OLEH

EDISI TAHUN 2008

Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Putrajaya, Malaysia.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Glosari Akronim Senarai Jadual PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5. Tujuan Garis Panduan Skop Proses Kelulusan Pematuhan Capaian

iv vi 1 1 1 2 3 4

BAB 1- GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG BANGUNAN 1. 2. Pengenalan Jenis Bangunan BAHAGIAN A - PEJABAT A1 - Bangunan Pejabat A2 - Pejabat Menteri, Timbalan Menteri Dan Kakitangan Di Bawahnya A3 - Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik/Dewan Serba Guna BAHAGIAN B - PENDIDIKAN B1 B2 B3 B4 B5 - Garis Panduan Keluasan Bangunan Pendidikan - Pra Sekolah, Sekolah Rendah Dan Menengah - Sekolah Berasrama Penuh (SBP) - Bengkel - Bangunan Akademik Dan Bukan Akademik IPTA - KESIHATAN

5 5 5 7 7 11 13 15 15 17 28 31 34 37 39 45 46 48 50 50 50 51 53 54 68 74 78 82 85 86 91

BAHAGIAN C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

- Hospital Kuala Lumpur/Hospital-Hospital Negeri - Pusat Rawatan Harian - Klinik Kesihatan - Makmal - Kolej Latihan - Pejabat Kesihatan - Klinik Desa - Asrama Dan Kediaman - KESELAMATAN

BAHAGIAN D D1 D2 D3 D4

- Bangunan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) - Bangunan Angkatan Tentera - Bangunan Jabatan Penjara - Bangunan Jabatan Bomba Dan Penyelamat - KUARTERS - ASRAMA

BAHAGIAN E BAHAGIAN F

F1 - Asrama Pelajar/Pelatih/Kakitangan F2 - Asrama Pegawai

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

i

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN G1 G2 G3 G4 G5 G6 - Perpustakaan Negeri - Perpustakaan Metropolitan - Perpustakaan Wilayah - Perpustakaan Cawangan - Perpustakaan Pekan - Perpustakaan Desa

94 97 99 100 101 103 105 107 107 109

BAHAGIAN H - MASJID H1 - Masjid H2 - Surau

BAHAGIAN I

- KEMUDAHAN SUKAN

110

BAHAGIAN J - BANGUNAN KEDUTAAN

146

BAHAGIAN K - BANGUNAN MAHKAMAH

154

BAB 2 - BAB 2 - GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. 2. Pengenalan Penetapan Kategori Bangunan BAHAGIAN A - JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

158 158 159 164

BAB 3 - GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN 1. 2. 3. 4. Pengenalan Kriteria Perancangan Awal Perkhidmatan Dalaman Ruang-ruang Perkhidmatan Dalaman Di Dalam Bangunan Perolehan, Pemasangan dan Penjagaan BAHAGIAN A - PERKHIDMATAN MEKANIKAL A1 A2 A3 A4 A5 A6 - Penyamanan Udara - Mesin Angkat (Lif, Eskalator, Dumbwaiter) - Bangunan Cekap Tenaga - Bekalan Air Sejuk Dan Saluran Sisa Air Buangan - Pencegah Kebakaran - Pencemaran Alam Sekitar

225 225 225 227 228 230 230 241 244 244 245 245 246 246 253 253 254 254 255 256 256

BAHAGIAN B - PERKHIDMATAN ELEKTRIK B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 - Sistem Pencahayaan - Lampu Kawasan, Lampu Limpah Dan Lampu Pagar - Sistem Bunyi - Sistem Keselamatan Dalam Bangunan - Extra Low Voltage System - Janakuasa Tunggu Sedia - Sistem Bekalan Hibrid - Kecekapan Tenaga

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

ii

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAB 4 - GARIS PANDUAN KECEKAPAN TENAGA 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Panduan Perancangan dan Reka Bentuk Bangunan Cekap Tenaga Pertimbangan Asas Reka Bentuk Bangunan Cekap Tenaga Proses Kelulusan Pengecualian

257 257 257 258 259 260

BAB 5 - GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Kerja-kerja Luar Penyediaan Tempat Letak Kereta Reka Bentuk Landskap Pematuhan

261 261 261 266 266 268 269

BAB 6 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DAN KORDINASI MODULAR 1. 2. 3. Pengenalan Dasar Penggunaan IBS dan MC Pematuhan

269 271 272 274 274 274 278

BAB 7 - GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 1. 2. 3. Pengenalan Elemen-elemen Kritikal Berkaitan Keperluan Orang Kurang Upaya Di Dalam Bangunan Pematuhan

PENGHARGAAN

279

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

iii

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

GLOSARI AKRONIM
AC ACMV ASHRAE ATM BAKA BBG BBT BD BEI CBT CCC CFC CIDB COP CPU CQB CSI EDP EE GFA IAQ IBS ICT IKM IMR IP IPTA JAS JBA JBPM JIM JKKP JSK JSJ JPJ JPS JPPN JKR JUSA KBSM KBSR KKM KPKT KTAK - Alternating Current - Air-conditioning and Mechanical Ventilation - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Angkatan Tentera Malaysia - Bahagian Agama dan Kaunseling - Biro Bantuan Guaman - Besin Basuh Tangan - Bilik Darjah - Indeks Tenaga Dalam Bangunan (Building Energy Index) - Close Battle Trench - Command Control Centre - Chloro Fluoro-carbon - Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board) - Coefficient of Performance - Unit Pemprosesan Berpusat (Central Processing Unit) - Close Quarter Battle - Crime Scene Investigation - Pemprosesan Data Elektronik (Electronic Data Processing) - Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency) - Keluasan Kasar Ruang Lantai (Gross Floor Area) - Indoor Air Quality - Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System) - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) - Institut Kemahiran Mara - Institut Penyelidikan Perubatan (Institute of Medical Research) - Kertas Siasatan (Investigation Paper) - Institusi Pengajian Tinggi Awam - Jabatan Alam Sekitar - Jabatan Bekalan Air - Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia - Jabatan Insolvensi Malaysia - Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja - Jawatankuasa Standard dan Kos - Jabatan Siasatan Jenayah - Jabatan Pengangkutan Jalan - Jabatan Pengairan dan Saliran - Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara - Jabatan Kerja Raya - Jawatan Utama Sektor Awam - Kurikulum Baru sekolah Menengah - Kurikulum Baru Sekolah Rendah - Kementerian Kesihatan Malaysia - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan - Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi

Edisi Tahun 2008

GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL

iv

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

LAN LLP LSF LxWxH MAMPU MATV M&E MIDA m. p. MS N/A OKT OKU PABX p&p PASKAL PC p. c. PDA PDRM PERKEP PGA PMP POL PU PVC RBS RHS RTV SBP sda SDF SMATV SPA TDC TMT TNB UBBL UPS uPVC VIP w.c

- Local Area Network - Lain-lain Pangkat (Tentera) - Light Strike Force - Panjang X Lebar X Tinggi (Length X Width X Height) - Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia - Master Antenna TV - Mekanikal dan Elektrik - Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Malaysian Industrial Development Authority) - meter persegi - Piawaian Malaysia (Malaysian Standard) - Tidak berkaitan (Not Applicable) - Orang Kena Tuduh - Orang Kurang Upaya - Private Automatic Branch Exchange - Pembelajaran dan Pengajaran (Pendidikan) - Pasukan Khas Laut Tentera Laut DiRaja Malaysia - Police Class - personal computer - Cabutan Butiran Permulaan (Preliminary Detailed Abstract) - Polis DiRaja Malaysia - Persatuan Kebajikan Keluarga Polis - Pasukan Gerakan Am - Pam Minyak Petrol - Petrol Oil Lubricant - Polyurethane - Polyvinyl Chloride - Radio-based Station atau Radio Broadcasting System - Rectangular Hollow Sections - Radio Television - Sekolah Berasrama Penuh - seperti di atas - Secondary Distribution Frame - Satellite Master Antenna TV - Suruhanjaya Perkhidmaan Awam - Perbadanan Kemajuan Pelancongan (Tourist Development Corporation) - Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi - Tenaga Nasional Berhad - Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Uniform Building By-Laws) - Uninterrupted Power Supply - Unplasticised Polyvinyl Chloride - Orang Kenamaan (Very Important Person) - water closet

Edisi Tahun 2008

GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL

v

JABATAN PERDANA MENTERI SENARAI JADUAL BIL. Jadual 1A-(i) Keluasan Bilik Pejabat TAJUK JADUAL M.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.S 7 Jadual 1A-(ii) Keluasan Ruang Kerja (Working Space) Bagi Pegawai Yang Tidak Disediakan Bilik Keluasan Ruang Sokongan Di Dalam Pejabat 8 Jadual 1A-(iii) 8 Jadual 1A-(iv) Keluasan Ruang Sokongan/Guna Sama 9 Jadual 1B-(i) Norma Keluasan Ruang Lantai 15 Jadual 1B-(ii) Modul Bilik Darjah (BD) Dalam Sekolah 17 Jadual 1B-(iii) Ruang-Ruang Utama Dalam Sekolah 17 Jadual 1B-(iv) Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Sekolah Rendah 20 Jadual 1B-(v) Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Sekolah Menengah 23 Jadual 1B-(vi) Norma Keluasan Kasar Ruang Lantai Per Pelajar Bagi Sekolah Rendah Dan Menengah Norma Keluasan Ruang Lantai Bilik-Bilik Di Dalam Kompleks Sekolah Menengah / Rendah Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Bagi SBP – (900 Pelajar/30 BD) Norma Keluasan Ruang Lantai SBP 26 Jadual 1B-(vii) 27 Jadual 1B-(viii) 29 Jadual 1B-(ix) 30 Jadual 1B-(x) Norma Keluasan Ruang Lantai Bengkel Per Pelajar/Pelatih 31 Jadual 1B-(xi) Norma Keluasan Ruang Lantai IPTA Mengikut Kursus 34 Jadual 1C-(i) Keluasan Ruang Lantai Kasar Bagi Jabatan-Jabatan Di Hospital Negeri Norma Keluasan Ruang Lantai Klinik Kesihatan 43 Jadual 1C-(i) 47 Jadual 1D-(i) Keluasan Kasar Maksimum Pondok Polis 54 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL vi .

JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Jadual 1D-(ii) TAJUK JADUAL Keluasan Kasar Maksimum Balai Polis Bandar M.S 55 Jadual 1D-(iii) Keluasan Kasar Maksimum Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) 56 Jadual 1D-(iv) Keluasan Kasar Maksimum Ibu Pejabat Polis Kontinjen 59 Jadual 1D-(v) Keluasan Kasar Maksimum Bagi Batalion PGA 63 Jadual 1D-(vi) Keluasan Kasar Bagi Pangkalan Hadapan Polis Marin 64 Jadual 1D-(vii) Keluasan Ruang Bilik Pejabat Dan Ruang Kerja Piawai Bagi PDRM Keluasan Ruang Bilik Pejabat Dan Ruang Kerja Piawai Bagi ATM 66 Jadual 1D-(viii) 68 Jadual 1D-(ix) Keluasan Kasar Ruang Kompleks Penjara 75 Jadual 1D-(x) Keluasan Kasar Ruang Balai Bomba 2-Petak 79 Jadual 1D-(xi) Keluasan Kasar Ruang Balai Bomba 3-Petak 80 Jadual 1E-(i) Keluasan Kasar Maksima Ruang Lantai Dan Kemasan Kuarters 84 Jadual 1F-(i) Piawai Untuk Asrama 92 Jadual 1G-(i) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Negeri 97 Jadual 1G-(ii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Metropolitan 99 Jadual 1G-(iii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Wilayah 100 Jadual 1G-(iv) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Cawangan A 101 Jadual 1G-(v) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Cawangan B 102 Jadual 1G-(vi) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Pekan A 103 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL vii .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

Bola Keranjang 117 Jadual 1I-(v) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . Jadual 1G-(vii) TAJUK JADUAL Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Pekan B M. JABATAN PERDANA MENTERI BIL.Memanah 128 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL viii .Bola Jaring 116 Jadual 1I-(iv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Karate 126 Jadual 1I-(xiii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola sepak 119 Jadual 1I-(vii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Futsal 122 Jadual 1I-(ix) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Judo 125 Jadual 1I-(xii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola Tampar 118 Jadual 1I-(vi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Badminton 115 Jadual 1I-(iii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Lawan Pedang 127 Jadual 1I-(xiv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .S 104 Jadual 1G-(viii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa A 105 Jadual 1G-(ix) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa B 105 Jadual 1G-(x) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa C 106 Jadual 1I-(i) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Angkat Berat 114 Jadual 1I-(ii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Boling Padang 121 Jadual 1I-(viii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Gimnastik 123 Jadual 1I-(x) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Hoki 124 Jadual 1I-(xi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .

Skuasy 135 Jadual 1I-(xxi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Wushu 140 Jadual 1K-(i) Norma Ruang-ruang Mahkamah Tinggi 154 Jadual 1K-(ii) Norma Ruang-ruang Mahkamah Rendah 155 Jadual 1K-(iii) Norma Ruang-ruang Sokongan Mahkamah 156 Jadual 2-(i) Kategori Bangunan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I –Pejabat: Pusat Pentadbiran Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pejabat: Kementerian.S 129 Jadual 1I-(xvi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Renang 133 Jadual 1I-(xix) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Olahraga M. Ibu Pejabat Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pejabat: Pejabat-pejabat Lain 161 Jadual 2A-(i) 165 Jadual 2A-(ii) 168 Jadual 2A-(iii) 171 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL ix .Tenis 138 Jadual 1I-(xxiv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.Ping Pong Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan – Ragbi 131 Jadual 1I-(xvii) 132 Jadual 1I-(xviii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Taekwondo 136 Jadual 1I-(xxii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Tinju 139 Jadual 1I-(xxv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Tenpin Boling 137 Jadual 1I-(xxiii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Sepak Takraw 134 Jadual 1I-(xx) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . Jadual 1I-(xv) TAJUK JADUAL Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .

Institut Latihan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pendidikan: Universiti. Asrama Jururawat Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Bangunan Lain: Masjid Negara/Wilayah/Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Bangunan Lain: Masjid Lain Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Surau Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Bangunan Lain: Mahkamah Agong Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Bangunan Lain: Mahkamah Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Mahkamah Daerah M. Klinik Kesihatan Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Kesihatan: Klinik Kesihatan Daerah Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Kesihatan: Kediaman Pegawai. Jadual 2A-(iv) TAJUK JADUAL Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pendidikan: Bangunan Pentadbiran Universiti. Tadika Jadual 2A-(xix) Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Keselamatan: Ibu Pejabat Kontinjen Polis Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Keselamatan: Bangunan Polis Lain Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Keselamatan: Ibu Pejabat Bomba Negeri 211 213 Jadual 2A-(xx) 216 Jadual 2A-(xxi) 219 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL x . JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Institut Latihan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pendidikan: Asrama Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pendidikan: Dewan Serbaguna Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Kesihatan: Wad DiRaja Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Kesihatan: Hospital.S 174 Jadual 2A-(v) 177 Jadual 2A-(vi) 180 Jadual 2A-(vii) 182 Jadual 2A-(viii) 184 Jadual 2A-(ix) 186 Jadual 2A-(x) 189 Jadual 2A-(xi) 192 Jadual 2A-(xii) 194 Jadual 2A-(xiii) 197 Jadual 2A-(xiv) 199 Jadual 2A-(xv) 201 Jadual 2A-(xvi) 205 Jadual 2A-(xvii) 208 Jadual 2A-(xviii) Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Pusat Kegiatan Masyarakat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Jadual 2A-(xxii) TAJUK JADUAL Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Keselamatan: Bangunan Bomba Lain Ruang-Ruang Perkhidmatan Dalaman M. Rajah 1 TAJUK RAJAH Prinsip-Prinsip Pengurusan Aset M.S 229 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL xi .S 222 Jadual 3-(i) 227 Jadual 3A-(i) Definisi Jenis Ruang Yang Digunapakai Dalam Garis Panduan JSK (Untuk Tujuan Penyamanan Udara) Ruang Khusus Yang Dibenarkan Untuk Penyamanan Udara Mengikut Kategori Kegunaan Bangunan Pemasangan Alat Penyaman Udara Dan Bilangan Mata Kuasa Untuk Alat Penyaman Udara Yang Dibenarkan Di Kuarters Kriteria Pemilihan Lif Untuk OKU 233 Jadual 3A-(ii) 236 Jadual 3A-(iii) 240 Jadual 3A-(iv) 243 Jadual 3B-(i) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas C 247 Jadual 3B-(ii) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas D 248 Jadual 3B-(iii) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas E 249 Jadual 3B-(iv) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas F 250 Jadual 3B-(v) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas G 251 Jadual 3B-(vi) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas H 252 Jadual 4-(i) Norma Kerja Luar IBS Roadmap 2003 – 2010 263 Jadual 5-(i) 271 BIL.

.

c) untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan piawaian umum dalam merekabentuk dilaksanakan bangunan dengan Kerajaan supaya kos ianya yang dirancang berkesan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. atau kerja-kerja pengubahsuaian kepada bangunan yang sedia ada atau bangunan swasta yang disewa yang nilai kerja ubahsuainya melebihi RM1. JABATAN PERDANA MENTERI PENDAHULUAN 1.JKPK) selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Am di atas.. TUJUAN GARIS PANDUAN Tujuan Garis Panduan ini disediakan ialah: a) untuk menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil.0 juta. b) sebagai panduan kepada semua agensi pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang mengendalikan projekprojek bangunan Kerajaan semasa membuat permohonan untuk mendapatkan kelulusan Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos – JSK (yang sebelum ini dikenali sebagai Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos . SKOP a) Garis Panduan ini merangkumi bangunan Kerajaan sama ada projek bangunan baru yang bernilai RM5. b) Garis Panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab yang menyentuh aspek-aspek berikut: Edisi Tahun 2008 PENDAHULUAN 1 ..0 juta ke atas. dan tanpa penggunaan menjejaskan keperluan-keperluan fungsinya .(cost effective and functional). Garis Panduan ini menggantikan garis panduan terdahulu yang dikenali sebagai Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos (JKPK) Edisi Tahun 2005. 2. 4 Tahun 2005.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

i.

garis panduan bagi merancang sesuatu bangunan Kerajaan dengan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai (floor space norms);

ii.

garis panduan penggunaan bahan binaan dan kemasan yang telah ditetapkan, berdasarkan kepada kategori bangunan mengikut kepentingan, fungsi dan implikasi kewangannya;

iii. iv. v. vi. vii.

garis panduan bagi keperluan kerja-kerja mekanikal dan elektrik; garis panduan berkaitan kecekapan penggunaan tenaga; garis panduan kerja-kerja luar bangunan (external works); garis panduan penggunaan IBS; dan garis panduan keperluan akses untuk OKU di dalam bangunan.

c)

Garis Panduan ini disediakan dengan mengambil kira jenis bangunan secara umum (generic) untuk memudahkan penggunaannya secara menyeluruh dan merangkumi apa juga jenis projek bangunan.

d)

Garis Panduan ini disediakan supaya ianya dapat saling digunapakai untuk satu kategori bangunan dengan kategori bangunan yang lain di dalam projek yang sama.

3.

PROSES KELULUSAN

a)

Sebelum merujuk kepada JSK untuk kelulusan seperti yang diperlukan oleh Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005, semua Agensi Pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa skop keseluruhan projek telah dipersetujui/diluluskan secara dasarnya terlebih dahulu oleh pihak yang memberi kelulusan.

b)

Setiap Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun adalah bertanggungjawab melalui Bahagian/Unit Teknikal masing-masing atau melalui

juruperunding swasta yang dilantik, untuk merujuk kepada Garis Panduan ini dan memastikan maklumat/dokumen yang lengkap

dikemukakan kepada JSK seperti mana yang dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Am tersebut.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

2

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

c)

Garis Panduan ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan atau kelulusan JSK kerana ia hanyalah merupakan panduan asas bagi agensi pelaksana di dalam proses merancang projek-projek bangunan.

d)

Keputusan berkaitan kelulusan/penolakan saiz ruang, penggunaan kemasan dan lain-lain keputusan berkaitan yang dikeluarkan oleh JSK adalah muktamad.

e)

Semua

permohonan

hendaklah

dikemukakan

dengan

mematuhi

prosedur yang telah ditetapkan di dalam Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005 kepada:

Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos, Seksyen Standard dan Kos, Aras 5 Blok B6, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya.

4.

PEMATUHAN

b)

Semua

agensi

pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan

Berkanun

hendaklah memastikan reka bentuk bangunan mematuhi kehendak AktaAkta, Undang-Undang Kecil, Pekeliling-Pekeliling, piawaian, kod-kod amalan dan dasar-dasar Kerajaan yang sedang berkuatkuasa.

c)

Memandangkan kecekapan penggunaan tenaga di dalam bangunan telah menjadi satu aspek yang penting pada masa ini, semua pereka bentuk yang terlibat di dalam sesebuah projek bangunan Kerajaan mestilah mengamalkan pendekatan ‘kecekapan penggunaan tenaga’ di dalam reka bentuk mereka.

d)

Selain dari itu, Kerajaan juga telah menetapkan supaya bangunanbangunan dirancang dan dibina menggunakan teknologi pembinaan yang moden seperti IBS di samping menyediakan kelengkapan dan

kemudahan yang mesra pengguna; terutamanya pengguna-pengguna dari golongan OKU.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

3

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

e)

Sebuah bangunan yang efisyen dengan kos pembinaan dan kos penyenggaraan yang berkesan boleh dicapai melalui usaha dan koordinasi kerja yang mantap antara semua perekabentuk (designers) daripada peringkat awal sehingga bangunan tersebut siap.

f)

Selain daripada mengambil kira keberkesanan kos perancangan dan pembinaan, bangunan Kerajaan juga perlu dilaksanakan dengan menitikberatkan aspek keberkesanan kos operasi dan penyenggaraan selepas penyiapannya.

g)

Urus Setia JSK akan melaksanakan audit terhadap projek-projek yang sedang atau telah siap dilaksanakan bagi memastikan

Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun mematuhi Garis Panduan ini.

5.

CAPAIAN

a)

Garis Panduan ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut keadaan ekonomi negara, keperluan semasa, perubahan teknologi binaan ataupun dasar Kerajaan.

b)

Apa-apa pindaan atau penambahan kepada Garis Panduan ini akan diterbitkan melalui laman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan salinannya diedarkan kepada semua

Kementerian/Jabatan.

c)

Garis Panduan ini boleh dirujuk secara on-line menerusi laman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri di www.epu.gov.my.

Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya.

5hb. November 2008.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

4

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG BANGUNAN
1. PENGENALAN

a)

Garis panduan ini bertujuan untuk merancang sesuatu bangunan Kerajaan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai. Ia merupakan unit keluasan keseluruhan ruang bagi muatan yang dirancang untuk memenuhi keperluan fungsi sesuatu bangunan.

b)

Norma keluasan ruang lantai ini ialah keluasan kasar semua ruang yang terlibat di dalam memenuhi fungsi bangunan tersebut. Norma keluasan setiap jenis bangunan di dalam Garis Panduan ini adalah seperti mana yang dihuraikan di Bahagian A hingga Bahagian K.

c).

Ruang sirkulasi/peredaran (circulation area) hendaklah dirancang supaya tidak melebihi 25% jumlah ruang kerja dan ruang sokongan, manakala ruang servis pula tidak melebihi 10% daripada jumlah tersebut.

d)

Penentuan norma keluasan ruang lantai merupakan satu cara yang berkesan bagi mengawal saiz keseluruhan bangunan supaya siling peruntukan (budget ceiling) bagi sesuatu projek pembangunan dapat ditentukan.

2.

JENIS BANGUNAN

a)

Untuk memudahkan rujukan ketika menentukan norma keluasan ruang, Bab ini telah dibahagikan kepada sebelas bahagian berikut: Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: Bahagian D: Bahagian E: Bahagian F: Pejabat; Pendidikan; Kesihatan; Keselamatan; Kuarters; Asrama;

Bahagian G: Perpustakaan;

Edisi Tahun 2008

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG

5

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

Bahagian H: Bahagian I: Bahagian J: Bahagian K:

Masjid; Kemudahan Sukan; Kedutaan; dan Mahkamah.

b)

Rujukan kepada mana-mana bahagian lain yang berkaitan di dalam Garis Panduan ini boleh dibuat sekiranya terdapat keperluan untuk merekabentuk berbagai jenis bangunan di dalam satu projek yang sama.

Edisi Tahun 2008

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG

6

PEJABAT MENTERI.BAHAGIAN A PEJABAT A1 . TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA A3 .AUDITORIUM/DEWAN BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN SERBA GUNA .BANGUNAN PEJABAT A2 .

Jawatan Utama (JUSA) “A” ii. BANGUNAN PEJABAT Konsep Pelan Pejabat Terbuka hendaklah diamalkan mengikut Surat Pekeliling Am Bil. p.0 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik 15.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jumlah ini juga termasuk unjuran maksimum pertambahan kakitangan sebanyak 25% (untuk 5 tahun ke hadapan). untuk seorang kakitangan dengan mengambil kira komponen di Perenggan 4(a) hingga 4(e) di bawah. Ketua-ketua atau Timbalan-timbalan Ketua Jabatan dalam Gred 41 – 46 18.0 i.Mengikut gred jawatan seperti Jadual-jadual di bawah: JADUAL 1A-(i): KELUASAN BILIK PEJABAT TINGKATAN TERTINGGI LUAS BILIK (m. Norma keluasan ruang lantai adalah terbahagi seperti berikut: a) Ruang kerja kakitangan . Jumlah kakitangan yang diambil kira ialah jumlah kesemua kakitangan sedia ada (dari Gred 1 hingga JUSA „A‟.0 36. 3.BANGUNAN PEJABAT 7 .00 m.0 vi. mengikut Skim Saraan Malaysia -SSM) yang memerlukan ruang kerja. Norma keluasan kasar ruang lantai (gross floor area) bagi semua pejabat Kerajaan telah ditetapkan sebanyak 25. Gred 53 – 54 iv. 4. 2.0 36.14 Tahun 1982. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A11. Gred 47 – 52 v. p.) 42.0 28. Jawatan Utama (JUSA) “B” dan “C” iii.

0 m./ kakitangan 15. p. Gred 11 – 16 v. p. p. 20.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 m.0 i. p. p.9 m. Bilik Rehat/Pantry Bilik Fail ¹ Bilik Komputer Bilik Kebal Stor-stor ² Ruang Tetamu/Menunggu Norma ini terpakai juga bagi ruang-ruang yang namanya berbeza tetapi mempunyai fungsi yang hampir sama dengan ruang yang tersenarai. Gred 1 – 10 b) Ruang-ruang sokongan di dalam ruang pejabat yang dibenarkan mengikut keperluan adalah seperti berikut:- JADUAL 1A-(iii): KELUASAN RUANG SOKONGAN DI DALAM PEJABAT Jenis Ruang Keluasan ruang Bilik Mesyuarat Bilik Perbincangan 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1A-(ii): KELUASAN RUANG KERJA (WORKING SPACE) BAGI PEGAWAI YANG TIDAK DISEDIAKAN BILIK TINGKATAN TERTINGGI LUAS RUANG (m./p. (untuk muatan 6 orang) 20. (dengan sirkulasi) 10.0 m. p. ii. Gred 17 – 35 iv.) 14.0 m.0 9.9 m.BANGUNAN PEJABAT 8 .0 m. 30. 1. p.0 4. Gred 41 – 46 Gred 36 – 40 iii. p. p.6 m.0 3.c. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .0 5./ kakitangan 1.

Lain-lain ruang sepertinya./ unit (termasuk ruang BBT/urinal) Bilik Rekreasi atau yang bersamaan Kafeteria (termasuk ruang persediaan/dapur) Bilik Sembahyang (termasuk ruang wuduk) Tandas: (bilangan unit ialah 5% daripada jumlah pekerja/pengguna).BANGUNAN PEJABAT 9 ./orang atau 10% jumlah kakitangan 36.9 m.Foyer/Galeri. . e) Ruang-ruang legar luar seperti: . p. . dan . p. p. .50 m.Langkan (balcony). p.Ruang/dan Kaunter Penyambut Tetamu/Pas Keselamatan.Lobi dan Ruang Masuk Utama.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. (muatan 50 orang) 18. . Keluasan ruang perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik tidak boleh melebihi 10 peratus daripada jumlah keluasan ruang di Perenggan 4(a)./orang 1.9 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A ./bilik 3.5 – 4.0 m. teres.0 m.Tangga. p. (muatan 20 orang) 100.Laluan-laluan luar. (b) dan (c) di atas. Lobi Lif. .0 m. d) Ruang-ruang perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik seperti Jadual 3A-(i) di dalam BAB 3 GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN. p. JABATAN PERDANA MENTERI c) Ruang sokongan/gunasama yang merangkumi ruang-ruang berikut: JADUAL 1A-(iv): KELUASAN RUANG SOKONGAN/GUNA SAMA Jenis Ruang Keluasan ruang Bilik Seminar/Persidangan atau yang bersamaan Bilik Sumber/Bilik Bacaan atau yang bersamaan 1. Garis Panduan Reka Bentuk Bilik Air Awam yang dikeluarkan oleh JKR perlu dipatuhi.

Perlu diambil perhatian bahawa ruang kerja kakitangan adalah tetap (fixed). (c). bilangan tingkat. Jabatan Pengangkutan Jalan. peralatan. (d) dan (e) akan berubah. Arkib. kemudahan tempat letak kereta di bawah paras tanah perlulah mematuhi peraturan-peraturan dan garis panduan seperti Garis Panduan Reka Bentuk Parkiran Kalis Banjir Di Aras Bawah Tanah yang dikeluarkan oleh JKR dan lain-lain peraturan keselamatan yang sedang berkuatkuasa. tertakluk kepada keadaan di bawah: a) Fungsi Jabatan yang dirancang sebagai jabatan yang banyak berurusan dengan orang ramai contohnya. 7. Penyediaan tempat letak kereta terbuka di luar bangunan adalah dibenarkan mengikut garis panduan penyediaan tempat letak kereta. ² Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . Bangunan-bangunan Kerajaan tidak dibenar mengadakan ruang tempat letak kereta di dalam bangunan atau di bawah paras tanah (basement) kecuali dengan kelulusan JSK dan akan dikira berasingan. bahan bukti atau barang rampasan yang besar seperti kenderaan. JABATAN PERDANA MENTERI Jumlah keluasan ruang-ruang ini hendaklah tidak melebihi 25 peratus jumlah keluasan ruang di Perenggan 4(a). Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk penjawat awam Gred JUSA “B” ke atas dan Setiausaha Parlimen Kementerian yang setaraf dengannya. ____________________________________________________________________ Nota: ¹ Tidak termasuk pejabat-pejabat yang berurusan dengan penyimpanan fail dan rekod orang awam seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jabatan Pendaftaran. (Sila rujuk BAB 5: – PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA). Jabatan Perkhidmatan Awam. Jabatan Pengangkutan Jalan dan lain-lain. Sekiranya disediakan. Mahkamah dan sebagainya. 8. mesin dan lain-lain. Jabatan Imigresen. keperluan keselamatan dan lain-lain. 5. Ruang-ruang b) Bentuk dan keadaan bangunan seperti saiz. Stor untuk kegunaan biasa sahaja yang tidak melibatkan fungsi khusus seperti menyimpan barang-barang tahanan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. (b) dan (c) di atas. 6. manakala ruang-ruang sokongan di dalam dan di luar pejabat seperti yang dinyatakan di Perenggan 4(b). sokongannya adalah lebih besar mengikut keperluan.BANGUNAN PEJABAT 10 .

p. p. p.00 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .00 m.00 m. p. - 102.00 m.00 m. Suit ( suite ) Menteri a) b) c) d) e) f) g) Bilik Pejabat Bilik Menunggu Bilik Mesyuarat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Kanan Bilik Setiausaha Sulit Bilik Pembantu Khas 72. Suit Timbalan Menteri a) b) c) d) Bilik Pejabat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Kanan Bilik Setiausaha Sulit 48. - 60. p. p. p. 202. 18.00 m. 12. p. Pembantu Khas - 15. Pelayan Pejabat (dua orang) - 12. p.00 m. p. p. p. 18.00 m. p. 5. 24. Suit Setiausaha Parlimen a) b) Bilik Pejabat Bilik Setiausaha Sulit 42. Setiausaha Politik - 24. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA 1. p. 12.00 m.00 m. 18.00 m.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.00 m. p. 2. Setiausaha Akhbar - 15. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A2- PEJABAT MENTERI.00 m.00 m. 24. 18. 6.00 m. p. p.00 m. 40. p. 18. 102. 7. p.00 m.00 m. 60. p.00 m. 3.00 m. p.BANGUNAN PEJABAT 11 .00 m. - 202. 4.00 m. p.

Ruang sokongan pusat yang digunakan oleh semua pihak.5 m.60 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . p. p.00 m. 30. Timbalan Menteri dan kakitangan lain adalah sebanyak 48. 30. p. 9.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. untuk setiap kakitangan.00 m.60 m. p. p. p. 92. Purata ruang pejabat Menteri. p.00 m. p. p. - 92.00 m. 678. JABATAN PERDANA MENTERI 8.BANGUNAN PEJABAT 12 . 679. p. Jumlah 522.00 m.00 m. Ruang Legar Luar (30%) Jumlah Besar Katakan 156.00 m. 12. a) b) c) d) Kaunter Penyambut Tetamu Bilik Mesyuarat Ruang Menunggu Bilik Minuman 20.00 m. p.

2. kemudahan yang terdapat di dalamnya serta lokasi di mana ia dibina. pentas. Penentuan saiz dan kemudahan di dalam dewan serba guna boleh dirujuk di BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN. bilik wartawan. public address. bilik penyenggaraan. Ruang perkhidmatan mekanikal dan elektrik. tempat duduk tetap serta kemudahan sistem pandang dengar yang khusus manakala dewan besar dan pusat sivik lazimnya menyediakan sebuah ruang besar yang digunakan untuk pelbagai fungsi mengikut keperluan. Tempat duduk yang digunakan di dalam bangunan-bangunan ini boleh disediakan daripada jenis tetap (fixed) atau sementara (moveable) bergantung kepada perancangan ruang. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A3- AUDITORIUM/DEWAN BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN SERBA GUNA 1. Ruang sokongan pula terdiri daripada ruang-ruang seperti stor. kapasiti muatan orang. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium. dewan besar. Ruang bilik air. Auditorium. Dewan serba guna pula mempunyai fungsi yang sama tetapi saiz yang lebih kecil. pusat sivik atau dewan serba guna adalah berdasarkan kepada jumlah tempat duduk yang dirancang dan terbahagi kepada ruang-ruang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Ruang tempat duduk. bilik alat-alat teknikal dan lain-lain bergantung kepada fungsi auditorium/dewan. 3. bilik persalinan. dewan besar. audio. bilik lampu. 4. bilik pengacara. Auditorium biasanya mempunyai reka bentuk khas seperti lantai bertingkat. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . production room. jenis penggunaan. dan Ruang legar. pusat sivik atau dewan serba guna dibezakan mengikut reka bentuk.BANGUNAN PEJABAT 13 . dimmer.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang sokongan. Keperluan dan saiz ruang-ruang sokongan ini perlu mengikut fungsi bangunan tersebut.

/tempat duduk Jumlah 1. p.70 m. p.10 ./tempat duduk 0. JABATAN PERDANA MENTERI 5.80 .0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.60 m./tempat duduk 0.2.10 . sila rujuk BAB 2: GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BANGUNAN).80 . p.45 ./tempat duduk. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium/dewan besar/pusat sivik/dewan serba guna adalah sebanyak 1./tempat duduk dan ke atas adalah bagi projek-projek di bawah Kategori II dan III.15 m. p.0./tempat duduk3 ___________________________________________________________________ Nota: 3 Norma 1.45 . p./tempat duduk adalah bagi bangunan-bangunan di bawah Kategori I.35 m.0. p. p.75 m./tempat duduk 0.0.2. manakala norma maksimum 2. (Untuk maklumat Kategori Bangunan. p./tempat duduk 0.35 m.BANGUNAN PEJABAT 14 . p.35 m.80 m. Butirannya adalah seperti di bawah: a) b) c) d) e) Ruang tempat duduk Ruang Sokongan Ruang Legar Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik - 0. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .15 m.

BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA . SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH B3 .BAHAGIAN B PENDIDIKAN B1 .PRA SEKOLAH.GARIS PANDUAN KELUASAN BANGUNAN PENDIDIKAN B2 .SEKOLAH BERASRAMA PENUH B4 .BENGKEL B5 .

9. p.PENDIDIKAN 15 Edisi Tahun 2008 .74 – 18.50 8. 5. bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan 32.35 7. Pra-Sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia) CATATAN SR 6 & 12 BD – 1 BD Pra.43 . 8. 3.18 2. KEPERLUAN UMUM REKA BENTUK a) Bangunan-bangunan Pendidikan dirancang dan direka bentuk berpandukan kepada Dasar Pendidikan Negara.Sekolah. SR 18 & 24 BD – 2 BD Pra.93 bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan BAB 1: BAHAGIAN B .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 4.09 35. SR 30 & 36 BD – 3 BD Pra. Garis panduan ini mengawal kesinambungan reka bentuk bangunan-bangunan pendidikan agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.80 (tanpa Pra Sekolah) 10. c) Bangunan-bangunan Pendidikan (kecuali IPTA) terbahagi mengikut Jadual 1B-(i). 7. Kompleks ini akan berpandukan kepada norma-norma yang ditentukan di dalam garis panduan ini./pelajar) 10. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B1- GARIS PANDUAN KELUASAN BANGUNAN PENDIDIKAN 1. JADUAL 1B-(i): NORMA KELUASAN RUANG LANTAI JENIS BANGUNAN 1.Sekolah. Sekolah Rendah (SR) Sekolah Menengah (SM) Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Sekolah Pendidikan Khas Kolej Matrikulasi Institut Pendidikan Guru (IPG) Institut Latihan Perindustrian 6 – 36 BD 12 – 42 BD 35BD 30 BD 6.60 7.Sekolah NORMA KELUASAN (m.45 40. b) Bangunan-bangunan pendidikan adalah dalam bentuk kompleks di mana terdapat gabungan beberapa buah bangunan yang berlainan fungsi di dalam satu tapak.21.

JABATAN PERDANA MENTERI JENIS BANGUNAN 10. e) Kedudukan bangunan-bangunan dengan kemudahan-kemudahan pusat adalah disyorkan berhampiran di antara satu sama lain supaya jaraknya adalah di dalam jangkaan berjalan kaki.PIAWAI UNTUK ASRAMA).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.PENDIDIKAN 16 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . f) Norma keluasan bagi berbagai jenis bengkel adalah seperti di BAHAGIAN B4. dua orang sebilik atau satu orang sebilik. (Sila rujuk Jadual 1F. g) Keperluan reka bentuk dan norma keluasan bagi IPTA adalah seperti di BAHAGIAN B5. Politeknik Institut Latihan/Pusat Latihan CATATAN NORMA KELUASAN (m. 11.(i): ./pelajar) bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan d) Norma keluasan asrama adalah bergantung kepada jenis asrama sama ada sistem dormitori.

Bilik Bimbingan dan Kaunseling. Bilik Kesihatan/Pergigian. SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH 1. Keperluan ruang utama dan ruang pilihan bagi Sekolah Rendah dan Menengah adalah seperti Jadual 1B-(iii). Bilik Pengurusan Peperiksaan. Pusat Sumber. Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah di dalam Garis Panduan ini adalah berasaskan kepada sukatan pelajaran KBSR dan KBSM. Pejabat Guru. JADUAL 1B-(ii): MODUL BILIK DARJAH (BD) DALAM SEKOLAH Pra Sekolah Sekolah Rendah 1 BD 1 BD 2 BD 2 BD 3 BD 3 BD N/A N/A 42 BD 6 BD 12 BD 18 BD 24 BD 30 BD 36 BD 12 BD 18 BD 24 BD 30 BD 36 BD Sekolah Menengah N/A Bilangan BD bagi Pra Sekolah adalah bergantung kepada modul BD Sekolah Rendah yang akan dibina. Bilik Keselamatan. SEKOLAH RENDAH Pentadbiran Pejabat Pengetua. Bilik Bimbingan dan Kaunseling. KEPERLUAN AM a) Reka bentuk bangunan Pra Sekolah. Bilik Pengawas. b) Pembinaan bangunan Pra Sekolah. JADUAL 1B-(iii): RUANG-RUANG UTAMA DALAM SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH Pentadbiran Pejabat Pengetua. Bilik Mesyuarat Utama. Bilik Keselamatan. Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah dibahagikan mengikut modul Bilik Darjah (BD) seperti Jadual 1B-(ii).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bilik Pengawas. RUANG Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Kedai Koperasi. Bilik Mesyuarat Utama. Pejabat Guru. c) Ruang utama adalah piawai untuk semua sekolah. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B2- PRA SEKOLAH. Kedai Buku. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). manakala ruang pilihan dibina mengikut keperluan sekolah atau kawasan setempat. Pusat Sumber. Bilik Kesihatan/Pergigian. Bilik Pengurusan Peperiksaan.PENDIDIKAN 17 . Pejabat Ketua Bidang.

