‘BORANG KWAPM B’

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG AKUAN PENERIMAAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN BAGI TAHUN 2011

PERHATIAN 1) Borang ini adalah untuk DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK TUJUAN PENGAUDITAN

1. Nama Sekolah : SK SERI GEMILANG 2. Negeri : PULAU PINANG 3. Nama Pelajar/Murid : NOR BAITI BINTI SOBRI 4. No. Sijil Lahir : BA72134 5. Darjah : 3 DELIMA 6. Nama Penuh Ibu Bapa/ Penjaga :………………………………………………………. 7. No. Kad Pengenalan Ibu Bapa :………………………………………………………. Disahkan bahawa pelajar/murid ini telah menerima bantuan yang diluluskan oleh pihak sekolah bagi bulan ini seperti berikut: Bil Jenis Bantuan Tunai 1. 2. Bantuan Persekolahan (Pakaian Seragam, Yuran & Peralatan Sekolah) Bantuan Am Cara Bantuan Diberikan Cek Kredit Ke Akaun Murid Barangan

 RM 200  RM 250 (Sila Tandakan () pada cara bantuan yang diterima oleh pelajar/murid)

Pengakuan Ibu Bapa /Penjaga: Saya seperti nama dan nombor kad pengenalan di atas mengaku menerima bantuan KWAPM bernilai RM450.00 pada tarikh 08 FEBRUARI 2011 bagi bulan …………. untuk pelajar/murid di atas.Saya berjanji wang tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan harian dan peralatan sekolah pelajar/murid. Wang ini tidak akan disalahgunakan untuk tujuan selain daripada perkara di atas.

Disahkan

: ……………………………. Tandatangan Pengetua/Guru Besar

………………………….. Tandatangan Ibu Bapa/ Penjaga Yang Menerima Bantuan

Nama Pengetua/Guru Besar No. Kad Pengenalan Cop Sekolah Tarikh

: PN NURIDAH BINTI WASIM : : : 08 FEBRUARI 2011