Anda di halaman 1dari 12

CERITA BERBINGKAI Watak utama sebagai “tukang cerita” sebagai watak penyelamat melalui cara

(Sastera Hikayat Berunsur Islam) bercerita. Contoh dalam Hikayat Bayan Budiman – Burung Bayan berperanan
sebagai pencerita bagi menyelamatkan isteri tuannya dari melakukan kejahatan
Definisi : dan kecurangan ketika suaminya tidak ada di rumah.

- Disebut sebagai “cerita dalam cerita” iaitu ceritanta terjadi daripada satu cerita 4. Kaya dengan nilai-nilai moral yang tinggi – seperti ketabahan, kesetiaan,
pokok dan di dalamnya terdapat berbagai-bagai cerita yang lain, dikenali sebagai kejujuran dan keadilan
“cerita sisipan”, cerita berakhir dengan kembali kepada pokok.
- Cerita itu bersambung-sambung serta berkait dengan cerita pokok 5. Mengandungi unsur pengajaran dan pendidikan. Contoh, sifat dan kelakuan
- Cerita pokok berkait dengan cerita sisipan melalui tukang-tukang cerita. yang baik ditunjukkan melalui watak-watak dalam cerita sisipan boleh dijadikan
- Tukang cerita berperanan sebagai “penghubung” antara cerita pokok dengan sebagi contoh teladan. Begitu juga dengan tindakan melengah-lengahkan masa
cerita sisipan berbuat sesuatu keburukan akhirnya dapat menghasilkan kebaikan.
- Cerita sisipan dsampaikan oleh “tukang cerita”/ watak tertentu dari cerita poko
untuk menghasilkan hujah atau untuk membuktikan kebenaran. Ciri-ciri Cerita Sisipan :

Ciri-ciri Cerita Bebingkai 1. Disampaikan oleh seseorang watak dari cerita pokok – watak bercerita
berbagai-bagai cerita (iaitu cerita sisipan) dengan tujuan tertentu, iaitu untuk
1. Dari segi isi cerita – isi cerita berasal dari India, sampai ke dalam kesusasteraan membuktikan kebenaran atau menyelamatkan keadaan.
Melayu melalui Arab Parsi. Unsur-unsur pengaruh Islam lebih ketara berbanding 2. Isi crita ringkas dan pendek – cerita sisipan dapat mengawal kesatuan cerita
unsur pengaruh Hindu. dengan cerita pokok agar sentiasa rapi.
3. Cerita sisipan mampu wujud sendiri sebagai cerita berasingan – mempunyai
2. Struktur isi terbahagi dua bahagian; kesatuan ‘plot’ tema dan watak tersendiri
i. pokok cerita 4. Ada kepelbagaian cerita – dapat memenuhi peranan seb gai alat mengemukakan
ii. cerita-cerita sisipan amanat dan pengajaran

3. Watak dan perwatakan


i. watak manusia – kalangan istana dan rakyat biasa
ii. watak binatang – diberi sifat-sifat personifikasi

