan.

c)

Garis Panduan ini boleh dirujuk secara on-line menerusi laman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri di www.epu.gov.my.

Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya.

5hb. November 2008.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

4

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG BANGUNAN
1. PENGENALAN

a)

Garis panduan ini bertujuan untuk merancang sesuatu bangunan Kerajaan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai. Ia merupakan unit keluasan keseluruhan ruang bagi muatan yang dirancang untuk memenuhi keperluan fungsi sesuatu bangunan.

b)

Norma keluasan ruang lantai ini ialah keluasan kasar semua ruang yang terlibat di dalam memenuhi fungsi bangunan tersebut. Norma keluasan setiap jenis bangunan di dalam Garis Panduan ini adalah seperti mana yang dihuraikan di Bahagian A hingga Bahagian K.

c).

Ruang sirkulasi/peredaran (circulation area) hendaklah dirancang supaya tidak melebihi 25% jumlah ruang kerja dan ruang sokongan, manakala ruang servis pula tidak melebihi 10% daripada jumlah tersebut.

d)

Penentuan norma keluasan ruang lantai merupakan satu cara yang berkesan bagi mengawal saiz keseluruhan bangunan supaya siling peruntukan (budget ceiling) bagi sesuatu projek pembangunan dapat ditentukan.

2.

JENIS BANGUNAN

a)

Untuk memudahkan rujukan ketika menentukan norma keluasan ruang, Bab ini telah dibahagikan kepada sebelas bahagian berikut: Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: Bahagian D: Bahagian E: Bahagian F: Pejabat; Pendidikan; Kesihatan; Keselamatan; Kuarters; Asrama;

Bahagian G: Perpustakaan;

Edisi Tahun 2008

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG

5

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

Bahagian H: Bahagian I: Bahagian J: Bahagian K:

Masjid; Kemudahan Sukan; Kedutaan; dan Mahkamah.

b)

Rujukan kepada mana-mana bahagian lain yang berkaitan di dalam Garis Panduan ini boleh dibuat sekiranya terdapat keperluan untuk merekabentuk berbagai jenis bangunan di dalam satu projek yang sama.

Edisi Tahun 2008

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG

6

BANGUNAN PEJABAT A2 . TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA A3 .PEJABAT MENTERI.AUDITORIUM/DEWAN BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN SERBA GUNA .BAHAGIAN A PEJABAT A1 .

0 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . Norma keluasan kasar ruang lantai (gross floor area) bagi semua pejabat Kerajaan telah ditetapkan sebanyak 25. Ketua-ketua atau Timbalan-timbalan Ketua Jabatan dalam Gred 41 – 46 18. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A11.00 m. Jumlah ini juga termasuk unjuran maksimum pertambahan kakitangan sebanyak 25% (untuk 5 tahun ke hadapan).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik 15. p.0 vi. mengikut Skim Saraan Malaysia -SSM) yang memerlukan ruang kerja.) 42. p.0 28. BANGUNAN PEJABAT Konsep Pelan Pejabat Terbuka hendaklah diamalkan mengikut Surat Pekeliling Am Bil.14 Tahun 1982.0 i.0 36. 2.BANGUNAN PEJABAT 7 . Gred 53 – 54 iv.Mengikut gred jawatan seperti Jadual-jadual di bawah: JADUAL 1A-(i): KELUASAN BILIK PEJABAT TINGKATAN TERTINGGI LUAS BILIK (m. Jawatan Utama (JUSA) “B” dan “C” iii. Norma keluasan ruang lantai adalah terbahagi seperti berikut: a) Ruang kerja kakitangan . 4. Gred 47 – 52 v.0 36. Jawatan Utama (JUSA) “A” ii. 3. untuk seorang kakitangan dengan mengambil kira komponen di Perenggan 4(a) hingga 4(e) di bawah. Jumlah kakitangan yang diambil kira ialah jumlah kesemua kakitangan sedia ada (dari Gred 1 hingga JUSA „A‟.

0 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . Bilik Rehat/Pantry Bilik Fail ¹ Bilik Komputer Bilik Kebal Stor-stor ² Ruang Tetamu/Menunggu Norma ini terpakai juga bagi ruang-ruang yang namanya berbeza tetapi mempunyai fungsi yang hampir sama dengan ruang yang tersenarai.0 i. p.0 m./p. p.6 m. p. ii.0 m. p.) 14.c.0 m.0 4.9 m. p. Gred 11 – 16 v. p. Gred 17 – 35 iv.0 m.0 9./ kakitangan 15.0 5.0 3. (untuk muatan 6 orang) 20.9 m. (dengan sirkulasi) 10. 20. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1A-(ii): KELUASAN RUANG KERJA (WORKING SPACE) BAGI PEGAWAI YANG TIDAK DISEDIAKAN BILIK TINGKATAN TERTINGGI LUAS RUANG (m. p.BANGUNAN PEJABAT 8 . Gred 1 – 10 b) Ruang-ruang sokongan di dalam ruang pejabat yang dibenarkan mengikut keperluan adalah seperti berikut:- JADUAL 1A-(iii): KELUASAN RUANG SOKONGAN DI DALAM PEJABAT Jenis Ruang Keluasan ruang Bilik Mesyuarat Bilik Perbincangan 1. p. 30. 1. Gred 41 – 46 Gred 36 – 40 iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p./ kakitangan 1.

(muatan 20 orang) 100. (b) dan (c) di atas. p. teres.5 – 4.BANGUNAN PEJABAT 9 .50 m. e) Ruang-ruang legar luar seperti: . Lobi Lif.0 m.Ruang/dan Kaunter Penyambut Tetamu/Pas Keselamatan. p.9 m./ unit (termasuk ruang BBT/urinal) Bilik Rekreasi atau yang bersamaan Kafeteria (termasuk ruang persediaan/dapur) Bilik Sembahyang (termasuk ruang wuduk) Tandas: (bilangan unit ialah 5% daripada jumlah pekerja/pengguna).Tangga. . dan . p./bilik 3.Langkan (balcony).0 m. JABATAN PERDANA MENTERI c) Ruang sokongan/gunasama yang merangkumi ruang-ruang berikut: JADUAL 1A-(iv): KELUASAN RUANG SOKONGAN/GUNA SAMA Jenis Ruang Keluasan ruang Bilik Seminar/Persidangan atau yang bersamaan Bilik Sumber/Bilik Bacaan atau yang bersamaan 1.0 m.Lobi dan Ruang Masuk Utama.Foyer/Galeri. p. p.Laluan-laluan luar. d) Ruang-ruang perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik seperti Jadual 3A-(i) di dalam BAB 3 GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . (muatan 50 orang) 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Keluasan ruang perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik tidak boleh melebihi 10 peratus daripada jumlah keluasan ruang di Perenggan 4(a).9 m. Garis Panduan Reka Bentuk Bilik Air Awam yang dikeluarkan oleh JKR perlu dipatuhi./orang atau 10% jumlah kakitangan 36. p. .Lain-lain ruang sepertinya. . ./orang 1. .

² Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . keperluan keselamatan dan lain-lain. Perlu diambil perhatian bahawa ruang kerja kakitangan adalah tetap (fixed). 5. mesin dan lain-lain. (c). Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk penjawat awam Gred JUSA “B” ke atas dan Setiausaha Parlimen Kementerian yang setaraf dengannya. Sekiranya disediakan. Mahkamah dan sebagainya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. manakala ruang-ruang sokongan di dalam dan di luar pejabat seperti yang dinyatakan di Perenggan 4(b). 8. Ruang-ruang b) Bentuk dan keadaan bangunan seperti saiz. sokongannya adalah lebih besar mengikut keperluan. Penyediaan tempat letak kereta terbuka di luar bangunan adalah dibenarkan mengikut garis panduan penyediaan tempat letak kereta. Stor untuk kegunaan biasa sahaja yang tidak melibatkan fungsi khusus seperti menyimpan barang-barang tahanan. Jabatan Pengangkutan Jalan dan lain-lain.BANGUNAN PEJABAT 10 . JABATAN PERDANA MENTERI Jumlah keluasan ruang-ruang ini hendaklah tidak melebihi 25 peratus jumlah keluasan ruang di Perenggan 4(a). bilangan tingkat. peralatan. tertakluk kepada keadaan di bawah: a) Fungsi Jabatan yang dirancang sebagai jabatan yang banyak berurusan dengan orang ramai contohnya. (d) dan (e) akan berubah. Jabatan Pengangkutan Jalan. kemudahan tempat letak kereta di bawah paras tanah perlulah mematuhi peraturan-peraturan dan garis panduan seperti Garis Panduan Reka Bentuk Parkiran Kalis Banjir Di Aras Bawah Tanah yang dikeluarkan oleh JKR dan lain-lain peraturan keselamatan yang sedang berkuatkuasa. Jabatan Imigresen. Jabatan Pendaftaran. Arkib. ____________________________________________________________________ Nota: ¹ Tidak termasuk pejabat-pejabat yang berurusan dengan penyimpanan fail dan rekod orang awam seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bangunan-bangunan Kerajaan tidak dibenar mengadakan ruang tempat letak kereta di dalam bangunan atau di bawah paras tanah (basement) kecuali dengan kelulusan JSK dan akan dikira berasingan. 6. (b) dan (c) di atas. Jabatan Perkhidmatan Awam. bahan bukti atau barang rampasan yang besar seperti kenderaan. (Sila rujuk BAB 5: – PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA). 7.

p. p. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA 1. 102. p. p. 18.00 m. - 102.00 m.00 m.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Suit Timbalan Menteri a) b) c) d) Bilik Pejabat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Kanan Bilik Setiausaha Sulit 48. 3. 24.00 m. p. p. 18. - 60.00 m. 4. 6. 7.00 m. Suit ( suite ) Menteri a) b) c) d) e) f) g) Bilik Pejabat Bilik Menunggu Bilik Mesyuarat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Kanan Bilik Setiausaha Sulit Bilik Pembantu Khas 72. p. 5. p.00 m. p. Setiausaha Politik - 24. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . p. 12.00 m. 24.00 m. Pembantu Khas - 15.00 m.00 m. p. 40. p. p. 12.00 m.00 m. 60. p. p.00 m.00 m. 18. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A2- PEJABAT MENTERI. Suit Setiausaha Parlimen a) b) Bilik Pejabat Bilik Setiausaha Sulit 42. Pelayan Pejabat (dua orang) - 12. p.00 m. p.00 m. 18. p. p.00 m.00 m. p. 18. 202.BANGUNAN PEJABAT 11 . p.00 m. p.00 m. Setiausaha Akhbar - 15. 2.00 m. - 202.

00 m. Ruang sokongan pusat yang digunakan oleh semua pihak.60 m. p. p. untuk setiap kakitangan. Ruang Legar Luar (30%) Jumlah Besar Katakan 156.00 m. 92. - 92. 30. p. 678. p.00 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . 30. Timbalan Menteri dan kakitangan lain adalah sebanyak 48. p.60 m. p.00 m. 679.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. 12. p. Purata ruang pejabat Menteri.00 m.5 m. 9. Jumlah 522.00 m. a) b) c) d) Kaunter Penyambut Tetamu Bilik Mesyuarat Ruang Menunggu Bilik Minuman 20. JABATAN PERDANA MENTERI 8.00 m. p.BANGUNAN PEJABAT 12 . p. p.00 m.

bilik penyenggaraan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Tempat duduk yang digunakan di dalam bangunan-bangunan ini boleh disediakan daripada jenis tetap (fixed) atau sementara (moveable) bergantung kepada perancangan ruang. Ruang sokongan pula terdiri daripada ruang-ruang seperti stor. bilik wartawan. Keperluan dan saiz ruang-ruang sokongan ini perlu mengikut fungsi bangunan tersebut. tempat duduk tetap serta kemudahan sistem pandang dengar yang khusus manakala dewan besar dan pusat sivik lazimnya menyediakan sebuah ruang besar yang digunakan untuk pelbagai fungsi mengikut keperluan. pusat sivik atau dewan serba guna dibezakan mengikut reka bentuk. 3. Ruang perkhidmatan mekanikal dan elektrik. bilik lampu. Dewan serba guna pula mempunyai fungsi yang sama tetapi saiz yang lebih kecil. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium. bilik pengacara.BANGUNAN PEJABAT 13 . Ruang sokongan. dewan besar. bilik persalinan. Penentuan saiz dan kemudahan di dalam dewan serba guna boleh dirujuk di BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN. public address. Auditorium. audio. jenis penggunaan. pentas. 4. pusat sivik atau dewan serba guna adalah berdasarkan kepada jumlah tempat duduk yang dirancang dan terbahagi kepada ruang-ruang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Ruang tempat duduk. 2. Ruang bilik air. dimmer. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A3- AUDITORIUM/DEWAN BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN SERBA GUNA 1. bilik alat-alat teknikal dan lain-lain bergantung kepada fungsi auditorium/dewan. Auditorium biasanya mempunyai reka bentuk khas seperti lantai bertingkat. production room. kemudahan yang terdapat di dalamnya serta lokasi di mana ia dibina. dewan besar. dan Ruang legar. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . kapasiti muatan orang.

/tempat duduk 0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./tempat duduk. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium/dewan besar/pusat sivik/dewan serba guna adalah sebanyak 1. manakala norma maksimum 2./tempat duduk adalah bagi bangunan-bangunan di bawah Kategori I. p.80 .10 . p./tempat duduk 0.80 ./tempat duduk3 ___________________________________________________________________ Nota: 3 Norma 1. p./tempat duduk dan ke atas adalah bagi projek-projek di bawah Kategori II dan III. p.75 m.35 m.80 m. p. JABATAN PERDANA MENTERI 5./tempat duduk 0.2. p.0.45 . (Untuk maklumat Kategori Bangunan.35 m.15 m.10 . Butirannya adalah seperti di bawah: a) b) c) d) e) Ruang tempat duduk Ruang Sokongan Ruang Legar Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik - 0.0.2.60 m./tempat duduk 0.0. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .15 m.70 m. p./tempat duduk Jumlah 1.45 . p.0.BANGUNAN PEJABAT 14 .35 m. sila rujuk BAB 2: GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BANGUNAN).

BENGKEL B5 .BAHAGIAN B PENDIDIKAN B1 .GARIS PANDUAN KELUASAN BANGUNAN PENDIDIKAN B2 . SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH B3 .SEKOLAH BERASRAMA PENUH B4 .BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA .PRA SEKOLAH.

3. SR 18 & 24 BD – 2 BD Pra. bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan 32.43 .50 8. 8. 7. KEPERLUAN UMUM REKA BENTUK a) Bangunan-bangunan Pendidikan dirancang dan direka bentuk berpandukan kepada Dasar Pendidikan Negara. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B1- GARIS PANDUAN KELUASAN BANGUNAN PENDIDIKAN 1. JADUAL 1B-(i): NORMA KELUASAN RUANG LANTAI JENIS BANGUNAN 1. Sekolah Rendah (SR) Sekolah Menengah (SM) Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Sekolah Pendidikan Khas Kolej Matrikulasi Institut Pendidikan Guru (IPG) Institut Latihan Perindustrian 6 – 36 BD 12 – 42 BD 35BD 30 BD 6. 5.PENDIDIKAN 15 Edisi Tahun 2008 .93 bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan BAB 1: BAHAGIAN B .Sekolah NORMA KELUASAN (m. Kompleks ini akan berpandukan kepada norma-norma yang ditentukan di dalam garis panduan ini. b) Bangunan-bangunan pendidikan adalah dalam bentuk kompleks di mana terdapat gabungan beberapa buah bangunan yang berlainan fungsi di dalam satu tapak.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.35 7. 9.09 35. p.21.60 7. Garis panduan ini mengawal kesinambungan reka bentuk bangunan-bangunan pendidikan agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. SR 30 & 36 BD – 3 BD Pra./pelajar) 10.74 – 18. Pra-Sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia) CATATAN SR 6 & 12 BD – 1 BD Pra.Sekolah. c) Bangunan-bangunan Pendidikan (kecuali IPTA) terbahagi mengikut Jadual 1B-(i).80 (tanpa Pra Sekolah) 10. 4.Sekolah.18 2.45 40.

e) Kedudukan bangunan-bangunan dengan kemudahan-kemudahan pusat adalah disyorkan berhampiran di antara satu sama lain supaya jaraknya adalah di dalam jangkaan berjalan kaki. Politeknik Institut Latihan/Pusat Latihan CATATAN NORMA KELUASAN (m. f) Norma keluasan bagi berbagai jenis bengkel adalah seperti di BAHAGIAN B4. g) Keperluan reka bentuk dan norma keluasan bagi IPTA adalah seperti di BAHAGIAN B5.(i): . dua orang sebilik atau satu orang sebilik. 11./pelajar) bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan d) Norma keluasan asrama adalah bergantung kepada jenis asrama sama ada sistem dormitori. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . p. JABATAN PERDANA MENTERI JENIS BANGUNAN 10. (Sila rujuk Jadual 1F.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.PENDIDIKAN 16 .PIAWAI UNTUK ASRAMA).

SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH 1. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pusat Sumber. Keperluan ruang utama dan ruang pilihan bagi Sekolah Rendah dan Menengah adalah seperti Jadual 1B-(iii). Bilik Pengawas. Pejabat Ketua Bidang. Pejabat Guru. Bilik Keselamatan. Bilik Bimbingan dan Kaunseling.PENDIDIKAN 17 . Bilik Pengurusan Peperiksaan. JADUAL 1B-(iii): RUANG-RUANG UTAMA DALAM SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH Pentadbiran Pejabat Pengetua. Bilik Pengawas. Bilik Kesihatan/Pergigian. Bilik Mesyuarat Utama. KEPERLUAN AM a) Reka bentuk bangunan Pra Sekolah. Bilik Mesyuarat Utama. Bilik Pengurusan Peperiksaan. c) Ruang utama adalah piawai untuk semua sekolah. Kedai Buku. Bilik Bimbingan dan Kaunseling. Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah dibahagikan mengikut modul Bilik Darjah (BD) seperti Jadual 1B-(ii). b) Pembinaan bangunan Pra Sekolah. Bilik Kesihatan/Pergigian. Pusat Sumber. Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah di dalam Garis Panduan ini adalah berasaskan kepada sukatan pelajaran KBSR dan KBSM. Kedai Koperasi. SEKOLAH RENDAH Pentadbiran Pejabat Pengetua. RUANG Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Bilik Keselamatan. Pejabat Guru. JADUAL 1B-(ii): MODUL BILIK DARJAH (BD) DALAM SEKOLAH Pra Sekolah Sekolah Rendah 1 BD 1 BD 2 BD 2 BD 3 BD 3 BD N/A N/A 42 BD 6 BD 12 BD 18 BD 24 BD 30 BD 36 BD 12 BD 18 BD 24 BD 30 BD 36 BD Sekolah Menengah N/A Bilangan BD bagi Pra Sekolah adalah bergantung kepada modul BD Sekolah Rendah yang akan dibina. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B2- PRA SEKOLAH. manakala ruang pilihan dibina mengikut keperluan sekolah atau kawasan setempat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

Bilik Operasi Buku Teks. Kantin Akademik Bilik Darjah. Bilik Gerakan Kokurikulum. Garis Panduan Reka Bentuk Bilik Air Awam yang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Makmal Bahasa.50 – 4. Bilik Pendidikan Seni. Bilik “Self Access Learning (SAL)” Kemudahan Lain Bilik Persalinan. Bengkel Kemahiran Hidup. Bilik Pengurusan Sukan. Kantin Kemudahan Lain Dewan Sekolah. Masalah Penglihatan. e) Kemudahan-kemudahan pusat yang berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut : i.(SAL)” RUANG Kemudahan Lain Bilik Persalinan. Bilik Sains. Bilik Kelas Pemulihan. iii. Bilik “Self Access Learning . ii. Stor Am. Masalah Pendengaran. Bilik Sejarah dan Geografi. Bengkel Pertanian. dan Pra sekolah f) Kemudahan tandas yang disediakan bagi Sekolah Rendah dan Menengah adalah di dalam nisbah 1 unit untuk 20 orang pelajar. Ruang Serba guna. Surau. Tandas. Bilik Komputer. Bilik Pendidikan Seni./unit. p. Bilik Suis Elektrik. Ruang Serba guna. Stor Am. Bilik Muzik. iv. Tandas. Bilik Suis Elektrik. Masalah Pendengaran. Studio Rekacipta. Dewan Serba Guna. Bilik Muzik. Makmal Komputer. Bengkel Ekonomi Rumah tangga.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kantin.50 m. Bilik Matematik. Masalah Penglihatan. Bilik Lukisan Kejuruteraan. Surau. Sekolah-sekolah bagi kategori highrise adalah dikecualikan. Makmal Sains Sukan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Bilik Peralatan Sukan.PENDIDIKAN 18 . Disleksia Kemudahan Lain Dewan Sekolah. Norma keluasan kasar unit tandas (termasuk ruang BBT dan urinal) ialah 3. Bilik Kebal Akademik Bengkel Matapelajaran Vokasional. Bengkel Teknologi Kejuruteraan. Bilik Gerakan Kokurikulum. Surau (ruang sembahyang & j-QAF). Disleksia d) Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. Bilik Operasi Buku Teks. Makmal Sains Integrasi. Bilik Kebal RUANG PILIHAN Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Makmal Kimia. Bilik Kemahiran Hidup. JABATAN PERDANA MENTERI Akademik Bilik Darjah.

iii. (Sila rujuk Jadual 1F-(i): . maka ruang bilik sembahyang di asrama tidak lagi dibenarkan. k) Keluasan tapak projek yang diperlukan untuk sekolah menengah ialah di antara 8 – 12 ekar manakala sekolah rendah ialah di antara 6 – 8 ekar. Dewan Kuliah. Auditorium/Dewan Besar. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. j) Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau yang berasingan disediakan. Dewan yang diguna sama oleh Sekolah Rendah dan Menengah yang dibina secara kompleks (di dalam satu kawasan). manakala norma keluasan ruang lantai mengikut bilangan pelajar adalah seperti di Jadual 1B-(vi): Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . ii.PIAWAI UNTUK ASRAMA). bagi sekolah rendah dan menengah yang mempunyai 24 BD ke atas. JABATAN PERDANA MENTERI dikeluarkan oleh JKR perlu dipatuhi di dalam mereka bentuk kemudahan ini.PENDIDIKAN 19 . dan Tandas VIP i) Bagi kemudahan asrama Sekolah Menengah dan Rendah. 2. h) Kemudahan-kemudahan berikut tidak dibenarkan:i. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH Norma ruang-ruang di dalam Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah adalah seperti Jadual 1B-(iv) dan Jadual 1B -(v). g) Pembinaan Dewan Serba Guna hanya dibenarkan di dalam keadaan berikut: i. Theaterette. sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat. dan ii. iv.

00 135.50 18.25 36 30 1 1 1 1 1 22.3 1.50 18.50 45.50 18.25 0.25 51. 12 BD Unit Luas (m.8 1.) Kap.25 11.50 1 67.50 22.00 90.50 50 1 1 1 80. p.7 1.50 210 1 1 1 315.00 22.50 1 1 1 67.00 135.00 247.00 33.50 56.00 11. p.00 135.11 1.00 150.50 160 1 1 1 247.9 1.25 11. p.6 1.65 1 67. 30 BD Unit Luas (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 202.50 22. p.4 1.00 22.) Kap.50 33.00 66 58 1 1 1 1 1 22.25 55 48 1 1 1 1 1 22.00 292.50 45.50 45.50 18.12 1.25 40. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B –(iv): .00 30 12 1 810.1 1.75 67.50 250 1 1 1 337.25 11.50 1 1 1 67.00 202.50 30 30 1 2025.50 11.00 30 24 1 1620.50 1 67.13 PENTADBIRAN Bilik Guru Besar Bilik Penolong Kanan Bilik Guru Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Pengurusan Peperiksaan (ruang kerja) Pusat Sumber (ruang buku/ bacaan) Bilik Pergigian Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Bimbingan dan Kaunseling Kedai Buku Bilik Pengawas Bilik Keselamatan AKADEMIK Bilik Darjah Surau (ruang solat.00 30 18 1 1215.00 108 1 1 1 170. p.25 40.00 11.75 67.) Kap.50 11.25 11.60 46 42 1 1 1 1 1 22.00 74. Unit Luas (m.) Kap.00 67.25 11.PENDIDIKAN 20 .50 2 2.00 11.00 202.50 18.50 18.) 1 1.00 1 1 1 67.75 57.50 45.50 22.75 320 1 1 1 495. wuduk dan j-QAF) 1 1 11 1 1 17 1 22.40 1 50.00 348. 18 BD Unit Luas (m.50 33.2 30 6 1 405.10 1.75 1 1 1 45.00 11.00 1 1 1 67.50 28.50 45.) Kap.5 1.25 11. p.65 1 50.00 28 25 1 1 1 1 1 22.00 1 1 1 67.00 180.1 2.50 30 36 1 2430.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .60 1 39.25 51.50 33.75 67.2 1.25 40. 24 BD Unit Luas (m.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH 6 BD Perkara Kap.00 45. 36 BD Unit Luas (m.00 105.

00 78.80 67.50 67.00 67.50 78.00 67.80 67.00 90.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH .00 67.50 67.00 270.50 90.00 45.50 90.50 Kap.50 45.00 270.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 45.7 2.50 180.50 67.50 45.00 180.samb/.3 2.80 67.50 22.50 67.00 112.00 504.4 Bilik Kelas Pemulihan Bilik Pendidikan Seni (ruang seni lukis) Bilik Sains (ruang p & p) Bilik Kemahiran Hidup (ruang p & p) Bilik Muzik (ruang p & p) Bilik Komputer (ruang p & p) Bilik 'Self Access Learning' (SAL) Kap.50 67.50 67. p.50 270.00 1 1 1 1 1 1 1 45. p.50 90.50 90.50 45.50 270.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.00 180.PENDIDIKAN 21 . p. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B –(iv): .) 67.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 90.50 67.00 270.00 78.00 67.) 67.6 2.2 3.50 90.) 67.50 Kap.50 90.1 3.00 45. 15 30 30 30 30 30 30 36 BD Unit 1 1 3 1 1 2 1 Luas (m.50 1 1 1 1 1 1 1 45.5 3. p.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 78.00 67. 15 30 30 30 30 30 30 30 BD Unit 1 1 3 1 1 2 1 Luas (m.50 67.00 112.50 2.00 270.00 45.50 90.00 504.00 112.75 67.3 3.00 112.50 Kap. 15 30 30 30 30 30 30 18 BD Unit 1 1 2 1 1 1 1 Luas (m.9 3 3.00 45.50 67.) 67. p. 15 30 30 30 30 30 30 Unit 1 1 1 1 1 1 1 Luas (m.00 180. 15 30 30 30 30 30 30 12 BD Unit 1 1 1 1 1 1 1 Luas (m.50 270.50 Kap.00 78. 6BD Perkara 2.) 67.00 67.50 67.00 112.50 180..7 KEMUDAHANKEMUDAHAN LAIN Bilik Persalinan Murid (L) Bilik Persalinan Murid (P) Bilik Pengurusan Sukan Bilik Gerakan Ko-Kurikulum Bilik Operasi Buku Teks Ruang Serba guna Kantin 1 1 1 1 1 1 1 22.) 67.00 504.50 180.8 2.80 67.4 3.50 90.50 Kap.00 112.80 67. 15 30 30 30 30 30 30 24 BD Unit 1 1 2 1 1 2 1 Luas (m..00 409.00 78.00 409.6 3.5 2.00 216.

12 BD Unit Luas (m. p.samb/.5 PRASEKOLAH Ruang Aktiviti Pembelajaran (p & p) Ruang Penyediaan Makanan dan Dapur Ruang Makan Ruang Wuduk Umum Ruang Permainan Terbuka Berbumbung RUANG OPSYEN Dewan Sekolah Bilik Kebal 25 1 67.) 4 4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .1 5. p.00 25 2 135. p.00 5 5.00 50.2 4.25 1 1 1 16. 6BD Perkara Kap.50 67.1 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.80 67.50 1 1 738.) Kap.PENDIDIKAN 22 .50 1 1 1 16.88 33.00 50.) Kap. 30 BD Unit Luas (m. 24 BD Unit Luas (m.50 25 2 135.(iv): . Unit Luas (m.00 50.25 1 1 1 22. p.75 11.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH.50 78.25 1 1 1 22.50 11.80 67.) Kap. p.50 67.) Kap.88 33.3 4.50 25 3 202..00 50.50 25 1 67.2 - - - - - - - - - - 1 - 738. 36 BD Unit Luas (m.00 50.75 11.25 50.50 11.75 11.) Kap. p.25 1 1 1 22.50 78.80 - 1 1 738..25 1 1 1 22.00 25 3 202.75 11.4 4. 18 BD Unit Luas (m.

6 1.50 370 1 1 1 1 1 1 1 560.PENDIDIKAN 23 .50 56.00 30 320 36 1 2430.25 51.10 1.00 45.50 67.00 67.00 13.00 45.00 18.7 1.50 30 108 12 1 810.00 63. p.25 11.40 38 30 1 1 1 1 1 1 1 28.) Kap.50 320 1 1 1 1 1 1 1 495.75 67. Unit Luas (m.50 33.2 PENTADBIRAN Bilik Pengetua Bilik Penolong Kanan Bilik Ketua Bidang Bilik Guru Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Penguru-san Peperiksaan (ruang kerja) Pusat Sumber (ruang buku/ bacaan) Bilik Pergigian Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Bimbingan dan Kaunseling Kedai Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan AKADEMIK Bilik Darjah Surau (ruang solat dan wuduk) 1 1 21 1 1 1 29 1 1 28.00 13.00 13.00 123.25 63.50 45.50 360.50 11.00 18.00 80.75 67.) Kap.00 67.50 247.1 1.00 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .3 1.75 30 160 18 1 1215.00 261.00 157.25 11.50 45.50 67.25 51.00 128.) 1 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B -(v): .00 202.00 45.) Kap.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 110 1 1 1 1 1 1 1 168.00 160 1 1 1 1 1 1 1 247.00 94.00 11.25 67.75 45.75 45.50 270 1 1 1 1 1 1 1 405.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH 12 BD Perkara Kap.2 1.) Kap.5 1.1 2.11 1.75 67.25 51. 36 BD Unit Luas (m.00 67.) Kap.4 1.50 30 270 30 1 2025.13 2 2.50 45.50 67.25 11.00 13.75 11.50 180.00 67.50 30 210 24 1 1620.25 40.25 11.50 126.00 13. p. p.50 396. p.00 50.00 30 350 42 1 2835.00 11.00 13.00 351.12 1.50 290.00 11.00 18.00 18. 30 BD Unit Luas (m.00 56. p.00 67.50 56.50 80 66 1 1 1 1 1 1 1 28.00 112. 24 BD Unit Luas (m.25 39.9 1.00 45.50 70 60 1 1 1 1 1 1 1 28.65 50 42 1 1 1 1 1 1 1 28.00 306.00 210 1 1 1 1 1 1 1 315. 18 BD Unit Luas (m.00 18.00 45.25 11.50 33.25 67. 42 BD Unit Luas (m.8 1.25 11.00 18.00 56.00 11.25 58 48 1 1 1 1 1 1 1 28.25 63. p.

00 285. 12BD Perkara 2.50 1 67.50 285.50 67.13 Bilik Sejarah dan Geografi Bilik Pendidikan Seni (ruang seni 30 lukis) Bengkel Kemahiran Hidup 30 (ruang p & p) Bengkel Ekonomi Rumah Tangga Bilik Muzik (ruang 30 p & p) Makmal Komputer 30 (ruang p & p) Makmal Kimia 30 (ruang p & p) Makmal Sains Integrasi Makmal Sains 30 (ruang p & p) Makmal Fizik 30 Makmal Biologi 30 Bilik Matematik 30 (ruang p & p) Makmal Bahasa 30 (ruang p & p) Bilik Self Access Learning (ruang p & p) 1 1 1 1 1 370. p.00 285.2 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B -(v): .00 67.50 114. 30 BD Unit 1 1 Luas (m.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.00 67.50 114.) 67.10.00 142.00 30 Kap.50 85.50 67.50 1 67.50 114.00 30 Kap.50 85.50 228.00 30 Kap.10 2.. p.50 114.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.00 285.10.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 399.50 285. p.5 2.50 114.00 285.10.10 67.4 Kap..10 67.00 30 Kap.3 2.1 2.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH .9 2.50 399.50 85.PENDIDIKAN 24 .50 142.8 2.50 1 67.50 142.50 399.10 67.00 2. 36 BD Unit 1 1 Luas (m.50 1 67.50 399.) 67.) 67.10 67.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.50 30 30 30 30 30 3 1 1 1 1 427. Unit 1 1 Luas (m. p.00 142.50 342.12 2.50 228.00 285.50 114.00 30 1 1 370.50 30 1 1 370.00 67. 24 BD Unit 1 1 Luas (m.50 142.10 67.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .6 2.) 67.50 30 30 30 30 30 3 1 1 1 1 427. p. 18 BD Unit 1 1 Luas (m.10 67.50 85.50 399.50 30 1 1 370.samb/.11 2.50 399.50 285.00 30 1 1 370.50 30 1 1 370.00 30 Kap.50 142.7 2.00 285.50 342.50 1 67.) 67.3 2.00 30 30 30 1 1 1 30 30 30 1 2 1 30 30 30 1 2 2 30 30 30 1 3 2 30 30 30 1 3 2 2 1 1 1 1 285. p.00 142.50 85.50 114.50 67.50 114.50 1 67.00 142. 42 BD Unit 1 1 Luas (m.50 142.) 67.50 85.

.2 3.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 45. Unit Luas (m.3 3.00 504.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH .50 270.00 45.00 78.00 45.7 4.50 1 1 738.) 3 3. 12BD Perkara Kap.80 67.00 270.80 67.samb/.50 1 1 738.50 45. p.80 67.00 78..2 KEMUDAHANKEMUDAHAN LAIN Bilik Persalinan Murid (L) Bilik Persalinan Murid (P) Bilik Pengurusan Sukan Bilik Gerakan Ko-Kurikulum Bilik Operasi Buku Teks Ruang Serba guna Kantin RUANG OPSYEN Dewan Sekolah Bilik Kebal 1 1 1 1 1 1 1 45.) Kap. 18 BD Unit Luas (m. 36 BD Unit Luas (m. p.50 - - - - - - - 1 - 738.5 3. 42 BD Unit Luas (m.50 45.) Kap.) Kap.00 409.50 270.00 409.00 409.1 3.80 67.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .00 270.50 45.00 78. p. p.4 3.00 45.50 67.00 78. p.00 504.80 67. 4.80 67.00 78.80 67.50 67. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(v): .PENDIDIKAN 25 .50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 1 1 1 1 1 1 1 45.) Kap.50 270.00 270.1 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.6 3. p.00 45.) Kap.80 67.80 67.80 - 1 1 738.50 1 1 1 1 1 1 1 90.00 504.00 78. 30 BD Unit Luas (m.00 45.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 67. 24 BD Unit Luas (m.

p. p.NORMA KELUASAN KASAR RUANG LANTAI PER PELAJAR BAGI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH JENIS SEKOLAH Sekolah Rendah .) 9. p. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(vi): . p. p.) 13.55 36 BD (m.48 42 BD (m.) 18.09 18 BD (m.49 30 BD (m. p.87 24 BD (m.(m. p.43 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .40 12./pelajar) Sekolah Menengah .74 11.) 10.) 10.PENDIDIKAN 26 . p.(m./pelajar) 6 BD (m.80 - 12 BD (m.35 21.) 8.) 7.38 13.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.42 15.

25 3.PENDIDIKAN 27 .00 1. fizik.75 1. bilik rakaman dan kerja) 2.25 4.00 1. Bilik Kerja dan stor/utiliti Bilik Sejarah dan Geografi Bilik Sains (ruang p & p.17 7.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.28 2.25 4.50 4.60 4.00 1.50 3. biologi.60 4. p.00 2. bilik persediaan dan stor) Bilik Kemahiran Hidup (ruang p & p.75 1.30 6.60 PERKARA Bilik Darjah Bilik Guru (secara work station) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Pengurusan Peperiksaan (ruang kerja) Bilik Kesihatan/Pergigian Bilik Bimbingan dan Kaunseling (bilik runding cara) Kedai Buku/Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan Bilik Kelas Pemulihan Bilik Pendidikan Seni (Ruang Seni Lukis.00 4.25 4.50 2.20 13.25 2.50 1.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI BILIK-BILIK DI DALAM KOMPLEKS SEKOLAH MENENGAH / RENDAH LUAS (m./pelajar) SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH RENDAH 2.25 6.25 4. pengurusan kediaman. bilik utiliti/stor) Bilik Muzik (ruang p & p.80 2. jahitan dan ICT) Makmal Kimia Makmal Sains Integrasi (ruang p & p sains.60 2.25 6.20 - Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .50 2.00 3.60 2.00 2.25 4.00 4.50 3. bilik persediaan dan stor) Bilik Matematik Makmal Bahasa (ruang p & p.00 2.50 1.60 2.50 3. utiliti /stor) Bilik/Makmal Komputer Bilik “Self Access Learning” Bilik Peralatan Sukan Bilik Gerak Kokurikulum Bilik Operasi Buku Teks Kantin Bengkel Ekonomi Rumah Tangga (bilik masakan.25 2.50 4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(vii): .

f) Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau berasingan disediakan. KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG DAN NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) Sila rujuk kepada Jadual 1B-(viii) bagi keluasan kasar maksimum ruang lantai SBP. (Sila rujuk Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA). Jika sebuah surau berasingan telah disediakan. dan Bilik Sakit. maka bilik sembahyang di asrama tidak lagi dibenarkan. b) Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. Surau. Kantin. e) Bagi kemudahan asrama. ii. Dewan Serba Guna. c) Kemudahan-kemudahan pusat berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut : i. iv. Auditorium/Dewan Besar. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B31. sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Theaterette dan tandas VIP tidak dibenarkan di dalam perancangan SBP. SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) KEPERLUAN AM a) Keluasan tanah yang diperlukan untuk sekolah berasrama penuh yang lengkap ialah lebih kurang 20 hektar (50 ekar). Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . iii.PENDIDIKAN 28 . 2. d) Kemudahan-kemudahan Dewan Kuliah.

00 60. PERKARA PENTADBIRAN Bilik Pengetua Bilik Penolong Kanan Bilik Guru Kanan Mata Pelajaran Pejabat Guru (Berkelompok) Ruang Istirehat Bilik Alat Bantu Mengajar Bilik Mesyuarat Utama Bilik Urusetia Peperiksaan & Ruang Kerja Pusat Sumber (ruang buku/bacaan) Bilik Capaian Kendiri dan Pusat Akses Makmal Komputer Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Pergigian Bilik Bimbingan & Kaunseling Kedai Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan Bilik Urusetia PIBG AKADEMIK Bilik Darjah Bilik Pendidikan Seni (Ruang Kerja) Bilik Sejarah Bilik Geografi Bilik Kemahiran Hidup 2.00 162.3 2.6 1.00 67. p.6.4 1.00 27.2 2.12 1.00 99.6.00 570.15 1.2 2.75 128.1 2.7 2.00 20.25 123. UNIT LUAS (m.50 78.00 9.3 1.50 22.8 2.17 1.00 105.4 2.11 1.00 133.14 1.13 1.1 2.18 2 2.00 30.00 171.5.3 Bengkel Logam dan Kayu Bengkel Kerja Paip dan Injin Bengkel Elektrik dan Elektronik Bilik Masak Bilik Pengurusan Kediaman Bilik Mandi Bilik Jahitan KAPASITI BIL.25 90.1 2.9 2.5 1.50 114.00 2.50 80 300 10 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75.4 2.6 Bilik Ekonomi Rumah Tangga 2.1 1.50 130.00 120./unit) 1 1.5.00 114.5 1 1 1 54 1 4 4 1 2 2 36.00 33.10 1.80 67.2 2.PENDIDIKAN 29 .2 1.16 1.00 11.6.9 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(viii): .10 Bilik Muzik (Ruang Latihan dan Choral) Makmal Sains (Integrasi) Studio Rekacipta (Ruang p & p) Makmal Bahasa (Ruang p & p) 30 30 30 1 1 2 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .00 140.3 2.00 142.50 120.50 67.25 11.7 1.8 1.00 67.6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG BAGI SBP – (900 PELAJAR/30 BD) BIL.5.75 22.