Surau. Stor Am. JABATAN PERDANA MENTERI Akademik Bilik Darjah. Bilik Operasi Buku Teks. Bilik Kebal RUANG PILIHAN Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Bilik Operasi Buku Teks. Studio Rekacipta. iv. Masalah Penglihatan. Bilik Pendidikan Seni. Surau. Bilik Kebal Akademik Bengkel Matapelajaran Vokasional. Bengkel Kemahiran Hidup. Bilik Kemahiran Hidup./unit. Bengkel Ekonomi Rumah tangga. Makmal Bahasa. Bilik “Self Access Learning . Bilik Muzik. Ruang Serba guna. Bilik Pendidikan Seni. Makmal Kimia. iii. ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bilik Komputer. Norma keluasan kasar unit tandas (termasuk ruang BBT dan urinal) ialah 3. Masalah Penglihatan. Bilik Gerakan Kokurikulum. Bilik Kelas Pemulihan. Masalah Pendengaran.(SAL)” RUANG Kemudahan Lain Bilik Persalinan. Garis Panduan Reka Bentuk Bilik Air Awam yang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Tandas. Sekolah-sekolah bagi kategori highrise adalah dikecualikan. Ruang Serba guna. e) Kemudahan-kemudahan pusat yang berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut : i. Bilik “Self Access Learning (SAL)” Kemudahan Lain Bilik Persalinan. Bilik Suis Elektrik. Makmal Sains Sukan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Bilik Lukisan Kejuruteraan. Stor Am. Disleksia Kemudahan Lain Dewan Sekolah. p. Surau (ruang sembahyang & j-QAF). Bilik Sains. Bilik Muzik. Bengkel Pertanian. Makmal Komputer. Bilik Pengurusan Sukan.50 m.50 – 4.PENDIDIKAN 18 . Kantin Kemudahan Lain Dewan Sekolah. Disleksia d) Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. Bengkel Teknologi Kejuruteraan. Dewan Serba Guna. Bilik Gerakan Kokurikulum. Kantin Akademik Bilik Darjah. Kantin. Makmal Sains Integrasi. Masalah Pendengaran. Tandas. Bilik Peralatan Sukan. dan Pra sekolah f) Kemudahan tandas yang disediakan bagi Sekolah Rendah dan Menengah adalah di dalam nisbah 1 unit untuk 20 orang pelajar. Bilik Suis Elektrik. Bilik Sejarah dan Geografi. Bilik Matematik.

iv. g) Pembinaan Dewan Serba Guna hanya dibenarkan di dalam keadaan berikut: i. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH Norma ruang-ruang di dalam Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah adalah seperti Jadual 1B-(iv) dan Jadual 1B -(v). dan Tandas VIP i) Bagi kemudahan asrama Sekolah Menengah dan Rendah. k) Keluasan tapak projek yang diperlukan untuk sekolah menengah ialah di antara 8 – 12 ekar manakala sekolah rendah ialah di antara 6 – 8 ekar.PIAWAI UNTUK ASRAMA). JABATAN PERDANA MENTERI dikeluarkan oleh JKR perlu dipatuhi di dalam mereka bentuk kemudahan ini. iii. Auditorium/Dewan Besar. Dewan yang diguna sama oleh Sekolah Rendah dan Menengah yang dibina secara kompleks (di dalam satu kawasan).PENDIDIKAN 19 . dan ii. h) Kemudahan-kemudahan berikut tidak dibenarkan:i. Theaterette. manakala norma keluasan ruang lantai mengikut bilangan pelajar adalah seperti di Jadual 1B-(vi): Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat. Dewan Kuliah. maka ruang bilik sembahyang di asrama tidak lagi dibenarkan. (Sila rujuk Jadual 1F-(i): . bagi sekolah rendah dan menengah yang mempunyai 24 BD ke atas. 2. ii. j) Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau yang berasingan disediakan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan.

00 67.) Kap.9 1.2 30 6 1 405.50 30 30 1 2025.65 1 50.50 50 1 1 1 80.00 45.25 40.50 45.50 18.00 180.00 90.) Kap.50 160 1 1 1 247.25 51. 24 BD Unit Luas (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) 1 1.00 22.00 247.75 1 1 1 45.00 1 1 1 67.10 1.00 1 1 1 67. p.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH 6 BD Perkara Kap.25 40. 18 BD Unit Luas (m.00 22.2 1. wuduk dan j-QAF) 1 1 11 1 1 17 1 22.00 11.25 11.00 348.25 40.60 46 42 1 1 1 1 1 22.50 210 1 1 1 315.25 11.50 33.75 320 1 1 1 495. 30 BD Unit Luas (m.00 74.50 22.7 1.00 135. Unit Luas (m.25 11.00 150.1 1.75 67.13 PENTADBIRAN Bilik Guru Besar Bilik Penolong Kanan Bilik Guru Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Pengurusan Peperiksaan (ruang kerja) Pusat Sumber (ruang buku/ bacaan) Bilik Pergigian Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Bimbingan dan Kaunseling Kedai Buku Bilik Pengawas Bilik Keselamatan AKADEMIK Bilik Darjah Surau (ruang solat.50 56.12 1.00 33. 36 BD Unit Luas (m. 12 BD Unit Luas (m.00 11.50 45. p.50 18.50 18.00 30 12 1 810.4 1.25 0.PENDIDIKAN 20 .50 45.75 67. p.50 33.50 45.00 30 18 1 1215.6 1.00 1 1 1 67.25 51.75 57.00 108 1 1 1 170.50 250 1 1 1 337.50 1 67.8 1.75 67.00 135.1 2.) Kap.50 18.50 2 2.00 202.5 1.00 135.50 1 67.50 45.50 22.00 202.25 55 48 1 1 1 1 1 22. p.00 30 24 1 1620.25 36 30 1 1 1 1 1 22.25 11.00 11.00 28 25 1 1 1 1 1 22.3 1.00 292.50 33.00 66 58 1 1 1 1 1 22.40 1 50.50 30 36 1 2430. p.) Kap.50 1 1 1 67. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B –(iv): .50 22.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .00 11.50 1 1 1 67.50 18.00 105.00 202.11 1. p.25 11.60 1 39.) Kap.65 1 67.50 11.25 11.50 18.50 11.50 28.

00 270.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 22.00 270.00 67.3 3. 15 30 30 30 30 30 30 30 BD Unit 1 1 3 1 1 2 1 Luas (m.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 78. p. p.50 180.00 45. 15 30 30 30 30 30 30 18 BD Unit 1 1 2 1 1 1 1 Luas (m.00 112.7 KEMUDAHANKEMUDAHAN LAIN Bilik Persalinan Murid (L) Bilik Persalinan Murid (P) Bilik Pengurusan Sukan Bilik Gerakan Ko-Kurikulum Bilik Operasi Buku Teks Ruang Serba guna Kantin 1 1 1 1 1 1 1 22.) 67.50 78.00 504.) 67.00 504.50 Kap.80 67.00 180.samb/.50 45.50 180. p.50 90.50 Kap.50 67. 15 30 30 30 30 30 30 36 BD Unit 1 1 3 1 1 2 1 Luas (m.50 90.00 90. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B –(iv): .00 409.9 3 3.00 270.50 90.50 Kap.50 90.00 45.00 112.00 216.) 67.00 67.50 1 1 1 1 1 1 1 45.80 67.00 504.00 180.00 45.3 2.50 67.00 112.50 90...KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH .00 180.50 270.50 90.50 180.80 67.50 67.00 78.00 78. p.) 67.50 67.00 67.00 112.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 90.6 2.50 45.50 67.5 3.6 3.4 3.50 Kap.00 45.80 67.00 112.PENDIDIKAN 21 .) 67.00 409.50 45.2 3.50 67. 15 30 30 30 30 30 30 Unit 1 1 1 1 1 1 1 Luas (m.50 2.00 112.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .4 Bilik Kelas Pemulihan Bilik Pendidikan Seni (ruang seni lukis) Bilik Sains (ruang p & p) Bilik Kemahiran Hidup (ruang p & p) Bilik Muzik (ruang p & p) Bilik Komputer (ruang p & p) Bilik 'Self Access Learning' (SAL) Kap.50 90.8 2.50 90.00 67.80 67.50 67.00 270.5 2. p.50 Kap.00 67.50 270.50 67.00 1 1 1 1 1 1 1 45. 15 30 30 30 30 30 30 12 BD Unit 1 1 1 1 1 1 1 Luas (m.1 3. 15 30 30 30 30 30 30 24 BD Unit 1 1 2 1 1 2 1 Luas (m.75 67.7 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 67.00 78. p.) 67.50 67.00 45.50 270.00 67. 6BD Perkara 2.00 78.

) Kap.50 11.75 11.00 50.25 1 1 1 22.) Kap. p.1 5.80 - 1 1 738.88 33.75 11. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B.00 5 5.50 25 2 135. 18 BD Unit Luas (m.50 25 1 67.00 50.25 50.80 67.50 78.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .75 11.00 25 2 135. p. p.3 4.00 50.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.4 4.50 11.2 4. Unit Luas (m.25 1 1 1 16.50 67.00 25 3 202.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH. p.5 PRASEKOLAH Ruang Aktiviti Pembelajaran (p & p) Ruang Penyediaan Makanan dan Dapur Ruang Makan Ruang Wuduk Umum Ruang Permainan Terbuka Berbumbung RUANG OPSYEN Dewan Sekolah Bilik Kebal 25 1 67.88 33..50 67. 24 BD Unit Luas (m.80 67..PENDIDIKAN 22 .25 1 1 1 22.) Kap.00 50.) Kap.1 4.50 1 1 1 16.50 78. 30 BD Unit Luas (m.50 1 1 738.25 1 1 1 22.25 1 1 1 22.00 50.samb/.50 25 3 202. 36 BD Unit Luas (m.(iv): . p.75 11. 6BD Perkara Kap.) 4 4.2 - - - - - - - - - - 1 - 738.) Kap. p. 12 BD Unit Luas (m.

00 80. 24 BD Unit Luas (m.9 1.75 45.50 56.00 56.00 30 320 36 1 2430.50 290.00 160 1 1 1 1 1 1 1 247. p.75 67.8 1.00 202.75 11.00 50.50 67.25 11.00 56.00 11.12 1.00 112.50 67.00 11.25 39.50 67.00 18.00 128.00 45.25 11.50 360.1 1.50 45. 36 BD Unit Luas (m.00 13.00 18. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B -(v): .00 67.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH 12 BD Perkara Kap. Unit Luas (m.50 56.50 110 1 1 1 1 1 1 1 168.75 67.50 30 210 24 1 1620. 30 BD Unit Luas (m. 18 BD Unit Luas (m.00 210 1 1 1 1 1 1 1 315.00 63.75 67.00 157.50 45.25 51. p.25 11.00 18.50 180.00 67.00 45.00 261. p.00 123.25 11.50 320 1 1 1 1 1 1 1 495.00 11.00 13.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.11 1.50 11.00 18.10 1.00 94.00 67.13 2 2.50 33.7 1.00 45.) Kap.00 45.00 306.25 67.) Kap. p.25 63.00 45.00 13.25 11.25 51.25 58 48 1 1 1 1 1 1 1 28.00 11.25 51.3 1.50 30 108 12 1 810.50 80 66 1 1 1 1 1 1 1 28.) 1 1.1 2.00 67.75 45.) Kap.00 13.50 30 270 30 1 2025.50 270 1 1 1 1 1 1 1 405.50 33.00 13.6 1.) Kap. p.00 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .00 18.2 1.25 40.50 126.25 11.65 50 42 1 1 1 1 1 1 1 28.00 30 350 42 1 2835. p.25 67.50 45.) Kap.50 247.2 PENTADBIRAN Bilik Pengetua Bilik Penolong Kanan Bilik Ketua Bidang Bilik Guru Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Penguru-san Peperiksaan (ruang kerja) Pusat Sumber (ruang buku/ bacaan) Bilik Pergigian Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Bimbingan dan Kaunseling Kedai Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan AKADEMIK Bilik Darjah Surau (ruang solat dan wuduk) 1 1 21 1 1 1 29 1 1 28.00 13.00 18. 42 BD Unit Luas (m.PENDIDIKAN 23 .4 1.50 70 60 1 1 1 1 1 1 1 28.5 1.50 396.25 63.50 370 1 1 1 1 1 1 1 560.00 351.40 38 30 1 1 1 1 1 1 1 28.00 67.75 30 160 18 1 1215.

50 114.00 285.50 285.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.50 114.50 114.00 285.50 1 67.00 30 Kap.50 67.) 67.) 67.00 30 Kap.. 24 BD Unit 1 1 Luas (m.10 2. p.10 67.50 1 67.) 67.6 2.2 2. 18 BD Unit 1 1 Luas (m.00 142.10 67.3 2.50 85.5 2.1 2.) 67.00 142.50 85.00 30 Kap.50 30 1 1 370.50 285. 30 BD Unit 1 1 Luas (m.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .10 67.50 85.50 30 30 30 30 30 3 1 1 1 1 427.10.) 67.13 Bilik Sejarah dan Geografi Bilik Pendidikan Seni (ruang seni 30 lukis) Bengkel Kemahiran Hidup 30 (ruang p & p) Bengkel Ekonomi Rumah Tangga Bilik Muzik (ruang 30 p & p) Makmal Komputer 30 (ruang p & p) Makmal Kimia 30 (ruang p & p) Makmal Sains Integrasi Makmal Sains 30 (ruang p & p) Makmal Fizik 30 Makmal Biologi 30 Bilik Matematik 30 (ruang p & p) Makmal Bahasa 30 (ruang p & p) Bilik Self Access Learning (ruang p & p) 1 1 1 1 1 370. p. p.50 85.50 114.50 114.10 67.samb/.50 114.50 399.10 67.50 342.50 1 67.50 85.10.50 399. 42 BD Unit 1 1 Luas (m. Unit 1 1 Luas (m.00 142.4 Kap.) 67.7 2. 36 BD Unit 1 1 Luas (m.50 399.50 30 1 1 370.50 114.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 30 Kap.3 2. p. 12BD Perkara 2.00 285.10.50 142.50 142.00 30 Kap.50 142.00 285.50 67.10 67..00 30 1 1 370.50 1 67.00 67.50 342.PENDIDIKAN 24 .00 285.50 285.50 399.50 1 67.00 142. p.9 2.50 228.50 228.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH .50 399.8 2.50 142.50 30 1 1 370.50 142.00 285.00 67. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B -(v): .50 1 67.00 2.12 2.50 30 30 30 30 30 3 1 1 1 1 427.50 114.50 85.00 30 30 30 1 1 1 30 30 30 1 2 1 30 30 30 1 2 2 30 30 30 1 3 2 30 30 30 1 3 2 2 1 1 1 1 285.50 399.11 2.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.00 30 1 1 370. p.00 67.50 67.

00 270. p. Unit Luas (m.) Kap.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 504.00 78.00 409. 4.50 - - - - - - - 1 - 738.80 67.) Kap.00 270.00 78.) 3 3..1 4.00 45. 12BD Perkara Kap.PENDIDIKAN 25 .00 270. 30 BD Unit Luas (m.00 78.) Kap.50 45. p.50 45.3 3. p.00 45.50 67. p.00 504.50 1 1 738.00 504.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 270.5 3. 18 BD Unit Luas (m.80 - 1 1 738. 36 BD Unit Luas (m.80 67.00 409.00 409.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.80 67.00 45.4 3.80 67.50 270.2 KEMUDAHANKEMUDAHAN LAIN Bilik Persalinan Murid (L) Bilik Persalinan Murid (P) Bilik Pengurusan Sukan Bilik Gerakan Ko-Kurikulum Bilik Operasi Buku Teks Ruang Serba guna Kantin RUANG OPSYEN Dewan Sekolah Bilik Kebal 1 1 1 1 1 1 1 45.50 270.50 45.80 67. p.2 3.00 78.00 78.1 3..) Kap.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 78. 24 BD Unit Luas (m.samb/.80 67.80 67.7 4.80 67.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .80 67.50 67.) Kap.50 1 1 738.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH .50 67. 42 BD Unit Luas (m. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(v): . p.00 45.6 3.50 1 1 1 1 1 1 1 90.00 45.00 45.

(m.) 10. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(vi): .09 18 BD (m.) 10. p. p.49 30 BD (m.) 8.43 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . p.55 36 BD (m.42 15.74 11.87 24 BD (m. p.35 21. p./pelajar) 6 BD (m. p./pelajar) Sekolah Menengah .) 18.) 13.40 12. p.NORMA KELUASAN KASAR RUANG LANTAI PER PELAJAR BAGI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH JENIS SEKOLAH Sekolah Rendah .80 - 12 BD (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) 7.38 13.(m.) 9.PENDIDIKAN 26 . p. p.48 42 BD (m.

50 3.25 6.50 1.00 3.25 4.60 PERKARA Bilik Darjah Bilik Guru (secara work station) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Pengurusan Peperiksaan (ruang kerja) Bilik Kesihatan/Pergigian Bilik Bimbingan dan Kaunseling (bilik runding cara) Kedai Buku/Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan Bilik Kelas Pemulihan Bilik Pendidikan Seni (Ruang Seni Lukis.25 3. bilik persediaan dan stor) Bilik Matematik Makmal Bahasa (ruang p & p.25 4.50 1.00 4.60 2.00 2.00 4.50 4. p.25 2. jahitan dan ICT) Makmal Kimia Makmal Sains Integrasi (ruang p & p sains. bilik persediaan dan stor) Bilik Kemahiran Hidup (ruang p & p.25 4.30 6.00 2.00 2./pelajar) SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH RENDAH 2.50 3.50 3.75 1.20 - Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .25 4.20 13. utiliti /stor) Bilik/Makmal Komputer Bilik “Self Access Learning” Bilik Peralatan Sukan Bilik Gerak Kokurikulum Bilik Operasi Buku Teks Kantin Bengkel Ekonomi Rumah Tangga (bilik masakan. pengurusan kediaman.50 2.60 4.28 2. biologi.60 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(vii): .PENDIDIKAN 27 .00 1.60 4.25 2.00 1.60 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik rakaman dan kerja) 2.80 2.25 4.50 2.17 7. fizik. bilik utiliti/stor) Bilik Muzik (ruang p & p. Bilik Kerja dan stor/utiliti Bilik Sejarah dan Geografi Bilik Sains (ruang p & p.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI BILIK-BILIK DI DALAM KOMPLEKS SEKOLAH MENENGAH / RENDAH LUAS (m.75 1.00 1.50 4.25 6.

ii. f) Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau berasingan disediakan. c) Kemudahan-kemudahan pusat berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut : i.PENDIDIKAN 28 . dan Bilik Sakit. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B31.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. e) Bagi kemudahan asrama. (Sila rujuk Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA). Theaterette dan tandas VIP tidak dibenarkan di dalam perancangan SBP. 2. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan. Kantin. b) Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) KEPERLUAN AM a) Keluasan tanah yang diperlukan untuk sekolah berasrama penuh yang lengkap ialah lebih kurang 20 hektar (50 ekar). iii. KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG DAN NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) Sila rujuk kepada Jadual 1B-(viii) bagi keluasan kasar maksimum ruang lantai SBP. Auditorium/Dewan Besar. Dewan Serba Guna. Surau. iv. maka bilik sembahyang di asrama tidak lagi dibenarkan. d) Kemudahan-kemudahan Dewan Kuliah. sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .

00 120.50 80 300 10 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75.4 1.6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(viii): .6.1 2.00 114.50 22.9 1.18 2 2.75 128.00 133.00 11.3 2.3 Bengkel Logam dan Kayu Bengkel Kerja Paip dan Injin Bengkel Elektrik dan Elektronik Bilik Masak Bilik Pengurusan Kediaman Bilik Mandi Bilik Jahitan KAPASITI BIL.8 1.00 33.00 142.75 22.00 105.3 1.00 30.7 1.10 1.12 1.00 162.25 11.25 90.6.00 99.25 123.00 27.00 67.2 2.5.00 171. p.80 67.00 20.1 1.5.00 67.50 120.17 1.PENDIDIKAN 29 .50 114.50 78./unit) 1 1.9 2.50 67.14 1.1 2.10 Bilik Muzik (Ruang Latihan dan Choral) Makmal Sains (Integrasi) Studio Rekacipta (Ruang p & p) Makmal Bahasa (Ruang p & p) 30 30 30 1 1 2 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .4 2.50 130.6.5.00 9.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG BAGI SBP – (900 PELAJAR/30 BD) BIL.2 2.00 60.5 1 1 1 54 1 4 4 1 2 2 36.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 2.13 1.3 2.1 2.8 2.2 2.6 1. UNIT LUAS (m.00 570.5 1.6 Bilik Ekonomi Rumah Tangga 2.4 2.7 2.2 1.15 1. PERKARA PENTADBIRAN Bilik Pengetua Bilik Penolong Kanan Bilik Guru Kanan Mata Pelajaran Pejabat Guru (Berkelompok) Ruang Istirehat Bilik Alat Bantu Mengajar Bilik Mesyuarat Utama Bilik Urusetia Peperiksaan & Ruang Kerja Pusat Sumber (ruang buku/bacaan) Bilik Capaian Kendiri dan Pusat Akses Makmal Komputer Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Pergigian Bilik Bimbingan & Kaunseling Kedai Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan Bilik Urusetia PIBG AKADEMIK Bilik Darjah Bilik Pendidikan Seni (Ruang Kerja) Bilik Sejarah Bilik Geografi Bilik Kemahiran Hidup 2.00 140.11 1.16 1.

1 4.00 110.2 Makmal Matematik Bilik Aktiviti Kelas Agama RUMAH KAKITANGAN Rumah Kelas C (2 tingkat) Rumah kelas D (2 tingkat berangkai 4) Pangsapuri Kelas F Pangsapuri Kelas G (3 bilik) Rumah Warden (Kelas F) KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN Bilik Operasi Buku Teks (SPBT) Bilik Gerakan Ko-Kurikulum 30 1 1 1 4 32 12 8 290.50 0. UNIT LUAS (m.00 1 1 90.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG BAGI SBP – (900 PELAJAR/30 BD).1.samb/.80 4.11 2. PERKARA KAPASITI BIL.85 0. p.00 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(viii): .50 JADUAL 1B-(ix): .1 3. BIL.75 6.40 BIL 1 2 3 4 5 6 Bilik Darjah Kantin PERKARA Astaka (tempat duduk berbumbung) Surau Dewan Serbaguna Bilik Dormitori (Bilik Tidur) 6.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SBP LUAS (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KUARTERS./unit) 67.2 Tingkatan 1-3 (katil 2 tingkat) Tingkatan 4-5 (katil 1 tingkat) 7 8 Dewan Makan Dapur 3..1 6.50 90.00 2.1.PENDIDIKAN 30 .5 4. 4. KUARTERS KAKITANGAN Kelayakan kelas kuarters kakitangan hendaklah selaras dengan peraturan di dalam Pekeliling Perkhidmatan yang berkenaan.00 1./pelajar) 2.2 3.95 0.00 120..95 1.4 3.3 3.00 220. sila rujuk Jadual 1E-(i) di BAHAGIAN E: . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .12 3 3. Untuk maklumat lanjut mengenai norma keluasan dan kelayakan kuarters.00 67. p.00 120.

60 iv) Instrumentation and Control 18. 3. ruang legar dalam. ruang persediaan. p. 2.60 iii) Instrument Maintenance 15.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ruang kerja di sekitar mesin. bilik pembantu pengajar. JADUAL 1B-(x): . bilik guru.PENDIDIKAN 31 . dan b) Ruang Sokongan - ruang stor. ruang legar dalam. Norma keluasan ruang lantai bengkel bagi jenis-jenis kursus adalah seperti Jadual 1B -(x). tandas.20 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Muatan yang optimum bagi sesebuah bengkel adalah seramai 30 pelatih dalam sesuatu masa. bergantung kepada jenis kursus dan amalan peserta.20 ii) Radio/TV 15.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI BENGKEL PER PELAJAR/PELATIH LUAS JENIS KURSUS (m. Keluasan yang dirancang bagi sesebuah bengkel adalah berbeza-beza. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B41./pelajar) i) Electrical Installation 18. BENGKEL Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk bengkel-bengkel kemahiran adalah merupakan keluasan ruang lantai berikut: a) Ruang Kerja Kemahiran - ruang mesin. Norma keluasan ruang lantai bengkel ini boleh digunapakai bagi semua kategori pengguna di semua peringkat latihan.

00 xix) Kejuruteraan Ladang 8.60 xii) Spray Painting and Panel Beating 18.20 xiii) Motor Mechanic 18. JABATAN PERDANA MENTERI v) Industrial Electronic 18.20 xiv) Plumbing 15.20 vii) Machinist 18.60 xviii) Woodwork 10.00 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .PENDIDIKAN 32 .20 viii) Arc Welding 18.00 xx) Kursus Jahitan Kusyen dan Kanvas 13.60 xi) Refrigeration and Air Conditioning 15.20 ix) Tool and Die Making 20.20 vi) Mechanical Fitting 18.60 xvii) Civil Drafting 15.00 x) Mechanical Drafting 15.60 xvi) Furniture Making 15.60 xv) Bricklaying 15.00 xxi) Anyaman 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

xxii)

Latihan Batik

16.50

xxiii)

Silk Screen

20.00

xxiv)

Perak/Logam

16.50

xxv)

Heat Treatment Shop

72.00

xxvi)

Turning/Milling Shop

29.00

xxvii)

Tool and High Precision Shop

29.00

4.

Paras siling bagi bengkel-bengkel yang dibenarkan adalah lebih kurang 4.0 meter hingga 6.0 meter dari aras tanah. Bilangan tingkap dan pintu yang memadai perlu disediakan di kedua belah bangunan untuk penggantian/ pengedaran udara bersih dan meminimumkan pengumpulan haba dari mesin yang terdapat di dalam bengkel.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

33

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN B5-

BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA

1.

Kompleks bangunan IPTA biasanya mengandungi bangunan-bangunan akademik dan bangunan-bangun bukan akademik. Bangunan Akademik adalah seperti bangunan fakulti yang meliputi bilik kuliah, makmal dan bengkel, dewan kuliah, perpustakaan dan sebagainya dimana fungsinya adalah khusus untuk proses pembelajaran.

2.

Bangunan bukan akademik pula adalah seperti bangunan pentadbiran, dewan perhimpunan dan sebagainya yang diperlukan untuk menyokong tugas-tugas pentadbiran IPTA tersebut.

3.

Norma keluasan ruang lantai berikut adalah merupakan jumlah kasar ruang lantai bagi setiap pelajar sepenuh masa sahaja dan telah mengambil kira ruang laluan dan ruang untuk urusan perkhidmatan mekanikal dan elektrik.

4.

Norma keluasan ruang lantai ini juga tidak termasuk bangunan-bangunan yang dibina berasingan seperti Bangunan Pentadbiran, Perpustakaan Pusat, Kompleks Dewan Kuliah, Dewan Perhimpunan/Panggung Percubaan, Pusat Bahasa, Pusat Komputer, Pejabat Harta Benda, Pusat Pelajar, Pusat Kakitangan, Masjid, Kompleks Sukan dan Rumah Tetamu.

5.

Norma keluasan kasar ruang lantai mengikut fakulti-fakulti yang dibenarkan adalah seperti Jadual 1B-(xi). Dewan/Bilik Kuliah. JADUAL 1B-(xi): NORMA KELUASAN RUANG LANTAI IPTA Keluasan ini termasuk 50% keperluan

MENGIKUT KURSUS

KURSUS Perubatan Pergigian

LUAS (m. p./pelajar) 50.00 - 55.00 36.00 - 40.00

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

34

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

Kejuruteraan Alam Bina Sains Pertanian Undang-undang, Ekonomi/Perniagaan, Pengajian Islam, Kesusasteraan Pengurusan Hotel dan Penyediaan Makanan

22.00 - 27.00 18.00 - 20.00 16.00 - 20.00 16.00 - 20.00 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 10.00

6.

Kadar keluasan ruang lantai pejabat bagi pegawai-pegawai dan kakitangan akademik yang dibenarkan adalah mengikut gred jawatan seperti di BAHAGIAN A: – BANGUNAN PEJABAT.

7.

Bagi ruang-ruang fungsi lain, norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan adalah seperti berikut :

a)

Dewan Kuliah

-

0.90 - 1.00 m. p. seorang

b)

Bilik Kuliah

-

0.95 m. p. seorang

c)

Bilik Tutorial

-

1.90 m. p. seorang

d)

Bilik Seminar

-

1.90 m. p. seorang

e)

Makmal

- Am - Kajian

-

7.90 m. p. seorang 11.0 m. p. seorang

f)

Studio Senibina

-

7.50 m. p. seorang

g)

Bilik Lukisan Kejuruteraan

-

5.90 m. p. seorang

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

35

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

h)

Perpustakaan Norma keluasan bagi ruang bacaan dan ruang buku bagi kemudahan perpustakaan di Institut Pengajian Tinggi Awam adalah seperti berikut: i. Ruang Membaca - terbuka - jenis cubicle - jenis karrel ii. Muatan (kapasiti) untuk ruang membaca - 1.90 m. p. seorang - 2.30 m. p. seorang - 2.80 m. p. seorang 30% jumlah pelajar dan 20% jumlah kakitangan

Keterangan lanjut mengenai keperluan reka bentuk perpustakaan boleh dirujuk melalui BAHAGIAN G: PERPUSTAKAAN.

i)

Masjid atau Surau

Sila rujuk BAHAGIAN H: - MASJID untuk keterangan lanjut berkaitan norma keluasan ruang lantai masjid dan surau. Muatan yang diambil kira ialah 50% dari jumlah kakitangan dan pelajar.

j)

Kediaman i. Pelajar Sila rujuk BAHAGIAN F: - ASRAMA untuk keterangan lanjut. ii. iii. Unit Fellows Kakitangan 75.00 m. p./unit

Sila rujuk BAHAGIAN E: - KUARTERS untuk keterangan lanjut.

k)

Dewan Makan dan Dapur/Persediaan Sila rujuk BAHAGIAN F: - ASRAMA untuk keterangan lanjut.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

36

BAHAGIAN C KESIHATAN
C1 - HOSPITAL KUALA LUMPUR/ HOSPITAL-HOSPITAL NEGERI - PUSAT RAWATAN HARIAN (AMBULATORY CARE CENTRE) - KLINIK KESIHATAN - MAKMAL - KOLEJ LATIHAN - PEJABAT KESIHATAN - KLINIK DESA - ASRAMA DAN KEDIAMAN

C2

C3 C4 C5 C6 C7 C8

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN C1.

KESIHATAN

PENDEKATAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN KESIHATAN

a)

Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mencapai taraf kesihatan yang lebih baik, tumpuan adalah diberi kepada penambahbaikan penyampaian penjagaan kesihatan melalui integrasi yang lebih kukuh, peningkatan kualiti perkhidmatan dan mengoptimumkan penggunaan sumber. Beberapa pendekatan untuk mewujudkan skop-skop perkhidmatan kesihatan khusus seperti Pusat Jagaan Harian,

kemudahan khusus rawatan kanser, kardiologi, rehabilitasi dan unit-unit penjagaan kritikal telah dibuat. b) Berpandukan kepada pendekatan di atas, norma bangunan kesihatan yang dinyatakan di dalam Garis Panduan ini akan merangkumi Bangunan Hospital, Pusat Rawatan Harian, Klinik-klinik Kesihatan, Makmal Kesihatan Awam, Kolej Latihan dan juga Asrama Kediaman. c) Bangunan hospital merupakan antara komponen yang paling penting di dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan; dengan itu Garis Panduan ini akan memberikan tumpuan kepada perancangan kemudahan tersebut.

2.

PERANCANGAN BANGUNAN HOSPITAL

Perancangan dan susun atur bangunan-bangunan di dalam projek hospital pada dasarnya mengikut konsep berikut :

a)

Bangunan hospital yang mempunyai empat komponen utama iaitu: i. ii. iii. iv. Kemudahan pesakit dalam (in-patient); Kemudahan pesakit luar (out-patient); Perkhidmatan sokongan klinikal; dan Perkhidmatan sokongan bukan klinikal.

Keempat-empat komponen ini boleh berada di dalam satu bangunan atau di bangunan berasingan yang dihubungkan dengan laluan penyambung.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN C - KESIHATAN

37

c) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk hospital adalah seperti di dalam Jadual 1C-(i). JABATAN PERDANA MENTERI b) Secara prinsipnya. v. Hospital Bukan Pakar (Non-Specialist Hospitals). iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Hospital/Institusi Khas. Hospital Kuala Lumpur dan Hospital-hospital Negeri. dan Hospital Pengajar.KESIHATAN 38 . vi. Hospital Pakar (Minor). kemudahan-kemudahan sokongan adalah bersifat guna sama atau berpusat bagi mengoptimumkan penggunaan sumber dan reka bentuk hospital perlulah mengambil kira prinsip ini. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . d) Bangunan hospital yang dijelaskan di dalam Garis Panduan ini terbahagi kepada enam kategori iaitu: i. Hospital Pakar (Major). ii. iv.

Kemudahan Pesakit Dalam (wad-wad) . Obstetrik Patologi dan dan Ginekologi. HOSPITAL HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL) / HOSPITAL-HOSPITAL NEGERI a) HKL dan Hospital-hospital Negeri menyediakan kesemua lima belas (15) bidang perkhidmatan kepakaran serta beberapa sub-kepakaran tertentu yang ditetapkan mengikut lokasi wilayah hospital tersebut. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C11. hematology. iii. Kemudahan Diagnostik dan Rawatan termasuk: Pengimejan BAB 1: BAHAGIAN C .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. (Otorinolaringologi). ENT Pengimejan Diagnostik.(Specialists Clinics.(In-Patient Services).KESIHATAN 39 Edisi Tahun 2008 . Dermatologi (sub-kepakaran) dan Nefrologi (sub-kepakaran) c) Hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital negeri juga menyediakan perkhidmatan bidang sub-kepakaran tertentu yang dikenal pasti dan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan perancangan peningkatan program rawatan perubatan dan kemampuan menyediakan anggota terlatih di bidang-bidang berkenaan. Dental (OroMaxillo-Facial) termasuk Pediatrik Dental. Kecemasan (Emergency Medicine). Psikiatri. e) Ruang-ruang utama di kompleks hospital dapat dikategorikan seperti berikut: i. Ortopedik. onkologi & radioterapi. Emergency Services). d) Contoh bidang-bidang sub-kepakaran tersebut adalah seperti kardiologi. (bius). ii. plastic surgery. Pediatrik. Anestesiologi Oftalmologi. vascular surgery. Kemudahan Pesakit Luar Pakar serta Kecemasan . neurosurgery. mortuary. Pembedahan Am. urologi. kardiotorasik surgeri. perubatan nuklear dan lain-lain lagi. b) 15 bidang kepakaran utama yang disediakan adalah Perubatan Am.

iv. vii. Hospital Ampang. Hospital Putrajaya. vi. Contoh kumpulan hospital ini termasuklah Hospital Serdang. Kemudahan Pembelajaran Berterusan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Hospital Sungai Petani. Research and Quality Assurance. Pentadbiran. 2. dan viii. Hospital Taiping dan Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. JABATAN PERDANA MENTERI - Delivery suite Dewan Bedah Patologi dan mortuary. v.Non-Medical Support Services seperti: Sajian Pengangkutan (kenderaan dan Porterage) Perkhidmatan Sokongan yang diswastakan. iv. Hospital Sungai Buloh.Continuous Medical Education. Kemudahan Sokongan Bukan Perubatan . Public Amenities seperti Kafeteria. Kemudahan Sokongan Perubatan – (Medical Support Services) seperti: Stor perubatan dan Farmasi Central Sterile Services Department (CSSD) Rekod Perubatan Rehabilitasi (fisioterapi dan occupational therapy).KESIHATAN 40 . Balai Pelawat dan sebagainya. yang menyediakan rawatan kepakaran di 15 bidang utama serta bidang sub kepakaran tertentu. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . HOSPITAL PAKAR (MAJOR) a) Hospital Pakar (major) merupakan hospital-hospital selain dari HKL dan Hospital Negeri.

HOSPITAL BUKAN PAKAR a) Hospital bukan pakar adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar serta pesakit dalam yang dikendalikan oleh pegawai perubatan. 4. Antaranya ialah ruang untuk klinik-klinik sub-kepakaran. b) Komponen ruang yang diperlukan adalah sama dengan lain-lain hospital tetapi keluasan lantai keseluruhannya lebih kecil selaras dengan pengurangan ruang yang terlibat dengan fungsi klinikal. Terdapat juga hospital bukan pakar yang menyediakan rawatan pakar melalui lawatan doktor pakar secara berkala dari hospital pakar yang berdekatan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . peralatan khas untuk diagnostik dan rawatan. Hospital Wanita dan Kanak-kanak dan Institut Kanser Negara. Pembedahan Am.KESIHATAN 41 . 3. Hospital Rehabilitasi. JABATAN PERDANA MENTERI b) Ruang-ruang utama adalah seperti Hospital Negeri dengan ruang tambahan/khas yang diperlukan oleh bidang-bidang sub-kepakaran. HOSPITAL/INSTITUSI KHAS a) Hospital khas atau Institusi Khas adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar serta pesakit dalam di bidang pengkhususan seperti Hospital Psikiatri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. HOSPITAL PAKAR (MINOR) a) Hospital Pakar Minor menyediakan perkhidmatan kepakaran terhad kepada 5 hingga 6 bidang kepakaran utama seperti Perubatan Am. Ortopedik. ruang khas rawatan dan wad-wad khas. Anestesiologi. Obstetrik dan Ginekologi b) Oleh itu komponen ruang yang diperlukan adalah sama dengan Hospital Pakar (Major). 5. Pediatrik. tetapi lebih kecil keluasannya disebabkan oleh skop perkhidmatan yang lebih kecil.

d) Selain itu terdapat Institusi Khas yang tidak menyediakan rawatan pesakit secara langsung (out-patient atau in-patient care) iaitu Institut Penyelidikan Perubatan dan Pusat Darah Negara. b) Oleh itu.KESIHATAN 42 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. c) Perbezaan keperluan ruang klinikal adalah mengikut pengkhususan dan perlu disesuaikan dengan skop dan tahap perkhidmatan. Walau bagaimana pun. ruang perkhidmatan sokongan (perubatan dan bukan perubatan) adalah hampir sama. HOSPITAL PENGAJAR a) Hospital Pengajar adalah hospital yang menjalankan core business menyediakan latihan perubatan di samping perkhidmatan rawatan. Oleh itu komponen ruang perlu disesuaikan dengan keperluan program pengajarannya selain dari komponen klinikal dan sokongan. JABATAN PERDANA MENTERI b) Terdapat perbezaan komponen ruang yang diperlukan dalam aspek fungsi klinikal berbanding hospital-hospital lain. 6. Jadual ini telah ditentukan dengan berpandukan kepada keperluan sebuah Hospital Negeri (antara 700 hingga 1. 7. tahap kerumitan serta teknologi peralatan yang diperlukan. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI HOSPITAL a) Norma keluasan ruang lantai bagi sesebuah Jabatan di dalam hospital adalah seperti Jadual 1C-(i). norma keluasan lantai setiap Jabatan di dalam hospital-hospital lain tidak boleh melebihi norma yang dinyatakan di bawah. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .000 katil). Keperluan ruang bagi kedua-dua institusi ini adalah amat khusus kepada institusi sahaja.

Anaesthetist Unit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . 6. 4.) 1. Mortuary Stor perubatan Katering Privatised Support Services (Linen.303 1.p. 9. 13.174 2. Engineering and Maintenance.261 1.500 905 5.026 709 3. 20.112 358 1. 21. 18. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1C-(i): KELUASAN RUANG LANTAI KASAR BAGI JABATANJABATAN DI HOSPITAL NEGERI JABATAN LUAS (m.604 3. Bio-Medical and Cleaning. 22.Cleansing) 939 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 3.262 1. 2.965 150 23. 14. 8. Farmasi Pesakit Dalam Rehabilitation Pathology and Blood Bank Haemodialysis (16 bay) Kemudahan Pembelajaran Berterusan (termasuk auditorium.100 490 490 1.501 2. Porterage and Security. 12.586 1. bilik-bilik seminar dan perpustakaan) 1.281 3.313 10. Waste Management.KESIHATAN 43 . surgical dan endoscopy) Centralised Sterile Service Department (CSSD) Pentadbiran Am Dewan Bedah (untuk 10 dewan bedah serta ruang sokongannya) 2.350 1. 15. 7.938 1. 17. 16. 19. Kecemasan Pengimejan Admission and Revenue Klinik Pesakit Luar (per klinik) Farmasi Pesakit Luar Klinik Pakar (per klinik) Labour and Delivery (untuk 10 bilik bersalin) Neonatal Intensive Care Unit (24 katil) Intensive/cardiac Care Unit (16 katil) Day care (medical. 11.

d) Untuk norma keluasan ruang pejabat dan lain-lain ruang sokongan. sila rujuk BAHAGIAN E: .092 24.Pediatrik (20 katil) .Kelas Satu (20 katil) 1. e) Untuk norma keluasan lantai kediaman kakitangan penting. 26. JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN LUAS (m. foyer.KUARTERS untuk butiran lanjut.KESIHATAN 44 . Haemo-Dynamic Unit Information Technology Rekod perubatan Wad (keluasan per wad) . 27. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . 25. tangga.) 130 600 1. teres dan lain-lain) serta ruang-ruang M & E.000 1.PEJABAT.p.Biasa (28 katil) .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.237 c) Walau bagaimana pun keluasan ruang-ruang ini tidak mengambil kira ruang-ruang guna sama (seperti kafeteria.168 1. surau dan lain-lain). sila rujuk BAHAGIAN A: . ruang legar luar (seperti lobi.

b) c) d) e) f) g) h) Perkhidmatan Pesakit Luar/Klinik Pakar. wad-wad day-care (surgical dan medical secara berasingan) serta bilik-bilik sokongan lain. PUSAT RAWATAN HARIAN (Ambulatory Care Centre . Jabatan Pentadbiran. Ruang-ruang utama adalah seperti di bawah: a) Unit Jagaan Harian (Day-care Unit). Matlamatnya adalah untuk mengurangkan keperluan bilangan katil pesakit dalam (in-patient).KESIHATAN 45 . dan Jabatan Rekod dan EDP 3. Pembelajaran Berterusan (Continuous Medical Education). Farmasi pesakit luar dengan kemudahan Cytotoxic Drug Reconstitution . di samping menjimatkan perbelanjaan pengurusan para pesakit tersebut. Ini dapat dicapai melalui penyediaan rawatan tertentu secara day-care dan pesakit tidak perlu dimasukkan ke wad untuk rawatan. Perkhidmatan Rawatan Diagnostik (Diagnostic Service).CDR. yang terdiri dari dewan bedah day-care. Komponen (b) hingga (h) yang disenaraikan adalah sebahagian dari skop hospital biasa. 4. Objektif pusat rawatan harian memenuhi keperluan penduduk dengan menyediakan kaedah penyampaian rawatan secara lebih kos-efektif. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . 2. Senarai tersebut adalah merupakan pilihan (option) dan mungkin berbeza dari sebuah hospital ke sebuah hospital yang lain. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C2 1.ACC) Pusat Rawatan Harian disediakan untuk menampung keperluan rawatan perubatan yang sentiasa bertambah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bagi pembangunan projek hospital baru hanya komponen Unit Jagaan Harian sahaja yang perlu ditambah kepada komponen ruang hospital. Research and Quality Assurance. endoscopy suites.

