Anda di halaman 1dari 1

Soal Selidik

Nama: Kelas:

1. Pada pandangan anda, adakah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan penting


dalam pendidikan.
A. Ya, kerana Pendidikan Jasmani dan Kesihatan boleh menyihatkan badan.
B. Tidak, kerana Pendidikan Jasmani dan Kesihatan memenatkan saya.

2. Adakah anda sering pergi ke pusat sumber (perpustakaan) sekolah untuk


membaca?
A. Ya
B. Tidak

3. Adakah anda mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti atau nilai-nilai
murni yang telah disampaikan dalam subjek Pendidikan Moral?
A. Ya. Sebab ia dapat menjadi panduan dalam kehidupan seharian.
B. Kadang-kadang ada.

4. Adakah guru Bahasa Cina anda menggunakan alat bantu mengajar untuk
mengajar dalam mata pelajaran Bahasa Cina?
A. Ya
B. Tidak

5. Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk meningkatkan daya pemikiran


seseorang murid?
A. Melalui perbincangan antara rakan.
B. Menyertai pertandingan reka cipta, pertandingan bercerita dan sebagainya.