Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) SESI 2010/2011 (122 KREDIT) 1. KURSUS UNIVERSITI (21 KREDIT) #Sila Rujuk Halaman 13 2. KURSUS TERAS PROGRAM (101 KREDIT) (I) KURSUS WAJIB (73 KREDIT) TAHAP 1 (18 kredit) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KURSUS SMES1102 Kaedah Matematik Asas Matematik STPM/Setara SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1102 SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1202 Fizik Terma Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1203 Fizik Moden Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1204 Elektronik Asas Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1205* Kaedah Eksperimen Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1271* Fizik Amali Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara *Kursus patut diambil serentak TAHAP 2 (36 kredit) SMES2104 Elektronik SMES1204 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES1103 SMES2171 Fizik Asas Amali SMES1205 & SMES1271 SMES2173 Elektronik Amali SMES1204 & SMES1271 SMES2174 Fizik Gunaan Amali SMES1271 & SMES2209 SMES2201 Mekanik Kuantum SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2203 Kaedah Matematik SMES1103 SMES2204 Mekanik SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2205 Fizik Statistik SMES1103 & SMES1202 SMES2206 Keelektrikan dan Kemagnetan SMES1103 & SMES1201 SMES2207 Keelektromagnetan SMES2206 SMES2208 Optik SMES1103 & SMES1201 SMES2209 Instrumentasi SMES1204 & SMES1205 TAHAP 3 (19 Kredit) Mikropemproses dan Mikrokomputer SMES3171 SMES2173 Amali SMES3201 Fizik Nukleus SMES2201 SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMES2201 SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES2201 & SMES2205 Projek (Nota: bermula pada Semester I; 4 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES4181 jam kredit dalam Semester I dan 4 SMES2174 & SMES3171 jam kredit dalam Semester II) (II) KURSUS PILIHAN (18 KREDIT) SMES2103 Optik Moden SMES2208 SMES2404 Fizik Atmosfera SMES1103 & SMES1202 SMES2405 Fizik Nyahcas Gas SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2406 Fizik Sinaran SMES1103 & SMES1203 SMES2407 Astrofizik dan Kosmologi SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2408 Fizik Polimer SMES1103 & SMES1203 SMES2409 Biofizik SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES3102 Mikropemproses SMES2173 SMES3103 Teknik Komputeran SMES2105 SMES3111 Mekanik Kuantum Lanjutan SMES2201 SMES3112 Teori Keelektromagnetan Lanjutan SMES2207

KREDIT 3 3 2 2 2 2 2 2

3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

272

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

SMES3122 SMES3303 SMES3306 SMES3307 SMES3311 SMES3323 SMES3341

SMES2104 SMES2203 SMES2405 SMES2201 SMES2204 SMES2405 SMES2205 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES3391 Latihan Industri SMES2174 & SMES3171 SMES3404 Fizik Laser SMES2103 & SMES3202 SMES4301 Fizik Keadaan Pepejal Lanjutan SMES3203 SMES4321 Peranti Semikonduktor SMES3203 SMES4322 Optoelektronik SMES3404 SMES4323 Sains Bahan SMES3203 SMES4325 Fotonik SMES2103 & SMES3202 (III) KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (10 KREDIT) * Kursus yang ditawarkan dari Institut/Jabatan dalam Fakulti Sains (Sila rujuk senarai kursus Bukan Teras Program dari luar Jabatan Fizik dalam Fakulti Sains)

Elektronik Digital Kaedah Matematik Lanjutan Fizik Plasma Fizik Zarah Keunsuran Mekanik Klasik dan Kerelatifan Am Teknologi Plasma Sistem Kompleks dan Taklinear

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MATLAMAT PROGRAM 1. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mantap dalam fizik bersama dengan kemahiran amali, analisis dan matematik bagi seorang ahli fizik. 2. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi secara lisan dan bertulis dan mampu bekerja secara berkesan di dalam kumpulan pelbagai disiplin. 3. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap amalan beretika dan penghayatan yang tinggi terhadap faktor persekitaran, sosial dan keselamatan dalam menjalankan tugas. 4. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran pembelajaran sendiri dan penyelesaian masalah yang boleh digunakan dalam kerjaya yang berpelbagaian. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Pada akhir program Sarjana Muda Sains (Fizik), graduan dapat: 1. Mempamerkan kemahiran dalam pengetahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik, keelektrikan dan kemagnetan, mekanik kuantum, mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya, fizik keadaan pepejal, optik, fizik nukleus, fizik atom, dsb.) 2. Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk, memasang eksperimen, mengumpul dan menganalisa data, mengenalpasti punca ralat, mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. 3. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. 4. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik, profesional dan beretika. 5. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. 6. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru, dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan, melalui pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengmodelan matematik dan komputer, dan ujikaji di makmal. 7. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. 8. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan.

273

Buku Panduan Fakulti Sains. Sesi 2010/2011 SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER (PERANCANGAN KULIAH) KOMPONEN SEMESTER 1 KURSUS KREDIT GXEX1412 Asas Pembudayaan 2 Keusahawanan GTEE1101/2/3/4 3 Bahasa Inggeris SMES1102 Kaedah Matematik Asas SMES1204 Elektronik Asas SMES1205 Kaedah Eksperimen SMES1271 Fizik Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 2 2 2 16 SEMESTER 2 JUMLAH KURSUS KREDIT KREDIT GTEE1101/2/3/4 Bahasa Inggeris GXEX1401 Kemahiran Maklumat SXEX1102 Statistik SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1201 Getaran dan Gelombang SMES1202 Fizik Terma SMES1203 Fizik Moden S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 1 3 3 2 2 2 2 18 4 34 18 12 Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SEMESTER 3 SEMESTER 4 JUMLAH KURSUS KREDIT KURSUS KREDIT KREDIT GXEX1414 Tamadun Islam dan Tamadun 2 XXXX# Kokurikulum* 2 Asia (TITAS) 6 GXEX1411@ 2 Hubungan Etnik SMES2201 Mekanik 3 SMES2104 Elektronik 3 Kuantum SMES2203 Kaedah SMES2205 Fizik 3 3 Matematik Statistik SMES2209 SMES2206 Keelektrikan 2 3 Instrumentasi dan Kemagnetan 27 SMES2171 Fizik Asas SMES2174 Fizik 2 4 Amali Gunaan Amali SMES3171 SMES2173 Elektronik 2 Mikropemproses dan 2 Amali Mikrokomputer Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN 2 2 TERAS PROGRAM‡ 18 17 35 274 .

Sesi 2010/2011 KOMPONEN Kursus Universiti SEMESTER 5 KURSUS KREDIT SXEX1411 Pengantar Pengajian Sains dan 3 Teknologi SMES2204 Mekanik 3 3 4 SEMESTER 6 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT 3 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES2208 Optik SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES4181 Projek SMESXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM 3 2 3 4 6 9 2 18 36 22 Kursus Wajib SMES2207 Keelektromagnetan SMES4181 Projek Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 18 KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit ‡ Pelajar SEMESTER 7 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT JUMLAH KREDIT KESELURUHAN 21 SMES3201 Fizik Nukleus SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 3 9 2 17 6 9 2 17 73 18 10 122 boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh jabatan-jabatan lain (kecuali Jabatan Fizik) di Fakulti Sains. kursus ini digantikan dengan kursus GXEX1413 Pengenalan Kepada Malaysia 275 . Elektif Luar Fakulti dan TITAS (SKET). @Untuk pelajar antarabangsa. *Pelajar boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti lain (kecuali Fakulti Sains) yang disenaraikan oleh Seksyen Ko-Kurikulum.Buku Panduan Fakulti Sains.

276 . Sesi 2010/2011 KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (Bagi pelajar dari Institut/Jabatan lain dalam Fakulti Sains selain dari Jabatan Fizik) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KREDIT KURSUS SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara 2 SMES1202 SMES1203 SMES1204 SMES1501§ SMES1502§ § Fizik Terma Fizik Moden Elektronik Asas Asas Jirim Asas Zarah dan Daya Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Sains SPM / Setara Sains SPM / Setara 2 2 2 2 2 Kursus SMES1501 dan SMES1502 adalah setara dengan Fizik STPM.Buku Panduan Fakulti Sains.

FNASc. BSc(Wales). FIPM. Jabatan Fizik telah menarik minat ramai pelajar di Fakulti Sains. Daripada jumlah pelajar ijazah tinggi. Bateri. Pada peringkat ijazah lanjutan di jabatan. Fizik Zarah Tenaga Tinggi) Wan Haliza Abd Majid. MSc(Mal). Sarjana Sains dan Doktor Falsafah.. MIPM. Superkekonduksian. MSc(Indiana). Jabatan Fizik. C. Keutamaan Jabatan Fizik adalah untuk memberi pengajaran yang terbaik di dalam bidang ini dan menghasilkan graduan fizik yang berwibawa. F. 24% terdiri daripada pelajar antarabangsa. amali dan projek di mana pelajar-pelajar mengambil bahagian di dalam penyelidikan dengan ahli-ahli akademik di jabatan. PhD(Lond). tutorial.MS(Mal). Bahan Termaju) PROFESOR: Chia Swee Peng. FIPM (Fizik Zarah Teori) Chien Su Fong. BSc(Mal).Inst. Kesan Hall Kuantum) Kwek Kuan Hiang. FRAS(UK) IAU (Paris). MS(Illinois). Sc. ARCS. PhD(Wales). Jabatan Fizik. Universiti Malaya juga mengutamakan kegiatan penyelidikan supaya jabatan ini akan terus unggul dan terkehadapan dalam bidang Fizik yang penting ini.A. FUSI (Teori Jirim Terkondensasi. PhD(Mal). PhD(Mal). Rangkaian Neuron. MSc(Wales). MIPM (Bahan Dimensi Rendah) 277 . Jabatan ini menawarkan ijazah pada peringkat Sarjana Muda Sains.D. Senior member of IEEE (Jaringan Komunikasi Optik) Harith Ahmad. DIC. PhD(Sheffield). PhD(MMU). kini 51 pelajar telah berdaftar untuk ijazah Sarjana Sains dan 25 pelajar untuk ijazah Doktor Falsafah. DPhil(Oxford). BSc(UKM). BSc(Mal).Sc.Phys.(UK). Ph. Kursus-kursus di peringkat Sarjana Muda Sains adalah dalam bentuk kuliah. F. BSc (Mal). SENARAI KAKITANGAN KETUA: Profesor Abdul Kariem Hj Mohd Arof. Astrofizik dan Instrumentasi) Dato' Muhamad Rasat Muhamad. PhD(Durham). Fraktal) Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah. MIPM (Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi dan Optik Gunaan) Mohd Zambri Zainuddin. MSc(Wales).Buku Panduan Fakulti Sains. Universiti Malaya diasaskan pada tahun 1961 untuk melatih pelajar-pelajar yang ingin mempelajari bidang ini secara mendalam dan juga untuk menerajui penyelidikan dalam bidang ini di Malaysia. Sesi 2010/2011 JABATAN FIZIK Pengetahuan dalam bidang Fizik adalah perlu untuk memahami sains secara wajar. BSc(UKM). MIPM (Astronomi.P. Shrivastava.. Fizik adalah satu bidang yang sangat menakjubkan kerana asal usul alam semesta kini banyak difahami melalui kajian fizik. PhD(Durham). BSc(Mal). FIPM (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Sithi Vinayakam Muniandy. Pelajar-pelajar yang lulus dengan ijazah Sarjana Muda Sains daripada jabatan ini berkebolehan menyandang jawatan-jawatan di sektor awam atau swasta dan juga melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah tinggi dalam bidang fizik atau bidang yang berkaitan dengannya. MIPM (Fotonik) Keshav N. Ekonofizik.(IIT Kanpur). Di samping itu. BSc(Mal) (Bahan Gunaan. Jabatan ini telah mencapai tahap yang sangat memberangsangkan. Jabatan Fizik juga telah berjaya memperolehi bantuan penyelidikan di bawah Rancangan Malaysia Ke-6 hingga Ke-9 dan kini jabatan ini mempunyai kelengkapan pengajaran dan penyelidikan yang moden dan canggih. MSc(UKM). MSc(Mal). MInstP (Fizik Statistik. Dinamik Stokastik. MIEEE (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Datin Saadah Abdul Rahman. FIPM (Sistem Kompleks. Untuk ijazah Doktor Falsafah pula programnya hanyalah melalui penyelidikan sahaja. BSc(Indiana). PhD(Illinois). BSc(Mal). Di dalam penyelidikan. Untuk sesi 2009/2010 jumlah pelajar tahun akhir yang membuat pengkhususan dalam bidang fizik adalah 41 orang. Pada peringkat Sarjana pula pelajar-pelajar boleh memilih di antara program Sarjana melalui kerja-kursus atau melalui penye-lidikan. BSc(Lond). FICC. PhD(Mal). D. (Kolkata).