(KK4) Klinik Kesihatan Jenis 5 . Rehabilitasi. Pentadbiran/pejabat. tempat menunggu dan kafeteria). dan Kemudahan awam (seperti ruang letak kereta.(KK5) Klinik Kesihatan Jenis 6 . b) Perkhidmatan kesihatan ibu dan anak/klinik ibu mengandung dan kanak-kanak (termasuk imunisasi). makmal klinikal. (termasuk unit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Health Surveillance. bilik sembahyang. c) d) e) f) g) h) i) j) Program rawatan pergigian/dental clinic dan pasukan pergigian bergerak. Ruang-ruang utama di dalam Klinik Kesihatan dibahagikan mengikut program perkhidmatan kesihatan yang disediakan seperti berikut: a) Perkhidmatan kesihatan keluarga/rawatan pesakit luar am kecemasan). Pendidikan kesihatan. Klinik Kesihatan dibahagikan kepada enam kategori mengikut unjuran kedatangan pesakit sehari seperti berikut: a) b) c) d) e) f) Klinik Kesihatan Jenis 1 . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C3 - KLINIK KESIHATAN 1. change room).KESIHATAN 46 . Sokongan perubatan (pengimejan. Ruang kemudahan kakitangan (seperti pantri.(KK1) Klinik Kesihatan Jenis 2 .(KK2) Klinik Kesihatan Jenis 3 .000 orang pesakit 500 hingga 800 orang pesakit 300 hingga 500 orang pesakit 150 hingga 300 orang pesakit 50 hingga 150 orang pesakit kurang dari 50 orang pesakit 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(KK6) – – – – – – 800 hingga 1.(KK3) Klinik Kesihatan Jenis 4 . farmasi).

(KK 1) Klinik Kesihatan Jenis 2 . 2.000 . Ini dilakukan dengan mewujudkan ruang guna sama. Bagi klinik-klinik yang lebih kecil (contohnya KK 4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1C-(ii): . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .650 3. KK 5 dan KK 6) keluasan ruang adalah lebih kecil walaupun skop perkhidmatan yang disediakan adalah sama.8. Klinik Kesihatan Jenis 1 .2.) 12. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 . 3. Walaupun begitu.500 8.000 .500 6.(KK 3) LUAS (m. terdapat keperluan ruang tambahan (terutamanya di kawasan pedalaman) bagi perkhidmatan unit bersalin alternatif serta wad pemerhatian/sick bay sebagai mengatasi masaalah kesukaran akses ke hospital.7.(KK 2) Klinik Kesihatan Jenis 3 .KESIHATAN 47 .NORMA KELUASAN RUANG LANTAI KLINIK KESIHATAN JENIS 1.

Skop perkhidmatan boleh dibahagikan kepada lima (5) komponen iaitu Chemical pathology. ialah makmal utama di hospital yang diketuai oleh pegawai sains. Makmal Patologi Tahap III. Histopatology/cytology. merupakan makmal utama di hospital yang diketuai oleh pakar patologi dengan dibantu oleh pegawai sains. MAKMAL Objektif penyediaan makmal adalah untuk menyediakan perkhidmatan patologi di hospital serta klinik kesihatan untuk diagnosis penyakit. microbiologist atau medical laboratory technologist. Makmal Patologi Tahap I. microbiologist atau medical laboratory technologist. sama ada biochemist. sama ada biochemist.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. disediakan di klinik kesihatan.KESIHATAN 48 . Ujian yang dijalankan adalah ujian yang ringkas sahaja. ii. Setiap komponen perkhidmatan adalah berbeza dan memerlukan ruang dan peralatan yang berbeza bergantung kepada jenis perkhidmatan. lokasi dan bilangan kakitangan dan anggota yang akan ditempatkan. perkhidmatan pencegahan dan kawalan penyakit (disease control) bagi program kesihatan awam serta menyediakan kemudahan untuk research and development bagi sistem kesihatan secara keseluruhan. Makmal Patologi Tahap II. Microbiology. Selain dari skop ujian dua makmal di atas. i. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C4 1. Ujian yang dijalankan adalah meliputi ujian ringkas serta ujian yang lebih terperinci melibatkan penggunaan analyzer machines serta teknikteknik yang lebih rumit. iii. makmal ini mempunyai tambahan bidangbidang pengkhususan yang lebih kompleks. Hematology and transfusion medicine dan Forensic pathology. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . 2. jabatan pesakit luar hospital dan dianggotai oleh juruteknologi makmal perubatan. Perkhidmatan makmal boleh dikategorikan seperti berikut: a) Makmal Perkhidmatan Patologi Penyediaan makmal patologi perlu disediakan mengikut skop serta tahap perkhidmatan yang akan diberikan di kemudahan tersebut.

Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Sila lihat BAHAGIAN A: . b) Makmal Kesihatan Awam Fungsi utama Makmal Kesihatan Awam ialah sebagai pusat rujukan bagi pengawasan dan pemantauan penyakit berjangkit. microbiology dan cytology (bagi cancer screening). natural toxin dan mycotoxin laboratory. Selain daripada ruang-ruang fungsi seperti di atas. Selain 5 komponen ujian yang telah dinyatakan di atas. Seksyen Kawalan Kualiti. Ujian yang dijalankan meliputi semua ujian dijalankan oleh makmal tahap yang lebih rendah serta ujian-ujian khas yang lebih rumit. yang menjalankan aktiviti melalui food microbiology laboratory. Cytogenetics dan Mycology. dan mikrobiologi terhadap spesimen yang diterima dari agensi di daerah atau negeri. Analisis dan diagnosis dijalankan di makmal-makmal patologi. Seksyen Kawalan Mutu Makanan. dan v. Ruang-ruang utama bagi keperluan makmal tersebut adalah dibahagikan seperti berikut: i. menjalankan pengawasan dan pemantauan penyakit dan kualiti makanan secara keseluruhan. industrial and environmental contamination. iii. komponen lain termasuklah ujian-ujian Immunology. Virology. melebihi kerumitan ujian-ujian di Makmal Tahap III. adalah makmal utama di HKL. Seksyen Epidemiologi. IMR dan hospitalhospital rujukan yang diketuai oleh pakar patologi serta dibantu oleh pakarpakar lain dan biasanya mempunyai kepakaran sub-specialty di bidang patologi. Seksyen Alam Sekitar.PEJABAT sebagai rujukan.KESIHATAN 49 . pesticide remnant laboratory. makmal biochemistry. biochemistry. mengkaji kesan persekitaran terhadap kesihatan. ii. makmal serology. iv. Seksyen Kawalan Penyakit. khasnya penyakit-penyakit tropika yang memerlukan ruang makmal vector. JABATAN PERDANA MENTERI iv. yang menjalankan ujian pengawalan kualiti terhadap tahap kebersihan dan kesihatan tempat-tempat awam.. ruang-ruang pentadbiran dan sokongan berpusat juga diperlukan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. chemical pollution and food additive lab. Makmal Patologi Tahap IV.

BAHAGIAN C61. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C51. KOLEJ LATIHAN Kolej-kolej latihan yang terdapat di bawah KKM merangkumi Kolej Sains Kesihatan Bersekutu. jurupulih anggota. 2. Untuk norma keluasan kuarters sila rujuk BAHAGIAN E: . Ruang-ruang yang disediakan adalah mengikut norma seperti yang terdapat di dalam BAHAGIAN A: – PEJABAT. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Keperluan dan norma ruang bagi bangunan-bangunan di atas adalah seperti yang terdapat di dalam BAHAGIAN B: – PENDIDIKAN. Kolej Kejururawatan. Kolej Pembantu Perubatan. jurupulih cara kerja dan lain-lain bidang seperti senarai di atas. juru x-ray. Komponen piawai sesebuah klinik desa adalah terdiri dari bangunan klinik dengan 2 buah kuarters untuk jururawat masyarakat.00 m.KESIHATAN 50 . BAHAGIAN C71. PEJABAT KESIHATAN Pejabat Kesihatan terbahagi kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. Luas lantai bagi Klinik Desa adalah di dalam lingkungan 420. Klinik ini dianggotai oleh jururawat masyarakat. p. Kolej Inspektor Kesihatan dan Kolej Juruteknologi Makmal Perubatan. 2. 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 3. Kolej Jururawat Masyarakat.KUARTERS. hingga 450. p.00 m. KLINIK DESA Klinik Desa adalah kemudahan yang menyediakan perkhidmatan kesihatan asas terutamanya di kawasan luar bandar. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu mempunyai kombinasi beberapa kategori pelatih termasuk jururawat.

ii. dan Ruang Sokongan Yang Berkongsi (common user) b) Ruang Kediaman i. Ruang Kediaman (living quarters proper). p. Jururawat Terlatih Anggota yang sedang dalam perkhidmatan 3. 3. Untuk norma keluasan dan kelayakan asrama bagi ketiga-tiga kategori kakitangan dan pegawai di atas.00 m.ASRAMA.00 m. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C8 . KEDIAMAN JURURAWAT a) Norma keluasan ruang lantai bagi kediaman jururawat yang menempatkan jururawat dari berbagai pangkat (combination) adalah terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu: i. Pelatih (Jururawat/Pembantu Perubatan/ Anggota Sains Kesihatan Bersekutu) Anggota pelatih yang belum memasuki perkhidmatan 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Sisters’ Suite (termasuk tandas) ii Housekeeper’s Suite BAB 1: BAHAGIAN C . 51 Edisi Tahun 2008 .ASRAMA DAN KEDIAMAN 1. Pegawai Perubatan Pelatih Anggota profesional yang telah memasuki perkhidmatan. Terdapat 3 kategori pelatih/kakitangan/pegawai yang menggunakan kemudahan asrama yang dilaksanakan oleh KKM seperti berikut: KATEGORI KAKITANGAN TAHAP PERKHIDMATAN 1. p. sila rujuk BAHAGIAN F: . 2. = 110.KESIHATAN = 42.

bilik sembahyang. iv. utiliti. stor. bilik air.00 m. ruang rekreasi (seperti bilik bacaan dan ruang rehat). p. lobi dan lain-lain. tangga. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .50 m.00 m. Satu orang sebilik (single room) untuk Staff Nurse/Jururawat Masyarakat = = 14. seorang.KESIHATAN 52 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. Ruang-ruang ini termasuk dewan makan. Ruang-ruang ini berubah mengikut keperluan dan campuran pangkat jururawat yang akan ditempatkan. ruang legar. dapur. ruang menunggu. Houseman Quarters c) Ruang Sokongan Berkongsi: i. JABATAN PERDANA MENTERI iii. p. dormitori tugas malam (night duty dormitory). 50. pejabat am. ii. c) Norma keluasan ruang lantai bagi ruang-ruang sokongan adalah sebanyak 16. ruang ampaian. laluan.

BANGUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA D2 .BAHAGIAN D KESELAMATAN D1 .BANGUNAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT .BANGUNAN JABATAN PENJARA D4 .BANGUNAN ANGKATAN TENTERA D3 .

dan bangunan kemasyarakatan/keagamaan. iii. JENIS-JENIS BANGUNAN KESELAMATAN: a) Bangunan-bangunan keselamatan dalam Bahagian ini meliputi bangunanbangunan bagi perkhidmatan seperti berikut: i. dan zon penempatan perumahan kakitangan dan kemudahan. iv. ii. bangunan kediaman. iaitu: i. b) Secara amnya. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D: KESELAMATAN 1. c) Projek-projek penjara pula biasanya mempunyai tiga komponen besar iatu: i. Jabatan Penjara. projek-projek PDRM.KESELAMATAN 53 . keperluan dan lokasinya. iv. d) Walau bagaimanapun. di mana bangunan-bangunan tersebut boleh dibahagikan kepada lima kategori. v. dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. bergantung kepada jenis projek.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Angkatan Tentera Malaysia (ATM). bangunan pentadbiran. ii. sesuatu kompleks itu akan berbeza dari segi saiz dan kemudahan yang disediakan. iii. Polis DiRaja Malaysia (PDRM). Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . dan Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah terbentuk di dalam satu kompleks. iii. ii. zon penjara. ATM. zon pentadbiran. bangunan-bangunan sokongan/operasi dan stor. bangunan rekreasi.

bilik persalinan/ruang solat.KESELAMATAN 54 . yang mengandungi komponen-komponen seperti Bangunan Balai dengan ruang pejabat laporan. bilik soal siasat dan bilik tahanan/bilik pemeriksaan Logistik dan Kebajikan merangkumi bilik senjata api dan ruang mengosong senjata. bilik maklumat. Keperluan perkhidmatannya boleh dipecahkan kepada beberapa jenis seperti berikut: a) Pondok Polis.) 135 44 96 62 50 387 484 Katakan 485 b) Balai Polis Bandar. keperluan serta lokasi. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D11. ruang menunggu. bilik Penolong Pegawai Penyiasat dan Pejabat Detektif Elemen Pejabat Pertanyaan yang terdiri dari kaunter dan pejabat aduan/pertanyaan. pantri dan bilik fail Elemen Penyiasatan termasuk bilik Pegawai Penyiasat. JADUAL 1D-(i): . BANGUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) Bangunan-bangunan PDRM boleh dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut fungsi. pejabat pentadbiran.8 hektar (2 ekar) bagi kawasan dengan kepadatan penduduk seramai 5. dengan keluasan tapak kira-kira 0. kuarters dan kemudahan keselamatan (lokap.10. bilik Cawangan Khas.4 hektar (5 . berek bujang dan surau. unit pentadbiran. bilik mesyuarat.15.10 ekar) bagi kawasan tadahan penduduk seramai 10. tempat barang kes.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. kuarters. tandas dan pantri Stor Am (bangunan berasingan) Kediaman mengikut keperluan (seperti kuarters Kelas F) Rekreasi (kawasan lapang seperti gelanggang permainan) JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KELUASAN LUAS (m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . stor senjata dan stor barang kes).000 orang.000 .000 .KELUASAN KASAR MAKSIMUM PONDOK POLIS PERKARA Pentadbiran merangkumi Pejabat Ketua Polis. dengan keluasan tapak kira-kira 2 . Pejabat Timbalan Ketua Polis. bilik penerangan dan bilik gerakan. Ianya mengandungi komponen-komponen seperti pejabat pentadbiran. p.000 orang.

ruang mengosong senjata.15 ekar) dan bilangan kakitangan seramai 520 orang terletak di setiap daerah dan mengandungi komponen-komponen di bawah: i.400 Katakan 1. bilik pegawai perhubungan awam. bilik pegawai Trafik. kemudahan keselamatan. kuarters. berek Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . pejabat pegawai penyiasat. ii. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(ii): KELUASAN KASAR MAKSIMUM BALAI POLIS BANDAR PERKARA LUAS (m.) Bangunan Balai Polis termasuk pejabat pertanyaan. bilik penerangan. solat dan barang kes Kediaman seperti kuarters Kelas F dan berek bujang mengikut keperluan JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KELUASAN 396 204 480 40 1. dengan keluasan tapak kira-kira 4 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bangunan Ibu Pejabat yang mengandungi pejabat pentadbiran/ pengurusan. bilik peguam. kemudahan sukan.KESELAMATAN 55 . bilik gerakan. Bangunan Balai dengan ruang pejabat laporan.6 hektar (10 . bilik pegawai siasatan Bahagian Jenayah. bilik pegawai Cawangan Khas. stor kebal forensik. bilik pemeriksaan OKT (lelaki dan perempuan). kenderaan/bengkel. p. dan Garaj dan stesen minyak. bilik salinan laporan dan bilik melawat Ruang/Bilik Tahanan termasuk bilik dokumentasi.120 1. stor/pantri. bilik pengecaman/pemerhati. bengkel semboyan. bilik pegawai penyiasat (tugas 24-jam). makmal forensik. persalinan. bilik pegawai Narkotik. ruang menunggu. pejabat logistik dan pejabat cawangan khas. bilik TMT. pejabat siasatan jenayah. bilik Ketua Polis Balai dan bilik Penolong Ketua Polis Balai. bilik detektif. bilik tahanan (lelaki dan perempuan).400 c) Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD). bilik sarjan Multi Purpose Vehicle (MPV). ruang menulis laporan. bilik soal siasat. iii. bilik pengawal lokap. ruang senaman. stor senjata. bilik sarjan bit/rondaan dan bilik rehat/stand-by Logistik dan Kebajikan iaitu bilik-bilik sokongan seperti tandas. bilik mesyuarat/gerakan. stor Light Strike Force (LSF). pejabat bujang dan surau. bilik rawatan. bilik tahanan juvenil dan ruang solat Pejabat Pentadbiran yang mengandungi pejabat am . bilik persalinan.

bilik melawat. dapur dan stor. bilik pengecaman/pemerhati.8 Lapang Sasar Dalaman mengandungi bilik kawalan.1 BANGUNAN PENTADBIRAN Bahagian Trafik yang mengandungi pejabat pertanyaan. ruang menunggu. 216 1. bilik komputer/server.KESELAMATAN 56 . 124 1. ruang pengawal lokap. 450 1. ruang black maria dan CCTV Intercom Security (pegawai lokap) 1. bilik soal siasat. kiosk dan ruang menunggu 315 1.331 1. bilik gerakan trafik. bilik bayaran kompaun. bilik sarjan stor persenjataan. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(iii): KELUASAN KASAR MAKSIMUM IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) PERKARA LUAS (m. pejabat daftar kertas siasatan (investigation papers . penyelia komputer. pejabat am bekalan dan ruang pemunggahan barang. bilik jurugambar trafik. penguatkuasaan trafik dan lain-lain. bilik detektif dan bilik mesyuarat. 157 1. bilik pegawai penyiasat trafik. bilik Penolong Ketua Polis. tahanan cawangan khas. elemen balai. bilik pegawai. 533 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik laporan. bilik fail. bilik gerakan trafik. bilik am. elemen back-up (siasatan jenayah). tahanan perempuan/ kanak-kanak. pejabat am penyiasatan trafik. ruang mengosongkan senjata. ruang sembahyang.) 1.4 Lokap mengandungi bilik tahanan lelaki.5 Kafeteria mengandungi ruang makan.3 Balai Polis mengandungi bilik Ketua Polis Balai. ruang menunggu.6 Stor Transit mengandungi stor am. pejabat am. bilik maklumat balai. bilik senjata balai. bilik fail IP.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik persalinan (lelaki dan perempuan).IP). dan stor balai 250 1. ruang menunggu. ruang menunggu. bilik senjata daerah. bilik VIP. p. bilik pegawai. ruang gerobok lokap. pejabat am trafik. lapang sasar menembak (8-lane). bilik pegawai. ruang pejabat bilik simulasi dan bilik utiliti. ruang senaman cawangan lelaki/ perempuan dan cawangan khas. 1. bilik LSF. bilik pegawai. bengkel senjata. pejabat am.7 Persenjataan mengandungi bilik pegawai.2 One-Stop-Centre mengandungi bilik trauma.

stor.Bahagian teknik/foto mengandungi pejabat am.15 Pejabat Bahagian Pengurusan mengandungi bilik Ketua Bahagian Pengurusan Daerah. pejabat am. makmal forensik. bilik utiliti. sarjan mejar dan sarjan operasi. utiliti. JABATAN PERDANA MENTERI 1. stor barang kes. bilik detektif. konsol operator. ruang menunggu. pejabat CSI. bilik-bilik Pegawai Kebajikan Perkep. bilik peti besi. stor selenggara. bilik kaunseling. bilik gelap. bilik siap sedia.16 Bahagian Gerakan merangkumi bilik Ketua Bahagian Ketenteraman Awam Daerah. ruang tahanan sementara. bilik kebal. ASP. pejabat am. -Teknologi maklumat seperti bilik inspektor IT. ruang serba guna. bilik fotostat dan bilik gerakan/mesyuarat 300 1.Kongsi gelap mengandungi bilik pegawai.Risikan jenayah mengandungi pegawai pentadbiran. bilik sarjan Gerakan. bilik pegawai Pelesenan. bilik Inspektor. bilik mesyuarat. stor CSI. ruang tahanan sementara. stor CSI . pejabat am pengurusan.14 Pejabat KPD Dan Timbalan KPD mengandungi pejabat Ketua Polis Daerah (KPD). bilik inspektor dan sarjan mejar/sarjan. ruang menunggu.KESELAMATAN 57 Edisi Tahun 2008 . bilik fotostat. bilik pegawai pentadbiran/penyelarasan. bilik pegawai. ruang menunggu. bilik Timbalan KPD. . pejabat daftar IP. bilik air.11 Cawangan Narkotik mengandungi Ketua Bahagian Narkotik. bilik mesyuarat. sarjan D7. bilik soal siasat. bilik ASP dan Inspektor Hal Ehwal Awam. bilik kebal. 258 1. pejabat am BAKA. bilik komputer.13 Cawangan Khas merangkumi bilik ketua bahagian khas daerah. bilik ujian air kencing.Pengawal Pengiring iaitu Bilik pengawal pengiring. 1. server. PABX/Bilik bateri. bilik mesyuarat/taklimat. bilik gerakan dan bilik gerakan/mesyuarat khas 290 1. pejabat am. Inspektor dan Sarjan Pelancongan.12 Bahagian Logistik mengandungi bilik Ketua Bahagian Logistik daerah. pejabat am. pejabat am pentadbiran. pejabat am. utiliti. bilik komputer. bilik operasi taklimat. pejabat am. bilik operasi taklimat. 129 1. pejabat CSI. bilik stor. bilik ASP dan Inspektor Latihan/sukan. bilik fotostat. bilik fotostat. pejabat daftar kertas dan bilik fotostat. stor fail (doket). bilik fotostat. . bilik mesyuarat. bilik DSP. bilik kebal . bilik mesyuarat/taklimat. ruang tahanan sementara. bilik ASP dan Inspektor Tatatertib. 738 1. C4I dan lain-lain. sarjan D4/D10. bilik foto Pentadbiran jenayah mengandungi pejabat am. 273 1.9 Bahagian Jenayah mengandungi bilik Ketua Bahagian Siasatan Jenayah. bilik fail.17 Bahagian Komunikasi merangkumi one-stop-centre. bilik-bilik pegawai. bilik siap sedia. bilik penyelia. bilik ASP dan Inspektor BAKA. ruang serba guna.Siasatan jenayah mengandungi bilik-bilik pegawai penyiasat. 173 1. pejabat am . bilik rehat/ solat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.015 1. bilik siasatan. inspektor pentadbiran. bilik fail. bilik komputer. stor peta dan bilik Gerakan. bilik ketua kerani (kewangan). pejabat am. bilik latihan dalam perkhidmatan. bilik pegawai dan pejabat am. Bilik BAB 1: BAHAGIAN D . bilik sarjan D1/D2.10 Cawangan Mahkamah mengandungi bilik Ketua Pegawai Pendakwa. bilik fail. pejabat daftar kertas. bilik fotostat. ruang menunggu. stor fail BAKA dan lain-lain.

bilik panel heating. p. bilik sample. ruang gegas. 3. bilik barang ganti terpakai. pejabat am dan utiliti 64 3.4 Pondok pengawal: merangkumi kaunter.untuk 10 buah = 240 m. JABATAN PERDANA MENTERI SDF.1 Magazine house: untuk 54 m. setiap satu) = 121 m. penolong pegawai pengangkutan. pusat saifer. 3.5 Pusat depoh sampah BAB 1: BAHAGIAN D . p. p. ruang kerja dan pemasangan radio mobile. penyelia stesen. bilik penyenggaraan. bilik air-compressor. 390 3. 4.5 Pam cuci kenderaan -Pam air tekanan tinggi (8 m. bilik tidur. bilik pemandu tunggu sedia 24 jam. dokumen dan kaunter pejabat 300 2.KESELAMATAN 58 Edisi Tahun 2008 .2 Stesen PMP: untuk 100 m. Konsol VHF bersepadu. pejabat am.5 m. 54 4. bilik alat tulis dan lain-lain. KMC/Mini IGC.) -3 ruang kosong (40.4 Garaj simpanan kenderaan (kawasan terbuka) -Kenderaan ringan .2 Pejabat Pound Trafik: 300 3. p. 4. p. LAIN-LAIN 4. Bilik UPS/CEB/CIU. pelupusan. bilik elektrik. bilik peralatan am. ruang menunggu.untuk 30 buah = 345 m.2 Multi Purpose Vehicle (MPV) merangkumi bilik Sarjan Mejar dan Sarjan MPV. bilik mesyuarat dan lain-lain. bilik dadah. pejabat am. 2. bilik tayar. 110 3. p. bilik penyelia pemandu. Bilik RBS. p. ruang kerja pemeriksaan.3 Tangki sedut dan rumah pam - 4. -Kenderaan berat . penyelia juruteknik siap-sedia. bilik rehat dan tandas 24 4. rawatan bateri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1 KENDERAAN DAN BENGKEL Bengkel: merangkumi bilik ketua bengkel.1 BANGUNAN BERASINGAN Stor Barang Kes: merangkumi ruang perkakas. 422 1. ruang kerja kimpalan dan mengecat.3 Cawangan Kenderaan: merangkumi bilik pegawai .18 Tandas (Lelaki Dan Perempuan) 150 2. pejabat mencuci kenderaan.

IPK mengandungi komponen seperti di dalam Jadual 1D(iv). bilik guru. bilik air dan bilik dokumen Jabatan Pengurusan mengandungi bilik Ketua Jabatan Pengurusan. bilik air. JADUAL 1D-(iv): KELUASAN KASAR MAKSIMUM IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN PERKARA LUAS (m. KEDIAMAN 5. BAB 1: BAHAGIAN D .1. serambi. bilik perpustakaan. BANGUNAN KEMASYARAKATAN 6. dengan keluasan tapak kira-kira 6 . bilik jamuan dan juga bilik-bilik Pegawai Cawangan Perkhidmatan/Perjawatan. bilik kitab. kelas. bilik rehat.2 Mes pegawai: merangkumi 3 bilik tidur dan ruang rehat Kuarters Transit 265 5. bilik Penolong KJP. perempuan dan bilik kawalan.2. tandas lelaki dan perempuan. Cawangan Pendaftaran Terbuka/Sulit. bilik utiliti. E dan F mengikut kelayakan - 5. Cawangan Tatatertib. bilik serba guna. pejabat setiausaha. bangsal. mihrab. bilik TKP Negeri. tandas lelaki dan perempuan. pejabat setiausaha.1 Pejabat Ketua Polis Negeri dan Timbalan Ketua Polis Negeri mengandungi pejabat KP Negeri. bilik imam/siak. wuduk lelaki dan perempuan.488 Katakan 12. Cawangan Latihan.3 Surau (untuk 250 jemah): merangkumi dewan sembahyang.991 12.1 Kuarters: Rumah kediaman kelas C. Dihadkan untuk jenis 2gelanggang badminton sahaja 960 6. Tadika dan Perkep: merangkumi lobi. ruang menunggu. ruang menunggu.8 hektar (15 .2 Edisi Tahun 2008 . bilik rehat. Bahagian Pelesenan. stor. Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI 5.p) 1. Dewan Serba Guna: merangkumi pentas.KESELAMATAN 59 311 1. bilik dokumen. ruang menunggu.500 JUMLAH KELUASAN d. bilik persalinan lelaki. pantri. BANGUNAN PENTADBIRAN 1. D. 400 6. pejabat tandas lelaki dan perempuan. bilik mesyuarat/taklimat. kafeteria/dapur. bilik mesyuarat. pejabat - JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) 9. bilik jenazah.20 ekar) di setiap ibu negeri. bilik perpustakaan.

bilik trafik cops. Bahagian Pengangkutan. bilik tahanan sementara dan lain-lain. bilik statistik. pejabat soal siasat.020 1. 1. -Bilik Pejabat D5/D7/D9 mengandungi bilik-bilik pegawai penyiasat. bilik soal siasat. Bahagian Teknologi Maklumat. pejabat Timbalan KCK 1 dan 2. pejabat point duty. pejabat logistik. pejabat pentadbiran JL. bilik mesyuarat. bilik UTK. bilik mesyuarat. setor dan lain-lain (termasuk lapang sasar dalaman 8-lorong seluas 533 m.172 1. bilik-bilik perekod. JABATAN PERDANA MENTERI Bahagian Hal Ehwal Awam. bilik pegawai-pegawai gerakan. bilik makmal mini. bilik pengasingan dan lain-lain 1. bilik operasi taklimat.804 1. stor. bilik-bilik kebal dan lain-lain. bilik gerakan trafik/ mesyuarat/taklimat dan lain-lain. Timbalan Ketua JSJK.478 1. bilik pegawai/ASP Pendakwaan. pejabat siasatan. bilik mesyuarat/taklimat. bilik tahanan sementara. Cawangan Kem Komandan. pejabat rondaan. Cawangan Kebajikan.9 Cawangan Khas (CK) merangkumi pejabat Ketua Cawangan Khas (KCK). bilik pejabat HPMV. pejabat-pejabat am dan pentadbiran berkaitan. stor. Unit Polis Pelancong. bilik mesyuarat KJL. bilik gerakan. lokap. bilik komputer.11 Kafeteria mengandungi ruang makan. bilik pejabat risikan jenayah D4. 1.8 Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) mengandungi bilik Ketua JSJK. pejabat pentadbiran. ruang menunggu. pejabat waran tangkap. bilik siap sedia. bilik gerakan. ruang tamu. 638 1. bilik-bilik mesyuarat bahagian berkenaan. dapur dan stor. bilik Ketua Trafik Negeri. bilik perekod. Bahagian Kewangan. bilik komputer dan lain-lain 1. stor HPMV. Bahagian Bangunan. bilik soal siasat. bilik pegawai-pegawai CCC. pejabat pentadbiran.6 Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) mengandungi bilik Ketua JSJ.3 Jabatan Ketenteraman Awam mengandungi bilik Ketua Jabatan Ketenteraman Awam/KTN. bilik komputer. bilik soal siasat. bilik-bilik pegawai Cawangan Khas. pejabat daftar I. bilik-bilik pegawai trafik. bilik kebal dan lain-lain. 124 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .4 Bahagian Trafik yang mengandungi pejabat pentadbiran. pejabat pentadbiran. bilik mesyuarat.5 Jabatan Logistik (JL) yang mengandungi bilik Ketua Jabatan Logistik (KJL). pejabat eskot.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESELAMATAN 60 . bilikbilik fail. bilik CCC. setor statistik. bilik-bilik perekod. ruang pentadbiran am. bilik soal siasat -Bilik Proses Foto dan Peralatan Lengkap mengandungi pejabat jurufoto. Bahagian Bekalan.331 1.P. 611 1. lokap tahanan. p. bilik perekod. 3.295 1. pejabat am. pejabat am.) 2. Bahagian Komunikasi. Bilik Rekod. bilik CMT Pengurusan Krisis.10 Lokap mengandungi ruang-ruang seperti yang terdapat di IPD 1. bilik rehat pegawai. bilik-bilik pegawai. konsol VHF Bersepadu. bilik-bilik pegawai turus dan ruang-ruang untuk Bahagian Persenjataan. ruang menunggu. bilik-bilik pegawai. bilik kebal dan lain-lain. bilik gerakan JSJ.. bilik-bilik fail.7 Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) mengandungi bilik Ketua JSJN. bilik perekod.173 1. bilik Timbalan Ketua JSJ.

3 Cawangan Kenderaan merangkumi ruang-ruang seperti di IPD 110 3. - 4.KESELAMATAN 61 . p. bilik rehat dan tandas 24 4.52 m. E dan F mengikut kelayakan - 5. - 4.0 m.4 Pondok Pengawal merangkumi kaunter.4 Garaj simpanan kenderaan -Kenderaan ringan – ( 11.2 Stesen PMP untuk 100.5 m. setiap satu atau 121. KENDERAAN DAN BENGKEL 3. p.12 Tandas (Lelaki dan Perempuan) 150 2. JABATAN PERDANA MENTERI 1.1 Stor Barang Kes merangkumi ruang-ruang seperti di IPD 300 2. p. KEDIAMAN 5.) - 3.1 Magazine House untuk 54.5 Pam cuci kenderaan -Pam air tekanan tinggi (8 m.2 Mes Pegawai/Kuarters Transit merangkumi 3-bilik tidur dan ruang rehat 265 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . D.2 MPV merangkumi bilik SM dan Sarjan MPV.6 Ruang letak kenderaan kemalangan (kereta dan motorsikal) - 4.0 m.5 Pusat Depoh Sampah - 5.0 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./kenderaan) - 3.1 Bengkel merangkumi bilik/ruang seperti di IPD 390 3. p./kenderaan) -Kenderaan berat – ( 24.0 m.3 Tangki sedut dan rumah pam - 4.2 Pejabat Pound Trafik 20 3. p. LAIN-LAIN 4. BANGUNAN BERASINGAN 2. p.1 Kuarters: Rumah kediaman kelas C. pejabat am dan utiliti 64 3.) -3 ruang kosong (40. p.

iv. bilik persalinan lelaki dan perempuan dan bilik kawalan. Bangunan Rekreasi yang mempunyai komponen seperti dewan serbaguna. tandas lelaki dan perempuan. Pejabat Cawangan Tatatertib. Cawangan Bekalan (Pusat Agihan). taman permainan. - JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) 16. dewan rekreasi pegawai kanan dan dewan rekreasi anggota pangkat rendah. bilik kitab. Stesen PMP. bilik jenazah. ii. bengkel komunikasi. tandas lelaki dan perempuan. JABATAN PERDANA MENTERI 5. mempunyai keanggotaan seramai 800 orang dan mengandungi komponen-komponen di bawah iaitu: Bangunan Pentadbiran – yang merangkumi ruang-ruang seperti Pejabat Komander. Bangunan-bangunan Sokongan.KUARTERS untuk maklumat lanjut. BANGUNAN KEMASYARAKATAN 2. Pejabat Cawangan Latihan. padang bolasepak. astaka. Pejabat Cawangan Risikan/Gerakan. bangsal. kafetaria/dapur.300 JUMLAH KELUASAN e. Cawangan Teknologi Maklumat.300 Katakan 20. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . 960 2. tandas lelaki dan perempuan. Pejabat Pentadbiran Batalion. ruang wuduk lelaki dan perempuan. Pejabat Cawangan Kem Komandan. pejabat. Pejabat Cawangan Komunikasi dan Pejabat Ketua Kompeni. bilik serba guna. Operasi dan Stor – yang merangkumi Cawangan Pengangkutan. pejabat Cawangan Persenjataan. kantin dan stor peluru. bilik utiliti.3 Surau (untuk 250 orang) merangkumi dewan sembahyang. bilik guru. iii. kenderaan. mihrab. serambi dan stor 6. pejabat.14 Tadika dan PERKEP merangkumi lobi. Kem Pasukan Polis Hutan – Batalion PGA. Dihadkan untuk memuatkan 2 gelanggang badminton. Bangunan Kediaman Sila rujuk BAHAGIAN E: .13 Dewan Serba Guna merangkumi pentas.KESELAMATAN 62 . bilik darjah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.240 20. garaj simpanan i.

JABATAN PERDANA MENTERI v.032 8. tadika dan bangunan PERKEP.800 JUMLAH KESELURUHAN Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .000 750 - 250 300 275 600 7. tidak termasuk Garaj simpan kenderaan (ruang terbuka 80 bay) 3 Bangunan Kediaman (Mengikut keperluan dan kelayakan) 4 Bangunan Rekreasi Dewan serba guna (keluasan 3-gelanggang badminton) Dewan rekreasi pegawai kanan Dewan rekreasi anggota pangkat rendah Astaka.KESELAMATAN 63 . Kemudahan-kemudahan lain termasuk padang kawad (untuk 500 orang) lengkap dengan Balai Tabik dan Drill Shed. lapang sasar. dan vi. Kemasyarakatan dan Keagamaan mengandungi kemudahan surau. padang bola sepak. arked. pondok pengawal.) 1. Operasi Dan Stor Seperti di Perenggan e(ii) di atas. kuarters transit dan pagar keselamatan JUMLAH KELUASAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) LUAS (m.730 1.600 1. Keluasan lantai bagi bangunan Batalion PGA adalah seperti Jadual 1D-(v).790 Katakan 8. taman permainan (terbuka) 5 Kemasyarakatan Dan Keagamaan Surau (untuk 200 orang) Tadika (untuk 120 orang) PERKEP 6 Kemudahan Lain Arked Padang Kawad Pondok Pengawal. JADUAL 1D-(v): KELUASAN KASAR MAKSIMUM BAGI BATALION PGA PERKARA 1. lapang sasar terbuka. Bangunan Pentadbiran Seperti di Perenggan e(i) di atas 2 Sokongan. litar rentas halangan. p. kuarters transit dan pagar keselamatan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.400 - 1.

rumah pam/rumah cuci. Kemasyarakatan dan Keagamaan seperti PERKEP. pantri dan pejabat unit selam 223 3 Bahagian Komunikasi termasuk bilik penyelia. bilik bersedia (24-jam). konsul operator. Bangunan Rekreasi seperti dewan serbaguna. JADUAL 1D-(vi): KELUASAN KASAR BAGI PANGKALAN HADAPAN POLIS MERIN BIL 1 PERKARA Bangunan Pentadbiran termasuk pejabat Pegawai Pemerintah Pangkalan. bilik rehat dan menara kawalan LUAS (m. bilik pegawai petugas. bahagian komunikasi. stor am (transit) 504 5 Bangunan Sokongan. ammunition administration/workshop. Bangunan Kediaman termasuk kuarters dan kuarters transit. bilik gerakan. bilik solat (lelaki/perempuan). JABATAN PERDANA MENTERI f. pondok pengawal. Tenggara dan Sabah/Sarawak. explosive store house. bilik gunasama ketua ronda. mempunyai keanggotaan seramai 60 hingga 80 orang dengan komponen ruang di dalam setiap pangkalan terdiri daripada: i. taman permainan. bengkel-bengkel. bilik amhasnet. pejabat am. jeti berbumbung.KESELAMATAN 64 Edisi Tahun 2008 . skid tank dan kantin.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii.) 160 2 Bahagian Gerakan termasuk Bilik Pegawai Gerakan. Lokasi projek ini terletak di empat zon utama iaitu di Zon Utara. Operasi Dan Stor seperti bengkel pembaikan/ BAB 1: BAHAGIAN D . stor fail terbuka. pejabat am /bengkel gerakan. pejabat tata tertib. Operasi dan Stor merangkumi bangunan pengangkutan. iv. iii. dan v. stor/komunikasi 40 4 Bahagian Bot Ronda meliputi Bilik Pegawai Pemerintah. Tengah. Bangunan-bangunan Sokongan. Bangunan Pentadbiran yang mengandungi Pejabat Am (Pengurusan dan Pentadbiran). yang mempunyai keanggotaan seramai 900 hingga 2. mes pegawai kanan dan mes pegawai rendah. Pangkalan Hadapan Polis Merin. p. Penolong Pegawai Pemerintah. bahagian gerakan. stor fail tertutup. g. bahagian bot ronda dan menara kawalan. bilik Inspektor Pentadbiran. bilik maklumat/taklimat. padang kawad/helipad. pandu arah dan teknikal.500 orang mengandungi 1 hingga 3 batalion di dalamnya. Kem Pasukan Polis Hutan – Briged PGA. stesen PMP. pejabat guna sama. bilik Penolong Pegawai Pemerintah. bilik IT/komputer. tadika dan surau. floating pontoon.

sepak takraw dan taman permainan kanak-kanak (kawasan terbuka) 960 - 9 Kemasyarakatan Dan Keagamaan Tadika.000 gelen (disel). pejabat ketua bengkel.000 gelen (petrol). Keperluan perumahan tidak semestinya ditempatkan di dalam kompleks yang sama. stesen minyak.KUARTERS) - 8 Bangunan Rekreasi Dewan serbaguna (2-gelanggang badminton).235 Katakan 3.KESELAMATAN 65 . stor bahan kimia. Kuarters disediakan tertakluk kepada kelayakan. i. stor minyak. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . aerial farm. floating jetty (8-bot PC). yang terletak berhampiran lapangan terbanglapangan terbang utama mempunyai anggota seramai 80 . padang bola sepak. Stor Bekalan Kawasan.588 3. ruang kerja (technical yard). ramp.250 JUMLAH KESELURUHAN h. stor (transit).(kawasan terbuka) Stor POL. Komponen-komponen ruang seperti pejabat pentadbiran/ operasi dan hangar serta ruang-ruang sokongan seperti apron. garaj simpanan kenderaan . pondok pengawal dan kantin (bangunan) 200 7 Bangunan Kediaman Mengikut kelayakan (Sila rujuk Bahagian E: . Komponen-komponen seperti tadika PERKEP. pejabat (teknikal). skid tank untuk 10.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2. Pangkalan Polis Unit Udara. Norma keluasan ruang kerja bagi kakitangan PDRM mengikut Surat Pekeliling Am Bilangan 14 Tahun 1982 yang disesuaikan adalah seperti Jadual 1D-(vii). gelanggang sukan dan padang permainan kanak-kanak juga disediakan untuk tujuan rekreasi. 20. padang kawad.170 orang di setiap pangkalan. dengan keanggotaan seramai 80 orang mempunyai pejabat pentadbiran selain dari stor-stor bagi setiap keperluan. PERKEP dan Surau (untuk muatan 200 orang) 380 JUMLAH KELUASAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) 2. Komponen sokongan adalah seperti padang kawad dan rumah pengawal. taxiway. gelanggang bola tampar. JABATAN PERDANA MENTERI penyenggaraan kecil. tandas dan bilik taklimat 121 6 Jeti termasuk jeti berbumbung. bengkel-bengkel dan rumah pengawal adalah disediakan.

0 15. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(vii): KELUASAN RUANG BILIK PEJABAT DAN RUANG KERJA PIAWAI BAGI PDRM JAWATAN LUAS BILIK (m.0 - 5. Norma keluasan ruang khusus bagi bangunan Polis a) Bilik soal siasat BAB 1: BAHAGIAN D ./bilik 66 Edisi Tahun 2008 .0 15. p) - Ketua Polis Negara Timbalan Ketua Polis Negara ( Gred 54 hingga JUSA B/C) Pesuruhjaya Polis Timbalan Pesuruhjaya Polis Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis I Gred 48 hingga 52 Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis II Penolong Pesuruhjaya Polis 28 28 28 28 28 - Penguasa Polis Timbalan Penolong Penguasa Polis Gred 41 hingga 46 Penolong Penguasa Polis Kadet Penolong Penguasa Polis 18 18 18 18 - Ketua Inspektor Inspektor Inspektor Percubaan Sub-Inspektor Sarjan Mejar Sarjan (AIO/Penyelia) Lans Koperal Konstabel Konstabel Tambahan Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik disebabkan kepentingan tugas 15.0 5.p) 42 36 LUAS RUANG (m.0 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 15.0 5.0 15. p.0 15.0 m.KESELAMATAN 12.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.0 m.0 meter) Bilik Pemeriksaan OKT Bilik Rawatan Makmal Forensik 12. JABATAN PERDANA MENTERI b) c) d) e) f) g) h) Bilik Trauma/Sulit Ruang Mengosong Senjata Bilik tahanan lelaki. perkara-perkara berikut perlu diambil kira: a) Bagi bangunan Mes (untuk pegawai kanan dan rendah).0 m. Bagaimanapun untuk perancangan bangunan Mes Pegawai PDRM dan ATM.0 m. 12. 5.0 m. p. p. 4. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .KESELAMATAN 67 . Kakitangan dan Pegawai BAHAGIAN F: – ASRAMA menerangkan kelayakan bagi ruang-ruang asrama. dan b) Komponen lain yang berkaitan dengan mes juga dikira keluasannya secara berasingan (mengikut kategori pengguna). 25. perempuan dan juvenil Bilik kawad cam (13. 15.0 m. p. 6. Sukan & Rekreasi Sila rujuk BAHAGIAN I:– KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. p. p 9.0 meter X 5.0 m. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut./unit 65. keluasan dewan makan dan dapur perlulah dikira dengan berpandukan kepada bilangan sebenar orang yang menggunakan dewan makan tersebut.0 m. 12. Asrama Pelatih. p.

