OLEH

EDISI TAHUN 2008

Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Putrajaya, Malaysia.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Glosari Akronim Senarai Jadual PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5. Tujuan Garis Panduan Skop Proses Kelulusan Pematuhan Capaian

iv vi 1 1 1 2 3 4

BAB 1- GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG BANGUNAN 1. 2. Pengenalan Jenis Bangunan BAHAGIAN A - PEJABAT A1 - Bangunan Pejabat A2 - Pejabat Menteri, Timbalan Menteri Dan Kakitangan Di Bawahnya A3 - Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik/Dewan Serba Guna BAHAGIAN B - PENDIDIKAN B1 B2 B3 B4 B5 - Garis Panduan Keluasan Bangunan Pendidikan - Pra Sekolah, Sekolah Rendah Dan Menengah - Sekolah Berasrama Penuh (SBP) - Bengkel - Bangunan Akademik Dan Bukan Akademik IPTA - KESIHATAN

5 5 5 7 7 11 13 15 15 17 28 31 34 37 39 45 46 48 50 50 50 51 53 54 68 74 78 82 85 86 91

BAHAGIAN C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

- Hospital Kuala Lumpur/Hospital-Hospital Negeri - Pusat Rawatan Harian - Klinik Kesihatan - Makmal - Kolej Latihan - Pejabat Kesihatan - Klinik Desa - Asrama Dan Kediaman - KESELAMATAN

BAHAGIAN D D1 D2 D3 D4

- Bangunan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) - Bangunan Angkatan Tentera - Bangunan Jabatan Penjara - Bangunan Jabatan Bomba Dan Penyelamat - KUARTERS - ASRAMA

BAHAGIAN E BAHAGIAN F

F1 - Asrama Pelajar/Pelatih/Kakitangan F2 - Asrama Pegawai

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

i

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN G1 G2 G3 G4 G5 G6 - Perpustakaan Negeri - Perpustakaan Metropolitan - Perpustakaan Wilayah - Perpustakaan Cawangan - Perpustakaan Pekan - Perpustakaan Desa

94 97 99 100 101 103 105 107 107 109

BAHAGIAN H - MASJID H1 - Masjid H2 - Surau

BAHAGIAN I

- KEMUDAHAN SUKAN

110

BAHAGIAN J - BANGUNAN KEDUTAAN

146

BAHAGIAN K - BANGUNAN MAHKAMAH

154

BAB 2 - BAB 2 - GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. 2. Pengenalan Penetapan Kategori Bangunan BAHAGIAN A - JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

158 158 159 164

BAB 3 - GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN 1. 2. 3. 4. Pengenalan Kriteria Perancangan Awal Perkhidmatan Dalaman Ruang-ruang Perkhidmatan Dalaman Di Dalam Bangunan Perolehan, Pemasangan dan Penjagaan BAHAGIAN A - PERKHIDMATAN MEKANIKAL A1 A2 A3 A4 A5 A6 - Penyamanan Udara - Mesin Angkat (Lif, Eskalator, Dumbwaiter) - Bangunan Cekap Tenaga - Bekalan Air Sejuk Dan Saluran Sisa Air Buangan - Pencegah Kebakaran - Pencemaran Alam Sekitar

225 225 225 227 228 230 230 241 244 244 245 245 246 246 253 253 254 254 255 256 256

BAHAGIAN B - PERKHIDMATAN ELEKTRIK B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 - Sistem Pencahayaan - Lampu Kawasan, Lampu Limpah Dan Lampu Pagar - Sistem Bunyi - Sistem Keselamatan Dalam Bangunan - Extra Low Voltage System - Janakuasa Tunggu Sedia - Sistem Bekalan Hibrid - Kecekapan Tenaga

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

ii

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAB 4 - GARIS PANDUAN KECEKAPAN TENAGA 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Panduan Perancangan dan Reka Bentuk Bangunan Cekap Tenaga Pertimbangan Asas Reka Bentuk Bangunan Cekap Tenaga Proses Kelulusan Pengecualian

257 257 257 258 259 260

BAB 5 - GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Kerja-kerja Luar Penyediaan Tempat Letak Kereta Reka Bentuk Landskap Pematuhan

261 261 261 266 266 268 269

BAB 6 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DAN KORDINASI MODULAR 1. 2. 3. Pengenalan Dasar Penggunaan IBS dan MC Pematuhan

269 271 272 274 274 274 278

BAB 7 - GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 1. 2. 3. Pengenalan Elemen-elemen Kritikal Berkaitan Keperluan Orang Kurang Upaya Di Dalam Bangunan Pematuhan

PENGHARGAAN

279

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

iii

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

GLOSARI AKRONIM
AC ACMV ASHRAE ATM BAKA BBG BBT BD BEI CBT CCC CFC CIDB COP CPU CQB CSI EDP EE GFA IAQ IBS ICT IKM IMR IP IPTA JAS JBA JBPM JIM JKKP JSK JSJ JPJ JPS JPPN JKR JUSA KBSM KBSR KKM KPKT KTAK - Alternating Current - Air-conditioning and Mechanical Ventilation - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Angkatan Tentera Malaysia - Bahagian Agama dan Kaunseling - Biro Bantuan Guaman - Besin Basuh Tangan - Bilik Darjah - Indeks Tenaga Dalam Bangunan (Building Energy Index) - Close Battle Trench - Command Control Centre - Chloro Fluoro-carbon - Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board) - Coefficient of Performance - Unit Pemprosesan Berpusat (Central Processing Unit) - Close Quarter Battle - Crime Scene Investigation - Pemprosesan Data Elektronik (Electronic Data Processing) - Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency) - Keluasan Kasar Ruang Lantai (Gross Floor Area) - Indoor Air Quality - Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System) - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) - Institut Kemahiran Mara - Institut Penyelidikan Perubatan (Institute of Medical Research) - Kertas Siasatan (Investigation Paper) - Institusi Pengajian Tinggi Awam - Jabatan Alam Sekitar - Jabatan Bekalan Air - Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia - Jabatan Insolvensi Malaysia - Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja - Jawatankuasa Standard dan Kos - Jabatan Siasatan Jenayah - Jabatan Pengangkutan Jalan - Jabatan Pengairan dan Saliran - Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara - Jabatan Kerja Raya - Jawatan Utama Sektor Awam - Kurikulum Baru sekolah Menengah - Kurikulum Baru Sekolah Rendah - Kementerian Kesihatan Malaysia - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan - Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi

Edisi Tahun 2008

GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL

iv

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

LAN LLP LSF LxWxH MAMPU MATV M&E MIDA m. p. MS N/A OKT OKU PABX p&p PASKAL PC p. c. PDA PDRM PERKEP PGA PMP POL PU PVC RBS RHS RTV SBP sda SDF SMATV SPA TDC TMT TNB UBBL UPS uPVC VIP w.c

- Local Area Network - Lain-lain Pangkat (Tentera) - Light Strike Force - Panjang X Lebar X Tinggi (Length X Width X Height) - Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia - Master Antenna TV - Mekanikal dan Elektrik - Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Malaysian Industrial Development Authority) - meter persegi - Piawaian Malaysia (Malaysian Standard) - Tidak berkaitan (Not Applicable) - Orang Kena Tuduh - Orang Kurang Upaya - Private Automatic Branch Exchange - Pembelajaran dan Pengajaran (Pendidikan) - Pasukan Khas Laut Tentera Laut DiRaja Malaysia - Police Class - personal computer - Cabutan Butiran Permulaan (Preliminary Detailed Abstract) - Polis DiRaja Malaysia - Persatuan Kebajikan Keluarga Polis - Pasukan Gerakan Am - Pam Minyak Petrol - Petrol Oil Lubricant - Polyurethane - Polyvinyl Chloride - Radio-based Station atau Radio Broadcasting System - Rectangular Hollow Sections - Radio Television - Sekolah Berasrama Penuh - seperti di atas - Secondary Distribution Frame - Satellite Master Antenna TV - Suruhanjaya Perkhidmaan Awam - Perbadanan Kemajuan Pelancongan (Tourist Development Corporation) - Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi - Tenaga Nasional Berhad - Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Uniform Building By-Laws) - Uninterrupted Power Supply - Unplasticised Polyvinyl Chloride - Orang Kenamaan (Very Important Person) - water closet

Edisi Tahun 2008

GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL

v

S 7 Jadual 1A-(ii) Keluasan Ruang Kerja (Working Space) Bagi Pegawai Yang Tidak Disediakan Bilik Keluasan Ruang Sokongan Di Dalam Pejabat 8 Jadual 1A-(iii) 8 Jadual 1A-(iv) Keluasan Ruang Sokongan/Guna Sama 9 Jadual 1B-(i) Norma Keluasan Ruang Lantai 15 Jadual 1B-(ii) Modul Bilik Darjah (BD) Dalam Sekolah 17 Jadual 1B-(iii) Ruang-Ruang Utama Dalam Sekolah 17 Jadual 1B-(iv) Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Sekolah Rendah 20 Jadual 1B-(v) Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Sekolah Menengah 23 Jadual 1B-(vi) Norma Keluasan Kasar Ruang Lantai Per Pelajar Bagi Sekolah Rendah Dan Menengah Norma Keluasan Ruang Lantai Bilik-Bilik Di Dalam Kompleks Sekolah Menengah / Rendah Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Bagi SBP – (900 Pelajar/30 BD) Norma Keluasan Ruang Lantai SBP 26 Jadual 1B-(vii) 27 Jadual 1B-(viii) 29 Jadual 1B-(ix) 30 Jadual 1B-(x) Norma Keluasan Ruang Lantai Bengkel Per Pelajar/Pelatih 31 Jadual 1B-(xi) Norma Keluasan Ruang Lantai IPTA Mengikut Kursus 34 Jadual 1C-(i) Keluasan Ruang Lantai Kasar Bagi Jabatan-Jabatan Di Hospital Negeri Norma Keluasan Ruang Lantai Klinik Kesihatan 43 Jadual 1C-(i) 47 Jadual 1D-(i) Keluasan Kasar Maksimum Pondok Polis 54 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL vi . Jadual 1A-(i) Keluasan Bilik Pejabat TAJUK JADUAL M. JABATAN PERDANA MENTERI SENARAI JADUAL BIL.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

S 55 Jadual 1D-(iii) Keluasan Kasar Maksimum Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) 56 Jadual 1D-(iv) Keluasan Kasar Maksimum Ibu Pejabat Polis Kontinjen 59 Jadual 1D-(v) Keluasan Kasar Maksimum Bagi Batalion PGA 63 Jadual 1D-(vi) Keluasan Kasar Bagi Pangkalan Hadapan Polis Marin 64 Jadual 1D-(vii) Keluasan Ruang Bilik Pejabat Dan Ruang Kerja Piawai Bagi PDRM Keluasan Ruang Bilik Pejabat Dan Ruang Kerja Piawai Bagi ATM 66 Jadual 1D-(viii) 68 Jadual 1D-(ix) Keluasan Kasar Ruang Kompleks Penjara 75 Jadual 1D-(x) Keluasan Kasar Ruang Balai Bomba 2-Petak 79 Jadual 1D-(xi) Keluasan Kasar Ruang Balai Bomba 3-Petak 80 Jadual 1E-(i) Keluasan Kasar Maksima Ruang Lantai Dan Kemasan Kuarters 84 Jadual 1F-(i) Piawai Untuk Asrama 92 Jadual 1G-(i) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Negeri 97 Jadual 1G-(ii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Metropolitan 99 Jadual 1G-(iii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Wilayah 100 Jadual 1G-(iv) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Cawangan A 101 Jadual 1G-(v) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Cawangan B 102 Jadual 1G-(vi) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Pekan A 103 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL vii .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Jadual 1D-(ii) TAJUK JADUAL Keluasan Kasar Maksimum Balai Polis Bandar M.

Karate 126 Jadual 1I-(xiii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.S 104 Jadual 1G-(viii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa A 105 Jadual 1G-(ix) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa B 105 Jadual 1G-(x) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa C 106 Jadual 1I-(i) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Badminton 115 Jadual 1I-(iii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Angkat Berat 114 Jadual 1I-(ii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola Keranjang 117 Jadual 1I-(v) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Memanah 128 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL viii .Bola Jaring 116 Jadual 1I-(iv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Gimnastik 123 Jadual 1I-(x) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Judo 125 Jadual 1I-(xii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Hoki 124 Jadual 1I-(xi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola Tampar 118 Jadual 1I-(vi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Futsal 122 Jadual 1I-(ix) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola sepak 119 Jadual 1I-(vii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . Jadual 1G-(vii) TAJUK JADUAL Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Pekan B M.Lawan Pedang 127 Jadual 1I-(xiv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Boling Padang 121 Jadual 1I-(viii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .

Ibu Pejabat Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pejabat: Pejabat-pejabat Lain 161 Jadual 2A-(i) 165 Jadual 2A-(ii) 168 Jadual 2A-(iii) 171 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL ix .Tenis 138 Jadual 1I-(xxiv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Tinju 139 Jadual 1I-(xxv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Taekwondo 136 Jadual 1I-(xxii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Wushu 140 Jadual 1K-(i) Norma Ruang-ruang Mahkamah Tinggi 154 Jadual 1K-(ii) Norma Ruang-ruang Mahkamah Rendah 155 Jadual 1K-(iii) Norma Ruang-ruang Sokongan Mahkamah 156 Jadual 2-(i) Kategori Bangunan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I –Pejabat: Pusat Pentadbiran Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pejabat: Kementerian.Skuasy 135 Jadual 1I-(xxi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Tenpin Boling 137 Jadual 1I-(xxiii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Ping Pong Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan – Ragbi 131 Jadual 1I-(xvii) 132 Jadual 1I-(xviii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .S 129 Jadual 1I-(xvi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Renang 133 Jadual 1I-(xix) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Sepak Takraw 134 Jadual 1I-(xx) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . Jadual 1I-(xv) TAJUK JADUAL Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.Olahraga M.

Asrama Jururawat Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Bangunan Lain: Masjid Negara/Wilayah/Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Bangunan Lain: Masjid Lain Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Surau Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Bangunan Lain: Mahkamah Agong Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Bangunan Lain: Mahkamah Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Mahkamah Daerah M.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Institut Latihan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pendidikan: Universiti.S 174 Jadual 2A-(v) 177 Jadual 2A-(vi) 180 Jadual 2A-(vii) 182 Jadual 2A-(viii) 184 Jadual 2A-(ix) 186 Jadual 2A-(x) 189 Jadual 2A-(xi) 192 Jadual 2A-(xii) 194 Jadual 2A-(xiii) 197 Jadual 2A-(xiv) 199 Jadual 2A-(xv) 201 Jadual 2A-(xvi) 205 Jadual 2A-(xvii) 208 Jadual 2A-(xviii) Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Pusat Kegiatan Masyarakat. Tadika Jadual 2A-(xix) Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Keselamatan: Ibu Pejabat Kontinjen Polis Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Keselamatan: Bangunan Polis Lain Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Keselamatan: Ibu Pejabat Bomba Negeri 211 213 Jadual 2A-(xx) 216 Jadual 2A-(xxi) 219 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL x . Klinik Kesihatan Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Kesihatan: Klinik Kesihatan Daerah Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Kesihatan: Kediaman Pegawai. Institut Latihan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pendidikan: Asrama Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pendidikan: Dewan Serbaguna Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Kesihatan: Wad DiRaja Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Kesihatan: Hospital. JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Jadual 2A-(iv) TAJUK JADUAL Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pendidikan: Bangunan Pentadbiran Universiti.

Rajah 1 TAJUK RAJAH Prinsip-Prinsip Pengurusan Aset M.S 222 Jadual 3-(i) 227 Jadual 3A-(i) Definisi Jenis Ruang Yang Digunapakai Dalam Garis Panduan JSK (Untuk Tujuan Penyamanan Udara) Ruang Khusus Yang Dibenarkan Untuk Penyamanan Udara Mengikut Kategori Kegunaan Bangunan Pemasangan Alat Penyaman Udara Dan Bilangan Mata Kuasa Untuk Alat Penyaman Udara Yang Dibenarkan Di Kuarters Kriteria Pemilihan Lif Untuk OKU 233 Jadual 3A-(ii) 236 Jadual 3A-(iii) 240 Jadual 3A-(iv) 243 Jadual 3B-(i) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas C 247 Jadual 3B-(ii) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas D 248 Jadual 3B-(iii) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas E 249 Jadual 3B-(iv) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas F 250 Jadual 3B-(v) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas G 251 Jadual 3B-(vi) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas H 252 Jadual 4-(i) Norma Kerja Luar IBS Roadmap 2003 – 2010 263 Jadual 5-(i) 271 BIL.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jadual 2A-(xxii) TAJUK JADUAL Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Keselamatan: Bangunan Bomba Lain Ruang-Ruang Perkhidmatan Dalaman M.S 229 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL xi . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.

.

c) untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan piawaian umum dalam merekabentuk dilaksanakan bangunan dengan Kerajaan supaya kos ianya yang dirancang berkesan. b) Garis Panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab yang menyentuh aspek-aspek berikut: Edisi Tahun 2008 PENDAHULUAN 1 . dan tanpa penggunaan menjejaskan keperluan-keperluan fungsinya . atau kerja-kerja pengubahsuaian kepada bangunan yang sedia ada atau bangunan swasta yang disewa yang nilai kerja ubahsuainya melebihi RM1.0 juta. JABATAN PERDANA MENTERI PENDAHULUAN 1. 4 Tahun 2005.(cost effective and functional).0 juta ke atas. 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. SKOP a) Garis Panduan ini merangkumi bangunan Kerajaan sama ada projek bangunan baru yang bernilai RM5. Garis Panduan ini menggantikan garis panduan terdahulu yang dikenali sebagai Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos (JKPK) Edisi Tahun 2005. TUJUAN GARIS PANDUAN Tujuan Garis Panduan ini disediakan ialah: a) untuk menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil..JKPK) selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Am di atas.. b) sebagai panduan kepada semua agensi pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang mengendalikan projekprojek bangunan Kerajaan semasa membuat permohonan untuk mendapatkan kelulusan Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos – JSK (yang sebelum ini dikenali sebagai Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

i.

garis panduan bagi merancang sesuatu bangunan Kerajaan dengan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai (floor space norms);

ii.

garis panduan penggunaan bahan binaan dan kemasan yang telah ditetapkan, berdasarkan kepada kategori bangunan mengikut kepentingan, fungsi dan implikasi kewangannya;

iii. iv. v. vi. vii.

garis panduan bagi keperluan kerja-kerja mekanikal dan elektrik; garis panduan berkaitan kecekapan penggunaan tenaga; garis panduan kerja-kerja luar bangunan (external works); garis panduan penggunaan IBS; dan garis panduan keperluan akses untuk OKU di dalam bangunan.

c)

Garis Panduan ini disediakan dengan mengambil kira jenis bangunan secara umum (generic) untuk memudahkan penggunaannya secara menyeluruh dan merangkumi apa juga jenis projek bangunan.

d)

Garis Panduan ini disediakan supaya ianya dapat saling digunapakai untuk satu kategori bangunan dengan kategori bangunan yang lain di dalam projek yang sama.

3.

PROSES KELULUSAN

a)

Sebelum merujuk kepada JSK untuk kelulusan seperti yang diperlukan oleh Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005, semua Agensi Pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa skop keseluruhan projek telah dipersetujui/diluluskan secara dasarnya terlebih dahulu oleh pihak yang memberi kelulusan.

b)

Setiap Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun adalah bertanggungjawab melalui Bahagian/Unit Teknikal masing-masing atau melalui

juruperunding swasta yang dilantik, untuk merujuk kepada Garis Panduan ini dan memastikan maklumat/dokumen yang lengkap

dikemukakan kepada JSK seperti mana yang dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Am tersebut.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

2

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

c)

Garis Panduan ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan atau kelulusan JSK kerana ia hanyalah merupakan panduan asas bagi agensi pelaksana di dalam proses merancang projek-projek bangunan.

d)

Keputusan berkaitan kelulusan/penolakan saiz ruang, penggunaan kemasan dan lain-lain keputusan berkaitan yang dikeluarkan oleh JSK adalah muktamad.

e)

Semua

permohonan

hendaklah

dikemukakan

dengan

mematuhi

prosedur yang telah ditetapkan di dalam Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005 kepada:

Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos, Seksyen Standard dan Kos, Aras 5 Blok B6, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya.

4.

PEMATUHAN

b)

Semua

agensi

pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan

Berkanun

hendaklah memastikan reka bentuk bangunan mematuhi kehendak AktaAkta, Undang-Undang Kecil, Pekeliling-Pekeliling, piawaian, kod-kod amalan dan dasar-dasar Kerajaan yang sedang berkuatkuasa.

c)

Memandangkan kecekapan penggunaan tenaga di dalam bangunan telah menjadi satu aspek yang penting pada masa ini, semua pereka bentuk yang terlibat di dalam sesebuah projek bangunan Kerajaan mestilah mengamalkan pendekatan ‘kecekapan penggunaan tenaga’ di dalam reka bentuk mereka.

d)

Selain dari itu, Kerajaan juga telah menetapkan supaya bangunanbangunan dirancang dan dibina menggunakan teknologi pembinaan yang moden seperti IBS di samping menyediakan kelengkapan dan

kemudahan yang mesra pengguna; terutamanya pengguna-pengguna dari golongan OKU.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

3

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

e)

Sebuah bangunan yang efisyen dengan kos pembinaan dan kos penyenggaraan yang berkesan boleh dicapai melalui usaha dan koordinasi kerja yang mantap antara semua perekabentuk (designers) daripada peringkat awal sehingga bangunan tersebut siap.

f)

Selain daripada mengambil kira keberkesanan kos perancangan dan pembinaan, bangunan Kerajaan juga perlu dilaksanakan dengan menitikberatkan aspek keberkesanan kos operasi dan penyenggaraan selepas penyiapannya.

g)

Urus Setia JSK akan melaksanakan audit terhadap projek-projek yang sedang atau telah siap dilaksanakan bagi memastikan

Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun mematuhi Garis Panduan ini.

5.

CAPAIAN

a)

Garis Panduan ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut keadaan ekonomi negara, keperluan semasa, perubahan teknologi binaan ataupun dasar Kerajaan.

b)

Apa-apa pindaan atau penambahan kepada Garis Panduan ini akan diterbitkan melalui laman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan salinannya diedarkan kepada semua

Kementerian/Jabatan.

c)

Garis Panduan ini boleh dirujuk secara on-line menerusi laman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri di www.epu.gov.my.

Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya.

5hb. November 2008.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

4

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG BANGUNAN
1. PENGENALAN

a)

Garis panduan ini bertujuan untuk merancang sesuatu bangunan Kerajaan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai. Ia merupakan unit keluasan keseluruhan ruang bagi muatan yang dirancang untuk memenuhi keperluan fungsi sesuatu bangunan.

b)

Norma keluasan ruang lantai ini ialah keluasan kasar semua ruang yang terlibat di dalam memenuhi fungsi bangunan tersebut. Norma keluasan setiap jenis bangunan di dalam Garis Panduan ini adalah seperti mana yang dihuraikan di Bahagian A hingga Bahagian K.

c).

Ruang sirkulasi/peredaran (circulation area) hendaklah dirancang supaya tidak melebihi 25% jumlah ruang kerja dan ruang sokongan, manakala ruang servis pula tidak melebihi 10% daripada jumlah tersebut.

d)

Penentuan norma keluasan ruang lantai merupakan satu cara yang berkesan bagi mengawal saiz keseluruhan bangunan supaya siling peruntukan (budget ceiling) bagi sesuatu projek pembangunan dapat ditentukan.

2.

JENIS BANGUNAN

a)

Untuk memudahkan rujukan ketika menentukan norma keluasan ruang, Bab ini telah dibahagikan kepada sebelas bahagian berikut: Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: Bahagian D: Bahagian E: Bahagian F: Pejabat; Pendidikan; Kesihatan; Keselamatan; Kuarters; Asrama;

Bahagian G: Perpustakaan;

Edisi Tahun 2008

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG

5

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

Bahagian H: Bahagian I: Bahagian J: Bahagian K:

Masjid; Kemudahan Sukan; Kedutaan; dan Mahkamah.

b)

Rujukan kepada mana-mana bahagian lain yang berkaitan di dalam Garis Panduan ini boleh dibuat sekiranya terdapat keperluan untuk merekabentuk berbagai jenis bangunan di dalam satu projek yang sama.

Edisi Tahun 2008

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG

6

BANGUNAN PEJABAT A2 .AUDITORIUM/DEWAN BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN SERBA GUNA .BAHAGIAN A PEJABAT A1 . TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA A3 .PEJABAT MENTERI.

untuk seorang kakitangan dengan mengambil kira komponen di Perenggan 4(a) hingga 4(e) di bawah.BANGUNAN PEJABAT 7 .0 36. BANGUNAN PEJABAT Konsep Pelan Pejabat Terbuka hendaklah diamalkan mengikut Surat Pekeliling Am Bil.0 28. Jawatan Utama (JUSA) “B” dan “C” iii. Jumlah kakitangan yang diambil kira ialah jumlah kesemua kakitangan sedia ada (dari Gred 1 hingga JUSA „A‟. p. Jawatan Utama (JUSA) “A” ii.00 m. Gred 47 – 52 v. Jumlah ini juga termasuk unjuran maksimum pertambahan kakitangan sebanyak 25% (untuk 5 tahun ke hadapan).0 36. 4. Norma keluasan ruang lantai adalah terbahagi seperti berikut: a) Ruang kerja kakitangan . Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik 15.) 42. p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A11.0 i. 3.0 vi. Norma keluasan kasar ruang lantai (gross floor area) bagi semua pejabat Kerajaan telah ditetapkan sebanyak 25.14 Tahun 1982. 2. mengikut Skim Saraan Malaysia -SSM) yang memerlukan ruang kerja. Ketua-ketua atau Timbalan-timbalan Ketua Jabatan dalam Gred 41 – 46 18. Gred 53 – 54 iv.Mengikut gred jawatan seperti Jadual-jadual di bawah: JADUAL 1A-(i): KELUASAN BILIK PEJABAT TINGKATAN TERTINGGI LUAS BILIK (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .

0 m. p.0 4./ kakitangan 15.9 m. 20.0 5. p. p. p.BANGUNAN PEJABAT 8 .0 9.) 14. 30.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Gred 17 – 35 iv.0 i.0 m. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1A-(ii): KELUASAN RUANG KERJA (WORKING SPACE) BAGI PEGAWAI YANG TIDAK DISEDIAKAN BILIK TINGKATAN TERTINGGI LUAS RUANG (m. p. p. Gred 1 – 10 b) Ruang-ruang sokongan di dalam ruang pejabat yang dibenarkan mengikut keperluan adalah seperti berikut:- JADUAL 1A-(iii): KELUASAN RUANG SOKONGAN DI DALAM PEJABAT Jenis Ruang Keluasan ruang Bilik Mesyuarat Bilik Perbincangan 1. ii./p. p. p. 1. Gred 11 – 16 v. (untuk muatan 6 orang) 20./ kakitangan 1. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .0 3. Bilik Rehat/Pantry Bilik Fail ¹ Bilik Komputer Bilik Kebal Stor-stor ² Ruang Tetamu/Menunggu Norma ini terpakai juga bagi ruang-ruang yang namanya berbeza tetapi mempunyai fungsi yang hampir sama dengan ruang yang tersenarai.9 m. Gred 41 – 46 Gred 36 – 40 iii.0 m.c.6 m.0 m.0 m. (dengan sirkulasi) 10. p.

Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .5 – 4. dan .0 m./bilik 3. . p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Lobi dan Ruang Masuk Utama. .Lain-lain ruang sepertinya.9 m. p. teres.Laluan-laluan luar. . p. p. (muatan 50 orang) 18.Foyer/Galeri. JABATAN PERDANA MENTERI c) Ruang sokongan/gunasama yang merangkumi ruang-ruang berikut: JADUAL 1A-(iv): KELUASAN RUANG SOKONGAN/GUNA SAMA Jenis Ruang Keluasan ruang Bilik Seminar/Persidangan atau yang bersamaan Bilik Sumber/Bilik Bacaan atau yang bersamaan 1.9 m. ./ unit (termasuk ruang BBT/urinal) Bilik Rekreasi atau yang bersamaan Kafeteria (termasuk ruang persediaan/dapur) Bilik Sembahyang (termasuk ruang wuduk) Tandas: (bilangan unit ialah 5% daripada jumlah pekerja/pengguna).BANGUNAN PEJABAT 9 .Langkan (balcony). . Keluasan ruang perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik tidak boleh melebihi 10 peratus daripada jumlah keluasan ruang di Perenggan 4(a).Tangga.Ruang/dan Kaunter Penyambut Tetamu/Pas Keselamatan.0 m. e) Ruang-ruang legar luar seperti: .0 m. Garis Panduan Reka Bentuk Bilik Air Awam yang dikeluarkan oleh JKR perlu dipatuhi. d) Ruang-ruang perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik seperti Jadual 3A-(i) di dalam BAB 3 GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN. (muatan 20 orang) 100.50 m./orang 1. (b) dan (c) di atas./orang atau 10% jumlah kakitangan 36. p. p. Lobi Lif.

Jabatan Perkhidmatan Awam. Jabatan Pengangkutan Jalan dan lain-lain. sokongannya adalah lebih besar mengikut keperluan. Bangunan-bangunan Kerajaan tidak dibenar mengadakan ruang tempat letak kereta di dalam bangunan atau di bawah paras tanah (basement) kecuali dengan kelulusan JSK dan akan dikira berasingan. 8. 6. (c). JABATAN PERDANA MENTERI Jumlah keluasan ruang-ruang ini hendaklah tidak melebihi 25 peratus jumlah keluasan ruang di Perenggan 4(a). bahan bukti atau barang rampasan yang besar seperti kenderaan. Ruang-ruang b) Bentuk dan keadaan bangunan seperti saiz. ____________________________________________________________________ Nota: ¹ Tidak termasuk pejabat-pejabat yang berurusan dengan penyimpanan fail dan rekod orang awam seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri. Perlu diambil perhatian bahawa ruang kerja kakitangan adalah tetap (fixed). kemudahan tempat letak kereta di bawah paras tanah perlulah mematuhi peraturan-peraturan dan garis panduan seperti Garis Panduan Reka Bentuk Parkiran Kalis Banjir Di Aras Bawah Tanah yang dikeluarkan oleh JKR dan lain-lain peraturan keselamatan yang sedang berkuatkuasa.BANGUNAN PEJABAT 10 . Jabatan Pendaftaran. Mahkamah dan sebagainya. 5. Arkib. tertakluk kepada keadaan di bawah: a) Fungsi Jabatan yang dirancang sebagai jabatan yang banyak berurusan dengan orang ramai contohnya. Penyediaan tempat letak kereta terbuka di luar bangunan adalah dibenarkan mengikut garis panduan penyediaan tempat letak kereta. Jabatan Imigresen. Sekiranya disediakan. 7. (Sila rujuk BAB 5: – PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA). Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk penjawat awam Gred JUSA “B” ke atas dan Setiausaha Parlimen Kementerian yang setaraf dengannya. manakala ruang-ruang sokongan di dalam dan di luar pejabat seperti yang dinyatakan di Perenggan 4(b). bilangan tingkat. mesin dan lain-lain. keperluan keselamatan dan lain-lain. ² Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . peralatan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jabatan Pengangkutan Jalan. (d) dan (e) akan berubah. (b) dan (c) di atas. Stor untuk kegunaan biasa sahaja yang tidak melibatkan fungsi khusus seperti menyimpan barang-barang tahanan.

00 m.00 m. p. p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A2- PEJABAT MENTERI. 4. 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. Pembantu Khas - 15. 5. p. 12. 102. p.00 m. 202. p.00 m.00 m. p. Suit Setiausaha Parlimen a) b) Bilik Pejabat Bilik Setiausaha Sulit 42. p. p. 3. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . p. - 60. p. Setiausaha Akhbar - 15.00 m.00 m.BANGUNAN PEJABAT 11 . p.00 m. 18. 18. 12. - 202. Suit Timbalan Menteri a) b) c) d) Bilik Pejabat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Kanan Bilik Setiausaha Sulit 48. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA 1.00 m.00 m. p.00 m. p. p.00 m. 24. p.00 m. Pelayan Pejabat (dua orang) - 12. 24. Setiausaha Politik - 24. - 102.00 m. 18. p. 18. 7. p. 40.00 m. 6.00 m.00 m.00 m.00 m. Suit ( suite ) Menteri a) b) c) d) e) f) g) Bilik Pejabat Bilik Menunggu Bilik Mesyuarat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Kanan Bilik Setiausaha Sulit Bilik Pembantu Khas 72. p.00 m. p. p.00 m. 2. 60.00 m.00 m. p.

a) b) c) d) Kaunter Penyambut Tetamu Bilik Mesyuarat Ruang Menunggu Bilik Minuman 20.BANGUNAN PEJABAT 12 .00 m. 9. 679. p.00 m. Timbalan Menteri dan kakitangan lain adalah sebanyak 48. p.00 m. p. p. untuk setiap kakitangan.00 m. 12. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . JABATAN PERDANA MENTERI 8.00 m. Ruang sokongan pusat yang digunakan oleh semua pihak.00 m.60 m. Ruang Legar Luar (30%) Jumlah Besar Katakan 156. - 92. 92. p. p. p.60 m.5 m.00 m. p. p. 678. p. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jumlah 522. 30. 30.00 m. Purata ruang pejabat Menteri.

kapasiti muatan orang. 4. jenis penggunaan. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium. dimmer. 3. bilik lampu. public address. Ruang sokongan. Dewan serba guna pula mempunyai fungsi yang sama tetapi saiz yang lebih kecil. Ruang sokongan pula terdiri daripada ruang-ruang seperti stor.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A3- AUDITORIUM/DEWAN BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN SERBA GUNA 1. Ruang perkhidmatan mekanikal dan elektrik. Auditorium. Keperluan dan saiz ruang-ruang sokongan ini perlu mengikut fungsi bangunan tersebut. pusat sivik atau dewan serba guna adalah berdasarkan kepada jumlah tempat duduk yang dirancang dan terbahagi kepada ruang-ruang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Ruang tempat duduk.BANGUNAN PEJABAT 13 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . bilik alat-alat teknikal dan lain-lain bergantung kepada fungsi auditorium/dewan. bilik penyenggaraan. Penentuan saiz dan kemudahan di dalam dewan serba guna boleh dirujuk di BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN. dewan besar. 2. dewan besar. kemudahan yang terdapat di dalamnya serta lokasi di mana ia dibina. dan Ruang legar. production room. bilik persalinan. Auditorium biasanya mempunyai reka bentuk khas seperti lantai bertingkat. pusat sivik atau dewan serba guna dibezakan mengikut reka bentuk. Tempat duduk yang digunakan di dalam bangunan-bangunan ini boleh disediakan daripada jenis tetap (fixed) atau sementara (moveable) bergantung kepada perancangan ruang. Ruang bilik air. audio. tempat duduk tetap serta kemudahan sistem pandang dengar yang khusus manakala dewan besar dan pusat sivik lazimnya menyediakan sebuah ruang besar yang digunakan untuk pelbagai fungsi mengikut keperluan. pentas. bilik pengacara. bilik wartawan.

Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium/dewan besar/pusat sivik/dewan serba guna adalah sebanyak 1.80 ./tempat duduk 0.0.80 m.0./tempat duduk 0./tempat duduk Jumlah 1.15 m./tempat duduk adalah bagi bangunan-bangunan di bawah Kategori I. Butirannya adalah seperti di bawah: a) b) c) d) e) Ruang tempat duduk Ruang Sokongan Ruang Legar Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik - 0.35 m.80 .75 m.45 . p.45 . p.35 m.2. p./tempat duduk. p.60 m.2.70 m.35 m. p.10 . p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.BANGUNAN PEJABAT 14 . JABATAN PERDANA MENTERI 5.0. p. manakala norma maksimum 2.10 . (Untuk maklumat Kategori Bangunan./tempat duduk3 ___________________________________________________________________ Nota: 3 Norma 1.15 m.0. sila rujuk BAB 2: GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BANGUNAN). p./tempat duduk dan ke atas adalah bagi projek-projek di bawah Kategori II dan III./tempat duduk 0. p./tempat duduk 0.

BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA .BENGKEL B5 .PRA SEKOLAH.GARIS PANDUAN KELUASAN BANGUNAN PENDIDIKAN B2 . SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH B3 .SEKOLAH BERASRAMA PENUH B4 .BAHAGIAN B PENDIDIKAN B1 .

09 35. Garis panduan ini mengawal kesinambungan reka bentuk bangunan-bangunan pendidikan agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.74 – 18.43 . 8. SR 18 & 24 BD – 2 BD Pra.PENDIDIKAN 15 Edisi Tahun 2008 .Sekolah.Sekolah. JADUAL 1B-(i): NORMA KELUASAN RUANG LANTAI JENIS BANGUNAN 1. 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B1- GARIS PANDUAN KELUASAN BANGUNAN PENDIDIKAN 1. Sekolah Rendah (SR) Sekolah Menengah (SM) Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Sekolah Pendidikan Khas Kolej Matrikulasi Institut Pendidikan Guru (IPG) Institut Latihan Perindustrian 6 – 36 BD 12 – 42 BD 35BD 30 BD 6. 4.50 8.60 7. Pra-Sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia) CATATAN SR 6 & 12 BD – 1 BD Pra.18 2.93 bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan BAB 1: BAHAGIAN B ./pelajar) 10. KEPERLUAN UMUM REKA BENTUK a) Bangunan-bangunan Pendidikan dirancang dan direka bentuk berpandukan kepada Dasar Pendidikan Negara.80 (tanpa Pra Sekolah) 10. 7. bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan 32. 9. SR 30 & 36 BD – 3 BD Pra. Kompleks ini akan berpandukan kepada norma-norma yang ditentukan di dalam garis panduan ini. c) Bangunan-bangunan Pendidikan (kecuali IPTA) terbahagi mengikut Jadual 1B-(i).35 7.Sekolah NORMA KELUASAN (m. b) Bangunan-bangunan pendidikan adalah dalam bentuk kompleks di mana terdapat gabungan beberapa buah bangunan yang berlainan fungsi di dalam satu tapak.45 40.21. 3.

PENDIDIKAN 16 . f) Norma keluasan bagi berbagai jenis bengkel adalah seperti di BAHAGIAN B4./pelajar) bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan d) Norma keluasan asrama adalah bergantung kepada jenis asrama sama ada sistem dormitori. (Sila rujuk Jadual 1F.(i): . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . dua orang sebilik atau satu orang sebilik. g) Keperluan reka bentuk dan norma keluasan bagi IPTA adalah seperti di BAHAGIAN B5. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Politeknik Institut Latihan/Pusat Latihan CATATAN NORMA KELUASAN (m. 11. JABATAN PERDANA MENTERI JENIS BANGUNAN 10.PIAWAI UNTUK ASRAMA). e) Kedudukan bangunan-bangunan dengan kemudahan-kemudahan pusat adalah disyorkan berhampiran di antara satu sama lain supaya jaraknya adalah di dalam jangkaan berjalan kaki.

Pusat Sumber. RUANG Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Bilik Kesihatan/Pergigian. Pejabat Ketua Bidang. Bilik Pengawas. SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH 1. SEKOLAH RENDAH Pentadbiran Pejabat Pengetua. Keperluan ruang utama dan ruang pilihan bagi Sekolah Rendah dan Menengah adalah seperti Jadual 1B-(iii). JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B2- PRA SEKOLAH. Bilik Keselamatan. Bilik Pengurusan Peperiksaan. Bilik Pengawas. KEPERLUAN AM a) Reka bentuk bangunan Pra Sekolah. Bilik Keselamatan. Bilik Kesihatan/Pergigian. manakala ruang pilihan dibina mengikut keperluan sekolah atau kawasan setempat. Bilik Bimbingan dan Kaunseling. b) Pembinaan bangunan Pra Sekolah. Bilik Mesyuarat Utama. Kedai Buku. Bilik Bimbingan dan Kaunseling.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Pejabat Guru. JADUAL 1B-(iii): RUANG-RUANG UTAMA DALAM SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH Pentadbiran Pejabat Pengetua. JADUAL 1B-(ii): MODUL BILIK DARJAH (BD) DALAM SEKOLAH Pra Sekolah Sekolah Rendah 1 BD 1 BD 2 BD 2 BD 3 BD 3 BD N/A N/A 42 BD 6 BD 12 BD 18 BD 24 BD 30 BD 36 BD 12 BD 18 BD 24 BD 30 BD 36 BD Sekolah Menengah N/A Bilangan BD bagi Pra Sekolah adalah bergantung kepada modul BD Sekolah Rendah yang akan dibina. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pejabat Guru.PENDIDIKAN 17 . Bilik Pengurusan Peperiksaan. c) Ruang utama adalah piawai untuk semua sekolah. Pusat Sumber. Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah di dalam Garis Panduan ini adalah berasaskan kepada sukatan pelajaran KBSR dan KBSM. Kedai Koperasi. Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah dibahagikan mengikut modul Bilik Darjah (BD) seperti Jadual 1B-(ii). Bilik Mesyuarat Utama.

Bilik Gerakan Kokurikulum. Tandas. Bilik Sains. Bilik Peralatan Sukan. Bengkel Pertanian. Bilik Kemahiran Hidup. Bilik Gerakan Kokurikulum./unit. Bilik Kebal RUANG PILIHAN Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Bilik “Self Access Learning (SAL)” Kemudahan Lain Bilik Persalinan. Norma keluasan kasar unit tandas (termasuk ruang BBT dan urinal) ialah 3. Bilik Kelas Pemulihan. Bilik Muzik. Surau (ruang sembahyang & j-QAF). Masalah Pendengaran. Tandas. p. Bilik Suis Elektrik. Ruang Serba guna. Ruang Serba guna. iv. Makmal Sains Integrasi. dan Pra sekolah f) Kemudahan tandas yang disediakan bagi Sekolah Rendah dan Menengah adalah di dalam nisbah 1 unit untuk 20 orang pelajar. Surau. Bilik Matematik. Disleksia Kemudahan Lain Dewan Sekolah.PENDIDIKAN 18 . Disleksia d) Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. Surau. Bengkel Teknologi Kejuruteraan. Makmal Sains Sukan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Kantin Akademik Bilik Darjah. Bilik Muzik. Bilik Suis Elektrik. Garis Panduan Reka Bentuk Bilik Air Awam yang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Stor Am.50 m. e) Kemudahan-kemudahan pusat yang berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut : i. Bilik “Self Access Learning . Bengkel Kemahiran Hidup. JABATAN PERDANA MENTERI Akademik Bilik Darjah. Bilik Operasi Buku Teks. Bengkel Ekonomi Rumah tangga.50 – 4. Masalah Pendengaran. Bilik Sejarah dan Geografi. iii. Sekolah-sekolah bagi kategori highrise adalah dikecualikan. ii.(SAL)” RUANG Kemudahan Lain Bilik Persalinan. Kantin. Bilik Pendidikan Seni. Dewan Serba Guna. Makmal Kimia. Masalah Penglihatan. Makmal Bahasa. Studio Rekacipta. Makmal Komputer. Bilik Lukisan Kejuruteraan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bilik Komputer. Bilik Pendidikan Seni. Stor Am. Kantin Kemudahan Lain Dewan Sekolah. Masalah Penglihatan. Bilik Operasi Buku Teks. Bilik Pengurusan Sukan. Bilik Kebal Akademik Bengkel Matapelajaran Vokasional.