BSc(Mal). BSc(Salf). BSc (Mal) (Applikasi berdasarkan Biobahan Fotosintetik. FIPM (Fizik Nuklear. Bahan Termaju) PROFESOR EMERITUS: Low Kum Sang. AIPM (Sinaran Alam Sekitar) Rustam Puteh. BSc(Mal) (Tenaga Suria. Teknologi Salut) FELO PENYELIDIKAN PELAWAT Abdurahim A. Msc(Libya). Spektroskopi Laser. BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma) Hasan Abu Kassim. Elektronik Molekular) Woon Kai Lin. BSc(Mal) (Fizik Pendidikan) Reza Rahbari Ghahnavyeh. PhD(USM). Bahan Termaju) Vengadesh Periasamy. MSc(Wales). H. BSc(Hull) (Elektronik Bahan Berkarbon. PhD(Mal). BSc(Mal) (Plasma Gunaan. Bsc (UPM) (Optik. Sistem Fizis Kompleks) Rozalina Zakaria. Teknologi Sinaran dan Tenaga) Abubaker Elsheikh Abdel Rahman. BA(Macalester). Astronomi Radio) Zarina Aspanut.BSc(Libya) (Bahan Komposit dan Kegunaan Karbon) Shaheen Akhter-Hamid. MIPM (Fizik Sinaran. PhD(Queens). MSc(Belf). PhD(Texas). Peranti Elektronik. Bahan Termaju) Rosli H Mahat. Fizik metalurgi. BSc(Mal). PhD(Mal). Pencirian Hingar) Chin Oi Hoong. BSc(Mal) (Fizik Bahan) Siti Meriam Ab Gani. MPhil(Surrey). PhD(Mal). PhD(USSR).Buku Panduan Fakulti Sains. BSc(Mal). PhD(Durham). Astrofizik Neutrino) Ithnin Abdul Jalil. Optoelektronik) Yap Seong Ling. PhD(Wales). Pelakuran Plasma dan Sinaran) Zamri Zainal Abidin. BSc(Mal) (Membran Polimer. FIPM (Fizik dan Teknologi Plasma. BSc(USM) (Optik Kuantum dan Ketaklinearan. BSc(Mal) (Penyelidikan Bahan) Zulhazrin Zainal Abidin. MSc(Mal). PhD(Manc). MSc(Uzbekistan) (Fizik Nuklear. MS(CaliforniaRiverside). PhD(Hull). PhD(Durham). BSc(Mal). MEng(Toyohashi Univ of Tech. Teknologi Kuasa Denyutan) PROFESOR MADYA: Anis Faridah Md Nor. Bateri) PENSYARAH: Daefalla M. BSc(Iran) (Sintesis dan Pemprosesan Bahan. MSc(UKM). Kosmologi.). MSc(UKM). PhD(Birmingham). CRadP MSRP(UK). PhD(Uzbekistan). PhD(Durham). PhD(Manc). Tawati. Okhunov. Bahan Fotonik) Roslan Md Nor. BSc(Mal) 278 . Langmuir-Blodgett. BSc(Chittagong) (Teori Sains Bahan) PENGAJAR : Lim Lih Wei. MSc (Mal). MSc(Mal). (Bahan Kaca) Huang Nay Ming. PhD(Konstanz). PhD(UK). Fotonik) Siti Rohana Majid. MIPM (Fizik Teori) Raymond Ooi C. PhD(Manc. Sinaran Alam Sekitar) Zainol Abidin Ibrahim. PhD(Mal). Tenaga Suria) Khaulah @ Che Som Sulaiman. Bahan Polimer. Kajian Struktur Bahan) Zurina Osman. BSc(Mal) (Bahan Termaju. MSc(UKM). Pencirian Bahan. Fizik Laser. PhD(Russia). MSc(Mal).Eng. PhD(Mal). Electronik Organik) Raja Mustapha Raja Hassan. Fizik Laser. MSc(Birmingham). Bsc(Libya). MSc(Mal).(Sing). Sesi 2010/2011 Wong Chiow San. MIPM (Elektronik Fizikal. MIPM (Teori Fizik Nukleus. MPhil(Southampton). MSc(Manc). MSc(Chittagong). MSc(Mal). MIPM (Fizik Keadaan Pepejal. BSc(Mal) (Astrofizik. M. M. BSc(Mal). BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma. Jpn). PhD(Mal). PhD(Gifu Univ. BSc(Mal).Phill(Chittagong). BSc(UKM) (Nanobahan. MSc Appl Phys (Mal).. BSc(Mal) (Instrumentasi Penderia Magnet. MSc (Russia). PhD(Mal). Teknologi Denyutan) Yusoff Mohd Amin. Jpn). BSc(Mal) (Bahan Termaju. BSc(Mal) Lim Lian Kuang. PhD(UKM). PhD(Mal). PhD(UPM).

profesional dan beretika. Pembaca TLD. OMA. 279 . fizik keadaan pepejal. fizik atom. memasang eksperimen. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik. mengenalpasti punca ralat. XRD. Pertengahan dan Akhir. penyelesaian masalah. kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. 6.Buku Panduan Fakulti Sains. sistem pemendapan hidrolisis nyala.) Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk. Mikropenduga Auger Pancaran Medan. MSc(Mal) Ong Jian Fuh. dsb. optik. MSc(Mal) (SLAI) PROGRAM IJAZAH Pada masa ini Jabatan Fizik menawarkan satu program pada peringkat Ijazah Sarjana Muda iaitu BSc (Fizik). Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. BSc(Mal). AFM. BSc(Mal) Chong Wu Yi. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan. Fizik Sinaran & Biofizik. melalui pemikiran kritis. BSc(Mal). MSc(Mal) (SLAI) Norhasliza Yusof. Pengenalan kepada bidang Fizik diberi pada tahap Awal manakala tahap Pertengahan pula memberi asas kukuh kepada bidang Fizik di mana kursus seperti Mekanik Kuantum. Bidang-bidang ini adalah Fizik Plasma. pengmodelan matematik dan komputer. 3. Spektrofotometer UV-VISNIR. 8. Penyelidikan di Jabatan Fizik melibatkan empat belas kumpulan utama dalam bidang-bidang teras berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bahan Gunaan Fizik Angkasa Fizik Keadaan Pepejal Fizik Komputeran dan Mikropemproses Fizik Plasma dan Teknologi Denyutan Fizik Teori Fizik Zarah Keunsuran Fotonik Hakisan dan Saduran Instrumentasi dan Peranti Magnet Optik Gunaan dan Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi 12 Astronomi radio 13 Sains Bahan dan Fizik Polimer 14 Sinaran Gunaan Kelengkapan utama di Jabatan Fizik yang khusus digunakan untuk penyelidikan dengan pendekatan eks-perimen adalah: SEM-EDX. Fizik Angkasa. BSc(Mal) Sidiq Mohamad Khizir. Fizik Statistik. Kaedah Matematik. BSc(Mal) Tee Kian Yew. dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan. FT-IR. BIDANG PENYELIDIKAN 4. Keelektromagnetan. MSc(Mal) (SLAI) Nazhatulshima Ahmad. PL. Fizik Semikonduktor. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi. dan ujikaji di makmal. BSc(Mal). Di akhir program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). BSc(Mal) Nordin Ayoub. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru. Sesi 2010/2011 Mohd Hafiz Mohd Saadom. BSc(Mal). Senarai kursus yang ditawarkan dalam program ini terdapat dalam jadual Struktur Program Ijazah. BSc(Mal) Teo Li Peng. Fizik Nukleus & Zarah Keunsuran. BSc(Mal). keelektrikan dan kemagnetan. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. Pelajar-pelajar juga dikehendaki menjalankan projek dalam salah satu bidang di atas. mekanik kuantum. mengumpul dan menganalisa data. 7. Program ini mengandungi tiga tahap iaitu tahap-tahap Awal. BSc(Mal). Mekanik. Kaedah Berangka dan Komputeran dan sebagainya ditawarkan. Pada tahap Akhir pelajarpelajar diberi peluang mengikuti kursus dari pelbagai bidang tumpuan. Laser & Optoelektronik. Fizik Bahan dan Elektronik. graduan dapat: 1. MSc(Mal) (SLAI) Richard Ritikos. MSc(Mal) Noriza Ahmad Zabidi. 5. fizik nukleus. MSc(Mal) (SLAI) Goh Boon Tong. mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya. Sistem percikan arus 2. Mempamerkan kemahiran dalam penge-tahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik. mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. Terdapat lapan bidang tumpuan yang masing-masingnya menawarkan beberapa kursus elektif. BSc(Mal) Mohd Ragib Badarudin. BSc(Mal).

