Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 1

PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL


TARIKH MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
8 1.2 Elektrik
MINGGU
a. Jenis litar elektrik Aras 1
• Membuat pemasangan litar selari Penerangan litar siri Mentol boleh digantikan dengan
buzer
Murid membuat pemasangan litar siri
dengan menggunakan mentol, wayar suis dan
bateri.

• Mengukur voltan dan arus dalam Tunjuk cara memasang serta membaca
litar siri voltmeter dan ammeter Guru menyediakan latihan
bertulis untuk murid mengira
• Mengira jumlah rintangan dalam Guru memberikan rumusan untuk mengira jumlah rintangan dalam litar siri
litar siri rintangan dalam litar siri iaitu
Rj = R1 + R2 +R3......

• Membuat pemasangan litar selari Penerangan mengenai litar selari

• Mengukur voltan dan arus dalam Murid membuat pemasangan litar selari
litar selari dengan menggunakan mentol, wayar suis dan
bateri.

Tunjuk cara memasang serta membaca


voltmeter dan ammeter

Guru memberikan rumusan untuk mengira Guru menyediakan latihan


• Mengira jumlah rintangan dalam
rintangan dalam litar siri iaitu bertulis untuk murid mengira
litar selari
1 1 1 1 jumlah rintangan dalam litar
= + + .......... selari
Rj R1 R 2 R3
Membeza dan membandingkan
• Membanding beza antara litar siri - susunan litar
dan litar selari - nilai V, I dan R

Aras 2 Penerangan tentang litar siri -selari


• Membuat pemasangan litar siri-
selari Murid membuat pemasangan litar siri –selari

Murid membuat latihan untuk mengira jumlah


• Mengira jumlah rintangan dalam rintangan dalam litar siri-selari Guru menyediakan latihan
litar siri-selari bertulis untuk murid mengira
jumlah rintangan dalam litar
selari

11
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 1
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
b. Penggunaan meter pelbagai Aras 1 Guru menunjukkan bahagian –bahagian
• Mengenal pasti nama bahagian utama meter pelbagai seperti skala, tombol
utama meter pobg dan kegunaannya pelaras, skru pelaras, prob positif dan prob
negatif.

• Membaca skala meter ohm pada Tunjuk cara penggunaan meter pelbagai
meter pelbagai untuk
- menguji keterusan litar
- mengukur nilai perintang tetap
c. Unit kawalan utama bekalan Aras 1
elektrik domestik Mengenal pasti nama dan kegunaan • Komponen pada unit kawalan utama
komponen pada unit kawalan utama terdiri daripada kotak agihan yang
mengandungi
- Suis utama pemutus liotar bocorke
bumi/ pemutus litar arus baki (ELCB)
- pemutus litar magnetic (MCB)

Kotak agihan disambungkan pada meter kWj


dan kotak agihan berfius
d. Kuasa elektrik Aras 1
• Menerangkan maksud Kuasa Kuasa elektrik ialah madar membuat kerja
elektrik yang dapat diringkaskan melalui rumus,

P= V X I

( P = Kuasa, V = Voltan, I = Arus)

Unit bagi kuasa ialah Watt (W)

• Mengira kuasa elektrik Latihan pengiraan kuasa elektrik Guru menyediakan soalan
latihan bertulis mengira kuasa
elektrik
6 1.4 Asas Elektromekanikal
MINGGU
a. Pengenalan pergerakan Aras 1
mekanikal Menyatakan konsep pergerakan Konsep pergerakan mekanikal: Guru menyediakan alat sebenar
mekanikal Pergerakan mekanikal ialah mekanisme atau sebagai alat bantu mengajar
sistem yang membolehkan barangan
berfungsi bergerak , berfungsi atau berputar.

Pergerakan ini boleh dihasilkan secara:


- manual
- enjin
- motor elektrik

12
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 1
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
• Menyatakan jenis pergerakan Jenis pergerakan ialah: Guru menerangkan jenis
mekanikal - gerakan lurus (linear) pergerakan ini dengan
- gerakan putaran (rotary) memberikan contoh

Memerhati pergerakan sistem takal dan tali


sawat pada mesin gerudi lantai atau mesin
jahit

• Mengenal pasti kelajuan Guru menerangkan cara menukarkan


pergerakan sistem takal dan tali kelajuan putaran mesin yang menggunakan
sawat takal dan tali sawat

• Mengenal pasti jenis dan fungsi Contoh jenis gear: Guru menerangkan fungsi gear
gear - Gear taji (spur gear) dengan memerhati pergerakan
- Gear serong (bevel gear sistem gear pada mesin gerudi
- Gear belitan (worm gear) tangan, kit robot, alat permaian
- Gear pinan (pinion gear) dan jam.
- Gaar helix (helix gear)
b. Pengenalan pergerakan Aras 1
elektromekanikal • Menyatakan konsep pergerakan Produk yang menggunakan komponen Guru membimbing murid untuk
elektromekanikal elektronik dalam operasi mekanismenya menyenaraikan produk lain yang
seperti kamera dan pemacu cakera padat menggunakan konsep yang
dinamakan produk elektromekanikal sama

Membanding beza antara mesin yang Murid menyenaraikan contoh mesin dan Murid boleh melkukan aktiviti
menggunakan sistem mekanikal peralatan yang menggunakan sistem memasang kit robot atau model
dengan sistem elektromekanikal mekanikal dan elektromekanikal kit permainan yang
mengandungi sistem
elektromekanikal
2 1.6 Perniagaan dan
MINGGU Keusahawanan

a. Pengenalan kepada Aras 1


perniagaan • Menerangkan maksud keperluan Menyenaraikan contoh keperluan dan
dan kehendak kehendak
i. Pengertian dan kepentingan • Menerangkan pengertian
perniagaan perniagaan
• Mengenal pasti kepentinghan Mengumpul maklumat kepentingan
perniagaan kepada individu, perniagaan dari aspek:
masyarakat dan negara. - Memenuhi keperluan dan kehendak
masyarakat dan negara
- memperbaiki taraf hidup individu dan
masyarakat.

13
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 1
TARIKH MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
- Menawarkan kerjaya kepada individu
dan masyarakat.
- Mengeratkan hubungan dagangan
dan kebudayaan.

ii. Perkembangan perniagaan


dan masa depannya Aras 1
• Mengenal pasti Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan
perubahan-perubahan dahulu dan perniagaan sekarang
dalam aktiviti
perniagaan
Perbincangan perkembanga yang berlaku Bahan rujukan seperti akhbar,
Aras 2 dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu buletin perniagaan dan internet
• Membandingkan hingga masa sekarang
perniagaan masa
dahulu dengan Mencari maklumat perniagaan melalui Rujuk laman web berkenaan
sekarang internet (e-dagang) akhbar dan majalah.
Sistem perniagaan masa dahulu
Aras 3 dan sekarang – sistem barter
• Meramalkan dan sistem wang
perubahan ciri Alat poembayaran pada masa
perniagaan pada masa kini – wang tunai, cek, kad
akan datang di Malaysia kredit, kad pra bayar dan kad
pintar dan kad pembayaran
elektronik (e-pay)

Cara jualan pada masa kini –


Tunai, barter, kad kredit, cek,
sewa-beli, pra bayaran, pesana
email, mesin runcitan dan
internet.

Ciri perniagaan pada masa akan


datang di Malaysia – lebih
menyenangkan pelanggan, lebih
cepat dan tepat, cxara
pembayaran lebih mudah, dan
tumpuan perniagaan
berorientasikan elektronik

14
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 1

TARIKH MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN
iii. Bentuk dan jenis perniagaan Aras 1
• Mengenal pasti Sumbangsaran bentuk perniagaan dan Kaitkan pelajaran ini dengan
bentuk perniagaan perkhidmatan bidang pembelajaran Reka
barang dan Bentuk dan Teknologi
perkhidmatan Contoh bentuk perniagaan barang -
makanan, pakaian, kenderaan ... Contoh:Murid menyenaraikan
bentuk perniagaan yang boleh
Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: mereka ceburi berdasarkan jenis
Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat kemahiran dan projek hasilan
mereka dalam pelajaran KHB.
Perniagaan dalam negeri melibatkan
perniagaan bruncit dan borong
• Menerangkan jenis
perniagaan dalam Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport,
negeri dan import dan entreport terhadap barang
antarabangsa perkhidmatan dan teknologi
iv. Milikan perniagaan Aras 1
• Menerangkan maksud milikan Perbincangan mengenai jenis ciri dan Jenis melukis perniagaan seperti
perniagaan perbezaan jenis milikan perniagaan mli tunggal, syarikat sdn bhd,
syarikat awam bhd dan koperasi.
• Mengenal pasti milikan
perniagaan berdasarkan bilangan
pemilik liabiliti dan modal.

15