Anda di halaman 1dari 9

Dobozi Nepmfiveszeti Egyesiilet

ALAPSZABA.L Y

A Dobozi Neprmiveszeti Egyesulet 2009. julius 23-an megtartott kozgyulese az egyesulesi jogr61 sz616 1989. evi II. torveny, illetoleg a Magyar Koztarsasag Polgari Torvenykonyverol sz616 1959. evi IV. torveny 61. es kovetkezo §-ai alapjan az egyesulet Alapszabalyat az alabbi tartalommal fogadta el:

I. Altalanos rendelkezesek

(1) Az Egyesiilet neve: Dobozi Nepmuveszeti Egyesulet

(2) Az Egyesiilet szekhelye: 5624 Doboz, Hunyadi u. 1. Tel.: 66/268-299 (3) Az Egyesiilet mukodesi teriilete: Magyar Koztarsasag

(4) Az Egyesiilet jogallasa: Omillo jogi szemely. Az Egyesuletet, mint jogi szemelyt, a hatosagok es harmadik szemelyek elott az elnok kepviseli. Az egyesulet kiadasait tagdijakb61, valamint termeszetes- es jogi szemelyek adornanyaibol fedezi.

II. Az Egyesiilet celkitiizesei es fobb tevekenysegi korei:

1. Az Egyesulet celkituzesei:

Egyesuletunk a nepmuveszet, ezen belul kiemelten a nepi kezrmivesseg hagyomanyait apolja, a hagyomanyok atadasara, atorokitesere torekszik. Az Egyesulet nyitott az egyeternes nemzeti, a nernzetisegi es mas kisebbsegi kultura ertekeinek megismertetesere es rnegertesenek elosegitesere, szerepet vallal a telepules kornyezeti, szellemi, muveszeti ertekeinek, hagyomanyainak feltarasaban, mcgismerteteseben. Egyesuletunk alkotokozossegevel es folyamatos tevekenysegevel be kivan kapcsolodni a telepules, a terseg, es a regie turisztikai rendezvenyeibe, egyuttmukodesre torekszik rokon alkoto kozossegekkel. Celunk egy olyan kezmuves alkotohaz letrehozasa, ahol a ma kezrnuvesei megfelelo kornyezetben adhatjak at tudasukat a java nemzedeke SZiUm11'a.

2. Az Egyesulet fobb tevekenysegi korei:

Fontos feladatunknak tartjuk a rnegszerzett szakrnai ismeretek atadasat "aparol-fillra", a meg elo helyi kezmuvesek felkutatasat, es a rnai karnak megfelelo nepi kezmuves alkotasokon keresztul a kozizles formalasat. Celunknak tartj uk a jeles napok es a hozzajuk f'U~pd6 nepszokasok kutatasat. apolasat, kulonos hangsulyt forditva a kezmuvcs tradiciok

1

felelesztesere. Szervezo, fejleszto rnunkankkal alkoto kozossegeket hozunk 161re minden korosztaly szamara. Tagjainknak es az erdeklodoknek szakmai es esztetikai segitsegnyujtast biztositunk jatszohazak, neprnuveszeti taborok, kiallitasok, kezmuves bemutatok, szakmai kirandulasok es egyeb szakmai rendezvenyek ideje alan.

III. Az Egyesiilet tagjai:

Tagsagi viszony:

• Rendes tagsag

• Partolo tagsag

A jelen Alapszabalyban, a tovabbiakban mindazon rendelkezeseknel, ahol a "tag" kifejezes szerepel, csupan az Egyesulet rendes tagjait kell erteni, a partolo tagokra vonatkozo eltero rendelkezesek mindig pontosan tartalmazzak a "partol6 tag" kifejezest.

Az Egyesulet tagja lehet az a termeszetes es/vagy jogi szemely, aki az Alapszabalyban foglalt rendelkezeseit magara nezve kotelezonek elfogadja, tagfelveteli kerelmet irasbeli belepesi nyilatkozataval kifejezesre juttatja. A rendes tag felvetelerol a kozgyules dont.

