buku garis panduan finalx

OLEH

EDISI TAHUN 2008

Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Putrajaya, Malaysia.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Glosari Akronim Senarai Jadual PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5. Tujuan Garis Panduan Skop Proses Kelulusan Pematuhan Capaian

iv vi 1 1 1 2 3 4

BAB 1- GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG BANGUNAN 1. 2. Pengenalan Jenis Bangunan BAHAGIAN A - PEJABAT A1 - Bangunan Pejabat A2 - Pejabat Menteri, Timbalan Menteri Dan Kakitangan Di Bawahnya A3 - Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik/Dewan Serba Guna BAHAGIAN B - PENDIDIKAN B1 B2 B3 B4 B5 - Garis Panduan Keluasan Bangunan Pendidikan - Pra Sekolah, Sekolah Rendah Dan Menengah - Sekolah Berasrama Penuh (SBP) - Bengkel - Bangunan Akademik Dan Bukan Akademik IPTA - KESIHATAN

5 5 5 7 7 11 13 15 15 17 28 31 34 37 39 45 46 48 50 50 50 51 53 54 68 74 78 82 85 86 91

BAHAGIAN C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

- Hospital Kuala Lumpur/Hospital-Hospital Negeri - Pusat Rawatan Harian - Klinik Kesihatan - Makmal - Kolej Latihan - Pejabat Kesihatan - Klinik Desa - Asrama Dan Kediaman - KESELAMATAN

BAHAGIAN D D1 D2 D3 D4

- Bangunan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) - Bangunan Angkatan Tentera - Bangunan Jabatan Penjara - Bangunan Jabatan Bomba Dan Penyelamat - KUARTERS - ASRAMA

BAHAGIAN E BAHAGIAN F

F1 - Asrama Pelajar/Pelatih/Kakitangan F2 - Asrama Pegawai

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

i

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN G1 G2 G3 G4 G5 G6 - Perpustakaan Negeri - Perpustakaan Metropolitan - Perpustakaan Wilayah - Perpustakaan Cawangan - Perpustakaan Pekan - Perpustakaan Desa

94 97 99 100 101 103 105 107 107 109

BAHAGIAN H - MASJID H1 - Masjid H2 - Surau

BAHAGIAN I

- KEMUDAHAN SUKAN

110

BAHAGIAN J - BANGUNAN KEDUTAAN

146

BAHAGIAN K - BANGUNAN MAHKAMAH

154

BAB 2 - BAB 2 - GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. 2. Pengenalan Penetapan Kategori Bangunan BAHAGIAN A - JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

158 158 159 164

BAB 3 - GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN 1. 2. 3. 4. Pengenalan Kriteria Perancangan Awal Perkhidmatan Dalaman Ruang-ruang Perkhidmatan Dalaman Di Dalam Bangunan Perolehan, Pemasangan dan Penjagaan BAHAGIAN A - PERKHIDMATAN MEKANIKAL A1 A2 A3 A4 A5 A6 - Penyamanan Udara - Mesin Angkat (Lif, Eskalator, Dumbwaiter) - Bangunan Cekap Tenaga - Bekalan Air Sejuk Dan Saluran Sisa Air Buangan - Pencegah Kebakaran - Pencemaran Alam Sekitar

225 225 225 227 228 230 230 241 244 244 245 245 246 246 253 253 254 254 255 256 256

BAHAGIAN B - PERKHIDMATAN ELEKTRIK B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 - Sistem Pencahayaan - Lampu Kawasan, Lampu Limpah Dan Lampu Pagar - Sistem Bunyi - Sistem Keselamatan Dalam Bangunan - Extra Low Voltage System - Janakuasa Tunggu Sedia - Sistem Bekalan Hibrid - Kecekapan Tenaga

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

ii

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAB 4 - GARIS PANDUAN KECEKAPAN TENAGA 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Panduan Perancangan dan Reka Bentuk Bangunan Cekap Tenaga Pertimbangan Asas Reka Bentuk Bangunan Cekap Tenaga Proses Kelulusan Pengecualian

257 257 257 258 259 260

BAB 5 - GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Kerja-kerja Luar Penyediaan Tempat Letak Kereta Reka Bentuk Landskap Pematuhan

261 261 261 266 266 268 269

BAB 6 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DAN KORDINASI MODULAR 1. 2. 3. Pengenalan Dasar Penggunaan IBS dan MC Pematuhan

269 271 272 274 274 274 278

BAB 7 - GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 1. 2. 3. Pengenalan Elemen-elemen Kritikal Berkaitan Keperluan Orang Kurang Upaya Di Dalam Bangunan Pematuhan

PENGHARGAAN

279

Edisi Tahun 2008

ISI KANDUNGAN

iii

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

GLOSARI AKRONIM
AC ACMV ASHRAE ATM BAKA BBG BBT BD BEI CBT CCC CFC CIDB COP CPU CQB CSI EDP EE GFA IAQ IBS ICT IKM IMR IP IPTA JAS JBA JBPM JIM JKKP JSK JSJ JPJ JPS JPPN JKR JUSA KBSM KBSR KKM KPKT KTAK - Alternating Current - Air-conditioning and Mechanical Ventilation - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Angkatan Tentera Malaysia - Bahagian Agama dan Kaunseling - Biro Bantuan Guaman - Besin Basuh Tangan - Bilik Darjah - Indeks Tenaga Dalam Bangunan (Building Energy Index) - Close Battle Trench - Command Control Centre - Chloro Fluoro-carbon - Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board) - Coefficient of Performance - Unit Pemprosesan Berpusat (Central Processing Unit) - Close Quarter Battle - Crime Scene Investigation - Pemprosesan Data Elektronik (Electronic Data Processing) - Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency) - Keluasan Kasar Ruang Lantai (Gross Floor Area) - Indoor Air Quality - Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System) - Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) - Institut Kemahiran Mara - Institut Penyelidikan Perubatan (Institute of Medical Research) - Kertas Siasatan (Investigation Paper) - Institusi Pengajian Tinggi Awam - Jabatan Alam Sekitar - Jabatan Bekalan Air - Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia - Jabatan Insolvensi Malaysia - Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja - Jawatankuasa Standard dan Kos - Jabatan Siasatan Jenayah - Jabatan Pengangkutan Jalan - Jabatan Pengairan dan Saliran - Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara - Jabatan Kerja Raya - Jawatan Utama Sektor Awam - Kurikulum Baru sekolah Menengah - Kurikulum Baru Sekolah Rendah - Kementerian Kesihatan Malaysia - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan - Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi

Edisi Tahun 2008

GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL

iv

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

LAN LLP LSF LxWxH MAMPU MATV M&E MIDA m. p. MS N/A OKT OKU PABX p&p PASKAL PC p. c. PDA PDRM PERKEP PGA PMP POL PU PVC RBS RHS RTV SBP sda SDF SMATV SPA TDC TMT TNB UBBL UPS uPVC VIP w.c

- Local Area Network - Lain-lain Pangkat (Tentera) - Light Strike Force - Panjang X Lebar X Tinggi (Length X Width X Height) - Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia - Master Antenna TV - Mekanikal dan Elektrik - Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (Malaysian Industrial Development Authority) - meter persegi - Piawaian Malaysia (Malaysian Standard) - Tidak berkaitan (Not Applicable) - Orang Kena Tuduh - Orang Kurang Upaya - Private Automatic Branch Exchange - Pembelajaran dan Pengajaran (Pendidikan) - Pasukan Khas Laut Tentera Laut DiRaja Malaysia - Police Class - personal computer - Cabutan Butiran Permulaan (Preliminary Detailed Abstract) - Polis DiRaja Malaysia - Persatuan Kebajikan Keluarga Polis - Pasukan Gerakan Am - Pam Minyak Petrol - Petrol Oil Lubricant - Polyurethane - Polyvinyl Chloride - Radio-based Station atau Radio Broadcasting System - Rectangular Hollow Sections - Radio Television - Sekolah Berasrama Penuh - seperti di atas - Secondary Distribution Frame - Satellite Master Antenna TV - Suruhanjaya Perkhidmaan Awam - Perbadanan Kemajuan Pelancongan (Tourist Development Corporation) - Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi - Tenaga Nasional Berhad - Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Uniform Building By-Laws) - Uninterrupted Power Supply - Unplasticised Polyvinyl Chloride - Orang Kenamaan (Very Important Person) - water closet

Edisi Tahun 2008

GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL

v

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jadual 1A-(i) Keluasan Bilik Pejabat TAJUK JADUAL M. JABATAN PERDANA MENTERI SENARAI JADUAL BIL.S 7 Jadual 1A-(ii) Keluasan Ruang Kerja (Working Space) Bagi Pegawai Yang Tidak Disediakan Bilik Keluasan Ruang Sokongan Di Dalam Pejabat 8 Jadual 1A-(iii) 8 Jadual 1A-(iv) Keluasan Ruang Sokongan/Guna Sama 9 Jadual 1B-(i) Norma Keluasan Ruang Lantai 15 Jadual 1B-(ii) Modul Bilik Darjah (BD) Dalam Sekolah 17 Jadual 1B-(iii) Ruang-Ruang Utama Dalam Sekolah 17 Jadual 1B-(iv) Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Sekolah Rendah 20 Jadual 1B-(v) Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Sekolah Menengah 23 Jadual 1B-(vi) Norma Keluasan Kasar Ruang Lantai Per Pelajar Bagi Sekolah Rendah Dan Menengah Norma Keluasan Ruang Lantai Bilik-Bilik Di Dalam Kompleks Sekolah Menengah / Rendah Keluasan Kasar Maksimum Ruang-Ruang Bagi SBP – (900 Pelajar/30 BD) Norma Keluasan Ruang Lantai SBP 26 Jadual 1B-(vii) 27 Jadual 1B-(viii) 29 Jadual 1B-(ix) 30 Jadual 1B-(x) Norma Keluasan Ruang Lantai Bengkel Per Pelajar/Pelatih 31 Jadual 1B-(xi) Norma Keluasan Ruang Lantai IPTA Mengikut Kursus 34 Jadual 1C-(i) Keluasan Ruang Lantai Kasar Bagi Jabatan-Jabatan Di Hospital Negeri Norma Keluasan Ruang Lantai Klinik Kesihatan 43 Jadual 1C-(i) 47 Jadual 1D-(i) Keluasan Kasar Maksimum Pondok Polis 54 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL vi .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jadual 1D-(ii) TAJUK JADUAL Keluasan Kasar Maksimum Balai Polis Bandar M.S 55 Jadual 1D-(iii) Keluasan Kasar Maksimum Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) 56 Jadual 1D-(iv) Keluasan Kasar Maksimum Ibu Pejabat Polis Kontinjen 59 Jadual 1D-(v) Keluasan Kasar Maksimum Bagi Batalion PGA 63 Jadual 1D-(vi) Keluasan Kasar Bagi Pangkalan Hadapan Polis Marin 64 Jadual 1D-(vii) Keluasan Ruang Bilik Pejabat Dan Ruang Kerja Piawai Bagi PDRM Keluasan Ruang Bilik Pejabat Dan Ruang Kerja Piawai Bagi ATM 66 Jadual 1D-(viii) 68 Jadual 1D-(ix) Keluasan Kasar Ruang Kompleks Penjara 75 Jadual 1D-(x) Keluasan Kasar Ruang Balai Bomba 2-Petak 79 Jadual 1D-(xi) Keluasan Kasar Ruang Balai Bomba 3-Petak 80 Jadual 1E-(i) Keluasan Kasar Maksima Ruang Lantai Dan Kemasan Kuarters 84 Jadual 1F-(i) Piawai Untuk Asrama 92 Jadual 1G-(i) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Negeri 97 Jadual 1G-(ii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Metropolitan 99 Jadual 1G-(iii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Wilayah 100 Jadual 1G-(iv) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Cawangan A 101 Jadual 1G-(v) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Cawangan B 102 Jadual 1G-(vi) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Pekan A 103 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL vii . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.

Karate 126 Jadual 1I-(xiii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . Jadual 1G-(vii) TAJUK JADUAL Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Pekan B M.S 104 Jadual 1G-(viii) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa A 105 Jadual 1G-(ix) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa B 105 Jadual 1G-(x) Jadual Keperluan Ruang Perpustakaan Desa C 106 Jadual 1I-(i) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola sepak 119 Jadual 1I-(vii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Angkat Berat 114 Jadual 1I-(ii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.Memanah 128 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL viii .Badminton 115 Jadual 1I-(iii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola Keranjang 117 Jadual 1I-(v) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Lawan Pedang 127 Jadual 1I-(xiv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Futsal 122 Jadual 1I-(ix) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Gimnastik 123 Jadual 1I-(x) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola Tampar 118 Jadual 1I-(vi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Bola Jaring 116 Jadual 1I-(iv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Judo 125 Jadual 1I-(xii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Boling Padang 121 Jadual 1I-(viii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Hoki 124 Jadual 1I-(xi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .

Sepak Takraw 134 Jadual 1I-(xx) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . Ibu Pejabat Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pejabat: Pejabat-pejabat Lain 161 Jadual 2A-(i) 165 Jadual 2A-(ii) 168 Jadual 2A-(iii) 171 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL ix .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jadual 1I-(xv) TAJUK JADUAL Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Tinju 139 Jadual 1I-(xxv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Tenpin Boling 137 Jadual 1I-(xxiii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Wushu 140 Jadual 1K-(i) Norma Ruang-ruang Mahkamah Tinggi 154 Jadual 1K-(ii) Norma Ruang-ruang Mahkamah Rendah 155 Jadual 1K-(iii) Norma Ruang-ruang Sokongan Mahkamah 156 Jadual 2-(i) Kategori Bangunan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I –Pejabat: Pusat Pentadbiran Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pejabat: Kementerian.Renang 133 Jadual 1I-(xix) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Skuasy 135 Jadual 1I-(xxi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Olahraga M.S 129 Jadual 1I-(xvi) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Tenis 138 Jadual 1I-(xxiv) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan . JABATAN PERDANA MENTERI BIL.Ping Pong Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan – Ragbi 131 Jadual 1I-(xvii) 132 Jadual 1I-(xviii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .Taekwondo 136 Jadual 1I-(xxii) Spesifikasi Gelanggang Dan Padang Permainan .

Institut Latihan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pendidikan: Universiti. Tadika Jadual 2A-(xix) Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Keselamatan: Ibu Pejabat Kontinjen Polis Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Keselamatan: Bangunan Polis Lain Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Keselamatan: Ibu Pejabat Bomba Negeri 211 213 Jadual 2A-(xx) 216 Jadual 2A-(xxi) 219 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL x .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Jadual 2A-(iv) TAJUK JADUAL Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pendidikan: Bangunan Pentadbiran Universiti. Institut Latihan Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Pendidikan: Asrama Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Pendidikan: Dewan Serbaguna Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Kesihatan: Wad DiRaja Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Kesihatan: Hospital. Asrama Jururawat Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Bangunan Lain: Masjid Negara/Wilayah/Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Bangunan Lain: Masjid Lain Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Surau Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori I – Bangunan Lain: Mahkamah Agong Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori II – Bangunan Lain: Mahkamah Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Mahkamah Daerah M.S 174 Jadual 2A-(v) 177 Jadual 2A-(vi) 180 Jadual 2A-(vii) 182 Jadual 2A-(viii) 184 Jadual 2A-(ix) 186 Jadual 2A-(x) 189 Jadual 2A-(xi) 192 Jadual 2A-(xii) 194 Jadual 2A-(xiii) 197 Jadual 2A-(xiv) 199 Jadual 2A-(xv) 201 Jadual 2A-(xvi) 205 Jadual 2A-(xvii) 208 Jadual 2A-(xviii) Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Bangunan Lain: Pusat Kegiatan Masyarakat. JABATAN PERDANA MENTERI BIL. Klinik Kesihatan Negeri Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Kesihatan: Klinik Kesihatan Daerah Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Kesihatan: Kediaman Pegawai.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BIL.S 222 Jadual 3-(i) 227 Jadual 3A-(i) Definisi Jenis Ruang Yang Digunapakai Dalam Garis Panduan JSK (Untuk Tujuan Penyamanan Udara) Ruang Khusus Yang Dibenarkan Untuk Penyamanan Udara Mengikut Kategori Kegunaan Bangunan Pemasangan Alat Penyaman Udara Dan Bilangan Mata Kuasa Untuk Alat Penyaman Udara Yang Dibenarkan Di Kuarters Kriteria Pemilihan Lif Untuk OKU 233 Jadual 3A-(ii) 236 Jadual 3A-(iii) 240 Jadual 3A-(iv) 243 Jadual 3B-(i) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas C 247 Jadual 3B-(ii) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas D 248 Jadual 3B-(iii) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas E 249 Jadual 3B-(iv) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas F 250 Jadual 3B-(v) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas G 251 Jadual 3B-(vi) Bilangan Dan Jenis Mata Elektrik Bagi Kuarters Kelas H 252 Jadual 4-(i) Norma Kerja Luar IBS Roadmap 2003 – 2010 263 Jadual 5-(i) 271 BIL. Jadual 2A-(xxii) TAJUK JADUAL Gred Kemasan Untuk Bangunan-Bangunan Kategori III – Keselamatan: Bangunan Bomba Lain Ruang-Ruang Perkhidmatan Dalaman M.S 229 Edisi Tahun 2008 GLOSARI AKRONIM DAN SENARAI JADUAL xi . Rajah 1 TAJUK RAJAH Prinsip-Prinsip Pengurusan Aset M.

.

c) untuk memberi penjelasan tentang kriteria dan piawaian umum dalam merekabentuk dilaksanakan bangunan dengan Kerajaan supaya kos ianya yang dirancang berkesan. 4 Tahun 2005. atau kerja-kerja pengubahsuaian kepada bangunan yang sedia ada atau bangunan swasta yang disewa yang nilai kerja ubahsuainya melebihi RM1. dan tanpa penggunaan menjejaskan keperluan-keperluan fungsinya . Garis Panduan ini menggantikan garis panduan terdahulu yang dikenali sebagai Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos (JKPK) Edisi Tahun 2005. b) sebagai panduan kepada semua agensi pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang mengendalikan projekprojek bangunan Kerajaan semasa membuat permohonan untuk mendapatkan kelulusan Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos – JSK (yang sebelum ini dikenali sebagai Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos . 2.JKPK) selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Am di atas.0 juta.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI... b) Garis Panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab yang menyentuh aspek-aspek berikut: Edisi Tahun 2008 PENDAHULUAN 1 .0 juta ke atas.(cost effective and functional). TUJUAN GARIS PANDUAN Tujuan Garis Panduan ini disediakan ialah: a) untuk menerangkan secara terperinci tentang kaedah pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil. SKOP a) Garis Panduan ini merangkumi bangunan Kerajaan sama ada projek bangunan baru yang bernilai RM5. JABATAN PERDANA MENTERI PENDAHULUAN 1.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

i.

garis panduan bagi merancang sesuatu bangunan Kerajaan dengan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai (floor space norms);

ii.

garis panduan penggunaan bahan binaan dan kemasan yang telah ditetapkan, berdasarkan kepada kategori bangunan mengikut kepentingan, fungsi dan implikasi kewangannya;

iii. iv. v. vi. vii.

garis panduan bagi keperluan kerja-kerja mekanikal dan elektrik; garis panduan berkaitan kecekapan penggunaan tenaga; garis panduan kerja-kerja luar bangunan (external works); garis panduan penggunaan IBS; dan garis panduan keperluan akses untuk OKU di dalam bangunan.

c)

Garis Panduan ini disediakan dengan mengambil kira jenis bangunan secara umum (generic) untuk memudahkan penggunaannya secara menyeluruh dan merangkumi apa juga jenis projek bangunan.

d)

Garis Panduan ini disediakan supaya ianya dapat saling digunapakai untuk satu kategori bangunan dengan kategori bangunan yang lain di dalam projek yang sama.

3.

PROSES KELULUSAN

a)

Sebelum merujuk kepada JSK untuk kelulusan seperti yang diperlukan oleh Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005, semua Agensi Pelaksana/ Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa skop keseluruhan projek telah dipersetujui/diluluskan secara dasarnya terlebih dahulu oleh pihak yang memberi kelulusan.

b)

Setiap Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun adalah bertanggungjawab melalui Bahagian/Unit Teknikal masing-masing atau melalui

juruperunding swasta yang dilantik, untuk merujuk kepada Garis Panduan ini dan memastikan maklumat/dokumen yang lengkap

dikemukakan kepada JSK seperti mana yang dinyatakan di dalam Surat Pekeliling Am tersebut.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

2

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

c)

Garis Panduan ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan atau kelulusan JSK kerana ia hanyalah merupakan panduan asas bagi agensi pelaksana di dalam proses merancang projek-projek bangunan.

d)

Keputusan berkaitan kelulusan/penolakan saiz ruang, penggunaan kemasan dan lain-lain keputusan berkaitan yang dikeluarkan oleh JSK adalah muktamad.

e)

Semua

permohonan

hendaklah

dikemukakan

dengan

mematuhi

prosedur yang telah ditetapkan di dalam Surat Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2005 kepada:

Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos, Seksyen Standard dan Kos, Aras 5 Blok B6, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya.

4.

PEMATUHAN

b)

Semua

agensi

pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan

Berkanun

hendaklah memastikan reka bentuk bangunan mematuhi kehendak AktaAkta, Undang-Undang Kecil, Pekeliling-Pekeliling, piawaian, kod-kod amalan dan dasar-dasar Kerajaan yang sedang berkuatkuasa.

c)

Memandangkan kecekapan penggunaan tenaga di dalam bangunan telah menjadi satu aspek yang penting pada masa ini, semua pereka bentuk yang terlibat di dalam sesebuah projek bangunan Kerajaan mestilah mengamalkan pendekatan ‘kecekapan penggunaan tenaga’ di dalam reka bentuk mereka.

d)

Selain dari itu, Kerajaan juga telah menetapkan supaya bangunanbangunan dirancang dan dibina menggunakan teknologi pembinaan yang moden seperti IBS di samping menyediakan kelengkapan dan

kemudahan yang mesra pengguna; terutamanya pengguna-pengguna dari golongan OKU.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

3

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

e)

Sebuah bangunan yang efisyen dengan kos pembinaan dan kos penyenggaraan yang berkesan boleh dicapai melalui usaha dan koordinasi kerja yang mantap antara semua perekabentuk (designers) daripada peringkat awal sehingga bangunan tersebut siap.

f)

Selain daripada mengambil kira keberkesanan kos perancangan dan pembinaan, bangunan Kerajaan juga perlu dilaksanakan dengan menitikberatkan aspek keberkesanan kos operasi dan penyenggaraan selepas penyiapannya.

g)

Urus Setia JSK akan melaksanakan audit terhadap projek-projek yang sedang atau telah siap dilaksanakan bagi memastikan

Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun mematuhi Garis Panduan ini.

5.

CAPAIAN

a)

Garis Panduan ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut keadaan ekonomi negara, keperluan semasa, perubahan teknologi binaan ataupun dasar Kerajaan.

b)

Apa-apa pindaan atau penambahan kepada Garis Panduan ini akan diterbitkan melalui laman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan salinannya diedarkan kepada semua

Kementerian/Jabatan.

c)

Garis Panduan ini boleh dirujuk secara on-line menerusi laman web Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri di www.epu.gov.my.

Urus Setia Jawatankuasa Standard dan Kos, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya.

5hb. November 2008.

Edisi Tahun 2008

PENDAHULUAN

4

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG BANGUNAN
1. PENGENALAN

a)

Garis panduan ini bertujuan untuk merancang sesuatu bangunan Kerajaan berdasarkan kepada norma keluasan ruang lantai. Ia merupakan unit keluasan keseluruhan ruang bagi muatan yang dirancang untuk memenuhi keperluan fungsi sesuatu bangunan.

b)

Norma keluasan ruang lantai ini ialah keluasan kasar semua ruang yang terlibat di dalam memenuhi fungsi bangunan tersebut. Norma keluasan setiap jenis bangunan di dalam Garis Panduan ini adalah seperti mana yang dihuraikan di Bahagian A hingga Bahagian K.

c).

Ruang sirkulasi/peredaran (circulation area) hendaklah dirancang supaya tidak melebihi 25% jumlah ruang kerja dan ruang sokongan, manakala ruang servis pula tidak melebihi 10% daripada jumlah tersebut.

d)

Penentuan norma keluasan ruang lantai merupakan satu cara yang berkesan bagi mengawal saiz keseluruhan bangunan supaya siling peruntukan (budget ceiling) bagi sesuatu projek pembangunan dapat ditentukan.

2.

JENIS BANGUNAN

a)

Untuk memudahkan rujukan ketika menentukan norma keluasan ruang, Bab ini telah dibahagikan kepada sebelas bahagian berikut: Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: Bahagian D: Bahagian E: Bahagian F: Pejabat; Pendidikan; Kesihatan; Keselamatan; Kuarters; Asrama;

Bahagian G: Perpustakaan;

Edisi Tahun 2008

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG

5

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

Bahagian H: Bahagian I: Bahagian J: Bahagian K:

Masjid; Kemudahan Sukan; Kedutaan; dan Mahkamah.

b)

Rujukan kepada mana-mana bahagian lain yang berkaitan di dalam Garis Panduan ini boleh dibuat sekiranya terdapat keperluan untuk merekabentuk berbagai jenis bangunan di dalam satu projek yang sama.

Edisi Tahun 2008

BAB 1 – GARIS PANDUAN KELUASAN RUANG

6

BANGUNAN PEJABAT A2 .PEJABAT MENTERI.BAHAGIAN A PEJABAT A1 . TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA A3 .AUDITORIUM/DEWAN BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN SERBA GUNA .

3. Gred 53 – 54 iv. BANGUNAN PEJABAT Konsep Pelan Pejabat Terbuka hendaklah diamalkan mengikut Surat Pekeliling Am Bil. Ketua-ketua atau Timbalan-timbalan Ketua Jabatan dalam Gred 41 – 46 18.0 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .) 42. Jumlah kakitangan yang diambil kira ialah jumlah kesemua kakitangan sedia ada (dari Gred 1 hingga JUSA „A‟.0 36.00 m.BANGUNAN PEJABAT 7 . Jawatan Utama (JUSA) “A” ii. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Gred 47 – 52 v. Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik 15.0 vi.Mengikut gred jawatan seperti Jadual-jadual di bawah: JADUAL 1A-(i): KELUASAN BILIK PEJABAT TINGKATAN TERTINGGI LUAS BILIK (m. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A11.0 28. Norma keluasan kasar ruang lantai (gross floor area) bagi semua pejabat Kerajaan telah ditetapkan sebanyak 25.0 i. mengikut Skim Saraan Malaysia -SSM) yang memerlukan ruang kerja. 4. Jawatan Utama (JUSA) “B” dan “C” iii. p. Norma keluasan ruang lantai adalah terbahagi seperti berikut: a) Ruang kerja kakitangan .0 36. untuk seorang kakitangan dengan mengambil kira komponen di Perenggan 4(a) hingga 4(e) di bawah.14 Tahun 1982. 2. Jumlah ini juga termasuk unjuran maksimum pertambahan kakitangan sebanyak 25% (untuk 5 tahun ke hadapan).

0 m.0 i.c.6 m.0 4. 1. p. (dengan sirkulasi) 10. 20. Gred 11 – 16 v.0 m. Gred 41 – 46 Gred 36 – 40 iii. (untuk muatan 6 orang) 20. p. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1A-(ii): KELUASAN RUANG KERJA (WORKING SPACE) BAGI PEGAWAI YANG TIDAK DISEDIAKAN BILIK TINGKATAN TERTINGGI LUAS RUANG (m. ii.) 14. p./ kakitangan 1. p.0 5. p. Gred 17 – 35 iv./ kakitangan 15. Bilik Rehat/Pantry Bilik Fail ¹ Bilik Komputer Bilik Kebal Stor-stor ² Ruang Tetamu/Menunggu Norma ini terpakai juga bagi ruang-ruang yang namanya berbeza tetapi mempunyai fungsi yang hampir sama dengan ruang yang tersenarai. Gred 1 – 10 b) Ruang-ruang sokongan di dalam ruang pejabat yang dibenarkan mengikut keperluan adalah seperti berikut:- JADUAL 1A-(iii): KELUASAN RUANG SOKONGAN DI DALAM PEJABAT Jenis Ruang Keluasan ruang Bilik Mesyuarat Bilik Perbincangan 1.0 9.9 m./p.0 m. 30.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.9 m. p.BANGUNAN PEJABAT 8 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .0 m. p. p.0 3. p.0 m.

e) Ruang-ruang legar luar seperti: . p./bilik 3.Lobi dan Ruang Masuk Utama. teres. Keluasan ruang perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik tidak boleh melebihi 10 peratus daripada jumlah keluasan ruang di Perenggan 4(a). d) Ruang-ruang perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik seperti Jadual 3A-(i) di dalam BAB 3 GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 m. (muatan 20 orang) 100. p. . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . p./orang 1. Garis Panduan Reka Bentuk Bilik Air Awam yang dikeluarkan oleh JKR perlu dipatuhi. . Lobi Lif.0 m.9 m.Laluan-laluan luar. (muatan 50 orang) 18. p. p.50 m. dan .Tangga.5 – 4.Ruang/dan Kaunter Penyambut Tetamu/Pas Keselamatan.9 m. JABATAN PERDANA MENTERI c) Ruang sokongan/gunasama yang merangkumi ruang-ruang berikut: JADUAL 1A-(iv): KELUASAN RUANG SOKONGAN/GUNA SAMA Jenis Ruang Keluasan ruang Bilik Seminar/Persidangan atau yang bersamaan Bilik Sumber/Bilik Bacaan atau yang bersamaan 1. .BANGUNAN PEJABAT 9 . p./orang atau 10% jumlah kakitangan 36.0 m.Lain-lain ruang sepertinya.Foyer/Galeri.Langkan (balcony). ./ unit (termasuk ruang BBT/urinal) Bilik Rekreasi atau yang bersamaan Kafeteria (termasuk ruang persediaan/dapur) Bilik Sembahyang (termasuk ruang wuduk) Tandas: (bilangan unit ialah 5% daripada jumlah pekerja/pengguna). . (b) dan (c) di atas.

² Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .BANGUNAN PEJABAT 10 . Jabatan Perkhidmatan Awam. Penyediaan tempat letak kereta terbuka di luar bangunan adalah dibenarkan mengikut garis panduan penyediaan tempat letak kereta. (c). (d) dan (e) akan berubah. Jabatan Pengangkutan Jalan dan lain-lain. ____________________________________________________________________ Nota: ¹ Tidak termasuk pejabat-pejabat yang berurusan dengan penyimpanan fail dan rekod orang awam seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sekiranya disediakan. tertakluk kepada keadaan di bawah: a) Fungsi Jabatan yang dirancang sebagai jabatan yang banyak berurusan dengan orang ramai contohnya. mesin dan lain-lain. bilangan tingkat. Jabatan Imigresen. Stor untuk kegunaan biasa sahaja yang tidak melibatkan fungsi khusus seperti menyimpan barang-barang tahanan. Arkib. kemudahan tempat letak kereta di bawah paras tanah perlulah mematuhi peraturan-peraturan dan garis panduan seperti Garis Panduan Reka Bentuk Parkiran Kalis Banjir Di Aras Bawah Tanah yang dikeluarkan oleh JKR dan lain-lain peraturan keselamatan yang sedang berkuatkuasa. (b) dan (c) di atas. 6. Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk penjawat awam Gred JUSA “B” ke atas dan Setiausaha Parlimen Kementerian yang setaraf dengannya. peralatan. Bangunan-bangunan Kerajaan tidak dibenar mengadakan ruang tempat letak kereta di dalam bangunan atau di bawah paras tanah (basement) kecuali dengan kelulusan JSK dan akan dikira berasingan. Ruang-ruang b) Bentuk dan keadaan bangunan seperti saiz. JABATAN PERDANA MENTERI Jumlah keluasan ruang-ruang ini hendaklah tidak melebihi 25 peratus jumlah keluasan ruang di Perenggan 4(a). 8. 7. manakala ruang-ruang sokongan di dalam dan di luar pejabat seperti yang dinyatakan di Perenggan 4(b). Perlu diambil perhatian bahawa ruang kerja kakitangan adalah tetap (fixed). Jabatan Pengangkutan Jalan. sokongannya adalah lebih besar mengikut keperluan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. (Sila rujuk BAB 5: – PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA). 5. Mahkamah dan sebagainya. bahan bukti atau barang rampasan yang besar seperti kenderaan. Jabatan Pendaftaran. keperluan keselamatan dan lain-lain.

Suit Timbalan Menteri a) b) c) d) Bilik Pejabat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Kanan Bilik Setiausaha Sulit 48. 40. 2.00 m.BANGUNAN PEJABAT 11 . p.00 m.00 m. Suit Setiausaha Parlimen a) b) Bilik Pejabat Bilik Setiausaha Sulit 42. 12. p.00 m. Setiausaha Politik - 24. p. p. p. p. p. - 60.00 m. p. p.00 m.00 m. p.00 m. 7. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A2- PEJABAT MENTERI. 18. p. 12.00 m. p. - 202. TIMBALAN MENTERI DAN KAKITANGAN DI BAWAHNYA 1. 102.00 m.00 m. 18. Setiausaha Akhbar - 15. 18. 5. p. p. Suit ( suite ) Menteri a) b) c) d) e) f) g) Bilik Pejabat Bilik Menunggu Bilik Mesyuarat Bilik Tandas/Salin Bilik Setiausaha Sulit Kanan Bilik Setiausaha Sulit Bilik Pembantu Khas 72. Pelayan Pejabat (dua orang) - 12. 4. p. p.00 m. p. - 102. Pembantu Khas - 15. p. 24.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 202.00 m.00 m. 18. 18.00 m. 24.00 m. p. p. 6.00 m.00 m. p. p.00 m.00 m.00 m. 60. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . 3.00 m.00 m. p.

00 m.60 m. p.60 m.00 m. 12. p. Purata ruang pejabat Menteri. p. 9.00 m. 30.00 m. - 92. untuk setiap kakitangan. Timbalan Menteri dan kakitangan lain adalah sebanyak 48. Jumlah 522. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A .BANGUNAN PEJABAT 12 . p. Ruang Legar Luar (30%) Jumlah Besar Katakan 156. 92. p. 678. 30.00 m. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. 679.5 m. p. JABATAN PERDANA MENTERI 8.00 m. p. a) b) c) d) Kaunter Penyambut Tetamu Bilik Mesyuarat Ruang Menunggu Bilik Minuman 20.00 m. Ruang sokongan pusat yang digunakan oleh semua pihak.00 m. p. p.

Tempat duduk yang digunakan di dalam bangunan-bangunan ini boleh disediakan daripada jenis tetap (fixed) atau sementara (moveable) bergantung kepada perancangan ruang. Dewan serba guna pula mempunyai fungsi yang sama tetapi saiz yang lebih kecil. bilik alat-alat teknikal dan lain-lain bergantung kepada fungsi auditorium/dewan. Ruang sokongan pula terdiri daripada ruang-ruang seperti stor. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A3- AUDITORIUM/DEWAN BESAR/PUSAT SIVIK/DEWAN SERBA GUNA 1. 4. dimmer. dan Ruang legar. audio. bilik penyenggaraan. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . bilik wartawan. pusat sivik atau dewan serba guna dibezakan mengikut reka bentuk. 3. 2. kemudahan yang terdapat di dalamnya serta lokasi di mana ia dibina. dewan besar. kapasiti muatan orang. pusat sivik atau dewan serba guna adalah berdasarkan kepada jumlah tempat duduk yang dirancang dan terbahagi kepada ruang-ruang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Ruang tempat duduk. Keperluan dan saiz ruang-ruang sokongan ini perlu mengikut fungsi bangunan tersebut. production room. Ruang perkhidmatan mekanikal dan elektrik. tempat duduk tetap serta kemudahan sistem pandang dengar yang khusus manakala dewan besar dan pusat sivik lazimnya menyediakan sebuah ruang besar yang digunakan untuk pelbagai fungsi mengikut keperluan. Ruang sokongan. dewan besar.BANGUNAN PEJABAT 13 . public address. bilik persalinan. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium. pentas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. jenis penggunaan. Auditorium. Penentuan saiz dan kemudahan di dalam dewan serba guna boleh dirujuk di BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN. bilik lampu. Ruang bilik air. bilik pengacara. Auditorium biasanya mempunyai reka bentuk khas seperti lantai bertingkat.

45 . manakala norma maksimum 2./tempat duduk 0./tempat duduk3 ___________________________________________________________________ Nota: 3 Norma 1.80 .70 m.35 m. p.0. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN A . p.35 m. JABATAN PERDANA MENTERI 5./tempat duduk 0. (Untuk maklumat Kategori Bangunan./tempat duduk adalah bagi bangunan-bangunan di bawah Kategori I.15 m. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./tempat duduk Jumlah 1. p.2.0. p.45 ./tempat duduk. p.35 m.10 . p.75 m. p./tempat duduk 0.10 .0.80 .60 m. Norma keluasan ruang lantai bagi auditorium/dewan besar/pusat sivik/dewan serba guna adalah sebanyak 1./tempat duduk dan ke atas adalah bagi projek-projek di bawah Kategori II dan III.0.2. sila rujuk BAB 2: GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BANGUNAN).BANGUNAN PEJABAT 14 ./tempat duduk 0. p. Butirannya adalah seperti di bawah: a) b) c) d) e) Ruang tempat duduk Ruang Sokongan Ruang Legar Bilik Air Ruang Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrik - 0.15 m.80 m.

BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA . SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH B3 .PRA SEKOLAH.BAHAGIAN B PENDIDIKAN B1 .SEKOLAH BERASRAMA PENUH B4 .BENGKEL B5 .GARIS PANDUAN KELUASAN BANGUNAN PENDIDIKAN B2 .

b) Bangunan-bangunan pendidikan adalah dalam bentuk kompleks di mana terdapat gabungan beberapa buah bangunan yang berlainan fungsi di dalam satu tapak.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./pelajar) 10.80 (tanpa Pra Sekolah) 10.50 8. 4.Sekolah NORMA KELUASAN (m.43 . bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan 32. Garis panduan ini mengawal kesinambungan reka bentuk bangunan-bangunan pendidikan agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Pra-Sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia) CATATAN SR 6 & 12 BD – 1 BD Pra. JADUAL 1B-(i): NORMA KELUASAN RUANG LANTAI JENIS BANGUNAN 1. KEPERLUAN UMUM REKA BENTUK a) Bangunan-bangunan Pendidikan dirancang dan direka bentuk berpandukan kepada Dasar Pendidikan Negara.74 – 18.09 35. 7. c) Bangunan-bangunan Pendidikan (kecuali IPTA) terbahagi mengikut Jadual 1B-(i).18 2.35 7. SR 30 & 36 BD – 3 BD Pra.60 7.21. 5. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B1- GARIS PANDUAN KELUASAN BANGUNAN PENDIDIKAN 1. Sekolah Rendah (SR) Sekolah Menengah (SM) Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Sekolah Pendidikan Khas Kolej Matrikulasi Institut Pendidikan Guru (IPG) Institut Latihan Perindustrian 6 – 36 BD 12 – 42 BD 35BD 30 BD 6.45 40. 8.Sekolah. SR 18 & 24 BD – 2 BD Pra. p.Sekolah.PENDIDIKAN 15 Edisi Tahun 2008 . Kompleks ini akan berpandukan kepada norma-norma yang ditentukan di dalam garis panduan ini. 3. 9.93 bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan BAB 1: BAHAGIAN B .

PENDIDIKAN 16 . (Sila rujuk Jadual 1F./pelajar) bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan bergantung kepada jenis kursus yang ditawarkan d) Norma keluasan asrama adalah bergantung kepada jenis asrama sama ada sistem dormitori. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . dua orang sebilik atau satu orang sebilik. f) Norma keluasan bagi berbagai jenis bengkel adalah seperti di BAHAGIAN B4. g) Keperluan reka bentuk dan norma keluasan bagi IPTA adalah seperti di BAHAGIAN B5. e) Kedudukan bangunan-bangunan dengan kemudahan-kemudahan pusat adalah disyorkan berhampiran di antara satu sama lain supaya jaraknya adalah di dalam jangkaan berjalan kaki.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.PIAWAI UNTUK ASRAMA). JABATAN PERDANA MENTERI JENIS BANGUNAN 10. 11.(i): . p. Politeknik Institut Latihan/Pusat Latihan CATATAN NORMA KELUASAN (m.

Bilik Pengurusan Peperiksaan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B2- PRA SEKOLAH. Pusat Sumber. Kedai Koperasi. Pusat Sumber. Pejabat Ketua Bidang. JADUAL 1B-(ii): MODUL BILIK DARJAH (BD) DALAM SEKOLAH Pra Sekolah Sekolah Rendah 1 BD 1 BD 2 BD 2 BD 3 BD 3 BD N/A N/A 42 BD 6 BD 12 BD 18 BD 24 BD 30 BD 36 BD 12 BD 18 BD 24 BD 30 BD 36 BD Sekolah Menengah N/A Bilangan BD bagi Pra Sekolah adalah bergantung kepada modul BD Sekolah Rendah yang akan dibina. Bilik Pengawas. manakala ruang pilihan dibina mengikut keperluan sekolah atau kawasan setempat. Bilik Mesyuarat Utama. Kedai Buku.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah dibahagikan mengikut modul Bilik Darjah (BD) seperti Jadual 1B-(ii). Bilik Bimbingan dan Kaunseling. Pejabat Guru. Bilik Pengawas. c) Ruang utama adalah piawai untuk semua sekolah. Pejabat Guru. Keperluan ruang utama dan ruang pilihan bagi Sekolah Rendah dan Menengah adalah seperti Jadual 1B-(iii). SEKOLAH RENDAH Pentadbiran Pejabat Pengetua.PENDIDIKAN 17 . Bilik Pengurusan Peperiksaan. Bilik Keselamatan. KEPERLUAN AM a) Reka bentuk bangunan Pra Sekolah. JADUAL 1B-(iii): RUANG-RUANG UTAMA DALAM SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH Pentadbiran Pejabat Pengetua. Bilik Keselamatan. SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH 1. Bilik Kesihatan/Pergigian. RUANG Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . b) Pembinaan bangunan Pra Sekolah. Bilik Kesihatan/Pergigian. Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah di dalam Garis Panduan ini adalah berasaskan kepada sukatan pelajaran KBSR dan KBSM. Bilik Bimbingan dan Kaunseling. Bilik Mesyuarat Utama. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Ruang Serba guna. Kantin Akademik Bilik Darjah. Bilik “Self Access Learning (SAL)” Kemudahan Lain Bilik Persalinan. Bilik Kemahiran Hidup. Bilik “Self Access Learning . Bilik Komputer. JABATAN PERDANA MENTERI Akademik Bilik Darjah. Surau (ruang sembahyang & j-QAF). Disleksia d) Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. Bilik Pendidikan Seni. Masalah Pendengaran. Makmal Komputer. Bengkel Teknologi Kejuruteraan. Kantin Kemudahan Lain Dewan Sekolah. Masalah Pendengaran.50 m. Surau. Sekolah-sekolah bagi kategori highrise adalah dikecualikan. Masalah Penglihatan. ii. Makmal Sains Integrasi. Bilik Pengurusan Sukan. Bengkel Ekonomi Rumah tangga. Bilik Lukisan Kejuruteraan. Bengkel Kemahiran Hidup. Tandas. p. Surau. Makmal Kimia. Ruang Serba guna.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bilik Suis Elektrik. iv./unit. Bilik Sains. iii. Bilik Operasi Buku Teks. Bengkel Pertanian. Bilik Muzik. Bilik Gerakan Kokurikulum.(SAL)” RUANG Kemudahan Lain Bilik Persalinan. Bilik Matematik. Makmal Sains Sukan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. e) Kemudahan-kemudahan pusat yang berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut : i. Dewan Serba Guna. Bilik Kebal Akademik Bengkel Matapelajaran Vokasional.PENDIDIKAN 18 . Norma keluasan kasar unit tandas (termasuk ruang BBT dan urinal) ialah 3. dan Pra sekolah f) Kemudahan tandas yang disediakan bagi Sekolah Rendah dan Menengah adalah di dalam nisbah 1 unit untuk 20 orang pelajar. Masalah Penglihatan. Makmal Bahasa.50 – 4. Bilik Muzik. Bilik Operasi Buku Teks. Bilik Sejarah dan Geografi. Disleksia Kemudahan Lain Dewan Sekolah. Stor Am. Bilik Gerakan Kokurikulum. Garis Panduan Reka Bentuk Bilik Air Awam yang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Bilik Kebal RUANG PILIHAN Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Bilik Suis Elektrik. Bilik Pendidikan Seni. Stor Am. Bilik Kelas Pemulihan. Kantin. Bilik Peralatan Sukan. Studio Rekacipta. Tandas.

(Sila rujuk Jadual 1F-(i): . JABATAN PERDANA MENTERI dikeluarkan oleh JKR perlu dipatuhi di dalam mereka bentuk kemudahan ini.PIAWAI UNTUK ASRAMA). 2. h) Kemudahan-kemudahan berikut tidak dibenarkan:i. k) Keluasan tapak projek yang diperlukan untuk sekolah menengah ialah di antara 8 – 12 ekar manakala sekolah rendah ialah di antara 6 – 8 ekar. sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat. manakala norma keluasan ruang lantai mengikut bilangan pelajar adalah seperti di Jadual 1B-(vi): Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . Jika sebuah surau berasingan telah disediakan. Dewan Kuliah.PENDIDIKAN 19 . Auditorium/Dewan Besar. dan ii. g) Pembinaan Dewan Serba Guna hanya dibenarkan di dalam keadaan berikut: i. Dewan yang diguna sama oleh Sekolah Rendah dan Menengah yang dibina secara kompleks (di dalam satu kawasan).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iv. maka ruang bilik sembahyang di asrama tidak lagi dibenarkan. Theaterette. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH Norma ruang-ruang di dalam Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah adalah seperti Jadual 1B-(iv) dan Jadual 1B -(v). j) Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau yang berasingan disediakan. ii. bagi sekolah rendah dan menengah yang mempunyai 24 BD ke atas. iii. dan Tandas VIP i) Bagi kemudahan asrama Sekolah Menengah dan Rendah.

