P. 1
fizik_bm10

fizik_bm10

|Views: 337|Likes:
Dipublikasikan oleh Ridhwan Hafizh Ar Rasikh

More info:

Published by: Ridhwan Hafizh Ar Rasikh on Mar 03, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2011

pdf

text

original

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) SESI 2010/2011 (122 KREDIT) 1. KURSUS UNIVERSITI (21 KREDIT) #Sila Rujuk Halaman 13 2. KURSUS TERAS PROGRAM (101 KREDIT) (I) KURSUS WAJIB (73 KREDIT) TAHAP 1 (18 kredit) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KURSUS SMES1102 Kaedah Matematik Asas Matematik STPM/Setara SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1102 SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1202 Fizik Terma Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1203 Fizik Moden Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1204 Elektronik Asas Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1205* Kaedah Eksperimen Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1271* Fizik Amali Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara *Kursus patut diambil serentak TAHAP 2 (36 kredit) SMES2104 Elektronik SMES1204 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES1103 SMES2171 Fizik Asas Amali SMES1205 & SMES1271 SMES2173 Elektronik Amali SMES1204 & SMES1271 SMES2174 Fizik Gunaan Amali SMES1271 & SMES2209 SMES2201 Mekanik Kuantum SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2203 Kaedah Matematik SMES1103 SMES2204 Mekanik SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2205 Fizik Statistik SMES1103 & SMES1202 SMES2206 Keelektrikan dan Kemagnetan SMES1103 & SMES1201 SMES2207 Keelektromagnetan SMES2206 SMES2208 Optik SMES1103 & SMES1201 SMES2209 Instrumentasi SMES1204 & SMES1205 TAHAP 3 (19 Kredit) Mikropemproses dan Mikrokomputer SMES3171 SMES2173 Amali SMES3201 Fizik Nukleus SMES2201 SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMES2201 SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES2201 & SMES2205 Projek (Nota: bermula pada Semester I; 4 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES4181 jam kredit dalam Semester I dan 4 SMES2174 & SMES3171 jam kredit dalam Semester II) (II) KURSUS PILIHAN (18 KREDIT) SMES2103 Optik Moden SMES2208 SMES2404 Fizik Atmosfera SMES1103 & SMES1202 SMES2405 Fizik Nyahcas Gas SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2406 Fizik Sinaran SMES1103 & SMES1203 SMES2407 Astrofizik dan Kosmologi SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2408 Fizik Polimer SMES1103 & SMES1203 SMES2409 Biofizik SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES3102 Mikropemproses SMES2173 SMES3103 Teknik Komputeran SMES2105 SMES3111 Mekanik Kuantum Lanjutan SMES2201 SMES3112 Teori Keelektromagnetan Lanjutan SMES2207

KREDIT 3 3 2 2 2 2 2 2

3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

272

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

SMES3122 SMES3303 SMES3306 SMES3307 SMES3311 SMES3323 SMES3341

SMES2104 SMES2203 SMES2405 SMES2201 SMES2204 SMES2405 SMES2205 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES3391 Latihan Industri SMES2174 & SMES3171 SMES3404 Fizik Laser SMES2103 & SMES3202 SMES4301 Fizik Keadaan Pepejal Lanjutan SMES3203 SMES4321 Peranti Semikonduktor SMES3203 SMES4322 Optoelektronik SMES3404 SMES4323 Sains Bahan SMES3203 SMES4325 Fotonik SMES2103 & SMES3202 (III) KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (10 KREDIT) * Kursus yang ditawarkan dari Institut/Jabatan dalam Fakulti Sains (Sila rujuk senarai kursus Bukan Teras Program dari luar Jabatan Fizik dalam Fakulti Sains)

Elektronik Digital Kaedah Matematik Lanjutan Fizik Plasma Fizik Zarah Keunsuran Mekanik Klasik dan Kerelatifan Am Teknologi Plasma Sistem Kompleks dan Taklinear

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MATLAMAT PROGRAM 1. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mantap dalam fizik bersama dengan kemahiran amali, analisis dan matematik bagi seorang ahli fizik. 2. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi secara lisan dan bertulis dan mampu bekerja secara berkesan di dalam kumpulan pelbagai disiplin. 3. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap amalan beretika dan penghayatan yang tinggi terhadap faktor persekitaran, sosial dan keselamatan dalam menjalankan tugas. 4. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran pembelajaran sendiri dan penyelesaian masalah yang boleh digunakan dalam kerjaya yang berpelbagaian. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Pada akhir program Sarjana Muda Sains (Fizik), graduan dapat: 1. Mempamerkan kemahiran dalam pengetahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik, keelektrikan dan kemagnetan, mekanik kuantum, mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya, fizik keadaan pepejal, optik, fizik nukleus, fizik atom, dsb.) 2. Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk, memasang eksperimen, mengumpul dan menganalisa data, mengenalpasti punca ralat, mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. 3. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. 4. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik, profesional dan beretika. 5. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. 6. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru, dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan, melalui pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengmodelan matematik dan komputer, dan ujikaji di makmal. 7. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. 8. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan.

273

Buku Panduan Fakulti Sains. Sesi 2010/2011 SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER (PERANCANGAN KULIAH) KOMPONEN SEMESTER 1 KURSUS KREDIT GXEX1412 Asas Pembudayaan 2 Keusahawanan GTEE1101/2/3/4 3 Bahasa Inggeris SMES1102 Kaedah Matematik Asas SMES1204 Elektronik Asas SMES1205 Kaedah Eksperimen SMES1271 Fizik Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 2 2 2 16 SEMESTER 2 JUMLAH KURSUS KREDIT KREDIT GTEE1101/2/3/4 Bahasa Inggeris GXEX1401 Kemahiran Maklumat SXEX1102 Statistik SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1201 Getaran dan Gelombang SMES1202 Fizik Terma SMES1203 Fizik Moden S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 1 3 3 2 2 2 2 18 4 34 18 12 Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SEMESTER 3 SEMESTER 4 JUMLAH KURSUS KREDIT KURSUS KREDIT KREDIT GXEX1414 Tamadun Islam dan Tamadun 2 XXXX# Kokurikulum* 2 Asia (TITAS) 6 GXEX1411@ 2 Hubungan Etnik SMES2201 Mekanik 3 SMES2104 Elektronik 3 Kuantum SMES2203 Kaedah SMES2205 Fizik 3 3 Matematik Statistik SMES2209 SMES2206 Keelektrikan 2 3 Instrumentasi dan Kemagnetan 27 SMES2171 Fizik Asas SMES2174 Fizik 2 4 Amali Gunaan Amali SMES3171 SMES2173 Elektronik 2 Mikropemproses dan 2 Amali Mikrokomputer Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN 2 2 TERAS PROGRAM‡ 18 17 35 274 .

Elektif Luar Fakulti dan TITAS (SKET).Buku Panduan Fakulti Sains. @Untuk pelajar antarabangsa. Sesi 2010/2011 KOMPONEN Kursus Universiti SEMESTER 5 KURSUS KREDIT SXEX1411 Pengantar Pengajian Sains dan 3 Teknologi SMES2204 Mekanik 3 3 4 SEMESTER 6 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT 3 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES2208 Optik SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES4181 Projek SMESXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM 3 2 3 4 6 9 2 18 36 22 Kursus Wajib SMES2207 Keelektromagnetan SMES4181 Projek Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 18 KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit ‡ Pelajar SEMESTER 7 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT JUMLAH KREDIT KESELURUHAN 21 SMES3201 Fizik Nukleus SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 3 9 2 17 6 9 2 17 73 18 10 122 boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh jabatan-jabatan lain (kecuali Jabatan Fizik) di Fakulti Sains. *Pelajar boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti lain (kecuali Fakulti Sains) yang disenaraikan oleh Seksyen Ko-Kurikulum. kursus ini digantikan dengan kursus GXEX1413 Pengenalan Kepada Malaysia 275 .

Buku Panduan Fakulti Sains. 276 . Sesi 2010/2011 KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (Bagi pelajar dari Institut/Jabatan lain dalam Fakulti Sains selain dari Jabatan Fizik) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KREDIT KURSUS SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara 2 SMES1202 SMES1203 SMES1204 SMES1501§ SMES1502§ § Fizik Terma Fizik Moden Elektronik Asas Asas Jirim Asas Zarah dan Daya Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Sains SPM / Setara Sains SPM / Setara 2 2 2 2 2 Kursus SMES1501 dan SMES1502 adalah setara dengan Fizik STPM.

BSc (Mal). BSc(Wales). MSc(Indiana).Sc. MIPM. Superkekonduksian. DIC. PhD(Durham). Di dalam penyelidikan. ARCS. BSc(Mal). Ph.Inst. PhD(Illinois). MIPM (Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi dan Optik Gunaan) Mohd Zambri Zainuddin.. Bateri. Keutamaan Jabatan Fizik adalah untuk memberi pengajaran yang terbaik di dalam bidang ini dan menghasilkan graduan fizik yang berwibawa. PhD(Lond). FRAS(UK) IAU (Paris). FIPM (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Sithi Vinayakam Muniandy. MSc(Mal). PhD(Sheffield). MIPM (Bahan Dimensi Rendah) 277 . MSc(UKM). BSc(Mal). Untuk ijazah Doktor Falsafah pula programnya hanyalah melalui penyelidikan sahaja. PhD(Wales). BSc(Mal). F. MInstP (Fizik Statistik. PhD(Mal). Daripada jumlah pelajar ijazah tinggi. PhD(Durham). Jabatan ini telah mencapai tahap yang sangat memberangsangkan. FUSI (Teori Jirim Terkondensasi.A. FIPM.. Sarjana Sains dan Doktor Falsafah. F. PhD(MMU). BSc(Lond). BSc(UKM). Jabatan Fizik juga telah berjaya memperolehi bantuan penyelidikan di bawah Rancangan Malaysia Ke-6 hingga Ke-9 dan kini jabatan ini mempunyai kelengkapan pengajaran dan penyelidikan yang moden dan canggih. PhD(Mal). FICC. MSc(Wales). Rangkaian Neuron. FIPM (Fizik Zarah Teori) Chien Su Fong. Universiti Malaya juga mengutamakan kegiatan penyelidikan supaya jabatan ini akan terus unggul dan terkehadapan dalam bidang Fizik yang penting ini.(IIT Kanpur). MIEEE (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Datin Saadah Abdul Rahman. MIPM (Astronomi. MSc(Wales). Fizik adalah satu bidang yang sangat menakjubkan kerana asal usul alam semesta kini banyak difahami melalui kajian fizik. Senior member of IEEE (Jaringan Komunikasi Optik) Harith Ahmad. MS(Illinois). Astrofizik dan Instrumentasi) Dato' Muhamad Rasat Muhamad. Universiti Malaya diasaskan pada tahun 1961 untuk melatih pelajar-pelajar yang ingin mempelajari bidang ini secara mendalam dan juga untuk menerajui penyelidikan dalam bidang ini di Malaysia. Jabatan Fizik telah menarik minat ramai pelajar di Fakulti Sains.(UK). Untuk sesi 2009/2010 jumlah pelajar tahun akhir yang membuat pengkhususan dalam bidang fizik adalah 41 orang. Jabatan Fizik.MS(Mal).Buku Panduan Fakulti Sains. BSc(Indiana). (Kolkata).Phys. Dinamik Stokastik. C. Pada peringkat ijazah lanjutan di jabatan. DPhil(Oxford). Sesi 2010/2011 JABATAN FIZIK Pengetahuan dalam bidang Fizik adalah perlu untuk memahami sains secara wajar. MSc(Mal). Jabatan ini menawarkan ijazah pada peringkat Sarjana Muda Sains. kini 51 pelajar telah berdaftar untuk ijazah Sarjana Sains dan 25 pelajar untuk ijazah Doktor Falsafah. Pelajar-pelajar yang lulus dengan ijazah Sarjana Muda Sains daripada jabatan ini berkebolehan menyandang jawatan-jawatan di sektor awam atau swasta dan juga melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah tinggi dalam bidang fizik atau bidang yang berkaitan dengannya. FNASc. 24% terdiri daripada pelajar antarabangsa.D. BSc(UKM). Ekonofizik. Fraktal) Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah. BSc(Mal) (Bahan Gunaan. Shrivastava. Pada peringkat Sarjana pula pelajar-pelajar boleh memilih di antara program Sarjana melalui kerja-kursus atau melalui penye-lidikan. FIPM (Sistem Kompleks.P. tutorial. Fizik Zarah Tenaga Tinggi) Wan Haliza Abd Majid. Jabatan Fizik. PhD(Mal). D. SENARAI KAKITANGAN KETUA: Profesor Abdul Kariem Hj Mohd Arof. Kesan Hall Kuantum) Kwek Kuan Hiang. BSc(Mal). Kursus-kursus di peringkat Sarjana Muda Sains adalah dalam bentuk kuliah. Di samping itu. MIPM (Fotonik) Keshav N. Sc. Bahan Termaju) PROFESOR: Chia Swee Peng. amali dan projek di mana pelajar-pelajar mengambil bahagian di dalam penyelidikan dengan ahli-ahli akademik di jabatan.

BSc(Mal). PhD(Durham). MSc(Mal). BSc(USM) (Optik Kuantum dan Ketaklinearan. BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma. Langmuir-Blodgett. Peranti Elektronik. BSc(Mal) (Membran Polimer. BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma) Hasan Abu Kassim. BSc(Hull) (Elektronik Bahan Berkarbon. PhD(Wales). BSc(Mal) (Fizik Bahan) Siti Meriam Ab Gani. BSc(Mal) (Instrumentasi Penderia Magnet. MSc(Birmingham). Bahan Fotonik) Roslan Md Nor. Teknologi Sinaran dan Tenaga) Abubaker Elsheikh Abdel Rahman. PhD(Russia). Fizik Laser. PhD(Durham). MSc(Mal). Fizik Laser. MPhil(Surrey). Electronik Organik) Raja Mustapha Raja Hassan. MSc (Russia). Spektroskopi Laser. MSc(Mal). Tawati. MIPM (Elektronik Fizikal. MIPM (Fizik Teori) Raymond Ooi C. MSc(Mal). Bahan Termaju) Rosli H Mahat. PhD(Gifu Univ. BSc(Mal). PhD(Mal). MS(CaliforniaRiverside). PhD(Texas). BSc(UKM) (Nanobahan. Fizik metalurgi. PhD(UK). MSc(Wales). BSc(Mal). Pelakuran Plasma dan Sinaran) Zamri Zainal Abidin.Eng. MSc(Mal). MSc (Mal). Msc(Libya). Pencirian Hingar) Chin Oi Hoong. Bahan Termaju) PROFESOR EMERITUS: Low Kum Sang. PhD(Mal). Astronomi Radio) Zarina Aspanut.(Sing). BSc(Mal) (Tenaga Suria. FIPM (Fizik Nuklear. (Bahan Kaca) Huang Nay Ming. Sesi 2010/2011 Wong Chiow San. PhD(Konstanz). PhD(Uzbekistan). PhD(UKM). BSc(Mal). MSc(Chittagong). MSc(Manc). Optoelektronik) Yap Seong Ling. AIPM (Sinaran Alam Sekitar) Rustam Puteh. Elektronik Molekular) Woon Kai Lin. MEng(Toyohashi Univ of Tech. BA(Macalester). PhD(Queens). PhD(UPM). PhD(USM). BSc(Mal) (Penyelidikan Bahan) Zulhazrin Zainal Abidin. Fotonik) Siti Rohana Majid. MIPM (Fizik Keadaan Pepejal. BSc(Salf). Sistem Fizis Kompleks) Rozalina Zakaria.Phill(Chittagong). MIPM (Fizik Sinaran. PhD(Birmingham).Buku Panduan Fakulti Sains. BSc(Mal) Lim Lian Kuang. PhD(Mal). Bahan Termaju) Vengadesh Periasamy. Teknologi Denyutan) Yusoff Mohd Amin. H. PhD(Hull). BSc(Mal) (Astrofizik. BSc(Iran) (Sintesis dan Pemprosesan Bahan. PhD(Manc). BSc(Mal) 278 . MIPM (Teori Fizik Nukleus. PhD(Mal). Kosmologi. Bateri) PENSYARAH: Daefalla M. PhD(USSR). Okhunov. BSc(Mal) (Bahan Termaju. MSc Appl Phys (Mal). BSc (Mal) (Applikasi berdasarkan Biobahan Fotosintetik. Jpn). Kajian Struktur Bahan) Zurina Osman. PhD(Mal). FIPM (Fizik dan Teknologi Plasma. PhD(Mal). Sinaran Alam Sekitar) Zainol Abidin Ibrahim. Teknologi Kuasa Denyutan) PROFESOR MADYA: Anis Faridah Md Nor. PhD(Durham). M. Bsc(Libya). PhD(Manc. Jpn). BSc(Mal) (Bahan Termaju. Astrofizik Neutrino) Ithnin Abdul Jalil. MPhil(Southampton). MSc(Uzbekistan) (Fizik Nuklear. BSc(Mal). MSc(UKM). Teknologi Salut) FELO PENYELIDIKAN PELAWAT Abdurahim A. PhD(Mal). Bsc (UPM) (Optik.). PhD(Mal). M.. BSc(Mal) (Fizik Pendidikan) Reza Rahbari Ghahnavyeh. BSc(Chittagong) (Teori Sains Bahan) PENGAJAR : Lim Lih Wei. MSc(UKM). Pencirian Bahan. Bahan Polimer. MSc(UKM). PhD(Manc). Tenaga Suria) Khaulah @ Che Som Sulaiman. CRadP MSRP(UK).BSc(Libya) (Bahan Komposit dan Kegunaan Karbon) Shaheen Akhter-Hamid. MSc(Belf). BSc(Mal) (Plasma Gunaan. BSc(Mal).

Mikropenduga Auger Pancaran Medan. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan. Pengenalan kepada bidang Fizik diberi pada tahap Awal manakala tahap Pertengahan pula memberi asas kukuh kepada bidang Fizik di mana kursus seperti Mekanik Kuantum. Terdapat lapan bidang tumpuan yang masing-masingnya menawarkan beberapa kursus elektif. FT-IR. BSc(Mal) Chong Wu Yi. BSc(Mal) Nordin Ayoub. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi. mengenalpasti punca ralat. 279 . Fizik Nukleus & Zarah Keunsuran. Penyelidikan di Jabatan Fizik melibatkan empat belas kumpulan utama dalam bidang-bidang teras berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bahan Gunaan Fizik Angkasa Fizik Keadaan Pepejal Fizik Komputeran dan Mikropemproses Fizik Plasma dan Teknologi Denyutan Fizik Teori Fizik Zarah Keunsuran Fotonik Hakisan dan Saduran Instrumentasi dan Peranti Magnet Optik Gunaan dan Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi 12 Astronomi radio 13 Sains Bahan dan Fizik Polimer 14 Sinaran Gunaan Kelengkapan utama di Jabatan Fizik yang khusus digunakan untuk penyelidikan dengan pendekatan eks-perimen adalah: SEM-EDX. mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya. 8. pengmodelan matematik dan komputer. kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. BSc(Mal) Sidiq Mohamad Khizir. BSc(Mal). Program ini mengandungi tiga tahap iaitu tahap-tahap Awal. fizik nukleus. XRD. BSc(Mal). Kaedah Matematik. BSc(Mal). BSc(Mal). Bidang-bidang ini adalah Fizik Plasma. MSc(Mal) Ong Jian Fuh. fizik keadaan pepejal. Pembaca TLD. Di akhir program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). 6. Fizik Semikonduktor. AFM. Sesi 2010/2011 Mohd Hafiz Mohd Saadom. dan ujikaji di makmal. dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan. memasang eksperimen. sistem pemendapan hidrolisis nyala. MSc(Mal) (SLAI) PROGRAM IJAZAH Pada masa ini Jabatan Fizik menawarkan satu program pada peringkat Ijazah Sarjana Muda iaitu BSc (Fizik). graduan dapat: 1. MSc(Mal) (SLAI) Goh Boon Tong. Fizik Statistik. MSc(Mal) (SLAI) Nazhatulshima Ahmad. BSc(Mal). OMA. BSc(Mal) Teo Li Peng. Fizik Angkasa. MSc(Mal) (SLAI) Norhasliza Yusof. Pertengahan dan Akhir. PL. dsb.Buku Panduan Fakulti Sains. Sistem percikan arus 2. 5. optik. keelektrikan dan kemagnetan. Keelektromagnetan. Fizik Bahan dan Elektronik. fizik atom. Mempamerkan kemahiran dalam penge-tahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik. Mekanik. mengumpul dan menganalisa data. Pelajar-pelajar juga dikehendaki menjalankan projek dalam salah satu bidang di atas. penyelesaian masalah. BSc(Mal) Mohd Ragib Badarudin. Kaedah Berangka dan Komputeran dan sebagainya ditawarkan. MSc(Mal) Noriza Ahmad Zabidi. 7. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. Spektrofotometer UV-VISNIR. profesional dan beretika. MSc(Mal) (SLAI) Richard Ritikos. 3. BSc(Mal). BSc(Mal). Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru. Laser & Optoelektronik. BSc(Mal) Tee Kian Yew. Senarai kursus yang ditawarkan dalam program ini terdapat dalam jadual Struktur Program Ijazah. melalui pemikiran kritis. BIDANG PENYELIDIKAN 4. mekanik kuantum. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. Fizik Sinaran & Biofizik. Pada tahap Akhir pelajarpelajar diberi peluang mengikuti kursus dari pelbagai bidang tumpuan.) Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk. mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik.