Kegunaan gentian optik berdop-Ge sebagai dosimeter sinaran. 27. Teori medan stokastik menggunakan kalkulus pecahan. 5. Nyahcas pencucuh vakum sebagai sumber EUV untuk litografi generasi hadapan. komputer dan teknologi maklumat serta telekomunikasi. Peranti suria berasaskan bahan separakonduktor organik. 14. bilik bersih dan kelengkapan pengendalian gas. 31. Sumber-sumber plasma gandingan induktif RF dan kapasitif AU dan penggunaannya. parutan Bragg gentian. Dawai meletup berdenyutan bagi sintesis nano-zarah. FRGS (RM437 ribu diperolehi dalam tahun 2009). Ciri-ciri elektronik dan elektrooptik bagi bahan berdasarkan silikon dan karbon. 15. 33. peranti pandu gelombang satahan. dan pelbagai industri 280 . Kadar tindakbalas nukleus astrofizik. Rekabentuk dan pencirian superkapasitor. 36. Kajian tentang elektrolit polimer pepejal alkali dan polihablur Mg2Ni aloi secara mekanik untuk bateri-bateri udara-hidrid logam. 2. sistem-sistem penyediaan filem nipis. pengujian dan pengukuran. Amplifier gentian berdop erbium jalur-C dan jalur-L. Pembinaan dan penggunaan sistem laser “excimer” vakum UV dan laser kuasa tinggi industri CO2. laser berkuasa tinggi. Kajian bahan radioaktif yang semulajadi dan jenis semulajadi peningkatan secara teknik. 8. Kelengkapan lain yang ada di Jabatan termasuk Alat Diagnosis Pantas. 20. Pengeluaran zarah dari perlanggaran elektronproton tenaga tinggi (pakatan ZEUS di pemecut HERA di DESY. Antara topik-topik penyelidikan yang sedang dijalankan oleh kakitangan akademik Jabatan Fizik ialah: 1. 19. Teknologi dan Inovasi melalui program eScienceFund. 22. 41. 1. 21. nanoteknologi. Optik bersesuaian. penyinar Co-60 dan spektrometer Gama HpGe. terutamanya mereka yang mempunyai kemahiran di bidang-bidang bahan-bahan baru dan termaju. 37. Ahli-ahli Fizik sangat diperlukan. Litar pintar. Angkutan anomali dalam bahan acak. Kajian mekanik polimer berdasarkan “polyurethane”. industri angkasa. Kajian fizik bahan terkondensasi bagi kaca. Fotometri dan spektroskopi astronomi. Huraian interaksi elektrolemah hadron. Fenomena angkutan dalam nanostruktur. 24. Spektrometer penujuan geselan 1m. Rekabentuk dan perlaksanaan rangkaian neutron. resonans dan reputan zarah-zarah. 39. Kajian polimer pengkonduksi ion. spektroskopi dan kajian morfologi elektrolit gel polimer. 11. 40. Pada masa kini industri-industri dan institusi-institusi penyelidikan sangat memerlukan ahli-ahli Fizik yang mampu mengintegrasikan teknologi baru dan teknologi tinggi ke dalam sistem yang sedia ada. 30. 26. Kajian tentang biasan Q2 tinggi. laser pikosaat. Kajian tentang bahan komposit. dan Kementerian Sains. Holografi berdigit dan interferometri corak “speckle”. 18. 7. Fabrikasi pengganding lakur. punca-punca plasma pengionan rf. 12. osiloskop pantas berdigit. 6. punca neutron berdenyutan. PELUANG-PELUANG PEKERJAAN Kursus-kursus di Jabatan Fizik. 34. pemfabrikasian peranti-peranti.Buku Panduan Fakulti Sains. Kajian tentang cat-cat “silicone-acrylic”. 32. sistem nyahcas voltan tinggi dan arus tinggi. Jerman). 16. Model suria dan neutrino. 13. Teknik fabrikasi secara eksperimen dalam sains bahan. 42. Kajian kenampakan bulan sabit muda. Nyahcas rerambut berdenyutan pantas sebagai sumber sinar-x lembut dan XUV berkoherens. 25. Pembinaan nano-riben sebagai dosimeter termoluminesens. Mekanisma angkutan. 17. Peranti pemancar cahaya organik. 10. Fokus plasma sebagai sumber sinaran berdenyutan. Membina “preform ” gentian optik. 35. 3. Gerakan Brown kuantum. kamera “streak”. alat analisis spektrum. Dinamik kompleks dalam plasma berhabuk. 29. Kegunaan Teknologi Maklumat dan pendidikan fizik. 23. 9. 28. Graduan-graduan Fizik diperlukan di industri elektronik. Sesi 2010/2011 terus dan penjajar topeng. Penyelidikan di Jabatan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Peruntukan Universiti Penyelidikan (RM6 juta diperolehi dalam tahun 2009). 38. Universiti Malaya disesuaikan untuk mereka yang ingin menjadi ahli sains dan ahli teknologi profesional di institusi-institusi penyelidikan dan industri. 43. Kajian tentang elektrolit polimer untuk bateribateri proton udara litium. Sumber bim ion kuasa tinggi dan sinar-X serta penggunaannya. 4. punca sinaran dos tinggi dan makmal uji bahan.

Laser dan Optoelektronik. AddisonWesley. Jabatan juga menawarkan program MSc (Fizik Gunaan) dan MTech (Sains Bahan) secara kerja kursus meliputi bidang Teknologi Semikonduktor. Knight R. Selain daripada itu pensyarah dan guru Fizik sangat diperlukan di sekolah-sekolah serta kolej-kolej kerajaan dan swasta. nilai jam kredit bagi Kursus- kursus Penguat ini tidak diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program ini. Pearson Prentice Hall. Eksekutif-eksekutif pemasaran peralatan sains yang canggih juga diambil daripada kalangan graduan-graduan Fizik. modulus Young. peralihan fasa. Ford L (2008). resonans. University Physics with Modern Physics 12e. Namun begitu. tegasan. Getaran dan gelombang: gerakan harmonik ringkas. Fotonik. Pepejal dan bendalir: kekenyalan. prinsip Huygen. College Physics 6e. Freedman R. ujikaji Young. proses Isoterma. titik tigaan dan titik genting. Nota: Kursus SMES1501 dan SMES1502 juga ditawarkan sebagai kursus bukan teras program untuk pelajar selain dari pelajar Jabatan Fizik. kawalan mutu di bahagian pengeluaran atau penyelidik di bahagian penyelidikan dan pembangunan (R&D). Fizik Laser. pengembangan terma. 30% 70% 281 . superposisi. Rangkaian Neuron. oleh itu graduan-graduan Fizik sangat sesuai untuk mengendalikan sistem-sistem ini dan membantu pegawai-pegawai perubatan untuk menganalisis data-data yang dihasilkan. hukum Brewster. SINOPSIS KURSUS KURSUS-KURSUS PENGUAT Kursus-kursus penguat adalah setara dengan tahap STPM. kredit kursus diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program selain daripada B. Sains Bahan. sinaran dan ultrabunyi banyak digunakan di pelbagai bidang perubatan. geseran. Sesi 2010/2011 pembuatan barangan elektrik dan mekanik. Fizik Angkasa. Teori Nukleus. proses Isokor. Sinaran Gunaan dan Fizik Bahan. College Physics. Peluang memang luas terbuka bagi graduan-graduan Fizik untuk menjadi ahli-ahli akademik dan penyelidikpenyelidik di Institusi Pengajian Tinggi jika mereka melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat PhD. gerakan gelombang. sifat-sifat gelombang. Teori Jirim Terkondensasi. terikan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. A Strategic Approach with Mastering Physics. Fizik Zarah Keunsuran. kuantiti fizik. IJAZAH LANJUTAN (BIDANG) Calon-calon ijazah lanjutan boleh mengikuti program MSc dan PhD secara penyelidikan dalam bidangbidang Fizik Plasma. Astronomi dan Kosmologi. Ilmu termodinamik: persamaan keadaan. CT3. interferens dan belauan. NMR (Nuclear Magnetic Resonance). uraian teleskop. haba pendam. Pelajar yang ingin berdaftar dalam program B. Pearson-Prentice Hall. Teknologi laser. Lou B (2007). (Fizik) tetapi tidak mempunyai kelulusan Fizik STPM/setara dan Matematik STPM/setara diperlukan mengambil kursus-kursus penguat. Peranti Paparan. Field S (2007).Sc. Teknologi Plasma. pengutuban. X-ray. Wilson JD. gegelang Newton. LL1 Rujukan: 1. hukumhukum termodinamik. taburan Maxwell. gas unggul.00) dalam Kursus-kursus Penguat sebagai syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). halaju cahaya. belauan Fraunhofer. Young H. Sistem Kompleks. hukum Hooke. momentum dan perlanggaran. 3. kanta dan alat-alat optik. hukumhukum Newton. suhu. belauan Fresnel. Gelombang elektromagnet: spektrum elektromagnet. kesan Doppler. Polimer Pengkonduksi. Jones B. kesan fotoelektrik.Buku Panduan Fakulti Sains. Buffa AJ. Cahaya dan optik: pantulan dan biasan. Peluang juga terbuka kepada graduan-graduan Fizik di bidang perubatan. Fizik dan Peranti Semi-konduktor.Sc. Fizik Polimer. Pada kebiasaannya mereka berkhidmat sebagai juruterajurutera prosesan bahan. tekanan. 2. proses Adiabatik. (Fizik). Sinaran Alam Sekitar. Mereka perlu lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNG 2. Teknologi Filem Nipis. Bagi kes ini. SMES1501 ASAS JIRIM Fizik am: Unit dan pengukuran.

pendaraban vektor. tenaga elektrik. Brooks Cole. Vektor dan analisis vektor: garis lurus dan satah. beza upaya. Oriental Academic Publication. dinamo. Sesi 2010/2011 SMES1502 ASAS ZARAH DAN DAYA Keelektromagnetan: arus elektrik. struktur atom. fungsi linear. teorem Green di dalam satah. Siri Taylor termasuk dengan banyak pembolehubah. kamiran garis. 3. Schaum‟s Easy Outline of Discrete Mathematics. osiloskop. motor. elektrostatik. sinar katod. ukuran cas elektron Millikan. Zahrah Ahmad. aras tenaga atom hidrogen. pancaran. aruhan saling dan aruhan diri. Fungsi dengan satu pembolehubah: pembezaan dan kamiran. hubungan de Broglie. transformer. arus ulang-alik. kuasa. kapasitor dan kapasitans. hipotesis kuantum. kesan Hall. Pearson Prentice Hall. pembezaan penuh. Wan Haliza. jambatan Wheatstone. Lipschutz S. teori Bohr. kecerunan. petua rantai. College Physics (with PhysicsNow) 7e. John Wiley & Sons. beta dan gamma. Matriks: operasi gabungan linear. penebat. hasil darab titik. ikal dan teorem Stoke. hasil darab tigaan. alternator. medan magnet. galvanometer gelung bergerak. konduksi elektrik dalam logam. medan vektor. dielektrik. aruhan elektro-magnet. rintangan dalam. 30% 70% KURSUS-KURSUS TERAS TAHAP 1 SMES1102 KAEDAH MATEMATIK ASAS Vektor: hasiltambah. bentuk vektor. penghasilan dan sifat sinar-X. penjana van der Graaf. kapasitans dan induktans dalam litar arus ulang-alik. McGraw-Hill. diod Zener. serapan. Fizik zarah dan nukleus: elektron. ukuran tenaga pengikat nukleus. tindakbalas nukleus. SMES1103 KAEDAH MATEMATIK AWALAN Persamaan linear: penurunan baris. College Physics 6e. sinar alfa. medan elektromagnet. potentiometer. kapasitor selari dan sesiri. LL1 Rujukan: 1. penggunaan isotop radioaktif. hukum Gauss. penyah-casan korona. keupayaan. struktur nukleus. hukum Ohm. determinan. Lipsson M (2002). Boas ML (2005). Vuille C. Wilson JD. kedualan gelombang-zarah. hukum Biot-Savart. ammeter. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan peringkat pertama. hasildarab. ungkapan yang melibatkan . cacat jisim. Faughn JS. bahantara. Physics for matriculation 2nd ed. Pembezaan separa: siri kuasa dalam dua pembolehubah. litar resonans. Matriks: hasiltambah. operator linear. hukum Kirchoff. semikonduktor. Nombor kompleks. set persamaan linear. pengionan. prinsip eksklusi Pauli. reaktor. LL2 Rujukan: 1. 2. cas dalam pengkonduksi. ukuran e/m. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. reputan radioaktif. 3. pembezaan vektor. penentu dan hukum Cramer. daya magnet pada konduktor dan cas yang bergerak. teori kuantum. penuras. hukum separuh hayat. matriks khusus. Srinivasan RA (2004). eksperimen dan teori Rutherford. kesan magnet dari arus. hasil darab silang. rintangan. fluks magnet. talaan dalam penerimaan radio. belauan sinar-X. Schaum‟s Outline of Beginning Finite Mathematics. Liew KY. Bennett CA (2005). pembelahan dan pelakuran. terbitan berarah. keabadian jisim dan tenaga. Yatim MM (2006). Schiller JJ. 2. ungkapan exp (i). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. McGraw-Hill. Mathematical methods in the physical sciences 3e. medan elektrik. 30% 70% 282 . CT3.Buku Panduan Fakulti Sains. Buffa AJ. kecapahan dan teorem kecapahan. ketelapan. rintangan. pemisahan isotop. hukum Coulomb. persamaan pembezaan linear peringkat kedua berhomogen. diod. Lou B (2007). Serway RA. CT3. pengesan.