00 150.65 1 67. p.00 66 58 1 1 1 1 1 22.) Kap. 36 BD Unit Luas (m.50 18.25 51.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 22.00 11.25 51. p.25 55 48 1 1 1 1 1 22.50 1 67. wuduk dan j-QAF) 1 1 11 1 1 17 1 22.50 45.PENDIDIKAN 20 .11 1.12 1.00 11.00 90.50 11.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH 6 BD Perkara Kap.50 45.9 1.25 40.50 1 1 1 67.00 22.75 67.13 PENTADBIRAN Bilik Guru Besar Bilik Penolong Kanan Bilik Guru Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Pengurusan Peperiksaan (ruang kerja) Pusat Sumber (ruang buku/ bacaan) Bilik Pergigian Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Bimbingan dan Kaunseling Kedai Buku Bilik Pengawas Bilik Keselamatan AKADEMIK Bilik Darjah Surau (ruang solat.50 18.50 250 1 1 1 337.7 1.) Kap.60 46 42 1 1 1 1 1 22.00 11.00 135.00 33. Unit Luas (m.00 74.50 18.25 40.50 1 67.50 33.00 1 1 1 67.4 1.00 30 24 1 1620.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .00 22.00 1 1 1 67.25 36 30 1 1 1 1 1 22.00 247.1 1.50 30 30 1 2025.) 1 1.00 202.50 56.) Kap.3 1.65 1 50. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B –(iv): .00 348. 18 BD Unit Luas (m.5 1.50 18.00 1 1 1 67.50 160 1 1 1 247.50 33.2 30 6 1 405.00 67.00 105.25 11.50 11. 12 BD Unit Luas (m.75 67. p.50 45.1 2.50 22.25 40.00 30 18 1 1215.25 11.75 67.25 11.25 11. 30 BD Unit Luas (m.50 22.75 57.00 180.00 28 25 1 1 1 1 1 22. 24 BD Unit Luas (m.25 0.) Kap.6 1.10 1.00 108 1 1 1 170.50 33.50 45.00 202.60 1 39.50 2 2. p.00 45.50 18.2 1.) Kap.00 202.75 1 1 1 45.00 135.25 11.00 135.50 28.50 50 1 1 1 80. p.50 210 1 1 1 315.50 45.50 1 1 1 67.8 1.40 1 50.00 292.00 11. p.75 320 1 1 1 495.50 30 36 1 2430.00 30 12 1 810.50 18.25 11.

00 504..00 504.samb/.50 Kap.3 2.00 112.50 Kap.00 45.50 45.80 67.2 3.PENDIDIKAN 21 .00 180.00 45.75 67.00 270.50 270.6 3.00 78.00 112.00 1 1 1 1 1 1 1 45.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 67.50 67.50 67.00 67.50 180.) 67.00 67.00 180.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 67.50 180.4 Bilik Kelas Pemulihan Bilik Pendidikan Seni (ruang seni lukis) Bilik Sains (ruang p & p) Bilik Kemahiran Hidup (ruang p & p) Bilik Muzik (ruang p & p) Bilik Komputer (ruang p & p) Bilik 'Self Access Learning' (SAL) Kap.50 67.50 90.50 78.50 Kap.00 112.50 90.00 180.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . p.00 216. 15 30 30 30 30 30 30 30 BD Unit 1 1 3 1 1 2 1 Luas (m. p.3 3.50 270.9 3 3. p.50 Kap.00 78.5 2.50 270.80 67.) 67.4 3.50 180. p.8 2. 15 30 30 30 30 30 30 18 BD Unit 1 1 2 1 1 1 1 Luas (m.50 2.80 67.00 270.00 112.) 67.00 67.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH .50 67.50 90.80 67.5 3.50 22. 15 30 30 30 30 30 30 12 BD Unit 1 1 1 1 1 1 1 Luas (m.50 90.50 45.00 90.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 1 1 1 1 1 1 1 45.7 KEMUDAHANKEMUDAHAN LAIN Bilik Persalinan Murid (L) Bilik Persalinan Murid (P) Bilik Pengurusan Sukan Bilik Gerakan Ko-Kurikulum Bilik Operasi Buku Teks Ruang Serba guna Kantin 1 1 1 1 1 1 1 22.50 45. 6BD Perkara 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B –(iv): .80 67.00 270.00 67.00 78.00 504.1 3. 15 30 30 30 30 30 30 24 BD Unit 1 1 2 1 1 2 1 Luas (m.00 78.00 112..00 45.00 409. p.) 67.00 409.00 78. 15 30 30 30 30 30 30 36 BD Unit 1 1 3 1 1 2 1 Luas (m.7 2.) 67.6 2.00 67.50 90.50 67.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 67.00 45.50 67.50 90.) 67.00 112.00 270.50 90.50 90.50 67. 15 30 30 30 30 30 30 Unit 1 1 1 1 1 1 1 Luas (m.00 45.50 Kap. p.50 67.50 90.

75 11.(iv): . 24 BD Unit Luas (m.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH RENDAH.75 11.25 1 1 1 22. p. 36 BD Unit Luas (m.88 33. p.50 78.50 1 1 1 16.) Kap.2 - - - - - - - - - - 1 - 738. p.25 1 1 1 22.2 4.00 50.00 50.88 33. 18 BD Unit Luas (m.00 5 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 1 1 738. p.80 - 1 1 738.80 67.PENDIDIKAN 22 . Unit Luas (m.3 4.50 11.00 50. 30 BD Unit Luas (m.4 4.) Kap. 6BD Perkara Kap.50 25 3 202.25 1 1 1 22.50 11.) Kap. p..) Kap.1 4.80 67.00 25 2 135.50 25 1 67. p.00 50.1 5.50 67.) 4 4.75 11.samb/.5 PRASEKOLAH Ruang Aktiviti Pembelajaran (p & p) Ruang Penyediaan Makanan dan Dapur Ruang Makan Ruang Wuduk Umum Ruang Permainan Terbuka Berbumbung RUANG OPSYEN Dewan Sekolah Bilik Kebal 25 1 67.) Kap.. 12 BD Unit Luas (m.75 11. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B.25 1 1 1 22.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .50 78.25 1 1 1 16.00 50.00 25 3 202.50 25 2 135.25 50.50 67.

25 11.00 94.50 290.00 11. p.00 50.00 202.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.2 PENTADBIRAN Bilik Pengetua Bilik Penolong Kanan Bilik Ketua Bidang Bilik Guru Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Penguru-san Peperiksaan (ruang kerja) Pusat Sumber (ruang buku/ bacaan) Bilik Pergigian Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Bimbingan dan Kaunseling Kedai Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan AKADEMIK Bilik Darjah Surau (ruang solat dan wuduk) 1 1 21 1 1 1 29 1 1 28.1 2.7 1.8 1.5 1.75 67. 42 BD Unit Luas (m.4 1.00 11.00 67.25 39.50 30 270 30 1 2025.1 1.50 33.6 1. p.75 45.00 123.00 67.00 160 1 1 1 1 1 1 1 247.00 45.75 30 160 18 1 1215.50 110 1 1 1 1 1 1 1 168.50 11. p.00 13. p.40 38 30 1 1 1 1 1 1 1 28.75 67.50 45.00 18.50 80 66 1 1 1 1 1 1 1 28.25 11.00 63.50 33.) Kap.25 11.10 1.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH 12 BD Perkara Kap.75 11.11 1.) 1 1.25 40.25 51.25 11.00 45.3 1. p.50 67.00 112.25 11.25 51.50 360.25 63.00 13.00 306.00 56.) Kap.50 45.25 58 48 1 1 1 1 1 1 1 28.00 128.) Kap.50 247.75 45.00 67.50 67.50 45.00 56.) Kap.00 45.65 50 42 1 1 1 1 1 1 1 28.00 13.00 13.50 30 108 12 1 810.00 18.00 80.25 63.00 261.50 56.50 56.00 30 350 42 1 2835.2 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B -(v): .00 67.50 270 1 1 1 1 1 1 1 405.50 180.00 210 1 1 1 1 1 1 1 315. 30 BD Unit Luas (m. Unit Luas (m.00 30 320 36 1 2430.50 67. 36 BD Unit Luas (m.00 45.00 11.50 30 210 24 1 1620.00 45.50 70 60 1 1 1 1 1 1 1 28.00 18.PENDIDIKAN 23 .25 67.00 67.00 11.25 11.00 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . p.50 126.00 351.50 396.9 1.50 320 1 1 1 1 1 1 1 495.00 157.00 18.50 370 1 1 1 1 1 1 1 560.00 18. 18 BD Unit Luas (m.13 2 2.75 67.12 1.00 13.) Kap.25 67.25 51.00 18. 24 BD Unit Luas (m.00 13.

p.00 67. 18 BD Unit 1 1 Luas (m.2 2.00 30 Kap. 36 BD Unit 1 1 Luas (m.50 142.50 399.6 2.50 142. p.3 2.00 67.00 285.50 1 67.5 2.00 285.50 67.00 30 Kap.13 Bilik Sejarah dan Geografi Bilik Pendidikan Seni (ruang seni 30 lukis) Bengkel Kemahiran Hidup 30 (ruang p & p) Bengkel Ekonomi Rumah Tangga Bilik Muzik (ruang 30 p & p) Makmal Komputer 30 (ruang p & p) Makmal Kimia 30 (ruang p & p) Makmal Sains Integrasi Makmal Sains 30 (ruang p & p) Makmal Fizik 30 Makmal Biologi 30 Bilik Matematik 30 (ruang p & p) Makmal Bahasa 30 (ruang p & p) Bilik Self Access Learning (ruang p & p) 1 1 1 1 1 370.00 285. p.50 342.4 Kap.50 114.50 1 67.3 2.50 30 1 1 370.50 85. 24 BD Unit 1 1 Luas (m.50 67.50 142. p.50 1 67.50 1 67.12 2.00 285.) 67. 42 BD Unit 1 1 Luas (m.10.50 85.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.00 2.00 142.00 30 1 1 370. 12BD Perkara 2.50 399.10.50 85.PENDIDIKAN 24 .50 30 1 1 370.00 142.50 142.8 2.50 399.) 67.50 399.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.50 228.50 30 30 30 30 30 3 2 2 1 1 427.) 67.50 85.50 285.50 114. 30 BD Unit 1 1 Luas (m.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH .10 67.10 67.50 114.50 114.50 85.) 67.) 67.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 142. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B -(v): .50 67.50 114.50 142.00 30 30 30 1 1 1 30 30 30 1 2 1 30 30 30 1 2 2 30 30 30 1 3 2 30 30 30 1 3 2 2 1 1 1 1 285.00 67.00 30 Kap. Unit 1 1 Luas (m.00 30 Kap.50 342.7 2.50 30 1 1 370.samb/.50 85.10 67.50 228.50 1 67.00 285.9 2.50 30 30 30 30 30 3 1 1 1 1 427.) 67.50 114.50 30 30 30 30 30 3 1 1 1 1 427.00 30 1 1 370.50 114.50 285. p..50 114.50 399.10 2.00 30 Kap.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .50 1 67. p.00 142.1 2.10 67.50 399.00 285..10.11 2.10 67.50 285.10 67.

00 409.50 67.2 KEMUDAHANKEMUDAHAN LAIN Bilik Persalinan Murid (L) Bilik Persalinan Murid (P) Bilik Pengurusan Sukan Bilik Gerakan Ko-Kurikulum Bilik Operasi Buku Teks Ruang Serba guna Kantin RUANG OPSYEN Dewan Sekolah Bilik Kebal 1 1 1 1 1 1 1 45.80 67. 36 BD Unit Luas (m. 12BD Perkara Kap.50 1 1 738.50 67.80 67.samb/.00 78.50 67.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG SEKOLAH MENENGAH .PENDIDIKAN 25 .1 3. p.00 78.5 3. p.00 45.50 45.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) Kap.50 - - - - - - - 1 - 738.) Kap.80 - 1 1 738.) Kap.00 45. p.50 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .50 270.) Kap. Unit Luas (m..50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 78. p.7 4.50 1 1 1 1 1 1 1 90.80 67.00 45.50 45.00 270. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(v): . p.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 78. 18 BD Unit Luas (m.6 3.50 1 1 738.00 504..00 504.00 78.80 67. p.1 4.) 3 3.00 504. 4.80 67.80 67.80 67.00 78.) Kap.80 67.00 45.00 409. 24 BD Unit Luas (m.00 45. 30 BD Unit Luas (m.50 270.4 3.80 67.50 1 1 1 1 1 1 1 45.00 270.3 3.00 45.50 1 1 1 1 1 1 1 45.50 45.50 270.00 270.00 409. 42 BD Unit Luas (m.2 3.

40 12. p.PENDIDIKAN 26 . p.) 10.42 15.80 - 12 BD (m.(m. p.38 13./pelajar) Sekolah Menengah .35 21.) 18.87 24 BD (m.09 18 BD (m. p. p.) 7.) 9. p.55 36 BD (m.43 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .49 30 BD (m./pelajar) 6 BD (m.NORMA KELUASAN KASAR RUANG LANTAI PER PELAJAR BAGI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH JENIS SEKOLAH Sekolah Rendah .) 13. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(vi): .(m. p.) 8. p.74 11.) 10.48 42 BD (m.

bilik rakaman dan kerja) 2.60 4. bilik persediaan dan stor) Bilik Kemahiran Hidup (ruang p & p.60 2. p.00 2. biologi.PENDIDIKAN 27 .60 2.50 3. pengurusan kediaman.60 4.25 3.50 4.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI BILIK-BILIK DI DALAM KOMPLEKS SEKOLAH MENENGAH / RENDAH LUAS (m.50 1. bilik utiliti/stor) Bilik Muzik (ruang p & p. Bilik Kerja dan stor/utiliti Bilik Sejarah dan Geografi Bilik Sains (ruang p & p.50 2.25 4.50 3.25 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.75 1.20 13.00 4.25 4.28 2. utiliti /stor) Bilik/Makmal Komputer Bilik “Self Access Learning” Bilik Peralatan Sukan Bilik Gerak Kokurikulum Bilik Operasi Buku Teks Kantin Bengkel Ekonomi Rumah Tangga (bilik masakan. fizik.25 2.50 4.80 2.20 - Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .25 2.25 6.00 1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(vii): .00 1.50 3.25 4.75 1. bilik persediaan dan stor) Bilik Matematik Makmal Bahasa (ruang p & p.00 2.25 4. jahitan dan ICT) Makmal Kimia Makmal Sains Integrasi (ruang p & p sains.60 PERKARA Bilik Darjah Bilik Guru (secara work station) Bilik Mesyuarat Utama Bilik Pengurusan Peperiksaan (ruang kerja) Bilik Kesihatan/Pergigian Bilik Bimbingan dan Kaunseling (bilik runding cara) Kedai Buku/Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan Bilik Kelas Pemulihan Bilik Pendidikan Seni (Ruang Seni Lukis./pelajar) SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH RENDAH 2.00 2.17 7.00 4.60 2.30 6.00 1.00 3.25 4.50 1.50 2.

maka bilik sembahyang di asrama tidak lagi dibenarkan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B31. Theaterette dan tandas VIP tidak dibenarkan di dalam perancangan SBP. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . dan Bilik Sakit.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kantin. 2. b) Bangunan-bangunan yang didirikan tidak dibenarkan melebihi empat (4) tingkat. Surau. Auditorium/Dewan Besar. e) Bagi kemudahan asrama. Dewan Serba Guna. (Sila rujuk Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA). c) Kemudahan-kemudahan pusat berasingan yang dibenarkan adalah seperti berikut : i. SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) KEPERLUAN AM a) Keluasan tanah yang diperlukan untuk sekolah berasrama penuh yang lengkap ialah lebih kurang 20 hektar (50 ekar). d) Kemudahan-kemudahan Dewan Kuliah. iii. Jika sebuah surau berasingan telah disediakan. f) Bilik sembahyang di dalam asrama adalah dibenarkan jika tiada surau berasingan disediakan. sistem dormitori hendaklah digunakan dengan menggunakan katil dua tingkat. KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG DAN NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) Sila rujuk kepada Jadual 1B-(viii) bagi keluasan kasar maksimum ruang lantai SBP. iv. ii.PENDIDIKAN 28 .

00 120.5.00 142.00 9.4 2.00 60. PERKARA PENTADBIRAN Bilik Pengetua Bilik Penolong Kanan Bilik Guru Kanan Mata Pelajaran Pejabat Guru (Berkelompok) Ruang Istirehat Bilik Alat Bantu Mengajar Bilik Mesyuarat Utama Bilik Urusetia Peperiksaan & Ruang Kerja Pusat Sumber (ruang buku/bacaan) Bilik Capaian Kendiri dan Pusat Akses Makmal Komputer Bilik Pemeriksaan Kesihatan Bilik Pergigian Bilik Bimbingan & Kaunseling Kedai Koperasi Bilik Pengawas Bilik Keselamatan Bilik Urusetia PIBG AKADEMIK Bilik Darjah Bilik Pendidikan Seni (Ruang Kerja) Bilik Sejarah Bilik Geografi Bilik Kemahiran Hidup 2.1 2.50 120.3 Bengkel Logam dan Kayu Bengkel Kerja Paip dan Injin Bengkel Elektrik dan Elektronik Bilik Masak Bilik Pengurusan Kediaman Bilik Mandi Bilik Jahitan KAPASITI BIL.00 570.7 1.00 27.00 20.8 1.2 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(viii): .3 2.75 22.5.00 133.6.50 80 300 10 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 75.75 128.80 67.2 1.00 33.6 1.12 1.3 2.5 1 1 1 54 1 4 4 1 2 2 36.6 Bilik Ekonomi Rumah Tangga 2.00 114.00 2.10 Bilik Muzik (Ruang Latihan dan Choral) Makmal Sains (Integrasi) Studio Rekacipta (Ruang p & p) Makmal Bahasa (Ruang p & p) 30 30 30 1 1 2 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . UNIT LUAS (m.00 171.17 1.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG BAGI SBP – (900 PELAJAR/30 BD) BIL.PENDIDIKAN 29 .3 1.6.10 1.25 11.00 67.13 1.00 140.25 90.11 1.18 2 2.50 22.9 1.1 1.4 1.8 2.00 30.50 130. p.00 67.50 67.50 78.2 2./unit) 1 1.00 162.00 11.5.14 1.50 114.5 1.1 2.16 1.1 2.00 99.00 105.6.25 123.9 2.2 2.15 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.6.4 2.7 2.

NORMA KELUASAN RUANG LANTAI SBP LUAS (m. 4.KUARTERS.4 3. PERKARA KAPASITI BIL.samb/. p.KELUASAN KASAR MAKSIMUM RUANG-RUANG BAGI SBP – (900 PELAJAR/30 BD).00 67.5 4.00 220.2 Makmal Matematik Bilik Aktiviti Kelas Agama RUMAH KAKITANGAN Rumah Kelas C (2 tingkat) Rumah kelas D (2 tingkat berangkai 4) Pangsapuri Kelas F Pangsapuri Kelas G (3 bilik) Rumah Warden (Kelas F) KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN Bilik Operasi Buku Teks (SPBT) Bilik Gerakan Ko-Kurikulum 30 1 1 1 4 32 12 8 290.1.40 BIL 1 2 3 4 5 6 Bilik Darjah Kantin PERKARA Astaka (tempat duduk berbumbung) Surau Dewan Serbaguna Bilik Dormitori (Bilik Tidur) 6.50 90.85 0.95 0.00 120.12 3 3. UNIT LUAS (m.00 1.2 3.00 120./pelajar) 2.PENDIDIKAN 30 .1 3.00 1 1 90.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.00 1.1 4.2 Tingkatan 1-3 (katil 2 tingkat) Tingkatan 4-5 (katil 1 tingkat) 7 8 Dewan Makan Dapur 3.50 JADUAL 1B-(ix): .00 2. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B ..95 1.50 0. p. KUARTERS KAKITANGAN Kelayakan kelas kuarters kakitangan hendaklah selaras dengan peraturan di dalam Pekeliling Perkhidmatan yang berkenaan./unit) 67.80 4. BIL.1 6.3 3. sila rujuk Jadual 1E-(i) di BAHAGIAN E: .00 110.1.. Untuk maklumat lanjut mengenai norma keluasan dan kelayakan kuarters.75 6.11 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1B-(viii): .

Keluasan yang dirancang bagi sesebuah bengkel adalah berbeza-beza.NORMA KELUASAN RUANG LANTAI BENGKEL PER PELAJAR/PELATIH LUAS JENIS KURSUS (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ruang legar dalam./pelajar) i) Electrical Installation 18. bilik guru.20 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B . 3. dan b) Ruang Sokongan - ruang stor. BENGKEL Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk bengkel-bengkel kemahiran adalah merupakan keluasan ruang lantai berikut: a) Ruang Kerja Kemahiran - ruang mesin. Muatan yang optimum bagi sesebuah bengkel adalah seramai 30 pelatih dalam sesuatu masa.60 iii) Instrument Maintenance 15. JADUAL 1B-(x): . bilik pembantu pengajar. tandas.60 iv) Instrumentation and Control 18. ruang legar dalam. 2. p. ruang kerja di sekitar mesin. bergantung kepada jenis kursus dan amalan peserta. Norma keluasan ruang lantai bengkel ini boleh digunapakai bagi semua kategori pengguna di semua peringkat latihan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B41.PENDIDIKAN 31 . ruang persediaan. Norma keluasan ruang lantai bengkel bagi jenis-jenis kursus adalah seperti Jadual 1B -(x).20 ii) Radio/TV 15.

60 xi) Refrigeration and Air Conditioning 15.20 xiii) Motor Mechanic 18.00 x) Mechanical Drafting 15. JABATAN PERDANA MENTERI v) Industrial Electronic 18.20 vii) Machinist 18.20 vi) Mechanical Fitting 18.60 xvii) Civil Drafting 15.60 xviii) Woodwork 10.00 xx) Kursus Jahitan Kusyen dan Kanvas 13.20 xiv) Plumbing 15.20 ix) Tool and Die Making 20.00 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN B .PENDIDIKAN 32 .60 xv) Bricklaying 15.00 xxi) Anyaman 18.60 xii) Spray Painting and Panel Beating 18.00 xix) Kejuruteraan Ladang 8.20 viii) Arc Welding 18.60 xvi) Furniture Making 15.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

xxii)

Latihan Batik

16.50

xxiii)

Silk Screen

20.00

xxiv)

Perak/Logam

16.50

xxv)

Heat Treatment Shop

72.00

xxvi)

Turning/Milling Shop

29.00

xxvii)

Tool and High Precision Shop

29.00

4.

Paras siling bagi bengkel-bengkel yang dibenarkan adalah lebih kurang 4.0 meter hingga 6.0 meter dari aras tanah. Bilangan tingkap dan pintu yang memadai perlu disediakan di kedua belah bangunan untuk penggantian/ pengedaran udara bersih dan meminimumkan pengumpulan haba dari mesin yang terdapat di dalam bengkel.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

33

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN B5-

BANGUNAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK IPTA

1.

Kompleks bangunan IPTA biasanya mengandungi bangunan-bangunan akademik dan bangunan-bangun bukan akademik. Bangunan Akademik adalah seperti bangunan fakulti yang meliputi bilik kuliah, makmal dan bengkel, dewan kuliah, perpustakaan dan sebagainya dimana fungsinya adalah khusus untuk proses pembelajaran.

2.

Bangunan bukan akademik pula adalah seperti bangunan pentadbiran, dewan perhimpunan dan sebagainya yang diperlukan untuk menyokong tugas-tugas pentadbiran IPTA tersebut.

3.

Norma keluasan ruang lantai berikut adalah merupakan jumlah kasar ruang lantai bagi setiap pelajar sepenuh masa sahaja dan telah mengambil kira ruang laluan dan ruang untuk urusan perkhidmatan mekanikal dan elektrik.

4.

Norma keluasan ruang lantai ini juga tidak termasuk bangunan-bangunan yang dibina berasingan seperti Bangunan Pentadbiran, Perpustakaan Pusat, Kompleks Dewan Kuliah, Dewan Perhimpunan/Panggung Percubaan, Pusat Bahasa, Pusat Komputer, Pejabat Harta Benda, Pusat Pelajar, Pusat Kakitangan, Masjid, Kompleks Sukan dan Rumah Tetamu.

5.

Norma keluasan kasar ruang lantai mengikut fakulti-fakulti yang dibenarkan adalah seperti Jadual 1B-(xi). Dewan/Bilik Kuliah. JADUAL 1B-(xi): NORMA KELUASAN RUANG LANTAI IPTA Keluasan ini termasuk 50% keperluan

MENGIKUT KURSUS

KURSUS Perubatan Pergigian

LUAS (m. p./pelajar) 50.00 - 55.00 36.00 - 40.00

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

34

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

Kejuruteraan Alam Bina Sains Pertanian Undang-undang, Ekonomi/Perniagaan, Pengajian Islam, Kesusasteraan Pengurusan Hotel dan Penyediaan Makanan

22.00 - 27.00 18.00 - 20.00 16.00 - 20.00 16.00 - 20.00 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 10.00

6.

Kadar keluasan ruang lantai pejabat bagi pegawai-pegawai dan kakitangan akademik yang dibenarkan adalah mengikut gred jawatan seperti di BAHAGIAN A: – BANGUNAN PEJABAT.

7.

Bagi ruang-ruang fungsi lain, norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan adalah seperti berikut :

a)

Dewan Kuliah

-

0.90 - 1.00 m. p. seorang

b)

Bilik Kuliah

-

0.95 m. p. seorang

c)

Bilik Tutorial

-

1.90 m. p. seorang

d)

Bilik Seminar

-

1.90 m. p. seorang

e)

Makmal

- Am - Kajian

-

7.90 m. p. seorang 11.0 m. p. seorang

f)

Studio Senibina

-

7.50 m. p. seorang

g)

Bilik Lukisan Kejuruteraan

-

5.90 m. p. seorang

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

35

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

h)

Perpustakaan Norma keluasan bagi ruang bacaan dan ruang buku bagi kemudahan perpustakaan di Institut Pengajian Tinggi Awam adalah seperti berikut: i. Ruang Membaca - terbuka - jenis cubicle - jenis karrel ii. Muatan (kapasiti) untuk ruang membaca - 1.90 m. p. seorang - 2.30 m. p. seorang - 2.80 m. p. seorang 30% jumlah pelajar dan 20% jumlah kakitangan

Keterangan lanjut mengenai keperluan reka bentuk perpustakaan boleh dirujuk melalui BAHAGIAN G: PERPUSTAKAAN.

i)

Masjid atau Surau

Sila rujuk BAHAGIAN H: - MASJID untuk keterangan lanjut berkaitan norma keluasan ruang lantai masjid dan surau. Muatan yang diambil kira ialah 50% dari jumlah kakitangan dan pelajar.

j)

Kediaman i. Pelajar Sila rujuk BAHAGIAN F: - ASRAMA untuk keterangan lanjut. ii. iii. Unit Fellows Kakitangan 75.00 m. p./unit

Sila rujuk BAHAGIAN E: - KUARTERS untuk keterangan lanjut.

k)

Dewan Makan dan Dapur/Persediaan Sila rujuk BAHAGIAN F: - ASRAMA untuk keterangan lanjut.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN B - PENDIDIKAN

36

BAHAGIAN C KESIHATAN
C1 - HOSPITAL KUALA LUMPUR/ HOSPITAL-HOSPITAL NEGERI - PUSAT RAWATAN HARIAN (AMBULATORY CARE CENTRE) - KLINIK KESIHATAN - MAKMAL - KOLEJ LATIHAN - PEJABAT KESIHATAN - KLINIK DESA - ASRAMA DAN KEDIAMAN

C2

C3 C4 C5 C6 C7 C8

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN C1.

KESIHATAN

PENDEKATAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN KESIHATAN

a)

Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mencapai taraf kesihatan yang lebih baik, tumpuan adalah diberi kepada penambahbaikan penyampaian penjagaan kesihatan melalui integrasi yang lebih kukuh, peningkatan kualiti perkhidmatan dan mengoptimumkan penggunaan sumber. Beberapa pendekatan untuk mewujudkan skop-skop perkhidmatan kesihatan khusus seperti Pusat Jagaan Harian,

kemudahan khusus rawatan kanser, kardiologi, rehabilitasi dan unit-unit penjagaan kritikal telah dibuat. b) Berpandukan kepada pendekatan di atas, norma bangunan kesihatan yang dinyatakan di dalam Garis Panduan ini akan merangkumi Bangunan Hospital, Pusat Rawatan Harian, Klinik-klinik Kesihatan, Makmal Kesihatan Awam, Kolej Latihan dan juga Asrama Kediaman. c) Bangunan hospital merupakan antara komponen yang paling penting di dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan; dengan itu Garis Panduan ini akan memberikan tumpuan kepada perancangan kemudahan tersebut.

2.

PERANCANGAN BANGUNAN HOSPITAL

Perancangan dan susun atur bangunan-bangunan di dalam projek hospital pada dasarnya mengikut konsep berikut :

a)

Bangunan hospital yang mempunyai empat komponen utama iaitu: i. ii. iii. iv. Kemudahan pesakit dalam (in-patient); Kemudahan pesakit luar (out-patient); Perkhidmatan sokongan klinikal; dan Perkhidmatan sokongan bukan klinikal.

Keempat-empat komponen ini boleh berada di dalam satu bangunan atau di bangunan berasingan yang dihubungkan dengan laluan penyambung.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN C - KESIHATAN

37

vi. iii. Hospital Pakar (Major). Hospital Bukan Pakar (Non-Specialist Hospitals).KESIHATAN 38 . d) Bangunan hospital yang dijelaskan di dalam Garis Panduan ini terbahagi kepada enam kategori iaitu: i. Hospital Kuala Lumpur dan Hospital-hospital Negeri. c) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan untuk hospital adalah seperti di dalam Jadual 1C-(i). ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan Hospital Pengajar. JABATAN PERDANA MENTERI b) Secara prinsipnya. iv. kemudahan-kemudahan sokongan adalah bersifat guna sama atau berpusat bagi mengoptimumkan penggunaan sumber dan reka bentuk hospital perlulah mengambil kira prinsip ini. Hospital/Institusi Khas. Hospital Pakar (Minor). Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . v.

Dental (OroMaxillo-Facial) termasuk Pediatrik Dental. Anestesiologi Oftalmologi. (Otorinolaringologi).(Specialists Clinics. Kemudahan Diagnostik dan Rawatan termasuk: Pengimejan BAB 1: BAHAGIAN C . ii. onkologi & radioterapi. e) Ruang-ruang utama di kompleks hospital dapat dikategorikan seperti berikut: i. plastic surgery.KESIHATAN 39 Edisi Tahun 2008 . ENT Pengimejan Diagnostik. hematology. kardiotorasik surgeri. vascular surgery. d) Contoh bidang-bidang sub-kepakaran tersebut adalah seperti kardiologi. HOSPITAL HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL) / HOSPITAL-HOSPITAL NEGERI a) HKL dan Hospital-hospital Negeri menyediakan kesemua lima belas (15) bidang perkhidmatan kepakaran serta beberapa sub-kepakaran tertentu yang ditetapkan mengikut lokasi wilayah hospital tersebut. Pediatrik. Ortopedik. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C11. neurosurgery. mortuary. Emergency Services). Dermatologi (sub-kepakaran) dan Nefrologi (sub-kepakaran) c) Hospital Kuala Lumpur dan hospital-hospital negeri juga menyediakan perkhidmatan bidang sub-kepakaran tertentu yang dikenal pasti dan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan perancangan peningkatan program rawatan perubatan dan kemampuan menyediakan anggota terlatih di bidang-bidang berkenaan. b) 15 bidang kepakaran utama yang disediakan adalah Perubatan Am.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iii. urologi. Kecemasan (Emergency Medicine). Pembedahan Am. perubatan nuklear dan lain-lain lagi. Kemudahan Pesakit Luar Pakar serta Kecemasan . Kemudahan Pesakit Dalam (wad-wad) . Obstetrik Patologi dan dan Ginekologi. (bius).(In-Patient Services). Psikiatri.

2. Kemudahan Sokongan Bukan Perubatan . vi. dan viii. Contoh kumpulan hospital ini termasuklah Hospital Serdang. Balai Pelawat dan sebagainya. Hospital Sungai Buloh.KESIHATAN 40 . Hospital Sungai Petani. v. Kemudahan Pembelajaran Berterusan . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .Non-Medical Support Services seperti: Sajian Pengangkutan (kenderaan dan Porterage) Perkhidmatan Sokongan yang diswastakan. Hospital Ampang. Pentadbiran. HOSPITAL PAKAR (MAJOR) a) Hospital Pakar (major) merupakan hospital-hospital selain dari HKL dan Hospital Negeri. iv. iv. vii. yang menyediakan rawatan kepakaran di 15 bidang utama serta bidang sub kepakaran tertentu.Continuous Medical Education.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Research and Quality Assurance. Hospital Putrajaya. Public Amenities seperti Kafeteria. Hospital Taiping dan Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. JABATAN PERDANA MENTERI - Delivery suite Dewan Bedah Patologi dan mortuary. Kemudahan Sokongan Perubatan – (Medical Support Services) seperti: Stor perubatan dan Farmasi Central Sterile Services Department (CSSD) Rekod Perubatan Rehabilitasi (fisioterapi dan occupational therapy).

Pediatrik. 4. Antaranya ialah ruang untuk klinik-klinik sub-kepakaran. 3. HOSPITAL PAKAR (MINOR) a) Hospital Pakar Minor menyediakan perkhidmatan kepakaran terhad kepada 5 hingga 6 bidang kepakaran utama seperti Perubatan Am. 5. Pembedahan Am. b) Komponen ruang yang diperlukan adalah sama dengan lain-lain hospital tetapi keluasan lantai keseluruhannya lebih kecil selaras dengan pengurangan ruang yang terlibat dengan fungsi klinikal.KESIHATAN 41 . Anestesiologi. tetapi lebih kecil keluasannya disebabkan oleh skop perkhidmatan yang lebih kecil. peralatan khas untuk diagnostik dan rawatan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Terdapat juga hospital bukan pakar yang menyediakan rawatan pakar melalui lawatan doktor pakar secara berkala dari hospital pakar yang berdekatan. Obstetrik dan Ginekologi b) Oleh itu komponen ruang yang diperlukan adalah sama dengan Hospital Pakar (Major). HOSPITAL BUKAN PAKAR a) Hospital bukan pakar adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar serta pesakit dalam yang dikendalikan oleh pegawai perubatan. ruang khas rawatan dan wad-wad khas. Ortopedik. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Hospital Wanita dan Kanak-kanak dan Institut Kanser Negara. JABATAN PERDANA MENTERI b) Ruang-ruang utama adalah seperti Hospital Negeri dengan ruang tambahan/khas yang diperlukan oleh bidang-bidang sub-kepakaran. HOSPITAL/INSTITUSI KHAS a) Hospital khas atau Institusi Khas adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar serta pesakit dalam di bidang pengkhususan seperti Hospital Psikiatri. Hospital Rehabilitasi.

d) Selain itu terdapat Institusi Khas yang tidak menyediakan rawatan pesakit secara langsung (out-patient atau in-patient care) iaitu Institut Penyelidikan Perubatan dan Pusat Darah Negara. c) Perbezaan keperluan ruang klinikal adalah mengikut pengkhususan dan perlu disesuaikan dengan skop dan tahap perkhidmatan.000 katil). 6. b) Oleh itu.KESIHATAN 42 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ruang perkhidmatan sokongan (perubatan dan bukan perubatan) adalah hampir sama. Walau bagaimana pun. Keperluan ruang bagi kedua-dua institusi ini adalah amat khusus kepada institusi sahaja. 7. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . tahap kerumitan serta teknologi peralatan yang diperlukan. NORMA KELUASAN RUANG LANTAI HOSPITAL a) Norma keluasan ruang lantai bagi sesebuah Jabatan di dalam hospital adalah seperti Jadual 1C-(i). JABATAN PERDANA MENTERI b) Terdapat perbezaan komponen ruang yang diperlukan dalam aspek fungsi klinikal berbanding hospital-hospital lain. Jadual ini telah ditentukan dengan berpandukan kepada keperluan sebuah Hospital Negeri (antara 700 hingga 1. norma keluasan lantai setiap Jabatan di dalam hospital-hospital lain tidak boleh melebihi norma yang dinyatakan di bawah. HOSPITAL PENGAJAR a) Hospital Pengajar adalah hospital yang menjalankan core business menyediakan latihan perubatan di samping perkhidmatan rawatan. Oleh itu komponen ruang perlu disesuaikan dengan keperluan program pengajarannya selain dari komponen klinikal dan sokongan.

Farmasi Pesakit Dalam Rehabilitation Pathology and Blood Bank Haemodialysis (16 bay) Kemudahan Pembelajaran Berterusan (termasuk auditorium. 6.KESIHATAN 43 .965 150 23. 22. 9. 19. Anaesthetist Unit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kecemasan Pengimejan Admission and Revenue Klinik Pesakit Luar (per klinik) Farmasi Pesakit Luar Klinik Pakar (per klinik) Labour and Delivery (untuk 10 bilik bersalin) Neonatal Intensive Care Unit (24 katil) Intensive/cardiac Care Unit (16 katil) Day care (medical. 17.350 1.174 2. 4. Porterage and Security. 20. Bio-Medical and Cleaning. 3.p. 8. 11. 2.938 1. 14.501 2. bilik-bilik seminar dan perpustakaan) 1.500 905 5.112 358 1. Waste Management.100 490 490 1. surgical dan endoscopy) Centralised Sterile Service Department (CSSD) Pentadbiran Am Dewan Bedah (untuk 10 dewan bedah serta ruang sokongannya) 2. Mortuary Stor perubatan Katering Privatised Support Services (Linen. 21.) 1. Engineering and Maintenance. 13.026 709 3.261 1. 15. 16. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1C-(i): KELUASAN RUANG LANTAI KASAR BAGI JABATANJABATAN DI HOSPITAL NEGERI JABATAN LUAS (m.604 3.303 1. 12. 18.Cleansing) 939 1.586 1.313 10.281 3.262 1. 7.

e) Untuk norma keluasan lantai kediaman kakitangan penting.092 24.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Pediatrik (20 katil) .p.Biasa (28 katil) . 25.PEJABAT.237 c) Walau bagaimana pun keluasan ruang-ruang ini tidak mengambil kira ruang-ruang guna sama (seperti kafeteria.Kelas Satu (20 katil) 1. JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN LUAS (m. foyer. ruang legar luar (seperti lobi. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C .KUARTERS untuk butiran lanjut.000 1. Haemo-Dynamic Unit Information Technology Rekod perubatan Wad (keluasan per wad) . teres dan lain-lain) serta ruang-ruang M & E. 26. 27.168 1. surau dan lain-lain). d) Untuk norma keluasan ruang pejabat dan lain-lain ruang sokongan. tangga. sila rujuk BAHAGIAN A: .KESIHATAN 44 . sila rujuk BAHAGIAN E: .) 130 600 1.

ACC) Pusat Rawatan Harian disediakan untuk menampung keperluan rawatan perubatan yang sentiasa bertambah. Pembelajaran Berterusan (Continuous Medical Education). Research and Quality Assurance. Jabatan Pentadbiran. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C2 1. Komponen (b) hingga (h) yang disenaraikan adalah sebahagian dari skop hospital biasa. wad-wad day-care (surgical dan medical secara berasingan) serta bilik-bilik sokongan lain. Farmasi pesakit luar dengan kemudahan Cytotoxic Drug Reconstitution . endoscopy suites. Senarai tersebut adalah merupakan pilihan (option) dan mungkin berbeza dari sebuah hospital ke sebuah hospital yang lain. Bagi pembangunan projek hospital baru hanya komponen Unit Jagaan Harian sahaja yang perlu ditambah kepada komponen ruang hospital. PUSAT RAWATAN HARIAN (Ambulatory Care Centre .KESIHATAN 45 . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Matlamatnya adalah untuk mengurangkan keperluan bilangan katil pesakit dalam (in-patient). 2. Ruang-ruang utama adalah seperti di bawah: a) Unit Jagaan Harian (Day-care Unit). yang terdiri dari dewan bedah day-care.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. di samping menjimatkan perbelanjaan pengurusan para pesakit tersebut.CDR. Ini dapat dicapai melalui penyediaan rawatan tertentu secara day-care dan pesakit tidak perlu dimasukkan ke wad untuk rawatan. b) c) d) e) f) g) h) Perkhidmatan Pesakit Luar/Klinik Pakar. Objektif pusat rawatan harian memenuhi keperluan penduduk dengan menyediakan kaedah penyampaian rawatan secara lebih kos-efektif. 4. dan Jabatan Rekod dan EDP 3. Perkhidmatan Rawatan Diagnostik (Diagnostic Service).

(KK1) Klinik Kesihatan Jenis 2 . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C3 - KLINIK KESIHATAN 1. b) Perkhidmatan kesihatan ibu dan anak/klinik ibu mengandung dan kanak-kanak (termasuk imunisasi).(KK5) Klinik Kesihatan Jenis 6 . Health Surveillance.(KK3) Klinik Kesihatan Jenis 4 .(KK6) – – – – – – 800 hingga 1. c) d) e) f) g) h) i) j) Program rawatan pergigian/dental clinic dan pasukan pergigian bergerak. change room).KESIHATAN 46 . Pentadbiran/pejabat. Klinik Kesihatan dibahagikan kepada enam kategori mengikut unjuran kedatangan pesakit sehari seperti berikut: a) b) c) d) e) f) Klinik Kesihatan Jenis 1 . Ruang kemudahan kakitangan (seperti pantri. makmal klinikal.(KK4) Klinik Kesihatan Jenis 5 . Ruang-ruang utama di dalam Klinik Kesihatan dibahagikan mengikut program perkhidmatan kesihatan yang disediakan seperti berikut: a) Perkhidmatan kesihatan keluarga/rawatan pesakit luar am kecemasan). Pendidikan kesihatan. tempat menunggu dan kafeteria). Rehabilitasi. (termasuk unit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Sokongan perubatan (pengimejan. farmasi).(KK2) Klinik Kesihatan Jenis 3 . bilik sembahyang. dan Kemudahan awam (seperti ruang letak kereta.000 orang pesakit 500 hingga 800 orang pesakit 300 hingga 500 orang pesakit 150 hingga 300 orang pesakit 50 hingga 150 orang pesakit kurang dari 50 orang pesakit 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

3.500 6. terdapat keperluan ruang tambahan (terutamanya di kawasan pedalaman) bagi perkhidmatan unit bersalin alternatif serta wad pemerhatian/sick bay sebagai mengatasi masaalah kesukaran akses ke hospital.8.(KK 1) Klinik Kesihatan Jenis 2 .(KK 3) LUAS (m. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1C-(ii): .500 8.650 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 .2. Ini dilakukan dengan mewujudkan ruang guna sama. 2.000 .(KK 2) Klinik Kesihatan Jenis 3 . Klinik Kesihatan Jenis 1 .) 12. p. Walaupun begitu.7. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Bagi klinik-klinik yang lebih kecil (contohnya KK 4. KK 5 dan KK 6) keluasan ruang adalah lebih kecil walaupun skop perkhidmatan yang disediakan adalah sama.KESIHATAN 47 .000 .NORMA KELUASAN RUANG LANTAI KLINIK KESIHATAN JENIS 1.

Perkhidmatan makmal boleh dikategorikan seperti berikut: a) Makmal Perkhidmatan Patologi Penyediaan makmal patologi perlu disediakan mengikut skop serta tahap perkhidmatan yang akan diberikan di kemudahan tersebut. Ujian yang dijalankan adalah meliputi ujian ringkas serta ujian yang lebih terperinci melibatkan penggunaan analyzer machines serta teknikteknik yang lebih rumit. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . sama ada biochemist. jabatan pesakit luar hospital dan dianggotai oleh juruteknologi makmal perubatan. i. microbiologist atau medical laboratory technologist. Histopatology/cytology. MAKMAL Objektif penyediaan makmal adalah untuk menyediakan perkhidmatan patologi di hospital serta klinik kesihatan untuk diagnosis penyakit. Setiap komponen perkhidmatan adalah berbeza dan memerlukan ruang dan peralatan yang berbeza bergantung kepada jenis perkhidmatan. makmal ini mempunyai tambahan bidangbidang pengkhususan yang lebih kompleks. Skop perkhidmatan boleh dibahagikan kepada lima (5) komponen iaitu Chemical pathology. perkhidmatan pencegahan dan kawalan penyakit (disease control) bagi program kesihatan awam serta menyediakan kemudahan untuk research and development bagi sistem kesihatan secara keseluruhan. Microbiology. Makmal Patologi Tahap II. ii. 2. Makmal Patologi Tahap III.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. lokasi dan bilangan kakitangan dan anggota yang akan ditempatkan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C4 1. Ujian yang dijalankan adalah ujian yang ringkas sahaja. Selain dari skop ujian dua makmal di atas.KESIHATAN 48 . sama ada biochemist. microbiologist atau medical laboratory technologist. Makmal Patologi Tahap I. Hematology and transfusion medicine dan Forensic pathology. disediakan di klinik kesihatan. ialah makmal utama di hospital yang diketuai oleh pegawai sains. merupakan makmal utama di hospital yang diketuai oleh pakar patologi dengan dibantu oleh pegawai sains. iii.