95 0. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(viii): .00 2.11 2. p.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG BAGI SBP – (900 PELAJAR/30 BD).2 Tingkatan 1-3 (katil 2 tingkat) Tingkatan 4-5 (katil 1 tingkat) 7 8 Dewan Makan Dapur 3.00 220.00 1. sila rujuk Jadual 1E-(i) di BAHAGIAN E: .95 1. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. BIL... UNIT LUAS (m.5 4.1 4.85 0.1 3.3 3.00 110.1.4 3. KUARTERS KAKITANGAN Kelayakan kelas kuarters kakitangan hendaklah selaras dengan peraturan di dalam Pekeliling Perkhidmatan yang berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai norma keluasan dan kelayakan kuarters.00 67.2 Makmal Matematik Bilik Aktiviti Kelas Agama RUMAH KAKITANGAN Rumah Kelas C (2 tingkat) Rumah kelas D (2 tingkat berangkai 4) Pangsapuri Kelas F Pangsapuri Kelas G (3 bilik) Rumah Warden (Kelas F) KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN Bilik Operasi Buku Teks (SPBT) Bilik Gerakan Ko-Kurikulum 30 1 1 1 4 32 12 8 290.00 120.50 90.1.12 3 3.00 120./pelajar) 2.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SBP LUAS (m.PENDIDIKAN 30 . 4.samb/.KUARTERS.75 6.40 BIL 1 2 3 4 5 6 Bilik Darjah Kantin PERKARA Astaka (tempat duduk berbumbung) Surau Dewan Serbaguna Bilik Dormitori (Bilik Tidur) 6.80 4.50 JADUAL 1B-(ix): .00 1 1 90.2 3./unit) 67. PERKARA KAPASITI BIL.1 6. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .50 0.00 1.

ruang persediaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./pelajar) i) Electrical Installation 18. bergantung kepada jenis kursus dan amalan peserta. bilik guru. bilik pembantu pengajar. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B41. ruang kerja di sekitar mesin.20 ii) Radio/TV 15. Muatan yang optimum bagi sesebuah bengkel adalah seramai 30 pelatih dalam sesuatu masa. BENGKEL Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk bengkel-bengkel kemahiran adalah merupakan keluasan ruang lantai berikut: a) Ruang Kerja Kemahiran - ruang mesin. tandas.PENDIDIKAN 31 . Norma keluasan ruang lantai bengkel ini boleh digunapakai bagi semua kategori pengguna di semua peringkat latihan. JADUAL 1B-(x): . Keluasan yang dirancang bagi sesebuah bengkel adalah berbeza-beza. 3. p. dan b) Ruang Sokongan - ruang stor. ruang legar dalam.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI BENGKEL PER PELAJAR/PELATIH LUAS JENIS KURSUS (m.60 iv) Instrumentation and Control 18. Norma keluasan ruang lantai bengkel bagi jenis-jenis kursus adalah seperti Jadual 1B -(x).20 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . ruang legar dalam.60 iii) Instrument Maintenance 15. 2.

60 xvii) Civil Drafting 15.20 vii) Machinist 18.00 x) Mechanical Drafting 15.20 viii) Arc Welding 18.PENDIDIKAN 32 .60 xvi) Furniture Making 15.20 xiv) Plumbing 15.00 xxi) Anyaman 18.00 xx) Kursus Jahitan Kusyen dan Kanvas 13. JABATAN PERDANA MENTERI v) Industrial Electronic 18.60 xviii) Woodwork 10.60 xi) Refrigeration and Air Conditioning 15.20 ix) Tool and Die Making 20.60 xv) Bricklaying 15.00 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .20 vi) Mechanical Fitting 18.20 xiii) Motor Mechanic 18.00 xix) Kejuruteraan Ladang 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.60 xii) Spray Painting and Panel Beating 18.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

xxii)

Latihan Batik

16.50

xxiii)

Silk Screen

20.00

xxiv)

Perak/Logam

16.50

xxv)

Heat Treatment Shop

72.00

xxvi)

Turning/Milling Shop

29.00

xxvii)

Tool and High Precision Shop

29.00

4.

Paras siling bagi bengkel-bengkel yang dibenarkan adalah lebih kurang 4.0 meter hingga 6.0 meter dari aras tanah. Bilangan tingkap dan pintu yang memadai perlu disediakan di kedua belah bangunan untuk penggantian/ pengedaran udara bersih dan meminimumkan pengumpulan haba dari mesin yang terdapat di dalam bengkel.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

33

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN B5-

BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA

1.

Kompleks bangunan IPTA biasanya mengandungi bangunan-bangunan akademik dan bangunan-bangun bukan akademik. Bangunan Akademik adalah seperti bangunan fakulti yang meliputi bilik kuliah, makmal dan bengkel, dewan kuliah, perpustakaan dan sebagainya dimana fungsinya adalah khusus untuk proses pembelajaran.

2.

Bangunan bukan akademik pula adalah seperti bangunan pentadbiran, dewan perhimpunan dan sebagainya yang diperlukan untuk menyokong tugas-tugas pentadbiran IPTA tersebut.

3.

Norma keluasan ruang lantai berikut adalah merupakan jumlah kasar ruang lantai bagi setiap pelajar sepenuh masa sahaja dan telah mengambil kira ruang laluan dan ruang untuk urusan perkhidmatan mekanikal dan elektrik.

4.

Norma keluasan ruang lantai ini juga tidak termasuk bangunan-bangunan yang dibina berasingan seperti Bangunan Pentadbiran, Perpustakaan Pusat, Kompleks Dewan Kuliah, Dewan Perhimpunan/Panggung Percubaan, Pusat Bahasa, Pusat Komputer, Pejabat Harta Benda, Pusat Pelajar, Pusat Kakitangan, Masjid, Kompleks Sukan dan Rumah Tetamu.

5.

Norma keluasan kasar ruang lantai mengikut fakulti-fakulti yang dibenarkan adalah seperti Jadual 1B-(xi). Dewan/Bilik Kuliah. JADUAL 1B-(xi): NORMA KELUASAN RUANG LANTAI IPTA Keluasan ini termasuk 50% keperluan

MENGIKUT KURSUS

KURSUS Perubatan Pergigian

LUAS (m. p./pelajar) 50.00 - 55.00 36.00 - 40.00

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

34

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

Kejuruteraan Alam Bina Sains Pertanian Undang-undang, Ekonomi/Perniagaan, Pengajian Islam, Kesusasteraan Pengurusan Hotel dan Penyediaan Makanan

22.00 - 27.00 18.00 - 20.00 16.00 - 20.00 16.00 - 20.00 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 10.00

6.

Kadar keluasan ruang lantai pejabat bagi pegawai-pegawai dan kakitangan akademik yang dibenarkan adalah mengikut gred jawatan seperti di BAHAGIAN A: – BANGUNAN PEJABAT.

7.

Bagi ruang-ruang fungsi lain, norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan adalah seperti berikut :

a)

Dewan Kuliah

-

0.90 - 1.00 m. p. seorang

b)

Bilik Kuliah

-

0.95 m. p. seorang

c)

Bilik Tutorial

-

1.90 m. p. seorang

d)

Bilik Seminar

-

1.90 m. p. seorang

e)

Makmal

- Am - Kajian

-

7.90 m. p. seorang 11.0 m. p. seorang

f)

Studio Senibina

-

7.50 m. p. seorang

g)

Bilik Lukisan Kejuruteraan

-

5.90 m. p. seorang

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

35

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

h)

Perpustakaan Norma keluasan bagi ruang bacaan dan ruang buku bagi kemudahan perpustakaan di Institut Pengajian Tinggi Awam adalah seperti berikut: i. Ruang Membaca - terbuka - jenis cubicle - jenis karrel ii. Muatan (kapasiti) untuk ruang membaca - 1.90 m. p. seorang - 2.30 m. p. seorang - 2.80 m. p. seorang 30% jumlah pelajar dan 20% jumlah kakitangan

Keterangan lanjut mengenai keperluan reka bentuk perpustakaan boleh dirujuk melalui BAHAGIAN G: PERPUSTAKAAN.

i)

Masjid atau Surau

Sila rujuk BAHAGIAN H: - MASJID untuk keterangan lanjut berkaitan norma keluasan ruang lantai masjid dan surau. Muatan yang diambil kira ialah 50% dari jumlah kakitangan dan pelajar.

j)

Kediaman i. Pelajar Sila rujuk BAHAGIAN F: - ASRAMA untuk keterangan lanjut. ii. iii. Unit Fellows Kakitangan 75.00 m. p./unit

Sila rujuk BAHAGIAN E: - KUARTERS untuk keterangan lanjut.

k)

Dewan Makan dan Dapur/Persediaan Sila rujuk BAHAGIAN F: - ASRAMA untuk keterangan lanjut.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

36

BAHAGIAN C KESIHATAN
C1 - HOSPITAL KUALA LUMPUR/ HOSPITAL-HOSPITAL NEGERI - PUSAT RAWATAN HARIAN (AMBULATORY CARE CENTRE) - KLINIK KESIHATAN - MAKMAL - KOLEJ LATIHAN - PEJABAT KESIHATAN - KLINIK DESA - ASRAMA DAN KEDIAMAN

C2

C3 C4 C5 C6 C7 C8

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN C1.

KESIHATAN

PENDEKATAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN KESIHATAN

a)

Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mencapai taraf kesihatan yang lebih baik, tumpuan adalah diberi kepada penambahbaikan penyampaian penjagaan kesihatan melalui integrasi yang lebih kukuh, peningkatan kualiti perkhidmatan dan mengoptimumkan penggunaan sumber. Beberapa pendekatan untuk mewujudkan skop-skop perkhidmatan kesihatan khusus seperti Pusat Jagaan Harian,

kemudahan khusus rawatan kanser, kardiologi, rehabilitasi dan unit-unit penjagaan kritikal telah dibuat. b) Berpandukan kepada pendekatan di atas, norma bangunan kesihatan yang dinyatakan di dalam Garis Panduan ini akan merangkumi Bangunan Hospital, Pusat Rawatan Harian, Klinik-klinik Kesihatan, Makmal Kesihatan Awam, Kolej Latihan dan juga Asrama Kediaman. c) Bangunan hospital merupakan antara komponen yang paling penting di dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan; dengan itu Garis Panduan ini akan memberikan tumpuan kepada perancangan kemudahan tersebut.

2.

PERANCANGAN BANGUNAN HOSPITAL

Perancangan dan susun atur bangunan-bangunan di dalam projek hospital pada dasarnya mengikut konsep berikut :

a)

Bangunan hospital yang mempunyai empat komponen utama iaitu: i. ii. iii. iv. Kemudahan pesakit dalam (in-patient); Kemudahan pesakit luar (out-patient); Perkhidmatan sokongan klinikal; dan Perkhidmatan sokongan bukan klinikal.

Keempat-empat komponen ini boleh berada di dalam satu bangunan atau di bangunan berasingan yang dihubungkan dengan laluan penyambung.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN C - KESIHATAN

37

iii. Hospital/Institusi Khas. d) Bangunan hospital yang dijelaskan di dalam Garis Panduan ini terbahagi kepada enam kategori iaitu: i. iv. c) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk hospital adalah seperti di dalam Jadual 1C-(i). dan Hospital Pengajar. Hospital Pakar (Major).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Hospital Kuala Lumpur dan Hospital-hospital Negeri. vi. v. ii. JABATAN PERDANA MENTERI b) Secara prinsipnya. Hospital Bukan Pakar (Non-Specialist Hospitals).KESIHATAN 38 . kemudahan-kemudahan sokongan adalah bersifat guna sama atau berpusat bagi mengoptimumkan penggunaan sumber dan reka bentuk hospital perlulah mengambil kira prinsip ini. Hospital Pakar (Minor). Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .

KESIHATAN 39 Edisi Tahun 2008 . Anestesiologi Oftalmologi. mortuary. (bius). d) Contoh bidang-bidang sub-kepakaran tersebut adalah seperti kardiologi. Psikiatri. Kemudahan Pesakit Luar Pakar serta Kecemasan . neurosurgery. ENT Pengimejan Diagnostik. plastic surgery. Ortopedik. Dermatologi (sub-kepakaran) dan Nefrologi (sub-kepakaran) c) Hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital negeri juga menyediakan perkhidmatan bidang sub-kepakaran tertentu yang dikenal pasti dan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan perancangan peningkatan program rawatan perubatan dan kemampuan menyediakan anggota terlatih di bidang-bidang berkenaan. vascular surgery. Pediatrik. perubatan nuklear dan lain-lain lagi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kecemasan (Emergency Medicine). HOSPITAL HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL) / HOSPITAL-HOSPITAL NEGERI a) HKL dan Hospital-hospital Negeri menyediakan kesemua lima belas (15) bidang perkhidmatan kepakaran serta beberapa sub-kepakaran tertentu yang ditetapkan mengikut lokasi wilayah hospital tersebut. b) 15 bidang kepakaran utama yang disediakan adalah Perubatan Am. hematology. e) Ruang-ruang utama di kompleks hospital dapat dikategorikan seperti berikut: i. Kemudahan Pesakit Dalam (wad-wad) . Obstetrik Patologi dan dan Ginekologi. Kemudahan Diagnostik dan Rawatan termasuk: Pengimejan BAB 1: BAHAGIAN C .(In-Patient Services).(Specialists Clinics. ii. Emergency Services). onkologi & radioterapi. Pembedahan Am. iii. urologi. (Otorinolaringologi). kardiotorasik surgeri. Dental (OroMaxillo-Facial) termasuk Pediatrik Dental. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C11.

Public Amenities seperti Kafeteria. vi. JABATAN PERDANA MENTERI - Delivery suite Dewan Bedah Patologi dan mortuary. Hospital Putrajaya. 2.Continuous Medical Education. yang menyediakan rawatan kepakaran di 15 bidang utama serta bidang sub kepakaran tertentu. iv. Hospital Sungai Buloh. iv. Contoh kumpulan hospital ini termasuklah Hospital Serdang. Balai Pelawat dan sebagainya. HOSPITAL PAKAR (MAJOR) a) Hospital Pakar (major) merupakan hospital-hospital selain dari HKL dan Hospital Negeri. Kemudahan Sokongan Perubatan – (Medical Support Services) seperti: Stor perubatan dan Farmasi Central Sterile Services Department (CSSD) Rekod Perubatan Rehabilitasi (fisioterapi dan occupational therapy). dan viii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . v. vii. Research and Quality Assurance.KESIHATAN 40 . Hospital Sungai Petani. Pentadbiran. Kemudahan Pembelajaran Berterusan . Kemudahan Sokongan Bukan Perubatan . Hospital Ampang. Hospital Taiping dan Hospital Sultan Ismail Johor Bahru.Non-Medical Support Services seperti: Sajian Pengangkutan (kenderaan dan Porterage) Perkhidmatan Sokongan yang diswastakan.

b) Komponen ruang yang diperlukan adalah sama dengan lain-lain hospital tetapi keluasan lantai keseluruhannya lebih kecil selaras dengan pengurangan ruang yang terlibat dengan fungsi klinikal. JABATAN PERDANA MENTERI b) Ruang-ruang utama adalah seperti Hospital Negeri dengan ruang tambahan/khas yang diperlukan oleh bidang-bidang sub-kepakaran. HOSPITAL/INSTITUSI KHAS a) Hospital khas atau Institusi Khas adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar serta pesakit dalam di bidang pengkhususan seperti Hospital Psikiatri. 5. Pembedahan Am. Anestesiologi. HOSPITAL BUKAN PAKAR a) Hospital bukan pakar adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar serta pesakit dalam yang dikendalikan oleh pegawai perubatan. 4. Ortopedik. Hospital Rehabilitasi. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Obstetrik dan Ginekologi b) Oleh itu komponen ruang yang diperlukan adalah sama dengan Hospital Pakar (Major). Pediatrik. ruang khas rawatan dan wad-wad khas.KESIHATAN 41 . tetapi lebih kecil keluasannya disebabkan oleh skop perkhidmatan yang lebih kecil. Terdapat juga hospital bukan pakar yang menyediakan rawatan pakar melalui lawatan doktor pakar secara berkala dari hospital pakar yang berdekatan. Hospital Wanita dan Kanak-kanak dan Institut Kanser Negara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 3. HOSPITAL PAKAR (MINOR) a) Hospital Pakar Minor menyediakan perkhidmatan kepakaran terhad kepada 5 hingga 6 bidang kepakaran utama seperti Perubatan Am. peralatan khas untuk diagnostik dan rawatan. Antaranya ialah ruang untuk klinik-klinik sub-kepakaran.

Keperluan ruang bagi kedua-dua institusi ini adalah amat khusus kepada institusi sahaja. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI HOSPITAL a) Norma keluasan ruang lantai bagi sesebuah Jabatan di dalam hospital adalah seperti Jadual 1C-(i). 6. Jadual ini telah ditentukan dengan berpandukan kepada keperluan sebuah Hospital Negeri (antara 700 hingga 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Oleh itu komponen ruang perlu disesuaikan dengan keperluan program pengajarannya selain dari komponen klinikal dan sokongan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . JABATAN PERDANA MENTERI b) Terdapat perbezaan komponen ruang yang diperlukan dalam aspek fungsi klinikal berbanding hospital-hospital lain. HOSPITAL PENGAJAR a) Hospital Pengajar adalah hospital yang menjalankan core business menyediakan latihan perubatan di samping perkhidmatan rawatan.KESIHATAN 42 . tahap kerumitan serta teknologi peralatan yang diperlukan. c) Perbezaan keperluan ruang klinikal adalah mengikut pengkhususan dan perlu disesuaikan dengan skop dan tahap perkhidmatan. norma keluasan lantai setiap Jabatan di dalam hospital-hospital lain tidak boleh melebihi norma yang dinyatakan di bawah. ruang perkhidmatan sokongan (perubatan dan bukan perubatan) adalah hampir sama. Walau bagaimana pun. d) Selain itu terdapat Institusi Khas yang tidak menyediakan rawatan pesakit secara langsung (out-patient atau in-patient care) iaitu Institut Penyelidikan Perubatan dan Pusat Darah Negara.000 katil). b) Oleh itu. 7.

026 709 3. 20. 15.965 150 23.350 1. 16.501 2. 17. Engineering and Maintenance.174 2. surgical dan endoscopy) Centralised Sterile Service Department (CSSD) Pentadbiran Am Dewan Bedah (untuk 10 dewan bedah serta ruang sokongannya) 2. 6.938 1. 8. Bio-Medical and Cleaning. 22.) 1.p. bilik-bilik seminar dan perpustakaan) 1.500 905 5. 14. 3. 13. 7.262 1.313 10. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1C-(i): KELUASAN RUANG LANTAI KASAR BAGI JABATANJABATAN DI HOSPITAL NEGERI JABATAN LUAS (m.100 490 490 1.KESIHATAN 43 .Cleansing) 939 1.112 358 1.261 1. 19. 4.281 3. 12. Porterage and Security. Mortuary Stor perubatan Katering Privatised Support Services (Linen. Anaesthetist Unit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Kecemasan Pengimejan Admission and Revenue Klinik Pesakit Luar (per klinik) Farmasi Pesakit Luar Klinik Pakar (per klinik) Labour and Delivery (untuk 10 bilik bersalin) Neonatal Intensive Care Unit (24 katil) Intensive/cardiac Care Unit (16 katil) Day care (medical.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.586 1. Farmasi Pesakit Dalam Rehabilitation Pathology and Blood Bank Haemodialysis (16 bay) Kemudahan Pembelajaran Berterusan (termasuk auditorium. 21. 9. 18.303 1. 11. 2.604 3. Waste Management.

Pediatrik (20 katil) .p.168 1. teres dan lain-lain) serta ruang-ruang M & E. foyer. 26. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . 27.000 1. JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN LUAS (m. tangga. sila rujuk BAHAGIAN A: .KESIHATAN 44 . surau dan lain-lain).Kelas Satu (20 katil) 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KUARTERS untuk butiran lanjut. sila rujuk BAHAGIAN E: .237 c) Walau bagaimana pun keluasan ruang-ruang ini tidak mengambil kira ruang-ruang guna sama (seperti kafeteria. d) Untuk norma keluasan ruang pejabat dan lain-lain ruang sokongan. ruang legar luar (seperti lobi. Haemo-Dynamic Unit Information Technology Rekod perubatan Wad (keluasan per wad) .092 24.Biasa (28 katil) . e) Untuk norma keluasan lantai kediaman kakitangan penting. 25.PEJABAT.) 130 600 1.

Research and Quality Assurance. Bagi pembangunan projek hospital baru hanya komponen Unit Jagaan Harian sahaja yang perlu ditambah kepada komponen ruang hospital.CDR. yang terdiri dari dewan bedah day-care.ACC) Pusat Rawatan Harian disediakan untuk menampung keperluan rawatan perubatan yang sentiasa bertambah. di samping menjimatkan perbelanjaan pengurusan para pesakit tersebut. wad-wad day-care (surgical dan medical secara berasingan) serta bilik-bilik sokongan lain. PUSAT RAWATAN HARIAN (Ambulatory Care Centre . Pembelajaran Berterusan (Continuous Medical Education). Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .KESIHATAN 45 . Komponen (b) hingga (h) yang disenaraikan adalah sebahagian dari skop hospital biasa. Objektif pusat rawatan harian memenuhi keperluan penduduk dengan menyediakan kaedah penyampaian rawatan secara lebih kos-efektif. Perkhidmatan Rawatan Diagnostik (Diagnostic Service). Ruang-ruang utama adalah seperti di bawah: a) Unit Jagaan Harian (Day-care Unit).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C2 1. Farmasi pesakit luar dengan kemudahan Cytotoxic Drug Reconstitution . Matlamatnya adalah untuk mengurangkan keperluan bilangan katil pesakit dalam (in-patient). Senarai tersebut adalah merupakan pilihan (option) dan mungkin berbeza dari sebuah hospital ke sebuah hospital yang lain. endoscopy suites. b) c) d) e) f) g) h) Perkhidmatan Pesakit Luar/Klinik Pakar. dan Jabatan Rekod dan EDP 3. Jabatan Pentadbiran. 4. Ini dapat dicapai melalui penyediaan rawatan tertentu secara day-care dan pesakit tidak perlu dimasukkan ke wad untuk rawatan. 2.

KESIHATAN 46 . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C3 - KLINIK KESIHATAN 1. b) Perkhidmatan kesihatan ibu dan anak/klinik ibu mengandung dan kanak-kanak (termasuk imunisasi). makmal klinikal. bilik sembahyang. Pentadbiran/pejabat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Rehabilitasi. dan Kemudahan awam (seperti ruang letak kereta. c) d) e) f) g) h) i) j) Program rawatan pergigian/dental clinic dan pasukan pergigian bergerak.(KK5) Klinik Kesihatan Jenis 6 .(KK3) Klinik Kesihatan Jenis 4 . farmasi). Ruang kemudahan kakitangan (seperti pantri.000 orang pesakit 500 hingga 800 orang pesakit 300 hingga 500 orang pesakit 150 hingga 300 orang pesakit 50 hingga 150 orang pesakit kurang dari 50 orang pesakit 2. change room). Pendidikan kesihatan. tempat menunggu dan kafeteria). Ruang-ruang utama di dalam Klinik Kesihatan dibahagikan mengikut program perkhidmatan kesihatan yang disediakan seperti berikut: a) Perkhidmatan kesihatan keluarga/rawatan pesakit luar am kecemasan).(KK2) Klinik Kesihatan Jenis 3 .(KK4) Klinik Kesihatan Jenis 5 . Klinik Kesihatan dibahagikan kepada enam kategori mengikut unjuran kedatangan pesakit sehari seperti berikut: a) b) c) d) e) f) Klinik Kesihatan Jenis 1 . Health Surveillance. Sokongan perubatan (pengimejan. (termasuk unit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .(KK1) Klinik Kesihatan Jenis 2 .(KK6) – – – – – – 800 hingga 1.

Ini dilakukan dengan mewujudkan ruang guna sama.) 12. 3. Klinik Kesihatan Jenis 1 .2.500 8. p. terdapat keperluan ruang tambahan (terutamanya di kawasan pedalaman) bagi perkhidmatan unit bersalin alternatif serta wad pemerhatian/sick bay sebagai mengatasi masaalah kesukaran akses ke hospital.000 . KK 5 dan KK 6) keluasan ruang adalah lebih kecil walaupun skop perkhidmatan yang disediakan adalah sama.(KK 1) Klinik Kesihatan Jenis 2 .NORMA KELUASAN RUANG LANTAI KLINIK KESIHATAN JENIS 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESIHATAN 47 . 2.(KK 3) LUAS (m.650 3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1C-(ii): .8. Bagi klinik-klinik yang lebih kecil (contohnya KK 4.7.000 . Walaupun begitu. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .500 6.000 .(KK 2) Klinik Kesihatan Jenis 3 .

Histopatology/cytology. Makmal Patologi Tahap I. sama ada biochemist. microbiologist atau medical laboratory technologist. Ujian yang dijalankan adalah ujian yang ringkas sahaja. Selain dari skop ujian dua makmal di atas. Skop perkhidmatan boleh dibahagikan kepada lima (5) komponen iaitu Chemical pathology. lokasi dan bilangan kakitangan dan anggota yang akan ditempatkan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C4 1. jabatan pesakit luar hospital dan dianggotai oleh juruteknologi makmal perubatan. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Makmal Patologi Tahap III. i. disediakan di klinik kesihatan. Setiap komponen perkhidmatan adalah berbeza dan memerlukan ruang dan peralatan yang berbeza bergantung kepada jenis perkhidmatan. Ujian yang dijalankan adalah meliputi ujian ringkas serta ujian yang lebih terperinci melibatkan penggunaan analyzer machines serta teknikteknik yang lebih rumit. Perkhidmatan makmal boleh dikategorikan seperti berikut: a) Makmal Perkhidmatan Patologi Penyediaan makmal patologi perlu disediakan mengikut skop serta tahap perkhidmatan yang akan diberikan di kemudahan tersebut. sama ada biochemist. 2. Hematology and transfusion medicine dan Forensic pathology. ialah makmal utama di hospital yang diketuai oleh pegawai sains. merupakan makmal utama di hospital yang diketuai oleh pakar patologi dengan dibantu oleh pegawai sains. Makmal Patologi Tahap II. Microbiology.KESIHATAN 48 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iii. ii. MAKMAL Objektif penyediaan makmal adalah untuk menyediakan perkhidmatan patologi di hospital serta klinik kesihatan untuk diagnosis penyakit. perkhidmatan pencegahan dan kawalan penyakit (disease control) bagi program kesihatan awam serta menyediakan kemudahan untuk research and development bagi sistem kesihatan secara keseluruhan. microbiologist atau medical laboratory technologist. makmal ini mempunyai tambahan bidangbidang pengkhususan yang lebih kompleks.

Cytogenetics dan Mycology. biochemistry. dan v. Analisis dan diagnosis dijalankan di makmal-makmal patologi. Seksyen Alam Sekitar.PEJABAT sebagai rujukan. Virology. yang menjalankan ujian pengawalan kualiti terhadap tahap kebersihan dan kesihatan tempat-tempat awam. JABATAN PERDANA MENTERI iv. Seksyen Epidemiologi. dan mikrobiologi terhadap spesimen yang diterima dari agensi di daerah atau negeri. adalah makmal utama di HKL. yang menjalankan aktiviti melalui food microbiology laboratory. Selain daripada ruang-ruang fungsi seperti di atas. b) Makmal Kesihatan Awam Fungsi utama Makmal Kesihatan Awam ialah sebagai pusat rujukan bagi pengawasan dan pemantauan penyakit berjangkit. iii. Sila lihat BAHAGIAN A: . Ujian yang dijalankan meliputi semua ujian dijalankan oleh makmal tahap yang lebih rendah serta ujian-ujian khas yang lebih rumit. microbiology dan cytology (bagi cancer screening). ii. khasnya penyakit-penyakit tropika yang memerlukan ruang makmal vector. makmal biochemistry. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Seksyen Kawalan Kualiti. makmal serology. chemical pollution and food additive lab. Selain 5 komponen ujian yang telah dinyatakan di atas. menjalankan pengawasan dan pemantauan penyakit dan kualiti makanan secara keseluruhan. iv. mengkaji kesan persekitaran terhadap kesihatan. Ruang-ruang utama bagi keperluan makmal tersebut adalah dibahagikan seperti berikut: i.KESIHATAN 49 . Seksyen Kawalan Mutu Makanan. melebihi kerumitan ujian-ujian di Makmal Tahap III. Seksyen Kawalan Penyakit. Makmal Patologi Tahap IV. pesticide remnant laboratory.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. industrial and environmental contamination. ruang-ruang pentadbiran dan sokongan berpusat juga diperlukan. natural toxin dan mycotoxin laboratory. komponen lain termasuklah ujian-ujian Immunology.. IMR dan hospitalhospital rujukan yang diketuai oleh pakar patologi serta dibantu oleh pakarpakar lain dan biasanya mempunyai kepakaran sub-specialty di bidang patologi.

2. 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. hingga 450. PEJABAT KESIHATAN Pejabat Kesihatan terbahagi kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. jurupulih cara kerja dan lain-lain bidang seperti senarai di atas. jurupulih anggota. Komponen piawai sesebuah klinik desa adalah terdiri dari bangunan klinik dengan 2 buah kuarters untuk jururawat masyarakat. Keperluan dan norma ruang bagi bangunan-bangunan di atas adalah seperti yang terdapat di dalam BAHAGIAN B: – PENDIDIKAN. p. Kolej Jururawat Masyarakat. 3.KUARTERS. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C51.KESIHATAN 50 . Kolej Inspektor Kesihatan dan Kolej Juruteknologi Makmal Perubatan. Klinik ini dianggotai oleh jururawat masyarakat. Kolej Pembantu Perubatan. KOLEJ LATIHAN Kolej-kolej latihan yang terdapat di bawah KKM merangkumi Kolej Sains Kesihatan Bersekutu. BAHAGIAN C71. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu mempunyai kombinasi beberapa kategori pelatih termasuk jururawat.00 m. Luas lantai bagi Klinik Desa adalah di dalam lingkungan 420. Kolej Kejururawatan. 2. juru x-ray. Untuk norma keluasan kuarters sila rujuk BAHAGIAN E: . BAHAGIAN C61. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Ruang-ruang yang disediakan adalah mengikut norma seperti yang terdapat di dalam BAHAGIAN A: – PEJABAT. KLINIK DESA Klinik Desa adalah kemudahan yang menyediakan perkhidmatan kesihatan asas terutamanya di kawasan luar bandar. p.00 m.

Jururawat Terlatih Anggota yang sedang dalam perkhidmatan 3.ASRAMA. Pelatih (Jururawat/Pembantu Perubatan/ Anggota Sains Kesihatan Bersekutu) Anggota pelatih yang belum memasuki perkhidmatan 2. Ruang Kediaman (living quarters proper).00 m. ii. p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C8 . Pegawai Perubatan Pelatih Anggota profesional yang telah memasuki perkhidmatan. p. 51 Edisi Tahun 2008 .ASRAMA DAN KEDIAMAN 1. KEDIAMAN JURURAWAT a) Norma keluasan ruang lantai bagi kediaman jururawat yang menempatkan jururawat dari berbagai pangkat (combination) adalah terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu: i.00 m. Untuk norma keluasan dan kelayakan asrama bagi ketiga-tiga kategori kakitangan dan pegawai di atas. 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sila rujuk BAHAGIAN F: . Sisters’ Suite (termasuk tandas) ii Housekeeper’s Suite BAB 1: BAHAGIAN C .KESIHATAN = 42. = 110. Terdapat 3 kategori pelatih/kakitangan/pegawai yang menggunakan kemudahan asrama yang dilaksanakan oleh KKM seperti berikut: KATEGORI KAKITANGAN TAHAP PERKHIDMATAN 1. 3. dan Ruang Sokongan Yang Berkongsi (common user) b) Ruang Kediaman i.

00 m. ruang menunggu. ruang ampaian. lobi dan lain-lain. dormitori tugas malam (night duty dormitory). ii. stor. laluan. bilik air. seorang. Ruang-ruang ini berubah mengikut keperluan dan campuran pangkat jururawat yang akan ditempatkan. dapur. Satu orang sebilik (single room) untuk Staff Nurse/Jururawat Masyarakat = = 14.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESIHATAN 52 . p. bilik sembahyang. tangga.50 m. iv. 50.00 m. p. utiliti. Houseman Quarters c) Ruang Sokongan Berkongsi: i. ruang legar. Ruang-ruang ini termasuk dewan makan. JABATAN PERDANA MENTERI iii. c) Norma keluasan ruang lantai bagi ruang-ruang sokongan adalah sebanyak 16. pejabat am. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . ruang rekreasi (seperti bilik bacaan dan ruang rehat). p.

BANGUNAN JABATAN PENJARA D4 .BANGUNAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT .BANGUNAN ANGKATAN TENTERA D3 .BAHAGIAN D KESELAMATAN D1 .BANGUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA D2 .

sesuatu kompleks itu akan berbeza dari segi saiz dan kemudahan yang disediakan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D: KESELAMATAN 1. iii. iii. Jabatan Penjara. ii. dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. c) Projek-projek penjara pula biasanya mempunyai tiga komponen besar iatu: i. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bergantung kepada jenis projek. zon penjara. d) Walau bagaimanapun. Angkatan Tentera Malaysia (ATM). keperluan dan lokasinya. ii. ii. iv. iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bangunan rekreasi. projek-projek PDRM. dan bangunan kemasyarakatan/keagamaan. di mana bangunan-bangunan tersebut boleh dibahagikan kepada lima kategori.KESELAMATAN 53 . zon pentadbiran. v. iaitu: i. JENIS-JENIS BANGUNAN KESELAMATAN: a) Bangunan-bangunan keselamatan dalam Bahagian ini meliputi bangunanbangunan bagi perkhidmatan seperti berikut: i. iii. bangunan pentadbiran. b) Secara amnya. ATM. Polis DiRaja Malaysia (PDRM). dan zon penempatan perumahan kakitangan dan kemudahan. dan Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah terbentuk di dalam satu kompleks. bangunan kediaman. bangunan-bangunan sokongan/operasi dan stor.

000 orang. tandas dan pantri Stor Am (bangunan berasingan) Kediaman mengikut keperluan (seperti kuarters Kelas F) Rekreasi (kawasan lapang seperti gelanggang permainan) JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KELUASAN LUAS (m. pantri dan bilik fail Elemen Penyiasatan termasuk bilik Pegawai Penyiasat. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D11. BANGUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) Bangunan-bangunan PDRM boleh dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut fungsi. bilik Cawangan Khas. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Ianya mengandungi komponen-komponen seperti pejabat pentadbiran. yang mengandungi komponen-komponen seperti Bangunan Balai dengan ruang pejabat laporan.000 . bilik mesyuarat. dengan keluasan tapak kira-kira 0. kuarters dan kemudahan keselamatan (lokap. unit pentadbiran.KELUASAN KASAR MAKSIMUM PONDOK POLIS PERKARA Pentadbiran merangkumi Pejabat Ketua Polis.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. keperluan serta lokasi. Pejabat Timbalan Ketua Polis.KESELAMATAN 54 . Keperluan perkhidmatannya boleh dipecahkan kepada beberapa jenis seperti berikut: a) Pondok Polis. bilik penerangan dan bilik gerakan.) 135 44 96 62 50 387 484 Katakan 485 b) Balai Polis Bandar. stor senjata dan stor barang kes). bilik Penolong Pegawai Penyiasat dan Pejabat Detektif Elemen Pejabat Pertanyaan yang terdiri dari kaunter dan pejabat aduan/pertanyaan. dengan keluasan tapak kira-kira 2 .000 orang. tempat barang kes.8 hektar (2 ekar) bagi kawasan dengan kepadatan penduduk seramai 5.10 ekar) bagi kawasan tadahan penduduk seramai 10.15. berek bujang dan surau. bilik persalinan/ruang solat. pejabat pentadbiran. p.4 hektar (5 . bilik soal siasat dan bilik tahanan/bilik pemeriksaan Logistik dan Kebajikan merangkumi bilik senjata api dan ruang mengosong senjata. JADUAL 1D-(i): . ruang menunggu.10. kuarters.000 . bilik maklumat.

iii. bilik rawatan.) Bangunan Balai Polis termasuk pejabat pertanyaan. pejabat logistik dan pejabat cawangan khas. bilik pegawai penyiasat (tugas 24-jam). bilik mesyuarat/gerakan. bilik penerangan.400 c) Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD). bilik pegawai siasatan Bahagian Jenayah. bengkel semboyan. bilik tahanan juvenil dan ruang solat Pejabat Pentadbiran yang mengandungi pejabat am . bilik pemeriksaan OKT (lelaki dan perempuan). stor senjata. bilik Ketua Polis Balai dan bilik Penolong Ketua Polis Balai. bilik pengecaman/pemerhati. bilik salinan laporan dan bilik melawat Ruang/Bilik Tahanan termasuk bilik dokumentasi. pejabat pegawai penyiasat. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(ii): KELUASAN KASAR MAKSIMUM BALAI POLIS BANDAR PERKARA LUAS (m. bilik peguam. stor Light Strike Force (LSF).6 hektar (10 . bilik pegawai Cawangan Khas. p. bilik pengawal lokap. Bangunan Ibu Pejabat yang mengandungi pejabat pentadbiran/ pengurusan. bilik soal siasat. kemudahan sukan. solat dan barang kes Kediaman seperti kuarters Kelas F dan berek bujang mengikut keperluan JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KELUASAN 396 204 480 40 1. dan Garaj dan stesen minyak. kuarters. bilik detektif. bilik TMT. ruang menulis laporan. bilik pegawai Narkotik. bilik pegawai perhubungan awam. ruang senaman. bilik tahanan (lelaki dan perempuan).KESELAMATAN 55 . bilik persalinan. ruang mengosong senjata. makmal forensik. kenderaan/bengkel.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.120 1. ruang menunggu. ii. kemudahan keselamatan. stor/pantri. dengan keluasan tapak kira-kira 4 . Bangunan Balai dengan ruang pejabat laporan. bilik sarjan Multi Purpose Vehicle (MPV). bilik pegawai Trafik. pejabat bujang dan surau. stor kebal forensik. bilik gerakan. bilik sarjan bit/rondaan dan bilik rehat/stand-by Logistik dan Kebajikan iaitu bilik-bilik sokongan seperti tandas.400 Katakan 1. pejabat siasatan jenayah. persalinan.15 ekar) dan bilangan kakitangan seramai 520 orang terletak di setiap daerah dan mengandungi komponen-komponen di bawah: i. berek Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .

bilik LSF. pejabat am trafik. penyelia komputer.8 Lapang Sasar Dalaman mengandungi bilik kawalan. bilik jurugambar trafik. ruang menunggu.4 Lokap mengandungi bilik tahanan lelaki. dapur dan stor. 157 1. bilik pegawai penyiasat trafik.2 One-Stop-Centre mengandungi bilik trauma. bilik melawat. pejabat am. bilik pegawai. bilik pegawai. bilik Penolong Ketua Polis. bengkel senjata. tahanan cawangan khas. pejabat am. bilik soal siasat. 533 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik gerakan trafik. bilik gerakan trafik.5 Kafeteria mengandungi ruang makan. bilik fail.IP). bilik sarjan stor persenjataan.) 1. 124 1.7 Persenjataan mengandungi bilik pegawai. bilik bayaran kompaun. bilik pegawai. ruang menunggu. bilik persalinan (lelaki dan perempuan). ruang sembahyang.331 1. dan stor balai 250 1. pejabat daftar kertas siasatan (investigation papers . bilik VIP.1 BANGUNAN PENTADBIRAN Bahagian Trafik yang mengandungi pejabat pertanyaan. elemen back-up (siasatan jenayah). bilik fail IP. 450 1. penguatkuasaan trafik dan lain-lain. ruang mengosongkan senjata. p. ruang pejabat bilik simulasi dan bilik utiliti.KESELAMATAN 56 . ruang black maria dan CCTV Intercom Security (pegawai lokap) 1. pejabat am penyiasatan trafik. bilik senjata daerah. ruang menunggu. 1. ruang gerobok lokap. bilik komputer/server. bilik senjata balai. bilik laporan. ruang menunggu. elemen balai. kiosk dan ruang menunggu 315 1.6 Stor Transit mengandungi stor am. ruang senaman cawangan lelaki/ perempuan dan cawangan khas. bilik pengecaman/pemerhati. bilik am. bilik pegawai. bilik detektif dan bilik mesyuarat. ruang pengawal lokap. lapang sasar menembak (8-lane). pejabat am bekalan dan ruang pemunggahan barang.3 Balai Polis mengandungi bilik Ketua Polis Balai. bilik maklumat balai. tahanan perempuan/ kanak-kanak. 216 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(iii): KELUASAN KASAR MAKSIMUM IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) PERKARA LUAS (m.

bilik ketua kerani (kewangan).Bahagian teknik/foto mengandungi pejabat am. ruang serba guna. stor selenggara. bilik sarjan D1/D2. bilik ASP dan Inspektor Hal Ehwal Awam.Risikan jenayah mengandungi pegawai pentadbiran. pejabat am. bilik pegawai pentadbiran/penyelarasan. bilik peti besi.11 Cawangan Narkotik mengandungi Ketua Bahagian Narkotik. bilik sarjan Gerakan. bilik fotostat. ruang tahanan sementara. ruang tahanan sementara. bilik-bilik Pegawai Kebajikan Perkep.15 Pejabat Bahagian Pengurusan mengandungi bilik Ketua Bahagian Pengurusan Daerah. ruang menunggu. bilik utiliti. . 1. bilik pegawai. pejabat am. stor fail (doket). bilik fotostat. stor CSI. bilik inspektor dan sarjan mejar/sarjan. bilik siasatan. pejabat am .015 1. . bilik fotostat.Pengawal Pengiring iaitu Bilik pengawal pengiring. bilik latihan dalam perkhidmatan. C4I dan lain-lain. 273 1. pejabat am pentadbiran. bilik mesyuarat. Inspektor dan Sarjan Pelancongan. stor peta dan bilik Gerakan. ruang menunggu. pejabat am. bilik DSP. bilik stor. bilik kaunseling. bilik soal siasat. bilik mesyuarat/taklimat. bilik gerakan dan bilik gerakan/mesyuarat khas 290 1. bilik komputer. bilik ASP dan Inspektor Latihan/sukan. bilik Inspektor. inspektor pentadbiran. bilik operasi taklimat.Kongsi gelap mengandungi bilik pegawai. bilik detektif. konsol operator. -Teknologi maklumat seperti bilik inspektor IT. stor CSI .Siasatan jenayah mengandungi bilik-bilik pegawai penyiasat.KESELAMATAN 57 Edisi Tahun 2008 . ruang tahanan sementara. bilik ujian air kencing. pejabat am. pejabat am BAKA. bilik fotostat. bilik kebal. pejabat am pengurusan. bilik kebal. bilik foto Pentadbiran jenayah mengandungi pejabat am. ruang menunggu. bilik fail. utiliti. stor fail BAKA dan lain-lain. bilik kebal . bilik fail.13 Cawangan Khas merangkumi bilik ketua bahagian khas daerah.12 Bahagian Logistik mengandungi bilik Ketua Bahagian Logistik daerah. ruang menunggu. bilik fotostat. bilik fotostat dan bilik gerakan/mesyuarat 300 1. pejabat CSI. bilik ASP dan Inspektor BAKA. bilik mesyuarat/taklimat. sarjan D7.16 Bahagian Gerakan merangkumi bilik Ketua Bahagian Ketenteraman Awam Daerah.17 Bahagian Komunikasi merangkumi one-stop-centre. bilik air. stor barang kes. sarjan mejar dan sarjan operasi. pejabat am. JABATAN PERDANA MENTERI 1. bilik pegawai Pelesenan. PABX/Bilik bateri. pejabat am. ASP. utiliti. bilik pegawai dan pejabat am. stor. makmal forensik. pejabat daftar kertas. 173 1. bilik operasi taklimat. pejabat CSI. pejabat daftar kertas dan bilik fotostat. bilik penyelia. bilik Timbalan KPD.9 Bahagian Jenayah mengandungi bilik Ketua Bahagian Siasatan Jenayah. pejabat daftar IP. ruang serba guna. bilik siap sedia. bilik fail.10 Cawangan Mahkamah mengandungi bilik Ketua Pegawai Pendakwa. bilik ASP dan Inspektor Tatatertib. bilik rehat/ solat. bilik mesyuarat. bilik mesyuarat. bilik siap sedia. bilik komputer.14 Pejabat KPD Dan Timbalan KPD mengandungi pejabat Ketua Polis Daerah (KPD). 258 1. 129 1. pejabat am.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik gelap. bilik komputer. sarjan D4/D10. bilik-bilik pegawai. server. Bilik BAB 1: BAHAGIAN D . 738 1.