Auditorium/Dewan Besar. Dewan yang diguna sama oleh Sekolah Rendah dan Menengah yang dibina secara kompleks (di dalam satu kawasan). (Sila rujuk Jadual 1F-(i): . h) Kemudahan-kemudahan berikut tidak dibenarkan:i. maka ruang bilik sembahyang di asrama tidak lagi dibenarkan. dan ii. iii. JABATAN PERDANA MENTERI dikeluarkan oleh JKR perlu dipatuhi di dalam mereka bentuk kemudahan ini.PIAWAI UNTUK ASRAMA). manakala norma keluasan ruang lantai mengikut bilangan pelajar adalah seperti di Jadual 1B-(vi): Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . ii. g) Pembinaan Dewan Serba Guna hanya dibenarkan di dalam keadaan berikut: i. j) Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau yang berasingan disediakan. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH Norma ruang-ruang di dalam Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah adalah seperti Jadual 1B-(iv) dan Jadual 1B -(v). dan Tandas VIP i) Bagi kemudahan asrama Sekolah Menengah dan Rendah. sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat. bagi sekolah rendah dan menengah yang mempunyai 24 BD ke atas. k) Keluasan tapak projek yang diperlukan untuk sekolah menengah ialah di antara 8 – 12 ekar manakala sekolah rendah ialah di antara 6 – 8 ekar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Dewan Kuliah. Theaterette. 2. iv. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan.PENDIDIKAN 19 .

25 36 30 1 1 1 1 1 22.50 18.00 30 12 1 810.00 105.00 247.00 348.50 1 1 1 67. Unit Luas (m.00 1 1 1 67.11 1.75 67. p.50 30 30 1 2025.50 45.50 18.00 150.75 67.00 11.50 1 67.00 11.00 292.25 55 48 1 1 1 1 1 22.1 2.50 45.00 67.6 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B –(iv): .8 1.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH 6 BD Perkara Kap.00 30 24 1 1620.25 40.00 135.25 11. wuduk dan j-QAF) 1 1 11 1 1 17 1 22. p.7 1.50 22.50 18.50 33.50 28.5 1.50 18.25 40.00 202.00 1 1 1 67.) Kap.25 11.) Kap.50 56.65 1 67.50 50 1 1 1 80.2 1.00 45.00 202.00 11.50 30 36 1 2430.00 1 1 1 67.00 30 18 1 1215.50 45.25 51.75 67.00 22. 30 BD Unit Luas (m.2 30 6 1 405. p.50 18.25 0. p.00 180.00 11.4 1.75 1 1 1 45.50 1 67. 24 BD Unit Luas (m.50 160 1 1 1 247.00 22.50 22.50 11.00 108 1 1 1 170. 18 BD Unit Luas (m.50 45.40 1 50. p.50 250 1 1 1 337.75 320 1 1 1 495.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) 1 1.65 1 50.50 18.) Kap. p. 36 BD Unit Luas (m.10 1.00 66 58 1 1 1 1 1 22.00 33.75 57.50 2 2.50 22.25 11.50 33.00 135.60 46 42 1 1 1 1 1 22.13 PENTADBIRAN Bilik Guru Besar Bilik Penolong Kanan Bilik Guru Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Pengurusan Peperiksaan (ruang kerja) Pusat Sumber (ruang buku/ bacaan) Bilik Pergigian Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Bimbingan dan Kaunseling Kedai Buku Bilik Pengawas Bilik Keselamatan AKADEMIK Bilik Darjah Surau (ruang solat.25 51.25 11.9 1.00 90.50 45.00 202.) Kap.00 28 25 1 1 1 1 1 22.00 74. 12 BD Unit Luas (m.3 1.12 1.50 33.25 11.60 1 39.25 11.50 210 1 1 1 315.25 40.50 1 1 1 67.50 11.) Kap.1 1.00 135.PENDIDIKAN 20 .50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .

15 30 30 30 30 30 30 24 BD Unit 1 1 2 1 1 2 1 Luas (m.00 112.00 67.PENDIDIKAN 21 . 15 30 30 30 30 30 30 12 BD Unit 1 1 1 1 1 1 1 Luas (m. 15 30 30 30 30 30 30 36 BD Unit 1 1 3 1 1 2 1 Luas (m.50 Kap.50 67. p.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . 15 30 30 30 30 30 30 30 BD Unit 1 1 3 1 1 2 1 Luas (m.6 2.50 90.) 67.3 3.50 90.9 3 3.00 270.50 90.50 45.80 67. 15 30 30 30 30 30 30 18 BD Unit 1 1 2 1 1 1 1 Luas (m.80 67.00 112.50 67.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 112.7 2.00 78.00 504.00 45.50 Kap.50 90.75 67.50 67.4 3.50 90.00 112...80 67.00 45. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B –(iv): . p.) 67.50 22.50 Kap.8 2.50 2.50 67.) 67.3 2.80 67.50 67.00 67.00 90.7 KEMUDAHANKEMUDAHAN LAIN Bilik Persalinan Murid (L) Bilik Persalinan Murid (P) Bilik Pengurusan Sukan Bilik Gerakan Ko-Kurikulum Bilik Operasi Buku Teks Ruang Serba guna Kantin 1 1 1 1 1 1 1 22.00 78.50 67.50 67.00 45.50 45. 15 30 30 30 30 30 30 Unit 1 1 1 1 1 1 1 Luas (m.50 180.50 67.50 45.00 270.5 2.00 504.5 3.6 3.4 Bilik Kelas Pemulihan Bilik Pendidikan Seni (ruang seni lukis) Bilik Sains (ruang p & p) Bilik Kemahiran Hidup (ruang p & p) Bilik Muzik (ruang p & p) Bilik Komputer (ruang p & p) Bilik 'Self Access Learning' (SAL) Kap.00 112.50 90.00 45.00 67.00 180.50 180.00 409.50 90.00 78.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 270.00 67.00 409.00 1 1 1 1 1 1 1 45.00 67.50 67.samb/.50 Kap.00 78.1 3.00 216.) 67.50 90.50 1 1 1 1 1 1 1 45. p.2 3.50 78.50 270.) 67.00 45.00 270.50 270.50 Kap.50 1 1 1 1 1 1 1 45. p. p.80 67.50 90.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH .50 270.00 78.00 180.00 180.00 112.00 504.50 67. 6BD Perkara 2.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 67. p.50 180.) 67.

(iv): .00 50.00 5 5.5 PRASEKOLAH Ruang Aktiviti Pembelajaran (p & p) Ruang Penyediaan Makanan dan Dapur Ruang Makan Ruang Wuduk Umum Ruang Permainan Terbuka Berbumbung RUANG OPSYEN Dewan Sekolah Bilik Kebal 25 1 67.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.75 11. 6BD Perkara Kap.50 11.00 50.88 33.PENDIDIKAN 22 .2 4.50 11. 30 BD Unit Luas (m.50 25 3 202.25 1 1 1 16.25 50. 18 BD Unit Luas (m. p.80 67.75 11.75 11.25 1 1 1 22.1 5.25 1 1 1 22.) Kap.) Kap. p. p. p.00 50.50 25 1 67.75 11.3 4.2 - - - - - - - - - - 1 - 738.) Kap.samb/. 24 BD Unit Luas (m..50 25 2 135.) Kap.00 25 3 202.) 4 4.80 67. 12 BD Unit Luas (m.00 50.50 67.88 33.) Kap.50 78.. p.50 67. 36 BD Unit Luas (m. p.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .50 1 1 738. Unit Luas (m.00 50.50 1 1 1 16.80 - 1 1 738. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B.50 78.25 1 1 1 22.00 25 2 135.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH.1 4.25 1 1 1 22.4 4.

4 1.50 11.75 11. 36 BD Unit Luas (m.13 2 2.25 51.00 18.00 45.00 30 320 36 1 2430.11 1.PENDIDIKAN 23 .8 1.00 45.00 112.25 11. 18 BD Unit Luas (m.00 13.00 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . 24 BD Unit Luas (m.00 67.50 33.00 13.25 51.25 11.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH 12 BD Perkara Kap. p.50 45.00 56.75 45.50 126.2 PENTADBIRAN Bilik Pengetua Bilik Penolong Kanan Bilik Ketua Bidang Bilik Guru Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Penguru-san Peperiksaan (ruang kerja) Pusat Sumber (ruang buku/ bacaan) Bilik Pergigian Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Bimbingan dan Kaunseling Kedai Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan AKADEMIK Bilik Darjah Surau (ruang solat dan wuduk) 1 1 21 1 1 1 29 1 1 28.00 63.00 160 1 1 1 1 1 1 1 247.50 180.00 157.00 306.25 63.) Kap.75 45.) 1 1.00 67.50 396.00 210 1 1 1 1 1 1 1 315.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 110 1 1 1 1 1 1 1 168.00 11.00 11.00 13.) Kap.00 18.3 1.00 261.65 50 42 1 1 1 1 1 1 1 28.40 38 30 1 1 1 1 1 1 1 28.00 45.50 33.25 63. 42 BD Unit Luas (m.50 70 60 1 1 1 1 1 1 1 28. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B -(v): .75 67. p.00 45.50 30 270 30 1 2025.00 202.00 123.5 1.75 30 160 18 1 1215.00 18.25 40.50 30 108 12 1 810.00 128.00 67.10 1.50 370 1 1 1 1 1 1 1 560.00 67.25 67.12 1.50 270 1 1 1 1 1 1 1 405.50 45.00 67.00 11.00 56.00 13.) Kap.) Kap.2 1.25 58 48 1 1 1 1 1 1 1 28.1 1. p.00 13.50 320 1 1 1 1 1 1 1 495.9 1.00 13.00 50.25 39.7 1.50 360.00 18.50 67.50 30 210 24 1 1620.50 56.25 51.00 80.25 11.50 67. Unit Luas (m.00 18.50 80 66 1 1 1 1 1 1 1 28. 30 BD Unit Luas (m.25 11.00 94.50 247.50 45.50 56.00 11.6 1.25 67.00 45. p.00 351. p.) Kap. p.25 11.50 67.75 67.00 18.75 67.25 11.50 290.00 30 350 42 1 2835.1 2.

50 114.samb/.50 142.00 30 Kap.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.50 30 30 30 30 30 3 1 1 1 1 427.8 2.11 2.12 2.50 67.13 Bilik Sejarah dan Geografi Bilik Pendidikan Seni (ruang seni 30 lukis) Bengkel Kemahiran Hidup 30 (ruang p & p) Bengkel Ekonomi Rumah Tangga Bilik Muzik (ruang 30 p & p) Makmal Komputer 30 (ruang p & p) Makmal Kimia 30 (ruang p & p) Makmal Sains Integrasi Makmal Sains 30 (ruang p & p) Makmal Fizik 30 Makmal Biologi 30 Bilik Matematik 30 (ruang p & p) Makmal Bahasa 30 (ruang p & p) Bilik Self Access Learning (ruang p & p) 1 1 1 1 1 370.6 2.50 85.3 2.50 228.00 285.9 2.00 142.50 85.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .50 399.5 2.10 67. p.50 399.10.50 114. 30 BD Unit 1 1 Luas (m.00 142. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B -(v): .00 67.50 342.) 67.3 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.. 36 BD Unit 1 1 Luas (m.50 142.50 114.00 30 1 1 370.50 114.50 85.) 67.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.2 2.50 399.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.) 67.50 1 67.10 67.4 Kap. 12BD Perkara 2.50 142.10 67. 18 BD Unit 1 1 Luas (m.50 85.00 285..50 285.50 285.50 142.50 285. p.50 399.00 67.50 399.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH .00 285.00 142.00 142.00 30 Kap.7 2.50 228.10 67.50 30 1 1 370.50 1 67.00 285. p.00 2.50 1 67.50 67.00 30 1 1 370.10 67. 24 BD Unit 1 1 Luas (m.50 342.50 30 30 30 30 30 3 1 1 1 1 427. p.50 85.50 114.) 67.10.00 67.00 285.50 1 67.00 30 Kap.50 114.PENDIDIKAN 24 .50 1 67.50 85.00 30 Kap.10 67.50 30 1 1 370.) 67.50 142.1 2. 42 BD Unit 1 1 Luas (m.10 2. Unit 1 1 Luas (m. p.50 67. p.50 1 67.50 114.00 285.) 67.50 30 1 1 370.50 114.50 399.00 30 Kap.00 30 30 30 1 1 1 30 30 30 1 2 1 30 30 30 1 2 2 30 30 30 1 3 2 30 30 30 1 3 2 2 1 1 1 1 285.10.

50 67.00 78.50 45.00 78.) Kap.50 67.00 409. 18 BD Unit Luas (m.00 504.80 67. 42 BD Unit Luas (m.80 67.00 45.) 3 3.80 67.00 270.80 67.50 1 1 1 1 1 1 1 45.7 4.00 504.50 1 1 1 1 1 1 1 90.80 67. p.80 67.00 270.6 3.00 409. p.80 67.80 67. p.00 45.00 78.80 - 1 1 738.50 1 1 1 1 1 1 1 45. p..50 270. 24 BD Unit Luas (m.50 1 1 738.00 78.5 3.00 45.3 3.1 3.4 3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(v): .00 78.PENDIDIKAN 25 .1 4.samb/.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH .00 45.2 KEMUDAHANKEMUDAHAN LAIN Bilik Persalinan Murid (L) Bilik Persalinan Murid (P) Bilik Pengurusan Sukan Bilik Gerakan Ko-Kurikulum Bilik Operasi Buku Teks Ruang Serba guna Kantin RUANG OPSYEN Dewan Sekolah Bilik Kebal 1 1 1 1 1 1 1 45. Unit Luas (m. 30 BD Unit Luas (m.00 78.50 45.50 67..) Kap.50 1 1 1 1 1 1 1 45. p.00 45.00 409.00 270.00 45.) Kap. 12BD Perkara Kap.50 45. 36 BD Unit Luas (m.80 67. 4.50 1 1 738.) Kap.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .50 - - - - - - - 1 - 738.) Kap.00 504.50 1 1 1 1 1 1 1 45.2 3.50 270. p.50 270.

) 10. p.74 11.(m.43 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .) 10.PENDIDIKAN 26 . p. p.49 30 BD (m.NORMA KELUASAN KASAR RUANG LANTAI PER PELAJAR BAGI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH JENIS SEKOLAH Sekolah Rendah .42 15.55 36 BD (m./pelajar) 6 BD (m. p.48 42 BD (m. p.) 7.) 8. p.) 18. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(vi): .09 18 BD (m.87 24 BD (m.40 12.80 - 12 BD (m. p. p./pelajar) Sekolah Menengah .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(m.) 13.) 9.38 13. p.35 21.

50 2.00 4.PENDIDIKAN 27 .25 6.30 6. bilik persediaan dan stor) Bilik Matematik Makmal Bahasa (ruang p & p.25 4.25 4.75 1.00 3.50 2.50 3.00 2.60 2.25 3. utiliti /stor) Bilik/Makmal Komputer Bilik “Self Access Learning” Bilik Peralatan Sukan Bilik Gerak Kokurikulum Bilik Operasi Buku Teks Kantin Bengkel Ekonomi Rumah Tangga (bilik masakan.60 2.50 1. bilik persediaan dan stor) Bilik Kemahiran Hidup (ruang p & p.75 1. pengurusan kediaman.00 4.25 2.20 13.50 4. fizik.00 2.25 4. jahitan dan ICT) Makmal Kimia Makmal Sains Integrasi (ruang p & p sains.80 2.00 1.28 2. p.60 4. bilik rakaman dan kerja) 2.00 1.20 - Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .60 PERKARA Bilik Darjah Bilik Guru (secara work station) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Pengurusan Peperiksaan (ruang kerja) Bilik Kesihatan/Pergigian Bilik Bimbingan dan Kaunseling (bilik runding cara) Kedai Buku/Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan Bilik Kelas Pemulihan Bilik Pendidikan Seni (Ruang Seni Lukis.00 2. biologi.50 3.25 4.60 2. bilik utiliti/stor) Bilik Muzik (ruang p & p.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI BILIK-BILIK DI DALAM KOMPLEKS SEKOLAH MENENGAH / RENDAH LUAS (m.17 7.60 4.25 4./pelajar) SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH RENDAH 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 1.50 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(vii): .50 4.25 6.50 3. Bilik Kerja dan stor/utiliti Bilik Sejarah dan Geografi Bilik Sains (ruang p & p.25 2.

2. maka bilik sembahyang di asrama tidak lagi dibenarkan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B31. c) Kemudahan-kemudahan pusat berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut : i. b) Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. iv. KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG DAN NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) Sila rujuk kepada Jadual 1B-(viii) bagi keluasan kasar maksimum ruang lantai SBP. Surau. (Sila rujuk Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA).PENDIDIKAN 28 . Theaterette dan tandas VIP tidak dibenarkan di dalam perancangan SBP. dan Bilik Sakit.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii. iii. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan. Auditorium/Dewan Besar. Dewan Serba Guna. f) Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau berasingan disediakan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . d) Kemudahan-kemudahan Dewan Kuliah. SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) KEPERLUAN AM a) Keluasan tanah yang diperlukan untuk sekolah berasrama penuh yang lengkap ialah lebih kurang 20 hektar (50 ekar). Kantin. sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat. e) Bagi kemudahan asrama.

17 1.4 1.5. p.13 1.00 162.16 1.00 2.50 22.3 1.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG BAGI SBP – (900 PELAJAR/30 BD) BIL.3 2.1 2.50 67.6.00 33. PERKARA PENTADBIRAN Bilik Pengetua Bilik Penolong Kanan Bilik Guru Kanan Mata Pelajaran Pejabat Guru (Berkelompok) Ruang Istirehat Bilik Alat Bantu Mengajar Bilik Mesyuarat Utama Bilik Urusetia Peperiksaan & Ruang Kerja Pusat Sumber (ruang buku/bacaan) Bilik Capaian Kendiri dan Pusat Akses Makmal Komputer Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Pergigian Bilik Bimbingan & Kaunseling Kedai Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan Bilik Urusetia PIBG AKADEMIK Bilik Darjah Bilik Pendidikan Seni (Ruang Kerja) Bilik Sejarah Bilik Geografi Bilik Kemahiran Hidup 2.9 1.25 11.75 22.8 1.00 570.4 2.00 171.25 123.3 2.00 140.00 30.18 2 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 130.5 1.50 114.8 2.5.2 2.6.9 2.1 2.00 114.00 67.6.5.1 2.50 120.00 11. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(viii): .00 99.PENDIDIKAN 29 .6 Bilik Ekonomi Rumah Tangga 2.6.00 142.4 2.00 133.80 67.00 120.10 Bilik Muzik (Ruang Latihan dan Choral) Makmal Sains (Integrasi) Studio Rekacipta (Ruang p & p) Makmal Bahasa (Ruang p & p) 30 30 30 1 1 2 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .1 1.50 80 300 10 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75.7 1. UNIT LUAS (m.25 90.2 1.10 1.00 9.6 1.3 Bengkel Logam dan Kayu Bengkel Kerja Paip dan Injin Bengkel Elektrik dan Elektronik Bilik Masak Bilik Pengurusan Kediaman Bilik Mandi Bilik Jahitan KAPASITI BIL.14 1.75 128.7 2.11 1.12 1.2 2.00 105.00 27.2 2.50 78.5 1 1 1 54 1 4 4 1 2 2 36.00 67.15 1.00 20.00 60./unit) 1 1.

00 2. 4.00 1 1 90.80 4.00 120.40 BIL 1 2 3 4 5 6 Bilik Darjah Kantin PERKARA Astaka (tempat duduk berbumbung) Surau Dewan Serbaguna Bilik Dormitori (Bilik Tidur) 6.00 220.1 3.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG BAGI SBP – (900 PELAJAR/30 BD).11 2.00 1.2 3.KUARTERS. p.2 Tingkatan 1-3 (katil 2 tingkat) Tingkatan 4-5 (katil 1 tingkat) 7 8 Dewan Makan Dapur 3.85 0. Untuk maklumat lanjut mengenai norma keluasan dan kelayakan kuarters.PENDIDIKAN 30 .1 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(viii): ..95 1.4 3.00 110.50 0.1.3 3. sila rujuk Jadual 1E-(i) di BAHAGIAN E: .75 6.50 90./unit) 67. PERKARA KAPASITI BIL.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1.1 4.12 3 3..samb/.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SBP LUAS (m. p./pelajar) 2.00 120.5 4.95 0. BIL.50 JADUAL 1B-(ix): . KUARTERS KAKITANGAN Kelayakan kelas kuarters kakitangan hendaklah selaras dengan peraturan di dalam Pekeliling Perkhidmatan yang berkenaan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .00 1.2 Makmal Matematik Bilik Aktiviti Kelas Agama RUMAH KAKITANGAN Rumah Kelas C (2 tingkat) Rumah kelas D (2 tingkat berangkai 4) Pangsapuri Kelas F Pangsapuri Kelas G (3 bilik) Rumah Warden (Kelas F) KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN Bilik Operasi Buku Teks (SPBT) Bilik Gerakan Ko-Kurikulum 30 1 1 1 4 32 12 8 290. UNIT LUAS (m.00 67.

NORMA KELUASAN RUANG LANTAI BENGKEL PER PELAJAR/PELATIH LUAS JENIS KURSUS (m./pelajar) i) Electrical Installation 18. JADUAL 1B-(x): . ruang legar dalam. Muatan yang optimum bagi sesebuah bengkel adalah seramai 30 pelatih dalam sesuatu masa. tandas. ruang legar dalam.20 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . ruang persediaan. bilik pembantu pengajar. 2. bergantung kepada jenis kursus dan amalan peserta. dan b) Ruang Sokongan - ruang stor.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B41.PENDIDIKAN 31 .60 iv) Instrumentation and Control 18. 3. BENGKEL Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk bengkel-bengkel kemahiran adalah merupakan keluasan ruang lantai berikut: a) Ruang Kerja Kemahiran - ruang mesin. bilik guru.60 iii) Instrument Maintenance 15. Keluasan yang dirancang bagi sesebuah bengkel adalah berbeza-beza. ruang kerja di sekitar mesin.20 ii) Radio/TV 15. Norma keluasan ruang lantai bengkel ini boleh digunapakai bagi semua kategori pengguna di semua peringkat latihan. Norma keluasan ruang lantai bengkel bagi jenis-jenis kursus adalah seperti Jadual 1B -(x). p.

JABATAN PERDANA MENTERI v) Industrial Electronic 18.20 viii) Arc Welding 18.00 x) Mechanical Drafting 15.00 xxi) Anyaman 18.20 vi) Mechanical Fitting 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .20 xiv) Plumbing 15.60 xvi) Furniture Making 15.00 xx) Kursus Jahitan Kusyen dan Kanvas 13.60 xii) Spray Painting and Panel Beating 18.20 ix) Tool and Die Making 20.60 xvii) Civil Drafting 15.60 xviii) Woodwork 10.20 xiii) Motor Mechanic 18.00 xix) Kejuruteraan Ladang 8.60 xi) Refrigeration and Air Conditioning 15.60 xv) Bricklaying 15.20 vii) Machinist 18.PENDIDIKAN 32 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

xxii)

Latihan Batik

16.50

xxiii)

Silk Screen

20.00

xxiv)

Perak/Logam

16.50

xxv)

Heat Treatment Shop

72.00

xxvi)

Turning/Milling Shop

29.00

xxvii)

Tool and High Precision Shop

29.00

4.

Paras siling bagi bengkel-bengkel yang dibenarkan adalah lebih kurang 4.0 meter hingga 6.0 meter dari aras tanah. Bilangan tingkap dan pintu yang memadai perlu disediakan di kedua belah bangunan untuk penggantian/ pengedaran udara bersih dan meminimumkan pengumpulan haba dari mesin yang terdapat di dalam bengkel.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

33

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN B5-

BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA

1.

Kompleks bangunan IPTA biasanya mengandungi bangunan-bangunan akademik dan bangunan-bangun bukan akademik. Bangunan Akademik adalah seperti bangunan fakulti yang meliputi bilik kuliah, makmal dan bengkel, dewan kuliah, perpustakaan dan sebagainya dimana fungsinya adalah khusus untuk proses pembelajaran.

2.

Bangunan bukan akademik pula adalah seperti bangunan pentadbiran, dewan perhimpunan dan sebagainya yang diperlukan untuk menyokong tugas-tugas pentadbiran IPTA tersebut.

3.

Norma keluasan ruang lantai berikut adalah merupakan jumlah kasar ruang lantai bagi setiap pelajar sepenuh masa sahaja dan telah mengambil kira ruang laluan dan ruang untuk urusan perkhidmatan mekanikal dan elektrik.

4.

Norma keluasan ruang lantai ini juga tidak termasuk bangunan-bangunan yang dibina berasingan seperti Bangunan Pentadbiran, Perpustakaan Pusat, Kompleks Dewan Kuliah, Dewan Perhimpunan/Panggung Percubaan, Pusat Bahasa, Pusat Komputer, Pejabat Harta Benda, Pusat Pelajar, Pusat Kakitangan, Masjid, Kompleks Sukan dan Rumah Tetamu.

5.

Norma keluasan kasar ruang lantai mengikut fakulti-fakulti yang dibenarkan adalah seperti Jadual 1B-(xi). Dewan/Bilik Kuliah. JADUAL 1B-(xi): NORMA KELUASAN RUANG LANTAI IPTA Keluasan ini termasuk 50% keperluan

MENGIKUT KURSUS

KURSUS Perubatan Pergigian

LUAS (m. p./pelajar) 50.00 - 55.00 36.00 - 40.00

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

34

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

Kejuruteraan Alam Bina Sains Pertanian Undang-undang, Ekonomi/Perniagaan, Pengajian Islam, Kesusasteraan Pengurusan Hotel dan Penyediaan Makanan

22.00 - 27.00 18.00 - 20.00 16.00 - 20.00 16.00 - 20.00 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 10.00

6.

Kadar keluasan ruang lantai pejabat bagi pegawai-pegawai dan kakitangan akademik yang dibenarkan adalah mengikut gred jawatan seperti di BAHAGIAN A: – BANGUNAN PEJABAT.

7.

Bagi ruang-ruang fungsi lain, norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan adalah seperti berikut :

a)

Dewan Kuliah

-

0.90 - 1.00 m. p. seorang

b)

Bilik Kuliah

-

0.95 m. p. seorang

c)

Bilik Tutorial

-

1.90 m. p. seorang

d)

Bilik Seminar

-

1.90 m. p. seorang

e)

Makmal

- Am - Kajian

-

7.90 m. p. seorang 11.0 m. p. seorang

f)

Studio Senibina

-

7.50 m. p. seorang

g)

Bilik Lukisan Kejuruteraan

-

5.90 m. p. seorang

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

35

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

h)

Perpustakaan Norma keluasan bagi ruang bacaan dan ruang buku bagi kemudahan perpustakaan di Institut Pengajian Tinggi Awam adalah seperti berikut: i. Ruang Membaca - terbuka - jenis cubicle - jenis karrel ii. Muatan (kapasiti) untuk ruang membaca - 1.90 m. p. seorang - 2.30 m. p. seorang - 2.80 m. p. seorang 30% jumlah pelajar dan 20% jumlah kakitangan

Keterangan lanjut mengenai keperluan reka bentuk perpustakaan boleh dirujuk melalui BAHAGIAN G: PERPUSTAKAAN.

i)

Masjid atau Surau

Sila rujuk BAHAGIAN H: - MASJID untuk keterangan lanjut berkaitan norma keluasan ruang lantai masjid dan surau. Muatan yang diambil kira ialah 50% dari jumlah kakitangan dan pelajar.

j)

Kediaman i. Pelajar Sila rujuk BAHAGIAN F: - ASRAMA untuk keterangan lanjut. ii. iii. Unit Fellows Kakitangan 75.00 m. p./unit

Sila rujuk BAHAGIAN E: - KUARTERS untuk keterangan lanjut.

k)

Dewan Makan dan Dapur/Persediaan Sila rujuk BAHAGIAN F: - ASRAMA untuk keterangan lanjut.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

36

BAHAGIAN C KESIHATAN
C1 - HOSPITAL KUALA LUMPUR/ HOSPITAL-HOSPITAL NEGERI - PUSAT RAWATAN HARIAN (AMBULATORY CARE CENTRE) - KLINIK KESIHATAN - MAKMAL - KOLEJ LATIHAN - PEJABAT KESIHATAN - KLINIK DESA - ASRAMA DAN KEDIAMAN

C2

C3 C4 C5 C6 C7 C8

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN C1.

KESIHATAN

PENDEKATAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN KESIHATAN

a)

Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mencapai taraf kesihatan yang lebih baik, tumpuan adalah diberi kepada penambahbaikan penyampaian penjagaan kesihatan melalui integrasi yang lebih kukuh, peningkatan kualiti perkhidmatan dan mengoptimumkan penggunaan sumber. Beberapa pendekatan untuk mewujudkan skop-skop perkhidmatan kesihatan khusus seperti Pusat Jagaan Harian,

kemudahan khusus rawatan kanser, kardiologi, rehabilitasi dan unit-unit penjagaan kritikal telah dibuat. b) Berpandukan kepada pendekatan di atas, norma bangunan kesihatan yang dinyatakan di dalam Garis Panduan ini akan merangkumi Bangunan Hospital, Pusat Rawatan Harian, Klinik-klinik Kesihatan, Makmal Kesihatan Awam, Kolej Latihan dan juga Asrama Kediaman. c) Bangunan hospital merupakan antara komponen yang paling penting di dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan; dengan itu Garis Panduan ini akan memberikan tumpuan kepada perancangan kemudahan tersebut.

2.

PERANCANGAN BANGUNAN HOSPITAL

Perancangan dan susun atur bangunan-bangunan di dalam projek hospital pada dasarnya mengikut konsep berikut :

a)

Bangunan hospital yang mempunyai empat komponen utama iaitu: i. ii. iii. iv. Kemudahan pesakit dalam (in-patient); Kemudahan pesakit luar (out-patient); Perkhidmatan sokongan klinikal; dan Perkhidmatan sokongan bukan klinikal.

Keempat-empat komponen ini boleh berada di dalam satu bangunan atau di bangunan berasingan yang dihubungkan dengan laluan penyambung.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN C - KESIHATAN

37

Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . iv. Hospital Bukan Pakar (Non-Specialist Hospitals). kemudahan-kemudahan sokongan adalah bersifat guna sama atau berpusat bagi mengoptimumkan penggunaan sumber dan reka bentuk hospital perlulah mengambil kira prinsip ini. d) Bangunan hospital yang dijelaskan di dalam Garis Panduan ini terbahagi kepada enam kategori iaitu: i. Hospital Pakar (Major). iii. Hospital Kuala Lumpur dan Hospital-hospital Negeri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. v. vi.KESIHATAN 38 . Hospital/Institusi Khas. c) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk hospital adalah seperti di dalam Jadual 1C-(i). dan Hospital Pengajar. JABATAN PERDANA MENTERI b) Secara prinsipnya. Hospital Pakar (Minor). ii.

b) 15 bidang kepakaran utama yang disediakan adalah Perubatan Am. (bius). kardiotorasik surgeri. Ortopedik. ENT Pengimejan Diagnostik. Obstetrik Patologi dan dan Ginekologi. Dental (OroMaxillo-Facial) termasuk Pediatrik Dental. neurosurgery. Pembedahan Am. onkologi & radioterapi. Kecemasan (Emergency Medicine). Kemudahan Pesakit Dalam (wad-wad) . Pediatrik.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Anestesiologi Oftalmologi. perubatan nuklear dan lain-lain lagi. Dermatologi (sub-kepakaran) dan Nefrologi (sub-kepakaran) c) Hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital negeri juga menyediakan perkhidmatan bidang sub-kepakaran tertentu yang dikenal pasti dan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan perancangan peningkatan program rawatan perubatan dan kemampuan menyediakan anggota terlatih di bidang-bidang berkenaan. iii. Psikiatri. e) Ruang-ruang utama di kompleks hospital dapat dikategorikan seperti berikut: i. HOSPITAL HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL) / HOSPITAL-HOSPITAL NEGERI a) HKL dan Hospital-hospital Negeri menyediakan kesemua lima belas (15) bidang perkhidmatan kepakaran serta beberapa sub-kepakaran tertentu yang ditetapkan mengikut lokasi wilayah hospital tersebut. vascular surgery. mortuary. hematology.(In-Patient Services). (Otorinolaringologi).(Specialists Clinics. d) Contoh bidang-bidang sub-kepakaran tersebut adalah seperti kardiologi. ii. urologi. Kemudahan Diagnostik dan Rawatan termasuk: Pengimejan BAB 1: BAHAGIAN C . plastic surgery. Emergency Services). Kemudahan Pesakit Luar Pakar serta Kecemasan . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C11.KESIHATAN 39 Edisi Tahun 2008 .

HOSPITAL PAKAR (MAJOR) a) Hospital Pakar (major) merupakan hospital-hospital selain dari HKL dan Hospital Negeri. Public Amenities seperti Kafeteria. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .KESIHATAN 40 . Balai Pelawat dan sebagainya. Kemudahan Sokongan Perubatan – (Medical Support Services) seperti: Stor perubatan dan Farmasi Central Sterile Services Department (CSSD) Rekod Perubatan Rehabilitasi (fisioterapi dan occupational therapy). Hospital Ampang. JABATAN PERDANA MENTERI - Delivery suite Dewan Bedah Patologi dan mortuary.Continuous Medical Education. Hospital Taiping dan Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. iv. iv. yang menyediakan rawatan kepakaran di 15 bidang utama serta bidang sub kepakaran tertentu. Contoh kumpulan hospital ini termasuklah Hospital Serdang. Pentadbiran. dan viii. vii. v. Research and Quality Assurance. Hospital Putrajaya.Non-Medical Support Services seperti: Sajian Pengangkutan (kenderaan dan Porterage) Perkhidmatan Sokongan yang diswastakan. Hospital Sungai Buloh. Kemudahan Sokongan Bukan Perubatan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Hospital Sungai Petani. Kemudahan Pembelajaran Berterusan . 2. vi.

4. HOSPITAL/INSTITUSI KHAS a) Hospital khas atau Institusi Khas adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar serta pesakit dalam di bidang pengkhususan seperti Hospital Psikiatri. Hospital Rehabilitasi. HOSPITAL PAKAR (MINOR) a) Hospital Pakar Minor menyediakan perkhidmatan kepakaran terhad kepada 5 hingga 6 bidang kepakaran utama seperti Perubatan Am. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . 3. Antaranya ialah ruang untuk klinik-klinik sub-kepakaran. Obstetrik dan Ginekologi b) Oleh itu komponen ruang yang diperlukan adalah sama dengan Hospital Pakar (Major).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. tetapi lebih kecil keluasannya disebabkan oleh skop perkhidmatan yang lebih kecil. Terdapat juga hospital bukan pakar yang menyediakan rawatan pakar melalui lawatan doktor pakar secara berkala dari hospital pakar yang berdekatan. b) Komponen ruang yang diperlukan adalah sama dengan lain-lain hospital tetapi keluasan lantai keseluruhannya lebih kecil selaras dengan pengurangan ruang yang terlibat dengan fungsi klinikal. Ortopedik. JABATAN PERDANA MENTERI b) Ruang-ruang utama adalah seperti Hospital Negeri dengan ruang tambahan/khas yang diperlukan oleh bidang-bidang sub-kepakaran. Hospital Wanita dan Kanak-kanak dan Institut Kanser Negara. ruang khas rawatan dan wad-wad khas. Pediatrik.KESIHATAN 41 . Anestesiologi. 5. Pembedahan Am. HOSPITAL BUKAN PAKAR a) Hospital bukan pakar adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar serta pesakit dalam yang dikendalikan oleh pegawai perubatan. peralatan khas untuk diagnostik dan rawatan.

norma keluasan lantai setiap Jabatan di dalam hospital-hospital lain tidak boleh melebihi norma yang dinyatakan di bawah. Jadual ini telah ditentukan dengan berpandukan kepada keperluan sebuah Hospital Negeri (antara 700 hingga 1. c) Perbezaan keperluan ruang klinikal adalah mengikut pengkhususan dan perlu disesuaikan dengan skop dan tahap perkhidmatan. JABATAN PERDANA MENTERI b) Terdapat perbezaan komponen ruang yang diperlukan dalam aspek fungsi klinikal berbanding hospital-hospital lain. d) Selain itu terdapat Institusi Khas yang tidak menyediakan rawatan pesakit secara langsung (out-patient atau in-patient care) iaitu Institut Penyelidikan Perubatan dan Pusat Darah Negara. 6.000 katil). Walau bagaimana pun. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Keperluan ruang bagi kedua-dua institusi ini adalah amat khusus kepada institusi sahaja. Oleh itu komponen ruang perlu disesuaikan dengan keperluan program pengajarannya selain dari komponen klinikal dan sokongan. tahap kerumitan serta teknologi peralatan yang diperlukan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI HOSPITAL a) Norma keluasan ruang lantai bagi sesebuah Jabatan di dalam hospital adalah seperti Jadual 1C-(i).KESIHATAN 42 . b) Oleh itu. ruang perkhidmatan sokongan (perubatan dan bukan perubatan) adalah hampir sama. 7. HOSPITAL PENGAJAR a) Hospital Pengajar adalah hospital yang menjalankan core business menyediakan latihan perubatan di samping perkhidmatan rawatan.

surgical dan endoscopy) Centralised Sterile Service Department (CSSD) Pentadbiran Am Dewan Bedah (untuk 10 dewan bedah serta ruang sokongannya) 2.350 1. 9.) 1. 19. 16. 17. 18. 8. 6. Waste Management.281 3.174 2. 13. 14.303 1.261 1.262 1. Engineering and Maintenance. 22.938 1.313 10. bilik-bilik seminar dan perpustakaan) 1. 4. 2. Porterage and Security. 7. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1C-(i): KELUASAN RUANG LANTAI KASAR BAGI JABATANJABATAN DI HOSPITAL NEGERI JABATAN LUAS (m.KESIHATAN 43 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Cleansing) 939 1.965 150 23. 20. 21. Mortuary Stor perubatan Katering Privatised Support Services (Linen.112 358 1. Farmasi Pesakit Dalam Rehabilitation Pathology and Blood Bank Haemodialysis (16 bay) Kemudahan Pembelajaran Berterusan (termasuk auditorium.500 905 5.p.586 1.604 3. Anaesthetist Unit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Bio-Medical and Cleaning. 3.026 709 3. Kecemasan Pengimejan Admission and Revenue Klinik Pesakit Luar (per klinik) Farmasi Pesakit Luar Klinik Pakar (per klinik) Labour and Delivery (untuk 10 bilik bersalin) Neonatal Intensive Care Unit (24 katil) Intensive/cardiac Care Unit (16 katil) Day care (medical. 12.100 490 490 1. 11.501 2. 15.

27.Biasa (28 katil) . sila rujuk BAHAGIAN A: .168 1. e) Untuk norma keluasan lantai kediaman kakitangan penting. ruang legar luar (seperti lobi.000 1. 25.237 c) Walau bagaimana pun keluasan ruang-ruang ini tidak mengambil kira ruang-ruang guna sama (seperti kafeteria.KESIHATAN 44 .Kelas Satu (20 katil) 1. JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN LUAS (m.PEJABAT. surau dan lain-lain).KUARTERS untuk butiran lanjut.) 130 600 1. 26. tangga.092 24.p.Pediatrik (20 katil) . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . sila rujuk BAHAGIAN E: .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Haemo-Dynamic Unit Information Technology Rekod perubatan Wad (keluasan per wad) . foyer. d) Untuk norma keluasan ruang pejabat dan lain-lain ruang sokongan. teres dan lain-lain) serta ruang-ruang M & E.

Perkhidmatan Rawatan Diagnostik (Diagnostic Service). endoscopy suites.KESIHATAN 45 . 4. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan keperluan bilangan katil pesakit dalam (in-patient).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bagi pembangunan projek hospital baru hanya komponen Unit Jagaan Harian sahaja yang perlu ditambah kepada komponen ruang hospital. b) c) d) e) f) g) h) Perkhidmatan Pesakit Luar/Klinik Pakar. Pembelajaran Berterusan (Continuous Medical Education).CDR. Komponen (b) hingga (h) yang disenaraikan adalah sebahagian dari skop hospital biasa. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C2 1. 2.ACC) Pusat Rawatan Harian disediakan untuk menampung keperluan rawatan perubatan yang sentiasa bertambah. Ruang-ruang utama adalah seperti di bawah: a) Unit Jagaan Harian (Day-care Unit). Senarai tersebut adalah merupakan pilihan (option) dan mungkin berbeza dari sebuah hospital ke sebuah hospital yang lain. Objektif pusat rawatan harian memenuhi keperluan penduduk dengan menyediakan kaedah penyampaian rawatan secara lebih kos-efektif. Research and Quality Assurance. di samping menjimatkan perbelanjaan pengurusan para pesakit tersebut. yang terdiri dari dewan bedah day-care. dan Jabatan Rekod dan EDP 3. Jabatan Pentadbiran. wad-wad day-care (surgical dan medical secara berasingan) serta bilik-bilik sokongan lain. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Farmasi pesakit luar dengan kemudahan Cytotoxic Drug Reconstitution . PUSAT RAWATAN HARIAN (Ambulatory Care Centre . Ini dapat dicapai melalui penyediaan rawatan tertentu secara day-care dan pesakit tidak perlu dimasukkan ke wad untuk rawatan.

