P. 1
fizik_bm10

fizik_bm10

|Views: 337|Likes:
Dipublikasikan oleh Ridhwan Hafizh Ar Rasikh

More info:

Published by: Ridhwan Hafizh Ar Rasikh on Mar 03, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2011

pdf

text

original

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) SESI 2010/2011 (122 KREDIT) 1. KURSUS UNIVERSITI (21 KREDIT) #Sila Rujuk Halaman 13 2. KURSUS TERAS PROGRAM (101 KREDIT) (I) KURSUS WAJIB (73 KREDIT) TAHAP 1 (18 kredit) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KURSUS SMES1102 Kaedah Matematik Asas Matematik STPM/Setara SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1102 SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1202 Fizik Terma Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1203 Fizik Moden Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1204 Elektronik Asas Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1205* Kaedah Eksperimen Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1271* Fizik Amali Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara *Kursus patut diambil serentak TAHAP 2 (36 kredit) SMES2104 Elektronik SMES1204 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES1103 SMES2171 Fizik Asas Amali SMES1205 & SMES1271 SMES2173 Elektronik Amali SMES1204 & SMES1271 SMES2174 Fizik Gunaan Amali SMES1271 & SMES2209 SMES2201 Mekanik Kuantum SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2203 Kaedah Matematik SMES1103 SMES2204 Mekanik SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2205 Fizik Statistik SMES1103 & SMES1202 SMES2206 Keelektrikan dan Kemagnetan SMES1103 & SMES1201 SMES2207 Keelektromagnetan SMES2206 SMES2208 Optik SMES1103 & SMES1201 SMES2209 Instrumentasi SMES1204 & SMES1205 TAHAP 3 (19 Kredit) Mikropemproses dan Mikrokomputer SMES3171 SMES2173 Amali SMES3201 Fizik Nukleus SMES2201 SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMES2201 SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES2201 & SMES2205 Projek (Nota: bermula pada Semester I; 4 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES4181 jam kredit dalam Semester I dan 4 SMES2174 & SMES3171 jam kredit dalam Semester II) (II) KURSUS PILIHAN (18 KREDIT) SMES2103 Optik Moden SMES2208 SMES2404 Fizik Atmosfera SMES1103 & SMES1202 SMES2405 Fizik Nyahcas Gas SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2406 Fizik Sinaran SMES1103 & SMES1203 SMES2407 Astrofizik dan Kosmologi SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2408 Fizik Polimer SMES1103 & SMES1203 SMES2409 Biofizik SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES3102 Mikropemproses SMES2173 SMES3103 Teknik Komputeran SMES2105 SMES3111 Mekanik Kuantum Lanjutan SMES2201 SMES3112 Teori Keelektromagnetan Lanjutan SMES2207

KREDIT 3 3 2 2 2 2 2 2

3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

272

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

SMES3122 SMES3303 SMES3306 SMES3307 SMES3311 SMES3323 SMES3341

SMES2104 SMES2203 SMES2405 SMES2201 SMES2204 SMES2405 SMES2205 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES3391 Latihan Industri SMES2174 & SMES3171 SMES3404 Fizik Laser SMES2103 & SMES3202 SMES4301 Fizik Keadaan Pepejal Lanjutan SMES3203 SMES4321 Peranti Semikonduktor SMES3203 SMES4322 Optoelektronik SMES3404 SMES4323 Sains Bahan SMES3203 SMES4325 Fotonik SMES2103 & SMES3202 (III) KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (10 KREDIT) * Kursus yang ditawarkan dari Institut/Jabatan dalam Fakulti Sains (Sila rujuk senarai kursus Bukan Teras Program dari luar Jabatan Fizik dalam Fakulti Sains)

Elektronik Digital Kaedah Matematik Lanjutan Fizik Plasma Fizik Zarah Keunsuran Mekanik Klasik dan Kerelatifan Am Teknologi Plasma Sistem Kompleks dan Taklinear

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MATLAMAT PROGRAM 1. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mantap dalam fizik bersama dengan kemahiran amali, analisis dan matematik bagi seorang ahli fizik. 2. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi secara lisan dan bertulis dan mampu bekerja secara berkesan di dalam kumpulan pelbagai disiplin. 3. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap amalan beretika dan penghayatan yang tinggi terhadap faktor persekitaran, sosial dan keselamatan dalam menjalankan tugas. 4. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran pembelajaran sendiri dan penyelesaian masalah yang boleh digunakan dalam kerjaya yang berpelbagaian. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Pada akhir program Sarjana Muda Sains (Fizik), graduan dapat: 1. Mempamerkan kemahiran dalam pengetahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik, keelektrikan dan kemagnetan, mekanik kuantum, mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya, fizik keadaan pepejal, optik, fizik nukleus, fizik atom, dsb.) 2. Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk, memasang eksperimen, mengumpul dan menganalisa data, mengenalpasti punca ralat, mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. 3. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. 4. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik, profesional dan beretika. 5. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. 6. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru, dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan, melalui pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengmodelan matematik dan komputer, dan ujikaji di makmal. 7. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. 8. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan.

273

Sesi 2010/2011 SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER (PERANCANGAN KULIAH) KOMPONEN SEMESTER 1 KURSUS KREDIT GXEX1412 Asas Pembudayaan 2 Keusahawanan GTEE1101/2/3/4 3 Bahasa Inggeris SMES1102 Kaedah Matematik Asas SMES1204 Elektronik Asas SMES1205 Kaedah Eksperimen SMES1271 Fizik Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 2 2 2 16 SEMESTER 2 JUMLAH KURSUS KREDIT KREDIT GTEE1101/2/3/4 Bahasa Inggeris GXEX1401 Kemahiran Maklumat SXEX1102 Statistik SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1201 Getaran dan Gelombang SMES1202 Fizik Terma SMES1203 Fizik Moden S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 1 3 3 2 2 2 2 18 4 34 18 12 Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SEMESTER 3 SEMESTER 4 JUMLAH KURSUS KREDIT KURSUS KREDIT KREDIT GXEX1414 Tamadun Islam dan Tamadun 2 XXXX# Kokurikulum* 2 Asia (TITAS) 6 GXEX1411@ 2 Hubungan Etnik SMES2201 Mekanik 3 SMES2104 Elektronik 3 Kuantum SMES2203 Kaedah SMES2205 Fizik 3 3 Matematik Statistik SMES2209 SMES2206 Keelektrikan 2 3 Instrumentasi dan Kemagnetan 27 SMES2171 Fizik Asas SMES2174 Fizik 2 4 Amali Gunaan Amali SMES3171 SMES2173 Elektronik 2 Mikropemproses dan 2 Amali Mikrokomputer Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN 2 2 TERAS PROGRAM‡ 18 17 35 274 .Buku Panduan Fakulti Sains.

*Pelajar boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti lain (kecuali Fakulti Sains) yang disenaraikan oleh Seksyen Ko-Kurikulum.Buku Panduan Fakulti Sains. kursus ini digantikan dengan kursus GXEX1413 Pengenalan Kepada Malaysia 275 . Elektif Luar Fakulti dan TITAS (SKET). Sesi 2010/2011 KOMPONEN Kursus Universiti SEMESTER 5 KURSUS KREDIT SXEX1411 Pengantar Pengajian Sains dan 3 Teknologi SMES2204 Mekanik 3 3 4 SEMESTER 6 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT 3 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES2208 Optik SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES4181 Projek SMESXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM 3 2 3 4 6 9 2 18 36 22 Kursus Wajib SMES2207 Keelektromagnetan SMES4181 Projek Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 18 KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit ‡ Pelajar SEMESTER 7 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT JUMLAH KREDIT KESELURUHAN 21 SMES3201 Fizik Nukleus SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 3 9 2 17 6 9 2 17 73 18 10 122 boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh jabatan-jabatan lain (kecuali Jabatan Fizik) di Fakulti Sains. @Untuk pelajar antarabangsa.

276 . Sesi 2010/2011 KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (Bagi pelajar dari Institut/Jabatan lain dalam Fakulti Sains selain dari Jabatan Fizik) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KREDIT KURSUS SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara 2 SMES1202 SMES1203 SMES1204 SMES1501§ SMES1502§ § Fizik Terma Fizik Moden Elektronik Asas Asas Jirim Asas Zarah dan Daya Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Sains SPM / Setara Sains SPM / Setara 2 2 2 2 2 Kursus SMES1501 dan SMES1502 adalah setara dengan Fizik STPM.Buku Panduan Fakulti Sains.

PhD(Wales). FIPM. BSc(Mal). Jabatan ini menawarkan ijazah pada peringkat Sarjana Muda Sains. ARCS.A. C. Universiti Malaya juga mengutamakan kegiatan penyelidikan supaya jabatan ini akan terus unggul dan terkehadapan dalam bidang Fizik yang penting ini. PhD(Illinois). (Kolkata). SENARAI KAKITANGAN KETUA: Profesor Abdul Kariem Hj Mohd Arof. MSc(Wales). FIPM (Sistem Kompleks.Buku Panduan Fakulti Sains. 24% terdiri daripada pelajar antarabangsa. Sesi 2010/2011 JABATAN FIZIK Pengetahuan dalam bidang Fizik adalah perlu untuk memahami sains secara wajar. Astrofizik dan Instrumentasi) Dato' Muhamad Rasat Muhamad. FUSI (Teori Jirim Terkondensasi. F. MSc(Mal). BSc(Indiana).. F. BSc(Mal). FRAS(UK) IAU (Paris). MIPM (Astronomi. MSc(UKM). MSc(Wales). Daripada jumlah pelajar ijazah tinggi. BSc(UKM). Shrivastava. MSc(Mal).MS(Mal). Jabatan ini telah mencapai tahap yang sangat memberangsangkan. amali dan projek di mana pelajar-pelajar mengambil bahagian di dalam penyelidikan dengan ahli-ahli akademik di jabatan..Sc. DPhil(Oxford). Pelajar-pelajar yang lulus dengan ijazah Sarjana Muda Sains daripada jabatan ini berkebolehan menyandang jawatan-jawatan di sektor awam atau swasta dan juga melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah tinggi dalam bidang fizik atau bidang yang berkaitan dengannya. Di dalam penyelidikan. tutorial. Fraktal) Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah.D. Superkekonduksian. PhD(Durham). PhD(Sheffield). Sarjana Sains dan Doktor Falsafah. Jabatan Fizik juga telah berjaya memperolehi bantuan penyelidikan di bawah Rancangan Malaysia Ke-6 hingga Ke-9 dan kini jabatan ini mempunyai kelengkapan pengajaran dan penyelidikan yang moden dan canggih. BSc(Mal). Untuk ijazah Doktor Falsafah pula programnya hanyalah melalui penyelidikan sahaja. BSc (Mal). Kesan Hall Kuantum) Kwek Kuan Hiang. kini 51 pelajar telah berdaftar untuk ijazah Sarjana Sains dan 25 pelajar untuk ijazah Doktor Falsafah. BSc(Wales). PhD(Durham). PhD(Mal). BSc(UKM). MIEEE (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Datin Saadah Abdul Rahman. Senior member of IEEE (Jaringan Komunikasi Optik) Harith Ahmad. FNASc. Fizik Zarah Tenaga Tinggi) Wan Haliza Abd Majid. Sc. MS(Illinois). BSc(Lond). MIPM (Bahan Dimensi Rendah) 277 . Pada peringkat ijazah lanjutan di jabatan. MIPM (Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi dan Optik Gunaan) Mohd Zambri Zainuddin. Ekonofizik. MInstP (Fizik Statistik. D. Keutamaan Jabatan Fizik adalah untuk memberi pengajaran yang terbaik di dalam bidang ini dan menghasilkan graduan fizik yang berwibawa. FIPM (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Sithi Vinayakam Muniandy. BSc(Mal) (Bahan Gunaan. DIC. Rangkaian Neuron. FIPM (Fizik Zarah Teori) Chien Su Fong. Bahan Termaju) PROFESOR: Chia Swee Peng. Jabatan Fizik telah menarik minat ramai pelajar di Fakulti Sains. Untuk sesi 2009/2010 jumlah pelajar tahun akhir yang membuat pengkhususan dalam bidang fizik adalah 41 orang. PhD(Mal). Kursus-kursus di peringkat Sarjana Muda Sains adalah dalam bentuk kuliah. PhD(Lond). Bateri. Universiti Malaya diasaskan pada tahun 1961 untuk melatih pelajar-pelajar yang ingin mempelajari bidang ini secara mendalam dan juga untuk menerajui penyelidikan dalam bidang ini di Malaysia. Fizik adalah satu bidang yang sangat menakjubkan kerana asal usul alam semesta kini banyak difahami melalui kajian fizik. Ph.P. Pada peringkat Sarjana pula pelajar-pelajar boleh memilih di antara program Sarjana melalui kerja-kursus atau melalui penye-lidikan. MIPM. BSc(Mal). Dinamik Stokastik.Inst. Jabatan Fizik. Di samping itu. PhD(MMU).(UK). MIPM (Fotonik) Keshav N. Jabatan Fizik. MSc(Indiana).(IIT Kanpur). PhD(Mal). FICC.Phys.