54 4. pelupusan. Konsol VHF bersepadu. bilik rehat dan tandas 24 4. ruang menunggu. pejabat am dan utiliti 64 3. bilik barang ganti terpakai. bilik penyelia pemandu. dokumen dan kaunter pejabat 300 2. KMC/Mini IGC. penyelia stesen.3 Cawangan Kenderaan: merangkumi bilik pegawai .1 KENDERAAN DAN BENGKEL Bengkel: merangkumi bilik ketua bengkel. 2.18 Tandas (Lelaki Dan Perempuan) 150 2. bilik elektrik. bilik tidur. pejabat am.1 Magazine house: untuk 54 m. ruang kerja dan pemasangan radio mobile. 390 3. 110 3. p.2 Pejabat Pound Trafik: 300 3. bilik pemandu tunggu sedia 24 jam. p. ruang kerja kimpalan dan mengecat. JABATAN PERDANA MENTERI SDF.5 Pam cuci kenderaan -Pam air tekanan tinggi (8 m. LAIN-LAIN 4.5 Pusat depoh sampah BAB 1: BAHAGIAN D . bilik tayar. ruang kerja pemeriksaan. 422 1.KESELAMATAN 58 Edisi Tahun 2008 . bilik penyenggaraan.) -3 ruang kosong (40. 3. pejabat am.2 Stesen PMP: untuk 100 m. 3.1 BANGUNAN BERASINGAN Stor Barang Kes: merangkumi ruang perkakas. ruang gegas.2 Multi Purpose Vehicle (MPV) merangkumi bilik Sarjan Mejar dan Sarjan MPV. p. bilik peralatan am.4 Pondok pengawal: merangkumi kaunter. bilik dadah. bilik alat tulis dan lain-lain. bilik panel heating. pusat saifer. pejabat mencuci kenderaan. p. 4. bilik sample. 4. -Kenderaan berat . penyelia juruteknik siap-sedia.4 Garaj simpanan kenderaan (kawasan terbuka) -Kenderaan ringan .3 Tangki sedut dan rumah pam - 4. rawatan bateri. p. penolong pegawai pengangkutan. setiap satu) = 121 m.untuk 10 buah = 240 m. Bilik RBS. bilik mesyuarat dan lain-lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.5 m. p. Bilik UPS/CEB/CIU.untuk 30 buah = 345 m. bilik air-compressor.

dengan keluasan tapak kira-kira 6 . kafeteria/dapur. BAB 1: BAHAGIAN D . tandas lelaki dan perempuan. Cawangan Pendaftaran Terbuka/Sulit. ruang menunggu. pejabat setiausaha. E dan F mengikut kelayakan - 5.1. Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK). bilik guru. IPK mengandungi komponen seperti di dalam Jadual 1D(iv).1 Kuarters: Rumah kediaman kelas C. Cawangan Tatatertib. JADUAL 1D-(iv): KELUASAN KASAR MAKSIMUM IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN PERKARA LUAS (m. ruang menunggu. BANGUNAN PENTADBIRAN 1.1 Pejabat Ketua Polis Negeri dan Timbalan Ketua Polis Negeri mengandungi pejabat KP Negeri. Dewan Serba Guna: merangkumi pentas. bangsal. mihrab. Bahagian Pelesenan.20 ekar) di setiap ibu negeri. stor. KEDIAMAN 5. bilik rehat. bilik kitab. Dihadkan untuk jenis 2gelanggang badminton sahaja 960 6. pejabat setiausaha. bilik jamuan dan juga bilik-bilik Pegawai Cawangan Perkhidmatan/Perjawatan.991 12. BANGUNAN KEMASYARAKATAN 6. ruang menunggu. wuduk lelaki dan perempuan. D. kelas. bilik air.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik Penolong KJP. bilik TKP Negeri.2. bilik jenazah.2 Mes pegawai: merangkumi 3 bilik tidur dan ruang rehat Kuarters Transit 265 5. bilik rehat.488 Katakan 12. pantri. 400 6. serambi. bilik dokumen. perempuan dan bilik kawalan.500 JUMLAH KELUASAN d. bilik serba guna. bilik perpustakaan. bilik mesyuarat. bilik persalinan lelaki.2 Edisi Tahun 2008 . tandas lelaki dan perempuan.3 Surau (untuk 250 jemah): merangkumi dewan sembahyang. Tadika dan Perkep: merangkumi lobi. pejabat tandas lelaki dan perempuan. bilik mesyuarat/taklimat.8 hektar (15 . Cawangan Latihan. bilik imam/siak.KESELAMATAN 59 311 1. pejabat - JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) 9.p) 1. JABATAN PERDANA MENTERI 5. bilik perpustakaan. bilik utiliti. bilik air dan bilik dokumen Jabatan Pengurusan mengandungi bilik Ketua Jabatan Pengurusan.

Bahagian Teknologi Maklumat. bilik-bilik perekod. bilik mesyuarat/taklimat.172 1. 124 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik pegawai/ASP Pendakwaan. bilik mesyuarat.478 1. Cawangan Kebajikan. 611 1. Unit Polis Pelancong.3 Jabatan Ketenteraman Awam mengandungi bilik Ketua Jabatan Ketenteraman Awam/KTN.11 Kafeteria mengandungi ruang makan. bilik Timbalan Ketua JSJ. bilik soal siasat -Bilik Proses Foto dan Peralatan Lengkap mengandungi pejabat jurufoto. Bahagian Bekalan.P.9 Cawangan Khas (CK) merangkumi pejabat Ketua Cawangan Khas (KCK).8 Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) mengandungi bilik Ketua JSJK. bilik mesyuarat KJL. setor statistik. pejabat-pejabat am dan pentadbiran berkaitan. bilik operasi taklimat. bilik-bilik mesyuarat bahagian berkenaan. bilik pengasingan dan lain-lain 1. bilik kebal dan lain-lain.) 2.020 1. bilik-bilik fail. bilik UTK. ruang pentadbiran am. bilik trafik cops. pejabat logistik. JABATAN PERDANA MENTERI Bahagian Hal Ehwal Awam.10 Lokap mengandungi ruang-ruang seperti yang terdapat di IPD 1. bilik komputer dan lain-lain 1. pejabat pentadbiran JL. bilik-bilik perekod. pejabat daftar I. setor dan lain-lain (termasuk lapang sasar dalaman 8-lorong seluas 533 m. Timbalan Ketua JSJK. bilik-bilik kebal dan lain-lain.5 Jabatan Logistik (JL) yang mengandungi bilik Ketua Jabatan Logistik (KJL). pejabat eskot. bilik CCC. bilik mesyuarat. pejabat am. pejabat am. bilik gerakan JSJ. pejabat pentadbiran.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ruang menunggu.7 Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) mengandungi bilik Ketua JSJN. bilik-bilik pegawai turus dan ruang-ruang untuk Bahagian Persenjataan.173 1.804 1. bilik gerakan. 638 1. bilik soal siasat. bilik pegawai-pegawai gerakan. pejabat siasatan. p. lokap. bilik makmal mini. pejabat waran tangkap. Bahagian Kewangan. stor. ruang menunggu. pejabat pentadbiran. bilik Ketua Trafik Negeri. bilik-bilik pegawai. bilik perekod. stor. bilik siap sedia. bilik mesyuarat. pejabat rondaan. dapur dan stor.KESELAMATAN 60 . 1. bilik tahanan sementara dan lain-lain. Cawangan Kem Komandan.. bilik perekod. lokap tahanan. bilikbilik fail.331 1. bilik statistik. ruang tamu.4 Bahagian Trafik yang mengandungi pejabat pentadbiran. pejabat Timbalan KCK 1 dan 2. bilik-bilik pegawai Cawangan Khas. bilik komputer. bilik kebal dan lain-lain.6 Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) mengandungi bilik Ketua JSJ. bilik-bilik pegawai trafik. 3. bilik CMT Pengurusan Krisis. pejabat point duty. Bahagian Pengangkutan. bilik soal siasat. bilik rehat pegawai.295 1. pejabat pentadbiran. 1. bilik tahanan sementara. bilik gerakan. pejabat soal siasat. bilik gerakan trafik/ mesyuarat/taklimat dan lain-lain. bilik komputer. Bahagian Bangunan. konsol VHF Bersepadu. stor HPMV. bilik pejabat HPMV. bilik-bilik pegawai. bilik perekod. bilik soal siasat. bilik pejabat risikan jenayah D4. bilik pegawai-pegawai CCC. -Bilik Pejabat D5/D7/D9 mengandungi bilik-bilik pegawai penyiasat. Bilik Rekod. Bahagian Komunikasi.

p.5 Pam cuci kenderaan -Pam air tekanan tinggi (8 m. p.0 m.2 MPV merangkumi bilik SM dan Sarjan MPV.0 m. JABATAN PERDANA MENTERI 1. - 4.1 Bengkel merangkumi bilik/ruang seperti di IPD 390 3. pejabat am dan utiliti 64 3.) -3 ruang kosong (40. p.2 Stesen PMP untuk 100.4 Pondok Pengawal merangkumi kaunter. p.3 Cawangan Kenderaan merangkumi ruang-ruang seperti di IPD 110 3./kenderaan) -Kenderaan berat – ( 24.5 Pusat Depoh Sampah - 5.3 Tangki sedut dan rumah pam - 4. E dan F mengikut kelayakan - 5.5 m.0 m.12 Tandas (Lelaki dan Perempuan) 150 2.0 m. LAIN-LAIN 4.4 Garaj simpanan kenderaan -Kenderaan ringan – ( 11. setiap satu atau 121. - 4.KESELAMATAN 61 . p.1 Kuarters: Rumah kediaman kelas C. bilik rehat dan tandas 24 4. D. p. BANGUNAN BERASINGAN 2. KENDERAAN DAN BENGKEL 3./kenderaan) - 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1 Stor Barang Kes merangkumi ruang-ruang seperti di IPD 300 2. p. KEDIAMAN 5.2 Mes Pegawai/Kuarters Transit merangkumi 3-bilik tidur dan ruang rehat 265 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .6 Ruang letak kenderaan kemalangan (kereta dan motorsikal) - 4.2 Pejabat Pound Trafik 20 3.) - 3.52 m.1 Magazine House untuk 54.

dewan rekreasi pegawai kanan dan dewan rekreasi anggota pangkat rendah. astaka.3 Surau (untuk 250 orang) merangkumi dewan sembahyang. BANGUNAN KEMASYARAKATAN 2. Pejabat Cawangan Tatatertib. Cawangan Teknologi Maklumat. Stesen PMP. bilik persalinan lelaki dan perempuan dan bilik kawalan. Dihadkan untuk memuatkan 2 gelanggang badminton.300 JUMLAH KELUASAN e.KESELAMATAN 62 .14 Tadika dan PERKEP merangkumi lobi. bengkel komunikasi. tandas lelaki dan perempuan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik jenazah. bangsal. Cawangan Bekalan (Pusat Agihan). bilik serba guna. Operasi dan Stor – yang merangkumi Cawangan Pengangkutan. 960 2. Pejabat Cawangan Kem Komandan. taman permainan. Pejabat Pentadbiran Batalion. Pejabat Cawangan Risikan/Gerakan. - JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) 16. kafetaria/dapur.KUARTERS untuk maklumat lanjut.300 Katakan 20. Pejabat Cawangan Komunikasi dan Pejabat Ketua Kompeni. Pejabat Cawangan Latihan. Kem Pasukan Polis Hutan – Batalion PGA.240 20. serambi dan stor 6. iv. kenderaan. Bangunan Rekreasi yang mempunyai komponen seperti dewan serbaguna. padang bolasepak. tandas lelaki dan perempuan. iii. tandas lelaki dan perempuan. ii. pejabat Cawangan Persenjataan. garaj simpanan i.13 Dewan Serba Guna merangkumi pentas. bilik utiliti. mihrab. ruang wuduk lelaki dan perempuan. kantin dan stor peluru. Bangunan Kediaman Sila rujuk BAHAGIAN E: . mempunyai keanggotaan seramai 800 orang dan mengandungi komponen-komponen di bawah iaitu: Bangunan Pentadbiran – yang merangkumi ruang-ruang seperti Pejabat Komander. pejabat. Bangunan-bangunan Sokongan. pejabat. bilik kitab. bilik guru. bilik darjah. JABATAN PERDANA MENTERI 5.

800 JUMLAH KESELURUHAN Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Keluasan lantai bagi bangunan Batalion PGA adalah seperti Jadual 1D-(v). Kemudahan-kemudahan lain termasuk padang kawad (untuk 500 orang) lengkap dengan Balai Tabik dan Drill Shed. litar rentas halangan. lapang sasar terbuka. JADUAL 1D-(v): KELUASAN KASAR MAKSIMUM BAGI BATALION PGA PERKARA 1.730 1. pondok pengawal.600 1.) 1. dan vi. JABATAN PERDANA MENTERI v.790 Katakan 8.400 - 1. Operasi Dan Stor Seperti di Perenggan e(ii) di atas.KESELAMATAN 63 . Bangunan Pentadbiran Seperti di Perenggan e(i) di atas 2 Sokongan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kemasyarakatan dan Keagamaan mengandungi kemudahan surau. kuarters transit dan pagar keselamatan JUMLAH KELUASAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) LUAS (m. arked.032 8. kuarters transit dan pagar keselamatan. taman permainan (terbuka) 5 Kemasyarakatan Dan Keagamaan Surau (untuk 200 orang) Tadika (untuk 120 orang) PERKEP 6 Kemudahan Lain Arked Padang Kawad Pondok Pengawal. tidak termasuk Garaj simpan kenderaan (ruang terbuka 80 bay) 3 Bangunan Kediaman (Mengikut keperluan dan kelayakan) 4 Bangunan Rekreasi Dewan serba guna (keluasan 3-gelanggang badminton) Dewan rekreasi pegawai kanan Dewan rekreasi anggota pangkat rendah Astaka. lapang sasar.000 750 - 250 300 275 600 7. padang bola sepak. p. tadika dan bangunan PERKEP.

iv. Pangkalan Hadapan Polis Merin. bahagian komunikasi. pantri dan pejabat unit selam 223 3 Bahagian Komunikasi termasuk bilik penyelia. bilik maklumat/taklimat. stor fail tertutup.) 160 2 Bahagian Gerakan termasuk Bilik Pegawai Gerakan. bahagian gerakan. Kem Pasukan Polis Hutan – Briged PGA. stor am (transit) 504 5 Bangunan Sokongan. ii. yang mempunyai keanggotaan seramai 900 hingga 2. p. bilik gerakan. Bangunan Kediaman termasuk kuarters dan kuarters transit. explosive store house. mempunyai keanggotaan seramai 60 hingga 80 orang dengan komponen ruang di dalam setiap pangkalan terdiri daripada: i. bilik pegawai petugas. konsul operator. stor/komunikasi 40 4 Bahagian Bot Ronda meliputi Bilik Pegawai Pemerintah. Tengah. bilik amhasnet. bilik Inspektor Pentadbiran. JABATAN PERDANA MENTERI f.500 orang mengandungi 1 hingga 3 batalion di dalamnya. bilik gunasama ketua ronda. Lokasi projek ini terletak di empat zon utama iaitu di Zon Utara. ammunition administration/workshop. bilik Penolong Pegawai Pemerintah. Tenggara dan Sabah/Sarawak. dan v. JADUAL 1D-(vi): KELUASAN KASAR BAGI PANGKALAN HADAPAN POLIS MERIN BIL 1 PERKARA Bangunan Pentadbiran termasuk pejabat Pegawai Pemerintah Pangkalan. rumah pam/rumah cuci. iii. pondok pengawal. bengkel-bengkel. Bangunan Rekreasi seperti dewan serbaguna. Kemasyarakatan dan Keagamaan seperti PERKEP. mes pegawai kanan dan mes pegawai rendah. pejabat am. taman permainan. pandu arah dan teknikal. Bangunan-bangunan Sokongan. Operasi dan Stor merangkumi bangunan pengangkutan. Operasi Dan Stor seperti bengkel pembaikan/ BAB 1: BAHAGIAN D . tadika dan surau. bahagian bot ronda dan menara kawalan. bilik IT/komputer. bilik bersedia (24-jam). pejabat tata tertib. padang kawad/helipad. bilik rehat dan menara kawalan LUAS (m. bilik solat (lelaki/perempuan). g.KESELAMATAN 64 Edisi Tahun 2008 . Bangunan Pentadbiran yang mengandungi Pejabat Am (Pengurusan dan Pentadbiran). stor fail terbuka.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. pejabat guna sama. Penolong Pegawai Pemerintah. pejabat am /bengkel gerakan. stesen PMP. jeti berbumbung. skid tank dan kantin. floating pontoon.

bengkel-bengkel dan rumah pengawal adalah disediakan.(kawasan terbuka) Stor POL. 20. dengan keanggotaan seramai 80 orang mempunyai pejabat pentadbiran selain dari stor-stor bagi setiap keperluan.250 JUMLAH KESELURUHAN h.235 Katakan 3. pondok pengawal dan kantin (bangunan) 200 7 Bangunan Kediaman Mengikut kelayakan (Sila rujuk Bahagian E: . Norma keluasan ruang kerja bagi kakitangan PDRM mengikut Surat Pekeliling Am Bilangan 14 Tahun 1982 yang disesuaikan adalah seperti Jadual 1D-(vii). 2. aerial farm.KESELAMATAN 65 . Komponen-komponen ruang seperti pejabat pentadbiran/ operasi dan hangar serta ruang-ruang sokongan seperti apron.170 orang di setiap pangkalan. ramp. tandas dan bilik taklimat 121 6 Jeti termasuk jeti berbumbung. padang kawad. PERKEP dan Surau (untuk muatan 200 orang) 380 JUMLAH KELUASAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) 2. Komponen-komponen seperti tadika PERKEP.KUARTERS) - 8 Bangunan Rekreasi Dewan serbaguna (2-gelanggang badminton). Kuarters disediakan tertakluk kepada kelayakan. Komponen sokongan adalah seperti padang kawad dan rumah pengawal. ruang kerja (technical yard). stor (transit). pejabat (teknikal). stesen minyak. Pangkalan Polis Unit Udara.000 gelen (petrol). pejabat ketua bengkel. padang bola sepak. gelanggang sukan dan padang permainan kanak-kanak juga disediakan untuk tujuan rekreasi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI penyenggaraan kecil.588 3. taxiway. stor minyak. Stor Bekalan Kawasan. yang terletak berhampiran lapangan terbanglapangan terbang utama mempunyai anggota seramai 80 . i. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . skid tank untuk 10. sepak takraw dan taman permainan kanak-kanak (kawasan terbuka) 960 - 9 Kemasyarakatan Dan Keagamaan Tadika. gelanggang bola tampar. garaj simpanan kenderaan . stor bahan kimia. Keperluan perumahan tidak semestinya ditempatkan di dalam kompleks yang sama.000 gelen (disel). floating jetty (8-bot PC).

0 15.0 - 5.0 15.p) 42 36 LUAS RUANG (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESELAMATAN 12. p./bilik 66 Edisi Tahun 2008 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(vii): KELUASAN RUANG BILIK PEJABAT DAN RUANG KERJA PIAWAI BAGI PDRM JAWATAN LUAS BILIK (m.0 15.0 3.0 5.0 m.0 5. Norma keluasan ruang khusus bagi bangunan Polis a) Bilik soal siasat BAB 1: BAHAGIAN D . p) - Ketua Polis Negara Timbalan Ketua Polis Negara ( Gred 54 hingga JUSA B/C) Pesuruhjaya Polis Timbalan Pesuruhjaya Polis Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis I Gred 48 hingga 52 Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis II Penolong Pesuruhjaya Polis 28 28 28 28 28 - Penguasa Polis Timbalan Penolong Penguasa Polis Gred 41 hingga 46 Penolong Penguasa Polis Kadet Penolong Penguasa Polis 18 18 18 18 - Ketua Inspektor Inspektor Inspektor Percubaan Sub-Inspektor Sarjan Mejar Sarjan (AIO/Penyelia) Lans Koperal Konstabel Konstabel Tambahan Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik disebabkan kepentingan tugas 15.0 15.0 15.

12.0 m.0 m. Asrama Pelatih. Kakitangan dan Pegawai BAHAGIAN F: – ASRAMA menerangkan kelayakan bagi ruang-ruang asrama. perempuan dan juvenil Bilik kawad cam (13. p.0 m.0 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . 6. JABATAN PERDANA MENTERI b) c) d) e) f) g) h) Bilik Trauma/Sulit Ruang Mengosong Senjata Bilik tahanan lelaki.0 m. 15.0 m. keluasan dewan makan dan dapur perlulah dikira dengan berpandukan kepada bilangan sebenar orang yang menggunakan dewan makan tersebut.0 m./unit 65. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut. p. Bagaimanapun untuk perancangan bangunan Mes Pegawai PDRM dan ATM. 25. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. Sukan & Rekreasi Sila rujuk BAHAGIAN I:– KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. dan b) Komponen lain yang berkaitan dengan mes juga dikira keluasannya secara berasingan (mengikut kategori pengguna). p 9. 5. 4. p. p. perkara-perkara berikut perlu diambil kira: a) Bagi bangunan Mes (untuk pegawai kanan dan rendah).KESELAMATAN 67 . 12.0 meter) Bilik Pemeriksaan OKT Bilik Rawatan Makmal Forensik 12.0 meter X 5.

Sokongan dan Stor. JADUAL 1D-(viii): KELUASAN RUANG BILIK PEJABAT DAN RUANG KERJA PIAWAI BAGI ATM JAWATAN LUAS BILIK (m. sokongan. Bangunan Rekreasi. Seperti juga bangunan-bangunan PDRM.BANGUNAN PEJABAT. 3. b) Panduan keluasan ruang kerja pegawai dan kakitangan yang disesuaikan mengikut pangkat ATM adalah seperti Jadual 1D-(viii). BANGUNAN ANGKATAN TENTERA Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) terbahagi kepada tiga cabang perkhidmatan yang utama iaitu Tentera Darat Malaysia (TDM).KESELAMATAN 68 . perancangan dan susunatur bangunanbangunan di dalam projek ATM adalah berbentuk kompleks di mana bangunanbangunan di dalamnya boleh dibahagikan kepada 6 kategori: a) b) c) d) e) f) Kompleks Pentadbiran. p. dan Kemudahan Kemasyarakatan/Keugamaan. Brigadier Jeneral atau setaraf (Gred 54) 42. 4.) 1. p. stor.00 - 36. operasi.) LUAS RUANG (m. Bangunan Kediaman.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. kediaman.00 - 36. rekreasi dan bangunan kemasyarakatan. Kebiasaannya projek-projek ATM dirancang di dalam satu kompleks yang merangkumi komponen ruang di dalam bangunan pentadbiran. KOMPLEKS PENTADBIRAN a) Norma keluasan ruang lantai bagi semua pejabat hendaklah dirujuk kepada BAHAGIAN A . Panglima Perkhidmatan 2. Leftenan Jeneral dan Mejar Jeneral atau setaraf (JUSA B/C) 3.00 - Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM) dan Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM). Bangunan Operasi. 2. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D21. Kemudahan Latihan. latihan.

Sarjan hingga Pegawai Waran atau Setaraf 28. viii. Bengkel kerja-kerja elektrik. Leftenan Kolonel atau setaraf (Gred 48) 6.PEJABAT. Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik 8. Garaj.00 - 9.) LUAS RUANG (m. Depot atau Tempat Simpanan Peluru. ii. vii. Bengkel pertukangan kayu. BANGUNAN SOKONGAN DAN STOR a) Norma keluasan ruang lantai pejabat bangunan sokongan dan stor hendaklah dirujuk kepada BAHAGIAN A: . Kolonel atau setaraf (Gred 52) 5.KESELAMATAN 69 Edisi Tahun 2008 . Mejar dan Kapten/Sabaltan atau setaraf (Gred 41-46) 9. p.00 - 28. ii. Bengkel kejuruteraan ringan.00 - 15. Bengkel pertukangan besi dan pengimpal. 5. vi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 - 18. iv. dan Stor Senjata c) Bengkel-bengkel yang terdapat di dalam projek ATM termasuklah: i. b) Bangunan sokongan meliputi: i. Bengkel kerja-kerja cat. p. v. iii. Bengkel kerja batu-bata. Mejar atau setaraf (Gred 41-46) 7. BAB 1: BAHAGIAN D .00 - - 14. JABATAN PERDANA MENTERI JAWATAN LUAS BILIK (m.) 4. Ketua-ketua/Timbalan Ketua Jabatan. Bengkel membaiki peralatan/ mesin. dan Bengkel kenderaan. Bengkel. iv.00 c) Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk Leftenan Jeneral (Gred JUSA B) dan ke atas sahaja. iii.

Pada amnya ianya disediakan untuk unit yang mempunyai keahlian melebihi 10 anggota. 6. pegawai yang tidak diiringi keluarga atau bertugas sementara b) Mes/asrama ATM pada amnya meliputi bangunan-bangunan yang dikenali seperti berikut: Wisma Perwira Menempatkan pegawai berpangkat Leftenan dan ke atas. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Kediaman Bujang dan Lain-lain Pangkat (LLP) Menempatkan anggota bujang yang berpangkat Koperal ke bawah. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 20% daripada perjawatan dan tambahan 10% daripada jumlah tersebut diperuntukkan kepada pegawai transit yang tidak membawa keluarga. JABATAN PERDANA MENTERI Norma keluasan ruang lantai untuk setiap tukang atau artisan (m. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 40% daripada bilangan perjawatan dan ditambah 10% daripada jumlah tersebut untuk pegawai transit. p. Kuarters pegawai dan kakitangan (Untuk kelas dan keluasan kuarters sila rujuk BAHAGIAN E: ./artisan) bagi ruang-ruang bengkel di atas adalah seperti di BAHAGIAN B4: – BENGKEL.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KUARTERS) ii. c) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: i. Wisma Bintara Menempatkan pegawai berpangkat Sarjan hingga Pegawai Waran.KESELAMATAN 70 . BANGUNAN KEDIAMAN a) Bangunan Kediaman ATM dibahagikan kepada dua (2) kategori: i. Ruang bilik tidur dan stor setiap pegawai. Mes/asrama untuk pegawai bujang. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 30% daripada perjawatan dan tambahan 10% daripada jumlah tersebut diperuntukkan kepada pegawai transit yang tidak membawa keluarga. Ianya tidak layak disediakan untuk unit yang keahliannya kurang daripada 10 orang.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Dewan Makan 1. setiap pegawai juga dilengkapi dengan ruang simpanan peralatan peribadi seperti kasut. VIP Diraja VIP (Mejar Jeneral ke atas) 65. p. 5 Sistem Seorang Sebilik (a) (b) (c) (d) Leftenan Jeneral Mejar hingga Brigadier Jeneral Pegawai Waran hingga Kapten Pelatih dalam perkhidmatan setaraf (Gred 41-46) - iii. 5 30. v. bilik rekreasi dan bilik tetamu adalah ruang sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. 4 50.00 m.00 m. JABATAN PERDANA MENTERI ii. seorang (Jumlah bilangan kakitangan yang diambil kira adalah berdasarkan kepada kapasiti 100% daripada perjawatan dan ditambah 10% lagi untuk pelawat). iv.50 m. 5 20. bilik basuh.00 m. seorang (Jumlah bilangan kakitangan yang diambil kira adalah berdasarkan kepada kapasiti 100% perjawatan dan tambahan 10% untuk pelawat). ii. p.00 m.00 m.5 m. hingga 1. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . p. p. 3.KESELAMATAN 71 . 4 42. p.00 m. pakaian dan lain-lain mengikut kelayakan seperti berikut: i.00 m. p. p. pegawai di dalam perkhidmatan pegawai latihan di dalam perkhidmatan (seperti pegawai kadet dan sebagainya) 1. Sistem Dua (2) Orang Sebilik Sistem Empat (4) Orang Sebilik Sistem Dormitori (15 – 20 orang) Rujuk jadual di BAHAGIAN F: ASRAMA e) Selain bilik tidur.40 m.00 m. Dapur dan Ruang Persediaan - 1. 5 20. p. Ruang-ruang yang boleh disediakan adalah seperti berikut: i. Ruang kemudahan pusat d) Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut: i. p. ii. p. f) Kemudahan pusat bagi mes/asrama seperti bilik air. Suite VIP (a) (b) ii. p. bilik menggosok.

xviii.00 m. viii. 12. Kolam Renang dan Kolam Terjun (Penyelam dan PASKAL). Kompleks CQB. vii. xv. xii. p. Simulator Penerbangan Pesawat. x. Latihan Didikan Ketabahan. Menara Rock Climbing. p. Rekreasi - 0. xi. Pejabat - 0.KESELAMATAN 72 . bilik tv dan karaoke.95 m. iii. iv. KEMUDAHAN LATIHAN a) Kemudahan latihan ATM adalah seperti berikut: i. ii.00 m. p. Simulator Latihan Bomba. Menara Exit Payung terjun.40 m. ix. CBT. bilik bacaan. p. xiii. Merempuh halangan. Menara abseiling. Kompleks Litar Memandu Kenderaan Tentera. Padang Kawad.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. seorang v. Simulator Pesawat Latihan Anak Kapal. p. 14. seorang Ruang rekreasi adalah meliputi bilik rehat/tetamu. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Bilik air dan ruang-ruang lain 7. Gimnasium. JABATAN PERDANA MENTERI iii. xvii. Kompleks Latihan Rumah Asap Bomba. iv. ruang-ruang untuk pekerja seperti berikut adalah dibenarkan: (a) (b) (c) Bilik Rehat Pekerja Bilik Tidur Pekerja Bilik Air Pekerja 12. xvi. Bilik Simulator . Kolam Latihan Ikhtiar Hidup (Survival Training Pool). vi. xiv. Bagi mes/asrama pegawai. vi. bilik minuman dan lain-lain bilik yang berkaitan dengan rekreasi.00 m. v. Lapangsasar.

stor peralatan padang kawad 0. ii.60 m. Unit Kecil seperti Skuadron Jurutera. JABATAN PERDANA MENTERI xix.45 m. Unit besar seperti Batalion Infantri dan mana-mana unit besar dalam TUDM dan TLDM .12. dan Kompleks Simulator Kawalan Pertahanan dan Trafik Udara. Semboyan dan mana-mana unit kecil dalam TUDM dan TLDM 6.050 m. Padang kawad juga disediakan dengan kemudahan-kemudahan berikut: (a) Galeri penonton 0. p/ tempat duduk (b) Ruang Sokongan seperti pentas tabik hormat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. b) Padang Kawad Terdapat dua (2) kategori padang kawad untuk kegunaan unit besar dan unit kecil ATM. tandas. p/ tempat duduk (c) Padang Kawad Berkenderaan 8. BANGUNAN SUKAN DAN REKREASI Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut.KESELAMATAN 73 . p. Kompleks Latihan Penerjunan Payung Terjun. Saiz padang kawad adalah seperti berikut: i. Rejimen. xx.045 m. iii. __________________________________________________________________________ Nota: 4 5 - - keluasan keseluruhan ruang dan kemudahan keluasan keseluruhan (termasuk bilik air) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . p.

bilik pentadbiran am dan bilik fail.KESELAMATAN 74 . bilik kaunseling. tempat lawatan keluarga. blok program (Pelan Pembangunan Insan) dan blok kemahiran (dobi. blok banduan pra-bebas. Jumlah penghuni adalah sekitar 500/1. bilik amra/kelengkapan keselamatan. ii. blok tahanan mahkamah sesyen. pejabat pentadbiran am. Blok Pentadbiran Dalam yang mengandungi pejabat rekod. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . pejabat pentadbiran dan kewangan. bilik pegawai bertugas. blok tahanan rendah. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D31. blok dapur. Terdapat empat (4) jenis organisasi penjara iaitu:a) Penjara biasa untuk banduan yang sabit kesalahan dan banduan reman.000/2. blok hukuman gantung. mekanik. Blok tahanan yang mengandungi blok tahanan mahkamah tinggi. iv. iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. lokap (penerimaan/ pembebasan). Projek penjara biasanya mempunyai tiga komponen besar iaitu: a) b) c) Zon Pentadbiran Zon Penjara Zon Penempatan Perumahan Kakitangan dan Kemudahan. blok asingan. blok akhir. bilik Timbalan Pengarah. BANGUNAN JABATAN PENJARA Organisasi penjara berfungsi untuk memberi perkhidmatan keselamatan dari segi pengurusan hukuman penjara atau tahanan ke atas mereka yang dijatuhkan hukuman bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan Negara juga memberi perkhidmatan pemulihan untuk para banduan dari segi pemulihan akhlak dan latihan kemahiran. bilik peguam dan mahkamah/polis.000/3. bilik urusetia. Blok Pentadbiran Luar yang mengandungi Pejabat Pengarah. hospital/klinik. bilik pemeriksaan unit khas penjara kafeteria dan bilik gerakan (Main Control Room). Tembok dan pagar anti-climb. bilik detil. blok banduan hukuman lama/singkat. blok penempatan sementara. dewan makan. jahitan. pejabat/bengkel kenderaan jabatan. bilik kebajikan. kimpalan dan perabut).000 orang dan mengandungi komponen di bawah iaitu : i. blok banduan imigresen. stor. 2. bilik mesyuarat.

) 870 1. JADUAL 1D-(ix): BIL KELUASAN KASAR RUANG KOMPLEKS PENJARA PERKARA 500 1.030 - 1. Blok Banduan Juvana.000 2. Blok Banduan Akhir.722 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .) (m. bilik doktor. 5. 1. Blok Penempatan Sementara.126 1. tadika.580 1. p. bilik ubat (dispensary). F dan Asrama Bujang (Lelaki/Wanita).283 722 3. E. Blok Tahanan Mahkamah Rendah. Blok Banduan Imigresen. dewan serbaguna. Sally port. tandas banduan.KESELAMATAN 75 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. wad (dormitory). bilik doktor gigi.865 1. Kemudahan kakitangan dan awam seperti kuarters kelas C. Keluasan ruang yang diperlukan oleh sebuah penjara tipikal bagi muatan 500 banduan dan 2. sel penjagaan istimewa.000 Jumlah (1) 2. tempat sukan. masjid (muatan 500 – 1. stor.926 26. Blok Banduan Pra-bebas.860 21. bilik saksi.3 Komponen Dalam Penjara iaitu Blok Tahanan Mahkamah Tinggi. Bengkel yang terdiri dari: Bengkel kemahiran lelaki.830 24.100 1. bilik pembantu-pembantu perubatan.000 BANDUAN BANDUAN BANDUAN (m. padang. Blok Tahanan Mahkamah Sesyen. bilik lokap. kelab/rumah rehat. bilik kawalan. wad asingan.000 banduan adalah seperti Jadual 1D-(ix).000 jemaah) atau surau (100 – 300 jemaah). wad maternity.) (m. klinik gigi.2 Blok Pentadbiran Dalam 2.722 1. ruang merotan. Dobi 384 - - 5. Dapur 171 622 2.015 3. D. Hospital/Klinik yang mengandungi Ruang menunggu. bilik rawatan.806 29. Blok Pelaksanaan Hukuman Gantung. p.136 4. dan Bengkel kemahiran wanita 523 529 1. gelanggang sukan dan pusat komuniti.126 (untuk lelaki dan wanita) 523 529 Jumlah (2) 3. JABATAN PERDANA MENTERI v. kawasan senaman. p. tandas pegawai.580 1. Blok Asingan. padded cell.1 Blok Pentadbiran Luar 1. recovery room dan bilik pengawal 8.