Klinik Kesihatan dibahagikan kepada enam kategori mengikut unjuran kedatangan pesakit sehari seperti berikut: a) b) c) d) e) f) Klinik Kesihatan Jenis 1 . Pendidikan kesihatan.(KK6) – – – – – – 800 hingga 1. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C3 - KLINIK KESIHATAN 1.000 orang pesakit 500 hingga 800 orang pesakit 300 hingga 500 orang pesakit 150 hingga 300 orang pesakit 50 hingga 150 orang pesakit kurang dari 50 orang pesakit 2. Ruang-ruang utama di dalam Klinik Kesihatan dibahagikan mengikut program perkhidmatan kesihatan yang disediakan seperti berikut: a) Perkhidmatan kesihatan keluarga/rawatan pesakit luar am kecemasan). Health Surveillance. makmal klinikal. change room). c) d) e) f) g) h) i) j) Program rawatan pergigian/dental clinic dan pasukan pergigian bergerak. Ruang kemudahan kakitangan (seperti pantri.(KK5) Klinik Kesihatan Jenis 6 . Pentadbiran/pejabat. b) Perkhidmatan kesihatan ibu dan anak/klinik ibu mengandung dan kanak-kanak (termasuk imunisasi).(KK1) Klinik Kesihatan Jenis 2 . tempat menunggu dan kafeteria). dan Kemudahan awam (seperti ruang letak kereta. Rehabilitasi. Sokongan perubatan (pengimejan.KESIHATAN 46 . farmasi).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik sembahyang.(KK4) Klinik Kesihatan Jenis 5 . (termasuk unit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .(KK3) Klinik Kesihatan Jenis 4 .(KK2) Klinik Kesihatan Jenis 3 .

000 . p. 3.500 6.000 . Klinik Kesihatan Jenis 1 . terdapat keperluan ruang tambahan (terutamanya di kawasan pedalaman) bagi perkhidmatan unit bersalin alternatif serta wad pemerhatian/sick bay sebagai mengatasi masaalah kesukaran akses ke hospital.7. Walaupun begitu.(KK 3) LUAS (m.(KK 1) Klinik Kesihatan Jenis 2 .KESIHATAN 47 . KK 5 dan KK 6) keluasan ruang adalah lebih kecil walaupun skop perkhidmatan yang disediakan adalah sama.2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1C-(ii): .NORMA KELUASAN RUANG LANTAI KLINIK KESIHATAN JENIS 1.(KK 2) Klinik Kesihatan Jenis 3 . 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.650 3.8.000 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Bagi klinik-klinik yang lebih kecil (contohnya KK 4. Ini dilakukan dengan mewujudkan ruang guna sama.500 8.) 12.

Perkhidmatan makmal boleh dikategorikan seperti berikut: a) Makmal Perkhidmatan Patologi Penyediaan makmal patologi perlu disediakan mengikut skop serta tahap perkhidmatan yang akan diberikan di kemudahan tersebut. Microbiology. Ujian yang dijalankan adalah meliputi ujian ringkas serta ujian yang lebih terperinci melibatkan penggunaan analyzer machines serta teknikteknik yang lebih rumit. makmal ini mempunyai tambahan bidangbidang pengkhususan yang lebih kompleks. Selain dari skop ujian dua makmal di atas. ii.KESIHATAN 48 . perkhidmatan pencegahan dan kawalan penyakit (disease control) bagi program kesihatan awam serta menyediakan kemudahan untuk research and development bagi sistem kesihatan secara keseluruhan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C4 1. sama ada biochemist. disediakan di klinik kesihatan. jabatan pesakit luar hospital dan dianggotai oleh juruteknologi makmal perubatan. Hematology and transfusion medicine dan Forensic pathology. microbiologist atau medical laboratory technologist. lokasi dan bilangan kakitangan dan anggota yang akan ditempatkan. Makmal Patologi Tahap III. Makmal Patologi Tahap I. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Skop perkhidmatan boleh dibahagikan kepada lima (5) komponen iaitu Chemical pathology. microbiologist atau medical laboratory technologist. MAKMAL Objektif penyediaan makmal adalah untuk menyediakan perkhidmatan patologi di hospital serta klinik kesihatan untuk diagnosis penyakit. merupakan makmal utama di hospital yang diketuai oleh pakar patologi dengan dibantu oleh pegawai sains. Ujian yang dijalankan adalah ujian yang ringkas sahaja.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Histopatology/cytology. 2. ialah makmal utama di hospital yang diketuai oleh pegawai sains. Makmal Patologi Tahap II. i. iii. sama ada biochemist. Setiap komponen perkhidmatan adalah berbeza dan memerlukan ruang dan peralatan yang berbeza bergantung kepada jenis perkhidmatan.

yang menjalankan aktiviti melalui food microbiology laboratory. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . mengkaji kesan persekitaran terhadap kesihatan.. dan mikrobiologi terhadap spesimen yang diterima dari agensi di daerah atau negeri. adalah makmal utama di HKL. Analisis dan diagnosis dijalankan di makmal-makmal patologi. makmal serology. Seksyen Kawalan Mutu Makanan.PEJABAT sebagai rujukan. melebihi kerumitan ujian-ujian di Makmal Tahap III. yang menjalankan ujian pengawalan kualiti terhadap tahap kebersihan dan kesihatan tempat-tempat awam. Cytogenetics dan Mycology. Ruang-ruang utama bagi keperluan makmal tersebut adalah dibahagikan seperti berikut: i. Selain daripada ruang-ruang fungsi seperti di atas. ii. industrial and environmental contamination. iv. IMR dan hospitalhospital rujukan yang diketuai oleh pakar patologi serta dibantu oleh pakarpakar lain dan biasanya mempunyai kepakaran sub-specialty di bidang patologi. Selain 5 komponen ujian yang telah dinyatakan di atas. JABATAN PERDANA MENTERI iv. microbiology dan cytology (bagi cancer screening). Seksyen Epidemiologi. ruang-ruang pentadbiran dan sokongan berpusat juga diperlukan. Seksyen Alam Sekitar. Virology. pesticide remnant laboratory. b) Makmal Kesihatan Awam Fungsi utama Makmal Kesihatan Awam ialah sebagai pusat rujukan bagi pengawasan dan pemantauan penyakit berjangkit. natural toxin dan mycotoxin laboratory. Ujian yang dijalankan meliputi semua ujian dijalankan oleh makmal tahap yang lebih rendah serta ujian-ujian khas yang lebih rumit. chemical pollution and food additive lab. iii.KESIHATAN 49 . Seksyen Kawalan Kualiti. menjalankan pengawasan dan pemantauan penyakit dan kualiti makanan secara keseluruhan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. makmal biochemistry. dan v. Makmal Patologi Tahap IV. Sila lihat BAHAGIAN A: . biochemistry. Seksyen Kawalan Penyakit. khasnya penyakit-penyakit tropika yang memerlukan ruang makmal vector. komponen lain termasuklah ujian-ujian Immunology.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 m. Klinik ini dianggotai oleh jururawat masyarakat.00 m. Keperluan dan norma ruang bagi bangunan-bangunan di atas adalah seperti yang terdapat di dalam BAHAGIAN B: – PENDIDIKAN. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . jurupulih anggota. jurupulih cara kerja dan lain-lain bidang seperti senarai di atas. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C51. Komponen piawai sesebuah klinik desa adalah terdiri dari bangunan klinik dengan 2 buah kuarters untuk jururawat masyarakat. 2. Luas lantai bagi Klinik Desa adalah di dalam lingkungan 420. KOLEJ LATIHAN Kolej-kolej latihan yang terdapat di bawah KKM merangkumi Kolej Sains Kesihatan Bersekutu.KESIHATAN 50 . Kolej Jururawat Masyarakat. Kolej Inspektor Kesihatan dan Kolej Juruteknologi Makmal Perubatan. p. hingga 450. p. Ruang-ruang yang disediakan adalah mengikut norma seperti yang terdapat di dalam BAHAGIAN A: – PEJABAT. Kolej Pembantu Perubatan. BAHAGIAN C71. 3.KUARTERS. PEJABAT KESIHATAN Pejabat Kesihatan terbahagi kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. Untuk norma keluasan kuarters sila rujuk BAHAGIAN E: . Kolej Sains Kesihatan Bersekutu mempunyai kombinasi beberapa kategori pelatih termasuk jururawat. 2. KLINIK DESA Klinik Desa adalah kemudahan yang menyediakan perkhidmatan kesihatan asas terutamanya di kawasan luar bandar. Kolej Kejururawatan. BAHAGIAN C61. juru x-ray. 2.

ASRAMA DAN KEDIAMAN 1. Sisters’ Suite (termasuk tandas) ii Housekeeper’s Suite BAB 1: BAHAGIAN C . 3. p. 2. sila rujuk BAHAGIAN F: . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C8 .KESIHATAN = 42.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii. p. dan Ruang Sokongan Yang Berkongsi (common user) b) Ruang Kediaman i.00 m. = 110. Pelatih (Jururawat/Pembantu Perubatan/ Anggota Sains Kesihatan Bersekutu) Anggota pelatih yang belum memasuki perkhidmatan 2. Pegawai Perubatan Pelatih Anggota profesional yang telah memasuki perkhidmatan. KEDIAMAN JURURAWAT a) Norma keluasan ruang lantai bagi kediaman jururawat yang menempatkan jururawat dari berbagai pangkat (combination) adalah terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu: i. 51 Edisi Tahun 2008 . Terdapat 3 kategori pelatih/kakitangan/pegawai yang menggunakan kemudahan asrama yang dilaksanakan oleh KKM seperti berikut: KATEGORI KAKITANGAN TAHAP PERKHIDMATAN 1. Jururawat Terlatih Anggota yang sedang dalam perkhidmatan 3.ASRAMA. Ruang Kediaman (living quarters proper). Untuk norma keluasan dan kelayakan asrama bagi ketiga-tiga kategori kakitangan dan pegawai di atas.

JABATAN PERDANA MENTERI iii. Ruang-ruang ini berubah mengikut keperluan dan campuran pangkat jururawat yang akan ditempatkan. c) Norma keluasan ruang lantai bagi ruang-ruang sokongan adalah sebanyak 16.KESIHATAN 52 . dormitori tugas malam (night duty dormitory). dapur. ruang menunggu. laluan. ii. Satu orang sebilik (single room) untuk Staff Nurse/Jururawat Masyarakat = = 14.00 m. Houseman Quarters c) Ruang Sokongan Berkongsi: i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. p. ruang rekreasi (seperti bilik bacaan dan ruang rehat). ruang ampaian. 50. Ruang-ruang ini termasuk dewan makan. ruang legar. tangga. utiliti. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . iv. lobi dan lain-lain. bilik air.00 m. pejabat am. stor.50 m. seorang. bilik sembahyang. p.

BAHAGIAN D KESELAMATAN D1 .BANGUNAN ANGKATAN TENTERA D3 .BANGUNAN JABATAN PENJARA D4 .BANGUNAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT .BANGUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA D2 .

dan zon penempatan perumahan kakitangan dan kemudahan. Polis DiRaja Malaysia (PDRM). bangunan-bangunan sokongan/operasi dan stor. iv. projek-projek PDRM. ATM. Jabatan Penjara. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D: KESELAMATAN 1. ii. bangunan kediaman. keperluan dan lokasinya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. v. sesuatu kompleks itu akan berbeza dari segi saiz dan kemudahan yang disediakan. iv. iaitu: i. Angkatan Tentera Malaysia (ATM). bangunan rekreasi. dan bangunan kemasyarakatan/keagamaan. ii. iii. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . dan Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah terbentuk di dalam satu kompleks. iii. zon penjara. d) Walau bagaimanapun. bangunan pentadbiran. dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. di mana bangunan-bangunan tersebut boleh dibahagikan kepada lima kategori. bergantung kepada jenis projek. iii.KESELAMATAN 53 . zon pentadbiran. b) Secara amnya. JENIS-JENIS BANGUNAN KESELAMATAN: a) Bangunan-bangunan keselamatan dalam Bahagian ini meliputi bangunanbangunan bagi perkhidmatan seperti berikut: i. c) Projek-projek penjara pula biasanya mempunyai tiga komponen besar iatu: i. ii.

bilik penerangan dan bilik gerakan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . kuarters dan kemudahan keselamatan (lokap. JADUAL 1D-(i): . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D11.) 135 44 96 62 50 387 484 Katakan 485 b) Balai Polis Bandar. bilik maklumat. unit pentadbiran.000 orang. bilik Cawangan Khas. bilik mesyuarat. bilik soal siasat dan bilik tahanan/bilik pemeriksaan Logistik dan Kebajikan merangkumi bilik senjata api dan ruang mengosong senjata. Keperluan perkhidmatannya boleh dipecahkan kepada beberapa jenis seperti berikut: a) Pondok Polis. p.4 hektar (5 .10. pejabat pentadbiran.KELUASAN KASAR MAKSIMUM PONDOK POLIS PERKARA Pentadbiran merangkumi Pejabat Ketua Polis. kuarters.KESELAMATAN 54 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 orang. keperluan serta lokasi. bilik Penolong Pegawai Penyiasat dan Pejabat Detektif Elemen Pejabat Pertanyaan yang terdiri dari kaunter dan pejabat aduan/pertanyaan. pantri dan bilik fail Elemen Penyiasatan termasuk bilik Pegawai Penyiasat. Pejabat Timbalan Ketua Polis.10 ekar) bagi kawasan tadahan penduduk seramai 10.000 . stor senjata dan stor barang kes). bilik persalinan/ruang solat.000 . berek bujang dan surau. BANGUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) Bangunan-bangunan PDRM boleh dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut fungsi. yang mengandungi komponen-komponen seperti Bangunan Balai dengan ruang pejabat laporan. tempat barang kes. tandas dan pantri Stor Am (bangunan berasingan) Kediaman mengikut keperluan (seperti kuarters Kelas F) Rekreasi (kawasan lapang seperti gelanggang permainan) JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KELUASAN LUAS (m.8 hektar (2 ekar) bagi kawasan dengan kepadatan penduduk seramai 5. dengan keluasan tapak kira-kira 2 . dengan keluasan tapak kira-kira 0.15. ruang menunggu. Ianya mengandungi komponen-komponen seperti pejabat pentadbiran.

bilik persalinan. kemudahan keselamatan. iii. Bangunan Balai dengan ruang pejabat laporan.15 ekar) dan bilangan kakitangan seramai 520 orang terletak di setiap daerah dan mengandungi komponen-komponen di bawah: i. pejabat logistik dan pejabat cawangan khas. pejabat pegawai penyiasat. pejabat siasatan jenayah. bilik rawatan. p. bilik pegawai Narkotik. stor senjata. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(ii): KELUASAN KASAR MAKSIMUM BALAI POLIS BANDAR PERKARA LUAS (m. bilik tahanan (lelaki dan perempuan). bilik pegawai penyiasat (tugas 24-jam). bilik pemeriksaan OKT (lelaki dan perempuan). bilik soal siasat.400 Katakan 1. bilik detektif. bilik pegawai Trafik. solat dan barang kes Kediaman seperti kuarters Kelas F dan berek bujang mengikut keperluan JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KELUASAN 396 204 480 40 1. bilik tahanan juvenil dan ruang solat Pejabat Pentadbiran yang mengandungi pejabat am . stor Light Strike Force (LSF). ruang mengosong senjata. ii. bilik sarjan Multi Purpose Vehicle (MPV).120 1. bilik mesyuarat/gerakan. dan Garaj dan stesen minyak. kemudahan sukan. stor/pantri. persalinan. bilik penerangan. stor kebal forensik. pejabat bujang dan surau. kenderaan/bengkel. bilik pegawai siasatan Bahagian Jenayah. kuarters. makmal forensik. bilik peguam. ruang senaman. bilik salinan laporan dan bilik melawat Ruang/Bilik Tahanan termasuk bilik dokumentasi. berek Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik TMT. bilik pegawai Cawangan Khas. ruang menulis laporan. bilik pengawal lokap.400 c) Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD).) Bangunan Balai Polis termasuk pejabat pertanyaan. bilik Ketua Polis Balai dan bilik Penolong Ketua Polis Balai. bilik sarjan bit/rondaan dan bilik rehat/stand-by Logistik dan Kebajikan iaitu bilik-bilik sokongan seperti tandas. dengan keluasan tapak kira-kira 4 . Bangunan Ibu Pejabat yang mengandungi pejabat pentadbiran/ pengurusan. bilik pengecaman/pemerhati. bengkel semboyan. ruang menunggu. bilik pegawai perhubungan awam.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESELAMATAN 55 .6 hektar (10 . bilik gerakan.

124 1. bilik detektif dan bilik mesyuarat.IP).7 Persenjataan mengandungi bilik pegawai. 1. tahanan cawangan khas. 157 1. 450 1. elemen back-up (siasatan jenayah). bilik sarjan stor persenjataan. pejabat am trafik. pejabat am penyiasatan trafik.2 One-Stop-Centre mengandungi bilik trauma.6 Stor Transit mengandungi stor am. bilik pengecaman/pemerhati. bilik fail. bilik LSF. penguatkuasaan trafik dan lain-lain. ruang menunggu. bilik persalinan (lelaki dan perempuan). pejabat am bekalan dan ruang pemunggahan barang.5 Kafeteria mengandungi ruang makan. bilik pegawai. pejabat am. ruang sembahyang. bilik laporan. elemen balai.4 Lokap mengandungi bilik tahanan lelaki. bilik komputer/server. lapang sasar menembak (8-lane). 533 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . dapur dan stor.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik soal siasat. bilik VIP. bilik melawat. ruang menunggu. bilik Penolong Ketua Polis. bilik senjata daerah. bilik gerakan trafik. bilik pegawai penyiasat trafik. ruang pengawal lokap. ruang black maria dan CCTV Intercom Security (pegawai lokap) 1. ruang menunggu. bilik senjata balai. bilik am. ruang mengosongkan senjata. ruang pejabat bilik simulasi dan bilik utiliti. bilik pegawai. ruang senaman cawangan lelaki/ perempuan dan cawangan khas. tahanan perempuan/ kanak-kanak. bengkel senjata. penyelia komputer. kiosk dan ruang menunggu 315 1.8 Lapang Sasar Dalaman mengandungi bilik kawalan. bilik pegawai. ruang gerobok lokap. ruang menunggu.KESELAMATAN 56 . bilik pegawai. bilik maklumat balai. pejabat daftar kertas siasatan (investigation papers . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(iii): KELUASAN KASAR MAKSIMUM IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) PERKARA LUAS (m.331 1.3 Balai Polis mengandungi bilik Ketua Polis Balai. p. bilik fail IP. bilik bayaran kompaun. bilik jurugambar trafik. 216 1. bilik gerakan trafik. dan stor balai 250 1.1 BANGUNAN PENTADBIRAN Bahagian Trafik yang mengandungi pejabat pertanyaan. pejabat am.) 1.

bilik air. bilik siap sedia. bilik peti besi. pejabat am. ruang serba guna. ruang tahanan sementara. bilik operasi taklimat. bilik mesyuarat/taklimat. stor peta dan bilik Gerakan. bilik siasatan. pejabat daftar kertas dan bilik fotostat. bilik Inspektor. bilik komputer. bilik fotostat. bilik DSP.9 Bahagian Jenayah mengandungi bilik Ketua Bahagian Siasatan Jenayah. bilik ujian air kencing. stor fail BAKA dan lain-lain. bilik pegawai Pelesenan. utiliti. bilik sarjan Gerakan. bilik operasi taklimat. ruang menunggu. ASP. bilik gelap. ruang tahanan sementara.16 Bahagian Gerakan merangkumi bilik Ketua Bahagian Ketenteraman Awam Daerah.17 Bahagian Komunikasi merangkumi one-stop-centre. pejabat am pengurusan. bilik mesyuarat. bilik fotostat. server. pejabat am . . pejabat daftar kertas. bilik pegawai dan pejabat am. pejabat am. ruang menunggu. stor CSI .Bahagian teknik/foto mengandungi pejabat am. bilik soal siasat. stor selenggara. bilik foto Pentadbiran jenayah mengandungi pejabat am. bilik komputer. stor barang kes. bilik-bilik pegawai. bilik fotostat. pejabat CSI. sarjan D4/D10.13 Cawangan Khas merangkumi bilik ketua bahagian khas daerah. 1. bilik utiliti. stor fail (doket). bilik fail. bilik kebal . bilik fotostat dan bilik gerakan/mesyuarat 300 1. bilik mesyuarat/taklimat. JABATAN PERDANA MENTERI 1. bilik ASP dan Inspektor Hal Ehwal Awam. bilik ketua kerani (kewangan). bilik sarjan D1/D2. bilik komputer.Siasatan jenayah mengandungi bilik-bilik pegawai penyiasat. ruang menunggu. bilik fail. bilik gerakan dan bilik gerakan/mesyuarat khas 290 1. bilik mesyuarat. stor CSI. sarjan mejar dan sarjan operasi.15 Pejabat Bahagian Pengurusan mengandungi bilik Ketua Bahagian Pengurusan Daerah. stor. bilik fotostat. bilik kaunseling. pejabat am pentadbiran. 273 1. pejabat am.Pengawal Pengiring iaitu Bilik pengawal pengiring.Kongsi gelap mengandungi bilik pegawai. pejabat am. pejabat am.11 Cawangan Narkotik mengandungi Ketua Bahagian Narkotik. inspektor pentadbiran. .015 1. 129 1. pejabat am BAKA. bilik fotostat. C4I dan lain-lain. bilik ASP dan Inspektor BAKA. konsol operator. -Teknologi maklumat seperti bilik inspektor IT. bilik kebal. pejabat am. ruang menunggu. bilik kebal. bilik inspektor dan sarjan mejar/sarjan. bilik pegawai.KESELAMATAN 57 Edisi Tahun 2008 . bilik stor. bilik latihan dalam perkhidmatan.10 Cawangan Mahkamah mengandungi bilik Ketua Pegawai Pendakwa. 173 1. bilik detektif. bilik ASP dan Inspektor Tatatertib. 258 1. bilik pegawai pentadbiran/penyelarasan. makmal forensik. bilik siap sedia. utiliti. bilik fail. PABX/Bilik bateri. bilik ASP dan Inspektor Latihan/sukan. 738 1. pejabat daftar IP. bilik-bilik Pegawai Kebajikan Perkep. bilik Timbalan KPD. ruang tahanan sementara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sarjan D7.12 Bahagian Logistik mengandungi bilik Ketua Bahagian Logistik daerah.14 Pejabat KPD Dan Timbalan KPD mengandungi pejabat Ketua Polis Daerah (KPD). bilik rehat/ solat. ruang serba guna. bilik penyelia.Risikan jenayah mengandungi pegawai pentadbiran. bilik mesyuarat. Inspektor dan Sarjan Pelancongan. pejabat am. pejabat CSI. Bilik BAB 1: BAHAGIAN D .

rawatan bateri. p.untuk 30 buah = 345 m.18 Tandas (Lelaki Dan Perempuan) 150 2.5 Pam cuci kenderaan -Pam air tekanan tinggi (8 m.2 Stesen PMP: untuk 100 m. bilik mesyuarat dan lain-lain. p. bilik panel heating. bilik tayar.4 Garaj simpanan kenderaan (kawasan terbuka) -Kenderaan ringan . p. bilik peralatan am. bilik rehat dan tandas 24 4. Konsol VHF bersepadu. penyelia stesen.untuk 10 buah = 240 m. bilik alat tulis dan lain-lain. bilik air-compressor.KESELAMATAN 58 Edisi Tahun 2008 . pusat saifer. p. ruang gegas.1 KENDERAAN DAN BENGKEL Bengkel: merangkumi bilik ketua bengkel. pejabat am.2 Pejabat Pound Trafik: 300 3. 390 3. bilik pemandu tunggu sedia 24 jam. penolong pegawai pengangkutan.3 Tangki sedut dan rumah pam - 4. 4. bilik penyelia pemandu. Bilik UPS/CEB/CIU. bilik sample. bilik penyenggaraan. KMC/Mini IGC.) -3 ruang kosong (40.2 Multi Purpose Vehicle (MPV) merangkumi bilik Sarjan Mejar dan Sarjan MPV. p. 3. penyelia juruteknik siap-sedia.5 Pusat depoh sampah BAB 1: BAHAGIAN D . Bilik RBS.1 BANGUNAN BERASINGAN Stor Barang Kes: merangkumi ruang perkakas. 3.4 Pondok pengawal: merangkumi kaunter. pejabat mencuci kenderaan. 4. bilik elektrik. p. ruang kerja pemeriksaan. bilik barang ganti terpakai. -Kenderaan berat . ruang kerja dan pemasangan radio mobile.3 Cawangan Kenderaan: merangkumi bilik pegawai .5 m. pejabat am dan utiliti 64 3. bilik dadah. ruang menunggu. p. pelupusan. dokumen dan kaunter pejabat 300 2. setiap satu) = 121 m. 2. 110 3. 422 1. bilik tidur.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 54 4. JABATAN PERDANA MENTERI SDF. pejabat am. ruang kerja kimpalan dan mengecat. LAIN-LAIN 4.1 Magazine house: untuk 54 m.

BANGUNAN PENTADBIRAN 1. bilik rehat.488 Katakan 12. bilik persalinan lelaki.2. bilik serba guna. mihrab.1 Kuarters: Rumah kediaman kelas C. bilik jenazah. dengan keluasan tapak kira-kira 6 .500 JUMLAH KELUASAN d.2 Edisi Tahun 2008 . bilik guru. bilik jamuan dan juga bilik-bilik Pegawai Cawangan Perkhidmatan/Perjawatan. bilik TKP Negeri.1 Pejabat Ketua Polis Negeri dan Timbalan Ketua Polis Negeri mengandungi pejabat KP Negeri. bilik utiliti. Tadika dan Perkep: merangkumi lobi. BANGUNAN KEMASYARAKATAN 6. tandas lelaki dan perempuan.991 12. IPK mengandungi komponen seperti di dalam Jadual 1D(iv). ruang menunggu. bilik rehat. bilik dokumen.2 Mes pegawai: merangkumi 3 bilik tidur dan ruang rehat Kuarters Transit 265 5. Cawangan Latihan. JADUAL 1D-(iv): KELUASAN KASAR MAKSIMUM IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN PERKARA LUAS (m. bangsal. BAB 1: BAHAGIAN D .8 hektar (15 . E dan F mengikut kelayakan - 5.3 Surau (untuk 250 jemah): merangkumi dewan sembahyang. kafeteria/dapur. kelas. Dewan Serba Guna: merangkumi pentas. ruang menunggu. bilik kitab. Bahagian Pelesenan. Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK). serambi.20 ekar) di setiap ibu negeri. pejabat setiausaha. pejabat tandas lelaki dan perempuan. bilik perpustakaan. pantri. pejabat setiausaha. D. perempuan dan bilik kawalan.1. Cawangan Tatatertib. bilik Penolong KJP. tandas lelaki dan perempuan. bilik mesyuarat. bilik perpustakaan. 400 6. stor.KESELAMATAN 59 311 1. bilik air. ruang menunggu.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Cawangan Pendaftaran Terbuka/Sulit. bilik mesyuarat/taklimat. bilik imam/siak. Dihadkan untuk jenis 2gelanggang badminton sahaja 960 6. JABATAN PERDANA MENTERI 5. bilik air dan bilik dokumen Jabatan Pengurusan mengandungi bilik Ketua Jabatan Pengurusan. pejabat - JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) 9.p) 1. wuduk lelaki dan perempuan. KEDIAMAN 5.

478 1. pejabat rondaan. ruang menunggu. pejabat eskot. bilik mesyuarat/taklimat. bilik-bilik fail. -Bilik Pejabat D5/D7/D9 mengandungi bilik-bilik pegawai penyiasat. bilik soal siasat. pejabat pentadbiran JL. bilikbilik fail. bilik mesyuarat.6 Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) mengandungi bilik Ketua JSJ. lokap. bilik CCC. bilik-bilik perekod. bilik kebal dan lain-lain. setor dan lain-lain (termasuk lapang sasar dalaman 8-lorong seluas 533 m. bilik mesyuarat KJL. bilik pejabat HPMV. Bahagian Kewangan.. pejabat daftar I. Bahagian Teknologi Maklumat. bilik operasi taklimat. bilik makmal mini. ruang tamu. bilik-bilik pegawai. bilik pegawai/ASP Pendakwaan. bilik komputer dan lain-lain 1. 1. pejabat point duty. Cawangan Kebajikan.8 Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) mengandungi bilik Ketua JSJK. pejabat siasatan. bilik-bilik pegawai turus dan ruang-ruang untuk Bahagian Persenjataan. dapur dan stor.172 1. stor HPMV. 638 1. bilik-bilik perekod. bilik komputer. ruang menunggu. bilik pejabat risikan jenayah D4. stor. pejabat Timbalan KCK 1 dan 2.KESELAMATAN 60 . lokap tahanan.) 2.10 Lokap mengandungi ruang-ruang seperti yang terdapat di IPD 1. Bilik Rekod. bilik gerakan. bilik statistik.3 Jabatan Ketenteraman Awam mengandungi bilik Ketua Jabatan Ketenteraman Awam/KTN. Timbalan Ketua JSJK. bilik gerakan. bilik UTK. bilik soal siasat. pejabat pentadbiran. stor. Bahagian Pengangkutan. pejabat-pejabat am dan pentadbiran berkaitan. ruang pentadbiran am. bilik-bilik pegawai Cawangan Khas. bilik perekod. bilik pegawai-pegawai gerakan. pejabat am. pejabat logistik. bilik mesyuarat. Bahagian Komunikasi. 3.020 1. pejabat am. setor statistik. bilik pegawai-pegawai CCC. bilik tahanan sementara dan lain-lain. bilik rehat pegawai. bilik CMT Pengurusan Krisis. bilik gerakan JSJ.9 Cawangan Khas (CK) merangkumi pejabat Ketua Cawangan Khas (KCK). 1. bilik soal siasat -Bilik Proses Foto dan Peralatan Lengkap mengandungi pejabat jurufoto.4 Bahagian Trafik yang mengandungi pejabat pentadbiran. bilik kebal dan lain-lain.173 1.11 Kafeteria mengandungi ruang makan. p.331 1. pejabat pentadbiran. JABATAN PERDANA MENTERI Bahagian Hal Ehwal Awam. bilik mesyuarat. bilik-bilik pegawai. 611 1. pejabat waran tangkap. Bahagian Bekalan. bilik trafik cops. pejabat pentadbiran. bilik perekod. bilik Ketua Trafik Negeri. bilik-bilik mesyuarat bahagian berkenaan. bilik gerakan trafik/ mesyuarat/taklimat dan lain-lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. konsol VHF Bersepadu. pejabat soal siasat. bilik tahanan sementara. bilik Timbalan Ketua JSJ. bilik perekod.804 1. bilik pengasingan dan lain-lain 1. Bahagian Bangunan. bilik siap sedia. bilik-bilik pegawai trafik. bilik soal siasat. Cawangan Kem Komandan.5 Jabatan Logistik (JL) yang mengandungi bilik Ketua Jabatan Logistik (KJL). Unit Polis Pelancong. 124 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .295 1. bilik komputer. bilik-bilik kebal dan lain-lain.P.7 Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) mengandungi bilik Ketua JSJN.

bilik rehat dan tandas 24 4.1 Stor Barang Kes merangkumi ruang-ruang seperti di IPD 300 2.1 Magazine House untuk 54. p.2 Stesen PMP untuk 100. - 4.) - 3. - 4.5 m.KESELAMATAN 61 . LAIN-LAIN 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.5 Pusat Depoh Sampah - 5.3 Tangki sedut dan rumah pam - 4.3 Cawangan Kenderaan merangkumi ruang-ruang seperti di IPD 110 3.52 m.0 m.0 m. BANGUNAN BERASINGAN 2. KENDERAAN DAN BENGKEL 3./kenderaan) -Kenderaan berat – ( 24. pejabat am dan utiliti 64 3.1 Kuarters: Rumah kediaman kelas C.) -3 ruang kosong (40. p./kenderaan) - 3. p. p. setiap satu atau 121.2 Pejabat Pound Trafik 20 3. KEDIAMAN 5. p.2 Mes Pegawai/Kuarters Transit merangkumi 3-bilik tidur dan ruang rehat 265 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .6 Ruang letak kenderaan kemalangan (kereta dan motorsikal) - 4.4 Garaj simpanan kenderaan -Kenderaan ringan – ( 11. E dan F mengikut kelayakan - 5. JABATAN PERDANA MENTERI 1. p. D.0 m.0 m.5 Pam cuci kenderaan -Pam air tekanan tinggi (8 m.1 Bengkel merangkumi bilik/ruang seperti di IPD 390 3.12 Tandas (Lelaki dan Perempuan) 150 2.2 MPV merangkumi bilik SM dan Sarjan MPV. p.4 Pondok Pengawal merangkumi kaunter.

bilik jenazah. bilik serba guna. bilik kitab. garaj simpanan i. padang bolasepak. Pejabat Cawangan Kem Komandan.KESELAMATAN 62 . Pejabat Cawangan Komunikasi dan Pejabat Ketua Kompeni. iv. Stesen PMP. bangsal. 960 2. iii. tandas lelaki dan perempuan. kantin dan stor peluru. bilik persalinan lelaki dan perempuan dan bilik kawalan. ii. mihrab. dewan rekreasi pegawai kanan dan dewan rekreasi anggota pangkat rendah. Pejabat Cawangan Latihan. serambi dan stor 6. mempunyai keanggotaan seramai 800 orang dan mengandungi komponen-komponen di bawah iaitu: Bangunan Pentadbiran – yang merangkumi ruang-ruang seperti Pejabat Komander. astaka. Dihadkan untuk memuatkan 2 gelanggang badminton.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bangunan Rekreasi yang mempunyai komponen seperti dewan serbaguna. Operasi dan Stor – yang merangkumi Cawangan Pengangkutan. Pejabat Cawangan Tatatertib. kafetaria/dapur.300 JUMLAH KELUASAN e. bilik utiliti. ruang wuduk lelaki dan perempuan. taman permainan.300 Katakan 20. Kem Pasukan Polis Hutan – Batalion PGA. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .14 Tadika dan PERKEP merangkumi lobi. pejabat. - JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) 16.3 Surau (untuk 250 orang) merangkumi dewan sembahyang. Cawangan Teknologi Maklumat. bengkel komunikasi.KUARTERS untuk maklumat lanjut. Bangunan Kediaman Sila rujuk BAHAGIAN E: . Pejabat Cawangan Risikan/Gerakan. tandas lelaki dan perempuan. BANGUNAN KEMASYARAKATAN 2. Cawangan Bekalan (Pusat Agihan). tandas lelaki dan perempuan.240 20. pejabat Cawangan Persenjataan. Bangunan-bangunan Sokongan. JABATAN PERDANA MENTERI 5.13 Dewan Serba Guna merangkumi pentas. pejabat. Pejabat Pentadbiran Batalion. kenderaan. bilik guru. bilik darjah.

padang bola sepak. kuarters transit dan pagar keselamatan. Kemasyarakatan dan Keagamaan mengandungi kemudahan surau.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. litar rentas halangan. lapang sasar terbuka. dan vi. kuarters transit dan pagar keselamatan JUMLAH KELUASAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) LUAS (m. Kemudahan-kemudahan lain termasuk padang kawad (untuk 500 orang) lengkap dengan Balai Tabik dan Drill Shed. taman permainan (terbuka) 5 Kemasyarakatan Dan Keagamaan Surau (untuk 200 orang) Tadika (untuk 120 orang) PERKEP 6 Kemudahan Lain Arked Padang Kawad Pondok Pengawal. arked.800 JUMLAH KESELURUHAN Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . JABATAN PERDANA MENTERI v. tidak termasuk Garaj simpan kenderaan (ruang terbuka 80 bay) 3 Bangunan Kediaman (Mengikut keperluan dan kelayakan) 4 Bangunan Rekreasi Dewan serba guna (keluasan 3-gelanggang badminton) Dewan rekreasi pegawai kanan Dewan rekreasi anggota pangkat rendah Astaka. Bangunan Pentadbiran Seperti di Perenggan e(i) di atas 2 Sokongan. JADUAL 1D-(v): KELUASAN KASAR MAKSIMUM BAGI BATALION PGA PERKARA 1.790 Katakan 8. p. Operasi Dan Stor Seperti di Perenggan e(ii) di atas.400 - 1. lapang sasar. pondok pengawal. Keluasan lantai bagi bangunan Batalion PGA adalah seperti Jadual 1D-(v).600 1. tadika dan bangunan PERKEP.KESELAMATAN 63 .000 750 - 250 300 275 600 7.) 1.032 8.730 1.

stor fail terbuka. dan v. stor am (transit) 504 5 Bangunan Sokongan. pandu arah dan teknikal. konsul operator. jeti berbumbung. p. ii. stor fail tertutup. Tenggara dan Sabah/Sarawak. explosive store house. Penolong Pegawai Pemerintah. pondok pengawal. bilik Penolong Pegawai Pemerintah. bahagian bot ronda dan menara kawalan. Kemasyarakatan dan Keagamaan seperti PERKEP. bilik maklumat/taklimat. Bangunan Rekreasi seperti dewan serbaguna.500 orang mengandungi 1 hingga 3 batalion di dalamnya. pejabat guna sama. iv. Operasi Dan Stor seperti bengkel pembaikan/ BAB 1: BAHAGIAN D . Bangunan Pentadbiran yang mengandungi Pejabat Am (Pengurusan dan Pentadbiran). Bangunan Kediaman termasuk kuarters dan kuarters transit. bilik bersedia (24-jam). padang kawad/helipad. Kem Pasukan Polis Hutan – Briged PGA. bilik pegawai petugas. bahagian komunikasi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. g. yang mempunyai keanggotaan seramai 900 hingga 2.) 160 2 Bahagian Gerakan termasuk Bilik Pegawai Gerakan. floating pontoon. bilik IT/komputer. bahagian gerakan. pejabat tata tertib. pejabat am /bengkel gerakan. bilik gerakan. bengkel-bengkel. pantri dan pejabat unit selam 223 3 Bahagian Komunikasi termasuk bilik penyelia. JABATAN PERDANA MENTERI f. rumah pam/rumah cuci. iii. Lokasi projek ini terletak di empat zon utama iaitu di Zon Utara. bilik solat (lelaki/perempuan). bilik rehat dan menara kawalan LUAS (m. mempunyai keanggotaan seramai 60 hingga 80 orang dengan komponen ruang di dalam setiap pangkalan terdiri daripada: i. tadika dan surau. JADUAL 1D-(vi): KELUASAN KASAR BAGI PANGKALAN HADAPAN POLIS MERIN BIL 1 PERKARA Bangunan Pentadbiran termasuk pejabat Pegawai Pemerintah Pangkalan. stor/komunikasi 40 4 Bahagian Bot Ronda meliputi Bilik Pegawai Pemerintah. bilik Inspektor Pentadbiran.KESELAMATAN 64 Edisi Tahun 2008 . Tengah. pejabat am. bilik amhasnet. Bangunan-bangunan Sokongan. bilik gunasama ketua ronda. mes pegawai kanan dan mes pegawai rendah. taman permainan. skid tank dan kantin. Operasi dan Stor merangkumi bangunan pengangkutan. stesen PMP. ammunition administration/workshop. Pangkalan Hadapan Polis Merin.

taxiway. bengkel-bengkel dan rumah pengawal adalah disediakan. tandas dan bilik taklimat 121 6 Jeti termasuk jeti berbumbung. Keperluan perumahan tidak semestinya ditempatkan di dalam kompleks yang sama. yang terletak berhampiran lapangan terbanglapangan terbang utama mempunyai anggota seramai 80 . stor (transit). padang kawad. ruang kerja (technical yard). Pangkalan Polis Unit Udara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESELAMATAN 65 . ramp. JABATAN PERDANA MENTERI penyenggaraan kecil.588 3.250 JUMLAH KESELURUHAN h. Komponen-komponen ruang seperti pejabat pentadbiran/ operasi dan hangar serta ruang-ruang sokongan seperti apron. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Komponen sokongan adalah seperti padang kawad dan rumah pengawal. dengan keanggotaan seramai 80 orang mempunyai pejabat pentadbiran selain dari stor-stor bagi setiap keperluan.KUARTERS) - 8 Bangunan Rekreasi Dewan serbaguna (2-gelanggang badminton). padang bola sepak. aerial farm. Kuarters disediakan tertakluk kepada kelayakan.235 Katakan 3. PERKEP dan Surau (untuk muatan 200 orang) 380 JUMLAH KELUASAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) 2. i. skid tank untuk 10.170 orang di setiap pangkalan. stor bahan kimia. pejabat ketua bengkel. 2. Stor Bekalan Kawasan.000 gelen (petrol). floating jetty (8-bot PC). Norma keluasan ruang kerja bagi kakitangan PDRM mengikut Surat Pekeliling Am Bilangan 14 Tahun 1982 yang disesuaikan adalah seperti Jadual 1D-(vii).(kawasan terbuka) Stor POL. garaj simpanan kenderaan . stesen minyak. Komponen-komponen seperti tadika PERKEP. pondok pengawal dan kantin (bangunan) 200 7 Bangunan Kediaman Mengikut kelayakan (Sila rujuk Bahagian E: . stor minyak. gelanggang bola tampar.000 gelen (disel). gelanggang sukan dan padang permainan kanak-kanak juga disediakan untuk tujuan rekreasi. 20. pejabat (teknikal). sepak takraw dan taman permainan kanak-kanak (kawasan terbuka) 960 - 9 Kemasyarakatan Dan Keagamaan Tadika.

0 15./bilik 66 Edisi Tahun 2008 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Norma keluasan ruang khusus bagi bangunan Polis a) Bilik soal siasat BAB 1: BAHAGIAN D .0 15.0 15.KESELAMATAN 12.0 m.0 - 5. p) - Ketua Polis Negara Timbalan Ketua Polis Negara ( Gred 54 hingga JUSA B/C) Pesuruhjaya Polis Timbalan Pesuruhjaya Polis Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis I Gred 48 hingga 52 Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis II Penolong Pesuruhjaya Polis 28 28 28 28 28 - Penguasa Polis Timbalan Penolong Penguasa Polis Gred 41 hingga 46 Penolong Penguasa Polis Kadet Penolong Penguasa Polis 18 18 18 18 - Ketua Inspektor Inspektor Inspektor Percubaan Sub-Inspektor Sarjan Mejar Sarjan (AIO/Penyelia) Lans Koperal Konstabel Konstabel Tambahan Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik disebabkan kepentingan tugas 15.0 5.0 5.p) 42 36 LUAS RUANG (m.0 15.0 3.0 15. p. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(vii): KELUASAN RUANG BILIK PEJABAT DAN RUANG KERJA PIAWAI BAGI PDRM JAWATAN LUAS BILIK (m.

15./unit 65.0 m.0 meter) Bilik Pemeriksaan OKT Bilik Rawatan Makmal Forensik 12. p. Sukan & Rekreasi Sila rujuk BAHAGIAN I:– KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut.0 m. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut. 5. p. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . p.0 m. 12. Kakitangan dan Pegawai BAHAGIAN F: – ASRAMA menerangkan kelayakan bagi ruang-ruang asrama. 25. p. JABATAN PERDANA MENTERI b) c) d) e) f) g) h) Bilik Trauma/Sulit Ruang Mengosong Senjata Bilik tahanan lelaki.0 m. Asrama Pelatih. perempuan dan juvenil Bilik kawad cam (13.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan b) Komponen lain yang berkaitan dengan mes juga dikira keluasannya secara berasingan (mengikut kategori pengguna).KESELAMATAN 67 . p 9. keluasan dewan makan dan dapur perlulah dikira dengan berpandukan kepada bilangan sebenar orang yang menggunakan dewan makan tersebut.0 m. p.0 m. 6.0 m. perkara-perkara berikut perlu diambil kira: a) Bagi bangunan Mes (untuk pegawai kanan dan rendah).0 meter X 5. 12. 4. Bagaimanapun untuk perancangan bangunan Mes Pegawai PDRM dan ATM.