gelombang dalam cecair. 2. postulat Teori Kerelatifan Khas. Jirim Atom: ringkasan struktur atom dan asas fizik jadual berkala. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. keupa-yaan Lennard-Jones dan kaitannya dengan ciri jirim. halaju kumpulan. gelombang melintang dan membujur. McGraw-Hill. Sesi 2010/2011 penggunaan pembezaan separa tentang masalah maksim um dan minimum termasuk kekangan. koherens. taburan Maxwell-Boltzmann. gas nyata. ayunan terlembab. masalah titik sempadan dan titik hujung. jenis ikatan atom. pertukaran pembolehubah. Heat and Thermodynamics 7e. Terbitan hokum Newton Kedua daripada Mekanik Kuantum. superposisi gelombang.Buku Panduan Fakulti Sains. French AP (1971). transformasi Lorentz. belauan. pemetakan sama tenaga.keupayaan telaga empatsegi takterhingga. kedualan gelombangzarah. Press. Pengenalan kepada mekanik statistik: mikrokeadaan. entropi. Addison-Wesley. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. ketakpastian Heisenberg. fungsi gelombang. kerja dan haba. teori kinetik bagi gas unggul. Mathematical Methods: for Students of Physics and related fields 2e. Kedua dan Ketiga Termodinamik. gelombang elektromagnet. dilasi masa. Kamiran berganda: kamiran ganda dua dan tiga. Dittman RH (1997). vektor-4 kedudukan-masa dan momentum-tenaga. Schroeder DV (2000). Zemansky MW. resapan. ikatan van der Waals. momentum dan tenaga kerelatifan. panjang koherens. ayunan terpaksa. 30% 70% 283 . Arfken GB. Kinetic Theory & Statistical Thermodynamics 3e. hukum Pertama. Mathematical methods in the physical sciences 3e. Teori Kuantum: perlunya teori kuantum. Pancaran. ringkasan konduksi elektron dalam konduktor. Vibrations and Waves in Physics. Salinger GL (1982). Thermodynamics. 3. eksperimen Michelson-Morley. hokum Stefan. gelombang pada sempadan dua bahantara. entropi statistik dan maklumat sebagai entropi negatif. Cambridge Univ. Press SMES1202 FIZIK TERMA Suhu. Springer. kamiran permukaan. interferens. gelombang bunyi. CT3. Sears FW. 2. jisim. Wiley. Main IG (1993). Thomas Nelson and Sons LTD. Weber HJ (2005). LL2 Rujukan: 1. dualiti zarahgelombang. peralihan fasa. pendarab Lagrange. CT3. The Physics of Vibrations & Waves 6e. struktur hablur. dll. pengecutan Lorentz. LL2 Rujukan: 1. Addison Wesley Longman. LL2 Rujukan: 1. rajah fasa. contoh dalam 1-D . Jacobian. Acad. 3. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan linear peringkat kedua tak berhomogen. rambatan gelombang dalam tali. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Boas ML (2005). halaju gelombang. pembezaan kamiran. Hassani S (2008). ringkasan konsep fonon. 2. John Wiley & Sons. SMES1201 GETARAN DANGELOMBANG Gerakan harmonik mudah. persa-maan Schroedinger tak bersandar masa. Pain HJ (2005). Mathematical Methods for Physicists. 30% 70% 30% 70% 3. gelom-bang cahaya. semikonduktor dan penebat. petua Leibnitz. An Introduction to Thermal Physics (int‟l ed). konduksi haba. masa koherens. fungsi pemetakan. Hukum Sifar Termodinamik. asas statistik untuk termo-dinamik. SMES1203 FIZIK MODEN Teori Kerelatifan Khas: kerelatifan GalileoanNewtonan. 6e (int‟l). pertukaran pembolehubah dalam kamiran.Vibrations and Waves.

nukleus majmuk. syarat-syarat pincangan dan analisis AT. optik dan sinaran. McGraw-Hill. Penulisan laporan. Rawatan dan penurunan data. perambatan ketakpastian pengukuran.Buku Panduan Fakulti Sains. Wiley. litar transistor mudah. LL2 Rujukan: 1. Taylor JR (1997). Nashelsky L (2006). diod khas – diod Zener. John Wiley. Error and Truth 2e. gelombang lengkap dan jambatan. Modern Physics 3e. Saunders. Sesi 2010/2011 Fizik Nukleus dan Keradioaktifan: struktur dan ciri-ciri nukleus. Electronics Fundamentals: Circuits. haba. Fizik Zarah dan Astrofizik: ringkasan zarah dan daya unsur. Experimental Methods for Engineers. teknik analisis litar. Persembahan data: jadual dan graf. hukum-hukum keabadian. konsep garis beban. had keyakinan. siri-siri keradio-aktifan asli. LL2 Rujukan: 1. cantuman pn. penggunaan diod dalam litar pembekal kuasa: rektifier gelombang setengah. Prentice Hall. 3. keradioaktifan. Keselamatan makmal. Diod semikonduktor: sifat-sifat semikonduktor. pengatur voltan. Modern Physics 2e. Transistor kesan medan (JFET dan MOSFET): rekabentuk dan struktur JFET dan MOSFET. gan-daan arus dan voltan. tindakbalas nuklear. keelektrikan. analisis dimensi. Malvino AP (1999). Krane K (1996). Pengaturcaraan komputer mudah. keadaan pincang ke depan dan songsang. prinsip operasi. meter elektrik. University Science. ralat statistik. teorem Norton. LL2 Rujukan: 1. daya-daya nukleus. SMES1205 KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen: fungsi & rekabentuk. McGraw-Hill. Electronic Devices and Circuit Theory 9e. ralat sistem ukuran. asas rajah jalur tenaga. padanan impedans. An Introduction to Error Analysis. 3. Moyer CA (2005). 30% 70% 284 . transformer. ringkasan struktur dan evolusi bintang dan galaksi. ujian kepincangan. McGraw Hill. CT3. nilai Q. Kuantiti fizik. 3. tenaga pengikat. Beiser A (2002). CT3. ringkasan teknologi nukleus dan reaktor nukleus. analisis ketakpastian. teorem Thevenin. padanan data. SMES1204 ELEKTRONIK ASAS Teori litar: hukum Kirchhoff. and Applications. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 2. analisis statistik. Moses CJ. syarat-syarat pincangan dan analisis AT untuk litar. Analisis data eksperimen: kepersisan dan kejituan. Transistor cantuman dwikutub (BJT): ciri-ciri transistor. keratan rentas. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Experimental Measurements: Precision. tentukuran. angka bererti. Devices. Ukuran asas: angkup. kemagnetan. penapis input-kapasitor dan input-cok. Prentice Hall. osiloskop. spektrum sinar-X dan nombor atom (brems-strahlung). Boylestad R. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Serway RA. cirian arusvoltan dan litar diod mudah. Electronic Principles. 2. cirian arus-voltan. Holman JP (2001). hukum Ohm. 2. ringkasan teori Letupan Besar. Floyd TL (2003). Concepts of Modern Physics 6e. Barford NC (1991). TS1. SMES1271 FIZIK AMALI Eksperimen-eksperimen yang meliputi tajuk-tajuk dari mekanik.

parutan „blazed‟. herotan ”cross-over”. filem antipantulan dwilapis dan berlapis-tiga. Teori filem berbilang lapisan: Matriks pindahan. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% Kursus ini merangkumi transistor amplifier dwikutub dan kesan medan. koherens ruang. sebaran dan peleraian parutan. Optik Gentian: Gambaran keseluruhan komunikasi. parutan interferens. McGraw-Hill College. Asas Elektronik. koherens separa. garis beban A. Pearson Prentice Hall. Litar kesan frekuensi. B. takrifan unit dB. lebar koherens ruang. pengesanan imej. alat pengesan optik: hingar dan kepekaan. jenis parutan. Belauan: Belauan Fresnel. komunikasi gentian optik. kriteria untuk belauan Fresnel. 2. litar signal kecil A. Nashelsky L (2006). LL2 Rujukan: 1. pengecilan. plot Bode. Fundamentals of Optics 4e. optik rambatan. Amplifier kuasa termasuk pengkelasan A. White HE (2001). belauan Fresnel dari bukaan bulat dan segi empat tepat. 30% 70% 285 . Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. alat-alat parutan Koherens: Koherens masa dan lebar garis asli. herotan. gm dan hibrid. Electronic Devices And Circuit Theory. litar dan penambah. Parutan Belauan: Persamaan parutan. penjanaan harmonik kedua. Pedrotti LS (2007). CT3. Jenkins FA. kesan elektro-optik. McGraw Hill. mod-mod yang dibenarkan. C dan D. Hecht E (2002). Pedrotti FL. pengkamir belauan Fresnel-Kirchhoff. TS1. julat spektrum bebas. analisis dan penggunaan pembanding. lapisan berkepantulan tinggi. parutan replika. pengiraan gandaan voltan dan arus. Prentice Hall.U. paparan optik. TS1. konsep tarik dan tolak. Kesan kapasitan. AB. Introduction to Optics 3e. Pedrotti LM. kepantulan pada tujuan normal. kesan magneto-optik.U. Boylestad R.Buku Panduan Fakulti Sains. kesan akusto-optik. CT3. pengkonjugatan fasa optik. 3. Malcom (1996). indeks biasan kompleks. Pengenalan kepada elektronik berdigit: get-get asas dan litar penggetar berbilang. lebar jalur dan kadar data. Penerbitan UTM. Optics 4e. perubahan fasa pada pantulan.. model re. pengiraan kecekapan dan perbandingan. peng-ayun. keabadian tenaga. Optik tak linear dan modulasi cahaya: Medium tak linear. penukar arus ke voltan dan voltan ke arus. pantulan dalam logam. LL2 Rujukan: Manual eksperimen 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Addison-Wesley. TAHAP 2 SMES2104 ELEKTRONIK SMES2103 OPTIK MODEN Alat Pengesan dan Pemamer Optik: Alat pengesan terma dan kuantum. frekuensi 3dB. Malvino AP (1999). pengamir dan pembeza. LL2 Rujukan: 1. penapis aktif dan komputer analog. 3. setara. 2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. pantulan dalaman dan luaran. kadar bit tinggi. gelombang cepat berlalu. optik tak linear. Persamaan Fresnel: Persamaan Fresnel. Topik-topik amplifier operasian merangkumi blok pembentukan litar amplifier operasian termasuk amplifier menyongsang/tak menyongsang. Electronic Principles. pengiraan rintangan masukan dan keluaran.

