Anda di halaman 1dari 1

Ngaga Ayat Tunggal nyadi Ayat Turu

Ayat Tunggal: Ayat ti semina ngundan siti klausa. 9. Aku kala nemuai ke Sibu. Aku kala nemuai ke Kuching. Aku
Ayat Turu: Ayat ti digaga ari berakitka dua tauka lebih ayat tunggal enda kala nemuai ke Limbang.
awakka nyadi siti ayat baru ti ngundan lebih ari siti klausa. _____________________________________________________
_____________________________________________________
Ngaga Ayat Tunggal nyadi Ayat Turu. 10. Ini aku udah tuai. Iya agi pengerai. Iya agi kering gawa ke
Chunto 1: 2 iti ayat tunggal nyadi siti ayat turu tanah.
_____________________________________________________
Monica manah ati (Ayat Tunggal)
Monica pandai (Ayat Tunggal) Sambung Ayat di baruh tu
Monica manah ati sereta pandai (Ayat Turu) Paragraf 1 10 iti ayat asuh nyadi 4 iti ayat.
Paragraf 2 10 iti ayat asuh nyadi 5 iti ayat.
Chunto 2: 3 iti ayat tunggal nyadi siti ayat turu
Roma nurun ke sekula (Ayat Tunggal) Ngumbang enggau Abdul Ghani meli tanchut jean. Tanchut
Roma nurun ke sekula pukul 6.30 pagi (Ayat Tunggal) nya dijual ba pasar malam. Udah nya seduai duduk ba tisi jalai.
Roma nepan van nurun ke sekula (Ayat Tunggal) Seduai iya nganti Bantan ke agi begigaka barang. Enda mukai-
Roma nurun ke sekula pukul 6.30 pagi nepan van. (Ayat Turu) mukai siku indai orang datai. Indai orang nya merap anak. Indai
orang nya lalu nelentangka tapa jari. Iya minta duit. Iya nadai duit
Gaga ayat tunggal nyadi ayat turu. tambang pulai ke rumah. Beg iya udah dirampas orang.
Ngumbang seduai Abdul Ghani beperening pangan diri.
1. Amat gamal iya mit. Iiya tegar belanda. Seduai iya sama tegenung. Seduai iya sinu ati. Ati seduai iya sinu
___________________________________________________ laban meda gamal anak mit ti benung diberap indai iya. Ngumbang
2. Aku ngirup teh. Jawai makai asi. meri RM 2.00. Abdul Ghani meri RM 1.00. Indai orang nya
___________________________________________________ nyambut duit. Iya meri terima kasih. Enda lama udah nya Bantan
3. Pun kayu nya besai. Pun kayu nya tinggi pan datai. Udah Bantan datai sida tiga pan mulaika diri.
_____________________________________________________
4. Bala nembiak betundi. Bala nembiak begagai
_____________________________________________________
5. Randi landik bemain bol. Manggi landik bemain takraw
_____________________________________________________
6. Iya malik ngagai aku. Iya tuchum lelegup
_____________________________________________________
7. Rumah nya kelalu mar. Rumah nya enda ulih beli.
_____________________________________________________
8. John tinggi pelajar sekula. Menyadi iya landik gawa. Menyadi iya
kurang pelajar sekula
_______________________________________________________
___________________________________________________