Bangunan Kediaman. Kebiasaannya projek-projek ATM dirancang di dalam satu kompleks yang merangkumi komponen ruang di dalam bangunan pentadbiran.BANGUNAN PEJABAT. p. 2. Bangunan Rekreasi. Seperti juga bangunan-bangunan PDRM. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Brigadier Jeneral atau setaraf (Gred 54) 42.00 - 36. sokongan. Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM) dan Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM). Bangunan Operasi. Kemudahan Latihan. latihan.00 - Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . JADUAL 1D-(viii): KELUASAN RUANG BILIK PEJABAT DAN RUANG KERJA PIAWAI BAGI ATM JAWATAN LUAS BILIK (m. BANGUNAN ANGKATAN TENTERA Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) terbahagi kepada tiga cabang perkhidmatan yang utama iaitu Tentera Darat Malaysia (TDM). Leftenan Jeneral dan Mejar Jeneral atau setaraf (JUSA B/C) 3. Sokongan dan Stor. KOMPLEKS PENTADBIRAN a) Norma keluasan ruang lantai bagi semua pejabat hendaklah dirujuk kepada BAHAGIAN A .00 - 36. rekreasi dan bangunan kemasyarakatan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D21. perancangan dan susunatur bangunanbangunan di dalam projek ATM adalah berbentuk kompleks di mana bangunanbangunan di dalamnya boleh dibahagikan kepada 6 kategori: a) b) c) d) e) f) Kompleks Pentadbiran. 4. dan Kemudahan Kemasyarakatan/Keugamaan.) LUAS RUANG (m.KESELAMATAN 68 . operasi.) 1. kediaman. Panglima Perkhidmatan 2. stor. b) Panduan keluasan ruang kerja pegawai dan kakitangan yang disesuaikan mengikut pangkat ATM adalah seperti Jadual 1D-(viii). 3.

Depot atau Tempat Simpanan Peluru. vi. JABATAN PERDANA MENTERI JAWATAN LUAS BILIK (m. viii. Kolonel atau setaraf (Gred 52) 5.00 c) Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk Leftenan Jeneral (Gred JUSA B) dan ke atas sahaja. p. 5.00 - 15.00 - 9.) LUAS RUANG (m. BANGUNAN SOKONGAN DAN STOR a) Norma keluasan ruang lantai pejabat bangunan sokongan dan stor hendaklah dirujuk kepada BAHAGIAN A: .) 4. Mejar atau setaraf (Gred 41-46) 7. Bengkel kerja batu-bata. Bengkel kerja-kerja cat.KESELAMATAN 69 Edisi Tahun 2008 . dan Bengkel kenderaan.00 - 28. Ketua-ketua/Timbalan Ketua Jabatan. Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik 8. vii. b) Bangunan sokongan meliputi: i. Garaj. Bengkel pertukangan besi dan pengimpal. v. Bengkel kerja-kerja elektrik. Bengkel membaiki peralatan/ mesin. iii.PEJABAT. Bengkel kejuruteraan ringan. Bengkel pertukangan kayu. iii. Bengkel. ii. iv.00 - 18. iv.00 - - 14. BAB 1: BAHAGIAN D . Mejar dan Kapten/Sabaltan atau setaraf (Gred 41-46) 9. Leftenan Kolonel atau setaraf (Gred 48) 6. ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Sarjan hingga Pegawai Waran atau Setaraf 28. dan Stor Senjata c) Bengkel-bengkel yang terdapat di dalam projek ATM termasuklah: i. p.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang bilik tidur dan stor setiap pegawai./artisan) bagi ruang-ruang bengkel di atas adalah seperti di BAHAGIAN B4: – BENGKEL. Mes/asrama untuk pegawai bujang. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 30% daripada perjawatan dan tambahan 10% daripada jumlah tersebut diperuntukkan kepada pegawai transit yang tidak membawa keluarga. 6. Kuarters pegawai dan kakitangan (Untuk kelas dan keluasan kuarters sila rujuk BAHAGIAN E: . Ianya tidak layak disediakan untuk unit yang keahliannya kurang daripada 10 orang. BANGUNAN KEDIAMAN a) Bangunan Kediaman ATM dibahagikan kepada dua (2) kategori: i.KUARTERS) ii. p. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 20% daripada perjawatan dan tambahan 10% daripada jumlah tersebut diperuntukkan kepada pegawai transit yang tidak membawa keluarga. Kediaman Bujang dan Lain-lain Pangkat (LLP) Menempatkan anggota bujang yang berpangkat Koperal ke bawah. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 40% daripada bilangan perjawatan dan ditambah 10% daripada jumlah tersebut untuk pegawai transit. c) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: i. Pada amnya ianya disediakan untuk unit yang mempunyai keahlian melebihi 10 anggota. JABATAN PERDANA MENTERI Norma keluasan ruang lantai untuk setiap tukang atau artisan (m.KESELAMATAN 70 . Wisma Bintara Menempatkan pegawai berpangkat Sarjan hingga Pegawai Waran. pegawai yang tidak diiringi keluarga atau bertugas sementara b) Mes/asrama ATM pada amnya meliputi bangunan-bangunan yang dikenali seperti berikut: Wisma Perwira Menempatkan pegawai berpangkat Leftenan dan ke atas. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .

p. iv. setiap pegawai juga dilengkapi dengan ruang simpanan peralatan peribadi seperti kasut. Suite VIP (a) (b) ii. 5 30. JABATAN PERDANA MENTERI ii. bilik rekreasi dan bilik tetamu adalah ruang sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. ii.00 m. 5 20. p. bilik basuh. Sistem Dua (2) Orang Sebilik Sistem Empat (4) Orang Sebilik Sistem Dormitori (15 – 20 orang) Rujuk jadual di BAHAGIAN F: ASRAMA e) Selain bilik tidur.5 m. p. p. Dewan Makan 1. VIP Diraja VIP (Mejar Jeneral ke atas) 65. v. ii. Ruang kemudahan pusat d) Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut: i. p. p.00 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . seorang (Jumlah bilangan kakitangan yang diambil kira adalah berdasarkan kepada kapasiti 100% perjawatan dan tambahan 10% untuk pelawat). p. p. seorang (Jumlah bilangan kakitangan yang diambil kira adalah berdasarkan kepada kapasiti 100% daripada perjawatan dan ditambah 10% lagi untuk pelawat). p.00 m. 5 Sistem Seorang Sebilik (a) (b) (c) (d) Leftenan Jeneral Mejar hingga Brigadier Jeneral Pegawai Waran hingga Kapten Pelatih dalam perkhidmatan setaraf (Gred 41-46) - iii. bilik menggosok. pakaian dan lain-lain mengikut kelayakan seperti berikut: i.00 m. Ruang-ruang yang boleh disediakan adalah seperti berikut: i.00 m. p.40 m.KESELAMATAN 71 . 3.00 m.50 m. pegawai di dalam perkhidmatan pegawai latihan di dalam perkhidmatan (seperti pegawai kadet dan sebagainya) 1.00 m. 4 42. p. 4 50.00 m. 5 20. f) Kemudahan pusat bagi mes/asrama seperti bilik air. Dapur dan Ruang Persediaan - 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. hingga 1.

Rekreasi - 0. xvii. bilik minuman dan lain-lain bilik yang berkaitan dengan rekreasi. xvi. Gimnasium. bilik bacaan. v. ix. xiv. Merempuh halangan. Menara abseiling. vi. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . 14. ii. Simulator Penerbangan Pesawat. Kompleks Latihan Rumah Asap Bomba.00 m. p. Kolam Renang dan Kolam Terjun (Penyelam dan PASKAL). Padang Kawad.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kompleks CQB. iv. Simulator Latihan Bomba. seorang Ruang rekreasi adalah meliputi bilik rehat/tetamu. xi. Menara Exit Payung terjun. KEMUDAHAN LATIHAN a) Kemudahan latihan ATM adalah seperti berikut: i. ruang-ruang untuk pekerja seperti berikut adalah dibenarkan: (a) (b) (c) Bilik Rehat Pekerja Bilik Tidur Pekerja Bilik Air Pekerja 12. Bilik air dan ruang-ruang lain 7. vi. Bilik Simulator . viii. Bagi mes/asrama pegawai. x.40 m. Kompleks Litar Memandu Kenderaan Tentera.00 m. Menara Rock Climbing. Kolam Latihan Ikhtiar Hidup (Survival Training Pool). Pejabat - 0. iii. p. xviii. 12. JABATAN PERDANA MENTERI iii. Simulator Pesawat Latihan Anak Kapal. Lapangsasar. iv. seorang v.95 m. p.00 m. xiii.KESELAMATAN 72 . p. CBT. Latihan Didikan Ketabahan. p. vii. bilik tv dan karaoke. xv. xii.

p. Rejimen. Saiz padang kawad adalah seperti berikut: i. p/ tempat duduk (c) Padang Kawad Berkenderaan 8.050 m. tandas. b) Padang Kawad Terdapat dua (2) kategori padang kawad untuk kegunaan unit besar dan unit kecil ATM. JABATAN PERDANA MENTERI xix.45 m. iii. Semboyan dan mana-mana unit kecil dalam TUDM dan TLDM 6. p. Unit Kecil seperti Skuadron Jurutera.60 m. Padang kawad juga disediakan dengan kemudahan-kemudahan berikut: (a) Galeri penonton 0. __________________________________________________________________________ Nota: 4 5 - - keluasan keseluruhan ruang dan kemudahan keluasan keseluruhan (termasuk bilik air) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Kompleks Latihan Penerjunan Payung Terjun. ii.12. stor peralatan padang kawad 0. xx. Unit besar seperti Batalion Infantri dan mana-mana unit besar dalam TUDM dan TLDM . dan Kompleks Simulator Kawalan Pertahanan dan Trafik Udara. p/ tempat duduk (b) Ruang Sokongan seperti pentas tabik hormat.KESELAMATAN 73 .045 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. BANGUNAN SUKAN DAN REKREASI Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut.

blok akhir. bilik kaunseling. pejabat pentadbiran dan kewangan. blok tahanan mahkamah sesyen. bilik pentadbiran am dan bilik fail.000/3. blok penempatan sementara. Projek penjara biasanya mempunyai tiga komponen besar iaitu: a) b) c) Zon Pentadbiran Zon Penjara Zon Penempatan Perumahan Kakitangan dan Kemudahan. blok banduan pra-bebas. mekanik. hospital/klinik. lokap (penerimaan/ pembebasan).000/2. bilik peguam dan mahkamah/polis. iv. bilik Timbalan Pengarah.KESELAMATAN 74 . iii. blok asingan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D31. BANGUNAN JABATAN PENJARA Organisasi penjara berfungsi untuk memberi perkhidmatan keselamatan dari segi pengurusan hukuman penjara atau tahanan ke atas mereka yang dijatuhkan hukuman bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan Negara juga memberi perkhidmatan pemulihan untuk para banduan dari segi pemulihan akhlak dan latihan kemahiran. bilik kebajikan. blok dapur. bilik amra/kelengkapan keselamatan. bilik detil. blok tahanan rendah. jahitan. bilik pegawai bertugas. blok banduan hukuman lama/singkat. kimpalan dan perabut). blok banduan imigresen. Blok Pentadbiran Dalam yang mengandungi pejabat rekod. bilik urusetia. bilik pemeriksaan unit khas penjara kafeteria dan bilik gerakan (Main Control Room). tempat lawatan keluarga. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Blok Pentadbiran Luar yang mengandungi Pejabat Pengarah. pejabat/bengkel kenderaan jabatan. Tembok dan pagar anti-climb. pejabat pentadbiran am. 2. Jumlah penghuni adalah sekitar 500/1. Terdapat empat (4) jenis organisasi penjara iaitu:a) Penjara biasa untuk banduan yang sabit kesalahan dan banduan reman.000 orang dan mengandungi komponen di bawah iaitu : i. blok hukuman gantung. stor. Blok tahanan yang mengandungi blok tahanan mahkamah tinggi. ii. dewan makan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik mesyuarat. blok program (Pelan Pembangunan Insan) dan blok kemahiran (dobi.

830 24.580 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. wad maternity.000 Jumlah (1) 2.000 BANDUAN BANDUAN BANDUAN (m. klinik gigi. Hospital/Klinik yang mengandungi Ruang menunggu. kawasan senaman.100 1. Kemudahan kakitangan dan awam seperti kuarters kelas C. gelanggang sukan dan pusat komuniti. Bengkel yang terdiri dari: Bengkel kemahiran lelaki. Dobi 384 - - 5. Blok Banduan Akhir. Dapur 171 622 2. Blok Penempatan Sementara.2 Blok Pentadbiran Dalam 2. masjid (muatan 500 – 1.000 jemaah) atau surau (100 – 300 jemaah).860 21.000 2.015 3. bilik rawatan. p. bilik doktor gigi. 1. D. JADUAL 1D-(ix): BIL KELUASAN KASAR RUANG KOMPLEKS PENJARA PERKARA 500 1. E. dan Bengkel kemahiran wanita 523 529 1. ruang merotan. Blok Tahanan Mahkamah Sesyen. Blok Pelaksanaan Hukuman Gantung. bilik lokap.926 26.580 1. F dan Asrama Bujang (Lelaki/Wanita). bilik doktor. Sally port. padded cell.722 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik pembantu-pembantu perubatan. stor.000 banduan adalah seperti Jadual 1D-(ix). p.865 1.136 4. wad asingan.1 Blok Pentadbiran Luar 1.806 29. tandas banduan.) (m. wad (dormitory). padang. dewan serbaguna. JABATAN PERDANA MENTERI v. p. kelab/rumah rehat. tempat sukan.126 (untuk lelaki dan wanita) 523 529 Jumlah (2) 3. Blok Banduan Juvana. bilik saksi.722 1.) 870 1.030 - 1. tadika.126 1. Blok Asingan. 5. Blok Tahanan Mahkamah Rendah. tandas pegawai. Blok Banduan Imigresen.KESELAMATAN 75 . bilik ubat (dispensary). recovery room dan bilik pengawal 8.) (m. Blok Banduan Pra-bebas.283 722 3. bilik kawalan. sel penjagaan istimewa.3 Komponen Dalam Penjara iaitu Blok Tahanan Mahkamah Tinggi. Keluasan ruang yang diperlukan oleh sebuah penjara tipikal bagi muatan 500 banduan dan 2.

000 b) Pusat Tahanan Perlindungan untuk tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA).302 60.) (m.071 - 8.000 48. dan pusat sumber - 776 1. Penempatan disediakan untuk 150 hingga 350 penghuni.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 32995 41. JABATAN PERDANA MENTERI BIL PERKARA 500 1.840 JUMLAH KELUASAN (TERMASUK M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KESELURUHAN 11.080 3.378 katakan 60.6) 7. p.000 2.820 8.362 Pondok pengawal Menara kawalan Jumlah (7 . Kemudahan bersama seperti.) (m. Kediaman. Asrama bujang perempuan. Ciri-ciri keselamatan adalah sama seperti penjara biasa.000 9. Keagamaan dan Kemasyarakatan seperti: Pejabat perusahaan Tadika.234 - 752 596 - 1.930 katakan 15. Kuarters (mengikut kelayakan) 1. c) Pusat Pemulihan Akhlak untuk menahan orang yang ditahan di bawah Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah) 1969 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985.685 2.244 katakan 41. Stor pusat 864 900 1.KESELAMATAN 76 . p.400 620 10.400 376 1.10) 40 904 40 4.942 14.071 1. kelab/rumah rehat dan wakaf 1. masjid.) 100 193 654 6.000 BANDUAN BANDUAN BANDUAN (m.080 (termasuk unit penyenggaraan) 40 9. seperti: Asrama bujang lelaki. Sukan & Rekreasi Dewan serbaguna ( 2 gelanggang badminton) Tempat bersukan. Surau Jumlah (3 . Penempatan yang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . p.

p.0 m. p.0 m. Norma-norma keluasan ruang bagi bangunan penjara adalah seperti berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sel tahanan untuk seorang Sel tahanan untuk 3 orang Dormitori untuk 10 orang Lokap (penerimaan dan pembebasan .0 m.KESELAMATAN 77 . Ciri-ciri sama seperti penjara biasa. 5.0 m. p. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./dorm. Kakitangan dan Pegawai Sila rujuk BAHAGIAN F: – ASRAMA untuk keterangan lanjut./sel 50. Blok Akademik. p. p. Asrama Pelatih. surau dan tempat sukan/riadah disediakan./sel 15. p. 4. 36. 6. 3.0 m./lokap 6. p. 16. p. d) Sekolah Henry Gurney (sekolah budak-budak nakal) untuk menahan penghuni berusia di antara 14 hingga 21 tahun yang ditahan di bawah perintah Mahkamah Kanak-Kanak.0 m. Ciri-ciri sekolah ini adalah sama seperti Sekolah Vokasional atau Pusat Latihan Kemahiran di mana Blok Asrama. Penempatan yang disediakan adalah untuk 300 hingga 500 orang. Sukan dan Rekreasi Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. 29. Blok Kemahiran.20 orang) Blok banduan akhir (sel) Blok pelaksanaan hukum gantung (ruang gantung) Sally port Bilik detil/atur tugas Bilik amra/kelengkapan keselamatan 11. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . 12. Blok Pembelajaran. p./sel 24.0 m. JABATAN PERDANA MENTERI disediakan adalah untuk 250 hingga 800 penghuni.0 m.0 m.

Balai Bomba 2-Petak. e. Padang Kawad.. Ibu Pejabat bersama dengan : i. iii. p.p. vi. Balai Bomba.960 m.). f. c. Bangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dapat dikategorikan kepada beberapa komponen utama seperti: a. d. Stor Logistik (dengan keluasan ruang lantai 400 m. dan Dewan Serba Guna. p. Padang Kawad.KESELAMATAN 78 .960 m. Ibu Pejabat Bomba Negeri terletak di Ibu Negeri-Ibu Negeri dengan diketuai oleh seorang Pengarah Bomba Negeri. dan Dewan Serba Guna (jenis 2-gelanggang badminton . Ibu Pejabat bersama dengan: i. p.) 3. (jenis 2-gelanggang badminton . dan Dewan Serba Guna. b. Komponen bangunan Ibu Pejabat ini terbahagi kepada dua ( 2 ) konsep pembinaan iaitu: a. v. iii. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D4 - BANGUNAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT 1.). Bengkel Kejuruteraan (dengan keluasan ruang lantai 400 m.).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.PEJABAT. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Norma keluasan ruang pejabat. ii. ruang sokongan dan ruang-ruang lain yang berkaitan boleh dirujuk melalui BAHAGIAN A . Ibu Pejabat Bomba Negeri. g. Menara Latihan.). 2. ii. Bengkel Kejuruteraan (dengan keluasan ruang lantai 400 m. Ibu Pejabat Bomba Negeri merupakan kompleks pejabat pentadbiran seperti juga lain-lain bangunan pejabat Kerajaan. iv. p. Stor Logistik. Bengkel Kejuruteraan.). Stor Logistik (dengan keluasan ruang lantai 400 m. b. Menara Latihan.

Balai Bomba 3-Petak Ruang-ruang yang terdapat di dalam bangunan Balai Bomba 3-Petak boleh dibahagikan seperti Jadual 1D-(xi). lobi. pejabat operasi bertugas. Ruang Sokongan yang mengandungi ruang-ruang seperti gimnasium. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik kuliah. p. stor alat hos. Unit Pili Bomba.KESELAMATAN 79 . bilik peralatan skuba/Hazmat. bilik penyelia. pantri. Public Education Centre. bilik Stand-by dan ruang jemuran 780 4. Ruang Kerja yang mengandungi ruang-ruang seperti ruang pejabat.000 JUMLAH KESELURUHAN 5. ruang tetamu. bilik cetak.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. anjung dan kaunter. JADUAL 1D-(x): KELUASAN KASAR RUANG BALAI BOMBA 2-PETAK KETERANGAN RUANG 1.037 Katakan 3. bilik persalinan. tandas. stor-stor peralatan. surau. bilik fail. bilik pegawai bertugas. Balai Bomba 2-Petak Ruang-ruang Balai Bomba 2-Petak boleh dibahagikan seperti Jadual 1D-(x). foyer.) 420 2. bilik servis alat pemadam api. Ruang Khas iaitu ruang-ruang yang merangkumi ruang jentera bomba. Mes.250 3. bilik Pegawai Penjaga dan bilik Timbalan Pegawai Penjaga LUAS (m. bilik pemandu. bilik kawalan. 870 3. bilik mesyuarat. Menara latihan 180 JUMLAH KELUASAN Tambahan Ruang Sirkulasi dan Ruang M & E (35%) 2. ruang pameran. JABATAN PERDANA MENTERI 4.

bilik mesyuarat. pejabat operasi bertugas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Unit Pili Bomba. bilik fail. bilik persalinan. bilik pegawai bertugas. pejabat bahagian operasi dan pejabat bahagian siasatan kebakaran. bilik penyelia. Ruang Sokongan yang mengandungi gimnasium.) 1. Sukan dan Rekreasi BAB 1: BAHAGIAN D . bilik pernafasan skuba/Hazmat. Ruang Khas yang mengandungi ruang jentera bomba. bilik Pegawai Penjaga Balai.985 4. bilik Pegawai Bomba Daerah/Zon. bilik kawalan. bilik Timbalan Penjaga Balai.000 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(xi): KELUASAN KASAR RUANG BALAI BOMBA 3-PETAK KETERANGAN RUANG Ruang Kerja yang mengandungi ruang pejabat. foyer. anjung dan kaunter. pejabat bahagian pencegah dan keselamatan. Untuk norma keluasan dan kemudahan berkaitan Padang Kawad sila rujuk BAHAGIAN D2: – ANGKATAN TENTERA MALAYSIA 7. tandas. bilik servis alat pemadam api. 1.045 3.KESELAMATAN 80 Edisi Tahun 2008 . bilik cetak. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut. bilik Timbalan Pegawai Bomba Daerah/Zon. 650 2. ruang tetamu. pantri. Padang Kawad. surau. bilik kuliah. 8.029 JUMLAH KELUASAN KASAR Katakan 4. Keluasan padang kawad serta kemasannya perlu mengambil kira keperluan pergerakan anggota serta kenderaan. Public Education Centre. lobi. pejabat bahagian latihan. Menara latihan 200 JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan Ruang Sirkulasi dan Ruang M & E (35%) 2. LUAS (m. bilik stor alat hos. bilik pemandu. p. 1090 4. bilik Standby dan Mes. stor-stor peralatan. ruang pameran.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Asrama Pelatih. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Kakitangan dan Pegawai Sila rujuk BAHAGIAN F: – ASRAMA untuk keterangan lanjut. 9. JABATAN PERDANA MENTERI Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut.KESELAMATAN 81 .

BAHAGIAN E KUARTERS .

Jumlah keluasan kasar kuarters Kerajaan Kelas C. (200. 20. Pembahagian kelas kuarters dibuat mengikut kelayakan gaji seperti mana yang terdapat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002. p. p. p. p.00 m. p. Tempat letak kereta berbumbung adalah dibenarkan untuk kuarters Kerajaan Kelas A.) 220.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 3. termasuk tempat letak kereta 4.00 m.00 + 20.00 m. 265. p.00 m. (265. p. p.00 m. B. p. 2.00 m. C. Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menyediakan kemudahan perumahan kepada kakitangan awam.00 m. 120.00 m.00 m. D dan E termasuk tempat letak kereta adalah seperti berikut:a) b) c) Kelas C Kelas D Kelas E 290. p.00 m.00 m. p.00 m. 110. 200. Kuarters Kerajaan dibahagikan kepada lapan (8) jenis kelas dengan keluasan masing-masing seperti berikut:a) b) c) d) e) f) g) h) Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E Kelas F Kelas G Kelas H 415. p 140. p. 5. D dan E. Lokasi pembangunan ini terletak sama ada di bandarbandar utama atau kawasan terpencil dan kadangkala sebagai sebahagian dari komponen projek utama. p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN E .00 m.KUARTERS 1.00 m.) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 82 . 345.00 + 25. p. (140.) 160. 93.00 m. p. banyak projek-projek kuarters telah dirancang dan dibangunkan bagi menempatkan kakitangan terutamanya di dalam perkhidmatan perlu.00 + 20.00 m. a) b) c) Kelas A dan B Kelas C Kelas D dan E tertakluk kepada permohonan 25.

Bagi kuarters yang berkonsepkan pembinaan secara bertingkat atau pangsa. 7. Ruang kosong di tingkat bawah bangunan bertingkat/pangsa tiga (3) tingkat dan ke atas adalah dibenar untuk dijadikan sebagai ruang serbaguna. 4 Tahun 2002 hendaklah dirujuk. Kaedah pemasangan perlulah mematuhi garis panduan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh JBPM. banglo atau teres. dengan syarat jumlah keluasannya tidak melebihi keluasan maksima seunit yang diluluskan. Pemasangan kekisi (grilles) bagi unit-unit kuarters hanya dibenarkan untuk tujuan keselamatan sahaja. keluasan setiap unit adalah seperti di Perenggan 3 di atas. Kuarters yang dibina secara bertingkat-tingkat dibenar menggunakan dua (2) aras untuk satu (1) unit (duplex). Untuk menentukan kelayakan kelas kuarters.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. keluasan setiap rumah adalah seperti di Perenggan 5 di atas. Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 1E-(i) di bawah. JABATAN PERDANA MENTERI 6. 10. 11. Jadual kemasan yang dibenarkan adalah seperti di Jadual 1E-(i). Lampiran C7 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8. manakala rumah berkonsepkan sebuah. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 83 . 9.

(jubin dinding setinggi 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1E-(i) : KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KELAS LUAS (m. plaster dan cat untuk concrete soffit Genting konkrit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 84 .p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.10meter untuk bilik air dan dapur semua kelas) Kepingan cellulose fibre untuk tingkat teratas.) Kasar Anjung Jumlah Ruang Rehat Ruang Makan Ruang Legar Dapur Bilik Tamu Bilik Pembantu Rumah Bilik Air 1 Bilik Air 2 Bilik Air 3 Stor Ruang Serbaguna Serambi 1 Serambi 2 Tempat Letak Kereta Laluan Tangga Bilik Tidur 1 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 Langkan 1 Langkan 2/ Jemuran Bilik Basuh Ruang Keluarga Tingkap Pintu Utama Pintu-pintu lain Dinding Siling Bumbung A Ada Ada 415 B Ada Ada 345 C D E F G 110 tiada 110 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik - H 93 tiada 93 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik - K E M A S A N L A N T A I Rujuk JADUAL 3 Rujuk JADUAL 3 L A I N 265 200 140 120 25 20 20 tiada 290 220 160 120 Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Homogeneous Seramik Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Seramik Seramik Seramik Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Kesmen Aluminium Pintu kayu panel (panelled door) Flush Door/Aluminium gelangsar Plaster dan cat.

BAHAGIAN F ASRAMA F1 .ASRAMA PEGAWAI .ASRAMA PELAJAR/PELATIH/ KAKITANGAN SOKONGAN F2 .

b) Di peringkat pendidikan rendah. e) Kemudahan asrama yang dinyatakan di dalam Bahagian ini merangkumi semua jenis asrama yang dinyatakan di atas. pelatih dan kakitangan di institusi pendidikan dan latihan yang disediakan oleh Kerajaan. latihan dalam perkhidmatan dan sebagainya. asrama disediakan sebagai kemudahan penginapan semasa kursus. KRITERIA PEMILIHAN a) Pemilihan jenis bilik penginapan dan kemudahan yang akan disediakan di dalam asrama adalah bergantung pada tahap perkhidmatan pegawai. 2. Tentera. bertujuan untuk menyediakan penginapan bagi pelatih-pelatih yang belum memasuki skim perkhidmatan.ASRAMA 85 . kriteria pengambilan dan lokasi. d) Bagi pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat. Asrama-asrama ini biasanya terletak di Institut Latihan Kemahiran dan Pusat Latihan bagi perkhidmatan Polis. c) Asrama juga disediakan di peringkat lepasan sekolah. peserta kursus atau pelajar yang akan menggunakan asrama tersebut. Jadual 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA di akhir Bahagian ini menjelaskan tentang perkara tersebut. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F- ASRAMA 1. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . asrama disediakan di SBP serta lain-lain jenis sekolah (termasuk sekolah harian) bergantung kepada keperluan seperti tahap pembelajaran.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jururawat dan lain-lain. UMUM a) Kemudahan asrama disediakan bagi memenuhi keperluan penempatan pelajar.

dan bilangannya dihadkan. ASRAMA PELAJAR/PELATIH/KAKITANGAN Asrama pelajar dan pelatih biasanya dari jenis dormitori sementara sistem dua orang atau seorang sebilik adalah untuk pelajar pusat pengajian tinggi dan kakitangan mengikut gred perkhidmatan. Politeknik dan Institusi Latihan. sistem dua orang sebilik (double room) adalah dibenarkan. b) Bagi Sekolah-sekolah Khas seperti Maktab Rendah Sains MARA dan Sekolah Sukan Negara. Untuk pelajar-pelajar Tingkatan Enam ke atas. Jenis-jenis asrama yang dibenarkan adalah seperti berikut: a) Sistem Dormitori b) Sistem dua (2) orang sebilik (Double Room) c) Sistem seorang sebilik (Single Room) d) Campuran Sistem (a). (b) dan (c) di atas.ASRAMA 86 . d) Bagi pelajar-pelajar Universiti. bagi projek-projek Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Biasa Kerajaan. 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . Kelayakan Institusi a) Pada amnya. katil jenis satu tingkat boleh digunakan. sistem dormitori 8 orang hingga 12 orang sebilik adalah dibenarkan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F11. c) Bagi semua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Rendah. Kolej Jururawat. Bilik-bilik seorang sebilik (single rooms) hendaklah dikhaskan kepada pensyarah jemputan dan pelawat sahaja. sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik hendaklah digunakan. Institut Pendidikan Guru. katil yang digunakan hendaklah dari jenis katil dua tingkat (double decker).

Laluan tersebut perlu dilengkapi dengan pengudaraan dan pencahayaan yang efisyen. Politeknik dan Institut Latihan. 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik rekreasi. Bagi Sekolah Rendah. bilik tetamu. Oleh itu kapasiti dewan makan adalah untuk menempatkan 100% bilangan pelajar. 4. sistem sajian makanan adalah untuk sistem makan serentak. Reka bentuk panjang yang mempunyai laluan dalam di tengah dan bilik-bilik tidur di kiri kanannya adalah reka bentuk paling ekonomik dari segi penggunaan ruang lantai. Sistem sajian makanan adalah berbeza mengikut keadaan. Dewan makan dan dapur hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama. bilik bacaan. pejabat kecil dan suit Warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. Bagi Universiti. 6. Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut : a) Sistem Dormitori BAB 1: BAHAGIAN F . surau. JABATAN PERDANA MENTERI e) Bagi Institusi Latihan di peringkat kebangsaan dan antara bangsa.ASRAMA 87 Edisi Tahun 2008 . Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: a) b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Berpusat 7. Kemudahan-kemudahan pusat bagi asrama seperti bilik air. bilik basuh. sistem kafeteria (selfservice) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. Maktab Latihan. bilik menggosok. g) Kelayakan Institusi ada dinyatakan di dalam Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA. 5. f) Bilik-bilik seorang (single rooms) dibenarkan bagi menampung pelatihpelatih khas antara bangsa atau bagi tujuan Pensyarah-pensyarah Pelawat sahaja. campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik adalah dibenarkan mengikut kelayakan. Sekolah Menengah Biasa dan Sekolah-sekolah Khas.

00 m.1. Seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira bergantung kepada sistem sajian.400 orang Bagi jumlah 401 orang ke atas . sama ada serentak atau beratur (queue system). iii. ii. ii.4. p.25 m. seorang . Kemudahan-kemudahan pusat yang boleh disediakan adalah seperti berikut:a) Dewan Makan i.9.20 m.14. p. seorang .1. Bagi jumlah 100 orang ke bawah . 10.50 m. seorang . seorang . b) Dapur/Persediaan i.0.15.0.20 m. Pelajar Kakitangan Campuran (i) dan (ii) di atas . seorang Bagi jumlah 101.00 .8. p. p.00 -1.75 m. Jika sistem beratur digunakan.40 m. iii. Pelajar Pelatih Kakitangan Sokongan . p. p. iii.ASRAMA 88 . ii. p. ii. Sebilangan bilik-bilik asrama dan kemudahan bilik air yang mematuhi keperluan OKU boleh disediakan mengikut kehendak seperti di dalam BAB 7: – GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. seorang b) Sistem Dua (2) Orang Sebilik i. iii. seorang 8. p. seorang .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang sirkulasi adalah sebanyak 25% dan ruang Mekanikal dan Elektrik adalah sebanyak 10% dari keluasan bilik tidur dan ruang-ruang sokongan lain.40 m. p. Pelajar Pelatih . seorang c) Sistem Seorang Sebilik i.50 m.75 m. p. seorang .40 m. p. seorang . 14 hingga 20 orang sebilik 8 hingga 12 orang sebilik 4 hingga 6 orang sebilik .00 m.95 m. hanya 65% daripada jumlah pelajar/pelatih akan dikira untuk mendapatkan keluasan ruang lantai dewan makan. seorang .00 m. ii. 9. p.11. Seorang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . JABATAN PERDANA MENTERI i. p. p.8.4.1.0.0.

Bilik air untuk kemudahan OKU hendaklah disediakan mengikut keperluan piawaian MS: 1184 – 2002 dan lain-lain piawaian kebangsaan. surau. Mana-mana komponen keluasan yang tidak diperlukan atau tidak akan dibina hendaklah dikeluarkan dari jumlah keluasan. hendaklah diperolehi dari Kontrak Pusat. d) Pejabat Sekiranya diperlukan. stor. pejabat kecil dan lain-lain. bilik basuh. Keluasan kasar ruang lantai purata untuk setiap jenis asrama adalah sebanyak 8.ASRAMA 89 . Norma keluasan ruang lantai adalah 0. Kemasan lantai jenis seramik adalah dibenarkan untuk bilik tidur di peringkat Universiti dan Kolej Universiti. c) Rekreasi Ruang ini merangkumi ruang tetamu. 11. bilik permainan. seorang. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . 13. Perabot dan kelengkapan lain yang digunakan hendaklah dari jenis dan piawai yang diluluskan oleh Kerajaan dan di mana terdapat. norma keluasan ruang lantai adalah 0. 14.40 m. p. seorang. bilik bacaan. 12.80 m. ruang jemuran dan lain-lain ruang disediakan mengikut keperluan projek. bilik tv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira adalah sama seperti dewan makan. p. p. e) Bilik Air dan Ruang-ruang Lain Bilik air. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. seorang untuk sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik. p. kedai. Contoh perkiraan keluasan ruang lantai adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat berikut.95 m.40 m. seorang.

/pelajar 980 pelajar x 1.40 m.40 m. p.ASRAMA 90 ./pelajar = 3. JABATAN PERDANA MENTERI Contoh Perkiraan Keluasan Kasar Ruang Lantai Untuk Asrama Sekolah Rendah Dengan 980 Orang Pelajar Berdasarkan Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA. p.920.00 m. = 6. p. p./pelajar = 3.40 m. p. p. p. p. = = 931./pelajar 980 pelajar x 8./pelajar 980 pelajar x 0. 392.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./pelajar 980 pelajar x 0.330. p. p. = 8.615.00 m. p.95 m. = = = = = 931./pelajar 980 pelajar x 6. p.00 m./pelajar 980 pelajar x 0.00 m. p.75 m. p.00 m.920.372./pelajar 980 pelajar x 1. p.00 m./pelajar 980 pelajar x 0. 392. p.00 m./pelajar 980 pelajar x 0.00 m.00 m./pelajar 980 pelajar x 0./pelajar 980 pelajar x 0.372.40 m.5 m.95 m.95 m. 931. 392.00 m.40 m. p.00 m. kelayakan asrama yang dibenarkan ialah sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik. Bilik Air dan lain-lain Ruang Legar Jumlah - = 1.00 m. p.00 m. p. p.00 m.00 m. p.40 m. p. Perkiraan keluasan kasar ruang lantai dengan semua kemudahan sokongan disediakan ialah : Bilik Tidur Dewan Makan Dapur Bilik Rekreasi Pejabat - 980 pelajar x 4. Sekiranya dewan makan. p. p. p. p. Bilik Air dan lain-lain Ruang Legar Jumlah - = 1. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . 392. dapur dan pejabat tidak diperlukan ataupun telah dibina di dalam fasa terdahulu maka perkiraan keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut : Bilik Tidur Bilik Rekreasi 980 pelajar x 4.

seorang 6 30. bilik tetamu. bilik bacaan. Seperti juga asrama pelajar/pelatih. p.53 Pegawai Gred 54 ke atas 20. Secara amnya asrama pegawai menyediakan kemudahan penginapan bagi pegawai-pegawai di dalam Gred 41 ke atas. p. 3. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: a) b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Pusat 4.00m. bilik menggosok. 6. Sistem kafeteria (self-service) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. Ia menempatkan peserta-peserta kursus dalam perkhidmatan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan menggunakan campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik. seorang 6 5. 7. dewan makan dan dapur bagi asrama pegawai hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama. Butiran kelayakan institusi dan kemudahan-kemudahan asrama ada dinyatakan di dalam Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA yang berikut. surau.keluasan telah mengambil kira ruang bilik air BAB 1: BAHAGIAN F .ASRAMA 91 Edisi Tahun 2008 . pejabat kecil dan suit warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama pegawai. bilik rekreasi. _____________________________________________________________________ Nota: 6 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Keluasan bilik tidur berpandukan Sistem Seorang Sebilik yang dibenarkan adalah seperti berikut: a) b) Pegawai Gred 41 . Kemudahan-kemudahan pusat seperti bilik basuh/laundri. 2.00m. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F2- ASRAMA PEGAWAI 1.

00 30.60 1 Tingkat X X X X X X X X 7.80 18.40 0.40 1.40 10.05 1 Tingkat X X X X X X X X X P E R A B U T & X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org.50 15.40 0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./bilik) X X (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 Jenis Asrama Sekolah Rendah Sek.95 25.00 K E L U A S A N K E L E N G K A P A N 0.00-1.95 14. p.00 (ii) Kakitangan: 1. seorang) Jenis Katil Loker Almari Baju Meja Kerusi Setee Tilam Bantal Selimut Cadar Sarung Bantal K E L A Y A K A N I N S T I T U S I (a) 14-20 (org.20 X 14.80 2 Tingkat X X 4.95 0.35 1.20 (iii) > 400 orang: 0.95 0. p.90-17.40 0.95 0.40 9. p.95 (i) < 100 orang: 0.40 0.40 0.10 8.95 0.40 2.40 0.90 24.40 2.00* 4.50 1 Tingkat X X X X X X X X 0.75 0.55 1 Tingkat X 0.ASRAMA 92 .95 0.40 1.95 0.15-30.80 2 Tingkat X 2. p.50-9.65 1 Tingkat X X 8. p.40 0.50 0.45-15. seorang) Bilik Air dan lain-lain (m.20 1 Tingkat X X X X X X X X 5.65 9.95 0.00-1./bilik) X X X (c) 4-6 (org.40 (ii) 101-400 orang: 0. p. Latihan Dalam Perkhidmatan (Kebangsaan/Antarabangsa) Mes dan kuarters transIt Bilik Tidur (m.50-10./bilik) (a) Pelajar (d) Pegawai Gred 54 > X X X X X X X X X X X 8.95 0.90 14. = orang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .95 0.90 14.0-25. seorang) Pejabat (m. seorang) Keluasan Purata (m.90 18.40 3.35 16.4 12.95 0.95 0.85 (i) Pelajar/Pelatih: 0.40 4.20-18.90 30.10 9. p.35-12.25 0.40 8. seorang) Dapur (m.40 44. seorang) Dewan Makan (m. seorang) Bilik Rekreasi (m.55 1 Tingkat X X X X X X X X X X 30. Menengah Rendah/MRSM Sekolah Menengah Atas/MRSM Politeknik/ILP/IKBN/IKM/Matriks Universiti Institut Pendidikan Guru/Kolej Jururawat /Institut Latihan PraPerkhidmatan Inst.40 0.50 43.35 2.75 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org.90 24.40 1.40 0.50 17.75 1 Tingkat X X X 3.80 25.30-24.40 0.25-14. seorang) Jumlah (m. p.70 0. p.95 12.40 0.00 20.45 1 Tingkat X X X X X X X X X X X 11.05 14.40 0.00* (iii) Campuran (i) & (ii): 1. seorang) Ruang Legar (m.65-44.

/bilik) (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org. / bilik) TV Outlet Telefon Pemanas Air Peti Sejuk Lepekan simen Seramik Lepekan simen “Plaster & paint” untuk semua dinding Jubin seramik bergilap setinggi 2100mm Kepingan “Cellulose Fibre (Cement sheet. = bilik Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . = orang blk.. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA (. chipboard)” untuk tingkat teratas & “Plaster & Paint” untuk “concrete soffit” Tingkap ram boleh laras/Tingkap kesmen aluminium “natural anodised” Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas 2 bilik berkongsi 1 blk.samb) (a) 14-20 (org. kongsi 1 blk. air Kipas Seramik “wall paper” “plain plaster ceiling” Flush Door “Attached” Panel Door “Attached” A/C split unit 2 X X X X 6 4 “Bare channel fluorescent fittings” 4 2 2 2 2 A/C split unit “Recess/ surface mounted fluorescent fittings” 2 2 2 X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org./bilik) (c) 4-6 (org.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.ASRAMA 93 . air/ “Common” Kipas Kipas “Common” Kipas 2 blk../bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 41-53 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E M A S A N K E M U D A H A N Lantai Dinding Dinding Bilik Air Siling Tingkap Pintu Bilik Air Pengudaraan Lampu (jenis) Mata Kuasa (bil.

