Anda di halaman 1dari 1

Modul 22: Definisi Dan Struktur Pemikiran Kritis

22.1 Pemikiran kritis merujuk kepada kelakuan minda bertindak balas terhadap apa yang didengar dan dibaca
dengan menggunakan peniliaian bersistem.

22.2 Kelakuan ini memerlukan suatu set kemahiran dan sikap tertentu. Kemahiran dan sikap ini dibina seputar suatu
siri soalan kritis.

22.3 Struktur pemikiran kritis dibentuk oleh suatu sistem soalan kritis.

22.4 Pemikiran kritis merujuk kepada (a) kesedaran terhadap suatu set soalan kritis yang saling berkaitan, (b)
keupayaan bertanya dan menjawab soalan-soalan itu pada masa yang sesuai, dan (c) keinginan untuk menggunakan
soalan-soalan kritis itu.

Modul 23: Kemahiran Pemikiran Kritis


Kemahiran-kemahiran teras bagi pemikiran kritis adalah seperti yang berikut:
(a) Penjelasan dan pentafsiran idea (Clarification and interpretation of ideas)
(b) Menganalisis dan menilai hujah (Analysing and evaluating arguments)
(c) Menimbangkan kebolehpercayaan sumber (Judging credibility of source)
(d) Mengenal pasti bahasa memujuk (Identifying persuasive language)
(e) Mengesan falasi (kedustaan atau salah anggapan) (Detecting fallacies)
(f) Mengesan alasan sebab akibat (Causal reasoning)
(g) Mengesan alasan kategorian (Categorical reasoning)

Pemikiran kritis ialah satu bentuk pemikiran yang tidak dengan begitu saja menerima atau
mempersetujui sesuatu..Ianya lebih kepada bersifat mengkritik. Orang yang mempunyai
pemikiran kritis akan memberikan perhatian terlebih dahulu terhadap sesuatu perkara atau isu
yang dibincangkan sebelum memberikan pendapat mereka.
mereka yg mpunyai pmikiran ini juga amat berhati2 di dalam membuat pilihan kerana mereka
tidak mudah mnerima bulat-bulat sesuatu perkara..
Biasanya org yang mempunyai pemikiran kritis agak pendiam..tetapi amat berbisa.

Definisi lain :-
Pemikiran kritis merujuk kepada kelakuan minda bertindak balas terhadap apa yang didengar dan
dibaca dengan menggunakan penilaian bersistem.Kelakuan ini memerlukan suatu set kemahiran
dan sikap tertentu.

Anda mungkin juga menyukai