1
Cth : Antara contoh karya cerita berbingkai ialah ; CERITA BINATANG
a. Hikayat Bayan Budiman
Definisi :
b. Hikayat Kalila Wa Daminah
c. Hikayat Bakhtiar a. Sejenis cerita rakyat dalam sastera lisan / sastera rakyat Melayu
d. Hikayat Seribu Satu Malam b. Disebut juga cerita Mergastua
c. Watak binatang ini dapat bercakap, berfikir dan bertindak seperti manusia
d. Dalam cerita binatang, watak manusia hanya sebagai pemburu atau orang yang
bodoh, diperdayakan oleh binatang.
Fungsi Cerita Berbingkai.
Ciri :
1. Sebagai alat pendidikan moral
- Isi cerita kaya dengan unsur didaktik dan pendidikan, sebagai contoh teladan i. Watak-watak dalam cerita binatang ialah binatang. Contoh di dalam cerita
daripada sifat-sifat watak dan peristwa yang berlaku Hikayat Sang Kancil, wataknya ialah Sang Kancil dan binatang-binatang yang
lain.
- Unsur-unsur dan nilai-nilai moral yang tinggi seperti kesetiaan, ketabahan,
ii. Kisah yang ditimbulkan dalam cerita binatang tidak ada bezanya dengan kisah
kejujuran dan keadilan
kehidupan manusia. Contoh dalam cerita Hikayat Sang Kancil, sang kancil
- Sifat-sifat watak baik / bermoral tinggi dipertentangkan dengan sifat watak- memainkan peranan tertentu, seperti menjadi hakim bagi menyelesaikan masalah
watak jahat manusia yang berhutang.
- Unsur-unsur keislaman seperti ketaqwaan kepada Allah dan konsep pengajaran iii. Binatang diberi jiwa dan tingkahlaku seperti manusia. Contohnya sang kancil
Islam dan pemikiran Islam yang tinggi berupaya menggunakan akalnya bagi menyelesaikan kaki kerbau yang digigit oleh
buaya.
iv. Watak manusia tidak dipentingkan, hanya berperanan sebagai pemburu atau
2. Sebagai alat hiburan : manusia yang dapat diperdayakan oleh binatang.
- cerita memberi keehatan fikiran
- penyelesaian cerita memberi kemenangan kepada yang benar berupaya Jenis Cerita Binatang :
menggembirakan.
a. Jenis asal-usul ciri atau sifat binatang, mengapa terjadi sesuatu kepada binatang
tertentu. Contoh : kenapa kerbau tiada bergigi di atas, mengapa puyuh tiada
berekor, kenapa ular sawa hilang bisanya.
b. Bercorak dongeng / fable iaitu watak binatang diberikan watak seperti manusia,
contoh seperti kerbau dengan buaya, seperti anjing dengan baying-bayang
c. Beast epik iaitu seekor binatang yang memegang watak utama sebagai hero.
Contoh cerita Hikayat Pelanduk Jenaka, watak uatamanya ialah seekor pelanduk
2
yang memainkan peranan-peranan tertentu. Contoh : Sang Kancil memperdaya harimau memukul sarang tebuan yang
d. Jenis “sambut menyambut” iaitu rangkaian cerita sebab akibat, menerangkan dikatakan gong Nabi Sulaiman.
kenapa perkara itu terjadi dan melibatkan binatang yang banyak. Contoh cerita
“Bangau oh bangau” yang dapat menjelaskan sebab dan akibat daripada ii. Peranan Sang Kancil menjadi hakim pula selalunya digambarkan dalam
pertanyaan, kenapa bangau itu kurus. peristiwa menyelesaikan perselisihan faham atau pergaduhan antara dua pihak
seperti “Sang kancil menghakimkan perselisihan peminjam dengan tuan punya
Fungsi Cerita Binatang : beliung”, “Sang Kancil menghakimkan dakwaan seorang saudagar terhadap dua
orang anak jirannya”, Sang Kancil menghakimkan seorang yang berhutang.
i. Sebagai hiburan : cerita yang melucukan seperti binatang yang kecil dapat Contoh : Sang Kancil menyelesaikan perbalahan seorang peminjam yang tidak
memperdayakan binatang yang lebih besar. Contoh harimau diperdayakan oleh mahu mengembalikan beliung yang dipinjamkannya. Dikatakan sudah habis
sang kancil dengan menyuruhnya menukul sarang tebuan yang dikatakan gong dimakan bubuk. Sang Kancil telah melumurkan badannya dengan abu dan
Nabi Sulaiman menyatakan kepada Nabi Sulaiman bahawa sewaktu hendak mandi, sungai telah
ii. Sebagai pengajaran (unsur didaktik) : Pengajaran kepada manusia supaya terbakar, jadi badannya penuh dengan abu. Nabi Sulaiman tidak mempercayainya.
menggunakan akal dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Contohnya sang kancil Sang Kancil bertanya pula bagaimana Nabi Sulaiman dapat mempercayai kata-
dapat menyeberangi sungai dengan menyuruh buaya berbaris kerana diminta oleh kata si peminjam tersebut yang mengatakan beliungnya dimakan bubuk.
Nabi Sulaiman untuk membilang jumlah buaya di dalam sungai. iii. Peranan Sang Kancil sebagai seekor binatang yang dapat diperdayakan oleh
binatang yang lebih kecil atau binatang yang lain seperti dalam cerita Sang Kancil
Contoh-contoh Cerita Binatang : diklahkan oleh siput dalam satu perlumbaan dan Sang Kancil ditipu oleh bangau.
a. Hikayat Pelanduk Jenaka Contoh : Melalui cerita Sang Kancil ditipu oleh bangau, digambarkan Sang Kancil
b. Hiakayat Sang Kancil berlawan dengan bangau menyeberangi sungai di atas kerak nasi. Apabila kerak
nasi itu hancur, Sang Kancil tenggelam tetapi bangau dapat terbang.
Huraian - HIKAYAT SANG KANCIL
* Tiga peranan Sang Kancil di atas, di samping dapat memberi hiburan, juga
Menggambarkan kecerdikan atau kepntaran Sang Kancil melalui dua peranan mempunyai ciri didaktik iaitu memberi pengajaran kepada manusia supaya
iaitu : menggunakan akal fikiran dalam menghadapi hidup.
a. memperdayakan atau mengalahkan binatang yang lebih besar dan kuat
b. menjadi hakim dengan memberikan keputusan yang adil lagi bijaksana