PEJABAT sebagai rujukan.. iii. ii. dan mikrobiologi terhadap spesimen yang diterima dari agensi di daerah atau negeri. Seksyen Kawalan Kualiti. Sila lihat BAHAGIAN A: . komponen lain termasuklah ujian-ujian Immunology. Analisis dan diagnosis dijalankan di makmal-makmal patologi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. makmal biochemistry. industrial and environmental contamination. IMR dan hospitalhospital rujukan yang diketuai oleh pakar patologi serta dibantu oleh pakarpakar lain dan biasanya mempunyai kepakaran sub-specialty di bidang patologi. ruang-ruang pentadbiran dan sokongan berpusat juga diperlukan. khasnya penyakit-penyakit tropika yang memerlukan ruang makmal vector. dan v. yang menjalankan ujian pengawalan kualiti terhadap tahap kebersihan dan kesihatan tempat-tempat awam. iv. JABATAN PERDANA MENTERI iv. pesticide remnant laboratory. Seksyen Kawalan Mutu Makanan. Selain daripada ruang-ruang fungsi seperti di atas. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . Seksyen Alam Sekitar. natural toxin dan mycotoxin laboratory. melebihi kerumitan ujian-ujian di Makmal Tahap III. Virology. Seksyen Epidemiologi. yang menjalankan aktiviti melalui food microbiology laboratory. Selain 5 komponen ujian yang telah dinyatakan di atas. microbiology dan cytology (bagi cancer screening). Cytogenetics dan Mycology. adalah makmal utama di HKL. biochemistry. chemical pollution and food additive lab.KESIHATAN 49 . Makmal Patologi Tahap IV. menjalankan pengawasan dan pemantauan penyakit dan kualiti makanan secara keseluruhan. Ruang-ruang utama bagi keperluan makmal tersebut adalah dibahagikan seperti berikut: i. b) Makmal Kesihatan Awam Fungsi utama Makmal Kesihatan Awam ialah sebagai pusat rujukan bagi pengawasan dan pemantauan penyakit berjangkit. mengkaji kesan persekitaran terhadap kesihatan. makmal serology. Ujian yang dijalankan meliputi semua ujian dijalankan oleh makmal tahap yang lebih rendah serta ujian-ujian khas yang lebih rumit. Seksyen Kawalan Penyakit.

jurupulih anggota. Kolej Jururawat Masyarakat. juru x-ray.KESIHATAN 50 .00 m. hingga 450. Klinik ini dianggotai oleh jururawat masyarakat. Keperluan dan norma ruang bagi bangunan-bangunan di atas adalah seperti yang terdapat di dalam BAHAGIAN B: – PENDIDIKAN. p. jurupulih cara kerja dan lain-lain bidang seperti senarai di atas. 2. BAHAGIAN C71.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Untuk norma keluasan kuarters sila rujuk BAHAGIAN E: . BAHAGIAN C61. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu mempunyai kombinasi beberapa kategori pelatih termasuk jururawat. 3. Kolej Kejururawatan. p. Komponen piawai sesebuah klinik desa adalah terdiri dari bangunan klinik dengan 2 buah kuarters untuk jururawat masyarakat. Luas lantai bagi Klinik Desa adalah di dalam lingkungan 420.00 m. 2.KUARTERS. KLINIK DESA Klinik Desa adalah kemudahan yang menyediakan perkhidmatan kesihatan asas terutamanya di kawasan luar bandar. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C51. PEJABAT KESIHATAN Pejabat Kesihatan terbahagi kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. Ruang-ruang yang disediakan adalah mengikut norma seperti yang terdapat di dalam BAHAGIAN A: – PEJABAT. Kolej Pembantu Perubatan. 2. Kolej Inspektor Kesihatan dan Kolej Juruteknologi Makmal Perubatan. KOLEJ LATIHAN Kolej-kolej latihan yang terdapat di bawah KKM merangkumi Kolej Sains Kesihatan Bersekutu.

3. Pelatih (Jururawat/Pembantu Perubatan/ Anggota Sains Kesihatan Bersekutu) Anggota pelatih yang belum memasuki perkhidmatan 2. dan Ruang Sokongan Yang Berkongsi (common user) b) Ruang Kediaman i. ii. 2.00 m. Pegawai Perubatan Pelatih Anggota profesional yang telah memasuki perkhidmatan. Untuk norma keluasan dan kelayakan asrama bagi ketiga-tiga kategori kakitangan dan pegawai di atas. 51 Edisi Tahun 2008 . = 110. Sisters’ Suite (termasuk tandas) ii Housekeeper’s Suite BAB 1: BAHAGIAN C . Jururawat Terlatih Anggota yang sedang dalam perkhidmatan 3. sila rujuk BAHAGIAN F: .ASRAMA DAN KEDIAMAN 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang Kediaman (living quarters proper). Terdapat 3 kategori pelatih/kakitangan/pegawai yang menggunakan kemudahan asrama yang dilaksanakan oleh KKM seperti berikut: KATEGORI KAKITANGAN TAHAP PERKHIDMATAN 1. p.ASRAMA.KESIHATAN = 42. KEDIAMAN JURURAWAT a) Norma keluasan ruang lantai bagi kediaman jururawat yang menempatkan jururawat dari berbagai pangkat (combination) adalah terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu: i. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN C8 . p.00 m.

p.00 m. dormitori tugas malam (night duty dormitory). utiliti. Ruang-ruang ini berubah mengikut keperluan dan campuran pangkat jururawat yang akan ditempatkan. Houseman Quarters c) Ruang Sokongan Berkongsi: i. c) Norma keluasan ruang lantai bagi ruang-ruang sokongan adalah sebanyak 16. 50.KESIHATAN 52 . lobi dan lain-lain.00 m. JABATAN PERDANA MENTERI iii. Ruang-ruang ini termasuk dewan makan. stor. seorang. pejabat am. p. ruang rekreasi (seperti bilik bacaan dan ruang rehat). laluan. ruang ampaian. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN C . ruang legar. tangga. p. ii. iv. dapur.50 m. bilik sembahyang. ruang menunggu.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Satu orang sebilik (single room) untuk Staff Nurse/Jururawat Masyarakat = = 14. bilik air.

BANGUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA D2 .BAHAGIAN D KESELAMATAN D1 .BANGUNAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT .BANGUNAN ANGKATAN TENTERA D3 .BANGUNAN JABATAN PENJARA D4 .

JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D: KESELAMATAN 1.KESELAMATAN 53 . JENIS-JENIS BANGUNAN KESELAMATAN: a) Bangunan-bangunan keselamatan dalam Bahagian ini meliputi bangunanbangunan bagi perkhidmatan seperti berikut: i. dan zon penempatan perumahan kakitangan dan kemudahan. ii. keperluan dan lokasinya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sesuatu kompleks itu akan berbeza dari segi saiz dan kemudahan yang disediakan. projek-projek PDRM. bangunan pentadbiran. v. bangunan-bangunan sokongan/operasi dan stor. d) Walau bagaimanapun. dan bangunan kemasyarakatan/keagamaan. iaitu: i. bangunan kediaman. iv. b) Secara amnya. Angkatan Tentera Malaysia (ATM). iii. di mana bangunan-bangunan tersebut boleh dibahagikan kepada lima kategori. ii. iii. bergantung kepada jenis projek. dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jabatan Penjara. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . iii. zon pentadbiran. zon penjara. iv. bangunan rekreasi. c) Projek-projek penjara pula biasanya mempunyai tiga komponen besar iatu: i. ATM. dan Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah terbentuk di dalam satu kompleks. Polis DiRaja Malaysia (PDRM). ii.

JADUAL 1D-(i): .10. berek bujang dan surau. kuarters dan kemudahan keselamatan (lokap.000 orang. tandas dan pantri Stor Am (bangunan berasingan) Kediaman mengikut keperluan (seperti kuarters Kelas F) Rekreasi (kawasan lapang seperti gelanggang permainan) JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KELUASAN LUAS (m. p.000 . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D11. tempat barang kes. bilik Cawangan Khas. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . pejabat pentadbiran. bilik Penolong Pegawai Penyiasat dan Pejabat Detektif Elemen Pejabat Pertanyaan yang terdiri dari kaunter dan pejabat aduan/pertanyaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.10 ekar) bagi kawasan tadahan penduduk seramai 10.KESELAMATAN 54 .000 orang. keperluan serta lokasi. unit pentadbiran. stor senjata dan stor barang kes). Ianya mengandungi komponen-komponen seperti pejabat pentadbiran. BANGUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) Bangunan-bangunan PDRM boleh dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut fungsi. bilik soal siasat dan bilik tahanan/bilik pemeriksaan Logistik dan Kebajikan merangkumi bilik senjata api dan ruang mengosong senjata.15. bilik penerangan dan bilik gerakan. dengan keluasan tapak kira-kira 2 . ruang menunggu. yang mengandungi komponen-komponen seperti Bangunan Balai dengan ruang pejabat laporan. pantri dan bilik fail Elemen Penyiasatan termasuk bilik Pegawai Penyiasat. Keperluan perkhidmatannya boleh dipecahkan kepada beberapa jenis seperti berikut: a) Pondok Polis.8 hektar (2 ekar) bagi kawasan dengan kepadatan penduduk seramai 5. bilik maklumat. bilik persalinan/ruang solat.000 . dengan keluasan tapak kira-kira 0. kuarters.) 135 44 96 62 50 387 484 Katakan 485 b) Balai Polis Bandar. bilik mesyuarat.KELUASAN KASAR MAKSIMUM PONDOK POLIS PERKARA Pentadbiran merangkumi Pejabat Ketua Polis. Pejabat Timbalan Ketua Polis.4 hektar (5 .

bengkel semboyan. bilik tahanan juvenil dan ruang solat Pejabat Pentadbiran yang mengandungi pejabat am . bilik sarjan bit/rondaan dan bilik rehat/stand-by Logistik dan Kebajikan iaitu bilik-bilik sokongan seperti tandas. solat dan barang kes Kediaman seperti kuarters Kelas F dan berek bujang mengikut keperluan JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KELUASAN 396 204 480 40 1. stor kebal forensik. bilik pemeriksaan OKT (lelaki dan perempuan). stor Light Strike Force (LSF).15 ekar) dan bilangan kakitangan seramai 520 orang terletak di setiap daerah dan mengandungi komponen-komponen di bawah: i. bilik salinan laporan dan bilik melawat Ruang/Bilik Tahanan termasuk bilik dokumentasi. bilik pengawal lokap.400 Katakan 1. ruang senaman. bilik pegawai perhubungan awam. berek Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik pengecaman/pemerhati. kemudahan keselamatan. pejabat bujang dan surau. dan Garaj dan stesen minyak. iii. pejabat siasatan jenayah. bilik pegawai Cawangan Khas. makmal forensik. ruang mengosong senjata. bilik TMT. bilik soal siasat. Bangunan Balai dengan ruang pejabat laporan. bilik pegawai penyiasat (tugas 24-jam). Bangunan Ibu Pejabat yang mengandungi pejabat pentadbiran/ pengurusan. pejabat logistik dan pejabat cawangan khas. bilik pegawai Narkotik. ruang menunggu. bilik persalinan.400 c) Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD).6 hektar (10 . stor senjata. bilik pegawai Trafik. ruang menulis laporan. dengan keluasan tapak kira-kira 4 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(ii): KELUASAN KASAR MAKSIMUM BALAI POLIS BANDAR PERKARA LUAS (m.120 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii. kenderaan/bengkel.KESELAMATAN 55 .) Bangunan Balai Polis termasuk pejabat pertanyaan. pejabat pegawai penyiasat. kemudahan sukan. bilik pegawai siasatan Bahagian Jenayah. bilik rawatan. bilik penerangan. bilik sarjan Multi Purpose Vehicle (MPV). kuarters. bilik peguam. bilik Ketua Polis Balai dan bilik Penolong Ketua Polis Balai. persalinan. p. bilik gerakan. bilik mesyuarat/gerakan. bilik tahanan (lelaki dan perempuan). stor/pantri. bilik detektif.

bilik komputer/server. bilik pegawai. pejabat am trafik. ruang menunggu. bengkel senjata. ruang pengawal lokap.4 Lokap mengandungi bilik tahanan lelaki.2 One-Stop-Centre mengandungi bilik trauma. ruang black maria dan CCTV Intercom Security (pegawai lokap) 1.7 Persenjataan mengandungi bilik pegawai. ruang menunggu. ruang senaman cawangan lelaki/ perempuan dan cawangan khas. bilik VIP. 450 1.6 Stor Transit mengandungi stor am. dan stor balai 250 1. bilik persalinan (lelaki dan perempuan). ruang menunggu. pejabat am. ruang gerobok lokap. bilik jurugambar trafik.1 BANGUNAN PENTADBIRAN Bahagian Trafik yang mengandungi pejabat pertanyaan. 157 1. pejabat daftar kertas siasatan (investigation papers . bilik soal siasat. kiosk dan ruang menunggu 315 1. bilik pegawai. ruang sembahyang. bilik gerakan trafik. bilik pengecaman/pemerhati. dapur dan stor. 216 1. bilik detektif dan bilik mesyuarat. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(iii): KELUASAN KASAR MAKSIMUM IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) PERKARA LUAS (m. bilik LSF.3 Balai Polis mengandungi bilik Ketua Polis Balai. elemen back-up (siasatan jenayah). pejabat am. bilik fail IP. ruang mengosongkan senjata.5 Kafeteria mengandungi ruang makan. pejabat am penyiasatan trafik. bilik Penolong Ketua Polis. 533 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . bilik melawat. bilik am.IP). tahanan cawangan khas. lapang sasar menembak (8-lane). elemen balai. bilik pegawai penyiasat trafik. bilik pegawai. 1. bilik fail. bilik sarjan stor persenjataan.8 Lapang Sasar Dalaman mengandungi bilik kawalan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. pejabat am bekalan dan ruang pemunggahan barang. 124 1. bilik senjata balai. penguatkuasaan trafik dan lain-lain.) 1. tahanan perempuan/ kanak-kanak. penyelia komputer. p. bilik maklumat balai.331 1. bilik pegawai. bilik bayaran kompaun. bilik gerakan trafik. ruang menunggu. ruang pejabat bilik simulasi dan bilik utiliti. bilik laporan.KESELAMATAN 56 . bilik senjata daerah.

bilik ujian air kencing. pejabat daftar kertas dan bilik fotostat. bilik-bilik pegawai. bilik fotostat. pejabat am pentadbiran. bilik peti besi. bilik ketua kerani (kewangan).13 Cawangan Khas merangkumi bilik ketua bahagian khas daerah.14 Pejabat KPD Dan Timbalan KPD mengandungi pejabat Ketua Polis Daerah (KPD). bilik kebal . bilik kebal. bilik fotostat. ruang tahanan sementara. stor CSI . PABX/Bilik bateri. sarjan D7. -Teknologi maklumat seperti bilik inspektor IT. pejabat daftar kertas. bilik komputer. stor fail BAKA dan lain-lain. ruang tahanan sementara.16 Bahagian Gerakan merangkumi bilik Ketua Bahagian Ketenteraman Awam Daerah.9 Bahagian Jenayah mengandungi bilik Ketua Bahagian Siasatan Jenayah. bilik operasi taklimat. pejabat am.Risikan jenayah mengandungi pegawai pentadbiran. bilik foto Pentadbiran jenayah mengandungi pejabat am. bilik siasatan. pejabat am. bilik fail. bilik sarjan Gerakan. bilik komputer. bilik pegawai. .Siasatan jenayah mengandungi bilik-bilik pegawai penyiasat. bilik utiliti. bilik komputer. 258 1. bilik pegawai pentadbiran/penyelarasan. pejabat daftar IP. stor fail (doket). bilik latihan dalam perkhidmatan. 129 1. ruang serba guna.015 1. bilik siap sedia. utiliti. 1. bilik mesyuarat/taklimat. bilik ASP dan Inspektor Hal Ehwal Awam. ruang menunggu. ruang serba guna. bilik inspektor dan sarjan mejar/sarjan. pejabat am . bilik penyelia. ruang menunggu. bilik DSP. ASP. bilik siap sedia. bilik stor.11 Cawangan Narkotik mengandungi Ketua Bahagian Narkotik. ruang menunggu.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. server. sarjan mejar dan sarjan operasi. bilik fail. pejabat am. stor peta dan bilik Gerakan. bilik fotostat.KESELAMATAN 57 Edisi Tahun 2008 . 738 1. bilik ASP dan Inspektor BAKA. bilik fotostat. pejabat am.17 Bahagian Komunikasi merangkumi one-stop-centre. pejabat am. stor barang kes. Inspektor dan Sarjan Pelancongan. bilik ASP dan Inspektor Latihan/sukan. bilik mesyuarat. bilik ASP dan Inspektor Tatatertib. makmal forensik. bilik mesyuarat. pejabat am BAKA. Bilik BAB 1: BAHAGIAN D .Pengawal Pengiring iaitu Bilik pengawal pengiring. bilik fotostat dan bilik gerakan/mesyuarat 300 1. sarjan D4/D10. bilik fotostat. bilik sarjan D1/D2. utiliti.Kongsi gelap mengandungi bilik pegawai. bilik kebal. bilik mesyuarat/taklimat. pejabat CSI. bilik detektif. pejabat am. stor selenggara. 273 1. bilik soal siasat. bilik kaunseling. bilik gerakan dan bilik gerakan/mesyuarat khas 290 1. bilik pegawai dan pejabat am. bilik Inspektor. pejabat am. bilik Timbalan KPD.Bahagian teknik/foto mengandungi pejabat am. . bilik pegawai Pelesenan. bilik-bilik Pegawai Kebajikan Perkep. stor CSI. bilik operasi taklimat. pejabat CSI. ruang tahanan sementara. pejabat am pengurusan. bilik rehat/ solat. konsol operator.15 Pejabat Bahagian Pengurusan mengandungi bilik Ketua Bahagian Pengurusan Daerah. stor. C4I dan lain-lain.12 Bahagian Logistik mengandungi bilik Ketua Bahagian Logistik daerah. 173 1. bilik gelap. bilik mesyuarat. ruang menunggu. inspektor pentadbiran. bilik air.10 Cawangan Mahkamah mengandungi bilik Ketua Pegawai Pendakwa. JABATAN PERDANA MENTERI 1. bilik fail.

penyelia juruteknik siap-sedia.2 Stesen PMP: untuk 100 m. bilik barang ganti terpakai. 110 3. p.1 BANGUNAN BERASINGAN Stor Barang Kes: merangkumi ruang perkakas. penyelia stesen. bilik mesyuarat dan lain-lain. penolong pegawai pengangkutan.1 Magazine house: untuk 54 m.5 Pusat depoh sampah BAB 1: BAHAGIAN D .5 m. p. setiap satu) = 121 m.3 Cawangan Kenderaan: merangkumi bilik pegawai . JABATAN PERDANA MENTERI SDF. p. pejabat am. ruang gegas. 3.) -3 ruang kosong (40. -Kenderaan berat .2 Pejabat Pound Trafik: 300 3. p.2 Multi Purpose Vehicle (MPV) merangkumi bilik Sarjan Mejar dan Sarjan MPV. p. Bilik UPS/CEB/CIU. 4. bilik pemandu tunggu sedia 24 jam. ruang kerja pemeriksaan. bilik peralatan am. Konsol VHF bersepadu. pejabat am dan utiliti 64 3.untuk 30 buah = 345 m. 390 3. pelupusan. 422 1. ruang menunggu. bilik penyelia pemandu. rawatan bateri. ruang kerja dan pemasangan radio mobile. bilik panel heating.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.untuk 10 buah = 240 m. bilik dadah. 4. pusat saifer.18 Tandas (Lelaki Dan Perempuan) 150 2.4 Garaj simpanan kenderaan (kawasan terbuka) -Kenderaan ringan .5 Pam cuci kenderaan -Pam air tekanan tinggi (8 m. Bilik RBS. p. bilik rehat dan tandas 24 4. pejabat am. bilik tayar. p. bilik air-compressor.3 Tangki sedut dan rumah pam - 4.KESELAMATAN 58 Edisi Tahun 2008 . dokumen dan kaunter pejabat 300 2.4 Pondok pengawal: merangkumi kaunter. bilik tidur. LAIN-LAIN 4. bilik elektrik. 2.1 KENDERAAN DAN BENGKEL Bengkel: merangkumi bilik ketua bengkel. 3. bilik sample. ruang kerja kimpalan dan mengecat. KMC/Mini IGC. pejabat mencuci kenderaan. bilik penyenggaraan. bilik alat tulis dan lain-lain. 54 4.

bilik guru. bilik perpustakaan.2 Mes pegawai: merangkumi 3 bilik tidur dan ruang rehat Kuarters Transit 265 5. bilik Penolong KJP. wuduk lelaki dan perempuan. pejabat setiausaha.2. pejabat setiausaha. bilik TKP Negeri. bilik air dan bilik dokumen Jabatan Pengurusan mengandungi bilik Ketua Jabatan Pengurusan. bilik perpustakaan. Tadika dan Perkep: merangkumi lobi. ruang menunggu. BAB 1: BAHAGIAN D .991 12. 400 6. bilik air. pejabat - JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) 9. mihrab. Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK). Cawangan Tatatertib. bilik rehat. Bahagian Pelesenan.20 ekar) di setiap ibu negeri. bilik mesyuarat. tandas lelaki dan perempuan.3 Surau (untuk 250 jemah): merangkumi dewan sembahyang.8 hektar (15 .2 Edisi Tahun 2008 . ruang menunggu. perempuan dan bilik kawalan. bilik serba guna.500 JUMLAH KELUASAN d.KESELAMATAN 59 311 1. Cawangan Latihan. Dewan Serba Guna: merangkumi pentas. JABATAN PERDANA MENTERI 5.1 Pejabat Ketua Polis Negeri dan Timbalan Ketua Polis Negeri mengandungi pejabat KP Negeri. Cawangan Pendaftaran Terbuka/Sulit. BANGUNAN KEMASYARAKATAN 6. bilik kitab. Dihadkan untuk jenis 2gelanggang badminton sahaja 960 6. JADUAL 1D-(iv): KELUASAN KASAR MAKSIMUM IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN PERKARA LUAS (m. pantri. ruang menunggu. bangsal.p) 1. bilik rehat. kelas.488 Katakan 12. E dan F mengikut kelayakan - 5.1 Kuarters: Rumah kediaman kelas C. bilik persalinan lelaki.1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. stor. bilik mesyuarat/taklimat. bilik utiliti. IPK mengandungi komponen seperti di dalam Jadual 1D(iv). bilik jamuan dan juga bilik-bilik Pegawai Cawangan Perkhidmatan/Perjawatan. BANGUNAN PENTADBIRAN 1. D. bilik jenazah. serambi. kafeteria/dapur. bilik imam/siak. tandas lelaki dan perempuan. KEDIAMAN 5. bilik dokumen. pejabat tandas lelaki dan perempuan. dengan keluasan tapak kira-kira 6 .

bilik mesyuarat. bilik tahanan sementara dan lain-lain.10 Lokap mengandungi ruang-ruang seperti yang terdapat di IPD 1. bilik siap sedia. ruang menunggu. bilik makmal mini. lokap tahanan. pejabat am. bilik pegawai-pegawai CCC. pejabat pentadbiran JL. Bilik Rekod. bilik operasi taklimat. pejabat eskot. Cawangan Kebajikan. Bahagian Pengangkutan. Bahagian Teknologi Maklumat.4 Bahagian Trafik yang mengandungi pejabat pentadbiran.. bilik Ketua Trafik Negeri. bilik CCC. bilik rehat pegawai. bilik komputer dan lain-lain 1. bilik soal siasat. bilik-bilik kebal dan lain-lain.5 Jabatan Logistik (JL) yang mengandungi bilik Ketua Jabatan Logistik (KJL). bilik gerakan JSJ. pejabat pentadbiran. bilik komputer.804 1. bilik-bilik perekod. pejabat point duty. bilik soal siasat. JABATAN PERDANA MENTERI Bahagian Hal Ehwal Awam. bilik kebal dan lain-lain. Bahagian Kewangan. bilik soal siasat. bilik-bilik pegawai trafik. 3.6 Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) mengandungi bilik Ketua JSJ. -Bilik Pejabat D5/D7/D9 mengandungi bilik-bilik pegawai penyiasat. 638 1. bilik soal siasat -Bilik Proses Foto dan Peralatan Lengkap mengandungi pejabat jurufoto. pejabat daftar I. bilik gerakan. ruang menunggu. bilik pegawai/ASP Pendakwaan. bilik CMT Pengurusan Krisis. setor statistik. bilik-bilik pegawai.7 Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) mengandungi bilik Ketua JSJN. pejabat Timbalan KCK 1 dan 2. 1. pejabat rondaan. stor. bilik tahanan sementara. stor. bilik-bilik pegawai. bilik pejabat risikan jenayah D4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik gerakan. bilik UTK. bilik perekod. bilik pegawai-pegawai gerakan. pejabat soal siasat.) 2.331 1. pejabat pentadbiran.020 1. Bahagian Komunikasi. bilikbilik fail. bilik statistik. Unit Polis Pelancong. dapur dan stor. Timbalan Ketua JSJK.11 Kafeteria mengandungi ruang makan. 124 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . setor dan lain-lain (termasuk lapang sasar dalaman 8-lorong seluas 533 m. bilik komputer. pejabat am. Cawangan Kem Komandan.478 1.KESELAMATAN 60 . bilik-bilik pegawai turus dan ruang-ruang untuk Bahagian Persenjataan. bilik-bilik perekod. bilik pejabat HPMV. Bahagian Bangunan. bilik mesyuarat.8 Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) mengandungi bilik Ketua JSJK. pejabat siasatan. bilik mesyuarat. pejabat-pejabat am dan pentadbiran berkaitan. lokap. bilik mesyuarat/taklimat. pejabat pentadbiran. p. bilik pengasingan dan lain-lain 1. bilik kebal dan lain-lain. 1.3 Jabatan Ketenteraman Awam mengandungi bilik Ketua Jabatan Ketenteraman Awam/KTN.173 1. ruang pentadbiran am. konsol VHF Bersepadu. bilik mesyuarat KJL.295 1. Bahagian Bekalan.9 Cawangan Khas (CK) merangkumi pejabat Ketua Cawangan Khas (KCK). stor HPMV. pejabat waran tangkap. 611 1. bilik trafik cops. pejabat logistik. bilik gerakan trafik/ mesyuarat/taklimat dan lain-lain.P. bilik perekod. bilik-bilik fail. bilik-bilik mesyuarat bahagian berkenaan. bilik perekod. bilik Timbalan Ketua JSJ. ruang tamu.172 1. bilik-bilik pegawai Cawangan Khas.

3 Cawangan Kenderaan merangkumi ruang-ruang seperti di IPD 110 3. p.2 MPV merangkumi bilik SM dan Sarjan MPV.1 Stor Barang Kes merangkumi ruang-ruang seperti di IPD 300 2.0 m.4 Pondok Pengawal merangkumi kaunter. LAIN-LAIN 4. p. bilik rehat dan tandas 24 4.) - 3. JABATAN PERDANA MENTERI 1.KESELAMATAN 61 .1 Bengkel merangkumi bilik/ruang seperti di IPD 390 3. p.2 Stesen PMP untuk 100. setiap satu atau 121.5 m.5 Pusat Depoh Sampah - 5. KENDERAAN DAN BENGKEL 3. p. D. pejabat am dan utiliti 64 3.52 m.0 m./kenderaan) -Kenderaan berat – ( 24. p. - 4. E dan F mengikut kelayakan - 5.2 Pejabat Pound Trafik 20 3. p. p. KEDIAMAN 5.6 Ruang letak kenderaan kemalangan (kereta dan motorsikal) - 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. BANGUNAN BERASINGAN 2.5 Pam cuci kenderaan -Pam air tekanan tinggi (8 m.2 Mes Pegawai/Kuarters Transit merangkumi 3-bilik tidur dan ruang rehat 265 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .) -3 ruang kosong (40.1 Kuarters: Rumah kediaman kelas C./kenderaan) - 3.4 Garaj simpanan kenderaan -Kenderaan ringan – ( 11.0 m.3 Tangki sedut dan rumah pam - 4. - 4.0 m.1 Magazine House untuk 54.12 Tandas (Lelaki dan Perempuan) 150 2.

kantin dan stor peluru. bilik jenazah. bilik persalinan lelaki dan perempuan dan bilik kawalan. mempunyai keanggotaan seramai 800 orang dan mengandungi komponen-komponen di bawah iaitu: Bangunan Pentadbiran – yang merangkumi ruang-ruang seperti Pejabat Komander. padang bolasepak. tandas lelaki dan perempuan.KESELAMATAN 62 . pejabat. Cawangan Teknologi Maklumat. 960 2.14 Tadika dan PERKEP merangkumi lobi. astaka. bilik darjah. bilik utiliti.300 Katakan 20. BANGUNAN KEMASYARAKATAN 2. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .240 20. Pejabat Cawangan Tatatertib. taman permainan.3 Surau (untuk 250 orang) merangkumi dewan sembahyang.KUARTERS untuk maklumat lanjut. bengkel komunikasi. Bangunan Rekreasi yang mempunyai komponen seperti dewan serbaguna. Bangunan Kediaman Sila rujuk BAHAGIAN E: .300 JUMLAH KELUASAN e. kafetaria/dapur. tandas lelaki dan perempuan. Pejabat Cawangan Kem Komandan. Operasi dan Stor – yang merangkumi Cawangan Pengangkutan. tandas lelaki dan perempuan. Pejabat Cawangan Latihan.13 Dewan Serba Guna merangkumi pentas. garaj simpanan i. iii. iv. pejabat. Pejabat Pentadbiran Batalion. dewan rekreasi pegawai kanan dan dewan rekreasi anggota pangkat rendah. Stesen PMP. bilik guru. JABATAN PERDANA MENTERI 5. Bangunan-bangunan Sokongan. Pejabat Cawangan Risikan/Gerakan. serambi dan stor 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Pejabat Cawangan Komunikasi dan Pejabat Ketua Kompeni. Dihadkan untuk memuatkan 2 gelanggang badminton. bangsal. kenderaan. Cawangan Bekalan (Pusat Agihan). ii. mihrab. - JUMLAH KELUASAN BANGUNAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) 16. bilik kitab. bilik serba guna. Kem Pasukan Polis Hutan – Batalion PGA. pejabat Cawangan Persenjataan. ruang wuduk lelaki dan perempuan.

400 - 1. lapang sasar.600 1. kuarters transit dan pagar keselamatan. Bangunan Pentadbiran Seperti di Perenggan e(i) di atas 2 Sokongan.032 8. taman permainan (terbuka) 5 Kemasyarakatan Dan Keagamaan Surau (untuk 200 orang) Tadika (untuk 120 orang) PERKEP 6 Kemudahan Lain Arked Padang Kawad Pondok Pengawal.KESELAMATAN 63 .790 Katakan 8. tidak termasuk Garaj simpan kenderaan (ruang terbuka 80 bay) 3 Bangunan Kediaman (Mengikut keperluan dan kelayakan) 4 Bangunan Rekreasi Dewan serba guna (keluasan 3-gelanggang badminton) Dewan rekreasi pegawai kanan Dewan rekreasi anggota pangkat rendah Astaka. dan vi. JABATAN PERDANA MENTERI v.) 1. pondok pengawal. arked. Operasi Dan Stor Seperti di Perenggan e(ii) di atas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. kuarters transit dan pagar keselamatan JUMLAH KELUASAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25 % (ruang sirkulasi) LUAS (m. padang bola sepak. tadika dan bangunan PERKEP.730 1. JADUAL 1D-(v): KELUASAN KASAR MAKSIMUM BAGI BATALION PGA PERKARA 1.800 JUMLAH KESELURUHAN Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .000 750 - 250 300 275 600 7. Keluasan lantai bagi bangunan Batalion PGA adalah seperti Jadual 1D-(v). litar rentas halangan. lapang sasar terbuka. Kemasyarakatan dan Keagamaan mengandungi kemudahan surau. Kemudahan-kemudahan lain termasuk padang kawad (untuk 500 orang) lengkap dengan Balai Tabik dan Drill Shed. p.

konsul operator. ammunition administration/workshop.KESELAMATAN 64 Edisi Tahun 2008 .) 160 2 Bahagian Gerakan termasuk Bilik Pegawai Gerakan. skid tank dan kantin. pandu arah dan teknikal. bahagian komunikasi. pejabat am. Penolong Pegawai Pemerintah. iv. JABATAN PERDANA MENTERI f. ii. bilik IT/komputer. bilik gerakan. Kem Pasukan Polis Hutan – Briged PGA. p.500 orang mengandungi 1 hingga 3 batalion di dalamnya. bahagian gerakan. Kemasyarakatan dan Keagamaan seperti PERKEP. pondok pengawal. bilik pegawai petugas. stor fail tertutup. stesen PMP. bengkel-bengkel. pejabat guna sama. bilik solat (lelaki/perempuan). taman permainan. bahagian bot ronda dan menara kawalan. bilik amhasnet. pejabat am /bengkel gerakan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Operasi dan Stor merangkumi bangunan pengangkutan. Bangunan-bangunan Sokongan. pejabat tata tertib. bilik gunasama ketua ronda. padang kawad/helipad. bilik Penolong Pegawai Pemerintah. jeti berbumbung. stor/komunikasi 40 4 Bahagian Bot Ronda meliputi Bilik Pegawai Pemerintah. yang mempunyai keanggotaan seramai 900 hingga 2. Tengah. rumah pam/rumah cuci. Bangunan Rekreasi seperti dewan serbaguna. tadika dan surau. Operasi Dan Stor seperti bengkel pembaikan/ BAB 1: BAHAGIAN D . mes pegawai kanan dan mes pegawai rendah. stor am (transit) 504 5 Bangunan Sokongan. explosive store house. bilik rehat dan menara kawalan LUAS (m. Bangunan Pentadbiran yang mengandungi Pejabat Am (Pengurusan dan Pentadbiran). Pangkalan Hadapan Polis Merin. iii. g. mempunyai keanggotaan seramai 60 hingga 80 orang dengan komponen ruang di dalam setiap pangkalan terdiri daripada: i. Tenggara dan Sabah/Sarawak. Lokasi projek ini terletak di empat zon utama iaitu di Zon Utara. bilik maklumat/taklimat. JADUAL 1D-(vi): KELUASAN KASAR BAGI PANGKALAN HADAPAN POLIS MERIN BIL 1 PERKARA Bangunan Pentadbiran termasuk pejabat Pegawai Pemerintah Pangkalan. bilik bersedia (24-jam). floating pontoon. pantri dan pejabat unit selam 223 3 Bahagian Komunikasi termasuk bilik penyelia. stor fail terbuka. dan v. bilik Inspektor Pentadbiran. Bangunan Kediaman termasuk kuarters dan kuarters transit.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. floating jetty (8-bot PC). dengan keanggotaan seramai 80 orang mempunyai pejabat pentadbiran selain dari stor-stor bagi setiap keperluan. stesen minyak. Norma keluasan ruang kerja bagi kakitangan PDRM mengikut Surat Pekeliling Am Bilangan 14 Tahun 1982 yang disesuaikan adalah seperti Jadual 1D-(vii). ruang kerja (technical yard). PERKEP dan Surau (untuk muatan 200 orang) 380 JUMLAH KELUASAN (termasuk ruang M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) 2.(kawasan terbuka) Stor POL. stor (transit). Pangkalan Polis Unit Udara. yang terletak berhampiran lapangan terbanglapangan terbang utama mempunyai anggota seramai 80 . Stor Bekalan Kawasan. padang kawad. Komponen-komponen ruang seperti pejabat pentadbiran/ operasi dan hangar serta ruang-ruang sokongan seperti apron. taxiway.250 JUMLAH KESELURUHAN h. stor bahan kimia. aerial farm.170 orang di setiap pangkalan.000 gelen (disel). Komponen sokongan adalah seperti padang kawad dan rumah pengawal. garaj simpanan kenderaan . Kuarters disediakan tertakluk kepada kelayakan. Komponen-komponen seperti tadika PERKEP. 20. pejabat ketua bengkel.KUARTERS) - 8 Bangunan Rekreasi Dewan serbaguna (2-gelanggang badminton). gelanggang sukan dan padang permainan kanak-kanak juga disediakan untuk tujuan rekreasi. skid tank untuk 10. padang bola sepak. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . ramp. tandas dan bilik taklimat 121 6 Jeti termasuk jeti berbumbung. pejabat (teknikal). stor minyak.KESELAMATAN 65 . JABATAN PERDANA MENTERI penyenggaraan kecil. 2.235 Katakan 3.000 gelen (petrol). Keperluan perumahan tidak semestinya ditempatkan di dalam kompleks yang sama. pondok pengawal dan kantin (bangunan) 200 7 Bangunan Kediaman Mengikut kelayakan (Sila rujuk Bahagian E: . bengkel-bengkel dan rumah pengawal adalah disediakan.588 3. sepak takraw dan taman permainan kanak-kanak (kawasan terbuka) 960 - 9 Kemasyarakatan Dan Keagamaan Tadika. i. gelanggang bola tampar.

0 - 5./bilik 66 Edisi Tahun 2008 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KESELAMATAN 12.0 5. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(vii): KELUASAN RUANG BILIK PEJABAT DAN RUANG KERJA PIAWAI BAGI PDRM JAWATAN LUAS BILIK (m. Norma keluasan ruang khusus bagi bangunan Polis a) Bilik soal siasat BAB 1: BAHAGIAN D .0 15. p.0 m.0 15.0 3.p) 42 36 LUAS RUANG (m. p) - Ketua Polis Negara Timbalan Ketua Polis Negara ( Gred 54 hingga JUSA B/C) Pesuruhjaya Polis Timbalan Pesuruhjaya Polis Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis I Gred 48 hingga 52 Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis II Penolong Pesuruhjaya Polis 28 28 28 28 28 - Penguasa Polis Timbalan Penolong Penguasa Polis Gred 41 hingga 46 Penolong Penguasa Polis Kadet Penolong Penguasa Polis 18 18 18 18 - Ketua Inspektor Inspektor Inspektor Percubaan Sub-Inspektor Sarjan Mejar Sarjan (AIO/Penyelia) Lans Koperal Konstabel Konstabel Tambahan Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik disebabkan kepentingan tugas 15.0 5.0 15.0 15.0 15.

Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . 15.0 m. p.0 m. p. p. 6. p 9. Asrama Pelatih. Sukan & Rekreasi Sila rujuk BAHAGIAN I:– KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. 5. keluasan dewan makan dan dapur perlulah dikira dengan berpandukan kepada bilangan sebenar orang yang menggunakan dewan makan tersebut.0 m. dan b) Komponen lain yang berkaitan dengan mes juga dikira keluasannya secara berasingan (mengikut kategori pengguna). 4.0 m. p.0 meter) Bilik Pemeriksaan OKT Bilik Rawatan Makmal Forensik 12.0 m./unit 65. 12. p. 12.KESELAMATAN 67 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. perempuan dan juvenil Bilik kawad cam (13. Kakitangan dan Pegawai BAHAGIAN F: – ASRAMA menerangkan kelayakan bagi ruang-ruang asrama. Bagaimanapun untuk perancangan bangunan Mes Pegawai PDRM dan ATM.0 m. 25. perkara-perkara berikut perlu diambil kira: a) Bagi bangunan Mes (untuk pegawai kanan dan rendah).0 m.0 meter X 5. JABATAN PERDANA MENTERI b) c) d) e) f) g) h) Bilik Trauma/Sulit Ruang Mengosong Senjata Bilik tahanan lelaki. p. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut.

3. JADUAL 1D-(viii): KELUASAN RUANG BILIK PEJABAT DAN RUANG KERJA PIAWAI BAGI ATM JAWATAN LUAS BILIK (m.00 - 36. Seperti juga bangunan-bangunan PDRM. b) Panduan keluasan ruang kerja pegawai dan kakitangan yang disesuaikan mengikut pangkat ATM adalah seperti Jadual 1D-(viii). Leftenan Jeneral dan Mejar Jeneral atau setaraf (JUSA B/C) 3. kediaman. Bangunan Kediaman. Kemudahan Latihan. latihan. BANGUNAN ANGKATAN TENTERA Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) terbahagi kepada tiga cabang perkhidmatan yang utama iaitu Tentera Darat Malaysia (TDM). p. sokongan. Bangunan Operasi. Panglima Perkhidmatan 2. Bangunan Rekreasi.BANGUNAN PEJABAT. stor. 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Sokongan dan Stor.KESELAMATAN 68 . Brigadier Jeneral atau setaraf (Gred 54) 42. dan Kemudahan Kemasyarakatan/Keugamaan. Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM) dan Tentera Laut DiRaja Malaysia (TLDM). perancangan dan susunatur bangunanbangunan di dalam projek ATM adalah berbentuk kompleks di mana bangunanbangunan di dalamnya boleh dibahagikan kepada 6 kategori: a) b) c) d) e) f) Kompleks Pentadbiran.) 1.00 - Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Kebiasaannya projek-projek ATM dirancang di dalam satu kompleks yang merangkumi komponen ruang di dalam bangunan pentadbiran. rekreasi dan bangunan kemasyarakatan. 2. p. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D21. operasi.00 - 36. KOMPLEKS PENTADBIRAN a) Norma keluasan ruang lantai bagi semua pejabat hendaklah dirujuk kepada BAHAGIAN A .) LUAS RUANG (m.

dan Stor Senjata c) Bengkel-bengkel yang terdapat di dalam projek ATM termasuklah: i. iii. Bengkel kerja-kerja cat. Bengkel membaiki peralatan/ mesin. Leftenan Kolonel atau setaraf (Gred 48) 6. Depot atau Tempat Simpanan Peluru.00 - 28.00 - - 14. BANGUNAN SOKONGAN DAN STOR a) Norma keluasan ruang lantai pejabat bangunan sokongan dan stor hendaklah dirujuk kepada BAHAGIAN A: . BAB 1: BAHAGIAN D . p. ii. Bengkel pertukangan kayu.) 4. Mejar atau setaraf (Gred 41-46) 7. Bengkel kerja-kerja elektrik. p. 5. vii. ii. Garaj. Kolonel atau setaraf (Gred 52) 5.00 - 18. Bengkel. iv. iv.00 - 15.) LUAS RUANG (m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JAWATAN LUAS BILIK (m. Ketua-ketua/Timbalan Ketua Jabatan. Lain-lain pegawai yang layak mendapat bilik 8.KESELAMATAN 69 Edisi Tahun 2008 . viii.00 - 9. iii. v. Bengkel pertukangan besi dan pengimpal.00 c) Tandas peribadi hanya dibenarkan untuk Leftenan Jeneral (Gred JUSA B) dan ke atas sahaja.PEJABAT. dan Bengkel kenderaan. Bengkel kerja batu-bata. b) Bangunan sokongan meliputi: i. Mejar dan Kapten/Sabaltan atau setaraf (Gred 41-46) 9. Sarjan hingga Pegawai Waran atau Setaraf 28. vi. Bengkel kejuruteraan ringan.

Ianya tidak layak disediakan untuk unit yang keahliannya kurang daripada 10 orang. 6. Mes/asrama untuk pegawai bujang. JABATAN PERDANA MENTERI Norma keluasan ruang lantai untuk setiap tukang atau artisan (m. p. Wisma Bintara Menempatkan pegawai berpangkat Sarjan hingga Pegawai Waran./artisan) bagi ruang-ruang bengkel di atas adalah seperti di BAHAGIAN B4: – BENGKEL. Ruang bilik tidur dan stor setiap pegawai. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 30% daripada perjawatan dan tambahan 10% daripada jumlah tersebut diperuntukkan kepada pegawai transit yang tidak membawa keluarga.KESELAMATAN 70 . Pada amnya ianya disediakan untuk unit yang mempunyai keahlian melebihi 10 anggota. c) Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. BANGUNAN KEDIAMAN a) Bangunan Kediaman ATM dibahagikan kepada dua (2) kategori: i.KUARTERS) ii. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 40% daripada bilangan perjawatan dan ditambah 10% daripada jumlah tersebut untuk pegawai transit. Bilangan bilik penginapan yang disediakan adalah 20% daripada perjawatan dan tambahan 10% daripada jumlah tersebut diperuntukkan kepada pegawai transit yang tidak membawa keluarga. pegawai yang tidak diiringi keluarga atau bertugas sementara b) Mes/asrama ATM pada amnya meliputi bangunan-bangunan yang dikenali seperti berikut: Wisma Perwira Menempatkan pegawai berpangkat Leftenan dan ke atas. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . Kuarters pegawai dan kakitangan (Untuk kelas dan keluasan kuarters sila rujuk BAHAGIAN E: . Kediaman Bujang dan Lain-lain Pangkat (LLP) Menempatkan anggota bujang yang berpangkat Koperal ke bawah.