Kuarters (mengikut kelayakan) 1. Surau Jumlah (3 .400 376 1.400 620 10.685 2.234 - 752 596 - 1. Ciri-ciri keselamatan adalah sama seperti penjara biasa.KESELAMATAN 76 .362 Pondok pengawal Menara kawalan Jumlah (7 .071 1.000 9. masjid.071 - 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 48.) (m.840 JUMLAH KELUASAN (TERMASUK M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KESELURUHAN 11.000 2.000 32995 41.820 8. kelab/rumah rehat dan wakaf 1. Sukan & Rekreasi Dewan serbaguna ( 2 gelanggang badminton) Tempat bersukan. Kemudahan bersama seperti.000 BANDUAN BANDUAN BANDUAN (m. p. p. c) Pusat Pemulihan Akhlak untuk menahan orang yang ditahan di bawah Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah) 1969 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985.244 katakan 41.080 (termasuk unit penyenggaraan) 40 9. Keagamaan dan Kemasyarakatan seperti: Pejabat perusahaan Tadika.302 60.930 katakan 15. Penempatan yang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .) 100 193 654 6. p. seperti: Asrama bujang lelaki. Penempatan disediakan untuk 150 hingga 350 penghuni.080 3. dan pusat sumber - 776 1. Stor pusat 864 900 1. Kediaman. JABATAN PERDANA MENTERI BIL PERKARA 500 1.378 katakan 60.942 14.) (m.6) 7.000 b) Pusat Tahanan Perlindungan untuk tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Asrama bujang perempuan.10) 40 904 40 4.

16. Kakitangan dan Pegawai Sila rujuk BAHAGIAN F: – ASRAMA untuk keterangan lanjut.0 m.0 m. p. 36./dorm. p. Blok Kemahiran. Asrama Pelatih.0 m. Penempatan yang disediakan adalah untuk 300 hingga 500 orang. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut. 3.0 m. d) Sekolah Henry Gurney (sekolah budak-budak nakal) untuk menahan penghuni berusia di antara 14 hingga 21 tahun yang ditahan di bawah perintah Mahkamah Kanak-Kanak. JABATAN PERDANA MENTERI disediakan adalah untuk 250 hingga 800 penghuni.0 m.0 m. Ciri-ciri sama seperti penjara biasa.KESELAMATAN 77 . Ciri-ciri sekolah ini adalah sama seperti Sekolah Vokasional atau Pusat Latihan Kemahiran di mana Blok Asrama. surau dan tempat sukan/riadah disediakan.20 orang) Blok banduan akhir (sel) Blok pelaksanaan hukum gantung (ruang gantung) Sally port Bilik detil/atur tugas Bilik amra/kelengkapan keselamatan 11. 29. p.0 m. 12. 4. 6. Norma-norma keluasan ruang bagi bangunan penjara adalah seperti berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sel tahanan untuk seorang Sel tahanan untuk 3 orang Dormitori untuk 10 orang Lokap (penerimaan dan pembebasan .0 m./sel 50. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Blok Pembelajaran./lokap 6. p. Blok Akademik. Sukan dan Rekreasi Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. p. p.0 m. p. 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./sel 15. p. p./sel 24.

Ibu Pejabat Bomba Negeri. Bengkel Kejuruteraan. Ibu Pejabat bersama dengan : i. e. Padang Kawad. ruang sokongan dan ruang-ruang lain yang berkaitan boleh dirujuk melalui BAHAGIAN A .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.p. b. Bengkel Kejuruteraan (dengan keluasan ruang lantai 400 m. f. b.). Stor Logistik (dengan keluasan ruang lantai 400 m.) 3.). Stor Logistik.960 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .960 m.PEJABAT. vi.. Komponen bangunan Ibu Pejabat ini terbahagi kepada dua ( 2 ) konsep pembinaan iaitu: a. Stor Logistik (dengan keluasan ruang lantai 400 m. g. p. v. d. p. iii. iv. Ibu Pejabat Bomba Negeri merupakan kompleks pejabat pentadbiran seperti juga lain-lain bangunan pejabat Kerajaan.). Ibu Pejabat Bomba Negeri terletak di Ibu Negeri-Ibu Negeri dengan diketuai oleh seorang Pengarah Bomba Negeri.KESELAMATAN 78 . 2. Menara Latihan. Menara Latihan. (jenis 2-gelanggang badminton . p. Bengkel Kejuruteraan (dengan keluasan ruang lantai 400 m.). Balai Bomba 2-Petak. ii. Balai Bomba. Norma keluasan ruang pejabat. Padang Kawad.). iii. dan Dewan Serba Guna. dan Dewan Serba Guna (jenis 2-gelanggang badminton . ii. Ibu Pejabat bersama dengan: i. p. dan Dewan Serba Guna. Bangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dapat dikategorikan kepada beberapa komponen utama seperti: a. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D4 - BANGUNAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT 1. c.

000 JUMLAH KESELURUHAN 5. stor alat hos. Ruang Khas iaitu ruang-ruang yang merangkumi ruang jentera bomba. bilik kawalan. Mes. bilik penyelia. bilik peralatan skuba/Hazmat. Ruang Kerja yang mengandungi ruang-ruang seperti ruang pejabat.) 420 2. Unit Pili Bomba. JADUAL 1D-(x): KELUASAN KASAR RUANG BALAI BOMBA 2-PETAK KETERANGAN RUANG 1. bilik pemandu. bilik kuliah. 870 3. bilik persalinan.037 Katakan 3. Menara latihan 180 JUMLAH KELUASAN Tambahan Ruang Sirkulasi dan Ruang M & E (35%) 2. tandas. bilik cetak. Balai Bomba 3-Petak Ruang-ruang yang terdapat di dalam bangunan Balai Bomba 3-Petak boleh dibahagikan seperti Jadual 1D-(xi).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik fail. Balai Bomba 2-Petak Ruang-ruang Balai Bomba 2-Petak boleh dibahagikan seperti Jadual 1D-(x). bilik Pegawai Penjaga dan bilik Timbalan Pegawai Penjaga LUAS (m. bilik pegawai bertugas. p. foyer.KESELAMATAN 79 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik mesyuarat. JABATAN PERDANA MENTERI 4. lobi. Public Education Centre. bilik Stand-by dan ruang jemuran 780 4. ruang pameran. pantri. ruang tetamu. surau. Ruang Sokongan yang mengandungi ruang-ruang seperti gimnasium. stor-stor peralatan. anjung dan kaunter. bilik servis alat pemadam api. pejabat operasi bertugas.250 3.

bilik Pegawai Penjaga Balai. 650 2. surau. bilik cetak. Padang Kawad. pejabat bahagian operasi dan pejabat bahagian siasatan kebakaran.KESELAMATAN 80 Edisi Tahun 2008 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.029 JUMLAH KELUASAN KASAR Katakan 4. LUAS (m. pejabat operasi bertugas. tandas. foyer. Menara latihan 200 JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan Ruang Sirkulasi dan Ruang M & E (35%) 2. ruang pameran. 8. p. Keluasan padang kawad serta kemasannya perlu mengambil kira keperluan pergerakan anggota serta kenderaan. lobi. bilik pemandu. bilik kuliah. bilik pegawai bertugas. stor-stor peralatan.985 4. 1090 4. bilik Timbalan Penjaga Balai. 1. Unit Pili Bomba. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut. bilik stor alat hos. Ruang Sokongan yang mengandungi gimnasium. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(xi): KELUASAN KASAR RUANG BALAI BOMBA 3-PETAK KETERANGAN RUANG Ruang Kerja yang mengandungi ruang pejabat. bilik Pegawai Bomba Daerah/Zon. anjung dan kaunter. bilik servis alat pemadam api. Public Education Centre. bilik Standby dan Mes. Ruang Khas yang mengandungi ruang jentera bomba. bilik penyelia. ruang tetamu. bilik persalinan. Untuk norma keluasan dan kemudahan berkaitan Padang Kawad sila rujuk BAHAGIAN D2: – ANGKATAN TENTERA MALAYSIA 7. bilik pernafasan skuba/Hazmat. pejabat bahagian pencegah dan keselamatan.045 3. Sukan dan Rekreasi BAB 1: BAHAGIAN D . pejabat bahagian latihan. bilik Timbalan Pegawai Bomba Daerah/Zon.000 6.) 1. pantri. bilik kawalan. bilik mesyuarat. bilik fail.

9. Kakitangan dan Pegawai Sila rujuk BAHAGIAN F: – ASRAMA untuk keterangan lanjut. JABATAN PERDANA MENTERI Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .KESELAMATAN 81 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Asrama Pelatih.

BAHAGIAN E KUARTERS .

00 m.00 m. Tempat letak kereta berbumbung adalah dibenarkan untuk kuarters Kerajaan Kelas A. Jumlah keluasan kasar kuarters Kerajaan Kelas C. 345. p. p. 265. Lokasi pembangunan ini terletak sama ada di bandarbandar utama atau kawasan terpencil dan kadangkala sebagai sebahagian dari komponen projek utama. p.00 m. 5. 200. Kuarters Kerajaan dibahagikan kepada lapan (8) jenis kelas dengan keluasan masing-masing seperti berikut:a) b) c) d) e) f) g) h) Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E Kelas F Kelas G Kelas H 415. p. D dan E termasuk tempat letak kereta adalah seperti berikut:a) b) c) Kelas C Kelas D Kelas E 290. p.00 m. Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menyediakan kemudahan perumahan kepada kakitangan awam.00 m. Pembahagian kelas kuarters dibuat mengikut kelayakan gaji seperti mana yang terdapat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002. banyak projek-projek kuarters telah dirancang dan dibangunkan bagi menempatkan kakitangan terutamanya di dalam perkhidmatan perlu. (200. B. (140. p.00 + 25. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN E . p. 93.00 m.00 m.00 + 20. 120.) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 82 . p.00 m. p.00 m. p.00 m. D dan E. (265.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.00 m.KUARTERS 1. p. p. 3. C.00 m. 110.00 m. p.) 220.00 + 20.00 m. 2. p. a) b) c) Kelas A dan B Kelas C Kelas D dan E tertakluk kepada permohonan 25.00 m. 20.) 160. termasuk tempat letak kereta 4. p 140.00 m.

Kaedah pemasangan perlulah mematuhi garis panduan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh JBPM. Bagi kuarters yang berkonsepkan pembinaan secara bertingkat atau pangsa. Kuarters yang dibina secara bertingkat-tingkat dibenar menggunakan dua (2) aras untuk satu (1) unit (duplex). keluasan setiap rumah adalah seperti di Perenggan 5 di atas. dengan syarat jumlah keluasannya tidak melebihi keluasan maksima seunit yang diluluskan. Jadual kemasan yang dibenarkan adalah seperti di Jadual 1E-(i). 9. 8. 11. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 83 . Pemasangan kekisi (grilles) bagi unit-unit kuarters hanya dibenarkan untuk tujuan keselamatan sahaja. manakala rumah berkonsepkan sebuah. 7. 10. Untuk menentukan kelayakan kelas kuarters. Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 1E-(i) di bawah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 4 Tahun 2002 hendaklah dirujuk. banglo atau teres. Ruang kosong di tingkat bawah bangunan bertingkat/pangsa tiga (3) tingkat dan ke atas adalah dibenar untuk dijadikan sebagai ruang serbaguna. Lampiran C7 Pekeliling Perkhidmatan Bil. JABATAN PERDANA MENTERI 6. keluasan setiap unit adalah seperti di Perenggan 3 di atas.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.p.) Kasar Anjung Jumlah Ruang Rehat Ruang Makan Ruang Legar Dapur Bilik Tamu Bilik Pembantu Rumah Bilik Air 1 Bilik Air 2 Bilik Air 3 Stor Ruang Serbaguna Serambi 1 Serambi 2 Tempat Letak Kereta Laluan Tangga Bilik Tidur 1 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 Langkan 1 Langkan 2/ Jemuran Bilik Basuh Ruang Keluarga Tingkap Pintu Utama Pintu-pintu lain Dinding Siling Bumbung A Ada Ada 415 B Ada Ada 345 C D E F G 110 tiada 110 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik - H 93 tiada 93 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik - K E M A S A N L A N T A I Rujuk JADUAL 3 Rujuk JADUAL 3 L A I N 265 200 140 120 25 20 20 tiada 290 220 160 120 Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Homogeneous Seramik Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Seramik Seramik Seramik Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Kesmen Aluminium Pintu kayu panel (panelled door) Flush Door/Aluminium gelangsar Plaster dan cat.10meter untuk bilik air dan dapur semua kelas) Kepingan cellulose fibre untuk tingkat teratas. plaster dan cat untuk concrete soffit Genting konkrit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 84 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1E-(i) : KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KELAS LUAS (m. (jubin dinding setinggi 2.

ASRAMA PEGAWAI .ASRAMA PELAJAR/PELATIH/ KAKITANGAN SOKONGAN F2 .BAHAGIAN F ASRAMA F1 .

pelatih dan kakitangan di institusi pendidikan dan latihan yang disediakan oleh Kerajaan. 2. Jururawat dan lain-lain. b) Di peringkat pendidikan rendah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bertujuan untuk menyediakan penginapan bagi pelatih-pelatih yang belum memasuki skim perkhidmatan. Tentera. e) Kemudahan asrama yang dinyatakan di dalam Bahagian ini merangkumi semua jenis asrama yang dinyatakan di atas. UMUM a) Kemudahan asrama disediakan bagi memenuhi keperluan penempatan pelajar. Jadual 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA di akhir Bahagian ini menjelaskan tentang perkara tersebut. d) Bagi pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat. latihan dalam perkhidmatan dan sebagainya. asrama disediakan sebagai kemudahan penginapan semasa kursus. c) Asrama juga disediakan di peringkat lepasan sekolah. Asrama-asrama ini biasanya terletak di Institut Latihan Kemahiran dan Pusat Latihan bagi perkhidmatan Polis. KRITERIA PEMILIHAN a) Pemilihan jenis bilik penginapan dan kemudahan yang akan disediakan di dalam asrama adalah bergantung pada tahap perkhidmatan pegawai. kriteria pengambilan dan lokasi.ASRAMA 85 . asrama disediakan di SBP serta lain-lain jenis sekolah (termasuk sekolah harian) bergantung kepada keperluan seperti tahap pembelajaran. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F- ASRAMA 1. peserta kursus atau pelajar yang akan menggunakan asrama tersebut. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .

Jenis-jenis asrama yang dibenarkan adalah seperti berikut: a) Sistem Dormitori b) Sistem dua (2) orang sebilik (Double Room) c) Sistem seorang sebilik (Single Room) d) Campuran Sistem (a). Untuk pelajar-pelajar Tingkatan Enam ke atas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . katil yang digunakan hendaklah dari jenis katil dua tingkat (double decker). dan bilangannya dihadkan. sistem dormitori 8 orang hingga 12 orang sebilik adalah dibenarkan. Kolej Jururawat. katil jenis satu tingkat boleh digunakan. sistem dua orang sebilik (double room) adalah dibenarkan. bagi projek-projek Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Biasa Kerajaan. (b) dan (c) di atas. 2.ASRAMA 86 . Institut Pendidikan Guru. ASRAMA PELAJAR/PELATIH/KAKITANGAN Asrama pelajar dan pelatih biasanya dari jenis dormitori sementara sistem dua orang atau seorang sebilik adalah untuk pelajar pusat pengajian tinggi dan kakitangan mengikut gred perkhidmatan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F11. d) Bagi pelajar-pelajar Universiti. c) Bagi semua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Rendah. Kelayakan Institusi a) Pada amnya. sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik hendaklah digunakan. Bilik-bilik seorang sebilik (single rooms) hendaklah dikhaskan kepada pensyarah jemputan dan pelawat sahaja. b) Bagi Sekolah-sekolah Khas seperti Maktab Rendah Sains MARA dan Sekolah Sukan Negara. Politeknik dan Institusi Latihan.

surau. Maktab Latihan. g) Kelayakan Institusi ada dinyatakan di dalam Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA. bilik tetamu. 4. JABATAN PERDANA MENTERI e) Bagi Institusi Latihan di peringkat kebangsaan dan antara bangsa. Laluan tersebut perlu dilengkapi dengan pengudaraan dan pencahayaan yang efisyen. bilik bacaan. Politeknik dan Institut Latihan. 3. 6. sistem sajian makanan adalah untuk sistem makan serentak. sistem kafeteria (selfservice) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. bilik rekreasi. campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik adalah dibenarkan mengikut kelayakan. bilik basuh. Bagi Sekolah Rendah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. pejabat kecil dan suit Warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. bilik menggosok. Dewan makan dan dapur hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama.ASRAMA 87 Edisi Tahun 2008 . Bagi Universiti. Sistem sajian makanan adalah berbeza mengikut keadaan. 5. Reka bentuk panjang yang mempunyai laluan dalam di tengah dan bilik-bilik tidur di kiri kanannya adalah reka bentuk paling ekonomik dari segi penggunaan ruang lantai. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: a) b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Berpusat 7. Oleh itu kapasiti dewan makan adalah untuk menempatkan 100% bilangan pelajar. f) Bilik-bilik seorang (single rooms) dibenarkan bagi menampung pelatihpelatih khas antara bangsa atau bagi tujuan Pensyarah-pensyarah Pelawat sahaja. Sekolah Menengah Biasa dan Sekolah-sekolah Khas. Kemudahan-kemudahan pusat bagi asrama seperti bilik air. Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut : a) Sistem Dormitori BAB 1: BAHAGIAN F .

iii.0. ii. iii.8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.20 m.00 . Jika sistem beratur digunakan. ii.0.25 m. seorang .1. hanya 65% daripada jumlah pelajar/pelatih akan dikira untuk mendapatkan keluasan ruang lantai dewan makan. seorang 8.9.50 m. JABATAN PERDANA MENTERI i. Pelajar Pelatih Kakitangan Sokongan .20 m.0.00 m. p. p.40 m. p. Seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira bergantung kepada sistem sajian. p. b) Dapur/Persediaan i.8. seorang . 10. ii. seorang .75 m. seorang b) Sistem Dua (2) Orang Sebilik i. Seorang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . p. p.1.00 -1. iii. p. Bagi jumlah 100 orang ke bawah .0. 9. seorang .75 m. p. Sebilangan bilik-bilik asrama dan kemudahan bilik air yang mematuhi keperluan OKU boleh disediakan mengikut kehendak seperti di dalam BAB 7: – GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU.11.00 m.40 m.1. iii.400 orang Bagi jumlah 401 orang ke atas .40 m. sama ada serentak atau beratur (queue system). Pelajar Pelatih . Kemudahan-kemudahan pusat yang boleh disediakan adalah seperti berikut:a) Dewan Makan i. p.4. seorang . seorang c) Sistem Seorang Sebilik i. p.14. p.15. Pelajar Kakitangan Campuran (i) dan (ii) di atas . seorang Bagi jumlah 101. ii.00 m. p.95 m. seorang .ASRAMA 88 .50 m. Ruang sirkulasi adalah sebanyak 25% dan ruang Mekanikal dan Elektrik adalah sebanyak 10% dari keluasan bilik tidur dan ruang-ruang sokongan lain.4. p. ii. p. seorang . 14 hingga 20 orang sebilik 8 hingga 12 orang sebilik 4 hingga 6 orang sebilik . seorang .

Contoh perkiraan keluasan ruang lantai adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat berikut. surau.40 m. Perabot dan kelengkapan lain yang digunakan hendaklah dari jenis dan piawai yang diluluskan oleh Kerajaan dan di mana terdapat.ASRAMA 89 . p. p. e) Bilik Air dan Ruang-ruang Lain Bilik air. Mana-mana komponen keluasan yang tidak diperlukan atau tidak akan dibina hendaklah dikeluarkan dari jumlah keluasan. bilik basuh. d) Pejabat Sekiranya diperlukan. seorang. 13. seorang untuk sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. bilik bacaan. bilik tv. JABATAN PERDANA MENTERI Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira adalah sama seperti dewan makan. kedai.95 m.80 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . stor. hendaklah diperolehi dari Kontrak Pusat. seorang. ruang jemuran dan lain-lain ruang disediakan mengikut keperluan projek.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.40 m. 12. norma keluasan ruang lantai adalah 0. seorang. Bilik air untuk kemudahan OKU hendaklah disediakan mengikut keperluan piawaian MS: 1184 – 2002 dan lain-lain piawaian kebangsaan. p. Kemasan lantai jenis seramik adalah dibenarkan untuk bilik tidur di peringkat Universiti dan Kolej Universiti. c) Rekreasi Ruang ini merangkumi ruang tetamu. 11. 14. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. pejabat kecil dan lain-lain. Keluasan kasar ruang lantai purata untuk setiap jenis asrama adalah sebanyak 8. p. bilik permainan.

p.920.5 m. 392. p.00 m. p.00 m./pelajar 980 pelajar x 1. p. p.00 m.330.00 m. p.75 m./pelajar 980 pelajar x 8. p./pelajar 980 pelajar x 1.40 m.00 m. p./pelajar 980 pelajar x 0. = = = = = 931. = 8. p. p.372.40 m./pelajar = 3. p.00 m.95 m.95 m. kelayakan asrama yang dibenarkan ialah sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik. p.40 m.ASRAMA 90 ./pelajar 980 pelajar x 0./pelajar 980 pelajar x 0.00 m. p.00 m. = = 931. dapur dan pejabat tidak diperlukan ataupun telah dibina di dalam fasa terdahulu maka perkiraan keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut : Bilik Tidur Bilik Rekreasi 980 pelajar x 4. p./pelajar 980 pelajar x 0. p.40 m. p. p.00 m.00 m.95 m./pelajar 980 pelajar x 0. 931./pelajar 980 pelajar x 0. Bilik Air dan lain-lain Ruang Legar Jumlah - = 1./pelajar 980 pelajar x 0. 392. Sekiranya dewan makan. p.40 m. p. p. JABATAN PERDANA MENTERI Contoh Perkiraan Keluasan Kasar Ruang Lantai Untuk Asrama Sekolah Rendah Dengan 980 Orang Pelajar Berdasarkan Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA.920.00 m. p.40 m.372. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F ./pelajar 980 pelajar x 6. 392. Bilik Air dan lain-lain Ruang Legar Jumlah - = 1. 392. p.00 m.615. Perkiraan keluasan kasar ruang lantai dengan semua kemudahan sokongan disediakan ialah : Bilik Tidur Dewan Makan Dapur Bilik Rekreasi Pejabat - 980 pelajar x 4. = 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. p.00 m. p.00 m.00 m./pelajar = 3. p.

p. Butiran kelayakan institusi dan kemudahan-kemudahan asrama ada dinyatakan di dalam Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA yang berikut.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. seorang 6 30. Ia menempatkan peserta-peserta kursus dalam perkhidmatan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan menggunakan campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik. p. surau.keluasan telah mengambil kira ruang bilik air BAB 1: BAHAGIAN F . bilik menggosok. 3. dewan makan dan dapur bagi asrama pegawai hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama. 6. Sistem kafeteria (self-service) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. _____________________________________________________________________ Nota: 6 . bilik tetamu. 2.00m.ASRAMA 91 Edisi Tahun 2008 . pejabat kecil dan suit warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama pegawai. Secara amnya asrama pegawai menyediakan kemudahan penginapan bagi pegawai-pegawai di dalam Gred 41 ke atas. bilik rekreasi. Kemudahan-kemudahan pusat seperti bilik basuh/laundri.00m. Keluasan bilik tidur berpandukan Sistem Seorang Sebilik yang dibenarkan adalah seperti berikut: a) b) Pegawai Gred 41 . bilik bacaan. seorang 6 5. Seperti juga asrama pelajar/pelatih. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F2- ASRAMA PEGAWAI 1. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: a) b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Pusat 4. 7.53 Pegawai Gred 54 ke atas 20.

95 0.95 0.00 (ii) Kakitangan: 1.50 17. p.00* 4.10 8.40 8.65 1 Tingkat X X 8.95 12.95 0.00 20.00 30.20-18. p.40 1. seorang) Bilik Rekreasi (m.50 1 Tingkat X X X X X X X X 0.75 1 Tingkat X X X 3.00-1.80 25.35 2./bilik) (a) Pelajar (d) Pegawai Gred 54 > X X X X X X X X X X X 8.25-14.90 18. seorang) Jenis Katil Loker Almari Baju Meja Kerusi Setee Tilam Bantal Selimut Cadar Sarung Bantal K E L A Y A K A N I N S T I T U S I (a) 14-20 (org.ASRAMA 92 .65 9.40 44. Latihan Dalam Perkhidmatan (Kebangsaan/Antarabangsa) Mes dan kuarters transIt Bilik Tidur (m.35 16.90 30.95 0.20 (iii) > 400 orang: 0.35 1.85 (i) Pelajar/Pelatih: 0.05 14.40 (ii) 101-400 orang: 0.30-24.40 10./bilik) X X X (c) 4-6 (org.70 0.40 0.65-44. p. p. seorang) Bilik Air dan lain-lain (m.35-12.90 14. seorang) Ruang Legar (m. Menengah Rendah/MRSM Sekolah Menengah Atas/MRSM Politeknik/ILP/IKBN/IKM/Matriks Universiti Institut Pendidikan Guru/Kolej Jururawat /Institut Latihan PraPerkhidmatan Inst.50-9.00* (iii) Campuran (i) & (ii): 1.40 1.95 25.50-10. = orang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .40 2.95 0.40 9.50 0.55 1 Tingkat X 0. seorang) Pejabat (m.60 1 Tingkat X X X X X X X X 7. p. seorang) Dewan Makan (m. p.40 0.40 3.25 0. seorang) Jumlah (m.80 2 Tingkat X 2. p.05 1 Tingkat X X X X X X X X X P E R A B U T & X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org.00 K E L U A S A N K E L E N G K A P A N 0.40 0.0-25. p.95 (i) < 100 orang: 0.10 9.40 0.20 1 Tingkat X X X X X X X X 5.80 18./bilik) X X (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 Jenis Asrama Sekolah Rendah Sek. seorang) Dapur (m.95 0.95 0.40 0.50 43. p.20 X 14.4 12.95 0.40 2.45 1 Tingkat X X X X X X X X X X X 11.40 1.90 24.40 0.55 1 Tingkat X X X X X X X X X X 30.90-17.00-1.95 0. seorang) Keluasan Purata (m.95 14.75 6.40 0.40 0.40 0.75 0.90 24.95 0.50 15.40 0.40 0.40 0.95 0.40 4.80 2 Tingkat X X 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.45-15.90 14.15-30. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org.

/bilik) (c) 4-6 (org./bilik) (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org. = orang blk..samb) (a) 14-20 (org. air Kipas Seramik “wall paper” “plain plaster ceiling” Flush Door “Attached” Panel Door “Attached” A/C split unit 2 X X X X 6 4 “Bare channel fluorescent fittings” 4 2 2 2 2 A/C split unit “Recess/ surface mounted fluorescent fittings” 2 2 2 X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org. chipboard)” untuk tingkat teratas & “Plaster & Paint” untuk “concrete soffit” Tingkap ram boleh laras/Tingkap kesmen aluminium “natural anodised” Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas 2 bilik berkongsi 1 blk.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. kongsi 1 blk. / bilik) TV Outlet Telefon Pemanas Air Peti Sejuk Lepekan simen Seramik Lepekan simen “Plaster & paint” untuk semua dinding Jubin seramik bergilap setinggi 2100mm Kepingan “Cellulose Fibre (Cement sheet.ASRAMA 93 ./bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 41-53 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E M A S A N K E M U D A H A N Lantai Dinding Dinding Bilik Air Siling Tingkap Pintu Bilik Air Pengudaraan Lampu (jenis) Mata Kuasa (bil. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA (. air/ “Common” Kipas Kipas “Common” Kipas 2 blk.. = bilik Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .

PERPUSTAKAAN METROPOLITAN G3 .PERPUSTAKAAN DESA .PERPUSTAKAAN CAWANGAN G5 .PERPUSTAKAAN NEGERI G2 .PERPUSTAKAAN PEKAN G6 .PERPUSTAKAAN WILAYAH G4 .BAHAGIAN G PERPUSTAKAAN G1 .

Aliran kerja yang sesuai. d) Ruang-ruang di dalam bangunan perpustakaan boleh dibahagikan seperti berikut: i. penyelidik dan kanak-kanak.yang menempatkan tempat membaca serta ruang rujukan bagi pembaca dewasa. kemudahan penyimpanan barang. papan pengumuman dan pintu keselamatan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . Reka bentuk yang functional. kakitangan dan pengguna. keperluan dan kemudahan OKU. Ruang Masuk Utama yang menempatkan ruang legar. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G- PERPUSTAKAAN 1. ii. Ruang yang fleksibel. ceria dan menarik. peralatan.yang terdiri dari ruang pameran umum dan ruang pameran Buku Baru. Ruang Pembaca . yang mengambil kira penggunaan ruang yang efisien di samping ukuran ergonomik peralatan dan kemudahan penyenggaraan.PERPUSTAKAAN 94 . pembaca dan perkhidmatan-perkhidmatan lain. untuk menampung pertambahan atau perubahan keperluan seperti bilangan koleksi. yang memudahkan penempatan kakitangan dan pengguna di samping memudahkan pergerakan dan penyaluran bahan di dalam bangunan iv. iii. Ruang Pameran . perkembangan teknologi ICT. desa dan sebagainya. bangunan perpustakaan perlu menimbangkan keperluan dan kehendak-kehendak seperti berikut: i. b) Bangunan perpustakaan perlu mempunyai ciri-ciri berikut: i. Persekitaran yang selesa.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan keselamatan bahan. ii. ii. KEPERLUAN AM REKA BENTUK PERPUSTAKAAN: a) Secara amnya keperluan ruang lantai bagi bangunan perpustakaan bergantung kepada faktor-faktor seperti bilangan pengguna. iii. fungsi perpustakaan (contohnya sebagai ibu pejabat) dan juga jenis perpustakaan sama ada perpustakaan cawangan. c) Di samping ciri-ciri di atas. iii.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

iv.

Ruang Koleksi - bagi berbagai jenis koleksi seperti koleksi negeri/tempatan, koleksi khas, pinjaman (dewasa dan kanakkanak), rujukan (dewasa dan kanak-kanak), terbitan bersiri, bahan bukan buku dan bahan hypermedia, ruang simpanan koleksi (untuk perpustakaan bergerak dan lain-lain), dan bilik stack simpanan tetap;

v.

Ruang Sumber Media - menempatkan ruang kawalan, ruang audio/video, ruang proses (off-air recording, suntingan dan sebagainya), bilik tayangan, bilik rakaman dan ruang

penyelenggaraan bahan media; vi. Ruang Hypermedia - menempatkan ruang bercerita, ruang kreativiti, ruang melihat dan mendengar dan ruang kawalan LAN; vii. Ruang Pemprosesan Data - merangkumi ruang kawalan rangkaian komputer, CPU, Storage device, penyimpanan pita komputer, percetakan berangkai, UPS, stabilizer, terminal dan pengimbas; viii. Ruang untuk Golongan Istimewa – untuk menempatkan peralatan komputer untuk OKU, pencetak braille dan alat membaca bagi pengguna cacat penglihatan; ix. Pejabat – yang menempatkan bilik-bilik dan ruang pejabat kakitangan serta ruang-ruang sokongan; x. Ruang Sirkulasi – untuk kaunter dan laluan, tempat simpan borang, troli, mesin fotokopi dan sebagainya; xi. Ruang-ruang lain seperti Ruang Pembaikan Bahan, bilik latihan dan makmal komputer, bilik aktiviti kanak-kanak/remaja, bilik pembelajaran jarak jauh dan tele-conferencing, ruang

pemunggahan barang dan ruang-ruang pilihan (optional) seperti auditorium, kedai buku, taman permainan kanak-kanak, ruang rekreasi dan lain-lain tertakluk kepada keperluan.

2.

NORMA KELUASAN RUANG LANTAI PERPUSTAKAAN Norma ruang-ruang khusus di dalam sebuah perpustakaan adalah seperti berikut: a. Ruang Koleksi i. ii. iii. Buku Majalah dan akhbar Bahan sumber multimedia - 10.0 m. p./1,000 item - 15.0 m. p./1,000 item - 15.0 m. p./1,000 item
95

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

b.

Ruang Perkhidmatan Pengguna i. ii. Kaunter perkhidmatan setempat Komputer serba guna untuk CD-ROM, internet dan pangkalan data iii. Ruang bacaan/rujukan Buku Majalah/surat khabar iv. v. vi. vii. viii. ix. Bilik karel Sistem sirkulasi layan diri Bilik perkhidmatan 24-jam Bilik perkhidmatan kesetiausahaan Bilik perbincangan/serba guna Ruang kemudahan multimedia Bilik persidangan video Bilik tayangan video/cakera padat Bilik video atas permintaan Bilik audio Bilik kawalan peralatan multimedia x. Bilik kawalan komputer - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 2.8 m. p./orang - 1.5 m. p./orang - 5.0m. p./bilik - 2.0 m. p./orang - 40.0 m. p./bilik - 30.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 2.0 m. p./komputer - 10.0 m. p.

c.

Ruang pejabat, ruang kerja dan ruang sokongan lain Sila rujuk BAHAGIAN A: - PEJABAT untuk keterangan lanjut.

d.

Keperluan ruang lantai perpustakaan mengikut jenis-jenis yang diguna pakai adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. Perpustakaan Negeri Perpustakaan Metropolitan Perpustakaan Wilayah Perpustakaan Cawangan Perpustakaan Pekan Perpustakaan Desa - 11,000 m. p. 8,300 m. p. 6,600 m. p. 2,200 – 3,900 m. p. 1,100 – 1,700 m. p. 300 – 750 m. p.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

96

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G1-

PERPUSTAKAAN NEGERI

1.

Perpustakaan Negeri biasanya ditempatkan di Ibu Negeri yang mempunyai jumlah penduduk melebihi 500,000 orang. Norma keluasan lantai bagi sebuah bangunan perpustakaan negeri adalah seperti Jadual 1G-(i).

JADUAL 1G-(i):

JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN NEGERI

BIL
1.0 1.1 1.2 1.3 RUANG PEJABAT

RUANG

LUAS (m. p.)

Bilik Lembaga Pengarah, Pengerusi, Bilik Mesyuarat Dan Bilik Menunggu Urus Setia Jawatankuasa Gerakan Membaca Bahagian Pentadbiran Ruang Pentadbiran Am Kewangan Latihan Pembangunan/ Perkhidmatan Luar Bandar

176 89 71 148 34 263 109

2.0 2.1 2.2 2.3

PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Dewan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi 1,146 2,423 384 149 838 264 30 100 100

3.0 3.1 3.2

PUSAT PEMPROSESAN DAN PENDOKUMENTASIAN BAHAN Bahagian Perolehan Bahagian Katalog 134 263

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

97

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BIL 4.0

RUANG PERKHIDMATAN SOKONGAN Bahagian Pemuliharaan Bahagian Percetakan / Reprografi

LUAS (m. p.)

215 160

5.0

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Ruang kerja, bilik komputer dan stor 119 50 530 90

6.0 7.0 8.0 9.0

Bilik Serba guna Auditorium untuk 300 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik rehat, surau, taska, kedai buku, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal keselamatan, lokar pembaca dan ruang pemunggahan

335 8,220 11,097 Katakan 11,000

JUMLAH KELUASAN RUANG LANTAI
Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi

JUMLAH KESELURUHAN

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

98

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G2-

PERPUSTAKAAN METROPOLITAN

1.

Perpustakaan Metropolitan terletak di bandar-bandar besar di mana jumlah penduduknya di dalam lingkungan 200,000 hingga 500,000 orang. Norma keluasan ruang lantai Perpustakaan Metropolitan adalah seperti Jadual 1G-(ii).

JADUAL 1G-(ii)- JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN METROPOLITAN

BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2

RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran/Kewangan Perkhidmatan Luar Bandar PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi

LUAS (m. p.)

277 69

120

1,192 2,130 514 124 609 216 30

3.0

Bahagian Teknologi Maklumat Ruang kerja, bilik komputer dan stor
84 450 50

4.0 5.0 6.0

Auditorium untuk 250 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik serba guna, surau, taska, kedai buku, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal, lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN RUANG LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN

275

7.0

6,140 8,289 Katakan 8,300

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

99

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G3-

PERPUSTAKAAN WILAYAH

Perpustakaan Wilayah terletak di bandar-bandar di mana jumlah penduduknya di dalam lingkungan 100,000 hingga 200,000 orang. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Wilayah adalah seperti Jadual 1G-(iii). JADUAL 1G-(iii) – BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2

JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN WILAYAH RUANG LUAS (m. p.)

RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran/Kewangan Perkhidmatan Luar Bandar PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Bahagian Perkhidmatan Pengguna 2.3 2.4 Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi
1,003 1,765 490 91 264 114 15 59 50 380 40 110 240 79

Bahagian Teknologi Maklumat Bahagian Percetakan Auditorium untuk 200 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik rehat, surau, taska, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal, lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN

3.0 4.0 5.0

210 4,910 6,628 Katakan 6,600

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

100

888 Katakan 3. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Cawangan Jenis A adalah seperti di Jadual 1G-(iv).) 100 90 714 887 490 96 214 104 15 3.000 orang manakala Perpustakaan Cawangan Jenis B pula bagi penduduk seramai 10. JADUAL 1G-(iv) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN CAWANGAN A BIL 1.0 Lain-lain ruang seperti.1 2. lobi. kaunter dan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m. bilik rehat. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G4- PERPUSTAKAAN CAWANGAN Perpustakaan Cawangan terbahagi kepada dua jenis iaitu Jenis A dan B. lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN 170 2.1 2.000 orang. bilik serba guna. Perpustakaan Cawangan Jenis A adalah bagi jumlah penduduk antara 50.PERPUSTAKAAN 101 . p.880 3.900 Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Cawangan Jenis B pula adalah seperti Jadual 1G-(v).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .000 hingga 50. bilik pencuci.0 1.000 hingga 100.2 RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.0 2. surau.

0 1.2 RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.1 2. kaunter dan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m. lobi. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1G-(v) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN CAWANGAN B BIL 1. p.0 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN 65 1.1 2.630 2.0 Lain-lain ruang seperti.PERPUSTAKAAN 102 .200 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . bilik rehat.) 70 60 499 488 279 50 59 50 10 3.200 Katakan 2.

) 25 499 264 293 20 40 39 10 40 1.0 Lain-lain ruang seperti. p.230 1. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Pekan Jenis A adalah seperti Jadual 1G-(vi).000 orang manakala Perpustakaan Pekan Jenis B pula bagi penduduk seramai 5.000 hingga 7. JADUAL 1G-(vi) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN PEKAN A BIL 1. kaunter dan pameran PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m.0 1.1 2. lobi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.700 3.660 Katakan 1.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk. Perpustakaan Pekan Jenis A adalah bagi jumlah penduduk antara 7. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Pekan Jenis B pula adalah seperti Jadual 1G-(vii).000 hingga 10.PERPUSTAKAAN 103 .000 orang. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G5- PERPUSTAKAAN PEKAN Perpustakaan Pekan juga terbahagi kepada dua jenis iaitu Jenis A dan B.

0 1.) 20 359 191 150 20 30 30 40 840 1. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.134 Katakan 1.100 3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1G-(vii) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN PEKAN B BIL 1.1 2. lobi.PERPUSTAKAAN 104 . surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . kaunter dan pameran PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.0 Lain-lain ruang seperti.

000 orang.0 Ruang lokar pembaca Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Desa Jenis B adalah seperti Jadual 1G-(ix).0 5.) 10 105 .) 10 230 60 183 20 20 20 10 30 20 603 753.7 Katakan 750 3. p.1 Edisi Tahun 2008 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi BAB 1: BAHAGIAN G .PERPUSTAKAAN LUAS (m.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m.0 4.1 2. B dan C.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Perpustakaan Desa menampung jumlah penduduk antara 2. Norma keluasan ruang lantai Perpustakaan Desa Jenis A adalah seperti Jadual 1G-(viii).0 1. JADUAL 1G-(ix) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN DESA B BIL 1.000 hingga 5. p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G6- PERPUSTAKAAN DESA Perpustakaan Desa terbahagi kepada tiga jenis iaitu Jenis A.0 1. JADUAL 1G-(viii) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN DESA A BIL 1.

0 1.0 RUANG PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m. p. JADUAL 1G-(x) – JADUAL KEPERLUAN RUANG PERPUSTAKAAN DESA C BIL 1.0 5. p.0 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 4.) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .1 2.0 4.0 Stor Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang laluan JUMLAH KESELURUHAN Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media 71 15 69 10 10 10 30 20 240 300 Katakan 300 5 LUAS (m.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi PERKHIDMATAN PENGGUNA 3.) 137 30 125 20 10 20 10 30 20 412 515 Katakan 515 Ruang lokar pembaca Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang laluan JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan bagi Perpustakaan Desa Jenis C adalah seperti Jadual 1G-(x).PERPUSTAKAAN 106 .0 5. JABATAN PERDANA MENTERI BIL 2.

BAHAGIAN H MASJID H1 .MASJID H2 .SURAU .

kerani/ jurutaip. seorang . Selain komponen ruang sembahyang.1. stor dan ruang legar b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Imam. Ruang-ruang di dalam masjid boleh dibahagikan seperti berikut: a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat./jemaah c) Bilik Mesyuarat . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN H1- MASJID 1. g) Bilik Persediaan (untuk memasak dan menyimpan peralatan) BAB 1: BAHAGIAN H .65. 3. menyelesaikan masaalah dan mendengar nasihat/ceramah dan sebagainya. tempat wuduk bilik air. seorang .00 m.85 m.kapasiti maksimum 20 orang d) Dewan Syarahan . p.MASJID 107 Edisi Tahun 2008 . 2.PEJABAT .kapasiti maksimum 2% dari jumlah jemaah f) Bilik Khas (Tetamu Kehormat) .1.60 m. bilik percetakan .jenis terbuka .1. Siak. Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat sembahyang dan sebagai tempat umat Islam berkumpul dalam majlis-majlis ilmu. Secara amnya.Sila rujuk BAHAGIAN A1. p. keperluan ruang masjid perlu dirancang dengan mengambil kira bilangan jemaah di mana masjid tersebut dibina. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.kapasiti maksimum 500 orang e) Ruang Bacaan . seorang . p.0. p.00 m.95 m. bangunan masjid juga mempunyai ruang-ruang sokongan perlu.

MASJID 108 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./jemaah. 5./pelajar .34 m.0. 4.0. p. seorang Jumlah keluasan ruang masjid tidak termasuk ruang pentadbiran ialah sebanyak 1.75 m. SEKOLAH a) b) Tadika Sekolah Agama . p.50 m. RUMAH KEDIAMAN KAKITANGAN MASJID Untuk butiran rumah kediaman.400 orang Bagi jumlah 401 ke atas .1.0. p. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN H . Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101. ii. seorang . p.40 m.1. JABATAN PERDANA MENTERI i. sila rujuk BAHAGIAN E – KUARTERS 6.60 m./pelajar Anggaran bilangan pelajar untuk sebuah kelas adalah seramai 35 orang. Semua masjid dan surau hendaklah direka bentuk dengan mengambil kira kaedah pengudaraan semula jadi (natural ventilation).90 m. seorang . iii. p.

JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN H2- SURAU 1.400 orang .75 m. p.Sila rujuk BAHAGIAN A1: PEJABAT c) Bilik Persediaan/stor (untuk memasak dan menyimpan peralatan) i. Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101. p. Ruang-ruang yang dibenarkan di dalam sesebuah surau boleh dibahagikan seperti berikut: a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat. Bangunan surau biasanya digunakan khusus untuk tujuan sembahyang dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan sahaja. seorang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN H . seorang . 2./jemaah b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Imam dan Siak .00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.MASJID 109 . ii.0.0. stor dan ruang legar .1. p. tempat wuduk bilik air.50 m.

BAHAGIAN I KEMUDAHAN SUKAN .

Futsal. Sukan luar atau sukan yang melibatkan program alam semulajadi seperti hiking. jangka hayat yang panjang serta kos yang efektif. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN I - KEMUDAHAN SUKAN 1. kesesuaian dari segi fizikal dan keadaan cuaca c) Peruntukan yang mencukupi. latihan atau pertandingan di peringkat kebangsaan/antarabangsa. Lawan Pedang. camping out. peluang penglibatan secara berkumpulan (group or mass participation) sama ada kemudahan telah disediakan oleh pihak-pihak lain seperti pihak swasta atau kelab persendirian di kawasan berdekatan. Judo. Bola Jaring. iii. Bola Keranjang. fishing. Bola Tampar. samada untuk tujuan rekreasi. Karate. pemilihan jenis sukan hendaklah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: i. d) Di dalam mereka bentuk kemudahan sukan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 110 . ii. dan boating hendaklah juga digalakkan kerana ia tidak melibatkan banyak perbelanjaan untuk menyediakan kemudahan fizikal. dan iv. Badminton. b) Bagi kemudahan-kemudahan sukan yang disediakan untuk tujuan rekreasi. Gimnastik. perhatian perlulah diberikan kepada pemilihan bahan binaan/spesifikasi peralatan yang tahan lasak.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JENIS-JENIS SUKAN YANG DIUTAMAKAN Antara jenis sukan yang diberi keutamaan dan dibenarkan adalah: a) Sukan Dalaman seperti Angkat Berat. sukan yang digemari ramai sejajar dengan keperluan setempat. 2. mountaineering. kriteria-kriteria berikut hendaklah diambil kira : a) Tujuan kemudahan sukan tersebut disediakan. kawasan yang mempunyai keluasan yang memadai dan lokasi yang strategik bagi kemudahan pengguna adalah antara faktor-faktor lain yang perlu diambil kira. selamat. PENYEDIAAN KEMUDAHAN SUKAN Di dalam menimbangkan keperluan kemudahan sukan untuk kegunaan awam. orienteering.

c) Mewujudkan pasukan pengurusan dan penyenggaraan kemudahan yang cekap. f) Di dalam menyediakan kemudahan sukan. 4. keperluan bagi OKU hendaklah juga diambil kira. Reka bentuk - Memastikan reka bentuk memenuhi keperluan dan tujuan ia disediakan. b) Sukan Luaran seperti Bola Sepak. Sila rujuk BAB 7: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. Sepaktakraw. Futsal. Taekwando. e) Di dalam merekabentuk bangunan-bangunan kemudahan sukan perkaraperkara berikut perlu diutamakan: i. Bola Jaring.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bola Keranjang. iii. penentuan saiz dan bilangan gelanggang atau kemudahan-kemudahan sukan yang dibenarkan adalah mengikut panduan seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 111 . Olahraga. Lokasi - Lokasi yang strategik supaya mudah dikunjungi ramai. Hoki. Tinju dan Wushu. d) Menyediakan kemudahan sukan berdasarkan kepada permintaan dan arah aliran semasa. 3. Renang. JABATAN PERDANA MENTERI Pingpong. b) Meningkatkan penggunaan kemudahan dengan mengadakan lebih banyak program-program sukan dan rekreasi. Boling Padang. Bola Tampar. Renang. Tenpin Bowling. KEPERLUAN AM PERANCANGAN KEMUDAHAN SUKAN Di antara keperluan-keperluan am di dalam perancangan kemudahan sukan ialah: a) Penggunaan yang maksimum kepada kemudahan-kemudahan sukan yang sedia ada untuk mengelakkan pembaziran. ii. Kos Elakkan kos modal (capital cost) yang tinggi. Ragbi. Skuasy. KELAYAKAN DAN PENENTUAN PIAWAIAN Berdasarkan kepada kriteria dan keutamaan jenis sukan di atas. Lumba Basikal dan Tenis. Memanah.

Mengandungi Stadium Tertutup.000 penonton. Ianya dilaksanakan. d) Stadium Terbuka . c) Mini Stadium . pusat latihan. Ianya dilaksanakan di peringkat daerah dengan kapasiti 500 penonton. Stadium Terbuka dan/atau Kolam Renang. sekolah sukan. Ianya dilaksanakan di peringkat pusat latihan. JABATAN PERDANA MENTERI a) Gelanggang Luar . mukim dan daerah. politeknik.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Mengandungi padang bola sepak dan astaka untuk penonton. universiti. institut. sekolah sukan. astaka untuk penonton dan gelanggang luar. jenis Ianya gelanggang tempat dilaksanakan di peringkat negeri dan persekutuan dengan kapasiti 5. b) Dewan Serba Guna - Sebuah dewan yang mempunyai beberapa jenis gelanggang. f) Mini Kompleks Sukan . sekolah menengah berasrama penuh. pusat latihan. universiti sukan.Mengandungi sebuah kolam utama dan kolam terjun. Ia dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan menengah harian. Ianya di laksanakan di peringkat sekolah sukan. institut. Ianya dilaksanakan di peringkat sekolah menengah. padang bolasepak. negeri dan persekutuan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 112 . institut.Mempunyai beberapa jenis gelanggang di luar bangunan. Ianya dilaksanakan di peringkat negeri dan persekutuan dengan kapasiti 40. h) Kolam Renang . e) Stadium Tertutup - Sebuah dewan dan yang mempunyai duduk beberapa penonton.Mengandungi dewan serba guna.Mengandungi trek olahraga. universiti. politeknik. universiti. mukim dan daerah (pusat komuniti). di peringkat negeri dan persekutuan. politeknik. padang bola sepak dan astaka untuk penonton. g) Kompleks Sukan . mukim dan daerah.000 penonton.

SPESIFIKASI GELANGGANG PERMAINAN a) Semua ukuran gelanggang yang mengadakan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa hendaklah merujuk kepada piawaian yang telah diluluskan oleh badan sukan antarabangsa yang berkenaan. JABATAN PERDANA MENTERI 5. spesifikasi bagi gelanggang dan padang permainan adalah seperti Jadual 1I-(i) hingga Jadual 1I-(xxv) di muka surat berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 113 . dan perubahan mengikut perkembangan sukan di peringkat negeri. ii. c) Bagi tujuan perancangan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. objektif kemudahan sukan tersebut disediakan. b) Kemudahan yang disediakan dan ukuran adalah tertakluk kepada:i. Rujukan juga boleh dibuat melalui Majlis Sukan Negara (MSN). kebangsaan dan antarabangsa.

0 x 1.5m Zon bebas.5m Zon bebas.5m Tinggi platform.0 x 4.0 x 4.0m Kayu plywood dan getah yang keras 1000 – 1500 lux Saiz (L x W x H) N/A N/A 4.(i) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Angkat Berat i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Angkat Berat Malaysia International Weightlifting Federation (IWF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Ukuran platform - Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Ukuran platform 4.0 x 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Kayu plywood dan getah yang keras 200 – 500/ N/A N/A 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 114 .1.1.5m Tinggi platform.1.

lepaan simen 3.lepaan simen 2.Rubberized Mat/ Sports Flooring * Padang/Gelanggang * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 115 .Kayu Parket Di luar.1m Keseluruhan gelanggang: 15.bam.Kayu Parket Jenis Permukaan Di luar.5m Di dalam.tiada tempat penonton Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas ukuran gelanggang: 13.4 x 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Di dalam.6m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas ukuran gelanggang: 13.4 x 6.0 x 30.0-2.Kayu Lapis Berspring/ Rubberized Mat Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: 300 – 500 lux 300 – 500 lux 300-500/1200 lux 1200 lux 3.0-5.my) International Badminton Federation (IBF) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas ukuran gelanggang: 13.4 x 6.4 x 6.2m daripada garis akhir 15.1 x 7.5m Di dalam.org.8m termasuk meja pengadil Di dalam.1m.1m (maksimum) -termasuk tempat penonton Jarak Gelanggang Ke Dinding 2.1m Keseluruhan gelanggang: Saiz (L x W x H) Zon bebas.2m daripada garis akhir Zon bebas.6m Persatuan Badminton Malaysia (www.1m Ukuran Dewan Latihan: 34.1 x 7.8 x 21x 9.(ii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Badminton i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas ukuran gelanggang: 13.4 x 6.4 x 8.1m Ukuran Dewan Pertandingan: 46.0x 9. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0-2.

200 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 116 .3m Jarak zon bebas keliling gelanggang.05m Persatuan Bola Jaring Malaysia International Federation Netball Association (IFNA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.05m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.05m Padang/Gelanggang Di Luar: 75 .35m Di luar.3.5m Keseluruhan gelanggang: 36.25 x 7.5 x 15.35m Di Luar: Keseluruhan gelanggang: 36.5 x 15.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.35 x 8.6 x 21.5 x 15.1500 lux Di Luar: 500 lux Di Dalam: 1000 – 1500 lux Di dalam.6 x 21.3m Jarak zon bebas keliling gelanggang.25 x 7.35 x 8.5 x 15.5m Keseluruhan gelanggang: 36.3.6 x 21.(iii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Jaring i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 30.6 x 21.6 x 21.3.5m Keseluruhan gelanggang: 36.Papan Lapis Berspring Di luar.lepaan simen Jenis Permukaan Di dalam.35m Jarak zon bebas keliling gelanggang.25m Saiz (L x W x H) Keseluruhan gelanggang: 36. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.200 lux Di Dalam: 750 – 1000 lux Di dalam.Kayu Parket/ Papan Lapis/ Sports Flooring * Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.lepaan simen/ Acrylic Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 75 .25 x 7.Papan Lapis Berspring Diluar.lepaan simen/ Acrylic Di Luar:75 – 200/ 500 lux Di Dalam:750 – 1000/ 1000 .

1 Di dalam.Papan Lapis Berspring Di dalam.0m Jarak zon bebas.0 x 14.0 x 7m Keseluruhan gelanggang: 30.1 x 18.0m Jarak antara penonton dengan garisan zon bebas.0m Jarak antara penonton dengan garisan zon bebas.0m Jarak zon bebas.5.0m Padang/Gelanggang * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 117 .0m Keseluruhan gelanggang: 30.2.1 x 18.0 x 14.5.200 lux Di Dalam: 1000 lux Di Luar: 75 – 200/ 500 lux Di Dalam: 1000/ 500 lux Di Luar: 500 lux Di Dalam: 1500 lux Di dalam.0m Keseluruhan gelanggang: Saiz (L x W x H) 30.com) International Basketball Federation (FIBA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 26.1 x 18.0 x 15.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(iv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Keranjang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 26.2.0 x 7.malaysia.0 x 15.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 28.Lepaan Simen Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 75 .Lepaan Simen Berspring Diluar.200 lux Di Luar: 75 .Papan Lapis Jenis Permukaan Diluar.0 x 14. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 7.basketball.Papan Lapis Berspring/Sports Flooring* Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 28.1m Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 26.1m Persatuan Bola Keranjang Malaysia (www.

0m Persatuan Bola Tampar Malaysia (www.1500 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 118 .0 x 9.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.8.5.my) Federation International de Volley Ball (FIVB) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam/ Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 18.0m (minimum Diluar.0m Padang/Gelanggang Garisan belakang dengan Jarak Gelanggang Ke Dinding 3.1500 lux 1000 Di dalam.(v) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Tampar i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Saiz (L x W x H) Asas ukuran gelanggang: 18.mava.0 x 9.0m sekeliling 3.0 x 9.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 18. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.Papan Lapis Berspring Di dalam.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 18.0m (minimum) Garisan tepi dengan dinding.Papan Lapis Berspring Diluar.lepaan simen Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 1000 lux Di Dalam: 1000 lux Di Dalam: 1000/ .0m sekeliling dinding.0 x 9.Papan Lapis Berspring/ Sports Flooring * Di Dalam: 1000 .org.lepaan simen Jenis Permukaan Di dalam.0m sekeliling 3.

0 x 56.my) The Federation Internationale de Football (FIFA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas saiz padang: 90.0 x 64.0 x 90.0 x 50.0 x 75.77m (maksima) Bawah 13 & 14 Tahun: Asas saiz padang: 72.0m (minima) 120.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 76.fam.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0 x 75.0 x 90.66m (minima) Saiz (L x W x H) 88.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.91 x 45.0m (minima) 100.5m (minima) 91.0 x 45.0m (maksima Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas saiz padang: 90.0 x 62.org.0m (maksima) Persatuan Bola Sepak Malaysia (www.0 x 56.77m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 71.0 x 64.0 x 64.(vi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Sepak i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Bawah 11 & 12 Tahun: Asas saiz padang: 68. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (minima) 120.0m (minima) 120.16m (minima) 97.0 x 75.46 x 49.0 x 90.8 x 45.00m (minima) 82.0 x 45.25 x 42.0m (maksimum) Padang/Gelanggang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 119 .0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (maksima Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas saiz padang: 90.0m (minima) 100.0m (minima) 100.0 x 45.

66 x 49.0 x 90.0m (maksima) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750/ 1500 .16m (minima) 126.5m (minima) 120. JABATAN PERDANA MENTERI Bawah 17 & 18 Tahun: Asas saiz padang: 90.2000 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1500-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 120 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 45.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 93.0 x 96.

0 x 40.(vii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Boling Padang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Lawn Bowls Malaysia Lawn Bowls Internationall (LBI) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Padang Segiempat Sama: 34.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).0 x 34.0 x 34.5m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Padang Segiempat Sama: 34.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.5m Rumput Biasa Tiruan Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Padang Segiempat Sama: 40.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0 x 34.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).5m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 300-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Padang Segiempat Sama: 34.8m Rumput Biasa Tiruan Saiz (L x W x H) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 300-500 lux 300-500/ 1200 lux 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 121 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink). JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.

0m (maksima) Di Dalam.0 x 25m (maksima) 2.0m (maksima) 2.0 x 15.0 x 15.0m (minima) 42.0 x 25.0 x 15.0m (maksima) Di dalam.Kayu Parket 300 – 500/ 1000 -1200 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas ukuran gelanggang: 38.0m (minima) 3.(viii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Futsal i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Futsal Malaysia Federation Internationale de Football Association (FIFA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas ukuran gelanggang: 25.Kayu Parket Di Luar.0m (minima) 3.Sports Flooring* Saiz (L x W x H) Jarak Antara Gelanggang Dan Dinding Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: 1000 –1200 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 122 .0m (maksima) 2.Lepaan Simen 300 – 500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas ukuran gelanggang: 25. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.Kayu Parket Di Luar.0m (minima) 42.0m (minima) 3.0m (minima) 42.0m (maksima) Di dalam.0m (minima) 42.0 x 25.0 x 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 25.0m (maksima) Di Dalam.Lepaan Simen 300 – 500 lux Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas ukuran gelanggang: 25.0m (minima) 3.0m (maksima) 2.

4.0 x 8.(ix) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Gimnastik i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Gimnastik Malaysia International Gymnastic Federations (FIG) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Gimrama Ukuran gelanggang: 18.0m (termasuk zon bebas) Artistik Ukuran gelanggang: 34.0 x 40.0 x 8.0m (termasuk zon bebas) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Gimrama Ukuran gelanggang: 18.0 x 18.0 x 40.0 x 18.0m (termasuk zon bebas) Jarak antara gelanggang dengan penonton. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (termasuk zon bebas) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah -N/A Papan Lapis Berspring & N/A -N/A Polyethylene foam mat 1500 lux Papan Lapis Berspring & Polyethylene foam mat 1500 lux -N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 123 .0 x 8.0 x 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Saiz (L x W x H) -N/A -N/A Artistik Ukuran gelanggang: 34.

0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Rumput Tiruan Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Asas Padang 91.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Asas Padang 91.4 x 55.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.4 x 55.0m – 5.0m – 4.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m – 4.0m – 4.4 x 55. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Asas Padang 91.0m – 5.(x) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Hoki i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Hoki Malaysia International Hockey Federations (FIH) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Asas Padang 91.0m – 4.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.2000 lux 1000-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 124 .0m Rumput Tiruan Saiz (L x W x H) Jarak Antara Ukuran Asas Padang Dan Hujung Padang Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 200-500/ 1000 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m – 5.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.4 x 55.0m – 5.

0 – 16.0 – 10.(xi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Judo i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Judo Malaysia International Judo Federations (IJF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Gelanggang 8.0m Jarak antara gelanggang: 3.0m Zon bebas3.0 -10.0 x 8. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 14.0 – 10.0 – 10.0m Zon bebas3.0m (minimum) Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Gelanggang 8.0 – 16.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 -10.0m (minimum) Dewan Kejohanan: Keseluruhan gelanggang: 14.0 -10.0m (minimum) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Gelanggang 8.0 x 8.0 x 8.0 -10.0m Saiz (L x W x H) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500/ 1500 .0 x 8.0m (minimum) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Gelanggang 8.0m Zon bebas3.0m Zon bebas3.1800 lux Tatami Mattress 1500-1800 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 125 .0 – 10.

0m Zon bebas.0 x 8.0m – termasuk zon bebas Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500/ 1200 lux Tatami Mattress 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 126 .0m (asas) 12.0 x 8. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.2.2.0m Zon bebas.2.0 x 12.0m Kata Saiz Gelanggang 8.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0 x 8.0m Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0m Zon bebas.2.0 x 8.0m Zon bebas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.2.0m Kata Saiz Asas Gelanggang 8.2.0 x 8.0 x 12.0 x 8.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0 x 8.0m – termasuk zon bebas Saiz (L x W x H) Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0m Zon bebas.0m (asas) 12.0 x 8.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kumite Saiz Gelanggang 8.(xii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Karate i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Karate Malaysia World Karate Federations (WKF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0m Zon bebas.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.25m Bilangan Strip: Saiz (L x W x H) N/A N/A 20 (minimum) Saiz gelanggang termasuk zon bebas (1 strip): 22.4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 7.0 x 0.25m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kejohanan Dunia: Dewan Kejohanan: Saiz strip: 18.5m Jarak Antara strip dengan zon pengadil.0 x 1.5m Jarak Antara Strip.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Aluminium Sheet Strip 300-500/ 1000-1500 lux Aluminium Sheet Strip 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 127 .(xiii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Lawan Pedang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Lawan Pedang Malaysia International Fencing Federations (FIE) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Strip: 14.0 x 2.5 x 0.3.

0m.0m.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1000-1200 lux Saiz (L x W x H) N/A N/A 50.0m.5.0m. 50. 40.0m.0m. 70. 60.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah.5. 30.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500/1000-1200 lux N/A N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 128 .0m. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.(xiv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Memanah i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Memanah Malaysia International ArcheryFederations (FITA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Jarak: 90. 60.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 40. 30.0m. 70.0m.0m. Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Jarak: 90.

0m.22m antara ruang Lontar Peluru- Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Jarak: 90.0m radius Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 129 .22m antara ruang Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.0m. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.5.22m antara ruang Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.(xv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Olahraga i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) International Association of Athletics Federations (IAAF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.0m.135m Lontar Tukul Besi80.0m.0m radius Saiz bulatan kawasan balingan.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.0m Saiz (L x W x H) 25. 50. 60.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 40. 70. 30.0m radius Saiz bulatan kawasan balingan.2.135m Lontar Cakera80.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah.0m.2.

0m termasuk tempat jatuh 7.0m – 58.0 x 9.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 5.7.0 x 3.0m – 45. JABATAN PERDANA MENTERI Saiz bulatan kawasan balingan.0m tempat jatuh Lompat Kijang/JauhJarak.53.0 x 5.0m radius Lompat TinggiKeluasan diperlukan.0m .0m Lompat BergalahJarak.0m .0m tempat jatuh Axonopus Compressus (Rumput Biasa) Axonopus Compressus (Rumput Biasa) PU Sintetik trek (sistem sandwich) PU Sintetik trek (Full PU Sintetik Sistem/ sistem sandwich) 1000-2000 lux Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 300-500 lux 300-500 lux 300-500/ 1000-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 130 .5m Lontar Lembing95.2.8.40.20.

74 x 1.52m Gelanggang permainan: 12.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz meja permainan: 2.52m Gelanggang permainan: 12.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kejohanan Olimpik/Dunia Dewan Kejohanan: Saiz meja permainan: 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 6.74 x 1.0 x 8.74 x 1.74 x 1.52m Gelanggang permainan: Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz meja permainan: 2.(xvi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Ping Pong i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Ping Pong Malaysia International Table Tennis Federations (ITTF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz meja permainan: 2.0 x 6.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Kayu Parket Kayu Parket Kayu Parket/ Rubberized Mat 500-800/ 1000-1500 lux Rubberized Mat 500-800 lux 500-800 lux 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 131 .52m Gelanggang permainan: 16.0 x 6.0m Minima meja permainan: 4 bilangan Saiz (L x W x H) 12.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 – 68.0 – 68.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 104.mru.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1000-1500 lux Saiz (L x W x H) Keseulruhan padang termasuk zon bebas: 104.0 x 55.0 x 55.0 x749.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500/ 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 132 .0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas saiz padang: 88.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 128.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas saiz padang: 88.0 x 55.0 – 100.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(xvii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Ragbi i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Ragbi Malaysia (www.0 – 100.0 x 55.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 128.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas saiz padang: 88.0 x 59.0 x 59.0 x749.org.my) International Rugby Board (IRB) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas saiz padang: 88.

0m 8 lorong dengan setiap lorong berjarak 2.0m Kedalaman.5m Saiz kolam terjun: 25.0 x 25.5. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.1.0 x 25.2.0 x 25.0m Kedalaman5.000 Saiz (L x W x H) N/A N/A Saiz kolam terjun: 25.5m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz kolam: 50.0m 8 lorong dengan setiap lorong berjarak 2.0m Kedalaman.0m (minimum) Kejohanan Terjun: Minimum Tempat duduk penonton.2.0m Kedalaman.(xviii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Renang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Renang Amatur Malaysia International Swimming Federation (FINA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz kolam: 50.0 x 25.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Concrete and Tile 200-500/ 1000-1500 lux Concrete and Tile 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 133 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.0m Zon Bebas.Kayu Parket/ Rubberized Mat 300-500/1000-1500 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz gelanggang: 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.42 x 8.3.3.42 x 8.Kayu Parket Diluar.Sports Flooring* / Rubberized Mat 1000-1500 lux Saiz (L x W x H) Zon Bebas.1 x 13.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz gelanggang: 6.42 x 8.1 x 13.lepaan simen 300-500 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 134 .0m Zon Bebas.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.(xix) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Sepaktakraw i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Sepaktakraw Malaysia International Sepak Takraw Federation (ISTAF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz gelanggang: 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.1 x 13.1 x 13.42 x 8.Kayu Parket Diluar.3.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di dalam.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.3.0m Zon Bebas.lepaan simen 300-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz gelanggang: 6.

4 x 8.75 x 7.75 x 7.75 x 6.62 x 8.4 x 8.0 x 5.0 x 5.75 x 7.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.75 x 6.75 x 6.4 x 8.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.com) The World Squash Federation (WSF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Perseorangan Saiz gelanggang: 9.0 x 5.4 x 8.75 x 7. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 5.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.(xx) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Skuasy i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Skuasy Malaysia (www.75 x 6.0 x 5.62 x 8.62 x 8.64m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Perseorangan Saiz gelanggang: 9.64m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Kayu Parket 300-500 lux Kayu Parket 300-500 lux Papan Lapis Berspring 300-500/ 1200 lux Papan Lapis Berspring 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 135 .0 x 5.64m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Perseorangan Saiz gelanggang: 9.0 x 5.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.62 x 8.0 x 5.64m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Perseorangan Saiz gelanggang: 9.malaysiasquash.64m Kejohanan Dunia: Minima 10 gelanggang Saiz (L x W x H) Beregu Saiz gelanggang: 9.

com.my) World Taekwondo Federation (WTF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Keseluruhan Gelanggang Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.mta.0 x 12.0 x 12.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 136 .(xxi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Taekwondo i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Taekwondo Malaysia (www. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 200-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 200-500/ 750-1200 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 750-1200 lux Saiz (L x W x H) Pertandingan: 12.0 x 12.0 x 12.

05 x 18.(xxii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tenpin Boling i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Tenpin Boling Malaysia (www.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.mtbc.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Papan Kayu Sintetik (polyurethane) 300-500/1000-1200 lux Papan Kayu Sintetik (polyurethane) 1000-1200 lux N/A N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 137 .0m 24 bilangan lorong Saiz (L x W x H) N/A N/A 1.org.05 x 18. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.my) World Tenpin Bowling Association (WTBA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Lorong: Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Lorong: 1.

lepaan simen Jenis Permukaan Garisan belakang dengan dinding.5.6.05m Di Luar .my) International Tennis Federation (ITF) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Luar Saiz gelanggang: 23.5.97m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Luar Saiz gelanggang: 23.77 x 10.97m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam Saiz gelanggang: 23.Rumput Tiruan/ Acrylic Di Luar .66m Di Dalam .org.5.3.77 x 10.3.lepaan simen Garisan belakang dengan dinding.Rumput Tiruan/ Acrylic Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Di Luar: 300-500 lux Di Luar: 300-500 lux Di Luar: 300-500/ 750-1500 lux Di Luar: 750-1500 lux Di Dalam: 750 lux Padang/Gelanggang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 138 .97m Persatuan Lawn Tenis Malaysia (www.ltam.48m Garisan tepi dengan dinding.Rumput Tiruan/ Acrylic Garisan belakang dengan dinding.48m Garisan tepi dengan dinding.05m Di Luar .77 x 10.97m Di Luar Saiz gelanggang: 23.3.3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.4m Garisan tepi dengan dinding.77 x 10.97m Jarak Antara Gelanggang Dan Dinding Garisan belakang dengan dinding.77 x 10.48m Garisan tepi dengan dinding. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.(xxiii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tenis i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar Saiz gelanggang: Saiz (L x W x H) 23.05m Di Luar.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.9 x 4.9 x 4.1m (Kejohanan Dunia) Ketinggian platform1.9m (minima) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Ukuran Gelanggang: 4.(xxiv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tinju i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Tinju Amatur Malaysia (PTAM) Amateur International Boxing association (AIBA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Ukuran Gelanggang: 4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.22m Saiz (L x W x H) N/A N/A Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Papan Lapis Sintetik 500/ 1000-1500 lux Papan Lapis Sintetik 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 139 .9m (minima) 6.1 x 6.

0m Tatami Mattress 200-500/ 1500 lux 6.0m (2.0m zon bebas) Saiz (L x W x H) bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0m (2.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0m (1.0 x 14.0m (2.0m Tatami Mattress 200-500 lux 6.0 x 14.0 x 8.0m zon Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m zon bebas) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (1.0m (1.0m Tatami Mattress 1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 140 .0m zon bebas) Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m Tatami Mattress 200-500 lux 6.0 x 14. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0m zon bebas) Jarak Antara 2 Gelanggang Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 6.0 x 8.(xxv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Wushu i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Wushu Malaysia The International Wushu Federation (IWF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0 x 8.0 x 14.0m (1.0 x 8.0m (2.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.

tempat persalinan.700. p. Jenis Tertutup Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 141 . iii.00 m. (maksimum). stor. c) Hanya ruang sokongan asas seperti pentas. p. Jenis Separuh - Berbumbung di bahagian tempat Terbuka duduk sekeliling sahaja. PEMBINAAN STADIUM TERBUKA a) Pembinaan stadium terbahagi kepada tiga (3) jenis: i. b) Ianya terbahagi kepada tiga jenis: i.00 m. ruang legar dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik dibenarkan. 7. ii. Jenis 3-gelanggang badminton dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 1. Jenis ini dapat memuatkan enam gelanggang badminton atau dua gelanggang bola keranjang atau satu gelanggang bola jaring atau satu gelanggang futsal. bilik air. Keluasan yang dinyatakan di atas telah mengambil kira ruang-ruang sokongan asas ini. PEMBINAAN DEWAN SERBA GUNA a) Bangunan dewan serba guna adalah bagi permainan sukan untuk rekreasi di mana kemudahan tempat duduk penonton tidak disediakan. dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 960.620. Jenis Terbuka dengan Astaka Berbumbung di ruang tempat duduk orang kenamaan sahaja. Ianya dapat memuatkan tiga gelanggang badminton atau satu gelanggang bola keranjang. iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 6. (maksimum). Jenis 2-gelanggang badminton.00 m. p. Jenis 6-gelanggang badminton dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 2. ii. (maksimum).

c) Stadium jenis separuh terbuka hanya dibenarkan di peringkat Persekutuan/Kebangsaan sahaja.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b) Bagi projek kemudahan sukan awam. norma keluasan ruang lantai adalah berdasarkan kepada jumlah bilangan tempat duduk yang akan disediakan. Stadium Jenis Terbuka teres konkrit teres PVC (plastik) teres propylene ii. e) Di dalam merekabentuk dan merancang saiz sesebuah stadium. Ruang tempat duduk ruang tempat duduk sebenar dan ruang legar. f) Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sesebuah stadium adalah terbahagi kepada ruang-ruang berikut : i. d) Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium adalah seperti berikut : i. contohnya Stadium Negara dan Kompleks Sukan Negara. hanya stadium jenis terbuka dibenarkan. BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 142 Edisi Tahun 2008 . Stadium Jenis Separuh Terbuka/Tertutup - teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis (tetap) bucket upholstered - jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) - jenis bleachers (manual atau automatic)/ retractable Jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini adalah bergantung kepada peruntukan dan fungsinya.

p. ruang-ruang tv/radio. Ruang sokongan Merupakan ruang asas seperti seperti stor. bilik air./tempat duduk Ruang permainan/gelanggang - 0. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 143 . iii. pejabat kecil. ruang legar dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. p. p.85 m. Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jenis sukan dan ukuran gelanggang sukan tersebut. Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jumlah gelanggang dan jenis gelanggang yang akan disediakan. bergantung kepada kepentingannya. ruang orang kenamaan./tempat duduk 1.60 m. tempat persalinan. p./tempat duduk 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI ii./tempat duduk Ruang sokongan Jumlah - 0. p. bilik wartawan/akhbar. g) Norma keluasan ruang lantai bagi sebuah stadium terbuka adalah sebanyak 1./tempat duduk dan dirancang dengan pengagihannya seperti di bawah: Ruang tempat duduk 0.80 m. surau dan ruang legar jika diperlukan.45 m. bilik rawatan. PEMBINAAN STADIUM TERTUTUP a) Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah stadium tertutup terbahagi kepada : i. - ruang sokongan asas ini boleh ditambah dengan ruang sokongan lain seperti bilik mesyuarat.85 m.

bilik mesyuarat. p. iv. ii. Ruang tempat duduk bergantung kepada cadangan muatan yang dirancang.8 m. Ruang tempat duduk - 0. bilik air. jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini bergantung kepada peruntukan yang ada dan fungsinya.5 hingga 0. bilik wartawan/akhbar. Gelanggang lain hendaklah mengikut keperluan sukan. - norma yang digunakan ialah 30% dari jumlah muatan penonton/pelatih. ruang orang kenamaan./ tempat duduk Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 144 . Ruang Sokongan seperti stor. b) Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium tertutup adalah seperti berikut :teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis bucket upholstered (tetap) jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) jenis bleachers (manual atau automatic)/ retractable Bagaimana pun. tempat persalinan. ruangruang tv/radio. c) Norma keluasan ruang lantai bagi stadium tertutup adalah seperti berikut: i. iii. Ruang legar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - saiz maksimum stadium tertutup hendaklah boleh memuatkan lapan (8) buah gelanggang badminton atau tiga (3) buah gelanggang bola keranjang. surau dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. Ruang gelanggang mengikut ukuran gelanggang piawai ii. pejabat kecil.

30 m.45 hingga 0.75 m. Ruang sokongan - 0. d) Jumlah keluasan kasar ruang lantai adalah 2./ tempat duduk Keluasan di atas telah termasuk ruang legar.80 hingga 3. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 145 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI iii. p/tempat duduk. p.

BAHAGIAN J BANGUNAN KEDUTAAN .

Steno. (e) Setiausaha Pertama 28. p. p. Kerani) 13.00 m. (d) Penasihat Kedutaan 36.00 m. p.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN J- BANGUNAN KEDUTAAN 1.00 m. (f) Setiausaha Kedua 18. (h) Kakitangan Homebased bukan diplomatik (Pembantu Khas. p. (g) Setiausaha Ketiga 18.00 m. (i) Edisi Tahun 2008 Kerani BAB 1: BAHAGIAN J .00 m. Ruang Kerja Keluasan (a) Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 48. p.KEDUTAAN 8. 2. p. p. 146 . Pertahanan dan sebagainya) i. RUANG BANGUNAN PEJABAT KEDUTAAN Norma keluasan ruang lantai pejabat kedutaan bolehlah dibahagikan seperti berikut: a) Kawasan Terkawal (Pejabat Pegawai Tadbir Diplomatik.00 m.00 m. Saifer. (b) Menteri 42. Sesebuah bangunan canseri adalah merupakan “representation” negara kepada masyarakat setempat di mana ianya dibina. (c) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. p. Bangunan kedutaan adalah bangunan yang unik kerana ia melambangkan budaya dan imej negara kita. p.00 m.

00 m.00 m. Perdagangan. (b) Bilik Telex/Wireless/Cypher 18.00 m. p. (d) Setiausaha Kedua 18. Ruang Sokongan Keluasan (a) Bilik Kebal 14.00 m. (e) Bilik Tamu Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 18. p. p. (b) Penasihat Kedutaan 36. MIDA. p. p.00 m. (f) Kakitangan Homebased bukan diplomat 13.00 m. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. (c) Bilik Registry 13. Pendidikan. p. p.00 m. p. Ruang Kerja Keluasan (a) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36.00 m.00 m. b) Kawasan Terbuka (Ruang Pejabat Penerangan.KEDUTAAN 8. (e) Setiausaha Ketiga 18.00 m. p. JABATAN PERDANA MENTERI ii. (d) Bilik Perbincangan 18. Kastam dan sebagainya). i. p. p. p.00 m.00 m. (g) Edisi Tahun 2008 Kakitangan Ambilan Tempatan BAB 1: BAHAGIAN J . 147 . p. (g) Pantri 13. (f) Stor alat tulis terkawal 13. TDC.00 m.00 m. (c) Setiausaha Pertama 28.

bergantung kepada keperluan.KEDUTAAN 9. (f) Perpustakaan/ Bilik Bacaan 38. dapur dan bar (direka bentuk bersama lobi dan ruang pameran) – bagi sekurang-kurangnya 500 orang @ 1.0 m. p./ kakitangan Pengurusan/Profesional (2) 37.0 m.0 m.0m.00m. (b) Ruang Menyambut Tetamu.0 75.0 m. Kakitangan homebased (konsep pejabat terbuka) (a) 14.0 m. (d) Bilik Menunggu/ Tetamu 13.1 m. p. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 m./ kakitangan sokongan (1) ii. 148 . c) Konsular (Pintu masuk yang berasingan dari pintu masuk utama) Ruang Kerja Keluasan i. p. p.p. JABATAN PERDANA MENTERI ii. (b) 9. 550. Edisi Tahun 2008 Kakitangan Ambilan Tempatan (konsep pejabat terbuka) BAB 1: BAHAGIAN J . p.00 m.0 m. (e) Bilik Mesyuarat Kakitangan 28. p. p. (c) Bilik Menyimpan Kot untuk lelaki dan perempuan (berdekatan Ruang Menyambut Tetamu) 22. Ruang Sokongan (di mana perlu) Keluasan (a) Lobi dan ruang pameran/ dewan serba guna 45. p.p.

p. Bilik Rehat dan kitchenette (ruang rekreasi) v.0 m.0 m. vi. Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan yang diperlukan untuk kakitangan dan pelawat.KEDUTAAN 149 . Stor untuk dokumen dan lain-lain 14. p. Bilik Menyimpan Kot 22.0 m.0 m. iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Tempat letak kenderaan berbumbung hanya dibenarkan kepada jawatan Penasihat Kedutaan dan ke atas. p.0 m. Surau 20. iii. Pendaftaran terbuka 23.0 m.0 m. Bilik Menunggu/ Kaunter Penyambut Tetamu 30./unit 150. d) Kuarters Lain i.0 m. ii. perabot dan peralatan 28.00 m. Penyambut Tetamu. Stor untuk alat tulis. p e) Ruang Mekanikal. ii. p. Elektrik dan Sirkulasi f) Tempat Letak Kenderaan i. p. Operator Telefon 18. Pengawal/Penjaga kuarters (sekurang-kurangnya 2 unit) – 75. JABATAN PERDANA MENTERI iii. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . p. Ruang Sokongan Keluasan i. iv. p. p.