Di samping itu, diperlihatkan juga bahawa Sang Kancil ada masanya tertipu atau CERITA JENAKA
dapat dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil atau lemah.
i. Peranan Sang Kancil sebagai watak binatang yang cerdik digambarkan Definisi :
mengenai kejayaannya melepaskan atau menyelamatkan diri ketika menghadapi
kesulitan seperti dalam cerita “Sang Kancil memperdayakan gajah”, “Sang Kancil a. Sejenis cerita rakyat di dalam sastera lisan / sastera rakyat
memperdayakan harimau” dan “ Sang Kancil memperdayakan buaya”. b. Cerita yang mengandungi unsur humor atau lucu
3
c. Cerita yang membawa kesan yang menggembirakan dan gelihati kerana
kelucuan
d. Unsur lucu dibawa melalui sifat watak-watak geli lucu, gelihati seterusnya Contoh cerita jenaka Melayu :
membawa rasa gembira dan terhibur.
Bodoh-sial - Pak Kadok
Ciri-ciri Cerita Jenaka :
a. Pak Kaduk menukar ayamnya Biring Si Kunani dengan ayam raja kerana
a. Cerita-cerita yang bercorak lucu, berkisar pada watak di kalangan raakyat yang mempercayai kata-kata raja. “Ayamnya” kalah dan ayam yang diberi kepada raja
lucu. Nama watak melambangkan sifat-sifat watak menang. Hasilnya, Pak Kaduk menang sorak tetapi kampungnya tergadai.
Contohnya watak Pak Pandir, Lebai Malang, Pak Kaduk, Si Luncai dan Pak b. Pak Kaduk pulang bertelangang bulat kerana baju kertasnya koyak akibat
Belalang. terlalu gembira sebab disangka ayamnya menang.
c. Pak Kaduk terlalu tamak. Ia memilih jemputan yang disediakan dengan dua
b. Kelucuan cerita jenaka dilahirkan dari sifat dan tindakan yang dilakukan oleh ekor lembu, tetapi terlambat sampai kerana terpaksa melawan arus
watak itu sendiri. d. Setibanya dirumah, isterinya menyindir, dipukulnya sampai mati.
(i) Sifat terlalu bodoh hingga mendatangkan bencana melakukan kesilapan kerana e. Dalam pelayaran ke rumah kawan, dia memasang layar perahu, tetapi angina
kebodohan tetapi melucukan. Contohnya cerita Lebai Malang, unsur lucu timbul berhenti meniup. Pak Kaduk membiarkan perahu hanyut sahaja.
daripada sifat bodoh-sialnya. Beliau tidak dapat memilih tempat majlis kenduri
yang lahir daripada sifat tamak dan haloba. Kelucuan bertambah apabila Bodoh-sial Lebai Malang
lempengnya digonggong oleh anjing. a. Lebai Malang tidak dapat membuat keputusan yang betul bila beliau dijemput
(ii) Sifat terlalu pintar dan bijaksana. Tindakan watak itu tidak dapat kita menghadiri kenduri orang mati, khatam Quraan daaan kenduri Maaulud
jangkakan, mungkin secara sengaja tetapi amat melucukan. Contoh Si Luncai b. Dia terlewat sampai untuk dua kenduri. Pada kenduri ketiga dia diberi
berjaya menipu saudagar Keling dengan mengatakan ia dimasukkan ke dalam leempeng untuk bekalan pulang. Dalam perjalanan pulang dia teringatkan nira
guni sebab enggan berkahwin dengan puteri raja. Akhirnya saudagar itu kabungnya.
mengambil tempatnya di dalam guni. c. Ditinggalkan bungkus lempeng di bawah pokok dan terus memanjat sigai.
Lempeng dibawa lari oleh anjing. Semasa kejar mengejar dengan anjing, bajunya
c. Sifat-sifat watak lucu dalam cerita dibahagikaan kepada 3 golongan iaitu : habis hilang dan dia pulang berbogel ke rumah.
(i) Watak bodoh-sial – cerita Lebai Malang dan Pak Kaduk Pintar-bodoh Pak Pandir
(ii) Watak pintar-bodoh – cerita Pak Pandir
(iii) Watak pintar – cerita Pak Belalang dan Si Luncai Contoh kecerdikan Pak Pandir :

