Anda di halaman 1dari 3

Bahasa Melayu Tahun 3

A. Isikan tempat kosong dengan penjoh bilangan yang sesuai.

longgok rumpun sisir

kawan kuntum berkas

1.
se ___________ pisang

2.
se ___________ bunga

3.
se ___________ durian

4.
se ___________ kayu api

5.
se ___________ burung

6.
se ___________ buluh
B. Pilih kata hubung yang betul untuk melengkapkan ayat
majmuk.

lalu sambil tetapi kerana dan

1. Shao Kang gemar mengumpul setem _______________


duit syiling lama.

2. Boon Yang bangun _______________ pergi ke bilik


guru.

3. Ricky menangis _______________ sakit perut.

4. Maggie menyanyi _______________ menari.

5. Hui Wen lulus ujian itu ________________ kakaknya


gagal.

C. Padankan simpulan bahasa dengan maksud yang


berkenaan .

A. Bercakap dengan kata-kata yang manis.


B. Orang di bawah jagaan orang lain.
C . Keluar bersiar-siar.
D. Kaum kerabat atau anak kandung.
E. Menyukakan hati seseorang.

1. Manis mulut ------ ( )

2. Ambil hati ------ ( )

3. Darah daging ------ ( )

4. Anak buah ------ ( )

5. Ambil angin ------ ( )


D. Garisi kata kerja yang terdapat dalam ayat.
Kemudian,tandakan ( ) jika kata kerja tersebut merupakan
kata kerja transitif. Tandakan ( ) jika kata kerja
tersebut merupakan kata kerja tak transitif .

1. Kok Boon sedang membaca buku. ----- ------------------( )

2. Kah Man suka menari. -----------------------------------( )

3. Saya membuat latihan di bilik bacaan . ----------------- ( )

4. Patricia menangis kerana lapar. ------------------------ ( )

5. Saya memasukkan kamus ke dalam beg. -------------- ( )

6. Jia Yi sedang berbual-bual dengan rakannya. ---------- ( )

7. Jie Ying suka berlakon. -------------------------------- ( )

8. Ali sedang melayari internet di bilik komputer.. --------( )

9. Mereka bersenam di padang. -------------------------- ( )

10. Bapa saya berjoging setiap hari . ----------------------- ( )