Bangunan Operasi. 3.00 - 36. dan Kemudahan Kemasyarakatan/Keugamaan.00 - 36. Bangunan Kediaman. Bangunan Rekreasi. stor. Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM) dan Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM). p. 2.00 - Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D21. p. Seperti juga bangunan-bangunan PDRM. Panglima Perkhidmatan 2. Kebiasaannya projek-projek ATM dirancang di dalam satu kompleks yang merangkumi komponen ruang di dalam bangunan pentadbiran. Kemudahan Latihan. operasi. JADUAL 1D-(viii): KELUASAN RUANG BILIK PEJABAT DAN RUANG KERJA PIAWAI BAGI ATM JAWATAN LUAS BILIK (m. sokongan.KESELAMATAN 68 . rekreasi dan bangunan kemasyarakatan. latihan. 4.) LUAS RUANG (m. b) Panduan keluasan ruang kerja pegawai dan kakitangan yang disesuaikan mengikut pangkat ATM adalah seperti Jadual 1D-(viii).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. kediaman.BANGUNAN PEJABAT.) 1. KOMPLEKS PENTADBIRAN a) Norma keluasan ruang lantai bagi semua pejabat hendaklah dirujuk kepada BAHAGIAN A . perancangan dan susunatur bangunanbangunan di dalam projek ATM adalah berbentuk kompleks di mana bangunanbangunan di dalamnya boleh dibahagikan kepada 6 kategori: a) b) c) d) e) f) Kompleks Pentadbiran. Leftenan Jeneral dan Mejar Jeneral atau setaraf (JUSA B/C) 3. Sokongan dan Stor. Brigadier Jeneral atau setaraf (Gred 54) 42. BANGUNAN ANGKATAN TENTERA Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) terbahagi kepada tiga cabang perkhidmatan yang utama iaitu Tentera Darat Malaysia (TDM).

Bengkel kejuruteraan ringan. Bengkel pertukangan kayu. Bengkel kerja-kerja elektrik. iii. Bengkel pertukangan besi dan pengimpal. v.00 - 18.) LUAS RUANG (m. Sarjan hingga Pegawai Waran atau Setaraf 28. vi. JABATAN PERDANA MENTERI JAWATAN LUAS BILIK (m.) 4. Leftenan Kolonel atau setaraf (Gred 48) 6. Kolonel atau setaraf (Gred 52) 5. Bengkel membaiki peralatan/ mesin. Mejar atau setaraf (Gred 41-46) 7. Garaj. Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik 8.00 - 28. BAB 1: BAHAGIAN D .00 - 9.00 - - 14. Ketua-ketua/Timbalan Ketua Jabatan. ii.00 - 15. iv. dan Bengkel kenderaan. p. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 5. Bengkel kerja-kerja cat. Bengkel.PEJABAT. iii. dan Stor Senjata c) Bengkel-bengkel yang terdapat di dalam projek ATM termasuklah: i. BANGUNAN SOKONGAN DAN STOR a) Norma keluasan ruang lantai pejabat bangunan sokongan dan stor hendaklah dirujuk kepada BAHAGIAN A: . b) Bangunan sokongan meliputi: i. Mejar dan Kapten/Sabaltan atau setaraf (Gred 41-46) 9. viii. iv.00 c) Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk Leftenan Jeneral (Gred JUSA B) dan ke atas sahaja. ii.KESELAMATAN 69 Edisi Tahun 2008 . Bengkel kerja batu-bata. vii. Depot atau Tempat Simpanan Peluru.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kediaman Bujang dan Lain-lain Pangkat (LLP) Menempatkan anggota bujang yang berpangkat Koperal ke bawah. p. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 40% daripada bilangan perjawatan dan ditambah 10% daripada jumlah tersebut untuk pegawai transit. 6. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Kuarters pegawai dan kakitangan (Untuk kelas dan keluasan kuarters sila rujuk BAHAGIAN E: . Ianya tidak layak disediakan untuk unit yang keahliannya kurang daripada 10 orang. Pada amnya ianya disediakan untuk unit yang mempunyai keahlian melebihi 10 anggota. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 30% daripada perjawatan dan tambahan 10% daripada jumlah tersebut diperuntukkan kepada pegawai transit yang tidak membawa keluarga. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 20% daripada perjawatan dan tambahan 10% daripada jumlah tersebut diperuntukkan kepada pegawai transit yang tidak membawa keluarga. c) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: i. pegawai yang tidak diiringi keluarga atau bertugas sementara b) Mes/asrama ATM pada amnya meliputi bangunan-bangunan yang dikenali seperti berikut: Wisma Perwira Menempatkan pegawai berpangkat Leftenan dan ke atas. Mes/asrama untuk pegawai bujang. Wisma Bintara Menempatkan pegawai berpangkat Sarjan hingga Pegawai Waran./artisan) bagi ruang-ruang bengkel di atas adalah seperti di BAHAGIAN B4: – BENGKEL. JABATAN PERDANA MENTERI Norma keluasan ruang lantai untuk setiap tukang atau artisan (m.KESELAMATAN 70 . BANGUNAN KEDIAMAN a) Bangunan Kediaman ATM dibahagikan kepada dua (2) kategori: i.KUARTERS) ii. Ruang bilik tidur dan stor setiap pegawai.

4 42.00 m.00 m. p.KESELAMATAN 71 . p. Sistem Dua (2) Orang Sebilik Sistem Empat (4) Orang Sebilik Sistem Dormitori (15 – 20 orang) Rujuk jadual di BAHAGIAN F: ASRAMA e) Selain bilik tidur. seorang (Jumlah bilangan kakitangan yang diambil kira adalah berdasarkan kepada kapasiti 100% perjawatan dan tambahan 10% untuk pelawat).00 m. ii.00 m. seorang (Jumlah bilangan kakitangan yang diambil kira adalah berdasarkan kepada kapasiti 100% daripada perjawatan dan ditambah 10% lagi untuk pelawat). 5 Sistem Seorang Sebilik (a) (b) (c) (d) Leftenan Jeneral Mejar hingga Brigadier Jeneral Pegawai Waran hingga Kapten Pelatih dalam perkhidmatan setaraf (Gred 41-46) - iii. 3. p. p. p. v. p. 4 50.40 m.00 m. setiap pegawai juga dilengkapi dengan ruang simpanan peralatan peribadi seperti kasut. Dewan Makan 1. VIP Diraja VIP (Mejar Jeneral ke atas) 65.00 m. p. ii. Suite VIP (a) (b) ii. pakaian dan lain-lain mengikut kelayakan seperti berikut: i. hingga 1. bilik basuh.50 m. p.00 m. p.00 m. 5 20. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang-ruang yang boleh disediakan adalah seperti berikut: i. bilik rekreasi dan bilik tetamu adalah ruang sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. Ruang kemudahan pusat d) Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut: i.5 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Dapur dan Ruang Persediaan - 1. 5 20. pegawai di dalam perkhidmatan pegawai latihan di dalam perkhidmatan (seperti pegawai kadet dan sebagainya) 1. bilik menggosok. iv. 5 30. f) Kemudahan pusat bagi mes/asrama seperti bilik air. p. JABATAN PERDANA MENTERI ii.

xviii. xiv. Menara Rock Climbing. Bilik Simulator . Pejabat - 0. Kolam Latihan Ikhtiar Hidup (Survival Training Pool). 12. p.00 m. Lapangsasar. Kolam Renang dan Kolam Terjun (Penyelam dan PASKAL). xvii.00 m. vi. seorang Ruang rekreasi adalah meliputi bilik rehat/tetamu. vi.95 m. ii. 14. Merempuh halangan. CBT. JABATAN PERDANA MENTERI iii. p. xvi. Bagi mes/asrama pegawai. bilik tv dan karaoke.KESELAMATAN 72 . xv. Simulator Latihan Bomba. bilik bacaan. Menara abseiling. p. vii. iii. p. seorang v. x. Kompleks Litar Memandu Kenderaan Tentera. bilik minuman dan lain-lain bilik yang berkaitan dengan rekreasi.40 m. Kompleks CQB. Latihan Didikan Ketabahan. Simulator Pesawat Latihan Anak Kapal. Gimnasium. ix. Padang Kawad. Menara Exit Payung terjun.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iv. p. Simulator Penerbangan Pesawat. Bilik air dan ruang-ruang lain 7. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . v. iv.00 m. Rekreasi - 0. xii. xi. KEMUDAHAN LATIHAN a) Kemudahan latihan ATM adalah seperti berikut: i. ruang-ruang untuk pekerja seperti berikut adalah dibenarkan: (a) (b) (c) Bilik Rehat Pekerja Bilik Tidur Pekerja Bilik Air Pekerja 12. xiii. viii. Kompleks Latihan Rumah Asap Bomba.

p.60 m. p/ tempat duduk (b) Ruang Sokongan seperti pentas tabik hormat. __________________________________________________________________________ Nota: 4 5 - - keluasan keseluruhan ruang dan kemudahan keluasan keseluruhan (termasuk bilik air) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . tandas. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.050 m. Kompleks Latihan Penerjunan Payung Terjun.KESELAMATAN 73 . stor peralatan padang kawad 0. p/ tempat duduk (c) Padang Kawad Berkenderaan 8. Unit besar seperti Batalion Infantri dan mana-mana unit besar dalam TUDM dan TLDM . Padang kawad juga disediakan dengan kemudahan-kemudahan berikut: (a) Galeri penonton 0. ii. dan Kompleks Simulator Kawalan Pertahanan dan Trafik Udara. JABATAN PERDANA MENTERI xix. Saiz padang kawad adalah seperti berikut: i.45 m. iii. Semboyan dan mana-mana unit kecil dalam TUDM dan TLDM 6. b) Padang Kawad Terdapat dua (2) kategori padang kawad untuk kegunaan unit besar dan unit kecil ATM.045 m. Rejimen.12. xx. Unit Kecil seperti Skuadron Jurutera. BANGUNAN SUKAN DAN REKREASI Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut.

Terdapat empat (4) jenis organisasi penjara iaitu:a) Penjara biasa untuk banduan yang sabit kesalahan dan banduan reman.KESELAMATAN 74 . iv. Blok Pentadbiran Luar yang mengandungi Pejabat Pengarah. iii. blok penempatan sementara. blok tahanan mahkamah sesyen. bilik kaunseling. blok banduan hukuman lama/singkat. lokap (penerimaan/ pembebasan). bilik pemeriksaan unit khas penjara kafeteria dan bilik gerakan (Main Control Room). mekanik.000/3. blok banduan imigresen. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D31. BANGUNAN JABATAN PENJARA Organisasi penjara berfungsi untuk memberi perkhidmatan keselamatan dari segi pengurusan hukuman penjara atau tahanan ke atas mereka yang dijatuhkan hukuman bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan Negara juga memberi perkhidmatan pemulihan untuk para banduan dari segi pemulihan akhlak dan latihan kemahiran. stor. blok akhir.000/2. bilik pentadbiran am dan bilik fail. pejabat/bengkel kenderaan jabatan. blok tahanan rendah. hospital/klinik. dewan makan. jahitan. bilik kebajikan. bilik urusetia. kimpalan dan perabut). Tembok dan pagar anti-climb.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. pejabat pentadbiran dan kewangan. bilik pegawai bertugas. tempat lawatan keluarga. bilik peguam dan mahkamah/polis. Blok tahanan yang mengandungi blok tahanan mahkamah tinggi. blok hukuman gantung. Projek penjara biasanya mempunyai tiga komponen besar iaitu: a) b) c) Zon Pentadbiran Zon Penjara Zon Penempatan Perumahan Kakitangan dan Kemudahan. blok program (Pelan Pembangunan Insan) dan blok kemahiran (dobi. bilik Timbalan Pengarah.000 orang dan mengandungi komponen di bawah iaitu : i. blok banduan pra-bebas. blok dapur. pejabat pentadbiran am. bilik detil. bilik amra/kelengkapan keselamatan. 2. blok asingan. Jumlah penghuni adalah sekitar 500/1. ii. Blok Pentadbiran Dalam yang mengandungi pejabat rekod. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik mesyuarat.

000 2.000 Jumlah (1) 2.136 4. tadika. p. Blok Banduan Pra-bebas. bilik rawatan.860 21. Dapur 171 622 2.722 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . padded cell.) (m. padang. Keluasan ruang yang diperlukan oleh sebuah penjara tipikal bagi muatan 500 banduan dan 2.3 Komponen Dalam Penjara iaitu Blok Tahanan Mahkamah Tinggi. Blok Tahanan Mahkamah Sesyen. p. recovery room dan bilik pengawal 8. bilik lokap.926 26. Hospital/Klinik yang mengandungi Ruang menunggu.283 722 3. 5. bilik saksi. Blok Penempatan Sementara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) (m.1 Blok Pentadbiran Luar 1. ruang merotan. bilik doktor gigi.000 BANDUAN BANDUAN BANDUAN (m. Dobi 384 - - 5. D.030 - 1.015 3. stor. F dan Asrama Bujang (Lelaki/Wanita). Blok Banduan Akhir.000 jemaah) atau surau (100 – 300 jemaah).100 1. E. Blok Tahanan Mahkamah Rendah. JADUAL 1D-(ix): BIL KELUASAN KASAR RUANG KOMPLEKS PENJARA PERKARA 500 1.580 1. wad maternity. kelab/rumah rehat.580 1.000 banduan adalah seperti Jadual 1D-(ix). Sally port. 1. p. tandas banduan. masjid (muatan 500 – 1.126 (untuk lelaki dan wanita) 523 529 Jumlah (2) 3.865 1. Blok Banduan Imigresen.830 24.126 1. sel penjagaan istimewa. JABATAN PERDANA MENTERI v. bilik kawalan. bilik ubat (dispensary). Kemudahan kakitangan dan awam seperti kuarters kelas C. Blok Banduan Juvana.722 1. Blok Asingan. tandas pegawai. dan Bengkel kemahiran wanita 523 529 1. kawasan senaman.806 29. wad asingan. dewan serbaguna. Blok Pelaksanaan Hukuman Gantung. tempat sukan. wad (dormitory). bilik pembantu-pembantu perubatan. Bengkel yang terdiri dari: Bengkel kemahiran lelaki. klinik gigi.2 Blok Pentadbiran Dalam 2. gelanggang sukan dan pusat komuniti.) 870 1.KESELAMATAN 75 . bilik doktor.

071 - 8.362 Pondok pengawal Menara kawalan Jumlah (7 . Surau Jumlah (3 .000 BANDUAN BANDUAN BANDUAN (m. kelab/rumah rehat dan wakaf 1. p.080 3.930 katakan 15.820 8. Penempatan yang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Stor pusat 864 900 1. seperti: Asrama bujang lelaki.234 - 752 596 - 1.000 9.) (m.000 2. Ciri-ciri keselamatan adalah sama seperti penjara biasa. Keagamaan dan Kemasyarakatan seperti: Pejabat perusahaan Tadika. JABATAN PERDANA MENTERI BIL PERKARA 500 1.942 14.6) 7.10) 40 904 40 4. Penempatan disediakan untuk 150 hingga 350 penghuni.000 48.080 (termasuk unit penyenggaraan) 40 9. p.840 JUMLAH KELUASAN (TERMASUK M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KESELURUHAN 11. dan pusat sumber - 776 1.000 b) Pusat Tahanan Perlindungan untuk tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Sukan & Rekreasi Dewan serbaguna ( 2 gelanggang badminton) Tempat bersukan.400 376 1.) (m.400 620 10. Asrama bujang perempuan. Kediaman.) 100 193 654 6.000 32995 41. masjid. c) Pusat Pemulihan Akhlak untuk menahan orang yang ditahan di bawah Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah) 1969 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985.378 katakan 60.KESELAMATAN 76 .244 katakan 41. Kuarters (mengikut kelayakan) 1.685 2. Kemudahan bersama seperti.071 1. p.302 60.

3. 5. Blok Pembelajaran. p.0 m. 4.0 m. 16. Penempatan yang disediakan adalah untuk 300 hingga 500 orang. surau dan tempat sukan/riadah disediakan./sel 50. Sukan dan Rekreasi Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. p. p. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .0 m. p. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut.20 orang) Blok banduan akhir (sel) Blok pelaksanaan hukum gantung (ruang gantung) Sally port Bilik detil/atur tugas Bilik amra/kelengkapan keselamatan 11. Kakitangan dan Pegawai Sila rujuk BAHAGIAN F: – ASRAMA untuk keterangan lanjut./sel 24. p. Norma-norma keluasan ruang bagi bangunan penjara adalah seperti berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sel tahanan untuk seorang Sel tahanan untuk 3 orang Dormitori untuk 10 orang Lokap (penerimaan dan pembebasan . Blok Akademik. d) Sekolah Henry Gurney (sekolah budak-budak nakal) untuk menahan penghuni berusia di antara 14 hingga 21 tahun yang ditahan di bawah perintah Mahkamah Kanak-Kanak./dorm. 6. Ciri-ciri sama seperti penjara biasa. 29.KESELAMATAN 77 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 12. Asrama Pelatih. Blok Kemahiran. 36. p.0 m./lokap 6.0 m.0 m. Ciri-ciri sekolah ini adalah sama seperti Sekolah Vokasional atau Pusat Latihan Kemahiran di mana Blok Asrama. JABATAN PERDANA MENTERI disediakan adalah untuk 250 hingga 800 penghuni. p./sel 15.0 m. p.0 m.0 m.

p. ii. c. Ibu Pejabat Bomba Negeri. e. p. Menara Latihan. Ibu Pejabat bersama dengan : i. Padang Kawad. 2. b. Balai Bomba.). iii. Norma keluasan ruang pejabat. Bengkel Kejuruteraan. Bengkel Kejuruteraan (dengan keluasan ruang lantai 400 m. iv. ii. b. Menara Latihan. Komponen bangunan Ibu Pejabat ini terbahagi kepada dua ( 2 ) konsep pembinaan iaitu: a.p. (jenis 2-gelanggang badminton .) 3. iii.). d.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan Dewan Serba Guna. Stor Logistik (dengan keluasan ruang lantai 400 m. Bengkel Kejuruteraan (dengan keluasan ruang lantai 400 m. Stor Logistik (dengan keluasan ruang lantai 400 m. v. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D4 - BANGUNAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT 1. Bangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dapat dikategorikan kepada beberapa komponen utama seperti: a..960 m. vi. f.). Ibu Pejabat bersama dengan: i. Balai Bomba 2-Petak. dan Dewan Serba Guna. Ibu Pejabat Bomba Negeri terletak di Ibu Negeri-Ibu Negeri dengan diketuai oleh seorang Pengarah Bomba Negeri. Stor Logistik. Padang Kawad.PEJABAT. g. dan Dewan Serba Guna (jenis 2-gelanggang badminton . p. Ibu Pejabat Bomba Negeri merupakan kompleks pejabat pentadbiran seperti juga lain-lain bangunan pejabat Kerajaan. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . p. ruang sokongan dan ruang-ruang lain yang berkaitan boleh dirujuk melalui BAHAGIAN A .).960 m.KESELAMATAN 78 .).

JADUAL 1D-(x): KELUASAN KASAR RUANG BALAI BOMBA 2-PETAK KETERANGAN RUANG 1. pantri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESELAMATAN 79 . bilik pegawai bertugas. JABATAN PERDANA MENTERI 4. Menara latihan 180 JUMLAH KELUASAN Tambahan Ruang Sirkulasi dan Ruang M & E (35%) 2. ruang tetamu. Unit Pili Bomba. ruang pameran. 870 3.) 420 2. Ruang Sokongan yang mengandungi ruang-ruang seperti gimnasium. Mes.250 3. bilik penyelia. p.037 Katakan 3. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . surau. stor alat hos. anjung dan kaunter. bilik persalinan. tandas. foyer. bilik kawalan. Ruang Kerja yang mengandungi ruang-ruang seperti ruang pejabat. bilik kuliah. Ruang Khas iaitu ruang-ruang yang merangkumi ruang jentera bomba. bilik peralatan skuba/Hazmat. bilik mesyuarat. lobi. Balai Bomba 3-Petak Ruang-ruang yang terdapat di dalam bangunan Balai Bomba 3-Petak boleh dibahagikan seperti Jadual 1D-(xi).000 JUMLAH KESELURUHAN 5. bilik pemandu. bilik cetak. pejabat operasi bertugas. Public Education Centre. bilik Stand-by dan ruang jemuran 780 4. bilik fail. Balai Bomba 2-Petak Ruang-ruang Balai Bomba 2-Petak boleh dibahagikan seperti Jadual 1D-(x). bilik Pegawai Penjaga dan bilik Timbalan Pegawai Penjaga LUAS (m. stor-stor peralatan. bilik servis alat pemadam api.

Public Education Centre. bilik mesyuarat. bilik fail. p. lobi. bilik penyelia.KESELAMATAN 80 Edisi Tahun 2008 . 1090 4. bilik servis alat pemadam api.000 6. pejabat bahagian operasi dan pejabat bahagian siasatan kebakaran.029 JUMLAH KELUASAN KASAR Katakan 4. Sukan dan Rekreasi BAB 1: BAHAGIAN D . Ruang Khas yang mengandungi ruang jentera bomba. 8.985 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Keluasan padang kawad serta kemasannya perlu mengambil kira keperluan pergerakan anggota serta kenderaan. Untuk norma keluasan dan kemudahan berkaitan Padang Kawad sila rujuk BAHAGIAN D2: – ANGKATAN TENTERA MALAYSIA 7. bilik Pegawai Penjaga Balai. bilik stor alat hos. bilik Timbalan Penjaga Balai. bilik pegawai bertugas. Padang Kawad. stor-stor peralatan. bilik Timbalan Pegawai Bomba Daerah/Zon. pejabat bahagian pencegah dan keselamatan. bilik Pegawai Bomba Daerah/Zon. bilik kawalan. bilik kuliah. pantri. ruang pameran. anjung dan kaunter. bilik pernafasan skuba/Hazmat. ruang tetamu. surau.) 1.045 3. Menara latihan 200 JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan Ruang Sirkulasi dan Ruang M & E (35%) 2. 1. 650 2. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut. bilik pemandu. Ruang Sokongan yang mengandungi gimnasium. LUAS (m. pejabat operasi bertugas. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(xi): KELUASAN KASAR RUANG BALAI BOMBA 3-PETAK KETERANGAN RUANG Ruang Kerja yang mengandungi ruang pejabat. bilik cetak. foyer. Unit Pili Bomba. pejabat bahagian latihan. bilik Standby dan Mes. tandas. bilik persalinan.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 9. Kakitangan dan Pegawai Sila rujuk BAHAGIAN F: – ASRAMA untuk keterangan lanjut. Asrama Pelatih.KESELAMATAN 81 . JABATAN PERDANA MENTERI Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .

BAHAGIAN E KUARTERS .

D dan E.00 m. (200. p. termasuk tempat letak kereta 4.00 + 25.00 m. p. 3.00 m.00 + 20.00 m.00 m.00 m.KUARTERS 1. Tempat letak kereta berbumbung adalah dibenarkan untuk kuarters Kerajaan Kelas A.) 160. p.00 + 20. Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menyediakan kemudahan perumahan kepada kakitangan awam.00 m. p.) 220. (140. B.00 m.00 m. (265. p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN E .00 m. 93.00 m. Pembahagian kelas kuarters dibuat mengikut kelayakan gaji seperti mana yang terdapat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.00 m. p. 265. Kuarters Kerajaan dibahagikan kepada lapan (8) jenis kelas dengan keluasan masing-masing seperti berikut:a) b) c) d) e) f) g) h) Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E Kelas F Kelas G Kelas H 415. 20.00 m. banyak projek-projek kuarters telah dirancang dan dibangunkan bagi menempatkan kakitangan terutamanya di dalam perkhidmatan perlu.00 m. p. 110. p. C.00 m. D dan E termasuk tempat letak kereta adalah seperti berikut:a) b) c) Kelas C Kelas D Kelas E 290. p. Lokasi pembangunan ini terletak sama ada di bandarbandar utama atau kawasan terpencil dan kadangkala sebagai sebahagian dari komponen projek utama.) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 82 . 5. p. 345. p. p. p 140. Jumlah keluasan kasar kuarters Kerajaan Kelas C. 200. p.00 m. 120. 2. a) b) c) Kelas A dan B Kelas C Kelas D dan E tertakluk kepada permohonan 25.

Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 1E-(i) di bawah. 11. Pemasangan kekisi (grilles) bagi unit-unit kuarters hanya dibenarkan untuk tujuan keselamatan sahaja. keluasan setiap unit adalah seperti di Perenggan 3 di atas. manakala rumah berkonsepkan sebuah. keluasan setiap rumah adalah seperti di Perenggan 5 di atas. Kaedah pemasangan perlulah mematuhi garis panduan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh JBPM. 8. Kuarters yang dibina secara bertingkat-tingkat dibenar menggunakan dua (2) aras untuk satu (1) unit (duplex). Bagi kuarters yang berkonsepkan pembinaan secara bertingkat atau pangsa. 4 Tahun 2002 hendaklah dirujuk. Lampiran C7 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 83 . Untuk menentukan kelayakan kelas kuarters. Jadual kemasan yang dibenarkan adalah seperti di Jadual 1E-(i). Ruang kosong di tingkat bawah bangunan bertingkat/pangsa tiga (3) tingkat dan ke atas adalah dibenar untuk dijadikan sebagai ruang serbaguna. dengan syarat jumlah keluasannya tidak melebihi keluasan maksima seunit yang diluluskan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 9. 7. 10. banglo atau teres. JABATAN PERDANA MENTERI 6.

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1E-(i) : KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KELAS LUAS (m.p.10meter untuk bilik air dan dapur semua kelas) Kepingan cellulose fibre untuk tingkat teratas. (jubin dinding setinggi 2. plaster dan cat untuk concrete soffit Genting konkrit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 84 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) Kasar Anjung Jumlah Ruang Rehat Ruang Makan Ruang Legar Dapur Bilik Tamu Bilik Pembantu Rumah Bilik Air 1 Bilik Air 2 Bilik Air 3 Stor Ruang Serbaguna Serambi 1 Serambi 2 Tempat Letak Kereta Laluan Tangga Bilik Tidur 1 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 Langkan 1 Langkan 2/ Jemuran Bilik Basuh Ruang Keluarga Tingkap Pintu Utama Pintu-pintu lain Dinding Siling Bumbung A Ada Ada 415 B Ada Ada 345 C D E F G 110 tiada 110 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik - H 93 tiada 93 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik - K E M A S A N L A N T A I Rujuk JADUAL 3 Rujuk JADUAL 3 L A I N 265 200 140 120 25 20 20 tiada 290 220 160 120 Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Homogeneous Seramik Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Seramik Seramik Seramik Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Kesmen Aluminium Pintu kayu panel (panelled door) Flush Door/Aluminium gelangsar Plaster dan cat.

BAHAGIAN F ASRAMA F1 .ASRAMA PEGAWAI .ASRAMA PELAJAR/PELATIH/ KAKITANGAN SOKONGAN F2 .

Tentera. e) Kemudahan asrama yang dinyatakan di dalam Bahagian ini merangkumi semua jenis asrama yang dinyatakan di atas. Jururawat dan lain-lain. peserta kursus atau pelajar yang akan menggunakan asrama tersebut. c) Asrama juga disediakan di peringkat lepasan sekolah. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F- ASRAMA 1. d) Bagi pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat. bertujuan untuk menyediakan penginapan bagi pelatih-pelatih yang belum memasuki skim perkhidmatan. asrama disediakan sebagai kemudahan penginapan semasa kursus. UMUM a) Kemudahan asrama disediakan bagi memenuhi keperluan penempatan pelajar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Asrama-asrama ini biasanya terletak di Institut Latihan Kemahiran dan Pusat Latihan bagi perkhidmatan Polis. latihan dalam perkhidmatan dan sebagainya. kriteria pengambilan dan lokasi. asrama disediakan di SBP serta lain-lain jenis sekolah (termasuk sekolah harian) bergantung kepada keperluan seperti tahap pembelajaran. 2. KRITERIA PEMILIHAN a) Pemilihan jenis bilik penginapan dan kemudahan yang akan disediakan di dalam asrama adalah bergantung pada tahap perkhidmatan pegawai. b) Di peringkat pendidikan rendah. Jadual 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA di akhir Bahagian ini menjelaskan tentang perkara tersebut. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .ASRAMA 85 . pelatih dan kakitangan di institusi pendidikan dan latihan yang disediakan oleh Kerajaan.

c) Bagi semua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Rendah. d) Bagi pelajar-pelajar Universiti. 2. (b) dan (c) di atas.ASRAMA 86 . katil yang digunakan hendaklah dari jenis katil dua tingkat (double decker). Kelayakan Institusi a) Pada amnya. Institut Pendidikan Guru.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sistem dormitori 8 orang hingga 12 orang sebilik adalah dibenarkan. dan bilangannya dihadkan. ASRAMA PELAJAR/PELATIH/KAKITANGAN Asrama pelajar dan pelatih biasanya dari jenis dormitori sementara sistem dua orang atau seorang sebilik adalah untuk pelajar pusat pengajian tinggi dan kakitangan mengikut gred perkhidmatan. Jenis-jenis asrama yang dibenarkan adalah seperti berikut: a) Sistem Dormitori b) Sistem dua (2) orang sebilik (Double Room) c) Sistem seorang sebilik (Single Room) d) Campuran Sistem (a). b) Bagi Sekolah-sekolah Khas seperti Maktab Rendah Sains MARA dan Sekolah Sukan Negara. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . bagi projek-projek Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Biasa Kerajaan. sistem dua orang sebilik (double room) adalah dibenarkan. sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik hendaklah digunakan. Untuk pelajar-pelajar Tingkatan Enam ke atas. Bilik-bilik seorang sebilik (single rooms) hendaklah dikhaskan kepada pensyarah jemputan dan pelawat sahaja. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F11. Kolej Jururawat. Politeknik dan Institusi Latihan. katil jenis satu tingkat boleh digunakan.

Politeknik dan Institut Latihan. 5. Bagi Universiti. sistem kafeteria (selfservice) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak.ASRAMA 87 Edisi Tahun 2008 . pejabat kecil dan suit Warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. f) Bilik-bilik seorang (single rooms) dibenarkan bagi menampung pelatihpelatih khas antara bangsa atau bagi tujuan Pensyarah-pensyarah Pelawat sahaja. surau. Sistem sajian makanan adalah berbeza mengikut keadaan. Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut : a) Sistem Dormitori BAB 1: BAHAGIAN F . campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik adalah dibenarkan mengikut kelayakan. sistem sajian makanan adalah untuk sistem makan serentak. bilik basuh. 4. g) Kelayakan Institusi ada dinyatakan di dalam Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA. Kemudahan-kemudahan pusat bagi asrama seperti bilik air. Oleh itu kapasiti dewan makan adalah untuk menempatkan 100% bilangan pelajar. bilik tetamu. bilik rekreasi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Reka bentuk panjang yang mempunyai laluan dalam di tengah dan bilik-bilik tidur di kiri kanannya adalah reka bentuk paling ekonomik dari segi penggunaan ruang lantai. bilik menggosok. Bagi Sekolah Rendah. Laluan tersebut perlu dilengkapi dengan pengudaraan dan pencahayaan yang efisyen. Sekolah Menengah Biasa dan Sekolah-sekolah Khas. bilik bacaan. 3. Maktab Latihan. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: a) b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Berpusat 7. JABATAN PERDANA MENTERI e) Bagi Institusi Latihan di peringkat kebangsaan dan antara bangsa. Dewan makan dan dapur hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama. 6.

iii. seorang . seorang . 10. p.00 m. ii.11. ii.ASRAMA 88 . ii.50 m. b) Dapur/Persediaan i. seorang . seorang .40 m.75 m. Pelajar Pelatih . p. seorang 8.14. seorang . Kemudahan-kemudahan pusat yang boleh disediakan adalah seperti berikut:a) Dewan Makan i. seorang .0. p. Sebilangan bilik-bilik asrama dan kemudahan bilik air yang mematuhi keperluan OKU boleh disediakan mengikut kehendak seperti di dalam BAB 7: – GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. Jika sistem beratur digunakan. Ruang sirkulasi adalah sebanyak 25% dan ruang Mekanikal dan Elektrik adalah sebanyak 10% dari keluasan bilik tidur dan ruang-ruang sokongan lain. Seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira bergantung kepada sistem sajian. seorang c) Sistem Seorang Sebilik i. Pelajar Pelatih Kakitangan Sokongan . seorang .25 m.1.40 m. ii.8. p. seorang b) Sistem Dua (2) Orang Sebilik i.95 m. p. p. Seorang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .00 .8. p.1.50 m.9. p. iii. p. p.00 m.0.20 m. iii. iii. p.4.20 m. hanya 65% daripada jumlah pelajar/pelatih akan dikira untuk mendapatkan keluasan ruang lantai dewan makan. Pelajar Kakitangan Campuran (i) dan (ii) di atas . sama ada serentak atau beratur (queue system).15. JABATAN PERDANA MENTERI i. p. p. seorang Bagi jumlah 101. Bagi jumlah 100 orang ke bawah .400 orang Bagi jumlah 401 orang ke atas .0. 9.1.0.75 m. 14 hingga 20 orang sebilik 8 hingga 12 orang sebilik 4 hingga 6 orang sebilik . seorang .00 -1.4. p.40 m.00 m. ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

bilik bacaan. seorang. Mana-mana komponen keluasan yang tidak diperlukan atau tidak akan dibina hendaklah dikeluarkan dari jumlah keluasan. p. c) Rekreasi Ruang ini merangkumi ruang tetamu.ASRAMA 89 . Bilik air untuk kemudahan OKU hendaklah disediakan mengikut keperluan piawaian MS: 1184 – 2002 dan lain-lain piawaian kebangsaan.40 m. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. e) Bilik Air dan Ruang-ruang Lain Bilik air. Perabot dan kelengkapan lain yang digunakan hendaklah dari jenis dan piawai yang diluluskan oleh Kerajaan dan di mana terdapat. pejabat kecil dan lain-lain. 14. kedai. 13. 12. bilik basuh. seorang untuk sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik. hendaklah diperolehi dari Kontrak Pusat. Kemasan lantai jenis seramik adalah dibenarkan untuk bilik tidur di peringkat Universiti dan Kolej Universiti.80 m. stor. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . Contoh perkiraan keluasan ruang lantai adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat berikut. p. JABATAN PERDANA MENTERI Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira adalah sama seperti dewan makan.95 m.40 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. surau. d) Pejabat Sekiranya diperlukan. 11. p. seorang. seorang. bilik permainan. norma keluasan ruang lantai adalah 0. Keluasan kasar ruang lantai purata untuk setiap jenis asrama adalah sebanyak 8. bilik tv. p. ruang jemuran dan lain-lain ruang disediakan mengikut keperluan projek.

00 m.00 m./pelajar = 3. p. 931. p.00 m.00 m.40 m.40 m. p.00 m./pelajar 980 pelajar x 0. Bilik Air dan lain-lain Ruang Legar Jumlah - = 1. p.330./pelajar = 3.372.00 m.920. Perkiraan keluasan kasar ruang lantai dengan semua kemudahan sokongan disediakan ialah : Bilik Tidur Dewan Makan Dapur Bilik Rekreasi Pejabat - 980 pelajar x 4.00 m.372./pelajar 980 pelajar x 0.5 m. p./pelajar 980 pelajar x 1. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . 392.00 m. JABATAN PERDANA MENTERI Contoh Perkiraan Keluasan Kasar Ruang Lantai Untuk Asrama Sekolah Rendah Dengan 980 Orang Pelajar Berdasarkan Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA. p. dapur dan pejabat tidak diperlukan ataupun telah dibina di dalam fasa terdahulu maka perkiraan keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut : Bilik Tidur Bilik Rekreasi 980 pelajar x 4. p. = = = = = 931.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. p. 392. = = 931. 392.40 m.00 m. p. p.40 m. = 8.00 m. p./pelajar 980 pelajar x 6. p. 392./pelajar 980 pelajar x 0. = 6./pelajar 980 pelajar x 1. p.920.00 m.615.00 m.00 m. p.95 m. p. p. p.95 m. p.95 m.75 m./pelajar 980 pelajar x 0.00 m. Sekiranya dewan makan. p. p.40 m./pelajar 980 pelajar x 0.40 m. Bilik Air dan lain-lain Ruang Legar Jumlah - = 1. p. p./pelajar 980 pelajar x 8. p. p./pelajar 980 pelajar x 0. p./pelajar 980 pelajar x 0.ASRAMA 90 . kelayakan asrama yang dibenarkan ialah sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik.00 m.

Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: a) b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Pusat 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00m. p.00m. pejabat kecil dan suit warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama pegawai. bilik bacaan. 2. Kemudahan-kemudahan pusat seperti bilik basuh/laundri. _____________________________________________________________________ Nota: 6 . 3. Sistem kafeteria (self-service) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. Secara amnya asrama pegawai menyediakan kemudahan penginapan bagi pegawai-pegawai di dalam Gred 41 ke atas. p. Keluasan bilik tidur berpandukan Sistem Seorang Sebilik yang dibenarkan adalah seperti berikut: a) b) Pegawai Gred 41 . surau. 6. Seperti juga asrama pelajar/pelatih.keluasan telah mengambil kira ruang bilik air BAB 1: BAHAGIAN F . 7. Butiran kelayakan institusi dan kemudahan-kemudahan asrama ada dinyatakan di dalam Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA yang berikut.53 Pegawai Gred 54 ke atas 20. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F2- ASRAMA PEGAWAI 1. bilik tetamu. seorang 6 5. bilik rekreasi. seorang 6 30. Ia menempatkan peserta-peserta kursus dalam perkhidmatan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan menggunakan campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik. dewan makan dan dapur bagi asrama pegawai hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama.ASRAMA 91 Edisi Tahun 2008 . bilik menggosok.

00* (iii) Campuran (i) & (ii): 1.05 1 Tingkat X X X X X X X X X P E R A B U T & X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org./bilik) X X X (c) 4-6 (org.00 30./bilik) X X (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 Jenis Asrama Sekolah Rendah Sek.00-1. = orang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .80 18. seorang) Bilik Air dan lain-lain (m.50 15. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org. Latihan Dalam Perkhidmatan (Kebangsaan/Antarabangsa) Mes dan kuarters transIt Bilik Tidur (m.95 0.40 0.40 1. p.90 18.95 0.00-1.40 4.95 0.50 0. p.00 K E L U A S A N K E L E N G K A P A N 0.25-14.60 1 Tingkat X X X X X X X X 7.00* 4. seorang) Pejabat (m.45-15.80 2 Tingkat X 2.75 1 Tingkat X X X 3.35 2. seorang) Keluasan Purata (m.95 (i) < 100 orang: 0.50 1 Tingkat X X X X X X X X 0. seorang) Dewan Makan (m.40 0.20-18.40 0.40 0.70 0.55 1 Tingkat X 0.00 (ii) Kakitangan: 1.25 0.95 0.35-12. p.40 3.95 0. seorang) Dapur (m.40 (ii) 101-400 orang: 0.40 2. p.50 17.90 24.40 1. seorang) Bilik Rekreasi (m.40 0.95 0. seorang) Jumlah (m.55 1 Tingkat X X X X X X X X X X 30.15-30.50-9.90 24./bilik) (a) Pelajar (d) Pegawai Gred 54 > X X X X X X X X X X X 8.90 30.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.50 43.95 25.40 0.90 14.10 9. Menengah Rendah/MRSM Sekolah Menengah Atas/MRSM Politeknik/ILP/IKBN/IKM/Matriks Universiti Institut Pendidikan Guru/Kolej Jururawat /Institut Latihan PraPerkhidmatan Inst.85 (i) Pelajar/Pelatih: 0.35 16.40 0.95 0.95 0.65 9.40 0.50-10.4 12.95 14.35 1. p.90 14.30-24.80 25.65 1 Tingkat X X 8.75 6.20 1 Tingkat X X X X X X X X 5.20 (iii) > 400 orang: 0. p. p.40 2.0-25.40 44.ASRAMA 92 .95 0.40 0.65-44.95 0.95 0.40 10.40 0.40 8.05 14.00 20.90-17.80 2 Tingkat X X 4. seorang) Jenis Katil Loker Almari Baju Meja Kerusi Setee Tilam Bantal Selimut Cadar Sarung Bantal K E L A Y A K A N I N S T I T U S I (a) 14-20 (org.20 X 14. seorang) Ruang Legar (m.40 1.45 1 Tingkat X X X X X X X X X X X 11.75 0.40 0.40 0. p.10 8.40 9.95 12.

. kongsi 1 blk./bilik) (c) 4-6 (org. air/ “Common” Kipas Kipas “Common” Kipas 2 blk./bilik) (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 41-53 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E M A S A N K E M U D A H A N Lantai Dinding Dinding Bilik Air Siling Tingkap Pintu Bilik Air Pengudaraan Lampu (jenis) Mata Kuasa (bil.samb) (a) 14-20 (org. chipboard)” untuk tingkat teratas & “Plaster & Paint” untuk “concrete soffit” Tingkap ram boleh laras/Tingkap kesmen aluminium “natural anodised” Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas 2 bilik berkongsi 1 blk.ASRAMA 93 . = orang blk. = bilik Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA (. / bilik) TV Outlet Telefon Pemanas Air Peti Sejuk Lepekan simen Seramik Lepekan simen “Plaster & paint” untuk semua dinding Jubin seramik bergilap setinggi 2100mm Kepingan “Cellulose Fibre (Cement sheet. air Kipas Seramik “wall paper” “plain plaster ceiling” Flush Door “Attached” Panel Door “Attached” A/C split unit 2 X X X X 6 4 “Bare channel fluorescent fittings” 4 2 2 2 2 A/C split unit “Recess/ surface mounted fluorescent fittings” 2 2 2 X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org.

BAHAGIAN G PERPUSTAKAAN G1 .PERPUSTAKAAN WILAYAH G4 .PERPUSTAKAAN NEGERI G2 .PERPUSTAKAAN CAWANGAN G5 .PERPUSTAKAAN METROPOLITAN G3 .PERPUSTAKAAN PEKAN G6 .PERPUSTAKAAN DESA .