Sumber-sumber plasma gandingan induktif RF dan kapasitif AU dan penggunaannya. 32. 14. PELUANG-PELUANG PEKERJAAN Kursus-kursus di Jabatan Fizik. penyinar Co-60 dan spektrometer Gama HpGe. Rekabentuk dan pencirian superkapasitor. 24. Dinamik kompleks dalam plasma berhabuk. 40. 17. alat analisis spektrum. punca-punca plasma pengionan rf. 26. laser berkuasa tinggi. pengujian dan pengukuran. 16. Teori medan stokastik menggunakan kalkulus pecahan. Holografi berdigit dan interferometri corak “speckle”. Kajian fizik bahan terkondensasi bagi kaca. Gerakan Brown kuantum. Kajian tentang biasan Q2 tinggi. industri angkasa. 20. Amplifier gentian berdop erbium jalur-C dan jalur-L. Peranti pemancar cahaya organik. Sumber bim ion kuasa tinggi dan sinar-X serta penggunaannya. 33. Nyahcas rerambut berdenyutan pantas sebagai sumber sinar-x lembut dan XUV berkoherens. pemfabrikasian peranti-peranti. Kelengkapan lain yang ada di Jabatan termasuk Alat Diagnosis Pantas. 31. Pembinaan nano-riben sebagai dosimeter termoluminesens. Kadar tindakbalas nukleus astrofizik. terutamanya mereka yang mempunyai kemahiran di bidang-bidang bahan-bahan baru dan termaju. Model suria dan neutrino. 43. 18. nanoteknologi. 2. 6. 42. 5. Penyelidikan di Jabatan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Peruntukan Universiti Penyelidikan (RM6 juta diperolehi dalam tahun 2009). Kegunaan Teknologi Maklumat dan pendidikan fizik. sistem nyahcas voltan tinggi dan arus tinggi. 25. Teknik fabrikasi secara eksperimen dalam sains bahan. Fenomena angkutan dalam nanostruktur. Litar pintar. Angkutan anomali dalam bahan acak. 15. 4. parutan Bragg gentian. Fokus plasma sebagai sumber sinaran berdenyutan. Graduan-graduan Fizik diperlukan di industri elektronik. 38. 9. 3. 19. 1. osiloskop pantas berdigit. 11. Rekabentuk dan perlaksanaan rangkaian neutron. Kajian tentang elektrolit polimer pepejal alkali dan polihablur Mg2Ni aloi secara mekanik untuk bateri-bateri udara-hidrid logam. Universiti Malaya disesuaikan untuk mereka yang ingin menjadi ahli sains dan ahli teknologi profesional di institusi-institusi penyelidikan dan industri. Peranti suria berasaskan bahan separakonduktor organik. resonans dan reputan zarah-zarah. spektroskopi dan kajian morfologi elektrolit gel polimer. punca sinaran dos tinggi dan makmal uji bahan. FRGS (RM437 ribu diperolehi dalam tahun 2009). Pengeluaran zarah dari perlanggaran elektronproton tenaga tinggi (pakatan ZEUS di pemecut HERA di DESY. Kajian kenampakan bulan sabit muda. Spektrometer penujuan geselan 1m. Kajian tentang elektrolit polimer untuk bateribateri proton udara litium. 41. kamera “streak”. peranti pandu gelombang satahan. 13. 8. 10. 34. 12. 29. Kajian polimer pengkonduksi ion. Nyahcas pencucuh vakum sebagai sumber EUV untuk litografi generasi hadapan. Sesi 2010/2011 terus dan penjajar topeng. Fotometri dan spektroskopi astronomi. Kajian tentang bahan komposit. Kajian tentang cat-cat “silicone-acrylic”. 21. Mekanisma angkutan. 39. Kajian mekanik polimer berdasarkan “polyurethane”. Kegunaan gentian optik berdop-Ge sebagai dosimeter sinaran. Teknologi dan Inovasi melalui program eScienceFund. Pada masa kini industri-industri dan institusi-institusi penyelidikan sangat memerlukan ahli-ahli Fizik yang mampu mengintegrasikan teknologi baru dan teknologi tinggi ke dalam sistem yang sedia ada. sistem-sistem penyediaan filem nipis. 22. komputer dan teknologi maklumat serta telekomunikasi. 35. 27. Pembinaan dan penggunaan sistem laser “excimer” vakum UV dan laser kuasa tinggi industri CO2. dan Kementerian Sains. Membina “preform ” gentian optik. Jerman). 30.Buku Panduan Fakulti Sains. Huraian interaksi elektrolemah hadron. Dawai meletup berdenyutan bagi sintesis nano-zarah. 23. Antara topik-topik penyelidikan yang sedang dijalankan oleh kakitangan akademik Jabatan Fizik ialah: 1. Kajian bahan radioaktif yang semulajadi dan jenis semulajadi peningkatan secara teknik. dan pelbagai industri 280 . 7. Fabrikasi pengganding lakur. 37. 28. Ciri-ciri elektronik dan elektrooptik bagi bahan berdasarkan silikon dan karbon. Ahli-ahli Fizik sangat diperlukan. punca neutron berdenyutan. Optik bersesuaian. laser pikosaat. 36. bilik bersih dan kelengkapan pengendalian gas.

AddisonWesley. belauan Fresnel. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. kawalan mutu di bahagian pengeluaran atau penyelidik di bahagian penyelidikan dan pembangunan (R&D). kanta dan alat-alat optik. prinsip Huygen. Sains Bahan. Laser dan Optoelektronik. Pelajar yang ingin berdaftar dalam program B. interferens dan belauan.Buku Panduan Fakulti Sains. Sinaran Gunaan dan Fizik Bahan. Pearson Prentice Hall. Namun begitu. Sistem Kompleks. pengembangan terma. kuantiti fizik. proses Isokor. Ilmu termodinamik: persamaan keadaan. halaju cahaya. Pada kebiasaannya mereka berkhidmat sebagai juruterajurutera prosesan bahan. Peranti Paparan. ujikaji Young. tegasan. resonans. Young H. Eksekutif-eksekutif pemasaran peralatan sains yang canggih juga diambil daripada kalangan graduan-graduan Fizik. superposisi. gegelang Newton. Lou B (2007). SINOPSIS KURSUS KURSUS-KURSUS PENGUAT Kursus-kursus penguat adalah setara dengan tahap STPM. terikan. Teknologi Filem Nipis. Ford L (2008). LL1 Rujukan: 1. Freedman R. Fizik dan Peranti Semi-konduktor. proses Isoterma. tekanan. titik tigaan dan titik genting. kredit kursus diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program selain daripada B. SMES1501 ASAS JIRIM Fizik am: Unit dan pengukuran. Fizik Angkasa. A Strategic Approach with Mastering Physics. NMR (Nuclear Magnetic Resonance). University Physics with Modern Physics 12e. kesan fotoelektrik. (Fizik). haba pendam.Sc. Selain daripada itu pensyarah dan guru Fizik sangat diperlukan di sekolah-sekolah serta kolej-kolej kerajaan dan swasta. IJAZAH LANJUTAN (BIDANG) Calon-calon ijazah lanjutan boleh mengikuti program MSc dan PhD secara penyelidikan dalam bidangbidang Fizik Plasma. College Physics. Field S (2007). Rangkaian Neuron. Mereka perlu lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNG 2.00) dalam Kursus-kursus Penguat sebagai syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). Sinaran Alam Sekitar. Fizik Zarah Keunsuran. hukum Brewster. momentum dan perlanggaran. Pepejal dan bendalir: kekenyalan. (Fizik) tetapi tidak mempunyai kelulusan Fizik STPM/setara dan Matematik STPM/setara diperlukan mengambil kursus-kursus penguat. sifat-sifat gelombang. Fizik Polimer. Bagi kes ini. Jabatan juga menawarkan program MSc (Fizik Gunaan) dan MTech (Sains Bahan) secara kerja kursus meliputi bidang Teknologi Semikonduktor. X-ray. Teori Nukleus. hukum Hooke. geseran. Sesi 2010/2011 pembuatan barangan elektrik dan mekanik. modulus Young. Getaran dan gelombang: gerakan harmonik ringkas. Nota: Kursus SMES1501 dan SMES1502 juga ditawarkan sebagai kursus bukan teras program untuk pelajar selain dari pelajar Jabatan Fizik. Teknologi Plasma. pengutuban. 3. gas unggul. Fotonik. gerakan gelombang. Polimer Pengkonduksi. Teknologi laser. hukumhukum termodinamik. nilai jam kredit bagi Kursus- kursus Penguat ini tidak diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program ini. Jones B. Pearson-Prentice Hall. hukumhukum Newton. proses Adiabatik. 30% 70% 281 . College Physics 6e. sinaran dan ultrabunyi banyak digunakan di pelbagai bidang perubatan. Cahaya dan optik: pantulan dan biasan. Peluang memang luas terbuka bagi graduan-graduan Fizik untuk menjadi ahli-ahli akademik dan penyelidikpenyelidik di Institusi Pengajian Tinggi jika mereka melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat PhD. taburan Maxwell. Peluang juga terbuka kepada graduan-graduan Fizik di bidang perubatan. belauan Fraunhofer. Gelombang elektromagnet: spektrum elektromagnet. Wilson JD. uraian teleskop. peralihan fasa. kesan Doppler. Fizik Laser.Sc. 2. Astronomi dan Kosmologi. CT3. Buffa AJ. oleh itu graduan-graduan Fizik sangat sesuai untuk mengendalikan sistem-sistem ini dan membantu pegawai-pegawai perubatan untuk menganalisis data-data yang dihasilkan. Teori Jirim Terkondensasi. Knight R. suhu.

medan magnet. terbitan berarah. prinsip eksklusi Pauli. beza upaya. keupayaan. bentuk vektor. sinar katod. kesan Hall. aras tenaga atom hidrogen. hipotesis kuantum. medan elektromagnet. cacat jisim.Buku Panduan Fakulti Sains. ungkapan exp (i). fungsi linear. determinan. belauan sinar-X. penggunaan isotop radioaktif. hukum separuh hayat. Physics for matriculation 2nd ed. hubungan de Broglie. cas dalam pengkonduksi. hukum Biot-Savart. operator linear. Vuille C. kecapahan dan teorem kecapahan. Schiller JJ. pendaraban vektor. galvanometer gelung bergerak. Mathematical methods in the physical sciences 3e. tindakbalas nukleus. CT3. petua rantai. penjana van der Graaf. diod Zener. bahantara. hasil darab titik. struktur nukleus. medan elektrik. pengesan. alternator. hukum Kirchoff. osiloskop. kapasitor selari dan sesiri. jambatan Wheatstone. reputan radioaktif. College Physics (with PhysicsNow) 7e. pembelahan dan pelakuran. 2. beta dan gamma. Vektor dan analisis vektor: garis lurus dan satah. matriks khusus. daya magnet pada konduktor dan cas yang bergerak. hukum Ohm. ungkapan yang melibatkan . kapasitans dan induktans dalam litar arus ulang-alik. 30% 70% KURSUS-KURSUS TERAS TAHAP 1 SMES1102 KAEDAH MATEMATIK ASAS Vektor: hasiltambah. rintangan. Fizik zarah dan nukleus: elektron. 30% 70% 282 . penghasilan dan sifat sinar-X. ketelapan. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan peringkat pertama. Faughn JS. set persamaan linear. Brooks Cole. College Physics 6e. 3. aruhan elektro-magnet. dinamo. reaktor. rintangan. penyah-casan korona. 2. ammeter. Yatim MM (2006). kecerunan. hukum Gauss. penebat. talaan dalam penerimaan radio. tenaga elektrik. keabadian jisim dan tenaga. struktur atom. kapasitor dan kapasitans. sinar alfa. transformer. penentu dan hukum Cramer. Lipschutz S. persamaan pembezaan linear peringkat kedua berhomogen. Srinivasan RA (2004). dielektrik. elektrostatik. pembezaan penuh. Oriental Academic Publication. CT3. hasildarab. Matriks: hasiltambah. potentiometer. Liew KY. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Pearson Prentice Hall. Boas ML (2005). pancaran. teori Bohr. arus ulang-alik. Wan Haliza. kesan magnet dari arus. SMES1103 KAEDAH MATEMATIK AWALAN Persamaan linear: penurunan baris. ukuran tenaga pengikat nukleus. hasil darab silang. Siri Taylor termasuk dengan banyak pembolehubah. McGraw-Hill. serapan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Sesi 2010/2011 SMES1502 ASAS ZARAH DAN DAYA Keelektromagnetan: arus elektrik. motor. 3. medan vektor. John Wiley & Sons. kuasa. ikal dan teorem Stoke. semikonduktor. Serway RA. Lipsson M (2002). McGraw-Hill. Schaum‟s Easy Outline of Discrete Mathematics. konduksi elektrik dalam logam. Nombor kompleks. fluks magnet. Buffa AJ. diod. LL1 Rujukan: 1. ukuran e/m. Schaum‟s Outline of Beginning Finite Mathematics. Lou B (2007). rintangan dalam. Wilson JD. kamiran garis. litar resonans. Pembezaan separa: siri kuasa dalam dua pembolehubah. aruhan saling dan aruhan diri. pemisahan isotop. kedualan gelombang-zarah. pengionan. Bennett CA (2005). eksperimen dan teori Rutherford. pembezaan vektor. Matriks: operasi gabungan linear. penuras. LL2 Rujukan: 1. ukuran cas elektron Millikan. teori kuantum. Zahrah Ahmad. hasil darab tigaan. hukum Coulomb. Fungsi dengan satu pembolehubah: pembezaan dan kamiran. teorem Green di dalam satah.

