Anda di halaman 1dari 2

BAHASA MELAYU KONTEKSTUAL|

Bahasa Melayu Kontekstual

Bahan Bantu Dalam Pengucapan

 Pemilihan bahan bantu sebenarnya bergantung dalam konteks sesuatu


majlis.
 Penggunaan bahan bantu canggih dan terkini tidak semestinya dapat
meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian.

Persoalan

 Adakah bahan bantu dapat membantu memudahkan kefahaman kepada


audiens?
 Adakah suasana tempat sesuai dengan penggunaan BB?
 Berapakah ramai bilangan audiens?
 Berapa banyak BB yang diperlukan?
 Bagaimana dengan kos BB?

Mengapa

 Bahan bantu digunakan dalam pengucapan awam untuk menjelaskan dan


mengukuhkan tentang isi ucapan dan meningkatkan minat serta tumpuan
hadirin terhadap apa yang disampaikan oleh penceramah.

Jenis

 Papan putih atau papan hitam.


o Bilik yang kecil.
o Untuk menulis beberapa perkataan, melakar.
 Overhead projector (OHP).
o Bilik sederhana besar.
o Untuk memaparkan transperasi bagi menjelaskan idea penting dan
memaparkan gambar rajah.
 Slide projector.
o Bilik sederhana besar.
o Untuk menunjukkan contoh foto.
 LCD projector.
o Bilik kecil, bilik besar, auditorium, dewan kuliah.
o Untuk memaparkan idea penting atau gambar rajah daripada komputer
atau peristiwa daripada video.
 Carta singkap.
o Bilik yang kecil.
o Untuk menulis beberapa perkataan, melakar, sesuai untuk bengkel.
 Pita video (dengan bantuan TV atau LCD)
o Bilik kecil atau besar.
BAHASA MELAYU KONTEKSTUAL|

o Taklimat, kuliah, ceramah, penerangan.


 TV
o Bilik yang kecil.
o Untuk tayangan video atau rancangan TV.
 Perakam/pemain kaset
o Bilik kecil atau besar.
o Untuk memperdengar bunyi atau suara
 Mikrofon.