0 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. b) Ruang Keluarga i. Stor 10. p. p.0 m. v. RUANG KEDIAMAN DUTA/PESURUHJAYA TINGGI a) Ruang Rasmi/Keraian i.0 m. p. Lobi dan Bilik Menyimpan Kot Keluasan 19. p. p./ unit 75. Edisi Tahun 2008 Pantri BAB 1: BAHAGIAN J .0 m. vii. p.00 m. iv. ii. Pantri 13. Dapur 28.0 m. vi.0 m.0 m.ruang berdiri 168. Ruang rehat keluarga 28. Stor 15. viii.0 m. p. iii. Ruang Makan (berdasarkan keperluan minima 24 orang) 56. vi.0 m.0 m. ii.KEDUTAAN 15. p. 3 bilik tidur (2 bilik tidur berserta bilik air ) @25.0 m.0 m. iv. v. JABATAN PERDANA MENTERI 3. Kitchenette keluarga 20. p. p.0 m. p. Bilik tidur utama berserta bilik air dan ruang persalinan Keluasan 45. Bilik tidur tetamu berserta bilik air 26. p. iii. p. Ruang Tamu (untuk 100 orang) . Perpustakaan/ Study 28.0 m. p. 150 . Ruang makan keluarga 22. vi. p.0 m.

p. Kuarters Kelamin (2 unit @ 75.8 burner (gas) (a) (b) Dapur untuk keraian Dapur keluarga ii. seorang b) Peralatan dapur dan pantri i.0. p. ii.000 . per 1.0.0 m. seorang iii.50 m. Range . seorang ii.KEDUTAAN 151 . p. per 400 . JABATAN PERDANA MENTERI c) Kuarters/ Bilik Penjaga Rumah. Refrigerator/freezer iii. d) Ruang Mekanikal. per 100 (Ruang Lantai) .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. p. Dish washer/dryer iv. Saiz garaj adalah bergantung kepada keperluan tempatan.) 150. Kuarters Bujang (1 unit) 50. p.00 m.75 m. Pengawal Keselamatan. KRITERIA REKA BENTUK BANGUNAN KEDIAMAN RASMI a) Dapur/ Servery i.0.30 m. Pembantu Rumah dan Tukang Masak Keluasan i. Elektrik dan Sirkulasi e) Garaj Kedutaan akan menentukan bilangan yang diperlukan. 4. Edisi Tahun 2008 Kabinet dapur BAB 1: BAHAGIAN J .0 m.

Dish washer/dryer v. ruang makan dan bilik tidur. Jubin seramik - Bilik air. Refrigerator/freezer iii.KEDUTAAN 152 . Kipas pelawas vi. Jubin marmar - Lobi iv. JABATAN PERDANA MENTERI v. Permaidani (a) Pegawai Homebased berjawatan Setiausaha Pertama dan ke atas. (b) Bilik Mesyuarat/ persidangan ii. Lepekan simen - stor mekanikal. Kabinet dapur vi. iii. dapur v. garaj Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . Sink c) Kitchenette keluarga i. Parket - Ruang tamu. Sink iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.4 burner (gas) ii. Range . Kipas pelawas d) Tandas e) Kemasan Lantai i.

Nota i./ kakitangan. JABATAN PERDANA MENTERI f) Dinding Sesekat i. p. h) Peralatan Lain i. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J .00 m.KEDUTAAN 153 . Ruang lantai di atas hendaklah disediakan hanya apabila diperlukan. Norma keluasan ruang pejabat termasuk tandas. Surat Pekeliling Am Bil. M&E dan sirkulasi ialah 25. Mesin membasuh baju Mesin mengering baju i. ii. Rangka aluminium g) Penyaman Udara/ Pemanas – Bergantung kepada keperluan tempatan Kedutaan akan mencadangkan sistem perkhidmatan yang bersesuaian. Plaster dan panel gipsum ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iii. ii. Justifikasi perlulah dikemukakan apabila memerlukan ruang yang lebih besar. Keluasan ruang bilik pejabat adalah berdasarkan kepada kelayakan jawatan. iv. 14 Tahun 1982 hendaklah dipatuhi.

BAHAGIAN K BANGUNAN MAHKAMAH .

1K-(ii) dan 1K-(iii). Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Bilik perbicaraan dalam kamar Bilik persalinan dan tandas Hakim Mahkamah Tinggi Ruang Menunggu Hakim Mahkamah Tinggi Bilik Bicara Mahkamah Tinggi Bilik Setiausaha Hakim Mahkamah Tinggi (termasuk ruang untuk pemandu dan odeli) g. e. majistret dan lain-lain. Mahkamah Persekutuan tidak diambil kira kerana bilangannya sedikit. dan Orang Kena Tuduh (OKT). Hierarki bangunan mahkamah yang dinyatakan di dalam garis panduan ini ditumpukan kepada tiga peringkat utama iaitu: a) b) c) Mahkamah Majistret Mahkamah Sesyen Mahkamah Tinggi Hierarki mahkamah yang lebih tinggi seperti Mahkamah Rayuan. 2.MAHKAMAH KELUASAN (m. Orang Awam. b.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Perancangan sesebuah bangunan mahkamah perlu mengambil kira keperluan asas iaitu pengasingan antara tiga kumpulan pengguna utama: a) b) c) Pegawai Mahkamah seperti hakim. Norma keluasan ruang lantai bagi Mahkamah Tinggi. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN K- BANGUNAN MAHKAMAH 1. JADUAL 1K -(i): NORMA RUANG-RUANG MAHKAMAH TINGGI JENIS RUANG a. d. p. Bilik Penolong Kanan Pendaftar (pendengaran kes dijalankan di dalam kamar) h. c. 3. f. Mahkamah Rendah dan Ruang-ruang Sokongan Mahkamah adalah seperti di Jadual 1K-(i).) 42 18 12 30 160 30 40 40 154 . Bilik Pegawai Penyelidik (pendengaran kes dijalankan di dalam kamar) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K .

c.) 30 30 50 20 150 42 150 8/kakitangan i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bilik Fail (setiap bilik bicara) Bilik Fail Tidak Aktif (setiap bilik bicara) Bilik Carian Fail 150 250 30 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K . h. m. Pejabat Pendaftaran 8/kakitangan k.MAHKAMAH 155 . j. m. Bilik Pendaftar Mahkamah Rendah Pejabat Pentadbiran (setiap bilik bicara) Kamar Hakim Mahkamah Sesyen termasuk Bilik perbicaraan dalam kamar d. e. p. JABATAN PERDANA MENTERI i. Ruang Menunggu Penolong Kanan Pendaftar/Pegawai Penyelidik 40 j. l. p. l. Bilik Saksi (lelaki dan wanita) Bilik Jurubahasa ( 3 orang kakitangan dan 2 orang Pembantu Undang-undang) 20 40 k. o. b. Bilik Saksi (lelaki) Bilik Saksi (wanita) Bilik Jurubahasa ( 3 orang kakitangan dan 2 orang Pembantu Undang-undang) 20 20 40 n. Bilik Fail (setiap bilik bicara) Bilik Fail Tidak Aktif (setiap bilik bicara) Bilik Carian Fail 150 250 30 JADUAL 1K-(ii): NORMA RUANG-RUANG MAHKAMAH RENDAH JENIS RUANG a. f. Ruang Menunggu Hakim Mahkamah Seksyen Bilik Bicara Mahkamah Seksyen Kamar Majistret Bilik Bicara Mahkamah Majistret Pejabat Pendaftaran KELUASAN (m. g.

5. bilik reman. bilik pemandu. kaunter bilik fail. Bilik Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM).6/orang 85 4. ruang rehat pegawai/ pantri. kaunter Pejabat Pentadbiran. bilik operator. Pentadbiran Am yang merangkumi. Ruang Basah seperti.) Rujuk BAHAGIAN A: PEJABAT a. bilik mesin. Tempat wuduk. bilik Pegawai Anti Dadah.000.300.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 6. bilik persalinan bayi dan bilik menyusu 200 d. perpustakaan.00 m. bilik saksi terancam. kaunter bayaran/ pendaftaran Mahkamah Tinggi. Bilik Biro Bantuan Guaman (BBG). bilik kebal. Bilik Pegawai Mahkamah seperti. bilik sembahyang. bilik Pendakwa Polis. bilik Pegawai Penjara. Kemudahan tandas persendirian (attached toilet) hanya dibenarkan bagi Kamar Hakim Mahkamah Tinggi sahaja. bilik lelong. bilik Peguam. bilik keluarga/juvenil/kanak-kanak.MAHKAMAH 156 Edisi Tahun 2008 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1K-(iii): NORMA RUANG-RUANG SOKONGAN MAHKAMAH JENIS RUANG KELUASAN (m. Tandas Tahanan. bilik cetak. Ruang Lokap yang merangkumi. p. perempuan dan juvenil. Bagi kompleks mahkamah di mana bilangan Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen melebihi 2 bilangan. bilik Pegawai Keselamatan. bilik pencuci dan dapur 2. bilik media. Secara kasarnya keluasan ruang lantai keseluruhan sebuah bangunan Mahkamah Majistret 1-bilik bicara adalah di dalam lingkungan 3.00 m. Keluasan ruang lantai untuk sebuah bilik bicara Mahkamah Tinggi (termasuk ruang-ruang sokongannya) ialah sebanyak 3. Bilik tahanan lelaki. tandas eksekutif dalam nisbah satu tandas bagi dua kamar adalah dibenarkan. stor dan bilik perbincangan awam 600 b. Bilik Timbalan Pendakwa Raya (setiap pegawai) Bilik Polis (untuk setiap bilik bicara) Rujuk BAHAGIAN A: PEJABAT 208 c. bilik tahanan sementara. p. Bilik Timbalan Pendakwa Raya. p. Walau bagaimana BAB 1: BAHAGIAN K . bilik komputer/IT. bilik barang kes. bilik Pegawai Kebajikan.

JABATAN PERDANA MENTERI pun. Penggunaan bahan binaan dan kemasan di dalam bangunan mahkamah perlulah dirancang mengikut Kategori Bangunan dan Gred Kemasan yang telah ditetapkan di dalam BAB 2: . Sebarang percanggahan perlulah dikemukakan kepada Urus Setia JSK sebagaimana dikehendaki di dalam Perenggan 1(k) dan 1(l) bab tersebut.GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BANGUNAN. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K .MAHKAMAH 157 . 7. sebuah Mahkamah Tinggi biasanya dibina bersama beberapa buah Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen di dalam satu kompleks.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

.

Semua bahan binaan dan kemasan perlu ditetapkan berasaskan kepada kategori-kategori tersebut. kebudayaan. kemasan dari gred tinggi adalah dibenarkan. bangunan-bangunan Kerajaan telah dibahagikan kepada tiga (3) kategori mengikut kepentingan. d) Bagi bangunan yang berhampiran laut. kelulusan JSK hendaklah diperolehi. g) Semua pejabat Kerajaan. kemasan dari gred tinggi juga dibenarkan. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 158 . imej dan berunsurkan pelancongan yang akan dibina dari masa ke semasa. hendaklah menggunakan kemasan di bawah gred sederhana atau utiliti. bahan binaan dan kemasan yang tahan karat adalah dibenarkan. b) Semua kemasan dan bahan binaan yang akan digunakan bagi projekprojek pembangunan Kerajaan hendaklah dari buatan atau keluaran tempatan. Sekiranya kemasan sebegini diperlukan. PENGENALAN a) Di dalam menetapkan gred kemasan. kecuali Pusat Pentadbiran Negara. e) Bagi bangunan unik yang mencerminkan identiti. melainkan ianya tidak dapat diperolehi di dalam negara. fungsi dan implikasi kewangan. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 2 – GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. dewan besar dan bangunan utama di dalam sesuatu projek/kompleks. f) Bagi projek Kerajaan yang dibina di luar negara seperti bangunan Canseri atau Kedutaan. c) Kemasan yang mahal dan berbentuk mewah atau yang lain dari yang telah digredkan akan dipertimbangkan mengikut kepentingan projek dan justifikasi penggunaannya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bangunan pentadbiran.

JABATAN PERDANA MENTERI h) Semua bangunan sekolah. i) Bangunan-bangunan kesihatan seperti Hospital Umum/Besar boleh menggunakan kemasan dari gred sederhana manakala Hospital Daerah/Kecil pula hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. tiga (3) kategori tersebut telah ditetapkan mengikut kepentingan seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 159 . k) Sekiranya terdapat keperluan untuk pihak agensi menggunakan bahan dan kemasan bangunan selain daripada yang telah ditetapkan. PENETAPAN KATEGORI BANGUNAN a) Untuk memastikan keseragaman dan bagi memudahkan penggunaan garis panduan ini. institusi latihan. ruang mekanikal dan elektrik. blok akademik.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dewan makan dan lain-lain bangunan pendidikan hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. l) Justifikasi tersebut perlu menjelaskan kelebihan atau keuntungan yang diperolehi oleh Kerajaan hasil daripada penggunaan bahan dan kemasan yang dicadangkan. 2. maktab. Justifikasi ini perlu mengambil kira kos jangka hayat (life-cycle cost) bahan/kemasan yang dicadangkan. bengkel kerja dan lain-lain hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. Justifikasi tersebut perlu dikemukakan semasa membuat permohonan ke JSK. Hanya blok pentadbiran dan dewan besar di dalam sesuatu kompleks sahaja boleh dipertimbangkan kemasan dari gred sederhana. j) Ruang-ruang yang tidak merupakan ruang mustahak seperti stor. m) Keputusan muktamad tentang penggunaan sesuatu bahan atau kemasan akan diputuskan oleh JSK. politeknik. tandas. maka pihak agensi adalah digalakkan untuk mengemukakan justifikasi khas untuk penggunaan bahan atau kemasan tersebut. asrama. laluan penyambung. kesannya kepada alam sekitar atau wujudnya penggunaan inovasi/teknologi tempatan di dalam penghasilannya.

kebudayaan dan imej negara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Utiliti b) Untuk menetapkan gred bahan binaan dan kemasan sesuatu projek yang sedang dirancang dengan berpandukan kategori bangunannya. ibu negeri dan bandar besar. JABATAN PERDANA MENTERI Kategori I Jenis Bangunan Bangunan peringkat kebangsaan yang mencerminkan identiti. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 160 . Sederhana III Bangunan utiliti yang tidak disenaraikan dalam Kategori I dan II. Gred Bahan/Kemasan Tinggi II Bangunan di dalam projek utama yang selalunya berada di lokasi penting seperti ibu negara. sila rujuk kepada senarai di Jadual 2-(i).

Muzium / Arkib Negeri Lain 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Mahkamah Agong 8. Istana 12. Mahkamah Daerah 9. Kompleks Mahkamah Negeri 9. Rumah Penginapan 4 & 3 bintang 9. Panggung Negara 7. Balai Seni Negara 10. Bangunan Peringatan 15. Padang Terbang 3. Muzium Negara 11. Laluan Masuk Sekunder 8 4. Lapangan Terbang Antarabangsa Utama 3. Dewan Serbaguna 7. Bangunan Kedutaan 14. Laluan Masuk Utama (Darat) 4. Terminal Pengangkutan Air / Kargo Lain 5. Rumah Penginapan 5 bintang 11. Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik 8. Perpustakaan Negeri 6. Masjid Negara/Wilayah/Negeri 6. Galeri Seni 10. Terminal Pengangkutan Air Sekunder8 5. Terminal Pengangkutan Air Antarabangsa Utama 7 5. Masjid Lain KATEGORI III 1. Bangunan Parlimen/Dewan Undangan Negeri 13. Pejabat-pejabat Lain 2. Pusat Pentadbiran Negara KATEGORI II 1. Lapangan Terbang Domestik 3. Surau 6. Rumah Penginapan 2 & 1 bintang Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 161 . Kementerian/Ibu Pejabat/Jabatan/ Ibu Pejabat Badan Berkanun 2. Perpustakaan Negara 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN KATEGORI I 1. Perpustakaanperpustakaan lain 7. Laluan Masuk (Darat) Lain 9 4.

Kompleks Sukan Negara 20. Wad Di Raja Hospital/Wad Orang Kenamaan 11. Bangunan Stesen Penyelidikan lain 18. Kompleks Kasih Peringkat Daerah (di bawah LPPKN) KATEGORI III 10.samb. Kompleks Kasih Peringkat Negeri (di bawah LPPKN) 17. Hospital Daerah/ Kecil 19. Haiwan. Perikanan dan Perhilitan 162 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN . Institut Perubatan Negara 14. F. Bangunan Polis Lain 12. Sekolah 21..GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Hospital Besar. Makmal Kimia 19. Kuarters Kerajaan Kelas E. H [Rujuk Jadual 1E-(i)] 17. Kompleks Belia. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN (. Institut Pengurusan Tinggi 18. Ibu Pejabat Polis Kontinjen 16. Sukan dan Rekreasi 15. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri 15.) KATEGORI I 16. Makmal Kesihatan 16. Pejabat Pertanian. Balai Kaji Cuaca 22. Pusat Penyelidikan (Ibu Pejabat) 17. Bangunan/Ruang Pentadbiran 13. Kompleks Kebudayaan/Teater dan Bangunan Pelancongan 23. Bangunan Universiti /Institut Latihan /Maktab/ Politeknik/ Kolej (kecuali bangunan pentadbiran) 14. [Kuarters Kerajaan Kelas C. G. Kuarters Kerajaan Kelas B. Kuarters Kerajaan Kelas A KATEGORI II 12. D Rujuk Jadual 1E-(i)] 13.

Tanjung Pelepas. Kem Bina Semangat _____________________________________________________________________ Nota: 7 8 Pulau Pinang. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN (. Perkep. Bangunan Persatuan 21. Woksyop 28. Pelabuhan Klang. Pasir Gudang. Balai Bomba 26.samb. Bangunan Asrama 24. Langkawi Lain-lain terminal pengangkutan yang mempunyai kemudahan imigresen dan diiktiraf sebagai pintu masuk ke Malaysia pemeriksaan 9 Mempunyai kemudahan pemeriksaan imigresen dan/atau diiktiraf sebagai pintu masuk ke Malaysia BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 163 Edisi Tahun 2008 .. Penjara / Pusat Serenti 25. Kelas Dewasa 23. Rumah Kebajikan 22. Bangunan Kemasyarakatan Tadika.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kem Tentera 27.) KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III 20.

BAHAGIAN A JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN .

nilai ketahanan dari api. 7. akustik. Keputusan JSK berkaitan dengan perkara ini adalah muktamad. Berdasarkan kategori bangunan seperti di Jadual 2-(i). 3. Urus Setia JSK sentiasa mengemaskini kategori bangunan dan gred kemasan di dalam jadual tersebut mengikut keadaan masa. bunyi bising dan aspek estetik. untuk mendapatkan faedah yang optimum dari perbelanjaan yang dikeluarkan. Contoh bahan binaan dan kemasan adalah seperti Jadual 2A-(i) hingga 2A(xxii). 5. maklum balas pengguna dan juga perkembangan teknologi pembinaan di negara ini. turun-naik harga bahan binaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jadual ini telah dibuat berdasarkan kepada kos bahan-bahan binaan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A- JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 164 . Siri Jadual 2A-(i) hingga Jadual 2A-(xxii) berikut disediakan sebagai panduan di dalam merancang dan merekabentuk pelbagai jenis projek bangunan. ekonomi negara. Pihak agensi boleh mengemukakan cadangan jenis bahan dan kemasan selain daripada yang terdapat di dalam jadual. Penggunaan jadual ini hendaklah dibuat secara bijaksana dan konsep mereka bentuk mengikut peruntukan hendaklah diambil kira semasa memilih jenis bahan dan kemasan bangunan. kemudahan penyenggaraan. gred bahan binaan dan kemasan akan ditetapkan. tetapi perlulah memenuhi kriteria di Perenggan 1(k) dan 1(l) di Pengenalan bab ini. 2. 4. 6. Keputusan ke atas penggunaan jenis-jenis kemasan akan dibuat semasa cadangan agensi pelanggan dikemukakan untuk kelulusan. Bangunan dari gred tinggi boleh menggunakan bahan binaan dan kemasan dari gred sederhana atau utiliti tetapi tidak sebaliknya.

slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) 1. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri. dan Bangunan Kedutaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 165 .Anjung Kereta/Porch . 1. kayu.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. Marmar.Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt.Pusat Pentadbiran Negara.Lobi utama .Foyer .0 1. granite.JADUAL 2A-(i) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: PEJABAT .

Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lain-lain * -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Komputer .Pusat Pentadbiran Negara. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt..Bilik Fail .JADUAL 2A-(i): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Pejabat .4 Ruang sokongan:.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. 1.samb..Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Surau . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.Bilik Kebal . calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan. linoleum. kayu. PVC. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 166 .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .

Tandas/ Bilik Air .Pusat Pentadbiran Negara..) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Bilik cetak/ mesin .bilik-bilik M&E .. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan. 1.5 JENIS RUANG Ruang basah:.Stor .samb. Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(i) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.6 Ruang servis:. calcium fibre) LANTAI Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaBingkai UPVC 1.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 167 .Wuduk .

2 Ruang luar bangunan awam:. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.s frame Ruang laluan awam:. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 168 . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Lobi utama .0 2.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. pecahan marmar.Foyer .Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. 2.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Anjung Kereta/Porch .

s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. linoleum.3 JENIS RUANG Ruang kerja :..4 Ruang sokongan:.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Pejabat .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Fail .samb. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Bilik Kebal . 2.. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 169 .Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. vinyl sheet) 2. linoleum.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.

2.5 JENIS RUANG Ruang basah:.samb.Stor .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 Ruang servis:.Tandas/ Bilik Air .Bilik-bilik M&E .Bilik Cetak/ mesin . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 170 .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT ..JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (..Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.Wuduk .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.

Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Foyer .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 171 .utk.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi lif/ tangga Utama .Lobi utama .0 3.JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PEJABAT .2 Ruang luar bangunan awam:. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:. 3. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Anjung Kereta/Porch .

Wuduk . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3..Pejabat .Bilik Rehat Kakitangan Ruang basah:. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 172 .JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Bilik Kebal .Bilik Fail .Tandas/ Bilik Air .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.4 Ruang sokongan:. softboard.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Kantin/ Kafeteria -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 3..samb. softboard.5 -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.

Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Stor .Bilik-bilik M&E . 3.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . softboard..JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (..Tangga BUMBUNG -sda- SILING Kepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 173 .6 JENIS RUANG Ruang servis:.samb.

1.Foyer .s frame Ruang laluan awam:. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Anjung Kereta/Porch .0 1. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 1. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 174 . skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Lobi utama .JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:. pecahan marmar. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.

Bilik Fail .Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1. vinyl sheet) 1.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. linoleum.s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.4 Ruang sokongan:. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Pejabat . linoleum..JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Pintu aluminium gelangsar Powder coated m..Bilik Kebal .. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 175 .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .

calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 176 ..Bilik Cetak/ mesin .JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Samb.Wuduk .Stor .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre..Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1..Bilik-bilik M&E .6 Ruang servis:.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .5 JENIS RUANG Ruang basah:. 1.Tandas/ Bilik Air .

Lobi Lif/ Tangga Utama .Lobi utama .2 Ruang luar bangunan awam:.Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 177 .Foyer .utk.Anjung Kereta/Porch .JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 2.Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.0 2. 2.Laluan Luar/ koridor .

.4 2.Pintu kayu rata -sda- . 2.Perpustakaan .Aluminium natural anodised .Samb.Tandas/ Bilik Air -sda- -sda- -sda- -sda- -sda- -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard..) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bingkai kayu/ keluli bergalvani .5 Ruang sokongan:. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 178 .JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ Panel kayu (gred biasa) Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik darjah .Lain-lain Ruang basah:.Pusat/ bilik komputer .Makmal .Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) .Bilik seminar . cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT .Studio .Pintu panel kayu (gred biasa) .Bilik/ dewan Kuliah .Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Pusat/ bilik sumber . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bengkel -sda- -sda- Lepekan simen dengan floor hardener -sdaPermaidani * -sda- -sda- 2.

.Samb.Bilik-bilik M&E . 2.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN ..Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 179 .JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Stor .Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 JENIS RUANG Ruang servis:.

Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 180 .0 3.Laluan Luar/ koridor . cement sheet)-utk tingkat teratas.Bilik Tidur .Lobi Lif/ Tangga Utama .Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:.Foyer .JADUAL 2A-(vi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Ruang laluan awam:.Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. softboard. 3.3 Ruang Utama :.Lobi utama . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis 3.Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 3.Anjung Kereta/Porch .

JADUAL2A-(vi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (...Samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN - Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.4

JENIS RUANG
Ruang sokongan:- Bilik Bacaan/ Belajar - Bilik Tamu - Bilik sick-bay - Lain-lain Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Bilik Membasuh - Bilik menggosok - Kantin/ Kafeteria Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Tangga

BUMBUNG
-sda-

SILING
-sda-

LANTAI
-sda-

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
-sda-

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

3.5

-sda-

-sda-

Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa)

-sda-

Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

-sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC

3.6

-sda-

-sda-

Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa)

-sda-

Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

181

JADUAL 2A-(vii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN/AM - Dewan Serba Guna Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.0 1.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu

DINDING DALAM
Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

Ruang laluan awam:- Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor

Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre, calcium fibre)

Jubin homogeneous (gred biasa)

Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis

1.2

Ruang Dewan

sda

Kepingan cellulose fibre (chipboard, softboard, cement sheet)-utk tingkat teratas. sda

Lepekan simen

sda

Lepa simen dan cat

sda

1.3

Ruang basah - Tandas/ bilik air - Wuduk

sda

Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa)

sda

Jubin seramik (gred sederhana)

Sda Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

182

JADUAL 2A-(vii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (...samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN/AM - Dewan Serbaguna Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:-

BIL.
1.4

JENIS RUANG
Ruang Sokongan - Bilik salin - Bilik Rehat - Ruang Persediaan

BUMBUNG
sda

SILING
Kepingan cellulose fibre (chipboard, softboard, cement sheet)-utk tingkat teratas.

LANTAI
Lepekan simen

DINDING LUAR
Sda

DINDING DALAM
Lepa simen dan cat

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

1.5

Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Tangga

-sda-

-sda-

Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa)

sda

Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

183

JADUAL 2A-(viii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.0 1.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding

DINDING DALAM
Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. Kayu, batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi)

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame

Ruang laluan awam:- Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet

Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster

Batu asli (spt. Marmar, granite, slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi)

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

184

JADUAL 2A-(viii): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.2

JENIS RUANG
Ruang Klinikal:- Wad - Lain-lain

BUMBUNG

SILING
-saInorganic fibre

LANTAI
Bahan asas tiruan (PVC, vinyl sheet)

DINDING LUAR

DINDING DALAM
Panel kayu Panel berhias Organic fibre based material Kertas dinding Kaca (gred tinggi)

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

1.3

Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Wuduk

-sda-

Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre

Jubin polished homogeneous (Gred tinggi) Jubin seramik (Gred tinggi)

-sda-

Jubin seramik (Gred tinggi) Kaca (Gred tinggi)

-sdaBingkai UPVC

Inorganic fibre Ruang servis:-sdaJubin Seramik -sdaCat emulsi/ enamel/ -sda(Gypsum fibre, (Gred tinggi) cat berasaskan air - Bilik-bilik M&E calcium fibre) - Stor Lepekan simen - Bilik Cetak/ mesin - Tangga Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan, jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut; contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi, pembedahan, pengeluaran bahan steril dan makmal. 1.4

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

185

JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Hospital Besar, Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
2.0 2.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (Gred sederhana) Kertas dinding (Gred sederhana) Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.s frame

Ruang laluan awam:- Foyer - Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi

Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. skylight sahaja

Aluminium strip/ panel (Gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel

Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar, granolitik) Jubin homogeneous (Gred sederhana)

Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa)

2.2

Ruang luar bangunan awam:- Anjung Kereta/Porch - Laluan Luar/ koridor

-sda-

-sda-

-sdaPavior (konkrit, campuran) Jubin kuari

-sda-

-tiada-

-tiada-

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

186

) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Bilik Mesyuarat/ Bilik Persidangan/ Bilik Perbincangan . Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Dewan/ Bilik Bedah .Lain-lain * -sda- Inorganic fibre Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.4 Ruang klinikal :.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Makmal .Bilik Komputer ..U.Pejabat/ Pentadbiran . vinyl sheet) -sda- Hygienic coating Washable epoxy paint P. linoleum.Makmal .Wad .3 JENIS RUANG Ruang kerja :. paint -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. linoleum. 2.Hospital Besar.Pejabat Pendaftaran/ Rekod .Bilik Pemeriksaan . vinyl sheet) 2..Ruang Pemulihan .Bilik Rawatan .samb. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 187 .s frame Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.

Bilik-bilik M&E . jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.Hospital Besar.samb.Stor .Bilik Fail . contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.7 Ruang servis:.5 JENIS RUANG Ruang sokongan:.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre..Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sda- 2. 2. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan. linoleum..Tandas/ Bilik Air . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard. pembedahan.Bilik Cetak/ mesin .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Bilik Kebal .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 188 . Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.6 Ruang basah:. pengeluaran bahan steril dan makmal.Wuduk .

0 3. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 189 .JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Foyer . 3.Lobi utama .Anjung Kereta/Porch .Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Lobi lif/ tangga Utama .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.utk.2 Ruang luar bangunan awam:. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.

.Bilik Komputer .JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Lain-lain * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/94 -sda- Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.Bilik Makmal/ Ruang Pemulihan/ Makmal/ .Pejabat/ Pentadbiran .. 3.Pejabat Pendaftaran/ Rekod .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . paint -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 190 .samb.U.4 Nota: Ruang klinikal :-sda.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. linoleum. vinyl sheet) -sda- Hygienic coating Washable epoxy paint P.Bilik Rawatan . softboard.Wad .Bilik Pemeriksaan .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Farmasi .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Dewan/ Bilik Bedah .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .

Tandas/ Bilik Air ... softboard.Wuduk .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . softboard.5 JENIS RUANG Ruang basah:.Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 191 .Stor .Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.6 Ruang servis:. 3.Bilik-bilik M&E .samb.JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.

Sister’s Suite .3 Ruang Utama :.2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung Kereta/Porch .Warden/ Housekeeper’s suite . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis 4.Bilik Tidur Jururawat/ Penolong Jururawat .Doctor’s suite .JADUAL 2A-(xi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 192 .Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Lobi Lif/ Tangga Utama .0 4.Foyer .Laluan Luar/ koridor .Lobi utama .Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Ruang laluan awam:. softboard. cement sheet)-utk tingkat teratas. 4.Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 4.

Bilik Bacaan .. 4.Bilik sembahyang Ruang basah:.Bilik Membasuh .Kantin/ Kafeteria . pengeluaran bahan steril dan makmal.6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 4.Bilik Tamu .4 JENIS RUANG Ruang sokongan:. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.Bilik-bilik M&E .JADUAL 2A-(xi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.samb.Stor .Tandas/ Bilik Air . pembedahan.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 193 .Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.Wuduk .Bilik menggosok Ruang servis:.. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.

1.0 1.Lobi lif/ tangga Utama . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:. Kayu. Marmar.Ruang Menunggu Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt.Anjung Kereta/Porch .Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 194 .Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. granite.2 Ruang luar bangunan awam:.Foyer .Lobi utama .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1.JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .

batu asli) Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Devorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 195 .Ruang sembahyang . 1.samb.JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.3 JENIS RUANG Ruang masjid :. Kayu..Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN ..

Biik mayat .. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Stor . linoleum.Tandas/ Bilik Air -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik-bilik M&E .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING -sdaInorganic fibre (Gypsum fibre..Pejabat-pejabat .4 JENIS RUANG Ruang pentadbiran/ sokongan:.samb.Bilik Khas .Bilik mesyuarat .6 Ruang servis:.Wuduk .Bilik bacaan . 1.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 196 Edisi Tahun 2008 . calcium fibre) -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Parket/ jejalur kayu (gred tinggi) Papan kayu (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) ( PVC.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 Ruang basah:. calcium fibre) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) -sdaBingkai UPVC 1.

Laluan Luar -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. 2. pecahan marmar. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Foyer .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.0 2.Ruang koridor Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 197 .JADUAL 2A-(xiii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung Kereta .Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.s frame Ruang laluan awam:. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Tangga Utama .

4 Ruang pentadbiran:. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 198 Edisi Tahun 2008 . chipboard fibre) 2.. linoleum.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Ruang sembahyang . calcium fibre) Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaInorganic fibre (softboard.Tangga -sda- -sda- -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit -sda- 2.Bilik mesyuarat .. 2.Wuduk .samb.Stor .Pejabat-pejabat .6 Ruang basah:.JADUAL 2A-(xiii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Tandas/ Bilik Air Ruang servis:.3 JENIS RUANG Ruang masjid :.s frame Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Biik Mayat .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.7 -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik-bilik M&E .Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.

softboard.Laluan Luar -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. 3.Anjung . softboard.Foyer . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. cement sheet) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.2 Ruang luar bangunan awam:.Ruang koridor Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.JADUAL 2A-(xiv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . cement sheet) Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 199 .utk. calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard.0 3.

3 JENIS RUANG Ruang surau :.Stor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. calcium fibre) LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Ruang sembahyang .samb.Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.7 Ruang servis:. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Bilik-bilik M&E . 3.Wuduk .JADUAL 2A-(xiv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (... softboard.6 Ruang basah:.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic Fibre (gypsum fibre.Tandas/ Bilik Air -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 200 .

granite.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 201 .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.0 1.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi lif/ tangga Utama Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt. marmar.Foyer .JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Anjung Kereta/Porch .Lobi utama . 1. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) 1. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:. kayu.

Bilik Lelong .Surau .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1. kayu.Dewan Bicara . 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 202 Edisi Tahun 2008 .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .4 Ruang sokongan kerja:.Bilik Kebal ..JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Bilik Komputer .Bilik Fail . PVC.Perpustakaan ..samb. linoleum.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter . 1.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.

Wuduk .samb.Ruang Senaman .. 1.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 1..Lokap Lelaki/ Wanita .Laluan Ruang basah:.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Tandas/ Bilik Air .6 -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 203 .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 JENIS RUANG Ruang lokap:.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .

Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.. 1.samb.Bilik Cetak/ mesin .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Bilik-bilik M&E .7 JENIS RUANG Ruang servis:. calcium fibre) LANTAI Jubin Seramik (Gred tinggi) Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Powder coated aluminium frame Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 204 .Stor ..Tangga BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.

granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.Anjung Kereta/Porch .s frame Ruang laluan awam:.Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.2 Ruang luar bangunan awam:. 2.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.0 2.Foyer . pecahan marmar. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Lobi lif/ tangga Utama Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 205 .Lobi utama . skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.

calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. linoleum.Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .Bilik Saksi .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Dewan Bicara .s frame 2. linoleum.4 Ruang sokongan kerja:.JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .samb. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Bilik Lelong .Surau .Bilik Komputer ..Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Bilik Fail .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 206 . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Perpustakaan .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 2.Bilik Kebal .

5 JENIS RUANG Ruang lokap:.samb..Wuduk .Laluan Ruang basah:.7 Ruang servis:.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.6 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik-bilik M&E .Lokap Lelaki/ Wanita .Stor .Ruang Senaman . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 207 .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 2.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Tandas/ Bilik Air .Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 2..Bilik Cetak/ mesin .

utk.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Anjung Kereta/Porch .Tangga Utama Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 208 .0 3.JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 3. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Lobi utama . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Foyer .2 Ruang luar bangunan awam:.

) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Bilik Komputer . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 209 .Bilik Saksi .5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Lain-lain Ruang sokongan kerja:.Lain-lain Ruang lokap:.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . softboard..Bilik Lelong .Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lokap Lelaki/ Wanita .Perpustakaan .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .4 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- 3.Balai polis/ Bilik peguam/ pemberita .samb.Ruang Senaman .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt..Dewan Bicara/ . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata -sda- 3.Surau .Bilik Mesyuarat/ Perbincangan .Bilik Fail .Bilik Kebal .JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. 3.Laluan BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.

softboard.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.samb.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Wuduk . 3.Tandas/ Bilik Air .Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 210 .7 Ruang servis:. softboard.Stor .Bilik-bilik M&E .6 JENIS RUANG Ruang basah:..JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.

2 Ruang luar bangunan awam:. Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. Perkep.Foyer .Lobi utama .Tangga Utama Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 4. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 211 . 4.0 4.Anjung Kereta/Porch .utk.JADUAL 2A-(xviii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.

.Tandas/ Bilik Air -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik Darjah/ Bengkel . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Stor/Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Perpustakaan/ Bilik Sumber .Pejabat . softboard.Bilik Ceramah .3 JENIS RUANG Ruang kerja :. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 212 Edisi Tahun 2008 . 4.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. softboard.Bilik-bilik M&E .samb. Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.4 Ruang basah:.JADUAL 2A-(xviii): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.5 Ruang servis:.Bilik mesyuarat . softboard.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre. Perkep.. chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4.Dewan/ Bilik Serbaguna .

dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.s frame Ruang laluan awam:. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.JADUAL 2A-(xix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 11. pecahan marmar.Lobi utama .Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Anjung Kereta/Porch .0 1. 1. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.2 Ruang luar bangunan awam:.Foyer . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 213 .Lobi lif/ tangga Utama .

5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Kebal ... calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .4 Ruang sokongan :.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 214 .Ruang Tunggu/ Laporan .Bilik Persalinanan .Lain-lain Ruang lokap:.Bilik Fail .Bilik Komputer . linoleum.Bilik Simpanan Senjata .Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .Ruang Senaman -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. vinyl sheet) -sda- -sda- 1.Lokap Lelaki/ Wanita . vinyl sheet) 1. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. linoleum. 1.samb.Bilik Laporan Sulit .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.s frame Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Surau .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Gerakan .JADUAL 2A-(xix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.

Bilik-bilik M&E .7 Ruang basah:. 1.8 Ruang servis:..Tangga -sda- -sda- Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 215 .JADUAL 2A-(xix): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Bilik Soal Siasat .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard.Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre. chipboard fibre) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium Pintu panel kayu 1..Tandas/ Bilik Air .Bilik Pemerhati .6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.Wuduk .samb.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaJubin seramik (gred sederhana) -sda- 1.Stor/Bilik Cetak/ mesin .

skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Anjung Kereta/Porch .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:. 2.utk.0 2.Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Foyer .2 Ruang luar bangunan awam:. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 2.Lobi utama .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 216 .Ruang Menunggu Pendaftaran Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Lobi lif/ tangga Utama .JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .

Bilik Gerakan ..Bilik Fail .Bilik Persalinanan .Bilik Laporan Sulit . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.Ruang Senaman .samb.Ruang Tunggu/ Laporan .Laluan -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 2.Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Surau .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre..4 Ruang sokongan kerja:.Lain-lain Ruang lokap:. 2.Bilik Kebal . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 217 .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Lokap Lelaki/ Wanita .Bilik Komputer .Bilik Simpanan Senjata .Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan . softboard.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .

Tandas/ Bilik Air ..Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL..Kantin/ Kafeteria -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Stor .Bilik Soal Siasat .Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.samb.8 Ruang servis:.7 Ruang basah:. softboard.Bilik-bilik M&E . softboard.Wuduk .JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2. 2. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 218 .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Bilik Pemerhati .Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- -sdaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 2.6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.

Foyer .JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block Kaca gelap Aluminium sheeting (utk.Lobi utama . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. pecahan marmar.1 Ruang luar bangunan awam:.Anjung Kereta/Porch .Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja 3.s frame DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar 3. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 219 .0 Ruang laluan awam:.Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. campuran) Jubin kuari -sda-tiada-tiadaPanel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) Powder coated m.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Laluan Luar/ koridor -sda-sda-sdaPavior (konkrit.

Bilik Taklimat/ Gerakan .JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. linoleum.samb.s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Lain-lain Ruang sokongan:. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Penyelenggaraan Alat/ Bilik Pekakas/ Bilik Pemadaman/ Alat Pernafasan .Surau . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 220 .2 JENIS RUANG Ruang kerja :.Lain-lain * BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Pejabat/ Pentadbiran .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .Bilik Kawalan ..Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Kebal .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .3 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Fail .. 3.Bilik Komputer . calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. vinyl sheet) 3.

calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 221 .5 Ruang servis:.Stor .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .samb.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 3.Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.4 JENIS RUANG Ruang basah:.Bilik Cetak/ mesin .Bilik-bilik M&E ..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Wuduk .. 3.Tandas/ Bilik Air .

.1 Ruang luar bangunan awam:.Lobi lif/ tangga Utama ..samb.Anjung Kereta/Porch .0 Ruang laluan awam:.JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. skylight sahaja (gred biasa) 4.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Laluan Luar/ koridor -sda-sdaLepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Lobi utama .Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .ujk..Foyer .Ruang Menunggu Pendaftaran Dek logam (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Jubin homogeneous (gred biasa) Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 222 . JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised 4. calcium fibre) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis -sda-sda-tiadaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) BIL.

JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 223 .Bilik Komputer .Bilik Rehat Kakitangan/ .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Surau . chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4. 4.2 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Taklimat/ Gerakan . softboard.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre..Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 Ruang sokongan:.Bilik Kebal .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Pejabat/ Pentadbiran .Bilik Fail .Bilik Kawalan .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .Lain-lain -sda- -sda- -sdaLepekan simen -sda- -sda- -sda- Nota: * .samb.

..Wuduk .samb. 4.JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 224 .4 JENIS RUANG Ruang basah:. softboard. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.Tandas/ Bilik Air .Bilik-bilik M&E .Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.5 Ruang servis:.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Stor . softboard.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.

.

7. 5. 2. Pencegah Kebakaran. Escalator. kipas. KRITERIA PERANCANGAN AWAL PERKHIDMATAN DALAMAN (MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES) a) Semua projek perlulah dirancang dengan baik di peringkat awal supaya tidak berlaku peningkatan kos akibat kerja pindaan dan/atau pembetulan sewaktu tempoh pembinaan. pemanas air. b) Bab ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: BAHAGIAN A . Kecekapan Tenaga 2. Mesin Angkat (Lift. yang merangkumi perkaraperkara seperti berikut: 1. Janakuasa Tunggu Sedia. 5. Dumbwaiter). sistem pencegah kebakaran.Perkhidmatan Mekanikal. 4.Perkhidmatan Elektrik. Pencemaran Alam Sekitar. PENGENALAN a) Tujuan bab ini ialah untuk menerangkan secara ringkas kriteria yang perlu digunakan di dalam merancang perkhidmatan dalaman untuk projek pembinaan bangunan. Kecekapan Penggunaan tenaga. Extra Low Voltage (ELV). 3. 6. dan lain-lain. 2. lampu. Lampu Limpah dan Lampu Perhiasan. seperti: 1. Koordinasi di antara berbagai disiplin perunding dengan pihak pengguna di peringkat perancangan awal dan reka bentuk amatlah penting. Sistem Bunyi. Paip air sejuk dan saluran sisa air buangan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sistem paip air sejuk dan air buangan. Penyamanan Udara. Sistem Keselamatan Dalam Bangunan. 4. BAHAGIAN B . Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 225 . JABATAN PERDANA MENTERI BAB 3 – GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN 1. Perkhidmatan dalaman yang ditakrifkan di dalam bab ini adalah perkhidmatan mekanikal dan elektrik seperti lif. penyaman udara. Sistem Bekalan Hibrid. Sistem Pencahayaan. dan 6. Lampu Kawasan. dan 8. 3.

Akta 447. viii. MS 1525:2007. dan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan. alat ganti serta kos yang terlibat. iii. punca bekalan keperluan asas dan lain-lain. Guidelines On Occupational Safety and Health In The Office (JKKP: GP(1) 1/1996. concrete plinth/struktur yang sesuai. Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 226 . iii. ii. Peraturan Akta Alam Sekitar. luas laluan/pintu masuk yang mencukupi. vii.Akta Bekalan Elektrik dan Peraturan Elektrik 1994. iv. kaedah penyenggaraan. e) Maklumat-maklumat berkaitan sistem perkhidmatan dalaman yang lengkap perlu dikemukakan semasa membuat permohonan ke JSK. i. vi.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy For Non-Residential Buildings. Justifikasi dan maklumat tambahan hendaklah dikemukakan bagi keperluan-keperluan di luar kebiasaan (out of norms). iv. Garis Panduan Penuaian Air Hujan oleh JPS.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii. c) Jabatan dan Agensi Kerajaan perlu mendapatkan pandangan dan nasihat dari jabatan-jabatan teknikal atau juruperunding yang bertauliah bagi mencapai keberkesanan kos sesuatu projek. JABATAN PERDANA MENTERI b) Perancangan yang baik di peringkat awal bermakna mengambil kira faktor-faktor seperti. pemilihan peralatan yang sesuai serta kos. keperluan tenaga kerja dan kos operasi peralatan. Ministry of Human Resources – JKKP : GP(1) 05/2005. v. Kod Amalan Bekerja Selamat Di Ruang Terkurung/Code Of Practice For Safe Working In A Confined Space – JKKP: COP(I/M) 02/2001. Code of Practice On Indoor Air Quality (IAQ) – Department of Occupational Safety and Health. d) Antara aspek yang perlu diberi perhatian dalam menyediakan reka bentuk projek bangunan ialah pematuhan kepada Garis Panduan dan Peraturan Badan-Badan Kawalselia atau Pihak Berkuasa Kerajaan serta Undang-Undang seperti: i. dan keperluan khusus yang lain seperti ruang loji yang mencukupi.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. RUANG-RUANG PERKHIDMATAN DALAMAN DI DALAM BANGUNAN a) Di dalam proses merekabentuk sesebuah bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI 3. JADUAL 3-(i): . ruang-ruang yang diperlukan untuk perkhidmatan dalaman perlu disediakan dengan mencukupi.RUANG-RUANG PERKHIDMATAN DALAMAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN ELEKTRIK Pencawang Pengagihan Utama TNB (TNB PMU/PPU) TNB Switching Station TNB HT Switchgear Room TNB Transformer Room Consumer HT Switchgear Room Consumer Transformer Room Main Switch Room Sub Switch Room Generator Room Electrical Riser Rooms Distribution Board (DB) Rooms UPS Rooms Battery Rooms Tenant Electric Meter Panel RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN ICT Subscriber Distribution Frame Room Main Distribution Point Room Fiber Optic Room/House Intermediate Distribution Frame Room PABX Room Telephone Riser Room DB Room Telecommunication Closet Room (TCR) IT Riser Room Server Rooms Data Centre Battery Rooms Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 227 . Secara amnya ruang-ruang tersebut adalah seperti di Jadual 3-(i).

kos penyenggaraan (maintenance cost) dan kos operasi sistem. 4. Mengambil kira kos modal (capital cost). langkah-langkah di bawah ini hendaklah diamalkan: i. Menilai dengan teliti kesesuaian peralatan/perkhidmatan yang dirancang untuk sesuatu projek. iv. ii. Amalan kejuruteraan yang baik dan mematuhi ‘Engineering Code of Practice’ atau ‘engineering regulation’ yang diiktiraf. PEMASANGAN DAN PENJAGAAN Sistem dan peralatan perkhidmatan dalaman adalah sebahagian aset Kerajaan. pemasangan dan penjagaan perkhidmatan tersebut hendaklah memenuhi prinsip-prinsip Dasar Pengurusan Aset Kerajaan (DPAK) seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 228 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. PEROLEHAN. Sehubungan dengan itu perolehan. JABATAN PERDANA MENTERI C 1 2 3 D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 2 3 4 RUANG DIPERLUKAN UNTUK ELV SERVICES Public Address System Room AV Control Room Stage Lighting Control Room RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN MEKANIKAL Chiller Plant Room Pump Room Pipe Risers Gas Cylinder for Fire and Kitchen System Air Handling Unit Room Water Tanks Lift Machine Room Lain-lain yang tidak dinyatakan di atas RUANG GUNASAMA UNTUK PERKHIDMATAN M&E Command Control Centre /Room Security Room BAS /BMS Room Maintenance Crew Office b) Semasa merancang dan merekabentuk sistem perkhidmatan dalaman. Mengambil kira prinsip dan amalan penyenggaraan yang cekap dan berkesan. iii.

Pendekatan bersepadu dalam iii. panduan kepada b) Perancangan dan pengurusan aset disepadukan dengan perancangan bisnes dan korporat. Fokus kepada penyampaian perkhidmatan Agensi iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. d) Pemilikan. akauntabiliti dan juga keperluan laporan untuk aset hendaklah diwujudkan. JABATAN PERDANA MENTERI a) Keperluan Penyampaian perkhidmatan menjadi amalan dan keputusan berkaitan aset. c) Keputusan pengurusan aset hendaklah berdasarkan kepada penilaian alternatif yang mengambil kira kos kitaran hayat. disampaikan dengan jelas dan dilaksanakan. Kerangka Dasar Pengurusan Aset Kerajaan Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 229 . dan e) Aktiviti pengurusan aset hendaklah dilaksanakan mengikut Kerangka Dasar Pengurusan Aset Kerajaan yang bersepadu seperti Rajah 1. Keputusan pengurusan aset perancangan dan pengurusan berdasarkan maklumat & fakta aset i. Tangungjawab dan Kebertanggunjawaban v. bajet dan proses laporan. faedah dan risiko aset. kawalan. RAJAH 1: PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN ASET ii.

BAHAGIAN A PERKHIDMATAN MEKANIKAL .

3. keperluan tugas. Keperluan-keperluan di dalam garis panduan berkaitan dengan penyamanan udara ini hendaklah dibaca bersama Pekeliling Perbendaharaan Bil. disebabkan penggunaan yang telah optimum ke atas keluasan ruang lantai pejabat. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 230 . atau bangunan sedia ada yang diubahsuai yang kosnya melebihi RM1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Untuk pemasangan semua jenis sistem penyaman udara di bawah peruntukan pembangunan ke atas bangunan baru yang jumlah kos keseluruhan projeknya melebihi RM5.PENYAMANAN UDARA 1.0 juta. dan pemasangan atau penyimpanan peralatan/perkakas dan barang-barang.0 juta. Permohonan pemasangan sistem penyaman udara akan diproses dan dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria seperti berikut: a) b) c) d) peringkat kepentingan dan lokasi bangunan. 4 Tahun 2001 dan juga Surat Pekeliling Am Bil. 5. disebabkan bunyi bising dan habuk/asap di tahap yang tidak boleh diterima. 4 Tahun 2005. disebabkan reka bentuk bangunan memerlukan pengudaraan khusus (contohnya di kawasan laluan dalaman). contohnya : a. disebabkan kesesakan. permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Penyelaras seperti alamat di Bahagian PENDAHULUAN Garis Panduan ini. b. jawatan dan tugas yang dijalankan oleh kakitangan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A- PERKHIDMATAN MEKANIKAL A1. Ruang-ruang yang dipersetujui untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah seperti disenaraikan di Perenggan 10 di bawah. dan d. c. 2. 4. RUANG TIDAK DIPERSETUJUI UNTUK PENYAMANAN UDARA Ruang-ruang yang pada kebiasaannya tidak dipersetujui untuk penyamanan udara hanya boleh dipertimbangkan semula atas alasan-alasan tertentu sahaja.

bilik bedah. contohnya ibu sawat telefon. b) Perkhidmatan Penyaman Udara Berterusan (24-jam) boleh dipertimbangkan apabila: i. 6. JABATAN PERDANA MENTERI Walaupun pertimbangan boleh diberikan berasaskan alasan-alasan di atas. sistem pengudaraan yang mencukupi dengan menggunakan kaedah lain perlulah disediakan. SISTEM PENGUDARAAN ALTERNATIF Bagi ruang yang tidak dipersetujui untuk penyamanan udara. bilik kawalan rapi dan sebagainya. mini and mainframe computers. KEPERLUAN KHAS PENYAMAN UDARA Kriteria keperluan khas yang boleh dipertimbangkan untuk kelulusan termasuklah:a) Sistem Penyaman Udara Tunggu Sedia boleh dipertimbangkan apabila: i. dan ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. seperti menara kawalan trafik udara. 8. peralatan yang penting dan mahal di ruang yang diberi perkhidmatan penyaman udara akan rosak atau tidak berfungsi sekiranya sistem penyaman udara terhenti. contohnya seperti bilik bedah. ammunition/missile store dan lain-lain. 7. kerja-kerja yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara sepanjang masa. keadaan atau aktiviti tugas yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara yang tidak boleh terputus. bilik jagaan khas dan lain-lain. KELULUSAN SECARA AUTOMATIK Kelulusan secara menyeluruh (blanket approval) untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah tidak diberikan. bilik kawalan rapi. dan Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 231 . agensi hendaklah memastikan bahawa semua bangunan direkabentuk supaya masaalah-masaalah tersebut dikurangkan ke tahap minimum pada peringkat awal lagi.

JABATAN PERDANA MENTERI ii. (keperluan ini perlu dinyatakan di dalam proses permohonan). Pemilihan jenis peralatan hendaklah berdasarkan kepada kecekapan. 10. bahan kimia dan lain-lain. KRITERIA TEKNIK ALAT PENYAMAN UDARA a) Reka bentuk sistem penyaman udara dibuat mengikut keperluan. Suhu. ruang yang dimaksudkan perlu mematuhi Malaysian Standard MS 1525:2007 – Code Of Practice On Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy For Non-Residential Buildings d) Kemudahan Bilik Sejuk boleh dipertimbangkan untuk menyimpan makanan dan ubat-ubatan. 9. DEFINISI RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA a) Definisi: Ruang yang dibenarkan untuk penyamanan udara terbahagi kepada empat (4) jenis seperti di Jadual 3A-(i). perkakas atau barang yang ditempatkan di ruang berkenaan memerlukan suhu yang rendah dan terkawal seperti peralatan ibusawat telefon. jenis peralatan. bilik bersih dan makmal-makmal khusus. dan ii. kos pemasangan. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 232 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Garis panduan reka bentuk sistem ini boleh dirujuk kepada ASHRAE Handbook edisi terkini dan juga MS 1525:2007. kos operasi dan penyenggaraan.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy for non-Residential Buildings (First Edition). b) Kementerian/Agensi adalah digalak menggunakan Centralised Air Conditioning System untuk penyamanan ruang yang besar dan luas. tempat-tempat yang diberikan perkhidmatan penyaman udara sangat sensitif dan memerlukan persekitaran khusus seperti bilik bedah. keluasan dan penyediaan bilik adalah ditentukan mengikut keperluan. c) 100% Penapisan Udara Luar dan Penapis Udara Berkecekapan Tinggi boleh dipertimbangkan apabila: i.

iii. Bangunan Kesihatan termasuk Pejabat Kesihatan. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(i): DEFINISI JENIS RUANG YANG DIGUNAPAKAI DALAM GARIS PANDUAN JSK (UNTUK TUJUAN PENYAMANAN UDARA) (1) RUANG PEJABATTERMASUK a) Tempat bekerja (2) RUANG GUNASAMA TERMASUK a) Bilik Mesyuarat/bilik gerakan/bilik seminar/bilik bincang/Auditorium/ bilik solat (3) RUANG SIRKULASI TERMASUK a) Lobby/foyer /exhibition gallery (4) RUANG KHUSUS untuk jabatan tertentu seperti yang disenaraikan dalam Jadual 3A(ii) b) Bilik pegawai b) Bilik Perpustakaan / Pusat Sumber/bilik bacaan b) Laluan dalaman c) Bilik Server/Komputer/ PABX c) Lift motor room d) Bilik Panel Kawalan Perkhidmatan Bangunan (BMS) d) Kaunter dan ruang awam b) Kategori Penggunaan Bangunan i. Dewan Serba Guna Dan Dewan Sivik Dewan Serbaguna dan Dewan Sivik yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat berikut:- Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 233 . Bangunan Keselamatan Dan Agensi Penguat kuasa v. Bangunan Pendidikan Dan Pusat Latihan ii. Institusi Penyelidikan Dan Bangunan Mahkamah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Klinik Kesihatan dan Klinik Pergigian iv. Pejabat Kerajaan. Hospital.

dan (b) kos operasi dan penyenggaraan alat penyaman udara disediakan sendiri oleh pihak Pentadbiran Masjid. Ibu Pejabat Polis Kontinjen/Briged PGA/Ibu Pejabat Markas ATM/Pusat Pemerintahan/Briged Tentera dan Polis.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 bilangan jemaah. Ibu Pejabat Polis Kontinjen. Ibu Pejabat Markas Briged PGA/Ibu Pejabat Markas ATM (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM). Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 234 . Masjid Masjid yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:(a) muatan dewan solat (ruang tertutup) menampung tidak kurang dari 7. Dewan Makan Dewan Makan yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut: (a) dibina di dalam satu kompleks dan diiktiraf sebagai Ibu Pejabat termasuk Ibu Pejabat Kementerian. vi. JABATAN PERDANA MENTERI (a) diiktiraf sebagai Ibu Pejabat Peringkat Pusat bagi Kementerian dan Jabatan/Ibu Pejabat Agensi. vii. (c) diiktiraf sebagai Pusat/Jabatan/Agensi Kerajaan di Pintu Masuk Utama Negara. dan (d) di Kampus Utama Pusat Pengajian Tinggi dan Politeknik serta Institut/Akademi/Maktab Latihan Dalam Perkhidmatan Hanya sebuah Dewan Serbaguna atau Dewan Sivik yang dipersetujui untuk dilengkapi penyamanan udara di dalam satu kompleks. Institut Latihan Tinggi (Dalam Perkhidmatan) Kerajaan. (b) kompleks tersebut mempunyai sekurang-kurangnya satu blok bangunan yang diluluskan sebagai bangunan di dalam Kategori ll. (b) diiktiraf sebagai Pusat Peringkat Negeri bagi Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi.

Asrama Termasuk Penginapan Mes Pegawai x. Mes Pegawai Pasukan Keselamatan xi. Auditorium Pembinaan Auditorium yang layak untuk penyamanan udara ialah bagi Pusat Pengajian Tinggi. Dewan Besar Dewan Besar yang layak untuk dilengkapi dengan sistem penyaman udara hendaklah memenuhi syarat berikut: (a) Dibina dalam satu kompleks. ix. Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Kerajaan di Peringkat Kerajaan Pusat dan Negeri. Bangunan Kediaman/Kuarters Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 235 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kompleks Ibu Pejabat Kementerian. Perpustakaan xiii. xii. Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Kerajaan di Peringkat Kerajaan Pusat dan Negeri. Kompleks Ibu Pejabat Kementerian. JABATAN PERDANA MENTERI viii. Kampus Utama Pusat Pengajian Tinggi.

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii) . Ruang khusus dewan solat (ruang tertutup) yang boleh menampung tidak kurang dari 7. Ruang Sirkulasi iv.RUANG KHUSUS YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA MENGIKUT KATEGORI KEGUNAAN BANGUNAN Kegunaan Bangunan i. AUDITORIUM exhibition gallery (b) iii. BANGUNAN PENDIDIKAN DAN PUSAT LATIHAN lift motor room dan exhibition gallery sahaja.000 jemaah (a) ruang tempat duduk bilik AV Lain-lain ruang bergantung kepada justifikasi exhibition gallery ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 236 . Ruang gunasama Seperti perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) iii. Makmal (untuk IPT sahaja) Bilik Pensyarah/Penolong Pensyarah (Tutor). Demonstrator dan Instructor Bilik Guru Dewan Kuliah Bilik Kuliah / Tutorial Bengkel (ruang pejabat dan bilik pembelajaran sahaja) Lain-lain ruang atau bilik yang akan dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bilik Gelap (Khas) Bilik Peralatan (Khas) Stor Kimia / Perubatan. Ruang pejabat Seperti perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) ii. MASJID i.

Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii.hanya kelas 1 dan 2 Dapur susu pediatrik Wad khas seperti Tetanus. INSTITUSI PENYELIDIKAN DAN BANGUNAN MAHKAMAH. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Coronary dan Eclampsia Lain-lain ruang atau bilik yang boleh dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. Bilik Pegawai Perubatan Tugas Malam Bilik Menunggu Orang Kenamaan Bilik Peralatan Elektronik/Radio Ruang Wad . exhibition gallery dan kaunter serta ruang menunggu untuk rawatan dan/ pemeriksaan sahaja (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 237 . Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. sahaja (a) (b) (c) BANGUNAN KESIHATAN Hospital dan Klinik Kesihatan termasuk Klinik Pergigian Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) lift motor room.. i. sahaja iv. Kegunaan Bangunan iv. v BANGUNAN KESIHATAN Pejabat Kesihatan Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) lift motor room dan exhibition gallery. Ruang khusus (a) (b) (c) (d) (e) Dewan bicara Bilik barang kes Bilik saksi Makmal-makmal/ruang yang melibatkan bahan kimia atau alat elektronik yang memerlukan penyaman udara. Ruang Circulation lift motor room dan exhibition gallery.(ii): sambungan/. PEJABAT KERAJAAN. Makmal penyelidikan Bilik Fail Aktif Bilik Fail Tidak Aktif Bilik Gelap(Khas) Bilik Peralatan (Khas) Stor Kimia / Perubatan..

BANGUNAN KESELAMATAN DAN AGENSI PENGUATKUASA i. Kegunaan Bangunan vi. exhibition gallary dan kaunter serta ruang menunggu untuk orang awam . Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. Ruang khusus (a) (b) (c) (d) Bilik Kawad Cam Bilik Trauma Balai Pengawal Stor Senjata dan Peluru vii.. sahaja iv. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii): sambungan/. Ruang Circulation lift motor room.. DEWAN SERBAGUNA dan DEWAN SIVIK Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) exhibition gallery (a) (b) (c) (d) (e) ruang tempat duduk umum ruang tempat duduk khas bilik AV bilik persalinan bilik VIP viii. DEWAN MAKAN nil nil nil Hanya ruang makan bertutup sahaja Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 238 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 239 . PERPUSTAKAAN xiii.BAHAGIAN F.BAHAGIAN F. xi ASRAMA MES PEGAWAI PASUKAN KESELAMATAN BILIK PENGINAPAN MES Rujk Jadual Piawai Untuk Asrama di BAB 1 . Ruang khusus (a) (b) (c) (d) (e) ruang tempat duduk umum ruang tempat duduk khas bilik AV bilik persalinan bilik VIP x. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii): sambungan/… Kegunaan Bangunan ix DEWAN BESAR i. BANGUNAN KEDIAMAN / KUARTERS Rujuk Jadual 3a-(iii) yang berikut. Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Perlu justifikasi Perlu justifikasi Rujk Jadual Piawai Untuk Asrama di BAB 1 . Ruang Circulation exhibition gallery iv. Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) exhibition gallery (a) (b) (c) Ruang Pembaca Ruang Koleksi Ruang hypermedia xii. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii.

bilik tidur 1 dan 2). bilik tidur 1. ruang rehat keluarga dan ruang makan. KELAS C 6 mata kuasa.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(iii) : PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA UNTUK ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. ruang makan. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 240 . 2 dan ruang tetamu (3 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. JUMLAH DAN LOKASI ALAT PENYAMAN UDARA 5 unit. 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. Bilik tidur utama . 2 dan 3 (1 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama). 2. bilik tidur 1. Tiada. Ruang keluarga. Ruang tetamu/rehat. bilik tidur 2. Tiada. 3 dan ruang tetamu (5 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. bilik muzik/audio-visual. Ruang keluarga. 3. Bilik tidur utama. bilik belajar. ruang makan. Tiada. ruang keluarga. KELAS D 4 mata kuasa. bilik tidur 1. bilik tidur utama.2.3 dan bilik tidur tetamu. bilik tidur utama. Tiada. ruang makan. JUMLAH DAN KEDUDUKAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA 10 mata kuasa. bilik belajar. bilik tidur 2 dan 3. bilik tidur utama. (5 mata kuasa yang lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik). JENIS KUARTERS KELAS A KELAS B 8 mata kuasa. ruang tamu dan ruang makan). KELAS F/G Tiada. bilik tidur 1. KELAS E 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik.

(b) dan (c) di atas adalah diberi. dan Tertakluk kepada kelulusan khusus oleh JSK. v. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential) seperti ruang pejabat termasuk Bangunan Pentadbiran. tertakluk kepada pematuhan peruntukan di dalam UBBL. Bilangan yang disediakan adalah bergantung kepada rekabentuk sistem. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan. Pusat Sumber dan Bilik Guru. pemasangan lif dibenarkan berdasarkan kepada peruntukan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) By-law 124.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A2- MESIN ANGKAT (LIFT. Keluasan lift-car perlu juga mengambil kira saiz katil hospital dan stretcher. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential) untuk tujuan 13 pendidikan peringkat sekolah dengan ketinggian melebihi 7. iii. e. Bangunan Akademik (di Institusi Pengajian Tinggi) dan Pusat Penyelidikan dengan ketinggian melebihi 7. ESCALATOR DAN DUMBWAITER) 1. ii. Walaubagaimana pun keluasan lantai setiap tingkat hendaklah melebihi 280 meter persegi dan spesifikasi lif mematuhi Jadual 3A-(iv) di bawah. Untuk bangunan hospital. Mematuhi Jadual 3A-(iv). Pemasangan lif ini hendaklah mengambil kira keperluan OKU10. iv. justifikasi serta kriteria bangunan dan analisis trafik yang telah dibuat.4m dan sehingga 4 tingkat. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan dengan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i.4m13 dan sehingga 4 tingkat. Untuk kompleks bangunan baru sahaja. kebenaran seperti di Perenggan (a). d. c. Bagi bangunan kediaman termasuk asrama dan kuarters. BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL Edisi Tahun 2008 241 . lif adalah dibenarkan. Penggunaan lif dikawal (kunci atau flash card). PANDUAN PENYEDIAAN LIF ELEKTRIK a. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential). pemasangan lif hendaklah boleh diakses daripada Pejabat Pentadbiran. b.

i. Keperluan selain dari yang dinyatakan di atas hendaklah mendapat persetujuan JSK secara berasingan. seperti Factory and Machinery Act. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. ii.4m13 dan sehingga 4 tingkat. walaubagaimana pun penyediaan sistem ini tertakluk kepada kelulusan JSK secara berasingan.MS1184:2002. h.Regulations and Rules dan Malaysian Standard Code of Practice On Access For Disabled Persons To Public Buildings . salah satu lift car (jika ada lebih dari sebuah) disyorkan supaya mampu memuatkan stretcher dan dua (2) orang penumpang/pengiring.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Bilangannya pula bergantung kepada justifikasi keperluan dan perlu mendapat kelulusan dari JSK. mematuhi keperluan di Jadual 3A-(iv). Bagi bangunan kediaman termasuk asrama dan kuarters dengan ketinggian melebihi 7. DUMBWAITER Pemasangan dumbwaiter adalah dibenarkan di tempat yang memerlukannya. 2. dan mendapat kelulusan JSK g. Bagi bangunan kediaman. Rekabentuk sistem lif hendaklah mengikut keperluan dan mematuhi peruntukan undang-undang/garis panduan yang sedang berkuatkuasa. PANDUAN PENYEDIAAN ESKALATOR Pemasangan eskalator hendaklah dihadkan kepada tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang awam. 1967 (Act 139) . f. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 242 . 3.

akibat kemalangan atau semasa proses penuaan. Tinggi 7. kurang dari 5 tingkat 1.0 meter persegi Melebihi 7.4m bermaksud jarak antara lantai berpenghuni paling atas dengan aras lantai laluan masuk (access floor ) peralatan pencegah kebakaran. Keluasan lantai adalah jumlah bersih keluasan ruang (tidak termasuk sirkulasi) yang boleh digunakan di setiap aras di dalam keseluruhan bangunan. Bilangan tingkat dikira termasuk aras bawah (ground floor) atau laluan masuk (access level) tetapi tidak termasuk aras bumbung (services floor).0 meter persegi Melebihi 900.6 meter per saat 900kg 13 Keluasan lantai untuk kuaters dan asrama Ketinggian Kelajuan Muatan Spesifikasi umum lif Jenis mesin Kemasan dalaman Kemasan lantai Luas dalaman Kawalan 12 : : : : : Geared Rigidised stainless steel with hand rail Studded rubber tiles 1800mm x 1800mm Butang dan penggera mesra OKU ____________________________________________________________________________________________________________________________ NOTA: 10 Definisi Orang Kurang Upaya (OKU).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(iv): KRITERIA PEMILIHAN LIF UNTUK OKU Keluasan lantai non – residential 11 11 : : : : : Melebihi 280. 11 12 13 Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 243 .4m . Meliputi pelbagai jenis kekurangan upaya sama ada kecacatan atau kekurangan upaya fizikal atau mental dan ianya berlaku sama ada semenjak lahir.

British Code of Practice BS6700:1987. Jenis jenis paip saluran air hendak dari bahan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Air.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A3. c. 2. tetapi juga menjimatkan dari segi penyenggaraan dan operasi. garis panduan dan piawaian Pihak Berkuasa Air hendaklah dipatuhi.EE) 1.BANGUNAN CEKAP TENAGA (ENERGY EFFICIENT. Local Authority By-Law. sistem pam dan meter air. Bekalan Air Sejuk (Cold Water) Dalam menyediakan bekalan air bersih dalam bangunan. Saluran sisa air buangan (Sanitary plumbing) Sistem menyalirkan air buangan perlulah mematuhi peraturan dan kehendakkehendak PBT dan piawaian-piawaian yang sedang berkuatkuasa. 2. A4. Pereka bentuk hendaklah mematuhi garis panduan ini semasa merekabentuk sistem perkhidmatan dalaman supaya projek berkenaan bukan sahaja mencapai matlamat keberkesanan kos. Jabatan Standard Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan mengenai kecekapan penggunaan tenaga dalam bangunan melalui MS 1525:2007.BEKALAN AIR SEJUK DAN SALURAN SISA AIR BUANGAN 1. State Water Authority/Syarikat Bekalan Air berkenaan. MWA Design Guidelines for Water Supply Systems by Malaysian Water Association b. d. Antara garis panduan yang boleh dirujuk ialah: a. tangki simpanan air yang mencukupi. Reka bentuk sistem bekalan air perlu lengkap dengan plumbing system and fitting. Maklumat lanjut mengenai Garis Panduan Bangunan Cekap Tenaga boleh diperolehi melalui BAB 4 – GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 244 . e. Panduan Teknik Air 3/86 – Guidelines of The Design of Water Supply Plumbing System.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy For NonResidential Buildings.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. Perancangan reka bentuk perlu mengambil kira sistem yang sesuai supaya sisa air buangan tidak disalurkan terus ke dalam sungai. Selaras dengan dasar Kerajaan berkaitan dengan alam sekitar. Pengurusan sisa pepejal perlu menepati kaedah yang ditetapkan oleh PBT dan mengutamakan konsep pengasingan serta kitar semula bahan buangan. jabatan-jabatan teknik dan juruperunding hendaklah peka terhadap keperluan ini. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) dan (Pengurusan Halon) 1999 yang dikeluarkan oleh JAS hendaklah dipatuhi. Agensi juga digalakkan menggunapakai garis panduan/kaedah sistem penuaian air hujan (rain harvesting) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS). A5. Permohonan untuk kelulusan daripada JSK hendaklah disertakan dengan ulasan-ulasan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. 2. A6.PENCEGAH KEBAKARAN 1. Sistem Pencegah Kebakaran Konsep utama reka bentuk sistem pencegah kebakaran ialah untuk menjaga keselamatan kakitangan awam dan harta-benda Kerajaan.PENCEMARAN ALAM SEKITAR 1. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 245 . Penggunaan bahan-bahan kimia seperti gas halon dan refrigeran CFC hendaklah mengikut ketetapan yang dibenarkan. 3. Peraturan-peraturan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta UBBL hendaklah dipatuhi.

BAHAGIAN B PERKHIDMATAN ELEKTRIK .

penyesuaian dengan bentuk dan jenis siling. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 246 . penyelenggaraan.SISTEM PENCAHAYAAN 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan kelengkapan lampu mestilah bercirikan high efficiency dan menggunakan low loss ballast. Pencahayaan dan kelengkapan elektrik untuk asrama dan kuarters. Pemasangan kelengkapan elektrik di kawasan tepi laut yang terdedah kepada udara laut dan air masin perlulah dari jenis tahan karat. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B- PERKHIDMATAN ELEKTRIK B1. 2. 5. Pemasangan kelengkapan lampu untuk projek-projek bangunan hendaklah mengambil kira perkara-perkara berikut: a) b) c) d) e) f) harga pemasangan permulaan. kesesuaian dengan lokasi pemasangan. Pemasangan lampu pentas. dewan besar dan auditorium adalah dibenarkan. sila rujuk Jadual 3B-(i) hingga Jadual 3B-(vi). 4. Pencahayaan bagi setiap ruang perlulah mengikut keperluan manakala designed lux level perlulah mengikut piawaian yang ditentukan sama ada oleh IES atau MS1525 : 2007 3. sistem bunyi dan motorised curtain bagi dewan serba guna. caj elektrik yang perlu dibayar.

mata internet 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(i): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C MATA TELEFON/INTERNET MATA TV (lihat nota) MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH Nota: 1. punca elektrik lengkap dengan pendawaian tanpa alat pemanas 4. punca elektrik 13A untuk kitchen hood 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 8. punca elektrik 13A untuk mesin basuh 7. 2. punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar 9 untuk unit banglo sahaja Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK Edisi Tahun 2008 247 . 4 2 4 1 1 7 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 8 4 4 4 6 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 3 1 1 1 6 2 3 2 1 8 1 1 1 4 9 43 9 4 6 4 1 2 2 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian punca elektrik lengkap dengan pendawaian dan alat pemanas 3.

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(ii): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH Nota: 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2 2 3 1 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 6 4 4 3 6 4 2 2 3 2 2 1 1 1 MATA TV (lihat nota) BILIK/RUANG LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 5 2 2 1 7 1 1 1 4 4 8 40 9 4 1 1 2 2 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian punca elektrik tanpa alat pemanas 3. punca elektrik 13A untuk kitchen hood 4. punca elektrik 13A untuk mesin basuh 6. mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 7. punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar 8 untuk unit banglo sahaja Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 248 . 2. mata internet 5.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(iii): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1. punca elektrik 13A untuk kitchen hood 4 punca elektrik 13A untuk mesin basuh 5 punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 249 . 2 1 3 1 1 6 2 4 1 1 1 6 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 4 2 1 1 5 1 MATA TV (lihat nota) 1 2 BILIK/RUANG KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 36 9 1 0 0 2 0 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 3. 2.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(iv): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 6 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 34 1 9 1 0 0 2 0 MATA TV (lihat nota) 1 2 BILIK/RUANG KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 Nota: 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3 –PERKHIDMATAN DALAMAN 250 .

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(v): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 6 2 4 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 MATA TV (lihat nota) 1 1 2 BILIK/RUANG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 33 1 9 1 0 0 2 0 Mata kuasa lengkap dengan pendawaian Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK KIPAS PELAWAS 1 1 KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 251 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(vi): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 4 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 MATA TV (lihat nota) 1 1 2 BILIK/RUANG 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 32 1 9 0 0 0 2 0 Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK KIPAS PELAWAS 1 1 252 KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING .

masjid. 2. hanya lampu kawasan dan lampu pagar jenis biasa sahaja yang dibenarkan. auditorium. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 253 . LAMPU LIMPAH DAN LAMPU PAGAR 1. Pemasangan lampu limpah pula hanya dibenarkan untuk pencahayaan permukaan hadapan bangunan (façade lighting) sahaja. Bagi bangunan Kategori III. Pemasangan lampu pagar hanya dibenarkan bagi bahagian sempadan yang menghadap jalan utama sahaja. B3.0 meter antara lampu. Rawatan ini perlu dibuat supaya reverberation time yang terhasil adalah sesuai dengan audio/muzik terutama di dalam ruang-ruang seperti dewan besar/serbaguna. dengan jarak minimum 6. Pemasangan lampu dan tiang lampu berhias hanya dibenarkan untuk bangunan di bawah Kategori I seperti yang ditakrifkan di dalam Bab 2 Garis Panduan ini sahaja.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B2. 4. Rawatan Akustik (acoustic treatment) Rawatan akustik perlu dilakukan terlebih dahulu kepada semua ruang tertutup yang memerlukan penggunaan pembesar suara bagi mengelakkan kesan feedback. lampu pagar hanya dibenarkan di bahagian tiang (pillar) di kiri dan kanan pintu masuk sahaja. Pemasangan lampu kawasan adalah dibenarkan di sekitar bangunan untuk tujuan keselamatan dan ianya hendaklah dipasang di sepanjang inner road sahaja. 3.LAMPU KAWASAN. pemasangan lampu kawasan tidak benarkan. surau dan sebagainya. Bagi bangunan Kategori II.SISTEM BUNYI 1. 5. Bagi kawasan/tempat yang telah diterangi oleh lampu pagar atau lampu limpah.

B4.EXTRA LOW VOLTAGE SYSTEM 1. SMATV/MATV Kebenaran hanya untuk kuarters. Sistem Pembesar Suara Penggunaan sistem pembesar suara dibenarkan di tempat-tempat seperti masjid. dewan besar/serbaguna/seminar. Justifikasi tahap keselamatan hendaklah dinyatakan kepada JSK. Digital Call System Sistem ini dibenarkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai perkhidmatan kaunter yang berurusan dengan orang awam yang mempunyai ruang Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 254 . asrama dan pejabat bertingkat yang berhubung dengan orang ramai dan mempunyai ruang menunggu yang khusus. Card Access System Sistem ini dibenarkan bagi pejabat/ruang kerja yang menghadkan penggunaannya kepada individu/pegawai/kakitangan tertentu sahaja atau mana-mana bangunan/ruang dalam bangunan yang boleh dikategorikan sebagai kawasan keselamatan. B5. Saiz dan kerumitan sistem yang digunakan bergantung kepada tujuan dan lokasi sistem ini digunakan. Kamera Litar Tertutup (CCTV) Penggunaan sistem ini dihadkan kepada bangunan/ruang/kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan keselamatan. stadium/kompleks sukan dan sebagainya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. surau. 2.SISTEM KESELAMATAN DALAM BANGUNAN 1. Pemilihan sistem pembesar suara perlu dibuat dengan baik supaya aras tekanan bunyi (sound pressure level) di setiap ruang adalah sesuai dengan tahap kebisingan persekitaran. Sistem yang digunapakai boleh juga diintegrasikan untuk tujuan lain seperti merekod kedatangan staf dan mengawal pergerakan keluar-masuk kakitangan. 2. auditorium.

bilik mesyuarat utama dan dewan kuliah utama dengan kapasiti minimum 100 orang. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 255 . hospital. Saiz dan bilangan janakuasa adalah bergantung kepada beban semasa. Bangunan-bangunan keselamatan. pejabat komunikasi polis dan tentera serta makmal-makmal komputer. 2. perlulah dirancang supaya boleh digunakan secara gunasama. Display Board System Sistem ini dibenarkan untuk dipasang di lokasi-lokasi tertentu di dalam bangunan-bangunan Kategori 1 seperti yang ditakrifkan di dalam Bab 2 Garis Panduan ini untuk mempamerkan maklumat-maklumat asas kepada orang ramai.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI menunggu seperti hospital. bilik bedah hospital. Sistem Audio Visual Sistem ini dibenarkan untuk dewan seminar. 3. menara kawalan. Conference System Penggunaan conference system di bilik mesyuarat utama adalah dibenarkan jika jumlah ahli mesyuarat di dalam bilik tersebut melebihi 30 orang. 4.UPS dibenarkan untuk bangunan dan ruang-ruang khusus yang memerlukan bekalan kuasa tanpa gangguan seperti data center dan server. justifikasi keperluan mesti dikemukakan untuk pertimbangan JSK. B6. Jabatan Imigresen dan sebagainya. Penggunaan Uninterrupted Power Supply .JANAKUASA TUNGGU-SEDIA / Uninterrupted Power Supply 1. Ruang-ruang lain yang memerlukan. Jabatan Pengangkutan Jalan. 5. pejabat. kuarters bertingkat dan yang mempunyai keperluan-keperluan kuasa elektrik yang khusus dan berterusan dibenarkan untuk menyediakan janakuasa tunggu-sedia. Jika jumlah ahli kurang daripada jumlah tersebut. Jabatan Pendaftaran Negara.