d. Dari segi latar, berlaku di alam nyata, masyarakat manusia biasa, suasana a. Ia dapat membunuh gergasi laki bini dengan menipu gergasi supaya mereka
masyarakat tani atau nelayan dan tidak bercmpur dengan alam fantasi menyeberang sungai di dalam tempayan. Tempayan itu tenggelam dibawa arus.
b. Pak Pandir yang inginkan kuih menipu Mak Andeh mengatakan ia hendak
e. Berfungsi sebagai hiburan dan sebagai alat kritikan sosial belayar. Mak Andeh menyediakan kuih dan Pak pander menghabiskan kuih itu di
4
atas para rumah sahaja. Unsur lucu pada sifat watak dan peristiwa lucu pada watak utama membawa kesan
menggelihati dan gembira.
Contoh kebodohan Pak Pandir
Contoh :
a. Mak Andeh menyuruhnya memancing menggunakan belalang rusa, dia (a) Gambaran fizikal watak dapat dilihat pada Si Luncai “ Perutnya besar,
menggunakan rusa yang sebenar, masakan mendapat ikan. punggungnya tonggek dan apabila berjalan menjemur dada”
b. Pak Pandir memandikan anaknya dengan air panas betul kerana Mak Andeh (b) Gamabaran safat-safat watak yang melucukan – Pak Pandir membawa balik
memesan memandikan anak itu dengan air suam kuku seekor kambing jantan kerana disuruh memanggil lebai untuk majlis kenduri.
c. Pak Pandir tidak dapat mengenal mayat anaknya yang terjatuh. Mayat itu
dikatakan mayat anak orang lain. 2. Pengajaran
a. Seorang yang bodoh dan lurus selalu ditipu oleh orang lain . Contoh : Pak
Watak pintar – Pak Belalang Kaduk diajak bertukar ayam dengan raja
b. Jangan terlalu percaya kepada nujum. Setengah-tengahnya hanya tipu helah
a. Pak Belalang dijadikan ahli nujum Negara sahaja. Contoh, Pak Belalang menunjukkan kerbau yang hilang kepada orang
b. Pak Belalang boleh meneka jantina dua ekor itik setelah mengetahui rahsia kampong
daripada nahkoda kapal bahawa yang menyelam dulu itulah itik betina c. Jangan terlalu mengikut hati yang marah. Akhirnya kita juga yang menyesal.
c. Pak Belalang boleh meneka belalang di dalam genggaman raja secara kebetulan Contohnya, Pak Kaduk yang marah isterinya menyindir, memukul isterinya
sahaja. hingga mati
d. Jangan terlalu tamak . Contohnya Pak Kaduk dan Lebai Malang yang
Watak Pintar Si Luncai menghadiri kenduri.
e. Jangan amalkan perbuatan berjudi atau bertaruh dengan harta benda, Amalan
a. Si Luncai berjaya melekakan pesuruh-pesuruh raja yang diberi tugas untuk ini akan membawa kepada kemusnahan dan kepapaan. Contohnya, dalam cerita
membunuhnya. Sedang mereka asyik menyanyi ia terjun ke dalam sungai dan Pak Belalang , nakhoda kehilangan kapal dan hartanya kerana dipertaruhkan
berenang melepaskan dirinya dengan raja.
b. Si Luncai berjaya menipu raja setelah memakai pakaian saudagar Keling. Raja 3. Sebagai kritikan sosial (mengkriktik perkara-perkara yang tidak baik dilakukan
amat hairan. Si Luncai mengatakan dia baharu sahaja pulang dari akhiraty dan oleh masyarakat)
datuk nenek raja memberi pesan menyuruh raja datang ke sana. Raja terpedaya
dan masuk ke dalam sebuah peti kaca yang dihulur ke dalam lubang. Bila raja a. Golongan lebai (golongan agama) yang tamak sehingga tidak tetap
mangkat, Si Luncai berkahwin dengan tuan puteri dan menduduki takhta kerajaan. pendiriannya – akan mengalami kerugian dan kemalangan nasib pada diri sendiri.
Contohnya, cerita Lebai Malang, yang menerima jemputan di tiga tempat, kenduri
kematian, kenduri khatam Quraan dan kenduri maulud. Akhirnya ketigaa-tiga
Fungsi cerita jenaka : kenduri itu tidak dapat dihadirinya.
b. Golongan manusia yang hidup hanya bergantung kepada kemujuran nasib
1. Sebagai hiburan – berupaya memberi ketenangan fikiran dan merehatkan. secara kebetulan semata-mata yang tanpa kebijaksanaan akal fikiran dan ilmu
5
pengetahuan, tidak dapat mengekalkan kemewahan hidup. Dalam cerita Pak 1. Tema : Mengenai pengembaraan, peperangan dan percintaan.Pengembaraan
Belalang, dia terpaksa membakar rumahnya sendiri, sebagai alas an kepada raja merupakan inti pati cerita, yang mengisahkan wira-wirawati yang terdiri dari
yang alat-alat tilikan dan nujumnya telah musnah. putera-puteri raja, keluar istana mengembara. Dalam pengembaraan biasanya
c. Golongan manusia yang suka melakukan kerja-kerja membuang masa, penuh dengan dugaan hidup, tetapi kerana ketabahannya ianya dapat mencapai
melalaikan dengan kegembiraan yang merugikan itu akan membawa keruntuhan matlamatnya, mungkin mencari jodoh, menyelamatkan tunang atau ramalan
moral. Pak Kaduk hidup berjudi, menyabung ayam, akhirnya menang sorak, nujum. Dikisahkan percintaan wira-wirawati, yang dipisahkan oleh watak-watak
kampungnya tergadai. jahat, akhirnya dapat bertemu kemabali. Oleh itu pengembaraan sentiasa dipenuhi
d. Golongan raja/ pemerintahan yang sanggup mengambil kesempatan untuk dengan peperangan anatara wira dan watak jahat. Kemenangan sentiasa di pihak
menipu orang bawahannya. Dalam cerita Pak Kaduk, raja telah menukarkan wira. Contoh : Dalam Hikayat Malim Deman mengisahkan Malim Deman telah
ayamnya dengan ayam Pak Kaduk yang lebih kuat. keluar mengembara mencari isteri Puteri Bongsu setelah bermimpi bertemu
e. Golongan raja yang tertipu oleh golongan bawahan seperti dalam kisah Si dengan seorang wali yang memintanya datang ke rumah nenek kebayan untuk
Luncai sehinga raja terpedayaan dan akhirnya Si Luncai berjaya berkahwin memperolehi isterinya.
dengan puteri raja. 2. Pusat cerita : putera-puteri raja sebagai wira dan wirawati. Diceritakan tentang
rupanya yang cantik, gagah berani, handal sakti dan sentiasa berjaya mengalahkan
musuhnya.