PERPUSTAKAAN METROPOLITAN G3 .PERPUSTAKAAN PEKAN G6 .BAHAGIAN G PERPUSTAKAAN G1 .PERPUSTAKAAN CAWANGAN G5 .PERPUSTAKAAN DESA .PERPUSTAKAAN WILAYAH G4 .PERPUSTAKAAN NEGERI G2 .

kemudahan penyimpanan barang. papan pengumuman dan pintu keselamatan. Ruang Pameran .yang menempatkan tempat membaca serta ruang rujukan bagi pembaca dewasa. d) Ruang-ruang di dalam bangunan perpustakaan boleh dibahagikan seperti berikut: i. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . dan keselamatan bahan. Ruang yang fleksibel. c) Di samping ciri-ciri di atas. ceria dan menarik.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Persekitaran yang selesa. peralatan. Aliran kerja yang sesuai. iii. ii. Ruang Masuk Utama yang menempatkan ruang legar. iii. kakitangan dan pengguna. Reka bentuk yang functional. penyelidik dan kanak-kanak. yang memudahkan penempatan kakitangan dan pengguna di samping memudahkan pergerakan dan penyaluran bahan di dalam bangunan iv. bangunan perpustakaan perlu menimbangkan keperluan dan kehendak-kehendak seperti berikut: i. keperluan dan kemudahan OKU.PERPUSTAKAAN 94 .yang terdiri dari ruang pameran umum dan ruang pameran Buku Baru. ii. iii. fungsi perpustakaan (contohnya sebagai ibu pejabat) dan juga jenis perpustakaan sama ada perpustakaan cawangan. perkembangan teknologi ICT. untuk menampung pertambahan atau perubahan keperluan seperti bilangan koleksi. KEPERLUAN AM REKA BENTUK PERPUSTAKAAN: a) Secara amnya keperluan ruang lantai bagi bangunan perpustakaan bergantung kepada faktor-faktor seperti bilangan pengguna. yang mengambil kira penggunaan ruang yang efisien di samping ukuran ergonomik peralatan dan kemudahan penyenggaraan. desa dan sebagainya. pembaca dan perkhidmatan-perkhidmatan lain. ii. Ruang Pembaca . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G- PERPUSTAKAAN 1. b) Bangunan perpustakaan perlu mempunyai ciri-ciri berikut: i.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

iv.

Ruang Koleksi - bagi berbagai jenis koleksi seperti koleksi negeri/tempatan, koleksi khas, pinjaman (dewasa dan kanakkanak), rujukan (dewasa dan kanak-kanak), terbitan bersiri, bahan bukan buku dan bahan hypermedia, ruang simpanan koleksi (untuk perpustakaan bergerak dan lain-lain), dan bilik stack simpanan tetap;

v.

Ruang Sumber Media - menempatkan ruang kawalan, ruang audio/video, ruang proses (off-air recording, suntingan dan sebagainya), bilik tayangan, bilik rakaman dan ruang

penyelenggaraan bahan media; vi. Ruang Hypermedia - menempatkan ruang bercerita, ruang kreativiti, ruang melihat dan mendengar dan ruang kawalan LAN; vii. Ruang Pemprosesan Data - merangkumi ruang kawalan rangkaian komputer, CPU, Storage device, penyimpanan pita komputer, percetakan berangkai, UPS, stabilizer, terminal dan pengimbas; viii. Ruang untuk Golongan Istimewa – untuk menempatkan peralatan komputer untuk OKU, pencetak braille dan alat membaca bagi pengguna cacat penglihatan; ix. Pejabat – yang menempatkan bilik-bilik dan ruang pejabat kakitangan serta ruang-ruang sokongan; x. Ruang Sirkulasi – untuk kaunter dan laluan, tempat simpan borang, troli, mesin fotokopi dan sebagainya; xi. Ruang-ruang lain seperti Ruang Pembaikan Bahan, bilik latihan dan makmal komputer, bilik aktiviti kanak-kanak/remaja, bilik pembelajaran jarak jauh dan tele-conferencing, ruang

pemunggahan barang dan ruang-ruang pilihan (optional) seperti auditorium, kedai buku, taman permainan kanak-kanak, ruang rekreasi dan lain-lain tertakluk kepada keperluan.

2.

NORMA KELUASAN RUANG LANTAI PERPUSTAKAAN Norma ruang-ruang khusus di dalam sebuah perpustakaan adalah seperti berikut: a. Ruang Koleksi i. ii. iii. Buku Majalah dan akhbar Bahan sumber multimedia - 10.0 m. p./1,000 item - 15.0 m. p./1,000 item - 15.0 m. p./1,000 item
95

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

b.

Ruang Perkhidmatan Pengguna i. ii. Kaunter perkhidmatan setempat Komputer serba guna untuk CD-ROM, internet dan pangkalan data iii. Ruang bacaan/rujukan Buku Majalah/surat khabar iv. v. vi. vii. viii. ix. Bilik karel Sistem sirkulasi layan diri Bilik perkhidmatan 24-jam Bilik perkhidmatan kesetiausahaan Bilik perbincangan/serba guna Ruang kemudahan multimedia Bilik persidangan video Bilik tayangan video/cakera padat Bilik video atas permintaan Bilik audio Bilik kawalan peralatan multimedia x. Bilik kawalan komputer - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 2.8 m. p./orang - 1.5 m. p./orang - 5.0m. p./bilik - 2.0 m. p./orang - 40.0 m. p./bilik - 30.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 2.0 m. p./komputer - 10.0 m. p.

c.

Ruang pejabat, ruang kerja dan ruang sokongan lain Sila rujuk BAHAGIAN A: - PEJABAT untuk keterangan lanjut.

d.

Keperluan ruang lantai perpustakaan mengikut jenis-jenis yang diguna pakai adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. Perpustakaan Negeri Perpustakaan Metropolitan Perpustakaan Wilayah Perpustakaan Cawangan Perpustakaan Pekan Perpustakaan Desa - 11,000 m. p. 8,300 m. p. 6,600 m. p. 2,200 – 3,900 m. p. 1,100 – 1,700 m. p. 300 – 750 m. p.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

96

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G1-

PERPUSTAKAAN NEGERI

1.

Perpustakaan Negeri biasanya ditempatkan di Ibu Negeri yang mempunyai jumlah penduduk melebihi 500,000 orang. Norma keluasan lantai bagi sebuah bangunan perpustakaan negeri adalah seperti Jadual 1G-(i).

JADUAL 1G-(i):

JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN NEGERI

BIL
1.0 1.1 1.2 1.3 RUANG PEJABAT

RUANG

LUAS (m. p.)

Bilik Lembaga Pengarah, Pengerusi, Bilik Mesyuarat Dan Bilik Menunggu Urus Setia Jawatankuasa Gerakan Membaca Bahagian Pentadbiran Ruang Pentadbiran Am Kewangan Latihan Pembangunan/ Perkhidmatan Luar Bandar

176 89 71 148 34 263 109

2.0 2.1 2.2 2.3

PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Dewan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi 1,146 2,423 384 149 838 264 30 100 100

3.0 3.1 3.2

PUSAT PEMPROSESAN DAN PENDOKUMENTASIAN BAHAN Bahagian Perolehan Bahagian Katalog 134 263

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

97

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BIL 4.0

RUANG PERKHIDMATAN SOKONGAN Bahagian Pemuliharaan Bahagian Percetakan / Reprografi

LUAS (m. p.)

215 160

5.0

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Ruang kerja, bilik komputer dan stor 119 50 530 90

6.0 7.0 8.0 9.0

Bilik Serba guna Auditorium untuk 300 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik rehat, surau, taska, kedai buku, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal keselamatan, lokar pembaca dan ruang pemunggahan

335 8,220 11,097 Katakan 11,000

JUMLAH KELUASAN RUANG LANTAI
Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi

JUMLAH KESELURUHAN

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

98

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G2-

PERPUSTAKAAN METROPOLITAN

1.

Perpustakaan Metropolitan terletak di bandar-bandar besar di mana jumlah penduduknya di dalam lingkungan 200,000 hingga 500,000 orang. Norma keluasan ruang lantai Perpustakaan Metropolitan adalah seperti Jadual 1G-(ii).

JADUAL 1G-(ii)- JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN METROPOLITAN

BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2

RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran/Kewangan Perkhidmatan Luar Bandar PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi

LUAS (m. p.)

277 69

120

1,192 2,130 514 124 609 216 30

3.0

Bahagian Teknologi Maklumat Ruang kerja, bilik komputer dan stor
84 450 50

4.0 5.0 6.0

Auditorium untuk 250 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik serba guna, surau, taska, kedai buku, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal, lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN RUANG LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN

275

7.0

6,140 8,289 Katakan 8,300

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

99

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G3-

PERPUSTAKAAN WILAYAH

Perpustakaan Wilayah terletak di bandar-bandar di mana jumlah penduduknya di dalam lingkungan 100,000 hingga 200,000 orang. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Wilayah adalah seperti Jadual 1G-(iii). JADUAL 1G-(iii) – BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2

JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN WILAYAH RUANG LUAS (m. p.)

RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran/Kewangan Perkhidmatan Luar Bandar PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Bahagian Perkhidmatan Pengguna 2.3 2.4 Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi
1,003 1,765 490 91 264 114 15 59 50 380 40 110 240 79

Bahagian Teknologi Maklumat Bahagian Percetakan Auditorium untuk 200 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik rehat, surau, taska, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal, lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN

3.0 4.0 5.0

210 4,910 6,628 Katakan 6,600

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

100

) 100 90 714 887 490 96 214 104 15 3.880 3.2 RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.000 hingga 50. JADUAL 1G-(iv) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN CAWANGAN A BIL 1. lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN 170 2. bilik rehat. Perpustakaan Cawangan Jenis A adalah bagi jumlah penduduk antara 50. bilik serba guna.000 orang. kaunter dan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m. lobi.0 2.000 hingga 100.1 2. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Cawangan Jenis A adalah seperti di Jadual 1G-(iv).0 Lain-lain ruang seperti.0 1.PERPUSTAKAAN 101 .000 orang manakala Perpustakaan Cawangan Jenis B pula bagi penduduk seramai 10.888 Katakan 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.900 Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Cawangan Jenis B pula adalah seperti Jadual 1G-(v). bilik pencuci. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G4- PERPUSTAKAAN CAWANGAN Perpustakaan Cawangan terbahagi kepada dua jenis iaitu Jenis A dan B. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .1 2. p. surau.

lobi.0 2.1 2.2 RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN 65 1.PERPUSTAKAAN 102 .630 2. kaunter dan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m.0 Lain-lain ruang seperti. bilik rehat.) 70 60 499 488 279 50 59 50 10 3.200 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .1 2. p. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1G-(v) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN CAWANGAN B BIL 1.200 Katakan 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 1.

0 1. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Pekan Jenis B pula adalah seperti Jadual 1G-(vii).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 hingga 10.230 1.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .700 3.660 Katakan 1.0 Lain-lain ruang seperti. Perpustakaan Pekan Jenis A adalah bagi jumlah penduduk antara 7. lobi. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G5- PERPUSTAKAAN PEKAN Perpustakaan Pekan juga terbahagi kepada dua jenis iaitu Jenis A dan B.) 25 499 264 293 20 40 39 10 40 1.PERPUSTAKAAN 103 . Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Pekan Jenis A adalah seperti Jadual 1G-(vi).000 orang.1 2.000 hingga 7.000 orang manakala Perpustakaan Pekan Jenis B pula bagi penduduk seramai 5. p. JADUAL 1G-(vi) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN PEKAN A BIL 1. kaunter dan pameran PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m.

0 1. p.) 20 359 191 150 20 30 30 40 840 1.100 3. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk. kaunter dan pameran PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1G-(vii) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN PEKAN B BIL 1.0 Lain-lain ruang seperti.PERPUSTAKAAN 104 . lobi.1 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.134 Katakan 1.

0 Ruang lokar pembaca Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Desa Jenis B adalah seperti Jadual 1G-(ix). p.) 10 230 60 183 20 20 20 10 30 20 603 753.PERPUSTAKAAN LUAS (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Norma keluasan ruang lantai Perpustakaan Desa Jenis A adalah seperti Jadual 1G-(viii).7 Katakan 750 3.000 orang.0 1. B dan C. JADUAL 1G-(viii) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN DESA A BIL 1.1 Edisi Tahun 2008 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi BAB 1: BAHAGIAN G .) 10 105 .000 hingga 5.0 1.0 4.0 5. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G6- PERPUSTAKAAN DESA Perpustakaan Desa terbahagi kepada tiga jenis iaitu Jenis A. Perpustakaan Desa menampung jumlah penduduk antara 2. JADUAL 1G-(ix) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN DESA B BIL 1. p.1 2.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m.

) 137 30 125 20 10 20 10 30 20 412 515 Katakan 515 Ruang lokar pembaca Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang laluan JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan bagi Perpustakaan Desa Jenis C adalah seperti Jadual 1G-(x).PERPUSTAKAAN 106 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BIL 2. p.1 2.0 5.0 4.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi PERKHIDMATAN PENGGUNA 3.0 5.0 1.) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .0 Stor Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang laluan JUMLAH KESELURUHAN Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media 71 15 69 10 10 10 30 20 240 300 Katakan 300 5 LUAS (m.0 3.0 4.0 RUANG PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m. JADUAL 1G-(x) – JADUAL KEPERLUAN RUANG PERPUSTAKAAN DESA C BIL 1. p.

SURAU .BAHAGIAN H MASJID H1 .MASJID H2 .

00 m.00 m.1. stor dan ruang legar b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Imam. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN H1- MASJID 1. 3. p.kapasiti maksimum 2% dari jumlah jemaah f) Bilik Khas (Tetamu Kehormat) . Siak. g) Bilik Persediaan (untuk memasak dan menyimpan peralatan) BAB 1: BAHAGIAN H .jenis terbuka .95 m. bangunan masjid juga mempunyai ruang-ruang sokongan perlu.kapasiti maksimum 500 orang e) Ruang Bacaan . Ruang-ruang di dalam masjid boleh dibahagikan seperti berikut: a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat. seorang . Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat sembahyang dan sebagai tempat umat Islam berkumpul dalam majlis-majlis ilmu. seorang .0. 2. Secara amnya. p. tempat wuduk bilik air. kerani/ jurutaip./jemaah c) Bilik Mesyuarat .60 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.85 m. bilik percetakan . p. keperluan ruang masjid perlu dirancang dengan mengambil kira bilangan jemaah di mana masjid tersebut dibina. seorang . menyelesaikan masaalah dan mendengar nasihat/ceramah dan sebagainya. p.Sila rujuk BAHAGIAN A1. p.65.1.kapasiti maksimum 20 orang d) Dewan Syarahan .MASJID 107 Edisi Tahun 2008 . Selain komponen ruang sembahyang.1.PEJABAT .

sila rujuk BAHAGIAN E – KUARTERS 6. p.60 m.1.90 m. seorang . JABATAN PERDANA MENTERI i.0.1.MASJID 108 . iii.0. p. SEKOLAH a) b) Tadika Sekolah Agama . seorang .0./jemaah. p.40 m./pelajar . ii. p.400 orang Bagi jumlah 401 ke atas . Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.34 m. seorang Jumlah keluasan ruang masjid tidak termasuk ruang pentadbiran ialah sebanyak 1. 5. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN H . Semua masjid dan surau hendaklah direka bentuk dengan mengambil kira kaedah pengudaraan semula jadi (natural ventilation)./pelajar Anggaran bilangan pelajar untuk sebuah kelas adalah seramai 35 orang. 4. p.50 m. RUMAH KEDIAMAN KAKITANGAN MASJID Untuk butiran rumah kediaman.75 m.

ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 m. 2. tempat wuduk bilik air.0. p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN H2- SURAU 1.1. p.Sila rujuk BAHAGIAN A1: PEJABAT c) Bilik Persediaan/stor (untuk memasak dan menyimpan peralatan) i.MASJID 109 . Bangunan surau biasanya digunakan khusus untuk tujuan sembahyang dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan sahaja.00 m. Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101. stor dan ruang legar . seorang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN H .0. seorang .75 m.400 orang . p./jemaah b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Imam dan Siak . Ruang-ruang yang dibenarkan di dalam sesebuah surau boleh dibahagikan seperti berikut: a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat.

BAHAGIAN I KEMUDAHAN SUKAN .

orienteering. mountaineering. pemilihan jenis sukan hendaklah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: i. dan boating hendaklah juga digalakkan kerana ia tidak melibatkan banyak perbelanjaan untuk menyediakan kemudahan fizikal. b) Bagi kemudahan-kemudahan sukan yang disediakan untuk tujuan rekreasi. ii. 2. camping out. peluang penglibatan secara berkumpulan (group or mass participation) sama ada kemudahan telah disediakan oleh pihak-pihak lain seperti pihak swasta atau kelab persendirian di kawasan berdekatan. iii. Lawan Pedang. Bola Jaring. latihan atau pertandingan di peringkat kebangsaan/antarabangsa. Sukan luar atau sukan yang melibatkan program alam semulajadi seperti hiking. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 110 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Karate. d) Di dalam mereka bentuk kemudahan sukan. sukan yang digemari ramai sejajar dengan keperluan setempat. perhatian perlulah diberikan kepada pemilihan bahan binaan/spesifikasi peralatan yang tahan lasak. samada untuk tujuan rekreasi. kawasan yang mempunyai keluasan yang memadai dan lokasi yang strategik bagi kemudahan pengguna adalah antara faktor-faktor lain yang perlu diambil kira. kriteria-kriteria berikut hendaklah diambil kira : a) Tujuan kemudahan sukan tersebut disediakan. Futsal. PENYEDIAAN KEMUDAHAN SUKAN Di dalam menimbangkan keperluan kemudahan sukan untuk kegunaan awam. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN I - KEMUDAHAN SUKAN 1. Bola Keranjang. Badminton. Judo. Bola Tampar. jangka hayat yang panjang serta kos yang efektif. dan iv. JENIS-JENIS SUKAN YANG DIUTAMAKAN Antara jenis sukan yang diberi keutamaan dan dibenarkan adalah: a) Sukan Dalaman seperti Angkat Berat. selamat. Gimnastik. kesesuaian dari segi fizikal dan keadaan cuaca c) Peruntukan yang mencukupi. fishing.

Lumba Basikal dan Tenis. d) Menyediakan kemudahan sukan berdasarkan kepada permintaan dan arah aliran semasa. JABATAN PERDANA MENTERI Pingpong. Sila rujuk BAB 7: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. c) Mewujudkan pasukan pengurusan dan penyenggaraan kemudahan yang cekap. Bola Jaring. keperluan bagi OKU hendaklah juga diambil kira. Renang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Hoki. ii. Kos Elakkan kos modal (capital cost) yang tinggi. Olahraga. iii. Skuasy. 4. Boling Padang. 3. Sepaktakraw. penentuan saiz dan bilangan gelanggang atau kemudahan-kemudahan sukan yang dibenarkan adalah mengikut panduan seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 111 . Memanah. KEPERLUAN AM PERANCANGAN KEMUDAHAN SUKAN Di antara keperluan-keperluan am di dalam perancangan kemudahan sukan ialah: a) Penggunaan yang maksimum kepada kemudahan-kemudahan sukan yang sedia ada untuk mengelakkan pembaziran. Lokasi - Lokasi yang strategik supaya mudah dikunjungi ramai. Renang. b) Sukan Luaran seperti Bola Sepak. Futsal. Bola Keranjang. Ragbi. b) Meningkatkan penggunaan kemudahan dengan mengadakan lebih banyak program-program sukan dan rekreasi. Reka bentuk - Memastikan reka bentuk memenuhi keperluan dan tujuan ia disediakan. Taekwando. e) Di dalam merekabentuk bangunan-bangunan kemudahan sukan perkaraperkara berikut perlu diutamakan: i. Tinju dan Wushu. Tenpin Bowling. f) Di dalam menyediakan kemudahan sukan. Bola Tampar. KELAYAKAN DAN PENENTUAN PIAWAIAN Berdasarkan kepada kriteria dan keutamaan jenis sukan di atas.

000 penonton. Ia dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan menengah harian. Ianya dilaksanakan. Ianya di laksanakan di peringkat sekolah sukan. g) Kompleks Sukan . politeknik. c) Mini Stadium . JABATAN PERDANA MENTERI a) Gelanggang Luar .000 penonton. universiti. jenis Ianya gelanggang tempat dilaksanakan di peringkat negeri dan persekutuan dengan kapasiti 5. institut.Mengandungi dewan serba guna. negeri dan persekutuan. mukim dan daerah.Mempunyai beberapa jenis gelanggang di luar bangunan. sekolah sukan. di peringkat negeri dan persekutuan. Ianya dilaksanakan di peringkat pusat latihan. mukim dan daerah (pusat komuniti).Mengandungi Stadium Tertutup. e) Stadium Tertutup - Sebuah dewan dan yang mempunyai duduk beberapa penonton. astaka untuk penonton dan gelanggang luar. Ianya dilaksanakan di peringkat daerah dengan kapasiti 500 penonton. universiti. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 112 . mukim dan daerah.Mengandungi trek olahraga. institut. universiti. h) Kolam Renang . d) Stadium Terbuka . padang bolasepak. universiti sukan. Ianya dilaksanakan di peringkat negeri dan persekutuan dengan kapasiti 40. Ianya dilaksanakan di peringkat sekolah menengah. padang bola sepak dan astaka untuk penonton. institut. pusat latihan. f) Mini Kompleks Sukan . sekolah sukan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sekolah menengah berasrama penuh. pusat latihan. Stadium Terbuka dan/atau Kolam Renang.Mengandungi padang bola sepak dan astaka untuk penonton.Mengandungi sebuah kolam utama dan kolam terjun. politeknik. b) Dewan Serba Guna - Sebuah dewan yang mempunyai beberapa jenis gelanggang. politeknik.

Rujukan juga boleh dibuat melalui Majlis Sukan Negara (MSN). JABATAN PERDANA MENTERI 5. ii. b) Kemudahan yang disediakan dan ukuran adalah tertakluk kepada:i. c) Bagi tujuan perancangan. spesifikasi bagi gelanggang dan padang permainan adalah seperti Jadual 1I-(i) hingga Jadual 1I-(xxv) di muka surat berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 113 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. SPESIFIKASI GELANGGANG PERMAINAN a) Semua ukuran gelanggang yang mengadakan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa hendaklah merujuk kepada piawaian yang telah diluluskan oleh badan sukan antarabangsa yang berkenaan. kebangsaan dan antarabangsa. objektif kemudahan sukan tersebut disediakan. dan perubahan mengikut perkembangan sukan di peringkat negeri.

0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Kayu plywood dan getah yang keras 200 – 500/ N/A N/A 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 114 .5m Tinggi platform. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.1.0 x 1.0 x 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1.5m Zon bebas.1.(i) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Angkat Berat i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Angkat Berat Malaysia International Weightlifting Federation (IWF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Ukuran platform - Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Ukuran platform 4.0 x 1.5m Zon bebas.0 x 4.5m Tinggi platform.0m Kayu plywood dan getah yang keras 1000 – 1500 lux Saiz (L x W x H) N/A N/A 4.1.

1m (maksimum) -termasuk tempat penonton Jarak Gelanggang Ke Dinding 2.2m daripada garis akhir 15.Kayu Parket Jenis Permukaan Di luar.4 x 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.4 x 8.4 x 6.4 x 6.Kayu Parket Di luar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.tiada tempat penonton Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas ukuran gelanggang: 13.1 x 7.2m daripada garis akhir Zon bebas.6m Persatuan Badminton Malaysia (www.1m.lepaan simen 2.my) International Badminton Federation (IBF) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas ukuran gelanggang: 13.0-5.Rubberized Mat/ Sports Flooring * Padang/Gelanggang * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 115 .6m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas ukuran gelanggang: 13.1m Keseluruhan gelanggang: Saiz (L x W x H) Zon bebas.1 x 7.(ii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Badminton i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas ukuran gelanggang: 13.1m Ukuran Dewan Pertandingan: 46.0x 9.1m Keseluruhan gelanggang: 15.8m termasuk meja pengadil Di dalam.1m Ukuran Dewan Latihan: 34.0m Di dalam.5m Di dalam.0 x 30.lepaan simen 3.bam.8 x 21x 9.0-2.0-2.4 x 6.5m Di dalam.org.Kayu Lapis Berspring/ Rubberized Mat Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: 300 – 500 lux 300 – 500 lux 300-500/1200 lux 1200 lux 3.4 x 8.

5m Keseluruhan gelanggang: 36.05m Persatuan Bola Jaring Malaysia International Federation Netball Association (IFNA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.6 x 21.3.05m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.lepaan simen/ Acrylic Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 75 .lepaan simen Jenis Permukaan Di dalam.5 x 15.200 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 116 .6 x 21.3m Jarak zon bebas keliling gelanggang.6 x 21.(iii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Jaring i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 30.Papan Lapis Berspring Di luar.6 x 21.lepaan simen/ Acrylic Di Luar:75 – 200/ 500 lux Di Dalam:750 – 1000/ 1000 .5 x 15.05m Padang/Gelanggang Di Luar: 75 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.Papan Lapis Berspring Diluar.25m Saiz (L x W x H) Keseluruhan gelanggang: 36.35m Di luar.35 x 8.3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.5m Keseluruhan gelanggang: 36.25 x 7.200 lux Di Dalam: 750 – 1000 lux Di dalam.6 x 21.35m Di Luar: Keseluruhan gelanggang: 36.Kayu Parket/ Papan Lapis/ Sports Flooring * Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.35m Jarak zon bebas keliling gelanggang.25 x 7.3.5m Keseluruhan gelanggang: 36.1500 lux Di Luar: 500 lux Di Dalam: 1000 – 1500 lux Di dalam.25 x 7.5 x 15.3m Jarak zon bebas keliling gelanggang.5 x 15.35 x 8.

200 lux Di Dalam: 1000 lux Di Luar: 75 – 200/ 500 lux Di Dalam: 1000/ 500 lux Di Luar: 500 lux Di Dalam: 1500 lux Di dalam.malaysia.0m Jarak antara penonton dengan garisan zon bebas.1m Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 26.0m Jarak zon bebas.2.0 x 14.basketball.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 28.0 x 15.200 lux Di Luar: 75 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Jarak antara penonton dengan garisan zon bebas.Papan Lapis Berspring/Sports Flooring* Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 28.0 x 7.0 x 14.Lepaan Simen Berspring Diluar.0 x 15.0m Padang/Gelanggang * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 117 .0m Keseluruhan gelanggang: Saiz (L x W x H) 30.1 x 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1 Di dalam.1 x 18.(iv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Keranjang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 26.5.1 x 18.Lepaan Simen Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 75 .1m Persatuan Bola Keranjang Malaysia (www.com) International Basketball Federation (FIBA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 26.2.Papan Lapis Jenis Permukaan Diluar.0 x 7.0m Jarak zon bebas.0m Keseluruhan gelanggang: 30.5.0 x 14.0 x 7m Keseluruhan gelanggang: 30.Papan Lapis Berspring Di dalam.

0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 18.Papan Lapis Berspring Diluar.mava.0m Padang/Gelanggang Garisan belakang dengan Jarak Gelanggang Ke Dinding 3.0m (minimum Diluar.5.1500 lux 1000 Di dalam.0 x 9.my) Federation International de Volley Ball (FIVB) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam/ Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 18.0m sekeliling dinding.0m (minimum) Garisan tepi dengan dinding.0m sekeliling 3.0m Persatuan Bola Tampar Malaysia (www. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.lepaan simen Jenis Permukaan Di dalam.Papan Lapis Berspring/ Sports Flooring * Di Dalam: 1000 .8.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 18.lepaan simen Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 1000 lux Di Dalam: 1000 lux Di Dalam: 1000/ .0 x 9.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Papan Lapis Berspring Di dalam.1500 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 118 .0m sekeliling 3.0 x 9.org.(v) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Tampar i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Saiz (L x W x H) Asas ukuran gelanggang: 18.0 x 9.

0 x 90.0 x 75.00m (minima) 82.0 x 64.0m (maksima Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas saiz padang: 90.0 x 90.0m (minima) 120.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.fam.0m (minima) 100.my) The Federation Internationale de Football (FIFA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas saiz padang: 90.0m (maksimum) Padang/Gelanggang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 119 .0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.8 x 45.0 x 64.66m (minima) Saiz (L x W x H) 88.0 x 90.0 x 75.25 x 42.0 x 56.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 76.0m (maksima) Persatuan Bola Sepak Malaysia (www.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0 x 45.0m (minima) 120. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (minima) 100.org.0m (minima) 100.0 x 45.0m (maksima Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas saiz padang: 90.77m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 71.91 x 45.0 x 50.16m (minima) 97.0 x 75.0 x 56.0 x 45.5m (minima) 91.(vi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Sepak i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Bawah 11 & 12 Tahun: Asas saiz padang: 68.0m (minima) 120.77m (maksima) Bawah 13 & 14 Tahun: Asas saiz padang: 72.0 x 64.46 x 49.0 x 62.

16m (minima) 126.5m (minima) 120.2000 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1500-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 120 .0m (maksima) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750/ 1500 .0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 93.0 x 90.0 x 45.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI Bawah 17 & 18 Tahun: Asas saiz padang: 90.0 x 96.66 x 49.

8m Rumput Biasa Tiruan Saiz (L x W x H) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 300-500 lux 300-500/ 1200 lux 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 121 .0 x 40.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).0 x 34. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 34.5m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 300-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Padang Segiempat Sama: 34.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).5m Rumput Biasa Tiruan Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Padang Segiempat Sama: 40.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).0 x 34.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.5m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Padang Segiempat Sama: 34.(vii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Boling Padang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Lawn Bowls Malaysia Lawn Bowls Internationall (LBI) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Padang Segiempat Sama: 34.

0 x 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (maksima) 2.0 x 25.0 x 25.0 x 15.0m (minima) 3.0m (maksima) Di dalam.0m (minima) 3.0m (maksima) 2.Kayu Parket Di Luar.0m (minima) 42.0m (minima) 3.0m (minima) 42.0m (maksima) 2.Sports Flooring* Saiz (L x W x H) Jarak Antara Gelanggang Dan Dinding Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: 1000 –1200 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 122 .0 x 25.0 x 25m (maksima) 2.(viii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Futsal i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Futsal Malaysia Federation Internationale de Football Association (FIFA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas ukuran gelanggang: 25.Kayu Parket 300 – 500/ 1000 -1200 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas ukuran gelanggang: 38.0m (maksima) Di dalam.0m (maksima) Di Dalam.0m (minima) 42.0 x 15. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (maksima) Di Dalam.0 x 15.0m (minima) 42.Lepaan Simen 300 – 500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas ukuran gelanggang: 25.Lepaan Simen 300 – 500 lux Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas ukuran gelanggang: 25.0m (minima) 3.Kayu Parket Di Luar.

0m (termasuk zon bebas) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Gimrama Ukuran gelanggang: 18.(ix) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Gimnastik i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Gimnastik Malaysia International Gymnastic Federations (FIG) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Gimrama Ukuran gelanggang: 18. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 40.0 x 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (termasuk zon bebas) Artistik Ukuran gelanggang: 34.0 x 18.0 x 40.0 x 18.0 x 8.0 x 8.0 x 8.0m (termasuk zon bebas) Jarak antara gelanggang dengan penonton.0m Saiz (L x W x H) -N/A -N/A Artistik Ukuran gelanggang: 34.0m (termasuk zon bebas) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah -N/A Papan Lapis Berspring & N/A -N/A Polyethylene foam mat 1500 lux Papan Lapis Berspring & Polyethylene foam mat 1500 lux -N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 123 .4.

0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m – 5.4 x 55.0m – 5.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Rumput Tiruan Saiz (L x W x H) Jarak Antara Ukuran Asas Padang Dan Hujung Padang Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 200-500/ 1000 .0m – 4.4 x 55.0m – 4.4 x 55.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m – 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m – 5.0m – 4.(x) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Hoki i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Hoki Malaysia International Hockey Federations (FIH) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Asas Padang 91.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Asas Padang 91.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Rumput Tiruan Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Asas Padang 91.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Asas Padang 91.2000 lux 1000-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 124 .0m – 5.4 x 55.

0 x 8.0m Zon bebas3.0 x 8.1800 lux Tatami Mattress 1500-1800 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 125 .0 – 10.0m Zon bebas3.0m Saiz (L x W x H) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500/ 1500 .0 x 8. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 – 16.0m (minimum) Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Gelanggang 8.0 – 10.0 x 8.0m (minimum) Dewan Kejohanan: Keseluruhan gelanggang: 14.0 -10.(xi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Judo i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Judo Malaysia International Judo Federations (IJF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Gelanggang 8.0m (minimum) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Gelanggang 8.0 -10.0 – 10.0 – 16.0m Zon bebas3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (minimum) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Gelanggang 8.0m Zon bebas3.0 – 10.0 -10.0 x 14.0m Jarak antara gelanggang: 3.0 -10.

0m Zon bebas.2.2.2.0 x 12.0 x 8.0 x 8. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 8.(xii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Karate i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Karate Malaysia World Karate Federations (WKF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0 x 12.0m Kata Saiz Gelanggang 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (asas) 12.0m – termasuk zon bebas Saiz (L x W x H) Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0m Zon bebas.0m Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0m Zon bebas.2.0 x 8.0m Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0m (asas) 12.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0m – termasuk zon bebas Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500/ 1200 lux Tatami Mattress 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 126 .0 x 8.0 x 8.0m Zon bebas.0 x 8.2.0 x 8.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kumite Saiz Gelanggang 8.0m Zon bebas.2.0m Zon bebas.

(xiii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Lawan Pedang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Lawan Pedang Malaysia International Fencing Federations (FIE) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Strip: 14.5m Jarak Antara Strip.0 x 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.5m Jarak Antara strip dengan zon pengadil.0 x 0.0 x 7.3.5 x 0.0 x 2.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Aluminium Sheet Strip 300-500/ 1000-1500 lux Aluminium Sheet Strip 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 127 .25m Bilangan Strip: Saiz (L x W x H) N/A N/A 20 (minimum) Saiz gelanggang termasuk zon bebas (1 strip): 22.4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.25m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kejohanan Dunia: Dewan Kejohanan: Saiz strip: 18.

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I. 70.(xiv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Memanah i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Memanah Malaysia International ArcheryFederations (FITA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Jarak: 90.0m.0m. 30.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah. 40.5. 60. 50.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500/1000-1200 lux N/A N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 128 .0m. 30.0m.5. Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Jarak: 90. 60. 70.0m. 40.0m.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1000-1200 lux Saiz (L x W x H) N/A N/A 50.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah.0m.0m.0m.0m.

0m. 40.0m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.135m Lontar Tukul Besi80. 30.0m Saiz (L x W x H) 25. 50. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1. 60.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah.2.0m.2.5.22m antara ruang Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.22m antara ruang Lontar Peluru- Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Jarak: 90.0m.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1. 70.0m radius Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 129 .22m antara ruang Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.0m radius Saiz bulatan kawasan balingan.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.0m radius Saiz bulatan kawasan balingan.0m.(xv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Olahraga i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) International Association of Athletics Federations (IAAF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.135m Lontar Cakera80.

0 x 5.0m tempat jatuh Axonopus Compressus (Rumput Biasa) Axonopus Compressus (Rumput Biasa) PU Sintetik trek (sistem sandwich) PU Sintetik trek (Full PU Sintetik Sistem/ sistem sandwich) 1000-2000 lux Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 300-500 lux 300-500 lux 300-500/ 1000-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 130 .20.0m Lompat BergalahJarak.7.0 x 5.0m – 58.0m radius Lompat TinggiKeluasan diperlukan.0 x 3.8.0m – 45.0m .0m termasuk tempat jatuh 7.53.0 x 9.40. JABATAN PERDANA MENTERI Saiz bulatan kawasan balingan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m .2.5m Lontar Lembing95.0m tempat jatuh Lompat Kijang/JauhJarak.

52m Gelanggang permainan: Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz meja permainan: 2.74 x 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Kayu Parket Kayu Parket Kayu Parket/ Rubberized Mat 500-800/ 1000-1500 lux Rubberized Mat 500-800 lux 500-800 lux 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 131 .0 x 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.74 x 1.0 x 8.52m Gelanggang permainan: 16.74 x 1.0 x 6.0 x 6.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz meja permainan: 2.74 x 1.52m Gelanggang permainan: 12.(xvi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Ping Pong i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Ping Pong Malaysia International Table Tennis Federations (ITTF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz meja permainan: 2.0m Minima meja permainan: 4 bilangan Saiz (L x W x H) 12.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kejohanan Olimpik/Dunia Dewan Kejohanan: Saiz meja permainan: 2.52m Gelanggang permainan: 12.

0 – 68.0 x 59.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas saiz padang: 88.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 104. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 55.org.0 x 55.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 128.0 x 59.0 x749.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1000-1500 lux Saiz (L x W x H) Keseulruhan padang termasuk zon bebas: 104.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500/ 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 132 .0 x 55.0 – 68.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas saiz padang: 88.0 – 100.0 x749.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas saiz padang: 88.0 – 100.mru.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 128.0 x 55.(xvii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Ragbi i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Ragbi Malaysia (www.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.my) International Rugby Board (IRB) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas saiz padang: 88.

0 x 25.5m Saiz kolam terjun: 25.0 x 25.(xviii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Renang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Renang Amatur Malaysia International Swimming Federation (FINA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz kolam: 50.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.2.000 Saiz (L x W x H) N/A N/A Saiz kolam terjun: 25.0m 8 lorong dengan setiap lorong berjarak 2.0 x 25.0m Kedalaman.1.5.0 x 25.0m Kedalaman.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Concrete and Tile 200-500/ 1000-1500 lux Concrete and Tile 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 133 .5m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz kolam: 50.0m Kedalaman. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Kedalaman5.2.0m 8 lorong dengan setiap lorong berjarak 2.0m (minimum) Kejohanan Terjun: Minimum Tempat duduk penonton.

3.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Zon Bebas.3.Kayu Parket/ Rubberized Mat 300-500/1000-1500 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz gelanggang: 6.Sports Flooring* / Rubberized Mat 1000-1500 lux Saiz (L x W x H) Zon Bebas.1 x 13.Kayu Parket Diluar.42 x 8.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz gelanggang: 6.0m Zon Bebas.lepaan simen 300-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz gelanggang: 6.42 x 8.1 x 13.3.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di dalam.3.1 x 13.42 x 8.(xix) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Sepaktakraw i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Sepaktakraw Malaysia International Sepak Takraw Federation (ISTAF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz gelanggang: 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.lepaan simen 300-500 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 134 .42 x 8.1 x 13.Kayu Parket Diluar.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.0m Zon Bebas.

64m Beregu Saiz gelanggang: 9.0 x 5.4 x 8.0 x 5.4 x 8.75 x 7.0 x 5.62 x 8.75 x 7.64m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Perseorangan Saiz gelanggang: 9.0 x 5.75 x 6.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.75 x 6.0 x 5.com) The World Squash Federation (WSF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Perseorangan Saiz gelanggang: 9.75 x 6.0 x 5.0 x 5.64m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Perseorangan Saiz gelanggang: 9.75 x 7.64m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Kayu Parket 300-500 lux Kayu Parket 300-500 lux Papan Lapis Berspring 300-500/ 1200 lux Papan Lapis Berspring 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 135 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 5.75 x 6.62 x 8.4 x 8.64m Kejohanan Dunia: Minima 10 gelanggang Saiz (L x W x H) Beregu Saiz gelanggang: 9.(xx) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Skuasy i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Skuasy Malaysia (www.4 x 8.64m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Perseorangan Saiz gelanggang: 9.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.62 x 8.75 x 7. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.62 x 8.malaysiasquash.

0 x 12.0 x 12.0 x 12.0 x 12.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 200-500/ 750-1200 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.mta.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 136 .my) World Taekwondo Federation (WTF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Keseluruhan Gelanggang Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.com.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 750-1200 lux Saiz (L x W x H) Pertandingan: 12. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(xxi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Taekwondo i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Taekwondo Malaysia (www.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 200-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.

mtbc. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.(xxii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tenpin Boling i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Tenpin Boling Malaysia (www.org.my) World Tenpin Bowling Association (WTBA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Lorong: Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Lorong: 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Papan Kayu Sintetik (polyurethane) 300-500/1000-1200 lux Papan Kayu Sintetik (polyurethane) 1000-1200 lux N/A N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 137 .0m 24 bilangan lorong Saiz (L x W x H) N/A N/A 1.05 x 18.05 x 18.

05m Di Luar. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.lepaan simen Garisan belakang dengan dinding.48m Garisan tepi dengan dinding.97m Persatuan Lawn Tenis Malaysia (www.77 x 10.97m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Luar Saiz gelanggang: 23.Rumput Tiruan/ Acrylic Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Di Luar: 300-500 lux Di Luar: 300-500 lux Di Luar: 300-500/ 750-1500 lux Di Luar: 750-1500 lux Di Dalam: 750 lux Padang/Gelanggang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 138 .3.(xxiii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tenis i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar Saiz gelanggang: Saiz (L x W x H) 23.4m Garisan tepi dengan dinding.05m Di Luar .6.3.77 x 10.3.66m Di Dalam .3.lepaan simen Jenis Permukaan Garisan belakang dengan dinding.48m Garisan tepi dengan dinding.77 x 10.5.ltam.my) International Tennis Federation (ITF) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Luar Saiz gelanggang: 23.97m Jarak Antara Gelanggang Dan Dinding Garisan belakang dengan dinding.97m Di Luar Saiz gelanggang: 23.5.Rumput Tiruan/ Acrylic Garisan belakang dengan dinding.77 x 10.5.97m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam Saiz gelanggang: 23.77 x 10.48m Garisan tepi dengan dinding.Rumput Tiruan/ Acrylic Di Luar .org.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.05m Di Luar .

9 x 4.1 x 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.1m (Kejohanan Dunia) Ketinggian platform1.9 x 4.9m (minima) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Ukuran Gelanggang: 4.(xxiv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tinju i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Tinju Amatur Malaysia (PTAM) Amateur International Boxing association (AIBA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Ukuran Gelanggang: 4.9m (minima) 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.22m Saiz (L x W x H) N/A N/A Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Papan Lapis Sintetik 500/ 1000-1500 lux Papan Lapis Sintetik 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 139 .

0m zon bebas) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m (1.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0 x 14.0m (1.0m zon bebas) Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m Tatami Mattress 200-500 lux 6.0m zon bebas) Jarak Antara 2 Gelanggang Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (2.(xxv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Wushu i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Wushu Malaysia The International Wushu Federation (IWF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m Tatami Mattress 200-500 lux 6.0 x 8.0m (2.0m (1.0m (2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Tatami Mattress 1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 140 .0 x 14.0 x 8.0 x 8.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0m (2.0m (1.0 x 8.0m zon Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m zon bebas) Saiz (L x W x H) bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0 x 14.0 x 14.0m Tatami Mattress 200-500/ 1500 lux 6.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.