A felvetelt keronek kerelrneben nyilatkozatot kell tennie ana vonatkozoan, hogy az Egyesulet letesito okiratat ismeri es az Egyesulet alapszabalyat, celjait magara nezve kotelezonek fogadja el, es rendszeresen fizeti a tagdijat.

A Kozgyules egyszeru tobbsegi dontessel hozott hatarozattal partolo tagnak kerhet fel olyan terrneszetes vagy jogi szemelyeket, akiket ana erdemesnek tart.

A partolo tagsag a jelolt altali irasbeli kerelmevel, es a kerelem Kozgyules altali elfogadasaval jon letre.

Az Egyesulet Vezetosege koteles az egyesuleti tagokrol naprakesz nyilvantartast vezetni es a rendelkezesere a116 adatokat az adatvedelmi szabalyok betartasaval kezelni.

Egyesiileti tagsagi viszony keletkezese:

o Az Egyesulet alapitasakor alapito tagsaggal

o Belepessel

o Partolo tagsaggal

Az Egyesuletbe va16 belepes, illetve kilepes onkentes.

A tagsagi viszony megsziinik:

o kilepessel, melyet a tag irasban jelez a Vezetoseg fele,

o kizarassal, ha az Egyesulet celjaival es erdekeivel ellentetes tevekenyseget fejt ki. (A kizarast kimond6 irasbeli hatarozatot a Kozgyules egyszeru tobbseggel /50%+ I fO/ hozza meg, amely ellen a kizart tag a tudomasara jutastol szamitott 30 napon belul

keresettel fordulhat a birosaghoz.) ,

2

o torlessel: ha a tagnak egy eves tagdijhatraleka van es a Vezetoseg irasbeli felszolltasat kovetoen sem rendezi, vagy a tag halalaval, (A torl est kimond6 irasbeli hatarozatot a Kozgyules hozza meg, amely ellen 30 napon belul lehet fellebbezni.)

A tagdijat a Kozgyules hatarozza meg, befizetesenek hatarideje minden ev szeptember 30. A befizetett tagdijak semrnilyen jogcimen nem kovetelhetok vissza.

IV. Tagsagi jogok es kotelezettsegek

A tag jogai:

a) a kozgyulesen torteno reszvetel es szavazati jog a hatarozatok meghozatalaban,

b) tisztsegre torteno megvalaszthatosag,

c) reszt vehet az egyesulet tevekenysegeben es rendezvenyein,

d) javaslatokat tehet, uj megoldasokat kezdemenyezhet,

A tag kotelezettsegei:

a) Aktiv kozremukodes az Egyesulet celjainak elereseben,

b) Az Alapszabaly betartasa.

c) A Kozgyules es a Vezetoseg hatarozatai szerinti eljaras.

d) A tagsagi dij rendszeres fizetese. CUj belepo az eves tagdijat fizeti, a belepes idejetol fuggetlenul. )

V. Partol6 tagsagi jogok es kotelezettsegek

A partolo tag jogai:

a.) a kozgyulesen torteno reszvetel es hozzaszolasi jog

b.) reszt vehet az egyesulet tevekenysegeben es rendezvenyein, c.) javaslatokat tehet, uj megoldasokat kezdemenyezhet,

A partolo tag kotelezettsegei:

e) Az Alapszabaly eloirasainak betartasa

f) A Kozgyules es a Vezetoseg hatarozatainak megismerese es a hatarozatoknak

megfelelo eljaras .

g) Az egyesulet erkolcsi es anyagi tamogatasa. A partolo tag koteles az eves tagdijnak megfelelo merteku osszeget fizetni anyagi tamogatas cimen.

