ADAT DAN BUDAYA BATAK

ADAT DAN BUDAYA BATAK............BUDAYA BATAK,ADAT BATAK, SUKU BATAK, TAROMBO BATAK, RUMAH BATAK

KURS

Total Pengunjung
Earn an accredited MBA degree.

Pesan Dan Kesan
<a href="http://www.shoutmix.com/?leomaret">View shoutbox</a> ShoutMix chat widget

Blog Archive

▼ 2008 (43) o ► Februari (6)  Feb 20 (1)  Feb 21 (1)  Feb 22 (3)  Feb 25 (1) o ▼ Maret (16)  Mar 01 (1)  Mar 03 (6)  Mar 04 (1)  Mar 27 (8) o ► Mei (5)  Mei 28 (5) o ► Juli (8)  Jul 28 (1)  Jul 29 (7) o ► September (5)  Sep 08 (4)

o Sep 09 (1) ► Oktober (3)  Okt 26 (3)  • ► 2009 (7) o ► Februari (2)  Feb 22 (2) o ► April (4)  Apr 03 (1)  Apr 23 (2)  Apr 27 (1) o ► Mei (1)  Mei 11 (1) ► 2010 (1) o ► April (1)  Apr 22 (1) • Cari Di Sini Memuat. Paulak une on ma hira pangujungi ni ulaon di ulaon unjuk nasomal dipatupa di tingki on. jala mardalan do adatparadaton di son. napinasahat ni paranak tu boru ni parboru. Dipatupa paranak do sipanganon laho pasahatonna tu parboru. 2008 0 comments Sibuha-buhai . ima nahombar tu ulaon sadari. Jala muse somal do diulaon on mardalan upa panaru didok. dipatupa do dekke dohot boras sipir ni tondi sipasahaton-na tu paranak. Kamis. Ima boanon nasida tu bagas na be. Alai porlu do botoon jala ingotonta.. suang songon i molo adong angka hepeng pasituak natonggi sian paranak tu natua-tua ni parboru.. Di Tulis Oleh : SILITONGA at Kamis. Maret 27. Songon i sian parboru. andorang so ulaon napaulak une. jolo mardalan do olop-olop dohot namarhata sigabe-gabe. 27 Maret 2008 Paulak Une dohot Maningkir Tangga Paulak Une dohot Maningkir Tangga Molo didok paulak une.

lumobi sian angka hula-hula dohot angka tulang ni parboru dohot paranak. sude ruhut dohot rumang ni angka ulaon nunga sian dos ni roha ni parboru dohot paranak. sangat berperan ma di son parhata (parsinabul) . Songon i sian parboru dipatupa do dekke di si jala tangkas dihatahon dohot dipasahat tu paranak. Namarhata sinamot di buku on ima namarhata sinamot na dipasada dohot pesta unjuk dung sidung pamasu-masuon sian gareja. namarlapatan asa gabe sada uduran. Sibuha-buhai dipatupa sogot manogot i andorang so borhat tu gareja jala mangido tangiang tu Tuhanta asa tiur-tiur ulaon i. Hombar tu si. ruhut jambar dohot ruhut paradaton nunga adong naung mardalan. i ma puncak ni ulaon paradaton di na pamulihon boru manang pangolihon anak. songon na pahantushon nama i jala asa tung tangkas dibege angka tutur loloan natorop. sada pingkiran. Jala tangkas do i dihatai/disepakati parboru dohot paranak di tingki na marhusip. Sipata lucu manang erget di bagasan roha. marhite sipanganon dohot dekke di ginjang ni pinggan pasu. Alana. hape so marhata sinamot dope. Angka rumang dohot pangkataion di ulaon i dipatupa do di buku on songon pegangan di hita. 2008 0 comments Marhata Sinamot Marhata Sinamot Marhata sinamot. Nian godang do angka sungkun-sungkun taringot tu ulaon na marhata sinamot nadipasada dohot pesta unjuk. Namarhusip (mangarang-rangi) ndang na marhata sinamot dope. gabe songon sandiwara nama angka panghataion di na marhata sinamot i. Di Tulis Oleh : SILITONGA at Kamis. jala biasana inang ni boru muli do pasahathon i. songon hata ni natua-tua namandok: Sinuan bulu sibahen nalas Sinuan partuturon sibahen nagabe jala horas Di ulaon sibuha-buhai on biasana suhut parboru mangalehon upa-upa tu boru dohot calon helana. suang songon i do di angka na mamuhai partuturon asa gabe jala horashoras muse. Molo tung pe mardalan pinggan panungkunan jala masitariasan angka panghataion. pengantin nunga dipasu-pasu resmi di gareja. Misalna. si sada roha di keluarga nasida muse. Ulaon adat do on jala tangkas do diboan paranak sipanganon namarsaudara tu bagas ni parboru. sada keluarga na denggan nasida. Maret 27. Alai. Nian muse molo tarimangi do rohanta. molo nirimangan jala piningkiran ruhut-ruhut ni ulaon paradaton i. baik di ulaon alap jual manang taruhon jual. songon naung somal taida jala taulahon di Jakarta dohot nahumaliangna. gabe sada keputusan dos ni roha ni parboru dohot paranak do i siboanonna di na marhata sinamot.Sibuha-buhai Ulaon sibuha-buhai ima naparjolo diulahon di manogot ni ari pesta (unjuk).

di paranak marria raja.ni kedua pihak asa mangolu jala uli tarida angka ruhut ni panghataion. Disubut jala dibuat suhut do roha ni angka tutur asa rade jala dohot nasida berpartisipasi di ulaon I hombar tu ruhut-ruhut ni paradaton. Dipatupa hasuhuton di si sipanganon. Di tingki on ma sude dihatai angka persiapan ulaon. Alana di tingki i. bere. 2008 0 comments Martonggo Raja . beha molo dung sidung partumpolon langsung dipatupa ulaon marhata sinamot manang didok pudun saut. Sungkun-sungkun tu hita. jala parboru mambaen marria raja. songoni sian horong ni hulahula dohot tulang. nunga hira lengkap undangan sian angka tutur. Sebalikna. dung sidung acara partumpolon di gareja pintor diuduti do tu ulaon martonggo raja manang marria raja. Di Tulis Oleh : SILITONGA at Kamis. jala hira di tingki on ma dibagihon (didistribusihon) undangan tu angka tutur. sahat do tu horong ni angka hulahula dohot tulang. Raja Parhata. dongan sahuta. songon i di angka elek jala somba maradophon hula-hula dohot tulang. Jala molo tung adong pe dipatupa di si tudu-tudu ni sipanganon hira jambar ni adopan (jambar bersama) do i. boru.Marria Raja Molo didok martonggo raja manang marria raja. Adong na deba laos di aula manang di gedung dipatupa ulaon martongo raja manang marria raja. dohot angka na porlu di ulaon i jala ise namangulahon (pembagian tugas). 2008 0 comments Partumpolon/Martumpol Partumpolon/Martumpol Partumpolon (parpadanan) ulaon parhuriaon do on. manat di namardongan tubu. . Naporlu sipingkiranta ima taringot tu angka ise do na laho sigokhononta tu ulaon partumpolon i. Molo di ulaon alap jual –lapatanna ulaon di alaman ni parboru– pihak parboru ma na mambahen martonggo raja.Marria Raja Martonggo Raja . saguru tu situasi dohot kondisi ni hasuhuton do i. Maret 27. Maret 27. Alai margeser (berubah) ma muse ari (tingki) na martonggo raja manang marria raja. ala tangkas do taantusi hira-hira lapatan dohot tujuan ni partumpolon i. Pinatorang ma jolo saotik taringot tu pangantusion martonggo raja dohot marria raja. alai adong do na mangulahonsa di bagas ni parboru manang paranak. na marlapatan do i mangido pangurupion. Hape somalna muse taulahon di Jabotabek sekitarna. panuturion di angka na mardongan tubu. Di Tulis Oleh : SILITONGA at Kamis. Ndang apala pinatorang be on. dipamasa paranak ma ulaon martonggo raja. molo di pihak paranak ulaon (taruhon jual). Molo nasomal taida. dohot di angka ruhut ni partuturan. molo marulaon pamulihon boru manang pangolihon anak.

ima taringot tu somba ni uhum. Di ulaon i. Jala laos mangihut ma dipangido asa ditanda nasida kedua calon penantin. Molo dung singkop jala dapot dos ni roha di angka rumang ni ulaon i. 2008 0 comments . manariashon angka sangkap pangidoan nasida. Lapatanna. i ma taringot ulos herbang si jaloon nasida sian parboru muse di ulaon unjuk. Di Tulis Oleh : SILITONGA at Kamis. Dung sidung marsipanganon dipungka ma panghataion. Jadi molo dung denggan mardalan sude na i. alai saguru ma i tu dos ni roha ni hasuhuton paranak dohot parboru. somba ni adat. Taringot tu ruhut ni panghataion pinatupa do di buku on asa ummura muse ulahononta. Calon pengantin baoa manjalangi pihak parboru.Nunga adong di Jakarta dohot nahumaliangna on mangulahon ulaon marhata sinamot (pudun saut) dung sidung acara partumpolon. ro ma paranak dohot manang piga uduranna (dongan tubuna. dijou parboru do manang piga dongan tubuna. pintor mangido jala mangelek ma muse paranak asa ditingkathon nian panghataion tu marhusip mangarangrangi. Di Tulis Oleh : SILITONGA at Kamis. Dialusi paranak ma. Dung i muse dilehon parboru do kesempatan tu paranak laho pasahathon pangidoan nasida. Maret 27. songon i dongan sahuta. di ari naung ditontuhon. Molo dioloi jala digabehon parboru di napatua hata i. di sungkun parboru ma taringot tu tudu-tudu ni sipanganon naung pinasahat ni paranak tu nasida. digabehon parboru ma i. bere) mandapothon parboru. boru dohot berena. lumobi di pangidoan ni paranak di naro nasida patua hata. Parjolo. 2008 0 comments Patua Hata dohot Marhusip Patua Hata dohot Marhusip Ala naung dos roha ni paranak dohot parboru. ima na masitariparan hata. Na parjolo. sinamot ni boru: Misalna. Hira-hira songon i ma rumangna dohot pangantusion tusi. dalam bentuk sinamot sitombol rambu pinudun dohot angka pangidoan na asing dope. sahali manombahon. Maret 27. jala tangkas ma didok surung-surung ni parboru ma i. Molo dung dioloi jala digabehon parboru tu ulaon namarhusip. ima berupa hepeng sian paranak dohot parboru laho dibagi-bagihon tu angka tuturna na ro di ulaon patua hata dohot marhusip i. Ditorushon ma muse panghataion. unang ma lobi nian sian 17 bulung. Diboan do di si sipanganon na marsaudara jala tangkas do i dipasahat dohot dihatahon lapatanna tu parboru. boru. asa ingot nasida saluhutna di angka rencana ni ulaon naung ditolopi nasida. dilehon ma tingki dohot kesempatan tu paranak laho patolhashon. calon pengantin boru manjalangi pihak paranak. Taringot tu bilanganna. dipangido paranak ma bentuk ni ulaon (alap jual manang taruhon jual) dohot ulaon sadari. didok sahali mangelekhon. Paduahon. Parboru pe dipatupa do dekke laho sipasahatonna tu paranak. mardalan ma muse ingot-ingot.

Pamasu-masuon. 6. Martonggo raja/Marria raja. Prinsipna hira masipasahatan pangidoan do paranak dohot parboru. Di tingki on. Nian adong do deba parboru na so bersedia pamulihon boruna molo so dialap jual. dohot angka na asing. Pihak parboru ma na manghobasi sude na hombar tu ulaon pesta. godang ni undangan.Marhori-hori Dinding Marhori-hori Dinding Molo dung masitandaan jala masihaholongan si baoa dohot si boru. Alai somalna diboan paranak do songon buah tangan nasida. Taruhon jual lapatanna ulaon pesta di pihak paranak jala namanghobasi angka na hombar tu ulaon i. godang ni ulos. 4. huhut manghata-hatai taringot tu angka sangkap nasida. Lapatanna. Maret 27. hira songon on ma: 1. Hira sian panghataion na marhori-hori dingding on do dasar ni panghataion di ulaon na mangihut. Jala molo dung adong dos roha nasida. olo na ma gabe langsung pihak paranak rap dohot pamoruonna mandapothon pihak parboru. 2. 2008 0 comments Rumang Ni Ulaon Pamulihon Boru/Pangolihon Anak Rumang Ni Ulaon Pamulihon Boru/Pangolihon Anak Ulaon pamuli boru manang pangolihon anak nunga jot-jot taadopi manang taulahon. tahapan. Rumang dohot tahapan ni ulaon pamuli boru manang pangoli anak na somal diulahon di tano parserahan on. tarlumobi di Jabotabek. 3. Di Tulis Oleh : SILITONGA at Kamis. Hori-hori dinding. Disuru natua-natua ni par-anak ma manang na piga halak boruna manopot boru ni parboru songon na masitandaan. Partumpolon. Hape sasin-tongna ulaon alap jual manang taruhon jual sarupa manghorhon tu na denggan do i molo dipatupa sian do ni roha. i ma berupa lampet. 5. proses ni angka ulaon di si. Di ulaon marhori-hori dinding ndang mardalan do pe adat-paradaton. angka dos ni roha ni hasuhuton do tarida di son. ditontuhon ma sada ari (tingki) asa ro paranak laho patua hata dohot marhusip (mangarang-rangi). dipaboa ma i tu angka natua-tuana. Molo nasomal adong dua istilah di ulaon i ima: Alap Jual dohot Taruhon Jual. kue manang buahbuahan. Patua hata dohot Marhusip (Mangarangrangi). godang ni sinamot. Ulaon alap jual manang taruhon jual saguru tu dos ni roha (kese-pakatan) ni pihak parboru dohot pihak paranak do i. Sibuha-buhai. Adong do ruhut-ruhut. Alap jual namarlapatan ulaon pesta (unjuk) di pihak parboru. i ma taringot tu rumang ni ulaon. .

Nuaeng sahat ma hita tu lapatan dohot pangantusion taringot tu rumang ni ulaon i. Di Tulis Oleh : SILITONGA at Kamis..Diseño de: A. Taringot tu pangatusion di tahapan ni ulaon pinatorang do di tulisan on. Alai songon naung taboto tangkas. Adat napinungka ni ompunta na parjolo. Zambrana. adaptando una plantilla de Finalsense . diihuthon angka na di pudi. ulaon adat-paradaton ni hita Batak Toba. Marhata sinamot dohot ulaon unjuk. Maret 27. 8. dipaune-une na di pudi. sifatna dinamis mangihut-ihut perkembangan di zaman.7. Adat napinungka ni ompunta naparjolo. alai gabe adong do niida sian angka dongan na mandok songon on: Ompu raja di jolo martungkot sialagundi. I ma nasomal taida diulahon di Jakarta sekitarna on.. Molo tung pe adong hata ni natua-tua na mandok: Ompu raja di jolo martungkot sialagundi. Post Semua Komentar ADAT DAN BUDAYA BATAK . Paulak une/maningkir tangga. 2008 0 comments Langgan: Entri (Atom) JAM Klik Untuk Berlangganan...