PhD(Birmingham). BSc(Mal) (Instrumentasi Penderia Magnet.). PhD(Mal). BSc(Mal). Fizik Laser.Buku Panduan Fakulti Sains. Fizik Laser. Bateri) PENSYARAH: Daefalla M. PhD(Manc). PhD(Texas). MSc(UKM). PhD(Mal). PhD(Mal). MSc Appl Phys (Mal). MIPM (Fizik Keadaan Pepejal. BSc(Iran) (Sintesis dan Pemprosesan Bahan. BSc(Mal). Pencirian Hingar) Chin Oi Hoong. MSc(Wales). FIPM (Fizik Nuklear. MSc(Mal). H. M.. PhD(UPM). MSc(Uzbekistan) (Fizik Nuklear. MSc(Manc). Optoelektronik) Yap Seong Ling. BSc(Mal) (Fizik Bahan) Siti Meriam Ab Gani. BSc(Mal) (Astrofizik. Fotonik) Siti Rohana Majid. Msc(Libya). BSc(UKM) (Nanobahan. MSc(Mal). M. PhD(Durham). Bahan Termaju) PROFESOR EMERITUS: Low Kum Sang. Fizik metalurgi. PhD(Manc). BSc (Mal) (Applikasi berdasarkan Biobahan Fotosintetik. Tawati. BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma. MSc(Mal). Sistem Fizis Kompleks) Rozalina Zakaria. MSc(UKM). Bahan Polimer. Okhunov. PhD(Durham). PhD(UK).BSc(Libya) (Bahan Komposit dan Kegunaan Karbon) Shaheen Akhter-Hamid. Elektronik Molekular) Woon Kai Lin. PhD(Mal). Bahan Termaju) Vengadesh Periasamy. Peranti Elektronik. PhD(UKM).Phill(Chittagong). BSc(Hull) (Elektronik Bahan Berkarbon. BSc(Mal) (Fizik Pendidikan) Reza Rahbari Ghahnavyeh. Spektroskopi Laser. PhD(Uzbekistan). BSc(Mal). PhD(Queens). Teknologi Denyutan) Yusoff Mohd Amin. BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma) Hasan Abu Kassim. MSc(Belf). AIPM (Sinaran Alam Sekitar) Rustam Puteh. Langmuir-Blodgett. BSc(Salf). Bsc(Libya). Teknologi Kuasa Denyutan) PROFESOR MADYA: Anis Faridah Md Nor. Jpn). Teknologi Sinaran dan Tenaga) Abubaker Elsheikh Abdel Rahman. Pencirian Bahan. MS(CaliforniaRiverside). FIPM (Fizik dan Teknologi Plasma. PhD(Russia). PhD(Mal). MSc(Birmingham). MPhil(Surrey). Tenaga Suria) Khaulah @ Che Som Sulaiman. PhD(USM). BSc(Mal) (Plasma Gunaan. PhD(Durham). PhD(Mal). MEng(Toyohashi Univ of Tech. BSc(Mal).Eng. Astrofizik Neutrino) Ithnin Abdul Jalil. BSc(Mal) (Penyelidikan Bahan) Zulhazrin Zainal Abidin. Jpn). BA(Macalester). PhD(Konstanz). Bahan Termaju) Rosli H Mahat. PhD(Hull). PhD(USSR). CRadP MSRP(UK). Electronik Organik) Raja Mustapha Raja Hassan. MSc (Russia). Bsc (UPM) (Optik. MIPM (Teori Fizik Nukleus. (Bahan Kaca) Huang Nay Ming. Astronomi Radio) Zarina Aspanut. Teknologi Salut) FELO PENYELIDIKAN PELAWAT Abdurahim A. BSc(Mal) (Bahan Termaju. MSc(UKM). Bahan Fotonik) Roslan Md Nor. PhD(Mal). MSc (Mal). BSc(Mal) Lim Lian Kuang. Kajian Struktur Bahan) Zurina Osman. PhD(Wales). MIPM (Fizik Teori) Raymond Ooi C. BSc(Mal).(Sing). BSc(USM) (Optik Kuantum dan Ketaklinearan. MIPM (Fizik Sinaran. MIPM (Elektronik Fizikal. MSc(Chittagong). MSc(Mal). BSc(Mal) (Bahan Termaju. BSc(Mal) 278 . MSc(Mal). Sesi 2010/2011 Wong Chiow San. BSc(Mal) (Membran Polimer. PhD(Mal). MPhil(Southampton). Sinaran Alam Sekitar) Zainol Abidin Ibrahim. Kosmologi. BSc(Chittagong) (Teori Sains Bahan) PENGAJAR : Lim Lih Wei. BSc(Mal). Pelakuran Plasma dan Sinaran) Zamri Zainal Abidin. BSc(Mal) (Tenaga Suria. PhD(Manc. PhD(Gifu Univ.

kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. BSc(Mal). Fizik Sinaran & Biofizik. 7. OMA.Buku Panduan Fakulti Sains. pengmodelan matematik dan komputer. Pada tahap Akhir pelajarpelajar diberi peluang mengikuti kursus dari pelbagai bidang tumpuan. 3. Laser & Optoelektronik. BSc(Mal) Sidiq Mohamad Khizir. Senarai kursus yang ditawarkan dalam program ini terdapat dalam jadual Struktur Program Ijazah. mengenalpasti punca ralat. BSc(Mal) Chong Wu Yi. Mikropenduga Auger Pancaran Medan. BSc(Mal). MSc(Mal) (SLAI) Norhasliza Yusof. graduan dapat: 1. Pertengahan dan Akhir. dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan. mekanik kuantum. Terdapat lapan bidang tumpuan yang masing-masingnya menawarkan beberapa kursus elektif. BSc(Mal) Mohd Ragib Badarudin. FT-IR. Program ini mengandungi tiga tahap iaitu tahap-tahap Awal. BSc(Mal) Tee Kian Yew. MSc(Mal) (SLAI) Richard Ritikos. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru. mengumpul dan menganalisa data. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. BSc(Mal). 6. Pembaca TLD. PL. BSc(Mal). Pengenalan kepada bidang Fizik diberi pada tahap Awal manakala tahap Pertengahan pula memberi asas kukuh kepada bidang Fizik di mana kursus seperti Mekanik Kuantum. Bidang-bidang ini adalah Fizik Plasma. memasang eksperimen. BSc(Mal). BSc(Mal). MSc(Mal) (SLAI) Nazhatulshima Ahmad. Spektrofotometer UV-VISNIR. fizik keadaan pepejal.) Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk. profesional dan beretika. Kaedah Matematik. 279 . MSc(Mal) (SLAI) PROGRAM IJAZAH Pada masa ini Jabatan Fizik menawarkan satu program pada peringkat Ijazah Sarjana Muda iaitu BSc (Fizik). Mempamerkan kemahiran dalam penge-tahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik. Fizik Nukleus & Zarah Keunsuran. optik. sistem pemendapan hidrolisis nyala. MSc(Mal) Noriza Ahmad Zabidi. mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. fizik nukleus. melalui pemikiran kritis. AFM. fizik atom. MSc(Mal) (SLAI) Goh Boon Tong. Fizik Statistik. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan. keelektrikan dan kemagnetan. dsb. Penyelidikan di Jabatan Fizik melibatkan empat belas kumpulan utama dalam bidang-bidang teras berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bahan Gunaan Fizik Angkasa Fizik Keadaan Pepejal Fizik Komputeran dan Mikropemproses Fizik Plasma dan Teknologi Denyutan Fizik Teori Fizik Zarah Keunsuran Fotonik Hakisan dan Saduran Instrumentasi dan Peranti Magnet Optik Gunaan dan Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi 12 Astronomi radio 13 Sains Bahan dan Fizik Polimer 14 Sinaran Gunaan Kelengkapan utama di Jabatan Fizik yang khusus digunakan untuk penyelidikan dengan pendekatan eks-perimen adalah: SEM-EDX. BSc(Mal). Mekanik. dan ujikaji di makmal. XRD. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. Fizik Bahan dan Elektronik. Kaedah Berangka dan Komputeran dan sebagainya ditawarkan. Pelajar-pelajar juga dikehendaki menjalankan projek dalam salah satu bidang di atas. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi. penyelesaian masalah. Di akhir program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). Fizik Semikonduktor. Sesi 2010/2011 Mohd Hafiz Mohd Saadom. MSc(Mal) Ong Jian Fuh. 8. BSc(Mal) Teo Li Peng. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik. Keelektromagnetan. Sistem percikan arus 2. Fizik Angkasa. BIDANG PENYELIDIKAN 4. 5. mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya. BSc(Mal) Nordin Ayoub.