Jenis ini dapat memuatkan enam gelanggang badminton atau dua gelanggang bola keranjang atau satu gelanggang bola jaring atau satu gelanggang futsal. PEMBINAAN STADIUM TERBUKA a) Pembinaan stadium terbahagi kepada tiga (3) jenis: i. Ianya dapat memuatkan tiga gelanggang badminton atau satu gelanggang bola keranjang. (maksimum). dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 960. PEMBINAAN DEWAN SERBA GUNA a) Bangunan dewan serba guna adalah bagi permainan sukan untuk rekreasi di mana kemudahan tempat duduk penonton tidak disediakan. stor. 7. Jenis Separuh - Berbumbung di bahagian tempat Terbuka duduk sekeliling sahaja.00 m. ii. p. Jenis Terbuka dengan Astaka Berbumbung di ruang tempat duduk orang kenamaan sahaja. Jenis 3-gelanggang badminton dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 1. p. Jenis Tertutup Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 141 . b) Ianya terbahagi kepada tiga jenis: i. Jenis 6-gelanggang badminton dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 2.620. Jenis 2-gelanggang badminton. iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 6. p.700.00 m. (maksimum). iii. tempat persalinan. bilik air.00 m. ruang legar dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik dibenarkan. (maksimum). c) Hanya ruang sokongan asas seperti pentas. ii. Keluasan yang dinyatakan di atas telah mengambil kira ruang-ruang sokongan asas ini.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b) Bagi projek kemudahan sukan awam. Ruang tempat duduk ruang tempat duduk sebenar dan ruang legar. norma keluasan ruang lantai adalah berdasarkan kepada jumlah bilangan tempat duduk yang akan disediakan. Stadium Jenis Separuh Terbuka/Tertutup - teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis (tetap) bucket upholstered - jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) - jenis bleachers (manual atau automatic)/ retractable Jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini adalah bergantung kepada peruntukan dan fungsinya. contohnya Stadium Negara dan Kompleks Sukan Negara. e) Di dalam merekabentuk dan merancang saiz sesebuah stadium. Stadium Jenis Terbuka teres konkrit teres PVC (plastik) teres propylene ii. f) Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sesebuah stadium adalah terbahagi kepada ruang-ruang berikut : i. hanya stadium jenis terbuka dibenarkan. d) Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium adalah seperti berikut : i. c) Stadium jenis separuh terbuka hanya dibenarkan di peringkat Persekutuan/Kebangsaan sahaja. BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 142 Edisi Tahun 2008 .

80 m.85 m. - ruang sokongan asas ini boleh ditambah dengan ruang sokongan lain seperti bilik mesyuarat. tempat persalinan. Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jenis sukan dan ukuran gelanggang sukan tersebut. surau dan ruang legar jika diperlukan. pejabat kecil. bilik rawatan. g) Norma keluasan ruang lantai bagi sebuah stadium terbuka adalah sebanyak 1. p. iii.60 m./tempat duduk 8. bergantung kepada kepentingannya. p. p. ruang-ruang tv/radio. PEMBINAAN STADIUM TERTUTUP a) Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah stadium tertutup terbahagi kepada : i. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 143 . p. bilik wartawan/akhbar. Ruang sokongan Merupakan ruang asas seperti seperti stor. Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jumlah gelanggang dan jenis gelanggang yang akan disediakan. p.85 m. bilik air.45 m. ruang legar dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. ruang orang kenamaan./tempat duduk 1./tempat duduk dan dirancang dengan pengagihannya seperti di bawah: Ruang tempat duduk 0./tempat duduk Ruang sokongan Jumlah - 0./tempat duduk Ruang permainan/gelanggang - 0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI ii.

bilik air. Ruang gelanggang mengikut ukuran gelanggang piawai ii. ruang orang kenamaan.8 m. p. Ruang tempat duduk bergantung kepada cadangan muatan yang dirancang. b) Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium tertutup adalah seperti berikut :teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis bucket upholstered (tetap) jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) jenis bleachers (manual atau automatic)/ retractable Bagaimana pun. Gelanggang lain hendaklah mengikut keperluan sukan. bilik wartawan/akhbar. c) Norma keluasan ruang lantai bagi stadium tertutup adalah seperti berikut: i. jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini bergantung kepada peruntukan yang ada dan fungsinya. tempat persalinan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - saiz maksimum stadium tertutup hendaklah boleh memuatkan lapan (8) buah gelanggang badminton atau tiga (3) buah gelanggang bola keranjang. bilik mesyuarat. Ruang Sokongan seperti stor. Ruang legar. iii. iv. ii. Ruang tempat duduk - 0. ruangruang tv/radio. pejabat kecil./ tempat duduk Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 144 . surau dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. - norma yang digunakan ialah 30% dari jumlah muatan penonton/pelatih.5 hingga 0.

d) Jumlah keluasan kasar ruang lantai adalah 2.75 m. Ruang sokongan - 0. p.45 hingga 0. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 145 . p/tempat duduk.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI iii./ tempat duduk Keluasan di atas telah termasuk ruang legar.80 hingga 3.30 m.

BAHAGIAN J BANGUNAN KEDUTAAN .

p.00 m. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN J- BANGUNAN KEDUTAAN 1. (b) Menteri 42. p. p.00 m.00 m. p.00 m.00 m.00 m. (e) Setiausaha Pertama 28. p.00 m. (c) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. 2. Pertahanan dan sebagainya) i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. (f) Setiausaha Kedua 18. p. Kerani) 13. (i) Edisi Tahun 2008 Kerani BAB 1: BAHAGIAN J .00 m. Saifer. Ruang Kerja Keluasan (a) Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 48. p. Bangunan kedutaan adalah bangunan yang unik kerana ia melambangkan budaya dan imej negara kita. p. (g) Setiausaha Ketiga 18. Steno.KEDUTAAN 8. RUANG BANGUNAN PEJABAT KEDUTAAN Norma keluasan ruang lantai pejabat kedutaan bolehlah dibahagikan seperti berikut: a) Kawasan Terkawal (Pejabat Pegawai Tadbir Diplomatik. Sesebuah bangunan canseri adalah merupakan “representation” negara kepada masyarakat setempat di mana ianya dibina. (h) Kakitangan Homebased bukan diplomatik (Pembantu Khas.00 m. p. (d) Penasihat Kedutaan 36. 146 .

(d) Setiausaha Kedua 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 m.00 m. p. i.00 m. (b) Penasihat Kedutaan 36. (c) Bilik Registry 13. (f) Kakitangan Homebased bukan diplomat 13.KEDUTAAN 8.00 m.00 m. (g) Pantri 13. (e) Setiausaha Ketiga 18. TDC.00 m. (b) Bilik Telex/Wireless/Cypher 18.00 m. p. (d) Bilik Perbincangan 18. MIDA. p. p.00 m.00 m. Pendidikan. p. p.00 m. Perdagangan. p. JABATAN PERDANA MENTERI ii. p. p. (e) Bilik Tamu Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 18. p. Ruang Kerja Keluasan (a) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. p. p. b) Kawasan Terbuka (Ruang Pejabat Penerangan.00 m.00 m. (f) Stor alat tulis terkawal 13. (c) Setiausaha Pertama 28. Ruang Sokongan Keluasan (a) Bilik Kebal 14. p.00 m. p. (g) Edisi Tahun 2008 Kakitangan Ambilan Tempatan BAB 1: BAHAGIAN J .00 m. 147 . Kastam dan sebagainya).

p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bergantung kepada keperluan.1 m. JABATAN PERDANA MENTERI ii. (e) Bilik Mesyuarat Kakitangan 28. (f) Perpustakaan/ Bilik Bacaan 38. c) Konsular (Pintu masuk yang berasingan dari pintu masuk utama) Ruang Kerja Keluasan i. 550.0 m.0 75./ kakitangan sokongan (1) ii. Edisi Tahun 2008 Kakitangan Ambilan Tempatan (konsep pejabat terbuka) BAB 1: BAHAGIAN J .0 m.0 m. 148 .p. (c) Bilik Menyimpan Kot untuk lelaki dan perempuan (berdekatan Ruang Menyambut Tetamu) 22. p. p.0m. (b) Ruang Menyambut Tetamu. p.0 m.0 m./ kakitangan Pengurusan/Profesional (2) 37.00m. Kakitangan homebased (konsep pejabat terbuka) (a) 14.KEDUTAAN 9. (b) 9. p.00 m.0 m. dapur dan bar (direka bentuk bersama lobi dan ruang pameran) – bagi sekurang-kurangnya 500 orang @ 1.p. p. Ruang Sokongan (di mana perlu) Keluasan (a) Lobi dan ruang pameran/ dewan serba guna 45. p. p. p.0 m. (d) Bilik Menunggu/ Tetamu 13.

p. d) Kuarters Lain i. p. JABATAN PERDANA MENTERI iii. Bilik Rehat dan kitchenette (ruang rekreasi) v. Operator Telefon 18. Stor untuk dokumen dan lain-lain 14. p.0 m. Stor untuk alat tulis.0 m. Pengawal/Penjaga kuarters (sekurang-kurangnya 2 unit) – 75. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . iv.00 m. Pendaftaran terbuka 23. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iv. Bilik Menyimpan Kot 22. p e) Ruang Mekanikal. iii. Surau 20. vi.0 m.0 m. Bilik Menunggu/ Kaunter Penyambut Tetamu 30.0 m. ii. Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan yang diperlukan untuk kakitangan dan pelawat. perabot dan peralatan 28.0 m. Elektrik dan Sirkulasi f) Tempat Letak Kenderaan i.0 m. Tempat letak kenderaan berbumbung hanya dibenarkan kepada jawatan Penasihat Kedutaan dan ke atas. ii. Penyambut Tetamu.0 m. p. p./unit 150.KEDUTAAN 149 . Ruang Sokongan Keluasan i. p.

viii. iv.0 m. b) Ruang Keluarga i. p.0 m.0 m. Edisi Tahun 2008 Pantri BAB 1: BAHAGIAN J . Ruang makan keluarga 22.0 m. vi. v. p.0 m.0 m.0 m. iv. p. Bilik tidur utama berserta bilik air dan ruang persalinan Keluasan 45. p.KEDUTAAN 15. p. p.0 m. p.ruang berdiri 168.0 m. vi. Perpustakaan/ Study 28.0 m. RUANG KEDIAMAN DUTA/PESURUHJAYA TINGGI a) Ruang Rasmi/Keraian i. ii. Bilik tidur tetamu berserta bilik air 26.0 m. p. Ruang Makan (berdasarkan keperluan minima 24 orang) 56. p. Pantri 13. p. vi. 150 . Ruang Tamu (untuk 100 orang) . vii. p. Ruang rehat keluarga 28. p. Stor 15. 3 bilik tidur (2 bilik tidur berserta bilik air ) @25. JABATAN PERDANA MENTERI 3.0 m. Kitchenette keluarga 20. ii.0 m. p./ unit 75. Lobi dan Bilik Menyimpan Kot Keluasan 19.00 m. iii. Dapur 28. Stor 10. p.0 m. v. p. iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.0 m.

30 m.0.75 m. Edisi Tahun 2008 Kabinet dapur BAB 1: BAHAGIAN J .0 m. 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. seorang b) Peralatan dapur dan pantri i.KEDUTAAN 151 . Refrigerator/freezer iii. JABATAN PERDANA MENTERI c) Kuarters/ Bilik Penjaga Rumah.000 . p.0. p. per 100 (Ruang Lantai) .) 150. Pengawal Keselamatan. seorang ii.0 m. p. p. KRITERIA REKA BENTUK BANGUNAN KEDIAMAN RASMI a) Dapur/ Servery i. per 1. Range . d) Ruang Mekanikal. Kuarters Kelamin (2 unit @ 75. per 400 .0.8 burner (gas) (a) (b) Dapur untuk keraian Dapur keluarga ii. Elektrik dan Sirkulasi e) Garaj Kedutaan akan menentukan bilangan yang diperlukan.50 m.00 m. Saiz garaj adalah bergantung kepada keperluan tempatan. ii. Dish washer/dryer iv. p. seorang iii. p. Kuarters Bujang (1 unit) 50. Pembantu Rumah dan Tukang Masak Keluasan i.

Sink iv. Kipas pelawas d) Tandas e) Kemasan Lantai i. (b) Bilik Mesyuarat/ persidangan ii. Kabinet dapur vi. Dish washer/dryer v. Permaidani (a) Pegawai Homebased berjawatan Setiausaha Pertama dan ke atas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. garaj Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J .KEDUTAAN 152 . Kipas pelawas vi. Jubin marmar - Lobi iv. Refrigerator/freezer iii. dapur v. Jubin seramik - Bilik air. iii.4 burner (gas) ii. ruang makan dan bilik tidur. JABATAN PERDANA MENTERI v. Range . Lepekan simen - stor mekanikal. Sink c) Kitchenette keluarga i. Parket - Ruang tamu.

Nota i. Surat Pekeliling Am Bil. p. Rangka aluminium g) Penyaman Udara/ Pemanas – Bergantung kepada keperluan tempatan Kedutaan akan mencadangkan sistem perkhidmatan yang bersesuaian. h) Peralatan Lain i.KEDUTAAN 153 . iii. 14 Tahun 1982 hendaklah dipatuhi. ii. iv. ii. M&E dan sirkulasi ialah 25. Norma keluasan ruang pejabat termasuk tandas./ kakitangan. Plaster dan panel gipsum ii.00 m. Justifikasi perlulah dikemukakan apabila memerlukan ruang yang lebih besar. Ruang lantai di atas hendaklah disediakan hanya apabila diperlukan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . Keluasan ruang bilik pejabat adalah berdasarkan kepada kelayakan jawatan. Mesin membasuh baju Mesin mengering baju i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI f) Dinding Sesekat i.

BAHAGIAN K BANGUNAN MAHKAMAH .

Norma keluasan ruang lantai bagi Mahkamah Tinggi. d. b. JADUAL 1K -(i): NORMA RUANG-RUANG MAHKAMAH TINGGI JENIS RUANG a. f.) 42 18 12 30 160 30 40 40 154 . Mahkamah Rendah dan Ruang-ruang Sokongan Mahkamah adalah seperti di Jadual 1K-(i). Hierarki bangunan mahkamah yang dinyatakan di dalam garis panduan ini ditumpukan kepada tiga peringkat utama iaitu: a) b) c) Mahkamah Majistret Mahkamah Sesyen Mahkamah Tinggi Hierarki mahkamah yang lebih tinggi seperti Mahkamah Rayuan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2. Mahkamah Persekutuan tidak diambil kira kerana bilangannya sedikit. c. Perancangan sesebuah bangunan mahkamah perlu mengambil kira keperluan asas iaitu pengasingan antara tiga kumpulan pengguna utama: a) b) c) Pegawai Mahkamah seperti hakim. Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Bilik perbicaraan dalam kamar Bilik persalinan dan tandas Hakim Mahkamah Tinggi Ruang Menunggu Hakim Mahkamah Tinggi Bilik Bicara Mahkamah Tinggi Bilik Setiausaha Hakim Mahkamah Tinggi (termasuk ruang untuk pemandu dan odeli) g. 3.MAHKAMAH KELUASAN (m. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN K- BANGUNAN MAHKAMAH 1. e. Bilik Penolong Kanan Pendaftar (pendengaran kes dijalankan di dalam kamar) h. p. Bilik Pegawai Penyelidik (pendengaran kes dijalankan di dalam kamar) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K . majistret dan lain-lain. dan Orang Kena Tuduh (OKT). Orang Awam. 1K-(ii) dan 1K-(iii).

m. j. Ruang Menunggu Hakim Mahkamah Seksyen Bilik Bicara Mahkamah Seksyen Kamar Majistret Bilik Bicara Mahkamah Majistret Pejabat Pendaftaran KELUASAN (m. h. f. p. Ruang Menunggu Penolong Kanan Pendaftar/Pegawai Penyelidik 40 j. m. o. Bilik Saksi (lelaki) Bilik Saksi (wanita) Bilik Jurubahasa ( 3 orang kakitangan dan 2 orang Pembantu Undang-undang) 20 20 40 n. l.) 30 30 50 20 150 42 150 8/kakitangan i. Bilik Saksi (lelaki dan wanita) Bilik Jurubahasa ( 3 orang kakitangan dan 2 orang Pembantu Undang-undang) 20 40 k. Pejabat Pendaftaran 8/kakitangan k. p.MAHKAMAH 155 . l. e. Bilik Fail (setiap bilik bicara) Bilik Fail Tidak Aktif (setiap bilik bicara) Bilik Carian Fail 150 250 30 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K . Bilik Fail (setiap bilik bicara) Bilik Fail Tidak Aktif (setiap bilik bicara) Bilik Carian Fail 150 250 30 JADUAL 1K-(ii): NORMA RUANG-RUANG MAHKAMAH RENDAH JENIS RUANG a. g.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI i. b. c. Bilik Pendaftar Mahkamah Rendah Pejabat Pentadbiran (setiap bilik bicara) Kamar Hakim Mahkamah Sesyen termasuk Bilik perbicaraan dalam kamar d.

00 m. bilik Peguam. bilik Pegawai Anti Dadah. p. bilik media. Bagi kompleks mahkamah di mana bilangan Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen melebihi 2 bilangan. 6. bilik cetak.6/orang 85 4. p.00 m.000. bilik barang kes. Keluasan ruang lantai untuk sebuah bilik bicara Mahkamah Tinggi (termasuk ruang-ruang sokongannya) ialah sebanyak 3. bilik Pegawai Keselamatan. Tandas Tahanan. p. Pentadbiran Am yang merangkumi. Kemudahan tandas persendirian (attached toilet) hanya dibenarkan bagi Kamar Hakim Mahkamah Tinggi sahaja. bilik komputer/IT.300.MAHKAMAH 156 Edisi Tahun 2008 . Bilik tahanan lelaki. Bilik Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM). bilik Pegawai Kebajikan. Walau bagaimana BAB 1: BAHAGIAN K . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1K-(iii): NORMA RUANG-RUANG SOKONGAN MAHKAMAH JENIS RUANG KELUASAN (m. Tempat wuduk. bilik kebal. tandas eksekutif dalam nisbah satu tandas bagi dua kamar adalah dibenarkan. bilik lelong. Bilik Timbalan Pendakwa Raya. bilik pemandu. kaunter bilik fail. Secara kasarnya keluasan ruang lantai keseluruhan sebuah bangunan Mahkamah Majistret 1-bilik bicara adalah di dalam lingkungan 3. Bilik Pegawai Mahkamah seperti. stor dan bilik perbincangan awam 600 b. kaunter bayaran/ pendaftaran Mahkamah Tinggi. Ruang Lokap yang merangkumi. perempuan dan juvenil. bilik saksi terancam.) Rujuk BAHAGIAN A: PEJABAT a. bilik persalinan bayi dan bilik menyusu 200 d. bilik keluarga/juvenil/kanak-kanak. perpustakaan. bilik Pendakwa Polis. kaunter Pejabat Pentadbiran. bilik reman. ruang rehat pegawai/ pantri. Bilik Biro Bantuan Guaman (BBG). 5. bilik sembahyang. bilik Pegawai Penjara. bilik operator. bilik tahanan sementara. bilik pencuci dan dapur 2. bilik mesin. Ruang Basah seperti. Bilik Timbalan Pendakwa Raya (setiap pegawai) Bilik Polis (untuk setiap bilik bicara) Rujuk BAHAGIAN A: PEJABAT 208 c.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

7.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sebuah Mahkamah Tinggi biasanya dibina bersama beberapa buah Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen di dalam satu kompleks.MAHKAMAH 157 . JABATAN PERDANA MENTERI pun. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K . Sebarang percanggahan perlulah dikemukakan kepada Urus Setia JSK sebagaimana dikehendaki di dalam Perenggan 1(k) dan 1(l) bab tersebut. Penggunaan bahan binaan dan kemasan di dalam bangunan mahkamah perlulah dirancang mengikut Kategori Bangunan dan Gred Kemasan yang telah ditetapkan di dalam BAB 2: .GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BANGUNAN.

.

c) Kemasan yang mahal dan berbentuk mewah atau yang lain dari yang telah digredkan akan dipertimbangkan mengikut kepentingan projek dan justifikasi penggunaannya. Semua bahan binaan dan kemasan perlu ditetapkan berasaskan kepada kategori-kategori tersebut. kebudayaan. bangunan pentadbiran. b) Semua kemasan dan bahan binaan yang akan digunakan bagi projekprojek pembangunan Kerajaan hendaklah dari buatan atau keluaran tempatan. f) Bagi projek Kerajaan yang dibina di luar negara seperti bangunan Canseri atau Kedutaan. kelulusan JSK hendaklah diperolehi. bangunan-bangunan Kerajaan telah dibahagikan kepada tiga (3) kategori mengikut kepentingan. kemasan dari gred tinggi juga dibenarkan. PENGENALAN a) Di dalam menetapkan gred kemasan. melainkan ianya tidak dapat diperolehi di dalam negara. g) Semua pejabat Kerajaan. e) Bagi bangunan unik yang mencerminkan identiti. bahan binaan dan kemasan yang tahan karat adalah dibenarkan. imej dan berunsurkan pelancongan yang akan dibina dari masa ke semasa. d) Bagi bangunan yang berhampiran laut. kecuali Pusat Pentadbiran Negara. hendaklah menggunakan kemasan di bawah gred sederhana atau utiliti. kemasan dari gred tinggi adalah dibenarkan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Sekiranya kemasan sebegini diperlukan. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 158 . dewan besar dan bangunan utama di dalam sesuatu projek/kompleks. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 2 – GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. fungsi dan implikasi kewangan.

Justifikasi tersebut perlu dikemukakan semasa membuat permohonan ke JSK. l) Justifikasi tersebut perlu menjelaskan kelebihan atau keuntungan yang diperolehi oleh Kerajaan hasil daripada penggunaan bahan dan kemasan yang dicadangkan. politeknik.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI h) Semua bangunan sekolah. asrama. institusi latihan. ruang mekanikal dan elektrik. tandas. maktab. kesannya kepada alam sekitar atau wujudnya penggunaan inovasi/teknologi tempatan di dalam penghasilannya. m) Keputusan muktamad tentang penggunaan sesuatu bahan atau kemasan akan diputuskan oleh JSK. dewan makan dan lain-lain bangunan pendidikan hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. bengkel kerja dan lain-lain hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. PENETAPAN KATEGORI BANGUNAN a) Untuk memastikan keseragaman dan bagi memudahkan penggunaan garis panduan ini. laluan penyambung. 2. tiga (3) kategori tersebut telah ditetapkan mengikut kepentingan seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 159 . Hanya blok pentadbiran dan dewan besar di dalam sesuatu kompleks sahaja boleh dipertimbangkan kemasan dari gred sederhana. maka pihak agensi adalah digalakkan untuk mengemukakan justifikasi khas untuk penggunaan bahan atau kemasan tersebut. j) Ruang-ruang yang tidak merupakan ruang mustahak seperti stor. Justifikasi ini perlu mengambil kira kos jangka hayat (life-cycle cost) bahan/kemasan yang dicadangkan. i) Bangunan-bangunan kesihatan seperti Hospital Umum/Besar boleh menggunakan kemasan dari gred sederhana manakala Hospital Daerah/Kecil pula hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. blok akademik. k) Sekiranya terdapat keperluan untuk pihak agensi menggunakan bahan dan kemasan bangunan selain daripada yang telah ditetapkan.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Sederhana III Bangunan utiliti yang tidak disenaraikan dalam Kategori I dan II. sila rujuk kepada senarai di Jadual 2-(i). Gred Bahan/Kemasan Tinggi II Bangunan di dalam projek utama yang selalunya berada di lokasi penting seperti ibu negara. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 160 . Utiliti b) Untuk menetapkan gred bahan binaan dan kemasan sesuatu projek yang sedang dirancang dengan berpandukan kategori bangunannya. ibu negeri dan bandar besar. kebudayaan dan imej negara. JABATAN PERDANA MENTERI Kategori I Jenis Bangunan Bangunan peringkat kebangsaan yang mencerminkan identiti.

Terminal Pengangkutan Air Sekunder8 5. Rumah Penginapan 4 & 3 bintang 9. Muzium Negara 11. Mahkamah Daerah 9. Surau 6. Mahkamah Agong 8. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN KATEGORI I 1. Bangunan Peringatan 15. Bangunan Kedutaan 14. Terminal Pengangkutan Air Antarabangsa Utama 7 5. Laluan Masuk (Darat) Lain 9 4. Masjid Lain KATEGORI III 1. Kompleks Mahkamah Negeri 9. Balai Seni Negara 10. Perpustakaan Negara 2. Bangunan Parlimen/Dewan Undangan Negeri 13. Pejabat-pejabat Lain 2. Muzium / Arkib Negeri Lain 8. Padang Terbang 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik 8. Galeri Seni 10. Rumah Penginapan 2 & 1 bintang Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 161 . Kementerian/Ibu Pejabat/Jabatan/ Ibu Pejabat Badan Berkanun 2. Laluan Masuk Sekunder 8 4. Istana 12. Rumah Penginapan 5 bintang 11. Lapangan Terbang Domestik 3. Pusat Pentadbiran Negara KATEGORI II 1. Perpustakaan Negeri 6. Panggung Negara 7. Perpustakaanperpustakaan lain 7. Dewan Serbaguna 7. Masjid Negara/Wilayah/Negeri 6. Terminal Pengangkutan Air / Kargo Lain 5. Lapangan Terbang Antarabangsa Utama 3. Laluan Masuk Utama (Darat) 4.

Kuarters Kerajaan Kelas A KATEGORI II 12. H [Rujuk Jadual 1E-(i)] 17. Wad Di Raja Hospital/Wad Orang Kenamaan 11. Haiwan. Kompleks Belia. Hospital Besar. Kuarters Kerajaan Kelas B. F. Kompleks Kasih Peringkat Daerah (di bawah LPPKN) KATEGORI III 10. Institut Pengurusan Tinggi 18. Bangunan Universiti /Institut Latihan /Maktab/ Politeknik/ Kolej (kecuali bangunan pentadbiran) 14. Bangunan/Ruang Pentadbiran 13. Hospital Daerah/ Kecil 19. D Rujuk Jadual 1E-(i)] 13. Institut Perubatan Negara 14. Pejabat Pertanian.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Perikanan dan Perhilitan 162 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN .samb. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN (.) KATEGORI I 16. Bangunan Polis Lain 12. Makmal Kesihatan 16. Balai Kaji Cuaca 22. Sukan dan Rekreasi 15. Pusat Penyelidikan (Ibu Pejabat) 17. [Kuarters Kerajaan Kelas C. Bangunan Stesen Penyelidikan lain 18. Ibu Pejabat Polis Kontinjen 16.. Sekolah 21. Kuarters Kerajaan Kelas E. Kompleks Sukan Negara 20. G. Makmal Kimia 19. Kompleks Kasih Peringkat Negeri (di bawah LPPKN) 17. Kompleks Kebudayaan/Teater dan Bangunan Pelancongan 23. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri 15.

) KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III 20. Bangunan Asrama 24. Bangunan Persatuan 21. Balai Bomba 26. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN (. Pelabuhan Klang. Kem Bina Semangat _____________________________________________________________________ Nota: 7 8 Pulau Pinang.. Kelas Dewasa 23. Perkep. Penjara / Pusat Serenti 25. Pasir Gudang. Woksyop 28. Tanjung Pelepas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kem Tentera 27. Bangunan Kemasyarakatan Tadika. Rumah Kebajikan 22. Langkawi Lain-lain terminal pengangkutan yang mempunyai kemudahan imigresen dan diiktiraf sebagai pintu masuk ke Malaysia pemeriksaan 9 Mempunyai kemudahan pemeriksaan imigresen dan/atau diiktiraf sebagai pintu masuk ke Malaysia BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 163 Edisi Tahun 2008 .samb.

BAHAGIAN A JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN .

3. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 164 . Contoh bahan binaan dan kemasan adalah seperti Jadual 2A-(i) hingga 2A(xxii). 4. 6. ekonomi negara. Berdasarkan kategori bangunan seperti di Jadual 2-(i). untuk mendapatkan faedah yang optimum dari perbelanjaan yang dikeluarkan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A- JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. Pihak agensi boleh mengemukakan cadangan jenis bahan dan kemasan selain daripada yang terdapat di dalam jadual. 7. nilai ketahanan dari api. Bangunan dari gred tinggi boleh menggunakan bahan binaan dan kemasan dari gred sederhana atau utiliti tetapi tidak sebaliknya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Keputusan ke atas penggunaan jenis-jenis kemasan akan dibuat semasa cadangan agensi pelanggan dikemukakan untuk kelulusan. akustik. maklum balas pengguna dan juga perkembangan teknologi pembinaan di negara ini. Jadual ini telah dibuat berdasarkan kepada kos bahan-bahan binaan. Siri Jadual 2A-(i) hingga Jadual 2A-(xxii) berikut disediakan sebagai panduan di dalam merancang dan merekabentuk pelbagai jenis projek bangunan. Urus Setia JSK sentiasa mengemaskini kategori bangunan dan gred kemasan di dalam jadual tersebut mengikut keadaan masa. gred bahan binaan dan kemasan akan ditetapkan. bunyi bising dan aspek estetik. Keputusan JSK berkaitan dengan perkara ini adalah muktamad. tetapi perlulah memenuhi kriteria di Perenggan 1(k) dan 1(l) di Pengenalan bab ini. turun-naik harga bahan binaan. 2. 5. Penggunaan jadual ini hendaklah dibuat secara bijaksana dan konsep mereka bentuk mengikut peruntukan hendaklah diambil kira semasa memilih jenis bahan dan kemasan bangunan. kemudahan penyenggaraan.

Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 165 . kayu.JADUAL 2A-(i) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Anjung Kereta/Porch . Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri.Foyer .0 1. Marmar.2 Ruang luar bangunan awam:.Pusat Pentadbiran Negara.Ruang Menunggu Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt. granite. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) 1. dan Bangunan Kedutaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi lif/ tangga Utama . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:.Lobi utama .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. 1.

Surau .Bilik Komputer .samb.Bilik Fail .Bilik Kebal . kayu. 1.Pusat Pentadbiran Negara.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.4 Ruang sokongan:. linoleum..Pejabat . Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lain-lain * -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (gypsum fibre.JADUAL 2A-(i): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 166 .. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1. PVC.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .

Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1.Pusat Pentadbiran Negara.. calcium fibre) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 167 .Stor .bilik-bilik M&E .samb.Bilik cetak/ mesin .5 JENIS RUANG Ruang basah:.Tandas/ Bilik Air . calcium fibre) LANTAI Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaBingkai UPVC 1..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Wuduk .JADUAL 2A-(i) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.6 Ruang servis:. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .

0 2.s frame Ruang laluan awam:.Anjung Kereta/Porch .2 Ruang luar bangunan awam:. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Lobi lif/ tangga Utama .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 168 . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Foyer . 2.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Lobi utama .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.

vinyl sheet) 2. linoleum. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.4 Ruang sokongan:.. linoleum.Bilik Kebal . vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Pejabat .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 169 . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan ..Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.samb. 2.Bilik Fail .Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.

calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 170 .Tandas/ Bilik Air . 2.6 Ruang servis:.Bilik-bilik M&E .Wuduk .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.5 JENIS RUANG Ruang basah:...JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.samb.Stor .Bilik Cetak/ mesin .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.

Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 171 .Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Anjung Kereta/Porch .utk.Lobi utama .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Foyer .Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.0 3.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:.JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PEJABAT . 3.

Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.samb.5 -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik Kebal .Tandas/ Bilik Air .Bilik Fail .Kantin/ Kafeteria -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 3. 3. softboard.Bilik Rehat Kakitangan Ruang basah:..3 JENIS RUANG Ruang kerja :.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Pejabat .4 Ruang sokongan:. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3..Wuduk .JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 172 .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . softboard.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.

.Bilik-bilik M&E .samb.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL..) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 173 .Tangga BUMBUNG -sda- SILING Kepingan cellulose fibre (chipboard.JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. softboard.6 JENIS RUANG Ruang servis:.Stor . 3.

1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Anjung Kereta/Porch .JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . pecahan marmar.Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi utama . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 1.Foyer .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.0 1.s frame Ruang laluan awam:.Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 174 . skylight sahaja Acrylic sheet– utk. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.

JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre..) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . vinyl sheet) 1..Samb. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 175 . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Fail . calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.4 Ruang sokongan:.Bilik Kebal . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. linoleum.Pejabat . linoleum. 1..

Bilik-bilik M&E .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Wuduk .. 1.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Tandas/ Bilik Air .Samb. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 176 .Stor .6 Ruang servis:..Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL..5 JENIS RUANG Ruang basah:.Bilik Cetak/ mesin .) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .

JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Lobi Lif/ Tangga Utama .Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.2 Ruang luar bangunan awam:.0 2.Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 177 .utk.Lobi utama . 2.Laluan Luar/ koridor .Foyer . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 2. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Anjung Kereta/Porch .Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Pintu kayu rata -sda- . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.4 2.Bilik seminar .Lain-lain Ruang basah:.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Pusat/ bilik sumber . cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT .Studio .5 Ruang sokongan:..Bengkel -sda- -sda- Lepekan simen dengan floor hardener -sdaPermaidani * -sda- -sda- 2.Tandas/ Bilik Air -sda- -sda- -sda- -sda- -sda- -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik/ dewan Kuliah .Perpustakaan .Makmal .Pusat/ bilik komputer ..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ Panel kayu (gred biasa) Inorganic fibre (gypsum fibre. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 178 .Pintu panel kayu (gred biasa) .Bilik darjah .calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard.JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Bingkai kayu/ keluli bergalvani . 2.Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) .Samb.Aluminium natural anodised .

) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN ..Stor .Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 179 .Bilik-bilik M&E .. 2.JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Samb.6 JENIS RUANG Ruang servis:.Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

Foyer .Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.0 3.2 Ruang luar bangunan awam:. Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 180 .Anjung Kereta/Porch .Lobi Lif/ Tangga Utama .JADUAL 2A-(vi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .3 Ruang Utama :. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis 3.Lobi utama . 3.Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 3.Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Ruang laluan awam:.Bilik Tidur .Laluan Luar/ koridor . softboard. cement sheet)-utk tingkat teratas.

JADUAL2A-(vi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (...Samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN - Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.4

JENIS RUANG
Ruang sokongan:- Bilik Bacaan/ Belajar - Bilik Tamu - Bilik sick-bay - Lain-lain Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Bilik Membasuh - Bilik menggosok - Kantin/ Kafeteria Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Tangga

BUMBUNG
-sda-

SILING
-sda-

LANTAI
-sda-

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
-sda-

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

3.5

-sda-

-sda-

Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa)

-sda-

Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

-sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC

3.6

-sda-

-sda-

Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa)

-sda-

Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

181

JADUAL 2A-(vii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN/AM - Dewan Serba Guna Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.0 1.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu

DINDING DALAM
Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

Ruang laluan awam:- Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor

Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre, calcium fibre)

Jubin homogeneous (gred biasa)

Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis

1.2

Ruang Dewan

sda

Kepingan cellulose fibre (chipboard, softboard, cement sheet)-utk tingkat teratas. sda

Lepekan simen

sda

Lepa simen dan cat

sda

1.3

Ruang basah - Tandas/ bilik air - Wuduk

sda

Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa)

sda

Jubin seramik (gred sederhana)

Sda Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

182

JADUAL 2A-(vii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (...samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN/AM - Dewan Serbaguna Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:-

BIL.
1.4

JENIS RUANG
Ruang Sokongan - Bilik salin - Bilik Rehat - Ruang Persediaan

BUMBUNG
sda

SILING
Kepingan cellulose fibre (chipboard, softboard, cement sheet)-utk tingkat teratas.

LANTAI
Lepekan simen

DINDING LUAR
Sda

DINDING DALAM
Lepa simen dan cat

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

1.5

Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Tangga

-sda-

-sda-

Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa)

sda

Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

183

JADUAL 2A-(viii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.0 1.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding

DINDING DALAM
Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. Kayu, batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi)

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame

Ruang laluan awam:- Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet

Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster

Batu asli (spt. Marmar, granite, slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi)

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

184

JADUAL 2A-(viii): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.2

JENIS RUANG
Ruang Klinikal:- Wad - Lain-lain

BUMBUNG

SILING
-saInorganic fibre

LANTAI
Bahan asas tiruan (PVC, vinyl sheet)

DINDING LUAR

DINDING DALAM
Panel kayu Panel berhias Organic fibre based material Kertas dinding Kaca (gred tinggi)

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

1.3

Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Wuduk

-sda-

Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre

Jubin polished homogeneous (Gred tinggi) Jubin seramik (Gred tinggi)

-sda-

Jubin seramik (Gred tinggi) Kaca (Gred tinggi)

-sdaBingkai UPVC

Inorganic fibre Ruang servis:-sdaJubin Seramik -sdaCat emulsi/ enamel/ -sda(Gypsum fibre, (Gred tinggi) cat berasaskan air - Bilik-bilik M&E calcium fibre) - Stor Lepekan simen - Bilik Cetak/ mesin - Tangga Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan, jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut; contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi, pembedahan, pengeluaran bahan steril dan makmal. 1.4

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

185

JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Hospital Besar, Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
2.0 2.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (Gred sederhana) Kertas dinding (Gred sederhana) Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.s frame

Ruang laluan awam:- Foyer - Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi

Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. skylight sahaja

Aluminium strip/ panel (Gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel

Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar, granolitik) Jubin homogeneous (Gred sederhana)

Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa)

2.2

Ruang luar bangunan awam:- Anjung Kereta/Porch - Laluan Luar/ koridor

-sda-

-sda-

-sdaPavior (konkrit, campuran) Jubin kuari

-sda-

-tiada-

-tiada-

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

186

Makmal .JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard..Pejabat Pendaftaran/ Rekod .Wad .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . paint -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Ruang Pemulihan .Bilik Makmal .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Rawatan .Hospital Besar.4 Ruang klinikal :.s frame Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Pejabat/ Pentadbiran . 2. linoleum.U.Bilik Komputer .Lain-lain * -sda- Inorganic fibre Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) 2..3 JENIS RUANG Ruang kerja :. linoleum.Dewan/ Bilik Bedah .Bilik Mesyuarat/ Bilik Persidangan/ Bilik Perbincangan .samb. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 187 .Bilik Pemeriksaan . vinyl sheet) -sda- Hygienic coating Washable epoxy paint P.

Tandas/ Bilik Air .Bilik Kebal . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard.Wuduk .Bilik Fail . contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 188 . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 JENIS RUANG Ruang sokongan:. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC. pengeluaran bahan steril dan makmal.6 Ruang basah:.Hospital Besar.7 Ruang servis:.Bilik-bilik M&E .JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. 2.. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan. pembedahan.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sda- 2.Stor .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. linoleum.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.Bilik Cetak/ mesin .samb..

Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .0 3.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 189 . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Lobi utama .JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . 3.2 Ruang luar bangunan awam:.Foyer .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Anjung Kereta/Porch .utk.Lobi lif/ tangga Utama .

softboard.Pejabat/ Pentadbiran . vinyl sheet) -sda- Hygienic coating Washable epoxy paint P.Bilik Pemeriksaan .4 Nota: Ruang klinikal :-sda.Bilik Makmal/ Ruang Pemulihan/ Makmal/ .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . 3. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.Wad .U.samb. linoleum. 3/94 -sda- Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Pejabat Pendaftaran/ Rekod .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre..Farmasi .3 JENIS RUANG Ruang kerja :..Lain-lain * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Rawatan .Dewan/ Bilik Bedah .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Komputer . paint -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 190 .

3. softboard..Bilik-bilik M&E .Tandas/ Bilik Air .6 Ruang servis:.5 JENIS RUANG Ruang basah:. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3. softboard.. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 191 .Stor .samb.Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Wuduk .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .

cement sheet)-utk tingkat teratas.Bilik Tidur Jururawat/ Penolong Jururawat .Lobi utama .Lobi Lif/ Tangga Utama .Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Doctor’s suite .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 4. 4.Warden/ Housekeeper’s suite .Foyer . softboard.Laluan Luar/ koridor .2 Ruang luar bangunan awam:. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis 4.Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Anjung Kereta/Porch .Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.0 4.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Ruang laluan awam:.Sister’s Suite . Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 192 .3 Ruang Utama :.JADUAL 2A-(xi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .

Bilik sembahyang Ruang basah:.JADUAL 2A-(xi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 193 .Kantin/ Kafeteria . 4.Wuduk . pengeluaran bahan steril dan makmal.Bilik Bacaan .samb.Stor . pembedahan.Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Membasuh ..Bilik menggosok Ruang servis:.6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Bilik Tamu .Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 4.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.4 JENIS RUANG Ruang sokongan:.Tandas/ Bilik Air .Bilik-bilik M&E .5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.

JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . Kayu. 1.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 194 .Lobi utama . slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:.Ruang Menunggu Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt. Marmar.Anjung Kereta/Porch .Foyer .Lobi lif/ tangga Utama .Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:.0 1. granite.

Kayu. batu asli) Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil..Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1.JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .samb.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Devorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.3 JENIS RUANG Ruang masjid :..Ruang sembahyang . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 195 .

linoleum. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Parket/ jejalur kayu (gred tinggi) Papan kayu (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) ( PVC.Bilik Khas .4 JENIS RUANG Ruang pentadbiran/ sokongan:.Pejabat-pejabat .6 Ruang servis:. calcium fibre) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) -sdaBingkai UPVC 1.Biik mayat .samb. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.5 Ruang basah:.Bilik bacaan .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1.JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Tandas/ Bilik Air -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Wuduk ..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING -sdaInorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre) -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik-bilik M&E ..Stor . 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 196 Edisi Tahun 2008 .Bilik mesyuarat .

campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 197 .Tangga Utama .Ruang koridor Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.s frame Ruang laluan awam:.Anjung Kereta .Laluan Luar -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. 2. pecahan marmar.Foyer .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.0 2.2 Ruang luar bangunan awam:. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.JADUAL 2A-(xiii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.

Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL..4 Ruang pentadbiran:. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 198 Edisi Tahun 2008 . linoleum.3 JENIS RUANG Ruang masjid :.Wuduk .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.s frame Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Ruang sembahyang .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . calcium fibre) Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Pejabat-pejabat . chipboard fibre) 2.Bilik mesyuarat .Biik Mayat .Tangga -sda- -sda- -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit -sda- 2.Stor ..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.JADUAL 2A-(xiii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. vinyl sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaInorganic fibre (softboard.Bilik-bilik M&E . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2.6 Ruang basah:.samb.7 -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Tandas/ Bilik Air Ruang servis:.

0 3.Ruang koridor Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Anjung . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Laluan Luar -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.2 Ruang luar bangunan awam:.Foyer .utk. softboard. cement sheet) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:. calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard. 3.JADUAL 2A-(xiv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . softboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 199 .

