Anda di halaman 1dari 61

DA SAR PE MBAN GUNAN NEG ARA

Oleh
Nazru Haji Ismail
Ketua Penolong
Pendaftar
(HEPP) USM
DASAR-DASAR NEGARA

PERJUANGAN
FASA II

WAWASAN NEGARA

MENCIPTA MASYARAKAT
GEMILANG
KONSEP NEGARA
 Tanah
 Rakyat
 Sempadan
 Pentadbiran Kerajaan

DEFINISI DASAR NEGARA


Garis panduan pentadbiran yang
merangkumi segala arahan dan
peraturan untuk mencapai
matlamat kepimpinan negara ke
arah sebuah negara yang
gemilang.
TUJUAN DASAR

MEMBANTU NEGARA
MENCAPAI
2. Matlamat keselamatan
negara.

4. Perpaduan dan
kestabilan negara.

6. Kesejahteraan sosial
dan ekonomi rakyat dan
masyarakat.
DEFINISI DASAR AWAM
 “Public Policy is Whatever Goverments choose to
do or not to do”.
(Thomas R. Dye-Understanding Public Policy, 1975)

 Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang


membebankan semua atau sebahagian masyarakat
untuk kebajikan umum.

“SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH


PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES)
KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA,
PERKARA, ISU, KEADAAN ATAU MASALAH DI
DALAM MASYARAKAT.”

Dr. Abdullah Ab. Rahman, Masalah dan Isu Dalam


penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam.
ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK
DASAR YANG UTAMA DAN
MEMERLUKAN PENGGUBALAN
DASAR YANG KHUSUS.
ISU EKONOMI
 Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi
negara.
 Masalah pengeluaran yang menurun dan
kekurangan tenaga buruh.
 Asas sektor pembuatan/perkilangan yang
sempit.(Tertumpu kepada industri elektronik,
tekstil dan beberapa jenis industri gantian
inport).
 Kadar produktiviti yang secara relatifnya
masih rendah.
 Perbezaan pendapatan dan status sosio-
ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK
DASAR YANG UTAMA DAN
MEMERLUKAN PENGGUBALAN
DASAR YANG KHUSUS.

ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN


 Polarisasi kaum.
 Penyalahgunaan dasar dan pengedaran
dadah antarabangsa.
 Keperluan pembentukan budaya kerja dan
sikap yang positif untuk pembangunan.
 Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan
walaupun menurun dari segi peratusnya.
 Saiz sektor awam yang masih besar beban
perbelanjaan yang tinggi.
 Isu pencemaran alam yang lahir daripada
aktiviti pembangunan yang tidak terkawal.
ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK
DASAR YANG UTAMA DAN
MEMERLUKAN PENGGUBALAN
DASAR YANG KHUSUS.
ISU ANTARABANGSA
 Pergeseran politik kuasa-
kuasa besar di rantau ini.
 Masalah politik di rantau
Asia.
 Pendatang tanpa izin.
 Kecenderungan kuasa
besar untuk menguasai
dan menentukan arus
politik dan sistem
ekonomi antabangsa dan
lain-lain.
DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN

I. DASAR-DASAR EKONOMI

 RRJP (RM 6)/ DPN


 Dasar Perindustrian Negara
 Dasar Persyarikatan Malaysia
 Dasar Penswastaan
 Dasar pertanian Negara
 Dasar Sains dan Teknologi
DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN

I. DASAR-DASAR I. DASAR-DASAR
SOSIAL/ETIKA KERJA LUAR NEGERI
 Dasar Pendidikan  Kawasan aman,
Kebangsaan bebas dan
 Dasar/Program berkecuali
Pembaharuan Dan (ZOPFAN)
Peningkatan  Antartika
Produktiviti:-
• Dasar Pandang Ke
Timur
• Dasar Bersih, Cekap
Dan Amanah
 Dasar Penerapan Nilai-
Nilai Murni Dalam
Pentadbiran
PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA
KERAJAAN
1. DASAR EKONOMI BARU
• Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei
1969. Ia merupakan Rancangan Pembangunan
Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun.
(1979-1990)
• Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan
penyusunan semula masyarakat.
• Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua
Mata iaitu:-
i. Membasmi kemiskinan dengan menambah
pendapatan dan memperbanyakkan peluang
pekerjaan, mengadakan perkhidmatan sosial
percuma atau dibantu tanpa mengira kaum.
ii. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya
menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-
fungsi ekonomi.
iii. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek
PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT
MELIPUTI:-

• Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan


mutu kehidupan golongan miskin di mana 64.8%
adalah Melayu, 26.2% Cina dan 38.2% India. (86%
berada di luar bandar)
• Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya
menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan
penduduk mengikut etnik.
• Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia
khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad.
(Bumiputra 2.4%, bukan Bumiputra 34.3% dan pelabur
asing 63.3%)
• Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan
perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada
1990 mereka akan memiliki dan menguruskan
sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan
dan perindustrian.
“SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT
PADA TAHUN 1990, MENGIKUT YAB
PERDANA MENTERI USAHA
MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN
DITERUSKAN DALAM RANCANGAN
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
MALAYSIA KEDUA 1991-2020”.
1. Dasar-Dasar
Ekonomi
Dasar Pembangunan Nasional
(DPN)
(RRJP 2 – 1999 – 2000)
1. Sambungan Dasar Ekonomi
Baru (DEB)
2. Lancar pada 17 Jun 1991
3. Fokus
(a) Membasmi golongan
miskin
(b) Menyusun semula
masyarakat
1. Objektif:
(c) Memperkukuhkan
kestabilan negara dari segi
ekonomi, sosial dan politik
melalui pembangunan bandar
dan di luar bandar.

(d) Menjadi negara maju dan


mengukuhkan keadilan sosial,
nilai etika, moral, kualitihidup
dan mengamalkan prinsip
pentadbiran yang adil dan
kecemerlangan ekonomi
4. Program:
(a) Membasmi kemiskinan dan
menyusun semula masyarakat

(b) Memastikan keseimbangan kaum


dalam pelbagai aspek

(c) Meningkatkan penggunaan sains


dan teknologi

(d) Menerapkan nilai sosial,


kerohanian dan amalan cintakan
alam sekitar

(e) Meningkatkan peluagn dan


kemudahan pendidikan
DASAR PERINDUSTRIAN
NEGARA
(5 Feb 1986 – PIP)
OBJEKTIF
2. Menjadikan sektor
perkilangan sbg
pertumbuhan perindustrian
negara & ekonomi
keseluruhannya.
3. Menggalakkan penggunaan
sepenuhnya sumber-
sumber asli negara.
4. Meninggikan tahap
penyelidikan &
pembangunan (R&D)
teknologi tempatan sbg
asas bg Malaysia menjadi
sebuah negara
KENAPA PERLU DASAR
PERINDUSTRIAN
1. Kemelesetan 1. Ke arah
ekonomi era 80-an modenisasi
2. Kelemahan sektor 2. Penyumbang
perindustrian utama sektor
ekonomi masa
3. Menyahut cabaran
hadapan
DEB
3. Persaingan
4. Peluang pekerjaan
antarabangsa
& tenaga mahir
4. Rantaian huluan &
5. Pertumbuhan
hiliran industri
ekonomi seimbang
5. Pertumbuhan
6. Pertumbuhan
bandar-bandar
industri kecil &
baru
DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN &


80AN)

3. Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan

5. Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik,


elektronik & tekstil sahaja

7. Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran


luar negeri

9. Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-


lain sektor

11. Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai


DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA
STRATEGI
2. Dasar perindustrian yg
berpandangkan keluar bg
mengekalkan kadar pertumbuhan
perindustrian yg tinggi.

4. Memajukan secara intensif industri


berasaskan sumber untuk eksport
& mempelbagaikan industri.

6. Memajukan industri berat terpilih


utk menyokong industri eksport.