3. momentum dan tenaga kerelatifan. SMES1201 GETARAN DANGELOMBANG Gerakan harmonik mudah. Pain HJ (2005). Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan linear peringkat kedua tak berhomogen. Boas ML (2005). ketakpastian Heisenberg. 30% 70% 283 . Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. halaju kumpulan. pemetakan sama tenaga. Springer. 6e (int‟l). Sesi 2010/2011 penggunaan pembezaan separa tentang masalah maksim um dan minimum termasuk kekangan. rajah fasa. vektor-4 kedudukan-masa dan momentum-tenaga. Cambridge Univ. Schroeder DV (2000). pengecutan Lorentz. Press SMES1202 FIZIK TERMA Suhu. Pengenalan kepada mekanik statistik: mikrokeadaan. Sears FW.Buku Panduan Fakulti Sains. jenis ikatan atom. dualiti zarahgelombang. gas nyata. Addison Wesley Longman. pertukaran pembolehubah. Pancaran. semikonduktor dan penebat. kamiran permukaan. teori kinetik bagi gas unggul. Heat and Thermodynamics 7e. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Salinger GL (1982). 2. fungsi pemetakan. struktur hablur. fungsi gelombang. John Wiley & Sons. LL2 Rujukan: 1. ayunan terpaksa. gelombang pada sempadan dua bahantara. asas statistik untuk termo-dinamik. gelombang melintang dan membujur. dilasi masa. panjang koherens. resapan. Kinetic Theory & Statistical Thermodynamics 3e. belauan. French AP (1971). gelom-bang cahaya. Thomas Nelson and Sons LTD. kedualan gelombangzarah. LL2 Rujukan: 1. ikatan van der Waals. Kedua dan Ketiga Termodinamik. Arfken GB.Vibrations and Waves. masalah titik sempadan dan titik hujung. entropi statistik dan maklumat sebagai entropi negatif. Jirim Atom: ringkasan struktur atom dan asas fizik jadual berkala. halaju gelombang. ringkasan konsep fonon. CT3. ringkasan konduksi elektron dalam konduktor. An Introduction to Thermal Physics (int‟l ed). gelombang bunyi. Teori Kuantum: perlunya teori kuantum. Terbitan hokum Newton Kedua daripada Mekanik Kuantum. CT3. Press. keupa-yaan Lennard-Jones dan kaitannya dengan ciri jirim. peralihan fasa. gelombang dalam cecair. hukum Pertama. transformasi Lorentz. Weber HJ (2005). superposisi gelombang. Acad.keupayaan telaga empatsegi takterhingga. contoh dalam 1-D . The Physics of Vibrations & Waves 6e. taburan Maxwell-Boltzmann. Jacobian. dll. rambatan gelombang dalam tali. SMES1203 FIZIK MODEN Teori Kerelatifan Khas: kerelatifan GalileoanNewtonan. Vibrations and Waves in Physics. Dittman RH (1997). persa-maan Schroedinger tak bersandar masa. pertukaran pembolehubah dalam kamiran. Hassani S (2008). Thermodynamics. 30% 70% 30% 70% 3. 2. Mathematical Methods: for Students of Physics and related fields 2e. konduksi haba. pembezaan kamiran. LL2 Rujukan: 1. postulat Teori Kerelatifan Khas. interferens. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Main IG (1993). hokum Stefan. Hukum Sifar Termodinamik. CT3. Mathematical Methods for Physicists. masa koherens. entropi. Kamiran berganda: kamiran ganda dua dan tiga. petua Leibnitz. pendarab Lagrange. 2. koherens. Mathematical methods in the physical sciences 3e. gelombang elektromagnet. jisim. Zemansky MW. kerja dan haba. McGraw-Hill. Addison-Wesley. Wiley. eksperimen Michelson-Morley. 3. ayunan terlembab.

Barford NC (1991). Penulisan laporan. Pengaturcaraan komputer mudah. cirian arus-voltan. Serway RA. Wiley. CT3. Holman JP (2001). LL2 Rujukan: 1. Krane K (1996). McGraw Hill. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. teorem Norton. diod khas – diod Zener. hukum-hukum keabadian. Prentice Hall. kemagnetan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. pengatur voltan. had keyakinan. ringkasan struktur dan evolusi bintang dan galaksi. Beiser A (2002). cantuman pn. analisis dimensi. Experimental Methods for Engineers. litar transistor mudah. Rawatan dan penurunan data. Electronic Principles. tenaga pengikat. 3. Concepts of Modern Physics 6e. 3. Moses CJ. CT3. Keselamatan makmal. Floyd TL (2003). hukum Ohm. keratan rentas. Experimental Measurements: Precision.Buku Panduan Fakulti Sains. keradioaktifan. 2. ujian kepincangan. 2. Ukuran asas: angkup. Error and Truth 2e. LL2 Rujukan: 1. keelektrikan. Diod semikonduktor: sifat-sifat semikonduktor. Malvino AP (1999). transformer. konsep garis beban. Devices. and Applications. keadaan pincang ke depan dan songsang. Analisis data eksperimen: kepersisan dan kejituan. prinsip operasi. gan-daan arus dan voltan. CT3. Modern Physics 2e. Moyer CA (2005). gelombang lengkap dan jambatan. penapis input-kapasitor dan input-cok. haba. padanan impedans. Taylor JR (1997). Fizik Zarah dan Astrofizik: ringkasan zarah dan daya unsur. Modern Physics 3e. SMES1271 FIZIK AMALI Eksperimen-eksperimen yang meliputi tajuk-tajuk dari mekanik. syarat-syarat pincangan dan analisis AT untuk litar. Electronics Fundamentals: Circuits. Prentice Hall. syarat-syarat pincangan dan analisis AT. angka bererti. perambatan ketakpastian pengukuran. Electronic Devices and Circuit Theory 9e. McGraw-Hill. teknik analisis litar. nukleus majmuk. Sesi 2010/2011 Fizik Nukleus dan Keradioaktifan: struktur dan ciri-ciri nukleus. ringkasan teknologi nukleus dan reaktor nukleus. ralat statistik. osiloskop. asas rajah jalur tenaga. John Wiley. cirian arusvoltan dan litar diod mudah. penggunaan diod dalam litar pembekal kuasa: rektifier gelombang setengah. ringkasan teori Letupan Besar. Saunders. analisis ketakpastian. Transistor kesan medan (JFET dan MOSFET): rekabentuk dan struktur JFET dan MOSFET. An Introduction to Error Analysis. teorem Thevenin. siri-siri keradio-aktifan asli. ralat sistem ukuran. meter elektrik. tentukuran. 30% 70% 284 . optik dan sinaran. University Science. padanan data. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. TS1. 2. SMES1205 KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen: fungsi & rekabentuk. Nashelsky L (2006). Transistor cantuman dwikutub (BJT): ciri-ciri transistor. Boylestad R. 3. spektrum sinar-X dan nombor atom (brems-strahlung). daya-daya nukleus. SMES1204 ELEKTRONIK ASAS Teori litar: hukum Kirchhoff. LL2 Rujukan: 1. tindakbalas nuklear. Persembahan data: jadual dan graf. McGraw-Hill. Kuantiti fizik. nilai Q. analisis statistik.

. Persamaan Fresnel: Persamaan Fresnel. garis beban A. C dan D. pengiraan kecekapan dan perbandingan. Pengenalan kepada elektronik berdigit: get-get asas dan litar penggetar berbilang. pengiraan rintangan masukan dan keluaran. plot Bode. LL2 Rujukan: 1. Malcom (1996). Boylestad R. Parutan Belauan: Persamaan parutan. Pearson Prentice Hall. Hecht E (2002).U. Amplifier kuasa termasuk pengkelasan A. CT3. AB. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. perubahan fasa pada pantulan. model re. kesan magneto-optik. parutan interferens. 3. parutan „blazed‟. kriteria untuk belauan Fresnel. kadar bit tinggi. filem antipantulan dwilapis dan berlapis-tiga. Pedrotti LM. mod-mod yang dibenarkan. gm dan hibrid. Penerbitan UTM. analisis dan penggunaan pembanding. McGraw Hill. herotan ”cross-over”. Optik tak linear dan modulasi cahaya: Medium tak linear. litar dan penambah. belauan Fresnel dari bukaan bulat dan segi empat tepat. Introduction to Optics 3e. LL2 Rujukan: Manual eksperimen 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. paparan optik. pengamir dan pembeza. gelombang cepat berlalu. TAHAP 2 SMES2104 ELEKTRONIK SMES2103 OPTIK MODEN Alat Pengesan dan Pemamer Optik: Alat pengesan terma dan kuantum. koherens ruang. pengkamir belauan Fresnel-Kirchhoff. pengiraan gandaan voltan dan arus. sebaran dan peleraian parutan. Pedrotti FL. Fundamentals of Optics 4e. pantulan dalaman dan luaran.U. Addison-Wesley. koherens separa. kepantulan pada tujuan normal. penukar arus ke voltan dan voltan ke arus. pengecilan. White HE (2001). parutan replika. optik tak linear. jenis parutan. Malvino AP (1999). optik rambatan. TS1. Litar kesan frekuensi. 2. alat-alat parutan Koherens: Koherens masa dan lebar garis asli. konsep tarik dan tolak. takrifan unit dB. peng-ayun. lebar jalur dan kadar data. Asas Elektronik. lebar koherens ruang. Teori filem berbilang lapisan: Matriks pindahan. CT3. Topik-topik amplifier operasian merangkumi blok pembentukan litar amplifier operasian termasuk amplifier menyongsang/tak menyongsang. keabadian tenaga. julat spektrum bebas. penapis aktif dan komputer analog. penjanaan harmonik kedua. Electronic Devices And Circuit Theory. Kesan kapasitan. pengesanan imej. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. TS1. litar signal kecil A. Electronic Principles. pantulan dalam logam. komunikasi gentian optik. indeks biasan kompleks. Jenkins FA. Pedrotti LS (2007).Buku Panduan Fakulti Sains. B. Belauan: Belauan Fresnel. lapisan berkepantulan tinggi. herotan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% Kursus ini merangkumi transistor amplifier dwikutub dan kesan medan. pengkonjugatan fasa optik. frekuensi 3dB. kesan elektro-optik. Optik Gentian: Gambaran keseluruhan komunikasi. 3. Prentice Hall. Nashelsky L (2006). 30% 70% 285 . LL2 Rujukan: 1. setara. kesan akusto-optik. 2. CT3. McGraw-Hill College. Optics 4e. alat pengesan optik: hingar dan kepekaan.

Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: SMES2105 KAEDAH BERANGKA DAN KOMPUTERAN Penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah saintifik. Prentice Hall. kemagnetan. Masalah nilai awal untuk persamaan pembeza biasa. fizik bahan dan fizik peranti. postulat-postulat mekanik kuantum. penorowongan dan reputan. CT3. prinsip ketakpastian Heisenberg. perwakilan ruang dan perwakilan momentum. persamaan kese-lanjaran fluks kebarangkalian. 3. nombornombor kuantum. Pearson Addison-Wesley. Prentice-Hall. Pengoptimuman. Masalah nilai sempadan dan nilai eigen. 100% 286 . Persamaan linear. SMES2174 FIZIK GUNAAN AMALI Eksperimen-eksperimen fizik yang bercorak gunaan meliputi tajuk-tajuk fizik keadaan pepejal. 2. elektronik berdigit dan sebagainya. operator pariti. Giordano NJ. keupayaan telaga empatsegi. Atom berelektron tunggal: mekanik kuantum dalam 3D. Wiley. resonans. An Introduction to Numerical Methods and Analysis. fungsi harmonik sfera. amplifier. spektros-kopi dan sebagainya. komutator dan pemalar gerakan. Interpolasi. Persamaan taklinear. LL2 Rujukan: Manual eksperimen SMES2173 ELEKTRONIK AMALI Eksperimen-eksperimen elektronik yang meliputi tajuktajuk diod. Persamaan Schroedinger tak bersandarkan masa: zarah bebas. Manual eksperimen 2. optik. rektifikasi. Computational Physics 2e. Nashelsky L (2006). CT3. halaju gelom-bang dan halaju kumpulan. SMES2171 FIZIK ASAS AMALI Kelas-kelas amali untuk eksperimen fizik asas mengenai keelektrikan. Electronic Devices and Circuit Theory. fungsi eigen dan prinsip superposisi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Persamaan pembezaan separa. konsep operator dan nilai jangkaan. TS2. penyelesaian persamaan Schroedinger. Leader JJ (2004). Transformasi Fourier Cepat dan Kaedah Monte Carlo. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. TS2. Boylestad R. TS2 Rujukan: Panduan Makmal SMES2201 MEKANIK KUANTUM Prinsip-prinsip asas: bingkisan gelombang. ketak-pastian dalam ukuran. EM2 100% Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. fizik plasma. teorem Ehrenfest. operator dan fungsi eigen bagi kedudukan dan bagi momentum. fungsi eigen dan ketum-patan kebarangkalian. CT3. Epperson JF (2002). Nakanishi H (2005). pengayun harmonik. ubahan masa bagi nilai jangkaan. Operasi matriks. LL2 Rujukan: 1. nilai eigen dan kedegeneratan. operator penganjak. kesan ukuran. Kamiran berangka. keupayaan tangga. termodinamik. 100% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. transistor. CT3. Numerical Analysis and Scientific Computation. keupayaan sawar. sinaran.Buku Panduan Fakulti Sains. optik gunaan. operator momen-tum sudut.

petua Leibnitz. Transformasi Fourier. Sesi 2010/2011 Teori usikan: teori usikan tak bersandarkan masa. 6e (int‟l). Fungsi-fungsi Khas: Fungsi faktorial. konvolusi dan teorem Parseval. penyelesaian kedua persamaan Bessel. daya dan 287 . Persamaan Pembezaan Separa: persamaan Laplace. tali bergetar. operator vektor di dalam koordinat lengkunglinear berortogon. TS2. Introductory Quantum Mechanics.Buku Panduan Fakulti Sains. Teori Kerelatifan Khas: kinematik dan dinamik kerelatifan. persamaan Poisson. fungsi ralat. fungsi Beta. 3. pengortogonan dan penormalan polinomial Legendre. momentum linear dan momentum sudut. syarat Dirichlet. medan untuk satu cas titik yang bergerak secara seragam. suhu keadaan mantap di dalam satu silinder. gerakan dalam dua dan tiga dimensi. sistem koordinat berputar. 2. teorem Parseval. Acad. gerakan yang disebabkan oleh daya memusat. kaedah vektor-4. gerakan jasad yang mempunyai jisim yang berubah. persamaan haba dan resapan. hukum gerakan di bumi yang berputar. jenis-jenis daya dan tenaga keupayaan. bandul Foucault. fungsi genap dan ganjil. pepenjuruan matrik dan penggunaannya. selang umum. spin elektron. CT3. momentum sudut jumlah. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Mathematical Methods for Scientists and Engineers. hubungan antara fungsi Beta dan Gama. Introduction to Quantum Mechanics. transformasi berortogon. Boas ML (2005). koordinat lengkunglinear am. Wiley. tenaga kinetik sistem zarah-zarah. masalah perlanggaran. siri Fourier. eksperimen Stern-Gerlach. Kaedah Frobenius. Persamaan gelombang. fungsi berortogon. Fungsi Hermite. Siri Legendre. saling-tindak atom dan foton. Penyelesaian Bersiri Persamaan Pembezaan: Persamaan Legendre. formula penghampiran bagi fungsi Bessel. Liboff RL (2003). operator tangga. fungsi penjana bagi polinomial Legendre. SMES2204 MEKANIK 30% 70% Siri Fourier dan Transformasi Fourier: Fungsi berkala. fungsi dan kamiran elips. gerakan luncuran. petua emas Fermi kedua. Transformasi Koordinat: Transformasi linear. teori Larmor. 2. Kerelatifan dan Keelektromagnetan: tranformasi untuk medan elektrik dan medan magnet. Koordinat lengkunglinear. CT3. momen magnet orbitan. LL2 Rujukan: 1. Zarah seiras. persamaan pembezaan am yang Gerakan satu zarah: kinematik dalam dua dan tiga dimensi. fungsi Gamma. getaran suatu membran. siri asimptot. Arfken GB. Griffiths D (2004). jenis-jenis lain fungsi fungsi Bessel. boson. Scherrer R (2006). Addison Wesley. Kahn PB (1992). fermion. perhubungan jadisemula. Mathematical methods in the physical sciences 3e. Momentum sudut: operator-operator momentum sudut. nilai eigen dan vektor eigen. keortogonan fungsi Bessel. Quantum Mechanics An Accessible Introduction. TS2. John Wiley & Sons. momentum sudut sistem zarahzarah. teori-teori tenaga dan momentum. Sistem koordinat bergerak: titik asal koordinat bergerak. fungsi Laguerre. kesan kerelatifan. persamaan Bessel. Mathematical Methods for Physicists. serapan dan pancaran spontan. formula Rodriguez. 3. nilai purata suatu fungsi. Gerakan satu sistem zarah-zarah: pusat jisim dan momentum linear. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. EM2 Rujukan: 1. formula Stirling. LL2. saling-tindak spin-orbit. Press. suhu keadaan mantap di dalam kepingan segi empat tepat. pekali Fourier. bentuk kompleks siri Fourier. gerakan roket dan planet-planet. Prentice Hall. sistem koordinat pusat jisim dan serakan Rutherford. Fungsi Legendre bersekutu. kesan magnet luar. suhu keadaan mantap di dalam suatu sfera. Weber HJ (2005). pancaran tersimulasi. Teori usikan bersandar masa. SMES2203 KAEDAH MATEMATIK 30% 70% mempunyai fungsi Bessel sebagai penyelesaian nya. masalah dua jasad. faktor skala dan vektor asas bagi sistem berortogon. Pearson Int‟l Ed.

kapasitor dan kapasitans. LS2 Rujukan: 1. 2. kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas. Marion JB (2004). hukum Faraday. gelombang elektromagnet. Belmont. paramagnet dan feromagnet. cas teraruh. Vol. gas kuantum unggul. SMES2205 FIZIK STATISTIK Ringkasan termodinamik. swainduktans. Sanchez M (2006). LL2. arus. pengkonduksi. hukum Ohm. bahan Ohmik. Oxford University Press. tenaga dalam medan magnet. tenaga keupayaan dan keupayaan elektrik. medan di dalam dielektrik. Springer. Introduction to Statistical Physics. kerentanan dan ketelapan magnet. Hyat Jr. New York. arus terikat. Introductory Statistical Mechanics 2e. hukum Coulomb. aruhan elektromagnetan. Stephani H (2004). Belmont. hukum Biot-Savart: arus mantap. Introduction to Statistical Physics. foton dan pancaran jasad hitam. taburan Maxwell-Boltzmann dan gas klasik unggul.Teori maklumat Shannon. Cassiday GL (2005). Oxford. 30% 70% 288 . New York. dge gerakan. ketumpatan arus. Thornton ST. litar RC. tenaga di dalam sistem dielektrik. cas terikat. TS2. taburan cas selanjar. Relativity: An Introduction to Special and General Relativity 3e. Electricity and Magnetism – Berkeley Physics Course. 2. Litar RCL.Buku Panduan Fakulti Sains. hukum Gauss. elektromotans. Classical Dynamics of Particles and Systems 5e. persamaan Maxwell. Thomson Brooks & Cole. medan elektrik. daya pada dielektrik. 30% 70% 30% 70% SMES2206 KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN Elektrostatik: Cas elektrik. Penggunaan: fonon dalam pepejal. 3. LL2 Rujukan: 1. WH. Fowles GR. Purcell EM (1985). 3. Physics. Vol. induktans saling. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Aruhan Elektromagnet: Daya gerak elektrik (dge). Arus elektrik: Arus. hukum Ampére. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. entropi bersama. Salinas SRA (2001). Buck JA (2006). Magnetostatik: Hukum daya Lorentz: medan dan daya magnet. 2. 2. 5e. Persamaan Maxwell: Persamaan asas keelektromagnetan. CT3. pengutuban. saluran komunikasi. Analytical Mechanics 6e. Resnick R. LL2 Rujukan: 1. Bowley R. Formulasi termodinamik dari segi statistik. kebolehkutuban. dielektrik linear: kerentanan. penggunaan pendekatan kelompok berkanun dengan contoh mengenai pepejal paramagnet dan muatan haba tertentu pepejal. John Wiley. CT3. momen dwikutub magnet. tenaga taburan cas titik dan taburan cas selanjar. dwikutub magnet. fizik suhu rendah. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. hukum Ampére dalam bahan termagnet. 2e. 3. daya di antara cas-cas bergerak. arus sesaran. McGraw-Hill. Krane KS (2002). 2. Huang K (2001). Sesi 2010/2011 medan berhampiran wayar yang mambawa arus. Cambridge Univ. entropi. Taylor & Francis. Halliday D. pemagnetan. Thomson Brooks & Cole. McGraw-Hill. keferomagnetan. taburan BoseEinstein dan Fermi-Dirac. ketelusan dan pemalar dielektrik. dwikutub teraruh. ketakvarianan persamaan Maxwell. Engineering Electromagnetics 7e. sesaran elektrik. Magnetostatik dalam jirim: Diamagnet. Press. medan magnet arus mantap. CT3. Elektrostatik dalam jirim: Dielektrik. taburan zarah klasik dan kuantum. London.

SMES2209 INSTRUMENTASI Konsep asas: sistem ukuran am. H dan M. fotometri. sebaran dalam bahantara bukan pengkonduksi. Hecht E (2002). turas. SMES2208 OPTIK Sifat cahaya: Sejarah ringkas. Lensa nipis. LL2 Rujukan: 1. Pedrotti LS (2007). Vektor dan Matriks Jones. pengutuban menerusi penyerapan memilih. pengukuran hingar. sumber hingar dan mekanisme gandingan. ciri-ciri cahaya laser. dalam pandu gelombang segi-empat tepat dan rongga. spektrum elektromagnet. sinaran jasad hitam. Introduction to Electrodynamics 3e. persamaan Maxwell dalam jirim. 3. pantulan. vektor D. ketelapan dan kekonduksian. dan silinderan.Buku Panduan Fakulti Sains. vektor B. belauan dari berbilang celah. Hayt WH (2006). superposisi. arus bebas dan terikat. Pearson Prentice Hall. pantulan dan penghantaran dalam bahan-tara. Dwirefringens. Perambatan gelombang elek-tromagnet di antara satah-satah mengkonduksi. Introduction to Optics 3e. Penyesuaian isyarat: litar input asas. pemagnetan. instrumentasi optik Gelombang dan Superposisi gelombang: Persamaan gelombang. kapasitans. keupayaan skala dan vektor. halaju fasa dan kumpulan. Penyelesaian dalam ruang bebas. McGraw-Hill Higher Education. pantulan dan biasan pada permukaan sfera. Penderia dan transduser: berasaskan rintangan. Pedrotti FL. Oxford University Press. gelombang elektromagnet. radiometri. CT3. 2. gelombang elektromagnet dalam pengkonduksi. Persamaan Maxwell dan bentuk vektor-4 dan ketak-varianan Lorentz. interferometri optik: interferometer Michelson. 30% 70% 289 . Griffiths DA (1999). tolok. medan berubah terhadap masa. belauan Fraunhoffer. Fundamentals of Optics 4e. jenis dan parameter laser. belauan dari bukaan 2-dimensi. interferens dalam filem dielektrik. operasi laser. kesan beban. TS2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Sadiku MNO (2006). sfera. cas bebas dan terikat. pemisahan pembolehubah: kordinat segiempat tepat silinderan dan sfera. Prentice Hall. holografi. kaedah imej. McGraw-Hill College. syarat sempadan. Persamaan Maxwell dalam bentuk pembeza. Engineering Electromagnetics 7e. transformasi tolok. 2. pengherotan. pengukuran statik dan dinamik. Gelombang elektromagnet: dalam ruang bebas. serakan. gentian optik. White HE (2001). amplifier. Jenkins FA. Addison-Wesley. keupayaan skalar dan vektor magnet. capahan dan ikal medan elektrik. belauan dari celah tunggal. Elements of Electromagnetics 4e. teknik untuk mengurangkan kesan hingar dan gangguan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. kebersandaran frekuensi ketelusan. E dan P. bentukgelombang harmonik: satah. keaktifan optik Laser dan penggunaannya: Unsur asas laser. teorem Poynting. Perambatan gelombang elektromagnet dan vektor Poynting. kaedah Matriks 30% 70% dalam optik parapaksi. 3. LS2 Rujukan: 1. persamaan Laplace dalam 2 dan 3 dim ensi. elektromagnetan. lensa tebal. sambutan sistem. Pedrotti LM. CT3. sumber-sumber sinaran optik Optik Geometrian: Pantulan di cermin satah dan biasan menembusi permukaan satah. zarah dan foton. Hingar: kesan hingar dan gangguan. lensa silinderan. Sesi 2010/2011 SMES2207 KEELEKTROMAGNETAN Imbasan keelektrikan dan kemagnetan dalam bentuk pembeza: hukum Gauss dalam bentuk pembeza. pengutuban. prisma. sumber rawak dan koheren. interferens berbilang alur. nisbah isyarat hingar. Optics 4e. Interferens: Interferens dua-alur. penggunaan laser. Teknologi vakum asas: penghasilan dan pengukuran vakum. parutan belauan. Gelombang elektromagnet dalam bahantara bukan pengkonduksi. padanan impedans. syarat sempadan dan teori keunikan. Pengutuban: Cahaya terkutub. interferometer FabryPerot Belauan: Prinsip Huygen-Fresnel. induktans.

30% 70% 290 . Instrumentation for Engineering Measurements. Teori Townsend untuk nyahcas gas. nyalaan suria (solar flare). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Sistem pengukuran khas: teknik dan sistem ukuran terpilih dalam beberapa aspek fizik dan kejuruteraan. kecekapan. Riley WF. Roth JR (1995). kromosfera. Brekke A (1997). Press. nyahcas berkatod panas. Termodinamik gas terion. perlanggaran ionneutral. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Andrews DG (2000). persamaan entalpi. SMES2404 FIZIK ATMOSFERA Kursus ini bermula dengan matahari sebagai punca pancaran kepada bumi. nyahcas korona. angkasawan di angkasa dan mungkin bumi. Physics of The Upper Polar Atmosphere. Mengetahui ciri-ciri fizikal matahari dan pancaran gelombang elektromagnetnya menyerupai satu jasad hitam. Kesan-kesan pencemaran atmosfera di bahagian mesosfera disebabkan pengeluaran karbon dioksida dan metana dengan banyak. 2. fotosfera. Tinjauan penggunaan plasma. Seterusnya mempelajari atmosfera bumi yang berlapis dari segi ketumpatan. John Wiley. Physics of Atmospheres. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS3. taburan Maxwell. kesan medan magnet. frekuensi plasma. Holman JP (2000). turus positif dan teorinya. Memahami atmosfera matahari. piezoelektrik dan optik. 3. perisaian Debye. Jabatan Fizik. CT3. konsep suhu dan tekanan. proses-proses berkenaan kesan elektrod. fungsi termodinamik dalam sebutan z. hukum Paschen. CT3. peng-hantaran data. teori runtuhan katod bagi nyahcas berbara normal. perlanggaran ion/atom metastabil. John Wiley-Praxis Series in Atmospheric Physics. pekali penyimpangan. nyahcas arca. Pembentukan tompok matahari dari teori Babcock. Industrial Plasma Engineering Vol. kebersambutan.Buku Panduan Fakulti Sains. Press. 3. kesan gas nyata. 2. LL2 Rujukan: 1. suhu dan jisim bilangan molekul. TS2. SMES2405 FIZIK NYAHCAS GAS Proses-proses dan konsep-konsep asas: teori kinetik gas. McGraw-Hill. keupayaan plasma. Modern Vacuum Practice. Glow Discharge Processes. bara negatif. Sesi 2010/2011 termoelektrik. Nota Syarahan. persamaan Saha. An Introduction to Atmospheric Physics. McGraw-Hill. Bagaimana satelit mengalami heretan atmosfera. McConnel KG (1993). pembauran. Kesan rumah hijau struktur suhu pada atmosfera. pindahan tenaga dalam perlang-garan. Harris NS (1989). Wong CS (2002). Cambridge Univ. keratan rentas perlanggaran. London. Cambridge Univ. Ciri-ciri nyahcas gas: nyahcas gas berbara. 1 Principles. lapisan plasma. struktur nyahcas berbara. Dally JW. Houghton J (2001). penukaran analog-digitan dan digitan-analog. nyahcas secara denyutan. 2. 3. EM2 Rujukan: 1. Chapman B (1980). Pemerolehan dan pemprosesan data: sistem pemerolehan data. persamaan keadaan. penduga elektrik. hukum tindakan jisim. Universiti Malaya. lengkungan cirian I-V nyahcas gas. voltan runtuhan. IOP Publishing. Wiley. LL2 Rujukan: 1. kriterion runtuhan. kekonduksian elektrik. proses-proses yang didatangkan oleh perlanggaran elektron. hakisan lapisan ozon di benua Antartika di sebabkan perbuatan manusia membebaskan gas-gas CFC dibandingkan di kawasan Artik. korona. Experimental Methods for Engineers. kejadian prominens. CT3. kitaran maksimum dan minimum matahari dan kesannya kepada satelit di ruang angkasa.

2. lengan spiral dan nukleus di dalam galaksi kita. polimer meng-konduksi. Tindakbalas nukleus yang terdapat di dalam teras bintang ketika di jujukan utama. biofizik otot. Pearson Education. Hukum Hubble untuk menganggar umur alam semesta. Keaktifan bahan. Radiation Detection and Measurement 3e. Press. celaru dan swaorganisasi. Polymer Science and Technology. LL2 Rujukan: 1. Zeilik M (2002). biokeelektrikan dan bioelektronik. Siri radioaktif semulajadi dan keseimbangan radioaktif (persamaan Bateman). ketakstabilan dan jenis keradioaktifan. cabang gergasi merah dan sehingga kematiannya sama ada sebagai nova atau supernova. Statistik pembilang. Coleman MM (1997). Bower DJ (2002). pengukuran radon dan toron. Rancoita P-G (2004). kerdil perang atau bintang neutron. Kelahiran bintang seperti matahari sehingga akhir hayatnya. tranduksi tenaga dan fotosintesis. somatik dan genetik. teori kerelatifan Einstein. Leroy C. fizik sistem kardiovaskular. Press. Fried JR (2003). Ramli AG (1991). Salingtindak sinaran foton dengan jirim (proses kenyal dan tak kenyal). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. SMES2409 BIOFIZIK Ukuran-ukuran biofizik. Prentice Hall. Knoll GF (2000). CRC Press. reputan bercabang dan jenis-jenis reputan. Polimer kegunaan khas. Polimer-polimer penting dari segi teknologi. SMES2407 ASTRO FIZIK DAN KOSMOLOGI Pengenalan kepada struktur galaksi kita iaitu Bima Sakti (Milky Way) melalui hasil cerapan luminositi. hukum Moseley. LL2 Rujukan: 1. Fundamentals of Polymer Science. teori letupan besar. 2. Publ. Zeilik M. Kelikatkenyalan. Superposisi masasuhu. Separuh hayat dan hayat purata. Sesi 2010/2011 SMES2406 FIZIK SINARAN Punca sinaran. LL2 Rujukan: 1. Asal usul alam semesta dari prinsip kosmologi. CT3. fizik sistem saraf dan psikofizik. Kesan biologi.Buku Panduan Fakulti Sains. biofizik sinaran. peralihan dan santaian. keratan rentas. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Pengesan sinaran. fotobiologi. per-samaan WLF. struktur dan sifat-sifat fizikal polimer. 3. LL2 30% 70% 30% 70% 291 . 3. CT3. McMillan S (2005). DBP. Teori bremsstrahlung. Cambridge Univ. Wiley. Akhirnya bintang menjadi kerdil putih. Cambridge Univ. Morfologi. paradox Olber‟s. Chaisson E. 2. pulsar atau lohong hitam. SMES2408 FIZIK POLIMER Pengenalan kepada polimer. Gregory SA (1998). Keradioaktifan: Asas dan Penggunaan. magnitud dan bintang-bintang yang berada di halo. Penghasilan sinar-X. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection. World Scientific. pendafluor sinaran X. Painter PC. Saunders Coll. Introductory Astronomy & Astrophysics 4e. Dosimetri. Astronomy Today. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS2. kekenyalan getah. Astronomy: The Evolving Universe. An Introduction to Polymer Physics. protein dan gen. biofizik sel membran asli dan tiruan. 3. teori kegravitian Newton. dos setara. hukum anjakan merah kosmologi dan gelombang mikro latar belakang.

3. Pem-prosesan imej. bas data dalaman dan logik kawalan. Tocci RJ. 3. peng-ayun harmonik mudah dan operator-operator penaik dan penurun. penuding tindanan. perlapanan. perenambelasan. Computer Science. Pengaturcaraan: algoritma dan carta aliran. cip-cip ingatan. Nutt G (2000). momentum sudut sebagai penjana simetri putaran. Addison-Wesley. peng-aliran maklumat. Antaramuka komputer-manusia. London: Methuen. spinor. piawai pengantaramukaan. perhitungan menggunakan nombor-nombor tersebut. unit logik dan aritmetik. rangkaian komputer. Pengantaramukaan: kaedah bersiri dan selari. Teori pelanggaran: tranformasi makmal-pusat jisim ke atas keratan rentas. Springer. arahan dan jenisnya. Physics for the biological sciences: A Topical Approach to Biological Concepts. perkembangan terhadap masa. World Scientific. teknik sambungan bersiri dan selari. McGraw-Hill. The Z80 Micro-processor: Architecture. Biophysics: An introduction. 2. Komunikasi data. Glaser R (2000). kernel. An Overview. penyambungan dan rajah pemasaan. permukaan dan teknik kem-bangan. penyerapan. Biophysics for physicists. Stinson RH (1982). GUI. Senibina mikropemproses: susunan dalaman. Pengkalan data. mod-mod pengalamatan. konsep alamat. kadar baud dan kesannya. perpuluhan terkod perduaan. Pengenalan kepada mikropemproses: takrifan asas. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Momentum sudut: formulasi umum. gambaran Schroedinger dan gambaran Heisenberg. Gaonkar RS (2001). Bahasa komputer. Austin RH (2002). 30% 70% 292 . 2. Programming & Design 2e. Realiti maya. ana-lisis gelombang separa dan kegunaannya. Kejuruteraan perisian. LL2 Rujukan: 1. ingatan sekunder. Schaum‟s Outline on Computer Graphics. Operating Systems: A Modern Perspective. 3. pengaturcaraan. bas-bas data. Hallett FR. kata kawalan data selari. SMES3103 TEKNIK KOMPUTERAN Senibina komputer. Uffenback J (2000). Grafik komputer. Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software 6e. Ingatan: jenis-jenis ingatan. Xiang Z. sambungan kepada mikropemproses. prinsip bersalaman. Plastock RA (2000). Internet. Pemprosesan selari. kod operasian. Keselamatan data. alamat dan kawalan. Co. Manipulasi simbolan. Pearson Education Int‟l. 2. anggaran Born dan penggunaannya. Sesi 2010/2011 Rujukan: 1. model pengaturcaraan. Brovieshear JG (2005). kod ASCII. sistem mikropemproses dan mikropengawal. Interfacing. Kepin-taran buatan. TAHAP 3 SMES3102 MIKROPEMPROSES Sistem nombor: perduaan. operator-operator Hermitean. Struktur data & algoritma. masa sebenar. penukar analog-digitan dan digitan-analog. gelung dan subrutin. operator penaik/ penurun bagi momentum momentum sudut. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Microcomputers and Microprocessors. daftar-daftar. bahasa himpunan. Merrill Publ. Sistem operasian. SMES3111 MEKANIK KUANTU LANJUTAN Formulasi umum mekanik kuantum: fungsi-fungsi eigen dan Ruang Hilbert. Teori Komputer. teknik penggunaan. persamaan Pauli. Addison-Wesley. Prentice Hall. pengatur-caraan cip I/O. panjang kata. Speight PA. Pemprosesan isyarat. Perhubungan dengan alam luar: masukan dan keluaran (I/O). Ambrosio FJ (2003). LL2 30% 70% Rujukan: 1. fungsi dan ciri UART.Buku Panduan Fakulti Sains. CT3. hasiltambah momentum sudut.

gentian optik. Sesi 2010/2011 Mekanik kuantum berkerelatifan: persamaan KleinGordon. Jackson JD (1998). Wiley. Prentice-Hall. Kerelatifan elektrodinamik. persamaan Dirac dan tafsiran antizarah. 3. Daftar: selari. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Tokheim RL (2003). Pearson Education Int‟l. Transformasi medan. John Wiley. CMOS. T. TAK-DAN. Kerelatifan khas dalam teori keelektromagnetan. Pengenalan kepada Teori Medan Kuantum: rumusan kamiran lintasan. Litar logik: algebra Boole. operatoroperator ciptaan dan musnahan. Antaramuka analog-digitan. perlapan & perenambelasan. Logik turutan: flip-flop SR. ATAU-EKS. perenam-belasan. litar terbitan dari ungkapan Boole. jadual kebenaran ungkapan Boole. John Wiley. dwi-kutub Hertz dan antena. Pearson Prentice Hall. Mandl F (1992). JK. 2. alat resonan. Isu konsepan dalam Teori Kuantum: makna kebarangkalian. Peranti digital: PLD. ASCII. sinaran dwikutub magnet. 30% 70% 30% 70% SMES3122 ELEKTRONIK DIGITAL Sistem nombor digital – perduaan. Get-get logik: get DAN. perlapanan. Spesifikasi cip TTL. dengan tiga. Quantum Mechanics. Digital Electronics: Principles and applications 6e. masalah pengukuran. 3. Stewart JV (2001). penambah penuh. penghampiran semiklasik. Peta Karnaugh: pembolehubah. Merzbacher E (1998). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Nombor dedua. Introduction to Electrodynamics 3e. Classical Electrodynamics. Wiley. 2. LL2 Rujukan: 1. Sinaran electromagnet. TAK. sesiri. Floyd TL (2006). Pengkodan: kod-kod BCD. penurunan vektor keadaan. dll. Quantum Physics 2e. empat. CT3. ATAU. tersangkutan kuantum. Gray. Quantum Mechanics. Gasiorowicz S (2003). PLC. Glencoe McGraw-Hill. 2. Intermediate electromagnetic theory. SMES3112 TEORI KEELEKTROMAGNETAN LANJUTAN Pandu gelombang. PAL. Kleitz W (2003). pembahagi frekuensi Ingatan: RAM. D. LL2 Rujukan: 1. perpuluhan berkod perduaan. Keupayaan terencat. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. 3. anjakan. Griffiths DJ (1999). pembilang gelang. CT3. Digital Fundamentals. 30% 70% 293 . dll. LL3 Rujukan: 1.Buku Panduan Fakulti Sains. lima Bentuk gelombang digital. TAK-ATAU-EKS. pendaraban dedua. mikropengawal. World Scientific. Picu Schmitt: fungsi & pemfungsian Litar logik kombinasi: penambah setengah. TAK-ATAU. ROM. get logik TTL. Digital and Microprocessor Fundamentals: Theory and Applications 4e. PROM. pengantaramukaan. paradoks EPR dan teorem Bell.

kekisi Bravais. sifat terma: muatan haba tertentu. peralihan gama. Wiley. Wiley. An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles. tindakbalas nuklear dalam bintang. kesan kerelatifan. penyerapan dan pancaran spontan. gandingan momentum sudut. Pekali Einstein A dan B. daya nukleus. 2. SMES3203 FIZIK KEADAAN PEPEJAL Pengenalan kepada jenis-jenis pepejal. Eisberg R. spektrum nukleus. 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. kekonduksian a. salingtindak spin-orbit. fungsi Bloch. Eisberg R (1961). zarah-zarah seiras. kekisi salingan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Nuclear Physics: Principles and Applications. Lilley JS (2001). Blackemore JS (2004). CT3. kelebaran 30% 70% 294 . atom multielektron. Brooks & Cole. 3. TS2. ketumpatan keadaan dan bilangan elektron. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. putaran. Addison Wesley. momen magnet. Teorem usikan bersandar masa. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. tindakbalas-tindakbalas nuklear. Nuclei and Particles. Physics of atoms and molecules 2e. Solids. Introductory Nuclear Physics. 3. Bransden BH (2003). atom dwielektron. struktur hiperhalus.t. LL2 Rujukan: 1. Introduction to Solid State Physics 8e. Solid State Physics. bahasa C. Resnick R (1985).Buku Panduan Fakulti Sains. TS2 Rujukan: Manual Makmal SMES3201 FIZIK NUKLEUS Sifat-sifat nukleus. SMES3202 FIZIK ATOM DAN MOLEKUL Atom berelektron tunggal.belauan sinar-X. Serakan zarah-zarah nukleus. Dunlap R (2004).u. model Kronig-Penny. dan sifat optik-pepejal. LL2 Rujukan: 1. Teori Jalur Tenaga elektron. isospin. struktur halus. kekonduksian a. LL2 Rujukan: 1. dan pengatur-caraan rangkaian.kekisi dan unit sel. zon Brillouin. John Wiley. dinamik kekisi monoatom dan dwiatom (1-D & 3-D). saling tindak atom dan fotonik. 3. 2. ketumpatan keadaan dan sebaran fonon. simetri cas. dan serakan elektron. Saunders. CT3. teknik belauan. kekonduksian terma. CT3. Molecules. penukaran daya. Elementary Solid State Physics. Molekul dwiatom dan spektrumnya . jisim berkesan. Quantum Physics of Atoms. arah dan satah hablur. penyerakan nukleon-nukleon. proses-proses dan bebenang.getaran. Wiley. struktur pepejal berhablur: keberkalaan. sinaran terangsang. Krane KS (1987). jadual berkala. Model Elektron Bebas dan Kuantum. model-model nukleus. Kittel C (2005). Omar M (1995). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% garis spektrum. Prentice Hall. elektronik. reputan beta. jumlah mementum sudut. Sesi 2010/2011 SMES3171 MIKROPEMPROSES & MIKROKOMPUTER AMALI Eksperimen-eksperimen mikropemproses: Pengatur-caraan kod mesin dan pengantara-mukaan. Wiley. Fundamentals of Modern Physics. 2. reputan alfa. ikatan dalam Pepejal. Komputeran: Sistem operasian LINUX.

kumpulan Lorentz homogen. neutrino. teori kuark.Buku Panduan Fakulti Sains. pesudotensor. penjana kumpulan selanjar. Boas ML (2003). Fungsi Pembolehubah Kompleks: Fungsi polinomial. gelombang kejutan. momentum sudut orbitan. Mathematical Methods for Physicists 6e. Mathematical Methods in Physical Sciences 3e. CT3. reputan lemah. 3. tensor kovarian dan kontravarian. pemetaan. Cambridge Univ. teorem Cayley. Martin AD (1984). 2. LL2 Rujukan: 1. perisa. Lamb Jr GL (1995). Arfken GB. Springer. 3. rumus Ito. kaedah-kaedah penghasilan plasma dan diagnostik plasma. The Physics of Plasmas. Weber HJ (2005). Press. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. fungsi eksponen. persamaan Dirac. Transformasi Kamiran: Transformasi Fourier. LL2 Rujukan: 1. siri Laurent. isospin. gelombang dan ketakstabilan. penggunaan persamaan Euler. penyelesaian persamaan pembezaan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. model-model plasma. kamiran garisan dan kontur. pengangkutan plasma pembauran dan rintangan plasma. kewujudan plasma di alam semesta. penyatuan elektrolemah. homomorfisme. kekonju-gatan. Press. contoh penggunaan – aras tenaga ammonia. hukum-hukum keaba-dian. antizarah. Boyd TJM. kembangan fungsi eigen. Introduction to Elementary Particles. subkumpulan. kovarian Lorentz bagi persamaan Maxwell. Griffiths D (1987). John Wiley. perwakilan. 30% 70% 30% 70% 295 . teorem reja Cauchy. persamaan KleinGordon. ruang am dan sistem koordinat umum. LL2 Rujukan: 1. 30% 70% SMES3306 FIZIK PLASMA Takrifan plasma. Halzen F. Transformasi Laplace. Kaedah fungsi Green. kalkulus reja. zarah-zarah baharu dan keadaan semasa. Kluwer Academic/ Plenum Publishers. Elsevier Acad. kumpulan pilihatur. CT3. zarah-zarah aneh. Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion 2e. darjah kebebasan warna. Perkins DH (2000). kumpulan pendaraban matriks. John Wiley. Press. John Wiley. Geometri pembezaan. Proses stokastik: persamaan pembezaan stokastik. Sanderson JJ (2003). rantau bersambung mudah. penggunaan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. siri tak terhingga. SMES3307 FIZIK ZARAH KEUNSURAN Mekanik kuantum kerelatifan. Chen FF (1984). Cambridge Univ. Tensor: Tensor Kartesan. teori meson. elektrodinamik kuantum. persamaan-persamaan Cauchy-Riemann. penggunaan tensor. 2. kromo-dinamik kuantum. foton. geometri. Introductory Applications of Partial Differents Equations: with emphasis on wave propagation and diffusion. reja pada infiniti. 2. pendarab Lagrange. Wiley. teknik martingal. pernilaian kamiran nyata. 3. keter-turunan. penggunaan pemetaan konformal. teorem kamiran Cauchy. Bittencourt JA (2007). isomorfisme. persamaan Lagrange. Teori Kumpulan: Kumpulan simetri. transfor-masi riak. fungsi am. Introduction to high energy physics. tensor diad. Sesi 2010/2011 SMES3303 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN Kalkulus Ubahan: Pengoptimuman. kelas kekonjugatan. Persamaan Euler. fungsi kuasa am. Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics. fungsi logaritma. kumpulan dwihedron. daya nukleus kuat. Fundamentals of Plasma Physics.

