SASARAN KERJA TAHUNAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 2010

NAMA : MAZNI BINTI SAMSURI GRED : PPPLD DGA 32 FAIL : JP(SB)C2-04/21908
BIL 1. PERKARA MENJALANKAN TANGGUNGJAWAB SEBAGAI GURU MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU DAN MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DAN HARIAN MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB /PERSATUAN DAN UNIT BERUNIFORM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SEBAGAI GURU KOPERASI SEKOLAH. MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGI GURU KEBAJIKAN SIDANG PETANG MELAKSANAKAN TUGAS YANG DIARAHKAN OLEH PIHAK PENTADBIR PETUNJUK 80%

2.

5%

3.

5%

4.

5%

5.

5%

BAHAGIAN 1-Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYPdan PPP hedaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya.) Bil 1. Ringkasan Akiviti/Projek (Senaraikan Aktiviti) Menjalankan tugas sebagai guru matapelajaran Bahasa Melayu dan menyediakan rancangan tahunan dan harian. i.Menyediakan Rancangan Tahunan dan Rancangan Harian Petunjuk Prestasi Sebenar (Kuantiti/Kualiti/Masa/kos) Masa i.Rancangan Pelajaran Tahunan- 1kali setahun (Telah dilaksanakan sepenuhnya) ii.Rancangan Pelajaran Harian. (telah dilaksankan dengan menghantar buku rekod mengajar kepada pihak pentadbir )) Kualiti i.Mengikut sukatan Pelajaran yang ditetapkan. (telah menghabiskan sukatan sebelum peperiksaan akhir tahun) Masa i.24 waktu seminggu (mengajar mengukut sukatan yang telah ditetapkan) Kualiti i2AB -40 org SM-1(B-3org,C-10org,D-6org,E-1org ii.2BB-26org SM-1(B-1org,C-17org,D-4org,E-3org) iii.2DB-27org SM-1(B-1org,C-9org,D-11org,E-5org) iv.1SB-32org SM-1(C-4org,D-8org,E-21org) *6org pemulihan berjaya dipulihkan sepenuhnya. Kuantiti i.8 kali setahun (dilaksanakan sebanyak 4 kali ) Masa i.15 minit setiap waktu pembelajaran Masa i.Januari hingga ogos (Telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan sehingga mencapai tahap lulus ) Kualiti i.1AB-20 org

ii.Melaksanakan tugas mengajar Bahasa Melayu tingkatan 2

iii.Ujian bulanan

iv.Mengendalikan kelas pemulihan untuk murid yang lemah. v.Menjalankan ujan lisan (PLBS )Bahasa Melayu

ii.1BB-26 org ii.1DB-27org iv.1SB-32 Org (telah mencapai tahap lulus minima sekurangkurangnya)

2.

Menjalankan tugas sebagai guru tingkatan

Masa i.Sepanjang tahun 2009 Kualiti 1.26 org ii.Melengkapkan profil,kad 001 dan prestasi dan kehadiran pelajar iii.Mengendalikan organisasi kelas iv.Menangani sebarang masalah berkaitan pelajar. (keseluruhannya telah dlaksanakan sepenuhnya)

3.

Menjalankan tugas sebagi guru penasihat Pasukan Pandu Puteri Malaysia dan Kelab Bahasa Melayu. Guru Penasihat Pasukan Pandu Puteri i.Melantik AJK pada mesyuarat Agung Tahunan ii.Perjumpaan mingguan iii.Mengadakan aktiviti peringkat sekolah dan daerah iv.Mengadaan perkhemahan. v. Latihan kawad kaki. Guru Penasihat Persatuan Bahasa Melayu i.Melantik AJK-mesyuarat Agong Tahuna ii.Mengadakan perjumpaan mingguan iii.Mengadakan aktiviti peringkat sekolah dan daerah ivMengadakan bengkel penulisan dan pertandingan yang sesuai. Guru Penasihat Kelab Bola Jaring i.Melantik AJK-mesyuarat Agong ii.Mengadakan perjumpaan mingguan iii.Menyertai sebarang aktivi/pertandingani bola jaring sama ada peringkat sekolah dan daerah

Masa i.18 kali setahun ii. setiap 2 minggu sekali (Telah dilaksanakan

)

Kualiti i.Mengikut jadual yang ditetapkan i.Menyertai sambutan Hari Pengasas pPeringkat Daerah iii.Perkhemahan-Perlantikan Pra Waran (telah dilaksanakan dengan baik)

4.

Menjalankan TugasSebagai Guru Koperasi

Masa

Sekolah Sidang Petang

i.Sepanjang tahun persekolahan Kualiti i.Pelajar dan guru sidang petang (telah dilaksanakan sepenuhnya) Masa i.Sepanjang tahun Kualiti i Seperti yang diarahkan (telah cuba dilaksanakan sebaik mungkin)

5.

Menjalankan tugas yan diarahkan oleh pihak pentadbir dari semasa ke semasa

BAHAGIAN II- Kajian Semula sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1.Aktiviti/Projek Yang ditambah. (PYD hendaklah menyenaraikan aktivti/projek yang ditambah beserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil Ringkasan Aktiviti/Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) -TIADA 2. Aktiviti/Projek Yang Digugurkan. (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti/projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP) Bil Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

-TIADA-

BAHAGIAN III-Laporan dan ulasan Keseluruhan Pencapaian sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1 .Laporan/Ulasan oleh PYD * SEMUA PROSES P&P DAPAT DIJALANKAN DENGAN BAIK MENGIKUT SUKATAN DAN RANCANGAN TAHUNAN YANG TELAH DITETAPKAN. *SEMUA TUGASAN DAN ARAHAN ELA DILAKSANAKAN SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN

DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN DENGAN SEBAIK MUNGKIN. *6 ORANG PELAJAR PEMULIHAN JUGA TELAH DAPAT MEMBACA SEPENUHNYA 2. Laporan//Ulasan oleh PPP

Tandatangan PYD PPP Tarikh : ..........................................

Tandatangan

PETUNJUK PRESTASI SEBENAR 2010
BAHAGIAN 1-Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYPdan PPP hedaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya.) Bil Ringkasan Akiviti/Projek (Senaraikan Aktiviti) 1. Petunjuk Prestasi SEBENAR (Kuantiti/Kualiti/Masa/kos)

Tarikh : .................................................

Masa Menjalankan tugas sebagai guru matapelajaran Bahasa Melayu dan i.Rancangan Pelajaran Tahunan- 1kali setahun (Telah dilaksanakan sepenuhnya menyediakan rancangan tahunan sepenuhnya) dan harian. i.Menyediakan Rancangan Tahunan dan Rancangan Harian ii.Rancangan Pelajaran Harian-setiap hari. (Telah dilanksanakan dengan menghantar buku rekod mengajar sepanjang tahun kepada pihak pentadbir) Kualiti i.Mengikut sukatan Pelajaran yang ditetapkan. (Dilaksanakan sepenuhnya dengan menghabiskan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh KPM)

ii.Melaksanakan tugas mengajar Bahasa Melayu tingkatan 2

Masa i.24 waktu seminggu (mengajar mengikut sukatan yang telah ditetapkan dan rancangan pelajaran harian sebelum peperiksaan akhir tahun) Sasaran Kualiti i.2AB -38 org SM-1(A-4 org,B-7 org,C-18org,D-9 org,Etiada) SM-2(A-6 org,B-8 org C-19org D-7org, ETiada) ii.2BB-39org SM1- (B-2 org, C-13 org, D-21 org, E-3 org) SM2- (A-1org, B-3 org,C-16 org,D-16 org, E-1 org) iii.2DB -38 org SM1- (B-2 org, C- 9 org, D-22 org, E-5 org) SM2-( B-4 org, C-12 org, D-20 org, E,-3 org) iv.2OB-11 org SM1-(B-2 org, C-4 org, D-3 org, E-1 org) SM2-(B-2 org, C-5 org, D-3 org, E- Tiada) . KUALITI SEBENAR i.2AB-38 orang SM-1(A-8 org,B-3org,C-26org,D-1org,Etiada) Telah melebihi tahap sasaran sebenar SM- 2(A- org,Borg,E- org) org,Corg,D-

ii.2BB-39org SM1- (B-tiada, C-21 org, D-13 org, E-4 org) (Telah hampir-hampir mencapai sasaran sebenar) ESM2- (A- org, Borg) org,Corg,Dorg,

iii.Ujian bulanan

iii.2DB -38 org SM1- (B-tiada, C- 4 org, D-18 org, E16org) (Tidak dapat mencapai sasaran sepenuhnya disebabkan pelajar tidak dapat menguasai sepenuhnya kemahiran menulis.

SM2-( Borg)

org, C-

org, D-

org, E,-

iv.2OB-11 org SM1-( A-1org,B-tiada, C-6 org, D-3 org, E-1 org) (Telah melebihi sasaran yang sebenarnya) Eiv.Mengendalikan kelas pemulihan untuk murid yang lemah. Masa i.8 kali setahun Kualiti sebenar (bulan Januari,Februari Mac dan April,Mei Julai dan Ogos telah dilaksanakan sepenuhnya) Kualiti 2AB-38 orang 2BB-39orang 2DB-38orang 2OB-11orang SM2-( A- org,Borg) org, Corg, Dorg,

v.Menjalankan ujan lisan (PLBS )Bahasa Melayu

Masa i.10-15 minit setiap waktu pembelajaran (diadakan setiap Waktu pembelajaran Bahasa Melayu) Kualiti 1.Mohd Azan Tahab (Boleh membaca secara terus walaupun masih tidak lancar) 2.Frankie (Boleh membaca tetapi masih mengeja dengan mengikut sukukata) Masa i.Januari hingga ogos Kualiti Sebenar i.2AB-38 org ii.2BB-39 org ii.2DB-38org v.2OB-11Org (Untuk Semester pertama telah

dilaksanakan sebanyak 2 kali dan 3kali untuk pelajar lemah. Bagi semester kedua telah dilaksanakan sebanyak 1 kali dan dua kali untuk pelajar yang lemah)

2

Menjalankan tugas sebagi guru penasihat Pasukan Pandu Puteri Malaysia , Persatuan Bahasa Melayu Dan Kelab Bola Jaring.

Masa i.Perjumpaan18 jam setahun iii setiap 2 minggu sekali mengikut kesesuaian masa) Kualiti i.Mengendalikan keahlian seramai 29 orang ii.Perjumpaan mengikut jadual yang ditetapkan iii.Menyertai sambutan Hari Pengasas Peringkat Daerah iv.Mengadakan perkhemahan. v. Latihan kawad kaki. vi.Mengadakan gerai jualan hari sukan. vii.Menyertai Hari Bazar Peringkat daerah Kudat viii.Orientering Kompas ix.Kerja amal-Tandas pelajar perempuan x.Penampilan Diri Grooming (Telah dilaksanakan bersama-sama guru penasihat yang lain mengikut sistem giliran )

Guru Penasihat Pasukan Pandu Puteri i.Melantik AJK pada mesyuarat Agung Tahunan ii.Perjumpaan mingguan iii.Mengadakan aktiviti peringkat sekolah dan daerah

Guru Penasihat Persatuan Bahasa Melayu i.Melantik AJK-mesyuarat Agong Tahunn ii.Mengadakan perjumpaan mingguan iii.Mengadakan aktiviti peringkat sekolah dan daerah

Masa i.18 jam setahun iii.Perjumpaan setiap 2 minggu sekali Mengikut kesesuaian masa) Kualiti i.Mengendalikan aktiviti dengan ahli seramai 51 org ii.Perjumpaan mengikut jadual atau kesesuaian masa. iii.Mengadakan pertandingan kebahasaan peringkat sekolah iv.Mencari dan mengasah bakat-bakat baru dalam bidang pengucapan umum. (Telah dilaksanakan dengan jayanya dan mendapat

Guru Penasihat Kelab Bola Jaring i.Melantik AJK-mesyuarat Agong Tahunan ii.Mengadakan perjumpan mingguan iii.mengadakan dan menyertai aktiviti/pertandingan pelbagai peringkat

pengiktirafan sebagai persatuan terbaik 2009 padahari penyampaian anugerah kecemerlangan sekolah )

Masa I.mengendalikan perjumpaan bersama-sama penasihat yang lain bersama-ahli kelab ii.18 jam setahun iii.Perjumpaan mengikut kesesuaian masa Kualiti i.Mengendalikan sebarang aktiviti yang berkaitan. ii.Menyertai pertandingan peringkat sekolah dan daerah iii.Melatih dan mencari bakat-bakat baru dalam permainan bola jaring.

3

Menjalankan Tugas Sebagai Guru Koperasi Sekolah sidang petang
i.Menghadiri Mesyuarat Agong Tahunan ii.Menghadiri mesyuarat AJK Tertinggi.

Masa i.Sepanjang tahun persekolahan ii.Seperti yang diarahkan oleh pihak pentadbir/ pengurusan koperasi. Kualiti i.Pelajar dan guru sidang petang (Berjaya dilakukan dengan bantuan guru lain serta beberapa orang pelajar yang dilantik sebagai pembantu kedai koperasi) Sambutan yang diberikan oleh pelajar sangat menggalakan.

4

Menjalankan tugas sebagi guru kebajikan sidang petang.
i.Mengikut arahan pihak pentadbiran.

Masa i.Sepanjang tahun Kualiti i.Mengikut kesesuaian dan keperluan semasa. (Dilakukan sepenuhnya mengikut kesesuai masa dan arahan daripaada phat penadbiran)

5.

Menjalankan tugas yan diarahkan oleh pihak pentadbir dari semasa ke semasa

Masa i.Sepanjang tahun Kualiti i Seperti yang diarahkan (Dilakukan sepanjang tahun seperti yang diarahkan )

Tandatangan PYD Tarikh : .15 NOVEMBER 2010. Tarikh : ................................... Nama : MAZNI BINTI SAMSURI

Tandatangan PPP
BORANG 1A

BAHAGIAN II- Kajian Semula sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun 1.Aktiviti/Projek Yang ditambah. (PYD hendaklah menyenaraikan aktivti/projek yang ditambah beserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP) Bil Ringkasan Aktiviti/Projek (Senaraikan aktiviti /Projek) Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

2. Aktiviti/Projek Yang Digugurkan. (PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti/projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP) Bil Aktiviti/Projek

BAHAGIAN III-Laporan dan ulasan Keseluruhan Pencapaian sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir Tahun Oleh PYD dan PPP 1 .Laporan/Ulasan oleh PYD

2. Laporan//Ulasan oleh PPP

Tandatangan PYD PPP Tarikh : .......................................... Tarikh : ............................................... Nama : MAZNI BINTI SAMSURI

Tandatangan
BORANG 1A

Gred Jawatan : DGA 32

PPG/Daerah: KUDAT

1.

5 Tugas Utama

1. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua 2. Menjalankan tugas-tugas sebagai guru tingkatan. 3. Menjalankan tugas-tugas kokurikulum
4.

Mengikuti kursus / seminar /program peningkatan profesionalisme guru dan melaksanakan tugasaan atas arahan pihak pentadbiran.

5. Menjalankan tugas-tugas guru koperasi sidang petang

BORANG 1B

Nama : MAZNI BINTI SAMSURI ABDUL RAHIM KUDAT Gred Jawatan : DGA 32 KUDAT

Sekolah :SMK PPG/Daerah: PPD

2. Senarai Tugas

1. 1.1 1.2

PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Memiliki,memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraia sukatan pelajaran mata pelajaran yang berkenaan

Memahami dan mematuhi pekelilng-pekeliling dan arahan yang berkaitan deangan mata pelajaran yang di yang harus dicapai di akhir penggal bagi setiap tingkatan

mementukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan ke

1.3 1.4
1.5

Mempunyai buku rekod mengajar yang dikemaskini dan menyerahkan kepada pengetua/Pk pentadbiran/gu Kanan Matapelajaran pada masa yang ditetapkan. Menyediakn buku rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh

setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajran mengikut Rancangan Pelajaran yang dise

Menyelia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangk yang dikehendaki.

semula secepat mungkin.Menyerahkan/menunukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua/wakilnya pada m

1.6 1.7
1.8 1.9

Menjalankan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar.Merekodkan seolan-soalan dan keputusan ujian d Buku Rekod Mengajar. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan Panitia. Pendidikan/Jabatan Pendidikan dan PPD

Menjadi ahli dalam Panitia Mata pelajaran, emnghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesy

Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementeria

1.10 Memastikan keselamatan pelajar di kelas.

1.11 Menghadirimesyuarat /taklimat mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementer
mata pelajaran yang sama.

Pendidikan/Jabatan Pendidikan Negeri/PPD.Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang menga

1.12 Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik menhajar mata pelajaran berkenaan
meninggikan lagi prestasi dalam pelajaran dan pembelajaran.

1.13 Melaporakan kepada guru Kanan Mata pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tind
selanjutnya.

1.14 Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan,memastikan bahawa ala
mengajar digunakan secara meluas.Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber sekolah.

1.15 Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. 1.16 Menjalankan tugas sebagai kaunselor dan guru disiplin kepada setiap pelajar. 1.17 Bekerja sebagai team player. 1.18 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh pentadbir dari semasa ke semasa

2.

PELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS GURU TINGKATAN

2.1 Pengurusan Organisasi Kelas a.Membentuk organisasi kelas
b.Menentukan perkara-perkara yang berkaitan denga hal ehwal kelas. c.Menentukan keselamatan dalam kelas dalam keadaan terkawal d Melaporkan peralatan dan perabot tang rosak e.Membimbing organisasi kelas f.Mengadakan tabung kelas

2.2 Jadual Kedatangan dan Kehadiran Pelajar a. Menanda kehadiran harian pelajar
b.Menentukan segala maklumat pelajar dikemaskini c. Memastikan data terkini pelajar. d. memastikan kelas ada buku rekod pengesanan pelajar yang kedua.

2.3 Laporan Pelajar dan Sijil Berhenti dan Surat Akuan dan kad 001 a.Memastikan pelajar ada kad laporan kemajuan.
b. mengisi dan membuat laporan akademik dan kokurikulum. c. Menyampaikan rekod kemajuan pelajar kepada penjaga d. Melengkapkan kad 001 sebelum diserahkan kepada kauselor sekolah.

2.4 Masalah Pengajaran dan Pembelajaran. a.Memberikan motivasi kepada pelajar.
b. Mengalakkan pertandingn berbentuk akademik c. Perihatin terhadap pelajar. d. Melaporkan kepada kaunseling pada pelajar bermasalah. e. Laporan kepada guru disiplin bagi pelajar bermasalah.

2.5 Buku Teks, Biasiswa Dan Bantuan. a. Memastikan pelajar mendapat SPBT
b. Kemaskinikan fail dan pemulangan SPBT c. Mengenalpasti pelajar yang layan menerima bantuan biasiswa, tajaan dan bantuan.

2.6 Pungutan yuran dan derma pada awal tahun, serahan yuran dan resit. 2.7 Pendaftaran keluar masuk pelajar. 3.PERLAKSANAAN TUGAS-TUGAS KUKURIKULUM 4.1 Membantu penyelaras kelab dan persatuan
a.Mengemaskinikan fail b.Menghadiri mesyuarat ko kurikulum c. Menjalankan aktiviti, perjumpaan bersama ahli. 4.2 Guru Rumah sukan a. Membantu mengendalikan latihan rumah sukan b. Membantu mengendalikan aktiviti sukan tahunan.

4. MELAKSANAKAN TUGASAN ATAS ARAHAN PIHAK PENTADBIRAN DAN MENGIKUTI KURSUS/SEMINAR/PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU
4.1 Menghadiri kursus, bengkel dan seminar seperti yang diarahkan oleh pihak pentadbir. 4.2.Menghadiri kursus dalaman. 4.3. Melaksanakan tugasan dari semasa ke semasa seperti yang diarahkan oleh pihak pentadbiran.

BORANG 2

Sasaran Kerja Tahunan Bagi Tahun 2008

Nama :

MAZNI BINTI SAMSURI SekolahSMK ABDUL RAHIM

Gred Jawatan :DGA 32 PPG/Daerah: PPD KUDAT Petunjuk Prestasi B il 1 Program / Aktiviti Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua. Pelaksanaan tugas sebagai guru tingkatan Pelaksanaan tugas-tugas kokurikulum Mengikuti kursus/seminar/program peningkatan profesionalisme Dan menjalankan tugas atas arahan pentadbir Menjalankan tugas sebagai guru koperasi sidang petang Kualiti Mengikut Sukatan Mematuhi Pekeliling Ikhtisas Mematuhi pekeliling ikhtisas Mematuhi pekeliling ikhtisas Mematuhi Pekeliling Ikhtisas Kuantiti 1 AB,1BB, 1OB,1TB 1 BB 25 pelajar 4 kali setahun Tertakluk pada surat panggilan Bilik koperasi sekolah. Tempoh (Masa) Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Kos 1AB-90%lulus 1BB-80%lulus 1OB-88%lulus 1TB- 78% lulus Cuba dilaksanakan Cuba dilaksanakan Mengikuti kursus jika di panggil Tarikh Pelaksanaan Januari November Januari November JanuariNovember JanuariNovember

2 3

4

5

Sepanjang tahun

Dilaksanakan

Januari November

PPP

Tandatangan PYD

Tandatangan

Tarikh :____/____/________ Tarikh :____/____/________

SASARAN LAPORAN PENCAPAIAN SEBENAR Bagi Tahun 2008
Nama : MAZNI BINTI SAMSURI SMK ABDUL RAHIM, KUDAT

BORANG 3

Sekolah:

SASARAN KERJA TAHUNAN
Petunjuk Prestasi B il Program / Aktiviti Kualit i Kuantit i Tempo h (Masa) Kos Kualiti

PENCAPAIAN SEBENAR
Petunjuk Prestasi Kuantiti Temp oh (Masa ) Kos Tarikh pelaks ana-an Cata tan

*1AB-20 org Melaksana kanP&P Mata Pelajaran Bahasa Melayu Mengi kut sukata n *1BB25org *1OB16org *1TB-32 org Sepanja ng tahun

*90 % lulus *80 % lulus *88 % lulus *78% lulus Mengik ut sukata n

*1AB-20 org *1BB- 25 Org *1OB -16 Org *1TB- 32 Org

*80% lulus *72% lulus *94% lulus *84%lulu s Januari – Novem ber

1

sepanj ang tahun

2

Perlaksana an Tugas Guru tingkatan

Memat uhi pekelil ing ikhtisa s

1BB- 25 Org

Sepanja ng tahun

Melaksan akan tugas guru tingkatan

Memat uhi pekelili ng ikhtisa s

Berjaya melaksan akan tugas dengan baik Menghadi ri Mesyuara t agung Tahunan. Mengadak an perjumpa an bulanan dan mingguan .

sepanj ang tahun

Dilaksan akan sepenuh nya

JanuariNovem ber

3

Menjalank an tugastugas kokurikulu m

Memat uhi pekelil ing ikhtisa s

Mesyuar at Agung Tahunan . Mesyuar at Bulanan. Perjump aan

Sepanja ng tahuna n

Menjalank an dan melaksan akan tugas sebagai guru penasihat .

Memat uhi pekelili ng ikhtisa s

Mesyuar at dilaksana kan. sepanj ang tahun Perjumpa an dilaksana kan tetapi tidak sepenuh nya. JanuariNovem ber

Melaksanak an tugas atas arahan pentadbir dan Mengikuti kursus/sem 4 inar /program peningkata n profesionali sme guru

*PIPP *Penulisan Kreatif B.M *Seminar Memat uhi pekelil ing ikhtisa s Mengha diri kursus Sepanj ang tahun Tertaklu k pada surat panggila n Mematu hi pekelilin g ikhtisas *Pembangun an Koperasi *Kursus menangani Stress *Kur.Pembes tarian sekolah

*01.3.0 8, 19.7.0 8 *

Mac,Jul April

Jun

04.09.0 8

Sept.

18.10.0 8

Oktobe r

Menjalanka n tugas sebagai guru pembantu 5 koperasi sidang petang

Memat uhi pekelil ing ikhtisa s

Perjump aan jika perlu

Sepanj ang Tahun

Menjalan kan tugas sebagai guru koperasi

Mematu hi pekelilin g Ikhtisas

Berjaya menjalankan tugas yang diberikan

Sepanj ang Tahun

Dilaksan akan sepenuh nya

Januari Novem ber

Tandatangan PYD Tandatangan PPP Tarikh :__31__/_10___/_08_______ Tarikh :____/____/________