Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran : PENDIDIKAN JASMANI

Tunjang : Kemahiran
Tajuk : Permainan
Kemahiran : Bola Tampar – Servis bawah
Tarikh : 09 Ogos 2008 / Sabtu
Masa : 09.15 – 09.45 pagi
Tahun : 5 Harmoni
Bilangan murid : 29 orang

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:


Psikomotor : i) Murid dapat melakukan servis dari bawah kepada rakan dengan teknik yang
betul pada jarak 3 meter dengan sekurang-kurangnya 5 dari 7kali percubaan.
ii) Murid dapat melakukan servis dari bawah melepasi jaring dengan teknik yang betul
dengan sekurang-kurangnya 5 dari 7 kali percubaan.
Kognitif : i) Membezakan teknik pergerakan servis dari bawah yang betul dan salah.
Afektif : i) Bertanggungjawab terhadap alatan sekolah dengan menyusun semula semua alatan
yang telah digunakan ditempat yang disediakan.

Pengalaman sedia ada : Murid-murid pernah melihat perlawanan bola tampar di televisyen.
KBKK : Membanding beza
Penerapan Nilai : Keberanian, Keyakinan
Strategi : Teori Kecerdasan Pelbagai – Kinestetik, Visual ruang
Penggabung Jalinan : Tunjang Kecergasan – Ketangkasan
Kesepaduan : Matematik – membuat anggaran jarak
Alatan : Bola tampar, skital, kayu rotan, gelung
BAHAGIAN / AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN PENGELOLAAN / CATATAN/
MASA STRATEGI ALATAN

Memanaska a) Belalang Belatuk -- Murid dibahagikan kepada 2 Alatan:


n badan - Lari di atas kumpulan dan diberi nama Belatuk Belalang Bola
(3 minit) bebola kaki dan Belalang Skital
- Bergerak ke - Apabila guru menyebut belalang,
G
hadapan dan lihat belalang akan mengejar belatuk TKP:
arah larian dan begitu juga sebaliknya Kinestetik
- Badan - Belatuk berlari ke kawasannya Belatuk Visual
dicondongkan dan menyentuh bola yang spatial
semasa menyentuh diletakkan di belakang garisan Intra
bola - Ahli yang berjaya menyentuh bola personal
tanpa disentuh oleh pemain lawan
dikira selamat
Perkembang
an
(15 minit) Alatan :
- Murid dibahagikan kepada 4 Bola
Latihan Ansurmaju kumpulan
a) Servis kepada - Servis dilakukan kepada rakan di TKP:
rakan dalam barisan pada jarak 2 meter = Murid Koordinasi
(7 minit) - Badan direndahkan – sebelah kaki = Arah servis mata,kaki.
di hadapan
- Tangan dihayun hayun dari
belakang
- Bola dilambungkan sebelum
dipukul TKP:
- Mata fokus kepada bola -
b) Servis dalam - Tangan ikut lajak setelah bola Interperson
gelanggang – dipukul al
rendahkan jaring - Intra
(6 minit) personal
- Murid dibahagikan kepada 2
kumpulan
- Murid servis melepasi jaring
kepada rakan di sebelah begitu
juga sebaliknya
- Badan direndahkan – sebelah kaki
di hadapan
- Tangan dihayun hayun dari
belakang
- Bola dilambungkan sebelum
dipukul
- Mata fokus kepada bola
- Tangan ikut lajak setelah bola
dipukul
- Jaring ditinggikan sedikit demi
sedikit dan pelajar berundur ke
belakang sedikit demi sedikit
hingga kegarisan belakang.

BAHAGIAN / AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN PENGELOLAAN / CATATAN/


MASA STRATEGI ALATAN

Kemuncak Pertandingan - Murid dibahagikan kepada 2 Alatan:


(10 minit) - Menuju sasaran kumpulan Bola
- Seorang demi seorang dari setiap 2 Gelung
kumpulan membuat servis dari 4 rotan
garisan belakang gelanggang
1
- Murid mensasarkan servis dalam
gelung rotan di bahagian sebelah 5 Nilai Murni:
gelanggang 3 - Semangat
- Setiap gelung mempunyai markah berpasukan
yang berbeza mengikut kesukaran = gelung -
- Kumpulan yang mendapat markah = murid Kerjasama
paling tinggi dikira pemenang - Inginkan
kejayaan
Penutup - Tarik nafas sambil
(2 minit) melakukan sambil
melakukan - Tarik nafas dan tahan dengan KBKK:
perbincangan kiraan 8 Membuat
- Hembus perlahan-lahan analisis
- Guru nyatakan semula teknik
servis dari bawah yang betul
- Guru bertanya soalan dan murid
menjawab

REFLEKSI: _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________