PERPUSTAKAAN 94 . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G- PERPUSTAKAAN 1. kakitangan dan pengguna. Ruang Pembaca . Ruang yang fleksibel. penyelidik dan kanak-kanak. keperluan dan kemudahan OKU.yang menempatkan tempat membaca serta ruang rujukan bagi pembaca dewasa. Reka bentuk yang functional. kemudahan penyimpanan barang. dan keselamatan bahan. Aliran kerja yang sesuai. yang mengambil kira penggunaan ruang yang efisien di samping ukuran ergonomik peralatan dan kemudahan penyenggaraan. perkembangan teknologi ICT. ii. iii. b) Bangunan perpustakaan perlu mempunyai ciri-ciri berikut: i. Persekitaran yang selesa. iii. Ruang Pameran . bangunan perpustakaan perlu menimbangkan keperluan dan kehendak-kehendak seperti berikut: i.yang terdiri dari ruang pameran umum dan ruang pameran Buku Baru. papan pengumuman dan pintu keselamatan. ii. KEPERLUAN AM REKA BENTUK PERPUSTAKAAN: a) Secara amnya keperluan ruang lantai bagi bangunan perpustakaan bergantung kepada faktor-faktor seperti bilangan pengguna. d) Ruang-ruang di dalam bangunan perpustakaan boleh dibahagikan seperti berikut: i. fungsi perpustakaan (contohnya sebagai ibu pejabat) dan juga jenis perpustakaan sama ada perpustakaan cawangan. Ruang Masuk Utama yang menempatkan ruang legar. iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. untuk menampung pertambahan atau perubahan keperluan seperti bilangan koleksi. desa dan sebagainya. c) Di samping ciri-ciri di atas. ceria dan menarik. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . ii. peralatan. pembaca dan perkhidmatan-perkhidmatan lain. yang memudahkan penempatan kakitangan dan pengguna di samping memudahkan pergerakan dan penyaluran bahan di dalam bangunan iv.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

iv.

Ruang Koleksi - bagi berbagai jenis koleksi seperti koleksi negeri/tempatan, koleksi khas, pinjaman (dewasa dan kanakkanak), rujukan (dewasa dan kanak-kanak), terbitan bersiri, bahan bukan buku dan bahan hypermedia, ruang simpanan koleksi (untuk perpustakaan bergerak dan lain-lain), dan bilik stack simpanan tetap;

v.

Ruang Sumber Media - menempatkan ruang kawalan, ruang audio/video, ruang proses (off-air recording, suntingan dan sebagainya), bilik tayangan, bilik rakaman dan ruang

penyelenggaraan bahan media; vi. Ruang Hypermedia - menempatkan ruang bercerita, ruang kreativiti, ruang melihat dan mendengar dan ruang kawalan LAN; vii. Ruang Pemprosesan Data - merangkumi ruang kawalan rangkaian komputer, CPU, Storage device, penyimpanan pita komputer, percetakan berangkai, UPS, stabilizer, terminal dan pengimbas; viii. Ruang untuk Golongan Istimewa – untuk menempatkan peralatan komputer untuk OKU, pencetak braille dan alat membaca bagi pengguna cacat penglihatan; ix. Pejabat – yang menempatkan bilik-bilik dan ruang pejabat kakitangan serta ruang-ruang sokongan; x. Ruang Sirkulasi – untuk kaunter dan laluan, tempat simpan borang, troli, mesin fotokopi dan sebagainya; xi. Ruang-ruang lain seperti Ruang Pembaikan Bahan, bilik latihan dan makmal komputer, bilik aktiviti kanak-kanak/remaja, bilik pembelajaran jarak jauh dan tele-conferencing, ruang

pemunggahan barang dan ruang-ruang pilihan (optional) seperti auditorium, kedai buku, taman permainan kanak-kanak, ruang rekreasi dan lain-lain tertakluk kepada keperluan.

2.

NORMA KELUASAN RUANG LANTAI PERPUSTAKAAN Norma ruang-ruang khusus di dalam sebuah perpustakaan adalah seperti berikut: a. Ruang Koleksi i. ii. iii. Buku Majalah dan akhbar Bahan sumber multimedia - 10.0 m. p./1,000 item - 15.0 m. p./1,000 item - 15.0 m. p./1,000 item
95

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

b.

Ruang Perkhidmatan Pengguna i. ii. Kaunter perkhidmatan setempat Komputer serba guna untuk CD-ROM, internet dan pangkalan data iii. Ruang bacaan/rujukan Buku Majalah/surat khabar iv. v. vi. vii. viii. ix. Bilik karel Sistem sirkulasi layan diri Bilik perkhidmatan 24-jam Bilik perkhidmatan kesetiausahaan Bilik perbincangan/serba guna Ruang kemudahan multimedia Bilik persidangan video Bilik tayangan video/cakera padat Bilik video atas permintaan Bilik audio Bilik kawalan peralatan multimedia x. Bilik kawalan komputer - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 2.8 m. p./orang - 1.5 m. p./orang - 5.0m. p./bilik - 2.0 m. p./orang - 40.0 m. p./bilik - 30.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 2.0 m. p./komputer - 10.0 m. p.

c.

Ruang pejabat, ruang kerja dan ruang sokongan lain Sila rujuk BAHAGIAN A: - PEJABAT untuk keterangan lanjut.

d.

Keperluan ruang lantai perpustakaan mengikut jenis-jenis yang diguna pakai adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. Perpustakaan Negeri Perpustakaan Metropolitan Perpustakaan Wilayah Perpustakaan Cawangan Perpustakaan Pekan Perpustakaan Desa - 11,000 m. p. 8,300 m. p. 6,600 m. p. 2,200 – 3,900 m. p. 1,100 – 1,700 m. p. 300 – 750 m. p.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

96

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G1-

PERPUSTAKAAN NEGERI

1.

Perpustakaan Negeri biasanya ditempatkan di Ibu Negeri yang mempunyai jumlah penduduk melebihi 500,000 orang. Norma keluasan lantai bagi sebuah bangunan perpustakaan negeri adalah seperti Jadual 1G-(i).

JADUAL 1G-(i):

JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN NEGERI

BIL
1.0 1.1 1.2 1.3 RUANG PEJABAT

RUANG

LUAS (m. p.)

Bilik Lembaga Pengarah, Pengerusi, Bilik Mesyuarat Dan Bilik Menunggu Urus Setia Jawatankuasa Gerakan Membaca Bahagian Pentadbiran Ruang Pentadbiran Am Kewangan Latihan Pembangunan/ Perkhidmatan Luar Bandar

176 89 71 148 34 263 109

2.0 2.1 2.2 2.3

PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Dewan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi 1,146 2,423 384 149 838 264 30 100 100

3.0 3.1 3.2

PUSAT PEMPROSESAN DAN PENDOKUMENTASIAN BAHAN Bahagian Perolehan Bahagian Katalog 134 263

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

97

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BIL 4.0

RUANG PERKHIDMATAN SOKONGAN Bahagian Pemuliharaan Bahagian Percetakan / Reprografi

LUAS (m. p.)

215 160

5.0

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Ruang kerja, bilik komputer dan stor 119 50 530 90

6.0 7.0 8.0 9.0

Bilik Serba guna Auditorium untuk 300 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik rehat, surau, taska, kedai buku, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal keselamatan, lokar pembaca dan ruang pemunggahan

335 8,220 11,097 Katakan 11,000

JUMLAH KELUASAN RUANG LANTAI
Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi

JUMLAH KESELURUHAN

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

98

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G2-

PERPUSTAKAAN METROPOLITAN

1.

Perpustakaan Metropolitan terletak di bandar-bandar besar di mana jumlah penduduknya di dalam lingkungan 200,000 hingga 500,000 orang. Norma keluasan ruang lantai Perpustakaan Metropolitan adalah seperti Jadual 1G-(ii).

JADUAL 1G-(ii)- JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN METROPOLITAN

BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2

RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran/Kewangan Perkhidmatan Luar Bandar PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi

LUAS (m. p.)

277 69

120

1,192 2,130 514 124 609 216 30

3.0

Bahagian Teknologi Maklumat Ruang kerja, bilik komputer dan stor
84 450 50

4.0 5.0 6.0

Auditorium untuk 250 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik serba guna, surau, taska, kedai buku, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal, lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN RUANG LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN

275

7.0

6,140 8,289 Katakan 8,300

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

99

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G3-

PERPUSTAKAAN WILAYAH

Perpustakaan Wilayah terletak di bandar-bandar di mana jumlah penduduknya di dalam lingkungan 100,000 hingga 200,000 orang. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Wilayah adalah seperti Jadual 1G-(iii). JADUAL 1G-(iii) – BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2

JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN WILAYAH RUANG LUAS (m. p.)

RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran/Kewangan Perkhidmatan Luar Bandar PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Bahagian Perkhidmatan Pengguna 2.3 2.4 Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi
1,003 1,765 490 91 264 114 15 59 50 380 40 110 240 79

Bahagian Teknologi Maklumat Bahagian Percetakan Auditorium untuk 200 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik rehat, surau, taska, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal, lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN

3.0 4.0 5.0

210 4,910 6,628 Katakan 6,600

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

100

000 orang. lobi.2 RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk. Perpustakaan Cawangan Jenis A adalah bagi jumlah penduduk antara 50. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G4- PERPUSTAKAAN CAWANGAN Perpustakaan Cawangan terbahagi kepada dua jenis iaitu Jenis A dan B. kaunter dan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m.880 3. surau. bilik rehat. bilik serba guna.PERPUSTAKAAN 101 .0 1.000 hingga 50.1 2.0 2.900 Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Cawangan Jenis B pula adalah seperti Jadual 1G-(v).000 hingga 100. p. lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN 170 2.) 100 90 714 887 490 96 214 104 15 3. bilik pencuci. JADUAL 1G-(iv) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN CAWANGAN A BIL 1. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Cawangan Jenis A adalah seperti di Jadual 1G-(iv).888 Katakan 3.0 Lain-lain ruang seperti.000 orang manakala Perpustakaan Cawangan Jenis B pula bagi penduduk seramai 10.1 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

2 RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk. kaunter dan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m. lobi.0 1. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN 65 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1G-(v) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN CAWANGAN B BIL 1.1 2.0 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.0 Lain-lain ruang seperti.630 2.200 Katakan 2.) 70 60 499 488 279 50 59 50 10 3.200 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .PERPUSTAKAAN 102 .1 2. bilik rehat.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . kaunter dan pameran PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m. JADUAL 1G-(vi) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN PEKAN A BIL 1.230 1.660 Katakan 1.000 hingga 7.0 1.PERPUSTAKAAN 103 .000 orang. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G5- PERPUSTAKAAN PEKAN Perpustakaan Pekan juga terbahagi kepada dua jenis iaitu Jenis A dan B.0 Lain-lain ruang seperti.1 2.) 25 499 264 293 20 40 39 10 40 1.700 3.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk. lobi. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Pekan Jenis B pula adalah seperti Jadual 1G-(vii).000 hingga 10. Perpustakaan Pekan Jenis A adalah bagi jumlah penduduk antara 7. p. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Pekan Jenis A adalah seperti Jadual 1G-(vi).000 orang manakala Perpustakaan Pekan Jenis B pula bagi penduduk seramai 5.

0 1.0 Lain-lain ruang seperti. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . kaunter dan pameran PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1G-(vii) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN PEKAN B BIL 1.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.) 20 359 191 150 20 30 30 40 840 1.100 3.PERPUSTAKAAN 104 .1 2.134 Katakan 1. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. lobi.

000 orang.0 Ruang lokar pembaca Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Desa Jenis B adalah seperti Jadual 1G-(ix).) 10 105 . p. B dan C.0 4.7 Katakan 750 3.0 1. JADUAL 1G-(viii) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN DESA A BIL 1.0 1. Norma keluasan ruang lantai Perpustakaan Desa Jenis A adalah seperti Jadual 1G-(viii).1 2.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m.000 hingga 5.1 Edisi Tahun 2008 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi BAB 1: BAHAGIAN G . Perpustakaan Desa menampung jumlah penduduk antara 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JADUAL 1G-(ix) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN DESA B BIL 1. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G6- PERPUSTAKAAN DESA Perpustakaan Desa terbahagi kepada tiga jenis iaitu Jenis A.0 5.PERPUSTAKAAN LUAS (m. p.) 10 230 60 183 20 20 20 10 30 20 603 753.

0 4.0 3.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi PERKHIDMATAN PENGGUNA 3.PERPUSTAKAAN 106 . p.1 2. JABATAN PERDANA MENTERI BIL 2. JADUAL 1G-(x) – JADUAL KEPERLUAN RUANG PERPUSTAKAAN DESA C BIL 1.) 137 30 125 20 10 20 10 30 20 412 515 Katakan 515 Ruang lokar pembaca Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang laluan JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan bagi Perpustakaan Desa Jenis C adalah seperti Jadual 1G-(x).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .0 4.0 1.0 5.0 Stor Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang laluan JUMLAH KESELURUHAN Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media 71 15 69 10 10 10 30 20 240 300 Katakan 300 5 LUAS (m.0 5. p.0 RUANG PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m.

BAHAGIAN H MASJID H1 .MASJID H2 .SURAU .

seorang . p.PEJABAT .65. Siak. 3./jemaah c) Bilik Mesyuarat .0.Sila rujuk BAHAGIAN A1. p.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. seorang .1. p.MASJID 107 Edisi Tahun 2008 .1. Selain komponen ruang sembahyang. Secara amnya. Ruang-ruang di dalam masjid boleh dibahagikan seperti berikut: a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat. stor dan ruang legar b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Imam.jenis terbuka . g) Bilik Persediaan (untuk memasak dan menyimpan peralatan) BAB 1: BAHAGIAN H .85 m. kerani/ jurutaip. keperluan ruang masjid perlu dirancang dengan mengambil kira bilangan jemaah di mana masjid tersebut dibina.kapasiti maksimum 500 orang e) Ruang Bacaan .kapasiti maksimum 2% dari jumlah jemaah f) Bilik Khas (Tetamu Kehormat) . Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat sembahyang dan sebagai tempat umat Islam berkumpul dalam majlis-majlis ilmu.60 m. p. bangunan masjid juga mempunyai ruang-ruang sokongan perlu. bilik percetakan .kapasiti maksimum 20 orang d) Dewan Syarahan . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN H1- MASJID 1. seorang . menyelesaikan masaalah dan mendengar nasihat/ceramah dan sebagainya. tempat wuduk bilik air. p.1.95 m.00 m. 2.

1./pelajar Anggaran bilangan pelajar untuk sebuah kelas adalah seramai 35 orang. seorang . p. RUMAH KEDIAMAN KAKITANGAN MASJID Untuk butiran rumah kediaman.MASJID 108 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. ii.90 m./jemaah. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN H . iii.75 m.60 m./pelajar .0. 4.0. seorang .0. p. 5.1. p. SEKOLAH a) b) Tadika Sekolah Agama .40 m. p. seorang Jumlah keluasan ruang masjid tidak termasuk ruang pentadbiran ialah sebanyak 1. JABATAN PERDANA MENTERI i. Semua masjid dan surau hendaklah direka bentuk dengan mengambil kira kaedah pengudaraan semula jadi (natural ventilation). sila rujuk BAHAGIAN E – KUARTERS 6.50 m.400 orang Bagi jumlah 401 ke atas .34 m. Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101.

JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN H2- SURAU 1. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. stor dan ruang legar . tempat wuduk bilik air./jemaah b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Imam dan Siak . ii.50 m.0.75 m.400 orang .00 m. p. 2. Bangunan surau biasanya digunakan khusus untuk tujuan sembahyang dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan sahaja. seorang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN H . Ruang-ruang yang dibenarkan di dalam sesebuah surau boleh dibahagikan seperti berikut: a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat. Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101. seorang . p.0.1.MASJID 109 .Sila rujuk BAHAGIAN A1: PEJABAT c) Bilik Persediaan/stor (untuk memasak dan menyimpan peralatan) i.

BAHAGIAN I KEMUDAHAN SUKAN .

Bola Tampar. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 110 . orienteering. fishing. sukan yang digemari ramai sejajar dengan keperluan setempat. kawasan yang mempunyai keluasan yang memadai dan lokasi yang strategik bagi kemudahan pengguna adalah antara faktor-faktor lain yang perlu diambil kira. Futsal. kriteria-kriteria berikut hendaklah diambil kira : a) Tujuan kemudahan sukan tersebut disediakan. perhatian perlulah diberikan kepada pemilihan bahan binaan/spesifikasi peralatan yang tahan lasak. Gimnastik. camping out. peluang penglibatan secara berkumpulan (group or mass participation) sama ada kemudahan telah disediakan oleh pihak-pihak lain seperti pihak swasta atau kelab persendirian di kawasan berdekatan. d) Di dalam mereka bentuk kemudahan sukan. 2. Bola Jaring. PENYEDIAAN KEMUDAHAN SUKAN Di dalam menimbangkan keperluan kemudahan sukan untuk kegunaan awam. kesesuaian dari segi fizikal dan keadaan cuaca c) Peruntukan yang mencukupi. Badminton. iii. JENIS-JENIS SUKAN YANG DIUTAMAKAN Antara jenis sukan yang diberi keutamaan dan dibenarkan adalah: a) Sukan Dalaman seperti Angkat Berat. pemilihan jenis sukan hendaklah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan iv. samada untuk tujuan rekreasi. ii. b) Bagi kemudahan-kemudahan sukan yang disediakan untuk tujuan rekreasi. latihan atau pertandingan di peringkat kebangsaan/antarabangsa. mountaineering. Judo. selamat. Lawan Pedang. Sukan luar atau sukan yang melibatkan program alam semulajadi seperti hiking. Bola Keranjang. jangka hayat yang panjang serta kos yang efektif. dan boating hendaklah juga digalakkan kerana ia tidak melibatkan banyak perbelanjaan untuk menyediakan kemudahan fizikal. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN I - KEMUDAHAN SUKAN 1. Karate.

penentuan saiz dan bilangan gelanggang atau kemudahan-kemudahan sukan yang dibenarkan adalah mengikut panduan seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 111 . f) Di dalam menyediakan kemudahan sukan. e) Di dalam merekabentuk bangunan-bangunan kemudahan sukan perkaraperkara berikut perlu diutamakan: i. b) Meningkatkan penggunaan kemudahan dengan mengadakan lebih banyak program-program sukan dan rekreasi. 4. Tenpin Bowling. Hoki. JABATAN PERDANA MENTERI Pingpong. Renang. Bola Keranjang. Bola Jaring. b) Sukan Luaran seperti Bola Sepak. Sepaktakraw. Futsal. Olahraga. keperluan bagi OKU hendaklah juga diambil kira. Kos Elakkan kos modal (capital cost) yang tinggi. Memanah. ii. Tinju dan Wushu. Lokasi - Lokasi yang strategik supaya mudah dikunjungi ramai. Skuasy. Bola Tampar. Reka bentuk - Memastikan reka bentuk memenuhi keperluan dan tujuan ia disediakan. d) Menyediakan kemudahan sukan berdasarkan kepada permintaan dan arah aliran semasa. iii. Boling Padang. c) Mewujudkan pasukan pengurusan dan penyenggaraan kemudahan yang cekap.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. KEPERLUAN AM PERANCANGAN KEMUDAHAN SUKAN Di antara keperluan-keperluan am di dalam perancangan kemudahan sukan ialah: a) Penggunaan yang maksimum kepada kemudahan-kemudahan sukan yang sedia ada untuk mengelakkan pembaziran. Sila rujuk BAB 7: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. Taekwando. Lumba Basikal dan Tenis. Ragbi. Renang. 3. KELAYAKAN DAN PENENTUAN PIAWAIAN Berdasarkan kepada kriteria dan keutamaan jenis sukan di atas.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 penonton. pusat latihan.Mengandungi Stadium Tertutup. Stadium Terbuka dan/atau Kolam Renang. universiti sukan. di peringkat negeri dan persekutuan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 112 . pusat latihan. sekolah sukan. Ianya di laksanakan di peringkat sekolah sukan. institut. sekolah menengah berasrama penuh. jenis Ianya gelanggang tempat dilaksanakan di peringkat negeri dan persekutuan dengan kapasiti 5. politeknik. f) Mini Kompleks Sukan . g) Kompleks Sukan . universiti. mukim dan daerah. universiti. institut. padang bolasepak. Ianya dilaksanakan. mukim dan daerah (pusat komuniti).Mengandungi trek olahraga.000 penonton. e) Stadium Tertutup - Sebuah dewan dan yang mempunyai duduk beberapa penonton. mukim dan daerah. universiti. b) Dewan Serba Guna - Sebuah dewan yang mempunyai beberapa jenis gelanggang. JABATAN PERDANA MENTERI a) Gelanggang Luar . sekolah sukan. negeri dan persekutuan. Ia dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan menengah harian. politeknik. Ianya dilaksanakan di peringkat negeri dan persekutuan dengan kapasiti 40.Mengandungi padang bola sepak dan astaka untuk penonton.Mempunyai beberapa jenis gelanggang di luar bangunan.Mengandungi sebuah kolam utama dan kolam terjun. institut. c) Mini Stadium . h) Kolam Renang . Ianya dilaksanakan di peringkat sekolah menengah. politeknik. d) Stadium Terbuka . astaka untuk penonton dan gelanggang luar. Ianya dilaksanakan di peringkat daerah dengan kapasiti 500 penonton. padang bola sepak dan astaka untuk penonton. Ianya dilaksanakan di peringkat pusat latihan.Mengandungi dewan serba guna.

objektif kemudahan sukan tersebut disediakan. b) Kemudahan yang disediakan dan ukuran adalah tertakluk kepada:i. c) Bagi tujuan perancangan. spesifikasi bagi gelanggang dan padang permainan adalah seperti Jadual 1I-(i) hingga Jadual 1I-(xxv) di muka surat berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 113 . kebangsaan dan antarabangsa. JABATAN PERDANA MENTERI 5. Rujukan juga boleh dibuat melalui Majlis Sukan Negara (MSN).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan perubahan mengikut perkembangan sukan di peringkat negeri. ii. SPESIFIKASI GELANGGANG PERMAINAN a) Semua ukuran gelanggang yang mengadakan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa hendaklah merujuk kepada piawaian yang telah diluluskan oleh badan sukan antarabangsa yang berkenaan.

(i) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Angkat Berat i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Angkat Berat Malaysia International Weightlifting Federation (IWF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Ukuran platform - Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Ukuran platform 4.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Kayu plywood dan getah yang keras 200 – 500/ N/A N/A 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 114 .5m Zon bebas.5m Tinggi platform.5m Tinggi platform.5m Zon bebas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 4.0 x 1.0 x 4.1.1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.1.0 x 1.0m Kayu plywood dan getah yang keras 1000 – 1500 lux Saiz (L x W x H) N/A N/A 4.1.

4 x 6.1 x 7.4 x 8.Kayu Parket Di luar.4 x 8.5m Di dalam.lepaan simen 3.1m (maksimum) -termasuk tempat penonton Jarak Gelanggang Ke Dinding 2.0 x 30.4 x 6.6m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas ukuran gelanggang: 13.Kayu Lapis Berspring/ Rubberized Mat Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: 300 – 500 lux 300 – 500 lux 300-500/1200 lux 1200 lux 3.5m Di dalam.0-2.0x 9.4 x 6.8m termasuk meja pengadil Di dalam.org.1m Keseluruhan gelanggang: Saiz (L x W x H) Zon bebas.my) International Badminton Federation (IBF) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas ukuran gelanggang: 13.1m Keseluruhan gelanggang: 15.8 x 21x 9. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.4 x 6.1m Ukuran Dewan Latihan: 34.Rubberized Mat/ Sports Flooring * Padang/Gelanggang * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 115 .1 x 7.(ii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Badminton i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas ukuran gelanggang: 13.bam.0-2.Kayu Parket Jenis Permukaan Di luar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1m Ukuran Dewan Pertandingan: 46.0m Di dalam.lepaan simen 2.6m Persatuan Badminton Malaysia (www.2m daripada garis akhir Zon bebas.0-5.tiada tempat penonton Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas ukuran gelanggang: 13.2m daripada garis akhir 15.1m.

5m Keseluruhan gelanggang: 36.lepaan simen Jenis Permukaan Di dalam.25 x 7.5 x 15.3.05m Persatuan Bola Jaring Malaysia International Federation Netball Association (IFNA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.25m Saiz (L x W x H) Keseluruhan gelanggang: 36.6 x 21. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.6 x 21.Papan Lapis Berspring Di luar.5 x 15.3.25 x 7.35 x 8.05m Padang/Gelanggang Di Luar: 75 .5 x 15.6 x 21.1500 lux Di Luar: 500 lux Di Dalam: 1000 – 1500 lux Di dalam.6 x 21.3.5m Keseluruhan gelanggang: 36.35m Jarak zon bebas keliling gelanggang.Kayu Parket/ Papan Lapis/ Sports Flooring * Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.5m Keseluruhan gelanggang: 36.35 x 8.3m Jarak zon bebas keliling gelanggang.(iii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Jaring i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 30.6 x 21.lepaan simen/ Acrylic Di Luar:75 – 200/ 500 lux Di Dalam:750 – 1000/ 1000 .35m Di luar.3m Jarak zon bebas keliling gelanggang.lepaan simen/ Acrylic Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 75 .200 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 116 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Papan Lapis Berspring Diluar.5 x 15.25 x 7.200 lux Di Dalam: 750 – 1000 lux Di dalam.05m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.35m Di Luar: Keseluruhan gelanggang: 36.

2.200 lux Di Luar: 75 .1m Persatuan Bola Keranjang Malaysia (www.Papan Lapis Berspring/Sports Flooring* Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 28.(iv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Keranjang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 26.Lepaan Simen Berspring Diluar.malaysia.1 x 18.0 x 14.basketball.0 x 7m Keseluruhan gelanggang: 30.0m Jarak zon bebas.Papan Lapis Jenis Permukaan Diluar.1m Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 26.2.0 x 15.5.1 x 18.0 x 14.Papan Lapis Berspring Di dalam.0m Padang/Gelanggang * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 117 .com) International Basketball Federation (FIBA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 26.1 Di dalam.Lepaan Simen Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 75 .0m Keseluruhan gelanggang: 30.0m Keseluruhan gelanggang: Saiz (L x W x H) 30.0 x 7.5.0 x 7.200 lux Di Dalam: 1000 lux Di Luar: 75 – 200/ 500 lux Di Dalam: 1000/ 500 lux Di Luar: 500 lux Di Dalam: 1500 lux Di dalam.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Jarak antara penonton dengan garisan zon bebas.0 x 14.0 x 15.1 x 18.0m Jarak antara penonton dengan garisan zon bebas.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 28.0m Jarak zon bebas. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.

8.lepaan simen Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 1000 lux Di Dalam: 1000 lux Di Dalam: 1000/ .Papan Lapis Berspring/ Sports Flooring * Di Dalam: 1000 .mava.0m (minimum Diluar.1500 lux 1000 Di dalam.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 18.0m Padang/Gelanggang Garisan belakang dengan Jarak Gelanggang Ke Dinding 3.Papan Lapis Berspring Di dalam.0m (minimum) Garisan tepi dengan dinding.0m Persatuan Bola Tampar Malaysia (www.0 x 9.0m sekeliling 3.lepaan simen Jenis Permukaan Di dalam.0 x 9.0 x 9.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1500 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 118 .my) Federation International de Volley Ball (FIVB) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam/ Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 18.0 x 9.0m sekeliling dinding.Papan Lapis Berspring Diluar.org. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m sekeliling 3.5.(v) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Tampar i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Saiz (L x W x H) Asas ukuran gelanggang: 18.

0m (minima) 120.0 x 90.0m (minima) 100.77m (maksima) Bawah 13 & 14 Tahun: Asas saiz padang: 72.0m (maksima Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas saiz padang: 90.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 76.0 x 45.77m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 71.0m (maksima Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas saiz padang: 90.8 x 45.0m (minima) 100.fam.66m (minima) Saiz (L x W x H) 88.0 x 90.0 x 56.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0 x 75.0 x 75.0 x 64.0 x 75.org.my) The Federation Internationale de Football (FIFA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas saiz padang: 90.25 x 42.46 x 49.0 x 45.0 x 56.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0 x 62.0m (maksimum) Padang/Gelanggang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 119 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 64.(vi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Sepak i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Bawah 11 & 12 Tahun: Asas saiz padang: 68.00m (minima) 82.0 x 45.0m (maksima) Persatuan Bola Sepak Malaysia (www.0m (minima) 120.0 x 90.5m (minima) 91.16m (minima) 97.91 x 45. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0 x 64.0m (minima) 100.0 x 50.0m (minima) 120.

0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 93.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 45.0m (maksima) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750/ 1500 . JABATAN PERDANA MENTERI Bawah 17 & 18 Tahun: Asas saiz padang: 90.5m (minima) 120.66 x 49.16m (minima) 126.2000 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1500-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 120 .0 x 96.0 x 90.

5m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Padang Segiempat Sama: 34.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).(vii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Boling Padang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Lawn Bowls Malaysia Lawn Bowls Internationall (LBI) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Padang Segiempat Sama: 34.8m Rumput Biasa Tiruan Saiz (L x W x H) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 300-500 lux 300-500/ 1200 lux 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 121 .0 x 34.5m Rumput Biasa Tiruan Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Padang Segiempat Sama: 40.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0 x 34.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink). JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 40.5m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 300-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Padang Segiempat Sama: 34.0 x 34.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Lepaan Simen 300 – 500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas ukuran gelanggang: 25.(viii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Futsal i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Futsal Malaysia Federation Internationale de Football Association (FIFA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas ukuran gelanggang: 25.0m (minima) 3.Sports Flooring* Saiz (L x W x H) Jarak Antara Gelanggang Dan Dinding Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: 1000 –1200 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 122 .0m (maksima) 2.0m (minima) 42.0 x 25.0m (maksima) Di Dalam.0m (minima) 3.0m (maksima) 2.0m (maksima) Di Dalam.0 x 15.0m (minima) 3.0 x 25.0m (maksima) Di dalam.0 x 15.0m (minima) 42.Kayu Parket 300 – 500/ 1000 -1200 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas ukuran gelanggang: 38.0 x 25.0m (maksima) Di dalam.0 x 18.0 x 15.Lepaan Simen 300 – 500 lux Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas ukuran gelanggang: 25.0m (minima) 42.Kayu Parket Di Luar.Kayu Parket Di Luar.0m (maksima) 2.0m (minima) 3.0m (minima) 42.0 x 25m (maksima) 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.

0 x 40.(ix) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Gimnastik i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Gimnastik Malaysia International Gymnastic Federations (FIG) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Gimrama Ukuran gelanggang: 18.0 x 40.0 x 8.0m (termasuk zon bebas) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Gimrama Ukuran gelanggang: 18.0 x 18. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 8.0m (termasuk zon bebas) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah -N/A Papan Lapis Berspring & N/A -N/A Polyethylene foam mat 1500 lux Papan Lapis Berspring & Polyethylene foam mat 1500 lux -N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 123 .0 x 8.0 x 18.0m (termasuk zon bebas) Artistik Ukuran gelanggang: 34.0m (termasuk zon bebas) Jarak antara gelanggang dengan penonton.0m Saiz (L x W x H) -N/A -N/A Artistik Ukuran gelanggang: 34.0 x 8.4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

0m – 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.2000 lux 1000-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 124 .0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Rumput Tiruan Saiz (L x W x H) Jarak Antara Ukuran Asas Padang Dan Hujung Padang Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 200-500/ 1000 .0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Asas Padang 91.0m – 5.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Asas Padang 91.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m – 4.0m – 4.4 x 55.4 x 55.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m – 4.0m Rumput Tiruan Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Asas Padang 91.4 x 55.0m – 4.4 x 55.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m – 5.(x) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Hoki i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Hoki Malaysia International Hockey Federations (FIH) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Asas Padang 91.0m – 5.

0m Zon bebas3.0m Zon bebas3.0m (minimum) Dewan Kejohanan: Keseluruhan gelanggang: 14.0m (minimum) Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Gelanggang 8.0 -10. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.1800 lux Tatami Mattress 1500-1800 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 125 .0m Zon bebas3.0 x 8.0 -10.0 -10.0 – 16.0m Zon bebas3.0 -10.0 x 8.0 – 10.0m Saiz (L x W x H) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500/ 1500 .0 – 10.0m Jarak antara gelanggang: 3.0 x 8.(xi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Judo i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Judo Malaysia International Judo Federations (IJF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Gelanggang 8.0m (minimum) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Gelanggang 8.0 x 8.0 – 16.0 – 10.0 x 14.0 – 10.0m (minimum) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Gelanggang 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

2.0 x 8.0 x 12.(xii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Karate i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Karate Malaysia World Karate Federations (WKF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0m – termasuk zon bebas Saiz (L x W x H) Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0m Zon bebas.0m Zon bebas.0m (asas) 12.2.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.2.0 x 8.0m Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0 x 8.0m Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kumite Saiz Gelanggang 8.2.0 x 8.0m – termasuk zon bebas Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500/ 1200 lux Tatami Mattress 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 126 .0m Zon bebas.0 x 8.0m Zon bebas.0 x 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Kata Saiz Gelanggang 8.2.0 x 12.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0m (asas) 12.0 x 8.0m Zon bebas.2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Zon bebas.0 x 8.

4.5 x 0.3.0 x 7.25m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kejohanan Dunia: Dewan Kejohanan: Saiz strip: 18.0 x 0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 2.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Aluminium Sheet Strip 300-500/ 1000-1500 lux Aluminium Sheet Strip 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 127 .5m Jarak Antara Strip.25m Bilangan Strip: Saiz (L x W x H) N/A N/A 20 (minimum) Saiz gelanggang termasuk zon bebas (1 strip): 22. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 1.5m Jarak Antara strip dengan zon pengadil.(xiii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Lawan Pedang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Lawan Pedang Malaysia International Fencing Federations (FIE) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Strip: 14.

5.0m.5.0m. 40.0m.0m. 60. 30.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500/1000-1200 lux N/A N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 128 .0m.0m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m.0m.(xiv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Memanah i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Memanah Malaysia International ArcheryFederations (FITA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Jarak: 90.0m. 30. 60.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1000-1200 lux Saiz (L x W x H) N/A N/A 50. 70.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah.0m. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I. 70. 40.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah. 50. Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Jarak: 90.

0m radius Saiz bulatan kawasan balingan.22m antara ruang Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400. 60. 40.0m.135m Lontar Tukul Besi80.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1. 50.0m Saiz (L x W x H) 25.0m.22m antara ruang Lontar Peluru- Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Jarak: 90.0m. 70.2.2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.22m antara ruang Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.0m.0m radius Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 129 .0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah.0m.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m radius Saiz bulatan kawasan balingan.(xv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Olahraga i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) International Association of Athletics Federations (IAAF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.5. 30.135m Lontar Cakera80.

8.0 x 9.0 x 3.0m – 45. JABATAN PERDANA MENTERI Saiz bulatan kawasan balingan.53.0m radius Lompat TinggiKeluasan diperlukan.0m .0m tempat jatuh Lompat Kijang/JauhJarak.2.0 x 5.20.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m .0m Lompat BergalahJarak.0m tempat jatuh Axonopus Compressus (Rumput Biasa) Axonopus Compressus (Rumput Biasa) PU Sintetik trek (sistem sandwich) PU Sintetik trek (Full PU Sintetik Sistem/ sistem sandwich) 1000-2000 lux Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 300-500 lux 300-500 lux 300-500/ 1000-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 130 .7.0m termasuk tempat jatuh 7.0 x 5.5m Lontar Lembing95.0m – 58.40.

52m Gelanggang permainan: 16.74 x 1.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kejohanan Olimpik/Dunia Dewan Kejohanan: Saiz meja permainan: 2.52m Gelanggang permainan: 12.74 x 1.74 x 1.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz meja permainan: 2.74 x 1.0 x 6.52m Gelanggang permainan: 12.(xvi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Ping Pong i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Ping Pong Malaysia International Table Tennis Federations (ITTF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz meja permainan: 2.0 x 6.0 x 8.0m Minima meja permainan: 4 bilangan Saiz (L x W x H) 12.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Kayu Parket Kayu Parket Kayu Parket/ Rubberized Mat 500-800/ 1000-1500 lux Rubberized Mat 500-800 lux 500-800 lux 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 131 .0 x 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.52m Gelanggang permainan: Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz meja permainan: 2.

0 – 100.0 – 68.0 x 55.(xvii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Ragbi i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Ragbi Malaysia (www.0 x 55.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas saiz padang: 88.0 x 59.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas saiz padang: 88.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 128.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1000-1500 lux Saiz (L x W x H) Keseulruhan padang termasuk zon bebas: 104.org. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 104.0 x749.0 – 100.0 x 55.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 128.my) International Rugby Board (IRB) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas saiz padang: 88.0 x 59.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500/ 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 132 .0 – 68.mru.0 x 55.0 x749.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas saiz padang: 88.

5m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz kolam: 50.2.0m (minimum) Kejohanan Terjun: Minimum Tempat duduk penonton.0 x 25. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Kedalaman5.2.5m Saiz kolam terjun: 25.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Kedalaman.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Concrete and Tile 200-500/ 1000-1500 lux Concrete and Tile 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 133 .5.0 x 25.000 Saiz (L x W x H) N/A N/A Saiz kolam terjun: 25.0 x 25.(xviii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Renang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Renang Amatur Malaysia International Swimming Federation (FINA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz kolam: 50.0m Kedalaman.0 x 25.0m 8 lorong dengan setiap lorong berjarak 2.0m 8 lorong dengan setiap lorong berjarak 2.1.0m Kedalaman.

42 x 8.1 x 13.Kayu Parket Diluar.1 x 13.Kayu Parket/ Rubberized Mat 300-500/1000-1500 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz gelanggang: 6.0m Zon Bebas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(xix) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Sepaktakraw i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Sepaktakraw Malaysia International Sepak Takraw Federation (ISTAF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz gelanggang: 6.42 x 8.3.3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Zon Bebas.3.42 x 8.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.Kayu Parket Diluar.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di dalam.42 x 8.1 x 13.3.lepaan simen 300-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz gelanggang: 6.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz gelanggang: 6.0m Zon Bebas.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.Sports Flooring* / Rubberized Mat 1000-1500 lux Saiz (L x W x H) Zon Bebas.1 x 13.lepaan simen 300-500 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 134 .

75 x 6.62 x 8.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.64m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Perseorangan Saiz gelanggang: 9.0 x 5.64m Kejohanan Dunia: Minima 10 gelanggang Saiz (L x W x H) Beregu Saiz gelanggang: 9.62 x 8.75 x 6.0 x 5.75 x 7.0 x 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.64m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Kayu Parket 300-500 lux Kayu Parket 300-500 lux Papan Lapis Berspring 300-500/ 1200 lux Papan Lapis Berspring 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 135 .75 x 6.75 x 6.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.com) The World Squash Federation (WSF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Perseorangan Saiz gelanggang: 9.(xx) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Skuasy i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Skuasy Malaysia (www.64m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Perseorangan Saiz gelanggang: 9. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.75 x 7.0 x 5.75 x 7.62 x 8.4 x 8.4 x 8.malaysiasquash.64m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Perseorangan Saiz gelanggang: 9.0 x 5.62 x 8.75 x 7.0 x 5.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.0 x 5.4 x 8.4 x 8.0 x 5.

0 x 12.0 x 12.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 136 .0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 200-500/ 750-1200 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.0 x 12. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 200-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.mta.com.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 750-1200 lux Saiz (L x W x H) Pertandingan: 12.(xxi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Taekwondo i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Taekwondo Malaysia (www.my) World Taekwondo Federation (WTF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Keseluruhan Gelanggang Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.0 x 12.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

0m 24 bilangan lorong Saiz (L x W x H) N/A N/A 1.mtbc.org.05 x 18.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Papan Kayu Sintetik (polyurethane) 300-500/1000-1200 lux Papan Kayu Sintetik (polyurethane) 1000-1200 lux N/A N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 137 .my) World Tenpin Bowling Association (WTBA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Lorong: Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Lorong: 1.(xxii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tenpin Boling i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Tenpin Boling Malaysia (www.05 x 18. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

48m Garisan tepi dengan dinding.77 x 10.4m Garisan tepi dengan dinding.my) International Tennis Federation (ITF) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Luar Saiz gelanggang: 23.lepaan simen Garisan belakang dengan dinding.48m Garisan tepi dengan dinding.77 x 10.77 x 10.05m Di Luar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.97m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Luar Saiz gelanggang: 23.97m Persatuan Lawn Tenis Malaysia (www.97m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam Saiz gelanggang: 23.3.6.77 x 10.(xxiii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tenis i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar Saiz gelanggang: Saiz (L x W x H) 23.3.Rumput Tiruan/ Acrylic Di Luar .3.97m Jarak Antara Gelanggang Dan Dinding Garisan belakang dengan dinding.05m Di Luar .5.3.48m Garisan tepi dengan dinding.66m Di Dalam .97m Di Luar Saiz gelanggang: 23. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.77 x 10.ltam.5.Rumput Tiruan/ Acrylic Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Di Luar: 300-500 lux Di Luar: 300-500 lux Di Luar: 300-500/ 750-1500 lux Di Luar: 750-1500 lux Di Dalam: 750 lux Padang/Gelanggang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 138 .05m Di Luar .org.Rumput Tiruan/ Acrylic Garisan belakang dengan dinding.lepaan simen Jenis Permukaan Garisan belakang dengan dinding.5.

(xxiv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tinju i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Tinju Amatur Malaysia (PTAM) Amateur International Boxing association (AIBA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Ukuran Gelanggang: 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1 x 6.9m (minima) 6.9 x 4.9m (minima) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Ukuran Gelanggang: 4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.9 x 4.22m Saiz (L x W x H) N/A N/A Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Papan Lapis Sintetik 500/ 1000-1500 lux Papan Lapis Sintetik 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 139 .1m (Kejohanan Dunia) Ketinggian platform1.

0 x 14.0 x 8.0m Tatami Mattress 200-500 lux 6.0 x 8.0 x 14.0 x 14.0m (2.0m (2.0m zon bebas) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m (1.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0m zon Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m (2.(xxv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Wushu i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Wushu Malaysia The International Wushu Federation (IWF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m zon bebas) Saiz (L x W x H) bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0 x 8.0m Tatami Mattress 200-500/ 1500 lux 6.0m zon bebas) Jarak Antara 2 Gelanggang Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Tatami Mattress 1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 140 .0 x 14.0m Tatami Mattress 200-500 lux 6.0 x 8.0m (1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (1.0m (1.0m zon bebas) Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0m (2.