3. Sistem ini merupakan kombinasi dua atau semua komponen seperti set janakusa. Kajian terperinci berkenaan corak tiupan angin mestilah dibuat terlebih dahulu sebelum kemudahan yang melibatkan sistem bekalan hibrid dilaksanakan. Penggunaan set janakuasa perlu dihadkan bagi mengatasi masaalah bekalan bahan api dan penyelenggaraan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B7. B8. Aspek yang melibatkan perkhidmatan elektrik adalah merangkumi aspek pencahayaan. solar panel dan wind turbine. atau SESCO/SESB di 2.KECEKAPAN TENAGA 1. Kajian ini mesti dilakukan untuk tempoh minimum satu tahun dengan bacaan arah dan kelajuan angin diambil setiap jam.SISTEM BEKALAN HIBRID 1. Penggunaan wind turbine dibenarkan di kawasan yang mempunyai corak tiupan angin (wind pattern) yang stabil dan cukup kuat untuk menggerakkan turbin seperti lokasi berhampiran pantai dan pulau. 3. 4. Sistem ini dibenarkan untuk kawasan yang tiada bekalan elektrik 24-jam daripada pembekal TNB di Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak. 2. rujukan secara terperinci perlulah dibuat kepada MS 1525:2007. alat ubah dan sebagainya.GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA. permeteran. Bagi menerapkan pelbagai aspek kecekapan tenaga ke dalam perkhidmatan elektrik. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 256 . Maklumat lanjut berkaitan dengan keperluan kecekapan tenaga boleh dirujuk melalui BAB 4.

.

IAQ) Keselamatan dan kesihatan (safety and health) Teknologi maklumat Reka bentuk bangunan perlu mengutamakan penggunaan sumber semula jadi seperti pencahayaan dan pengudaraan. b. Ia juga bertujuan untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses merancang dan mereka bentuk bangunan tentang pentingnya bangunan tersebut dibina. c. Perancangan perlu mengambil kira semua aspek yang menyumbang kepada penggunaan tenaga/kuasa bagi perkhidmatan dalam bangunan. Ini meliputi aspek-aspek keselesaan di dalam ruang kerja seperti. diguna dan disenggarakan dengan cara yang menjimatkan tenaga. Konsep cekap tenaga adalah merupakan satu keperluan kepada rekabentuk bangunan di mana pembaziran dielakkan di peringkat awal proses Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 257 . Keselesaan suhu (thermal comfort) Keselesaan pencahayaan (lighting comfort) Keselesaan akustik (acoustical comfort) Kualiti udara dalaman (indoor air quality . v. i. keselesaan atau produktiviti kakitangan/penggunanya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iv. PENGENALAN a. Semua ini haruslah dicapai dengan menggunakan kos yang munasabah. PANDUAN PERANCANGAN DAN REKA BENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA a. b. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 4 – GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA 1. 2. iii. Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan secara ringkas kriteriakriteria yang perlu digunakan di dalam perancangan pembinaan bangunan berkonsepkan cekap tenaga. vi. tanpa menjejaskan fungsi bangunan. ii.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI rekabentuk supaya reka bentuk yang terhasil adalah lebih mesra alam sekitar. 3. PERTIMBANGAN ASAS REKA BENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA. menetapkan jarak ketinggian lantai ke siling yang bersesuaian. kemasan dan reka bentuk tingkap (fenestration) yang sesuai bagi permukaan bangunan (building façade) untuk mengoptimumkan pencahayaan semula jadi di samping mengelakkan penyerapan haba dan bunyi bising. menetapkan susun atur (configuration) blok bangunan. Pemilihan bahan binaan. iv. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 258 . menetapkan tata atur dan lokasi ruang-ruang dalaman termasuk lokasi circulation and service core. iii. menggunakan bahan binaan dari sumber yang menjimatkan tenaga dan yang mesra alam. Strategi Perancangan Reka Bentuk Pasif dan Seni Bina. peralatan dan kemasan perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan ketahanan. kebolehsenggaraan dan keberkesanannya. menetapkan orientasi blok atau blok-blok bangunan di dalam tapak. Pemilihan peralatan dalam reka bentuk perkhidmatan bangunan mesti merujuk kepada Panduan Kecekapan dan Penjimatan Tenaga Bahagian 1: Peralatan Elektrik Yang Menggunakan Tenaga yang diterbitkan oleh Pusat Tenaga Malaysia (Energy Efficiency and Conservation Guidelines Part 1: Electrical Energy-use Equipment) Tahun 2007 atau versi yang terkini. f. v. vi. ii. vii. Agensi hendaklah memastikan bahawa kos untuk menyediakan kompnen bangunan dan kelengkapan pejabat berciri cekap tenaga telah diambil kira dalam penyediaan bajet di setiap tempoh Rancangan Pembangunan. memilih bahan binaan. termasuk: i. a. d. menetapkan saiz sesebuah ruang dan/atau bilik supaya memanfaatkan sumber pencahayaan dan pengudaraan semula jadi. e. Perlaksanaan perancangan dan reka bentuk mesti memenuhi keperluan Malaysian Standard MS 1525:2007 – Code of Practice On Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy For Non-Residential Buildings atau terkini dan amalan kejuruteraan terbaik. g.

dan ix. termasuk: i. bahan kemasan dan warna bumbung untuk meminimumkan penyerapan haba suria (solar heat). PROSES KELULUSAN Kementerian/Agensi yang memohon kelulusan dari JSK perlu mengemukakan butirbutir kriteria bangunan cekap tenaga yang dicadangkan. Strategi fasilitasi kepada Pengurusan dan Audit Tenaga : Sistem aktif mesti dilengkapi dengan kaedah yang sesuai atau fasiliti untuk memantau penggunaan tenaga peralatan diukur. penggunaan sistem penyaman udara. mengoptimumkan faedah daripada reka bentuk landskap yang meminimumkan kesan haba persekitaran (heat island effect). JABATAN PERDANA MENTERI viii. 4. indeks sistem penyaman udara. Laporan simulasi perlu menyatakan indeks keseluruhan. d. indeks pencahayaan. Strategi Reka Bentuk Intergasi (integrated design strategy). c.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. meneliti reka bentuk. pengudaraan mekanikal (ACMV) serta lain-lain aspek kejuruteraan mekanikal yang cekap tenaga supaya pengoperasian sistem adalah optimum dan menjimatkan tenaga. ii. Strategi Reka Bentuk Aktif. penggunaan sistem kejuruteraan elektrik yang menjimatkan tenaga. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 259 . Matlamat pelaksanaan bangunan cekap tenaga ialah untuk mencapai Indek Tenaga Dalam Bangunan (Building Energy Index -BEI) sekurang-kurangnya 150Kwh/m²/yr. dan untuk membolehkan kecekapan e. b. Permohonan hendaklah disertakan dengan Laporan Simulasi Bangunan. Mengguna pakai Simulasi Tenaga Bangunan (Building Energy Simulation) untuk meramalkan Indeks Tenaga Bangunan (pasif dan aktif). indeks lif dan indeks punca kuasa.

boleh dikecualikan dari peraturan ini. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 m. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 260 . PENGECUALIAN Mana-mana bangunan atau bahagian bangunan yang mempunyai reka bentuk kadar penggunaan tenaga elektrik yang kurang dari 10W/m² dari keluasan kasar lantai atau bangunan yang mempunyai keluasan kasar kurang dari 4. JABATAN PERDANA MENTERI 5.

.

kerja tanah dan lain-lain di dalam projek bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 5 – GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. c) Keseluruhan butiran skop kerja luar yang berkaitan hendaklah mengikut perancangan dan kos perlaksanaan yang optimum. b) Pembangunan keseluruhan kawasan lot tanah tanpa sebab-sebab yang kukuh hendaklah dielakkan supaya penjimatan kos dapat dicapai. Kajian semula kesesuaian tapak atau cadangan berpindah ke tapak baru perlu dibuat sekiranya kos yang terlibat melebihi had yang dinyatakan. Ini termasuk komponen-komponen sokongan yang melengkapi keperluan keseluruhan sesebuah kompleks. dengan penumpuan khusus kepada skop kerja yang meliputi kawasan yang minimum. bahan-bahan binaan dan kemasan. Garis Panduan ini juga menetapkan piawaian-piawaian bagi kerja-kerja luar (external works) yang terlibat secara terus dengan pembinaan sesebuah projek bangunan. PENGENALAN a) Selain daripada menentukan norma-norma dan piawaian ruang dalam bangunan. 2. saliran. KERJA-KERJA LUAR a) Kerja-kerja luar bagi projek bangunan hendaklah dirancang supaya membangunkan keluasan kawasan pada lot tanah yang terlibat sahaja. Sempadan lot tanah yang tidak dimajukan hendaklah dipagar bagi mengelakkan pencerobohan kawasan. jalan dalaman. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 261 . d) Semasa penyediaan PDA (yang perlu dikemukakan bersama pelan). pecahan kos yang diperuntukkan kepada kerja-kerja luar hendaklah dihadkan antara 20% hingga 30% sahaja dari kos kerja bangunan. lanskap. b) Antara komponen kerja yang terdapat di dalam garis panduan ini termasuklah kerja-kerja seperti pembentungan.

i) Top-soil hendaklah dilonggokkan dan tidak dibuang semasa kerja-kerja grading permukaan tapak. Kos ini hendaklah dikenalpasti sama ada perlu diambil kira atau akan dilaksanakan oleh pihak lain. jalan masuk utama dan tenaga elektrik daripada luar kawasan pembinaan ke rangkaian dalaman projek perlu dikaji. bagi permukaan yang rata perlu diberikan sedikit cerun untuk mendapatkan aliran semulajadi. di mana kecerunan asal permukaan bumi dikekalkan bagi memastikan penyaliran semulajadi berlaku di atas permukaan tanah. bagi mengurangkan hakisan semasa proses penyediaan tapak untuk kerja-kerja pembinaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI e) Perancangan kerja luar hendaklah mengambil kira land grading. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 262 . supaya ianya boleh digunakan semula di lokasi-lokasi yang sesuai pada peringkat akhir pembinaan. Begitu juga sebaliknya. telekomunikasi. Kerjakerja ini dan laporannya perlu disediakan oleh jabatan/syarikat perunding yang bertauliah. h) Kerja-kerja siasatan tanah (soil investigation) perlu dijalankan dengan menyeluruh supaya penilaian teknikal/reka bentuk dan seterusnya anggaran kos projek sebenar dapat dibuat dengan lebih tepat. j) Jadual 4-(i) di muka surat berikut adalah norma bagi perkara-perkara yang dibenarkan untuk kerja-kerja luar bangunan. f) Tumbuhan hijau semulajadi yang sedia ada perlu dikekalkan di mana mungkin. g) Kos penyambungan daripada punca bekalan air. dataran kejat dan jalan. Ini juga berfaedah bagi mengurangkan sedimentation dan masaalah hakisan semasa kerja pembinaan sebenar dilaksanakan.

Spot turfing untuk kawasan rata. Booster Pumps diadakan atas nasihat JBA. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 263 . Jumlah lurang dan saiznya hendaklah berdasarkan kepada liputan kawasan yang terlibat dengan projek sahaja. Water reticulation bergantung air kepada ada kemudahan bekalan sedia berdekatan kawasan dan hanya untuk kawasan yang dibangunkan sahaja. (ii) Bekalan Air - Keperluan elevated water tank berasingan hendaklah berdasarkan kepada ujian tekanan dan pengesyoran JBA. Penyambungan kepada sistem pusat tersedia (jika ada). Hydroseeding atau sistem kawalan hakisan lain yang ekonomik boleh digunakan. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i): BIL. JBA dan Kesihatan. Tangki septik diadakan dengan kapasiti mengambil kira unjuran penduduk yang dibenarkan untuk 5 tahun ke hadapan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bekalan air dari punca air bumi hanya boleh dibuat melalui pengesyoran pihak Geologi. (i) PERKARA Saliran Kotoran / Pembentungan NORMA KERJA LUAR NORMA KEPERLUAN Paip bawah tanah jenis tanah liat. Bagi kompleks baru hanya sebuah tangki septik sahaja dibenarkan. (iii) Tanaman Rumput - Meliputi kawasan yang telibat sahaja. Closed turfing untuk kawasan cerun sahaja.

Lebar jalan (pavement width) dibenarkan ialah 6. medan kereta/dataran kira kejat dengan kenderaan mengambil keperluan penyenggaraan dan kecemasan. (v) Jalan Dalaman Untuk kemudahan perjalanan ke bangunan.10 meter sahaja (kecuali untuk bangunan keselamatan).samb) BIL. berkaitan. Jenis chainlink fencing dari bahan besi bergalvani/PVC coated dengan concrete base. pagar berhias dibenarkan di satu (1) bahagian Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 264 ..GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i) : NORMA KERJA LUAR (. Bagi bangunan Kategori II dan III.50 meter. dan tambunan untuk tanah skop yang kerja melainkan (vi) Pagar Kawasan/ Pagar Berhias - Ketinggian maksimum adalah 2. tanpa frills.. Kerja tanah yang paling ekonomik tanpa potongan banyak. dengan ruang pusing dan/atau cul de sac. Reka bentuk pintu masuk hendaklah functional. Ukuran maksimum bukaan pintu perlu mengikut kelebaran jalan. Mengambil kira berat kenderaan dengan mematuhi Arahan Teknik yang dikeluarkan JKR. (iv) PERKARA Pintu Masuk NORMA KEPERLUAN Satu pintu keluar dan masuk ke kawasan pembangunan sahaja.

Kompleks/Bangunan Kategori II: Separa batu-bata dengan mild steel RHS dan lampu pagar (rujuk Bahagian B2: . Kompleks/Bangunan Kategori I: Disesuaikan dengan reka bentuk dan kemasan luar bangunan (vii) Saliran Permukaan Penyambungan kepada sistem saliran sedia ada (jika sistem telah wujud).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i) : NORMA KERJA LUAR (.. Tidak digalakkan sistem ini disambungkan kepada sistem lain yang boleh mengganggu sistem saliran keseluruhannya.BAB 3). PERKARA NORMA KEPERLUAN tapak yang bersempadan dengan jalan di mana pintu masuk utama ditempatkan. Jika perlu dipercepatkan untuk kerja-kerja pembinaan. Meliputi kawasan yang terlibat sahaja. Bagi tapak yang masa terletak yang di kawasan untuk tambakan.samb) BIL. Jenis pagar berhias yang dibenarkan: Kompleks/Bangunan Kategori III: Jenis separa batu-bata dengan mild steel RHS. (viii) Kerja Tanah - Cerun jalan masuk dan jalan dalaman di kawasan projek tidak boleh melebihi piawaian maksimum reka bentuk jalan yang dibenarkan. Lainlain sempadan perlu menggunakan chainlink fencing seperti di atas. cukup pemendapan (consolidation) harus diberi perhatian. kaedah teknikal yang Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 265 ..

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI BIL. c) Tempat meletak kereta berbumbung juga dibenarkan untuk Menteri. d) Penyediaan tempat letak kereta di sesebuah bangunan adalah tertakluk kepada keperluan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA a) Semua pejabat Kerajaan tidak dibenarkan mengadakan tempat meletak kereta yang berbumbung kecuali bagi Ketua dan Timbalan Ketua Kementerian/Jabatan/Agensi Profesional. Sistem kawalan hakisan dan mendapan semasa dan selepas pembinaan perlu diwujudkan bagi mengawal keadaan. 2 Tahun 1980. REKA BENTUK LANDSKAP Sesuatu perancangan lanskap sama ada menggunakan lanskap lembut (soft landscape) atau landskap kejur (hard landscape) perlu menghasilkan keseimbangan yang harmonis antara kawasan-kawasan tepubina dengan kawasan terbuka. Bilangan sebenar yang diperlukan serta spesifikasi tempat letak kereta perlulah terlebih dahulu dirujuk kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan. dalam Kumpulan Pengurusan dan b) Hanya kenderaan Kerajaan sahaja dibenar disediakan tempat letak kereta berbumbung selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 266 . Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen sahaja. Perancangan landskap yang mantap dan berfungsi dari segi fizikal. ekonomi dan sosial perlu dihasilkan di kawasan bangunan awam. 4. PERKARA NORMA KEPERLUAN sesuai perlu dinyatakan. e) Keperluan tempat letak kereta untuk OKU perlu dirujuk kepada BAB 7: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU.

adangan dan lain-lain perlu juga menyumbang kepada penjimatan kos penggunaan tenaga di dalam bangunan dan meminimumkan heat island effect. Untuk tujuan ini. kesan tunjuk arah serta kesan selesa dan tenteram kepada orang ramai. c) Kawasan Letak Kereta i. Ruang penanaman yang memadai perlu disediakan dengan mengutamakan fungsi landskap seperti mewujudkan kesan selamat datang. iii. iv. Penyediaan elemen seperti tempat menunggu. Landskap di kawasan letak kereta secara asasnya bertujuan untuk memberikan teduhan kepada kenderaan. sekurangkurangnya 30% daripada kawasan hendaklah dikekalkan sebagai kawasan hijau. siar kaki. Elemen-elemen yang digunakan di dalam reka bentuk landskap seperti teduhan. Bagi menghasilkan landskap yang berfungsi dan berkesan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI kawasan meletak kereta. ii. b) Kawasan Laluan/Siar Kaki i. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 267 . ii. Elemen landskap juga harus mampu menjadi pemandu arah atau sebagai pagar/pengadang di sepanjang laluan/siar kaki. ruang tanaman yang mencukupi (sekurang-kurangnya 15% jumlah kawasan) perlu disediakan. Landskap di sepanjang laluan/siar kaki haruslah dapat memberi teduhan. Keperluan ruang landskap dan rekabentuknya di sekitar bangunan awam tertakluk kepada jenis bangunan tersebut. a) Kawasan Bangunan Awam i. Tanaman pokok yang mempunyai sistem akar yang sesuai perlu diberi keutamaan untuk mengelakkan kerosakan kepada permukaan laluan. keselamatan dan keselesaan kepada pengguna. perabot taman dan papan tanda hendaklah disesuaikan dengan tata atur dan reka bentuk bangunan. iii. sepanjang laluan/siarkaki dan di sekitar bangunan kemudahan asas di dalam tapak projek.

Penggunaan landskap untuk tujuan estetik dan ornamental semata-mata perlulah dihadkan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI ii. 5. pengadang visual atau digabungkan menjadi kemudahan awam (seperti tangga. Undang-Undang Kecil. kod amalan dan dasar Kerajaan yang berkaitan dengan peraturan alam sekitar (environment) dipatuhi sepenuhnya semasa merancang kerja-kerja luar. iii. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 268 . Penggunaan landskap di sekitar kemudahan asas biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualiti visual dan sebagai elemen pengadangan. Aspek keselamatan dan kesihatan awam perlu juga diutamakan di dalam memilih tanaman yang sesuai. Ruang berumput atau penggunaan grasscrete juga boleh menyejukkan kawasan persekitaran di tempat letak kereta. Landskap kejur perlu direkabentuk untuk memenuhi sesuatu fungsi yang dapat digunakan oleh orang ramai. Penggunaan landskap kejur yang meluas memerlukan kos yang tinggi dan dengan itu perlu dielakkan. rumah pam dan loji rawatan kumbahan. d) Kawasan Kemudahan Asas i. semua agensi pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa semua Akta. Kemudahan asas yang boleh memanfaatkan penggunan landskap yang sesuai adalah seperti bangunan pencawang elektrik. Nisbah penggunaan landskap kejur dengan landskap lembut perlulah di dalam lingkungan 30% : 70%. tempat duduk/berteduh dan sebagainya) secara berkesan. Garis Panduan Landskap Negara yang dikeluarkan oleh KPKT boleh dirujuk semasa menyediakan reka bentuk landskap. Surat Pekeliling. ii. contohnya sebagai pembahagi ruang. piawaian. PEMATUHAN Selain daripada garis panduan dan peraturan di atas.

.

Sistem Kerangka Keluli untuk pembinaan tiang dan rasuk keluli. lantai. iii. dinding. kerangka portal. tapak binaan dan persekitaran yang lebih bersih/kemas. Sistem Kerangka Kayu Pra-siap yang digunakan di dalam komponen tiang dan rasuk kayu pra-siap. interlocking concrete masonry units/CMU dan lain-lain. komponen 3-D (seperti balkoni. iv. kawalan kualiti yang lebih baik. iaitu: i. b) Penggunaan IBS di dalam pembinaan menjanjikan kelebihan-kelebihan seperti pengurangan bilangan pekerja di tapak.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. kerangka bumbung dan sebagainya. rasuk. bilik air dan lif). ii. Panel dan Kekotak Konkrit Pra-tuang yang digunakan di dalam penyediaan komponen tiang. pengurangan pembaziran bahan binaan (wastages). dan v.IBS) adalah merupakan kaedah pembinaan yang mana komponennya dihasilkan dalam keadaan terkawal (controlled environment) di kilang atau tapak bina. PENGENALAN a) Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System . tangga. pengurangan longgokan bahan binaan di tapak. tiang dan rasuk serta acuan keluli kekal (metal deck). Sistem Kerangka. tapak pembinaan yang lebih teratur dan selamat serta tempoh pembinaan yang lebih singkat. kerangka portal. kerangka bumbung dan sebagainya. diangkut dan dipasang menjadi satu struktur dengan penggunaan kerja di tapak yang minimum. Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 269 .MC) adalah merupakan satu sistem antarabangsa yang mempiawaikan ukuran (dimensional standardisation) dalam bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 6 – GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DAN KORDINASI MODULAR 1. Sistem Blok seperti blok konkrit ringan. c) IBS boleh dibahagikan kepada lima jenis klasifikasi struktur. d) Kordinasi Modular (Modular Coordination . Sistem Acuan Keluli yang digunakan di dalam pembinaan tunnel forms.

keperluan ruang dan juga spesifikasi bahan-bahan binaan. iv. ii. BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 270 iii. Part 4: Coordinating sizes and Preferred sizes for doorsets. pelaksanaan sistem IBS secara terbuka dapat dicapai dengan cara berikut: i. e). Part 1: Part 2: General Principles Storey heights and room heights. Coordinating sizes and Preffered sizes forstairs and stair openings iv. Dengan memodularkan reka bentuk dan juga komponen IBS. Kontraktor mendapat jaminan pilihan bahan-bahan binaan yang dibeli akan bersesuaian dengan bangunan yang dibina. Part 3: Edisi Tahun 2008 . Pelanggan boleh menangguhkan keputusan/pemilihan sehingga satu peringkat yang terakhir dalam proses pembinaan tanpa mendatangkan masalah yang boleh menjejaskan kemajuan/proses pembinaan. Standard ini mengandungi 10 bahagian seperti berikut: i. Proses pengeluaran dapat dijalankan dengan lebih cekap dan produktif. dimensi. Pengeluar komponen binaan dapat menentukan ukuran dan bentuk komponen-komponen yang dikeluarkan terlebih dahulu tanpa mengira projek yang akan menggunakan komponen-komponen tersebut. Kordinasi Modular telah dicipta untuk memperkenalkan suatu disiplin geometri tertentu melalui satu cara yang praktikal dan berkait untuk menyelaraskan kedudukan dan ukuran komponen-komponen dan ruangruang dalam reka bentuk bangunan. iii. JABATAN PERDANA MENTERI e) Berdasarkan Pertubuhan Standard Antarabangsa (ISO).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii. Standard Malaysia MS1064:2001 Guide To Modular Coordination in Buildings adalah standard rujukan bagi melaksanakan Kordinasi Modular. kedudukan dan ruang dapat dikaitkan dengan dimensi bahan binaan yang berada di pasaran. Ini juga bermakna bahawa keputusan boleh diubah mengenai sesuatu bahan binaan tanpa mengakibatkan kesan-kesan yang negatif. v. Kerajaan boleh mengadakan peraturan-peraturan bangunan yang kukuh mengenai kedudukan. Perekabentuk/Perancang dapat melakukan reka bentuk dengan mengambil kira Prinsip Kordinasi Modular yang mana kaedah.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Coordinating sizes and Preferred sizes for rigid flat sheets. Part 6: vii. Part 9: x. 2. Coordinating sizes and Preferred sizes for masonry bricks and blocks. vi. Part 5: Coordinating sizes and Preferred sizes window sets. Coordinating sizes and Preferred sizes for reinforced concrete components. DASAR PENGGUNAAN IBS DAN MC Jemaah Menteri pada 29 Oktober 2003 telah bersetuju supaya Roadmap IBS 2003-2010 digunapakai sebagai dokumen blueprint sektor pembinaan Malaysia dan Kementerian Kewangan melalui Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 6 Julai 2005. Part 7: viii. Part 10: Coordinating sizes and Preferred sizes for cabinets. Part 8: Coordinating sizes and Preferred sizes for tiles. menetapkan Manual for IBS Content Scoring System (IBS Score) digunapakai sebagai cara pengukuran standard kandungabn IBS dalam sesuatu projek bangunan. a) Menguatkuasakan penggunaan IBS dalam projek bangunan Kerajaan secara berperingkat-peringkat dari 30% pada tahun 2004 hingga 70% pada tahun 2008 dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 5-(i). beberapa ketetapan untuk dijadikan garis panduan penggunaan IBS di dalam projek pembinaan bangunan telah dirumuskan. JADUAL 5-(i): SASARAN IBS SCORE PROJEK KERAJAAN TAHUN 2004 2006 2008 DAN SETERUSNYA 70% % IBS Score b) 30% 50% Semua agensi Kerajaan adalah dikehendaki menggunakan Manual For IBS Content Scoring System yang diterbitkan oleh CIDB sebagai Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 271 . JABATAN PERDANA MENTERI v. ix. Berasaskan kepada matlamat yang terkandung dalam IBS Roadmap 20032010.

3. iii. Komponen tangga (stairs) Komponen pintu Komponen tingkap Komponen rigid flat sheet Komponen jubin Komponen masonry bricks dan blocks Komponen prefabricated cabinets (built-in-cabinets) Komponen reinforced concrete. iv. JABATAN PERDANA MENTERI dokumen rujukan piawai bagi pengiraan penggunaan kandungan IBS dalam sesuatu projek binaan bangunan. c) Semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memastikan penggunaan komponen-komponen IBS yang mematuhi kehendak MS1064:2001 terutama dalam komponen berikut: i. vi. Penggunaan komponen IBS yang piawai (standardised components) Penggunaan secara berulang (repeatability).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. v. PEMATUHAN Setiap permohonan kepada JSK perlulah disertakan dengan pengesahan atau pengiraan yang mematuhi perkara berikut: a) Pengiraan kandungan IBS i) Pengiraan projek IBS di dalam projek bangunan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dengan mematuhi peratusan yang ditetapkan. dan Reka bentuk menggunakan konsep MC. vii. dinding dan sebagainya. ii) Penekanan perlu diberikan kepada perkara-perkara di bawah: Penggunaan components. viii. ii. pre-fabricated dan pre-cast concrete Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 272 . lantai. seperti tiang. Pengeluaran komponen IBS di luar tapak pembinaan.

b) Pematuhan kepada Standard MS1064:2001 Guide To Modular Coordination in Buildings i) Pengesahan bahawa semua komponen yang dinyatakan di dalam MS1064:2001 mematuhi kehendak standard tersebut. tangga dan lainlain. markah-markah diberikan kepada komponen mengikut MS1064:2001. Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 273 . dry partition. dan Bahagian 3 (20% markah) Other Simplified Construction Solutions. Secara ringkasnya: Skor maksimum yang boleh dicapai adalah 100. di mana markah akan diberikan kepada sistem struktur yang digunakan seperti pre-cast beams and columns. Bahagian 2 (30% markah) Sistem dinding. prefabricated timber dan lain-lain. JABATAN PERDANA MENTERI iii) Komponen penilaian IBS score – (Seperti di dalam Manual for IBS Content Scoring System) boleh dijadikan sebagai panduan. blockwork dan lain-lain. steel.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Komponen yang dinilaikan terbahagi kepada tiga bahagian:- Bahagian 1(50% markah) Sistem struktur. di mana markah akan diberikan berdasarkan jenis sistem dinding seperti precast panels. 3-D pre-fabricated components seperti tandas. cermin.

.

JABATAN PERDANA MENTERI BAB 7 – GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) 1. akibat kemalangan atau semasa melalui proses penuaan. dan vi. persekitaran sosial yang mengutamakan nilai-nilai murni. iv. b) c) Dasar Sosial Negara yang dilancarkan pada 19 Ogos 2003 telah menetapkan bahawa keperluan asas individu. ii. penyediaan keperluan asas secukupnya. peluang untuk meningkatkan kualiti hidup. iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta hak sebagai warganegara. Orang Kurang Upaya (OKU) seharusnya juga mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dinafikan daripada menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan dalam menjalankan tugas harian. Definisi ‘Orang Kurang Upaya’ yang berkaitan dengan garis panduan ini meliputi pelbagai jenis kekurangan upaya sama ada kecacatan atau kekurangan dari segi fizikal dan ianya berlaku sama ada semenjak lahir. PENGENALAN a) Garis panduan keperluan Orang Kurang Upaya (OKU) di dalam reka bentuk projek-projek bangunan Kerajaan bertujuan menerangkan keperluan-keperluan dan kemudahan berkaitan OKU yang perlu diambil kira semasa merancang reka bentuk sesebuah bangunan. keluarga dan masyarakat hendaklah dipenuhi melalui beberapa asas berikut: i. bergerak ke mana sahaja dan kemudahankemudahan lain yang dinikmati oleh rakyat biasa di negara ini. selamat dan mesra insan. v. menimba ilmu. persekitaran fizikal yang sihat. keperluan hidup lain yang sesuai dengan perkembangan semasa. d) Selaras dengan dasar ini. 2. bersih. ELEMEN-ELEMEN KRITIKAL BERKAITAN KEPERLUAN ORANG KURANG UPAYA DI DALAM BANGUNAN a) Kaedah terbaik untuk memenuhi keperluan dan kemudahan asas OKU di dalam projek-projek bangunan Kerajaan ialah dengan memastikan bahawa Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 274 .

dan (c) Keperluan-keperluan di dalam Malaysian Standard MS 1331 yang berkaitan hendaklah dipatuhi terutamanya yang berkaitan dengan laluan pejalan kaki. Malaysian Standard MS 1184: 2002 Code of Practice On Access for Disabled Persons to Public Buildings (First Revision). i. (b) Satu ruang letak kereta yang jelas ditandakan untuk OKU perlu disediakan untuk setiap seratus ruang (nisbah 1 : 100) dan disediakan berhampiran dengan pintu masuk bangunan. dan iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii. kemudahan “street furniture” dan lanskap. JABATAN PERDANA MENTERI semua kehendak dan keperluan mereka diambil kira dan dirancang pada peringkat awal reka bentuk lagi. Laluan sekitar bangunan dan tanjakan aras (ramps) (d) Kemasan permukaan yang bersesuaian seperti guiding blocks boleh digunakan bersama gred kemasan yang telah diluluskan mengikut kategori bangunan.2 meter untuk laluan pejalan kaki dan pengguna kerusi roda tidak harus mempunyai halangan seperti tiang lampu. ii. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 275 . pokok dan sebagainya. (e) Lebar minimum sebanyak 1. Malaysian Standard MS 1183: Part 8: 1990 Specification for Fire Precautions In The Design And Construction of Buildings Part 8: Code Of Practice for Means of Escape for Disabled People c) Elemen-elemen rekabentuk yang kritikal seperti berikut perlu diberi penekanan dan diambil kira semasa peringkat awal reka bentuk. b) Beberapa garis panduan sedia ada yang perlu dirujuk semasa mereka bentuk projek-projek bangunan Kerajaan termasuklah: i. Malaysian Standard MS 1331: 2003 Code of Practice For Access Of Disabled Persons Outside Buildings (First Revision). Ruang letak kenderaan dan akses dari luar bangunan (a) Laluan akses untuk OKU perlu disediakan bermula daripada jalan masuk utama dan daripada ruang letak kereta awam yang disediakan hingga ke pintu masuk ke dalam bangunan.

6. (b) Setiap bangunan Kerajaan perlu menyediakan akses untuk pengguna-pengguna kerusi roda di pintu masuk utama. iv. Sekiranya ini tidak dapat dilakukan. laluan dan tanda arah yang jelas untuk ke pintu masuk alternatif hendaklah disediakan. (c) (d) Susur tangan boleh disediakan di kedua-dua belah anak tangga. JABATAN PERDANA MENTERI (f) Tanjakan aras dengan kecuraman yang sesuai (maksimum nisbah 1:12) untuk menyambungkan dua aras berbeza perlu disediakan sekiranya terdapat perbezaan aras lantai/tanah terutamanya di ruang masuk utama. sekiranya bangunan tersebut mempunyai kemudahan lif. Penggunaan jubin unjur (nosing tiles) yang terjulur dan tangga jenis terbuka (open stairs) hendaklah dielakkan. Tangga dan akses-akses tegak lain (vertical access) (a) Setiap jejak anak tangga hendaklah dipasang kemasan antigelincir. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 276 . pelantar tangga dan anak tangga perlu dibezakan menggunakan pencahayaan. warna dan/atau tekstur yang berbeza/berlainan. (e) Anak tangga paling atas/bawah perlu dielakkan daripada termasuk ke dalam ruang laluan.2 meter selepas setiap jarak perjalanan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. (b) Permukaan lantai laluan. Pintu Masuk Utama dan pintu-pintu lain (a) Ruang menurunkan penumpang untuk OKU dengan kemasan lantai yang bersesuaian boleh disediakan di pintu masuk utama. dan (g) Tanjakan aras perlu mempunyai permukaan datar untuk berehat sekurang-kurangnya 1.0 meter iii. (c) Sekurang-kurangnya satu pintu masuk menuju ke lobi lif yang boleh digunakan oleh pengguna kerusi roda perlu disediakan. dan (d) Saiz pintu dan ruang pintu (doorway) di dalam bangunan dan aspek reka bentuk terperinci yang lain mestilah mematuhi keperluan yang dinyatakan di dalam Malaysian Standard MS1184:2002.

Kemasan luar dan dalam bangunan (guiding blocks etc. viii. butang kawalan dan ciri keselamatan yang sesuai hendaklah disediakan. Tandas dan pepasang dalam tandas (a) Di dalam setiap bangunan yang mempunyai akses untuk OKU. Malaysian Standard MS 1183:1990 hendaklah dirujuk untuk tujuan ini.2 meter lebar (tanpa halangan seperti tiang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) (a) Untuk kemudahan pengguna yang kurang penglihatan (sightimpaired) yang menggunakan tongkat. grab bars dan sebagainya perlulah mematuhi Malaysian Standard MS1184:2002. pepasang tandas. saiz ruang. vii. suis kawalan dan sebagainya hendaklah dipasang pada ketinggian dan lokasi Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 277 . dan (g) Keperluan lif OKU di dalam bangunan hendaklah dirujuk kepada BAB 3 – GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN v. guiding blocks yang sesuai hendaklah digunakan untuk pergerakan dan menunjuk arah masuk atau keluar bangunan. laluan atau lobi rintangan api dengan keluasan yang sesuai dan tidak mengganggu laluan semasa kecemasan. bebendul dan lain-lain) hendaklah disediakan. kabinet dinding. dan (b) Ruang perlindungan sementara semasa kecemasan hendaklah disediakan di ruang tangga. keperluan ruang tandas. dan (b) Jenis dan kaedah penggunaan guiding blocks hendaklah dirujuk kepada Malaysian Standard MS 1184 : 2002 dan Malaysian Standard MS 1331 : 2003. vi. Ruang laluan (circulation space) (a) Ruang laluan seluas 1. JABATAN PERDANA MENTERI (f) Untuk bangunan yang mempunyai sistem lif. Kelengkapan ruang dan suis kawalan (a) Kelengkapan seperti para (shelves). sekurang-kurangnya satu lif yang memenuhi keperluan OKU dari segi akses.

siren dan lain-lain) dan dilihat (seperti lampu amaran. warna terang dan sebagainya). Untuk itu piawaian-piawaian yang dinyatakan di dalam Perenggan 2(b) di atas hendaklah dirujuk dan dipatuhi semasa penyediaan reka bentuk bangunan. tanda amaran dan simbol (a) Tanda arah. 3. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 278 . pagar atau penapak (base) yang sesuai dan selamat xi. dan (b) Elemen-elemen landskap ini jika ditempatkan di kawasan-kawasan umum perlulah dilengkapkan dengan hadangan. tandas dan sebagainya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kaedah keselamatan dan kecemasan (a) Kaedah keselamatan dan kecemasan seperti sistem siaraya dan tanda amaran perlulah daripada jenis yang boleh didengar (seperti suara. tanda amaran dan simbol-simbol yang mematuhi piawaian antarabangsa hendaklah digunakan. Lanskap (a) Elemen-elemen landskap (lembut dan kejur) perlu dielak daripada menghalang laluan terutamanya di kawasan umum seperti lobi. ruang laluan. tangga. Tanda arah. PEMATUHAN Para pereka bentuk (seperti arkitek dan jurutera) perlulah memastikan keperluankeperluan yang disediakan dirancang menggunakan perincian yang betul dan praktikal supaya ianya dapat digunakan oleh OKU dengan berkesan. dari segi saiz. lokasi dan jenisnya x. ix. JABATAN PERDANA MENTERI yang sesuai bagi OKU untuk mengelakkan kemalangan dan kesukaran kepada mereka.

.

5hb. Dengan itu Urus Setia JSK ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihakpihak berikut di atas sumbangan dan kerjasama mereka: Cawangan Arkitek Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kejuruteraan Elektrik Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Struktur. Urus Setia. Urus Setia telah mengadakan beberapa siri lawatan pemeriksaan. JABATAN PERDANA MENTERI PENGHARGAAN Di dalam menyediakan buku Garis Panduan Dan Peraturan Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Standard Dan Kos Edisi Tahun 2008 ini. Geoteknik dan Jambatan Ibu Pejabat JKR Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pertahanan Malaysia Polis DiRaja Malaysia Jabatan Penjara Malaysia Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Perpustakaan Negara Malaysia Majlis Sukan Negara Pusat Tenaga Malaysia Lembaga Kemajuan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Jabatan Kebajikan Masyarakat. mesyuarat dan perbincangan Kumpulan Kerja (Working Groups) dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung dengan bidang yang dinyatakan di dalam Garis Panduan ini. Jawatankuasa Standard dan Kos. November 2008. Edisi Tahun 2008 PENGHARGAAN 279 . Unit Perancang Ekonomi. Banyak pihak telah memberikan berbagai bentuk sumbangan. sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada penyediaan Garis Panduan ini. PUTRAJAYA. Jabatan Perdana Menteri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful