BKP

PJKA 1/2010 NEGERI KELANTAN ZARINA ROSLAH SHALIFAH NOR ZALINA RAJA AZIMAH ANI SITI ROSINA NORAZILA

BKP

´HEALTHY MINDµ MINDA SIHAT

Kesihatan Fizikal

Masalah Kesihatan Mental

Penyakit
2

BKP

Paras kolestrol tinggi
MENYEBABKAN KEMARAHAN ANZIETI KEMURUNGAN

Merokok Tidak melakukan senaman Makan berlebihan

BKP

SESIAPA PUN TIDAK DAPAT LARI DARIPADA STRES

SEBAB-SEBAB
1

Sosial Biologi Psikologi

2 3

BKP

SOSIAL

PSIKOLOGI
‡Jenis Personaliti ‡ Tragedi ‡ Kehilangan orang yang di kasihi ‡ Tidak berpijak di bumi yang nyata

Rumah
‡Masalah perkahwinan ‡Masalah perhubungan ‡Tanggungjawab

Tempat Kerja
‡Beban Kerja ‡Tempat kerja kurang selesa ‡Jenis Pekerjaan ‡Kurang penghargaan

PUNCA STRES

BIOLOGI
‡ Penyakit fizikal kronik ‡ Kecederaan ‡ Tidak cukup rehat ‡ Malnutrisi

Persekitaran
‡Jiran ‡Sanitasi teruk

BKP

‡Jaringan Sokongan sosial lemah ‡Masalah pemakanan ‡ Masalah kesihatan
‡ Kualiti

Personality traits ( Jenis A) ‡ angry personality ‡Impulsive personality ‡ aggressive & anti sosial ‡ Over-achieving & extreme pressure to perform

hubungan interpersonal

‡Stressors berhubung rapat dengan golongan umur tertentu

BKP

Is Stress Always Bad ?

Optimum level (critical level)

*
Performa ce No Stress Eustress Distress

Fatigue Exhaustio ? Me tal ill ess
Excessive stress

Arousal/A xiety level

Relatio ship betwee Stress a d Performa ce
Stress anagement

 

12

BKP

STRES
Tiada Ringan Sederhana/Teruk Sangat Teruk: : : Tiada Makna Faktor motivasi dalam perkembangan hidup : Dalam tempoh yang lama mengganggu kesihatan Menyebabkan Penyakit

Stres berlaku apabila tuntutan seseorang itu tidak setanding dengan kebolehan atau kemampuan kemahiran daya tindak seseorang.
8

BKP

Global Burden of Disease 2020

Murray CJL, Lopez AD, (1996a). The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries and risk factors in 1990 and projected to 2020.

BKP BURDEN OF DISEASE ( % DALY·s) by Specific Diseases (rank top 20)

Diseases
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ischaemic Heart Disease Cerebrovascular Disease / Stroke Road Traffic Accident Septiceamia Unipolar Major Depression Diabetes Acute Lower Respiratory Tract Infection Hearing Loss Other Chronic Respiratory Asthma Chronic Obstructive Pulmonary Cirrhosis Other Cardivascular Diseases Nephritis And Nephrosis Osteoarthritis Nutritional Anaemia Other Intentional Injuries Birth Trauma / Asphyxia Other sense conditions Otitis Media

Total (
9.84 6.37 5.75 4.51 3.87 3.65 3.09 2.95 2.90 2.15 2.14 1.93 1.81 1.65 1.63 1.52 1.49 1.43 1.42 1.39

& )%

BKP

1

2 3 4

Promosi Kesihatan Mental ² KCHS 2000 ‡Aktiviti fizikal, ‡Makan secara sihat ‡Pupuk minda sihat ‡Tidak merokok. Semenjak itu : Kempen dan ceramah stres dan cara menanganinya Tiada perkhidmatan khusus di klinik kesihatan bagi klien / kumpulan sasar yang memerlukan Stres dan Intervensinya telah diperkenalkan di dalam: ‡Program Kesihatan Remaja ‡Perawatan Pesakit Mental ‡Penjagaan Wargatua
11

BKP

12

BKP

‡ Integrasi dalam KCHS ‡ Pelaksanaan Klinik Minda Sihat di Klinik Kesihatan
± Tangani Stres (Kaedah 10B) ± Kawal Marah ( Kaedah 3B) ± Komunikasi Interpersonal Berkesan ± Penyelesaian Masalah
13

BKP

PAKEJ MINDA SIHAT

14

BKP

SARINGAN MINDA SIHAT TANGANI STRES
KAEDAH 10 B

INTERVENSI SUSULAN

BKP

1

Mempertingkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat mengenai minda sihat Menggalakkan masyarakat menjalani saringan bagi mengenalpasti status kesihatan mental dan faktor risiko Mempertingkatkan kemahiran menangani stres dengan menggunakan teknik-teknik relaksasi dan kemahiran daya tindak

2

3

16

BKP

SKOP PAKEJ MINDA SIHAT
1.

Saringan Minda Sihat
Ujian ´Thermo Stressµ Ujian DASS Ujian Jenis Personaliti Ujian Gaya Daya Tindak

2.

Mengurangkan Tekanan
Penawar Stres : Kaedah 10 B Teknik Relaksasi :Latihan Terapi Muzik Aromaterapi
17

Pernafasan

Urutan Leher dan Bahu

BKP

OBJEKTIF SARINGAN MINDA SIHAT
Untuk mengetahui tahap status kesihatan mental individu dan faktor risiko melalui ujian tertentu

UMUM

SPESIFIK
1 Untuk mengenalpasti faktor-faktor risiko stres seperti : jenis personaliti & gaya daya tindak individu 2 Untuk mengenalpasti simptom dan tanda-tanda stres, anzieti & kemurungan

18

BKP

Elemen-elemen saringan yang telah dikenalpasti:
‡Jenis Personaliti ‡Stres ‡Anzieti ‡Kemurungan ‡Gaya Daya Tindak

Ujian yang telah dikenalpasti:
‡Kad ´Thermo Stressµ ‡Ujian Jenis Personaliti ‡Ujian DASS (Depression, Anxiety, Stress Scale) ‡Ujian Gaya Daya Tindak 19

BKP

Ujian ´Thermo Stressµ
Saringan awal untuk mengetahui sama ada seseorang itu mengalami stres Menggunakan Kad ´Thermo Stressµ Teknologi Biofeedback System

20

BKP

Ujian Jenis Personaliti
(Personaliti Jenis A & Jenis B)
1 2 Ujian faktor risiko stres Ujian untuk mengetahui Jenis Personaliti seseorang individu (Jenis A atau Jenis B) Soal-selidik mengandungi 16 item atau soalan Jumlah skor akan meliputi dari 0 - 96

3 4

21

BKP

Ujian Jenis Personaliti
Scoring

Scoring :
0 3 60 : : :

0 ² 96
Does not describe Neutral More prone of being type A

The higher the score, the more typical of Type A The lower the score, the more typical of Type B

22

BKP

JENIS PERSONALITI Personaliti Jenis A
Stress - Prone Stress - Personality Hard Driving Demanding Ambitious Competitive Works under pressure Always seems in a rush
23

BKP

JENIS PERSONALITI Positive aspects of type A
High degree of mental/physical alertness Can accomplish a great deal Carrying others along with their enthusiasm and drive

24

BKP

Ujian DASS 21
(Depression, Anxiety, Stress Scale)
Ujian untuk mengetahui tahap stres, anxieti & kemurungan seseorang individu Soal-selidik mengandungi 21 item atau soalan yang boleh dibahagikan kepada 3 komponen:
Stres Anzieti Kemurungan : : : 7 soalan 7 soalan 7 soalan

25

BKP

Ujian DASS 21
(Depression, Anxiety, Stress Scale)
Ujian ini mempunyai skor yang terbahagi kepada 5 kategori seperti berikut: Normal Ringan Sederhana Teruk Sangat Teruk
26

BKP

Ujian DASS 21
Pengiraan / Scoring
Kemurungan Normal Ringan Sederhana Teruk Sangat Teruk Anzieti Stres

0 -5 6-7 8 - 10 11 - 14 15 +

0-4 5-6 7-8 9 - 10 11 +

0-7 8-9 10 - 13 14 - 17 18 +
27

BKP

Kaedah 10B
B B B B B B B B B B Bertenang - Take 5 Bernafas Dengan Dalam Berkata : Relaks / tak mengapa Beribadat Berkongsi masalah dengan orang lain Berurut Berehat & mendengar muzik Beriadah Bersenam Berfikiran Positif

-

-

BKP

KAEDAH 10 B

INTERVENSI SUSULAN
‡Tahu tanda-tanda stres ‡Kenalpasti Stresor ‡Berfikir secara positif
Kemahiran menyelesaikan masalah - melalui pendekatan IDEAL

‡Amalkan komunikasi efektif ‡Tegas diri: Berani Berkata Tidak ‡Tingkatkan kemahiran Daya Tindak

BKP

BERFIKIRAN POSITIF

Kebolehan individu untuk melihat kebaikan dalam mana-mana keadaan atau perkara walaupun keadaan atau perkara tersebut biasanya dilihat sebagai satu keburukan

BKP

BERKOMUNIKASI SECARA EFEKTIF

DO S
Kontak mata / Bertentang mata Senyum Mengakui/ tunjukkan yang anda faham Bahasa Mudah & perkataan sesuai Suara dan Nada sesuai

DON T S

Jawab secara kasar dan mendadak

Bermasam muka

Kata-kata yang kesat

BKP

KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH

I Identify the problem (Kenalpasti masalah sebenar) (Kenalpasti sebenar) D Describe possible options
(Terangkan atau cari cadangan penyelesaian yang ada) ada)

E Evaluate consequences of each options (the pros and cons) (Buat penilaian setiap cadangan ± (Buat kebaikan/keburukan) kebaikan/keburukan) A Act (Bertindak berdasarkan pilihan yang terbaik) (Bertindak terbaik) L Learn (Belajar dari pengalaman samada hasilnya (Belajar berjaya atau tidak). tidak).

BKP

PUPUK SOKONGAN SOSIAL
Menjalinkan hubungan yang baik sesama rakan sekerja Berkongsi masalah dengan seseorang yang boleh dipercayai Ambil masa untuk mendengar Elakkan perasaan prasangka dengan rakan sekerja

BKP

GAYA DAYA TINDAK
1 Produktif : Dapat mengatasi masalah yang dihadapi
( Dealing with problem )

2 Tidak Produktif ( Non- productive coping ) 3 4
Optimistik (Optimism)

Kongsi Perasaan (Sharing)

34

BKP

GAYA DAYA TINDAK

1. Produktif: Mengatasi masalah yang dihadapi ( Dealing with problem ) - dapat sokongan sosial. bekerja keras untuk mengatasi masalah - tingkatkan imej kendiri, rancang strategi penyelesaian - tingkatkan perhubungan silaturahim dengan orang lain dan luangkan masa untuk aktiviti rekreasi. 2. Tidak Produktif ( Non- productive coping ) - sakit-sakit ( sakit kepala, sakit perut, sengal-sengal ). - Lepaskan geram dengan menangis. menjerit, . - mengambil minuman keras, - mengambil dadah, , menghisap rokok. - Berangan-angan, memyalahkan diri sendiri, - pendamkan perasaan dan berahsia, - sengaja mengelakkan diri daripada masalah

BKP

GAYA DAYA TINDAK
- sembahyang dan berdoa - berfikiran positif, - berangan dengan harapan, - luangkan masa dengan aktiviti riadah

3. Optimistik ( Optimism )

4. Kongsi Perasaan ( Sharing )
- berbincang dengan orang lain dan saling bantu membantu. - berjumpa dengan orang lain dan menyertai kumpulan sokongan, - minta bantuan profesional

BKP

37

BKP
Pit Stop Stres

Ujian Thermo Stres

YA

Stres

TIDAK

Ujian DASS Ujian Jenis Personaliti Rujuk Klinik Kesihatan Positif Teruk, Sangat Teruk Tahap Stres, Anzieti Kemurungan Negatif Ujian Gaya Daya Tindak

Hospital

Positif Ringan, Sederhana Pit Stop Relaks 38

BKP

SARINGAN MINDA SIHAT Ujian Jenis Personaliti 1 2 Edarkan SMS 2a kepada klien untuk dijawab Interpretasikan skor berpandukan SMS 2b untuk mengetahui Jenis Personaliti klien Maklumkan dan berikan keputusan saringan kepada klien

3

BKP

SARINGAN MINDA SIHAT Ujian DASS 1 2 3 4 5 Edarkan SMS 1a kepada klien untuk dijawab Pindahkan maklumat SMS 1a ke dalam SMS 1b dan dapatkan jumlah keseluruhan skor Interpretasikan skor untuk mengetahui tahap status stres, anzieti dan kemurungan klien Maklumkan dan berikan keputusan saringan kepada klien Maklumkan dan berikan keputusan saringan kepada klien

BKP

PIT STOP RELAKS

Aktiviti-aktiviti LATIHAN PERNAFASAN URUTAN LEHER DAN BAHU TERAPI MUZIK

41

BKP

PIT STOP RELAKS
URUTAN LEHER DAN BAHU

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jemp t klien k i atas ker si an apatkan ke Klien iminta pejamkan mata Ber iri i elakang klien. Letakkan tangan atas a

kan selesa klien

an I jari iletak i a agian tengk k. Ur t ke a agian a kem ali ke a agian tengk k. Ulangi 3 x Ke a- a ela tangan ig nakan nt k meng r t ari a agian a ke a agian atas lengan. Ulangi 3 x G nakan i jari nt k meng r t ari a agian a a tengk k mengara ke l ar menja i t lang elakang. Ulangi 3 x G nakan i jari nt k meng r t a agian a a tengk k mengg nakan teknik mem tar Sat tangan iletakkan i a i, tangan sat lagi i a agian tengk k tarkan kepala klien engan perla an ke kanan an ke kiri Jari-jemari meng r t a agian tenga a i an ke a agian tepi mengg nakan teknik mem tar Letakkan kem ali tangan i a klien

BKP

PIT STOP RELAKS
LATIHAN PERNAFASAN

Instr ktor mengajar klien L TIH meminta klien mengik t ara an i a a :

SAN engan

1 2 3 4

Ber iri menjarakkan kaki an longlaikan tangan i sisi ejam mata an t n Tarik nafas melal i i kkan kepala ke a apan ng se alam- alamnya engan kiraan 10 san nafas

Terapkan perasaan lega setiap em

5 ULANGI 5 KALI 6

se ingga erasa

TENANG DAN RELAKS

Buka mata perla an-la an

BKP

PIT STOP RELAKS
TERAPI MUZIK

1 Instruktor mempersilakan klien uduk di kerusi sofa 2 3 4 5
Pili CD mengikut kesukaan klien Pasang CD dan earp one Pejam mata dan ayangkan keadaan tenang sam il mendengar muzik Sekiranya klien masi stres, minta dia kongsi perasaan dengan orang lain yang ole dipercayai

BKP

Soal selidik Saringan ² Jenis Personaliti, DASS Teknik Relaksasi - CD (2) - Pernafasan, Urutan Terapi Muzik (7 CD) Poster (3) & Risalah (6)

45

SUSUN ATUR PAKEJ PUPUK MINDA SIHAT KARNIVAL SIHAT SEPANJANG HAYAT PROGRAM JOM KAYUH TAPAK 1
Pit Stop Stres
‡Model Pit Stop Stres ‡Poster Tangani Stres Kaedah 10B

TAPAK 2
Saringan Minda Sihat

TAPAK 3
Pit Stop Relaks
Latihan Pernafasan Poster Latihan Pernafasan

2 Petugas Meja Risalah

BOX 1
Petugas 1

BOX 2

BOX 3
Petugas 3 Ujian DASS Terapi Muzik

Petugas 2 Ujian Ujian Daya Personaliti Tindak

Sofa

2 Petugas

CD Lagu CD Radio

TAPAK 4
(Pit Stop Relaks) Poster Urut Leher & Bahu 6 Petugas 3 Petugas
Kerusi

TAPAK 5
Permainan Minda Sihat 2 Petugas 2 Petugas
Kuiz Minda Sihat Puzzle Pokok Minda sihat

3 Petugas
Kerusi

2 Petugas
Permainan Ular & Tangga Minda Sihat

BKP

Aktiviti

Jumlah & Jawatan Anggota

Peralatan

Saringan Minda Sihat ‡Ujian DASS

‡Seorang Instruktor MA atau J/K

‡Soal-selidik DASS ‡Stopwatch ‡Pensil & Pemadam ‡Kerusi & Meja ‡Buku Rekod Saringan ‡Kalkulator ‡Soal-selidik Jenis Personaliti ‡Stopwatch ‡Pensil & Pemadam ‡Kerusi & Meja ‡Buku Rekod Saringan ‡Kalkulator

Saringan Minda Sihat ‡Ujian Jenis Personaliti

‡Seorang Instruktor MA atau J/K

BKP

Aktiviti

Jumlah & Jawatan Anggota
‡Seorang Instruktor setiap stesyen MA atau J/K

Peralatan
‡CD Teknik Relaksasi ‡Kerusi/Meja ‡Televisyen

Latihan Pernafasan

Urutan Leher dan Bahu

‡Enam orang Instruktor 3 lelaki & 3 perempuan MA dan J/K

‡Minyak Aromaterapi Urut ‡CD Teknik Relaksasi ‡Kerusi & Meja

Terapi Muzik

‡Seorang Instruktor MA atau J/K

‡Kerusi sofa ‡CD Player ‡CD Lagu ‡Earphone ‡Soalan Kuiz ‡Set Permainan Jigsaw Puzzle Pokok Minda Sihat ‡Set Permainan Ular & Tangga Minda Sihat ‡Hadiah Saguhati ‡Pensil & Pemadam ‡Kerusi & Meja

‡Enam orang Instruktor Permainan Minda Sihat ‡Kuiz Minda Sihat 2 instruktor setiap permainan ‡Jigsaw Puzzle Pokok Minda Sihat ‡Permainan Ular & Tangga Minda Sihat

BKP

GENERASI YANG BAKAL MENENTUKAN MASA DEPAN NEGARA

BKP
ANAK ANAK ISTIMEWA PERLUKAN BIMBINGAN ,KASIH SAYANG,PERHATIAN DAN ILMU PENGENTAHUAN

BKP

Ikan pulutan ikan keli Di cicah sambal bersama kari Definisi Kesihatan luas sekali KESIHATAN dan MENTAL mestilah selari Masa bersama tamatlah sudah Umur panjang berjumpa lagi Kalau ada silap dan salah Jangan simpan dalam hati.