Dewan Makan 1. 4 50. p. p.50 m. 5 30. p. pakaian dan lain-lain mengikut kelayakan seperti berikut: i.00 m.00 m. 5 20. 5 20. Dapur dan Ruang Persediaan - 1. f) Kemudahan pusat bagi mes/asrama seperti bilik air. Ruang-ruang yang boleh disediakan adalah seperti berikut: i.00 m. p.KESELAMATAN 71 . Sistem Dua (2) Orang Sebilik Sistem Empat (4) Orang Sebilik Sistem Dormitori (15 – 20 orang) Rujuk jadual di BAHAGIAN F: ASRAMA e) Selain bilik tidur. VIP Diraja VIP (Mejar Jeneral ke atas) 65.00 m. Suite VIP (a) (b) ii.5 m. pegawai di dalam perkhidmatan pegawai latihan di dalam perkhidmatan (seperti pegawai kadet dan sebagainya) 1.00 m. bilik menggosok. 3. seorang (Jumlah bilangan kakitangan yang diambil kira adalah berdasarkan kepada kapasiti 100% daripada perjawatan dan ditambah 10% lagi untuk pelawat).00 m. bilik basuh. hingga 1.40 m. seorang (Jumlah bilangan kakitangan yang diambil kira adalah berdasarkan kepada kapasiti 100% perjawatan dan tambahan 10% untuk pelawat).00 m. JABATAN PERDANA MENTERI ii. ii. bilik rekreasi dan bilik tetamu adalah ruang sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . ii. p. v. 5 Sistem Seorang Sebilik (a) (b) (c) (d) Leftenan Jeneral Mejar hingga Brigadier Jeneral Pegawai Waran hingga Kapten Pelatih dalam perkhidmatan setaraf (Gred 41-46) - iii. p. p. setiap pegawai juga dilengkapi dengan ruang simpanan peralatan peribadi seperti kasut. p. Ruang kemudahan pusat d) Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut: i.00 m. p. 4 42. iv.

xiii. ii. Simulator Pesawat Latihan Anak Kapal. x. 12. Bagi mes/asrama pegawai. p. xvii. bilik bacaan. iii. Kompleks Latihan Rumah Asap Bomba. ix.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik minuman dan lain-lain bilik yang berkaitan dengan rekreasi. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . p. Menara Rock Climbing.00 m. CBT. 14.00 m. KEMUDAHAN LATIHAN a) Kemudahan latihan ATM adalah seperti berikut: i. Pejabat - 0. bilik tv dan karaoke.00 m. Simulator Penerbangan Pesawat. Kolam Latihan Ikhtiar Hidup (Survival Training Pool). xviii. iv. p. Padang Kawad. Bilik air dan ruang-ruang lain 7. xi. xii. iv. Simulator Latihan Bomba. p. Gimnasium. seorang v. Menara abseiling. Lapangsasar. v. Merempuh halangan. xvi.KESELAMATAN 72 . ruang-ruang untuk pekerja seperti berikut adalah dibenarkan: (a) (b) (c) Bilik Rehat Pekerja Bilik Tidur Pekerja Bilik Air Pekerja 12. vii. Latihan Didikan Ketabahan. JABATAN PERDANA MENTERI iii. seorang Ruang rekreasi adalah meliputi bilik rehat/tetamu. vi. Kompleks Litar Memandu Kenderaan Tentera. xv. vi. Menara Exit Payung terjun. Rekreasi - 0.40 m. Kompleks CQB. Bilik Simulator . p. viii. xiv.95 m. Kolam Renang dan Kolam Terjun (Penyelam dan PASKAL).

Kompleks Latihan Penerjunan Payung Terjun. Unit Kecil seperti Skuadron Jurutera. p/ tempat duduk (c) Padang Kawad Berkenderaan 8. Saiz padang kawad adalah seperti berikut: i.12.050 m. p. JABATAN PERDANA MENTERI xix. Unit besar seperti Batalion Infantri dan mana-mana unit besar dalam TUDM dan TLDM . xx. b) Padang Kawad Terdapat dua (2) kategori padang kawad untuk kegunaan unit besar dan unit kecil ATM. iii. __________________________________________________________________________ Nota: 4 5 - - keluasan keseluruhan ruang dan kemudahan keluasan keseluruhan (termasuk bilik air) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . BANGUNAN SUKAN DAN REKREASI Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut. stor peralatan padang kawad 0.045 m. Padang kawad juga disediakan dengan kemudahan-kemudahan berikut: (a) Galeri penonton 0.60 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p/ tempat duduk (b) Ruang Sokongan seperti pentas tabik hormat.45 m. p. Semboyan dan mana-mana unit kecil dalam TUDM dan TLDM 6. dan Kompleks Simulator Kawalan Pertahanan dan Trafik Udara. Rejimen. tandas. ii.KESELAMATAN 73 .

tempat lawatan keluarga.000/2. bilik pegawai bertugas. pejabat/bengkel kenderaan jabatan. lokap (penerimaan/ pembebasan). blok banduan pra-bebas. bilik kaunseling. bilik peguam dan mahkamah/polis. stor. Blok Pentadbiran Dalam yang mengandungi pejabat rekod. bilik Timbalan Pengarah. kimpalan dan perabut). 2. hospital/klinik. blok akhir. bilik amra/kelengkapan keselamatan. bilik pentadbiran am dan bilik fail. Jumlah penghuni adalah sekitar 500/1. blok banduan hukuman lama/singkat. pejabat pentadbiran am. blok tahanan rendah. Terdapat empat (4) jenis organisasi penjara iaitu:a) Penjara biasa untuk banduan yang sabit kesalahan dan banduan reman. ii. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D31.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. mekanik.000/3. dan Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . blok banduan imigresen. iv. Tembok dan pagar anti-climb. blok penempatan sementara. blok asingan. bilik detil. jahitan. bilik urusetia.000 orang dan mengandungi komponen di bawah iaitu : i. bilik pemeriksaan unit khas penjara kafeteria dan bilik gerakan (Main Control Room). blok hukuman gantung. Projek penjara biasanya mempunyai tiga komponen besar iaitu: a) b) c) Zon Pentadbiran Zon Penjara Zon Penempatan Perumahan Kakitangan dan Kemudahan. Blok tahanan yang mengandungi blok tahanan mahkamah tinggi. blok tahanan mahkamah sesyen. Blok Pentadbiran Luar yang mengandungi Pejabat Pengarah.KESELAMATAN 74 . blok dapur. bilik kebajikan. pejabat pentadbiran dan kewangan. BANGUNAN JABATAN PENJARA Organisasi penjara berfungsi untuk memberi perkhidmatan keselamatan dari segi pengurusan hukuman penjara atau tahanan ke atas mereka yang dijatuhkan hukuman bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan Negara juga memberi perkhidmatan pemulihan untuk para banduan dari segi pemulihan akhlak dan latihan kemahiran. dewan makan. iii. blok program (Pelan Pembangunan Insan) dan blok kemahiran (dobi. bilik mesyuarat.

dan Bengkel kemahiran wanita 523 529 1.KESELAMATAN 75 . Bengkel yang terdiri dari: Bengkel kemahiran lelaki.136 4.) (m. kelab/rumah rehat. p. F dan Asrama Bujang (Lelaki/Wanita). tadika.830 24. bilik doktor gigi.) 870 1.126 (untuk lelaki dan wanita) 523 529 Jumlah (2) 3. wad asingan. 1. p. tempat sukan. Blok Banduan Juvana.000 jemaah) atau surau (100 – 300 jemaah). E.860 21.926 26. wad (dormitory).806 29. bilik ubat (dispensary).722 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . tandas banduan. JADUAL 1D-(ix): BIL KELUASAN KASAR RUANG KOMPLEKS PENJARA PERKARA 500 1. bilik lokap. Dobi 384 - - 5. klinik gigi. bilik pembantu-pembantu perubatan. gelanggang sukan dan pusat komuniti.865 1. Blok Banduan Pra-bebas. Blok Tahanan Mahkamah Rendah.000 BANDUAN BANDUAN BANDUAN (m. sel penjagaan istimewa.580 1.015 3. JABATAN PERDANA MENTERI v.1 Blok Pentadbiran Luar 1.3 Komponen Dalam Penjara iaitu Blok Tahanan Mahkamah Tinggi. wad maternity. padded cell. 5. padang. Kemudahan kakitangan dan awam seperti kuarters kelas C.580 1. p. Dapur 171 622 2. bilik kawalan. Sally port. Blok Pelaksanaan Hukuman Gantung. Blok Banduan Imigresen.000 Jumlah (1) 2. tandas pegawai. Blok Tahanan Mahkamah Sesyen. Keluasan ruang yang diperlukan oleh sebuah penjara tipikal bagi muatan 500 banduan dan 2. kawasan senaman.) (m. D.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.722 1. Blok Asingan. stor.100 1. Blok Banduan Akhir. recovery room dan bilik pengawal 8. Blok Penempatan Sementara. Hospital/Klinik yang mengandungi Ruang menunggu. ruang merotan.000 2. bilik saksi.030 - 1. masjid (muatan 500 – 1. bilik doktor.000 banduan adalah seperti Jadual 1D-(ix).2 Blok Pentadbiran Dalam 2. dewan serbaguna. bilik rawatan.126 1.283 722 3.

) 100 193 654 6.10) 40 904 40 4. Ciri-ciri keselamatan adalah sama seperti penjara biasa. p.000 b) Pusat Tahanan Perlindungan untuk tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA).000 9.080 (termasuk unit penyenggaraan) 40 9.080 3.KESELAMATAN 76 .000 32995 41.234 - 752 596 - 1.930 katakan 15. Kediaman.071 1.362 Pondok pengawal Menara kawalan Jumlah (7 . Surau Jumlah (3 .6) 7. kelab/rumah rehat dan wakaf 1. p.244 katakan 41. p.) (m. c) Pusat Pemulihan Akhlak untuk menahan orang yang ditahan di bawah Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah) 1969 dan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985.071 - 8. Sukan & Rekreasi Dewan serbaguna ( 2 gelanggang badminton) Tempat bersukan.820 8.378 katakan 60.302 60.) (m.840 JUMLAH KELUASAN (TERMASUK M & E) Tambahan 25% (ruang sirkulasi) JUMLAH KESELURUHAN 11. seperti: Asrama bujang lelaki.400 376 1. Penempatan disediakan untuk 150 hingga 350 penghuni.000 BANDUAN BANDUAN BANDUAN (m. Asrama bujang perempuan. Keagamaan dan Kemasyarakatan seperti: Pejabat perusahaan Tadika. dan pusat sumber - 776 1. Kemudahan bersama seperti.400 620 10.000 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.942 14.685 2. Kuarters (mengikut kelayakan) 1. masjid. JABATAN PERDANA MENTERI BIL PERKARA 500 1.000 48. Stor pusat 864 900 1. Penempatan yang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .

4.0 m. JABATAN PERDANA MENTERI disediakan adalah untuk 250 hingga 800 penghuni./sel 24. Sukan dan Rekreasi Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut.20 orang) Blok banduan akhir (sel) Blok pelaksanaan hukum gantung (ruang gantung) Sally port Bilik detil/atur tugas Bilik amra/kelengkapan keselamatan 11. Blok Akademik. Ciri-ciri sekolah ini adalah sama seperti Sekolah Vokasional atau Pusat Latihan Kemahiran di mana Blok Asrama. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D . p. Penempatan yang disediakan adalah untuk 300 hingga 500 orang. Kakitangan dan Pegawai Sila rujuk BAHAGIAN F: – ASRAMA untuk keterangan lanjut.0 m.0 m. Blok Pembelajaran. 5. 36. Asrama Pelatih. p./sel 15. Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut. p.0 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. d) Sekolah Henry Gurney (sekolah budak-budak nakal) untuk menahan penghuni berusia di antara 14 hingga 21 tahun yang ditahan di bawah perintah Mahkamah Kanak-Kanak. p. 12. Ciri-ciri sama seperti penjara biasa. 3./lokap 6. p. 16. Norma-norma keluasan ruang bagi bangunan penjara adalah seperti berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sel tahanan untuk seorang Sel tahanan untuk 3 orang Dormitori untuk 10 orang Lokap (penerimaan dan pembebasan . 6. surau dan tempat sukan/riadah disediakan. 29.0 m. p. p.0 m. Blok Kemahiran./dorm.0 m.KESELAMATAN 77 .0 m./sel 50. p.0 m.

Balai Bomba 2-Petak. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .PEJABAT. ii.).) 3.960 m. Bengkel Kejuruteraan (dengan keluasan ruang lantai 400 m. p. f. c.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bengkel Kejuruteraan.). b. ii.p. p. vi.). Stor Logistik (dengan keluasan ruang lantai 400 m. Ibu Pejabat Bomba Negeri merupakan kompleks pejabat pentadbiran seperti juga lain-lain bangunan pejabat Kerajaan. Padang Kawad. e. (jenis 2-gelanggang badminton . b. Ibu Pejabat Bomba Negeri. Stor Logistik (dengan keluasan ruang lantai 400 m. Ibu Pejabat bersama dengan: i. Komponen bangunan Ibu Pejabat ini terbahagi kepada dua ( 2 ) konsep pembinaan iaitu: a.KESELAMATAN 78 . iv.). ruang sokongan dan ruang-ruang lain yang berkaitan boleh dirujuk melalui BAHAGIAN A . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN D4 - BANGUNAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT 1. Balai Bomba. Padang Kawad.960 m. p. Ibu Pejabat Bomba Negeri terletak di Ibu Negeri-Ibu Negeri dengan diketuai oleh seorang Pengarah Bomba Negeri. Bangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dapat dikategorikan kepada beberapa komponen utama seperti: a. Menara Latihan. dan Dewan Serba Guna (jenis 2-gelanggang badminton .. dan Dewan Serba Guna.). d. 2. iii. iii. p. dan Dewan Serba Guna. Menara Latihan. Stor Logistik. Ibu Pejabat bersama dengan : i. g. v. Norma keluasan ruang pejabat. Bengkel Kejuruteraan (dengan keluasan ruang lantai 400 m.

bilik mesyuarat. Balai Bomba 3-Petak Ruang-ruang yang terdapat di dalam bangunan Balai Bomba 3-Petak boleh dibahagikan seperti Jadual 1D-(xi). surau. ruang tetamu. lobi. Mes. pejabat operasi bertugas. Balai Bomba 2-Petak Ruang-ruang Balai Bomba 2-Petak boleh dibahagikan seperti Jadual 1D-(x).) 420 2. JADUAL 1D-(x): KELUASAN KASAR RUANG BALAI BOMBA 2-PETAK KETERANGAN RUANG 1. Unit Pili Bomba. stor-stor peralatan.037 Katakan 3. bilik penyelia. 870 3. bilik Pegawai Penjaga dan bilik Timbalan Pegawai Penjaga LUAS (m. Menara latihan 180 JUMLAH KELUASAN Tambahan Ruang Sirkulasi dan Ruang M & E (35%) 2. JABATAN PERDANA MENTERI 4. bilik persalinan. bilik pegawai bertugas. bilik cetak.000 JUMLAH KESELURUHAN 5. bilik servis alat pemadam api. bilik fail.KESELAMATAN 79 . bilik pemandu. Ruang Kerja yang mengandungi ruang-ruang seperti ruang pejabat. Ruang Sokongan yang mengandungi ruang-ruang seperti gimnasium. bilik kawalan. tandas.250 3. p. bilik Stand-by dan ruang jemuran 780 4. foyer. bilik peralatan skuba/Hazmat. Public Education Centre. anjung dan kaunter. stor alat hos. pantri. Ruang Khas iaitu ruang-ruang yang merangkumi ruang jentera bomba. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ruang pameran. bilik kuliah.

Kuarters Sila rujuk BAHAGIAN E: – KUARTERS untuk keterangan lanjut.KESELAMATAN 80 Edisi Tahun 2008 . lobi. Untuk norma keluasan dan kemudahan berkaitan Padang Kawad sila rujuk BAHAGIAN D2: – ANGKATAN TENTERA MALAYSIA 7. bilik pernafasan skuba/Hazmat. bilik kuliah. 650 2. foyer. bilik fail. stor-stor peralatan. Sukan dan Rekreasi BAB 1: BAHAGIAN D . Keluasan padang kawad serta kemasannya perlu mengambil kira keperluan pergerakan anggota serta kenderaan. tandas. bilik Pegawai Bomba Daerah/Zon. Unit Pili Bomba. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1D-(xi): KELUASAN KASAR RUANG BALAI BOMBA 3-PETAK KETERANGAN RUANG Ruang Kerja yang mengandungi ruang pejabat.029 JUMLAH KELUASAN KASAR Katakan 4. bilik Standby dan Mes. pejabat bahagian pencegah dan keselamatan.000 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ruang pameran. 1. 1090 4.) 1. Menara latihan 200 JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan Ruang Sirkulasi dan Ruang M & E (35%) 2. bilik Pegawai Penjaga Balai. bilik persalinan. LUAS (m. ruang tetamu. pejabat operasi bertugas. p. bilik penyelia.985 4.045 3. bilik kawalan. bilik servis alat pemadam api. Ruang Khas yang mengandungi ruang jentera bomba. 8. pejabat bahagian operasi dan pejabat bahagian siasatan kebakaran. anjung dan kaunter. pejabat bahagian latihan. Padang Kawad. Ruang Sokongan yang mengandungi gimnasium. bilik Timbalan Penjaga Balai. bilik stor alat hos. pantri. bilik pegawai bertugas. bilik Timbalan Pegawai Bomba Daerah/Zon. bilik cetak. bilik pemandu. bilik mesyuarat. surau. Public Education Centre.

Kakitangan dan Pegawai Sila rujuk BAHAGIAN F: – ASRAMA untuk keterangan lanjut. JABATAN PERDANA MENTERI Sila rujuk BAHAGIAN I: – KEMUDAHAN SUKAN untuk keterangan lanjut.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Asrama Pelatih.KESELAMATAN 81 . 9. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN D .

BAHAGIAN E KUARTERS .

p. 5. (200. banyak projek-projek kuarters telah dirancang dan dibangunkan bagi menempatkan kakitangan terutamanya di dalam perkhidmatan perlu. p.00 m.) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 82 . p. Pembahagian kelas kuarters dibuat mengikut kelayakan gaji seperti mana yang terdapat dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002. 93. D dan E termasuk tempat letak kereta adalah seperti berikut:a) b) c) Kelas C Kelas D Kelas E 290. Tempat letak kereta berbumbung adalah dibenarkan untuk kuarters Kerajaan Kelas A.00 m.00 m. Lokasi pembangunan ini terletak sama ada di bandarbandar utama atau kawasan terpencil dan kadangkala sebagai sebahagian dari komponen projek utama. p. Kuarters Kerajaan dibahagikan kepada lapan (8) jenis kelas dengan keluasan masing-masing seperti berikut:a) b) c) d) e) f) g) h) Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E Kelas F Kelas G Kelas H 415. (140. 110.00 m.00 m. termasuk tempat letak kereta 4.00 m. 265. p. Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menyediakan kemudahan perumahan kepada kakitangan awam. D dan E. 345. 120.00 m. p. p.00 + 25. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.00 m. p. p. a) b) c) Kelas A dan B Kelas C Kelas D dan E tertakluk kepada permohonan 25. p.) 160. C. (265.00 m.00 + 20.00 + 20.) 220. p 140. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN E . 2. p.KUARTERS 1. 3.00 m.00 m.00 m. B.00 m. Jumlah keluasan kasar kuarters Kerajaan Kelas C. 200.00 m.00 m. p.00 m. p. 20.

Kaedah pemasangan perlulah mematuhi garis panduan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh JBPM. manakala rumah berkonsepkan sebuah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Butiran terperinci adalah seperti di Jadual 1E-(i) di bawah. 4 Tahun 2002 hendaklah dirujuk. 8. 10. JABATAN PERDANA MENTERI 6. banglo atau teres. Kuarters yang dibina secara bertingkat-tingkat dibenar menggunakan dua (2) aras untuk satu (1) unit (duplex). Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 83 . Ruang kosong di tingkat bawah bangunan bertingkat/pangsa tiga (3) tingkat dan ke atas adalah dibenar untuk dijadikan sebagai ruang serbaguna. Bagi kuarters yang berkonsepkan pembinaan secara bertingkat atau pangsa. 7. dengan syarat jumlah keluasannya tidak melebihi keluasan maksima seunit yang diluluskan. Pemasangan kekisi (grilles) bagi unit-unit kuarters hanya dibenarkan untuk tujuan keselamatan sahaja. Untuk menentukan kelayakan kelas kuarters. 11. keluasan setiap rumah adalah seperti di Perenggan 5 di atas. Jadual kemasan yang dibenarkan adalah seperti di Jadual 1E-(i). Lampiran C7 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9. keluasan setiap unit adalah seperti di Perenggan 3 di atas.

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1E-(i) : KELUASAN KASAR MAKSIMA RUANG LANTAI DAN KEMASAN KUARTERS KELAS LUAS (m.10meter untuk bilik air dan dapur semua kelas) Kepingan cellulose fibre untuk tingkat teratas.) Kasar Anjung Jumlah Ruang Rehat Ruang Makan Ruang Legar Dapur Bilik Tamu Bilik Pembantu Rumah Bilik Air 1 Bilik Air 2 Bilik Air 3 Stor Ruang Serbaguna Serambi 1 Serambi 2 Tempat Letak Kereta Laluan Tangga Bilik Tidur 1 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 Langkan 1 Langkan 2/ Jemuran Bilik Basuh Ruang Keluarga Tingkap Pintu Utama Pintu-pintu lain Dinding Siling Bumbung A Ada Ada 415 B Ada Ada 345 C D E F G 110 tiada 110 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik - H 93 tiada 93 Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Lepekan Simen Lepekan Simen Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik - K E M A S A N L A N T A I Rujuk JADUAL 3 Rujuk JADUAL 3 L A I N 265 200 140 120 25 20 20 tiada 290 220 160 120 Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Homogeneous Marmar/homogeneous Marmar/homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Homogeneous Seramik Seramik/homogeneous Seramik/homogeneous Seramik Seramik Seramik Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Homogeneous nonslip Homogeneous nonslip Seramik nonslip Seramik nonslip Seramik Seramik Seramik Seramik Lepekan Simen Seramik Seramik Seramik Homogeneous Homogeneous Lepekan Simen Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Lepekan Simen Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Seramik Jejalur Kayu/Seramik Jejalur Kayu/Seramik Seramik Kesmen Aluminium Pintu kayu panel (panelled door) Flush Door/Aluminium gelangsar Plaster dan cat.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. plaster dan cat untuk concrete soffit Genting konkrit Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN E – KUARTERS 84 . (jubin dinding setinggi 2.

ASRAMA PELAJAR/PELATIH/ KAKITANGAN SOKONGAN F2 .ASRAMA PEGAWAI .BAHAGIAN F ASRAMA F1 .

Asrama-asrama ini biasanya terletak di Institut Latihan Kemahiran dan Pusat Latihan bagi perkhidmatan Polis. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . d) Bagi pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat. 2. kriteria pengambilan dan lokasi. KRITERIA PEMILIHAN a) Pemilihan jenis bilik penginapan dan kemudahan yang akan disediakan di dalam asrama adalah bergantung pada tahap perkhidmatan pegawai. c) Asrama juga disediakan di peringkat lepasan sekolah. UMUM a) Kemudahan asrama disediakan bagi memenuhi keperluan penempatan pelajar. peserta kursus atau pelajar yang akan menggunakan asrama tersebut. Jururawat dan lain-lain. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F- ASRAMA 1. pelatih dan kakitangan di institusi pendidikan dan latihan yang disediakan oleh Kerajaan. asrama disediakan di SBP serta lain-lain jenis sekolah (termasuk sekolah harian) bergantung kepada keperluan seperti tahap pembelajaran. Tentera.ASRAMA 85 . bertujuan untuk menyediakan penginapan bagi pelatih-pelatih yang belum memasuki skim perkhidmatan. e) Kemudahan asrama yang dinyatakan di dalam Bahagian ini merangkumi semua jenis asrama yang dinyatakan di atas. b) Di peringkat pendidikan rendah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. latihan dalam perkhidmatan dan sebagainya. Jadual 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA di akhir Bahagian ini menjelaskan tentang perkara tersebut. asrama disediakan sebagai kemudahan penginapan semasa kursus.

JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F11. Jenis-jenis asrama yang dibenarkan adalah seperti berikut: a) Sistem Dormitori b) Sistem dua (2) orang sebilik (Double Room) c) Sistem seorang sebilik (Single Room) d) Campuran Sistem (a). sistem dormitori 8 orang hingga 12 orang sebilik adalah dibenarkan. (b) dan (c) di atas. Kelayakan Institusi a) Pada amnya. sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik hendaklah digunakan. c) Bagi semua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Rendah. Politeknik dan Institusi Latihan. bagi projek-projek Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Biasa Kerajaan.ASRAMA 86 . Untuk pelajar-pelajar Tingkatan Enam ke atas. Kolej Jururawat. dan bilangannya dihadkan. b) Bagi Sekolah-sekolah Khas seperti Maktab Rendah Sains MARA dan Sekolah Sukan Negara. d) Bagi pelajar-pelajar Universiti. katil jenis satu tingkat boleh digunakan. ASRAMA PELAJAR/PELATIH/KAKITANGAN Asrama pelajar dan pelatih biasanya dari jenis dormitori sementara sistem dua orang atau seorang sebilik adalah untuk pelajar pusat pengajian tinggi dan kakitangan mengikut gred perkhidmatan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. sistem dua orang sebilik (double room) adalah dibenarkan. 2. Institut Pendidikan Guru. Bilik-bilik seorang sebilik (single rooms) hendaklah dikhaskan kepada pensyarah jemputan dan pelawat sahaja. katil yang digunakan hendaklah dari jenis katil dua tingkat (double decker). Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .

pejabat kecil dan suit Warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama. Kemudahan-kemudahan pusat bagi asrama seperti bilik air. Laluan tersebut perlu dilengkapi dengan pengudaraan dan pencahayaan yang efisyen. Bagi Universiti. bilik rekreasi. JABATAN PERDANA MENTERI e) Bagi Institusi Latihan di peringkat kebangsaan dan antara bangsa. bilik bacaan. sistem sajian makanan adalah untuk sistem makan serentak.ASRAMA 87 Edisi Tahun 2008 . bilik basuh. campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik adalah dibenarkan mengikut kelayakan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Maktab Latihan. 4. g) Kelayakan Institusi ada dinyatakan di dalam Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA. bilik tetamu. bilik menggosok. surau. 6. Keluasan bilik tidur yang dibenarkan adalah seperti berikut : a) Sistem Dormitori BAB 1: BAHAGIAN F . Sistem sajian makanan adalah berbeza mengikut keadaan. 3. Politeknik dan Institut Latihan. Bagi Sekolah Rendah. f) Bilik-bilik seorang (single rooms) dibenarkan bagi menampung pelatihpelatih khas antara bangsa atau bagi tujuan Pensyarah-pensyarah Pelawat sahaja. sistem kafeteria (selfservice) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. 5. Sekolah Menengah Biasa dan Sekolah-sekolah Khas. Reka bentuk panjang yang mempunyai laluan dalam di tengah dan bilik-bilik tidur di kiri kanannya adalah reka bentuk paling ekonomik dari segi penggunaan ruang lantai. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: a) b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Berpusat 7. Oleh itu kapasiti dewan makan adalah untuk menempatkan 100% bilangan pelajar. Dewan makan dan dapur hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama.

seorang .4. p.75 m. Jika sistem beratur digunakan. ii. seorang . Pelajar Pelatih .0. p. p. Ruang sirkulasi adalah sebanyak 25% dan ruang Mekanikal dan Elektrik adalah sebanyak 10% dari keluasan bilik tidur dan ruang-ruang sokongan lain. ii. sama ada serentak atau beratur (queue system). Sebilangan bilik-bilik asrama dan kemudahan bilik air yang mematuhi keperluan OKU boleh disediakan mengikut kehendak seperti di dalam BAB 7: – GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. p. seorang 8.40 m. p. p. seorang .400 orang Bagi jumlah 401 orang ke atas .75 m.40 m. seorang b) Sistem Dua (2) Orang Sebilik i. b) Dapur/Persediaan i. p. p.0. ii. seorang . p. JABATAN PERDANA MENTERI i. seorang .00 m. seorang . 10.00 -1.25 m. seorang .0.9.0. Seorang Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira bergantung kepada sistem sajian. iii.8.1.1. p. iii.50 m.1.20 m.00 m.00 m. Pelajar Pelatih Kakitangan Sokongan .20 m.15. 14 hingga 20 orang sebilik 8 hingga 12 orang sebilik 4 hingga 6 orang sebilik .4. p.40 m. seorang .11.00 . 9. p.50 m. Pelajar Kakitangan Campuran (i) dan (ii) di atas . Bagi jumlah 100 orang ke bawah . Seorang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . ii. iii. p. p. seorang c) Sistem Seorang Sebilik i.14.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iii.8. ii. hanya 65% daripada jumlah pelajar/pelatih akan dikira untuk mendapatkan keluasan ruang lantai dewan makan.ASRAMA 88 .95 m. seorang Bagi jumlah 101. Kemudahan-kemudahan pusat yang boleh disediakan adalah seperti berikut:a) Dewan Makan i.

seorang untuk sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik. pejabat kecil dan lain-lain. bilik basuh.40 m.40 m. 12. seorang. bilik tv. e) Bilik Air dan Ruang-ruang Lain Bilik air. norma keluasan ruang lantai adalah 0. hendaklah diperolehi dari Kontrak Pusat. c) Rekreasi Ruang ini merangkumi ruang tetamu.95 m. JABATAN PERDANA MENTERI Jumlah bilangan pelajar/pelatih yang diambil kira adalah sama seperti dewan makan. surau. seorang. Kemasan lantai jenis seramik adalah dibenarkan untuk bilik tidur di peringkat Universiti dan Kolej Universiti.80 m. Mana-mana komponen keluasan yang tidak diperlukan atau tidak akan dibina hendaklah dikeluarkan dari jumlah keluasan. Perabot dan kelengkapan lain yang digunakan hendaklah dari jenis dan piawai yang diluluskan oleh Kerajaan dan di mana terdapat.ASRAMA 89 . 13. bilik permainan. seorang. p. d) Pejabat Sekiranya diperlukan. Keluasan kasar ruang lantai purata untuk setiap jenis asrama adalah sebanyak 8. Contoh perkiraan keluasan ruang lantai adalah seperti yang ditunjukkan di muka surat berikut. Bilik air untuk kemudahan OKU hendaklah disediakan mengikut keperluan piawaian MS: 1184 – 2002 dan lain-lain piawaian kebangsaan. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. bilik bacaan. stor. kedai. p. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Norma keluasan ruang lantai adalah 0. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F . 11. 14. ruang jemuran dan lain-lain ruang disediakan mengikut keperluan projek.

/pelajar 980 pelajar x 1./pelajar = 3.00 m.00 m.ASRAMA 90 ./pelajar = 3.95 m.00 m. p./pelajar 980 pelajar x 0. 392. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI./pelajar 980 pelajar x 0. p. p. 931. p. p.00 m. p.40 m.00 m. p.40 m. = = = = = 931.920. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F ./pelajar 980 pelajar x 6.00 m. p.75 m. 392.00 m. p. 392. p. p./pelajar 980 pelajar x 0./pelajar 980 pelajar x 1. p. p./pelajar 980 pelajar x 0. 392. JABATAN PERDANA MENTERI Contoh Perkiraan Keluasan Kasar Ruang Lantai Untuk Asrama Sekolah Rendah Dengan 980 Orang Pelajar Berdasarkan Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA.40 m. Sekiranya dewan makan. dapur dan pejabat tidak diperlukan ataupun telah dibina di dalam fasa terdahulu maka perkiraan keluasan kasar ruang lantai adalah seperti berikut : Bilik Tidur Bilik Rekreasi 980 pelajar x 4. p. p. p. = = 931. p.95 m.00 m. p.920./pelajar 980 pelajar x 0.00 m. = 8. p. = 6.40 m. p. Bilik Air dan lain-lain Ruang Legar Jumlah - = 1./pelajar 980 pelajar x 0.00 m.372. Perkiraan keluasan kasar ruang lantai dengan semua kemudahan sokongan disediakan ialah : Bilik Tidur Dewan Makan Dapur Bilik Rekreasi Pejabat - 980 pelajar x 4.40 m.00 m.372.40 m.00 m. p.00 m. Bilik Air dan lain-lain Ruang Legar Jumlah - = 1./pelajar 980 pelajar x 8. kelayakan asrama yang dibenarkan ialah sistem dormitori 14 hingga 20 orang sebilik.95 m. p.00 m. p.5 m.330.615.00 m./pelajar 980 pelajar x 0. p. p.

Secara amnya asrama pegawai menyediakan kemudahan penginapan bagi pegawai-pegawai di dalam Gred 41 ke atas. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN F2- ASRAMA PEGAWAI 1. _____________________________________________________________________ Nota: 6 .53 Pegawai Gred 54 ke atas 20.00m. pejabat kecil dan suit warden adalah merupakan ruang lantai sampingan yang dibenarkan di dalam perancangan blok asrama pegawai. seorang 6 5. bilik tetamu. 7. p.keluasan telah mengambil kira ruang bilik air BAB 1: BAHAGIAN F . seorang 6 30. Butiran kelayakan institusi dan kemudahan-kemudahan asrama ada dinyatakan di dalam Jadual 1F-(i): PIAWAI UNTUK ASRAMA yang berikut. Keluasan bilik tidur berpandukan Sistem Seorang Sebilik yang dibenarkan adalah seperti berikut: a) b) Pegawai Gred 41 .00m. bilik rekreasi. bilik bacaan. 6. dewan makan dan dapur bagi asrama pegawai hendaklah dibina di blok berasingan yang hampir dengan asrama. 2.ASRAMA 91 Edisi Tahun 2008 . bilik menggosok. surau. Seperti juga asrama pelajar/pelatih.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 3. p. Norma keluasan ruang lantai yang dibenarkan bagi asrama terbahagi kepada dua bahagian: a) b) Ruang Bilik Tidur Ruang Kemudahan Pusat 4. Ia menempatkan peserta-peserta kursus dalam perkhidmatan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan menggunakan campuran sistem dua orang sebilik dan seorang sebilik. Sistem kafeteria (self-service) atau sistem beratur (queue system) hendaklah digunakan kerana ia lebih anjal dan menjimatkan ruang berbanding sistem makan serentak. Kemudahan-kemudahan pusat seperti bilik basuh/laundri.

95 0.50-9.55 1 Tingkat X 0. seorang) Pejabat (m./bilik) X X (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 53-41 Jenis Asrama Sekolah Rendah Sek.40 0.40 2.40 0.50 43.05 1 Tingkat X X X X X X X X X P E R A B U T & X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org.40 3.35 1.0-25.00* 4.40 44.ASRAMA 92 .95 (i) < 100 orang: 0. p.40 4.40 2.00* (iii) Campuran (i) & (ii): 1.50-10.00 K E L U A S A N K E L E N G K A P A N 0.60 1 Tingkat X X X X X X X X 7.95 0.95 12.90 18.00 30.40 8.50 1 Tingkat X X X X X X X X 0.20 (iii) > 400 orang: 0.95 0.45-15.90 14.40 9.95 0. seorang) Dewan Makan (m.95 0.65-44. p.10 8. seorang) Bilik Air dan lain-lain (m.95 0. p.90-17. seorang) Ruang Legar (m.90 30.25 0.75 0.00-1. Latihan Dalam Perkhidmatan (Kebangsaan/Antarabangsa) Mes dan kuarters transIt Bilik Tidur (m.00-1.40 0. seorang) Keluasan Purata (m. Menengah Rendah/MRSM Sekolah Menengah Atas/MRSM Politeknik/ILP/IKBN/IKM/Matriks Universiti Institut Pendidikan Guru/Kolej Jururawat /Institut Latihan PraPerkhidmatan Inst./bilik) (a) Pelajar (d) Pegawai Gred 54 > X X X X X X X X X X X 8.40 0.40 0.35-12.40 0.05 14.80 2 Tingkat X 2.75 1 Tingkat X X X 3.45 1 Tingkat X X X X X X X X X X X 11.40 0. seorang) Jumlah (m. p. p.90 24.80 25.20 1 Tingkat X X X X X X X X 5.95 14. p.40 1.50 0. seorang) Bilik Rekreasi (m.30-24.65 9.15-30. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org.95 25.95 0.40 10. seorang) Dapur (m.00 (ii) Kakitangan: 1.35 2.4 12.40 0.20 X 14.95 0. p.25-14.50 17.50 15.80 2 Tingkat X X 4.40 0.90 24.10 9.95 0.20-18. p.65 1 Tingkat X X 8./bilik) X X X (c) 4-6 (org.40 1.85 (i) Pelajar/Pelatih: 0.70 0.40 0.55 1 Tingkat X X X X X X X X X X 30.80 18.95 0.40 0.35 16.00 20.95 0.40 (ii) 101-400 orang: 0.40 0. = orang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .90 14.75 6. seorang) Jenis Katil Loker Almari Baju Meja Kerusi Setee Tilam Bantal Selimut Cadar Sarung Bantal K E L A Y A K A N I N S T I T U S I (a) 14-20 (org.40 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p.

chipboard)” untuk tingkat teratas & “Plaster & Paint” untuk “concrete soffit” Tingkap ram boleh laras/Tingkap kesmen aluminium “natural anodised” Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door Flush Door “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas “Common” Kipas 2 bilik berkongsi 1 blk./bilik) (i) Sistem Dormitori (b) 8-12 (org. / bilik) TV Outlet Telefon Pemanas Air Peti Sejuk Lepekan simen Seramik Lepekan simen “Plaster & paint” untuk semua dinding Jubin seramik bergilap setinggi 2100mm Kepingan “Cellulose Fibre (Cement sheet. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1F-(i) : PIAWAI UNTUK ASRAMA (./bilik) (c) 4-6 (org. = bilik Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN F .samb) (a) 14-20 (org..ASRAMA 93 . = orang blk. kongsi 1 blk. air/ “Common” Kipas Kipas “Common” Kipas 2 blk./bilik) (ii) Sistem 2 orang sebilik (a) (b) (c) Pelajar Pelatih K/tangan Gred < 40 (a) Pelajar (iii) Sistem 1 orang sebilik (b) (c) Pelatih Pegawai Gred 41-53 (d) Pegawai Gred 54 > Jenis Asrama K E M A S A N K E M U D A H A N Lantai Dinding Dinding Bilik Air Siling Tingkap Pintu Bilik Air Pengudaraan Lampu (jenis) Mata Kuasa (bil.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.. air Kipas Seramik “wall paper” “plain plaster ceiling” Flush Door “Attached” Panel Door “Attached” A/C split unit 2 X X X X 6 4 “Bare channel fluorescent fittings” 4 2 2 2 2 A/C split unit “Recess/ surface mounted fluorescent fittings” 2 2 2 X X X Nota: X = Kelayakan * = Termasuk keluasan bilik air org.

PERPUSTAKAAN PEKAN G6 .PERPUSTAKAAN WILAYAH G4 .PERPUSTAKAAN DESA .BAHAGIAN G PERPUSTAKAAN G1 .PERPUSTAKAAN NEGERI G2 .PERPUSTAKAAN METROPOLITAN G3 .PERPUSTAKAAN CAWANGAN G5 .

ii. yang mengambil kira penggunaan ruang yang efisien di samping ukuran ergonomik peralatan dan kemudahan penyenggaraan. ii. perkembangan teknologi ICT. Ruang Pembaca . Reka bentuk yang functional.yang menempatkan tempat membaca serta ruang rujukan bagi pembaca dewasa. ceria dan menarik. kemudahan penyimpanan barang. iii. dan keselamatan bahan. Persekitaran yang selesa. peralatan. Aliran kerja yang sesuai. yang memudahkan penempatan kakitangan dan pengguna di samping memudahkan pergerakan dan penyaluran bahan di dalam bangunan iv. iii. kakitangan dan pengguna. penyelidik dan kanak-kanak. untuk menampung pertambahan atau perubahan keperluan seperti bilangan koleksi. pembaca dan perkhidmatan-perkhidmatan lain. bangunan perpustakaan perlu menimbangkan keperluan dan kehendak-kehendak seperti berikut: i. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G- PERPUSTAKAAN 1. b) Bangunan perpustakaan perlu mempunyai ciri-ciri berikut: i. Ruang Pameran . c) Di samping ciri-ciri di atas. KEPERLUAN AM REKA BENTUK PERPUSTAKAAN: a) Secara amnya keperluan ruang lantai bagi bangunan perpustakaan bergantung kepada faktor-faktor seperti bilangan pengguna. Ruang yang fleksibel. iii. ii. papan pengumuman dan pintu keselamatan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. keperluan dan kemudahan OKU.PERPUSTAKAAN 94 . desa dan sebagainya. fungsi perpustakaan (contohnya sebagai ibu pejabat) dan juga jenis perpustakaan sama ada perpustakaan cawangan. Ruang Masuk Utama yang menempatkan ruang legar. d) Ruang-ruang di dalam bangunan perpustakaan boleh dibahagikan seperti berikut: i.yang terdiri dari ruang pameran umum dan ruang pameran Buku Baru.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

iv.

Ruang Koleksi - bagi berbagai jenis koleksi seperti koleksi negeri/tempatan, koleksi khas, pinjaman (dewasa dan kanakkanak), rujukan (dewasa dan kanak-kanak), terbitan bersiri, bahan bukan buku dan bahan hypermedia, ruang simpanan koleksi (untuk perpustakaan bergerak dan lain-lain), dan bilik stack simpanan tetap;

v.

Ruang Sumber Media - menempatkan ruang kawalan, ruang audio/video, ruang proses (off-air recording, suntingan dan sebagainya), bilik tayangan, bilik rakaman dan ruang

penyelenggaraan bahan media; vi. Ruang Hypermedia - menempatkan ruang bercerita, ruang kreativiti, ruang melihat dan mendengar dan ruang kawalan LAN; vii. Ruang Pemprosesan Data - merangkumi ruang kawalan rangkaian komputer, CPU, Storage device, penyimpanan pita komputer, percetakan berangkai, UPS, stabilizer, terminal dan pengimbas; viii. Ruang untuk Golongan Istimewa – untuk menempatkan peralatan komputer untuk OKU, pencetak braille dan alat membaca bagi pengguna cacat penglihatan; ix. Pejabat – yang menempatkan bilik-bilik dan ruang pejabat kakitangan serta ruang-ruang sokongan; x. Ruang Sirkulasi – untuk kaunter dan laluan, tempat simpan borang, troli, mesin fotokopi dan sebagainya; xi. Ruang-ruang lain seperti Ruang Pembaikan Bahan, bilik latihan dan makmal komputer, bilik aktiviti kanak-kanak/remaja, bilik pembelajaran jarak jauh dan tele-conferencing, ruang

pemunggahan barang dan ruang-ruang pilihan (optional) seperti auditorium, kedai buku, taman permainan kanak-kanak, ruang rekreasi dan lain-lain tertakluk kepada keperluan.

2.

NORMA KELUASAN RUANG LANTAI PERPUSTAKAAN Norma ruang-ruang khusus di dalam sebuah perpustakaan adalah seperti berikut: a. Ruang Koleksi i. ii. iii. Buku Majalah dan akhbar Bahan sumber multimedia - 10.0 m. p./1,000 item - 15.0 m. p./1,000 item - 15.0 m. p./1,000 item
95

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

b.

Ruang Perkhidmatan Pengguna i. ii. Kaunter perkhidmatan setempat Komputer serba guna untuk CD-ROM, internet dan pangkalan data iii. Ruang bacaan/rujukan Buku Majalah/surat khabar iv. v. vi. vii. viii. ix. Bilik karel Sistem sirkulasi layan diri Bilik perkhidmatan 24-jam Bilik perkhidmatan kesetiausahaan Bilik perbincangan/serba guna Ruang kemudahan multimedia Bilik persidangan video Bilik tayangan video/cakera padat Bilik video atas permintaan Bilik audio Bilik kawalan peralatan multimedia x. Bilik kawalan komputer - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 2.8 m. p./orang - 1.5 m. p./orang - 5.0m. p./bilik - 2.0 m. p./orang - 40.0 m. p./bilik - 30.0 m. p./bilik - 20.0 m. p./bilik - 2.0 m. p./komputer - 10.0 m. p.

c.

Ruang pejabat, ruang kerja dan ruang sokongan lain Sila rujuk BAHAGIAN A: - PEJABAT untuk keterangan lanjut.

d.

Keperluan ruang lantai perpustakaan mengikut jenis-jenis yang diguna pakai adalah seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. Perpustakaan Negeri Perpustakaan Metropolitan Perpustakaan Wilayah Perpustakaan Cawangan Perpustakaan Pekan Perpustakaan Desa - 11,000 m. p. 8,300 m. p. 6,600 m. p. 2,200 – 3,900 m. p. 1,100 – 1,700 m. p. 300 – 750 m. p.

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

96

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G1-

PERPUSTAKAAN NEGERI

1.

Perpustakaan Negeri biasanya ditempatkan di Ibu Negeri yang mempunyai jumlah penduduk melebihi 500,000 orang. Norma keluasan lantai bagi sebuah bangunan perpustakaan negeri adalah seperti Jadual 1G-(i).

JADUAL 1G-(i):

JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN NEGERI

BIL
1.0 1.1 1.2 1.3 RUANG PEJABAT

RUANG

LUAS (m. p.)

Bilik Lembaga Pengarah, Pengerusi, Bilik Mesyuarat Dan Bilik Menunggu Urus Setia Jawatankuasa Gerakan Membaca Bahagian Pentadbiran Ruang Pentadbiran Am Kewangan Latihan Pembangunan/ Perkhidmatan Luar Bandar

176 89 71 148 34 263 109

2.0 2.1 2.2 2.3

PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Dewan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi 1,146 2,423 384 149 838 264 30 100 100

3.0 3.1 3.2

PUSAT PEMPROSESAN DAN PENDOKUMENTASIAN BAHAN Bahagian Perolehan Bahagian Katalog 134 263

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

97

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BIL 4.0

RUANG PERKHIDMATAN SOKONGAN Bahagian Pemuliharaan Bahagian Percetakan / Reprografi

LUAS (m. p.)

215 160

5.0

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Ruang kerja, bilik komputer dan stor 119 50 530 90

6.0 7.0 8.0 9.0

Bilik Serba guna Auditorium untuk 300 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik rehat, surau, taska, kedai buku, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal keselamatan, lokar pembaca dan ruang pemunggahan

335 8,220 11,097 Katakan 11,000

JUMLAH KELUASAN RUANG LANTAI
Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi

JUMLAH KESELURUHAN

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

98

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G2-

PERPUSTAKAAN METROPOLITAN

1.

Perpustakaan Metropolitan terletak di bandar-bandar besar di mana jumlah penduduknya di dalam lingkungan 200,000 hingga 500,000 orang. Norma keluasan ruang lantai Perpustakaan Metropolitan adalah seperti Jadual 1G-(ii).

JADUAL 1G-(ii)- JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN METROPOLITAN

BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2

RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran/Kewangan Perkhidmatan Luar Bandar PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi

LUAS (m. p.)

277 69

120

1,192 2,130 514 124 609 216 30

3.0

Bahagian Teknologi Maklumat Ruang kerja, bilik komputer dan stor
84 450 50

4.0 5.0 6.0

Auditorium untuk 250 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik serba guna, surau, taska, kedai buku, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal, lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN RUANG LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN

275

7.0

6,140 8,289 Katakan 8,300

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

99

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI, JABATAN PERDANA MENTERI

BAHAGIAN G3-

PERPUSTAKAAN WILAYAH

Perpustakaan Wilayah terletak di bandar-bandar di mana jumlah penduduknya di dalam lingkungan 100,000 hingga 200,000 orang. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Wilayah adalah seperti Jadual 1G-(iii). JADUAL 1G-(iii) – BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2

JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN WILAYAH RUANG LUAS (m. p.)

RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran/Kewangan Perkhidmatan Luar Bandar PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk, lobi dan kaunter Bahagian Perkhidmatan Pengguna 2.3 2.4 Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi
1,003 1,765 490 91 264 114 15 59 50 380 40 110 240 79

Bahagian Teknologi Maklumat Bahagian Percetakan Auditorium untuk 200 (ruang opsyen) Kafeteria Lain-lain ruang seperti; bilik rehat, surau, taska, bilik rawatan, bilik pencuci, bilik pengawal, lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN

3.0 4.0 5.0

210 4,910 6,628 Katakan 6,600

Edisi Tahun 2008

BAB 1: BAHAGIAN G - PERPUSTAKAAN

100

000 hingga 50. bilik serba guna. surau. Perpustakaan Cawangan Jenis A adalah bagi jumlah penduduk antara 50. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Cawangan Jenis A adalah seperti di Jadual 1G-(iv). Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . bilik rehat.PERPUSTAKAAN 101 .1 2.880 3.0 2.000 hingga 100.900 Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Cawangan Jenis B pula adalah seperti Jadual 1G-(v).888 Katakan 3. JADUAL 1G-(iv) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN CAWANGAN A BIL 1.0 1.000 orang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.) 100 90 714 887 490 96 214 104 15 3.2 RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.000 orang manakala Perpustakaan Cawangan Jenis B pula bagi penduduk seramai 10. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G4- PERPUSTAKAAN CAWANGAN Perpustakaan Cawangan terbahagi kepada dua jenis iaitu Jenis A dan B. lokar pembaca dan ruang pemunggahan JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN 170 2.1 2. lobi.0 Lain-lain ruang seperti. bilik pencuci. p. kaunter dan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m.

surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN 65 1.630 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik rehat.0 1.200 Katakan 2.200 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G . kaunter dan pameran Bahagian Perkhidmatan Pengguna Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m.) 70 60 499 488 279 50 59 50 10 3.0 Lain-lain ruang seperti.1 2. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1G-(v) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN CAWANGAN B BIL 1.1 2.PERPUSTAKAAN 102 .2 RUANG RUANG PEJABAT Bahagian Pentadbiran PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk. p. lobi.0 2.

surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Pekan Jenis B pula adalah seperti Jadual 1G-(vii).PERPUSTAKAAN 103 .) 25 499 264 293 20 40 39 10 40 1.660 Katakan 1. Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Pekan Jenis A adalah seperti Jadual 1G-(vi). p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .1 2.000 hingga 7.000 hingga 10. kaunter dan pameran PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia Perkhidmatan Reprografi LUAS (m. JADUAL 1G-(vi) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN PEKAN A BIL 1. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G5- PERPUSTAKAAN PEKAN Perpustakaan Pekan juga terbahagi kepada dua jenis iaitu Jenis A dan B.0 1.230 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk. Perpustakaan Pekan Jenis A adalah bagi jumlah penduduk antara 7. lobi.000 orang manakala Perpustakaan Pekan Jenis B pula bagi penduduk seramai 5.000 orang.0 Lain-lain ruang seperti.700 3.

0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk.) 20 359 191 150 20 30 30 40 840 1.0 Lain-lain ruang seperti.PERPUSTAKAAN 104 .1 2. kaunter dan pameran PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m. p. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1G-(vii) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN PEKAN B BIL 1. surau dan lokar pembaca JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 35% Ruang M & E dan ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .0 1.100 3.134 Katakan 1. lobi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

0 Ruang lokar pembaca Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang sirkulasi JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan ruang lantai bagi Perpustakaan Desa Jenis B adalah seperti Jadual 1G-(ix).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 4. B dan C.000 hingga 5. JADUAL 1G-(viii) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN DESA A BIL 1. p.) 10 105 .) 10 230 60 183 20 20 20 10 30 20 603 753. Perpustakaan Desa menampung jumlah penduduk antara 2.1 2.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m.000 orang. p.PERPUSTAKAAN LUAS (m.1 Edisi Tahun 2008 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi BAB 1: BAHAGIAN G . JADUAL 1G-(ix) – JADUAL RUANG PERPUSTAKAAN DESA B BIL 1.0 5.7 Katakan 750 3.0 1. Norma keluasan ruang lantai Perpustakaan Desa Jenis A adalah seperti Jadual 1G-(viii). JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN G6- PERPUSTAKAAN DESA Perpustakaan Desa terbahagi kepada tiga jenis iaitu Jenis A.0 1.

0 4.0 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.1 2. p.0 RUANG PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN Ruang masuk dan lobi PERKHIDMATAN PENGGUNA 3.0 4.0 RUANG PERKHIDMATAN PENGGUNA Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media Perkhidmatan Hypermedia LUAS (m.) 137 30 125 20 10 20 10 30 20 412 515 Katakan 515 Ruang lokar pembaca Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang laluan JUMLAH KESELURUHAN Norma keluasan bagi Perpustakaan Desa Jenis C adalah seperti Jadual 1G-(x).PERPUSTAKAAN 106 .0 1. JABATAN PERDANA MENTERI BIL 2.0 5.) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN G .0 Stor Bilik Sembahyang dan ruang wuduk Tandas JUMLAH KELUASAN LANTAI Tambahan 25% Ruang laluan JUMLAH KESELURUHAN Bahagian Pinjaman/Edaran Bahagian Rujukan Bahagian Kanak-kanak Bahagian Golongan Istimewa Bahagian Sumber Media 71 15 69 10 10 10 30 20 240 300 Katakan 300 5 LUAS (m.0 3. p. JADUAL 1G-(x) – JADUAL KEPERLUAN RUANG PERPUSTAKAAN DESA C BIL 1.

BAHAGIAN H MASJID H1 .MASJID H2 .SURAU .

65.1. 2.kapasiti maksimum 2% dari jumlah jemaah f) Bilik Khas (Tetamu Kehormat) . Selain komponen ruang sembahyang. p. bilik percetakan .1. seorang . p. bangunan masjid juga mempunyai ruang-ruang sokongan perlu./jemaah c) Bilik Mesyuarat .85 m.0.00 m.PEJABAT . g) Bilik Persediaan (untuk memasak dan menyimpan peralatan) BAB 1: BAHAGIAN H .MASJID 107 Edisi Tahun 2008 . stor dan ruang legar b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Imam.jenis terbuka .00 m.1. keperluan ruang masjid perlu dirancang dengan mengambil kira bilangan jemaah di mana masjid tersebut dibina.60 m.kapasiti maksimum 20 orang d) Dewan Syarahan .kapasiti maksimum 500 orang e) Ruang Bacaan . Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat sembahyang dan sebagai tempat umat Islam berkumpul dalam majlis-majlis ilmu. menyelesaikan masaalah dan mendengar nasihat/ceramah dan sebagainya. p. p. Siak. tempat wuduk bilik air.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 3.Sila rujuk BAHAGIAN A1.95 m. kerani/ jurutaip. p. seorang . Secara amnya. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN H1- MASJID 1. Ruang-ruang di dalam masjid boleh dibahagikan seperti berikut: a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat. seorang .

90 m. iii. Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101./jemaah. p.400 orang Bagi jumlah 401 ke atas .MASJID 108 . Semua masjid dan surau hendaklah direka bentuk dengan mengambil kira kaedah pengudaraan semula jadi (natural ventilation). SEKOLAH a) b) Tadika Sekolah Agama . p. ii.1.75 m. p. sila rujuk BAHAGIAN E – KUARTERS 6.0. RUMAH KEDIAMAN KAKITANGAN MASJID Untuk butiran rumah kediaman. p. seorang Jumlah keluasan ruang masjid tidak termasuk ruang pentadbiran ialah sebanyak 1.60 m.1. 5.50 m. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN H .34 m. JABATAN PERDANA MENTERI i. p.0.0. p./pelajar Anggaran bilangan pelajar untuk sebuah kelas adalah seramai 35 orang. seorang . seorang ./pelajar . 4.40 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

p. tempat wuduk bilik air. Bangunan surau biasanya digunakan khusus untuk tujuan sembahyang dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan sahaja. p. Ruang-ruang yang dibenarkan di dalam sesebuah surau boleh dibahagikan seperti berikut: a) Ruang sembahyang termasuk ruang-ruang lain seperti bilik mayat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.50 m.1.400 orang . ii. stor dan ruang legar .75 m.0. seorang ./jemaah b) Ruang pentadbiran termasuk bilik Imam dan Siak . seorang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN H . Bagi jumlah 100 orang ke bawah Bagi jumlah 101.MASJID 109 . p.Sila rujuk BAHAGIAN A1: PEJABAT c) Bilik Persediaan/stor (untuk memasak dan menyimpan peralatan) i. 2.00 m.0. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN H2- SURAU 1.

BAHAGIAN I KEMUDAHAN SUKAN .

Bola Keranjang. kawasan yang mempunyai keluasan yang memadai dan lokasi yang strategik bagi kemudahan pengguna adalah antara faktor-faktor lain yang perlu diambil kira. iii. b) Bagi kemudahan-kemudahan sukan yang disediakan untuk tujuan rekreasi. Karate. samada untuk tujuan rekreasi. orienteering. peluang penglibatan secara berkumpulan (group or mass participation) sama ada kemudahan telah disediakan oleh pihak-pihak lain seperti pihak swasta atau kelab persendirian di kawasan berdekatan. ii. camping out. Futsal. pemilihan jenis sukan hendaklah berdasarkan kepada faktor-faktor berikut: i. kesesuaian dari segi fizikal dan keadaan cuaca c) Peruntukan yang mencukupi. d) Di dalam mereka bentuk kemudahan sukan. Judo. dan boating hendaklah juga digalakkan kerana ia tidak melibatkan banyak perbelanjaan untuk menyediakan kemudahan fizikal.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN I - KEMUDAHAN SUKAN 1. fishing. jangka hayat yang panjang serta kos yang efektif. perhatian perlulah diberikan kepada pemilihan bahan binaan/spesifikasi peralatan yang tahan lasak. latihan atau pertandingan di peringkat kebangsaan/antarabangsa. JENIS-JENIS SUKAN YANG DIUTAMAKAN Antara jenis sukan yang diberi keutamaan dan dibenarkan adalah: a) Sukan Dalaman seperti Angkat Berat. Bola Tampar. Sukan luar atau sukan yang melibatkan program alam semulajadi seperti hiking. Lawan Pedang. Bola Jaring. PENYEDIAAN KEMUDAHAN SUKAN Di dalam menimbangkan keperluan kemudahan sukan untuk kegunaan awam. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 110 . 2. mountaineering. sukan yang digemari ramai sejajar dengan keperluan setempat. dan iv. Gimnastik. selamat. kriteria-kriteria berikut hendaklah diambil kira : a) Tujuan kemudahan sukan tersebut disediakan. Badminton.

KELAYAKAN DAN PENENTUAN PIAWAIAN Berdasarkan kepada kriteria dan keutamaan jenis sukan di atas. Sepaktakraw. Tenpin Bowling. b) Sukan Luaran seperti Bola Sepak. Kos Elakkan kos modal (capital cost) yang tinggi. ii. Lumba Basikal dan Tenis. Bola Tampar. c) Mewujudkan pasukan pengurusan dan penyenggaraan kemudahan yang cekap. Renang. Lokasi - Lokasi yang strategik supaya mudah dikunjungi ramai. b) Meningkatkan penggunaan kemudahan dengan mengadakan lebih banyak program-program sukan dan rekreasi. 4. iii. Skuasy. penentuan saiz dan bilangan gelanggang atau kemudahan-kemudahan sukan yang dibenarkan adalah mengikut panduan seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 111 . Sila rujuk BAB 7: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. Bola Jaring. 3. Hoki. keperluan bagi OKU hendaklah juga diambil kira. Futsal. Renang. d) Menyediakan kemudahan sukan berdasarkan kepada permintaan dan arah aliran semasa. e) Di dalam merekabentuk bangunan-bangunan kemudahan sukan perkaraperkara berikut perlu diutamakan: i. Bola Keranjang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ragbi. f) Di dalam menyediakan kemudahan sukan. Olahraga. Boling Padang. JABATAN PERDANA MENTERI Pingpong. Reka bentuk - Memastikan reka bentuk memenuhi keperluan dan tujuan ia disediakan. Memanah. Tinju dan Wushu. Taekwando. KEPERLUAN AM PERANCANGAN KEMUDAHAN SUKAN Di antara keperluan-keperluan am di dalam perancangan kemudahan sukan ialah: a) Penggunaan yang maksimum kepada kemudahan-kemudahan sukan yang sedia ada untuk mengelakkan pembaziran.

Ianya dilaksanakan di peringkat negeri dan persekutuan dengan kapasiti 40. sekolah sukan. mukim dan daerah (pusat komuniti). sekolah sukan. Ianya dilaksanakan di peringkat pusat latihan. sekolah menengah berasrama penuh. universiti. padang bola sepak dan astaka untuk penonton. h) Kolam Renang . Ianya dilaksanakan di peringkat daerah dengan kapasiti 500 penonton. f) Mini Kompleks Sukan .Mengandungi Stadium Tertutup. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 112 .000 penonton. pusat latihan. Stadium Terbuka dan/atau Kolam Renang. politeknik. politeknik. jenis Ianya gelanggang tempat dilaksanakan di peringkat negeri dan persekutuan dengan kapasiti 5.Mengandungi trek olahraga. b) Dewan Serba Guna - Sebuah dewan yang mempunyai beberapa jenis gelanggang. JABATAN PERDANA MENTERI a) Gelanggang Luar . Ianya dilaksanakan di peringkat sekolah menengah. mukim dan daerah. c) Mini Stadium . astaka untuk penonton dan gelanggang luar.Mengandungi sebuah kolam utama dan kolam terjun.000 penonton.Mengandungi dewan serba guna. institut.Mempunyai beberapa jenis gelanggang di luar bangunan. Ianya di laksanakan di peringkat sekolah sukan. universiti. institut.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. e) Stadium Tertutup - Sebuah dewan dan yang mempunyai duduk beberapa penonton. g) Kompleks Sukan . pusat latihan. Ia dilaksanakan di peringkat sekolah rendah dan menengah harian. padang bolasepak. institut. Ianya dilaksanakan. universiti sukan.Mengandungi padang bola sepak dan astaka untuk penonton. negeri dan persekutuan. d) Stadium Terbuka . politeknik. di peringkat negeri dan persekutuan. universiti. mukim dan daerah.

SPESIFIKASI GELANGGANG PERMAINAN a) Semua ukuran gelanggang yang mengadakan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa hendaklah merujuk kepada piawaian yang telah diluluskan oleh badan sukan antarabangsa yang berkenaan. dan perubahan mengikut perkembangan sukan di peringkat negeri. c) Bagi tujuan perancangan. objektif kemudahan sukan tersebut disediakan. kebangsaan dan antarabangsa. spesifikasi bagi gelanggang dan padang permainan adalah seperti Jadual 1I-(i) hingga Jadual 1I-(xxv) di muka surat berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 113 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ii. JABATAN PERDANA MENTERI 5. b) Kemudahan yang disediakan dan ukuran adalah tertakluk kepada:i. Rujukan juga boleh dibuat melalui Majlis Sukan Negara (MSN).

0 x 1.5m Zon bebas.1.5m Zon bebas.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Kayu plywood dan getah yang keras 200 – 500/ N/A N/A 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 114 .0m Kayu plywood dan getah yang keras 1000 – 1500 lux Saiz (L x W x H) N/A N/A 4.5m Tinggi platform.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 4.(i) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Angkat Berat i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Angkat Berat Malaysia International Weightlifting Federation (IWF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Ukuran platform - Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Ukuran platform 4.1.5m Tinggi platform.1.1.0 x 1.0 x 4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.

0-2.8 x 21x 9.5m Di dalam.1m.bam.1 x 7.Kayu Parket Jenis Permukaan Di luar.0 x 30.1m Keseluruhan gelanggang: 15.0-5.5m Di dalam.1m Keseluruhan gelanggang: Saiz (L x W x H) Zon bebas.Kayu Parket Di luar.0-2.Kayu Lapis Berspring/ Rubberized Mat Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: 300 – 500 lux 300 – 500 lux 300-500/1200 lux 1200 lux 3.4 x 8.lepaan simen 3.Rubberized Mat/ Sports Flooring * Padang/Gelanggang * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 115 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.org.4 x 8.8m termasuk meja pengadil Di dalam.4 x 6.6m Persatuan Badminton Malaysia (www.(ii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Badminton i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas ukuran gelanggang: 13.2m daripada garis akhir Zon bebas.0x 9.1m (maksimum) -termasuk tempat penonton Jarak Gelanggang Ke Dinding 2.tiada tempat penonton Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas ukuran gelanggang: 13.4 x 6.1 x 7.1m Ukuran Dewan Latihan: 34.4 x 6.1m Ukuran Dewan Pertandingan: 46.2m daripada garis akhir 15. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.my) International Badminton Federation (IBF) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas ukuran gelanggang: 13.0m Di dalam.6m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas ukuran gelanggang: 13.4 x 6.lepaan simen 2.

Papan Lapis Berspring Diluar.1500 lux Di Luar: 500 lux Di Dalam: 1000 – 1500 lux Di dalam.lepaan simen/ Acrylic Di Luar:75 – 200/ 500 lux Di Dalam:750 – 1000/ 1000 .lepaan simen Jenis Permukaan Di dalam.200 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 116 .25 x 7.3m Jarak zon bebas keliling gelanggang.5m Keseluruhan gelanggang: 36.6 x 21.3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.5 x 15.5 x 15.6 x 21.3.5m Keseluruhan gelanggang: 36.25 x 7.lepaan simen/ Acrylic Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 75 .6 x 21.05m Padang/Gelanggang Di Luar: 75 .6 x 21.5m Keseluruhan gelanggang: 36.35m Di luar.35m Di Luar: Keseluruhan gelanggang: 36.05m Persatuan Bola Jaring Malaysia International Federation Netball Association (IFNA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.3m Jarak zon bebas keliling gelanggang.200 lux Di Dalam: 750 – 1000 lux Di dalam.Papan Lapis Berspring Di luar.5 x 15.5 x 15.Kayu Parket/ Papan Lapis/ Sports Flooring * Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.35 x 8.25 x 7.05m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 30.25m Saiz (L x W x H) Keseluruhan gelanggang: 36.(iii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Jaring i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 30. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.35m Jarak zon bebas keliling gelanggang.6 x 21.35 x 8.3.

0m Jarak zon bebas.1m Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 26.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.malaysia.basketball.Papan Lapis Berspring/Sports Flooring* Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 28.0 x 7.2.5.0m Jarak zon bebas.0 x 7.5.Papan Lapis Berspring Di dalam.1 x 18.1 x 18.0m Keseluruhan gelanggang: 30.200 lux Di Luar: 75 .200 lux Di Dalam: 1000 lux Di Luar: 75 – 200/ 500 lux Di Dalam: 1000/ 500 lux Di Luar: 500 lux Di Dalam: 1500 lux Di dalam. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 15.1 Di dalam.(iv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Keranjang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 26.0 x 14.0 x 14.Papan Lapis Jenis Permukaan Diluar.com) International Basketball Federation (FIBA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 26.1 x 18.1m Persatuan Bola Keranjang Malaysia (www.0 x 7m Keseluruhan gelanggang: 30.0m Padang/Gelanggang * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 117 .0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 28.Lepaan Simen Berspring Diluar.0m Keseluruhan gelanggang: Saiz (L x W x H) 30.Lepaan Simen Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 75 .0m Jarak antara penonton dengan garisan zon bebas.0 x 15.2.0 x 14.0m Jarak antara penonton dengan garisan zon bebas.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Persatuan Bola Tampar Malaysia (www.mava.0 x 9.1500 lux 1000 Di dalam.0m sekeliling dinding.0m sekeliling 3.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 18.0 x 9.Papan Lapis Berspring/ Sports Flooring * Di Dalam: 1000 .0 x 9.lepaan simen Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di Luar: 1000 lux Di Dalam: 1000 lux Di Dalam: 1000/ .Papan Lapis Berspring Di dalam.0m Padang/Gelanggang Garisan belakang dengan Jarak Gelanggang Ke Dinding 3.0 x 9.1500 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 118 .Papan Lapis Berspring Diluar.lepaan simen Jenis Permukaan Di dalam.0m (minimum) Garisan tepi dengan dinding. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (minimum Diluar.0m sekeliling 3.8.5.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam: Asas ukuran gelanggang: 18.org.my) Federation International de Volley Ball (FIVB) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Dalam/ Di Luar: Asas ukuran gelanggang: 18.(v) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Tampar i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar: Saiz (L x W x H) Asas ukuran gelanggang: 18.

00m (minima) 82.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 56.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 76.0 x 45.46 x 49. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.(vi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Bola Sepak i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Bawah 11 & 12 Tahun: Asas saiz padang: 68.0 x 90.0 x 45.my) The Federation Internationale de Football (FIFA) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas saiz padang: 90.0m (minima) 100.0 x 75.0 x 90.5m (minima) 91.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0 x 75.0m (maksima Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas saiz padang: 90.8 x 45.0 x 50.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0 x 64.0m (minima) 120.0m (maksimum) Padang/Gelanggang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 119 .0 x 45.fam.0m (maksima) Persatuan Bola Sepak Malaysia (www.66m (minima) Saiz (L x W x H) 88.0m (minima) 100.0m (minima) 120.0 x 64.0 x 56.77m (maksima) Bawah 13 & 14 Tahun: Asas saiz padang: 72.0 x 62.0 x 90.org.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 110.0m (minima) 120.0m (maksima Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas saiz padang: 90.0m (minima) 100.0 x 64.91 x 45.25 x 42.0 x 75.16m (minima) 97.77m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 71.

JABATAN PERDANA MENTERI Bawah 17 & 18 Tahun: Asas saiz padang: 90.5m (minima) 120.2000 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1500-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 120 .0 x 45.66 x 49.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (maksima) Keselruhan padang termasuk zon bebas: 93.16m (minima) 126.0 x 90.0 x 96.0m (maksima) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-750/ 1500 .

0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).0 x 34.0 x 34.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).5m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 300-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Padang Segiempat Sama: 34.(vii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Boling Padang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Lawn Bowls Malaysia Lawn Bowls Internationall (LBI) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Padang Segiempat Sama: 34.0 x 40.5m Rumput Biasa Tiruan Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Padang Segiempat Sama: 40.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.0 x 34.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.5m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Padang Segiempat Sama: 34.0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink).6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.8m Rumput Biasa Tiruan Saiz (L x W x H) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 300-500 lux 300-500/ 1200 lux 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 121 .0m Lebar Longkang (ditch) 200mm Kedalaman longkang – 50mm Ruang Balingan (Rink). JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.6 bilangan Jarak antara ruang balingan – 5.

0m (minima) 42.0 x 25.0m (minima) 42.0m (maksima) Di Dalam.Kayu Parket Di Luar.0m (maksima) 2.0 x 15.0m (maksima) 2.0 x 15.0m (maksima) Di dalam.Kayu Parket Di Luar.Kayu Parket 300 – 500/ 1000 -1200 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas ukuran gelanggang: 38.0 x 25m (maksima) 2.0m (minima) 42.0m (minima) 42.Sports Flooring* Saiz (L x W x H) Jarak Antara Gelanggang Dan Dinding Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: 1000 –1200 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 122 .Lepaan Simen 300 – 500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas ukuran gelanggang: 25.0m (minima) 3.0 x 15.(viii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Futsal i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Futsal Malaysia Federation Internationale de Football Association (FIFA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas ukuran gelanggang: 25. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (maksima) Di dalam.0 x 18.0m (minima) 3.0 x 25.0m (minima) 3.0m (maksima) 2.0 x 25.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Lepaan Simen 300 – 500 lux Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas ukuran gelanggang: 25.0m (maksima) Di Dalam.0m (minima) 3.

0m (termasuk zon bebas) Jarak antara gelanggang dengan penonton.0m Saiz (L x W x H) -N/A -N/A Artistik Ukuran gelanggang: 34.0m (termasuk zon bebas) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Gimrama Ukuran gelanggang: 18.0 x 40.0m (termasuk zon bebas) Artistik Ukuran gelanggang: 34.0 x 18.0 x 8. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0 x 18.0 x 8.4.0m (termasuk zon bebas) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah -N/A Papan Lapis Berspring & N/A -N/A Polyethylene foam mat 1500 lux Papan Lapis Berspring & Polyethylene foam mat 1500 lux -N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 123 .0 x 40.(ix) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Gimnastik i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Gimnastik Malaysia International Gymnastic Federations (FIG) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Gimrama Ukuran gelanggang: 18.0 x 8.0 x 8.

0m – 5.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m – 5.0m – 4.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Asas Padang 91.4 x 55.0m – 4.(x) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Hoki i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Hoki Malaysia International Hockey Federations (FIH) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Asas Padang 91. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.2000 lux 1000-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 124 .0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Asas Padang 91.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m Rumput Tiruan Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Asas Padang 91.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.0m Rumput Tiruan Saiz (L x W x H) Jarak Antara Ukuran Asas Padang Dan Hujung Padang Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 200-500/ 1000 .0m – 5.0m Garisan Tepi Dengan Tepi Padang: 2.4 x 55.4 x 55.0m – 5.0m Garisan Belakang Dengan Hujung Padang: 3.0m – 4.0m – 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.4 x 55.

0m Zon bebas3.0 – 10.0 x 14.0 – 10.0 -10.0 – 16.0m (minimum) Dewan Kejohanan: Keseluruhan gelanggang: 14.0m (minimum) Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Gelanggang 8.0m Saiz (L x W x H) Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500/ 1500 .(xi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Judo i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Judo Malaysia International Judo Federations (IJF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Gelanggang 8.0m Jarak antara gelanggang: 3.0m Zon bebas3.1800 lux Tatami Mattress 1500-1800 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 125 .0 – 10.0 x 8. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (minimum) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Gelanggang 8.0 x 8.0 -10.0 – 10.0 x 8.0 x 8.0 -10.0m Zon bebas3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Zon bebas3.0m (minimum) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Gelanggang 8.0 – 16.0 -10.

(xii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Karate i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Karate Malaysia World Karate Federations (WKF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0m – termasuk zon bebas Saiz (L x W x H) Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0 x 8.0m Kata Saiz Asas Gelanggang 8.2.0 x 12.2.0m Kata Saiz Gelanggang 8.0 x 8.0m Zon bebas.0m Kata Saiz Asas Gelanggang 8.0 x 8.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0m (asas) 12.2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.2.0 x 8.0 x 8.0 x 8.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Kumite Saiz Asas Gelanggang 8.0m Zon bebas.0m (asas) 12.0 x 8.2.0m Zon bebas.0m Zon bebas.0 x 8.2.0m – termasuk zon bebas Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500 lux Tatami Mattress 200-500/ 1200 lux Tatami Mattress 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 126 .0 x 12. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kumite Saiz Gelanggang 8.0m Zon bebas.0m Zon bebas.

5 x 0.5m Jarak Antara Strip.0 x 1.0 x 7.0 x 0.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Aluminium Sheet Strip 300-500/ 1000-1500 lux Aluminium Sheet Strip 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 127 .25m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kejohanan Dunia: Dewan Kejohanan: Saiz strip: 18.5m Jarak Antara strip dengan zon pengadil.(xiii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Lawan Pedang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Lawan Pedang Malaysia International Fencing Federations (FIE) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Strip: 14.0 x 2.3.25m Bilangan Strip: Saiz (L x W x H) N/A N/A 20 (minimum) Saiz gelanggang termasuk zon bebas (1 strip): 22.

70. Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Jarak: 90. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I. 50.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500/1000-1200 lux N/A N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 128 .0m. 60. 30.0m.0m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah. 70.5.0m.0m. 60.0m. 40.0m.0m.5.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah. 30.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1000-1200 lux Saiz (L x W x H) N/A N/A 50.0m.(xiv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Memanah i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Memanah Malaysia International ArcheryFederations (FITA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Jarak: 90. 40.0m.

0m radius Saiz bulatan kawasan balingan.0m.0m. 30. 40.0m.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.0m radius Saiz bulatan kawasan balingan.0m radius Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 129 .2.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.22m antara ruang Lontar Peluru- Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Jarak: 90.135m Lontar Tukul Besi80.22m antara ruang Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.22m antara ruang Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m dengan 6 ruang larian berjarak 1.2.135m Lontar Cakera80.0m Saiz (L x W x H) 25.5. 50.(xv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Olahraga i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) International Association of Athletics Federations (IAAF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Keseluruhan Ukuran Lilitan Trek: 400.0m Jarak garisan menunggu dengan garisan mula memanah.0m.0m. 60. 70.

0 x 3.53.0m tempat jatuh Lompat Kijang/JauhJarak.5m Lontar Lembing95.40.0m tempat jatuh Axonopus Compressus (Rumput Biasa) Axonopus Compressus (Rumput Biasa) PU Sintetik trek (sistem sandwich) PU Sintetik trek (Full PU Sintetik Sistem/ sistem sandwich) 1000-2000 lux Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 300-500 lux 300-500 lux 300-500/ 1000-2000 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 130 . JABATAN PERDANA MENTERI Saiz bulatan kawasan balingan.0m .0m termasuk tempat jatuh 7.2.0 x 9.0m – 45.7.0 x 5.0m radius Lompat TinggiKeluasan diperlukan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.20.0 x 5.0m Lompat BergalahJarak.8.0m – 58.0m .

0 x 6.0m Minima meja permainan: 4 bilangan Saiz (L x W x H) 12. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.52m Gelanggang permainan: 12.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz meja permainan: 2.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Kayu Parket Kayu Parket Kayu Parket/ Rubberized Mat 500-800/ 1000-1500 lux Rubberized Mat 500-800 lux 500-800 lux 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 131 .74 x 1.52m Gelanggang permainan: 12.52m Gelanggang permainan: 16.52m Gelanggang permainan: Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz meja permainan: 2.74 x 1.74 x 1.74 x 1.0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Kejohanan Olimpik/Dunia Dewan Kejohanan: Saiz meja permainan: 2.0 x 6.(xvi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Ping Pong i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Ping Pong Malaysia International Table Tennis Federations (ITTF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz meja permainan: 2.0 x 8.0 x 6.

0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Asas saiz padang: 88.0 – 68.0 x749.0 x 55.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 128.0m Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 1000-1500 lux Saiz (L x W x H) Keseulruhan padang termasuk zon bebas: 104.0 – 100.my) International Rugby Board (IRB) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Asas saiz padang: 88.0 x749.0 – 100.0 x 55.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 104.mru.0m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Asas saiz padang: 88.(xvii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Ragbi i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Ragbi Malaysia (www. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 55.0 x 59.0 x 59.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.org.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500 lux Axonopus Compressus (Rumput Biasa) 200-500/ 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 132 .0m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Asas saiz padang: 88.0 – 68.0 x 55.0m Keseluruhan padang termasuk zon bebas: 128.

0 x 25.0m Kedalaman.1.0 x 25.5.0m (minimum) Kejohanan Terjun: Minimum Tempat duduk penonton.0m 8 lorong dengan setiap lorong berjarak 2.0m Kedalaman. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0 x 25.0m Kedalaman.0 x 25.2.2.000 Saiz (L x W x H) N/A N/A Saiz kolam terjun: 25.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Concrete and Tile 200-500/ 1000-1500 lux Concrete and Tile 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 133 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m 8 lorong dengan setiap lorong berjarak 2.(xviii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Renang i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Renang Amatur Malaysia International Swimming Federation (FINA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz kolam: 50.0m Kedalaman5.5m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz kolam: 50.5m Saiz kolam terjun: 25.

42 x 8.1 x 13.(xix) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Sepaktakraw i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Sepaktakraw Malaysia International Sepak Takraw Federation (ISTAF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz gelanggang: 6.0m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz gelanggang: 6.3.3.0m Zon Bebas.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.Sports Flooring* / Rubberized Mat 1000-1500 lux Saiz (L x W x H) Zon Bebas.Kayu Parket Diluar.1 x 13.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Nota: Di dalam.lepaan simen 300-500 lux * Atau jenama dengan spesifikasi yang diperakukan badan antarabangsa Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 134 .42 x 8. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.Kayu Parket Diluar.42 x 8.3.0m Zon Bebas.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.42 x 8.3.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.0m Zon Bebas.1 x 13.0m daripada garisan belakang dan garisan tepi gelanggang permainan Di dalam.Kayu Parket/ Rubberized Mat 300-500/1000-1500 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz gelanggang: 6.lepaan simen 300-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz gelanggang: 6.1 x 13.

75 x 7.4 x 8.4 x 8.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.malaysiasquash.0 x 5.0 x 5. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.64m Kejohanan Dunia: Minima 10 gelanggang Saiz (L x W x H) Beregu Saiz gelanggang: 9.75 x 6.75 x 6.62 x 8.64m Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Perseorangan Saiz gelanggang: 9.4 x 8.75 x 7.com) The World Squash Federation (WSF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Perseorangan Saiz gelanggang: 9.0 x 5.62 x 8.0 x 5.64m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Kayu Parket 300-500 lux Kayu Parket 300-500 lux Papan Lapis Berspring 300-500/ 1200 lux Papan Lapis Berspring 1200 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 135 .0 x 5.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.0 x 5.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.4 x 8.64m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Perseorangan Saiz gelanggang: 9.0 x 5.(xx) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Skuasy i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Skuasy Malaysia (www.75 x 7.75 x 7.62 x 8.64m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Perseorangan Saiz gelanggang: 9.75 x 6.0 x 5.62 x 8.75 x 6.64m Beregu Saiz gelanggang: 9.

0 x 12.mta.0 x 12.com.0 x 12.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 750-1200 lux Saiz (L x W x H) Pertandingan: 12.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Tatami Mattress 200-500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 136 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(xxi) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Taekwondo i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Taekwondo Malaysia (www.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 200-500/ 750-1200 lux Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.0 x 12. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m Tinggi platform gelanggang pertandingan: 500 – 600mm Tatami Mattress 200-500 lux Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.my) World Taekwondo Federation (WTF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Saiz Keseluruhan Gelanggang Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Saiz Keseluruhan Gelanggang Pertandingan: 12.

05 x 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.(xxii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tenpin Boling i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Tenpin Boling Malaysia (www.org.mtbc.0m 24 bilangan lorong Saiz (L x W x H) N/A N/A 1.0m Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A Papan Kayu Sintetik (polyurethane) 300-500/1000-1200 lux Papan Kayu Sintetik (polyurethane) 1000-1200 lux N/A N/A Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 137 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.05 x 18.my) World Tenpin Bowling Association (WTBA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Saiz Lorong: Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Saiz Lorong: 1.

97m Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Di Luar Saiz gelanggang: 23.3.77 x 10. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.05m Di Luar.97m Persatuan Lawn Tenis Malaysia (www.48m Garisan tepi dengan dinding.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.77 x 10.6.3.48m Garisan tepi dengan dinding.05m Di Luar .97m Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Di Dalam Saiz gelanggang: 23.my) International Tennis Federation (ITF) Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Di Luar Saiz gelanggang: 23.66m Di Dalam .org.77 x 10.5.lepaan simen Garisan belakang dengan dinding.05m Di Luar .lepaan simen Jenis Permukaan Garisan belakang dengan dinding.Rumput Tiruan/ Acrylic Intensiti Kecerahan Lampu Limpah Di Luar: 300-500 lux Di Luar: 300-500 lux Di Luar: 300-500/ 750-1500 lux Di Luar: 750-1500 lux Di Dalam: 750 lux Padang/Gelanggang Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 138 .97m Di Luar Saiz gelanggang: 23.3.3.97m Jarak Antara Gelanggang Dan Dinding Garisan belakang dengan dinding.(xxiii) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tenis i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Di Luar Saiz gelanggang: Saiz (L x W x H) 23.4m Garisan tepi dengan dinding.ltam.77 x 10.48m Garisan tepi dengan dinding.5.Rumput Tiruan/ Acrylic Di Luar .Rumput Tiruan/ Acrylic Garisan belakang dengan dinding.77 x 10.5.

9 x 4.9m (minima) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Ukuran Gelanggang: 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.1m (Kejohanan Dunia) Ketinggian platform1.22m Saiz (L x W x H) N/A N/A Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah N/A N/A N/A N/A Papan Lapis Sintetik 500/ 1000-1500 lux Papan Lapis Sintetik 1000-1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 139 .1 x 6.9m (minima) 6.(xxiv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Tinju i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Tinju Amatur Malaysia (PTAM) Amateur International Boxing association (AIBA) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Ukuran Gelanggang: 4.9 x 4.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.0m (2.0m (1.0m zon Daerah/ Universiti/ Pusat Latihan/Institut Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0 x 8.0m zon bebas) Saiz (L x W x H) bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0m (1.(xxv) – SPESIFIKASI GELANGGANG DAN PADANG PERMAINAN Wushu i) ii) Persatuan Kebangsaan: Badan Antarabangsa: Persatuan Wushu Malaysia The International Wushu Federation (IWF) Padang/Gelanggang Rekreasi/Mukim/ Sekolah/ Politeknik Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0 x 14.0m zon bebas) Jarak Antara 2 Gelanggang Jenis Permukaan Intensiti Kecerahan Lampu Limpah 6.0 x 14.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.0 x 8.0m (1. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1I.0m (1.0m (2.0m zon bebas) Pusat Latihan Sukan/ Sekolah Sukan/ Universiti Sukan Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m Tatami Mattress 1500 lux Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 140 .0m (2.0m zon bebas) Pertandingan Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa Acara Individu Ukuran Gelanggang: 14.0m Tatami Mattress 200-500 lux 6.0 x 14.0m Tatami Mattress 200-500/ 1500 lux 6.0 x 8.0m Tatami Mattress 200-500 lux 6.0 x 8.0m (2.0 x 14.0m zon bebas) Acara Berpasukan Ukuran Gelanggang: 16.

00 m. Keluasan yang dinyatakan di atas telah mengambil kira ruang-ruang sokongan asas ini. Jenis 2-gelanggang badminton. (maksimum).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 6. PEMBINAAN DEWAN SERBA GUNA a) Bangunan dewan serba guna adalah bagi permainan sukan untuk rekreasi di mana kemudahan tempat duduk penonton tidak disediakan. Jenis Separuh - Berbumbung di bahagian tempat Terbuka duduk sekeliling sahaja. bilik air. ii. iii. b) Ianya terbahagi kepada tiga jenis: i. tempat persalinan.00 m. p. Ianya dapat memuatkan tiga gelanggang badminton atau satu gelanggang bola keranjang. (maksimum). Jenis Tertutup Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 141 . stor. Jenis Terbuka dengan Astaka Berbumbung di ruang tempat duduk orang kenamaan sahaja. p. PEMBINAAN STADIUM TERBUKA a) Pembinaan stadium terbahagi kepada tiga (3) jenis: i.00 m. ruang legar dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik dibenarkan.700. (maksimum). 7. iii. Jenis 3-gelanggang badminton dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 1. c) Hanya ruang sokongan asas seperti pentas. dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 960. p. Jenis ini dapat memuatkan enam gelanggang badminton atau dua gelanggang bola keranjang atau satu gelanggang bola jaring atau satu gelanggang futsal. ii.620. Jenis 6-gelanggang badminton dengan jumlah keseluruhan keluasan ruang lantai sebanyak 2.

hanya stadium jenis terbuka dibenarkan. Stadium Jenis Terbuka teres konkrit teres PVC (plastik) teres propylene ii. norma keluasan ruang lantai adalah berdasarkan kepada jumlah bilangan tempat duduk yang akan disediakan. e) Di dalam merekabentuk dan merancang saiz sesebuah stadium. BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 142 Edisi Tahun 2008 . f) Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sesebuah stadium adalah terbahagi kepada ruang-ruang berikut : i. Stadium Jenis Separuh Terbuka/Tertutup - teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis (tetap) bucket upholstered - jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) - jenis bleachers (manual atau automatic)/ retractable Jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini adalah bergantung kepada peruntukan dan fungsinya. contohnya Stadium Negara dan Kompleks Sukan Negara. Ruang tempat duduk ruang tempat duduk sebenar dan ruang legar. d) Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium adalah seperti berikut : i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI b) Bagi projek kemudahan sukan awam. c) Stadium jenis separuh terbuka hanya dibenarkan di peringkat Persekutuan/Kebangsaan sahaja.

ruang-ruang tv/radio. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 143 . p. surau dan ruang legar jika diperlukan. bergantung kepada kepentingannya. bilik rawatan.85 m./tempat duduk Ruang permainan/gelanggang - 0. ruang legar dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. tempat persalinan. Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jenis sukan dan ukuran gelanggang sukan tersebut./tempat duduk 8. p./tempat duduk dan dirancang dengan pengagihannya seperti di bawah: Ruang tempat duduk 0.85 m. g) Norma keluasan ruang lantai bagi sebuah stadium terbuka adalah sebanyak 1./tempat duduk 1. Ruang gelanggang dan permainan bergantung kepada jumlah gelanggang dan jenis gelanggang yang akan disediakan. p.80 m. pejabat kecil. PEMBINAAN STADIUM TERTUTUP a) Norma keluasan ruang lantai bagi pembinaan sebuah stadium tertutup terbahagi kepada : i. bilik air. ruang orang kenamaan./tempat duduk Ruang sokongan Jumlah - 0. bilik wartawan/akhbar. p. Ruang sokongan Merupakan ruang asas seperti seperti stor. p. iii.45 m. - ruang sokongan asas ini boleh ditambah dengan ruang sokongan lain seperti bilik mesyuarat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI ii.60 m.

surau dan bilik perkhidmatan mekanikal dan elektrik. Ruang Sokongan seperti stor. p. bilik air. bilik mesyuarat. jenis tempat duduk bagi stadium jenis ini bergantung kepada peruntukan yang ada dan fungsinya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI - saiz maksimum stadium tertutup hendaklah boleh memuatkan lapan (8) buah gelanggang badminton atau tiga (3) buah gelanggang bola keranjang. b) Jenis-jenis tempat duduk yang dibenarkan bagi stadium tertutup adalah seperti berikut :teres PVC teres propylene jenis bucket PVC (tetap) jenis bucket upholstered (tetap) jenis bucket yang boleh dilipat (foldable) jenis bleachers (manual atau automatic)/ retractable Bagaimana pun. Gelanggang lain hendaklah mengikut keperluan sukan./ tempat duduk Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 144 . ruangruang tv/radio. - norma yang digunakan ialah 30% dari jumlah muatan penonton/pelatih. ruang orang kenamaan. c) Norma keluasan ruang lantai bagi stadium tertutup adalah seperti berikut: i. Ruang tempat duduk - 0. pejabat kecil.5 hingga 0. tempat persalinan. Ruang legar. Ruang tempat duduk bergantung kepada cadangan muatan yang dirancang. iv.8 m. Ruang gelanggang mengikut ukuran gelanggang piawai ii. ii. iii. bilik wartawan/akhbar.

Ruang sokongan - 0.80 hingga 3.45 hingga 0. p. p/tempat duduk.75 m./ tempat duduk Keluasan di atas telah termasuk ruang legar. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN I – KEMUDAHAN SUKAN 145 . d) Jumlah keluasan kasar ruang lantai adalah 2.30 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI iii.

BAHAGIAN J BANGUNAN KEDUTAAN .

00 m. (f) Setiausaha Kedua 18. p. (d) Penasihat Kedutaan 36. p. p.00 m.00 m.00 m. Bangunan kedutaan adalah bangunan yang unik kerana ia melambangkan budaya dan imej negara kita.KEDUTAAN 8.00 m.00 m. RUANG BANGUNAN PEJABAT KEDUTAAN Norma keluasan ruang lantai pejabat kedutaan bolehlah dibahagikan seperti berikut: a) Kawasan Terkawal (Pejabat Pegawai Tadbir Diplomatik.00 m. 146 . p. Pertahanan dan sebagainya) i. Kerani) 13.00 m. p. p. (h) Kakitangan Homebased bukan diplomatik (Pembantu Khas. p. Sesebuah bangunan canseri adalah merupakan “representation” negara kepada masyarakat setempat di mana ianya dibina. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN J- BANGUNAN KEDUTAAN 1. (i) Edisi Tahun 2008 Kerani BAB 1: BAHAGIAN J . (c) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. 2. (g) Setiausaha Ketiga 18. Ruang Kerja Keluasan (a) Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 48. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. Steno.00 m. Saifer. (b) Menteri 42. (e) Setiausaha Pertama 28.

00 m. p.00 m. p.00 m. 147 . p. (d) Setiausaha Kedua 18. (c) Setiausaha Pertama 28. (e) Setiausaha Ketiga 18. (e) Bilik Tamu Duta/ Pesuruhjaya Tinggi 18. Kastam dan sebagainya). p. p.00 m. p. (b) Penasihat Kedutaan 36. p.00 m.00 m. (c) Bilik Registry 13. Ruang Sokongan Keluasan (a) Bilik Kebal 14. JABATAN PERDANA MENTERI ii. MIDA. Perdagangan. (f) Kakitangan Homebased bukan diplomat 13.00 m. TDC.00 m. i. (b) Bilik Telex/Wireless/Cypher 18. p. (d) Bilik Perbincangan 18. p.00 m. (g) Edisi Tahun 2008 Kakitangan Ambilan Tempatan BAB 1: BAHAGIAN J .00 m. p. b) Kawasan Terbuka (Ruang Pejabat Penerangan.00 m. p. p. p. (g) Pantri 13. Ruang Kerja Keluasan (a) Menteri/ Penasihat Kedutaan 36. p. (f) Stor alat tulis terkawal 13.00 m.00 m.KEDUTAAN 8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Pendidikan.00 m.

p. c) Konsular (Pintu masuk yang berasingan dari pintu masuk utama) Ruang Kerja Keluasan i. p. (f) Perpustakaan/ Bilik Bacaan 38.0 m. bergantung kepada keperluan./ kakitangan Pengurusan/Profesional (2) 37.0 m.KEDUTAAN 9.0 m. 550.0 m. p. p. (e) Bilik Mesyuarat Kakitangan 28.00m.00 m.0m. 148 . (b) Ruang Menyambut Tetamu. (b) 9./ kakitangan sokongan (1) ii. p. (c) Bilik Menyimpan Kot untuk lelaki dan perempuan (berdekatan Ruang Menyambut Tetamu) 22. Kakitangan homebased (konsep pejabat terbuka) (a) 14. (d) Bilik Menunggu/ Tetamu 13. p. p. Ruang Sokongan (di mana perlu) Keluasan (a) Lobi dan ruang pameran/ dewan serba guna 45.p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dapur dan bar (direka bentuk bersama lobi dan ruang pameran) – bagi sekurang-kurangnya 500 orang @ 1.p.0 m. p.0 m.0 75. JABATAN PERDANA MENTERI ii.1 m.0 m. p. Edisi Tahun 2008 Kakitangan Ambilan Tempatan (konsep pejabat terbuka) BAB 1: BAHAGIAN J .

iii. Elektrik dan Sirkulasi f) Tempat Letak Kenderaan i. Pengawal/Penjaga kuarters (sekurang-kurangnya 2 unit) – 75. d) Kuarters Lain i. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . iv. Penyambut Tetamu.0 m. p. Tempat letak kenderaan berbumbung hanya dibenarkan kepada jawatan Penasihat Kedutaan dan ke atas. p.00 m. Bilik Menunggu/ Kaunter Penyambut Tetamu 30. vi.0 m. p.0 m.0 m.0 m.0 m. ii. Operator Telefon 18. Pendaftaran terbuka 23. Ruang Sokongan Keluasan i. iv. JABATAN PERDANA MENTERI iii. p./unit 150. Stor untuk dokumen dan lain-lain 14.0 m. Stor untuk alat tulis. perabot dan peralatan 28. p. Bilik Rehat dan kitchenette (ruang rekreasi) v. p. Bilik Menyimpan Kot 22. p.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.KEDUTAAN 149 . p. p e) Ruang Mekanikal. Kedutaan akan menentukan saiz dan bilangan yang diperlukan untuk kakitangan dan pelawat. ii.0 m. Surau 20.

ii. p. b) Ruang Keluarga i. p. p.0 m.0 m.00 m. Ruang Tamu (untuk 100 orang) . p. viii. p. p. iii. vi. Kitchenette keluarga 20. vi. 150 . Pantri 13. p. Dapur 28.0 m.0 m. vii.0 m.0 m.0 m. Bilik tidur utama berserta bilik air dan ruang persalinan Keluasan 45. p.ruang berdiri 168.0 m.KEDUTAAN 15. iv. Bilik tidur tetamu berserta bilik air 26. p. JABATAN PERDANA MENTERI 3.0 m. Stor 10. p.0 m.0 m.0 m. Ruang Makan (berdasarkan keperluan minima 24 orang) 56. v./ unit 75. Stor 15. p. v. RUANG KEDIAMAN DUTA/PESURUHJAYA TINGGI a) Ruang Rasmi/Keraian i. p. vi. iii.0 m.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Lobi dan Bilik Menyimpan Kot Keluasan 19. Ruang makan keluarga 22. 3 bilik tidur (2 bilik tidur berserta bilik air ) @25. Ruang rehat keluarga 28. p. p. p. iv.0 m. Edisi Tahun 2008 Pantri BAB 1: BAHAGIAN J .0 m. p. ii. Perpustakaan/ Study 28.

00 m. Kuarters Bujang (1 unit) 50. seorang ii. Saiz garaj adalah bergantung kepada keperluan tempatan.0 m. Elektrik dan Sirkulasi e) Garaj Kedutaan akan menentukan bilangan yang diperlukan. Refrigerator/freezer iii. per 400 . KRITERIA REKA BENTUK BANGUNAN KEDIAMAN RASMI a) Dapur/ Servery i.75 m. per 1.) 150. ii. Range . Dish washer/dryer iv.0 m. Pembantu Rumah dan Tukang Masak Keluasan i.50 m. JABATAN PERDANA MENTERI c) Kuarters/ Bilik Penjaga Rumah. per 100 (Ruang Lantai) . p. seorang b) Peralatan dapur dan pantri i.8 burner (gas) (a) (b) Dapur untuk keraian Dapur keluarga ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. p. p.30 m. p. seorang iii.0. d) Ruang Mekanikal. p. 4.0. p.000 . Kuarters Kelamin (2 unit @ 75.0.KEDUTAAN 151 . Edisi Tahun 2008 Kabinet dapur BAB 1: BAHAGIAN J . Pengawal Keselamatan.

Sink c) Kitchenette keluarga i. Parket - Ruang tamu.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI v. Jubin marmar - Lobi iv. ruang makan dan bilik tidur.KEDUTAAN 152 .4 burner (gas) ii. Refrigerator/freezer iii. dapur v. Lepekan simen - stor mekanikal. (b) Bilik Mesyuarat/ persidangan ii. Permaidani (a) Pegawai Homebased berjawatan Setiausaha Pertama dan ke atas. Kipas pelawas vi. Kabinet dapur vi. Jubin seramik - Bilik air. Kipas pelawas d) Tandas e) Kemasan Lantai i. iii. Dish washer/dryer v. garaj Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . Sink iv. Range .

Norma keluasan ruang pejabat termasuk tandas. ii. Nota i. 14 Tahun 1982 hendaklah dipatuhi. M&E dan sirkulasi ialah 25. Ruang lantai di atas hendaklah disediakan hanya apabila diperlukan. iii. Justifikasi perlulah dikemukakan apabila memerlukan ruang yang lebih besar. Mesin membasuh baju Mesin mengering baju i.KEDUTAAN 153 . Rangka aluminium g) Penyaman Udara/ Pemanas – Bergantung kepada keperluan tempatan Kedutaan akan mencadangkan sistem perkhidmatan yang bersesuaian. ii. Surat Pekeliling Am Bil.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. iv. JABATAN PERDANA MENTERI f) Dinding Sesekat i.00 m. h) Peralatan Lain i. Keluasan ruang bilik pejabat adalah berdasarkan kepada kelayakan jawatan. p. Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN J . Plaster dan panel gipsum ii./ kakitangan.

BAHAGIAN K BANGUNAN MAHKAMAH .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. e. Perancangan sesebuah bangunan mahkamah perlu mengambil kira keperluan asas iaitu pengasingan antara tiga kumpulan pengguna utama: a) b) c) Pegawai Mahkamah seperti hakim. Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Bilik perbicaraan dalam kamar Bilik persalinan dan tandas Hakim Mahkamah Tinggi Ruang Menunggu Hakim Mahkamah Tinggi Bilik Bicara Mahkamah Tinggi Bilik Setiausaha Hakim Mahkamah Tinggi (termasuk ruang untuk pemandu dan odeli) g. majistret dan lain-lain. 1K-(ii) dan 1K-(iii). JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN K- BANGUNAN MAHKAMAH 1. b.MAHKAMAH KELUASAN (m. dan Orang Kena Tuduh (OKT). d. 3. p. Orang Awam.) 42 18 12 30 160 30 40 40 154 . 2. JADUAL 1K -(i): NORMA RUANG-RUANG MAHKAMAH TINGGI JENIS RUANG a. Bilik Pegawai Penyelidik (pendengaran kes dijalankan di dalam kamar) Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K . f. Mahkamah Rendah dan Ruang-ruang Sokongan Mahkamah adalah seperti di Jadual 1K-(i). Bilik Penolong Kanan Pendaftar (pendengaran kes dijalankan di dalam kamar) h. Norma keluasan ruang lantai bagi Mahkamah Tinggi. c. Mahkamah Persekutuan tidak diambil kira kerana bilangannya sedikit. Hierarki bangunan mahkamah yang dinyatakan di dalam garis panduan ini ditumpukan kepada tiga peringkat utama iaitu: a) b) c) Mahkamah Majistret Mahkamah Sesyen Mahkamah Tinggi Hierarki mahkamah yang lebih tinggi seperti Mahkamah Rayuan.

Bilik Saksi (lelaki) Bilik Saksi (wanita) Bilik Jurubahasa ( 3 orang kakitangan dan 2 orang Pembantu Undang-undang) 20 20 40 n. h. Ruang Menunggu Hakim Mahkamah Seksyen Bilik Bicara Mahkamah Seksyen Kamar Majistret Bilik Bicara Mahkamah Majistret Pejabat Pendaftaran KELUASAN (m. m. l. f.) 30 30 50 20 150 42 150 8/kakitangan i. Bilik Saksi (lelaki dan wanita) Bilik Jurubahasa ( 3 orang kakitangan dan 2 orang Pembantu Undang-undang) 20 40 k. b. Bilik Pendaftar Mahkamah Rendah Pejabat Pentadbiran (setiap bilik bicara) Kamar Hakim Mahkamah Sesyen termasuk Bilik perbicaraan dalam kamar d. Ruang Menunggu Penolong Kanan Pendaftar/Pegawai Penyelidik 40 j. Bilik Fail (setiap bilik bicara) Bilik Fail Tidak Aktif (setiap bilik bicara) Bilik Carian Fail 150 250 30 JADUAL 1K-(ii): NORMA RUANG-RUANG MAHKAMAH RENDAH JENIS RUANG a. c. l. p. Pejabat Pendaftaran 8/kakitangan k.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. m. g.MAHKAMAH 155 . e. p. JABATAN PERDANA MENTERI i. o. j. Bilik Fail (setiap bilik bicara) Bilik Fail Tidak Aktif (setiap bilik bicara) Bilik Carian Fail 150 250 30 Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K .

Bilik Timbalan Pendakwa Raya. stor dan bilik perbincangan awam 600 b. p. 5.000. bilik Pegawai Kebajikan. kaunter bayaran/ pendaftaran Mahkamah Tinggi.6/orang 85 4. Tempat wuduk. bilik media. kaunter Pejabat Pentadbiran.00 m. kaunter bilik fail. Bilik tahanan lelaki. bilik Pegawai Anti Dadah. Pentadbiran Am yang merangkumi. perpustakaan. ruang rehat pegawai/ pantri. bilik mesin. bilik lelong. bilik sembahyang. 6. Ruang Basah seperti. bilik reman. Walau bagaimana BAB 1: BAHAGIAN K . bilik pencuci dan dapur 2. Secara kasarnya keluasan ruang lantai keseluruhan sebuah bangunan Mahkamah Majistret 1-bilik bicara adalah di dalam lingkungan 3. bilik komputer/IT. tandas eksekutif dalam nisbah satu tandas bagi dua kamar adalah dibenarkan. Bilik Pegawai Mahkamah seperti.MAHKAMAH 156 Edisi Tahun 2008 . Kemudahan tandas persendirian (attached toilet) hanya dibenarkan bagi Kamar Hakim Mahkamah Tinggi sahaja.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bilik barang kes. bilik Pegawai Keselamatan. bilik operator.00 m. Keluasan ruang lantai untuk sebuah bilik bicara Mahkamah Tinggi (termasuk ruang-ruang sokongannya) ialah sebanyak 3. Bagi kompleks mahkamah di mana bilangan Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen melebihi 2 bilangan. bilik tahanan sementara. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 1K-(iii): NORMA RUANG-RUANG SOKONGAN MAHKAMAH JENIS RUANG KELUASAN (m. bilik Peguam. bilik cetak. Ruang Lokap yang merangkumi. bilik saksi terancam. bilik kebal. bilik persalinan bayi dan bilik menyusu 200 d. bilik Pegawai Penjara. Bilik Timbalan Pendakwa Raya (setiap pegawai) Bilik Polis (untuk setiap bilik bicara) Rujuk BAHAGIAN A: PEJABAT 208 c. perempuan dan juvenil. Bilik Biro Bantuan Guaman (BBG). p. bilik Pendakwa Polis. bilik keluarga/juvenil/kanak-kanak. Tandas Tahanan. p. Bilik Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM).300. bilik pemandu.) Rujuk BAHAGIAN A: PEJABAT a.

Sebarang percanggahan perlulah dikemukakan kepada Urus Setia JSK sebagaimana dikehendaki di dalam Perenggan 1(k) dan 1(l) bab tersebut. JABATAN PERDANA MENTERI pun.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN BANGUNAN.MAHKAMAH 157 . Penggunaan bahan binaan dan kemasan di dalam bangunan mahkamah perlulah dirancang mengikut Kategori Bangunan dan Gred Kemasan yang telah ditetapkan di dalam BAB 2: . Edisi Tahun 2008 BAB 1: BAHAGIAN K . 7. sebuah Mahkamah Tinggi biasanya dibina bersama beberapa buah Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen di dalam satu kompleks.

.

bangunan pentadbiran. e) Bagi bangunan unik yang mencerminkan identiti. f) Bagi projek Kerajaan yang dibina di luar negara seperti bangunan Canseri atau Kedutaan. dewan besar dan bangunan utama di dalam sesuatu projek/kompleks. kemasan dari gred tinggi adalah dibenarkan. kelulusan JSK hendaklah diperolehi. imej dan berunsurkan pelancongan yang akan dibina dari masa ke semasa. kemasan dari gred tinggi juga dibenarkan. kebudayaan. kecuali Pusat Pentadbiran Negara. g) Semua pejabat Kerajaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bahan binaan dan kemasan yang tahan karat adalah dibenarkan. melainkan ianya tidak dapat diperolehi di dalam negara. d) Bagi bangunan yang berhampiran laut. bangunan-bangunan Kerajaan telah dibahagikan kepada tiga (3) kategori mengikut kepentingan. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 2 – GARIS PANDUAN BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. b) Semua kemasan dan bahan binaan yang akan digunakan bagi projekprojek pembangunan Kerajaan hendaklah dari buatan atau keluaran tempatan. Sekiranya kemasan sebegini diperlukan. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 158 . Semua bahan binaan dan kemasan perlu ditetapkan berasaskan kepada kategori-kategori tersebut. c) Kemasan yang mahal dan berbentuk mewah atau yang lain dari yang telah digredkan akan dipertimbangkan mengikut kepentingan projek dan justifikasi penggunaannya. PENGENALAN a) Di dalam menetapkan gred kemasan. fungsi dan implikasi kewangan. hendaklah menggunakan kemasan di bawah gred sederhana atau utiliti.

maktab. blok akademik. dewan makan dan lain-lain bangunan pendidikan hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. laluan penyambung. Hanya blok pentadbiran dan dewan besar di dalam sesuatu kompleks sahaja boleh dipertimbangkan kemasan dari gred sederhana. k) Sekiranya terdapat keperluan untuk pihak agensi menggunakan bahan dan kemasan bangunan selain daripada yang telah ditetapkan. PENETAPAN KATEGORI BANGUNAN a) Untuk memastikan keseragaman dan bagi memudahkan penggunaan garis panduan ini. JABATAN PERDANA MENTERI h) Semua bangunan sekolah. tandas. institusi latihan. politeknik.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. bengkel kerja dan lain-lain hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. Justifikasi ini perlu mengambil kira kos jangka hayat (life-cycle cost) bahan/kemasan yang dicadangkan. Justifikasi tersebut perlu dikemukakan semasa membuat permohonan ke JSK. 2. l) Justifikasi tersebut perlu menjelaskan kelebihan atau keuntungan yang diperolehi oleh Kerajaan hasil daripada penggunaan bahan dan kemasan yang dicadangkan. m) Keputusan muktamad tentang penggunaan sesuatu bahan atau kemasan akan diputuskan oleh JSK. j) Ruang-ruang yang tidak merupakan ruang mustahak seperti stor. asrama. tiga (3) kategori tersebut telah ditetapkan mengikut kepentingan seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 159 . ruang mekanikal dan elektrik. kesannya kepada alam sekitar atau wujudnya penggunaan inovasi/teknologi tempatan di dalam penghasilannya. i) Bangunan-bangunan kesihatan seperti Hospital Umum/Besar boleh menggunakan kemasan dari gred sederhana manakala Hospital Daerah/Kecil pula hendaklah menggunakan kemasan dari gred utiliti. maka pihak agensi adalah digalakkan untuk mengemukakan justifikasi khas untuk penggunaan bahan atau kemasan tersebut.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI Kategori I Jenis Bangunan Bangunan peringkat kebangsaan yang mencerminkan identiti. kebudayaan dan imej negara. Utiliti b) Untuk menetapkan gred bahan binaan dan kemasan sesuatu projek yang sedang dirancang dengan berpandukan kategori bangunannya. Sederhana III Bangunan utiliti yang tidak disenaraikan dalam Kategori I dan II. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 160 . Gred Bahan/Kemasan Tinggi II Bangunan di dalam projek utama yang selalunya berada di lokasi penting seperti ibu negara. sila rujuk kepada senarai di Jadual 2-(i). ibu negeri dan bandar besar.

Auditorium/Dewan Besar/Pusat Sivik 8. Perpustakaanperpustakaan lain 7. Laluan Masuk Utama (Darat) 4. Mahkamah Daerah 9. Pejabat-pejabat Lain 2. Galeri Seni 10. Lapangan Terbang Domestik 3. Rumah Penginapan 5 bintang 11. Dewan Serbaguna 7. Muzium Negara 11.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bangunan Peringatan 15. Istana 12. Balai Seni Negara 10. Masjid Negara/Wilayah/Negeri 6. Bangunan Kedutaan 14. Terminal Pengangkutan Air Antarabangsa Utama 7 5. Lapangan Terbang Antarabangsa Utama 3. Kementerian/Ibu Pejabat/Jabatan/ Ibu Pejabat Badan Berkanun 2. Bangunan Parlimen/Dewan Undangan Negeri 13. Pusat Pentadbiran Negara KATEGORI II 1. Laluan Masuk Sekunder 8 4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN KATEGORI I 1. Mahkamah Agong 8. Terminal Pengangkutan Air Sekunder8 5. Rumah Penginapan 2 & 1 bintang Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 161 . Rumah Penginapan 4 & 3 bintang 9. Perpustakaan Negeri 6. Perpustakaan Negara 2. Kompleks Mahkamah Negeri 9. Panggung Negara 7. Laluan Masuk (Darat) Lain 9 4. Padang Terbang 3. Terminal Pengangkutan Air / Kargo Lain 5. Masjid Lain KATEGORI III 1. Muzium / Arkib Negeri Lain 8. Surau 6.

Bangunan Stesen Penyelidikan lain 18.samb. Sukan dan Rekreasi 15. Bangunan/Ruang Pentadbiran 13. Kuarters Kerajaan Kelas E. Pusat Penyelidikan (Ibu Pejabat) 17. Hospital Besar. Institut Perubatan Negara 14. Kompleks Kebudayaan/Teater dan Bangunan Pelancongan 23. Kuarters Kerajaan Kelas B. Bangunan Polis Lain 12. Sekolah 21. Perikanan dan Perhilitan 162 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN . Ibu Pejabat Polis Kontinjen 16. Institut Pengurusan Tinggi 18.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. [Kuarters Kerajaan Kelas C. Kompleks Kasih Peringkat Daerah (di bawah LPPKN) KATEGORI III 10. D Rujuk Jadual 1E-(i)] 13. Wad Di Raja Hospital/Wad Orang Kenamaan 11. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN (.. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri 15. Kuarters Kerajaan Kelas A KATEGORI II 12. Kompleks Sukan Negara 20.) KATEGORI I 16. Kompleks Belia. Haiwan. Makmal Kimia 19. Hospital Daerah/ Kecil 19. Pejabat Pertanian. Kompleks Kasih Peringkat Negeri (di bawah LPPKN) 17. G. Bangunan Universiti /Institut Latihan /Maktab/ Politeknik/ Kolej (kecuali bangunan pentadbiran) 14. Balai Kaji Cuaca 22. F. H [Rujuk Jadual 1E-(i)] 17. Makmal Kesihatan 16.

Tanjung Pelepas. Kem Tentera 27. Langkawi Lain-lain terminal pengangkutan yang mempunyai kemudahan imigresen dan diiktiraf sebagai pintu masuk ke Malaysia pemeriksaan 9 Mempunyai kemudahan pemeriksaan imigresen dan/atau diiktiraf sebagai pintu masuk ke Malaysia BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 163 Edisi Tahun 2008 . Pelabuhan Klang. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 2-(i): KATEGORI BANGUNAN (. Bangunan Asrama 24. Penjara / Pusat Serenti 25. Woksyop 28. Perkep. Kelas Dewasa 23. Bangunan Persatuan 21. Rumah Kebajikan 22. Balai Bomba 26. Bangunan Kemasyarakatan Tadika. Pasir Gudang.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI..) KATEGORI I KATEGORI II KATEGORI III 20.samb. Kem Bina Semangat _____________________________________________________________________ Nota: 7 8 Pulau Pinang.

BAHAGIAN A JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Berdasarkan kategori bangunan seperti di Jadual 2-(i). tetapi perlulah memenuhi kriteria di Perenggan 1(k) dan 1(l) di Pengenalan bab ini. bunyi bising dan aspek estetik. 5. 2. kemudahan penyenggaraan. ekonomi negara. 6. untuk mendapatkan faedah yang optimum dari perbelanjaan yang dikeluarkan. Keputusan JSK berkaitan dengan perkara ini adalah muktamad. gred bahan binaan dan kemasan akan ditetapkan. akustik. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 164 . 7. Urus Setia JSK sentiasa mengemaskini kategori bangunan dan gred kemasan di dalam jadual tersebut mengikut keadaan masa. Jadual ini telah dibuat berdasarkan kepada kos bahan-bahan binaan. Bangunan dari gred tinggi boleh menggunakan bahan binaan dan kemasan dari gred sederhana atau utiliti tetapi tidak sebaliknya. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A- JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 1. 3. Contoh bahan binaan dan kemasan adalah seperti Jadual 2A-(i) hingga 2A(xxii). Siri Jadual 2A-(i) hingga Jadual 2A-(xxii) berikut disediakan sebagai panduan di dalam merancang dan merekabentuk pelbagai jenis projek bangunan. Penggunaan jadual ini hendaklah dibuat secara bijaksana dan konsep mereka bentuk mengikut peruntukan hendaklah diambil kira semasa memilih jenis bahan dan kemasan bangunan. Pihak agensi boleh mengemukakan cadangan jenis bahan dan kemasan selain daripada yang terdapat di dalam jadual. maklum balas pengguna dan juga perkembangan teknologi pembinaan di negara ini. 4. turun-naik harga bahan binaan. Keputusan ke atas penggunaan jenis-jenis kemasan akan dibuat semasa cadangan agensi pelanggan dikemukakan untuk kelulusan. nilai ketahanan dari api.

batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri.Ruang Menunggu Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt. dan Bangunan Kedutaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1.0 1.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Foyer .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 165 . granite.JADUAL 2A-(i) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: PEJABAT . kayu.Anjung Kereta/Porch . slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) 1.Lobi utama .Lobi lif/ tangga Utama .2 Ruang luar bangunan awam:. Marmar.Pusat Pentadbiran Negara.

Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan. vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Bilik Kebal .Bilik Fail .Lain-lain * -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (gypsum fibre.samb. 1.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 166 .Bilik Komputer .Pejabat . calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.4 Ruang sokongan:.Pusat Pentadbiran Negara..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1. kayu. linoleum. PVC.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.JADUAL 2A-(i): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT ..Surau .

Bilik cetak/ mesin .JADUAL 2A-(i) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Stor .samb. 1.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.5 JENIS RUANG Ruang basah:.bilik-bilik M&E . Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Pusat Pentadbiran Negara.. calcium fibre) LANTAI Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaBingkai UPVC 1.Wuduk .6 Ruang servis:.. Bangunan Parlimen/ Dewan Undangan Negeri dan Bangunan Kedutaan.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Tandas/ Bilik Air . calcium fibre) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 167 .

dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: PEJABAT .2 Ruang luar bangunan awam:.s frame Ruang laluan awam:. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.Lobi utama .Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 168 . 2. skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.0 2.Foyer .Lobi lif/ tangga Utama . pecahan marmar.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Anjung Kereta/Porch .

Pejabat . linoleum.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Bilik Fail .. linoleum. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. 2.4 Ruang sokongan:.Bilik Kebal .Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 169 .Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . vinyl sheet) 2..3 JENIS RUANG Ruang kerja :.samb.

Stor .JADUAL 2A-(ii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Kementerian/ Ibu pejabat/ Ibu Pejabat Badan Berkanun Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Bilik-bilik M&E ..5 JENIS RUANG Ruang basah:. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 170 .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre..Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.6 Ruang servis:.samb.Wuduk .Bilik Cetak/ mesin .Tandas/ Bilik Air . 2.

Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .2 Ruang luar bangunan awam:.0 3. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Lobi lif/ tangga Utama .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 171 .utk.Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Anjung Kereta/Porch .Lobi utama .Foyer . 3.JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PEJABAT .

chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.Pejabat .Bilik Fail .Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Kebal ..Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Kantin/ Kafeteria -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 3..4 Ruang sokongan:.) JENIS BANGUNAN: PEJABAT .Bilik Rehat Kakitangan Ruang basah:. 3.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.5 -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard. softboard.Wuduk .Tandas/ Bilik Air . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 172 . softboard.JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.samb.

Bilik-bilik M&E .samb. 3. cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 173 ..JADUAL 2A-(iii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Tangga BUMBUNG -sda- SILING Kepingan cellulose fibre (chipboard.6 JENIS RUANG Ruang servis:.Stor .) JENIS BANGUNAN: PEJABAT . softboard..Pejabat-pejabat lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.Foyer .Anjung Kereta/Porch .Lobi utama .JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN . pecahan marmar. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 174 .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.0 1. granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 1.Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:. 1. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Lobi lif/ tangga Utama .s frame Ruang laluan awam:.

) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Pejabat . vinyl sheet) 1.. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Kebal . linoleum.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 175 .Bilik Fail .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.. linoleum.4 Ruang sokongan:. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. 1.Bilik Komputer BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Samb..

Bilik Cetak/ mesin .Stor ..5 JENIS RUANG Ruang basah:. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 176 ..) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .6 Ruang servis:.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.JADUAL 2A-(iv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Wuduk . 1.Tandas/ Bilik Air .Bangunan Pentadbiran utk Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Bangunan/ Ruang Pentadbiran utk Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL..Samb.Bilik-bilik M&E .Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.

Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi Lif/ Tangga Utama . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.utk.Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 177 . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 2.Anjung Kereta/Porch .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.2 Ruang luar bangunan awam:.0 2.Lobi utama .Foyer . 2.Laluan Luar/ koridor .

) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ Panel kayu (gred biasa) Inorganic fibre (gypsum fibre..Studio .. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Samb.Bilik seminar .Aluminium natural anodised .JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 178 .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.5 Ruang sokongan:.Pintu panel kayu (gred biasa) .Pintu kayu rata -sda- .Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bengkel -sda- -sda- Lepekan simen dengan floor hardener -sdaPermaidani * -sda- -sda- 2.Makmal .Lain-lain Ruang basah:.calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard.Pusat/ bilik sumber . 2. cement sheet) LANTAI Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT .Bilik/ dewan Kuliah .4 2.Tandas/ Bilik Air -sda- -sda- -sda- -sda- -sda- -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Pusat/ bilik komputer .Bingkai kayu/ keluli bergalvani .Bilik darjah .Perpustakaan .Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) .

Samb.Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 179 .Bilik-bilik M&E .Bangunan Universiti/ Institut Latihan/ Maktab/ Politeknik/ Kolej dan Sekolah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(v) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.6 JENIS RUANG Ruang servis:..) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .Stor .. 2.

JADUAL 2A-(vi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Ruang laluan awam:.Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Lobi utama .Laluan Luar/ koridor .3 Ruang Utama :. 3. cement sheet)-utk tingkat teratas.Foyer . Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 180 . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis 3. softboard.2 Ruang luar bangunan awam:.Anjung Kereta/Porch .Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.0 3.Bilik Tidur .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 3.Lobi Lif/ Tangga Utama .Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

JADUAL2A-(vi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (...Samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN - Bangunan Asrama Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.
3.4

JENIS RUANG
Ruang sokongan:- Bilik Bacaan/ Belajar - Bilik Tamu - Bilik sick-bay - Lain-lain Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Bilik Membasuh - Bilik menggosok - Kantin/ Kafeteria Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Tangga

BUMBUNG
-sda-

SILING
-sda-

LANTAI
-sda-

DINDING LUAR
-sda-

DINDING DALAM
-sda-

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

3.5

-sda-

-sda-

Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa)

-sda-

Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

-sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC

3.6

-sda-

-sda-

Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa)

-sda-

Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

181

JADUAL 2A-(vii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN/AM - Dewan Serba Guna Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.0 1.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu

DINDING DALAM
Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

Ruang laluan awam:- Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor

Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre, calcium fibre)

Jubin homogeneous (gred biasa)

Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis

1.2

Ruang Dewan

sda

Kepingan cellulose fibre (chipboard, softboard, cement sheet)-utk tingkat teratas. sda

Lepekan simen

sda

Lepa simen dan cat

sda

1.3

Ruang basah - Tandas/ bilik air - Wuduk

sda

Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa)

sda

Jubin seramik (gred sederhana)

Sda Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

182

JADUAL 2A-(vii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (...samb.) JENIS BANGUNAN: PENDIDIKAN/AM - Dewan Serbaguna Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:-

BIL.
1.4

JENIS RUANG
Ruang Sokongan - Bilik salin - Bilik Rehat - Ruang Persediaan

BUMBUNG
sda

SILING
Kepingan cellulose fibre (chipboard, softboard, cement sheet)-utk tingkat teratas.

LANTAI
Lepekan simen

DINDING LUAR
Sda

DINDING DALAM
Lepa simen dan cat

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata

1.5

Ruang servis:- Bilik-bilik M&E - Stor - Tangga

-sda-

-sda-

Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa)

sda

Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air

Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

183

JADUAL 2A-(viii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.0 1.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding

DINDING DALAM
Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt. Kayu, batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi)

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame

Ruang laluan awam:- Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu

Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet

Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster

Batu asli (spt. Marmar, granite, slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi)

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

184

JADUAL 2A-(viii): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (...samb.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Wad Di Raja/ Wad Orang Kenamaan Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.
1.2

JENIS RUANG
Ruang Klinikal:- Wad - Lain-lain

BUMBUNG

SILING
-saInorganic fibre

LANTAI
Bahan asas tiruan (PVC, vinyl sheet)

DINDING LUAR

DINDING DALAM
Panel kayu Panel berhias Organic fibre based material Kertas dinding Kaca (gred tinggi)

PINTU/ TINGKAP/ VENT
-sda-

1.3

Ruang basah:- Tandas/ Bilik Air - Wuduk

-sda-

Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre

Jubin polished homogeneous (Gred tinggi) Jubin seramik (Gred tinggi)

-sda-

Jubin seramik (Gred tinggi) Kaca (Gred tinggi)

-sdaBingkai UPVC

Inorganic fibre Ruang servis:-sdaJubin Seramik -sdaCat emulsi/ enamel/ -sda(Gypsum fibre, (Gred tinggi) cat berasaskan air - Bilik-bilik M&E calcium fibre) - Stor Lepekan simen - Bilik Cetak/ mesin - Tangga Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan, jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut; contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi, pembedahan, pengeluaran bahan steril dan makmal. 1.4

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

185

JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESIHATAN - Hospital Besar, Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.
2.0 2.1

JENIS RUANG

BUMBUNG

SILING

LANTAI

DINDING LUAR
Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block

DINDING DALAM
Panel kayu Papan lapis veneer (Gred sederhana) Kertas dinding (Gred sederhana) Kaca gelap

PINTU/ TINGKAP/ VENT
Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.s frame

Ruang laluan awam:- Foyer - Lobi utama - Lobi lif/ tangga Utama - Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi

Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. skylight sahaja

Aluminium strip/ panel (Gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel

Batu asli dengan binder (spt. pecahan marmar, granolitik) Jubin homogeneous (Gred sederhana)

Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa)

2.2

Ruang luar bangunan awam:- Anjung Kereta/Porch - Laluan Luar/ koridor

-sda-

-sda-

-sdaPavior (konkrit, campuran) Jubin kuari

-sda-

-tiada-

-tiada-

Edisi Tahun 2008

BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN

186

Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Komputer .Dewan/ Bilik Bedah ..4 Ruang klinikal :.Ruang Pemulihan .s frame Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.Lain-lain * -sda- Inorganic fibre Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Hospital Besar.samb.U.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Pejabat Pendaftaran/ Rekod ..Makmal .Wad .Pejabat/ Pentadbiran . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. vinyl sheet) 2.Bilik Mesyuarat/ Bilik Persidangan/ Bilik Perbincangan .3 JENIS RUANG Ruang kerja :. paint -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . linoleum. vinyl sheet) -sda- Hygienic coating Washable epoxy paint P.Bilik Makmal . 2.Bilik Pemeriksaan . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 187 .Bilik Rawatan . linoleum.

Bilik Cetak/ mesin . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard.Hospital Besar.samb.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 2. linoleum. Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 188 . pengeluaran bahan steril dan makmal.Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.Bilik Fail ..Bilik Kebal .Wuduk . pembedahan.Bilik-bilik M&E .5 JENIS RUANG Ruang sokongan:.Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sda- 2. contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi. chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 2.Tandas/ Bilik Air .JADUAL 2A-(ix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.7 Ruang servis:. Hospital Pengajar dan Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.6 Ruang basah:.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN . calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Stor . calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC..

1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.0 3.Ruang Menunggu Pendaftaran/ Farmasi Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . 3.utk. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -tiada- -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 189 .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Lobi lif/ tangga Utama .Lobi utama . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Anjung Kereta/Porch .Foyer .2 Ruang luar bangunan awam:.

softboard. paint -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 190 .4 Nota: Ruang klinikal :-sda.U.Lain-lain * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Rawatan .Bilik Pemeriksaan . vinyl sheet) -sda- Hygienic coating Washable epoxy paint P.Bilik Makmal/ Ruang Pemulihan/ Makmal/ .samb.Bilik Komputer . 3/94 -sda- Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.. linoleum.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Farmasi ..3 JENIS RUANG Ruang kerja :.JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Wad . 3.Pejabat/ Pentadbiran .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Dewan/ Bilik Bedah .Pejabat Pendaftaran/ Rekod . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 3.

samb.) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .. 3.6 Ruang servis:.Klinik Kesihatan Peringkat Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Wuduk .Stor . cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3. softboard.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik-bilik M&E .Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 191 .5 JENIS RUANG Ruang basah:..JADUAL 2A-(x) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Tandas/ Bilik Air . softboard.

0 4.3 Ruang Utama :. 4.Ruang Menunggu Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Ruang laluan awam:.Doctor’s suite .Bilik Tidur Jururawat/ Penolong Jururawat .Sister’s Suite .Bilik warden -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Warden/ Housekeeper’s suite . cement sheet)-utk tingkat teratas. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu/ Papan lapis 4.Anjung Kereta/Porch .Foyer .Tangga -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- 4. softboard. Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 192 .Laluan Luar/ koridor .2 Ruang luar bangunan awam:.JADUAL 2A-(xi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .Lobi utama .Lobi Lif/ Tangga Utama .Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

Tandas/ Bilik Air .6 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Pintu kayu rata Nota am: Bagi projek kemudahan perubatan dan kesihatan.Tangga BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI -sda- DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 4.Bilik-bilik M&E .. jenis kemasan lantai dan dinding dalam adalah mengikut keperluan fungsi spesifik sesuatu ruang atau bilik tersebut.Kantin/ Kafeteria .) JENIS BANGUNAN: KESIHATAN .JADUAL 2A-(xi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Stor . Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 193 ..Bilik sembahyang Ruang basah:.5 -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.Bilik Membasuh .4 JENIS RUANG Ruang sokongan:. pengeluaran bahan steril dan makmal.Bilik Bacaan . 4.Bangunan Kediaman Pegawai Kritikal dan Bangunan Asrama Jururawat Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.samb. pembedahan.Bilik menggosok Ruang servis:.Wuduk .Bilik Tamu . contohnya fungsi-fungsi berkaitan radiologi.

Marmar.Lobi lif/ tangga Utama . granite. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding 1. 1.0 1.JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Laluan Luar/ koridor -sda-sdaPavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda-tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 194 .Anjung Kereta/Porch .Ruang Menunggu Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt.Lobi utama . Kayu.Foyer .2 Ruang luar bangunan awam:.

Kayu.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1.JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.samb.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Devorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.3 JENIS RUANG Ruang masjid :. batu asli) Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Ruang sembahyang ..) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 195 .

JADUAL 2A-(xii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Biik mayat . 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 196 Edisi Tahun 2008 ..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Masjid Negara/ Wilayah/ Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 1.6 Ruang servis:.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING -sdaInorganic fibre (Gypsum fibre.samb..4 JENIS RUANG Ruang pentadbiran/ sokongan:.Wuduk . calcium fibre) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) Jubin Seramik (gred tinggi) Lepekan simen -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) -sdaBingkai UPVC 1. calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Parket/ jejalur kayu (gred tinggi) Papan kayu (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) ( PVC.Bilik mesyuarat . linoleum.5 Ruang basah:. calcium fibre) -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik-bilik M&E .Stor .Pejabat-pejabat .Bilik Khas . 1.Bilik bacaan .Tandas/ Bilik Air -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.

Foyer . skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt. skylight sahaja Acrylic sheet– utk.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Tangga Utama .0 2.JADUAL 2A-(xiii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.Ruang koridor Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.s frame Ruang laluan awam:. 2.Anjung Kereta .Laluan Luar -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit. pecahan marmar. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 197 .2 Ruang luar bangunan awam:.Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.

Wuduk .Pejabat-pejabat .7 -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 198 Edisi Tahun 2008 .samb.Biik Mayat .3 JENIS RUANG Ruang masjid :.JADUAL 2A-(xiii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Bilik mesyuarat ..6 Ruang basah:.Bilik-bilik M&E .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.s frame Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.Tandas/ Bilik Air Ruang servis:.Stor .Masjid Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. linoleum. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. chipboard fibre) 2.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . calcium fibre) Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaInorganic fibre (softboard.4 Ruang pentadbiran:. 2.Ruang sembahyang ..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Plain fibrous plaster LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Tangga -sda- -sda- -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit -sda- 2.

Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL. softboard.JADUAL 2A-(xiv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Foyer .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Laluan Luar -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.Anjung . cement sheet) Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 199 . calcium fibre) Kepingan cellulose fibre (chipboard.2 Ruang luar bangunan awam:. 3.Ruang koridor Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .utk. cement sheet) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3. softboard.0 3. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.

3..7 Ruang servis:. softboard..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic Fibre (gypsum fibre.Wuduk .samb.6 Ruang basah:.Surau Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(xiv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 3.Ruang sembahyang .3 JENIS RUANG Ruang surau :.Stor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik-bilik M&E .Tandas/ Bilik Air -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 200 . calcium fibre) LANTAI Permaidani * DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) 3.

granite. marmar.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Pavior (tanah liat) Jubin terracotta -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 201 .JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Stained glass Batu asli Panel berhias Glass mosaic Panel kaca Bullet proof glass Seramik Mozek Panel komposit Panel aluminium Kayu berhias Stone cladding DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.2 Ruang luar bangunan awam:.Lobi lif/ tangga Utama Composite aluminium sheet Genting tanah liat (gred tinggi) Genting gilap penuh Fabric roofing sheet Thermoglass sheet Aluminium strip/ panel (gred tinggi) Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster Batu asli (spt.0 1. slate) Jubin polished homogeneous (gred tinggi) 1.Anjung Kereta/Porch . kayu.Lobi utama .Foyer . batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (Gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Ruang laluan awam:. 1.

Dewan Bicara . 1.Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .samb.Bilik Komputer .JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (..Perpustakaan .Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita . calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 JENIS RUANG Ruang kerja :..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Decorative timber strip/ panel (gred tinggi) Decorative fibrous plaster LANTAI Permaidani * Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Bahan asas tiruan (gred tinggi) (hamparan. batu asli) Organic fibre based material Kertas dinding (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame 1. linoleum.4 Ruang sokongan kerja:.Surau . PVC.Bilik Lelong . kayu.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 202 Edisi Tahun 2008 .Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Fail . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu (gred tinggi) Panel berhias (spt.Bilik Mesyuarat/ Bilik persidangan/ Bilik Perbincangan .Bilik Kebal .

Ruang Senaman .Lokap Lelaki/ Wanita .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tandas/ Bilik Air ..samb.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 1. 1.Wuduk .5 JENIS RUANG Ruang lokap:.6 -sda- Decorative fibrous plaster Plain fibrous plaster Inorganic fibre Jubin polished homogeneous (gred tinggi) Jubin seramik (gred tinggi) -sda- Jubin seramik (gred tinggi) Kaca (gred tinggi) Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Pintu panel kayu (gred tinggi) Frameless glass door Powder coated aluminium frame Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 203 ..Laluan Ruang basah:.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.

Bilik-bilik M&E .7 JENIS RUANG Ruang servis:. 1..Tangga BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Cetak/ mesin .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Mahkamah Agong Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Tinggi seperti berikut boleh digunakan:BIL.. calcium fibre) LANTAI Jubin Seramik (Gred tinggi) Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred tinggi) Bingkai UPVC Bingkai keluli bergalvani (prepainted) Kesmen kayu/ keluli (gred tinggi) Powder coated aluminium frame Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 204 .samb.JADUAL 2A-(xv) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI I (.Stor .

1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.0 2.2 Ruang luar bangunan awam:. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Foyer .Anjung Kereta/Porch . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 2.s frame Ruang laluan awam:. pecahan marmar.Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Lobi lif/ tangga Utama Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk. 2.Lobi utama . skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 205 .

calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Bilik Lelong .Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter .Bilik Saksi . linoleum. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC.Bilik Kebal .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Fail . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.samb.Surau . vinyl sheet) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard. linoleum.Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan ..Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Perpustakaan .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Lain-lain -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 206 . 2.Balai polis/ Bilik peguam/ Bilik pemberita .4 Ruang sokongan kerja:.s frame 2. vinyl sheet) -sda- -sda- -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Komputer ..Dewan Bicara .JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.

) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .6 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre..Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Wuduk .Bilik-bilik M&E .Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING Lepa simen dan cat emulsi LANTAI Lepekan simen DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai/jeriji besi keselamatan 2.7 Ruang servis:.Ruang Senaman .JADUAL 2A-(xvi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (. calcium fibre) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) 2.5 JENIS RUANG Ruang lokap:.Lokap Lelaki/ Wanita .Stor .Bilik Cetak/ mesin .Laluan Ruang basah:..Tandas/ Bilik Air . 2. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 207 .Kompleks Mahkamah Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.samb.

Foyer .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 208 .Anjung Kereta/Porch .JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Lobi utama .Tangga Utama Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:. 3.0 3.utk. calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 3.

Dewan Bicara/ .Ruang Senaman .Bilik Fail .Lain-lain Ruang sokongan kerja:.Bilik Saksi . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata -sda- 3.Laluan BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.4 -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- 3.) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN . 3.JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 209 .Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .Pejabat/ Pendaftaran/ Kaunter ..Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Komputer .Lokap Lelaki/ Wanita .Perpustakaan .Bilik Lelong .Balai polis/ Bilik peguam/ pemberita .5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil..samb. softboard.Surau .Lain-lain Ruang lokap:.3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Kebal .Bilik Mesyuarat/ Perbincangan .

) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .Tandas/ Bilik Air .Wuduk . cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) -sda- Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 210 . softboard.6 JENIS RUANG Ruang basah:...samb.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata Ram kaca laras aluminium Pintu UPVC 3. softboard.Stor . 3.Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik-bilik M&E .JADUAL 2A-(xvii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.7 Ruang servis:.Mahkamah Daerah Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 4.Lobi utama .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 211 .2 Ruang luar bangunan awam:. Perkep. skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.JADUAL 2A-(xviii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .utk. 4. Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.Anjung Kereta/Porch .Foyer .0 4.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.Tangga Utama Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .

softboard.Stor/Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. 4.calcium fibre) LANTAI Permaidani * Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Bilik Darjah/ Bengkel .. softboard. chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4. 3/94 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 212 Edisi Tahun 2008 .Bilik Ceramah . cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- Jubin siramik (gred sederhana) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4..Dewan/ Bilik Serbaguna .samb. Perkep.Tandas/ Bilik Air -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.Bilik mesyuarat .4 Ruang basah:.Bilik-bilik M&E .) JENIS BANGUNAN: BANGUNAN-BANGUNAN LAIN .JADUAL 2A-(xviii): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Pusat Kegiatan Masyarakat dan Bangunan Kemasyarakatan seperti Tadika.5 Ruang servis:.Perpustakaan/ Bilik Sumber .Pejabat . softboard.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre. cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. Kelas Dewasa Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.

skylight sahaja Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt. dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.JADUAL 2A-(xix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Anjung Kereta/Porch .0 1.s frame Ruang laluan awam:.Foyer . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Panel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) 11.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.2 Ruang luar bangunan awam:. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. pecahan marmar.Lobi utama . 1. campuran) Jubin kuari -sda- -tiada- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 213 .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- -sdaPavior (konkrit.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium sheeting (utk.Lobi lif/ tangga Utama .

1. vinyl sheet) -sda- -sda- 1.Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Surau .Ruang Tunggu/ Laporan . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.Bilik Simpanan Senjata . 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 214 .Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.s frame Bahan asas tiruan (Gred sederhana) (PVC.4 Ruang sokongan :. calcium fibre) Jubin homogeneous Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC. vinyl sheet) 1.Bilik Fail .JADUAL 2A-(xix) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .Bilik Laporan Sulit ..Ruang Senaman -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Kebal ..Pejabat-pejabat/ Pentadbiran . linoleum.3 JENIS RUANG Ruang kerja :. linoleum.5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Lain-lain Ruang lokap:.Bilik Komputer .samb.Lokap Lelaki/ Wanita .Bilik Persalinanan . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap -sda- PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m.Bilik Gerakan .

Ibu Pejabat Kontinjen Polis Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL. 1.8 Ruang servis:..6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.Wuduk .Bilik-bilik M&E .Bilik Soal Siasat .Stor/Bilik Cetak/ mesin . chipboard fibre) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium Pintu panel kayu 1.samb.Bilik Pemerhati .Kantin/ Kafeteria/ Pantri -sda- -sda- Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) -sda- -sdaJubin seramik (gred sederhana) -sda- 1..7 Ruang basah:.Tandas/ Bilik Air . calcium fibre LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Inorganic fibre (softboard.Tangga -sda- -sda- Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 215 .Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (Gypsum fibre.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .JADUAL 2A-(xix): GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.

utk.Lobi lif/ tangga Utama .Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.1 JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Ruang laluan awam:.2 Ruang luar bangunan awam:.JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .0 2.Ruang Menunggu Pendaftaran Dek logam (gred biasa) Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan bitumen bergelugor Polycarbonate sheet . 2.Lobi utama . skylight sahaja (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Anjung Kereta/Porch .Foyer .Laluan Luar/ koridor -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) -sda- -sda- -tiada- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 216 . calcium fibre) Jubin homogeneous (gred biasa) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis 2.

3 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Simpanan Senjata .Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Bilik Fail .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt. softboard.4 Ruang sokongan kerja:.Ruang Senaman ..Pejabat-pejabat/ Pentadbiran .samb..Laluan -sda- -sda- Lepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) -sda- -sda- -sda- 2.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Surau . chipboard) Cellulose fibre cement PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 217 .Bilik Kebal .Bilik Persalinanan .Bilik Laporan Sulit .Ruang Tunggu/ Laporan .Lain-lain Ruang lokap:. 2.Bilik Gerakan .Bilik Komputer .5 -sda- Lepa simen dan cat emulsi Lepekan simen -sda- Jeriji besi keselamatan Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air Bingkai/jeriji besi keselamatan Nota: * -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Mesyuarat/ Bilik Penerangan .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Lokap Lelaki/ Wanita .

calcium fibre) LANTAI Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 2..Stor . softboard.6 JENIS RUANG Ruang Sokongan lokap:.JADUAL 2A-(xx) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Bilik Pemerhati .Bilik-bilik M&E .Wuduk .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN ..7 Ruang basah:.samb.Bangunan Polis Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Pelawat BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre.Bilik Soal Siasat . cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 218 .Tandas/ Bilik Air .8 Ruang servis:.Kantin/ Kafeteria -sda- -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard. softboard. cement sheet) Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) -sda- -sdaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 2.Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard. 2.

skylight sahaja 3.0 Ruang laluan awam:.JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . campuran) Jubin kuari -sda-tiada-tiadaPanel Kaca White Cement (with water resistant) Metal cladding (gred biasa) Powder coated m. skylight sahaja Acrylic sheet– utk. pecahan marmar.Anjung Kereta/Porch . dome) Polycarbonate sheet (gred tinggi) – utk.Foyer . granolitik) Jubin homogeneous (gred sederhana) Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 219 . JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING LUAR Spray tile Batu bata muka Lepa Shanghai/granite Glass Block Kaca gelap Aluminium sheeting (utk.Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Ruang Menunggu Dek logam (gred tinggi) Genting tanah liat (gred biasa) Genting Konkrit (gred tinggi) Aluminium strip/ panel (gred biasa) Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Metal strip/ panel Batu asli dengan binder (spt.Laluan Luar/ koridor -sda-sda-sdaPavior (konkrit.Lobi utama .1 Ruang luar bangunan awam:.Lobi lif/ tangga Utama .s frame DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Kertas dinding (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar 3.

.JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Pejabat/ Pentadbiran .samb.s frame Bahan asas tiruan (gred sederhana) (PVC..Bilik Penyelenggaraan Alat/ Bilik Pekakas/ Bilik Pemadaman/ Alat Pernafasan .Bilik Kebal .Bilik Taklimat/ Gerakan . 3. calcium fibre) -sda- -sda- -sda- -sda- Nota: -Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. vinyl sheet) 3.Surau .Bilik Komputer .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN . chipboard fibre) Kertas dinding (gred sederhana) Panel Komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT Bingkai aluminium (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred sederhana) Pintu aluminium gelangsar Powder coated m. linoleum.Bilik Kawalan .Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.3 -sda- Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.Lain-lain * BUMBUNG -sda- SILING Strip/ panel kayu Plain fibrous plaster Inorganic fibre (Gypsum fibre.2 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bilik Rehat Kakitangan/ Pegawai .Bilik Fail .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .Lain-lain Ruang sokongan:. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 220 . calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Panel kayu Papan lapis veneer (gred sederhana) Inorganic fibre (softboard.

samb. calcium fibre Jubin Seramik (gred sederhana) Lepekan simen -sda- Kaca gelap Cat emulsi/ enamel/ cat berasaskan air -sda- Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 221 .Bilik-bilik M&E .4 JENIS RUANG Ruang basah:.Tandas/ Bilik Air .Ibu Pejabat Bomba Negeri Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Sederhana seperti berikut boleh digunakan:BIL.Kantin/ Kafeteria/ Pantri BUMBUNG -sda- SILING -sda- LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred sederhana) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin seramik (gred sederhana) Panel komposit Kaca gelap PINTU/ TINGKAP/ VENT -sda- 3.Wuduk .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .Tangga -sda- Inorganic fibre (Gypsum fibre.Bilik Cetak/ mesin ..5 Ruang servis:.JADUAL 2A-(xxi) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI II (.Stor .. 3.

Lobi lif/ tangga Utama . skylight sahaja (gred biasa) 4.1 Ruang luar bangunan awam:.Ruang Menunggu Pendaftaran Dek logam (gred biasa) Strip/ panel Kayu (gred biasa) Jubin homogeneous (gred biasa) Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 222 .samb. JENIS RUANG BUMBUNG SILING LANTAI DINDING DALAM Papan lapis veneer (gred biasa) PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised 4..Lobi utama . calcium fibre) Kaca cerah/ kabut Cat Tahan Cuaca Lepa simen dan cat emulsi Kayu Papan lapis -sda-sda-tiadaCat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/ kabut Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) BIL.JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (..Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:DINDING LUAR Bata/ Bata Simen Blok Tuang Dulu Cellulose Fibre Cement Genting Konkrit Kepingan Bitumen bergelugor Polycarbonate sheet .Laluan Luar/ koridor -sda-sdaLepekan simen Jubin homogeneous (gred biasa) Pavior (konkrit campuran) Inorganic Fibre (gypsum fibre.Anjung Kereta/Porch ..) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .ujk.0 Ruang laluan awam:.Foyer .

Surau .. 4.Bilik Komputer .Lain-lain -sda- -sda- -sdaLepekan simen -sda- -sda- -sda- Nota: * .2 JENIS RUANG Ruang kerja :.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Bilik Kawalan .Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.Bilik Fail .calcium fibre) LANTAI Permaidani * Jubin homogeneous DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM -sdaPapan gipsum Inorganic fibre (spt.Lain-lain BUMBUNG -sda- SILING Inorganic fibre (gypsum fibre. chipboard) Cellulose fibre cement Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Kaca cerah/kabut PINTU/ TINGKAP/ VENT Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Pintu panel kayu (gred biasa) Pintu kayu rata 4. softboard.3 Ruang sokongan:.samb. 3/94 Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 223 .Pejabat/ Pentadbiran ..Bilik Rehat Kakitangan/ .Bilik Mesyuarat/ Bilik Perbincangan .Bilik Kebal .) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (.Bilik Taklimat/ Gerakan .

Wuduk . cement sheet) Lepekan simen Jubin seramik (gred biasa) Cat emulsi/ enamel/ berasaskan air Aluminium natural anodised Bingkai kayu/ keluli bergalvani Kesmen kayu/keluli (gred sederhana) Ram kaca laras aluminium/keluli Pintu kayu rata Edisi Tahun 2008 BAB 2: BAHAGIAN A – JADUAL BAHAN BINAAN DAN KEMASAN 224 . cement sheet) LANTAI Jubin homogeneous Jubin seramik (gred biasa) DINDING LUAR -sda- DINDING DALAM Jubin siramik (gred sederhana) PINTU/ TINGKAP/ VENT -sdaRam kaca laras aluminium Pintu UPVC 4.samb.Stor .JADUAL 2A-(xxii) : GRED KEMASAN UNTUK BANGUNAN-BANGUNAN KATEGORI III (..Bilik-bilik M&E . softboard.Kantin/ Kafeteria BUMBUNG -sda- SILING -sdaKepingan cellulose fibre (chipboard.) JENIS BANGUNAN: KESELAMATAN .4 JENIS RUANG Ruang basah:.5 Ruang servis:. softboard. 4.Bangunan Balai Bomba Lain Untuk Bangunan-bangunan ini bahan-bahan kemasan dari Gred Utiliti seperti berikut boleh digunakan:BIL.Tandas/ Bilik Air ..Tangga -sda- Kepingan cellulose fibre (chipboard.

.

dan lain-lain. sistem pencegah kebakaran. sistem paip air sejuk dan air buangan. Sistem Bunyi. Penyamanan Udara. lampu. penyaman udara. PENGENALAN a) Tujuan bab ini ialah untuk menerangkan secara ringkas kriteria yang perlu digunakan di dalam merancang perkhidmatan dalaman untuk projek pembinaan bangunan. Pencegah Kebakaran. pemanas air. Extra Low Voltage (ELV). Sistem Pencahayaan. Lampu Kawasan. 2. 7.Perkhidmatan Mekanikal. Janakuasa Tunggu Sedia. Kecekapan Penggunaan tenaga. dan 8. Sistem Keselamatan Dalam Bangunan. 4. 6. Perkhidmatan dalaman yang ditakrifkan di dalam bab ini adalah perkhidmatan mekanikal dan elektrik seperti lif.Perkhidmatan Elektrik. b) Bab ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu: BAHAGIAN A . 5. kipas. KRITERIA PERANCANGAN AWAL PERKHIDMATAN DALAMAN (MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES) a) Semua projek perlulah dirancang dengan baik di peringkat awal supaya tidak berlaku peningkatan kos akibat kerja pindaan dan/atau pembetulan sewaktu tempoh pembinaan. Lampu Limpah dan Lampu Perhiasan. 2. Sistem Bekalan Hibrid. Koordinasi di antara berbagai disiplin perunding dengan pihak pengguna di peringkat perancangan awal dan reka bentuk amatlah penting. dan 6. 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. BAHAGIAN B . Mesin Angkat (Lift. Dumbwaiter). Pencemaran Alam Sekitar. Kecekapan Tenaga 2. seperti: 1. 3. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 3 – GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN 1. Paip air sejuk dan saluran sisa air buangan. yang merangkumi perkaraperkara seperti berikut: 1. Escalator. 4. Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 225 . 5.

luas laluan/pintu masuk yang mencukupi. ii. dan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan.Akta Bekalan Elektrik dan Peraturan Elektrik 1994.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy For Non-Residential Buildings. kaedah penyenggaraan. iii. vi. ii. e) Maklumat-maklumat berkaitan sistem perkhidmatan dalaman yang lengkap perlu dikemukakan semasa membuat permohonan ke JSK. Peraturan Akta Alam Sekitar. concrete plinth/struktur yang sesuai. alat ganti serta kos yang terlibat. Garis Panduan Penuaian Air Hujan oleh JPS. pemilihan peralatan yang sesuai serta kos. iv. viii. i. Kod Amalan Bekerja Selamat Di Ruang Terkurung/Code Of Practice For Safe Working In A Confined Space – JKKP: COP(I/M) 02/2001. Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 226 . JABATAN PERDANA MENTERI b) Perancangan yang baik di peringkat awal bermakna mengambil kira faktor-faktor seperti. punca bekalan keperluan asas dan lain-lain. iii. dan keperluan khusus yang lain seperti ruang loji yang mencukupi. iv. vii. Justifikasi dan maklumat tambahan hendaklah dikemukakan bagi keperluan-keperluan di luar kebiasaan (out of norms). keperluan tenaga kerja dan kos operasi peralatan. Ministry of Human Resources – JKKP : GP(1) 05/2005. Code of Practice On Indoor Air Quality (IAQ) – Department of Occupational Safety and Health. MS 1525:2007. Akta 447. c) Jabatan dan Agensi Kerajaan perlu mendapatkan pandangan dan nasihat dari jabatan-jabatan teknikal atau juruperunding yang bertauliah bagi mencapai keberkesanan kos sesuatu projek.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Guidelines On Occupational Safety and Health In The Office (JKKP: GP(1) 1/1996. v. d) Antara aspek yang perlu diberi perhatian dalam menyediakan reka bentuk projek bangunan ialah pematuhan kepada Garis Panduan dan Peraturan Badan-Badan Kawalselia atau Pihak Berkuasa Kerajaan serta Undang-Undang seperti: i.

JADUAL 3-(i): . Secara amnya ruang-ruang tersebut adalah seperti di Jadual 3-(i). RUANG-RUANG PERKHIDMATAN DALAMAN DI DALAM BANGUNAN a) Di dalam proses merekabentuk sesebuah bangunan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. ruang-ruang yang diperlukan untuk perkhidmatan dalaman perlu disediakan dengan mencukupi. JABATAN PERDANA MENTERI 3.RUANG-RUANG PERKHIDMATAN DALAMAN A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN ELEKTRIK Pencawang Pengagihan Utama TNB (TNB PMU/PPU) TNB Switching Station TNB HT Switchgear Room TNB Transformer Room Consumer HT Switchgear Room Consumer Transformer Room Main Switch Room Sub Switch Room Generator Room Electrical Riser Rooms Distribution Board (DB) Rooms UPS Rooms Battery Rooms Tenant Electric Meter Panel RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN ICT Subscriber Distribution Frame Room Main Distribution Point Room Fiber Optic Room/House Intermediate Distribution Frame Room PABX Room Telephone Riser Room DB Room Telecommunication Closet Room (TCR) IT Riser Room Server Rooms Data Centre Battery Rooms Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 227 .

PEROLEHAN. Mengambil kira kos modal (capital cost). PEMASANGAN DAN PENJAGAAN Sistem dan peralatan perkhidmatan dalaman adalah sebahagian aset Kerajaan. kos penyenggaraan (maintenance cost) dan kos operasi sistem. Amalan kejuruteraan yang baik dan mematuhi ‘Engineering Code of Practice’ atau ‘engineering regulation’ yang diiktiraf.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Sehubungan dengan itu perolehan. Menilai dengan teliti kesesuaian peralatan/perkhidmatan yang dirancang untuk sesuatu projek. langkah-langkah di bawah ini hendaklah diamalkan: i. iv. JABATAN PERDANA MENTERI C 1 2 3 D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 2 3 4 RUANG DIPERLUKAN UNTUK ELV SERVICES Public Address System Room AV Control Room Stage Lighting Control Room RUANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHIDMATAN MEKANIKAL Chiller Plant Room Pump Room Pipe Risers Gas Cylinder for Fire and Kitchen System Air Handling Unit Room Water Tanks Lift Machine Room Lain-lain yang tidak dinyatakan di atas RUANG GUNASAMA UNTUK PERKHIDMATAN M&E Command Control Centre /Room Security Room BAS /BMS Room Maintenance Crew Office b) Semasa merancang dan merekabentuk sistem perkhidmatan dalaman. iii. pemasangan dan penjagaan perkhidmatan tersebut hendaklah memenuhi prinsip-prinsip Dasar Pengurusan Aset Kerajaan (DPAK) seperti berikut: Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 228 . ii. Mengambil kira prinsip dan amalan penyenggaraan yang cekap dan berkesan. 4.

Pendekatan bersepadu dalam iii. Fokus kepada penyampaian perkhidmatan Agensi iv.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Kerangka Dasar Pengurusan Aset Kerajaan Edisi Tahun 2008 BAB 3: PERKHIDMATAN DALAMAN 229 . dan e) Aktiviti pengurusan aset hendaklah dilaksanakan mengikut Kerangka Dasar Pengurusan Aset Kerajaan yang bersepadu seperti Rajah 1. c) Keputusan pengurusan aset hendaklah berdasarkan kepada penilaian alternatif yang mengambil kira kos kitaran hayat. disampaikan dengan jelas dan dilaksanakan. RAJAH 1: PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN ASET ii. akauntabiliti dan juga keperluan laporan untuk aset hendaklah diwujudkan. bajet dan proses laporan. faedah dan risiko aset. Keputusan pengurusan aset perancangan dan pengurusan berdasarkan maklumat & fakta aset i. d) Pemilikan. panduan kepada b) Perancangan dan pengurusan aset disepadukan dengan perancangan bisnes dan korporat. kawalan. Tangungjawab dan Kebertanggunjawaban v. JABATAN PERDANA MENTERI a) Keperluan Penyampaian perkhidmatan menjadi amalan dan keputusan berkaitan aset.

BAHAGIAN A PERKHIDMATAN MEKANIKAL .

atau bangunan sedia ada yang diubahsuai yang kosnya melebihi RM1.0 juta.0 juta. jawatan dan tugas yang dijalankan oleh kakitangan. contohnya : a. 4 Tahun 2001 dan juga Surat Pekeliling Am Bil.PENYAMANAN UDARA 1. dan pemasangan atau penyimpanan peralatan/perkakas dan barang-barang. c. disebabkan reka bentuk bangunan memerlukan pengudaraan khusus (contohnya di kawasan laluan dalaman). RUANG TIDAK DIPERSETUJUI UNTUK PENYAMANAN UDARA Ruang-ruang yang pada kebiasaannya tidak dipersetujui untuk penyamanan udara hanya boleh dipertimbangkan semula atas alasan-alasan tertentu sahaja. 2. 5. Ruang-ruang yang dipersetujui untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah seperti disenaraikan di Perenggan 10 di bawah. Permohonan pemasangan sistem penyaman udara akan diproses dan dipertimbangkan berasaskan kepada kriteria-kriteria seperti berikut: a) b) c) d) peringkat kepentingan dan lokasi bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN A- PERKHIDMATAN MEKANIKAL A1. keperluan tugas. b. 3. dan d. Untuk pemasangan semua jenis sistem penyaman udara di bawah peruntukan pembangunan ke atas bangunan baru yang jumlah kos keseluruhan projeknya melebihi RM5. Keperluan-keperluan di dalam garis panduan berkaitan dengan penyamanan udara ini hendaklah dibaca bersama Pekeliling Perbendaharaan Bil. disebabkan kesesakan. disebabkan bunyi bising dan habuk/asap di tahap yang tidak boleh diterima. 4 Tahun 2005. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 230 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 4. permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Penyelaras seperti alamat di Bahagian PENDAHULUAN Garis Panduan ini. disebabkan penggunaan yang telah optimum ke atas keluasan ruang lantai pejabat.

bilik kawalan rapi dan sebagainya. agensi hendaklah memastikan bahawa semua bangunan direkabentuk supaya masaalah-masaalah tersebut dikurangkan ke tahap minimum pada peringkat awal lagi. bilik bedah. dan Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 231 . seperti menara kawalan trafik udara. JABATAN PERDANA MENTERI Walaupun pertimbangan boleh diberikan berasaskan alasan-alasan di atas. bilik kawalan rapi. b) Perkhidmatan Penyaman Udara Berterusan (24-jam) boleh dipertimbangkan apabila: i. mini and mainframe computers. contohnya seperti bilik bedah. 7. SISTEM PENGUDARAAN ALTERNATIF Bagi ruang yang tidak dipersetujui untuk penyamanan udara. ammunition/missile store dan lain-lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. KELULUSAN SECARA AUTOMATIK Kelulusan secara menyeluruh (blanket approval) untuk pemasangan sistem penyaman udara adalah tidak diberikan. 6. bilik jagaan khas dan lain-lain. contohnya ibu sawat telefon. keadaan atau aktiviti tugas yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara yang tidak boleh terputus. kerja-kerja yang dijalankan di ruang tersebut memerlukan perkhidmatan penyaman udara sepanjang masa. KEPERLUAN KHAS PENYAMAN UDARA Kriteria keperluan khas yang boleh dipertimbangkan untuk kelulusan termasuklah:a) Sistem Penyaman Udara Tunggu Sedia boleh dipertimbangkan apabila: i. 8. dan ii. peralatan yang penting dan mahal di ruang yang diberi perkhidmatan penyaman udara akan rosak atau tidak berfungsi sekiranya sistem penyaman udara terhenti. sistem pengudaraan yang mencukupi dengan menggunakan kaedah lain perlulah disediakan.

Suhu. c) 100% Penapisan Udara Luar dan Penapis Udara Berkecekapan Tinggi boleh dipertimbangkan apabila: i. jenis peralatan. 10. DEFINISI RUANG YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA a) Definisi: Ruang yang dibenarkan untuk penyamanan udara terbahagi kepada empat (4) jenis seperti di Jadual 3A-(i). dan ii.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy for non-Residential Buildings (First Edition).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. b) Kementerian/Agensi adalah digalak menggunakan Centralised Air Conditioning System untuk penyamanan ruang yang besar dan luas. ruang yang dimaksudkan perlu mematuhi Malaysian Standard MS 1525:2007 – Code Of Practice On Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy For Non-Residential Buildings d) Kemudahan Bilik Sejuk boleh dipertimbangkan untuk menyimpan makanan dan ubat-ubatan. perkakas atau barang yang ditempatkan di ruang berkenaan memerlukan suhu yang rendah dan terkawal seperti peralatan ibusawat telefon. Pemilihan jenis peralatan hendaklah berdasarkan kepada kecekapan. tempat-tempat yang diberikan perkhidmatan penyaman udara sangat sensitif dan memerlukan persekitaran khusus seperti bilik bedah. bahan kimia dan lain-lain. JABATAN PERDANA MENTERI ii. KRITERIA TEKNIK ALAT PENYAMAN UDARA a) Reka bentuk sistem penyaman udara dibuat mengikut keperluan. bilik bersih dan makmal-makmal khusus. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 232 . kos operasi dan penyenggaraan. Garis panduan reka bentuk sistem ini boleh dirujuk kepada ASHRAE Handbook edisi terkini dan juga MS 1525:2007. kos pemasangan. 9. keluasan dan penyediaan bilik adalah ditentukan mengikut keperluan. (keperluan ini perlu dinyatakan di dalam proses permohonan).

Klinik Kesihatan dan Klinik Pergigian iv. Hospital. Bangunan Keselamatan Dan Agensi Penguat kuasa v. Pejabat Kerajaan. iii. Institusi Penyelidikan Dan Bangunan Mahkamah.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Bangunan Pendidikan Dan Pusat Latihan ii. Bangunan Kesihatan termasuk Pejabat Kesihatan. Dewan Serba Guna Dan Dewan Sivik Dewan Serbaguna dan Dewan Sivik yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat berikut:- Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 233 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(i): DEFINISI JENIS RUANG YANG DIGUNAPAKAI DALAM GARIS PANDUAN JSK (UNTUK TUJUAN PENYAMANAN UDARA) (1) RUANG PEJABATTERMASUK a) Tempat bekerja (2) RUANG GUNASAMA TERMASUK a) Bilik Mesyuarat/bilik gerakan/bilik seminar/bilik bincang/Auditorium/ bilik solat (3) RUANG SIRKULASI TERMASUK a) Lobby/foyer /exhibition gallery (4) RUANG KHUSUS untuk jabatan tertentu seperti yang disenaraikan dalam Jadual 3A(ii) b) Bilik pegawai b) Bilik Perpustakaan / Pusat Sumber/bilik bacaan b) Laluan dalaman c) Bilik Server/Komputer/ PABX c) Lift motor room d) Bilik Panel Kawalan Perkhidmatan Bangunan (BMS) d) Kaunter dan ruang awam b) Kategori Penggunaan Bangunan i.

(c) diiktiraf sebagai Pusat/Jabatan/Agensi Kerajaan di Pintu Masuk Utama Negara. (b) kompleks tersebut mempunyai sekurang-kurangnya satu blok bangunan yang diluluskan sebagai bangunan di dalam Kategori ll. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 234 . vi. vii. Masjid Masjid yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:(a) muatan dewan solat (ruang tertutup) menampung tidak kurang dari 7. Ibu Pejabat Polis Kontinjen. JABATAN PERDANA MENTERI (a) diiktiraf sebagai Ibu Pejabat Peringkat Pusat bagi Kementerian dan Jabatan/Ibu Pejabat Agensi. Dewan Makan Dewan Makan yang layak untuk dilengkapi dengan penyaman udara hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut: (a) dibina di dalam satu kompleks dan diiktiraf sebagai Ibu Pejabat termasuk Ibu Pejabat Kementerian. Ibu Pejabat Polis Kontinjen/Briged PGA/Ibu Pejabat Markas ATM/Pusat Pemerintahan/Briged Tentera dan Polis. dan (b) kos operasi dan penyenggaraan alat penyaman udara disediakan sendiri oleh pihak Pentadbiran Masjid.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Institut Latihan Tinggi (Dalam Perkhidmatan) Kerajaan.000 bilangan jemaah. Ibu Pejabat Markas Briged PGA/Ibu Pejabat Markas ATM (merangkumi ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM). (b) diiktiraf sebagai Pusat Peringkat Negeri bagi Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi. dan (d) di Kampus Utama Pusat Pengajian Tinggi dan Politeknik serta Institut/Akademi/Maktab Latihan Dalam Perkhidmatan Hanya sebuah Dewan Serbaguna atau Dewan Sivik yang dipersetujui untuk dilengkapi penyamanan udara di dalam satu kompleks.

Perpustakaan xiii. Mes Pegawai Pasukan Keselamatan xi. Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Kerajaan di Peringkat Kerajaan Pusat dan Negeri. Kompleks Ibu Pejabat Kementerian. Asrama Termasuk Penginapan Mes Pegawai x. Bangunan Kediaman/Kuarters Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 235 . Auditorium Pembinaan Auditorium yang layak untuk penyamanan udara ialah bagi Pusat Pengajian Tinggi. JABATAN PERDANA MENTERI viii. Dewan Besar Dewan Besar yang layak untuk dilengkapi dengan sistem penyaman udara hendaklah memenuhi syarat berikut: (a) Dibina dalam satu kompleks. Kampus Utama Pusat Pengajian Tinggi. Kompleks Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Kerajaan di Peringkat Kerajaan Pusat dan Negeri. Kompleks Ibu Pejabat Kementerian. ix.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. xii.

Ruang Sirkulasi iv. Ruang khusus dewan solat (ruang tertutup) yang boleh menampung tidak kurang dari 7. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 236 . MASJID i. AUDITORIUM exhibition gallery (b) iii. Ruang pejabat Seperti perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) ii. Makmal (untuk IPT sahaja) Bilik Pensyarah/Penolong Pensyarah (Tutor). Ruang gunasama Seperti perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) iii. Demonstrator dan Instructor Bilik Guru Dewan Kuliah Bilik Kuliah / Tutorial Bengkel (ruang pejabat dan bilik pembelajaran sahaja) Lain-lain ruang atau bilik yang akan dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii) .000 jemaah (a) ruang tempat duduk bilik AV Lain-lain ruang bergantung kepada justifikasi exhibition gallery ii.RUANG KHUSUS YANG DIBENARKAN UNTUK PENYAMANAN UDARA MENGIKUT KATEGORI KEGUNAAN BANGUNAN Kegunaan Bangunan i. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bilik Gelap (Khas) Bilik Peralatan (Khas) Stor Kimia / Perubatan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. BANGUNAN PENDIDIKAN DAN PUSAT LATIHAN lift motor room dan exhibition gallery sahaja.

exhibition gallery dan kaunter serta ruang menunggu untuk rawatan dan/ pemeriksaan sahaja (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 237 . Bilik Pegawai Perubatan Tugas Malam Bilik Menunggu Orang Kenamaan Bilik Peralatan Elektronik/Radio Ruang Wad . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A. Kegunaan Bangunan iv. sahaja iv.hanya kelas 1 dan 2 Dapur susu pediatrik Wad khas seperti Tetanus. PEJABAT KERAJAAN. i.. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. Ruang khusus (a) (b) (c) (d) (e) Dewan bicara Bilik barang kes Bilik saksi Makmal-makmal/ruang yang melibatkan bahan kimia atau alat elektronik yang memerlukan penyaman udara. INSTITUSI PENYELIDIKAN DAN BANGUNAN MAHKAMAH. sahaja (a) (b) (c) BANGUNAN KESIHATAN Hospital dan Klinik Kesihatan termasuk Klinik Pergigian Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) lift motor room. Makmal penyelidikan Bilik Fail Aktif Bilik Fail Tidak Aktif Bilik Gelap(Khas) Bilik Peralatan (Khas) Stor Kimia / Perubatan. Ruang Circulation lift motor room dan exhibition gallery. v BANGUNAN KESIHATAN Pejabat Kesihatan Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) lift motor room dan exhibition gallery. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii.(ii): sambungan/. Coronary dan Eclampsia Lain-lain ruang atau bilik yang boleh dipertimbangkan bergantung kepada justifikasi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI..

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.. Ruang Circulation lift motor room. DEWAN MAKAN nil nil nil Hanya ruang makan bertutup sahaja Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 238 . Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. BANGUNAN KESELAMATAN DAN AGENSI PENGUATKUASA i. exhibition gallary dan kaunter serta ruang menunggu untuk orang awam . sahaja iv. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii): sambungan/.. DEWAN SERBAGUNA dan DEWAN SIVIK Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) exhibition gallery (a) (b) (c) (d) (e) ruang tempat duduk umum ruang tempat duduk khas bilik AV bilik persalinan bilik VIP viii. Ruang khusus (a) (b) (c) (d) Bilik Kawad Cam Bilik Trauma Balai Pengawal Stor Senjata dan Peluru vii. Kegunaan Bangunan vi.

Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) Perlu justifikasi Perlu justifikasi Rujk Jadual Piawai Untuk Asrama di BAB 1 . Seperti di perenggan 10(a) Seperti di perenggan 10(a) exhibition gallery (a) (b) (c) Ruang Pembaca Ruang Koleksi Ruang hypermedia xii. Ruang pejabat Seperti di perenggan 10(a) ii. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(ii): sambungan/… Kegunaan Bangunan ix DEWAN BESAR i. Ruang gunasama Seperti di perenggan 10(a) iii.BAHAGIAN F.BAHAGIAN F. Ruang Circulation exhibition gallery iv. Ruang khusus (a) (b) (c) (d) (e) ruang tempat duduk umum ruang tempat duduk khas bilik AV bilik persalinan bilik VIP x. xi ASRAMA MES PEGAWAI PASUKAN KESELAMATAN BILIK PENGINAPAN MES Rujk Jadual Piawai Untuk Asrama di BAB 1 . Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 239 . BANGUNAN KEDIAMAN / KUARTERS Rujuk Jadual 3a-(iii) yang berikut. PERPUSTAKAAN xiii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

ruang makan. Ruang keluarga. Tiada. bilik tidur 2 dan 3. bilik muzik/audio-visual. Ruang keluarga.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(iii) : PEMASANGAN ALAT PENYAMAN UDARA DAN BILANGAN MATA KUASA UNTUK ALAT PENYAMAN UDARA YANG DIBENARKAN DI KUARTERS. KELAS C 6 mata kuasa. JUMLAH DAN KEDUDUKAN MATA KUASA ALAT PENYAMAN UDARA 10 mata kuasa. KELAS D 4 mata kuasa. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 240 . bilik tidur 1. 3 dan ruang tetamu (5 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. bilik tidur 2. 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. (5 mata kuasa yang lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik). bilik tidur 1 dan 2).3 dan bilik tidur tetamu. bilik tidur utama. 2. Bilik tidur utama. bilik tidur 1. ruang rehat keluarga dan ruang makan. ruang makan. ruang keluarga. KELAS E 1 mata kuasa tanpa refrigerant piping dan pendawaian elektrik. KELAS F/G Tiada. Tiada. bilik tidur utama. JENIS KUARTERS KELAS A KELAS B 8 mata kuasa. bilik belajar. Tiada.2. bilik tidur 1. Bilik tidur utama . 3. Ruang tetamu/rehat. bilik tidur utama. ruang tamu dan ruang makan). 2 dan 3 (1 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama). bilik tidur 1. 2 dan ruang tetamu (3 mata kuasa lengkap dengan refrigerant piping dan pendawaian elektrik untuk bilik tidur utama. bilik belajar. Tiada. JUMLAH DAN LOKASI ALAT PENYAMAN UDARA 5 unit. ruang makan.

Penggunaan lif dikawal (kunci atau flash card). kebenaran seperti di Perenggan (a).GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A2- MESIN ANGKAT (LIFT. ESCALATOR DAN DUMBWAITER) 1. (b) dan (c) di atas adalah diberi.4m13 dan sehingga 4 tingkat. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential) untuk tujuan 13 pendidikan peringkat sekolah dengan ketinggian melebihi 7. Bangunan Akademik (di Institusi Pengajian Tinggi) dan Pusat Penyelidikan dengan ketinggian melebihi 7. Mematuhi Jadual 3A-(iv). PANDUAN PENYEDIAAN LIF ELEKTRIK a. d. pemasangan lif hendaklah boleh diakses daripada Pejabat Pentadbiran. Pusat Sumber dan Bilik Guru. justifikasi serta kriteria bangunan dan analisis trafik yang telah dibuat. e. Bilangan yang disediakan adalah bergantung kepada rekabentuk sistem. ii. Untuk bangunan hospital. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential). tertakluk kepada pematuhan peruntukan di dalam UBBL. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan dengan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. Untuk kompleks bangunan baru sahaja. iv. lif adalah dibenarkan. Pemasangan lif ini hendaklah mengambil kira keperluan OKU10. Bagi bangunan bukan kediaman (non-residential) seperti ruang pejabat termasuk Bangunan Pentadbiran. Keluasan lift-car perlu juga mengambil kira saiz katil hospital dan stretcher. Bagi bangunan kediaman termasuk asrama dan kuarters. iii. dan Tertakluk kepada kelulusan khusus oleh JSK. Walaubagaimana pun keluasan lantai setiap tingkat hendaklah melebihi 280 meter persegi dan spesifikasi lif mematuhi Jadual 3A-(iv) di bawah.4m dan sehingga 4 tingkat. pemasangan lif dibenarkan berdasarkan kepada peruntukan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) By-law 124. BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL Edisi Tahun 2008 241 . v. c. b.

seperti Factory and Machinery Act. Rekabentuk sistem lif hendaklah mengikut keperluan dan mematuhi peruntukan undang-undang/garis panduan yang sedang berkuatkuasa. dan mendapat kelulusan JSK g. Keperluan selain dari yang dinyatakan di atas hendaklah mendapat persetujuan JSK secara berasingan. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 242 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI Bilangannya pula bergantung kepada justifikasi keperluan dan perlu mendapat kelulusan dari JSK. pemasangan satu (1) lif penumpang OKU adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. Bagi bangunan kediaman termasuk asrama dan kuarters dengan ketinggian melebihi 7. 1967 (Act 139) . 3. 2.MS1184:2002. ii. f.Regulations and Rules dan Malaysian Standard Code of Practice On Access For Disabled Persons To Public Buildings .4m13 dan sehingga 4 tingkat. Bagi bangunan kediaman. i. salah satu lift car (jika ada lebih dari sebuah) disyorkan supaya mampu memuatkan stretcher dan dua (2) orang penumpang/pengiring. walaubagaimana pun penyediaan sistem ini tertakluk kepada kelulusan JSK secara berasingan. h. mematuhi keperluan di Jadual 3A-(iv). DUMBWAITER Pemasangan dumbwaiter adalah dibenarkan di tempat yang memerlukannya. PANDUAN PENYEDIAAN ESKALATOR Pemasangan eskalator hendaklah dihadkan kepada tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang awam.

akibat kemalangan atau semasa proses penuaan. Keluasan lantai adalah jumlah bersih keluasan ruang (tidak termasuk sirkulasi) yang boleh digunakan di setiap aras di dalam keseluruhan bangunan. Tinggi 7. Meliputi pelbagai jenis kekurangan upaya sama ada kecacatan atau kekurangan upaya fizikal atau mental dan ianya berlaku sama ada semenjak lahir. Bilangan tingkat dikira termasuk aras bawah (ground floor) atau laluan masuk (access level) tetapi tidak termasuk aras bumbung (services floor). kurang dari 5 tingkat 1.4m bermaksud jarak antara lantai berpenghuni paling atas dengan aras lantai laluan masuk (access floor ) peralatan pencegah kebakaran.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3A-(iv): KRITERIA PEMILIHAN LIF UNTUK OKU Keluasan lantai non – residential 11 11 : : : : : Melebihi 280.0 meter persegi Melebihi 900.6 meter per saat 900kg 13 Keluasan lantai untuk kuaters dan asrama Ketinggian Kelajuan Muatan Spesifikasi umum lif Jenis mesin Kemasan dalaman Kemasan lantai Luas dalaman Kawalan 12 : : : : : Geared Rigidised stainless steel with hand rail Studded rubber tiles 1800mm x 1800mm Butang dan penggera mesra OKU ____________________________________________________________________________________________________________________________ NOTA: 10 Definisi Orang Kurang Upaya (OKU). 11 12 13 Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 243 .4m .0 meter persegi Melebihi 7.

2. tetapi juga menjimatkan dari segi penyenggaraan dan operasi. Antara garis panduan yang boleh dirujuk ialah: a. Jabatan Standard Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan mengenai kecekapan penggunaan tenaga dalam bangunan melalui MS 1525:2007. A4. State Water Authority/Syarikat Bekalan Air berkenaan. MWA Design Guidelines for Water Supply Systems by Malaysian Water Association b.Code of Practice on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy For NonResidential Buildings.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI A3. garis panduan dan piawaian Pihak Berkuasa Air hendaklah dipatuhi. sistem pam dan meter air.BANGUNAN CEKAP TENAGA (ENERGY EFFICIENT.EE) 1. Jenis jenis paip saluran air hendak dari bahan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Air. British Code of Practice BS6700:1987. Reka bentuk sistem bekalan air perlu lengkap dengan plumbing system and fitting. c. Pereka bentuk hendaklah mematuhi garis panduan ini semasa merekabentuk sistem perkhidmatan dalaman supaya projek berkenaan bukan sahaja mencapai matlamat keberkesanan kos. d.BEKALAN AIR SEJUK DAN SALURAN SISA AIR BUANGAN 1. e. Panduan Teknik Air 3/86 – Guidelines of The Design of Water Supply Plumbing System. Bekalan Air Sejuk (Cold Water) Dalam menyediakan bekalan air bersih dalam bangunan. Saluran sisa air buangan (Sanitary plumbing) Sistem menyalirkan air buangan perlulah mematuhi peraturan dan kehendakkehendak PBT dan piawaian-piawaian yang sedang berkuatkuasa. 2. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 244 . Maklumat lanjut mengenai Garis Panduan Bangunan Cekap Tenaga boleh diperolehi melalui BAB 4 – GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA. Local Authority By-Law. tangki simpanan air yang mencukupi.

A6. Selaras dengan dasar Kerajaan berkaitan dengan alam sekitar. Perancangan reka bentuk perlu mengambil kira sistem yang sesuai supaya sisa air buangan tidak disalurkan terus ke dalam sungai. Agensi juga digalakkan menggunapakai garis panduan/kaedah sistem penuaian air hujan (rain harvesting) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS). A5. Sistem Pencegah Kebakaran Konsep utama reka bentuk sistem pencegah kebakaran ialah untuk menjaga keselamatan kakitangan awam dan harta-benda Kerajaan. 3.PENCEGAH KEBAKARAN 1. Pengurusan sisa pepejal perlu menepati kaedah yang ditetapkan oleh PBT dan mengutamakan konsep pengasingan serta kitar semula bahan buangan. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN A – KERJA-KERJA MEKANIKAL 245 . Permohonan untuk kelulusan daripada JSK hendaklah disertakan dengan ulasan-ulasan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.PENCEMARAN ALAM SEKITAR 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 3. Peraturan-peraturan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta UBBL hendaklah dipatuhi. Penggunaan bahan-bahan kimia seperti gas halon dan refrigeran CFC hendaklah mengikut ketetapan yang dibenarkan. 2. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Pengurusan Refrigeran) dan (Pengurusan Halon) 1999 yang dikeluarkan oleh JAS hendaklah dipatuhi. jabatan-jabatan teknik dan juruperunding hendaklah peka terhadap keperluan ini.

BAHAGIAN B PERKHIDMATAN ELEKTRIK .

Pemasangan kelengkapan elektrik di kawasan tepi laut yang terdedah kepada udara laut dan air masin perlulah dari jenis tahan karat. penyelenggaraan.SISTEM PENCAHAYAAN 1. 2. Pencahayaan bagi setiap ruang perlulah mengikut keperluan manakala designed lux level perlulah mengikut piawaian yang ditentukan sama ada oleh IES atau MS1525 : 2007 3. dan kelengkapan lampu mestilah bercirikan high efficiency dan menggunakan low loss ballast. caj elektrik yang perlu dibayar. sila rujuk Jadual 3B-(i) hingga Jadual 3B-(vi). JABATAN PERDANA MENTERI BAHAGIAN B- PERKHIDMATAN ELEKTRIK B1. 5. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 246 . sistem bunyi dan motorised curtain bagi dewan serba guna. kesesuaian dengan lokasi pemasangan. dewan besar dan auditorium adalah dibenarkan. penyesuaian dengan bentuk dan jenis siling. Pemasangan lampu pentas. Pemasangan kelengkapan lampu untuk projek-projek bangunan hendaklah mengambil kira perkara-perkara berikut: a) b) c) d) e) f) harga pemasangan permulaan. Pencahayaan dan kelengkapan elektrik untuk asrama dan kuarters. 4.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

punca elektrik lengkap dengan pendawaian tanpa alat pemanas 4. mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 8. 4 2 4 1 1 7 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 8 4 4 4 6 4 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 3 1 1 1 6 2 3 2 1 8 1 1 1 4 9 43 9 4 6 4 1 2 2 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian punca elektrik lengkap dengan pendawaian dan alat pemanas 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar 9 untuk unit banglo sahaja Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK Edisi Tahun 2008 247 . JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(i): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS C MATA TELEFON/INTERNET MATA TV (lihat nota) MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS BILIK/RUANG RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH Nota: 1. punca elektrik 13A untuk mesin basuh 7. punca elektrik 13A untuk kitchen hood 5. 2. mata internet 6.

punca elektrik 13A untuk kitchen hood 4. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(ii): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS D MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR RUANG LUAR JUMLAH Nota: 1. mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 7. punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar 8 untuk unit banglo sahaja Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 248 . punca elektrik 13A untuk mesin basuh 6.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2 2 3 1 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 6 4 4 3 6 4 2 2 3 2 2 1 1 1 MATA TV (lihat nota) BILIK/RUANG LOCENG PINTU LAMPU TUMPU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 5 2 2 1 7 1 1 1 4 4 8 40 9 4 1 1 2 2 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian punca elektrik tanpa alat pemanas 3. 2. mata internet 5.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. 2. 2 1 3 1 1 6 2 4 1 1 1 6 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 4 2 1 1 5 1 MATA TV (lihat nota) 1 2 BILIK/RUANG KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 36 9 1 0 0 2 0 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian mata lampu untuk dressing table (lokasi menurut tata atur perabot) 3. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(iii): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS E MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1. punca elektrik 13A untuk kitchen hood 4 punca elektrik 13A untuk mesin basuh 5 punca elektrik 13A untuk kegunaan umum luar Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 249 .

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(iv): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS F MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A KIPAS PELAWAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 6 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 34 1 9 1 0 0 2 0 MATA TV (lihat nota) 1 2 BILIK/RUANG KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 1 Nota: 1 mata kuasa lengkap dengan pendawaian Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3 –PERKHIDMATAN DALAMAN 250 .

JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(v): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS G MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 6 2 4 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 MATA TV (lihat nota) 1 1 2 BILIK/RUANG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 33 1 9 1 0 0 2 0 Mata kuasa lengkap dengan pendawaian Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK KIPAS PELAWAS 1 1 KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING 251 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA PIAWAIAN DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 3B-(vi): BILANGAN DAN JENIS MATA ELEKTRIK BAGI KUARTERS KELAS H MATA TELEFON/INTERNET MATA KUASA PENYAMAN UDARA PUNCA ELEKTRIK 13A RUANG TAMU/REHAT RUANG MAKAN TANGGA RUANG LEGAR DAPUR KERING DAPUR BASAH BILIK TIDUR 1 BILIK TIDUR 2 BILIK TIDUR 3 RUANG KELUARGA BILIK TETAMU BILIK PEMBANTU RUMAH BILIK AIR TINGKAT BAWAH/1 BILIK AIR 2 BILIK AIR 3 BILIK AIR DI BILIK TIDUR 1 SERAMBI 1/ RUANG JEMURAN SERAMBI 2 LANGKAN 1 LANGKAN 2 RUANG SERBAGUNA BILIK BASUH TEMPAT LETAK KERETA STOR JUMLAH Nota: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 4 2 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 MATA TV (lihat nota) 1 1 2 BILIK/RUANG 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 32 1 9 0 0 0 2 0 Bangunan Bertingkat (rumah pangsa) dilengkapi SMATV Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK KIPAS PELAWAS 1 1 252 KITCHEN HOOD LOCENG PINTU PEMANAS AIR MATA LAMPU KIPAS SILING .

4. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 253 . dengan jarak minimum 6. LAMPU LIMPAH DAN LAMPU PAGAR 1.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B2. Rawatan ini perlu dibuat supaya reverberation time yang terhasil adalah sesuai dengan audio/muzik terutama di dalam ruang-ruang seperti dewan besar/serbaguna. surau dan sebagainya. 5. Bagi bangunan Kategori II.LAMPU KAWASAN. 3. hanya lampu kawasan dan lampu pagar jenis biasa sahaja yang dibenarkan. masjid. pemasangan lampu kawasan tidak benarkan. Pemasangan lampu kawasan adalah dibenarkan di sekitar bangunan untuk tujuan keselamatan dan ianya hendaklah dipasang di sepanjang inner road sahaja. Bagi kawasan/tempat yang telah diterangi oleh lampu pagar atau lampu limpah. auditorium. Pemasangan lampu limpah pula hanya dibenarkan untuk pencahayaan permukaan hadapan bangunan (façade lighting) sahaja.0 meter antara lampu. 2. Pemasangan lampu dan tiang lampu berhias hanya dibenarkan untuk bangunan di bawah Kategori I seperti yang ditakrifkan di dalam Bab 2 Garis Panduan ini sahaja. Pemasangan lampu pagar hanya dibenarkan bagi bahagian sempadan yang menghadap jalan utama sahaja. lampu pagar hanya dibenarkan di bahagian tiang (pillar) di kiri dan kanan pintu masuk sahaja.SISTEM BUNYI 1. Rawatan Akustik (acoustic treatment) Rawatan akustik perlu dilakukan terlebih dahulu kepada semua ruang tertutup yang memerlukan penggunaan pembesar suara bagi mengelakkan kesan feedback. B3. Bagi bangunan Kategori III.

SISTEM KESELAMATAN DALAM BANGUNAN 1. Sistem yang digunapakai boleh juga diintegrasikan untuk tujuan lain seperti merekod kedatangan staf dan mengawal pergerakan keluar-masuk kakitangan. Justifikasi tahap keselamatan hendaklah dinyatakan kepada JSK. B4. B5. asrama dan pejabat bertingkat yang berhubung dengan orang ramai dan mempunyai ruang menunggu yang khusus.EXTRA LOW VOLTAGE SYSTEM 1. 2. Pemilihan sistem pembesar suara perlu dibuat dengan baik supaya aras tekanan bunyi (sound pressure level) di setiap ruang adalah sesuai dengan tahap kebisingan persekitaran. SMATV/MATV Kebenaran hanya untuk kuarters. auditorium. Saiz dan kerumitan sistem yang digunakan bergantung kepada tujuan dan lokasi sistem ini digunakan. Sistem Pembesar Suara Penggunaan sistem pembesar suara dibenarkan di tempat-tempat seperti masjid. Digital Call System Sistem ini dibenarkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai perkhidmatan kaunter yang berurusan dengan orang awam yang mempunyai ruang Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 254 . Kamera Litar Tertutup (CCTV) Penggunaan sistem ini dihadkan kepada bangunan/ruang/kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan keselamatan. stadium/kompleks sukan dan sebagainya. Card Access System Sistem ini dibenarkan bagi pejabat/ruang kerja yang menghadkan penggunaannya kepada individu/pegawai/kakitangan tertentu sahaja atau mana-mana bangunan/ruang dalam bangunan yang boleh dikategorikan sebagai kawasan keselamatan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI 2. dewan besar/serbaguna/seminar. surau. 2.

Conference System Penggunaan conference system di bilik mesyuarat utama adalah dibenarkan jika jumlah ahli mesyuarat di dalam bilik tersebut melebihi 30 orang. hospital. 4. Jabatan Pendaftaran Negara. Jika jumlah ahli kurang daripada jumlah tersebut.JANAKUASA TUNGGU-SEDIA / Uninterrupted Power Supply 1. Saiz dan bilangan janakuasa adalah bergantung kepada beban semasa. B6. Sistem Audio Visual Sistem ini dibenarkan untuk dewan seminar. Bangunan-bangunan keselamatan. pejabat komunikasi polis dan tentera serta makmal-makmal komputer. 5. Jabatan Pengangkutan Jalan. menara kawalan. pejabat. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 255 . bilik mesyuarat utama dan dewan kuliah utama dengan kapasiti minimum 100 orang. Jabatan Imigresen dan sebagainya.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI menunggu seperti hospital. justifikasi keperluan mesti dikemukakan untuk pertimbangan JSK. Ruang-ruang lain yang memerlukan. Penggunaan Uninterrupted Power Supply . kuarters bertingkat dan yang mempunyai keperluan-keperluan kuasa elektrik yang khusus dan berterusan dibenarkan untuk menyediakan janakuasa tunggu-sedia. Display Board System Sistem ini dibenarkan untuk dipasang di lokasi-lokasi tertentu di dalam bangunan-bangunan Kategori 1 seperti yang ditakrifkan di dalam Bab 2 Garis Panduan ini untuk mempamerkan maklumat-maklumat asas kepada orang ramai. 2. bilik bedah hospital. perlulah dirancang supaya boleh digunakan secara gunasama. 3.UPS dibenarkan untuk bangunan dan ruang-ruang khusus yang memerlukan bekalan kuasa tanpa gangguan seperti data center dan server.

3. permeteran. Maklumat lanjut berkaitan dengan keperluan kecekapan tenaga boleh dirujuk melalui BAB 4. Penggunaan wind turbine dibenarkan di kawasan yang mempunyai corak tiupan angin (wind pattern) yang stabil dan cukup kuat untuk menggerakkan turbin seperti lokasi berhampiran pantai dan pulau. Sistem ini merupakan kombinasi dua atau semua komponen seperti set janakusa. 3. Bagi menerapkan pelbagai aspek kecekapan tenaga ke dalam perkhidmatan elektrik. solar panel dan wind turbine.KECEKAPAN TENAGA 1. Penggunaan set janakuasa perlu dihadkan bagi mengatasi masaalah bekalan bahan api dan penyelenggaraan.GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA. Kajian ini mesti dilakukan untuk tempoh minimum satu tahun dengan bacaan arah dan kelajuan angin diambil setiap jam. alat ubah dan sebagainya. 4. Sistem ini dibenarkan untuk kawasan yang tiada bekalan elektrik 24-jam daripada pembekal TNB di Semenanjung Malaysia Sabah dan Sarawak. atau SESCO/SESB di 2.SISTEM BEKALAN HIBRID 1. rujukan secara terperinci perlulah dibuat kepada MS 1525:2007. Kajian terperinci berkenaan corak tiupan angin mestilah dibuat terlebih dahulu sebelum kemudahan yang melibatkan sistem bekalan hibrid dilaksanakan. Edisi Tahun 2008 BAB 3: BAHAGIAN B – KERJA-KERJA ELEKTRIK 256 . B8.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI B7. 2. Aspek yang melibatkan perkhidmatan elektrik adalah merangkumi aspek pencahayaan.

.

Perancangan perlu mengambil kira semua aspek yang menyumbang kepada penggunaan tenaga/kuasa bagi perkhidmatan dalam bangunan. diguna dan disenggarakan dengan cara yang menjimatkan tenaga. Ia juga bertujuan untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses merancang dan mereka bentuk bangunan tentang pentingnya bangunan tersebut dibina. v. b. Keselesaan suhu (thermal comfort) Keselesaan pencahayaan (lighting comfort) Keselesaan akustik (acoustical comfort) Kualiti udara dalaman (indoor air quality . c. b. PENGENALAN a. 2. Semua ini haruslah dicapai dengan menggunakan kos yang munasabah. ii. vi. Ini meliputi aspek-aspek keselesaan di dalam ruang kerja seperti. keselesaan atau produktiviti kakitangan/penggunanya. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 4 – GARIS PANDUAN BANGUNAN CEKAP TENAGA 1. PANDUAN PERANCANGAN DAN REKA BENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA a. i. iii. Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan secara ringkas kriteriakriteria yang perlu digunakan di dalam perancangan pembinaan bangunan berkonsepkan cekap tenaga. iv. tanpa menjejaskan fungsi bangunan.IAQ) Keselamatan dan kesihatan (safety and health) Teknologi maklumat Reka bentuk bangunan perlu mengutamakan penggunaan sumber semula jadi seperti pencahayaan dan pengudaraan. Konsep cekap tenaga adalah merupakan satu keperluan kepada rekabentuk bangunan di mana pembaziran dielakkan di peringkat awal proses Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 257 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

g. Pemilihan bahan binaan. Strategi Perancangan Reka Bentuk Pasif dan Seni Bina. menetapkan saiz sesebuah ruang dan/atau bilik supaya memanfaatkan sumber pencahayaan dan pengudaraan semula jadi. d. kebolehsenggaraan dan keberkesanannya. menetapkan tata atur dan lokasi ruang-ruang dalaman termasuk lokasi circulation and service core. menggunakan bahan binaan dari sumber yang menjimatkan tenaga dan yang mesra alam. a. e. Agensi hendaklah memastikan bahawa kos untuk menyediakan kompnen bangunan dan kelengkapan pejabat berciri cekap tenaga telah diambil kira dalam penyediaan bajet di setiap tempoh Rancangan Pembangunan. Perlaksanaan perancangan dan reka bentuk mesti memenuhi keperluan Malaysian Standard MS 1525:2007 – Code of Practice On Energy Efficiency And Use Of Renewable Energy For Non-Residential Buildings atau terkini dan amalan kejuruteraan terbaik. f. peralatan dan kemasan perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan ketahanan. ii. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 258 . menetapkan jarak ketinggian lantai ke siling yang bersesuaian. Pemilihan peralatan dalam reka bentuk perkhidmatan bangunan mesti merujuk kepada Panduan Kecekapan dan Penjimatan Tenaga Bahagian 1: Peralatan Elektrik Yang Menggunakan Tenaga yang diterbitkan oleh Pusat Tenaga Malaysia (Energy Efficiency and Conservation Guidelines Part 1: Electrical Energy-use Equipment) Tahun 2007 atau versi yang terkini. vii. JABATAN PERDANA MENTERI rekabentuk supaya reka bentuk yang terhasil adalah lebih mesra alam sekitar. iii. v. 3. iv. menetapkan susun atur (configuration) blok bangunan. kemasan dan reka bentuk tingkap (fenestration) yang sesuai bagi permukaan bangunan (building façade) untuk mengoptimumkan pencahayaan semula jadi di samping mengelakkan penyerapan haba dan bunyi bising. vi. menetapkan orientasi blok atau blok-blok bangunan di dalam tapak.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. termasuk: i. memilih bahan binaan. PERTIMBANGAN ASAS REKA BENTUK BANGUNAN CEKAP TENAGA.

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. termasuk: i. PROSES KELULUSAN Kementerian/Agensi yang memohon kelulusan dari JSK perlu mengemukakan butirbutir kriteria bangunan cekap tenaga yang dicadangkan. dan ix. Strategi Reka Bentuk Intergasi (integrated design strategy). indeks lif dan indeks punca kuasa. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 259 . penggunaan sistem penyaman udara. indeks pencahayaan. meneliti reka bentuk. JABATAN PERDANA MENTERI viii. Laporan simulasi perlu menyatakan indeks keseluruhan. Permohonan hendaklah disertakan dengan Laporan Simulasi Bangunan. indeks sistem penyaman udara. Strategi Reka Bentuk Aktif. b. bahan kemasan dan warna bumbung untuk meminimumkan penyerapan haba suria (solar heat). Matlamat pelaksanaan bangunan cekap tenaga ialah untuk mencapai Indek Tenaga Dalam Bangunan (Building Energy Index -BEI) sekurang-kurangnya 150Kwh/m²/yr. mengoptimumkan faedah daripada reka bentuk landskap yang meminimumkan kesan haba persekitaran (heat island effect). 4. dan untuk membolehkan kecekapan e. ii. penggunaan sistem kejuruteraan elektrik yang menjimatkan tenaga. c. Mengguna pakai Simulasi Tenaga Bangunan (Building Energy Simulation) untuk meramalkan Indeks Tenaga Bangunan (pasif dan aktif). Strategi fasilitasi kepada Pengurusan dan Audit Tenaga : Sistem aktif mesti dilengkapi dengan kaedah yang sesuai atau fasiliti untuk memantau penggunaan tenaga peralatan diukur. pengudaraan mekanikal (ACMV) serta lain-lain aspek kejuruteraan mekanikal yang cekap tenaga supaya pengoperasian sistem adalah optimum dan menjimatkan tenaga. d.

JABATAN PERDANA MENTERI 5. p. Edisi Tahun 2008 BAB 4: BANGUNAN CEKAP TENAGA 260 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.000 m. boleh dikecualikan dari peraturan ini. PENGECUALIAN Mana-mana bangunan atau bahagian bangunan yang mempunyai reka bentuk kadar penggunaan tenaga elektrik yang kurang dari 10W/m² dari keluasan kasar lantai atau bangunan yang mempunyai keluasan kasar kurang dari 4.

.

bahan-bahan binaan dan kemasan. lanskap. pecahan kos yang diperuntukkan kepada kerja-kerja luar hendaklah dihadkan antara 20% hingga 30% sahaja dari kos kerja bangunan. dengan penumpuan khusus kepada skop kerja yang meliputi kawasan yang minimum. c) Keseluruhan butiran skop kerja luar yang berkaitan hendaklah mengikut perancangan dan kos perlaksanaan yang optimum. Kajian semula kesesuaian tapak atau cadangan berpindah ke tapak baru perlu dibuat sekiranya kos yang terlibat melebihi had yang dinyatakan. KERJA-KERJA LUAR a) Kerja-kerja luar bagi projek bangunan hendaklah dirancang supaya membangunkan keluasan kawasan pada lot tanah yang terlibat sahaja. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 5 – GARIS PANDUAN KERJA-KERJA LUAR 1. 2. b) Antara komponen kerja yang terdapat di dalam garis panduan ini termasuklah kerja-kerja seperti pembentungan. jalan dalaman. Ini termasuk komponen-komponen sokongan yang melengkapi keperluan keseluruhan sesebuah kompleks. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 261 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Garis Panduan ini juga menetapkan piawaian-piawaian bagi kerja-kerja luar (external works) yang terlibat secara terus dengan pembinaan sesebuah projek bangunan. saliran. kerja tanah dan lain-lain di dalam projek bangunan. b) Pembangunan keseluruhan kawasan lot tanah tanpa sebab-sebab yang kukuh hendaklah dielakkan supaya penjimatan kos dapat dicapai. Sempadan lot tanah yang tidak dimajukan hendaklah dipagar bagi mengelakkan pencerobohan kawasan. d) Semasa penyediaan PDA (yang perlu dikemukakan bersama pelan). PENGENALAN a) Selain daripada menentukan norma-norma dan piawaian ruang dalam bangunan.

j) Jadual 4-(i) di muka surat berikut adalah norma bagi perkara-perkara yang dibenarkan untuk kerja-kerja luar bangunan. f) Tumbuhan hijau semulajadi yang sedia ada perlu dikekalkan di mana mungkin. Begitu juga sebaliknya. Kos ini hendaklah dikenalpasti sama ada perlu diambil kira atau akan dilaksanakan oleh pihak lain. supaya ianya boleh digunakan semula di lokasi-lokasi yang sesuai pada peringkat akhir pembinaan. JABATAN PERDANA MENTERI e) Perancangan kerja luar hendaklah mengambil kira land grading. i) Top-soil hendaklah dilonggokkan dan tidak dibuang semasa kerja-kerja grading permukaan tapak. bagi mengurangkan hakisan semasa proses penyediaan tapak untuk kerja-kerja pembinaan. bagi permukaan yang rata perlu diberikan sedikit cerun untuk mendapatkan aliran semulajadi. h) Kerja-kerja siasatan tanah (soil investigation) perlu dijalankan dengan menyeluruh supaya penilaian teknikal/reka bentuk dan seterusnya anggaran kos projek sebenar dapat dibuat dengan lebih tepat. Kerjakerja ini dan laporannya perlu disediakan oleh jabatan/syarikat perunding yang bertauliah. telekomunikasi. dataran kejat dan jalan. g) Kos penyambungan daripada punca bekalan air.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ini juga berfaedah bagi mengurangkan sedimentation dan masaalah hakisan semasa kerja pembinaan sebenar dilaksanakan. di mana kecerunan asal permukaan bumi dikekalkan bagi memastikan penyaliran semulajadi berlaku di atas permukaan tanah. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 262 . jalan masuk utama dan tenaga elektrik daripada luar kawasan pembinaan ke rangkaian dalaman projek perlu dikaji.

Water reticulation bergantung air kepada ada kemudahan bekalan sedia berdekatan kawasan dan hanya untuk kawasan yang dibangunkan sahaja. Hydroseeding atau sistem kawalan hakisan lain yang ekonomik boleh digunakan. (i) PERKARA Saliran Kotoran / Pembentungan NORMA KERJA LUAR NORMA KEPERLUAN Paip bawah tanah jenis tanah liat. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 263 .GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Spot turfing untuk kawasan rata. Penyambungan kepada sistem pusat tersedia (jika ada). (ii) Bekalan Air - Keperluan elevated water tank berasingan hendaklah berdasarkan kepada ujian tekanan dan pengesyoran JBA. Bekalan air dari punca air bumi hanya boleh dibuat melalui pengesyoran pihak Geologi. (iii) Tanaman Rumput - Meliputi kawasan yang telibat sahaja. Closed turfing untuk kawasan cerun sahaja. Bagi kompleks baru hanya sebuah tangki septik sahaja dibenarkan. Jumlah lurang dan saiznya hendaklah berdasarkan kepada liputan kawasan yang terlibat dengan projek sahaja. JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i): BIL. Booster Pumps diadakan atas nasihat JBA. Tangki septik diadakan dengan kapasiti mengambil kira unjuran penduduk yang dibenarkan untuk 5 tahun ke hadapan. JBA dan Kesihatan.

Jenis chainlink fencing dari bahan besi bergalvani/PVC coated dengan concrete base. Reka bentuk pintu masuk hendaklah functional. (iv) PERKARA Pintu Masuk NORMA KEPERLUAN Satu pintu keluar dan masuk ke kawasan pembangunan sahaja. Kerja tanah yang paling ekonomik tanpa potongan banyak. dengan ruang pusing dan/atau cul de sac. Lebar jalan (pavement width) dibenarkan ialah 6. tanpa frills.50 meter.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i) : NORMA KERJA LUAR (. pagar berhias dibenarkan di satu (1) bahagian Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 264 .10 meter sahaja (kecuali untuk bangunan keselamatan). Bagi bangunan Kategori II dan III. dan tambunan untuk tanah skop yang kerja melainkan (vi) Pagar Kawasan/ Pagar Berhias - Ketinggian maksimum adalah 2. Mengambil kira berat kenderaan dengan mematuhi Arahan Teknik yang dikeluarkan JKR. medan kereta/dataran kira kejat dengan kenderaan mengambil keperluan penyenggaraan dan kecemasan.samb) BIL... Ukuran maksimum bukaan pintu perlu mengikut kelebaran jalan. (v) Jalan Dalaman Untuk kemudahan perjalanan ke bangunan. berkaitan.

BAB 3). Kompleks/Bangunan Kategori I: Disesuaikan dengan reka bentuk dan kemasan luar bangunan (vii) Saliran Permukaan Penyambungan kepada sistem saliran sedia ada (jika sistem telah wujud).. Jika perlu dipercepatkan untuk kerja-kerja pembinaan.samb) BIL. Bagi tapak yang masa terletak yang di kawasan untuk tambakan. Tidak digalakkan sistem ini disambungkan kepada sistem lain yang boleh mengganggu sistem saliran keseluruhannya. Kompleks/Bangunan Kategori II: Separa batu-bata dengan mild steel RHS dan lampu pagar (rujuk Bahagian B2: . Meliputi kawasan yang terlibat sahaja. kaedah teknikal yang Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 265 . (viii) Kerja Tanah - Cerun jalan masuk dan jalan dalaman di kawasan projek tidak boleh melebihi piawaian maksimum reka bentuk jalan yang dibenarkan. cukup pemendapan (consolidation) harus diberi perhatian.. Jenis pagar berhias yang dibenarkan: Kompleks/Bangunan Kategori III: Jenis separa batu-bata dengan mild steel RHS.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI JADUAL 4-(i) : NORMA KERJA LUAR (. PERKARA NORMA KEPERLUAN tapak yang bersempadan dengan jalan di mana pintu masuk utama ditempatkan. Lainlain sempadan perlu menggunakan chainlink fencing seperti di atas.

2 Tahun 1980. dalam Kumpulan Pengurusan dan b) Hanya kenderaan Kerajaan sahaja dibenar disediakan tempat letak kereta berbumbung selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA a) Semua pejabat Kerajaan tidak dibenarkan mengadakan tempat meletak kereta yang berbumbung kecuali bagi Ketua dan Timbalan Ketua Kementerian/Jabatan/Agensi Profesional. Bilangan sebenar yang diperlukan serta spesifikasi tempat letak kereta perlulah terlebih dahulu dirujuk kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan. d) Penyediaan tempat letak kereta di sesebuah bangunan adalah tertakluk kepada keperluan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. c) Tempat meletak kereta berbumbung juga dibenarkan untuk Menteri. Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen sahaja. Perancangan landskap yang mantap dan berfungsi dari segi fizikal. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 266 . PERKARA NORMA KEPERLUAN sesuai perlu dinyatakan. Sistem kawalan hakisan dan mendapan semasa dan selepas pembinaan perlu diwujudkan bagi mengawal keadaan. 3. ekonomi dan sosial perlu dihasilkan di kawasan bangunan awam.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI BIL. REKA BENTUK LANDSKAP Sesuatu perancangan lanskap sama ada menggunakan lanskap lembut (soft landscape) atau landskap kejur (hard landscape) perlu menghasilkan keseimbangan yang harmonis antara kawasan-kawasan tepubina dengan kawasan terbuka. e) Keperluan tempat letak kereta untuk OKU perlu dirujuk kepada BAB 7: GARIS PANDUAN KEMUDAHAN OKU. 4.

siar kaki. Bagi menghasilkan landskap yang berfungsi dan berkesan. keselamatan dan keselesaan kepada pengguna. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 267 . Ruang penanaman yang memadai perlu disediakan dengan mengutamakan fungsi landskap seperti mewujudkan kesan selamat datang. sepanjang laluan/siarkaki dan di sekitar bangunan kemudahan asas di dalam tapak projek. Keperluan ruang landskap dan rekabentuknya di sekitar bangunan awam tertakluk kepada jenis bangunan tersebut. b) Kawasan Laluan/Siar Kaki i. Tanaman pokok yang mempunyai sistem akar yang sesuai perlu diberi keutamaan untuk mengelakkan kerosakan kepada permukaan laluan. Untuk tujuan ini. ruang tanaman yang mencukupi (sekurang-kurangnya 15% jumlah kawasan) perlu disediakan. Penyediaan elemen seperti tempat menunggu. iii. Landskap di kawasan letak kereta secara asasnya bertujuan untuk memberikan teduhan kepada kenderaan. sekurangkurangnya 30% daripada kawasan hendaklah dikekalkan sebagai kawasan hijau.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI kawasan meletak kereta. ii. kesan tunjuk arah serta kesan selesa dan tenteram kepada orang ramai. c) Kawasan Letak Kereta i. perabot taman dan papan tanda hendaklah disesuaikan dengan tata atur dan reka bentuk bangunan. iv. Elemen-elemen yang digunakan di dalam reka bentuk landskap seperti teduhan. Elemen landskap juga harus mampu menjadi pemandu arah atau sebagai pagar/pengadang di sepanjang laluan/siar kaki. iii. adangan dan lain-lain perlu juga menyumbang kepada penjimatan kos penggunaan tenaga di dalam bangunan dan meminimumkan heat island effect. Landskap di sepanjang laluan/siar kaki haruslah dapat memberi teduhan. ii. a) Kawasan Bangunan Awam i.

kod amalan dan dasar Kerajaan yang berkaitan dengan peraturan alam sekitar (environment) dipatuhi sepenuhnya semasa merancang kerja-kerja luar. d) Kawasan Kemudahan Asas i. Nisbah penggunaan landskap kejur dengan landskap lembut perlulah di dalam lingkungan 30% : 70%. tempat duduk/berteduh dan sebagainya) secara berkesan. PEMATUHAN Selain daripada garis panduan dan peraturan di atas. rumah pam dan loji rawatan kumbahan. 5. Penggunaan landskap untuk tujuan estetik dan ornamental semata-mata perlulah dihadkan. Aspek keselamatan dan kesihatan awam perlu juga diutamakan di dalam memilih tanaman yang sesuai. Ruang berumput atau penggunaan grasscrete juga boleh menyejukkan kawasan persekitaran di tempat letak kereta. Landskap kejur perlu direkabentuk untuk memenuhi sesuatu fungsi yang dapat digunakan oleh orang ramai. Surat Pekeliling. iii. ii.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI ii. contohnya sebagai pembahagi ruang. Undang-Undang Kecil. semua agensi pelaksana/Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun hendaklah memastikan bahawa semua Akta. pengadang visual atau digabungkan menjadi kemudahan awam (seperti tangga. Penggunaan landskap kejur yang meluas memerlukan kos yang tinggi dan dengan itu perlu dielakkan. piawaian. Edisi Tahun 2008 BAB 5: KERJA-KERJA LUAR BANGUNAN 268 . Kemudahan asas yang boleh memanfaatkan penggunan landskap yang sesuai adalah seperti bangunan pencawang elektrik. Garis Panduan Landskap Negara yang dikeluarkan oleh KPKT boleh dirujuk semasa menyediakan reka bentuk landskap. Penggunaan landskap di sekitar kemudahan asas biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualiti visual dan sebagai elemen pengadangan.

.

tapak binaan dan persekitaran yang lebih bersih/kemas. b) Penggunaan IBS di dalam pembinaan menjanjikan kelebihan-kelebihan seperti pengurangan bilangan pekerja di tapak. rasuk. komponen 3-D (seperti balkoni. Sistem Kerangka Kayu Pra-siap yang digunakan di dalam komponen tiang dan rasuk kayu pra-siap. dinding. kawalan kualiti yang lebih baik. kerangka portal. dan v. c) IBS boleh dibahagikan kepada lima jenis klasifikasi struktur. pengurangan pembaziran bahan binaan (wastages). Sistem Kerangka Keluli untuk pembinaan tiang dan rasuk keluli. Panel dan Kekotak Konkrit Pra-tuang yang digunakan di dalam penyediaan komponen tiang. iv. diangkut dan dipasang menjadi satu struktur dengan penggunaan kerja di tapak yang minimum.MC) adalah merupakan satu sistem antarabangsa yang mempiawaikan ukuran (dimensional standardisation) dalam bangunan. kerangka portal. Sistem Acuan Keluli yang digunakan di dalam pembinaan tunnel forms. kerangka bumbung dan sebagainya. tiang dan rasuk serta acuan keluli kekal (metal deck). Sistem Kerangka. d) Kordinasi Modular (Modular Coordination . ii. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 6 – GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) DAN KORDINASI MODULAR 1. kerangka bumbung dan sebagainya. iaitu: i. pengurangan longgokan bahan binaan di tapak. interlocking concrete masonry units/CMU dan lain-lain. PENGENALAN a) Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System . Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 269 . lantai. bilik air dan lif). iii. Sistem Blok seperti blok konkrit ringan.IBS) adalah merupakan kaedah pembinaan yang mana komponennya dihasilkan dalam keadaan terkawal (controlled environment) di kilang atau tapak bina. tangga. tapak pembinaan yang lebih teratur dan selamat serta tempoh pembinaan yang lebih singkat.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

Dengan memodularkan reka bentuk dan juga komponen IBS. Part 4: Coordinating sizes and Preferred sizes for doorsets. Kordinasi Modular telah dicipta untuk memperkenalkan suatu disiplin geometri tertentu melalui satu cara yang praktikal dan berkait untuk menyelaraskan kedudukan dan ukuran komponen-komponen dan ruangruang dalam reka bentuk bangunan. Standard ini mengandungi 10 bahagian seperti berikut: i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Pengeluar komponen binaan dapat menentukan ukuran dan bentuk komponen-komponen yang dikeluarkan terlebih dahulu tanpa mengira projek yang akan menggunakan komponen-komponen tersebut. v. Part 1: Part 2: General Principles Storey heights and room heights. Standard Malaysia MS1064:2001 Guide To Modular Coordination in Buildings adalah standard rujukan bagi melaksanakan Kordinasi Modular. BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 270 iii. pelaksanaan sistem IBS secara terbuka dapat dicapai dengan cara berikut: i. e). Kontraktor mendapat jaminan pilihan bahan-bahan binaan yang dibeli akan bersesuaian dengan bangunan yang dibina. Kerajaan boleh mengadakan peraturan-peraturan bangunan yang kukuh mengenai kedudukan. dimensi. ii. ii. Ini juga bermakna bahawa keputusan boleh diubah mengenai sesuatu bahan binaan tanpa mengakibatkan kesan-kesan yang negatif. Part 3: Edisi Tahun 2008 . Pelanggan boleh menangguhkan keputusan/pemilihan sehingga satu peringkat yang terakhir dalam proses pembinaan tanpa mendatangkan masalah yang boleh menjejaskan kemajuan/proses pembinaan. iii. iv. kedudukan dan ruang dapat dikaitkan dengan dimensi bahan binaan yang berada di pasaran. keperluan ruang dan juga spesifikasi bahan-bahan binaan. Proses pengeluaran dapat dijalankan dengan lebih cekap dan produktif. Perekabentuk/Perancang dapat melakukan reka bentuk dengan mengambil kira Prinsip Kordinasi Modular yang mana kaedah. JABATAN PERDANA MENTERI e) Berdasarkan Pertubuhan Standard Antarabangsa (ISO). Coordinating sizes and Preffered sizes forstairs and stair openings iv.

beberapa ketetapan untuk dijadikan garis panduan penggunaan IBS di dalam projek pembinaan bangunan telah dirumuskan. Berasaskan kepada matlamat yang terkandung dalam IBS Roadmap 20032010. Coordinating sizes and Preferred sizes for masonry bricks and blocks. DASAR PENGGUNAAN IBS DAN MC Jemaah Menteri pada 29 Oktober 2003 telah bersetuju supaya Roadmap IBS 2003-2010 digunapakai sebagai dokumen blueprint sektor pembinaan Malaysia dan Kementerian Kewangan melalui Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 6 Julai 2005. Part 10: Coordinating sizes and Preferred sizes for cabinets. 2. ix. JADUAL 5-(i): SASARAN IBS SCORE PROJEK KERAJAAN TAHUN 2004 2006 2008 DAN SETERUSNYA 70% % IBS Score b) 30% 50% Semua agensi Kerajaan adalah dikehendaki menggunakan Manual For IBS Content Scoring System yang diterbitkan oleh CIDB sebagai Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 271 . Part 5: Coordinating sizes and Preferred sizes window sets. Part 7: viii. menetapkan Manual for IBS Content Scoring System (IBS Score) digunapakai sebagai cara pengukuran standard kandungabn IBS dalam sesuatu projek bangunan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. JABATAN PERDANA MENTERI v. Part 8: Coordinating sizes and Preferred sizes for tiles. Part 9: x. Coordinating sizes and Preferred sizes for reinforced concrete components. Part 6: vii. vi. Coordinating sizes and Preferred sizes for rigid flat sheets. a) Menguatkuasakan penggunaan IBS dalam projek bangunan Kerajaan secara berperingkat-peringkat dari 30% pada tahun 2004 hingga 70% pada tahun 2008 dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 5-(i).

v. c) Semua agensi Kerajaan juga dikehendaki memastikan penggunaan komponen-komponen IBS yang mematuhi kehendak MS1064:2001 terutama dalam komponen berikut: i. ii. Pengeluaran komponen IBS di luar tapak pembinaan. Penggunaan komponen IBS yang piawai (standardised components) Penggunaan secara berulang (repeatability). iii. dinding dan sebagainya. vi.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. dan Reka bentuk menggunakan konsep MC. JABATAN PERDANA MENTERI dokumen rujukan piawai bagi pengiraan penggunaan kandungan IBS dalam sesuatu projek binaan bangunan. ii) Penekanan perlu diberikan kepada perkara-perkara di bawah: Penggunaan components. 3. pre-fabricated dan pre-cast concrete Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 272 . vii. Komponen tangga (stairs) Komponen pintu Komponen tingkap Komponen rigid flat sheet Komponen jubin Komponen masonry bricks dan blocks Komponen prefabricated cabinets (built-in-cabinets) Komponen reinforced concrete. PEMATUHAN Setiap permohonan kepada JSK perlulah disertakan dengan pengesahan atau pengiraan yang mematuhi perkara berikut: a) Pengiraan kandungan IBS i) Pengiraan projek IBS di dalam projek bangunan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dengan mematuhi peratusan yang ditetapkan. viii. lantai. iv. seperti tiang.

prefabricated timber dan lain-lain.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. di mana markah akan diberikan berdasarkan jenis sistem dinding seperti precast panels. Secara ringkasnya: Skor maksimum yang boleh dicapai adalah 100. Edisi Tahun 2008 BAB 6: SISTEM BINAAN BERINDUSTRI DAN KORDINASI MODULAR 273 . Bahagian 2 (30% markah) Sistem dinding. dan Bahagian 3 (20% markah) Other Simplified Construction Solutions. steel. cermin. tangga dan lainlain. Komponen yang dinilaikan terbahagi kepada tiga bahagian:- Bahagian 1(50% markah) Sistem struktur. JABATAN PERDANA MENTERI iii) Komponen penilaian IBS score – (Seperti di dalam Manual for IBS Content Scoring System) boleh dijadikan sebagai panduan. b) Pematuhan kepada Standard MS1064:2001 Guide To Modular Coordination in Buildings i) Pengesahan bahawa semua komponen yang dinyatakan di dalam MS1064:2001 mematuhi kehendak standard tersebut. 3-D pre-fabricated components seperti tandas. di mana markah akan diberikan kepada sistem struktur yang digunakan seperti pre-cast beams and columns. blockwork dan lain-lain. dry partition. markah-markah diberikan kepada komponen mengikut MS1064:2001.

.

PENGENALAN a) Garis panduan keperluan Orang Kurang Upaya (OKU) di dalam reka bentuk projek-projek bangunan Kerajaan bertujuan menerangkan keperluan-keperluan dan kemudahan berkaitan OKU yang perlu diambil kira semasa merancang reka bentuk sesebuah bangunan. ELEMEN-ELEMEN KRITIKAL BERKAITAN KEPERLUAN ORANG KURANG UPAYA DI DALAM BANGUNAN a) Kaedah terbaik untuk memenuhi keperluan dan kemudahan asas OKU di dalam projek-projek bangunan Kerajaan ialah dengan memastikan bahawa Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 274 . menimba ilmu. b) c) Dasar Sosial Negara yang dilancarkan pada 19 Ogos 2003 telah menetapkan bahawa keperluan asas individu. akibat kemalangan atau semasa melalui proses penuaan.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. v. 2. persekitaran fizikal yang sihat. Orang Kurang Upaya (OKU) seharusnya juga mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dinafikan daripada menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan dalam menjalankan tugas harian. penyediaan keperluan asas secukupnya. dan vi. iii. bergerak ke mana sahaja dan kemudahankemudahan lain yang dinikmati oleh rakyat biasa di negara ini. selamat dan mesra insan. kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta hak sebagai warganegara. peluang untuk meningkatkan kualiti hidup. keperluan hidup lain yang sesuai dengan perkembangan semasa. bersih. iv. Definisi ‘Orang Kurang Upaya’ yang berkaitan dengan garis panduan ini meliputi pelbagai jenis kekurangan upaya sama ada kecacatan atau kekurangan dari segi fizikal dan ianya berlaku sama ada semenjak lahir. ii. keluarga dan masyarakat hendaklah dipenuhi melalui beberapa asas berikut: i. persekitaran sosial yang mengutamakan nilai-nilai murni. d) Selaras dengan dasar ini. JABATAN PERDANA MENTERI BAB 7 – GARIS PANDUAN KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) 1.

dan (c) Keperluan-keperluan di dalam Malaysian Standard MS 1331 yang berkaitan hendaklah dipatuhi terutamanya yang berkaitan dengan laluan pejalan kaki. ii. Malaysian Standard MS 1184: 2002 Code of Practice On Access for Disabled Persons to Public Buildings (First Revision). b) Beberapa garis panduan sedia ada yang perlu dirujuk semasa mereka bentuk projek-projek bangunan Kerajaan termasuklah: i.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. pokok dan sebagainya. ii. i. kemudahan “street furniture” dan lanskap. (e) Lebar minimum sebanyak 1. dan iii. Malaysian Standard MS 1331: 2003 Code of Practice For Access Of Disabled Persons Outside Buildings (First Revision). Malaysian Standard MS 1183: Part 8: 1990 Specification for Fire Precautions In The Design And Construction of Buildings Part 8: Code Of Practice for Means of Escape for Disabled People c) Elemen-elemen rekabentuk yang kritikal seperti berikut perlu diberi penekanan dan diambil kira semasa peringkat awal reka bentuk. Ruang letak kenderaan dan akses dari luar bangunan (a) Laluan akses untuk OKU perlu disediakan bermula daripada jalan masuk utama dan daripada ruang letak kereta awam yang disediakan hingga ke pintu masuk ke dalam bangunan. JABATAN PERDANA MENTERI semua kehendak dan keperluan mereka diambil kira dan dirancang pada peringkat awal reka bentuk lagi. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 275 .2 meter untuk laluan pejalan kaki dan pengguna kerusi roda tidak harus mempunyai halangan seperti tiang lampu. (b) Satu ruang letak kereta yang jelas ditandakan untuk OKU perlu disediakan untuk setiap seratus ruang (nisbah 1 : 100) dan disediakan berhampiran dengan pintu masuk bangunan. Laluan sekitar bangunan dan tanjakan aras (ramps) (d) Kemasan permukaan yang bersesuaian seperti guiding blocks boleh digunakan bersama gred kemasan yang telah diluluskan mengikut kategori bangunan.

warna dan/atau tekstur yang berbeza/berlainan.0 meter iii. dan (d) Saiz pintu dan ruang pintu (doorway) di dalam bangunan dan aspek reka bentuk terperinci yang lain mestilah mematuhi keperluan yang dinyatakan di dalam Malaysian Standard MS1184:2002.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.2 meter selepas setiap jarak perjalanan. sekiranya bangunan tersebut mempunyai kemudahan lif. Penggunaan jubin unjur (nosing tiles) yang terjulur dan tangga jenis terbuka (open stairs) hendaklah dielakkan. dan (g) Tanjakan aras perlu mempunyai permukaan datar untuk berehat sekurang-kurangnya 1. Pintu Masuk Utama dan pintu-pintu lain (a) Ruang menurunkan penumpang untuk OKU dengan kemasan lantai yang bersesuaian boleh disediakan di pintu masuk utama. (b) Setiap bangunan Kerajaan perlu menyediakan akses untuk pengguna-pengguna kerusi roda di pintu masuk utama. 6. Tangga dan akses-akses tegak lain (vertical access) (a) Setiap jejak anak tangga hendaklah dipasang kemasan antigelincir. (b) Permukaan lantai laluan. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 276 . (c) Sekurang-kurangnya satu pintu masuk menuju ke lobi lif yang boleh digunakan oleh pengguna kerusi roda perlu disediakan. Sekiranya ini tidak dapat dilakukan. laluan dan tanda arah yang jelas untuk ke pintu masuk alternatif hendaklah disediakan. iv. (e) Anak tangga paling atas/bawah perlu dielakkan daripada termasuk ke dalam ruang laluan. JABATAN PERDANA MENTERI (f) Tanjakan aras dengan kecuraman yang sesuai (maksimum nisbah 1:12) untuk menyambungkan dua aras berbeza perlu disediakan sekiranya terdapat perbezaan aras lantai/tanah terutamanya di ruang masuk utama. pelantar tangga dan anak tangga perlu dibezakan menggunakan pencahayaan. (c) (d) Susur tangan boleh disediakan di kedua-dua belah anak tangga.

viii. kabinet dinding. JABATAN PERDANA MENTERI (f) Untuk bangunan yang mempunyai sistem lif. suis kawalan dan sebagainya hendaklah dipasang pada ketinggian dan lokasi Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 277 . grab bars dan sebagainya perlulah mematuhi Malaysian Standard MS1184:2002. Kemasan luar dan dalam bangunan (guiding blocks etc.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Ruang laluan (circulation space) (a) Ruang laluan seluas 1.) (a) Untuk kemudahan pengguna yang kurang penglihatan (sightimpaired) yang menggunakan tongkat. vii. guiding blocks yang sesuai hendaklah digunakan untuk pergerakan dan menunjuk arah masuk atau keluar bangunan. pepasang tandas. saiz ruang. Kelengkapan ruang dan suis kawalan (a) Kelengkapan seperti para (shelves). butang kawalan dan ciri keselamatan yang sesuai hendaklah disediakan. sekurang-kurangnya satu lif yang memenuhi keperluan OKU dari segi akses. laluan atau lobi rintangan api dengan keluasan yang sesuai dan tidak mengganggu laluan semasa kecemasan. dan (b) Ruang perlindungan sementara semasa kecemasan hendaklah disediakan di ruang tangga. bebendul dan lain-lain) hendaklah disediakan. dan (b) Jenis dan kaedah penggunaan guiding blocks hendaklah dirujuk kepada Malaysian Standard MS 1184 : 2002 dan Malaysian Standard MS 1331 : 2003. Tandas dan pepasang dalam tandas (a) Di dalam setiap bangunan yang mempunyai akses untuk OKU. keperluan ruang tandas. vi. dan (g) Keperluan lif OKU di dalam bangunan hendaklah dirujuk kepada BAB 3 – GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DALAMAN v.2 meter lebar (tanpa halangan seperti tiang. Malaysian Standard MS 1183:1990 hendaklah dirujuk untuk tujuan ini.

tangga. warna terang dan sebagainya). ruang laluan. tandas dan sebagainya. Lanskap (a) Elemen-elemen landskap (lembut dan kejur) perlu dielak daripada menghalang laluan terutamanya di kawasan umum seperti lobi. Kaedah keselamatan dan kecemasan (a) Kaedah keselamatan dan kecemasan seperti sistem siaraya dan tanda amaran perlulah daripada jenis yang boleh didengar (seperti suara. ix. pagar atau penapak (base) yang sesuai dan selamat xi. siren dan lain-lain) dan dilihat (seperti lampu amaran. PEMATUHAN Para pereka bentuk (seperti arkitek dan jurutera) perlulah memastikan keperluankeperluan yang disediakan dirancang menggunakan perincian yang betul dan praktikal supaya ianya dapat digunakan oleh OKU dengan berkesan. lokasi dan jenisnya x. dari segi saiz. Tanda arah. dan (b) Elemen-elemen landskap ini jika ditempatkan di kawasan-kawasan umum perlulah dilengkapkan dengan hadangan. tanda amaran dan simbol-simbol yang mematuhi piawaian antarabangsa hendaklah digunakan. JABATAN PERDANA MENTERI yang sesuai bagi OKU untuk mengelakkan kemalangan dan kesukaran kepada mereka. Edisi Tahun 2008 BAB 7: KEMUDAHAN ORANG KURANG UPAYA 278 . tanda amaran dan simbol (a) Tanda arah. Untuk itu piawaian-piawaian yang dinyatakan di dalam Perenggan 2(b) di atas hendaklah dirujuk dan dipatuhi semasa penyediaan reka bentuk bangunan. 3.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI.

.

Urus Setia telah mengadakan beberapa siri lawatan pemeriksaan. Jawatankuasa Standard dan Kos. Unit Perancang Ekonomi. Urus Setia. Edisi Tahun 2008 PENGHARGAAN 279 . Geoteknik dan Jambatan Ibu Pejabat JKR Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Pembangunan Kementerian Pertahanan Malaysia Polis DiRaja Malaysia Jabatan Penjara Malaysia Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Perpustakaan Negara Malaysia Majlis Sukan Negara Pusat Tenaga Malaysia Lembaga Kemajuan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Jabatan Kebajikan Masyarakat. PUTRAJAYA. 5hb. mesyuarat dan perbincangan Kumpulan Kerja (Working Groups) dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung dengan bidang yang dinyatakan di dalam Garis Panduan ini. Jabatan Perdana Menteri.GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA STANDARD DAN KOS UNIT PERANCANG EKONOMI. Banyak pihak telah memberikan berbagai bentuk sumbangan. November 2008. JABATAN PERDANA MENTERI PENGHARGAAN Di dalam menyediakan buku Garis Panduan Dan Peraturan Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Standard Dan Kos Edisi Tahun 2008 ini. sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada penyediaan Garis Panduan ini. Dengan itu Urus Setia JSK ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihakpihak berikut di atas sumbangan dan kerjasama mereka: Cawangan Arkitek Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kejuruteraan Elektrik Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan Ibu Pejabat JKR Malaysia Cawangan Struktur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful