Anda di halaman 1dari 5

SA. BANGSAPATRA. Pl.

Br
(Bawa : Gd. Kuwung-kuwung Pl.Br)

Sampun mulih, kapibala mulih, sigra lunga kabehnya


Katpwa wawat, ing gunung Sirarang
Rama Dewa sinembah
Timbun tekan
Giri wara kabeh, mirutus hyannya rigeng
Mararyatma, ri ri ri ri ri kang, arsa nembah kayunya

SA. BANJARANSARI Pl.Br


(Bawa : Gd. Tunggul Kuwung Pl.Br)

Den ira campuh prang, Sri Harjuna sasra, lawan Raden Sumantri
Aliru prabawa, tan ana kasoran, mangkana Sri Narendra
Mangun triwikrama, tedhak saking rata, mrepegi mungsuh ira
Jawateng awiyat, ngudanaken kembang, lumrang Banjaransari

SA. CANDRAASMARA Pl.Br


(Bawa : Ldr. Pangkur Pl.Br)

Dhuh nyawa dewane tan asung


Pisungsung sangsangan sari
Sari rengsun srumarlupa, lir pepes bayungong tapis

Jineman ………..
Sarpa kresna paribasan
Uranggeng sang paris waja
Mung sathithik cacatipun
Wong ayu ngungkurken tresna

SA. CIPTAMAYA Pl.Br


(Bawa : Gd. Boyong Pl.Br)

Yata lampah nya, Hapsari sapta, Maring ing Indrakila


Kanang tumurun, saking gegana, rarywan mangun busana
Denira arsa, nggoda apindha, garwa nireng Harjuna
Sang wikulagya, mangsah semedi, manungku Ciptamaya
SA. CITRARINI Pl.Br
(Bawa : Ktw. Larasmaya Pl.Br)

Dhuh Gusti sampun, dahat sung kaweng galih


bab sirna nira, mengsah paduka Gusti
Kala mundereng, ngabar kunta kawula
baswara dibya, aranpun Hadisara

SA. JIWARETNA Pl.Br


(Bawa : Ldr. Kinjentrung Pl.Br)

Kaneng ingkang samya, Suka kawuwusa


Lampah ira Sena, Lajeng sampun ngambah
Prapta ing wanadri, Ririh reren gandrung
Sukani reng galih, Tirtaning pamungkas

SA. KUSUMASTUTI Pl.Br


(Bawa : Ktw. Sitamardawa Pl.Br)

Dhuh kulup putraningsun, Sire kuwus wanci

Jineman ………….
Pisah lan jeneng ing wang, Ywa kuli neng hardi
Becik sira neng praja, Suwi teng Narpati

Sindhenan ……………..
Wulucumbu Madukara, paran margining katemu
Amung ta wekas ing wang, Ywa pegat teteki

SA. MADURETNA Pl.Br


(Bawa : Gd. Lobong Pl.Br)

Marpati darma, putra myang Dananjaya


Matur ing raka, Marendra Harimurti
Saha waspa ing, madya wasana nira
Katur sadaya, mring sangreh Maduretna
ST. PUSPAMADYA Pl.Br
(Bawa : Ldr. Sri Kawuryan dan Ktw.Sitamardawa Pl.Br)

Kacaryan tumingal, putra myang santanu, wadya semuha


Dera sangsi niwi, sihnya hamenuhhi, meleg lumintu
Wit Gusti Sang Prabu, suka sih marang pra, mitra lyan nagri
Samya srukayungyun, atur warni-warni, Sang Sri Kawuryan

SA. PUSPANJALI Pl.Br


( Bawa : Ldr. Sri Kastawa Pl.Br)

Har sambeg Resi gana, sidha yarpa sandi


Ing mega ana muka, netra tarpa gatra
Myang puspanjali ningron, makaton manunya
Lumrang kang brema rama, riris ngantariksa

SA. PUSPARUKMI Pl.Br


(Bawa : GD. Kuwung-kuwung Pl.Br)

Dhuh kusuma, kang sawang sitengsu, wong kuning ngembang blimbing


Maya maya, weh yungyun ing driya, baya jiwanta masku
Sagung resmi, resmi ningrat sami, kumarane manuksma
Cahya lintang, Teja ndaru lawan, Wang kawa kuwung kuwung

SA. RARABENTROK Pl.Br

Prabane saya ngenguwung, Sumunar sesising bumi


Kang kasongan ing buwana
Jineman …………
kapraban dipaning sangsri
Nara Nata ing Ayudaya, Widagda asih sasami
Marma pra kawula tansah, madyas tawa tur pratandha

SA. RETNAMULYA Pl.Br


(Bawa : Ldr. Sriwidada Pl.Br)

Sukeng driya, Kadya manggih retna mulya


Kang sumewa, Kawangwang mana dukara
Dera samya, miyat kang jeng Nareswara
Ngela ela, Dhawah ladrang Sriwidada
SA. SURANINGSIH Pl.Br
(Bawa : Gending-gendhing Pl.Br)

Dhuh Sang Sena, aglis den ira umanjing


guwagarba, kagyat miarsa dunung ing
wus kacetha, manunggal ing Hyang Wasesa
Wrekudara, mulat katon cahya mancur

SA. WISATIKANDHEH Pl.Br


(Bawa : Ldr. Rangu-rangu Pl.Br)

Narendra Kresna, pangandika niraris


Sarate iku, pujanen den waspada
Dadyan tan ngawur, kabeh kangwerit-werit
Iku den eling, ri tumungkul hanembah

ST. KUSWARINI Pl.Br


(Bawa : Gd. Hasrikaton Pl.Br)

Rasa madu sata wana kang kekuncung


Li ring ira mirah
Manis mrak ati malatkung
Niring tuwuh jayeng tirta
Baya lingsun temah mati
Wohan sung sang lunges mangsa
Lamun kasep tan tinoleh

ST. LONTHANG Pl.Br


(Bawa : Gending=gendhing Pl.Br)

Rangu rangu, rongehnolih, marang garwa


Ngiwarangin, gung wirangrong, kurung-rungan
Jima ting prang, pamunahing, reh asmara
ST. PANGAJABSIH Pl.Br
(Bawa : Ktw. Larasmaya, Ktw. Puspagiwang Pl.Br)

Singa ranu, panusuling magut pupuh


Baya tan bantuing branti
Kawi sekar srana pambengkasing rapuh
Mung kusuma
Bisa weh usada wuyung
Cipteng driya, handheg ing ukara kidung

Jineman ………..
Sedya kula ngestu pada
Sarpa kresna puspa rujit
Mung handika masku, kangsung barubah ing galih