5. Pembinaan dan penggunaan sistem laser “excimer” vakum UV dan laser kuasa tinggi industri CO2. kamera “streak”. Spektrometer penujuan geselan 1m. 30. 25. Mekanisma angkutan. 27. Universiti Malaya disesuaikan untuk mereka yang ingin menjadi ahli sains dan ahli teknologi profesional di institusi-institusi penyelidikan dan industri. terutamanya mereka yang mempunyai kemahiran di bidang-bidang bahan-bahan baru dan termaju. 3. Litar pintar. industri angkasa. 32. Peranti pemancar cahaya organik. 8. punca-punca plasma pengionan rf. Sumber-sumber plasma gandingan induktif RF dan kapasitif AU dan penggunaannya. 1. dan Kementerian Sains. Kajian tentang elektrolit polimer pepejal alkali dan polihablur Mg2Ni aloi secara mekanik untuk bateri-bateri udara-hidrid logam. Amplifier gentian berdop erbium jalur-C dan jalur-L. 11. Teknik fabrikasi secara eksperimen dalam sains bahan. 10. 21. bilik bersih dan kelengkapan pengendalian gas. Holografi berdigit dan interferometri corak “speckle”. Huraian interaksi elektrolemah hadron. 41. 18. 42. 7. Pengeluaran zarah dari perlanggaran elektronproton tenaga tinggi (pakatan ZEUS di pemecut HERA di DESY. Kadar tindakbalas nukleus astrofizik. Rekabentuk dan pencirian superkapasitor. Fabrikasi pengganding lakur. 40. laser pikosaat. peranti pandu gelombang satahan. Kajian kenampakan bulan sabit muda. Kajian fizik bahan terkondensasi bagi kaca. 29. 34. Membina “preform ” gentian optik. 16. punca sinaran dos tinggi dan makmal uji bahan. Teknologi dan Inovasi melalui program eScienceFund. Kajian tentang bahan komposit. pengujian dan pengukuran. 13. 39. Antara topik-topik penyelidikan yang sedang dijalankan oleh kakitangan akademik Jabatan Fizik ialah: 1. Kajian mekanik polimer berdasarkan “polyurethane”. 26. sistem-sistem penyediaan filem nipis. 14. 19. komputer dan teknologi maklumat serta telekomunikasi. 35. pemfabrikasian peranti-peranti. nanoteknologi. osiloskop pantas berdigit. 9. Fotometri dan spektroskopi astronomi. alat analisis spektrum. Kelengkapan lain yang ada di Jabatan termasuk Alat Diagnosis Pantas. 17. 36. laser berkuasa tinggi. 2. 33. Angkutan anomali dalam bahan acak. Kegunaan gentian optik berdop-Ge sebagai dosimeter sinaran. 22. Ahli-ahli Fizik sangat diperlukan. parutan Bragg gentian. 12. Graduan-graduan Fizik diperlukan di industri elektronik. Kajian tentang cat-cat “silicone-acrylic”. resonans dan reputan zarah-zarah. Kajian bahan radioaktif yang semulajadi dan jenis semulajadi peningkatan secara teknik. punca neutron berdenyutan. sistem nyahcas voltan tinggi dan arus tinggi. Nyahcas pencucuh vakum sebagai sumber EUV untuk litografi generasi hadapan. 24. Rekabentuk dan perlaksanaan rangkaian neutron. 15. 37. Pembinaan nano-riben sebagai dosimeter termoluminesens. Model suria dan neutrino. Kegunaan Teknologi Maklumat dan pendidikan fizik. 20. Dawai meletup berdenyutan bagi sintesis nano-zarah. penyinar Co-60 dan spektrometer Gama HpGe. 23. Nyahcas rerambut berdenyutan pantas sebagai sumber sinar-x lembut dan XUV berkoherens. 43. Peranti suria berasaskan bahan separakonduktor organik. FRGS (RM437 ribu diperolehi dalam tahun 2009). Teori medan stokastik menggunakan kalkulus pecahan. Jerman). PELUANG-PELUANG PEKERJAAN Kursus-kursus di Jabatan Fizik.Buku Panduan Fakulti Sains. Pada masa kini industri-industri dan institusi-institusi penyelidikan sangat memerlukan ahli-ahli Fizik yang mampu mengintegrasikan teknologi baru dan teknologi tinggi ke dalam sistem yang sedia ada. Gerakan Brown kuantum. Fokus plasma sebagai sumber sinaran berdenyutan. 38. Sumber bim ion kuasa tinggi dan sinar-X serta penggunaannya. spektroskopi dan kajian morfologi elektrolit gel polimer. dan pelbagai industri 280 . 6. Dinamik kompleks dalam plasma berhabuk. Optik bersesuaian. Kajian polimer pengkonduksi ion. 4. Penyelidikan di Jabatan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Peruntukan Universiti Penyelidikan (RM6 juta diperolehi dalam tahun 2009). Ciri-ciri elektronik dan elektrooptik bagi bahan berdasarkan silikon dan karbon. 31. Kajian tentang biasan Q2 tinggi. Fenomena angkutan dalam nanostruktur. 28. Sesi 2010/2011 terus dan penjajar topeng. Kajian tentang elektrolit polimer untuk bateribateri proton udara litium.

Teori Nukleus. geseran. Pearson Prentice Hall. Young H. Pearson-Prentice Hall. Jabatan juga menawarkan program MSc (Fizik Gunaan) dan MTech (Sains Bahan) secara kerja kursus meliputi bidang Teknologi Semikonduktor. IJAZAH LANJUTAN (BIDANG) Calon-calon ijazah lanjutan boleh mengikuti program MSc dan PhD secara penyelidikan dalam bidangbidang Fizik Plasma. Buffa AJ. sinaran dan ultrabunyi banyak digunakan di pelbagai bidang perubatan. oleh itu graduan-graduan Fizik sangat sesuai untuk mengendalikan sistem-sistem ini dan membantu pegawai-pegawai perubatan untuk menganalisis data-data yang dihasilkan. Freedman R. resonans. pengembangan terma. Fizik Angkasa. Fizik dan Peranti Semi-konduktor. Sistem Kompleks. 30% 70% 281 . Fotonik. taburan Maxwell. kesan Doppler. Fizik Zarah Keunsuran. kesan fotoelektrik. Astronomi dan Kosmologi. interferens dan belauan. Polimer Pengkonduksi. nilai jam kredit bagi Kursus- kursus Penguat ini tidak diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program ini. College Physics 6e. hukum Hooke. Getaran dan gelombang: gerakan harmonik ringkas. AddisonWesley.00) dalam Kursus-kursus Penguat sebagai syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). (Fizik) tetapi tidak mempunyai kelulusan Fizik STPM/setara dan Matematik STPM/setara diperlukan mengambil kursus-kursus penguat. Sesi 2010/2011 pembuatan barangan elektrik dan mekanik. peralihan fasa. Peluang memang luas terbuka bagi graduan-graduan Fizik untuk menjadi ahli-ahli akademik dan penyelidikpenyelidik di Institusi Pengajian Tinggi jika mereka melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat PhD. terikan. modulus Young. Field S (2007). Pada kebiasaannya mereka berkhidmat sebagai juruterajurutera prosesan bahan. suhu. proses Isokor.Buku Panduan Fakulti Sains. Teknologi laser. halaju cahaya. tegasan. Teknologi Filem Nipis.Sc. sifat-sifat gelombang.Sc. SMES1501 ASAS JIRIM Fizik am: Unit dan pengukuran. hukumhukum Newton. Pelajar yang ingin berdaftar dalam program B. tekanan. Sains Bahan. pengutuban. Fizik Polimer. Selain daripada itu pensyarah dan guru Fizik sangat diperlukan di sekolah-sekolah serta kolej-kolej kerajaan dan swasta. Sinaran Alam Sekitar. Teori Jirim Terkondensasi. Jones B. X-ray. SINOPSIS KURSUS KURSUS-KURSUS PENGUAT Kursus-kursus penguat adalah setara dengan tahap STPM. haba pendam. Nota: Kursus SMES1501 dan SMES1502 juga ditawarkan sebagai kursus bukan teras program untuk pelajar selain dari pelajar Jabatan Fizik. Rangkaian Neuron. gegelang Newton. University Physics with Modern Physics 12e. Cahaya dan optik: pantulan dan biasan. belauan Fraunhofer. proses Isoterma. College Physics. NMR (Nuclear Magnetic Resonance). A Strategic Approach with Mastering Physics. CT3. Sinaran Gunaan dan Fizik Bahan. Peranti Paparan. titik tigaan dan titik genting. Eksekutif-eksekutif pemasaran peralatan sains yang canggih juga diambil daripada kalangan graduan-graduan Fizik. belauan Fresnel. Namun begitu. Gelombang elektromagnet: spektrum elektromagnet. Mereka perlu lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNG 2. gerakan gelombang. gas unggul. ujikaji Young. LL1 Rujukan: 1. Peluang juga terbuka kepada graduan-graduan Fizik di bidang perubatan. proses Adiabatik. Wilson JD. hukumhukum termodinamik. (Fizik). Lou B (2007). Bagi kes ini. kawalan mutu di bahagian pengeluaran atau penyelidik di bahagian penyelidikan dan pembangunan (R&D). Ilmu termodinamik: persamaan keadaan. Fizik Laser. kuantiti fizik. momentum dan perlanggaran. hukum Brewster. kanta dan alat-alat optik. Ford L (2008). kredit kursus diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program selain daripada B. 2. Teknologi Plasma. Knight R. Pepejal dan bendalir: kekenyalan. superposisi. uraian teleskop. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Laser dan Optoelektronik. 3. prinsip Huygen.

struktur nukleus. transformer. bahantara. kuasa. Srinivasan RA (2004). pengionan. keupayaan. pancaran. SMES1103 KAEDAH MATEMATIK AWALAN Persamaan linear: penurunan baris. rintangan. aras tenaga atom hidrogen. kapasitor selari dan sesiri.Buku Panduan Fakulti Sains. determinan. Schaum‟s Outline of Beginning Finite Mathematics. hasil darab tigaan. medan vektor. kapasitor dan kapasitans. LL1 Rujukan: 1. osiloskop. ikal dan teorem Stoke. McGraw-Hill. Buffa AJ. ukuran tenaga pengikat nukleus. College Physics (with PhysicsNow) 7e. 30% 70% 282 . penebat. arus ulang-alik. reaktor. hukum separuh hayat. Yatim MM (2006). potentiometer. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. penggunaan isotop radioaktif. penentu dan hukum Cramer. keabadian jisim dan tenaga. rintangan dalam. 2. konduksi elektrik dalam logam. aruhan saling dan aruhan diri. ungkapan yang melibatkan . Liew KY. semikonduktor. CT3. pembelahan dan pelakuran. daya magnet pada konduktor dan cas yang bergerak. Faughn JS. Matriks: hasiltambah. prinsip eksklusi Pauli. Vektor dan analisis vektor: garis lurus dan satah. hasil darab titik. pembezaan vektor. pembezaan penuh. serapan. John Wiley & Sons. Fungsi dengan satu pembolehubah: pembezaan dan kamiran. Oriental Academic Publication. rintangan. pemisahan isotop. kapasitans dan induktans dalam litar arus ulang-alik. Matriks: operasi gabungan linear. hukum Coulomb. terbitan berarah. Fizik zarah dan nukleus: elektron. hukum Gauss. penjana van der Graaf. pendaraban vektor. hukum Kirchoff. jambatan Wheatstone. 2. fungsi linear. College Physics 6e. penghasilan dan sifat sinar-X. CT3. medan elektrik. talaan dalam penerimaan radio. kamiran garis. galvanometer gelung bergerak. petua rantai. kecerunan. Serway RA. dielektrik. cacat jisim. teori Bohr. set persamaan linear. Lipschutz S. alternator. 30% 70% KURSUS-KURSUS TERAS TAHAP 1 SMES1102 KAEDAH MATEMATIK ASAS Vektor: hasiltambah. Lou B (2007). Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan peringkat pertama. McGraw-Hill. Vuille C. Brooks Cole. ketelapan. bentuk vektor. hasildarab. ukuran e/m. 3. Lipsson M (2002). kesan Hall. diod Zener. sinar alfa. Wilson JD. penyah-casan korona. ammeter. Bennett CA (2005). penuras. Schiller JJ. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. medan magnet. Nombor kompleks. kedualan gelombang-zarah. matriks khusus. beta dan gamma. hubungan de Broglie. Schaum‟s Easy Outline of Discrete Mathematics. hipotesis kuantum. tenaga elektrik. cas dalam pengkonduksi. aruhan elektro-magnet. eksperimen dan teori Rutherford. litar resonans. hukum Ohm. pengesan. operator linear. Zahrah Ahmad. belauan sinar-X. tindakbalas nukleus. teori kuantum. persamaan pembezaan linear peringkat kedua berhomogen. ungkapan exp (i). kecapahan dan teorem kecapahan. fluks magnet. Wan Haliza. struktur atom. beza upaya. Mathematical methods in the physical sciences 3e. reputan radioaktif. motor. LL2 Rujukan: 1. teorem Green di dalam satah. diod. Siri Taylor termasuk dengan banyak pembolehubah. 3. Physics for matriculation 2nd ed. Pembezaan separa: siri kuasa dalam dua pembolehubah. hasil darab silang. kesan magnet dari arus. hukum Biot-Savart. Pearson Prentice Hall. Sesi 2010/2011 SMES1502 ASAS ZARAH DAN DAYA Keelektromagnetan: arus elektrik. Boas ML (2005). medan elektromagnet. ukuran cas elektron Millikan. elektrostatik. sinar katod. dinamo.