VI. Az Egyesiilet szervezete, osszeferhetetlensegi szabalyok

(1) Az Egyesulet legfobb szerve a Kozgyules, amely a tagok osszessege. Az Egyesulet ugyintezo es kepviseleti teendoit, illetve a napi ugyviteli feladatokat az Egyesulet iigyintezo kepviselo szerve, a Vezetoseg iranyitja es latja el. Az Egyesulet vezeto tisztsegviseloi: az elnok es a vezetosegi tagok.

3

(2) Az Egyesulet ugyintezo szervenek tagja, illetoleg az Egyesulet kepviseloje olyan magyar allampolgar, Magyarorszagon letelepedett, illetoleg magyarorszagi tartozkodasi engedellyel rendelkezo nem magyar allampolgar lehet, aki nem all a kozugyek gyakorlasatol eltiltas hatalya alatt.

(3) Az Egyesulet ugyintezo szervenek es legfobb szervenek hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki, vagy akinek kozeli hozzatartozoja, elettarsa (a tovabbiakban egyutt: hozzatartozo) a hatarozat alapjan kotelezettseg vagy felelosseg alol rnentesul, vagy barmilyen mas elonyben reszesul, illetve a megkotendo jogugyletben egyebkent erdekelt. Nem minosul elonynek az Egyesulet eel szerinti juttatasai kereteben a barki altal megkotes nelkul igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas, illetve az Egyesulet altal tagjanak, a tagsagi jogviszony alapjan nyujtott, letesito okiratnak megfelelo eel szerinti juttatas.

VII. A Kozgyiiles

(1) Az Egyesulet legfobb szerve a Kozgyules, amelyet evente legalabb egy alkalommal ossze kell hivni. Az Elnok a Vezetoseg egyszeni szotobbseggel hozott hatarozata alapjan a Kozgyulest egyeb alkalmakkor is jogosult osszehivni, tovabba koteles azt osszehivni, ha a tagok legalabb 1/3-a az ok es eel megjelolesevel azt irasban keri,

(2) A kozgyiiles kizar61agos hataskorebe tartozik:

a) Az Alapszabaly megallapitasa, modositasa

b) Az eves koltsegvetes meghatarozasa

e) Az ugyintezo szerv eves beszamolojanak az elfcgadasa

d) Az Egyesulet mas egyesulettel torteno egyesulesenek, feloszlasanak kimondasa

e) Az Egyesulet tagjainak sorabol torteno kizaras

f) A Vezetoseg tagjainak megvalasztasa, visszahivasa

g) Tagfelvetel

(3) A Kozgyulest az elnok hivja ossze valamennyi regisztralt tag elozetes irasbeli ertesitesevel. A meghiv6t a tagoknak a tervezett idopontot megelozoen legalabb nyolc naptari nappal meg kell kuldeni, a napirendi pontok, valamint a hatarozat-keptelenseg eseten megtartand6 esetleges megismetelt Kozgyules helyenek es idejenek pontos megjelolesevel, A megismetelt kozgyules az eredeti Kozgyules utan mar 30 perccel osszehivhato es a megjelentek szamatol fuggetlenui hatarozatkepes, de csak abban az esetben, ha arra a meghiv6ban utalas tortent. A megismetelt kozgyules csak az eredeti napirendi kerdesek tekinteteben hatarozatkepes. A Kozgyules nyilvanos. A nem ugyanazon napon megisrnetelt ulesre ujabb meghiv6t kell kuldeni valamennyi tagnak.

(4) A Kozgyules akkor hatarozatkepes, ha a szavazasra jogosult tagok 50 %-a + egy f6 jelen van. A hatarozatkeptelenseg miatt megismetelt kozgyules az eredeti meghiv6ban rogzitett napirendi pontok tekinteteben a jelenlevok szamatol fuggetlenul hatarozatkepes.

(5) A Kozgyules hataskorebe tartoz6 ugyekben hatarozatait a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok egyszeru szotobbsegevel hozza, kiveve az a), d) pontot, ahol a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok rninositett tobbsegenek - 2/3-anak - egybehangzo

4

szavazata szukseges, Tagkizarasra vonatkoz6 dentes meghozatalakor a kizarni szandekozott tag szavazati jogat nem gyakorolhatja.

(6) A Kozgyules az eves beszamolorol szolo hatarozatat az altalanos szabalyok szerint, azaz a jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok egyszeru szotobbsegevel hozza.

(7) A Kozgyules levezeto elnoke az elnok, akit akadalyoztatasa eseten a Vezetoseg altal megnevezett Vezetosegi tag helyettesit.

(8) A Kozgyules a vezeto tisztsegviseloket mindig titkos szavazassal valasztja meg, egyebkent pedig a Kozgyules hatarozatait nyilt szavazassal hozza.

(9) A Kozgyulesen hozott hatarozatot az erintettekkel igazolhato medon kozolni kell. Az Elnok koteles a Kozgyules altal meghozott hatarozatokat a Hatarozatok Konyvebe bejegyezni. A bejegyzest a jegyzokonyvet hitelesito egyik tag hitelesiti.

A Hatarozatok Konyve oly m6don tartalmazza a hatarozatokat, hogy abbol a Kozgyules dontesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve a dontest tamogatok es ellenzok szamaranya (ha lehetseges szemelye is) megallapithato.

(10) A Kozgyulesrol jegyzokonyvet kell kesziteni, amely tartalmazza a Kozgyulesen tortentek rovid leirasat. Mind a kozgyules, mind az Elnokseg minden lenyeges donteset jegyzokonyvben rogziti. A jegyzokonyvet alairja az Elnokseg jelenlevo minden tagja, kozgyules eseten a levezeto elnok es a kozgyules altal erre kijelolt ket hitelesito tag.

VIII. A Vezetoseg

(1) Az Egyesulet ugyintezo szerve a Vezetoseg, amelynek tagjait a Kozgyules titkos szavazassal 3 ev idotartamra valasztja.

A Vezetoseg 5 fos: elnok, gazdasagi vezeto, vezetosegi tagok.

(2) A Vezetoseg szukseg szerint, de evente legalabb negy alkalommal tart ulest. A Vezetoseg ulese hatarozatkepes, ha azon a vezetosegi tagok tobb mint fele jelen van. Az ulesek nyilvanosak, azokon barki reszt vehet, illetve barmely dontesben erdekelt egyeb szemelyt, szervet az ulesre Iehetoseg szerint kulon is meg kell hivni.

(3) A Vezetoseg hatarozatait nyilt szavazassal, egyszeru szotobbseggel hozza meg. A hatarozatot az erintettel igazolhato medon kozolni kell.

(4) A Vezetosegi ulest az elnok hivja ossze valamennyi vezetosegi tag elozetes irasbeli ertesitesevel. A meghivot a vezetosegi tagoknak a tervezett idopontot megelozoen legalabb nyolc naptari nappa1 meg kell ktildeni, a napirendi pontok pontos megjelolesevel. A Vezetoseg ugyrendjet egyebekben maga allapitja meg.

(5) A Vezetoseg hahiskorebe tartozik:

a) Az Egyesulet tagjaira kotelezo hatarozatok meghozatala,

5

b) A Kozgyules osszehivasa,

c) Az Egyesulet mukodesevel kapcsolatban keletkezett iratokba, valamint a korabbi Kozgyiilesi hatarozatokba valo betekintes biztositasa az erdeklodok reszere,

d) Az eves beszamolo tervezetenek elkeszitese es jovahagyas celjabol a Kozgyules ele terj esztese,

e) Dentes minden olyan egyeb kerdesben, amely nem tartozik a Kozgyules kizarolagos hataskorebe.

f) Dont munkaugyi es szamviteli kerdesekben

(6) Az egyesulet tagjainak visszahivasara az alabbi esetekben van lehetoseg: - ha rendszeresen hianyzik

- ha passzivitast mutat az egyesulet mukodeseben

- ha nem lat] a el a feladatat

Az egyesuleti tagok visszahivasa a Kozgyulesen jelenlevo, szavazati joggal rendelkezo tagok egyszeni szotobbsegevel tortenik

(7) Az elnok koteles a Vezetoseg altal meghozott hatarozatokat a Hatarozatok Konyvebe bejegyezni. A bejegyzest a jegyzokonyvet hitelesito egyik tag hitelesiti.

A Hatarozatok Konyve oly medon tartalmazza a hatarozatokat, hogy abbol a Vezetoseg dontesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve a dontest tarnogatok es ellenzok szamaranya (ha lehetseges szemelye is) megallapithato,

A Vezetoseg koteles a kozgyules es a vezetoseg altal hozott olyan hatarozatokat, amelyek barmely tagra vonatkozoan jogokat es kotelezettsegeket allapit meg, illetve harmadik szemelyt (beleertve a hatosagokat is) erinthet a dentes meghozatalatol szamitott nyolc napon belul, irasban, ajanlott postai kuldernenykent feladva az erintettnek is megkiildeni.

(8) Egyestilet szervezetenek bankszamla feletti kepviseletere az elnok es a gazdasagi vezeto egyuttesen jogosult.

(9) Az elnok hahiskore es feladatai:

a) A Kozgyules es a Vezetoseg hatarozatainak vegrehajtasa

b) A Vezetosegi ulesek elokeszitese es levezetese

c) Az Egyestilet kepviselete

d) Eves beszamolo tervezetenek keszitese, es jovahagyas celjabol a Kozgyules ele terjesztese

e) N api kapcsolatot tart a szakmai vezetokkel

f) Kozvetlenul iranyitja es felugyeli az Egyesulet szervezesi es propaganda munkalatait

(10) A VezetOsegi tagok feladatai:

a) az Egyesulet Kozgyulesenek es a Vezetoseg hatarozatairol olyan nyilvantartas vezetese, amelybol az ugyintezo szerv dontesenek tartalma, idopontja es hatalya, illetve a dontest tarnogatok es ellenzok szamaranya es szemelye megallapithato,

b) a Kozgyules es a Vezetoseg hatarozatainak az Alapszabalyban megjelolt medon az erintettekkel torteno kozlese,

c) az Egyesuletet erinto programok, rendezvenyek koordinatora

6

A gazdasagi vezeto feladata:

- az egyesuletnel jelentkezo penzkeszlet kezelese az ad6hivatallal kapesolatos szabalyzatok betartasaval

- az eves Kozgyulesen beszamol az egyesulet penzugyi helyzeterol, attekintest ad az eves felhasznalasrol

- gondoskodik a penzugyi eloirasoknak megfelelo konyvvezetesrol, az esetleges ad6k es illetekek befizeteserol

IX. Az Egyesiilet illiikijdese es gazdalkodasa

Az Egyesulet gazdalkodasat a tarsadalmi szervezetek gazdalkodasi rendjet szabalyozo jogszabalyokban foglaltak figyelembevetelevel, az alabbiak szerint vegzi:

Az egyesulet bevetelei:

a) tagdijak,

b) partolo tagok adornanyai, alapitvanyok tamogatasai,

c) az Egyesulet gazdalkodasi, vallalkozasi tevekenysege,

d) onkcrmanyzati tamogatasok

e) palyazati penzek

f) rendezvenyek bevetelei

Az egyesulet vallalkozasi tevekenyseget kizarolag celjainak megvalositasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve vegez,

Az egyesulet a gazdalkodasa soran elert eredrnenyt nem osztja fel, es azt kizarolag az alapszabalyban meghatarozott eel szerinti tevekenysegekre forditja.

Az egyesulet szolgaltatasaibol tagjain kivul is barki reszesulhet.

Kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fuggetlen, azoknak anyagi tarnogatast nem nyujt, es nem fogad el.

Az egyesulet megszunese eseten a megmarad6 vagyonr61 az egyesulet kozgyulese dont.

A tagdij osszeget, befizetesenek modjat a Kozgyules hatarozza meg. A tagok tagdijbefizeteseirol a Vezetoseg a tagnyilvantartashoz kapeso16d6 nyilvantartast vezet.

Az egyesulet bevetele nem haladja meg az 5 milli6 forintot.

A tagok a tagdij megfizetesen tul az Egyesulet tartozasaiert sajat vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesulet a vagyonaval onalloan gazdalkodik, tartozasaiert saj at vagyonaval felel.

Az Egyesulet befektetesi tevekenyseget nem vegez, igy befektetesi szabalyzat-keszitesi kotelezettsege nincsen.

Az Egyesulet valtot, illetve mas hitelviszonyt megtestesito ertekpapirt nem bocsathat ki.

7

Az Egyesuletre iranyado beszamolasi es nyilvantartasi szabalyokra az 1997. evi eLVI. torveny 18-20. §-ai az iranyadok,

Az Egyesiiletet a tagok elsodlegesen nem gazdasagi tevekenyseg celj <ira alapitottak, es az Egyesiilet gazdasagi vallalkozasi tevekenyseget kizarolag masodlagos jelleggel, a celjainak elereset elosegitendo es tevekenyseget nem veszelyezteto m6don folytathat.

Az Egyesulet mukodese felett az ugyeszseg gyakorol torvenyessegi feliigyeletet.

Az Egyesulet mukodesevel, szolgaltatasi igenybevetele modjaval, beszamoloi kozlesevel kapcsolatosan a nyilvanossagot biztositja az alapszabalyban szabalyozott irat-betekintesi es felvilagositas-adasi jog rogzftesevel.

Az evente kotelezo eves beszamolot e1 kell kesziteni, es biztositani kell annak barki altali hozzaferhetoseget (betekinteset es sajat koltsegere masolat kesziteset).

X. Az Egyestilet kepviselete

(1) Az Egyesuletet az elnok onalloan kepviseli.

(2) Az Egyesulet bankszamlaja felett az elnok es a gazdasagi vezeto egyuttesen jogosult rendelkezni.

XI. Az Egyesiilet megsziinese

(1) Az Egyesulet megszunik, ha a Kozgyules a feloszlasat vagy mas tarsadalmi szervve1 valo egyesuleset kimondja.

(2) Megszunik tovabba az Egyesulet, amennyiben az arra jogosult szerv fe1osz1atja, illetoleg megszuneset megallapitja.

XII. Zaro rendelkezesek

(1) A jelen Alapszabalyban nem szabalyozott kerdesekben a Magyar Koztarsasag Polgari Torveny-konyverol sz616 1959. evi IV. torveny, az egyesulesi jogr61 sz616 1989. evi II. torveny, illetoleg a tovabbi vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok rendelkezesei az iranyadok.

(2) Az Egyesulet Alapszabalyat az a1apit6 tagok a Dobozon, 2009. majus 17. napjan tartott Alakulo Kozgyulese egyhangu hatarozattal jovahagyta.

(3) Az Egyesulet Alapszabalyat a Bekes Megyei Birosagnak az Elnok a nyilvantartasba vetel iranti kerelernmel es a szukseges mellekletekkel egyutt benyujtja.

(4) Az egyesulet az 1989.evi II. tv. 3.§ (4) bekezdeseben foglalt feltetelek teljesitese eseten jon letre. Ugyanakkor a tevekenyseget az em1itett torveny 15.§ (4) bekezdes utolso mondata

8

ertelmeben a nyilvantartasba vetelerol sz616 hatarozat jogerore ernelkedesenek napjan kezdheti meg.

(5) A jelen okiratban nem szabalyozott kerdesekben egyreszt az egyesuletekrol sz616 1989. evi Il. tv. rendelkezesei, masreszt a kesobb meghozando kozgyulesi hatarozatok az iranyadoak.

Doboz, 2009. julius 23.

elnok

jegyzokonyv hitelesito

.~9.v.~.0.~ .... ~~~ ...

jegyzokonyv hitelesito

9