6 Ruang basah:. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Tandas/ Bilik Air -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic Fibre (gypsum fibre. calcium fibre) LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.JADUAL 2A-(xiv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Wuduk .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Ruang sembahyang .Bilik-bilik M&E ..Stor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. softboard.3 JENIS RUANG Ruang surau :.7 Ruang servis:.samb.. 3. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 200 .

granite.Lobi utama .Foyer .2 Ruang luar bangunan awam:. 1.Lobi lif/ tangga Utama Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt.Anjung Kereta/Porch . kayu.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. marmar.0 1.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 201 . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) 1.

Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 202 Edisi Tahun 2008 .. PVC.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . 1.Bilik Fail .Bilik Lelong .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Surau . calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.samb..Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Perpustakaan .Bilik Kebal .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Dewan Bicara . linoleum. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. kayu.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .4 Ruang sokongan kerja:.Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .Bilik Komputer .

JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 1.Tandas/ Bilik Air .Wuduk .6 -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 203 .Ruang Senaman .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Lokap Lelaki/ Wanita .samb..Laluan Ruang basah:.5 JENIS RUANG Ruang lokap:. 1.

Tangga BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Cetak/ mesin .. 1.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.7 JENIS RUANG Ruang servis:.Stor ..Bilik-bilik M&E . calcium fibre) LANTAI Jubin Seramik (Gred tinggi) Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Powder coated aluminium frame Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 204 .samb.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .

campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 205 . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Lobi utama .JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.2 Ruang luar bangunan awam:.0 2.Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi lif/ tangga Utama Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Anjung Kereta/Porch .Foyer . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. 2. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.s frame Ruang laluan awam:. pecahan marmar.

Bilik Komputer .Bilik Kebal .JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Dewan Bicara . calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC..s frame 2.Surau .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 2.Perpustakaan .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Bilik Fail . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.samb.Bilik Saksi .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. linoleum. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Lelong . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 206 . linoleum.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .4 Ruang sokongan kerja:.Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan ..

JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Lokap Lelaki/ Wanita . calcium fibre) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Ruang Senaman .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .7 Ruang servis:..Stor . 2..Laluan Ruang basah:.6 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 2.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Wuduk .Tandas/ Bilik Air .5 JENIS RUANG Ruang lokap:.Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Cetak/ mesin .samb.Bilik-bilik M&E . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 207 .

Anjung Kereta/Porch . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Foyer .Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.0 3.JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 3.2 Ruang luar bangunan awam:. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 208 .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Tangga Utama Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .utk.Lobi utama .

3.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt. softboard.Dewan Bicara/ .Balai polis/ Bilik peguam/ pemberita .Bilik Saksi .Bilik Mesyuarat/ Perbincangan . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata -sda- 3..Lokap Lelaki/ Wanita .Lain-lain Ruang sokongan kerja:.Surau .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .Bilik Komputer .samb.Lain-lain Ruang lokap:.Bilik Fail .Bilik Lelong ..5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.4 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- 3. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 209 .Ruang Senaman .Laluan BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Perpustakaan .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Kebal .

Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.6 JENIS RUANG Ruang basah:.JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. softboard.7 Ruang servis:.Tandas/ Bilik Air .Bilik-bilik M&E .. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC 3. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 210 .samb. softboard.Wuduk .Stor ..Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. 3.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .

Anjung Kereta/Porch .Lobi utama .Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 211 .2 Ruang luar bangunan awam:. Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 4.Tangga Utama Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .utk.0 4. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Foyer .JADUAL 2A-(xviii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:. 4. Perkep.

cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika. 4.Tandas/ Bilik Air -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard. Perkep. softboard.samb.Dewan/ Bilik Serbaguna .Pejabat .4 Ruang basah:.Bilik Ceramah . chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4..calcium fibre) LANTAI Permaidani * Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Bilik Darjah/ Bengkel .Bilik mesyuarat .5 Ruang servis:. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 212 Edisi Tahun 2008 .. softboard.Perpustakaan/ Bilik Sumber .Bilik-bilik M&E .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.JADUAL 2A-(xviii): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. softboard.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Stor/Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 213 . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi utama .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Anjung Kereta/Porch .Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Lobi lif/ tangga Utama . 1.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 11. pecahan marmar.Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(xix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .0 1.Foyer .s frame Ruang laluan awam:.

3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 214 .Bilik Komputer ..Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .Bilik Persalinanan .samb.4 Ruang sokongan :.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .Lokap Lelaki/ Wanita . 1.s frame Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC..Surau .Bilik Simpanan Senjata .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .JADUAL 2A-(xix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Fail . linoleum.Ruang Senaman -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Gerakan . vinyl sheet) -sda- -sda- 1.Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) 1.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Laporan Sulit .Lain-lain Ruang lokap:. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Ruang Tunggu/ Laporan .Bilik Kebal . linoleum.

.Wuduk .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.7 Ruang basah:.Stor/Bilik Cetak/ mesin .Bilik Soal Siasat .Bilik Pemerhati .Bilik-bilik M&E . calcium fibre LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard.JADUAL 2A-(xix): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.8 Ruang servis:..Tangga -sda- -sda- Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 215 . 1.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaJubin seramik (gred sederhana) -sda- 1.Tandas/ Bilik Air . chipboard fibre) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium Pintu panel kayu 1.samb.6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.

1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.0 2.Foyer . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 2.Ruang Menunggu Pendaftaran Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi lif/ tangga Utama .utk.JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Lobi utama .2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung Kereta/Porch . 2. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 216 .

Ruang Tunggu/ Laporan .Bilik Gerakan .Lokap Lelaki/ Wanita .Surau . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2..Bilik Laporan Sulit . 2.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Bilik Persalinanan .Ruang Senaman .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt..Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .Bilik Simpanan Senjata .Laluan -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 2.Lain-lain Ruang lokap:.4 Ruang sokongan kerja:.Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .Bilik Kebal .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Fail . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 217 .Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Komputer .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.samb. softboard.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.

Bilik Pemerhati .samb.. softboard.Stor .8 Ruang servis:.6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.7 Ruang basah:.Wuduk .calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- -sdaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 2.Tandas/ Bilik Air . softboard.Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik-bilik M&E .Bilik Soal Siasat . 2. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 218 .Kantin/ Kafeteria -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (..) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .

Anjung Kereta/Porch .s frame DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar 3. skylight sahaja 3.Lobi utama .JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 219 .0 Ruang laluan awam:.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. pecahan marmar. JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block Kaca gelap Aluminium sheeting (utk.1 Ruang luar bangunan awam:.Lobi lif/ tangga Utama .Foyer .Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. campuran) Jubin kuari -sda-tiada-tiadaPanel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) Powder coated m.Laluan Luar/ koridor -sda-sda-sdaPavior (konkrit.

Bilik Kawalan .JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.3 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Penyelenggaraan Alat/ Bilik Pekakas/ Bilik Pemadaman/ Alat Pernafasan .Bilik Komputer .Bilik Kebal . vinyl sheet) 3.samb. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 220 .Pejabat/ Pentadbiran .Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL...2 JENIS RUANG Ruang kerja :. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Lain-lain Ruang sokongan:.Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .Lain-lain * BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Surau . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. linoleum.Bilik Taklimat/ Gerakan .Bilik Fail . 3.

JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (..Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 3.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Wuduk .samb.Stor ..4 JENIS RUANG Ruang basah:.Bilik Cetak/ mesin .Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tandas/ Bilik Air .5 Ruang servis:. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 221 . 3.Bilik-bilik M&E .

.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaLepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Anjung Kereta/Porch .Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja (gred biasa) 4.1 Ruang luar bangunan awam:.JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.samb..) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised 4.Lobi utama .0 Ruang laluan awam:..ujk. calcium fibre) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis -sda-sda-tiadaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) BIL.Foyer .Ruang Menunggu Pendaftaran Dek logam (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Jubin homogeneous (gred biasa) Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 222 .

Bilik Rehat Kakitangan/ .2 JENIS RUANG Ruang kerja :. softboard.3 Ruang sokongan:.Bilik Komputer .Surau . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 223 .Bilik Kawalan . chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4.Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .Pejabat/ Pentadbiran .JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Lain-lain -sda- -sda- -sdaLepekan simen -sda- -sda- -sda- Nota: * .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Taklimat/ Gerakan .Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL..samb. 4..Bilik Kebal .Bilik Fail .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.

samb.Bilik-bilik M&E .JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. softboard. 4. softboard.Tandas/ Bilik Air .4 JENIS RUANG Ruang basah:.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 224 .Wuduk .5 Ruang servis:.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Stor ..Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.

.

2. Pencemaran Alam Sekitar. pemanas air. Sistem Keselamatan Dalam Bangunan. Koordinasi di antara berbagai disiplin perunding dengan pihak pengguna di peringkat perancangan awal dan reka bentuk amatlah penting. Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 225 . lampu. Sistem Bunyi. Extra Low Voltage (ELV). Perkhidmatan dalaman yang ditakrifkan di dalam bab ini adalah perkhidmatan mekanikal dan elektrik seperti lif. 2. PENGENALAN a) Tujuan bab ini ialah untuk menerangkan secara ringkas kriteria yang perlu digunakan di dalam merancang perkhidmatan dalaman untuk projek pembinaan bangunan. 7. Kecekapan Tenaga 2. sistem pencegah kebakaran. dan lain-lain. 6. BAHAGIAN B . penyaman udara. Escalator. Lampu Kawasan. Dumbwaiter). Sistem Pencahayaan. KRITERIA PERANCANGAN AWAL PERKHIDMATAN DALAMAN (MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES) a) Semua projek perlulah dirancang dengan baik di peringkat awal supaya tidak berlaku peningkatan kos akibat kerja pindaan dan/atau pembetulan sewaktu tempoh pembinaan. Lampu Limpah dan Lampu Perhiasan. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 3 – GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN 1. 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kecekapan Penggunaan tenaga. dan 6. sistem paip air sejuk dan air buangan. 5. 4. 5. yang merangkumi perkaraperkara seperti berikut: 1. 3. Penyamanan Udara. b) Bab ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: BAHAGIAN A . Mesin Angkat (Lift. Pencegah Kebakaran. kipas. seperti: 1. Sistem Bekalan Hibrid. 3. Paip air sejuk dan saluran sisa air buangan. dan 8.Perkhidmatan Mekanikal.Perkhidmatan Elektrik. Janakuasa Tunggu Sedia.

iv. keperluan tenaga kerja dan kos operasi peralatan. luas laluan/pintu masuk yang mencukupi. JABATAN PERDANA MENTERI b) Perancangan yang baik di peringkat awal bermakna mengambil kira faktor-faktor seperti. alat ganti serta kos yang terlibat. vii. Akta 447. dan keperluan khusus yang lain seperti ruang loji yang mencukupi.Akta Bekalan Elektrik dan Peraturan Elektrik 1994. Garis Panduan Penuaian Air Hujan oleh JPS. iv. c) Jabatan dan Agensi Kerajaan perlu mendapatkan pandangan dan nasihat dari jabatan-jabatan teknikal atau juruperunding yang bertauliah bagi mencapai keberkesanan kos sesuatu projek. Guidelines On Occupational Safety and Health In The Office (JKKP: GP(1) 1/1996. d) Antara aspek yang perlu diberi perhatian dalam menyediakan reka bentuk projek bangunan ialah pematuhan kepada Garis Panduan dan Peraturan Badan-Badan Kawalselia atau Pihak Berkuasa Kerajaan serta Undang-Undang seperti: i. punca bekalan keperluan asas dan lain-lain. Ministry of Human Resources – JKKP : GP(1) 05/2005. Kod Amalan Bekerja Selamat Di Ruang Terkurung/Code Of Practice For Safe Working In A Confined Space – JKKP: COP(I/M) 02/2001.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. concrete plinth/struktur yang sesuai. ii. viii. i. kaedah penyenggaraan. ii. Peraturan Akta Alam Sekitar. dan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan. iii. v. e) Maklumat-maklumat berkaitan sistem perkhidmatan dalaman yang lengkap perlu dikemukakan semasa membuat permohonan ke JSK. Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 226 . vi. MS 1525:2007. Justifikasi dan maklumat tambahan hendaklah dikemukakan bagi keperluan-keperluan di luar kebiasaan (out of norms). pemilihan peralatan yang sesuai serta kos. Code of Practice On Indoor Air Quality (IAQ) – Department of Occupational Safety and Health. iii.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy For Non-Residential Buildings.

RUANG-RUANG PERKHIDMATAN DALAMAN DI DALAM BANGUNAN a) Di dalam proses merekabentuk sesebuah bangunan. ruang-ruang yang diperlukan untuk perkhidmatan dalaman perlu disediakan dengan mencukupi. JABATAN PERDANA MENTERI 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Secara amnya ruang-ruang tersebut adalah seperti di Jadual 3-(i).RUANG-RUANG PERKHIDMATAN DALAMAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN ELEKTRIK Pencawang Pengagihan Utama TNB (TNB PMU/PPU) TNB Switching Station TNB HT Switchgear Room TNB Transformer Room Consumer HT Switchgear Room Consumer Transformer Room Main Switch Room Sub Switch Room Generator Room Electrical Riser Rooms Distribution Board (DB) Rooms UPS Rooms Battery Rooms Tenant Electric Meter Panel RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN ICT Subscriber Distribution Frame Room Main Distribution Point Room Fiber Optic Room/House Intermediate Distribution Frame Room PABX Room Telephone Riser Room DB Room Telecommunication Closet Room (TCR) IT Riser Room Server Rooms Data Centre Battery Rooms Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 227 . JADUAL 3-(i): .

ii. Mengambil kira kos modal (capital cost). Sehubungan dengan itu perolehan. PEMASANGAN DAN PENJAGAAN Sistem dan peralatan perkhidmatan dalaman adalah sebahagian aset Kerajaan. Amalan kejuruteraan yang baik dan mematuhi ‘Engineering Code of Practice’ atau ‘engineering regulation’ yang diiktiraf. iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 4. Menilai dengan teliti kesesuaian peralatan/perkhidmatan yang dirancang untuk sesuatu projek. pemasangan dan penjagaan perkhidmatan tersebut hendaklah memenuhi prinsip-prinsip Dasar Pengurusan Aset Kerajaan (DPAK) seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 228 . iii. JABATAN PERDANA MENTERI C 1 2 3 D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 2 3 4 RUANG DIPERLUKAN UNTUK ELV SERVICES Public Address System Room AV Control Room Stage Lighting Control Room RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN MEKANIKAL Chiller Plant Room Pump Room Pipe Risers Gas Cylinder for Fire and Kitchen System Air Handling Unit Room Water Tanks Lift Machine Room Lain-lain yang tidak dinyatakan di atas RUANG GUNASAMA UNTUK PERKHIDMATAN M&E Command Control Centre /Room Security Room BAS /BMS Room Maintenance Crew Office b) Semasa merancang dan merekabentuk sistem perkhidmatan dalaman. Mengambil kira prinsip dan amalan penyenggaraan yang cekap dan berkesan. PEROLEHAN. kos penyenggaraan (maintenance cost) dan kos operasi sistem. langkah-langkah di bawah ini hendaklah diamalkan: i.

faedah dan risiko aset. bajet dan proses laporan. Pendekatan bersepadu dalam iii. panduan kepada b) Perancangan dan pengurusan aset disepadukan dengan perancangan bisnes dan korporat. Kerangka Dasar Pengurusan Aset Kerajaan Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 229 . Keputusan pengurusan aset perancangan dan pengurusan berdasarkan maklumat & fakta aset i. akauntabiliti dan juga keperluan laporan untuk aset hendaklah diwujudkan. RAJAH 1: PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN ASET ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI a) Keperluan Penyampaian perkhidmatan menjadi amalan dan keputusan berkaitan aset. Tangungjawab dan Kebertanggunjawaban v. d) Pemilikan. c) Keputusan pengurusan aset hendaklah berdasarkan kepada penilaian alternatif yang mengambil kira kos kitaran hayat. kawalan. disampaikan dengan jelas dan dilaksanakan. Fokus kepada penyampaian perkhidmatan Agensi iv. dan e) Aktiviti pengurusan aset hendaklah dilaksanakan mengikut Kerangka Dasar Pengurusan Aset Kerajaan yang bersepadu seperti Rajah 1.

BAHAGIAN A PERKHIDMATAN MEKANIKAL .

contohnya : a. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 230 . jawatan dan tugas yang dijalankan oleh kakitangan. Untuk pemasangan semua jenis sistem penyaman udara di bawah peruntukan pembangunan ke atas bangunan baru yang jumlah kos keseluruhan projeknya melebihi RM5. dan pemasangan atau penyimpanan peralatan/perkakas dan barang-barang. 3. disebabkan reka bentuk bangunan memerlukan pengudaraan khusus (contohnya di kawasan laluan dalaman). Permohonan pemasangan sistem penyaman udara akan diproses dan dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria seperti berikut: a) b) c) d) peringkat kepentingan dan lokasi bangunan. disebabkan bunyi bising dan habuk/asap di tahap yang tidak boleh diterima. disebabkan kesesakan. 4. RUANG TIDAK DIPERSETUJUI UNTUK PENYAMANAN UDARA Ruang-ruang yang pada kebiasaannya tidak dipersetujui untuk penyamanan udara hanya boleh dipertimbangkan semula atas alasan-alasan tertentu sahaja.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.PENYAMANAN UDARA 1. c.0 juta. 4 Tahun 2001 dan juga Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005. Ruang-ruang yang dipersetujui untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah seperti disenaraikan di Perenggan 10 di bawah. Keperluan-keperluan di dalam garis panduan berkaitan dengan penyamanan udara ini hendaklah dibaca bersama Pekeliling Perbendaharaan Bil. atau bangunan sedia ada yang diubahsuai yang kosnya melebihi RM1.0 juta. dan d. permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Penyelaras seperti alamat di Bahagian PENDAHULUAN Garis Panduan ini. keperluan tugas. 5. 2. b. disebabkan penggunaan yang telah optimum ke atas keluasan ruang lantai pejabat. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A- PERKHIDMATAN MEKANIKAL A1.

ammunition/missile store dan lain-lain. 8. JABATAN PERDANA MENTERI Walaupun pertimbangan boleh diberikan berasaskan alasan-alasan di atas. seperti menara kawalan trafik udara. dan ii. kerja-kerja yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara sepanjang masa. agensi hendaklah memastikan bahawa semua bangunan direkabentuk supaya masaalah-masaalah tersebut dikurangkan ke tahap minimum pada peringkat awal lagi. 6. contohnya ibu sawat telefon. bilik kawalan rapi. sistem pengudaraan yang mencukupi dengan menggunakan kaedah lain perlulah disediakan. KEPERLUAN KHAS PENYAMAN UDARA Kriteria keperluan khas yang boleh dipertimbangkan untuk kelulusan termasuklah:a) Sistem Penyaman Udara Tunggu Sedia boleh dipertimbangkan apabila: i. keadaan atau aktiviti tugas yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara yang tidak boleh terputus. SISTEM PENGUDARAAN ALTERNATIF Bagi ruang yang tidak dipersetujui untuk penyamanan udara. bilik kawalan rapi dan sebagainya. mini and mainframe computers.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. contohnya seperti bilik bedah. peralatan yang penting dan mahal di ruang yang diberi perkhidmatan penyaman udara akan rosak atau tidak berfungsi sekiranya sistem penyaman udara terhenti. 7. bilik bedah. KELULUSAN SECARA AUTOMATIK Kelulusan secara menyeluruh (blanket approval) untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah tidak diberikan. b) Perkhidmatan Penyaman Udara Berterusan (24-jam) boleh dipertimbangkan apabila: i. bilik jagaan khas dan lain-lain. dan Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 231 .

Suhu. keluasan dan penyediaan bilik adalah ditentukan mengikut keperluan. jenis peralatan. tempat-tempat yang diberikan perkhidmatan penyaman udara sangat sensitif dan memerlukan persekitaran khusus seperti bilik bedah. KRITERIA TEKNIK ALAT PENYAMAN UDARA a) Reka bentuk sistem penyaman udara dibuat mengikut keperluan. 9. b) Kementerian/Agensi adalah digalak menggunakan Centralised Air Conditioning System untuk penyamanan ruang yang besar dan luas. JABATAN PERDANA MENTERI ii. Garis panduan reka bentuk sistem ini boleh dirujuk kepada ASHRAE Handbook edisi terkini dan juga MS 1525:2007. bahan kimia dan lain-lain. (keperluan ini perlu dinyatakan di dalam proses permohonan). perkakas atau barang yang ditempatkan di ruang berkenaan memerlukan suhu yang rendah dan terkawal seperti peralatan ibusawat telefon. bilik bersih dan makmal-makmal khusus. kos pemasangan. Pemilihan jenis peralatan hendaklah berdasarkan kepada kecekapan. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 232 . dan ii. 10. ruang yang dimaksudkan perlu mematuhi Malaysian Standard MS 1525:2007 – Code Of Practice On Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy For Non-Residential Buildings d) Kemudahan Bilik Sejuk boleh dipertimbangkan untuk menyimpan makanan dan ubat-ubatan. c) 100% Penapisan Udara Luar dan Penapis Udara Berkecekapan Tinggi boleh dipertimbangkan apabila: i.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy for non-Residential Buildings (First Edition).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. DEFINISI RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA a) Definisi: Ruang yang dibenarkan untuk penyamanan udara terbahagi kepada empat (4) jenis seperti di Jadual 3A-(i). kos operasi dan penyenggaraan.

Institusi Penyelidikan Dan Bangunan Mahkamah. iii. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(i): DEFINISI JENIS RUANG YANG DIGUNAPAKAI DALAM GARIS PANDUAN JSK (UNTUK TUJUAN PENYAMANAN UDARA) (1) RUANG PEJABATTERMASUK a) Tempat bekerja (2) RUANG GUNASAMA TERMASUK a) Bilik Mesyuarat/bilik gerakan/bilik seminar/bilik bincang/Auditorium/ bilik solat (3) RUANG SIRKULASI TERMASUK a) Lobby/foyer /exhibition gallery (4) RUANG KHUSUS untuk jabatan tertentu seperti yang disenaraikan dalam Jadual 3A(ii) b) Bilik pegawai b) Bilik Perpustakaan / Pusat Sumber/bilik bacaan b) Laluan dalaman c) Bilik Server/Komputer/ PABX c) Lift motor room d) Bilik Panel Kawalan Perkhidmatan Bangunan (BMS) d) Kaunter dan ruang awam b) Kategori Penggunaan Bangunan i. Bangunan Kesihatan termasuk Pejabat Kesihatan. Bangunan Keselamatan Dan Agensi Penguat kuasa v. Dewan Serba Guna Dan Dewan Sivik Dewan Serbaguna dan Dewan Sivik yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat berikut:- Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 233 . Klinik Kesihatan dan Klinik Pergigian iv. Hospital. Pejabat Kerajaan. Bangunan Pendidikan Dan Pusat Latihan ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

Dewan Makan Dewan Makan yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut: (a) dibina di dalam satu kompleks dan diiktiraf sebagai Ibu Pejabat termasuk Ibu Pejabat Kementerian. (b) kompleks tersebut mempunyai sekurang-kurangnya satu blok bangunan yang diluluskan sebagai bangunan di dalam Kategori ll. dan (d) di Kampus Utama Pusat Pengajian Tinggi dan Politeknik serta Institut/Akademi/Maktab Latihan Dalam Perkhidmatan Hanya sebuah Dewan Serbaguna atau Dewan Sivik yang dipersetujui untuk dilengkapi penyamanan udara di dalam satu kompleks. vi. (b) diiktiraf sebagai Pusat Peringkat Negeri bagi Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi. Ibu Pejabat Polis Kontinjen/Briged PGA/Ibu Pejabat Markas ATM/Pusat Pemerintahan/Briged Tentera dan Polis.000 bilangan jemaah. Masjid Masjid yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:(a) muatan dewan solat (ruang tertutup) menampung tidak kurang dari 7. vii. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 234 . Institut Latihan Tinggi (Dalam Perkhidmatan) Kerajaan. Ibu Pejabat Polis Kontinjen. (c) diiktiraf sebagai Pusat/Jabatan/Agensi Kerajaan di Pintu Masuk Utama Negara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ibu Pejabat Markas Briged PGA/Ibu Pejabat Markas ATM (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM). dan (b) kos operasi dan penyenggaraan alat penyaman udara disediakan sendiri oleh pihak Pentadbiran Masjid. JABATAN PERDANA MENTERI (a) diiktiraf sebagai Ibu Pejabat Peringkat Pusat bagi Kementerian dan Jabatan/Ibu Pejabat Agensi.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bangunan Kediaman/Kuarters Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 235 . Kompleks Ibu Pejabat Kementerian. Asrama Termasuk Penginapan Mes Pegawai x. Mes Pegawai Pasukan Keselamatan xi. Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Kerajaan di Peringkat Kerajaan Pusat dan Negeri. Kampus Utama Pusat Pengajian Tinggi. xii. Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Kerajaan di Peringkat Kerajaan Pusat dan Negeri. JABATAN PERDANA MENTERI viii. Auditorium Pembinaan Auditorium yang layak untuk penyamanan udara ialah bagi Pusat Pengajian Tinggi. Dewan Besar Dewan Besar yang layak untuk dilengkapi dengan sistem penyaman udara hendaklah memenuhi syarat berikut: (a) Dibina dalam satu kompleks. ix. Kompleks Ibu Pejabat Kementerian. Perpustakaan xiii.

BANGUNAN PENDIDIKAN DAN PUSAT LATIHAN lift motor room dan exhibition gallery sahaja. AUDITORIUM exhibition gallery (b) iii. Demonstrator dan Instructor Bilik Guru Dewan Kuliah Bilik Kuliah / Tutorial Bengkel (ruang pejabat dan bilik pembelajaran sahaja) Lain-lain ruang atau bilik yang akan dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. Ruang gunasama Seperti perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) iii. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 236 .000 jemaah (a) ruang tempat duduk bilik AV Lain-lain ruang bergantung kepada justifikasi exhibition gallery ii. Ruang khusus dewan solat (ruang tertutup) yang boleh menampung tidak kurang dari 7. Ruang pejabat Seperti perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) ii. Ruang Sirkulasi iv. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii) . Makmal (untuk IPT sahaja) Bilik Pensyarah/Penolong Pensyarah (Tutor). MASJID i.RUANG KHUSUS YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA MENGIKUT KATEGORI KEGUNAAN BANGUNAN Kegunaan Bangunan i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bilik Gelap (Khas) Bilik Peralatan (Khas) Stor Kimia / Perubatan.

Ruang Circulation lift motor room dan exhibition gallery. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. INSTITUSI PENYELIDIKAN DAN BANGUNAN MAHKAMAH.. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A. v BANGUNAN KESIHATAN Pejabat Kesihatan Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) lift motor room dan exhibition gallery. sahaja (a) (b) (c) BANGUNAN KESIHATAN Hospital dan Klinik Kesihatan termasuk Klinik Pergigian Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) lift motor room. exhibition gallery dan kaunter serta ruang menunggu untuk rawatan dan/ pemeriksaan sahaja (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 237 . Bilik Pegawai Perubatan Tugas Malam Bilik Menunggu Orang Kenamaan Bilik Peralatan Elektronik/Radio Ruang Wad . Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. PEJABAT KERAJAAN.hanya kelas 1 dan 2 Dapur susu pediatrik Wad khas seperti Tetanus.. Coronary dan Eclampsia Lain-lain ruang atau bilik yang boleh dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. Kegunaan Bangunan iv. Makmal penyelidikan Bilik Fail Aktif Bilik Fail Tidak Aktif Bilik Gelap(Khas) Bilik Peralatan (Khas) Stor Kimia / Perubatan. Ruang khusus (a) (b) (c) (d) (e) Dewan bicara Bilik barang kes Bilik saksi Makmal-makmal/ruang yang melibatkan bahan kimia atau alat elektronik yang memerlukan penyaman udara.(ii): sambungan/.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sahaja iv. i.

DEWAN SERBAGUNA dan DEWAN SIVIK Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) exhibition gallery (a) (b) (c) (d) (e) ruang tempat duduk umum ruang tempat duduk khas bilik AV bilik persalinan bilik VIP viii. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii): sambungan/.. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. exhibition gallary dan kaunter serta ruang menunggu untuk orang awam . DEWAN MAKAN nil nil nil Hanya ruang makan bertutup sahaja Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 238 . Ruang khusus (a) (b) (c) (d) Bilik Kawad Cam Bilik Trauma Balai Pengawal Stor Senjata dan Peluru vii. sahaja iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kegunaan Bangunan vi. Ruang Circulation lift motor room. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. BANGUNAN KESELAMATAN DAN AGENSI PENGUATKUASA i..

Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Perlu justifikasi Perlu justifikasi Rujk Jadual Piawai Untuk Asrama di BAB 1 . Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 239 . Ruang khusus (a) (b) (c) (d) (e) ruang tempat duduk umum ruang tempat duduk khas bilik AV bilik persalinan bilik VIP x. BANGUNAN KEDIAMAN / KUARTERS Rujuk Jadual 3a-(iii) yang berikut. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii): sambungan/… Kegunaan Bangunan ix DEWAN BESAR i. PERPUSTAKAAN xiii. Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) exhibition gallery (a) (b) (c) Ruang Pembaca Ruang Koleksi Ruang hypermedia xii.BAHAGIAN F.BAHAGIAN F.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. xi ASRAMA MES PEGAWAI PASUKAN KESELAMATAN BILIK PENGINAPAN MES Rujk Jadual Piawai Untuk Asrama di BAB 1 . Ruang Circulation exhibition gallery iv.

Tiada. ruang makan. ruang rehat keluarga dan ruang makan. bilik tidur 1 dan 2). KELAS D 4 mata kuasa. JENIS KUARTERS KELAS A KELAS B 8 mata kuasa. bilik tidur 1. ruang tamu dan ruang makan). bilik belajar. bilik tidur utama. 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(iii) : PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA UNTUK ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. KELAS F/G Tiada. bilik tidur utama. JUMLAH DAN KEDUDUKAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA 10 mata kuasa. Tiada. bilik tidur 1. bilik tidur 1. (5 mata kuasa yang lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik). bilik belajar. ruang makan. bilik tidur 1. Ruang keluarga. 2. 3 dan ruang tetamu (5 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. Bilik tidur utama. 2 dan ruang tetamu (3 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. bilik tidur 2 dan 3. KELAS E 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. Ruang tetamu/rehat. 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. Ruang keluarga. Bilik tidur utama .2. Tiada. 2 dan 3 (1 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama). bilik tidur 2. ruang keluarga. JUMLAH DAN LOKASI ALAT PENYAMAN UDARA 5 unit. KELAS C 6 mata kuasa. ruang makan. bilik tidur utama. bilik muzik/audio-visual.3 dan bilik tidur tetamu. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 240 . Tiada.

Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential) seperti ruang pejabat termasuk Bangunan Pentadbiran. iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A2- MESIN ANGKAT (LIFT. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan dengan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. Untuk kompleks bangunan baru sahaja. ESCALATOR DAN DUMBWAITER) 1. Bilangan yang disediakan adalah bergantung kepada rekabentuk sistem. Mematuhi Jadual 3A-(iv). Pusat Sumber dan Bilik Guru. pemasangan lif hendaklah boleh diakses daripada Pejabat Pentadbiran. d. Bagi bangunan kediaman termasuk asrama dan kuarters. b. Penggunaan lif dikawal (kunci atau flash card). pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan. Keluasan lift-car perlu juga mengambil kira saiz katil hospital dan stretcher. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential). kebenaran seperti di Perenggan (a). dan Tertakluk kepada kelulusan khusus oleh JSK. iii. justifikasi serta kriteria bangunan dan analisis trafik yang telah dibuat. ii.4m dan sehingga 4 tingkat. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential) untuk tujuan 13 pendidikan peringkat sekolah dengan ketinggian melebihi 7. pemasangan lif dibenarkan berdasarkan kepada peruntukan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) By-law 124. Untuk bangunan hospital. v. Bangunan Akademik (di Institusi Pengajian Tinggi) dan Pusat Penyelidikan dengan ketinggian melebihi 7. Walaubagaimana pun keluasan lantai setiap tingkat hendaklah melebihi 280 meter persegi dan spesifikasi lif mematuhi Jadual 3A-(iv) di bawah. c. BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL Edisi Tahun 2008 241 . lif adalah dibenarkan. PANDUAN PENYEDIAAN LIF ELEKTRIK a. Pemasangan lif ini hendaklah mengambil kira keperluan OKU10. tertakluk kepada pematuhan peruntukan di dalam UBBL. (b) dan (c) di atas adalah diberi. e.4m13 dan sehingga 4 tingkat.

MS1184:2002. salah satu lift car (jika ada lebih dari sebuah) disyorkan supaya mampu memuatkan stretcher dan dua (2) orang penumpang/pengiring. mematuhi keperluan di Jadual 3A-(iv). ii. Rekabentuk sistem lif hendaklah mengikut keperluan dan mematuhi peruntukan undang-undang/garis panduan yang sedang berkuatkuasa. seperti Factory and Machinery Act. 1967 (Act 139) . 2. walaubagaimana pun penyediaan sistem ini tertakluk kepada kelulusan JSK secara berasingan. f. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 242 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Bilangannya pula bergantung kepada justifikasi keperluan dan perlu mendapat kelulusan dari JSK. i. PANDUAN PENYEDIAAN ESKALATOR Pemasangan eskalator hendaklah dihadkan kepada tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang awam. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. dan mendapat kelulusan JSK g.Regulations and Rules dan Malaysian Standard Code of Practice On Access For Disabled Persons To Public Buildings . DUMBWAITER Pemasangan dumbwaiter adalah dibenarkan di tempat yang memerlukannya. Keperluan selain dari yang dinyatakan di atas hendaklah mendapat persetujuan JSK secara berasingan.4m13 dan sehingga 4 tingkat. Bagi bangunan kediaman termasuk asrama dan kuarters dengan ketinggian melebihi 7. h. Bagi bangunan kediaman. 3.

11 12 13 Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 243 . kurang dari 5 tingkat 1. Keluasan lantai adalah jumlah bersih keluasan ruang (tidak termasuk sirkulasi) yang boleh digunakan di setiap aras di dalam keseluruhan bangunan. Tinggi 7. akibat kemalangan atau semasa proses penuaan.0 meter persegi Melebihi 900.4m bermaksud jarak antara lantai berpenghuni paling atas dengan aras lantai laluan masuk (access floor ) peralatan pencegah kebakaran.6 meter per saat 900kg 13 Keluasan lantai untuk kuaters dan asrama Ketinggian Kelajuan Muatan Spesifikasi umum lif Jenis mesin Kemasan dalaman Kemasan lantai Luas dalaman Kawalan 12 : : : : : Geared Rigidised stainless steel with hand rail Studded rubber tiles 1800mm x 1800mm Butang dan penggera mesra OKU ____________________________________________________________________________________________________________________________ NOTA: 10 Definisi Orang Kurang Upaya (OKU). Bilangan tingkat dikira termasuk aras bawah (ground floor) atau laluan masuk (access level) tetapi tidak termasuk aras bumbung (services floor).4m . Meliputi pelbagai jenis kekurangan upaya sama ada kecacatan atau kekurangan upaya fizikal atau mental dan ianya berlaku sama ada semenjak lahir.0 meter persegi Melebihi 7.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(iv): KRITERIA PEMILIHAN LIF UNTUK OKU Keluasan lantai non – residential 11 11 : : : : : Melebihi 280.

Saluran sisa air buangan (Sanitary plumbing) Sistem menyalirkan air buangan perlulah mematuhi peraturan dan kehendakkehendak PBT dan piawaian-piawaian yang sedang berkuatkuasa. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 244 . Local Authority By-Law.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A3. MWA Design Guidelines for Water Supply Systems by Malaysian Water Association b.EE) 1. Jabatan Standard Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan mengenai kecekapan penggunaan tenaga dalam bangunan melalui MS 1525:2007. c. tangki simpanan air yang mencukupi. Bekalan Air Sejuk (Cold Water) Dalam menyediakan bekalan air bersih dalam bangunan. tetapi juga menjimatkan dari segi penyenggaraan dan operasi. sistem pam dan meter air. A4. Jenis jenis paip saluran air hendak dari bahan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Air. Pereka bentuk hendaklah mematuhi garis panduan ini semasa merekabentuk sistem perkhidmatan dalaman supaya projek berkenaan bukan sahaja mencapai matlamat keberkesanan kos. Maklumat lanjut mengenai Garis Panduan Bangunan Cekap Tenaga boleh diperolehi melalui BAB 4 – GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA. garis panduan dan piawaian Pihak Berkuasa Air hendaklah dipatuhi. d. Antara garis panduan yang boleh dirujuk ialah: a. State Water Authority/Syarikat Bekalan Air berkenaan. 2.BEKALAN AIR SEJUK DAN SALURAN SISA AIR BUANGAN 1. Panduan Teknik Air 3/86 – Guidelines of The Design of Water Supply Plumbing System.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy For NonResidential Buildings. 2. e. British Code of Practice BS6700:1987.BANGUNAN CEKAP TENAGA (ENERGY EFFICIENT. Reka bentuk sistem bekalan air perlu lengkap dengan plumbing system and fitting.

Perancangan reka bentuk perlu mengambil kira sistem yang sesuai supaya sisa air buangan tidak disalurkan terus ke dalam sungai. Permohonan untuk kelulusan daripada JSK hendaklah disertakan dengan ulasan-ulasan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. Sistem Pencegah Kebakaran Konsep utama reka bentuk sistem pencegah kebakaran ialah untuk menjaga keselamatan kakitangan awam dan harta-benda Kerajaan. A5. 3. 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3.PENCEMARAN ALAM SEKITAR 1. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) dan (Pengurusan Halon) 1999 yang dikeluarkan oleh JAS hendaklah dipatuhi. Agensi juga digalakkan menggunapakai garis panduan/kaedah sistem penuaian air hujan (rain harvesting) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS). Selaras dengan dasar Kerajaan berkaitan dengan alam sekitar. Pengurusan sisa pepejal perlu menepati kaedah yang ditetapkan oleh PBT dan mengutamakan konsep pengasingan serta kitar semula bahan buangan. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 245 . Peraturan-peraturan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta UBBL hendaklah dipatuhi. Penggunaan bahan-bahan kimia seperti gas halon dan refrigeran CFC hendaklah mengikut ketetapan yang dibenarkan.PENCEGAH KEBAKARAN 1. jabatan-jabatan teknik dan juruperunding hendaklah peka terhadap keperluan ini. A6.

BAHAGIAN B PERKHIDMATAN ELEKTRIK .

JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B- PERKHIDMATAN ELEKTRIK B1. Pemasangan lampu pentas. 4. dewan besar dan auditorium adalah dibenarkan. 5. 2. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 246 . Pencahayaan bagi setiap ruang perlulah mengikut keperluan manakala designed lux level perlulah mengikut piawaian yang ditentukan sama ada oleh IES atau MS1525 : 2007 3. caj elektrik yang perlu dibayar. Pemasangan kelengkapan elektrik di kawasan tepi laut yang terdedah kepada udara laut dan air masin perlulah dari jenis tahan karat.SISTEM PENCAHAYAAN 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. penyelenggaraan. sila rujuk Jadual 3B-(i) hingga Jadual 3B-(vi). Pencahayaan dan kelengkapan elektrik untuk asrama dan kuarters. dan kelengkapan lampu mestilah bercirikan high efficiency dan menggunakan low loss ballast. penyesuaian dengan bentuk dan jenis siling. sistem bunyi dan motorised curtain bagi dewan serba guna. kesesuaian dengan lokasi pemasangan. Pemasangan kelengkapan lampu untuk projek-projek bangunan hendaklah mengambil kira perkara-perkara berikut: a) b) c) d) e) f) harga pemasangan permulaan.

mata internet 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(i): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C MATA TELEFON/INTERNET MATA TV (lihat nota) MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH Nota: 1. 4 2 4 1 1 7 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 8 4 4 4 6 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 3 1 1 1 6 2 3 2 1 8 1 1 1 4 9 43 9 4 6 4 1 2 2 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian punca elektrik lengkap dengan pendawaian dan alat pemanas 3. punca elektrik 13A untuk mesin basuh 7. punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar 9 untuk unit banglo sahaja Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK Edisi Tahun 2008 247 . punca elektrik 13A untuk kitchen hood 5. mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 8. 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. punca elektrik lengkap dengan pendawaian tanpa alat pemanas 4.

mata internet 5. punca elektrik 13A untuk kitchen hood 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(ii): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH Nota: 1. 2 2 3 1 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 6 4 4 3 6 4 2 2 3 2 2 1 1 1 MATA TV (lihat nota) BILIK/RUANG LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 5 2 2 1 7 1 1 1 4 4 8 40 9 4 1 1 2 2 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian punca elektrik tanpa alat pemanas 3. 2. mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 7. punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar 8 untuk unit banglo sahaja Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 248 . punca elektrik 13A untuk mesin basuh 6.

punca elektrik 13A untuk kitchen hood 4 punca elektrik 13A untuk mesin basuh 5 punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 249 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(iii): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1. 2. 2 1 3 1 1 6 2 4 1 1 1 6 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 4 2 1 1 5 1 MATA TV (lihat nota) 1 2 BILIK/RUANG KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 36 9 1 0 0 2 0 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(iv): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 6 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 34 1 9 1 0 0 2 0 MATA TV (lihat nota) 1 2 BILIK/RUANG KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 Nota: 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3 –PERKHIDMATAN DALAMAN 250 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(v): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 6 2 4 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 MATA TV (lihat nota) 1 1 2 BILIK/RUANG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 33 1 9 1 0 0 2 0 Mata kuasa lengkap dengan pendawaian Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK KIPAS PELAWAS 1 1 KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 251 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(vi): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 4 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 MATA TV (lihat nota) 1 1 2 BILIK/RUANG 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 32 1 9 0 0 0 2 0 Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK KIPAS PELAWAS 1 1 252 KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING .

0 meter antara lampu. Bagi bangunan Kategori II. pemasangan lampu kawasan tidak benarkan. Pemasangan lampu dan tiang lampu berhias hanya dibenarkan untuk bangunan di bawah Kategori I seperti yang ditakrifkan di dalam Bab 2 Garis Panduan ini sahaja. B3. Pemasangan lampu limpah pula hanya dibenarkan untuk pencahayaan permukaan hadapan bangunan (façade lighting) sahaja. dengan jarak minimum 6. 3. Bagi bangunan Kategori III. surau dan sebagainya. Pemasangan lampu kawasan adalah dibenarkan di sekitar bangunan untuk tujuan keselamatan dan ianya hendaklah dipasang di sepanjang inner road sahaja. LAMPU LIMPAH DAN LAMPU PAGAR 1. lampu pagar hanya dibenarkan di bahagian tiang (pillar) di kiri dan kanan pintu masuk sahaja. masjid. Pemasangan lampu pagar hanya dibenarkan bagi bahagian sempadan yang menghadap jalan utama sahaja. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 253 . auditorium. Rawatan Akustik (acoustic treatment) Rawatan akustik perlu dilakukan terlebih dahulu kepada semua ruang tertutup yang memerlukan penggunaan pembesar suara bagi mengelakkan kesan feedback. 2. Rawatan ini perlu dibuat supaya reverberation time yang terhasil adalah sesuai dengan audio/muzik terutama di dalam ruang-ruang seperti dewan besar/serbaguna. Bagi kawasan/tempat yang telah diterangi oleh lampu pagar atau lampu limpah.SISTEM BUNYI 1.LAMPU KAWASAN. 5. 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B2. hanya lampu kawasan dan lampu pagar jenis biasa sahaja yang dibenarkan.