Operasi matriks. postulat-postulat mekanik kuantum. Leader JJ (2004). Masalah nilai sempadan dan nilai eigen. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: SMES2105 KAEDAH BERANGKA DAN KOMPUTERAN Penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah saintifik. kesan ukuran. kemagnetan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. nombornombor kuantum. SMES2174 FIZIK GUNAAN AMALI Eksperimen-eksperimen fizik yang bercorak gunaan meliputi tajuk-tajuk fizik keadaan pepejal. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. sinaran. elektronik berdigit dan sebagainya. Persamaan pembezaan separa. operator penganjak. Nashelsky L (2006). Computational Physics 2e. perwakilan ruang dan perwakilan momentum. Pearson Addison-Wesley. fizik plasma. pengayun harmonik. Giordano NJ. keupayaan tangga. Boylestad R. rektifikasi. CT3. CT3. Prentice-Hall. Manual eksperimen 2. Atom berelektron tunggal: mekanik kuantum dalam 3D.Buku Panduan Fakulti Sains. TS2. Masalah nilai awal untuk persamaan pembeza biasa. operator dan fungsi eigen bagi kedudukan dan bagi momentum. Persamaan taklinear. ketak-pastian dalam ukuran. Persamaan Schroedinger tak bersandarkan masa: zarah bebas. Transformasi Fourier Cepat dan Kaedah Monte Carlo. halaju gelom-bang dan halaju kumpulan. spektros-kopi dan sebagainya. fungsi harmonik sfera. persamaan kese-lanjaran fluks kebarangkalian. penyelesaian persamaan Schroedinger. fizik bahan dan fizik peranti. Wiley. 100% 286 . LL2 Rujukan: Manual eksperimen SMES2173 ELEKTRONIK AMALI Eksperimen-eksperimen elektronik yang meliputi tajuktajuk diod. ubahan masa bagi nilai jangkaan. Kamiran berangka. nilai eigen dan kedegeneratan. SMES2171 FIZIK ASAS AMALI Kelas-kelas amali untuk eksperimen fizik asas mengenai keelektrikan. penorowongan dan reputan. TS2. keupayaan telaga empatsegi. operator pariti. Persamaan linear. EM2 100% Rujukan: 1. 2. Interpolasi. fungsi eigen dan ketum-patan kebarangkalian. amplifier. konsep operator dan nilai jangkaan. LL2 Rujukan: 1. Pengoptimuman. 3. optik gunaan. transistor. 100% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Prentice Hall. Nakanishi H (2005). Numerical Analysis and Scientific Computation. An Introduction to Numerical Methods and Analysis. optik. fungsi eigen dan prinsip superposisi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. prinsip ketakpastian Heisenberg. termodinamik. operator momen-tum sudut. Electronic Devices and Circuit Theory. TS2 Rujukan: Panduan Makmal SMES2201 MEKANIK KUANTUM Prinsip-prinsip asas: bingkisan gelombang. keupayaan sawar. CT3. CT3. komutator dan pemalar gerakan. teorem Ehrenfest. resonans. Epperson JF (2002).

spin elektron. Addison Wesley. Transformasi Fourier. fungsi Beta. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. syarat Dirichlet. masalah perlanggaran. Sesi 2010/2011 Teori usikan: teori usikan tak bersandarkan masa. Wiley. Mathematical Methods for Physicists. siri asimptot. Fungsi Hermite. Sistem koordinat bergerak: titik asal koordinat bergerak. persamaan pembezaan am yang Gerakan satu zarah: kinematik dalam dua dan tiga dimensi. jenis-jenis daya dan tenaga keupayaan. Arfken GB. Scherrer R (2006). masalah dua jasad. getaran suatu membran. serapan dan pancaran spontan. persamaan Bessel. formula Stirling. konvolusi dan teorem Parseval. siri Fourier. daya dan 287 . Kerelatifan dan Keelektromagnetan: tranformasi untuk medan elektrik dan medan magnet. gerakan dalam dua dan tiga dimensi. 2. fermion. suhu keadaan mantap di dalam kepingan segi empat tepat. CT3. momentum sudut jumlah. saling-tindak atom dan foton. fungsi ralat. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Kahn PB (1992). pekali Fourier. Introductory Quantum Mechanics. 3. hukum gerakan di bumi yang berputar. Teori Kerelatifan Khas: kinematik dan dinamik kerelatifan. kesan kerelatifan. Gerakan satu sistem zarah-zarah: pusat jisim dan momentum linear. fungsi Laguerre. Pearson Int‟l Ed. suhu keadaan mantap di dalam satu silinder. Zarah seiras. gerakan luncuran. gerakan jasad yang mempunyai jisim yang berubah. fungsi dan kamiran elips. John Wiley & Sons. Fungsi-fungsi Khas: Fungsi faktorial. Griffiths D (2004). Transformasi Koordinat: Transformasi linear. suhu keadaan mantap di dalam suatu sfera. petua Leibnitz. formula Rodriguez. tali bergetar. selang umum. SMES2203 KAEDAH MATEMATIK 30% 70% mempunyai fungsi Bessel sebagai penyelesaian nya. bentuk kompleks siri Fourier. Mathematical Methods for Scientists and Engineers. keortogonan fungsi Bessel. Liboff RL (2003). pengortogonan dan penormalan polinomial Legendre. Mathematical methods in the physical sciences 3e.Buku Panduan Fakulti Sains. fungsi genap dan ganjil. jenis-jenis lain fungsi fungsi Bessel. 2. pepenjuruan matrik dan penggunaannya. EM2 Rujukan: 1. persamaan Poisson. gerakan yang disebabkan oleh daya memusat. petua emas Fermi kedua. Persamaan Pembezaan Separa: persamaan Laplace. Teori usikan bersandar masa. teori-teori tenaga dan momentum. perhubungan jadisemula. persamaan haba dan resapan. penyelesaian kedua persamaan Bessel. boson. medan untuk satu cas titik yang bergerak secara seragam. operator vektor di dalam koordinat lengkunglinear berortogon. teorem Parseval. fungsi Gamma. transformasi berortogon. Momentum sudut: operator-operator momentum sudut. Weber HJ (2005). sistem koordinat berputar. Press. gerakan roket dan planet-planet. LL2. Koordinat lengkunglinear. nilai eigen dan vektor eigen. Acad. Boas ML (2005). Fungsi Legendre bersekutu. operator tangga. momentum linear dan momentum sudut. teori Larmor. tenaga kinetik sistem zarah-zarah. fungsi penjana bagi polinomial Legendre. TS2. sistem koordinat pusat jisim dan serakan Rutherford. Quantum Mechanics An Accessible Introduction. CT3. momen magnet orbitan. pancaran tersimulasi. kaedah vektor-4. 6e (int‟l). Persamaan gelombang. faktor skala dan vektor asas bagi sistem berortogon. Penyelesaian Bersiri Persamaan Pembezaan: Persamaan Legendre. saling-tindak spin-orbit. hubungan antara fungsi Beta dan Gama. Siri Legendre. formula penghampiran bagi fungsi Bessel. Introduction to Quantum Mechanics. momentum sudut sistem zarahzarah. 3. Kaedah Frobenius. bandul Foucault. SMES2204 MEKANIK 30% 70% Siri Fourier dan Transformasi Fourier: Fungsi berkala. eksperimen Stern-Gerlach. kesan magnet luar. TS2. fungsi berortogon. LL2 Rujukan: 1. koordinat lengkunglinear am. nilai purata suatu fungsi. Prentice Hall.

30% 70% 288 . 2. LL2 Rujukan: 1. dielektrik linear: kerentanan. TS2. induktans saling. Belmont. ketelusan dan pemalar dielektrik. Hyat Jr. Electricity and Magnetism – Berkeley Physics Course. Magnetostatik: Hukum daya Lorentz: medan dan daya magnet.Teori maklumat Shannon. 3. LS2 Rujukan: 1. foton dan pancaran jasad hitam. 2e. taburan zarah klasik dan kuantum. Introduction to Statistical Physics.Buku Panduan Fakulti Sains. Purcell EM (1985). arus. 2. taburan Maxwell-Boltzmann dan gas klasik unggul. Vol. paramagnet dan feromagnet. Buck JA (2006). bahan Ohmik. LL2 Rujukan: 1. Krane KS (2002). cas terikat. Thomson Brooks & Cole. Taylor & Francis. Aruhan Elektromagnet: Daya gerak elektrik (dge). 2. hukum Biot-Savart: arus mantap. hukum Ohm. arus sesaran. Bowley R. Litar RCL. litar RC. gelombang elektromagnet. dwikutub magnet. kebolehkutuban. SMES2205 FIZIK STATISTIK Ringkasan termodinamik. Huang K (2001). pemagnetan. Vol. kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas. dge gerakan. WH. ketakvarianan persamaan Maxwell. hukum Ampére. 30% 70% 30% 70% SMES2206 KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN Elektrostatik: Cas elektrik. Salinas SRA (2001). hukum Faraday. hukum Gauss. Elektrostatik dalam jirim: Dielektrik. Thornton ST. cas teraruh. tenaga di dalam sistem dielektrik. New York. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Press. swainduktans. 5e. 2. taburan BoseEinstein dan Fermi-Dirac. arus terikat. saluran komunikasi. Sesi 2010/2011 medan berhampiran wayar yang mambawa arus. medan elektrik. medan di dalam dielektrik. CT3. Relativity: An Introduction to Special and General Relativity 3e. elektromotans. hukum Ampére dalam bahan termagnet. 3. daya di antara cas-cas bergerak. medan magnet arus mantap. Oxford. pengutuban. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. McGraw-Hill. Analytical Mechanics 6e. daya pada dielektrik. John Wiley. LL2. hukum Coulomb. aruhan elektromagnetan. Introductory Statistical Mechanics 2e. Penggunaan: fonon dalam pepejal. Magnetostatik dalam jirim: Diamagnet. penggunaan pendekatan kelompok berkanun dengan contoh mengenai pepejal paramagnet dan muatan haba tertentu pepejal. Oxford University Press. keferomagnetan. London. New York. Belmont. ketumpatan arus. entropi. 2. kerentanan dan ketelapan magnet. Classical Dynamics of Particles and Systems 5e. Thomson Brooks & Cole. Physics. sesaran elektrik. dwikutub teraruh. Springer. Introduction to Statistical Physics. Persamaan Maxwell: Persamaan asas keelektromagnetan. Sanchez M (2006). Cambridge Univ. Formulasi termodinamik dari segi statistik. tenaga keupayaan dan keupayaan elektrik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Resnick R. pengkonduksi. Marion JB (2004). 3. Fowles GR. Engineering Electromagnetics 7e. McGraw-Hill. taburan cas selanjar. CT3. Stephani H (2004). Arus elektrik: Arus. tenaga taburan cas titik dan taburan cas selanjar. Halliday D. tenaga dalam medan magnet. CT3. Cassiday GL (2005). persamaan Maxwell. fizik suhu rendah. momen dwikutub magnet. entropi bersama. gas kuantum unggul. kapasitor dan kapasitans.