00 m.620. c) Hanya ruang sokongan asas seperti pentas. (maksimum). tempat persalinan.700.00 m. Jenis 2-gelanggang badminton. iii. b) Ianya terbahagi kepada tiga jenis: i. iii. Jenis Terbuka dengan Astaka Berbumbung di ruang tempat duduk orang kenamaan sahaja. Ianya dapat memuatkan tiga gelanggang badminton atau satu gelanggang bola keranjang. PEMBINAAN DEWAN SERBA GUNA a) Bangunan dewan serba guna adalah bagi permainan sukan untuk rekreasi di mana kemudahan tempat duduk penonton tidak disediakan. Jenis ini dapat memuatkan enam gelanggang badminton atau dua gelanggang bola keranjang atau satu gelanggang bola jaring atau satu gelanggang futsal. p. ii. (maksimum). Jenis 3-gelanggang badminton dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 1. Jenis Tertutup Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 141 . ruang legar dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik dibenarkan. Jenis Separuh - Berbumbung di bahagian tempat Terbuka duduk sekeliling sahaja. stor. p. (maksimum). p. ii.00 m. bilik air. 7. Keluasan yang dinyatakan di atas telah mengambil kira ruang-ruang sokongan asas ini.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 6. dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 960. Jenis 6-gelanggang badminton dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 2. PEMBINAAN STADIUM TERBUKA a) Pembinaan stadium terbahagi kepada tiga (3) jenis: i.

Ruang tempat duduk ruang tempat duduk sebenar dan ruang legar. Stadium Jenis Terbuka teres konkrit teres PVC (plastik) teres propylene ii. e) Di dalam merekabentuk dan merancang saiz sesebuah stadium. norma keluasan ruang lantai adalah berdasarkan kepada jumlah bilangan tempat duduk yang akan disediakan. Stadium Jenis Separuh Terbuka/Tertutup - teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis (tetap) bucket upholstered - jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) - jenis bleachers (manual atau automatic)/ retractable Jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini adalah bergantung kepada peruntukan dan fungsinya. c) Stadium jenis separuh terbuka hanya dibenarkan di peringkat Persekutuan/Kebangsaan sahaja. BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 142 Edisi Tahun 2008 . f) Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sesebuah stadium adalah terbahagi kepada ruang-ruang berikut : i. contohnya Stadium Negara dan Kompleks Sukan Negara. hanya stadium jenis terbuka dibenarkan. d) Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium adalah seperti berikut : i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b) Bagi projek kemudahan sukan awam.

iii. - ruang sokongan asas ini boleh ditambah dengan ruang sokongan lain seperti bilik mesyuarat./tempat duduk Ruang permainan/gelanggang - 0.85 m. p. Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jumlah gelanggang dan jenis gelanggang yang akan disediakan. Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jenis sukan dan ukuran gelanggang sukan tersebut./tempat duduk dan dirancang dengan pengagihannya seperti di bawah: Ruang tempat duduk 0. bergantung kepada kepentingannya./tempat duduk Ruang sokongan Jumlah - 0./tempat duduk 1. bilik air. ruang orang kenamaan. bilik wartawan/akhbar. bilik rawatan.45 m. p. ruang legar dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. tempat persalinan. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 143 . surau dan ruang legar jika diperlukan. g) Norma keluasan ruang lantai bagi sebuah stadium terbuka adalah sebanyak 1. ruang-ruang tv/radio.85 m.60 m. pejabat kecil. PEMBINAAN STADIUM TERTUTUP a) Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah stadium tertutup terbahagi kepada : i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI ii. p./tempat duduk 8.80 m. Ruang sokongan Merupakan ruang asas seperti seperti stor. p.

8 m. c) Norma keluasan ruang lantai bagi stadium tertutup adalah seperti berikut: i. bilik mesyuarat. Ruang Sokongan seperti stor. bilik air.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - saiz maksimum stadium tertutup hendaklah boleh memuatkan lapan (8) buah gelanggang badminton atau tiga (3) buah gelanggang bola keranjang. ii. b) Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium tertutup adalah seperti berikut :teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis bucket upholstered (tetap) jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) jenis bleachers (manual atau automatic)/ retractable Bagaimana pun.5 hingga 0. Ruang tempat duduk - 0. ruangruang tv/radio. - norma yang digunakan ialah 30% dari jumlah muatan penonton/pelatih. pejabat kecil. tempat persalinan./ tempat duduk Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 144 . surau dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. Gelanggang lain hendaklah mengikut keperluan sukan. Ruang legar. Ruang tempat duduk bergantung kepada cadangan muatan yang dirancang. jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini bergantung kepada peruntukan yang ada dan fungsinya. bilik wartawan/akhbar. iv. Ruang gelanggang mengikut ukuran gelanggang piawai ii. ruang orang kenamaan. p. iii.

Ruang sokongan - 0. p.75 m. p/tempat duduk.45 hingga 0. d) Jumlah keluasan kasar ruang lantai adalah 2.30 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI iii. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 145 ./ tempat duduk Keluasan di atas telah termasuk ruang legar.80 hingga 3.

BAHAGIAN J BANGUNAN KEDUTAAN .

(i) Edisi Tahun 2008 Kerani BAB 1: BAHAGIAN J .KEDUTAAN 8. (g) Setiausaha Ketiga 18. p. p. p. (c) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36.00 m. Kerani) 13. p. Saifer.00 m. p.00 m.00 m. p. p. 146 . RUANG BANGUNAN PEJABAT KEDUTAAN Norma keluasan ruang lantai pejabat kedutaan bolehlah dibahagikan seperti berikut: a) Kawasan Terkawal (Pejabat Pegawai Tadbir Diplomatik.00 m. Steno. Pertahanan dan sebagainya) i. p.00 m. Bangunan kedutaan adalah bangunan yang unik kerana ia melambangkan budaya dan imej negara kita. (h) Kakitangan Homebased bukan diplomatik (Pembantu Khas. (d) Penasihat Kedutaan 36. p.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 m. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN J- BANGUNAN KEDUTAAN 1. Ruang Kerja Keluasan (a) Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 48. Sesebuah bangunan canseri adalah merupakan “representation” negara kepada masyarakat setempat di mana ianya dibina. (b) Menteri 42.00 m. 2. (e) Setiausaha Pertama 28. (f) Setiausaha Kedua 18.

(c) Bilik Registry 13.00 m. p.00 m. TDC. p.00 m. (e) Bilik Tamu Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 18. p. p.00 m. Pendidikan. JABATAN PERDANA MENTERI ii.00 m. (g) Edisi Tahun 2008 Kakitangan Ambilan Tempatan BAB 1: BAHAGIAN J . Kastam dan sebagainya). p. Ruang Kerja Keluasan (a) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. Ruang Sokongan Keluasan (a) Bilik Kebal 14. b) Kawasan Terbuka (Ruang Pejabat Penerangan. p.00 m. (f) Kakitangan Homebased bukan diplomat 13. (e) Setiausaha Ketiga 18. (b) Penasihat Kedutaan 36. p. (b) Bilik Telex/Wireless/Cypher 18. (g) Pantri 13.00 m. p. (d) Bilik Perbincangan 18.00 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. Perdagangan. i. (d) Setiausaha Kedua 18. MIDA. p.KEDUTAAN 8.00 m.00 m. (f) Stor alat tulis terkawal 13.00 m. p. p. 147 . p.00 m. (c) Setiausaha Pertama 28.00 m. p.00 m.

0 m./ kakitangan sokongan (1) ii. (d) Bilik Menunggu/ Tetamu 13. (c) Bilik Menyimpan Kot untuk lelaki dan perempuan (berdekatan Ruang Menyambut Tetamu) 22. (b) 9. 550. p. JABATAN PERDANA MENTERI ii.00 m.0 m. Kakitangan homebased (konsep pejabat terbuka) (a) 14.0 m.KEDUTAAN 9. 148 . p.0 m.0 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.p. (b) Ruang Menyambut Tetamu.p. c) Konsular (Pintu masuk yang berasingan dari pintu masuk utama) Ruang Kerja Keluasan i. p.0m. (f) Perpustakaan/ Bilik Bacaan 38. p. bergantung kepada keperluan. p.1 m./ kakitangan Pengurusan/Profesional (2) 37. p. Edisi Tahun 2008 Kakitangan Ambilan Tempatan (konsep pejabat terbuka) BAB 1: BAHAGIAN J . p. dapur dan bar (direka bentuk bersama lobi dan ruang pameran) – bagi sekurang-kurangnya 500 orang @ 1.0 m. p.0 m.00m.0 75. p. (e) Bilik Mesyuarat Kakitangan 28. Ruang Sokongan (di mana perlu) Keluasan (a) Lobi dan ruang pameran/ dewan serba guna 45.

p.0 m.0 m. Stor untuk alat tulis. Ruang Sokongan Keluasan i. d) Kuarters Lain i. iv. p. Bilik Menyimpan Kot 22. p.0 m. Pengawal/Penjaga kuarters (sekurang-kurangnya 2 unit) – 75. p. p. Tempat letak kenderaan berbumbung hanya dibenarkan kepada jawatan Penasihat Kedutaan dan ke atas. p. vi. Operator Telefon 18.0 m. ii. Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan yang diperlukan untuk kakitangan dan pelawat. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . iv. Pendaftaran terbuka 23. p e) Ruang Mekanikal.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 m. Penyambut Tetamu.0 m. Bilik Menunggu/ Kaunter Penyambut Tetamu 30.0 m. ii. Bilik Rehat dan kitchenette (ruang rekreasi) v. perabot dan peralatan 28. Surau 20. p.0 m. JABATAN PERDANA MENTERI iii. iii.0 m. Stor untuk dokumen dan lain-lain 14. p./unit 150. Elektrik dan Sirkulasi f) Tempat Letak Kenderaan i.KEDUTAAN 149 .

ii. v. vi. p. p.0 m.0 m. iv.0 m. p. p. 150 .0 m. p. p. Bilik tidur tetamu berserta bilik air 26.0 m.0 m.0 m. vi./ unit 75.0 m. Lobi dan Bilik Menyimpan Kot Keluasan 19. Ruang makan keluarga 22. Ruang Tamu (untuk 100 orang) . iii. Perpustakaan/ Study 28.0 m. iv. v.0 m. p. Kitchenette keluarga 20. p.00 m. Stor 15. Ruang rehat keluarga 28. Bilik tidur utama berserta bilik air dan ruang persalinan Keluasan 45. Dapur 28. p. RUANG KEDIAMAN DUTA/PESURUHJAYA TINGGI a) Ruang Rasmi/Keraian i. Pantri 13. p. viii. p. 3 bilik tidur (2 bilik tidur berserta bilik air ) @25. p. iii. ii. b) Ruang Keluarga i. Edisi Tahun 2008 Pantri BAB 1: BAHAGIAN J . p. p.0 m.KEDUTAAN 15. vii. JABATAN PERDANA MENTERI 3. p.0 m.0 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 m. p. Stor 10.ruang berdiri 168. vi.0 m. Ruang Makan (berdasarkan keperluan minima 24 orang) 56.

Refrigerator/freezer iii. 4.0.0. Kuarters Kelamin (2 unit @ 75. Range . seorang iii. d) Ruang Mekanikal. p.50 m.) 150. seorang ii.0 m. Kuarters Bujang (1 unit) 50.00 m.30 m. p.8 burner (gas) (a) (b) Dapur untuk keraian Dapur keluarga ii.0 m. JABATAN PERDANA MENTERI c) Kuarters/ Bilik Penjaga Rumah. Edisi Tahun 2008 Kabinet dapur BAB 1: BAHAGIAN J . Saiz garaj adalah bergantung kepada keperluan tempatan.75 m. per 400 . Dish washer/dryer iv. Elektrik dan Sirkulasi e) Garaj Kedutaan akan menentukan bilangan yang diperlukan. p. KRITERIA REKA BENTUK BANGUNAN KEDIAMAN RASMI a) Dapur/ Servery i. Pembantu Rumah dan Tukang Masak Keluasan i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. per 1.000 . p.0.KEDUTAAN 151 . per 100 (Ruang Lantai) . p. seorang b) Peralatan dapur dan pantri i. ii. Pengawal Keselamatan. p.

Permaidani (a) Pegawai Homebased berjawatan Setiausaha Pertama dan ke atas.4 burner (gas) ii. dapur v. Dish washer/dryer v. Sink iv.KEDUTAAN 152 . garaj Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . JABATAN PERDANA MENTERI v. Range . Jubin marmar - Lobi iv. Kipas pelawas d) Tandas e) Kemasan Lantai i. Lepekan simen - stor mekanikal. Refrigerator/freezer iii. Kabinet dapur vi. (b) Bilik Mesyuarat/ persidangan ii. ruang makan dan bilik tidur. Jubin seramik - Bilik air. iii. Parket - Ruang tamu. Sink c) Kitchenette keluarga i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kipas pelawas vi.

JABATAN PERDANA MENTERI f) Dinding Sesekat i. ii. iii. Justifikasi perlulah dikemukakan apabila memerlukan ruang yang lebih besar./ kakitangan. Ruang lantai di atas hendaklah disediakan hanya apabila diperlukan. M&E dan sirkulasi ialah 25. Plaster dan panel gipsum ii. Mesin membasuh baju Mesin mengering baju i. Keluasan ruang bilik pejabat adalah berdasarkan kepada kelayakan jawatan.00 m. Rangka aluminium g) Penyaman Udara/ Pemanas – Bergantung kepada keperluan tempatan Kedutaan akan mencadangkan sistem perkhidmatan yang bersesuaian.KEDUTAAN 153 . p. Nota i. ii. h) Peralatan Lain i. Norma keluasan ruang pejabat termasuk tandas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . 14 Tahun 1982 hendaklah dipatuhi. iv. Surat Pekeliling Am Bil.

BAHAGIAN K BANGUNAN MAHKAMAH .

MAHKAMAH KELUASAN (m. Norma keluasan ruang lantai bagi Mahkamah Tinggi. p.) 42 18 12 30 160 30 40 40 154 . c. b. Orang Awam. 1K-(ii) dan 1K-(iii). Mahkamah Persekutuan tidak diambil kira kerana bilangannya sedikit. f. Perancangan sesebuah bangunan mahkamah perlu mengambil kira keperluan asas iaitu pengasingan antara tiga kumpulan pengguna utama: a) b) c) Pegawai Mahkamah seperti hakim. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN K- BANGUNAN MAHKAMAH 1. dan Orang Kena Tuduh (OKT). 3. e.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2. Hierarki bangunan mahkamah yang dinyatakan di dalam garis panduan ini ditumpukan kepada tiga peringkat utama iaitu: a) b) c) Mahkamah Majistret Mahkamah Sesyen Mahkamah Tinggi Hierarki mahkamah yang lebih tinggi seperti Mahkamah Rayuan. majistret dan lain-lain. Bilik Penolong Kanan Pendaftar (pendengaran kes dijalankan di dalam kamar) h. Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Bilik perbicaraan dalam kamar Bilik persalinan dan tandas Hakim Mahkamah Tinggi Ruang Menunggu Hakim Mahkamah Tinggi Bilik Bicara Mahkamah Tinggi Bilik Setiausaha Hakim Mahkamah Tinggi (termasuk ruang untuk pemandu dan odeli) g. Mahkamah Rendah dan Ruang-ruang Sokongan Mahkamah adalah seperti di Jadual 1K-(i). d. JADUAL 1K -(i): NORMA RUANG-RUANG MAHKAMAH TINGGI JENIS RUANG a. Bilik Pegawai Penyelidik (pendengaran kes dijalankan di dalam kamar) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K .

l. Pejabat Pendaftaran 8/kakitangan k. JABATAN PERDANA MENTERI i. f. m. g. Bilik Pendaftar Mahkamah Rendah Pejabat Pentadbiran (setiap bilik bicara) Kamar Hakim Mahkamah Sesyen termasuk Bilik perbicaraan dalam kamar d. Bilik Saksi (lelaki) Bilik Saksi (wanita) Bilik Jurubahasa ( 3 orang kakitangan dan 2 orang Pembantu Undang-undang) 20 20 40 n. Bilik Saksi (lelaki dan wanita) Bilik Jurubahasa ( 3 orang kakitangan dan 2 orang Pembantu Undang-undang) 20 40 k. c. j. b. e. Bilik Fail (setiap bilik bicara) Bilik Fail Tidak Aktif (setiap bilik bicara) Bilik Carian Fail 150 250 30 JADUAL 1K-(ii): NORMA RUANG-RUANG MAHKAMAH RENDAH JENIS RUANG a. l. o. p. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang Menunggu Hakim Mahkamah Seksyen Bilik Bicara Mahkamah Seksyen Kamar Majistret Bilik Bicara Mahkamah Majistret Pejabat Pendaftaran KELUASAN (m. Ruang Menunggu Penolong Kanan Pendaftar/Pegawai Penyelidik 40 j. m. h. Bilik Fail (setiap bilik bicara) Bilik Fail Tidak Aktif (setiap bilik bicara) Bilik Carian Fail 150 250 30 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K .MAHKAMAH 155 .) 30 30 50 20 150 42 150 8/kakitangan i.

bilik Peguam.300. Bilik Biro Bantuan Guaman (BBG). Bagi kompleks mahkamah di mana bilangan Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen melebihi 2 bilangan. bilik Pegawai Kebajikan. kaunter bilik fail. bilik sembahyang. bilik persalinan bayi dan bilik menyusu 200 d. bilik Pegawai Anti Dadah. p. Ruang Basah seperti. ruang rehat pegawai/ pantri. Keluasan ruang lantai untuk sebuah bilik bicara Mahkamah Tinggi (termasuk ruang-ruang sokongannya) ialah sebanyak 3. bilik operator. Secara kasarnya keluasan ruang lantai keseluruhan sebuah bangunan Mahkamah Majistret 1-bilik bicara adalah di dalam lingkungan 3. stor dan bilik perbincangan awam 600 b.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Tempat wuduk. Bilik Pegawai Mahkamah seperti. bilik reman. bilik saksi terancam. Kemudahan tandas persendirian (attached toilet) hanya dibenarkan bagi Kamar Hakim Mahkamah Tinggi sahaja.MAHKAMAH 156 Edisi Tahun 2008 . 6. p. Bilik Timbalan Pendakwa Raya.00 m. 5. bilik lelong. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1K-(iii): NORMA RUANG-RUANG SOKONGAN MAHKAMAH JENIS RUANG KELUASAN (m. bilik tahanan sementara.6/orang 85 4. bilik barang kes. bilik komputer/IT. bilik keluarga/juvenil/kanak-kanak. bilik pencuci dan dapur 2. perpustakaan. Bilik Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM). tandas eksekutif dalam nisbah satu tandas bagi dua kamar adalah dibenarkan. bilik Pegawai Penjara. kaunter Pejabat Pentadbiran. p. kaunter bayaran/ pendaftaran Mahkamah Tinggi. bilik pemandu. bilik kebal. Pentadbiran Am yang merangkumi.000. bilik Pendakwa Polis. bilik cetak. Ruang Lokap yang merangkumi. Tandas Tahanan.00 m. bilik Pegawai Keselamatan. bilik mesin. Bilik tahanan lelaki. bilik media.) Rujuk BAHAGIAN A: PEJABAT a. Bilik Timbalan Pendakwa Raya (setiap pegawai) Bilik Polis (untuk setiap bilik bicara) Rujuk BAHAGIAN A: PEJABAT 208 c. Walau bagaimana BAB 1: BAHAGIAN K . perempuan dan juvenil.

Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sebuah Mahkamah Tinggi biasanya dibina bersama beberapa buah Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen di dalam satu kompleks.GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BANGUNAN. 7. Penggunaan bahan binaan dan kemasan di dalam bangunan mahkamah perlulah dirancang mengikut Kategori Bangunan dan Gred Kemasan yang telah ditetapkan di dalam BAB 2: . JABATAN PERDANA MENTERI pun. Sebarang percanggahan perlulah dikemukakan kepada Urus Setia JSK sebagaimana dikehendaki di dalam Perenggan 1(k) dan 1(l) bab tersebut.MAHKAMAH 157 .

.

kemasan dari gred tinggi juga dibenarkan. fungsi dan implikasi kewangan. dewan besar dan bangunan utama di dalam sesuatu projek/kompleks. g) Semua pejabat Kerajaan. kecuali Pusat Pentadbiran Negara. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 2 – GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. bahan binaan dan kemasan yang tahan karat adalah dibenarkan. f) Bagi projek Kerajaan yang dibina di luar negara seperti bangunan Canseri atau Kedutaan. bangunan-bangunan Kerajaan telah dibahagikan kepada tiga (3) kategori mengikut kepentingan. hendaklah menggunakan kemasan di bawah gred sederhana atau utiliti. c) Kemasan yang mahal dan berbentuk mewah atau yang lain dari yang telah digredkan akan dipertimbangkan mengikut kepentingan projek dan justifikasi penggunaannya. b) Semua kemasan dan bahan binaan yang akan digunakan bagi projekprojek pembangunan Kerajaan hendaklah dari buatan atau keluaran tempatan. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 158 . Sekiranya kemasan sebegini diperlukan. Semua bahan binaan dan kemasan perlu ditetapkan berasaskan kepada kategori-kategori tersebut. kemasan dari gred tinggi adalah dibenarkan. PENGENALAN a) Di dalam menetapkan gred kemasan. d) Bagi bangunan yang berhampiran laut. melainkan ianya tidak dapat diperolehi di dalam negara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. e) Bagi bangunan unik yang mencerminkan identiti. kelulusan JSK hendaklah diperolehi. bangunan pentadbiran. imej dan berunsurkan pelancongan yang akan dibina dari masa ke semasa. kebudayaan.

institusi latihan. maktab. ruang mekanikal dan elektrik. dewan makan dan lain-lain bangunan pendidikan hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. 2. laluan penyambung. tandas. asrama. Justifikasi ini perlu mengambil kira kos jangka hayat (life-cycle cost) bahan/kemasan yang dicadangkan. i) Bangunan-bangunan kesihatan seperti Hospital Umum/Besar boleh menggunakan kemasan dari gred sederhana manakala Hospital Daerah/Kecil pula hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. maka pihak agensi adalah digalakkan untuk mengemukakan justifikasi khas untuk penggunaan bahan atau kemasan tersebut. Justifikasi tersebut perlu dikemukakan semasa membuat permohonan ke JSK. PENETAPAN KATEGORI BANGUNAN a) Untuk memastikan keseragaman dan bagi memudahkan penggunaan garis panduan ini. politeknik. blok akademik. l) Justifikasi tersebut perlu menjelaskan kelebihan atau keuntungan yang diperolehi oleh Kerajaan hasil daripada penggunaan bahan dan kemasan yang dicadangkan. j) Ruang-ruang yang tidak merupakan ruang mustahak seperti stor. tiga (3) kategori tersebut telah ditetapkan mengikut kepentingan seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 159 . k) Sekiranya terdapat keperluan untuk pihak agensi menggunakan bahan dan kemasan bangunan selain daripada yang telah ditetapkan. Hanya blok pentadbiran dan dewan besar di dalam sesuatu kompleks sahaja boleh dipertimbangkan kemasan dari gred sederhana. kesannya kepada alam sekitar atau wujudnya penggunaan inovasi/teknologi tempatan di dalam penghasilannya. bengkel kerja dan lain-lain hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. m) Keputusan muktamad tentang penggunaan sesuatu bahan atau kemasan akan diputuskan oleh JSK. JABATAN PERDANA MENTERI h) Semua bangunan sekolah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

sila rujuk kepada senarai di Jadual 2-(i). kebudayaan dan imej negara.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Gred Bahan/Kemasan Tinggi II Bangunan di dalam projek utama yang selalunya berada di lokasi penting seperti ibu negara. Sederhana III Bangunan utiliti yang tidak disenaraikan dalam Kategori I dan II. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 160 . ibu negeri dan bandar besar. JABATAN PERDANA MENTERI Kategori I Jenis Bangunan Bangunan peringkat kebangsaan yang mencerminkan identiti. Utiliti b) Untuk menetapkan gred bahan binaan dan kemasan sesuatu projek yang sedang dirancang dengan berpandukan kategori bangunannya.

Padang Terbang 3. Bangunan Peringatan 15. Lapangan Terbang Domestik 3. Laluan Masuk Sekunder 8 4. Mahkamah Agong 8. Istana 12. Rumah Penginapan 4 & 3 bintang 9. Laluan Masuk (Darat) Lain 9 4. Muzium Negara 11. Galeri Seni 10. Rumah Penginapan 5 bintang 11. Terminal Pengangkutan Air Antarabangsa Utama 7 5. Pejabat-pejabat Lain 2. Perpustakaan Negara 2. Perpustakaanperpustakaan lain 7. Lapangan Terbang Antarabangsa Utama 3. Panggung Negara 7. Masjid Negara/Wilayah/Negeri 6. Bangunan Kedutaan 14.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Surau 6. Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik 8. Perpustakaan Negeri 6. Masjid Lain KATEGORI III 1. Kompleks Mahkamah Negeri 9. Terminal Pengangkutan Air Sekunder8 5. Balai Seni Negara 10. Laluan Masuk Utama (Darat) 4. Muzium / Arkib Negeri Lain 8. Mahkamah Daerah 9. Terminal Pengangkutan Air / Kargo Lain 5. Bangunan Parlimen/Dewan Undangan Negeri 13. Rumah Penginapan 2 & 1 bintang Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 161 . Kementerian/Ibu Pejabat/Jabatan/ Ibu Pejabat Badan Berkanun 2. Dewan Serbaguna 7. Pusat Pentadbiran Negara KATEGORI II 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN KATEGORI I 1.

D Rujuk Jadual 1E-(i)] 13. Balai Kaji Cuaca 22. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri 15. Kompleks Kasih Peringkat Daerah (di bawah LPPKN) KATEGORI III 10. Kompleks Kebudayaan/Teater dan Bangunan Pelancongan 23. Kuarters Kerajaan Kelas B. Bangunan/Ruang Pentadbiran 13. Kompleks Sukan Negara 20. Pusat Penyelidikan (Ibu Pejabat) 17. Kuarters Kerajaan Kelas A KATEGORI II 12. H [Rujuk Jadual 1E-(i)] 17. Sekolah 21. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN (. Institut Pengurusan Tinggi 18. Kuarters Kerajaan Kelas E. Pejabat Pertanian. Makmal Kimia 19. Kompleks Belia. Bangunan Stesen Penyelidikan lain 18.samb. Bangunan Polis Lain 12. Bangunan Universiti /Institut Latihan /Maktab/ Politeknik/ Kolej (kecuali bangunan pentadbiran) 14. Perikanan dan Perhilitan 162 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN .. Wad Di Raja Hospital/Wad Orang Kenamaan 11. Haiwan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) KATEGORI I 16. Makmal Kesihatan 16. Hospital Daerah/ Kecil 19. [Kuarters Kerajaan Kelas C. Sukan dan Rekreasi 15. Hospital Besar. F. G. Kompleks Kasih Peringkat Negeri (di bawah LPPKN) 17. Institut Perubatan Negara 14. Ibu Pejabat Polis Kontinjen 16.

Woksyop 28. Kem Bina Semangat _____________________________________________________________________ Nota: 7 8 Pulau Pinang. Penjara / Pusat Serenti 25. Rumah Kebajikan 22. Tanjung Pelepas.. Langkawi Lain-lain terminal pengangkutan yang mempunyai kemudahan imigresen dan diiktiraf sebagai pintu masuk ke Malaysia pemeriksaan 9 Mempunyai kemudahan pemeriksaan imigresen dan/atau diiktiraf sebagai pintu masuk ke Malaysia BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 163 Edisi Tahun 2008 . Kelas Dewasa 23. Balai Bomba 26. Pelabuhan Klang. Pasir Gudang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III 20. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN (. Kem Tentera 27. Bangunan Asrama 24. Perkep. Bangunan Kemasyarakatan Tadika. Bangunan Persatuan 21.samb.

BAHAGIAN A JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN .

Pihak agensi boleh mengemukakan cadangan jenis bahan dan kemasan selain daripada yang terdapat di dalam jadual. Urus Setia JSK sentiasa mengemaskini kategori bangunan dan gred kemasan di dalam jadual tersebut mengikut keadaan masa. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 164 . 3. 5. bunyi bising dan aspek estetik. 7.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Berdasarkan kategori bangunan seperti di Jadual 2-(i). 6. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A- JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. gred bahan binaan dan kemasan akan ditetapkan. turun-naik harga bahan binaan. Keputusan ke atas penggunaan jenis-jenis kemasan akan dibuat semasa cadangan agensi pelanggan dikemukakan untuk kelulusan. Bangunan dari gred tinggi boleh menggunakan bahan binaan dan kemasan dari gred sederhana atau utiliti tetapi tidak sebaliknya. akustik. untuk mendapatkan faedah yang optimum dari perbelanjaan yang dikeluarkan. Siri Jadual 2A-(i) hingga Jadual 2A-(xxii) berikut disediakan sebagai panduan di dalam merancang dan merekabentuk pelbagai jenis projek bangunan. kemudahan penyenggaraan. Penggunaan jadual ini hendaklah dibuat secara bijaksana dan konsep mereka bentuk mengikut peruntukan hendaklah diambil kira semasa memilih jenis bahan dan kemasan bangunan. Jadual ini telah dibuat berdasarkan kepada kos bahan-bahan binaan. tetapi perlulah memenuhi kriteria di Perenggan 1(k) dan 1(l) di Pengenalan bab ini. Keputusan JSK berkaitan dengan perkara ini adalah muktamad. Contoh bahan binaan dan kemasan adalah seperti Jadual 2A-(i) hingga 2A(xxii). nilai ketahanan dari api. 4. 2. maklum balas pengguna dan juga perkembangan teknologi pembinaan di negara ini. ekonomi negara.

0 1.Ruang Menunggu Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) 1.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. dan Bangunan Kedutaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:. granite.Anjung Kereta/Porch .Lobi lif/ tangga Utama .2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi utama .Foyer .Pusat Pentadbiran Negara. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri. 1.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 165 . kayu.JADUAL 2A-(i) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: PEJABAT . Marmar.

JADUAL 2A-(i): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Lain-lain * -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (gypsum fibre.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan.4 Ruang sokongan:..Pejabat .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . linoleum. kayu. 1. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 166 .Bilik Komputer .Pusat Pentadbiran Negara.Surau .samb.Bilik Kebal .. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. PVC.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Bilik Fail . Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.

calcium fibre) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 167 .5 JENIS RUANG Ruang basah:.6 Ruang servis:.Bilik cetak/ mesin .JADUAL 2A-(i) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (. calcium fibre) LANTAI Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaBingkai UPVC 1.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan.samb. Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Wuduk . 1.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Stor .Tandas/ Bilik Air .bilik-bilik M&E ..Pusat Pentadbiran Negara.

skylight sahaja Acrylic sheet– utk.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: PEJABAT . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.s frame Ruang laluan awam:.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung Kereta/Porch .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. pecahan marmar. 2.0 2.Foyer .Lobi utama . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 168 .Lobi lif/ tangga Utama .

calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.samb. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 169 .s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Bilik Kebal .Bilik Fail .Pejabat .JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .. vinyl sheet) 2.4 Ruang sokongan:. linoleum.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. linoleum. 2.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.

2.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.Tandas/ Bilik Air .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Cetak/ mesin .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 JENIS RUANG Ruang basah:.Stor ..6 Ruang servis:.Wuduk . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 170 .Bilik-bilik M&E .samb.

Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 171 .Lobi utama .JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PEJABAT .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.2 Ruang luar bangunan awam:. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Anjung Kereta/Porch .Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.0 3.utk.Foyer .Lobi lif/ tangga Utama .Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . 3. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.

3.Bilik Rehat Kakitangan Ruang basah:.Bilik Fail .Pejabat .Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Kantin/ Kafeteria -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 3.. softboard.samb.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt..Bilik Kebal .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.Wuduk .JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 172 .Tandas/ Bilik Air .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .4 Ruang sokongan:. softboard.5 -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.samb. 3.Stor ..Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 173 .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Bilik-bilik M&E .6 JENIS RUANG Ruang servis:..Tangga BUMBUNG -sda- SILING Kepingan cellulose fibre (chipboard. softboard.

JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .0 1.Anjung Kereta/Porch .Lobi utama . pecahan marmar. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.2 Ruang luar bangunan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. 1. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 1.Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja Acrylic sheet– utk.s frame Ruang laluan awam:.Foyer .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 174 .Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.

3 JENIS RUANG Ruang kerja :. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Fail .4 Ruang sokongan:. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . 1.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. vinyl sheet) 1. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 175 . linoleum.Samb.Pejabat .. linoleum.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC..Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Bilik Kebal .Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard..

) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .5 JENIS RUANG Ruang basah:..Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 176 .Samb.Wuduk .Bilik Cetak/ mesin .6 Ruang servis:.Bilik-bilik M&E .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre... 1.JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.Stor .Tandas/ Bilik Air .

2.Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi utama .Lobi Lif/ Tangga Utama .Anjung Kereta/Porch .Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Foyer .JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Laluan Luar/ koridor .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.0 2. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 2.Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 177 .utk.

Pintu panel kayu (gred biasa) .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ Panel kayu (gred biasa) Inorganic fibre (gypsum fibre.Bingkai kayu/ keluli bergalvani .Lain-lain Ruang basah:.Bengkel -sda- -sda- Lepekan simen dengan floor hardener -sdaPermaidani * -sda- -sda- 2.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 178 .Tandas/ Bilik Air -sda- -sda- -sda- -sda- -sda- -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. 2..Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) .Samb..Bilik seminar .Pintu kayu rata -sda- .Perpustakaan .Makmal .Bilik darjah .5 Ruang sokongan:.JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Aluminium natural anodised . cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Studio .Pusat/ bilik komputer .4 2.calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik/ dewan Kuliah .Pusat/ bilik sumber .

Bilik-bilik M&E .Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 179 .Samb.JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . 2.Stor ..Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 JENIS RUANG Ruang servis:..

JADUAL 2A-(vi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .2 Ruang luar bangunan awam:.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Ruang laluan awam:.Laluan Luar/ koridor . softboard.Lobi utama .Bilik Tidur .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 3. Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 180 . cement sheet)-utk tingkat teratas.Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Anjung Kereta/Porch .3 Ruang Utama :.Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Lobi Lif/ Tangga Utama . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis 3. 3.Foyer .Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.0 3.

JADUAL2A-(vi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (...Samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN - Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.4

JENIS RUANG
Ruang sokongan:- Bilik Bacaan/ Belajar - Bilik Tamu - Bilik sick-bay - Lain-lain Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Bilik Membasuh - Bilik menggosok - Kantin/ Kafeteria Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Tangga

BUMBUNG
-sda-

SILING
-sda-

LANTAI
-sda-

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
-sda-

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

3.5

-sda-

-sda-

Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa)

-sda-

Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

-sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC

3.6

-sda-

-sda-

Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa)

-sda-

Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

181

JADUAL 2A-(vii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN/AM - Dewan Serba Guna Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.0 1.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu

DINDING DALAM
Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

Ruang laluan awam:- Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor

Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre, calcium fibre)

Jubin homogeneous (gred biasa)

Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis

1.2

Ruang Dewan

sda

Kepingan cellulose fibre (chipboard, softboard, cement sheet)-utk tingkat teratas. sda

Lepekan simen

sda

Lepa simen dan cat

sda

1.3

Ruang basah - Tandas/ bilik air - Wuduk

sda

Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa)

sda

Jubin seramik (gred sederhana)

Sda Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

182

JADUAL 2A-(vii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (...samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN/AM - Dewan Serbaguna Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:-

BIL.
1.4

JENIS RUANG
Ruang Sokongan - Bilik salin - Bilik Rehat - Ruang Persediaan

BUMBUNG
sda

SILING
Kepingan cellulose fibre (chipboard, softboard, cement sheet)-utk tingkat teratas.

LANTAI
Lepekan simen

DINDING LUAR
Sda

DINDING DALAM
Lepa simen dan cat

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

1.5

Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Tangga

-sda-

-sda-

Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa)

sda

Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

183

JADUAL 2A-(viii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.0 1.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding

DINDING DALAM
Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. Kayu, batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi)

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame

Ruang laluan awam:- Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet

Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster

Batu asli (spt. Marmar, granite, slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi)

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

184

JADUAL 2A-(viii): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.2

JENIS RUANG
Ruang Klinikal:- Wad - Lain-lain

BUMBUNG

SILING
-saInorganic fibre

LANTAI
Bahan asas tiruan (PVC, vinyl sheet)

DINDING LUAR

DINDING DALAM
Panel kayu Panel berhias Organic fibre based material Kertas dinding Kaca (gred tinggi)

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

1.3

Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Wuduk

-sda-

Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre

Jubin polished homogeneous (Gred tinggi) Jubin seramik (Gred tinggi)

-sda-

Jubin seramik (Gred tinggi) Kaca (Gred tinggi)

-sdaBingkai UPVC

Inorganic fibre Ruang servis:-sdaJubin Seramik -sdaCat emulsi/ enamel/ -sda(Gypsum fibre, (Gred tinggi) cat berasaskan air - Bilik-bilik M&E calcium fibre) - Stor Lepekan simen - Bilik Cetak/ mesin - Tangga Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan, jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut; contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi, pembedahan, pengeluaran bahan steril dan makmal. 1.4

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

185

JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Hospital Besar, Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
2.0 2.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (Gred sederhana) Kertas dinding (Gred sederhana) Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.s frame

Ruang laluan awam:- Foyer - Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi

Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. skylight sahaja

Aluminium strip/ panel (Gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel

Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar, granolitik) Jubin homogeneous (Gred sederhana)

Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa)

2.2

Ruang luar bangunan awam:- Anjung Kereta/Porch - Laluan Luar/ koridor

-sda-

-sda-

-sdaPavior (konkrit, campuran) Jubin kuari

-sda-

-tiada-

-tiada-

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

186

chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. linoleum.Bilik Makmal .4 Ruang klinikal :.Wad .3 JENIS RUANG Ruang kerja :. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 2.JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. vinyl sheet) 2.samb.Ruang Pemulihan . paint -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. linoleum.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Hospital Besar. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 187 .Bilik Komputer .Makmal .Pejabat Pendaftaran/ Rekod ..Pejabat/ Pentadbiran . vinyl sheet) -sda- Hygienic coating Washable epoxy paint P.Dewan/ Bilik Bedah .Bilik Rawatan .U.s frame Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Bilik Mesyuarat/ Bilik Persidangan/ Bilik Perbincangan .Bilik Pemeriksaan .Lain-lain * -sda- Inorganic fibre Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.

7 Ruang servis:.Tandas/ Bilik Air .Stor .Wuduk .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard. linoleum.Bilik Fail .Bilik-bilik M&E ...Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Hospital Besar. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi. calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC. pembedahan.samb. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sda- 2.Bilik Cetak/ mesin .JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 JENIS RUANG Ruang sokongan:. 2. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan. pengeluaran bahan steril dan makmal. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 188 .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.Bilik Kebal .6 Ruang basah:.

2 Ruang luar bangunan awam:.Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . 3.Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 189 .Lobi utama .Anjung Kereta/Porch .utk.Lobi lif/ tangga Utama .0 3.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Foyer .

U.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.. 3/94 -sda- Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. linoleum.Bilik Rawatan .4 Nota: Ruang klinikal :-sda. 3.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Farmasi .Dewan/ Bilik Bedah .Bilik Pemeriksaan .Pejabat/ Pentadbiran .samb. vinyl sheet) -sda- Hygienic coating Washable epoxy paint P.Bilik Makmal/ Ruang Pemulihan/ Makmal/ .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . softboard. paint -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 190 .Pejabat Pendaftaran/ Rekod .Wad ..Lain-lain * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Komputer .

Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Stor .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 Ruang servis:. 3.. softboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 191 .Bilik-bilik M&E ..5 JENIS RUANG Ruang basah:.Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard. softboard.Tandas/ Bilik Air .samb. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Wuduk .JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.

Foyer .0 4.Anjung Kereta/Porch . 4.Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Laluan Luar/ koridor .Lobi Lif/ Tangga Utama .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Ruang laluan awam:.Sister’s Suite .Warden/ Housekeeper’s suite .Doctor’s suite . cement sheet)-utk tingkat teratas.2 Ruang luar bangunan awam:.Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis 4. softboard.Lobi utama .JADUAL 2A-(xi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 4.3 Ruang Utama :.Bilik Tidur Jururawat/ Penolong Jururawat .Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre. Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 192 .

Bilik Bacaan .Tandas/ Bilik Air .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Bilik-bilik M&E .Bilik menggosok Ruang servis:.6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Stor .JADUAL 2A-(xi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.4 JENIS RUANG Ruang sokongan:. pembedahan.Bilik sembahyang Ruang basah:.Bilik Membasuh .Kantin/ Kafeteria . 4.Wuduk . jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.samb. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 193 . pengeluaran bahan steril dan makmal.Bilik Tamu ..Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 4.5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.

Lobi lif/ tangga Utama .JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Foyer . Marmar. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 194 .2 Ruang luar bangunan awam:. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. granite. Kayu.Lobi utama . 1.Anjung Kereta/Porch .Ruang Menunggu Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt.0 1.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.

samb.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (. 1. batu asli) Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 JENIS RUANG Ruang masjid :.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN ..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Devorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Ruang sembahyang .. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 195 . Kayu.

. linoleum.Bilik bacaan .Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.5 Ruang basah:. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Parket/ jejalur kayu (gred tinggi) Papan kayu (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) ( PVC. 1. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.Bilik Khas .Biik mayat .Bilik-bilik M&E .JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.4 JENIS RUANG Ruang pentadbiran/ sokongan:..Bilik mesyuarat .Tandas/ Bilik Air -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Pejabat-pejabat .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .6 Ruang servis:.samb.Wuduk . calcium fibre) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) -sdaBingkai UPVC 1. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 196 Edisi Tahun 2008 .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING -sdaInorganic fibre (Gypsum fibre.Stor . calcium fibre) -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.

Laluan Luar -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.0 2.Tangga Utama .JADUAL 2A-(xiii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.s frame Ruang laluan awam:.Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 2.Foyer .Anjung Kereta . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 197 .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.2 Ruang luar bangunan awam:. pecahan marmar. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.Ruang koridor Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.

samb.Pejabat-pejabat . chipboard fibre) 2.Bilik-bilik M&E .4 Ruang pentadbiran:..Tangga -sda- -sda- -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit -sda- 2. vinyl sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaInorganic fibre (softboard.Bilik mesyuarat .Tandas/ Bilik Air Ruang servis:.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Biik Mayat .6 Ruang basah:.Stor .Ruang sembahyang .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 198 Edisi Tahun 2008 . calcium fibre) Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.3 JENIS RUANG Ruang masjid :.. 2.7 -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.s frame Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.JADUAL 2A-(xiii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. linoleum.Wuduk .

skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Laluan Luar -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.0 3.JADUAL 2A-(xiv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . cement sheet) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Anjung .Foyer .Ruang koridor Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:. cement sheet) Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 199 . softboard. 3. softboard.utk.2 Ruang luar bangunan awam:.

softboard. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 200 .Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.Ruang sembahyang . 3..Stor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 JENIS RUANG Ruang surau :.samb. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Wuduk .Bilik-bilik M&E ..7 Ruang servis:.JADUAL 2A-(xiv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.6 Ruang basah:.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Tandas/ Bilik Air -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic Fibre (gypsum fibre.

granite. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) 1.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 201 . kayu.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Anjung Kereta/Porch .0 1. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:.Lobi lif/ tangga Utama Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt.Foyer . marmar.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. 1.Lobi utama .JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .2 Ruang luar bangunan awam:.

kayu. PVC.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 202 Edisi Tahun 2008 . 1.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.samb. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Bilik Fail .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Dewan Bicara .Perpustakaan .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (..3 JENIS RUANG Ruang kerja :. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1.Bilik Lelong ..Bilik Komputer . linoleum.Surau .4 Ruang sokongan kerja:.Bilik Kebal .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.

Tandas/ Bilik Air .Laluan Ruang basah:.5 JENIS RUANG Ruang lokap:.Ruang Senaman . 1.Wuduk ..6 -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 203 .Lokap Lelaki/ Wanita .JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 1.samb.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN ..

Tangga BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Bilik Cetak/ mesin .samb. 1.Stor .7 JENIS RUANG Ruang servis:.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Bilik-bilik M&E . calcium fibre) LANTAI Jubin Seramik (Gred tinggi) Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Powder coated aluminium frame Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 204 ...

1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.s frame Ruang laluan awam:.0 2. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 205 .2 Ruang luar bangunan awam:.Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.Anjung Kereta/Porch . pecahan marmar. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Lobi utama .Foyer . 2. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Lobi lif/ tangga Utama Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.

calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. 2.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.s frame 2. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 206 .4 Ruang sokongan kerja:.Bilik Lelong .. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. linoleum.Bilik Komputer .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.samb.Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Dewan Bicara .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Bilik Saksi . vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. linoleum.Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Kebal .Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Perpustakaan .Surau .Bilik Fail ..

6 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 2.Laluan Ruang basah:.. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 207 .Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 2.Bilik Cetak/ mesin .samb.5 JENIS RUANG Ruang lokap:.7 Ruang servis:.Lokap Lelaki/ Wanita .JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik-bilik M&E .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre..Ruang Senaman .Tandas/ Bilik Air .Wuduk . calcium fibre) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Stor .

1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.utk. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 208 .Foyer .2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung Kereta/Porch . 3.0 3.JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Tangga Utama Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Lobi utama .

Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Bilik Mesyuarat/ Perbincangan .Bilik Komputer .JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Perpustakaan .Lain-lain Ruang sokongan kerja:.Laluan BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre..Surau ..calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Saksi .Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Ruang Senaman .Dewan Bicara/ .Lokap Lelaki/ Wanita .samb.Bilik Kebal .Balai polis/ Bilik peguam/ pemberita .3 JENIS RUANG Ruang kerja :. 3. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 209 .Bilik Lelong .4 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- 3. softboard. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata -sda- 3.Bilik Fail .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .Lain-lain Ruang lokap:.

3.JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 210 . cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Stor .Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .7 Ruang servis:.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. softboard.Wuduk ..samb.Tandas/ Bilik Air .Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.6 JENIS RUANG Ruang basah:.Bilik-bilik M&E . softboard.

Tangga Utama Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 4.Lobi utama .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Foyer .JADUAL 2A-(xviii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. Perkep.utk.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 211 .0 4.2 Ruang luar bangunan awam:. 4.Anjung Kereta/Porch .

Stor/Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. softboard.4 Ruang basah:..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Tandas/ Bilik Air -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard. Perkep. 4. chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4. softboard.Dewan/ Bilik Serbaguna . softboard.5 Ruang servis:.Bilik mesyuarat .Bilik Ceramah .Perpustakaan/ Bilik Sumber . cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Pejabat . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Darjah/ Bengkel .samb.JADUAL 2A-(xviii): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 212 Edisi Tahun 2008 .3 JENIS RUANG Ruang kerja :..Bilik-bilik M&E . Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.

Lobi lif/ tangga Utama . pecahan marmar.Foyer . campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 213 .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.2 Ruang luar bangunan awam:. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Lobi utama . 1.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.0 1.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.s frame Ruang laluan awam:.JADUAL 2A-(xix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 11.Anjung Kereta/Porch .

Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Persalinanan .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.s frame Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Bilik Komputer . calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Bilik Simpanan Senjata . 1.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. linoleum.Lain-lain Ruang lokap:.Surau .4 Ruang sokongan :.. vinyl sheet) 1.Ruang Tunggu/ Laporan .Bilik Fail .Ruang Senaman -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 214 . linoleum.Bilik Laporan Sulit . vinyl sheet) -sda- -sda- 1.Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .Bilik Kebal .Lokap Lelaki/ Wanita .JADUAL 2A-(xix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.samb. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil..Bilik Gerakan .

Tangga -sda- -sda- Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 215 .Bilik-bilik M&E .Wuduk ..) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .7 Ruang basah:.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaJubin seramik (gred sederhana) -sda- 1.Stor/Bilik Cetak/ mesin . calcium fibre LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard.6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:. 1.Tandas/ Bilik Air .Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Soal Siasat .8 Ruang servis:.Bilik Pemerhati .samb. chipboard fibre) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium Pintu panel kayu 1..JADUAL 2A-(xix): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.

Anjung Kereta/Porch .Ruang Menunggu Pendaftaran Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .utk.Lobi lif/ tangga Utama . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 2.0 2.Lobi utama .2 Ruang luar bangunan awam:.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Foyer .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 216 .JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . 2. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .4 Ruang sokongan kerja:.JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.. chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2.Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .Ruang Senaman .Bilik Persalinanan .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Bilik Simpanan Senjata .Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Surau . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 217 .Bilik Komputer .Lain-lain Ruang lokap:.Bilik Kebal .Bilik Fail .Lokap Lelaki/ Wanita .Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Ruang Tunggu/ Laporan . 2.samb. softboard..3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Laluan -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 2.Bilik Laporan Sulit .Bilik Gerakan .

7 Ruang basah:.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2. softboard. softboard.Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Kantin/ Kafeteria -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik-bilik M&E .8 Ruang servis:.Bilik Soal Siasat .JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Bilik Pemerhati . 2. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 218 . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- -sdaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 2.Wuduk ..Tandas/ Bilik Air .Stor .6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:..) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .samb.Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

s frame DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar 3.Laluan Luar/ koridor -sda-sda-sdaPavior (konkrit.1 Ruang luar bangunan awam:. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block Kaca gelap Aluminium sheeting (utk.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Lobi lif/ tangga Utama .Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. pecahan marmar.Anjung Kereta/Porch . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 219 .Foyer .Lobi utama .0 Ruang laluan awam:. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . campuran) Jubin kuari -sda-tiada-tiadaPanel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) Powder coated m. skylight sahaja 3.

3 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .Bilik Kawalan . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.samb. 3.2 JENIS RUANG Ruang kerja :.Lain-lain * BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Lain-lain Ruang sokongan:.s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) 3.Bilik Komputer .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Bilik Taklimat/ Gerakan .Bilik Kebal .Pejabat/ Pentadbiran .Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Fail ..Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan . linoleum. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil..Surau . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 220 .Bilik Penyelenggaraan Alat/ Bilik Pekakas/ Bilik Pemadaman/ Alat Pernafasan .

) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN ..Tandas/ Bilik Air . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 221 .5 Ruang servis:.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Wuduk .JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 3.Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik-bilik M&E .4 JENIS RUANG Ruang basah:.Stor .. 3.Bilik Cetak/ mesin .samb.

Foyer ..Ruang Menunggu Pendaftaran Dek logam (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Jubin homogeneous (gred biasa) Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 222 .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .0 Ruang laluan awam:.1 Ruang luar bangunan awam:.samb..ujk.Lobi lif/ tangga Utama .Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Lobi utama .Anjung Kereta/Porch . skylight sahaja (gred biasa) 4.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaLepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) Inorganic Fibre (gypsum fibre.JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.. calcium fibre) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis -sda-sda-tiadaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) BIL. JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised 4.

Surau .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan . 4.Bilik Taklimat/ Gerakan . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 223 .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.3 Ruang sokongan:.2 JENIS RUANG Ruang kerja :.Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil..Pejabat/ Pentadbiran .Bilik Komputer .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. softboard.Bilik Fail .Lain-lain -sda- -sda- -sdaLepekan simen -sda- -sda- -sda- Nota: * .Bilik Kawalan .. chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Rehat Kakitangan/ .samb.Bilik Kebal .

Bilik-bilik M&E . cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Wuduk .4 JENIS RUANG Ruang basah:.samb. softboard.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Tandas/ Bilik Air . cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 224 .Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.5 Ruang servis:.JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. softboard..Stor . 4..

.

7. Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 225 . 5. Kecekapan Tenaga 2. penyaman udara. Lampu Limpah dan Lampu Perhiasan. 4. sistem pencegah kebakaran. 5. Sistem Bekalan Hibrid.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. BAHAGIAN B . 2. 4. Perkhidmatan dalaman yang ditakrifkan di dalam bab ini adalah perkhidmatan mekanikal dan elektrik seperti lif. yang merangkumi perkaraperkara seperti berikut: 1.Perkhidmatan Elektrik. Sistem Pencahayaan. Penyamanan Udara. Extra Low Voltage (ELV). Mesin Angkat (Lift. seperti: 1. lampu. Pencegah Kebakaran. 2. Janakuasa Tunggu Sedia. 6. Escalator. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 3 – GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN 1. Pencemaran Alam Sekitar. Lampu Kawasan. Koordinasi di antara berbagai disiplin perunding dengan pihak pengguna di peringkat perancangan awal dan reka bentuk amatlah penting. b) Bab ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: BAHAGIAN A . Sistem Bunyi. dan 8. dan lain-lain. 3. Paip air sejuk dan saluran sisa air buangan. Dumbwaiter). Kecekapan Penggunaan tenaga. Sistem Keselamatan Dalam Bangunan. dan 6. kipas. PENGENALAN a) Tujuan bab ini ialah untuk menerangkan secara ringkas kriteria yang perlu digunakan di dalam merancang perkhidmatan dalaman untuk projek pembinaan bangunan. 3. pemanas air.Perkhidmatan Mekanikal. sistem paip air sejuk dan air buangan. KRITERIA PERANCANGAN AWAL PERKHIDMATAN DALAMAN (MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES) a) Semua projek perlulah dirancang dengan baik di peringkat awal supaya tidak berlaku peningkatan kos akibat kerja pindaan dan/atau pembetulan sewaktu tempoh pembinaan.

MS 1525:2007. Justifikasi dan maklumat tambahan hendaklah dikemukakan bagi keperluan-keperluan di luar kebiasaan (out of norms). vii.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy For Non-Residential Buildings. keperluan tenaga kerja dan kos operasi peralatan. Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 226 . viii. iii. alat ganti serta kos yang terlibat. dan keperluan khusus yang lain seperti ruang loji yang mencukupi. dan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iii. punca bekalan keperluan asas dan lain-lain. JABATAN PERDANA MENTERI b) Perancangan yang baik di peringkat awal bermakna mengambil kira faktor-faktor seperti. vi. kaedah penyenggaraan. iv. e) Maklumat-maklumat berkaitan sistem perkhidmatan dalaman yang lengkap perlu dikemukakan semasa membuat permohonan ke JSK. iv. pemilihan peralatan yang sesuai serta kos. Kod Amalan Bekerja Selamat Di Ruang Terkurung/Code Of Practice For Safe Working In A Confined Space – JKKP: COP(I/M) 02/2001. Akta 447. c) Jabatan dan Agensi Kerajaan perlu mendapatkan pandangan dan nasihat dari jabatan-jabatan teknikal atau juruperunding yang bertauliah bagi mencapai keberkesanan kos sesuatu projek. Guidelines On Occupational Safety and Health In The Office (JKKP: GP(1) 1/1996. ii. i. Code of Practice On Indoor Air Quality (IAQ) – Department of Occupational Safety and Health. luas laluan/pintu masuk yang mencukupi. ii. Garis Panduan Penuaian Air Hujan oleh JPS. Ministry of Human Resources – JKKP : GP(1) 05/2005. d) Antara aspek yang perlu diberi perhatian dalam menyediakan reka bentuk projek bangunan ialah pematuhan kepada Garis Panduan dan Peraturan Badan-Badan Kawalselia atau Pihak Berkuasa Kerajaan serta Undang-Undang seperti: i. concrete plinth/struktur yang sesuai. v. Peraturan Akta Alam Sekitar.Akta Bekalan Elektrik dan Peraturan Elektrik 1994.

ruang-ruang yang diperlukan untuk perkhidmatan dalaman perlu disediakan dengan mencukupi. RUANG-RUANG PERKHIDMATAN DALAMAN DI DALAM BANGUNAN a) Di dalam proses merekabentuk sesebuah bangunan.RUANG-RUANG PERKHIDMATAN DALAMAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN ELEKTRIK Pencawang Pengagihan Utama TNB (TNB PMU/PPU) TNB Switching Station TNB HT Switchgear Room TNB Transformer Room Consumer HT Switchgear Room Consumer Transformer Room Main Switch Room Sub Switch Room Generator Room Electrical Riser Rooms Distribution Board (DB) Rooms UPS Rooms Battery Rooms Tenant Electric Meter Panel RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN ICT Subscriber Distribution Frame Room Main Distribution Point Room Fiber Optic Room/House Intermediate Distribution Frame Room PABX Room Telephone Riser Room DB Room Telecommunication Closet Room (TCR) IT Riser Room Server Rooms Data Centre Battery Rooms Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 227 . Secara amnya ruang-ruang tersebut adalah seperti di Jadual 3-(i). JADUAL 3-(i): .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI 3.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Menilai dengan teliti kesesuaian peralatan/perkhidmatan yang dirancang untuk sesuatu projek. Amalan kejuruteraan yang baik dan mematuhi ‘Engineering Code of Practice’ atau ‘engineering regulation’ yang diiktiraf. 4. Mengambil kira prinsip dan amalan penyenggaraan yang cekap dan berkesan. PEROLEHAN. langkah-langkah di bawah ini hendaklah diamalkan: i. pemasangan dan penjagaan perkhidmatan tersebut hendaklah memenuhi prinsip-prinsip Dasar Pengurusan Aset Kerajaan (DPAK) seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 228 . PEMASANGAN DAN PENJAGAAN Sistem dan peralatan perkhidmatan dalaman adalah sebahagian aset Kerajaan. Mengambil kira kos modal (capital cost). iv. Sehubungan dengan itu perolehan. ii. iii. JABATAN PERDANA MENTERI C 1 2 3 D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 2 3 4 RUANG DIPERLUKAN UNTUK ELV SERVICES Public Address System Room AV Control Room Stage Lighting Control Room RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN MEKANIKAL Chiller Plant Room Pump Room Pipe Risers Gas Cylinder for Fire and Kitchen System Air Handling Unit Room Water Tanks Lift Machine Room Lain-lain yang tidak dinyatakan di atas RUANG GUNASAMA UNTUK PERKHIDMATAN M&E Command Control Centre /Room Security Room BAS /BMS Room Maintenance Crew Office b) Semasa merancang dan merekabentuk sistem perkhidmatan dalaman. kos penyenggaraan (maintenance cost) dan kos operasi sistem.

Keputusan pengurusan aset perancangan dan pengurusan berdasarkan maklumat & fakta aset i. kawalan. c) Keputusan pengurusan aset hendaklah berdasarkan kepada penilaian alternatif yang mengambil kira kos kitaran hayat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. disampaikan dengan jelas dan dilaksanakan. Fokus kepada penyampaian perkhidmatan Agensi iv. panduan kepada b) Perancangan dan pengurusan aset disepadukan dengan perancangan bisnes dan korporat. Pendekatan bersepadu dalam iii. akauntabiliti dan juga keperluan laporan untuk aset hendaklah diwujudkan. dan e) Aktiviti pengurusan aset hendaklah dilaksanakan mengikut Kerangka Dasar Pengurusan Aset Kerajaan yang bersepadu seperti Rajah 1. RAJAH 1: PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN ASET ii. d) Pemilikan. faedah dan risiko aset. Tangungjawab dan Kebertanggunjawaban v. JABATAN PERDANA MENTERI a) Keperluan Penyampaian perkhidmatan menjadi amalan dan keputusan berkaitan aset. bajet dan proses laporan. Kerangka Dasar Pengurusan Aset Kerajaan Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 229 .

BAHAGIAN A PERKHIDMATAN MEKANIKAL .

permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Penyelaras seperti alamat di Bahagian PENDAHULUAN Garis Panduan ini. jawatan dan tugas yang dijalankan oleh kakitangan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 juta. c. Permohonan pemasangan sistem penyaman udara akan diproses dan dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria seperti berikut: a) b) c) d) peringkat kepentingan dan lokasi bangunan. 3. disebabkan reka bentuk bangunan memerlukan pengudaraan khusus (contohnya di kawasan laluan dalaman). Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 230 . Keperluan-keperluan di dalam garis panduan berkaitan dengan penyamanan udara ini hendaklah dibaca bersama Pekeliling Perbendaharaan Bil. disebabkan bunyi bising dan habuk/asap di tahap yang tidak boleh diterima. contohnya : a.0 juta. 4 Tahun 2001 dan juga Surat Pekeliling Am Bil. RUANG TIDAK DIPERSETUJUI UNTUK PENYAMANAN UDARA Ruang-ruang yang pada kebiasaannya tidak dipersetujui untuk penyamanan udara hanya boleh dipertimbangkan semula atas alasan-alasan tertentu sahaja. disebabkan penggunaan yang telah optimum ke atas keluasan ruang lantai pejabat. dan pemasangan atau penyimpanan peralatan/perkakas dan barang-barang. b. 4. atau bangunan sedia ada yang diubahsuai yang kosnya melebihi RM1. dan d.PENYAMANAN UDARA 1. 5. 2. disebabkan kesesakan. Untuk pemasangan semua jenis sistem penyaman udara di bawah peruntukan pembangunan ke atas bangunan baru yang jumlah kos keseluruhan projeknya melebihi RM5. keperluan tugas. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A- PERKHIDMATAN MEKANIKAL A1. 4 Tahun 2005. Ruang-ruang yang dipersetujui untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah seperti disenaraikan di Perenggan 10 di bawah.

JABATAN PERDANA MENTERI Walaupun pertimbangan boleh diberikan berasaskan alasan-alasan di atas. bilik kawalan rapi. contohnya seperti bilik bedah. seperti menara kawalan trafik udara. b) Perkhidmatan Penyaman Udara Berterusan (24-jam) boleh dipertimbangkan apabila: i. KEPERLUAN KHAS PENYAMAN UDARA Kriteria keperluan khas yang boleh dipertimbangkan untuk kelulusan termasuklah:a) Sistem Penyaman Udara Tunggu Sedia boleh dipertimbangkan apabila: i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik jagaan khas dan lain-lain. sistem pengudaraan yang mencukupi dengan menggunakan kaedah lain perlulah disediakan. contohnya ibu sawat telefon. bilik kawalan rapi dan sebagainya. agensi hendaklah memastikan bahawa semua bangunan direkabentuk supaya masaalah-masaalah tersebut dikurangkan ke tahap minimum pada peringkat awal lagi. KELULUSAN SECARA AUTOMATIK Kelulusan secara menyeluruh (blanket approval) untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah tidak diberikan. dan ii. mini and mainframe computers. kerja-kerja yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara sepanjang masa. 7. SISTEM PENGUDARAAN ALTERNATIF Bagi ruang yang tidak dipersetujui untuk penyamanan udara. peralatan yang penting dan mahal di ruang yang diberi perkhidmatan penyaman udara akan rosak atau tidak berfungsi sekiranya sistem penyaman udara terhenti. keadaan atau aktiviti tugas yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara yang tidak boleh terputus. 8. dan Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 231 . bilik bedah. 6. ammunition/missile store dan lain-lain.

dan ii. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 232 . Suhu. ruang yang dimaksudkan perlu mematuhi Malaysian Standard MS 1525:2007 – Code Of Practice On Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy For Non-Residential Buildings d) Kemudahan Bilik Sejuk boleh dipertimbangkan untuk menyimpan makanan dan ubat-ubatan.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy for non-Residential Buildings (First Edition). JABATAN PERDANA MENTERI ii. perkakas atau barang yang ditempatkan di ruang berkenaan memerlukan suhu yang rendah dan terkawal seperti peralatan ibusawat telefon. bilik bersih dan makmal-makmal khusus. c) 100% Penapisan Udara Luar dan Penapis Udara Berkecekapan Tinggi boleh dipertimbangkan apabila: i. jenis peralatan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Pemilihan jenis peralatan hendaklah berdasarkan kepada kecekapan. DEFINISI RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA a) Definisi: Ruang yang dibenarkan untuk penyamanan udara terbahagi kepada empat (4) jenis seperti di Jadual 3A-(i). kos operasi dan penyenggaraan. bahan kimia dan lain-lain. keluasan dan penyediaan bilik adalah ditentukan mengikut keperluan. KRITERIA TEKNIK ALAT PENYAMAN UDARA a) Reka bentuk sistem penyaman udara dibuat mengikut keperluan. tempat-tempat yang diberikan perkhidmatan penyaman udara sangat sensitif dan memerlukan persekitaran khusus seperti bilik bedah. 9. b) Kementerian/Agensi adalah digalak menggunakan Centralised Air Conditioning System untuk penyamanan ruang yang besar dan luas. Garis panduan reka bentuk sistem ini boleh dirujuk kepada ASHRAE Handbook edisi terkini dan juga MS 1525:2007. 10. kos pemasangan. (keperluan ini perlu dinyatakan di dalam proses permohonan).

Institusi Penyelidikan Dan Bangunan Mahkamah. Dewan Serba Guna Dan Dewan Sivik Dewan Serbaguna dan Dewan Sivik yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat berikut:- Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 233 . Bangunan Keselamatan Dan Agensi Penguat kuasa v. Bangunan Kesihatan termasuk Pejabat Kesihatan. Hospital. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(i): DEFINISI JENIS RUANG YANG DIGUNAPAKAI DALAM GARIS PANDUAN JSK (UNTUK TUJUAN PENYAMANAN UDARA) (1) RUANG PEJABATTERMASUK a) Tempat bekerja (2) RUANG GUNASAMA TERMASUK a) Bilik Mesyuarat/bilik gerakan/bilik seminar/bilik bincang/Auditorium/ bilik solat (3) RUANG SIRKULASI TERMASUK a) Lobby/foyer /exhibition gallery (4) RUANG KHUSUS untuk jabatan tertentu seperti yang disenaraikan dalam Jadual 3A(ii) b) Bilik pegawai b) Bilik Perpustakaan / Pusat Sumber/bilik bacaan b) Laluan dalaman c) Bilik Server/Komputer/ PABX c) Lift motor room d) Bilik Panel Kawalan Perkhidmatan Bangunan (BMS) d) Kaunter dan ruang awam b) Kategori Penggunaan Bangunan i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bangunan Pendidikan Dan Pusat Latihan ii. Klinik Kesihatan dan Klinik Pergigian iv. iii. Pejabat Kerajaan.

Dewan Makan Dewan Makan yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut: (a) dibina di dalam satu kompleks dan diiktiraf sebagai Ibu Pejabat termasuk Ibu Pejabat Kementerian. JABATAN PERDANA MENTERI (a) diiktiraf sebagai Ibu Pejabat Peringkat Pusat bagi Kementerian dan Jabatan/Ibu Pejabat Agensi. Masjid Masjid yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:(a) muatan dewan solat (ruang tertutup) menampung tidak kurang dari 7. (b) kompleks tersebut mempunyai sekurang-kurangnya satu blok bangunan yang diluluskan sebagai bangunan di dalam Kategori ll. Ibu Pejabat Polis Kontinjen. Ibu Pejabat Polis Kontinjen/Briged PGA/Ibu Pejabat Markas ATM/Pusat Pemerintahan/Briged Tentera dan Polis.000 bilangan jemaah. vii. dan (b) kos operasi dan penyenggaraan alat penyaman udara disediakan sendiri oleh pihak Pentadbiran Masjid. (c) diiktiraf sebagai Pusat/Jabatan/Agensi Kerajaan di Pintu Masuk Utama Negara. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 234 . (b) diiktiraf sebagai Pusat Peringkat Negeri bagi Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi. vi. Institut Latihan Tinggi (Dalam Perkhidmatan) Kerajaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan (d) di Kampus Utama Pusat Pengajian Tinggi dan Politeknik serta Institut/Akademi/Maktab Latihan Dalam Perkhidmatan Hanya sebuah Dewan Serbaguna atau Dewan Sivik yang dipersetujui untuk dilengkapi penyamanan udara di dalam satu kompleks. Ibu Pejabat Markas Briged PGA/Ibu Pejabat Markas ATM (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM).

Auditorium Pembinaan Auditorium yang layak untuk penyamanan udara ialah bagi Pusat Pengajian Tinggi. Mes Pegawai Pasukan Keselamatan xi. Perpustakaan xiii. ix. Kompleks Ibu Pejabat Kementerian. Kampus Utama Pusat Pengajian Tinggi. xii. Dewan Besar Dewan Besar yang layak untuk dilengkapi dengan sistem penyaman udara hendaklah memenuhi syarat berikut: (a) Dibina dalam satu kompleks. Bangunan Kediaman/Kuarters Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 235 . Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Kerajaan di Peringkat Kerajaan Pusat dan Negeri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kompleks Ibu Pejabat Kementerian. Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Kerajaan di Peringkat Kerajaan Pusat dan Negeri. Asrama Termasuk Penginapan Mes Pegawai x. JABATAN PERDANA MENTERI viii.

MASJID i. AUDITORIUM exhibition gallery (b) iii. Ruang Sirkulasi iv.000 jemaah (a) ruang tempat duduk bilik AV Lain-lain ruang bergantung kepada justifikasi exhibition gallery ii. Makmal (untuk IPT sahaja) Bilik Pensyarah/Penolong Pensyarah (Tutor). Ruang gunasama Seperti perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) iii. Demonstrator dan Instructor Bilik Guru Dewan Kuliah Bilik Kuliah / Tutorial Bengkel (ruang pejabat dan bilik pembelajaran sahaja) Lain-lain ruang atau bilik yang akan dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii) .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang khusus dewan solat (ruang tertutup) yang boleh menampung tidak kurang dari 7. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bilik Gelap (Khas) Bilik Peralatan (Khas) Stor Kimia / Perubatan.RUANG KHUSUS YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA MENGIKUT KATEGORI KEGUNAAN BANGUNAN Kegunaan Bangunan i. BANGUNAN PENDIDIKAN DAN PUSAT LATIHAN lift motor room dan exhibition gallery sahaja. Ruang pejabat Seperti perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) ii. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 236 .

(ii): sambungan/. sahaja (a) (b) (c) BANGUNAN KESIHATAN Hospital dan Klinik Kesihatan termasuk Klinik Pergigian Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) lift motor room. i.. sahaja iv. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. Kegunaan Bangunan iv. Makmal penyelidikan Bilik Fail Aktif Bilik Fail Tidak Aktif Bilik Gelap(Khas) Bilik Peralatan (Khas) Stor Kimia / Perubatan. v BANGUNAN KESIHATAN Pejabat Kesihatan Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) lift motor room dan exhibition gallery. Ruang Circulation lift motor room dan exhibition gallery.hanya kelas 1 dan 2 Dapur susu pediatrik Wad khas seperti Tetanus.. INSTITUSI PENYELIDIKAN DAN BANGUNAN MAHKAMAH.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. exhibition gallery dan kaunter serta ruang menunggu untuk rawatan dan/ pemeriksaan sahaja (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 237 . Ruang khusus (a) (b) (c) (d) (e) Dewan bicara Bilik barang kes Bilik saksi Makmal-makmal/ruang yang melibatkan bahan kimia atau alat elektronik yang memerlukan penyaman udara. PEJABAT KERAJAAN. Bilik Pegawai Perubatan Tugas Malam Bilik Menunggu Orang Kenamaan Bilik Peralatan Elektronik/Radio Ruang Wad . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A. Coronary dan Eclampsia Lain-lain ruang atau bilik yang boleh dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi.

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii): sambungan/.. Kegunaan Bangunan vi. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.. sahaja iv. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. Ruang khusus (a) (b) (c) (d) Bilik Kawad Cam Bilik Trauma Balai Pengawal Stor Senjata dan Peluru vii. DEWAN MAKAN nil nil nil Hanya ruang makan bertutup sahaja Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 238 . exhibition gallary dan kaunter serta ruang menunggu untuk orang awam . BANGUNAN KESELAMATAN DAN AGENSI PENGUATKUASA i. DEWAN SERBAGUNA dan DEWAN SIVIK Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) exhibition gallery (a) (b) (c) (d) (e) ruang tempat duduk umum ruang tempat duduk khas bilik AV bilik persalinan bilik VIP viii. Ruang Circulation lift motor room.

Ruang khusus (a) (b) (c) (d) (e) ruang tempat duduk umum ruang tempat duduk khas bilik AV bilik persalinan bilik VIP x. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. xi ASRAMA MES PEGAWAI PASUKAN KESELAMATAN BILIK PENGINAPAN MES Rujk Jadual Piawai Untuk Asrama di BAB 1 . PERPUSTAKAAN xiii.BAHAGIAN F. Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Perlu justifikasi Perlu justifikasi Rujk Jadual Piawai Untuk Asrama di BAB 1 . Ruang Circulation exhibition gallery iv. BANGUNAN KEDIAMAN / KUARTERS Rujuk Jadual 3a-(iii) yang berikut.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii): sambungan/… Kegunaan Bangunan ix DEWAN BESAR i. Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) exhibition gallery (a) (b) (c) Ruang Pembaca Ruang Koleksi Ruang hypermedia xii.BAHAGIAN F. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 239 .

3. ruang makan. Bilik tidur utama. 2. ruang makan. bilik tidur 2 dan 3.3 dan bilik tidur tetamu. ruang rehat keluarga dan ruang makan. bilik tidur 1. KELAS E 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. ruang tamu dan ruang makan). 3 dan ruang tetamu (5 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. 2 dan 3 (1 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama). bilik tidur utama. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 240 . bilik tidur 1. bilik tidur 1 dan 2). ruang makan. bilik tidur 1. JENIS KUARTERS KELAS A KELAS B 8 mata kuasa. bilik tidur 2. KELAS F/G Tiada. (5 mata kuasa yang lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik). bilik belajar. Tiada. ruang keluarga. 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. 2 dan ruang tetamu (3 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama.2. Bilik tidur utama . bilik muzik/audio-visual. Tiada. bilik tidur utama. Ruang keluarga. JUMLAH DAN KEDUDUKAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA 10 mata kuasa. Ruang keluarga. KELAS D 4 mata kuasa. Tiada. KELAS C 6 mata kuasa. bilik tidur utama. bilik tidur 1. Ruang tetamu/rehat. JUMLAH DAN LOKASI ALAT PENYAMAN UDARA 5 unit. bilik belajar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(iii) : PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA UNTUK ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. Tiada.

ii. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential) untuk tujuan 13 pendidikan peringkat sekolah dengan ketinggian melebihi 7. BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL Edisi Tahun 2008 241 . Keluasan lift-car perlu juga mengambil kira saiz katil hospital dan stretcher. ESCALATOR DAN DUMBWAITER) 1. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan dengan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. v. Bilangan yang disediakan adalah bergantung kepada rekabentuk sistem. iii. Untuk bangunan hospital.4m dan sehingga 4 tingkat. b. pemasangan lif dibenarkan berdasarkan kepada peruntukan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) By-law 124.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A2- MESIN ANGKAT (LIFT.4m13 dan sehingga 4 tingkat. Pusat Sumber dan Bilik Guru. pemasangan lif hendaklah boleh diakses daripada Pejabat Pentadbiran. Penggunaan lif dikawal (kunci atau flash card). iv. tertakluk kepada pematuhan peruntukan di dalam UBBL. dan Tertakluk kepada kelulusan khusus oleh JSK. kebenaran seperti di Perenggan (a). d. Walaubagaimana pun keluasan lantai setiap tingkat hendaklah melebihi 280 meter persegi dan spesifikasi lif mematuhi Jadual 3A-(iv) di bawah. (b) dan (c) di atas adalah diberi. c. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan. Mematuhi Jadual 3A-(iv). lif adalah dibenarkan. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential) seperti ruang pejabat termasuk Bangunan Pentadbiran. Pemasangan lif ini hendaklah mengambil kira keperluan OKU10. justifikasi serta kriteria bangunan dan analisis trafik yang telah dibuat. Bangunan Akademik (di Institusi Pengajian Tinggi) dan Pusat Penyelidikan dengan ketinggian melebihi 7. e. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential). Bagi bangunan kediaman termasuk asrama dan kuarters. Untuk kompleks bangunan baru sahaja. PANDUAN PENYEDIAAN LIF ELEKTRIK a.

2. dan mendapat kelulusan JSK g.Regulations and Rules dan Malaysian Standard Code of Practice On Access For Disabled Persons To Public Buildings . salah satu lift car (jika ada lebih dari sebuah) disyorkan supaya mampu memuatkan stretcher dan dua (2) orang penumpang/pengiring. DUMBWAITER Pemasangan dumbwaiter adalah dibenarkan di tempat yang memerlukannya.4m13 dan sehingga 4 tingkat. 1967 (Act 139) . ii. walaubagaimana pun penyediaan sistem ini tertakluk kepada kelulusan JSK secara berasingan. Rekabentuk sistem lif hendaklah mengikut keperluan dan mematuhi peruntukan undang-undang/garis panduan yang sedang berkuatkuasa.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Bilangannya pula bergantung kepada justifikasi keperluan dan perlu mendapat kelulusan dari JSK. 3. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. h. seperti Factory and Machinery Act.MS1184:2002. i. PANDUAN PENYEDIAAN ESKALATOR Pemasangan eskalator hendaklah dihadkan kepada tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang awam. mematuhi keperluan di Jadual 3A-(iv). Bagi bangunan kediaman termasuk asrama dan kuarters dengan ketinggian melebihi 7. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 242 . Keperluan selain dari yang dinyatakan di atas hendaklah mendapat persetujuan JSK secara berasingan. Bagi bangunan kediaman. f.

Meliputi pelbagai jenis kekurangan upaya sama ada kecacatan atau kekurangan upaya fizikal atau mental dan ianya berlaku sama ada semenjak lahir.4m .6 meter per saat 900kg 13 Keluasan lantai untuk kuaters dan asrama Ketinggian Kelajuan Muatan Spesifikasi umum lif Jenis mesin Kemasan dalaman Kemasan lantai Luas dalaman Kawalan 12 : : : : : Geared Rigidised stainless steel with hand rail Studded rubber tiles 1800mm x 1800mm Butang dan penggera mesra OKU ____________________________________________________________________________________________________________________________ NOTA: 10 Definisi Orang Kurang Upaya (OKU). akibat kemalangan atau semasa proses penuaan.4m bermaksud jarak antara lantai berpenghuni paling atas dengan aras lantai laluan masuk (access floor ) peralatan pencegah kebakaran.0 meter persegi Melebihi 900. Keluasan lantai adalah jumlah bersih keluasan ruang (tidak termasuk sirkulasi) yang boleh digunakan di setiap aras di dalam keseluruhan bangunan. Tinggi 7.0 meter persegi Melebihi 7. Bilangan tingkat dikira termasuk aras bawah (ground floor) atau laluan masuk (access level) tetapi tidak termasuk aras bumbung (services floor).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(iv): KRITERIA PEMILIHAN LIF UNTUK OKU Keluasan lantai non – residential 11 11 : : : : : Melebihi 280. 11 12 13 Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 243 . kurang dari 5 tingkat 1.

MWA Design Guidelines for Water Supply Systems by Malaysian Water Association b. garis panduan dan piawaian Pihak Berkuasa Air hendaklah dipatuhi. Jabatan Standard Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan mengenai kecekapan penggunaan tenaga dalam bangunan melalui MS 1525:2007. Bekalan Air Sejuk (Cold Water) Dalam menyediakan bekalan air bersih dalam bangunan. tetapi juga menjimatkan dari segi penyenggaraan dan operasi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A3. State Water Authority/Syarikat Bekalan Air berkenaan. c. sistem pam dan meter air. Maklumat lanjut mengenai Garis Panduan Bangunan Cekap Tenaga boleh diperolehi melalui BAB 4 – GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 244 . e. Local Authority By-Law. A4.BANGUNAN CEKAP TENAGA (ENERGY EFFICIENT. Reka bentuk sistem bekalan air perlu lengkap dengan plumbing system and fitting. British Code of Practice BS6700:1987. 2. Panduan Teknik Air 3/86 – Guidelines of The Design of Water Supply Plumbing System. 2. tangki simpanan air yang mencukupi. Pereka bentuk hendaklah mematuhi garis panduan ini semasa merekabentuk sistem perkhidmatan dalaman supaya projek berkenaan bukan sahaja mencapai matlamat keberkesanan kos. Saluran sisa air buangan (Sanitary plumbing) Sistem menyalirkan air buangan perlulah mematuhi peraturan dan kehendakkehendak PBT dan piawaian-piawaian yang sedang berkuatkuasa. d.BEKALAN AIR SEJUK DAN SALURAN SISA AIR BUANGAN 1.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy For NonResidential Buildings. Jenis jenis paip saluran air hendak dari bahan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Air. Antara garis panduan yang boleh dirujuk ialah: a.EE) 1.

2. Pengurusan sisa pepejal perlu menepati kaedah yang ditetapkan oleh PBT dan mengutamakan konsep pengasingan serta kitar semula bahan buangan. jabatan-jabatan teknik dan juruperunding hendaklah peka terhadap keperluan ini. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) dan (Pengurusan Halon) 1999 yang dikeluarkan oleh JAS hendaklah dipatuhi. Selaras dengan dasar Kerajaan berkaitan dengan alam sekitar.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. Perancangan reka bentuk perlu mengambil kira sistem yang sesuai supaya sisa air buangan tidak disalurkan terus ke dalam sungai.PENCEMARAN ALAM SEKITAR 1. Sistem Pencegah Kebakaran Konsep utama reka bentuk sistem pencegah kebakaran ialah untuk menjaga keselamatan kakitangan awam dan harta-benda Kerajaan.PENCEGAH KEBAKARAN 1. A6. Peraturan-peraturan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta UBBL hendaklah dipatuhi. 3. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 245 . Penggunaan bahan-bahan kimia seperti gas halon dan refrigeran CFC hendaklah mengikut ketetapan yang dibenarkan. Agensi juga digalakkan menggunapakai garis panduan/kaedah sistem penuaian air hujan (rain harvesting) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS). A5. Permohonan untuk kelulusan daripada JSK hendaklah disertakan dengan ulasan-ulasan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.

BAHAGIAN B PERKHIDMATAN ELEKTRIK .

dan kelengkapan lampu mestilah bercirikan high efficiency dan menggunakan low loss ballast. caj elektrik yang perlu dibayar. Pencahayaan bagi setiap ruang perlulah mengikut keperluan manakala designed lux level perlulah mengikut piawaian yang ditentukan sama ada oleh IES atau MS1525 : 2007 3. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B- PERKHIDMATAN ELEKTRIK B1. Pencahayaan dan kelengkapan elektrik untuk asrama dan kuarters. kesesuaian dengan lokasi pemasangan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 4. 5. Pemasangan lampu pentas. penyesuaian dengan bentuk dan jenis siling. Pemasangan kelengkapan elektrik di kawasan tepi laut yang terdedah kepada udara laut dan air masin perlulah dari jenis tahan karat. sistem bunyi dan motorised curtain bagi dewan serba guna. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 246 . Pemasangan kelengkapan lampu untuk projek-projek bangunan hendaklah mengambil kira perkara-perkara berikut: a) b) c) d) e) f) harga pemasangan permulaan. 2. penyelenggaraan.SISTEM PENCAHAYAAN 1. sila rujuk Jadual 3B-(i) hingga Jadual 3B-(vi). dewan besar dan auditorium adalah dibenarkan.

punca elektrik 13A untuk kitchen hood 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar 9 untuk unit banglo sahaja Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK Edisi Tahun 2008 247 . mata internet 6. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(i): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C MATA TELEFON/INTERNET MATA TV (lihat nota) MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH Nota: 1. punca elektrik 13A untuk mesin basuh 7. mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 8. 4 2 4 1 1 7 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 8 4 4 4 6 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 3 1 1 1 6 2 3 2 1 8 1 1 1 4 9 43 9 4 6 4 1 2 2 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian punca elektrik lengkap dengan pendawaian dan alat pemanas 3. punca elektrik lengkap dengan pendawaian tanpa alat pemanas 4. 2.

punca elektrik 13A untuk kitchen hood 4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(ii): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH Nota: 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. punca elektrik 13A untuk mesin basuh 6. punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar 8 untuk unit banglo sahaja Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 248 . 2. mata internet 5. 2 2 3 1 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 6 4 4 3 6 4 2 2 3 2 2 1 1 1 MATA TV (lihat nota) BILIK/RUANG LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 5 2 2 1 7 1 1 1 4 4 8 40 9 4 1 1 2 2 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian punca elektrik tanpa alat pemanas 3. mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 7.

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(iii): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1. 2. 2 1 3 1 1 6 2 4 1 1 1 6 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 4 2 1 1 5 1 MATA TV (lihat nota) 1 2 BILIK/RUANG KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 36 9 1 0 0 2 0 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 3. punca elektrik 13A untuk kitchen hood 4 punca elektrik 13A untuk mesin basuh 5 punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 249 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(iv): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 6 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 34 1 9 1 0 0 2 0 MATA TV (lihat nota) 1 2 BILIK/RUANG KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 Nota: 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3 –PERKHIDMATAN DALAMAN 250 .

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(v): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 6 2 4 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 MATA TV (lihat nota) 1 1 2 BILIK/RUANG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 33 1 9 1 0 0 2 0 Mata kuasa lengkap dengan pendawaian Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK KIPAS PELAWAS 1 1 KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 251 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(vi): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 4 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 MATA TV (lihat nota) 1 1 2 BILIK/RUANG 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 32 1 9 0 0 0 2 0 Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK KIPAS PELAWAS 1 1 252 KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING .

2.0 meter antara lampu. 5. surau dan sebagainya. 4. Bagi kawasan/tempat yang telah diterangi oleh lampu pagar atau lampu limpah. Pemasangan lampu limpah pula hanya dibenarkan untuk pencahayaan permukaan hadapan bangunan (façade lighting) sahaja. masjid. B3. Pemasangan lampu pagar hanya dibenarkan bagi bahagian sempadan yang menghadap jalan utama sahaja. lampu pagar hanya dibenarkan di bahagian tiang (pillar) di kiri dan kanan pintu masuk sahaja.LAMPU KAWASAN. dengan jarak minimum 6. Bagi bangunan Kategori II. pemasangan lampu kawasan tidak benarkan. hanya lampu kawasan dan lampu pagar jenis biasa sahaja yang dibenarkan. Rawatan Akustik (acoustic treatment) Rawatan akustik perlu dilakukan terlebih dahulu kepada semua ruang tertutup yang memerlukan penggunaan pembesar suara bagi mengelakkan kesan feedback. Pemasangan lampu kawasan adalah dibenarkan di sekitar bangunan untuk tujuan keselamatan dan ianya hendaklah dipasang di sepanjang inner road sahaja. Pemasangan lampu dan tiang lampu berhias hanya dibenarkan untuk bangunan di bawah Kategori I seperti yang ditakrifkan di dalam Bab 2 Garis Panduan ini sahaja. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 253 . 3. Rawatan ini perlu dibuat supaya reverberation time yang terhasil adalah sesuai dengan audio/muzik terutama di dalam ruang-ruang seperti dewan besar/serbaguna. Bagi bangunan Kategori III. auditorium.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B2.SISTEM BUNYI 1. LAMPU LIMPAH DAN LAMPU PAGAR 1.

Card Access System Sistem ini dibenarkan bagi pejabat/ruang kerja yang menghadkan penggunaannya kepada individu/pegawai/kakitangan tertentu sahaja atau mana-mana bangunan/ruang dalam bangunan yang boleh dikategorikan sebagai kawasan keselamatan. dewan besar/serbaguna/seminar.EXTRA LOW VOLTAGE SYSTEM 1. SMATV/MATV Kebenaran hanya untuk kuarters. Pemilihan sistem pembesar suara perlu dibuat dengan baik supaya aras tekanan bunyi (sound pressure level) di setiap ruang adalah sesuai dengan tahap kebisingan persekitaran.SISTEM KESELAMATAN DALAM BANGUNAN 1. Sistem yang digunapakai boleh juga diintegrasikan untuk tujuan lain seperti merekod kedatangan staf dan mengawal pergerakan keluar-masuk kakitangan. Sistem Pembesar Suara Penggunaan sistem pembesar suara dibenarkan di tempat-tempat seperti masjid.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. Saiz dan kerumitan sistem yang digunakan bergantung kepada tujuan dan lokasi sistem ini digunakan. surau. B4. 2. asrama dan pejabat bertingkat yang berhubung dengan orang ramai dan mempunyai ruang menunggu yang khusus. B5. 2. Kamera Litar Tertutup (CCTV) Penggunaan sistem ini dihadkan kepada bangunan/ruang/kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan keselamatan. auditorium. Justifikasi tahap keselamatan hendaklah dinyatakan kepada JSK. stadium/kompleks sukan dan sebagainya. Digital Call System Sistem ini dibenarkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai perkhidmatan kaunter yang berurusan dengan orang awam yang mempunyai ruang Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 254 .

Jabatan Pendaftaran Negara. Sistem Audio Visual Sistem ini dibenarkan untuk dewan seminar. 4. perlulah dirancang supaya boleh digunakan secara gunasama. hospital.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI menunggu seperti hospital. Conference System Penggunaan conference system di bilik mesyuarat utama adalah dibenarkan jika jumlah ahli mesyuarat di dalam bilik tersebut melebihi 30 orang. Saiz dan bilangan janakuasa adalah bergantung kepada beban semasa.UPS dibenarkan untuk bangunan dan ruang-ruang khusus yang memerlukan bekalan kuasa tanpa gangguan seperti data center dan server. Jika jumlah ahli kurang daripada jumlah tersebut. bilik mesyuarat utama dan dewan kuliah utama dengan kapasiti minimum 100 orang. Display Board System Sistem ini dibenarkan untuk dipasang di lokasi-lokasi tertentu di dalam bangunan-bangunan Kategori 1 seperti yang ditakrifkan di dalam Bab 2 Garis Panduan ini untuk mempamerkan maklumat-maklumat asas kepada orang ramai. Jabatan Imigresen dan sebagainya. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 255 . 2. pejabat komunikasi polis dan tentera serta makmal-makmal komputer.JANAKUASA TUNGGU-SEDIA / Uninterrupted Power Supply 1. Jabatan Pengangkutan Jalan. B6. kuarters bertingkat dan yang mempunyai keperluan-keperluan kuasa elektrik yang khusus dan berterusan dibenarkan untuk menyediakan janakuasa tunggu-sedia. menara kawalan. Ruang-ruang lain yang memerlukan. Penggunaan Uninterrupted Power Supply . justifikasi keperluan mesti dikemukakan untuk pertimbangan JSK. Bangunan-bangunan keselamatan. 3. 5. bilik bedah hospital. pejabat.

Kajian ini mesti dilakukan untuk tempoh minimum satu tahun dengan bacaan arah dan kelajuan angin diambil setiap jam. 4.GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA. 3. 3. Kajian terperinci berkenaan corak tiupan angin mestilah dibuat terlebih dahulu sebelum kemudahan yang melibatkan sistem bekalan hibrid dilaksanakan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B7.SISTEM BEKALAN HIBRID 1. Bagi menerapkan pelbagai aspek kecekapan tenaga ke dalam perkhidmatan elektrik.KECEKAPAN TENAGA 1. rujukan secara terperinci perlulah dibuat kepada MS 1525:2007. Aspek yang melibatkan perkhidmatan elektrik adalah merangkumi aspek pencahayaan. atau SESCO/SESB di 2. permeteran. Penggunaan set janakuasa perlu dihadkan bagi mengatasi masaalah bekalan bahan api dan penyelenggaraan. Penggunaan wind turbine dibenarkan di kawasan yang mempunyai corak tiupan angin (wind pattern) yang stabil dan cukup kuat untuk menggerakkan turbin seperti lokasi berhampiran pantai dan pulau. Sistem ini merupakan kombinasi dua atau semua komponen seperti set janakusa. solar panel dan wind turbine. 2. alat ubah dan sebagainya. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 256 . Maklumat lanjut berkaitan dengan keperluan kecekapan tenaga boleh dirujuk melalui BAB 4. B8. Sistem ini dibenarkan untuk kawasan yang tiada bekalan elektrik 24-jam daripada pembekal TNB di Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak.

.

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan secara ringkas kriteriakriteria yang perlu digunakan di dalam perancangan pembinaan bangunan berkonsepkan cekap tenaga. tanpa menjejaskan fungsi bangunan. diguna dan disenggarakan dengan cara yang menjimatkan tenaga. Ia juga bertujuan untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses merancang dan mereka bentuk bangunan tentang pentingnya bangunan tersebut dibina. ii. Konsep cekap tenaga adalah merupakan satu keperluan kepada rekabentuk bangunan di mana pembaziran dielakkan di peringkat awal proses Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 257 . b. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 4 – GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA 1. i. PENGENALAN a. c. iii. 2. keselesaan atau produktiviti kakitangan/penggunanya. Semua ini haruslah dicapai dengan menggunakan kos yang munasabah. PANDUAN PERANCANGAN DAN REKA BENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA a.IAQ) Keselamatan dan kesihatan (safety and health) Teknologi maklumat Reka bentuk bangunan perlu mengutamakan penggunaan sumber semula jadi seperti pencahayaan dan pengudaraan. Ini meliputi aspek-aspek keselesaan di dalam ruang kerja seperti. Keselesaan suhu (thermal comfort) Keselesaan pencahayaan (lighting comfort) Keselesaan akustik (acoustical comfort) Kualiti udara dalaman (indoor air quality . vi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iv. b. v. Perancangan perlu mengambil kira semua aspek yang menyumbang kepada penggunaan tenaga/kuasa bagi perkhidmatan dalam bangunan.

v. Agensi hendaklah memastikan bahawa kos untuk menyediakan kompnen bangunan dan kelengkapan pejabat berciri cekap tenaga telah diambil kira dalam penyediaan bajet di setiap tempoh Rancangan Pembangunan. menetapkan orientasi blok atau blok-blok bangunan di dalam tapak. menetapkan susun atur (configuration) blok bangunan. iv. JABATAN PERDANA MENTERI rekabentuk supaya reka bentuk yang terhasil adalah lebih mesra alam sekitar. vi. e. f. Perlaksanaan perancangan dan reka bentuk mesti memenuhi keperluan Malaysian Standard MS 1525:2007 – Code of Practice On Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy For Non-Residential Buildings atau terkini dan amalan kejuruteraan terbaik. iii. menetapkan jarak ketinggian lantai ke siling yang bersesuaian. Pemilihan peralatan dalam reka bentuk perkhidmatan bangunan mesti merujuk kepada Panduan Kecekapan dan Penjimatan Tenaga Bahagian 1: Peralatan Elektrik Yang Menggunakan Tenaga yang diterbitkan oleh Pusat Tenaga Malaysia (Energy Efficiency and Conservation Guidelines Part 1: Electrical Energy-use Equipment) Tahun 2007 atau versi yang terkini. menggunakan bahan binaan dari sumber yang menjimatkan tenaga dan yang mesra alam. peralatan dan kemasan perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan ketahanan. kemasan dan reka bentuk tingkap (fenestration) yang sesuai bagi permukaan bangunan (building façade) untuk mengoptimumkan pencahayaan semula jadi di samping mengelakkan penyerapan haba dan bunyi bising. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 258 . PERTIMBANGAN ASAS REKA BENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA. Strategi Perancangan Reka Bentuk Pasif dan Seni Bina. a. 3. menetapkan tata atur dan lokasi ruang-ruang dalaman termasuk lokasi circulation and service core. kebolehsenggaraan dan keberkesanannya. Pemilihan bahan binaan. d. g. termasuk: i. menetapkan saiz sesebuah ruang dan/atau bilik supaya memanfaatkan sumber pencahayaan dan pengudaraan semula jadi. memilih bahan binaan. vii. ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

pengudaraan mekanikal (ACMV) serta lain-lain aspek kejuruteraan mekanikal yang cekap tenaga supaya pengoperasian sistem adalah optimum dan menjimatkan tenaga. bahan kemasan dan warna bumbung untuk meminimumkan penyerapan haba suria (solar heat). Matlamat pelaksanaan bangunan cekap tenaga ialah untuk mencapai Indek Tenaga Dalam Bangunan (Building Energy Index -BEI) sekurang-kurangnya 150Kwh/m²/yr. b. Laporan simulasi perlu menyatakan indeks keseluruhan. indeks lif dan indeks punca kuasa. d.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. indeks pencahayaan. indeks sistem penyaman udara. Strategi Reka Bentuk Intergasi (integrated design strategy). termasuk: i. penggunaan sistem kejuruteraan elektrik yang menjimatkan tenaga. meneliti reka bentuk. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 259 . c. dan ix. Strategi fasilitasi kepada Pengurusan dan Audit Tenaga : Sistem aktif mesti dilengkapi dengan kaedah yang sesuai atau fasiliti untuk memantau penggunaan tenaga peralatan diukur. ii. Mengguna pakai Simulasi Tenaga Bangunan (Building Energy Simulation) untuk meramalkan Indeks Tenaga Bangunan (pasif dan aktif). mengoptimumkan faedah daripada reka bentuk landskap yang meminimumkan kesan haba persekitaran (heat island effect). PROSES KELULUSAN Kementerian/Agensi yang memohon kelulusan dari JSK perlu mengemukakan butirbutir kriteria bangunan cekap tenaga yang dicadangkan. Strategi Reka Bentuk Aktif. dan untuk membolehkan kecekapan e. Permohonan hendaklah disertakan dengan Laporan Simulasi Bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI viii. penggunaan sistem penyaman udara. 4.

boleh dikecualikan dari peraturan ini. PENGECUALIAN Mana-mana bangunan atau bahagian bangunan yang mempunyai reka bentuk kadar penggunaan tenaga elektrik yang kurang dari 10W/m² dari keluasan kasar lantai atau bangunan yang mempunyai keluasan kasar kurang dari 4. JABATAN PERDANA MENTERI 5. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 260 .000 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.

.

b) Pembangunan keseluruhan kawasan lot tanah tanpa sebab-sebab yang kukuh hendaklah dielakkan supaya penjimatan kos dapat dicapai. jalan dalaman. bahan-bahan binaan dan kemasan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dengan penumpuan khusus kepada skop kerja yang meliputi kawasan yang minimum. pecahan kos yang diperuntukkan kepada kerja-kerja luar hendaklah dihadkan antara 20% hingga 30% sahaja dari kos kerja bangunan. Sempadan lot tanah yang tidak dimajukan hendaklah dipagar bagi mengelakkan pencerobohan kawasan. Garis Panduan ini juga menetapkan piawaian-piawaian bagi kerja-kerja luar (external works) yang terlibat secara terus dengan pembinaan sesebuah projek bangunan. lanskap. saliran. d) Semasa penyediaan PDA (yang perlu dikemukakan bersama pelan). c) Keseluruhan butiran skop kerja luar yang berkaitan hendaklah mengikut perancangan dan kos perlaksanaan yang optimum. b) Antara komponen kerja yang terdapat di dalam garis panduan ini termasuklah kerja-kerja seperti pembentungan. PENGENALAN a) Selain daripada menentukan norma-norma dan piawaian ruang dalam bangunan. Ini termasuk komponen-komponen sokongan yang melengkapi keperluan keseluruhan sesebuah kompleks. kerja tanah dan lain-lain di dalam projek bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 5 – GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR 1. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 261 . 2. Kajian semula kesesuaian tapak atau cadangan berpindah ke tapak baru perlu dibuat sekiranya kos yang terlibat melebihi had yang dinyatakan. KERJA-KERJA LUAR a) Kerja-kerja luar bagi projek bangunan hendaklah dirancang supaya membangunkan keluasan kawasan pada lot tanah yang terlibat sahaja.

Kos ini hendaklah dikenalpasti sama ada perlu diambil kira atau akan dilaksanakan oleh pihak lain. f) Tumbuhan hijau semulajadi yang sedia ada perlu dikekalkan di mana mungkin. supaya ianya boleh digunakan semula di lokasi-lokasi yang sesuai pada peringkat akhir pembinaan. JABATAN PERDANA MENTERI e) Perancangan kerja luar hendaklah mengambil kira land grading. dataran kejat dan jalan. j) Jadual 4-(i) di muka surat berikut adalah norma bagi perkara-perkara yang dibenarkan untuk kerja-kerja luar bangunan. Ini juga berfaedah bagi mengurangkan sedimentation dan masaalah hakisan semasa kerja pembinaan sebenar dilaksanakan. jalan masuk utama dan tenaga elektrik daripada luar kawasan pembinaan ke rangkaian dalaman projek perlu dikaji.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bagi mengurangkan hakisan semasa proses penyediaan tapak untuk kerja-kerja pembinaan. Kerjakerja ini dan laporannya perlu disediakan oleh jabatan/syarikat perunding yang bertauliah. bagi permukaan yang rata perlu diberikan sedikit cerun untuk mendapatkan aliran semulajadi. g) Kos penyambungan daripada punca bekalan air. telekomunikasi. di mana kecerunan asal permukaan bumi dikekalkan bagi memastikan penyaliran semulajadi berlaku di atas permukaan tanah. Begitu juga sebaliknya. i) Top-soil hendaklah dilonggokkan dan tidak dibuang semasa kerja-kerja grading permukaan tapak. h) Kerja-kerja siasatan tanah (soil investigation) perlu dijalankan dengan menyeluruh supaya penilaian teknikal/reka bentuk dan seterusnya anggaran kos projek sebenar dapat dibuat dengan lebih tepat. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 262 .

Closed turfing untuk kawasan cerun sahaja. Hydroseeding atau sistem kawalan hakisan lain yang ekonomik boleh digunakan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jumlah lurang dan saiznya hendaklah berdasarkan kepada liputan kawasan yang terlibat dengan projek sahaja. Spot turfing untuk kawasan rata. (i) PERKARA Saliran Kotoran / Pembentungan NORMA KERJA LUAR NORMA KEPERLUAN Paip bawah tanah jenis tanah liat. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 263 . Bekalan air dari punca air bumi hanya boleh dibuat melalui pengesyoran pihak Geologi. Water reticulation bergantung air kepada ada kemudahan bekalan sedia berdekatan kawasan dan hanya untuk kawasan yang dibangunkan sahaja. (ii) Bekalan Air - Keperluan elevated water tank berasingan hendaklah berdasarkan kepada ujian tekanan dan pengesyoran JBA. Penyambungan kepada sistem pusat tersedia (jika ada). Booster Pumps diadakan atas nasihat JBA. Tangki septik diadakan dengan kapasiti mengambil kira unjuran penduduk yang dibenarkan untuk 5 tahun ke hadapan. Bagi kompleks baru hanya sebuah tangki septik sahaja dibenarkan. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i): BIL. (iii) Tanaman Rumput - Meliputi kawasan yang telibat sahaja. JBA dan Kesihatan.

pagar berhias dibenarkan di satu (1) bahagian Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 264 . Bagi bangunan Kategori II dan III. dengan ruang pusing dan/atau cul de sac.. Jenis chainlink fencing dari bahan besi bergalvani/PVC coated dengan concrete base. Kerja tanah yang paling ekonomik tanpa potongan banyak. medan kereta/dataran kira kejat dengan kenderaan mengambil keperluan penyenggaraan dan kecemasan. Reka bentuk pintu masuk hendaklah functional. (iv) PERKARA Pintu Masuk NORMA KEPERLUAN Satu pintu keluar dan masuk ke kawasan pembangunan sahaja. dan tambunan untuk tanah skop yang kerja melainkan (vi) Pagar Kawasan/ Pagar Berhias - Ketinggian maksimum adalah 2.50 meter. Lebar jalan (pavement width) dibenarkan ialah 6. tanpa frills.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i) : NORMA KERJA LUAR (. Ukuran maksimum bukaan pintu perlu mengikut kelebaran jalan. berkaitan. Mengambil kira berat kenderaan dengan mematuhi Arahan Teknik yang dikeluarkan JKR..samb) BIL. (v) Jalan Dalaman Untuk kemudahan perjalanan ke bangunan.10 meter sahaja (kecuali untuk bangunan keselamatan).

samb) BIL. Bagi tapak yang masa terletak yang di kawasan untuk tambakan.BAB 3). Meliputi kawasan yang terlibat sahaja. Lainlain sempadan perlu menggunakan chainlink fencing seperti di atas. PERKARA NORMA KEPERLUAN tapak yang bersempadan dengan jalan di mana pintu masuk utama ditempatkan.. Jenis pagar berhias yang dibenarkan: Kompleks/Bangunan Kategori III: Jenis separa batu-bata dengan mild steel RHS. (viii) Kerja Tanah - Cerun jalan masuk dan jalan dalaman di kawasan projek tidak boleh melebihi piawaian maksimum reka bentuk jalan yang dibenarkan. Tidak digalakkan sistem ini disambungkan kepada sistem lain yang boleh mengganggu sistem saliran keseluruhannya. Kompleks/Bangunan Kategori I: Disesuaikan dengan reka bentuk dan kemasan luar bangunan (vii) Saliran Permukaan Penyambungan kepada sistem saliran sedia ada (jika sistem telah wujud).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i) : NORMA KERJA LUAR (. kaedah teknikal yang Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 265 . cukup pemendapan (consolidation) harus diberi perhatian. Kompleks/Bangunan Kategori II: Separa batu-bata dengan mild steel RHS dan lampu pagar (rujuk Bahagian B2: . Jika perlu dipercepatkan untuk kerja-kerja pembinaan..

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI BIL. REKA BENTUK LANDSKAP Sesuatu perancangan lanskap sama ada menggunakan lanskap lembut (soft landscape) atau landskap kejur (hard landscape) perlu menghasilkan keseimbangan yang harmonis antara kawasan-kawasan tepubina dengan kawasan terbuka. ekonomi dan sosial perlu dihasilkan di kawasan bangunan awam. e) Keperluan tempat letak kereta untuk OKU perlu dirujuk kepada BAB 7: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA a) Semua pejabat Kerajaan tidak dibenarkan mengadakan tempat meletak kereta yang berbumbung kecuali bagi Ketua dan Timbalan Ketua Kementerian/Jabatan/Agensi Profesional. c) Tempat meletak kereta berbumbung juga dibenarkan untuk Menteri. Perancangan landskap yang mantap dan berfungsi dari segi fizikal. PERKARA NORMA KEPERLUAN sesuai perlu dinyatakan. Sistem kawalan hakisan dan mendapan semasa dan selepas pembinaan perlu diwujudkan bagi mengawal keadaan. dalam Kumpulan Pengurusan dan b) Hanya kenderaan Kerajaan sahaja dibenar disediakan tempat letak kereta berbumbung selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. Bilangan sebenar yang diperlukan serta spesifikasi tempat letak kereta perlulah terlebih dahulu dirujuk kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan. d) Penyediaan tempat letak kereta di sesebuah bangunan adalah tertakluk kepada keperluan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. 3. 4. 2 Tahun 1980. Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen sahaja. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 266 .

Penyediaan elemen seperti tempat menunggu. iii. a) Kawasan Bangunan Awam i. Keperluan ruang landskap dan rekabentuknya di sekitar bangunan awam tertakluk kepada jenis bangunan tersebut. ii. iv. iii. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 267 . Landskap di kawasan letak kereta secara asasnya bertujuan untuk memberikan teduhan kepada kenderaan. Elemen-elemen yang digunakan di dalam reka bentuk landskap seperti teduhan. siar kaki. adangan dan lain-lain perlu juga menyumbang kepada penjimatan kos penggunaan tenaga di dalam bangunan dan meminimumkan heat island effect. kesan tunjuk arah serta kesan selesa dan tenteram kepada orang ramai. sepanjang laluan/siarkaki dan di sekitar bangunan kemudahan asas di dalam tapak projek. Untuk tujuan ini. Bagi menghasilkan landskap yang berfungsi dan berkesan. ii. Tanaman pokok yang mempunyai sistem akar yang sesuai perlu diberi keutamaan untuk mengelakkan kerosakan kepada permukaan laluan. sekurangkurangnya 30% daripada kawasan hendaklah dikekalkan sebagai kawasan hijau. Ruang penanaman yang memadai perlu disediakan dengan mengutamakan fungsi landskap seperti mewujudkan kesan selamat datang. c) Kawasan Letak Kereta i. keselamatan dan keselesaan kepada pengguna. b) Kawasan Laluan/Siar Kaki i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI kawasan meletak kereta. Landskap di sepanjang laluan/siar kaki haruslah dapat memberi teduhan. Elemen landskap juga harus mampu menjadi pemandu arah atau sebagai pagar/pengadang di sepanjang laluan/siar kaki. ruang tanaman yang mencukupi (sekurang-kurangnya 15% jumlah kawasan) perlu disediakan. perabot taman dan papan tanda hendaklah disesuaikan dengan tata atur dan reka bentuk bangunan.

d) Kawasan Kemudahan Asas i. Ruang berumput atau penggunaan grasscrete juga boleh menyejukkan kawasan persekitaran di tempat letak kereta. Landskap kejur perlu direkabentuk untuk memenuhi sesuatu fungsi yang dapat digunakan oleh orang ramai. 5. Penggunaan landskap kejur yang meluas memerlukan kos yang tinggi dan dengan itu perlu dielakkan. ii. Kemudahan asas yang boleh memanfaatkan penggunan landskap yang sesuai adalah seperti bangunan pencawang elektrik. contohnya sebagai pembahagi ruang. piawaian. Penggunaan landskap di sekitar kemudahan asas biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualiti visual dan sebagai elemen pengadangan. Surat Pekeliling. Undang-Undang Kecil. semua agensi pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa semua Akta.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI ii. Penggunaan landskap untuk tujuan estetik dan ornamental semata-mata perlulah dihadkan. Aspek keselamatan dan kesihatan awam perlu juga diutamakan di dalam memilih tanaman yang sesuai. iii. PEMATUHAN Selain daripada garis panduan dan peraturan di atas. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 268 . Garis Panduan Landskap Negara yang dikeluarkan oleh KPKT boleh dirujuk semasa menyediakan reka bentuk landskap. Nisbah penggunaan landskap kejur dengan landskap lembut perlulah di dalam lingkungan 30% : 70%. tempat duduk/berteduh dan sebagainya) secara berkesan. pengadang visual atau digabungkan menjadi kemudahan awam (seperti tangga. rumah pam dan loji rawatan kumbahan. kod amalan dan dasar Kerajaan yang berkaitan dengan peraturan alam sekitar (environment) dipatuhi sepenuhnya semasa merancang kerja-kerja luar.

.

dan v. ii. iv. pengurangan longgokan bahan binaan di tapak. Sistem Kerangka Keluli untuk pembinaan tiang dan rasuk keluli. rasuk. kerangka portal. kerangka portal. d) Kordinasi Modular (Modular Coordination . komponen 3-D (seperti balkoni. iii. Sistem Acuan Keluli yang digunakan di dalam pembinaan tunnel forms. tangga. Sistem Kerangka Kayu Pra-siap yang digunakan di dalam komponen tiang dan rasuk kayu pra-siap. kerangka bumbung dan sebagainya. interlocking concrete masonry units/CMU dan lain-lain. kerangka bumbung dan sebagainya. tapak binaan dan persekitaran yang lebih bersih/kemas. kawalan kualiti yang lebih baik. Sistem Blok seperti blok konkrit ringan. Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 269 . c) IBS boleh dibahagikan kepada lima jenis klasifikasi struktur. PENGENALAN a) Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System . dinding. iaitu: i. bilik air dan lif). Sistem Kerangka. diangkut dan dipasang menjadi satu struktur dengan penggunaan kerja di tapak yang minimum. b) Penggunaan IBS di dalam pembinaan menjanjikan kelebihan-kelebihan seperti pengurangan bilangan pekerja di tapak. lantai.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Panel dan Kekotak Konkrit Pra-tuang yang digunakan di dalam penyediaan komponen tiang.MC) adalah merupakan satu sistem antarabangsa yang mempiawaikan ukuran (dimensional standardisation) dalam bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 6 – GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DAN KORDINASI MODULAR 1.IBS) adalah merupakan kaedah pembinaan yang mana komponennya dihasilkan dalam keadaan terkawal (controlled environment) di kilang atau tapak bina. tapak pembinaan yang lebih teratur dan selamat serta tempoh pembinaan yang lebih singkat. tiang dan rasuk serta acuan keluli kekal (metal deck). pengurangan pembaziran bahan binaan (wastages).

iii. Dengan memodularkan reka bentuk dan juga komponen IBS. JABATAN PERDANA MENTERI e) Berdasarkan Pertubuhan Standard Antarabangsa (ISO). kedudukan dan ruang dapat dikaitkan dengan dimensi bahan binaan yang berada di pasaran. Perekabentuk/Perancang dapat melakukan reka bentuk dengan mengambil kira Prinsip Kordinasi Modular yang mana kaedah. Kordinasi Modular telah dicipta untuk memperkenalkan suatu disiplin geometri tertentu melalui satu cara yang praktikal dan berkait untuk menyelaraskan kedudukan dan ukuran komponen-komponen dan ruangruang dalam reka bentuk bangunan. ii. Pengeluar komponen binaan dapat menentukan ukuran dan bentuk komponen-komponen yang dikeluarkan terlebih dahulu tanpa mengira projek yang akan menggunakan komponen-komponen tersebut. Part 3: Edisi Tahun 2008 . pelaksanaan sistem IBS secara terbuka dapat dicapai dengan cara berikut: i. Kerajaan boleh mengadakan peraturan-peraturan bangunan yang kukuh mengenai kedudukan. Proses pengeluaran dapat dijalankan dengan lebih cekap dan produktif. Coordinating sizes and Preffered sizes forstairs and stair openings iv. Part 4: Coordinating sizes and Preferred sizes for doorsets. e).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 270 iii. iv. v. Standard Malaysia MS1064:2001 Guide To Modular Coordination in Buildings adalah standard rujukan bagi melaksanakan Kordinasi Modular. ii. Standard ini mengandungi 10 bahagian seperti berikut: i. Pelanggan boleh menangguhkan keputusan/pemilihan sehingga satu peringkat yang terakhir dalam proses pembinaan tanpa mendatangkan masalah yang boleh menjejaskan kemajuan/proses pembinaan. Kontraktor mendapat jaminan pilihan bahan-bahan binaan yang dibeli akan bersesuaian dengan bangunan yang dibina. Part 1: Part 2: General Principles Storey heights and room heights. Ini juga bermakna bahawa keputusan boleh diubah mengenai sesuatu bahan binaan tanpa mengakibatkan kesan-kesan yang negatif. dimensi. keperluan ruang dan juga spesifikasi bahan-bahan binaan.

vi. Berasaskan kepada matlamat yang terkandung dalam IBS Roadmap 20032010. Part 6: vii. Part 8: Coordinating sizes and Preferred sizes for tiles. menetapkan Manual for IBS Content Scoring System (IBS Score) digunapakai sebagai cara pengukuran standard kandungabn IBS dalam sesuatu projek bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI v. 2. Part 9: x. beberapa ketetapan untuk dijadikan garis panduan penggunaan IBS di dalam projek pembinaan bangunan telah dirumuskan. a) Menguatkuasakan penggunaan IBS dalam projek bangunan Kerajaan secara berperingkat-peringkat dari 30% pada tahun 2004 hingga 70% pada tahun 2008 dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 5-(i). ix. Part 7: viii. Coordinating sizes and Preferred sizes for rigid flat sheets. Part 5: Coordinating sizes and Preferred sizes window sets. Coordinating sizes and Preferred sizes for masonry bricks and blocks. Coordinating sizes and Preferred sizes for reinforced concrete components. JADUAL 5-(i): SASARAN IBS SCORE PROJEK KERAJAAN TAHUN 2004 2006 2008 DAN SETERUSNYA 70% % IBS Score b) 30% 50% Semua agensi Kerajaan adalah dikehendaki menggunakan Manual For IBS Content Scoring System yang diterbitkan oleh CIDB sebagai Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 271 . Part 10: Coordinating sizes and Preferred sizes for cabinets. DASAR PENGGUNAAN IBS DAN MC Jemaah Menteri pada 29 Oktober 2003 telah bersetuju supaya Roadmap IBS 2003-2010 digunapakai sebagai dokumen blueprint sektor pembinaan Malaysia dan Kementerian Kewangan melalui Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 6 Julai 2005.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

Pengeluaran komponen IBS di luar tapak pembinaan. v. lantai. iv. iii. dan Reka bentuk menggunakan konsep MC. JABATAN PERDANA MENTERI dokumen rujukan piawai bagi pengiraan penggunaan kandungan IBS dalam sesuatu projek binaan bangunan. dinding dan sebagainya. PEMATUHAN Setiap permohonan kepada JSK perlulah disertakan dengan pengesahan atau pengiraan yang mematuhi perkara berikut: a) Pengiraan kandungan IBS i) Pengiraan projek IBS di dalam projek bangunan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dengan mematuhi peratusan yang ditetapkan. Komponen tangga (stairs) Komponen pintu Komponen tingkap Komponen rigid flat sheet Komponen jubin Komponen masonry bricks dan blocks Komponen prefabricated cabinets (built-in-cabinets) Komponen reinforced concrete. vii. vi. ii) Penekanan perlu diberikan kepada perkara-perkara di bawah: Penggunaan components. viii. 3. seperti tiang. c) Semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memastikan penggunaan komponen-komponen IBS yang mematuhi kehendak MS1064:2001 terutama dalam komponen berikut: i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Penggunaan komponen IBS yang piawai (standardised components) Penggunaan secara berulang (repeatability). ii. pre-fabricated dan pre-cast concrete Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 272 .

prefabricated timber dan lain-lain. blockwork dan lain-lain. JABATAN PERDANA MENTERI iii) Komponen penilaian IBS score – (Seperti di dalam Manual for IBS Content Scoring System) boleh dijadikan sebagai panduan. di mana markah akan diberikan berdasarkan jenis sistem dinding seperti precast panels. b) Pematuhan kepada Standard MS1064:2001 Guide To Modular Coordination in Buildings i) Pengesahan bahawa semua komponen yang dinyatakan di dalam MS1064:2001 mematuhi kehendak standard tersebut. Komponen yang dinilaikan terbahagi kepada tiga bahagian:- Bahagian 1(50% markah) Sistem struktur. cermin. dry partition. tangga dan lainlain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. di mana markah akan diberikan kepada sistem struktur yang digunakan seperti pre-cast beams and columns. Bahagian 2 (30% markah) Sistem dinding. Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 273 . Secara ringkasnya: Skor maksimum yang boleh dicapai adalah 100. markah-markah diberikan kepada komponen mengikut MS1064:2001. steel. dan Bahagian 3 (20% markah) Other Simplified Construction Solutions. 3-D pre-fabricated components seperti tandas.

.

bergerak ke mana sahaja dan kemudahankemudahan lain yang dinikmati oleh rakyat biasa di negara ini. ii. persekitaran fizikal yang sihat. menimba ilmu.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. keperluan hidup lain yang sesuai dengan perkembangan semasa. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 7 – GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) 1. persekitaran sosial yang mengutamakan nilai-nilai murni. akibat kemalangan atau semasa melalui proses penuaan. selamat dan mesra insan. iv. b) c) Dasar Sosial Negara yang dilancarkan pada 19 Ogos 2003 telah menetapkan bahawa keperluan asas individu. v. PENGENALAN a) Garis panduan keperluan Orang Kurang Upaya (OKU) di dalam reka bentuk projek-projek bangunan Kerajaan bertujuan menerangkan keperluan-keperluan dan kemudahan berkaitan OKU yang perlu diambil kira semasa merancang reka bentuk sesebuah bangunan. d) Selaras dengan dasar ini. peluang untuk meningkatkan kualiti hidup. Definisi ‘Orang Kurang Upaya’ yang berkaitan dengan garis panduan ini meliputi pelbagai jenis kekurangan upaya sama ada kecacatan atau kekurangan dari segi fizikal dan ianya berlaku sama ada semenjak lahir. 2. iii. keluarga dan masyarakat hendaklah dipenuhi melalui beberapa asas berikut: i. kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta hak sebagai warganegara. dan vi. ELEMEN-ELEMEN KRITIKAL BERKAITAN KEPERLUAN ORANG KURANG UPAYA DI DALAM BANGUNAN a) Kaedah terbaik untuk memenuhi keperluan dan kemudahan asas OKU di dalam projek-projek bangunan Kerajaan ialah dengan memastikan bahawa Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 274 . bersih. penyediaan keperluan asas secukupnya. Orang Kurang Upaya (OKU) seharusnya juga mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dinafikan daripada menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan dalam menjalankan tugas harian.

dan iii. b) Beberapa garis panduan sedia ada yang perlu dirujuk semasa mereka bentuk projek-projek bangunan Kerajaan termasuklah: i. kemudahan “street furniture” dan lanskap. dan (c) Keperluan-keperluan di dalam Malaysian Standard MS 1331 yang berkaitan hendaklah dipatuhi terutamanya yang berkaitan dengan laluan pejalan kaki. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 275 . (e) Lebar minimum sebanyak 1. ii. pokok dan sebagainya. ii.2 meter untuk laluan pejalan kaki dan pengguna kerusi roda tidak harus mempunyai halangan seperti tiang lampu. Ruang letak kenderaan dan akses dari luar bangunan (a) Laluan akses untuk OKU perlu disediakan bermula daripada jalan masuk utama dan daripada ruang letak kereta awam yang disediakan hingga ke pintu masuk ke dalam bangunan. Malaysian Standard MS 1183: Part 8: 1990 Specification for Fire Precautions In The Design And Construction of Buildings Part 8: Code Of Practice for Means of Escape for Disabled People c) Elemen-elemen rekabentuk yang kritikal seperti berikut perlu diberi penekanan dan diambil kira semasa peringkat awal reka bentuk. JABATAN PERDANA MENTERI semua kehendak dan keperluan mereka diambil kira dan dirancang pada peringkat awal reka bentuk lagi. i. Laluan sekitar bangunan dan tanjakan aras (ramps) (d) Kemasan permukaan yang bersesuaian seperti guiding blocks boleh digunakan bersama gred kemasan yang telah diluluskan mengikut kategori bangunan. Malaysian Standard MS 1184: 2002 Code of Practice On Access for Disabled Persons to Public Buildings (First Revision).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. (b) Satu ruang letak kereta yang jelas ditandakan untuk OKU perlu disediakan untuk setiap seratus ruang (nisbah 1 : 100) dan disediakan berhampiran dengan pintu masuk bangunan. Malaysian Standard MS 1331: 2003 Code of Practice For Access Of Disabled Persons Outside Buildings (First Revision).

iv. (b) Setiap bangunan Kerajaan perlu menyediakan akses untuk pengguna-pengguna kerusi roda di pintu masuk utama. dan (g) Tanjakan aras perlu mempunyai permukaan datar untuk berehat sekurang-kurangnya 1.0 meter iii. (c) Sekurang-kurangnya satu pintu masuk menuju ke lobi lif yang boleh digunakan oleh pengguna kerusi roda perlu disediakan. dan (d) Saiz pintu dan ruang pintu (doorway) di dalam bangunan dan aspek reka bentuk terperinci yang lain mestilah mematuhi keperluan yang dinyatakan di dalam Malaysian Standard MS1184:2002. Penggunaan jubin unjur (nosing tiles) yang terjulur dan tangga jenis terbuka (open stairs) hendaklah dielakkan. (e) Anak tangga paling atas/bawah perlu dielakkan daripada termasuk ke dalam ruang laluan. Pintu Masuk Utama dan pintu-pintu lain (a) Ruang menurunkan penumpang untuk OKU dengan kemasan lantai yang bersesuaian boleh disediakan di pintu masuk utama. (b) Permukaan lantai laluan. (c) (d) Susur tangan boleh disediakan di kedua-dua belah anak tangga. Sekiranya ini tidak dapat dilakukan.2 meter selepas setiap jarak perjalanan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. laluan dan tanda arah yang jelas untuk ke pintu masuk alternatif hendaklah disediakan. warna dan/atau tekstur yang berbeza/berlainan. JABATAN PERDANA MENTERI (f) Tanjakan aras dengan kecuraman yang sesuai (maksimum nisbah 1:12) untuk menyambungkan dua aras berbeza perlu disediakan sekiranya terdapat perbezaan aras lantai/tanah terutamanya di ruang masuk utama. 6. sekiranya bangunan tersebut mempunyai kemudahan lif. Tangga dan akses-akses tegak lain (vertical access) (a) Setiap jejak anak tangga hendaklah dipasang kemasan antigelincir. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 276 . pelantar tangga dan anak tangga perlu dibezakan menggunakan pencahayaan.

vii. guiding blocks yang sesuai hendaklah digunakan untuk pergerakan dan menunjuk arah masuk atau keluar bangunan. viii. keperluan ruang tandas. grab bars dan sebagainya perlulah mematuhi Malaysian Standard MS1184:2002.2 meter lebar (tanpa halangan seperti tiang. dan (g) Keperluan lif OKU di dalam bangunan hendaklah dirujuk kepada BAB 3 – GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN v. Kelengkapan ruang dan suis kawalan (a) Kelengkapan seperti para (shelves). bebendul dan lain-lain) hendaklah disediakan. Ruang laluan (circulation space) (a) Ruang laluan seluas 1. sekurang-kurangnya satu lif yang memenuhi keperluan OKU dari segi akses. pepasang tandas.) (a) Untuk kemudahan pengguna yang kurang penglihatan (sightimpaired) yang menggunakan tongkat. JABATAN PERDANA MENTERI (f) Untuk bangunan yang mempunyai sistem lif. laluan atau lobi rintangan api dengan keluasan yang sesuai dan tidak mengganggu laluan semasa kecemasan. suis kawalan dan sebagainya hendaklah dipasang pada ketinggian dan lokasi Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 277 . dan (b) Ruang perlindungan sementara semasa kecemasan hendaklah disediakan di ruang tangga. Tandas dan pepasang dalam tandas (a) Di dalam setiap bangunan yang mempunyai akses untuk OKU. Kemasan luar dan dalam bangunan (guiding blocks etc. kabinet dinding. vi. saiz ruang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. butang kawalan dan ciri keselamatan yang sesuai hendaklah disediakan. dan (b) Jenis dan kaedah penggunaan guiding blocks hendaklah dirujuk kepada Malaysian Standard MS 1184 : 2002 dan Malaysian Standard MS 1331 : 2003. Malaysian Standard MS 1183:1990 hendaklah dirujuk untuk tujuan ini.

Untuk itu piawaian-piawaian yang dinyatakan di dalam Perenggan 2(b) di atas hendaklah dirujuk dan dipatuhi semasa penyediaan reka bentuk bangunan. tandas dan sebagainya. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 278 . tangga. PEMATUHAN Para pereka bentuk (seperti arkitek dan jurutera) perlulah memastikan keperluankeperluan yang disediakan dirancang menggunakan perincian yang betul dan praktikal supaya ianya dapat digunakan oleh OKU dengan berkesan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. warna terang dan sebagainya). dari segi saiz. Kaedah keselamatan dan kecemasan (a) Kaedah keselamatan dan kecemasan seperti sistem siaraya dan tanda amaran perlulah daripada jenis yang boleh didengar (seperti suara. tanda amaran dan simbol (a) Tanda arah. dan (b) Elemen-elemen landskap ini jika ditempatkan di kawasan-kawasan umum perlulah dilengkapkan dengan hadangan. ix. 3. tanda amaran dan simbol-simbol yang mematuhi piawaian antarabangsa hendaklah digunakan. lokasi dan jenisnya x. Tanda arah. pagar atau penapak (base) yang sesuai dan selamat xi. ruang laluan. Lanskap (a) Elemen-elemen landskap (lembut dan kejur) perlu dielak daripada menghalang laluan terutamanya di kawasan umum seperti lobi. JABATAN PERDANA MENTERI yang sesuai bagi OKU untuk mengelakkan kemalangan dan kesukaran kepada mereka. siren dan lain-lain) dan dilihat (seperti lampu amaran.

.

Unit Perancang Ekonomi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Edisi Tahun 2008 PENGHARGAAN 279 . sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada penyediaan Garis Panduan ini. 5hb. Urus Setia. Jawatankuasa Standard dan Kos. Geoteknik dan Jambatan Ibu Pejabat JKR Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pertahanan Malaysia Polis DiRaja Malaysia Jabatan Penjara Malaysia Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Perpustakaan Negara Malaysia Majlis Sukan Negara Pusat Tenaga Malaysia Lembaga Kemajuan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Jabatan Kebajikan Masyarakat. JABATAN PERDANA MENTERI PENGHARGAAN Di dalam menyediakan buku Garis Panduan Dan Peraturan Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Standard Dan Kos Edisi Tahun 2008 ini. mesyuarat dan perbincangan Kumpulan Kerja (Working Groups) dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung dengan bidang yang dinyatakan di dalam Garis Panduan ini. November 2008. Jabatan Perdana Menteri. PUTRAJAYA. Urus Setia telah mengadakan beberapa siri lawatan pemeriksaan. Dengan itu Urus Setia JSK ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihakpihak berikut di atas sumbangan dan kerjasama mereka: Cawangan Arkitek Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kejuruteraan Elektrik Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Struktur. Banyak pihak telah memberikan berbagai bentuk sumbangan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.