8. Memaju & menggunakan sistem


perkhidmatan maklumat yg
bersepadu

10. Membangunkan teknologi &


STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN
RRJP 2 (1991-2000)

1. Mempelbagaikan industri tempatan.

3. Rantaian antara sektor.

5. Kurangkan pergantungan kpd tekstil,


elektronik & elektrik.

7. Sumber-sumber pertumbuhan baru.

9. Mempelbagaikan keluaran & pasaran sektor


pembuatan.
STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN
RRJP 2 (1991-2000)

1. Meningkatkan kemahiran tenaga kerja.

3. Pembangunan teknologi.

5. Kemudahan infrastruktur.

7. Value added.

9. Galakan IKS.
STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN
RRJP 2 (1991-2000)

1. Menyelerakkan tapak.

3. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan.

5. Tembusi pasaran baru.

7. Pemasaran yang agresif.


DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

1. LATAR BELAKANG (SEJARAH)


• Diperkenalkan oleh YAB PM, pada thn
1983 sbg pendekatan asas bagi
pembangunan negara.
• 1984, Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun
1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan
semua Kementerian, Jabatan dan Pejabat
Kerajaan menubuhkan Panel Perunding
bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg
diberi kpd sektor swasta.
• Julai 1991, Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam Bil. 9 Tahun 1991
dikeluarkan bg memberi panduan
Mengenai Pelaksanaan Dasar
DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA
TANGGUNGJAWAB SEKTOR
SWASTA
• Merupakan penggerak pertumbuhan
ekonomi.

• Perlu lebih kuat, dinamik, berdaya


saing, cekap dan tangkas dlm
menghadapi cabaran-cabaran
saingan di pasaran luar negeri.

• Barangan yg dihasilkan mampu


mengekalkan persaingan & berbagai
barangan utk pasaran yg berbagai.

• Perlu bersatu bagi menembusi


pasaran baru spt di Asia, Afrika &
Amerika Latin.
DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA
KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN
2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA
PANJANG II (RRJP 11)

Sektor awam berperanan sbg


perancang, fasilitator & pelaksana
program-program kerajaan:

• Sbg fasilitator – perlu menyediakan


suasana yg “conductive” bg merangsang
pertumbuhan ekonomi yg pesat; selagi
dibenarkan oleh undang-undang.
• Sbg perancang - mesti peka & responsif
kpd perubahan-perubahan dlm persekitan
dunia
semasa merancang arah tujuan & strategi
pertumbuhan; proaktif, menyediakan
maklumat yg betul; aktiviti galakan
pasaran yg lebih baik melalui perwakilan
seberang laut.

• Sbg pelaksana - perlu menyediakan


kemudahan & perkhidmatan sosial yg
penting kpd semua rakyat; bukan sahaja
kemudahan & perkhidmatan yg meluas
tetapi standardnya harus lebih baik.
DASAR PENSWASTAAN
(1983)

PEMINDAHAN PEMILIKAN &


KUASA KAWALAN KERAJAAN
KE ATAS PERKHIDMATAN &
AKTIVITI EKONOMI KEPADA
PIHAK-PIHAK SWASTA.
DASAR PENSWASTAAN

OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN

• Mengurangkan beban kewangan


kerajaan.

• Meninggikan kecekapan & penghasilan


kerja.

• Menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

• Pengagihan sumber secara cekap.


DASAR PENSWASTAAN

MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN

iii. Penjualan aset atau penswastaan.

v. Pajakan.

vii. Kontrak Pengurusan.

ix. ‘Bina – Kendali – Pindah’ (BKP) atau


‘Build – Operate – Transfer’ (Bot) &
‘Bina – Kendali’ (BK) atau ‘Build –
Operate’ (BO).
DASAR PERTANIAN NEGARA
• Dilancarkan oleh Y.A.B.
Timb. PM pada 12 Januari
1984.
• Usaha Kerajaan utk
membangunkan sektor
pertanian (tanaman,
ternakan, perikanan &
perhutanan).
• Dapat menyediakan
peluang pekerjaan,
membekal sumber bahan
mentah sektor
perindustrian, menyedia
sumber makanan &
meningkatkan eksport
negara.
OBJEKTIF

• Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian


melalui penggemblengan sumber-sumber
negara secara cekap & berkesan supaya
sumbangan sektor pertanian kepada
pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula;

• Memaksimumkan pendapatan
pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan
daya pengeluaran supaya kadar kemiskinan
dapat dikurangkan & kualiti hidup keluarga
diperbaiki;

• Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditi-


komoditi yang mempunyai potensi besar untuk
eksport @ bahan gantian import serta komoditi-
komoditi terpilih bahan makanan &
perindustrian.
STRATEGI-STRATEGI

a) Pembukaan Tanah Baru


• Dijalankan oleh FELDA, pihak-pihak berkuasa
pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri.
• Menekankan tanaman untuk eksport,
membolehkan pemilikan tanah yang ekonomik
bagi mereka yang tiada bertanah @ mempunyai
tanah yg bersaiz kecil.

b) Pembangunan “In-Situ”
• Pembangunan di kawasan yang mempunyai daya
pengeluaran yang rendah akibat daripada
masalah struktur & institusi.
• Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian
Bersepadu, MADA, KADA, FELCRA, RISDA &
Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah.
STRATEGI-STRATEGI

a) Perkhidmatan Sokongan Pertanian


• Cth: penyelidikan, pengembangan & pemasaran
yang cekap disamping galakan @ intensif
tertentu.
• PORIM, RRI, MARDI, RISDA, Jabatan Pertanian,
Jabatan Perikanan, FAMA & LPP.

b) Pembangunan Sosial & Institusi

d) Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta

f) Pembangunan Komoditi
• Eksport perindustrian – kelapa sawit, getah
koko.
• Beras(sara diri) akan ditingkatkan.
• Pembangunan hutan dihadkan supaya ekologi
STRATEGI-STRATEGI

a) Program Halacara Baru dlm Pembangunan


Kampung & Luar Bandar

• Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara


meningkatkan pendapatan petani & pekebun
kecil melalui:-
i. Pengelompokan Kampung-Kampung

iii. Penyatuan Tanah & Pengurusan Aktiviti


Pertanian Secara Komersil

v. Pembangunan Industri Kampung


PENCAPAIAN SEMASA

• Boleh dilihat kepada beberapa langkah yang


diperkenalkan termasuklah:
• Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg.
Parit Seraya & Kg. Parit Selangor;
• Projek Pembangunan Kg. Tradisional oleh FELCRA
di Kg. Kok, Kedah, Teratak Batu, K’tan & Ulu
Berang, T’ganu;
• Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab. Pertanian &
MARDI
• Projek Cth. Tanaman Kontan spt Projek
Tembakau di Alor Ketitir, T’ganu & Kandis, K’tan
serta projek sayur-sayuran di bwh Skim
Penanaman Berkelompok;
• Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga
Pertubuhan Peladang di Tjg. Karang, Selangor &
sykt. kerjasama di K’tan, Perak & Pulau Pinang.
• Subsidi tanaman selain dr padi, lada hitam &
sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan.
Tiada benih percuma.
FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN

Bergantung kepada:-

c. Harga komoditi b. Pekerja


pertanian
e. Sekatan
perdagangan oleh d. Sambutan
negara-negara
pengimport petani
komoditi

g. Penyertaan pelabur
swasta dlm sektor
pertanian
DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI

1. Dasar ini diumumkan pada bulan


April 1986.
2. Matlamat
Membantu Malaysia menjadi sebuah
negara maju dengan menggalakkan
pengunaan sains dan teknologi
sebagai alat untuk pembangunan
ekonomi serta menggiatkan
pembangunan sektor perindustrian
agar lebih canggih, dinamik dan
dapat bersaing dengan negara-
negara lain.
1. Strategi
a. Pengkomputeran sektor perindustrian
b. Menubuhkan Pusat Kecemerlangan
Sains
c. Menggalakkan pemindahan teknologi
antara
sektor dengan lebih agresif
d. Menggalakkan peranan sektor awam
dan
swasta dalam penggunaan sains dan
teknologi yang terkini.
e. Menggalakkan penyelidikan dan
pembangunan untuk merintis jalan ke
arah
penemuan dan penyelidikan terkini
dalam
sains dan teknologi
f. Menubuhkan pusat mengumpul dan
1. DASAR–DASAR
SOSIAL/ETIKA KERJA
DASAR PENDIDIKAN

• Dasar Pendidikan (Pelajaran)


Kebangsaan melalui Penyata
Razak 1956 & dimaktubkan dlm
Ordinan Pelajaran, 1957.

• Dilaksanakan utk mengganti


sistem pendidikan penjajah.

• Disemak semula pada thn 1960


yg menghasilkan Laporan
Rahman Talib & dimaktubkan dlm
Akta Pelajaran, 1961.
OBJEKTIF

“BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti


yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran,
1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem
pendidikan yang akan dapat memenuhi
keperluan negara & menggalakkan
perkembangan kebudayaan, sosial,
ekonomi, & politiknya…”
STRATEGI PELAKSANAAN

1. Menjadikan bahasa kebangsaan sebagai


bahasa pengantar yang utama;

3. Mengadakan kurikulum yang sama &


berorientasikan Malaysia bagi semua
jenis sekolah;

5. Mewujudkan sistem peperiksaan yang


sama bagi semua;

7. Melicinkan tatacara pengurusan


pendidikan;
STRATEGI PELAKSANAAN

1. Meningkatkan mutu pendidikan


keseluruhannya dengan menyediakan
pendidikan yang menyeluruh, seimbang &
bersepadu;

3. Mengadakan peluang pendidikan asas


selama sembilan tahun;

5. Mendemokrasikan pendidikan dari segi


peluang & mutu dengan mengagihkan
peruntukan secara adil & memberi
perhatian khas kepada kumpulan yang
kurang bernasib baik & kawasan luar
STRATEGI PELAKSANAAN

1. Menyediakan pendidikan rendah mengikut


KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg
nenjurus kpd KBSM pada thn 1989;

3. Memperluaskan pendidikan vokasional dan


teknik melalui penyusunan semula
kurikulum sek. vokasional pada tahun 1978;

5. Mempelbagai & memperbanyakkan


kemudahan pendidikan di peringkat
universiti terutama dlm bidang sastera
gunaan & sains gunaan
STRATEGI PELAKSANAAN
1. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian,
moral & disiplin;

3. Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa


Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar
di sekolah-sekolah & memberi peluang
sempurna bagi pembelajaran bahasa-
bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa
Tamil;

5. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg


memupuk disiplin, spt pasukan-pasukan
kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri
islam dll.
PENCAPAIAN SEMASA

• Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan


Kebangsaan, tenaga rakyat yang dihasilkan
pada keseluruhannya dapat memenuhi
keperluan gunatenaga negara kecuali di
beberapa bidang tertentu.

• Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang


pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor
awam @ swasta.

• Mengurangkan kemiskinan terutamanya


kaum bumiputra yang berpendidikan.
DASAR PANDANG KE TIMUR
• Diumumkan oleh Y.A.B. PM pada 8 Februari 1982
semasa “5th Joint Annual Conference Of
Majeca/Jameca” di K.L.

• Fokus Jepun & Korsel.

• Program Latihan:
 Latihan perindustrian & Teknikal.
 Pengajian Akademik.
 Kemajuan Eksekutif.
 Hubungan antara institusi.
 Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara
& mengurangkan pergantungan/hubungan dgn
rakan-rakan tradisi.
 Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan &
pembangunan berdasarkan
pendekatan/pengalaman/ciri-ciri positif yg
DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI
MURNI DALAM PENTADBIRAN

1. LATAR BELAKANG/ RASIONAL


• Islam adalah agama rasmi -
Perlembagaan Negara., Penganut-
penganut agama lain bebas
mengamalkan agama masing-masing.

• Kebangkitan semula Islam sejak awal


1970-an di Seantero Dunia.

• Menerapkan nilai-nilai positif & murni


yang terdapat dalam Islam itu utk
diterapkan & dijadikan amalan
masyarakat di M‘sia.
1. OBJEKTIF

• Membentuk sebuah masyarakat Malaysia


yang BERAMANAH, BERIDENTITIi &
DISEGANI oleh masyarakat lain.

• Menubuhkan sebuah negara yang


bahagia.

• Menghapuskan sikap yang negatif dalam


menjalankan tugas yg
dipertanggungjawabkan.

• Menghasilkan perkhidmatan yang


bermutu.
1. NILAI-NILAI YANG DISEGANI

• Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH,


BERTANGGUNGJAWAB, IKHLAS,
DEDIKASI, SEDERHANA, TEKUN, BERSIH,
BERDISIPLIN, BEKERJASAMA, BERBUDI
MULIA & BERSYUKUR.

* Huraikan/bincangkan secara mendalam


semua nilai ini satu persatu.
DASAR BERSIH, CEKAP DAN
AMANAH
KONSEP BCA

III. BERSIH
• Bersih dari segi fizikal
• Bersih dari segi moral

IV. CEKAP
• Hasil kerja yg tinggi
• Mutu kerja yg tinggi
• Menepati objektif kerja
DASAR BERSIH, CEKAP DAN
AMANAH
KONSEP BCA

III. AMANAH
• Rela & cuba menjalankan tugas &
tanggungjawab yang diamanahkan
dalam batas kuasa yang ditentukan
dengan penuh gigih & ikhlas bagi
mencapai objektif yang ditetapkan.

• Mempunyai sifat luhur & murni, jujur


kepada diri sendiri, rakan &
organisasi.
A. BERSIH, CEKAP DAN AMANAH

• Dilancarkan pada pertengahan April


1982 oleh Y.A.B. PM.

• Tiga sifat unsur yang perlu diamalkan.

• Tujuannya : mewujudkan satu etika


kerja & sikap berkhidmat yang baru.
A. KEPIMPINAN MELALUI
TELADAN

• Dilancarkan oleh Y.A.B. PM pada 19


Mac 1983.

• Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri


kepimpinan yang berkesan untuk
dicontohi, dihayati & diamalkan oleh
segenap lapisan anggota
Kerajaan/orang awam.
A. PROGRAM-PROGRAM
PEMBAHARUAN YANG LAIN

• Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku


Panduan Perkhidmatan Cemerlang)

• Pemakaian tanda nama (Pekeliling


8/83: 14.10.83

• Penggunaan kad perakam waktu


(Pekeliling Am 11/81)

• Manual prosedur kerja/fail meja (Surat


BTH. 6.4.83)
A. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN
YANG LAIN

• KMK

• Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83)

• Konsep Pejabat Daerah Contoh.


(Keputusan mesyuarat MB/KM
22/23.2.80)

• Arahan pengisytiharan harta

• Pusat-pusat pembayaran bil setempat


(KL/PJ 1.10.82 Tempat-tempat Lain
HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-
DASAR NEGARA

1. SIKAP
A. Kurang cekap

C. Tidak dedikasi

E. Tidak bersemangat

G. Kurang inovasi

I. Tidak jujur

K. Tidak ikhlas

M. Cepat puas hati


1. ILMU PENGETAHUAN

Ilmu pengetahuan
moden, sains &
teknologi,
penyelidikan &
pembangunan yang
tidak kemas kini.
1. TAFSIRAN AGAMA 1. ANCAMAN
DALAM DAN
LUAR NEGARA
Kefahaman dan
tafsiran agama
yang singkat dan Tomahan
sempit yang daripada
menolak kumpulan
pembangunan pendesak
menyebabkan dalam negeri
dasar-dasar & luar negara
Kerajaan kurang yang
mendapat menyebabkan
sambutan rakyat. rakyat ragu-
ragu.