McGraw-Hill College. sumber-sumber sinaran optik Optik Geometrian: Pantulan di cermin satah dan biasan menembusi permukaan satah. CT3. padanan impedans. syarat sempadan dan teori keunikan. turas. Gelombang elektromagnet dalam bahantara bukan pengkonduksi. pemisahan pembolehubah: kordinat segiempat tepat silinderan dan sfera. keaktifan optik Laser dan penggunaannya: Unsur asas laser. belauan dari berbilang celah. amplifier. transformasi tolok. sumber hingar dan mekanisme gandingan. keupayaan skalar dan vektor magnet. Hingar: kesan hingar dan gangguan. Perambatan gelombang elek-tromagnet di antara satah-satah mengkonduksi. gelombang elektromagnet dalam pengkonduksi. teknik untuk mengurangkan kesan hingar dan gangguan. serakan. instrumentasi optik Gelombang dan Superposisi gelombang: Persamaan gelombang. teorem Poynting. arus bebas dan terikat. 3. sfera. Lensa nipis. Pedrotti LS (2007). operasi laser. 2. Hayt WH (2006). CT3. sumber rawak dan koheren. pantulan. spektrum elektromagnet. belauan Fraunhoffer. pengutuban menerusi penyerapan memilih. pengherotan. Teknologi vakum asas: penghasilan dan pengukuran vakum. kesan beban. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. kebersandaran frekuensi ketelusan. interferens berbilang alur. Addison-Wesley. Gelombang elektromagnet: dalam ruang bebas. interferometri optik: interferometer Michelson. elektromagnetan. ciri-ciri cahaya laser. superposisi. Oxford University Press. Sesi 2010/2011 SMES2207 KEELEKTROMAGNETAN Imbasan keelektrikan dan kemagnetan dalam bentuk pembeza: hukum Gauss dalam bentuk pembeza. belauan dari bukaan 2-dimensi. prisma. ketelapan dan kekonduksian. induktans. vektor D. capahan dan ikal medan elektrik. Interferens: Interferens dua-alur. fotometri. syarat sempadan. LS2 Rujukan: 1. Hecht E (2002). tolok. Elements of Electromagnetics 4e. parutan belauan. Jenkins FA. pengukuran hingar. SMES2209 INSTRUMENTASI Konsep asas: sistem ukuran am. jenis dan parameter laser. pantulan dan penghantaran dalam bahan-tara. pengukuran statik dan dinamik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. persamaan Maxwell dalam jirim. medan berubah terhadap masa. TS2. bentukgelombang harmonik: satah. 30% 70% 289 . nisbah isyarat hingar. Engineering Electromagnetics 7e. Introduction to Optics 3e. Penyelesaian dalam ruang bebas. Perambatan gelombang elektromagnet dan vektor Poynting. interferometer FabryPerot Belauan: Prinsip Huygen-Fresnel. Pedrotti FL. McGraw-Hill Higher Education. holografi. E dan P. lensa silinderan. 2. penggunaan laser. gentian optik. Introduction to Electrodynamics 3e. sinaran jasad hitam. Persamaan Maxwell dalam bentuk pembeza. pantulan dan biasan pada permukaan sfera. Pedrotti LM. kaedah imej. persamaan Laplace dalam 2 dan 3 dim ensi. kaedah Matriks 30% 70% dalam optik parapaksi. Pearson Prentice Hall. SMES2208 OPTIK Sifat cahaya: Sejarah ringkas. gelombang elektromagnet. Prentice Hall. H dan M. belauan dari celah tunggal. Fundamentals of Optics 4e. Penyesuaian isyarat: litar input asas. White HE (2001). vektor B. dan silinderan. cas bebas dan terikat. Penderia dan transduser: berasaskan rintangan. pemagnetan. pengutuban. Dwirefringens. Vektor dan Matriks Jones. Sadiku MNO (2006). sebaran dalam bahantara bukan pengkonduksi. zarah dan foton. LL2 Rujukan: 1. kapasitans. Persamaan Maxwell dan bentuk vektor-4 dan ketak-varianan Lorentz.Buku Panduan Fakulti Sains. keupayaan skala dan vektor. halaju fasa dan kumpulan. Pengutuban: Cahaya terkutub. Griffiths DA (1999). Optics 4e. radiometri. lensa tebal. 3. dalam pandu gelombang segi-empat tepat dan rongga. sambutan sistem. interferens dalam filem dielektrik.

Teori Townsend untuk nyahcas gas. IOP Publishing. 3. John Wiley. turus positif dan teorinya. Physics of Atmospheres. struktur nyahcas berbara. taburan Maxwell. Sesi 2010/2011 termoelektrik. hakisan lapisan ozon di benua Antartika di sebabkan perbuatan manusia membebaskan gas-gas CFC dibandingkan di kawasan Artik. Ciri-ciri nyahcas gas: nyahcas gas berbara. piezoelektrik dan optik. peng-hantaran data. Riley WF. Termodinamik gas terion. kitaran maksimum dan minimum matahari dan kesannya kepada satelit di ruang angkasa. Universiti Malaya. Press. Physics of The Upper Polar Atmosphere. nyahcas korona. Wiley. Instrumentation for Engineering Measurements. lengkungan cirian I-V nyahcas gas. penduga elektrik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. teori runtuhan katod bagi nyahcas berbara normal. korona. perlanggaran ion/atom metastabil. Holman JP (2000). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. nyalaan suria (solar flare). proses-proses yang didatangkan oleh perlanggaran elektron. Nota Syarahan. Bagaimana satelit mengalami heretan atmosfera. konsep suhu dan tekanan. Jabatan Fizik. kebersambutan. TS2. LL2 Rujukan: 1. nyahcas secara denyutan. 2. Memahami atmosfera matahari. Modern Vacuum Practice. Pembentukan tompok matahari dari teori Babcock. McGraw-Hill. Industrial Plasma Engineering Vol. Glow Discharge Processes. SMES2404 FIZIK ATMOSFERA Kursus ini bermula dengan matahari sebagai punca pancaran kepada bumi. frekuensi plasma. nyahcas berkatod panas. Houghton J (2001). An Introduction to Atmospheric Physics. John Wiley-Praxis Series in Atmospheric Physics. fungsi termodinamik dalam sebutan z. keupayaan plasma. Andrews DG (2000). voltan runtuhan. Press.Buku Panduan Fakulti Sains. pindahan tenaga dalam perlang-garan. EM2 Rujukan: 1. Pemerolehan dan pemprosesan data: sistem pemerolehan data. lapisan plasma. bara negatif. Harris NS (1989). 1 Principles. pembauran. Cambridge Univ. Seterusnya mempelajari atmosfera bumi yang berlapis dari segi ketumpatan. McGraw-Hill. angkasawan di angkasa dan mungkin bumi. McConnel KG (1993). Mengetahui ciri-ciri fizikal matahari dan pancaran gelombang elektromagnetnya menyerupai satu jasad hitam. Dally JW. Chapman B (1980). LL2 Rujukan: 1. Cambridge Univ. CT3. Roth JR (1995). Tinjauan penggunaan plasma. proses-proses berkenaan kesan elektrod. hukum tindakan jisim. kriterion runtuhan. kekonduksian elektrik. Kesan rumah hijau struktur suhu pada atmosfera. Kesan-kesan pencemaran atmosfera di bahagian mesosfera disebabkan pengeluaran karbon dioksida dan metana dengan banyak. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS3. London. kejadian prominens. SMES2405 FIZIK NYAHCAS GAS Proses-proses dan konsep-konsep asas: teori kinetik gas. Sistem pengukuran khas: teknik dan sistem ukuran terpilih dalam beberapa aspek fizik dan kejuruteraan. persamaan Saha. Experimental Methods for Engineers. nyahcas arca. pekali penyimpangan. 3. persamaan keadaan. 30% 70% 290 . 2. Wong CS (2002). kecekapan. hukum Paschen. kesan medan magnet. keratan rentas perlanggaran. CT3. Brekke A (1997). suhu dan jisim bilangan molekul. perlanggaran ionneutral. persamaan entalpi. fotosfera. perisaian Debye. kromosfera. 2. penukaran analog-digitan dan digitan-analog. kesan gas nyata. CT3. 3.

Polimer-polimer penting dari segi teknologi. Knoll GF (2000). protein dan gen. 2. Penghasilan sinar-X. Rancoita P-G (2004). celaru dan swaorganisasi. Cambridge Univ. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS2. fizik sistem kardiovaskular. Kelahiran bintang seperti matahari sehingga akhir hayatnya. SMES2407 ASTRO FIZIK DAN KOSMOLOGI Pengenalan kepada struktur galaksi kita iaitu Bima Sakti (Milky Way) melalui hasil cerapan luminositi. Tindakbalas nukleus yang terdapat di dalam teras bintang ketika di jujukan utama. tranduksi tenaga dan fotosintesis. pendafluor sinaran X. Press. lengan spiral dan nukleus di dalam galaksi kita. teori letupan besar. reputan bercabang dan jenis-jenis reputan. pulsar atau lohong hitam. Polymer Science and Technology. Radiation Detection and Measurement 3e. Salingtindak sinaran foton dengan jirim (proses kenyal dan tak kenyal). Superposisi masasuhu. Hukum Hubble untuk menganggar umur alam semesta. An Introduction to Polymer Physics. CRC Press. kerdil perang atau bintang neutron. teori kegravitian Newton. per-samaan WLF. Separuh hayat dan hayat purata. dos setara. McMillan S (2005). 3. Publ. somatik dan genetik. Prentice Hall. Press. Akhirnya bintang menjadi kerdil putih. 3.Buku Panduan Fakulti Sains. DBP. Coleman MM (1997). Kelikatkenyalan. Astronomy: The Evolving Universe. ketakstabilan dan jenis keradioaktifan. Leroy C. biofizik otot. Bower DJ (2002). pengukuran radon dan toron. Siri radioaktif semulajadi dan keseimbangan radioaktif (persamaan Bateman). Wiley. teori kerelatifan Einstein. Keaktifan bahan. fotobiologi. Morfologi. Zeilik M (2002). Saunders Coll. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. hukum Moseley. CT3. Ramli AG (1991). LL2 Rujukan: 1. Keradioaktifan: Asas dan Penggunaan. fizik sistem saraf dan psikofizik. hukum anjakan merah kosmologi dan gelombang mikro latar belakang. Painter PC. biofizik sel membran asli dan tiruan. Gregory SA (1998). Zeilik M. polimer meng-konduksi. keratan rentas. Kesan biologi. LL2 30% 70% 30% 70% 291 . Cambridge Univ. LL2 Rujukan: 1. LL2 Rujukan: 1. Fundamentals of Polymer Science. Fried JR (2003). Polimer kegunaan khas. 2. Pearson Education. SMES2408 FIZIK POLIMER Pengenalan kepada polimer. SMES2409 BIOFIZIK Ukuran-ukuran biofizik. Dosimetri. paradox Olber‟s. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. biofizik sinaran. Asal usul alam semesta dari prinsip kosmologi. biokeelektrikan dan bioelektronik. Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection. 3. kekenyalan getah. 2. Chaisson E. Teori bremsstrahlung. cabang gergasi merah dan sehingga kematiannya sama ada sebagai nova atau supernova. magnitud dan bintang-bintang yang berada di halo. Pengesan sinaran. World Scientific. Introductory Astronomy & Astrophysics 4e. CT3. Astronomy Today. peralihan dan santaian. Sesi 2010/2011 SMES2406 FIZIK SINARAN Punca sinaran. Statistik pembilang. struktur dan sifat-sifat fizikal polimer.

Austin RH (2002). unit logik dan aritmetik. rangkaian komputer. Springer. peng-ayun harmonik mudah dan operator-operator penaik dan penurun. perhitungan menggunakan nombor-nombor tersebut. Co. arahan dan jenisnya. Hallett FR. perenambelasan. Pengaturcaraan: algoritma dan carta aliran. Manipulasi simbolan. penuding tindanan. fungsi dan ciri UART. pengaturcaraan. Senibina mikropemproses: susunan dalaman. Teori Komputer. sambungan kepada mikropemproses. persamaan Pauli. kernel. penukar analog-digitan dan digitan-analog. Ingatan: jenis-jenis ingatan. Nutt G (2000). Stinson RH (1982). Brovieshear JG (2005). daftar-daftar. Biophysics: An introduction. peng-aliran maklumat. Speight PA. operator penaik/ penurun bagi momentum momentum sudut. Xiang Z. kadar baud dan kesannya. perpuluhan terkod perduaan. panjang kata. ana-lisis gelombang separa dan kegunaannya. model pengaturcaraan. Pengenalan kepada mikropemproses: takrifan asas. kod ASCII. Sistem operasian. piawai pengantaramukaan. Komunikasi data. London: Methuen. CT3. Pemprosesan isyarat. TAHAP 3 SMES3102 MIKROPEMPROSES Sistem nombor: perduaan. GUI. Tocci RJ. Bahasa komputer. Merrill Publ.Buku Panduan Fakulti Sains. Kepin-taran buatan. sistem mikropemproses dan mikropengawal. ingatan sekunder. 2. perlapanan. 30% 70% 292 . Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. permukaan dan teknik kem-bangan. bas data dalaman dan logik kawalan. bahasa himpunan. Pengkalan data. Realiti maya. Addison-Wesley. McGraw-Hill. Schaum‟s Outline on Computer Graphics. operator-operator Hermitean. gelung dan subrutin. spinor. cip-cip ingatan. penyerapan. Pemprosesan selari. konsep alamat. An Overview. Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software 6e. Microcomputers and Microprocessors. Ambrosio FJ (2003). prinsip bersalaman. Computer Science. World Scientific. hasiltambah momentum sudut. perkembangan terhadap masa. Pem-prosesan imej. SMES3111 MEKANIK KUANTU LANJUTAN Formulasi umum mekanik kuantum: fungsi-fungsi eigen dan Ruang Hilbert. masa sebenar. Antaramuka komputer-manusia. 2. Plastock RA (2000). 3. penyambungan dan rajah pemasaan. mod-mod pengalamatan. Pearson Education Int‟l. Programming & Design 2e. Biophysics for physicists. momentum sudut sebagai penjana simetri putaran. Operating Systems: A Modern Perspective. Struktur data & algoritma. Prentice Hall. gambaran Schroedinger dan gambaran Heisenberg. Uffenback J (2000). alamat dan kawalan. 2. SMES3103 TEKNIK KOMPUTERAN Senibina komputer. kod operasian. 3. Momentum sudut: formulasi umum. Keselamatan data. anggaran Born dan penggunaannya. Pengantaramukaan: kaedah bersiri dan selari. pengatur-caraan cip I/O. teknik penggunaan. Sesi 2010/2011 Rujukan: 1. Perhubungan dengan alam luar: masukan dan keluaran (I/O). Grafik komputer. Physics for the biological sciences: A Topical Approach to Biological Concepts. Kejuruteraan perisian. teknik sambungan bersiri dan selari. Glaser R (2000). bas-bas data. LL2 30% 70% Rujukan: 1. kata kawalan data selari. Teori pelanggaran: tranformasi makmal-pusat jisim ke atas keratan rentas. Addison-Wesley. 3. LL2 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Gaonkar RS (2001). Internet. Interfacing. The Z80 Micro-processor: Architecture.

Kerelatifan khas dalam teori keelektromagnetan. perenam-belasan. Gray. dll. pengantaramukaan. perlapanan. lima Bentuk gelombang digital. Classical Electrodynamics. Logik turutan: flip-flop SR. CT3. operatoroperator ciptaan dan musnahan. Picu Schmitt: fungsi & pemfungsian Litar logik kombinasi: penambah setengah. Quantum Mechanics. gentian optik. SMES3112 TEORI KEELEKTROMAGNETAN LANJUTAN Pandu gelombang. dll. jadual kebenaran ungkapan Boole. 2. persamaan Dirac dan tafsiran antizarah. Wiley. sinaran dwikutub magnet. ASCII. Intermediate electromagnetic theory. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Transformasi medan. mikropengawal. Kerelatifan elektrodinamik. Pengkodan: kod-kod BCD. ATAU. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Griffiths DJ (1999). empat. Stewart JV (2001). Glencoe McGraw-Hill. Isu konsepan dalam Teori Kuantum: makna kebarangkalian. litar terbitan dari ungkapan Boole. 3. PAL. ROM. Sesi 2010/2011 Mekanik kuantum berkerelatifan: persamaan KleinGordon. pembilang gelang. TAK-DAN. D. World Scientific. masalah pengukuran. Tokheim RL (2003). Introduction to Electrodynamics 3e. penghampiran semiklasik. ATAU-EKS. John Wiley. T. Antaramuka analog-digitan. Keupayaan terencat. PROM. Quantum Physics 2e. Pengenalan kepada Teori Medan Kuantum: rumusan kamiran lintasan. TAK-ATAU-EKS. 2. paradoks EPR dan teorem Bell. Kleitz W (2003). perpuluhan berkod perduaan. CMOS. Get-get logik: get DAN. dwi-kutub Hertz dan antena. Pearson Prentice Hall. LL2 Rujukan: 1. Daftar: selari. Pearson Education Int‟l. LL3 Rujukan: 1. Nombor dedua. Digital Electronics: Principles and applications 6e. Spesifikasi cip TTL. TAK-ATAU. 30% 70% 30% 70% SMES3122 ELEKTRONIK DIGITAL Sistem nombor digital – perduaan. Mandl F (1992). Peranti digital: PLD. 3. CT3. John Wiley. penambah penuh. Gasiorowicz S (2003). pembahagi frekuensi Ingatan: RAM. alat resonan. Sinaran electromagnet. TAK. penurunan vektor keadaan. Merzbacher E (1998). 30% 70% 293 . 2. Jackson JD (1998). tersangkutan kuantum. Prentice-Hall. Peta Karnaugh: pembolehubah. Wiley. LL2 Rujukan: 1. 3.Buku Panduan Fakulti Sains. anjakan. Digital and Microprocessor Fundamentals: Theory and Applications 4e. Digital Fundamentals. Litar logik: algebra Boole. Quantum Mechanics. pendaraban dedua. sesiri. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. get logik TTL. Floyd TL (2006). PLC. perlapan & perenambelasan. JK. dengan tiga.

Solids. Dunlap R (2004). jisim berkesan.u. 3. TS2. Physics of atoms and molecules 2e. Lilley JS (2001). Elementary Solid State Physics.getaran. fungsi Bloch.kekisi dan unit sel. Sesi 2010/2011 SMES3171 MIKROPEMPROSES & MIKROKOMPUTER AMALI Eksperimen-eksperimen mikropemproses: Pengatur-caraan kod mesin dan pengantara-mukaan. sifat terma: muatan haba tertentu. Wiley. Fundamentals of Modern Physics. Molekul dwiatom dan spektrumnya . TS2 Rujukan: Manual Makmal SMES3201 FIZIK NUKLEUS Sifat-sifat nukleus. LL2 Rujukan: 1. struktur halus. SMES3202 FIZIK ATOM DAN MOLEKUL Atom berelektron tunggal. Brooks & Cole. Wiley. Bransden BH (2003). sinaran terangsang. Nuclear Physics: Principles and Applications. zon Brillouin. jumlah mementum sudut. penukaran daya. Saunders. model-model nukleus. LL2 Rujukan: 1. kekisi salingan. John Wiley. daya nukleus.belauan sinar-X. dan pengatur-caraan rangkaian. 2. Krane KS (1987). Introductory Nuclear Physics. Eisberg R. isospin. struktur pepejal berhablur: keberkalaan. 3. kekonduksian a. Kittel C (2005). penyerapan dan pancaran spontan.Buku Panduan Fakulti Sains. An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles. Wiley. Komputeran: Sistem operasian LINUX. atom multielektron. kesan kerelatifan. teknik belauan. struktur hiperhalus. jadual berkala. Teorem usikan bersandar masa. dan sifat optik-pepejal. CT3. LL2 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% garis spektrum. elektronik. Resnick R (1985). Pekali Einstein A dan B. reputan alfa. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. zarah-zarah seiras. tindakbalas nuklear dalam bintang. model Kronig-Penny. Wiley. kekonduksian a. putaran. Serakan zarah-zarah nukleus. Quantum Physics of Atoms. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. simetri cas. Introduction to Solid State Physics 8e. Blackemore JS (2004). CT3. Nuclei and Particles. atom dwielektron. Omar M (1995). salingtindak spin-orbit. Prentice Hall. kekisi Bravais. penyerakan nukleon-nukleon. reputan beta. tindakbalas-tindakbalas nuklear. proses-proses dan bebenang. SMES3203 FIZIK KEADAAN PEPEJAL Pengenalan kepada jenis-jenis pepejal. ketumpatan keadaan dan sebaran fonon. saling tindak atom dan fotonik. Teori Jalur Tenaga elektron. CT3. bahasa C. Molecules. ikatan dalam Pepejal. gandingan momentum sudut. kelebaran 30% 70% 294 . Solid State Physics. ketumpatan keadaan dan bilangan elektron. dinamik kekisi monoatom dan dwiatom (1-D & 3-D). 2. spektrum nukleus. 3. momen magnet. Model Elektron Bebas dan Kuantum.t. 2. peralihan gama. arah dan satah hablur. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. kekonduksian terma. Addison Wesley. Eisberg R (1961). 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. dan serakan elektron.

Lamb Jr GL (1995). teori kuark. Fundamentals of Plasma Physics. Introduction to high energy physics. kumpulan dwihedron. Griffiths D (1987). CT3. Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion 2e. gelombang dan ketakstabilan. 3. John Wiley. daya nukleus kuat. teori meson. penyatuan elektrolemah. Mathematical Methods in Physical Sciences 3e. pemetaan. persamaan KleinGordon. persamaan-persamaan Cauchy-Riemann. transfor-masi riak. John Wiley. teknik martingal. Bittencourt JA (2007). Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics. Mathematical Methods for Physicists 6e. SMES3307 FIZIK ZARAH KEUNSURAN Mekanik kuantum kerelatifan. siri Laurent. penggunaan pemetaan konformal. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. Press. reputan lemah. kumpulan Lorentz homogen. Press. teorem Cayley. Kluwer Academic/ Plenum Publishers. Halzen F. kaedah-kaedah penghasilan plasma dan diagnostik plasma. perisa. gelombang kejutan. pernilaian kamiran nyata. fungsi eksponen. penyelesaian persamaan pembezaan. antizarah. kekonju-gatan. kovarian Lorentz bagi persamaan Maxwell. Springer. Persamaan Euler. Sesi 2010/2011 SMES3303 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN Kalkulus Ubahan: Pengoptimuman. Elsevier Acad. Weber HJ (2005). Perkins DH (2000). 30% 70% 30% 70% 295 . penggunaan tensor. teorem reja Cauchy. elektrodinamik kuantum. Chen FF (1984). neutrino. homomorfisme. persamaan Dirac. teorem kamiran Cauchy. kelas kekonjugatan. kewujudan plasma di alam semesta. CT3. Proses stokastik: persamaan pembezaan stokastik. tensor kovarian dan kontravarian. 2. Cambridge Univ. siri tak terhingga. LL2 Rujukan: 1. LL2 Rujukan: 1. ruang am dan sistem koordinat umum. foton. 30% 70% SMES3306 FIZIK PLASMA Takrifan plasma. isomorfisme. Teori Kumpulan: Kumpulan simetri. fungsi kuasa am. tensor diad. Introductory Applications of Partial Differents Equations: with emphasis on wave propagation and diffusion. pesudotensor. Fungsi Pembolehubah Kompleks: Fungsi polinomial. momentum sudut orbitan. subkumpulan. Press. penggunaan persamaan Euler. perwakilan. pendarab Lagrange. Martin AD (1984). hukum-hukum keaba-dian. geometri. kamiran garisan dan kontur. fungsi am. pengangkutan plasma pembauran dan rintangan plasma. John Wiley. persamaan Lagrange. Kaedah fungsi Green. Arfken GB. LL2 Rujukan: 1. Boyd TJM. kromo-dinamik kuantum. rumus Ito. Cambridge Univ. zarah-zarah aneh. 3.Buku Panduan Fakulti Sains. Sanderson JJ (2003). Transformasi Laplace. kumpulan pilihatur. kumpulan pendaraban matriks. rantau bersambung mudah. Geometri pembezaan. Introduction to Elementary Particles. fungsi logaritma. darjah kebebasan warna. kembangan fungsi eigen. kalkulus reja. The Physics of Plasmas. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Wiley. contoh penggunaan – aras tenaga ammonia. keter-turunan. 2. 3. penggunaan. Boas ML (2003). Transformasi Kamiran: Transformasi Fourier. isospin. reja pada infiniti. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Tensor: Tensor Kartesan. zarah-zarah baharu dan keadaan semasa. penjana kumpulan selanjar. model-model plasma. 2.

Leonard SL – eds (1965). penarik. IOP Publishing. teorem Louiville. Huddlestone RH. Bak P (1997). 30% 70% Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. A Short Course in General Relativity. Foster J. keluaran sinaran dari plasma. Plasma Diagnostic Techniques. 2. mod-mod dan frekuensi normal. gerakan gasing bersimetri. SMES3323 TEKNOLOGI PLASMA Pengenalan kepada konsep asas plasma. momentum teritlak dan koordinat siklik. Academic Press. Rangkaian automata: automata bersel. tenaga kinetik untuk jasad tegar. ayunan bebas dalam satu dimensi. kaedah kegunaan plasma. Dinamik taklinear: pemetaan. Prinsip Hamilton: prinsip tindakan minimum. eksponen Lyapunov. Industrial Plasma Engineering. Thomson Brooks/Cole. penggunaan persamaan Lagrange. fizik dan teknologi pelbagai peranti plasma termasuk fokus plasma dan tiub kejutan elektromagnet. ayunan terdesak. kaedah mengesan plasma. kaedah peng-hasilan plasma. teori kerelatifan am. Ayunan Kecil: syarat-syarat kestabilan berhampiran konfigurasi seimbang.Buku Panduan Fakulti Sains. rangkaian neuron. Analytical Mechanics. anjakan medan graviti. Putaran Jasad Tegar: persamaan gerakan Euler untuk jasad tegar. Persamaan Hamilton. Hamilton. Oxford. Hidrostatik dan hidrodinamik. Sinergetik dalam sistem fizik dan kimia. Sesi 2010/2011 SMES3311 MEKANIK KLASIK DAN KERELATIFAN AM Persamaan Lagrange: koordinat teritlak. Fowles GR (2005). kekangan. Synergetics. Wellin PR (1995). kegunaan dalam sistem fizik. daya-daya teritlak. Symon KR (1971). potongan Poincare. Springer-Verlag. tranformasi-tranformasi berkanun. sistem yang mempunyai lebih dari satu darjah kebebasan. LL2 Rujukan: 1. Kegentingan terswaorganisasi. Springer. CT3 Rujukan: 1. Prinsip Kesetaraan dan Teori Kerelatifan Am: prinsip kesetaraan. Addison Wesley. persamaan Lagrange. 2. Roth JR (1995). kesejagatan. pelakuran plasma. Mechanics. Springer-Verlag. sudutsudut Euler. 3. SMES3341 SISTEM KOMPLEKS DAN TAKLINEAR Kekompleksan: jenis kekompleksan dan hubungannya. LL2. 3. EM2 30% 70% Rujukan: 1. Wong CS (2002). CT3. Nightingale JD (1995). Fraktal: dimensi fraktal. 2. Gaylord RJ. Computer Simulations with Mathematica: Explorations in Complex Physical and Biological Systems. hubungan simetri masa dan ruang dengan hukumhukum keabadian. Vol. 2.1 & (2000) Vol. CT3. How Nature Works. Persamaan graviti Einstein dan penyelesaiannya kepada lubang gelap dan kosmologi. Kegunaan dalam biologi. penggunaan plasma. sistem sosial dan ekonomi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Perkolasi & tumbuhan. Haken H (1983). celaru. Nota-nota syarahan: Essentials of plasma technology 3. 30% 70% 296 . Teori permainan. teknologi plasma untuk pemprosesan bahan.

medan genting. gas dan dye. 3. superkonduktor suhu tinggi. penguncian mod. Saunders. SMES4181 PROJEK Kerja-kerja projek dan kajian yang berkaitan untuk program BSc. University Science Books. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. pengutupan dwikutub. Lasers. Hawkes J. LS2 Rujukan: Penyelia projek SMES4301 FIZIK KEADAAN PEPEJAL LANJUTAN Ulangkaji mengenai teori jalur tenaga dan logam. (Fizik). Introduction to Solid State Physics 8e. Struktur asas peranti dan mekanisme: diod Schottky. Prentice Hall. sifat elektrik (kekonduksian. modulasi akusto-optik. mod hayunan. Kittel C (2005). teori asas laser. piezoelektrik dan feroelektrik.tingkat. 2. simpangan p-n. LL2 Rujukan: 1. sifat optik. Mod TEM 00 dan perambatannya. Omar MA (1995). kesan Meissner. Verdeyen JT (1994). TS2. EM2. mekanisme serakan elektron). lebar jalur. semikonduktor ekstrinsik (jenis-n dan p). Siegman AE (1986). Bahan dielektrik: pemalar dielektrik. kerentanan magnet. intrinsik dan ekstrinsik. Latim er I (1995). LS2 Rujukan: Penyelia lokasi SMES3404 FIZIK LASER Hukum radiasi. Bahan superkonduktor: kerintangan sifar. resonator optik. Addison-Wesley. Prentice Hall. 3. suis-Q. Sesi 2010/2011 SMES3391 LATIHAN INDUSTRI Kursus ini memberi peluang bagi pelajar untuk mendapat-kan latihan daripada syarikat/organisasi atau industri terpilih yang menjalankan aktiviti berkaitan dengan Fizik. LL2. contoh-contoh bahan super-konduktor. EM3. ion dan elektron. modulasi pemancaran laser. TS2. diod terowongan dan 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3.Buku Panduan Fakulti Sains. jenisjenis sifat/bahan magnet. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. resonans magnet. SMES4321 PERANTI SEMIKONDUKTOR Perbincangan mengenai semikonduktor: teori jalur tenaga. CT3. LL3.dan 4. Blakemore JS (2004).) Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% 30% 70% 297 . CT7. Bahan magnet: teori asas. pelebaran. model BCS. TS4. fotokekonduksian. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. teori angkutan dan pembawa cas. logam/penebat/semikonduktor. Semikonduktor: struktur jalur tenaga. CT3. Elementary Solid State Physics. peralihan optik. kelincahan. Wiley. LL2 Rujukan: 1. CT3. teori kuantum peralihan dua molekul atom. Lasers: Theory & Applications. Solid State Physics. (Projek dijalankan dalam Semester 1 dan Semester 2 sahaja. Laser Electronics 3e. Rekabentuk laser keadaan pepejal. System 3. tepuan dan pengeluaran kuasa. 2.

Logam dan aloi. LL2. prinsip operasi Flame Hydrolysis. magnet dan elektronik. Sze SM (2002). Sesi 2010/2011 lain-lain transistor. Wiley. kinetik dan rajah fasa. Dutton HJR (1998). lebar jalur. ketaksempurnaan. Optical Fiber Communications 3e. Sifat-sifat mekanik. kesan-kesan tak linear. Polimer dan adunan. peranti pandugelombang satah untuk komunikasi optik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. lelahan. Struktur hablur. bim Gaussian. Prentice Hall. Peranti foton: fotodiod. Gentian optik mod tunggal. „luminescence‟ ketepatan. pembesaran. terma. LL2 Rujukan: 1. molekul. pengesan spectra dalam gentian (FBG). Fotodiod. Fiber Optic Communications Technology. Serabut dan gentian. jenis modul pemancar. Prentice Hall. McGraw-Hill. nombor V. Laser. The Nature and Properties of Engineering Materials 3e. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% 298 . rayapan. Pemejalan. Pengesan Gentian Optik: Pengenalan kepada pengesan gentian optik. penghasilan peranti PLC. Materials Science and Engineering: An Introduction 6e. 2. Peranti mikro gelombang. diameter penuh mod. nombor bukaan. ujian tanpa-memusnah. ikatan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2. Bahan termaju. Smith WF (1996). Callister WD (2002). hubungan kuasa. amplifier gentian jalur C dan L. Introduction to Semi-conductor Devices. takhablur. 2. cirian sensitive. Ujian statik dan dinamik. santaian-tegasan. pembesar pandugelombang. Roulston J (1998). Jastrzebski ZD (1987). Wiley. pembauran. Prentice Hall. pantulan penuh dalaman dan mod. EM2 Rujukan: 1. fungsi kerja. Semiconductor Devices. sebaran. regangan. 30% 70% 30% 70% SMES4323 SAINS BAHAN Atom. Diod laser. pemisah 1 8. pengesan gentian optik teragih. McGraw-Hill. Seramik dan kekaca. proses „etching‟ kering. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. pandugelombang array (AWG). fotodiod PIN dan „avalanche‟. 3. pembakar suhu tinggi. SMES4325 FOTONIK Pengenalan kepada Litar Gelombang Cahaya Satah (PLC): Kefahaman asas PLC. operasi pembesar optik biasa dan semikonduktor. lebar jalur. 3. LED. teknik interogasi. LL2 Rujukan: 1. kadar bit dan lebar jalur. Scheiner LL (2001). rambatan gelombang EM. Keiser G (2000). Mikrostruktur. Oxford Univ. „sputtering‟. penderia gentian optik penderia berasaskan interferometri Fabry-Perot.Buku Panduan Fakulti Sains. 2. daya ikatan. Teknologi mikroelektronik. SMES4322 OPTOELEKTRONIK Gentian index tangga. ricih/kilas. gelombang potongan. Komposit. Principles of Materials Science and Engineering 3e. Kakisan. Wiley. sel suria. hingar. degradasi. elektrik. mampatan. Kemajuan dalam Peranti Fotoniks: Kemajuan terkini – topik-topik terpilih. Kano K (1998). Press. and „etching‟ basah. sebaran antara mod dan kromatik. 3. Semiconductor Devices: Physics and Technology. Mynbaev DK. Rekabentuk komposit dan bahan. Understanding Optical Communications.

perisian komputer. internet. perkakasan komputer. Optoelectronics: An Introduction 3e. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Delm ar Learning. Prentice Hall. Understanding Computers: Today and Tomorrow 12e. CT3.Buku Panduan Fakulti Sains. pengendalian data numerik menggunakan helaian rebak elektronik. Optics. Incuding Basic Concepts. komunikasi data. perisian grafik dan multimedia. komponen sistem komputer. Addison-Wesley. Optoelectronics & Photonics: Principles and Practices. Peng-endalian komputer. beberapa contoh amali. Introduction to Computers and Software. perisian gunaan. Martin VD. pemben-tangan. Pemprosesan perkataan dan DTP. Wilson J. Optoelectronics: The Introduction: A Self-Teaching Text. Morley D (2008). 3. sejarah komputer. 2. Desmarais L (1997). Penggunaaan beberapa perisian gunaan (amali). Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah: CS2. Prentice Hall. Hawkes J (1998). Prentice Hall. Capron HL (2003). KURSUS FAKULTI SXEX1103 KOMPUTER UNTUK PENDIDIKAN Pengenalan kepada komputer. Photometrics. perangkaian. pengurusan data menggunakan perisian pengkalan data. Course Tech. 30% 70% 299 . CT3. Szymanski RA et al (1996). 3. LL2 Rujukan: 1. pembinaan laman web. Tools for an Information Age 8e. Computers. Kasap SO (2001). LL2 Rujukan: 1. 2. Pengaturcaraan mudah menggunakan BASIC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful