Anda di halaman 1dari 4

c c 


  c
c     

Pendidikan adalah satu proses di mana seseorang memperoleh banyak faedah sosial seperti
pekerjaan, gaji yang mencukupi dan kemungkinan, kuasa politik.
Walau bagaimana pun semasa penjajahan British di negara kita, tidak semua pelajar
mempunyai peluang bersekolah kerana pada masa itu sekolah dibahagikan mengikut
kumpulan etnik, kelas sosial, kurikulum dan penempatan.
Ketidaksamaan peluang dalam pendidikan bermaksud sekatan hak seseorang untuk
mengembangkan potensinya.

Konsep diskriminasi/ketidaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran dan


kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadap anggota atau kelompok etnik
lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif.
Diskriminasi ialah perbuatan membanding dan membezakan individu atau kelompok etnik
lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata.
Ketaksamaan telah berlaku sejak dahulu lagi (sistem feudal).
Rakyat bawahan atau marhain, golongan pembesar, dan golongan istana menerima sistem
pendidikan yang berbeza.
Diteruskan lagi pada zaman penjajah.
Golongan pembesar mewariskan kecerdikan sebaliknya anak petani dan orang kampung terus
ketinggalan.

Aspek Ketaksamaan Peluang Masa Kini :


i. Meliputi kemudahan mendapat guru
ii. Bahan-bahan rujukan
iii. Peluang kerjaya selepas tamat belajar.

Max Weber : Ada 5 Kelas Sosial


1. Golongan atasan/orang kaya/ahli koperat
2. Kumpulan pertengahan atasan ± orang yang berpendidikan tinggi, profesional dan
memegang jawatan yang baik
3. Pertengahan bawahan-lulusan sekolah menengah dan pemegang sijil diploma.
4. Kelas pekerja-terdiri daripada pekerja kolar biru (ada PMR, SPM)
5. Golongan bawahan: mempunyai kelulusan yang amat rendah dan tidak pernah melalui
pendidikan formal.

Saifuddin Hj Masduki (1977) : wujud hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik
dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa.
Semakin tinggi pendapatan dan tahap pendidikan ibu bapa semakin tinggi tahap pencapaian
anak-anak mereka.
Murid berada mendapat peluang pendidikan yang lebih baik.
Tahap kesihatan
Suasana tempat tinggal
Jumlah keluarga kecil/besar
Kekurangan kemudahan asas di sekolah juga mewujudkan ketidaksamaan dalam peluang
pendidikan
Terdapat sekolah kurang murid (SKM).
sabaran KPM memastikan agar infrustruktur, perkakasan, perisian dan latihan mencukupi di
beri kepada sekolah-sekolah.
Usaha KPM bantu:
1. RMT
2. Kumpulan Wang simpanan Pelajar Miskin (KWAPM)
3. bantuan Makanan Asrama
4. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid
5. Jaket Keselamatan
6. Elaun bulanan pelajar kurang upaya
7. SPBT
8. Skim Baucer Tuisyen (SBT)
9. Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan University
10.Asrama Harian.

Faktor-faktor Ketaksamaan Peluang:


Dalam konteks Malaysia, ketidaksamaan pendidikan mungkin disebabkan oleh beberapa
faktor seperti lokasi sekolah, latarbelakang sosio-ekonomi pelajar, pencapaian akademik,
kecenderungan semulajadi, peluang hidup, sosialisasi dan perbezaan bahasa.

Kelas Sosial:
Berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat.
Kelas sosial boleh dikatakan segolongan individu yang mempunyai kedudukan sama dari segi
kuasa, politik, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan, atau hubungan dengan punca-
punca pengeluaran.
sontoh kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat kapitalis terbahagi 2 golongan:
1. Bourgouisie : masyarakat yang memiliki punca-punca pengeluaran, pengagihan dan
pertukaran
2. Proletariat : masyarakat yang tidak memiliki perkara di atas sebaliknya hanya tenaga kerja
sahaja.

Jantina:
Murid perempuan dan lelaki masing-masing memilih mata pelajaran yang bersifat
keperempuanan dan kelakian.
Zaman penjajah peluang diberi kepada lelaki manakala golongan perempuan dinafikan
peluang untuk menerima pendidikan.
Kedua-dua jantina mempunyai perbezaan dari segi status, cita-cita, perlakuan dan ciri-ciri
fizikal yang jelas.
Peluang pekerjaan mengikut gender.
Pencapaian akademik pelajar perempuan lebih baik daripada lelaki.
Kuato kemasukan ke universiti lelaki atau perempuan????
Sekolah teknik/vokasional : lelaki/perempuan???

Kumpulan Minoriti:
Jumlah kecil - tidak dapat mampu mempengaruhi kumpulan-kumpulan etnik yang lain.
Faktor geografi - cth orang asli, kadazan, murut dsb
Mereka menerima pendidikan tidak formal sahaja melalui keturunan atau warisan daripada
ibu bapa. Kini????
Di sekolah terdapat juga kumpulan minoriti.
Bersifat negatif - cth murid yang suka ponteng kelas, ponteng sekolah, pembuli, suka
merokok, lepak, gengsterisme dll.
Mereka adalah murid yang tercicir.
Pihak sekolah perlu beri perhatian
Bersifat positif : spt ulat buku, suka mencari maklumat di internet, cenderung kepada
keagamaan, menghias sekolah dll.
Bergerak dalam kumpulan sendiri/kecil
Mereka juga perlu diberi perhatian.

Murid Berkeperluan Khas:


Dua kategori MBK:
1. kategori masalah
2. kategori masalah khusus

Kecerdasan yang amat rendah.


Hadapi masalah menyesuaikan diri di sekolah biasa dan dalam masyarakat.
Kanak-kanak pintar cerdas
Golongan yang mana kebolehan mereka lebih tinggi daripada rakan sebaya.
Oleh itu mereka tidak dapat memanfaat sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada.
Ini kerana motivasi dan keperluan mereka berbeza.
7 kategori kanak-kanak istimewa memrlukan Program Pendidikan Khas
i. Kerencatan mental
ii. Bermaslah pembelajaran
iii. Kecelaruan tingkah laku
iv. sacat pendengaran dan bermasalah komunikasi
v. cacat penglihatan
vi. sacat fizikal
vii. Piontar cerdas dan berbakat istimewa.

Isu-isu ketaksamaan peluang:


Orang Asli
- kadar keciciran tinggi
- masih terpinggir
- golongan bijak pandai masih kurang
- latar belakang akademik rendah
- tahap pendidikan isi rumah juga rendah.

Indigenous:
Merujuk kepada penduduk pribumi di pedalaman Sabah dan Sarawak.
Dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal, ekonomi, sosial dan budaya
Di Sabah terdapat 23 suku kaum.
Terbesar ialah Kadazan, Bajau, Murut, Suluk dan orang Brunei
di Sarawak : Melayu, Melanau,Iban, Bidayuh, Penan, Kelabit.
Indigenous merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggal jauh di pedalaman
dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar.
Taksub kepada kehidupan yang dibina sejak dulu.
Ketaksamaan peluang pendidikan tetap berlaku.
Mereka masih belum menerima perubahan dalam dunia pendidikan kerana masih berpegang
kepada budaya hidup tradisional.

Masyarakat pedalaman:
Faktor Ketaksamaan peluang pendidikan;
Kurang guru pakar,
Pertumbuhan pusat urban yang lembab,
Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya kurang memberangsangkan,
Lokasi,
Jurang digital.