Nightingale JD (1995). Wellin PR (1995). celaru. ayunan bebas dalam satu dimensi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. SMES3341 SISTEM KOMPLEKS DAN TAKLINEAR Kekompleksan: jenis kekompleksan dan hubungannya. Prinsip Kesetaraan dan Teori Kerelatifan Am: prinsip kesetaraan. 2. Fowles GR (2005). Plasma Diagnostic Techniques. SMES3323 TEKNOLOGI PLASMA Pengenalan kepada konsep asas plasma. Mechanics. 2. sudutsudut Euler. kaedah peng-hasilan plasma. teori kerelatifan am. momentum teritlak dan koordinat siklik. Kegentingan terswaorganisasi. kesejagatan. penggunaan plasma. Huddlestone RH. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. EM2 30% 70% Rujukan: 1. Computer Simulations with Mathematica: Explorations in Complex Physical and Biological Systems. 30% 70% 296 . Springer. Academic Press. teorem Louiville. tranformasi-tranformasi berkanun. 2. sistem sosial dan ekonomi. Vol. kaedah kegunaan plasma. How Nature Works. Springer-Verlag. teknologi plasma untuk pemprosesan bahan. Gaylord RJ. Wong CS (2002).1 & (2000) Vol. Ayunan Kecil: syarat-syarat kestabilan berhampiran konfigurasi seimbang. Persamaan Hamilton. LL2. Oxford. Foster J. hubungan simetri masa dan ruang dengan hukumhukum keabadian. Putaran Jasad Tegar: persamaan gerakan Euler untuk jasad tegar. 3. Perkolasi & tumbuhan. sistem yang mempunyai lebih dari satu darjah kebebasan. kegunaan dalam sistem fizik. ayunan terdesak. Sinergetik dalam sistem fizik dan kimia. Kegunaan dalam biologi. Synergetics. keluaran sinaran dari plasma. potongan Poincare. eksponen Lyapunov. Persamaan graviti Einstein dan penyelesaiannya kepada lubang gelap dan kosmologi. Addison Wesley. CT3 Rujukan: 1. anjakan medan graviti. penggunaan persamaan Lagrange. Leonard SL – eds (1965). 2. kekangan. IOP Publishing. Fraktal: dimensi fraktal. CT3.Buku Panduan Fakulti Sains. Rangkaian automata: automata bersel. Prinsip Hamilton: prinsip tindakan minimum. daya-daya teritlak. Symon KR (1971). persamaan Lagrange. A Short Course in General Relativity. Dinamik taklinear: pemetaan. 30% 70% Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Teori permainan. Springer-Verlag. Thomson Brooks/Cole. tenaga kinetik untuk jasad tegar. LL2 Rujukan: 1. mod-mod dan frekuensi normal. Nota-nota syarahan: Essentials of plasma technology 3. rangkaian neuron. Roth JR (1995). fizik dan teknologi pelbagai peranti plasma termasuk fokus plasma dan tiub kejutan elektromagnet. penarik. Sesi 2010/2011 SMES3311 MEKANIK KLASIK DAN KERELATIFAN AM Persamaan Lagrange: koordinat teritlak. Hamilton. Analytical Mechanics. Haken H (1983). Hidrostatik dan hidrodinamik. CT3. gerakan gasing bersimetri. 3. kaedah mengesan plasma. Bak P (1997). pelakuran plasma. Industrial Plasma Engineering.

piezoelektrik dan feroelektrik. lebar jalur. Prentice Hall. logam/penebat/semikonduktor. modulasi pemancaran laser. superkonduktor suhu tinggi. EM3. medan genting. pelebaran. penguncian mod. Introduction to Solid State Physics 8e. Wiley. TS2.tingkat. mekanisme serakan elektron). Lasers: Theory & Applications. 2. contoh-contoh bahan super-konduktor. Solid State Physics. Siegman AE (1986). 2. Sesi 2010/2011 SMES3391 LATIHAN INDUSTRI Kursus ini memberi peluang bagi pelajar untuk mendapat-kan latihan daripada syarikat/organisasi atau industri terpilih yang menjalankan aktiviti berkaitan dengan Fizik. Semikonduktor: struktur jalur tenaga. System 3. Bahan superkonduktor: kerintangan sifar. Laser Electronics 3e. teori kuantum peralihan dua molekul atom. LL2 Rujukan: 1. kelincahan. tepuan dan pengeluaran kuasa. Blakemore JS (2004). Latim er I (1995). sifat elektrik (kekonduksian. Mod TEM 00 dan perambatannya. LL2 Rujukan: 1. kesan Meissner. 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. 3. LS2 Rujukan: Penyelia lokasi SMES3404 FIZIK LASER Hukum radiasi. Rekabentuk laser keadaan pepejal. diod terowongan dan 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3.) Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% 30% 70% 297 . sifat optik. LL3. Hawkes J. Verdeyen JT (1994). SMES4181 PROJEK Kerja-kerja projek dan kajian yang berkaitan untuk program BSc. TS2. Kittel C (2005). modulasi akusto-optik. University Science Books. SMES4321 PERANTI SEMIKONDUKTOR Perbincangan mengenai semikonduktor: teori jalur tenaga. resonator optik. semikonduktor ekstrinsik (jenis-n dan p). gas dan dye. suis-Q. Addison-Wesley. mod hayunan. jenisjenis sifat/bahan magnet. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3.dan 4. CT3. Lasers. Omar MA (1995). LS2 Rujukan: Penyelia projek SMES4301 FIZIK KEADAAN PEPEJAL LANJUTAN Ulangkaji mengenai teori jalur tenaga dan logam.Buku Panduan Fakulti Sains. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Bahan dielektrik: pemalar dielektrik. EM2. CT7. teori asas laser. Saunders. teori angkutan dan pembawa cas. Bahan magnet: teori asas. ion dan elektron. pengutupan dwikutub. CT3. TS4. Struktur asas peranti dan mekanisme: diod Schottky. intrinsik dan ekstrinsik. (Fizik). peralihan optik. model BCS. Elementary Solid State Physics. fotokekonduksian. LL2. CT3. (Projek dijalankan dalam Semester 1 dan Semester 2 sahaja. simpangan p-n. Prentice Hall. kerentanan magnet. resonans magnet.

ketaksempurnaan. jenis modul pemancar. lebar jalur. Kano K (1998). Oxford Univ. Semiconductor Devices. ikatan. pembesar pandugelombang. Kemajuan dalam Peranti Fotoniks: Kemajuan terkini – topik-topik terpilih. Ujian statik dan dinamik. amplifier gentian jalur C dan L. nombor bukaan. 30% 70% 30% 70% SMES4323 SAINS BAHAN Atom. pemisah 1 8. ujian tanpa-memusnah. pengesan spectra dalam gentian (FBG). Peranti mikro gelombang. Understanding Optical Communications. and „etching‟ basah. Rekabentuk komposit dan bahan. ricih/kilas. prinsip operasi Flame Hydrolysis. penghasilan peranti PLC. pembesaran. magnet dan elektronik.Buku Panduan Fakulti Sains. LL2. Polimer dan adunan. Sifat-sifat mekanik. LL2 Rujukan: 1. Dutton HJR (1998). 2. penderia gentian optik penderia berasaskan interferometri Fabry-Perot. Gentian optik mod tunggal. 2. 2. 3. McGraw-Hill. santaian-tegasan. EM2 Rujukan: 1. Mynbaev DK. cirian sensitive. kadar bit dan lebar jalur. SMES4322 OPTOELEKTRONIK Gentian index tangga. Logam dan aloi. Optical Fiber Communications 3e. Semiconductor Devices: Physics and Technology. regangan. Teknologi mikroelektronik. The Nature and Properties of Engineering Materials 3e. fotodiod PIN dan „avalanche‟. Mikrostruktur. peranti pandugelombang satah untuk komunikasi optik. Sze SM (2002). hingar. proses „etching‟ kering. bim Gaussian. Kakisan. Jastrzebski ZD (1987). Principles of Materials Science and Engineering 3e. SMES4325 FOTONIK Pengenalan kepada Litar Gelombang Cahaya Satah (PLC): Kefahaman asas PLC. lebar jalur. kesan-kesan tak linear. Wiley. degradasi. molekul. Komposit. Callister WD (2002). teknik interogasi. Pengesan Gentian Optik: Pengenalan kepada pengesan gentian optik. sel suria. operasi pembesar optik biasa dan semikonduktor. Diod laser. Wiley. Wiley. sebaran antara mod dan kromatik. Seramik dan kekaca. Laser. sebaran. gelombang potongan. rambatan gelombang EM. Prentice Hall. Smith WF (1996). Keiser G (2000). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2. pembauran. terma. Struktur hablur. pengesan gentian optik teragih. pembakar suhu tinggi. 3. Prentice Hall. diameter penuh mod. kinetik dan rajah fasa. Materials Science and Engineering: An Introduction 6e. rayapan. elektrik. pantulan penuh dalaman dan mod. McGraw-Hill. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Pemejalan. fungsi kerja. takhablur. hubungan kuasa. „luminescence‟ ketepatan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% 298 . Bahan termaju. „sputtering‟. Prentice Hall. Roulston J (1998). Introduction to Semi-conductor Devices. LED. mampatan. 3. Sesi 2010/2011 lain-lain transistor. Fotodiod. pandugelombang array (AWG). Press. nombor V. Peranti foton: fotodiod. Fiber Optic Communications Technology. lelahan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Scheiner LL (2001). Serabut dan gentian. LL2 Rujukan: 1. daya ikatan.

30% 70% 299 . Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah: CS2. Wilson J. Understanding Computers: Today and Tomorrow 12e. Delm ar Learning. Peng-endalian komputer. perisian gunaan. Szymanski RA et al (1996). internet. Prentice Hall. Capron HL (2003). pengurusan data menggunakan perisian pengkalan data. LL2 Rujukan: 1. komunikasi data. perkakasan komputer. perangkaian. Computers. 3. perisian komputer. komponen sistem komputer. 2. pemben-tangan. CT3. Optoelectronics & Photonics: Principles and Practices. Optics. sejarah komputer. beberapa contoh amali. Morley D (2008). CT3. Tools for an Information Age 8e. Prentice Hall. Introduction to Computers and Software. Photometrics. 3. Desmarais L (1997). LL2 Rujukan: 1. Course Tech. Hawkes J (1998). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Prentice Hall. Kasap SO (2001).Buku Panduan Fakulti Sains. 2. Penggunaaan beberapa perisian gunaan (amali). pengendalian data numerik menggunakan helaian rebak elektronik. Pemprosesan perkataan dan DTP. Addison-Wesley. Pengaturcaraan mudah menggunakan BASIC. Optoelectronics: An Introduction 3e. perisian grafik dan multimedia. Martin VD. pembinaan laman web. Optoelectronics: The Introduction: A Self-Teaching Text. KURSUS FAKULTI SXEX1103 KOMPUTER UNTUK PENDIDIKAN Pengenalan kepada komputer. Incuding Basic Concepts.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->