3. Struktur isi cerita / plot : terbahagi kepada 3 bahagian

Awal :
• Kelahiran wira dan kejadian luar biasa
• Kehidupan wira masa kecil
• Menuntut ilmu, kesaktian dan kependekaran

Cerita Penglipur Lara Pengembaraan :


• Sebab-sebab mengembara, tujuan tertentu
Definisi • Halangan, kesusahan dan penderitaan
Sejenis cerita rakyat iaitu cerita roman, mengandungi unsur percintaan, • Peperangan
peperangan dan pengembaraan. Kisah sekitar golongan istana iaitu putera-puteri • Percintaan dan perkahwinan
raja. Menggambarkan keindahan, kemewahan dan kesaktian putera-puteri raja • Kesaktian luar biasa
yang dipenuhi kejadian-kejadian luar biasa. Dituturkan oleh tukang-tukang cerita
yang memiliki keistimewaan bercerita / bersifat professional. Akhir :
• Berjaya mencapai hajat
Ciri-ciri : • Kembali ke istana

6
• Bahagia dan memerintah kerajaan gembira, terharu, bahagia dan lain-lain
iv. Keindahan dari sudut gaya penyampaian dan disampaikan mengikut irama
4. Watak dan perwatakan :
Terbahagi kepada beberapa golongan : 6. Cara Persembahan :
i. Dimulakan dengan upacara-upacara tertentu seperti membakar kemenyan dan
(i) Watak utama (protagonis) membaca jampi serapah
• Terdiri dari kalangan putera-puteri raja ii. Cara berpakaian tukang-tukang cerita
• Peranan sebagai wira dan wirawati iii. Diiringi alat-alat muzik tertentu seperti rebab dan gendang
• Menjadi tumpuan cerita iv. Penyampaian oleh tukang-tukang cerita yang professional
• Diwarnakan seputih-putihnya/baik
• Miliki banyak keistimewaan dengan tujuan tertentu akan menghadapi halangan, Fungsi Cerita-cerita Penglipur Lara
rintangan dan kesusahan. Wira dapat atasi dengan kepintaran dan kegagahan serta 1. Sebagai alat hiburan
menndapat pertolongan kuasa ghaib. • Cerita disampaikan oleh tukang-tukang cerita
• Tukang cerita menyampaikan cerita secara professional, kebolehan tersendiri,
(ii) Wakat pembantu: unik dan berupaya menarik perhatian ramai
• kalangan rakyat biasa • Cerita-cerita dipenuhi peristiwa fantasi, luar biasa, penuh gambaran kemewahan,
• pengasuh, pengiring, dayang kepada wira dan wirawati kebesaran dan keindahan hidup golongan putera-puteri raja
• nenek kebayan • Gaya tukang cerita menyampaikan cerita, diselang-selikan dengan ungkapan-
ungkapan yang indah, disampaikan dengan iringan muzik dengan pelbagai lagu
(iii) watak jahat (antagonis) dan rentak sehingga dapat menimbulkan suasana nyaman, indah, gembira yang
• dilukiskan hitam / jahat dan buruk menyeronokkan.2. Sebagai suatu pelarian (“escapism”)
• sebagai watak penghalang kepada wira dalam mencapai sesuatu tujuan dengan • Isi cerita menonjolkan gambaran keindahan, kehebatan, kecantikan yang dapat
segera memberi ketenangan fikiran dan kelapangan jiwa kepada rakyat yang hidup dalam
• sebagai musuh, niat jahat, sering menimbulkan sengketa, permusuhan dan kemiskinan dan penderitaan
peperangan • Mendengar cerita yang indah dan hebat dapat melarikan diri seketika daripada
kenyataan hidup yang dialami sebenarnya
5. Cara penyampaian dan gaya bahasa
i. Penceritaan dalam bentuk prosa (naratif) diselang-selikan dengan bahasa puisi 3. Sebagai alat pendidikan