jenis ikatan atom. struktur hablur. pengecutan Lorentz. teori kinetik bagi gas unggul. Thermodynamics. Hukum Sifar Termodinamik. Zemansky MW. Mathematical Methods for Physicists. ayunan terlembab.keupayaan telaga empatsegi takterhingga. Press SMES1202 FIZIK TERMA Suhu. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 2. entropi. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan linear peringkat kedua tak berhomogen. Springer. Wiley. Vibrations and Waves in Physics. gas nyata. entropi statistik dan maklumat sebagai entropi negatif. Thomas Nelson and Sons LTD. masalah titik sempadan dan titik hujung. LL2 Rujukan: 1. gelombang melintang dan membujur. Weber HJ (2005). LL2 Rujukan: 1. Kedua dan Ketiga Termodinamik.Buku Panduan Fakulti Sains. Pain HJ (2005). panjang koherens. taburan Maxwell-Boltzmann. jisim. CT3. Addison-Wesley. ketakpastian Heisenberg. Terbitan hokum Newton Kedua daripada Mekanik Kuantum. Acad. eksperimen Michelson-Morley. Boas ML (2005). The Physics of Vibrations & Waves 6e. Main IG (1993). Pancaran. rambatan gelombang dalam tali. contoh dalam 1-D . Sears FW. Salinger GL (1982). gelombang bunyi. dilasi masa. pertukaran pembolehubah. Kamiran berganda: kamiran ganda dua dan tiga. hukum Pertama. CT3. semikonduktor dan penebat. Heat and Thermodynamics 7e. SMES1201 GETARAN DANGELOMBANG Gerakan harmonik mudah. 30% 70% 30% 70% 3. dll. Kinetic Theory & Statistical Thermodynamics 3e. petua Leibnitz. pemetakan sama tenaga. halaju kumpulan. dualiti zarahgelombang. rajah fasa. gelom-bang cahaya. 3. SMES1203 FIZIK MODEN Teori Kerelatifan Khas: kerelatifan GalileoanNewtonan. ayunan terpaksa. Mathematical Methods: for Students of Physics and related fields 2e. resapan. ikatan van der Waals. pertukaran pembolehubah dalam kamiran. ringkasan konsep fonon. 30% 70% 283 . masa koherens. Jirim Atom: ringkasan struktur atom dan asas fizik jadual berkala. transformasi Lorentz. Arfken GB. asas statistik untuk termo-dinamik. CT3. kamiran permukaan. gelombang pada sempadan dua bahantara. French AP (1971). hokum Stefan. koherens. postulat Teori Kerelatifan Khas. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. fungsi gelombang. ringkasan konduksi elektron dalam konduktor. Schroeder DV (2000). McGraw-Hill.Vibrations and Waves. Addison Wesley Longman. peralihan fasa. Cambridge Univ. An Introduction to Thermal Physics (int‟l ed). pendarab Lagrange. 3. 6e (int‟l). kerja dan haba. Dittman RH (1997). kedualan gelombangzarah. LL2 Rujukan: 1. superposisi gelombang. 2. 2. Teori Kuantum: perlunya teori kuantum. fungsi pemetakan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. gelombang elektromagnet. keupa-yaan Lennard-Jones dan kaitannya dengan ciri jirim. Hassani S (2008). momentum dan tenaga kerelatifan. Press. Mathematical methods in the physical sciences 3e. halaju gelombang. John Wiley & Sons. Sesi 2010/2011 penggunaan pembezaan separa tentang masalah maksim um dan minimum termasuk kekangan. Pengenalan kepada mekanik statistik: mikrokeadaan. gelombang dalam cecair. Jacobian. pembezaan kamiran. belauan. konduksi haba. persa-maan Schroedinger tak bersandar masa. vektor-4 kedudukan-masa dan momentum-tenaga. interferens.

padanan data. Krane K (1996). Beiser A (2002). teorem Norton. hukum Ohm. SMES1205 KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen: fungsi & rekabentuk. and Applications. haba. TS1. penggunaan diod dalam litar pembekal kuasa: rektifier gelombang setengah. Prentice Hall. Rawatan dan penurunan data. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. keadaan pincang ke depan dan songsang. Kuantiti fizik. syarat-syarat pincangan dan analisis AT. ringkasan struktur dan evolusi bintang dan galaksi. had keyakinan. pengatur voltan. Malvino AP (1999). transformer. siri-siri keradio-aktifan asli. Pengaturcaraan komputer mudah. analisis statistik. Sesi 2010/2011 Fizik Nukleus dan Keradioaktifan: struktur dan ciri-ciri nukleus. nukleus majmuk. syarat-syarat pincangan dan analisis AT untuk litar. Moyer CA (2005). Wiley. Fizik Zarah dan Astrofizik: ringkasan zarah dan daya unsur.Buku Panduan Fakulti Sains. CT3. Transistor kesan medan (JFET dan MOSFET): rekabentuk dan struktur JFET dan MOSFET. Transistor cantuman dwikutub (BJT): ciri-ciri transistor. spektrum sinar-X dan nombor atom (brems-strahlung). McGraw-Hill. kemagnetan. LL2 Rujukan: 1. Persembahan data: jadual dan graf. Keselamatan makmal. LL2 Rujukan: 1. CT3. asas rajah jalur tenaga. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 3. Ukuran asas: angkup. angka bererti. Electronic Principles. Electronic Devices and Circuit Theory 9e. Taylor JR (1997). analisis ketakpastian. ujian kepincangan. nilai Q. perambatan ketakpastian pengukuran. padanan impedans. Analisis data eksperimen: kepersisan dan kejituan. 2. SMES1271 FIZIK AMALI Eksperimen-eksperimen yang meliputi tajuk-tajuk dari mekanik. McGraw-Hill. 30% 70% 284 . Devices. ringkasan teknologi nukleus dan reaktor nukleus. Floyd TL (2003). ringkasan teori Letupan Besar. ralat statistik. Experimental Measurements: Precision. gan-daan arus dan voltan. Serway RA. Error and Truth 2e. Diod semikonduktor: sifat-sifat semikonduktor. keradioaktifan. McGraw Hill. Prentice Hall. penapis input-kapasitor dan input-cok. tenaga pengikat. keelektrikan. Modern Physics 3e. SMES1204 ELEKTRONIK ASAS Teori litar: hukum Kirchhoff. teknik analisis litar. 2. hukum-hukum keabadian. meter elektrik. Barford NC (1991). Penulisan laporan. tentukuran. Modern Physics 2e. daya-daya nukleus. litar transistor mudah. 2. cirian arus-voltan. ralat sistem ukuran. 3. University Science. Moses CJ. Saunders. Holman JP (2001). cirian arusvoltan dan litar diod mudah. konsep garis beban. cantuman pn. teorem Thevenin. prinsip operasi. keratan rentas. CT3. optik dan sinaran. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. An Introduction to Error Analysis. tindakbalas nuklear. Nashelsky L (2006). LL2 Rujukan: 1. Electronics Fundamentals: Circuits. gelombang lengkap dan jambatan. diod khas – diod Zener. Boylestad R. Concepts of Modern Physics 6e. John Wiley. osiloskop. analisis dimensi. 3. Experimental Methods for Engineers.

Litar kesan frekuensi. 2. kepantulan pada tujuan normal. Prentice Hall. penjanaan harmonik kedua. TS1. perubahan fasa pada pantulan. jenis parutan. Belauan: Belauan Fresnel. frekuensi 3dB. filem antipantulan dwilapis dan berlapis-tiga. pengamir dan pembeza. pengesanan imej. Nashelsky L (2006). C dan D. TAHAP 2 SMES2104 ELEKTRONIK SMES2103 OPTIK MODEN Alat Pengesan dan Pemamer Optik: Alat pengesan terma dan kuantum. parutan replika. sebaran dan peleraian parutan. herotan. Introduction to Optics 3e. 3. Malvino AP (1999). McGraw-Hill College. litar signal kecil A. B. parutan „blazed‟. garis beban A. konsep tarik dan tolak..U. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Optics 4e. Boylestad R. keabadian tenaga. indeks biasan kompleks. CT3. parutan interferens. Pearson Prentice Hall. belauan Fresnel dari bukaan bulat dan segi empat tepat. kesan akusto-optik. lebar jalur dan kadar data. pengiraan rintangan masukan dan keluaran. koherens separa. Pengenalan kepada elektronik berdigit: get-get asas dan litar penggetar berbilang. penukar arus ke voltan dan voltan ke arus. 3.Buku Panduan Fakulti Sains. lapisan berkepantulan tinggi. Electronic Principles. koherens ruang. Pedrotti LS (2007). analisis dan penggunaan pembanding. pengecilan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% Kursus ini merangkumi transistor amplifier dwikutub dan kesan medan. optik tak linear. Asas Elektronik. kadar bit tinggi. alat pengesan optik: hingar dan kepekaan. setara. Pedrotti FL. pantulan dalaman dan luaran. Hecht E (2002). Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Pedrotti LM. pantulan dalam logam. litar dan penambah. kriteria untuk belauan Fresnel. Penerbitan UTM. 30% 70% 285 . gm dan hibrid. optik rambatan. paparan optik. Optik Gentian: Gambaran keseluruhan komunikasi. pengiraan kecekapan dan perbandingan. pengkonjugatan fasa optik. Parutan Belauan: Persamaan parutan. Optik tak linear dan modulasi cahaya: Medium tak linear. Topik-topik amplifier operasian merangkumi blok pembentukan litar amplifier operasian termasuk amplifier menyongsang/tak menyongsang. pengiraan gandaan voltan dan arus. CT3. kesan magneto-optik. CT3. lebar koherens ruang. mod-mod yang dibenarkan. White HE (2001). Fundamentals of Optics 4e. LL2 Rujukan: 1. julat spektrum bebas. herotan ”cross-over”. LL2 Rujukan: Manual eksperimen 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. TS1. Kesan kapasitan.U. gelombang cepat berlalu. Persamaan Fresnel: Persamaan Fresnel. model re. LL2 Rujukan: 1. plot Bode. Addison-Wesley. pengkamir belauan Fresnel-Kirchhoff. komunikasi gentian optik. 2. kesan elektro-optik. penapis aktif dan komputer analog. Malcom (1996). peng-ayun. AB. Teori filem berbilang lapisan: Matriks pindahan. alat-alat parutan Koherens: Koherens masa dan lebar garis asli. Jenkins FA. takrifan unit dB. Electronic Devices And Circuit Theory. McGraw Hill. Amplifier kuasa termasuk pengkelasan A.

Nakanishi H (2005). 2. TS2. amplifier. konsep operator dan nilai jangkaan. Transformasi Fourier Cepat dan Kaedah Monte Carlo. An Introduction to Numerical Methods and Analysis. 100% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Prentice Hall. fungsi eigen dan prinsip superposisi. Pengoptimuman. fizik bahan dan fizik peranti. CT3. Kamiran berangka. ubahan masa bagi nilai jangkaan. optik. Boylestad R.Buku Panduan Fakulti Sains. rektifikasi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. resonans. Atom berelektron tunggal: mekanik kuantum dalam 3D. fungsi harmonik sfera. fizik plasma. keupayaan sawar. Manual eksperimen 2. elektronik berdigit dan sebagainya. Nashelsky L (2006). SMES2174 FIZIK GUNAAN AMALI Eksperimen-eksperimen fizik yang bercorak gunaan meliputi tajuk-tajuk fizik keadaan pepejal. termodinamik. halaju gelom-bang dan halaju kumpulan. Operasi matriks. fungsi eigen dan ketum-patan kebarangkalian. spektros-kopi dan sebagainya. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: SMES2105 KAEDAH BERANGKA DAN KOMPUTERAN Penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah saintifik. keupayaan tangga. prinsip ketakpastian Heisenberg. Wiley. LL2 Rujukan: 1. Persamaan Schroedinger tak bersandarkan masa: zarah bebas. optik gunaan. ketak-pastian dalam ukuran. komutator dan pemalar gerakan. CT3. postulat-postulat mekanik kuantum. Giordano NJ. Masalah nilai awal untuk persamaan pembeza biasa. nombornombor kuantum. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Persamaan taklinear. penorowongan dan reputan. Pearson Addison-Wesley. EM2 100% Rujukan: 1. Persamaan pembezaan separa. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. SMES2171 FIZIK ASAS AMALI Kelas-kelas amali untuk eksperimen fizik asas mengenai keelektrikan. Persamaan linear. transistor. kesan ukuran. operator penganjak. Prentice-Hall. Computational Physics 2e. sinaran. Numerical Analysis and Scientific Computation. nilai eigen dan kedegeneratan. persamaan kese-lanjaran fluks kebarangkalian. Masalah nilai sempadan dan nilai eigen. operator dan fungsi eigen bagi kedudukan dan bagi momentum. CT3. teorem Ehrenfest. TS2. penyelesaian persamaan Schroedinger. kemagnetan. Electronic Devices and Circuit Theory. Leader JJ (2004). LL2 Rujukan: Manual eksperimen SMES2173 ELEKTRONIK AMALI Eksperimen-eksperimen elektronik yang meliputi tajuktajuk diod. 100% 286 . keupayaan telaga empatsegi. Interpolasi. operator momen-tum sudut. 3. TS2 Rujukan: Panduan Makmal SMES2201 MEKANIK KUANTUM Prinsip-prinsip asas: bingkisan gelombang. Epperson JF (2002). operator pariti. pengayun harmonik. perwakilan ruang dan perwakilan momentum.

formula Rodriguez. persamaan haba dan resapan. petua Leibnitz. hukum gerakan di bumi yang berputar. LL2 Rujukan: 1. 3. daya dan 287 . momentum linear dan momentum sudut. Zarah seiras. Transformasi Fourier. persamaan Bessel. LL2. saling-tindak atom dan foton. penyelesaian kedua persamaan Bessel. operator tangga. Transformasi Koordinat: Transformasi linear. Gerakan satu sistem zarah-zarah: pusat jisim dan momentum linear. Scherrer R (2006). gerakan luncuran. fungsi dan kamiran elips. 3. fungsi ralat. CT3. persamaan pembezaan am yang Gerakan satu zarah: kinematik dalam dua dan tiga dimensi. jenis-jenis lain fungsi fungsi Bessel. Momentum sudut: operator-operator momentum sudut. nilai purata suatu fungsi. pepenjuruan matrik dan penggunaannya. teorem Parseval. formula Stirling. Boas ML (2005). masalah perlanggaran. petua emas Fermi kedua. kaedah vektor-4. fungsi penjana bagi polinomial Legendre. Koordinat lengkunglinear. Mathematical Methods for Scientists and Engineers. keortogonan fungsi Bessel. Sistem koordinat bergerak: titik asal koordinat bergerak. tali bergetar. gerakan roket dan planet-planet. sistem koordinat berputar. John Wiley & Sons. Teori usikan bersandar masa. gerakan yang disebabkan oleh daya memusat. fungsi Gamma. masalah dua jasad. fungsi Beta. Pearson Int‟l Ed. formula penghampiran bagi fungsi Bessel. Griffiths D (2004). Sesi 2010/2011 Teori usikan: teori usikan tak bersandarkan masa. SMES2203 KAEDAH MATEMATIK 30% 70% mempunyai fungsi Bessel sebagai penyelesaian nya. bentuk kompleks siri Fourier. Introductory Quantum Mechanics. Press.Buku Panduan Fakulti Sains. Kahn PB (1992). koordinat lengkunglinear am. gerakan jasad yang mempunyai jisim yang berubah. Penyelesaian Bersiri Persamaan Pembezaan: Persamaan Legendre. Mathematical Methods for Physicists. Arfken GB. Quantum Mechanics An Accessible Introduction. Siri Legendre. 2. CT3. hubungan antara fungsi Beta dan Gama. Wiley. Kerelatifan dan Keelektromagnetan: tranformasi untuk medan elektrik dan medan magnet. getaran suatu membran. momentum sudut jumlah. pekali Fourier. Liboff RL (2003). suhu keadaan mantap di dalam suatu sfera. pengortogonan dan penormalan polinomial Legendre. selang umum. momentum sudut sistem zarahzarah. fungsi Laguerre. Introduction to Quantum Mechanics. serapan dan pancaran spontan. SMES2204 MEKANIK 30% 70% Siri Fourier dan Transformasi Fourier: Fungsi berkala. fungsi berortogon. perhubungan jadisemula. fermion. Persamaan gelombang. persamaan Poisson. 6e (int‟l). eksperimen Stern-Gerlach. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. teori-teori tenaga dan momentum. spin elektron. Persamaan Pembezaan Separa: persamaan Laplace. Fungsi Hermite. pancaran tersimulasi. suhu keadaan mantap di dalam satu silinder. saling-tindak spin-orbit. gerakan dalam dua dan tiga dimensi. boson. suhu keadaan mantap di dalam kepingan segi empat tepat. sistem koordinat pusat jisim dan serakan Rutherford. syarat Dirichlet. jenis-jenis daya dan tenaga keupayaan. nilai eigen dan vektor eigen. transformasi berortogon. TS2. siri Fourier. operator vektor di dalam koordinat lengkunglinear berortogon. konvolusi dan teorem Parseval. faktor skala dan vektor asas bagi sistem berortogon. 2. teori Larmor. momen magnet orbitan. fungsi genap dan ganjil. Mathematical methods in the physical sciences 3e. Kaedah Frobenius. Prentice Hall. kesan magnet luar. Acad. Weber HJ (2005). Fungsi-fungsi Khas: Fungsi faktorial. bandul Foucault. medan untuk satu cas titik yang bergerak secara seragam. Teori Kerelatifan Khas: kinematik dan dinamik kerelatifan. Fungsi Legendre bersekutu. Addison Wesley. EM2 Rujukan: 1. siri asimptot. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. TS2. tenaga kinetik sistem zarah-zarah. kesan kerelatifan.

dge gerakan. Resnick R. LL2.Teori maklumat Shannon. Introduction to Statistical Physics. Classical Dynamics of Particles and Systems 5e. arus sesaran. Press. dwikutub magnet. Electricity and Magnetism – Berkeley Physics Course. kebolehkutuban. 3. Fowles GR. Engineering Electromagnetics 7e. Oxford. penggunaan pendekatan kelompok berkanun dengan contoh mengenai pepejal paramagnet dan muatan haba tertentu pepejal. WH. sesaran elektrik. Halliday D. dwikutub teraruh. 5e. Sanchez M (2006). Elektrostatik dalam jirim: Dielektrik. 2. London. hukum Ampére dalam bahan termagnet. Salinas SRA (2001). 3. hukum Ampére. Persamaan Maxwell: Persamaan asas keelektromagnetan. TS2. Cambridge Univ. kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas. Magnetostatik dalam jirim: Diamagnet. ketumpatan arus. Hyat Jr. LS2 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. hukum Gauss. Cassiday GL (2005). litar RC. McGraw-Hill. Belmont. ketakvarianan persamaan Maxwell. entropi. Springer. taburan zarah klasik dan kuantum. swainduktans. Penggunaan: fonon dalam pepejal. Purcell EM (1985). CT3. Thomson Brooks & Cole. Vol. LL2 Rujukan: 1. fizik suhu rendah. Oxford University Press. hukum Ohm. taburan Maxwell-Boltzmann dan gas klasik unggul. entropi bersama. CT3. taburan cas selanjar. aruhan elektromagnetan. kerentanan dan ketelapan magnet. daya pada dielektrik. Physics. dielektrik linear: kerentanan. hukum Coulomb. bahan Ohmik. medan di dalam dielektrik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Thornton ST. Magnetostatik: Hukum daya Lorentz: medan dan daya magnet. New York. McGraw-Hill. Formulasi termodinamik dari segi statistik. Buck JA (2006). Relativity: An Introduction to Special and General Relativity 3e. persamaan Maxwell. 2. 30% 70% 288 . 2. arus. Marion JB (2004). LL2 Rujukan: 1. gelombang elektromagnet. Arus elektrik: Arus. Analytical Mechanics 6e. 2e. Thomson Brooks & Cole. Bowley R. John Wiley. induktans saling.Buku Panduan Fakulti Sains. CT3. Litar RCL. saluran komunikasi. Introduction to Statistical Physics. keferomagnetan. medan elektrik. pengkonduksi. Belmont. 2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. cas teraruh. tenaga di dalam sistem dielektrik. Aruhan Elektromagnet: Daya gerak elektrik (dge). tenaga dalam medan magnet. hukum Biot-Savart: arus mantap. SMES2205 FIZIK STATISTIK Ringkasan termodinamik. 2. medan magnet arus mantap. Taylor & Francis. hukum Faraday. taburan BoseEinstein dan Fermi-Dirac. paramagnet dan feromagnet. tenaga taburan cas titik dan taburan cas selanjar. Huang K (2001). ketelusan dan pemalar dielektrik. pemagnetan. tenaga keupayaan dan keupayaan elektrik. pengutuban. Stephani H (2004). 30% 70% 30% 70% SMES2206 KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN Elektrostatik: Cas elektrik. cas terikat. momen dwikutub magnet. Vol. kapasitor dan kapasitans. gas kuantum unggul. Krane KS (2002). arus terikat. foton dan pancaran jasad hitam. daya di antara cas-cas bergerak. elektromotans. Sesi 2010/2011 medan berhampiran wayar yang mambawa arus. 3. Introductory Statistical Mechanics 2e. New York.

lensa tebal. Pedrotti LS (2007). Elements of Electromagnetics 4e. padanan impedans. Engineering Electromagnetics 7e. McGraw-Hill College. superposisi. belauan Fraunhoffer. jenis dan parameter laser. Hecht E (2002). pengherotan. gelombang elektromagnet. cas bebas dan terikat. fotometri. sumber rawak dan koheren. sambutan sistem. radiometri. Penderia dan transduser: berasaskan rintangan. Oxford University Press. Penyelesaian dalam ruang bebas. Griffiths DA (1999). holografi. Hayt WH (2006). gelombang elektromagnet dalam pengkonduksi. Introduction to Electrodynamics 3e. kaedah Matriks 30% 70% dalam optik parapaksi. penggunaan laser. keupayaan skala dan vektor. pengukuran statik dan dinamik. syarat sempadan. Vektor dan Matriks Jones. Pedrotti LM. gentian optik. keupayaan skalar dan vektor magnet. Pearson Prentice Hall. serakan. Optics 4e. Penyesuaian isyarat: litar input asas. kaedah imej. Sadiku MNO (2006). arus bebas dan terikat. turas. Jenkins FA. keaktifan optik Laser dan penggunaannya: Unsur asas laser. pantulan dan biasan pada permukaan sfera. SMES2208 OPTIK Sifat cahaya: Sejarah ringkas. belauan dari bukaan 2-dimensi. Prentice Hall. sumber hingar dan mekanisme gandingan. Pedrotti FL. kapasitans. E dan P. kebersandaran frekuensi ketelusan. interferens dalam filem dielektrik. 3. interferometer FabryPerot Belauan: Prinsip Huygen-Fresnel. 2. LL2 Rujukan: 1. instrumentasi optik Gelombang dan Superposisi gelombang: Persamaan gelombang. 2. persamaan Maxwell dalam jirim. Gelombang elektromagnet dalam bahantara bukan pengkonduksi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. transformasi tolok. LS2 Rujukan: 1. Sesi 2010/2011 SMES2207 KEELEKTROMAGNETAN Imbasan keelektrikan dan kemagnetan dalam bentuk pembeza: hukum Gauss dalam bentuk pembeza. CT3. 30% 70% 289 . tolok. Teknologi vakum asas: penghasilan dan pengukuran vakum. Persamaan Maxwell dan bentuk vektor-4 dan ketak-varianan Lorentz. spektrum elektromagnet. Perambatan gelombang elek-tromagnet di antara satah-satah mengkonduksi. teorem Poynting. syarat sempadan dan teori keunikan. kesan beban.Buku Panduan Fakulti Sains. capahan dan ikal medan elektrik. ketelapan dan kekonduksian. TS2. Perambatan gelombang elektromagnet dan vektor Poynting. Introduction to Optics 3e. sebaran dalam bahantara bukan pengkonduksi. Addison-Wesley. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. interferens berbilang alur. pantulan. bentukgelombang harmonik: satah. elektromagnetan. parutan belauan. pengukuran hingar. amplifier. ciri-ciri cahaya laser. Fundamentals of Optics 4e. dalam pandu gelombang segi-empat tepat dan rongga. lensa silinderan. H dan M. belauan dari berbilang celah. zarah dan foton. pemisahan pembolehubah: kordinat segiempat tepat silinderan dan sfera. nisbah isyarat hingar. 3. teknik untuk mengurangkan kesan hingar dan gangguan. vektor B. belauan dari celah tunggal. Hingar: kesan hingar dan gangguan. McGraw-Hill Higher Education. pantulan dan penghantaran dalam bahan-tara. Gelombang elektromagnet: dalam ruang bebas. persamaan Laplace dalam 2 dan 3 dim ensi. Persamaan Maxwell dalam bentuk pembeza. pemagnetan. prisma. medan berubah terhadap masa. dan silinderan. vektor D. sfera. Pengutuban: Cahaya terkutub. pengutuban. induktans. Lensa nipis. interferometri optik: interferometer Michelson. sumber-sumber sinaran optik Optik Geometrian: Pantulan di cermin satah dan biasan menembusi permukaan satah. SMES2209 INSTRUMENTASI Konsep asas: sistem ukuran am. CT3. Dwirefringens. Interferens: Interferens dua-alur. pengutuban menerusi penyerapan memilih. halaju fasa dan kumpulan. sinaran jasad hitam. operasi laser. White HE (2001).

Dally JW. perisaian Debye. 3. CT3. Tinjauan penggunaan plasma. Holman JP (2000). Memahami atmosfera matahari. Physics of Atmospheres. nyahcas korona. Cambridge Univ. Wiley. 2. Wong CS (2002). Teori Townsend untuk nyahcas gas. SMES2404 FIZIK ATMOSFERA Kursus ini bermula dengan matahari sebagai punca pancaran kepada bumi. McGraw-Hill. Pembentukan tompok matahari dari teori Babcock. Modern Vacuum Practice. frekuensi plasma. Physics of The Upper Polar Atmosphere. McConnel KG (1993). 1 Principles. John Wiley-Praxis Series in Atmospheric Physics. pekali penyimpangan. LL2 Rujukan: 1. persamaan keadaan. hukum Paschen. An Introduction to Atmospheric Physics. nyahcas secara denyutan. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Glow Discharge Processes. Riley WF. suhu dan jisim bilangan molekul. proses-proses yang didatangkan oleh perlanggaran elektron. Kesan rumah hijau struktur suhu pada atmosfera. keupayaan plasma. voltan runtuhan. 3. 2. struktur nyahcas berbara. piezoelektrik dan optik. Universiti Malaya. IOP Publishing. kejadian prominens. penukaran analog-digitan dan digitan-analog. fotosfera. pindahan tenaga dalam perlang-garan. Kesan-kesan pencemaran atmosfera di bahagian mesosfera disebabkan pengeluaran karbon dioksida dan metana dengan banyak. kekonduksian elektrik. hakisan lapisan ozon di benua Antartika di sebabkan perbuatan manusia membebaskan gas-gas CFC dibandingkan di kawasan Artik. TS2. kromosfera. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. nyahcas arca. Jabatan Fizik. Ciri-ciri nyahcas gas: nyahcas gas berbara. Sistem pengukuran khas: teknik dan sistem ukuran terpilih dalam beberapa aspek fizik dan kejuruteraan. EM2 Rujukan: 1. SMES2405 FIZIK NYAHCAS GAS Proses-proses dan konsep-konsep asas: teori kinetik gas. fungsi termodinamik dalam sebutan z. Industrial Plasma Engineering Vol. Bagaimana satelit mengalami heretan atmosfera. Experimental Methods for Engineers. John Wiley. lengkungan cirian I-V nyahcas gas. Andrews DG (2000). Cambridge Univ. Chapman B (1980). angkasawan di angkasa dan mungkin bumi. peng-hantaran data. perlanggaran ion/atom metastabil. kesan medan magnet. kecekapan. lapisan plasma. penduga elektrik. nyalaan suria (solar flare). taburan Maxwell. London. persamaan entalpi. hukum tindakan jisim. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS3. nyahcas berkatod panas. kebersambutan. 2. kesan gas nyata. keratan rentas perlanggaran. persamaan Saha. 30% 70% 290 . proses-proses berkenaan kesan elektrod. turus positif dan teorinya. Press. Brekke A (1997). kriterion runtuhan. pembauran. teori runtuhan katod bagi nyahcas berbara normal. perlanggaran ionneutral. 3.Buku Panduan Fakulti Sains. Press. Termodinamik gas terion. Harris NS (1989). Mengetahui ciri-ciri fizikal matahari dan pancaran gelombang elektromagnetnya menyerupai satu jasad hitam. kitaran maksimum dan minimum matahari dan kesannya kepada satelit di ruang angkasa. Seterusnya mempelajari atmosfera bumi yang berlapis dari segi ketumpatan. Roth JR (1995). Houghton J (2001). Pemerolehan dan pemprosesan data: sistem pemerolehan data. Nota Syarahan. korona. McGraw-Hill. konsep suhu dan tekanan. bara negatif. Sesi 2010/2011 termoelektrik. Instrumentation for Engineering Measurements. LL2 Rujukan: 1.

hukum Moseley. Kelikatkenyalan. Zeilik M (2002). Tindakbalas nukleus yang terdapat di dalam teras bintang ketika di jujukan utama. SMES2409 BIOFIZIK Ukuran-ukuran biofizik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Siri radioaktif semulajadi dan keseimbangan radioaktif (persamaan Bateman). Publ. McMillan S (2005). Penghasilan sinar-X. Cambridge Univ. Polimer kegunaan khas. celaru dan swaorganisasi. World Scientific. Teori bremsstrahlung. Painter PC. peralihan dan santaian. Superposisi masasuhu.Buku Panduan Fakulti Sains. lengan spiral dan nukleus di dalam galaksi kita. Coleman MM (1997). Wiley. paradox Olber‟s. hukum anjakan merah kosmologi dan gelombang mikro latar belakang. Salingtindak sinaran foton dengan jirim (proses kenyal dan tak kenyal). LL2 Rujukan: 1. Hukum Hubble untuk menganggar umur alam semesta. Press. cabang gergasi merah dan sehingga kematiannya sama ada sebagai nova atau supernova. Keradioaktifan: Asas dan Penggunaan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Pearson Education. LL2 30% 70% 30% 70% 291 . 2. ketakstabilan dan jenis keradioaktifan. tranduksi tenaga dan fotosintesis. biofizik otot. Separuh hayat dan hayat purata. DBP. SMES2408 FIZIK POLIMER Pengenalan kepada polimer. Polimer-polimer penting dari segi teknologi. CRC Press. fotobiologi. fizik sistem kardiovaskular. Press. An Introduction to Polymer Physics. teori letupan besar. LL2 Rujukan: 1. pengukuran radon dan toron. polimer meng-konduksi. Astronomy Today. 3. pendafluor sinaran X. Dosimetri. Prentice Hall. Gregory SA (1998). Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection. biofizik sel membran asli dan tiruan. SMES2407 ASTRO FIZIK DAN KOSMOLOGI Pengenalan kepada struktur galaksi kita iaitu Bima Sakti (Milky Way) melalui hasil cerapan luminositi. 3. dos setara. CT3. struktur dan sifat-sifat fizikal polimer. Fundamentals of Polymer Science. Akhirnya bintang menjadi kerdil putih. 2. Leroy C. pulsar atau lohong hitam. 2. magnitud dan bintang-bintang yang berada di halo. Chaisson E. Asal usul alam semesta dari prinsip kosmologi. Kesan biologi. 3. Radiation Detection and Measurement 3e. biofizik sinaran. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Sesi 2010/2011 SMES2406 FIZIK SINARAN Punca sinaran. teori kegravitian Newton. keratan rentas. Polymer Science and Technology. LL2 Rujukan: 1. teori kerelatifan Einstein. Pengesan sinaran. reputan bercabang dan jenis-jenis reputan. somatik dan genetik. protein dan gen. Introductory Astronomy & Astrophysics 4e. fizik sistem saraf dan psikofizik. kerdil perang atau bintang neutron. Rancoita P-G (2004). Morfologi. Zeilik M. CT3. Cambridge Univ. Knoll GF (2000). Bower DJ (2002). Keaktifan bahan. Fried JR (2003). Ramli AG (1991). kekenyalan getah. Kelahiran bintang seperti matahari sehingga akhir hayatnya. per-samaan WLF. Saunders Coll. biokeelektrikan dan bioelektronik. Statistik pembilang. Astronomy: The Evolving Universe.

fungsi dan ciri UART. Pemprosesan isyarat. Xiang Z. peng-ayun harmonik mudah dan operator-operator penaik dan penurun. Pengenalan kepada mikropemproses: takrifan asas. Sistem operasian. Pem-prosesan imej. Springer. Addison-Wesley. Operating Systems: A Modern Perspective. kernel. Hallett FR. gelung dan subrutin. spinor. persamaan Pauli. Uffenback J (2000). 30% 70% 292 . permukaan dan teknik kem-bangan. 2. Prentice Hall. Merrill Publ. Komunikasi data. rangkaian komputer. bahasa himpunan. Kepin-taran buatan. Physics for the biological sciences: A Topical Approach to Biological Concepts. 3. hasiltambah momentum sudut. mod-mod pengalamatan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. pengatur-caraan cip I/O. Addison-Wesley. operator penaik/ penurun bagi momentum momentum sudut. 3. Pengaturcaraan: algoritma dan carta aliran. World Scientific. penyambungan dan rajah pemasaan. Grafik komputer. Teori Komputer. model pengaturcaraan. SMES3103 TEKNIK KOMPUTERAN Senibina komputer. penuding tindanan. daftar-daftar. Ingatan: jenis-jenis ingatan. operator-operator Hermitean. bas data dalaman dan logik kawalan. LL2 30% 70% Rujukan: 1. Pengkalan data. perlapanan. TAHAP 3 SMES3102 MIKROPEMPROSES Sistem nombor: perduaan. kata kawalan data selari. Pearson Education Int‟l. Tocci RJ. panjang kata. Biophysics: An introduction. 3. Teori pelanggaran: tranformasi makmal-pusat jisim ke atas keratan rentas. perkembangan terhadap masa. bas-bas data. Manipulasi simbolan.Buku Panduan Fakulti Sains. perhitungan menggunakan nombor-nombor tersebut. Schaum‟s Outline on Computer Graphics. Plastock RA (2000). Microcomputers and Microprocessors. Pengantaramukaan: kaedah bersiri dan selari. Austin RH (2002). penyerapan. cip-cip ingatan. teknik penggunaan. Computer Science. Glaser R (2000). gambaran Schroedinger dan gambaran Heisenberg. kod ASCII. LL2 Rujukan: 1. Keselamatan data. Biophysics for physicists. Bahasa komputer. Sesi 2010/2011 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. perenambelasan. Co. Ambrosio FJ (2003). piawai pengantaramukaan. peng-aliran maklumat. kod operasian. Antaramuka komputer-manusia. Interfacing. SMES3111 MEKANIK KUANTU LANJUTAN Formulasi umum mekanik kuantum: fungsi-fungsi eigen dan Ruang Hilbert. alamat dan kawalan. ingatan sekunder. Brovieshear JG (2005). teknik sambungan bersiri dan selari. sambungan kepada mikropemproses. ana-lisis gelombang separa dan kegunaannya. GUI. Kejuruteraan perisian. kadar baud dan kesannya. Internet. Perhubungan dengan alam luar: masukan dan keluaran (I/O). Struktur data & algoritma. The Z80 Micro-processor: Architecture. anggaran Born dan penggunaannya. McGraw-Hill. An Overview. pengaturcaraan. Programming & Design 2e. arahan dan jenisnya. London: Methuen. 2. perpuluhan terkod perduaan. Speight PA. unit logik dan aritmetik. Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software 6e. konsep alamat. 2. Realiti maya. penukar analog-digitan dan digitan-analog. prinsip bersalaman. CT3. Senibina mikropemproses: susunan dalaman. masa sebenar. Stinson RH (1982). momentum sudut sebagai penjana simetri putaran. sistem mikropemproses dan mikropengawal. Pemprosesan selari. Nutt G (2000). Gaonkar RS (2001). Momentum sudut: formulasi umum.

Introduction to Electrodynamics 3e. pendaraban dedua. Keupayaan terencat. JK. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. 3. Antaramuka analog-digitan. TAK. Sinaran electromagnet. dll. sesiri. LL2 Rujukan: 1. CMOS. Quantum Mechanics. Sesi 2010/2011 Mekanik kuantum berkerelatifan: persamaan KleinGordon. Get-get logik: get DAN. Digital Electronics: Principles and applications 6e. Pengkodan: kod-kod BCD. pembilang gelang. 3. Spesifikasi cip TTL. Nombor dedua. Stewart JV (2001). Pearson Education Int‟l. pengantaramukaan. Wiley. penghampiran semiklasik. ATAU-EKS. dengan tiga. ROM. lima Bentuk gelombang digital. Quantum Physics 2e. TAK-ATAU. World Scientific. PLC. Digital Fundamentals. masalah pengukuran. penambah penuh. ATAU. Glencoe McGraw-Hill. anjakan. Pearson Prentice Hall. perenam-belasan. John Wiley. Jackson JD (1998). Tokheim RL (2003). persamaan Dirac dan tafsiran antizarah. litar terbitan dari ungkapan Boole. Classical Electrodynamics. Daftar: selari. empat. Kerelatifan elektrodinamik. pembahagi frekuensi Ingatan: RAM. T.Buku Panduan Fakulti Sains. get logik TTL. Gasiorowicz S (2003). Intermediate electromagnetic theory. perlapanan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Wiley. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Digital and Microprocessor Fundamentals: Theory and Applications 4e. 30% 70% 293 . PROM. Picu Schmitt: fungsi & pemfungsian Litar logik kombinasi: penambah setengah. tersangkutan kuantum. 30% 70% 30% 70% SMES3122 ELEKTRONIK DIGITAL Sistem nombor digital – perduaan. Floyd TL (2006). operatoroperator ciptaan dan musnahan. Gray. sinaran dwikutub magnet. Litar logik: algebra Boole. TAK-DAN. perlapan & perenambelasan. 2. 2. John Wiley. alat resonan. D. 2. Kleitz W (2003). LL2 Rujukan: 1. jadual kebenaran ungkapan Boole. Peta Karnaugh: pembolehubah. Quantum Mechanics. Isu konsepan dalam Teori Kuantum: makna kebarangkalian. 3. ASCII. Logik turutan: flip-flop SR. Merzbacher E (1998). Peranti digital: PLD. dll. dwi-kutub Hertz dan antena. Pengenalan kepada Teori Medan Kuantum: rumusan kamiran lintasan. SMES3112 TEORI KEELEKTROMAGNETAN LANJUTAN Pandu gelombang. Kerelatifan khas dalam teori keelektromagnetan. perpuluhan berkod perduaan. PAL. LL3 Rujukan: 1. penurunan vektor keadaan. Mandl F (1992). mikropengawal. gentian optik. CT3. CT3. Griffiths DJ (1999). TAK-ATAU-EKS. Transformasi medan. Prentice-Hall. paradoks EPR dan teorem Bell.

Molecules. zarah-zarah seiras. 3. Resnick R (1985). salingtindak spin-orbit. Krane KS (1987). model Kronig-Penny. kekisi salingan. SMES3202 FIZIK ATOM DAN MOLEKUL Atom berelektron tunggal. Introduction to Solid State Physics 8e. CT3. Wiley. sifat terma: muatan haba tertentu. Saunders. isospin. dan serakan elektron. kekonduksian terma. penyerapan dan pancaran spontan. kekonduksian a. ikatan dalam Pepejal. struktur pepejal berhablur: keberkalaan. 2. saling tindak atom dan fotonik. Kittel C (2005). model-model nukleus. ketumpatan keadaan dan bilangan elektron. jisim berkesan. tindakbalas nuklear dalam bintang. Solid State Physics. Sesi 2010/2011 SMES3171 MIKROPEMPROSES & MIKROKOMPUTER AMALI Eksperimen-eksperimen mikropemproses: Pengatur-caraan kod mesin dan pengantara-mukaan. ketumpatan keadaan dan sebaran fonon.u. TS2. sinaran terangsang. reputan beta. zon Brillouin. John Wiley. LL2 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% garis spektrum. Serakan zarah-zarah nukleus. daya nukleus. Nuclear Physics: Principles and Applications. tindakbalas-tindakbalas nuklear. reputan alfa. fungsi Bloch. 2. atom dwielektron.Buku Panduan Fakulti Sains. 3.getaran. Wiley. 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Omar M (1995). penukaran daya. Elementary Solid State Physics. An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles. jadual berkala. momen magnet. Prentice Hall. Teorem usikan bersandar masa. Eisberg R. Addison Wesley. proses-proses dan bebenang.t. Pekali Einstein A dan B. spektrum nukleus. dinamik kekisi monoatom dan dwiatom (1-D & 3-D). Quantum Physics of Atoms. kelebaran 30% 70% 294 . jumlah mementum sudut. bahasa C. struktur hiperhalus. dan sifat optik-pepejal. Nuclei and Particles. 3. Brooks & Cole. Lilley JS (2001). Molekul dwiatom dan spektrumnya . teknik belauan. Wiley. gandingan momentum sudut. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Fundamentals of Modern Physics. simetri cas. LL2 Rujukan: 1. Komputeran: Sistem operasian LINUX. penyerakan nukleon-nukleon. struktur halus. Blackemore JS (2004). Teori Jalur Tenaga elektron. TS2 Rujukan: Manual Makmal SMES3201 FIZIK NUKLEUS Sifat-sifat nukleus.belauan sinar-X. kekisi Bravais. Solids. dan pengatur-caraan rangkaian. elektronik. SMES3203 FIZIK KEADAAN PEPEJAL Pengenalan kepada jenis-jenis pepejal. arah dan satah hablur. CT3. kekonduksian a. 2. Bransden BH (2003). LL2 Rujukan: 1. Dunlap R (2004). Physics of atoms and molecules 2e. Eisberg R (1961). Introductory Nuclear Physics. putaran.kekisi dan unit sel. kesan kerelatifan. atom multielektron. Wiley. peralihan gama. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Model Elektron Bebas dan Kuantum.

gelombang dan ketakstabilan. perisa. penggunaan pemetaan konformal. John Wiley. kalkulus reja. teori meson. persamaan Lagrange. Press. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. Sesi 2010/2011 SMES3303 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN Kalkulus Ubahan: Pengoptimuman. foton. SMES3307 FIZIK ZARAH KEUNSURAN Mekanik kuantum kerelatifan. Tensor: Tensor Kartesan. CT3. isomorfisme. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. siri Laurent. pengangkutan plasma pembauran dan rintangan plasma. 3. Introduction to high energy physics. 2. pesudotensor. homomorfisme. teorem reja Cauchy. penggunaan persamaan Euler. 2. Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics. kekonju-gatan. Fungsi Pembolehubah Kompleks: Fungsi polinomial. Sanderson JJ (2003). kumpulan pilihatur. Wiley. 30% 70% SMES3306 FIZIK PLASMA Takrifan plasma. Elsevier Acad. kumpulan Lorentz homogen. ruang am dan sistem koordinat umum. zarah-zarah baharu dan keadaan semasa. perwakilan.Buku Panduan Fakulti Sains. fungsi am. Proses stokastik: persamaan pembezaan stokastik. kamiran garisan dan kontur. Press. Transformasi Laplace. Press. Chen FF (1984). penggunaan. Griffiths D (1987). tensor kovarian dan kontravarian. Introduction to Elementary Particles. penjana kumpulan selanjar. Bittencourt JA (2007). penggunaan tensor. 30% 70% 30% 70% 295 . 3. isospin. Kaedah fungsi Green. Mathematical Methods in Physical Sciences 3e. The Physics of Plasmas. gelombang kejutan. Springer. fungsi logaritma. Fundamentals of Plasma Physics. Boas ML (2003). kromo-dinamik kuantum. subkumpulan. Arfken GB. persamaan-persamaan Cauchy-Riemann. contoh penggunaan – aras tenaga ammonia. rantau bersambung mudah. rumus Ito. reja pada infiniti. teknik martingal. zarah-zarah aneh. CT3. teorem Cayley. darjah kebebasan warna. kelas kekonjugatan. Halzen F. keter-turunan. LL2 Rujukan: 1. LL2 Rujukan: 1. Introductory Applications of Partial Differents Equations: with emphasis on wave propagation and diffusion. kumpulan pendaraban matriks. fungsi eksponen. teorem kamiran Cauchy. 2. Boyd TJM. transfor-masi riak. persamaan KleinGordon. 3. Transformasi Kamiran: Transformasi Fourier. tensor diad. Cambridge Univ. pendarab Lagrange. pernilaian kamiran nyata. kewujudan plasma di alam semesta. elektrodinamik kuantum. neutrino. model-model plasma. Teori Kumpulan: Kumpulan simetri. reputan lemah. antizarah. kumpulan dwihedron. penyelesaian persamaan pembezaan. persamaan Dirac. Perkins DH (2000). teori kuark. daya nukleus kuat. Weber HJ (2005). Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion 2e. kovarian Lorentz bagi persamaan Maxwell. kaedah-kaedah penghasilan plasma dan diagnostik plasma. John Wiley. John Wiley. Geometri pembezaan. momentum sudut orbitan. Persamaan Euler. LL2 Rujukan: 1. Cambridge Univ. Mathematical Methods for Physicists 6e. penyatuan elektrolemah. Kluwer Academic/ Plenum Publishers. fungsi kuasa am. hukum-hukum keaba-dian. Lamb Jr GL (1995). geometri. pemetaan. kembangan fungsi eigen. siri tak terhingga. Martin AD (1984).

Vol. Teori permainan. ayunan terdesak. Hamilton. Wellin PR (1995). anjakan medan graviti. How Nature Works. 3. tenaga kinetik untuk jasad tegar. Computer Simulations with Mathematica: Explorations in Complex Physical and Biological Systems. teknologi plasma untuk pemprosesan bahan. Hidrostatik dan hidrodinamik. Analytical Mechanics. Nota-nota syarahan: Essentials of plasma technology 3. Leonard SL – eds (1965). Dinamik taklinear: pemetaan. Prinsip Kesetaraan dan Teori Kerelatifan Am: prinsip kesetaraan. Kegentingan terswaorganisasi. 2. keluaran sinaran dari plasma. kaedah peng-hasilan plasma. daya-daya teritlak. Persamaan graviti Einstein dan penyelesaiannya kepada lubang gelap dan kosmologi. Perkolasi & tumbuhan. Prinsip Hamilton: prinsip tindakan minimum. Persamaan Hamilton. Putaran Jasad Tegar: persamaan gerakan Euler untuk jasad tegar. 2. mod-mod dan frekuensi normal. 2. Bak P (1997). A Short Course in General Relativity. 30% 70% 296 . potongan Poincare. CT3. teorem Louiville. 2. penarik. kaedah mengesan plasma.Buku Panduan Fakulti Sains. eksponen Lyapunov. Plasma Diagnostic Techniques. LL2 Rujukan: 1. Haken H (1983). EM2 30% 70% Rujukan: 1. fizik dan teknologi pelbagai peranti plasma termasuk fokus plasma dan tiub kejutan elektromagnet. Sinergetik dalam sistem fizik dan kimia. Industrial Plasma Engineering. Springer-Verlag. momentum teritlak dan koordinat siklik. Wong CS (2002). Roth JR (1995). penggunaan plasma. CT3. IOP Publishing. Symon KR (1971). Synergetics. pelakuran plasma. Rangkaian automata: automata bersel. Mechanics. 30% 70% Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. tranformasi-tranformasi berkanun. kegunaan dalam sistem fizik. Gaylord RJ. sudutsudut Euler. Huddlestone RH.1 & (2000) Vol. Sesi 2010/2011 SMES3311 MEKANIK KLASIK DAN KERELATIFAN AM Persamaan Lagrange: koordinat teritlak. teori kerelatifan am. Foster J. kekangan. Addison Wesley. persamaan Lagrange. SMES3341 SISTEM KOMPLEKS DAN TAKLINEAR Kekompleksan: jenis kekompleksan dan hubungannya. Kegunaan dalam biologi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Springer. Oxford. celaru. Ayunan Kecil: syarat-syarat kestabilan berhampiran konfigurasi seimbang. penggunaan persamaan Lagrange. CT3 Rujukan: 1. Fraktal: dimensi fraktal. SMES3323 TEKNOLOGI PLASMA Pengenalan kepada konsep asas plasma. sistem sosial dan ekonomi. ayunan bebas dalam satu dimensi. gerakan gasing bersimetri. Academic Press. Thomson Brooks/Cole. Nightingale JD (1995). rangkaian neuron. hubungan simetri masa dan ruang dengan hukumhukum keabadian. Springer-Verlag. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. sistem yang mempunyai lebih dari satu darjah kebebasan. 3. kesejagatan. Fowles GR (2005). kaedah kegunaan plasma. LL2.

Latim er I (1995). Prentice Hall. 2.dan 4. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. (Projek dijalankan dalam Semester 1 dan Semester 2 sahaja. SMES4321 PERANTI SEMIKONDUKTOR Perbincangan mengenai semikonduktor: teori jalur tenaga. Lasers. semikonduktor ekstrinsik (jenis-n dan p). TS4. LL2 Rujukan: 1. Laser Electronics 3e. (Fizik). Siegman AE (1986). Bahan superkonduktor: kerintangan sifar. gas dan dye. teori angkutan dan pembawa cas. suis-Q. piezoelektrik dan feroelektrik. teori asas laser. superkonduktor suhu tinggi. peralihan optik. LL2 Rujukan: 1. Bahan magnet: teori asas. Rekabentuk laser keadaan pepejal. LL2. LL3. Omar MA (1995). 3. modulasi akusto-optik. University Science Books. pengutupan dwikutub. Verdeyen JT (1994). resonator optik. CT3. sifat optik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. SMES4181 PROJEK Kerja-kerja projek dan kajian yang berkaitan untuk program BSc.tingkat. 3. mod hayunan. Addison-Wesley. logam/penebat/semikonduktor. Elementary Solid State Physics. simpangan p-n. lebar jalur. jenisjenis sifat/bahan magnet. Struktur asas peranti dan mekanisme: diod Schottky. 2. TS2. Solid State Physics. kesan Meissner. contoh-contoh bahan super-konduktor. kelincahan. CT3. Blakemore JS (2004). TS2. Kittel C (2005). Lasers: Theory & Applications. Mod TEM 00 dan perambatannya. CT7. Hawkes J. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. fotokekonduksian. Sesi 2010/2011 SMES3391 LATIHAN INDUSTRI Kursus ini memberi peluang bagi pelajar untuk mendapat-kan latihan daripada syarikat/organisasi atau industri terpilih yang menjalankan aktiviti berkaitan dengan Fizik. LS2 Rujukan: Penyelia lokasi SMES3404 FIZIK LASER Hukum radiasi. kerentanan magnet. Wiley. pelebaran. model BCS. mekanisme serakan elektron).) Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% 30% 70% 297 . sifat elektrik (kekonduksian. CT3. EM2. Bahan dielektrik: pemalar dielektrik.Buku Panduan Fakulti Sains. penguncian mod. ion dan elektron. tepuan dan pengeluaran kuasa. intrinsik dan ekstrinsik. EM3. diod terowongan dan 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Prentice Hall. Saunders. System 3. Semikonduktor: struktur jalur tenaga. modulasi pemancaran laser. resonans magnet. teori kuantum peralihan dua molekul atom. medan genting. LS2 Rujukan: Penyelia projek SMES4301 FIZIK KEADAAN PEPEJAL LANJUTAN Ulangkaji mengenai teori jalur tenaga dan logam. Introduction to Solid State Physics 8e.

Pengesan Gentian Optik: Pengenalan kepada pengesan gentian optik. Serabut dan gentian. Seramik dan kekaca. McGraw-Hill. Peranti mikro gelombang. ricih/kilas. kadar bit dan lebar jalur. pembakar suhu tinggi. pantulan penuh dalaman dan mod. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Komposit. Struktur hablur. kesan-kesan tak linear. Teknologi mikroelektronik. proses „etching‟ kering. Fiber Optic Communications Technology. sebaran antara mod dan kromatik. SMES4322 OPTOELEKTRONIK Gentian index tangga. Semiconductor Devices. nombor bukaan. pembauran. Fotodiod. takhablur. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% 298 . 2. Understanding Optical Communications. 3. magnet dan elektronik. Prentice Hall. nombor V. bim Gaussian. Kano K (1998). sel suria. pembesaran. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. penderia gentian optik penderia berasaskan interferometri Fabry-Perot. LL2. Bahan termaju. The Nature and Properties of Engineering Materials 3e. Jastrzebski ZD (1987). Kemajuan dalam Peranti Fotoniks: Kemajuan terkini – topik-topik terpilih. Sifat-sifat mekanik. Pemejalan. operasi pembesar optik biasa dan semikonduktor. mampatan. Press. Roulston J (1998). Laser. Prentice Hall. regangan. Oxford Univ. diameter penuh mod. Principles of Materials Science and Engineering 3e. amplifier gentian jalur C dan L. terma. 2. kinetik dan rajah fasa. Mynbaev DK. pandugelombang array (AWG). Sesi 2010/2011 lain-lain transistor. rayapan. rambatan gelombang EM. ketaksempurnaan. Materials Science and Engineering: An Introduction 6e. Prentice Hall. hubungan kuasa. and „etching‟ basah. 2. Ujian statik dan dinamik. lebar jalur. Polimer dan adunan. molekul. EM2 Rujukan: 1. Sze SM (2002). Wiley. teknik interogasi. ujian tanpa-memusnah. lelahan. 3. Keiser G (2000). gelombang potongan. penghasilan peranti PLC. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2. pemisah 1 8. „sputtering‟. Mikrostruktur. Introduction to Semi-conductor Devices. Smith WF (1996). Rekabentuk komposit dan bahan. peranti pandugelombang satah untuk komunikasi optik. Callister WD (2002). „luminescence‟ ketepatan. LL2 Rujukan: 1. Optical Fiber Communications 3e. Logam dan aloi. Dutton HJR (1998). SMES4325 FOTONIK Pengenalan kepada Litar Gelombang Cahaya Satah (PLC): Kefahaman asas PLC. Diod laser.Buku Panduan Fakulti Sains. Peranti foton: fotodiod. pengesan spectra dalam gentian (FBG). hingar. sebaran. McGraw-Hill. degradasi. Scheiner LL (2001). LL2 Rujukan: 1. ikatan. LED. fotodiod PIN dan „avalanche‟. 3. prinsip operasi Flame Hydrolysis. santaian-tegasan. lebar jalur. daya ikatan. cirian sensitive. 30% 70% 30% 70% SMES4323 SAINS BAHAN Atom. pembesar pandugelombang. elektrik. Gentian optik mod tunggal. Wiley. Wiley. Semiconductor Devices: Physics and Technology. Kakisan. fungsi kerja. pengesan gentian optik teragih. jenis modul pemancar.

internet. Capron HL (2003). beberapa contoh amali. 3. Understanding Computers: Today and Tomorrow 12e. Delm ar Learning. Computers. Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah: CS2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Desmarais L (1997). 2. Optoelectronics: The Introduction: A Self-Teaching Text. KURSUS FAKULTI SXEX1103 KOMPUTER UNTUK PENDIDIKAN Pengenalan kepada komputer. Kasap SO (2001). CT3. pengurusan data menggunakan perisian pengkalan data. Tools for an Information Age 8e. Hawkes J (1998). 3. Prentice Hall. LL2 Rujukan: 1. Wilson J. pemben-tangan. perisian komputer.Buku Panduan Fakulti Sains. Optics. pengendalian data numerik menggunakan helaian rebak elektronik. 2. komunikasi data. Martin VD. pembinaan laman web. Addison-Wesley. sejarah komputer. Prentice Hall. LL2 Rujukan: 1. perisian grafik dan multimedia. Pengaturcaraan mudah menggunakan BASIC. perisian gunaan. Pemprosesan perkataan dan DTP. komponen sistem komputer. Incuding Basic Concepts. Course Tech. Szymanski RA et al (1996). Prentice Hall. perangkaian. Morley D (2008). CT3. Peng-endalian komputer. perkakasan komputer. Photometrics. Penggunaaan beberapa perisian gunaan (amali). Optoelectronics & Photonics: Principles and Practices. Introduction to Computers and Software. 30% 70% 299 . Optoelectronics: An Introduction 3e.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->