Anda di halaman 1dari 23

SSPN

JAMINAN
SKIM SIMPANA N P ENDID IKA N N ASIONAL

KECEMERLANGAN
PENDIDIKAN

1
Latar Belakang
• PTPTN telah ditubuhkan pada
tahun 1997 dengan dua fungsi
utama iaitu:
• Menyediakan kemudahan
pinjaman pendidikan di IPT
tempatan.
• Melaksanakan Skim Simpanan
bagi ibubapa dan pelajar
membuat penabungan untuk
melanjutkan pengajian ke IPT.
2
Konsep Skim Simpanan
Pendidikan Nasional
(SSPN)
SSPN adalah merupakan satu skim
simpanan yang komprehensif dan
direka khusus bagi membolehkan
ibubapa membuat simpanan bagi
tujuan pendidikan tinggi anak-anak
mereka.

3
Objektif
• Mengatasi masalah kewangan yang
dihadapi ibubapa dan pelajar
terutamanya yang berpendapatan
rendah;
• Membantu ibubapa membuat
perancangan kewangan yang rapi
bagi pendidikan masa depan anak-
anak mereka; dan
• Menanam budaya dan tabiat suka
menabung di kalangan ibubapa
dan pelajar.
4
Ciri-ciri dan
Keistimewaan
• Penerima manfaat akan diberi
keutamaan untuk mendapatkan
pinjaman pendidikan;
• Kadar keuntungan atau dividen yang
ditawarkan adalah sekurang-kurangnya
setara dengan kadar pasaran;
• Manfaat perlindungan takaful dan
khairat kematian diberi secara percuma;
• Keuntungan pelaburan akan
dikecualikan daripada cukai
pendapatan;
5
…Ciri-ciri dan
Keistimewaan
• Semua simpanan adalah dijamin oleh
Kerajaan (tertakluk kepada pindaan
Akta 566);
• Galakan dan insentif lain seperti
anugerah-anugerah khas dan cabutan
bertuah; dan
• Pendeposit yang layak akan
ditawarkan insentif kewangan dalam
bentuk geran sepadan atau matching
grant yang bersamaan dengan jumlah
simpanan. 6
Kelayakan Pembukaan
Akaun
• Semua ibubapa/penjaga mestilah
warganegara
Malaysia.
• Kanak-kanak/penerima manfaat mestilah
berumur
18 tahun dan ke bawah.
• Simpanan secara tunai/cek.
• Jumlah minimum simpanan RM20.00.
7
Dokumen –Dokumen
Diperlukan
• Salinan Kad Pengenalan/ Kad Tentera/
Kad Polis pendeposit.
• Salinan Surat Beranak/ My Kid / kanak-
kanak.
• Salinan slip gaji terakhir/ Kad Pesara,
Borang J Cukai Pendapatan atau Surat
Akuan pendapatan ibubapa/ penjaga.
• Surat mati/ Permit Mengkubur sekiranya
ibubapa telah meninggal dunia.
• Surat Perakuan/ sijil anak angkat bagi
ibubapa yang ingin membuka akaun
bagi anak angkat di bawah jagaan
mereka.
8
Dividen Tahunan
• Semua pendeposit akan diberi dividen
tahunan.
• Jumlah dividen dikira setelah
mengambil kira jumlah purata baki
bulanan terendah bagi setiap
pendeposit dan kadar keuntungan
pelaburan PTPTN.
• Semua dividen akan dikreditkan terus
ke dalam akaun.
9
Penyata Akaun
• Penyata Akaun disediakan kepada
pendeposit dua kali setahun.

• Tiada buku simpanan.

• Semua penerima manfaat diberi kad


keahlian SSPN.

10
Pengeluaran Wang
• Pengeluaran wang dibenarkan selepas 1
tahun menjadi ahli SSPN.

• Dua jenis pengeluaran dibenarkan :


– Pengeluaran 10% daripada baki
akaun atau RM 500, mana yang
terendah sekali dalam setahun.
– Pengeluaran 100% atau penutupan
akaun apabila:

11
•Anak diterima masuk ke IPT.
•Anak terkeluar daripada sistem
pendidikan secara sukarela atau
diberhentikan.
•Sakit berterusan yang tiada
peluang untuk sembuh dengan
pengesahan doktor.
•Keilatan kekal.
•Kematian (pendeposit / anak).

12
…Pengeluaran Wang
• Permohonan pengeluaran dibuat terus
dengan PTPTN.
• Tiada pengeluaran di agen kutipan.

13
Agen-agen Kutipan
• Agen-agen kutipan deposit yang telah
dilantik ialah :

* Bumiputra Commerce Bank Berhad;


* Bank Pertanian Malaysia;
* Bank Kerjasama Rakyat Malaysia;
* Bank Simpanan Nasional;dan
* Bank Islam Malaysia Berhad.

14
Geran Sepadan
• Kerajaan bersetuju memperuntukkan RM1
bilion khusus kepada pendeposit SSPN
berpendapatan rendah/miskin
( Bajet 2003).

• Tujuan menggalakkan penabungan di


kalangan orang-orang miskin bagi maksud
pendidikan tinggi anak-anak mereka di
masa hadapan.

15
Syarat Kelayakan Geran
Sepadan

• Pendeposit mempunyai pendapatan


keluarga RM1,200 dan ke bawah
sebulan.
• Penerima manfaat diterima masuk ke
mana-mana IPT; dan
• Jumlah keseluruhan geran sepadan yang
akan diberikan kepada setiap pendeposit
yang layak adalah tidak melebihi
RM10,000.00.
16
Kadar Kelayakan Geran
Sepadan
• Jumlah pemberian geran sepadan akan
ditentukan setelah mengambilkira
tempoh keahlian SSPN dan jumlah
simpanan setiap akaun.
• Kadar kelayakan berbentuk progresif.
• Geran sepadan lebih banyak jika
mempunyai simpanan yang lebih
banyak dan dalam tempoh yang lebih
lama.
17
Pengeluaran Geran
Sepadan
Pendeposit hanya boleh membuat
permohonan pengeluaran geran sepadan
apabila penerima manfaat / anak diterima
masuk ke IPT.

18
Prestasi Kutipan

• Sehingga 31 Mei 2005 sebanyak 23,387


akaun telah dibuka dengan kutipan
deposit berjumlah RM5,370,946.60.
• Pecahan terperinci mengikut agen kutipan
adalah seperti jadual berikut:

19
Pecahan Mengikut Agen
Bilangan Amaun
Bank / Agen Akaun (RM)

Bank Simpanan Nasional 7,930 2,172,112.73

Bumiputra-Commerce
4,836 1,484,726.36
Bank

Bank Pertanian Malaysia 6,518 1,047,462.59

Bank Kerjasama Rakyat


2,653 545,045.92
Malaysia
Bank Islam Malaysia
922 43,873.00
Berhad

Wang Sumbangan 201 57,930.00

Pungutan Kaunter PTPTN 327 19,796.00

JUMLAH 23,387 5,370,946.60


20
BILANGAN AKAUN DAN KUTIPAN DEPOSIT MENGIKUT
NEGERI SEHINGGA AKHIR JANUARI 2005

BIL NEGERI BILANGAN AKAUN AMAUN (RM)

1. SELANGOR 3,013 654,186.89

2. KELANTAN 2,051 242,896.71

3. TERENGGANU 1,430 248,148.72

4. JOHOR 1,382 235,496.91

5. PAHANG 1,172 209,911.57

6. KEDAH 1,126 213,498.19

7. PERAK 1,082 244,862.81

8. SABAH 894 144,071.43

21
….SAMBUNGAN

BIL NEGERI BILANGAN AMAUN (RM)


AKAUN
9. WILAYAH 784 216,164.53
PERSEKUTUAN
10. SARAWAK 752 158,573.61

11. NEGERI SEMBILAN 727 204,779.57

12. PULAU PINANG 484 142,843.36

13. MELAKA 390 98,737.05

14. PERLIS 132 15,969.16


15. WILAYAH 25 2,273.30
PERSEKUTUAN LABUAN

22
Sekian
Terima
Kasih
23