2. Justifikasi tahap keselamatan hendaklah dinyatakan kepada JSK.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. Digital Call System Sistem ini dibenarkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai perkhidmatan kaunter yang berurusan dengan orang awam yang mempunyai ruang Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 254 . auditorium. SMATV/MATV Kebenaran hanya untuk kuarters. dewan besar/serbaguna/seminar. stadium/kompleks sukan dan sebagainya. B4. Pemilihan sistem pembesar suara perlu dibuat dengan baik supaya aras tekanan bunyi (sound pressure level) di setiap ruang adalah sesuai dengan tahap kebisingan persekitaran. B5.SISTEM KESELAMATAN DALAM BANGUNAN 1. Sistem Pembesar Suara Penggunaan sistem pembesar suara dibenarkan di tempat-tempat seperti masjid. Saiz dan kerumitan sistem yang digunakan bergantung kepada tujuan dan lokasi sistem ini digunakan. surau. Card Access System Sistem ini dibenarkan bagi pejabat/ruang kerja yang menghadkan penggunaannya kepada individu/pegawai/kakitangan tertentu sahaja atau mana-mana bangunan/ruang dalam bangunan yang boleh dikategorikan sebagai kawasan keselamatan. asrama dan pejabat bertingkat yang berhubung dengan orang ramai dan mempunyai ruang menunggu yang khusus. Sistem yang digunapakai boleh juga diintegrasikan untuk tujuan lain seperti merekod kedatangan staf dan mengawal pergerakan keluar-masuk kakitangan. 2. Kamera Litar Tertutup (CCTV) Penggunaan sistem ini dihadkan kepada bangunan/ruang/kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan keselamatan.EXTRA LOW VOLTAGE SYSTEM 1.

pejabat komunikasi polis dan tentera serta makmal-makmal komputer. hospital. pejabat.JANAKUASA TUNGGU-SEDIA / Uninterrupted Power Supply 1. 3. 4. justifikasi keperluan mesti dikemukakan untuk pertimbangan JSK. Jabatan Imigresen dan sebagainya. menara kawalan.UPS dibenarkan untuk bangunan dan ruang-ruang khusus yang memerlukan bekalan kuasa tanpa gangguan seperti data center dan server. Display Board System Sistem ini dibenarkan untuk dipasang di lokasi-lokasi tertentu di dalam bangunan-bangunan Kategori 1 seperti yang ditakrifkan di dalam Bab 2 Garis Panduan ini untuk mempamerkan maklumat-maklumat asas kepada orang ramai. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 255 . bilik bedah hospital. Penggunaan Uninterrupted Power Supply . 2. Ruang-ruang lain yang memerlukan. perlulah dirancang supaya boleh digunakan secara gunasama. Saiz dan bilangan janakuasa adalah bergantung kepada beban semasa. Bangunan-bangunan keselamatan. Jabatan Pendaftaran Negara. 5. Conference System Penggunaan conference system di bilik mesyuarat utama adalah dibenarkan jika jumlah ahli mesyuarat di dalam bilik tersebut melebihi 30 orang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI menunggu seperti hospital. B6. kuarters bertingkat dan yang mempunyai keperluan-keperluan kuasa elektrik yang khusus dan berterusan dibenarkan untuk menyediakan janakuasa tunggu-sedia. Jika jumlah ahli kurang daripada jumlah tersebut. bilik mesyuarat utama dan dewan kuliah utama dengan kapasiti minimum 100 orang. Jabatan Pengangkutan Jalan. Sistem Audio Visual Sistem ini dibenarkan untuk dewan seminar.

4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B7.KECEKAPAN TENAGA 1. Sistem ini merupakan kombinasi dua atau semua komponen seperti set janakusa. Kajian ini mesti dilakukan untuk tempoh minimum satu tahun dengan bacaan arah dan kelajuan angin diambil setiap jam.GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA. rujukan secara terperinci perlulah dibuat kepada MS 1525:2007. Bagi menerapkan pelbagai aspek kecekapan tenaga ke dalam perkhidmatan elektrik. Aspek yang melibatkan perkhidmatan elektrik adalah merangkumi aspek pencahayaan. 3. permeteran. 2. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 256 .SISTEM BEKALAN HIBRID 1. alat ubah dan sebagainya. solar panel dan wind turbine. B8. 3. Maklumat lanjut berkaitan dengan keperluan kecekapan tenaga boleh dirujuk melalui BAB 4. Penggunaan set janakuasa perlu dihadkan bagi mengatasi masaalah bekalan bahan api dan penyelenggaraan. Kajian terperinci berkenaan corak tiupan angin mestilah dibuat terlebih dahulu sebelum kemudahan yang melibatkan sistem bekalan hibrid dilaksanakan. Sistem ini dibenarkan untuk kawasan yang tiada bekalan elektrik 24-jam daripada pembekal TNB di Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak. atau SESCO/SESB di 2. Penggunaan wind turbine dibenarkan di kawasan yang mempunyai corak tiupan angin (wind pattern) yang stabil dan cukup kuat untuk menggerakkan turbin seperti lokasi berhampiran pantai dan pulau.

.

Konsep cekap tenaga adalah merupakan satu keperluan kepada rekabentuk bangunan di mana pembaziran dielakkan di peringkat awal proses Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 257 . 2. iv. c. b. Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan secara ringkas kriteriakriteria yang perlu digunakan di dalam perancangan pembinaan bangunan berkonsepkan cekap tenaga. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 4 – GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA 1. Perancangan perlu mengambil kira semua aspek yang menyumbang kepada penggunaan tenaga/kuasa bagi perkhidmatan dalam bangunan. Keselesaan suhu (thermal comfort) Keselesaan pencahayaan (lighting comfort) Keselesaan akustik (acoustical comfort) Kualiti udara dalaman (indoor air quality . iii. tanpa menjejaskan fungsi bangunan. ii. v. PENGENALAN a. keselesaan atau produktiviti kakitangan/penggunanya.IAQ) Keselamatan dan kesihatan (safety and health) Teknologi maklumat Reka bentuk bangunan perlu mengutamakan penggunaan sumber semula jadi seperti pencahayaan dan pengudaraan. PANDUAN PERANCANGAN DAN REKA BENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA a. Ini meliputi aspek-aspek keselesaan di dalam ruang kerja seperti. b. vi. Semua ini haruslah dicapai dengan menggunakan kos yang munasabah. i. Ia juga bertujuan untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses merancang dan mereka bentuk bangunan tentang pentingnya bangunan tersebut dibina.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. diguna dan disenggarakan dengan cara yang menjimatkan tenaga.

JABATAN PERDANA MENTERI rekabentuk supaya reka bentuk yang terhasil adalah lebih mesra alam sekitar. d. PERTIMBANGAN ASAS REKA BENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA. termasuk: i. vii. kemasan dan reka bentuk tingkap (fenestration) yang sesuai bagi permukaan bangunan (building façade) untuk mengoptimumkan pencahayaan semula jadi di samping mengelakkan penyerapan haba dan bunyi bising.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. memilih bahan binaan. menetapkan orientasi blok atau blok-blok bangunan di dalam tapak. e. menetapkan tata atur dan lokasi ruang-ruang dalaman termasuk lokasi circulation and service core. vi. Agensi hendaklah memastikan bahawa kos untuk menyediakan kompnen bangunan dan kelengkapan pejabat berciri cekap tenaga telah diambil kira dalam penyediaan bajet di setiap tempoh Rancangan Pembangunan. iv. Strategi Perancangan Reka Bentuk Pasif dan Seni Bina. menetapkan jarak ketinggian lantai ke siling yang bersesuaian. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 258 . a. f. iii. menetapkan saiz sesebuah ruang dan/atau bilik supaya memanfaatkan sumber pencahayaan dan pengudaraan semula jadi. peralatan dan kemasan perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan ketahanan. Pemilihan bahan binaan. menggunakan bahan binaan dari sumber yang menjimatkan tenaga dan yang mesra alam. Pemilihan peralatan dalam reka bentuk perkhidmatan bangunan mesti merujuk kepada Panduan Kecekapan dan Penjimatan Tenaga Bahagian 1: Peralatan Elektrik Yang Menggunakan Tenaga yang diterbitkan oleh Pusat Tenaga Malaysia (Energy Efficiency and Conservation Guidelines Part 1: Electrical Energy-use Equipment) Tahun 2007 atau versi yang terkini. v. kebolehsenggaraan dan keberkesanannya. menetapkan susun atur (configuration) blok bangunan. 3. Perlaksanaan perancangan dan reka bentuk mesti memenuhi keperluan Malaysian Standard MS 1525:2007 – Code of Practice On Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy For Non-Residential Buildings atau terkini dan amalan kejuruteraan terbaik. g. ii.

b. penggunaan sistem kejuruteraan elektrik yang menjimatkan tenaga. PROSES KELULUSAN Kementerian/Agensi yang memohon kelulusan dari JSK perlu mengemukakan butirbutir kriteria bangunan cekap tenaga yang dicadangkan. ii. d. Laporan simulasi perlu menyatakan indeks keseluruhan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Strategi Reka Bentuk Aktif. Permohonan hendaklah disertakan dengan Laporan Simulasi Bangunan. mengoptimumkan faedah daripada reka bentuk landskap yang meminimumkan kesan haba persekitaran (heat island effect). Strategi fasilitasi kepada Pengurusan dan Audit Tenaga : Sistem aktif mesti dilengkapi dengan kaedah yang sesuai atau fasiliti untuk memantau penggunaan tenaga peralatan diukur. meneliti reka bentuk. Mengguna pakai Simulasi Tenaga Bangunan (Building Energy Simulation) untuk meramalkan Indeks Tenaga Bangunan (pasif dan aktif). indeks pencahayaan. termasuk: i. bahan kemasan dan warna bumbung untuk meminimumkan penyerapan haba suria (solar heat). dan ix. dan untuk membolehkan kecekapan e. pengudaraan mekanikal (ACMV) serta lain-lain aspek kejuruteraan mekanikal yang cekap tenaga supaya pengoperasian sistem adalah optimum dan menjimatkan tenaga. indeks lif dan indeks punca kuasa. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 259 . c. penggunaan sistem penyaman udara. 4. Matlamat pelaksanaan bangunan cekap tenaga ialah untuk mencapai Indek Tenaga Dalam Bangunan (Building Energy Index -BEI) sekurang-kurangnya 150Kwh/m²/yr. indeks sistem penyaman udara. JABATAN PERDANA MENTERI viii. Strategi Reka Bentuk Intergasi (integrated design strategy).

PENGECUALIAN Mana-mana bangunan atau bahagian bangunan yang mempunyai reka bentuk kadar penggunaan tenaga elektrik yang kurang dari 10W/m² dari keluasan kasar lantai atau bangunan yang mempunyai keluasan kasar kurang dari 4.000 m. boleh dikecualikan dari peraturan ini. JABATAN PERDANA MENTERI 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 260 .

.

Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 261 . KERJA-KERJA LUAR a) Kerja-kerja luar bagi projek bangunan hendaklah dirancang supaya membangunkan keluasan kawasan pada lot tanah yang terlibat sahaja. saliran. Ini termasuk komponen-komponen sokongan yang melengkapi keperluan keseluruhan sesebuah kompleks. bahan-bahan binaan dan kemasan. 2. jalan dalaman. b) Pembangunan keseluruhan kawasan lot tanah tanpa sebab-sebab yang kukuh hendaklah dielakkan supaya penjimatan kos dapat dicapai. pecahan kos yang diperuntukkan kepada kerja-kerja luar hendaklah dihadkan antara 20% hingga 30% sahaja dari kos kerja bangunan. kerja tanah dan lain-lain di dalam projek bangunan. d) Semasa penyediaan PDA (yang perlu dikemukakan bersama pelan). lanskap. Garis Panduan ini juga menetapkan piawaian-piawaian bagi kerja-kerja luar (external works) yang terlibat secara terus dengan pembinaan sesebuah projek bangunan. c) Keseluruhan butiran skop kerja luar yang berkaitan hendaklah mengikut perancangan dan kos perlaksanaan yang optimum. Sempadan lot tanah yang tidak dimajukan hendaklah dipagar bagi mengelakkan pencerobohan kawasan. Kajian semula kesesuaian tapak atau cadangan berpindah ke tapak baru perlu dibuat sekiranya kos yang terlibat melebihi had yang dinyatakan. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 5 – GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR 1. b) Antara komponen kerja yang terdapat di dalam garis panduan ini termasuklah kerja-kerja seperti pembentungan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. PENGENALAN a) Selain daripada menentukan norma-norma dan piawaian ruang dalam bangunan. dengan penumpuan khusus kepada skop kerja yang meliputi kawasan yang minimum.

supaya ianya boleh digunakan semula di lokasi-lokasi yang sesuai pada peringkat akhir pembinaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. h) Kerja-kerja siasatan tanah (soil investigation) perlu dijalankan dengan menyeluruh supaya penilaian teknikal/reka bentuk dan seterusnya anggaran kos projek sebenar dapat dibuat dengan lebih tepat. dataran kejat dan jalan. bagi mengurangkan hakisan semasa proses penyediaan tapak untuk kerja-kerja pembinaan. Ini juga berfaedah bagi mengurangkan sedimentation dan masaalah hakisan semasa kerja pembinaan sebenar dilaksanakan. bagi permukaan yang rata perlu diberikan sedikit cerun untuk mendapatkan aliran semulajadi. Kerjakerja ini dan laporannya perlu disediakan oleh jabatan/syarikat perunding yang bertauliah. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 262 . di mana kecerunan asal permukaan bumi dikekalkan bagi memastikan penyaliran semulajadi berlaku di atas permukaan tanah. telekomunikasi. Kos ini hendaklah dikenalpasti sama ada perlu diambil kira atau akan dilaksanakan oleh pihak lain. i) Top-soil hendaklah dilonggokkan dan tidak dibuang semasa kerja-kerja grading permukaan tapak. jalan masuk utama dan tenaga elektrik daripada luar kawasan pembinaan ke rangkaian dalaman projek perlu dikaji. JABATAN PERDANA MENTERI e) Perancangan kerja luar hendaklah mengambil kira land grading. Begitu juga sebaliknya. j) Jadual 4-(i) di muka surat berikut adalah norma bagi perkara-perkara yang dibenarkan untuk kerja-kerja luar bangunan. g) Kos penyambungan daripada punca bekalan air. f) Tumbuhan hijau semulajadi yang sedia ada perlu dikekalkan di mana mungkin.

Booster Pumps diadakan atas nasihat JBA. (iii) Tanaman Rumput - Meliputi kawasan yang telibat sahaja. (i) PERKARA Saliran Kotoran / Pembentungan NORMA KERJA LUAR NORMA KEPERLUAN Paip bawah tanah jenis tanah liat. Penyambungan kepada sistem pusat tersedia (jika ada). JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i): BIL. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 263 . Spot turfing untuk kawasan rata. (ii) Bekalan Air - Keperluan elevated water tank berasingan hendaklah berdasarkan kepada ujian tekanan dan pengesyoran JBA. JBA dan Kesihatan. Bekalan air dari punca air bumi hanya boleh dibuat melalui pengesyoran pihak Geologi. Jumlah lurang dan saiznya hendaklah berdasarkan kepada liputan kawasan yang terlibat dengan projek sahaja. Tangki septik diadakan dengan kapasiti mengambil kira unjuran penduduk yang dibenarkan untuk 5 tahun ke hadapan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bagi kompleks baru hanya sebuah tangki septik sahaja dibenarkan. Water reticulation bergantung air kepada ada kemudahan bekalan sedia berdekatan kawasan dan hanya untuk kawasan yang dibangunkan sahaja. Closed turfing untuk kawasan cerun sahaja. Hydroseeding atau sistem kawalan hakisan lain yang ekonomik boleh digunakan.

Reka bentuk pintu masuk hendaklah functional. dan tambunan untuk tanah skop yang kerja melainkan (vi) Pagar Kawasan/ Pagar Berhias - Ketinggian maksimum adalah 2. dengan ruang pusing dan/atau cul de sac.samb) BIL. Jenis chainlink fencing dari bahan besi bergalvani/PVC coated dengan concrete base.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i) : NORMA KERJA LUAR (. Bagi bangunan Kategori II dan III.. Lebar jalan (pavement width) dibenarkan ialah 6.10 meter sahaja (kecuali untuk bangunan keselamatan). Ukuran maksimum bukaan pintu perlu mengikut kelebaran jalan. Kerja tanah yang paling ekonomik tanpa potongan banyak. (iv) PERKARA Pintu Masuk NORMA KEPERLUAN Satu pintu keluar dan masuk ke kawasan pembangunan sahaja. (v) Jalan Dalaman Untuk kemudahan perjalanan ke bangunan. medan kereta/dataran kira kejat dengan kenderaan mengambil keperluan penyenggaraan dan kecemasan. Mengambil kira berat kenderaan dengan mematuhi Arahan Teknik yang dikeluarkan JKR.50 meter. pagar berhias dibenarkan di satu (1) bahagian Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 264 . berkaitan. tanpa frills..

samb) BIL.BAB 3). Meliputi kawasan yang terlibat sahaja. Jenis pagar berhias yang dibenarkan: Kompleks/Bangunan Kategori III: Jenis separa batu-bata dengan mild steel RHS. Kompleks/Bangunan Kategori II: Separa batu-bata dengan mild steel RHS dan lampu pagar (rujuk Bahagian B2: . Kompleks/Bangunan Kategori I: Disesuaikan dengan reka bentuk dan kemasan luar bangunan (vii) Saliran Permukaan Penyambungan kepada sistem saliran sedia ada (jika sistem telah wujud)... Tidak digalakkan sistem ini disambungkan kepada sistem lain yang boleh mengganggu sistem saliran keseluruhannya. (viii) Kerja Tanah - Cerun jalan masuk dan jalan dalaman di kawasan projek tidak boleh melebihi piawaian maksimum reka bentuk jalan yang dibenarkan. Jika perlu dipercepatkan untuk kerja-kerja pembinaan. PERKARA NORMA KEPERLUAN tapak yang bersempadan dengan jalan di mana pintu masuk utama ditempatkan. kaedah teknikal yang Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 265 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i) : NORMA KERJA LUAR (. cukup pemendapan (consolidation) harus diberi perhatian. Lainlain sempadan perlu menggunakan chainlink fencing seperti di atas. Bagi tapak yang masa terletak yang di kawasan untuk tambakan.

PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA a) Semua pejabat Kerajaan tidak dibenarkan mengadakan tempat meletak kereta yang berbumbung kecuali bagi Ketua dan Timbalan Ketua Kementerian/Jabatan/Agensi Profesional. c) Tempat meletak kereta berbumbung juga dibenarkan untuk Menteri. Bilangan sebenar yang diperlukan serta spesifikasi tempat letak kereta perlulah terlebih dahulu dirujuk kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan. dalam Kumpulan Pengurusan dan b) Hanya kenderaan Kerajaan sahaja dibenar disediakan tempat letak kereta berbumbung selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. REKA BENTUK LANDSKAP Sesuatu perancangan lanskap sama ada menggunakan lanskap lembut (soft landscape) atau landskap kejur (hard landscape) perlu menghasilkan keseimbangan yang harmonis antara kawasan-kawasan tepubina dengan kawasan terbuka. Sistem kawalan hakisan dan mendapan semasa dan selepas pembinaan perlu diwujudkan bagi mengawal keadaan. 2 Tahun 1980. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 266 . Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen sahaja. 3. PERKARA NORMA KEPERLUAN sesuai perlu dinyatakan. 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Perancangan landskap yang mantap dan berfungsi dari segi fizikal. ekonomi dan sosial perlu dihasilkan di kawasan bangunan awam. d) Penyediaan tempat letak kereta di sesebuah bangunan adalah tertakluk kepada keperluan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. e) Keperluan tempat letak kereta untuk OKU perlu dirujuk kepada BAB 7: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU.

Penyediaan elemen seperti tempat menunggu.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI kawasan meletak kereta. Keperluan ruang landskap dan rekabentuknya di sekitar bangunan awam tertakluk kepada jenis bangunan tersebut. Landskap di kawasan letak kereta secara asasnya bertujuan untuk memberikan teduhan kepada kenderaan. perabot taman dan papan tanda hendaklah disesuaikan dengan tata atur dan reka bentuk bangunan. iii. Elemen-elemen yang digunakan di dalam reka bentuk landskap seperti teduhan. kesan tunjuk arah serta kesan selesa dan tenteram kepada orang ramai. Untuk tujuan ini. Landskap di sepanjang laluan/siar kaki haruslah dapat memberi teduhan. keselamatan dan keselesaan kepada pengguna. sepanjang laluan/siarkaki dan di sekitar bangunan kemudahan asas di dalam tapak projek. c) Kawasan Letak Kereta i. ii. ii. b) Kawasan Laluan/Siar Kaki i. Ruang penanaman yang memadai perlu disediakan dengan mengutamakan fungsi landskap seperti mewujudkan kesan selamat datang. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 267 . iv. siar kaki. sekurangkurangnya 30% daripada kawasan hendaklah dikekalkan sebagai kawasan hijau. Elemen landskap juga harus mampu menjadi pemandu arah atau sebagai pagar/pengadang di sepanjang laluan/siar kaki. Tanaman pokok yang mempunyai sistem akar yang sesuai perlu diberi keutamaan untuk mengelakkan kerosakan kepada permukaan laluan. iii. Bagi menghasilkan landskap yang berfungsi dan berkesan. adangan dan lain-lain perlu juga menyumbang kepada penjimatan kos penggunaan tenaga di dalam bangunan dan meminimumkan heat island effect. a) Kawasan Bangunan Awam i. ruang tanaman yang mencukupi (sekurang-kurangnya 15% jumlah kawasan) perlu disediakan.

Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 268 . PEMATUHAN Selain daripada garis panduan dan peraturan di atas. ii. rumah pam dan loji rawatan kumbahan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI ii. pengadang visual atau digabungkan menjadi kemudahan awam (seperti tangga. d) Kawasan Kemudahan Asas i. Surat Pekeliling. Kemudahan asas yang boleh memanfaatkan penggunan landskap yang sesuai adalah seperti bangunan pencawang elektrik. piawaian. iii. contohnya sebagai pembahagi ruang. Undang-Undang Kecil. Penggunaan landskap kejur yang meluas memerlukan kos yang tinggi dan dengan itu perlu dielakkan. tempat duduk/berteduh dan sebagainya) secara berkesan. kod amalan dan dasar Kerajaan yang berkaitan dengan peraturan alam sekitar (environment) dipatuhi sepenuhnya semasa merancang kerja-kerja luar. Ruang berumput atau penggunaan grasscrete juga boleh menyejukkan kawasan persekitaran di tempat letak kereta. Penggunaan landskap di sekitar kemudahan asas biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualiti visual dan sebagai elemen pengadangan. Penggunaan landskap untuk tujuan estetik dan ornamental semata-mata perlulah dihadkan. 5. Nisbah penggunaan landskap kejur dengan landskap lembut perlulah di dalam lingkungan 30% : 70%. Garis Panduan Landskap Negara yang dikeluarkan oleh KPKT boleh dirujuk semasa menyediakan reka bentuk landskap. Aspek keselamatan dan kesihatan awam perlu juga diutamakan di dalam memilih tanaman yang sesuai. semua agensi pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa semua Akta. Landskap kejur perlu direkabentuk untuk memenuhi sesuatu fungsi yang dapat digunakan oleh orang ramai.

.

tapak pembinaan yang lebih teratur dan selamat serta tempoh pembinaan yang lebih singkat. kerangka bumbung dan sebagainya. Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 269 . Sistem Acuan Keluli yang digunakan di dalam pembinaan tunnel forms. b) Penggunaan IBS di dalam pembinaan menjanjikan kelebihan-kelebihan seperti pengurangan bilangan pekerja di tapak. kawalan kualiti yang lebih baik. iv. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 6 – GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DAN KORDINASI MODULAR 1. Sistem Kerangka Kayu Pra-siap yang digunakan di dalam komponen tiang dan rasuk kayu pra-siap. lantai. Sistem Kerangka Keluli untuk pembinaan tiang dan rasuk keluli. tapak binaan dan persekitaran yang lebih bersih/kemas. kerangka portal. d) Kordinasi Modular (Modular Coordination . dinding. tangga. tiang dan rasuk serta acuan keluli kekal (metal deck). Panel dan Kekotak Konkrit Pra-tuang yang digunakan di dalam penyediaan komponen tiang. rasuk. Sistem Kerangka.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. pengurangan longgokan bahan binaan di tapak.MC) adalah merupakan satu sistem antarabangsa yang mempiawaikan ukuran (dimensional standardisation) dalam bangunan. komponen 3-D (seperti balkoni. iaitu: i. Sistem Blok seperti blok konkrit ringan. c) IBS boleh dibahagikan kepada lima jenis klasifikasi struktur. dan v. interlocking concrete masonry units/CMU dan lain-lain. kerangka portal. diangkut dan dipasang menjadi satu struktur dengan penggunaan kerja di tapak yang minimum. kerangka bumbung dan sebagainya. ii. iii. pengurangan pembaziran bahan binaan (wastages). bilik air dan lif). PENGENALAN a) Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System .IBS) adalah merupakan kaedah pembinaan yang mana komponennya dihasilkan dalam keadaan terkawal (controlled environment) di kilang atau tapak bina.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii. BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 270 iii. kedudukan dan ruang dapat dikaitkan dengan dimensi bahan binaan yang berada di pasaran. Pengeluar komponen binaan dapat menentukan ukuran dan bentuk komponen-komponen yang dikeluarkan terlebih dahulu tanpa mengira projek yang akan menggunakan komponen-komponen tersebut. e). dimensi. Standard ini mengandungi 10 bahagian seperti berikut: i. Part 1: Part 2: General Principles Storey heights and room heights. v. Proses pengeluaran dapat dijalankan dengan lebih cekap dan produktif. Kordinasi Modular telah dicipta untuk memperkenalkan suatu disiplin geometri tertentu melalui satu cara yang praktikal dan berkait untuk menyelaraskan kedudukan dan ukuran komponen-komponen dan ruangruang dalam reka bentuk bangunan. ii. Coordinating sizes and Preffered sizes forstairs and stair openings iv. iv. Pelanggan boleh menangguhkan keputusan/pemilihan sehingga satu peringkat yang terakhir dalam proses pembinaan tanpa mendatangkan masalah yang boleh menjejaskan kemajuan/proses pembinaan. Part 4: Coordinating sizes and Preferred sizes for doorsets. iii. keperluan ruang dan juga spesifikasi bahan-bahan binaan. Dengan memodularkan reka bentuk dan juga komponen IBS. Kontraktor mendapat jaminan pilihan bahan-bahan binaan yang dibeli akan bersesuaian dengan bangunan yang dibina. pelaksanaan sistem IBS secara terbuka dapat dicapai dengan cara berikut: i. Part 3: Edisi Tahun 2008 . Standard Malaysia MS1064:2001 Guide To Modular Coordination in Buildings adalah standard rujukan bagi melaksanakan Kordinasi Modular. Kerajaan boleh mengadakan peraturan-peraturan bangunan yang kukuh mengenai kedudukan. Perekabentuk/Perancang dapat melakukan reka bentuk dengan mengambil kira Prinsip Kordinasi Modular yang mana kaedah. JABATAN PERDANA MENTERI e) Berdasarkan Pertubuhan Standard Antarabangsa (ISO). Ini juga bermakna bahawa keputusan boleh diubah mengenai sesuatu bahan binaan tanpa mengakibatkan kesan-kesan yang negatif.

Part 7: viii. JADUAL 5-(i): SASARAN IBS SCORE PROJEK KERAJAAN TAHUN 2004 2006 2008 DAN SETERUSNYA 70% % IBS Score b) 30% 50% Semua agensi Kerajaan adalah dikehendaki menggunakan Manual For IBS Content Scoring System yang diterbitkan oleh CIDB sebagai Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 271 . Part 5: Coordinating sizes and Preferred sizes window sets. Coordinating sizes and Preferred sizes for masonry bricks and blocks. beberapa ketetapan untuk dijadikan garis panduan penggunaan IBS di dalam projek pembinaan bangunan telah dirumuskan. menetapkan Manual for IBS Content Scoring System (IBS Score) digunapakai sebagai cara pengukuran standard kandungabn IBS dalam sesuatu projek bangunan. Part 10: Coordinating sizes and Preferred sizes for cabinets. a) Menguatkuasakan penggunaan IBS dalam projek bangunan Kerajaan secara berperingkat-peringkat dari 30% pada tahun 2004 hingga 70% pada tahun 2008 dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 5-(i). Berasaskan kepada matlamat yang terkandung dalam IBS Roadmap 20032010. Part 9: x. vi. 2. Coordinating sizes and Preferred sizes for reinforced concrete components.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Part 8: Coordinating sizes and Preferred sizes for tiles. Coordinating sizes and Preferred sizes for rigid flat sheets. JABATAN PERDANA MENTERI v. ix. Part 6: vii. DASAR PENGGUNAAN IBS DAN MC Jemaah Menteri pada 29 Oktober 2003 telah bersetuju supaya Roadmap IBS 2003-2010 digunapakai sebagai dokumen blueprint sektor pembinaan Malaysia dan Kementerian Kewangan melalui Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 6 Julai 2005.

iv. ii) Penekanan perlu diberikan kepada perkara-perkara di bawah: Penggunaan components. vi. c) Semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memastikan penggunaan komponen-komponen IBS yang mematuhi kehendak MS1064:2001 terutama dalam komponen berikut: i. Komponen tangga (stairs) Komponen pintu Komponen tingkap Komponen rigid flat sheet Komponen jubin Komponen masonry bricks dan blocks Komponen prefabricated cabinets (built-in-cabinets) Komponen reinforced concrete. dan Reka bentuk menggunakan konsep MC.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 3. vii. ii. Penggunaan komponen IBS yang piawai (standardised components) Penggunaan secara berulang (repeatability). Pengeluaran komponen IBS di luar tapak pembinaan. lantai. dinding dan sebagainya. v. iii. JABATAN PERDANA MENTERI dokumen rujukan piawai bagi pengiraan penggunaan kandungan IBS dalam sesuatu projek binaan bangunan. viii. PEMATUHAN Setiap permohonan kepada JSK perlulah disertakan dengan pengesahan atau pengiraan yang mematuhi perkara berikut: a) Pengiraan kandungan IBS i) Pengiraan projek IBS di dalam projek bangunan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dengan mematuhi peratusan yang ditetapkan. pre-fabricated dan pre-cast concrete Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 272 . seperti tiang.

Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 273 . Secara ringkasnya: Skor maksimum yang boleh dicapai adalah 100. prefabricated timber dan lain-lain. cermin. di mana markah akan diberikan kepada sistem struktur yang digunakan seperti pre-cast beams and columns. dan Bahagian 3 (20% markah) Other Simplified Construction Solutions. steel. 3-D pre-fabricated components seperti tandas. b) Pematuhan kepada Standard MS1064:2001 Guide To Modular Coordination in Buildings i) Pengesahan bahawa semua komponen yang dinyatakan di dalam MS1064:2001 mematuhi kehendak standard tersebut. markah-markah diberikan kepada komponen mengikut MS1064:2001.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI iii) Komponen penilaian IBS score – (Seperti di dalam Manual for IBS Content Scoring System) boleh dijadikan sebagai panduan. dry partition. di mana markah akan diberikan berdasarkan jenis sistem dinding seperti precast panels. Komponen yang dinilaikan terbahagi kepada tiga bahagian:- Bahagian 1(50% markah) Sistem struktur. tangga dan lainlain. Bahagian 2 (30% markah) Sistem dinding. blockwork dan lain-lain.

.

d) Selaras dengan dasar ini. b) c) Dasar Sosial Negara yang dilancarkan pada 19 Ogos 2003 telah menetapkan bahawa keperluan asas individu. iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. penyediaan keperluan asas secukupnya. kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta hak sebagai warganegara. persekitaran sosial yang mengutamakan nilai-nilai murni. akibat kemalangan atau semasa melalui proses penuaan. iii. keperluan hidup lain yang sesuai dengan perkembangan semasa. selamat dan mesra insan. 2. keluarga dan masyarakat hendaklah dipenuhi melalui beberapa asas berikut: i. menimba ilmu. bergerak ke mana sahaja dan kemudahankemudahan lain yang dinikmati oleh rakyat biasa di negara ini. dan vi. persekitaran fizikal yang sihat. Definisi ‘Orang Kurang Upaya’ yang berkaitan dengan garis panduan ini meliputi pelbagai jenis kekurangan upaya sama ada kecacatan atau kekurangan dari segi fizikal dan ianya berlaku sama ada semenjak lahir. ELEMEN-ELEMEN KRITIKAL BERKAITAN KEPERLUAN ORANG KURANG UPAYA DI DALAM BANGUNAN a) Kaedah terbaik untuk memenuhi keperluan dan kemudahan asas OKU di dalam projek-projek bangunan Kerajaan ialah dengan memastikan bahawa Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 274 . ii. v. Orang Kurang Upaya (OKU) seharusnya juga mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dinafikan daripada menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan dalam menjalankan tugas harian. PENGENALAN a) Garis panduan keperluan Orang Kurang Upaya (OKU) di dalam reka bentuk projek-projek bangunan Kerajaan bertujuan menerangkan keperluan-keperluan dan kemudahan berkaitan OKU yang perlu diambil kira semasa merancang reka bentuk sesebuah bangunan. peluang untuk meningkatkan kualiti hidup. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 7 – GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) 1. bersih.

ii. (b) Satu ruang letak kereta yang jelas ditandakan untuk OKU perlu disediakan untuk setiap seratus ruang (nisbah 1 : 100) dan disediakan berhampiran dengan pintu masuk bangunan.2 meter untuk laluan pejalan kaki dan pengguna kerusi roda tidak harus mempunyai halangan seperti tiang lampu.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. pokok dan sebagainya. dan iii. (e) Lebar minimum sebanyak 1. i. Laluan sekitar bangunan dan tanjakan aras (ramps) (d) Kemasan permukaan yang bersesuaian seperti guiding blocks boleh digunakan bersama gred kemasan yang telah diluluskan mengikut kategori bangunan. dan (c) Keperluan-keperluan di dalam Malaysian Standard MS 1331 yang berkaitan hendaklah dipatuhi terutamanya yang berkaitan dengan laluan pejalan kaki. Malaysian Standard MS 1184: 2002 Code of Practice On Access for Disabled Persons to Public Buildings (First Revision). b) Beberapa garis panduan sedia ada yang perlu dirujuk semasa mereka bentuk projek-projek bangunan Kerajaan termasuklah: i. Malaysian Standard MS 1183: Part 8: 1990 Specification for Fire Precautions In The Design And Construction of Buildings Part 8: Code Of Practice for Means of Escape for Disabled People c) Elemen-elemen rekabentuk yang kritikal seperti berikut perlu diberi penekanan dan diambil kira semasa peringkat awal reka bentuk. ii. JABATAN PERDANA MENTERI semua kehendak dan keperluan mereka diambil kira dan dirancang pada peringkat awal reka bentuk lagi. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 275 . Ruang letak kenderaan dan akses dari luar bangunan (a) Laluan akses untuk OKU perlu disediakan bermula daripada jalan masuk utama dan daripada ruang letak kereta awam yang disediakan hingga ke pintu masuk ke dalam bangunan. Malaysian Standard MS 1331: 2003 Code of Practice For Access Of Disabled Persons Outside Buildings (First Revision). kemudahan “street furniture” dan lanskap.

Tangga dan akses-akses tegak lain (vertical access) (a) Setiap jejak anak tangga hendaklah dipasang kemasan antigelincir. Penggunaan jubin unjur (nosing tiles) yang terjulur dan tangga jenis terbuka (open stairs) hendaklah dielakkan. pelantar tangga dan anak tangga perlu dibezakan menggunakan pencahayaan. (b) Setiap bangunan Kerajaan perlu menyediakan akses untuk pengguna-pengguna kerusi roda di pintu masuk utama. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 276 . Sekiranya ini tidak dapat dilakukan. dan (g) Tanjakan aras perlu mempunyai permukaan datar untuk berehat sekurang-kurangnya 1. laluan dan tanda arah yang jelas untuk ke pintu masuk alternatif hendaklah disediakan. (c) Sekurang-kurangnya satu pintu masuk menuju ke lobi lif yang boleh digunakan oleh pengguna kerusi roda perlu disediakan. warna dan/atau tekstur yang berbeza/berlainan. dan (d) Saiz pintu dan ruang pintu (doorway) di dalam bangunan dan aspek reka bentuk terperinci yang lain mestilah mematuhi keperluan yang dinyatakan di dalam Malaysian Standard MS1184:2002. (e) Anak tangga paling atas/bawah perlu dielakkan daripada termasuk ke dalam ruang laluan. (c) (d) Susur tangan boleh disediakan di kedua-dua belah anak tangga.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Pintu Masuk Utama dan pintu-pintu lain (a) Ruang menurunkan penumpang untuk OKU dengan kemasan lantai yang bersesuaian boleh disediakan di pintu masuk utama.2 meter selepas setiap jarak perjalanan. 6. sekiranya bangunan tersebut mempunyai kemudahan lif.0 meter iii. JABATAN PERDANA MENTERI (f) Tanjakan aras dengan kecuraman yang sesuai (maksimum nisbah 1:12) untuk menyambungkan dua aras berbeza perlu disediakan sekiranya terdapat perbezaan aras lantai/tanah terutamanya di ruang masuk utama. iv. (b) Permukaan lantai laluan.

Malaysian Standard MS 1183:1990 hendaklah dirujuk untuk tujuan ini. guiding blocks yang sesuai hendaklah digunakan untuk pergerakan dan menunjuk arah masuk atau keluar bangunan. viii. vi. Kelengkapan ruang dan suis kawalan (a) Kelengkapan seperti para (shelves). laluan atau lobi rintangan api dengan keluasan yang sesuai dan tidak mengganggu laluan semasa kecemasan. pepasang tandas. kabinet dinding. dan (b) Ruang perlindungan sementara semasa kecemasan hendaklah disediakan di ruang tangga. bebendul dan lain-lain) hendaklah disediakan. grab bars dan sebagainya perlulah mematuhi Malaysian Standard MS1184:2002. suis kawalan dan sebagainya hendaklah dipasang pada ketinggian dan lokasi Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 277 . dan (g) Keperluan lif OKU di dalam bangunan hendaklah dirujuk kepada BAB 3 – GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN v. sekurang-kurangnya satu lif yang memenuhi keperluan OKU dari segi akses. keperluan ruang tandas. JABATAN PERDANA MENTERI (f) Untuk bangunan yang mempunyai sistem lif. saiz ruang. vii.2 meter lebar (tanpa halangan seperti tiang. Kemasan luar dan dalam bangunan (guiding blocks etc.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan (b) Jenis dan kaedah penggunaan guiding blocks hendaklah dirujuk kepada Malaysian Standard MS 1184 : 2002 dan Malaysian Standard MS 1331 : 2003. Tandas dan pepasang dalam tandas (a) Di dalam setiap bangunan yang mempunyai akses untuk OKU. Ruang laluan (circulation space) (a) Ruang laluan seluas 1.) (a) Untuk kemudahan pengguna yang kurang penglihatan (sightimpaired) yang menggunakan tongkat. butang kawalan dan ciri keselamatan yang sesuai hendaklah disediakan.

ix. Kaedah keselamatan dan kecemasan (a) Kaedah keselamatan dan kecemasan seperti sistem siaraya dan tanda amaran perlulah daripada jenis yang boleh didengar (seperti suara. lokasi dan jenisnya x. Untuk itu piawaian-piawaian yang dinyatakan di dalam Perenggan 2(b) di atas hendaklah dirujuk dan dipatuhi semasa penyediaan reka bentuk bangunan. dari segi saiz. Tanda arah. tangga. Lanskap (a) Elemen-elemen landskap (lembut dan kejur) perlu dielak daripada menghalang laluan terutamanya di kawasan umum seperti lobi. tanda amaran dan simbol (a) Tanda arah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 3. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 278 . tanda amaran dan simbol-simbol yang mematuhi piawaian antarabangsa hendaklah digunakan. ruang laluan. PEMATUHAN Para pereka bentuk (seperti arkitek dan jurutera) perlulah memastikan keperluankeperluan yang disediakan dirancang menggunakan perincian yang betul dan praktikal supaya ianya dapat digunakan oleh OKU dengan berkesan. pagar atau penapak (base) yang sesuai dan selamat xi. tandas dan sebagainya. warna terang dan sebagainya). siren dan lain-lain) dan dilihat (seperti lampu amaran. dan (b) Elemen-elemen landskap ini jika ditempatkan di kawasan-kawasan umum perlulah dilengkapkan dengan hadangan. JABATAN PERDANA MENTERI yang sesuai bagi OKU untuk mengelakkan kemalangan dan kesukaran kepada mereka.

.

PUTRAJAYA. November 2008. sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada penyediaan Garis Panduan ini. Unit Perancang Ekonomi. Edisi Tahun 2008 PENGHARGAAN 279 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Dengan itu Urus Setia JSK ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihakpihak berikut di atas sumbangan dan kerjasama mereka: Cawangan Arkitek Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kejuruteraan Elektrik Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Struktur. mesyuarat dan perbincangan Kumpulan Kerja (Working Groups) dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung dengan bidang yang dinyatakan di dalam Garis Panduan ini. 5hb. Urus Setia. JABATAN PERDANA MENTERI PENGHARGAAN Di dalam menyediakan buku Garis Panduan Dan Peraturan Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Standard Dan Kos Edisi Tahun 2008 ini. Urus Setia telah mengadakan beberapa siri lawatan pemeriksaan. Jabatan Perdana Menteri. Geoteknik dan Jambatan Ibu Pejabat JKR Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pertahanan Malaysia Polis DiRaja Malaysia Jabatan Penjara Malaysia Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Perpustakaan Negara Malaysia Majlis Sukan Negara Pusat Tenaga Malaysia Lembaga Kemajuan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jawatankuasa Standard dan Kos. Banyak pihak telah memberikan berbagai bentuk sumbangan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.