yang indah dan berirama (‘runs’) • Cerita peristiwa dan watak-watak yang digambarkan dengan unsur-unsur moral
ii. Kesan penggunaan bahasa puisi itu berupaya menimbulkan keindahan (estetika) dan etika yang dapat dicontohi masyarakat.
kerana bahasa berirama indah dari segi pemilihan kata seperti kata-kata • Nilai-nilai moral dan etika seperti taat kepada pemerintah atau ketua, sifat
perbandingan atau kiasan , kata perbandingan dari segi ulangan bunyi, rima dan berdikari menentukan untung nasib melalui pengembaraan, semangat berani dan
sebagainya tidak gentar dalam menegakkan kebenaran jelas tergambar pada watak-watak
iii. Berkesan dapat menggambarkan suasana yang berbagai-bagai seperti sedih, yang boleh dijadikan panduan dan iktibar
7
Kesimpulannya kesusasteraan Panji ialah sekumpulan karya yang mengisahkan
4. Sebagai pengekalan norma dan sistem etika masyarakat pengembaraan wiranya iaitu Raden Inu kartapati atau gelarannya Panji, putera
• Unsur moral dan etika yang terkandung dalam cerita-cerita penglipur lara dapat Kuripan dalam mencari kekasihnya (tunangan atau isteri) Raden Galuh, puteri
diwariskan kepada generasi terkemudian Daha atau
Kediri. Kisah ini penuh dengan percintaan, penyamaran, pengembaraan dan
5. Sebagai alat gambaran masyarakat peperangan.
• Cerita-cerita menggambarkan corak kehidupan masyarakat Melayu. Misalnya
dari segi sistem pemerintahan yang bersifat feudal itu Karya ini dicipta dalam dua bentuk iaitu bentuk puisi dan prosa.
• Gambaran adap istiadat yang diamalkan di istana
• Sistem sosial yang diamalkan baik dari segi pendidikan, kepercayaan, amalan Contoh Cerita Panji :
dan sebagainya. Bentuk Prosa :
i. Hikayat Panji Semirang
Cerita-cerita Penglipur Lara : ii. Hikayat Cekel Wenang pati
o Hikayat Raja Donan iii. Hikayat Carang Kulina
o Hikayat Anggun Cik Tunggal iv. Hikayat Misa Taman Jayeng Kesuma
o Hikayat Raja Muda
o Hikayat Malim Demam
o Hikayat Awang Sulung Merah Muda
o Hikayat Malim Dewa Bentuk Puisi :
i. Syair Ken Tambuhan
CERITA PANJI ii. Panji Narawangsa
iii. Syair Angreni
Definisi :
Cerita Panji berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan empayar Majapahit. Ciri-ciri Umum Cerita panji :
Kesusasteraan Panji telah tersebar ke Tanah Melayu. a. Dari segi tema :
Tema cerita Panji mengenai pengembaraan Panji (Raden Inu Kertapati) mencari
“..golongan cerita Jawa-Melayu yang semuanya berpusatkan Sang Panji, putera kekasihnya / tunangannya Galoh Candera Kirana. Ia melibatkan kisah
Kuripan; yang ada sifat sejarahnya tetapi tidak kurang sifat mitologinya. Pokok pengembaraan, penyamaran, percintaan dan peperangan.
utama cerita ialah Panji yang berkelana mencari kekasihnya atau pasangannya
yang sering bernama Candera Kirana, Puteri Daha tetapi yang hilang atau b. Struktur isi cerita :
menyamarkan diri dan menjelma sebagai orang lain. Selama ia berkelana, panji i. Bahagian awal
mengalami bermacam-macam perisiwa hingga ia bertemu semula dengan - kisah sebelum pengembaraan
kekasihnya”. - mengenai latar Inu Kertapi dan Candera Kirana

8
- hubungan pertunangan
- sebab-sebab keluar dari istana e. Unsur penyamaran
Merupakan ciri yang terpenting dan dominan. Berlaku pada watak utama iaitu
ii. Bahagian Pertengahan – berlaku pengembaraan wira dan wirawati. Tujuan penyamaran untuk keselamatan diri, tidak dikenali asal
- tujuan mencari tunangan keturunan sebenarnya. Mengubah identiti masing-masing dari segi nama, rupa
- wira dan wirawati menyamar dan mengembara paras, cara berpakaian dan perwatakan.
- sewaktu pengembaraan hadapi berbagai kesulitan, penderitaan, derita fizikal dan
dalaman akibat rindu dendam f. Pertukaran nama
- pernah beremu tetapi tidak mengenali sebab menyamar Watak utama, wira dan wirawati menukar nama dan berlaku beberapa kali dengan
nama yang berlainan. Tujuan menukar nama ialah
iii. Akhir Cerita : - sesuai dengan peranan dan keadaan untuk nasib baik.
- kekasih bertemu semula - sebagai suatu tradisi Jawa, mempunyai nama waktu lahir berbeza dengan nama
- sering mengenali / rahsia terbongkar ketika dewasa.
- berlangsungnya perkahwinan - Sesuai dengan peranan baru terutama waktu menyamar
- kembali ke negeri asal-hidup bahagia
- wira dan wirawati mencapai kemenangan
g. Nama tempat dan nama watak
i. Berlatarkan alam Jawa di empat buah negeri iaitu Kuripan, Gegelang, Daha dan
c. Menonjolkan unsur dan peranan dewa Singasari
Peranan para dewa dikaitkan; ii. Nama watak, memakai nama Jawa yang mempunyai makna terttentu dalam
i. mengatur dan memilih watak-watak dalam cerita bahasa Jawa
ii. mengadakan peristiwa-peristiwa iii. Nama watak utama dan gelaran bersifat identik.
iii. mengatur geraklaku watak-watak yang dipilih Watak wira anak ratu Kuripan iaitu Raden Inu Kertapati
Peranan dewa amat berkesan, berkuasa dan terlibat dalam kehidupan manusia Watak wirawati iaitu Puteri Ratu Daha iaitu Galuh Cendera Kirana
sehari-hari. Gelaran-gelaran yang biasa seperti Misa, Carang, Undakan, Kelana, Jayeng dan
lain-lain
d. Unsur penjelmaan dan Inkarnasi  Gelaran pangkat dalam istana Jawa seperti Patih, Bupati, Demang, Rangga,
Merupakan ciri yang dominan (utama), berlaku pada watak-watak seperti Jaksa dan lain-lain.
i. watak dewa-dewa – menjelma diri sebagai binatang, raksasa, bota dan garuda
yang menjadi musuh watak utama h. Watak dan perwatakan – terbahagi tiga golongan
ii. watak-watak utama – sebagai penjelmaan dan inkarnasi dari dewa-dewi. i. Watak utama iaitu wira dan wirawati.
Berlaku pada watak Raden Inu Kertapati dan Candera Kirana yang menjelma - Wira ialah putera Daha iaitu raden Inu Kertapati dan watak wirawati iaitu Galuh
sebagai geruda, naga, api dan angin Cendera Kirana.

9
- Peranan penting dalam cerita, mengembara, menyamar, berperang, perkahwinan
dan sebagainya
ii. Watak pembantu / pengiring
- pengasuh / dayang kepada wira dan wirawati
- sangat setia dan turut mengikut ke mana tuannya pergi
- turut mengembara, menyamar dan berperang
- gelaran-gelaran tertentu
- mendapat ganjaran yang baik di akhir cerita
iii. Watak dari kalangan dewa-dewi
- peranan utama sebagai penyelamat kepada watak utama
- melakukan penjelmaan/inkarnasi dewa

Fungsi Cerita panji :


CERITA TELADAN
a. Sebagai bahan hiburan
b. Menyampaikan pengajaran dan pendidikan moral
Definisi :
- watak ‘putih’, kekuatan dan kebaikan akan mencapai kemenangan
- watak ‘hitam’ yang melakukan kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal
c. Menekankan kepentingan nilai janji perlu ditepati Cerita teladan ialah sejenis cerita rakyat dalam kesuasateraan rakyat / sastera lisan.
- apabila berjanji, berusaha menepati janji Cerita yang mengisahkan tentang golongan rakyat biasa yang mengetengahkan
- terima balasan buruk jika tidak menepati janji gagasan bahawa watak yang baik itu akhirnya akan mendapat pembelaan,
d. Menonjolkan unsur “keadilan” – kebaikan akan mendapat kemenangan dan
sebaliknya watak yang jahat akan mendapat pembalasan yang setimpal dengan
manakala keburukan akan menerima balasan buruk
perbuatan yang dilakukan oleh mereka.
e. Memperlihatkan sifat-sifat dan moral baik patut dicontohi sifat ikhlas, baik hati,
pemaaf dan merendah diri.
Ciri-ciri Cerita Teladan

a. Berlatarkan rakyat biasa dan alam nyata.


Dalam cerita Bawang Putih Bawang Merah (BPBM) mengisahkan tentang rakyat
biasa iaitu watak Pak Ali, isteri-isterinya Mak Labu dan Mak Kundur serta dua

10
orang anaknya iaitu Bawang Putih dan Bawang Merah. Berlatarkan sebuah podok
di pinggir hutan.

b. Unsur kebetulan memainkan peranan penting dalam cerita, terutama sebagai


titik perubahan watak utama
Dalam cerita BPBM, Datuk Hulubalang dan Datuk Panglima tersua dengan
Bawang Merah. Mereka tertarik dengan kecantikan BM dan tertawan dengan
kemerduan suara BM. Pada waktu itu kebetulan BM sedang bergurindam dan
berbuai di pohon beringin. Peristiwa itu merupakan titik perubahan kepada BM
daripada rakyat biasa telah menjadi permaisuri raja.

c. Cerita ini mengetengahkan gagasan bahawa watak baik itu akan mendapat
SASTERA AGAMA
pembelaan, sebaliknya watak jahat akan mendapat pembalasan sewajarnya.
Bawang Merah, watak baik menjadi permaisuri raja. Mak Kundur telah dijatuhkan
Cerita-cerita Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh Islam. Tergolong dalam hikayat-
hukuman sebat dengan ekor pari dan bunuh, akhirnya tidak dibenarkan tinggal
hikayat sumber Islam atau lagenda Islam.
dalam negeri setelah mendapat kebenaran daripada permaisuri

Definisi :
d. Cerita teladan penuh dengan unsur didaktik dan pendidikan moral, yang
diterapkan melalui nilai-nilai murni.
- karya bercorak cereka (naratif)
- mengisahkan tokoh-tokoh Islam yang terdapat dalam sejarah perkembangan
Islam
- watak terdiri daripada tokoh-tokoh Islam dalam sejarah
- perwatakan diadun dengan berbagai-bagai unsure fiksyen
- cerita tentang tokoh Islam bersifat karya sastera.

Ciri-ciri isi karya :

1. Cerita tentang tokoh Islam dan kisah-kisah Nabi Muhammad yang berlatarkan
11
sejarah Islam serta diolah kembali dengan dimasukkan unsur mitos dan legenda, Hikayat Nabi Wafat
memperkenalkan tokoh-tokoh Islam untuk menggantikan tokoh-tokoh Hikayat Nur Muhammad
kesusasteraan Hindu di kalngan rakyat jelata.
2. Cerita tentang tokoh Islam berunsur legenda dan bercampukaduk dengan bahan Kisah bahawa Nur diciptakan oleh Tuhan mendahului ciptaan segala benda. Dari
fiksyen. Isinya memperkenalkan dan mengagung-agungkan tokoh-tokoh dan Nur, Tuhan mencipta nabi, malaikat, bulan, angina, air dan api. Nur kemudiannya
kebesaran Islam. mengislamkan api, angina, air dan tanah.
3. Ciri-ciri kekitaban – format penulisan naratif dan pengajian Islam
4. Diselitkan unsur khutbah dan fatwa pada bahagian awal dan akhir cerita
5. Memakai format ‘doksologi’ pada permulaan hikayat dan akhir cerita,
dimasukkan :
Permulaan : didahulukan dengan bacaan – ‘Bismillah-ir-Rahman…..’
Akhir : ayat ringkas ‘Wal-lahu ‘alamu bis sawab’.
Penutup : doa panjang – puji-pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi
Muhammad s.a.w.

R.O Winstedt menggolongkannya ke dalam cerita-cerita yang bercorak legenda


Islam.

Tokoh-tokoh :

a. Sebelum Islam
Hikayat Zulkarnain
Hikayat Amir Hamzah
b. Sezaman dengan Nabi Muhammad
Hikayat Muhammad Ali Hanafiah
c. Tokoh Tempatan – Cerita yang disadurkan dengan keadaan tempat
Hikayat Raja Khandak
d. Kisah Nabi Muhammad
Hikayat Nur Muhammad
12