Anda di halaman 1dari 17

Pengurusan Gerak Kerja

Kokurikulum

NI2003
Objektif

• Melengkapkan diri dengan


pengetahuan, kemahiran dan nilai
profesionalisme GERKO
• Berpengetahuan, berketrampilan dan
berkepimpinan dalam bidang GERKO

NI2003
….Objektif
• Berperanan sebagai fasilitator dan
guru berkesan
• Memupuk dan menghayati nilai-nilai
murni melalui aktiviti GERKO
• Membina daya tahan, kreativiti,
inovasi dan keyakinan diri

NI2003
Perincian sukatan
BIL TAJUK JAM
1 Pengenalan kepada GERKO di 2
sekolah
2 Penubuhan unit-unit GERKO 2
3 Sistem fail dan surat menyurat 2
4 Pengurusan Mesyuarat 2
5 Pengelolaan aktiviti 2
6 Pengelolaan Pertandingan 2
7 Pengurusan Kewangan 1
8 NI2003
Majlis Rasmi 2
Pengenalan Kepada GERKO
BIL PENGETAHUAN

1 Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan

2 Komponen/Bidang:
Persatuan/Kelab, Sukan dan Unit Berunifom
3 Pengurusan:
Carta organisasi
4 Akta, Surat Pekeliling dan Peraturan-peraturan Am

5 Penilaian:
Pelaporan
NI2003
Konsep

KURIKULUM KOKURIKULUM

SALING BERKAIT
NI2003
Matlamat
• Menyemai perasaan muhibah, perpaduan
dan intergrasi nasional di kalangan
generasi muda
• Meningkatkan disiplin pelajar
• Menyediakan pengalaman yang
menyeluruh dan seimbang dengan
pendidikan formal
• Menanam dan memupuk kepimpinan,
sahsiah dan kemasyarakatan
NI2003
…..Matlamat
• Menyumbang usaha membina iklim,
budaya dan tempat yang menarik
• Menyeimbangkan perkembangan intelek
dengan perkembangan jasmani, emosi
dan rohani
• Mengisi masa lapang dengan perkara
yang berfaedah

NI2003
Strategi
• Satu pembelajaran yang berasaskan
pelbagai gerak kerja terancang dan
dilakukan semasa persekolahan
• Ia merupakan satu kurikulum tersembunyi
• Dilaksanakan di luar bilik darjah
• Dilaksanakan secara tidak lansung atau
tidak formal

NI2003
Komponen / Bidang
• Persatuan / Kelab
• Sukan
• Unit Berunifom

NI2003
Perancangan
•Merancang, merangka dan
menyusun aktiviti
•Merujuk sukatan pelajaran
•Menyediakan jadual kerja / takwim
•Menubuhkan jawatankuasa
•Menyediakan kertas kerja

NI2003
Pelaksanaan dan pengendalian
• Menyediakan senarai semak
• Perlantikan jawatankuasa
• Mengadakan mesyuarat
• Pemantauan
• Pengendalian aktiviti;
– Taklimat
– Rekod kehadiran
– Keselamatan
NI2003
Penilaian
• Menyediakan laporan
• Menilai keberkesanan aktiviti / program
– Soal selidik
– Rekod pemantauan
• Meneliti pencapaian objektif
• Analisis keberkesanan jawatankuasa

NI2003
Carta Organisasi (Sekolah)

Pengerusi
(Pengetua /
Guru Besar)

Setiausaha
(Pen. Kanan
HEM / PK
Kokurikulum)

Penyelaras Penyelaras Penyelaras


Bidang Badan Bidang Bidang Sukan
Berunifom Persatuan dan dan Permainan
Kelab

NI2003
CO JK Pelaksanaan
Penyelaras
kokurikulum

Penyelaras Penyelaras Penyelaras


Bidang Badan Bidang Bidang Sukan
Berunifom Persatuan dan dan Permainan
Kelab

Guru Penasihat / Guru Penasihat / Guru Penasihat /


Jurulatih Jurulatih Jurulatih

Unit Berunifom Persatuan Kelab

NI2003
Kebaikan carta organisasi
• Agihan tugas dan tanggungjawab.
• Rantaian perintah.
• Perancangan untuk saiz organisasi dan
kakitangan.
• Perancangan latihan dan aktiviti.
• Saluran maklumat berkesan.

NI2003
Akta, Surat Pekeliling Iktisas
dan Peraturan-peraturan Am
• Rujuk Buku Panduan Pengurusan Gerak
Kerja Kokurikulum, Kem. Pendidikan
Malaysia, 1990
• Mengikut Pekeliling Ikhtisas 1/1985, setiap
pelajar menyertai ketiga-tiga bidang
kokurikulum 1+1+1 @ 2 + 1 @ 1 + 2

NI2003