KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI ES 00103 BADMINTON

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan badminton. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan, keperluan permainan, peralatan, gelanggang, pakaian, undangundang permainan, asas sains sukan dan konsep kecergasan. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri, kehadiran, latihan, permainan, pengurusan pertandingan, pengadilan dan kemahiran asas serta teknik. RUJUKAN Coache’s Manual; Badminton Association of Malaysia. Eskay Shazryl and Hanks, J. (1994). Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. Leonard A de Vries; Reading Sport Science Level 1 (Lem. Kejurulatihan Keb. Malaysia). Mohar Kassim; Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas), Ins. Sukan Negara. Persatuan Badminton Malaysia (BAM); Undang-Undang Badminton. ES 00203 BOLA JARING Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar asas-asas dalam sukan bola jaring dari segi sejarah, teori dan praktikal. Pelajar akan didedahkan tentang undang-undang kepengadilan dan kemahiran-kemahiran asas permainan ini iaitu membaling, menerima, menjaring dan sebagainya.Turut diperkenalkan ialah kepegawaian dalam sukan ini seperti pencatat skor dan penjaga masa. Bagi memperluaskan lagi pendedahan, pelajar akan diperlihatkan tayangan video permainan bola jaring peringkat dunia. Pelajar juga akan turut diberikan pendedahan langsung dalam permainan dengan mengadakan perlawanan persahabatan sama ada di dalam atau pun di luar kampus. RUJUKAN Aminah Mohd. Salleh. Siri Sukan Popular, Bola Jaring. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Buku undang-undang rasmi Bola Jaring pindaan 1997. Persatuan Bola Jaring Malaysia. Helena Tan. Sukan Bola Jaring (permainan gelanggang). Helen Ten. Teknik Pengadilan Sukan Gelanggang. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti. Undang-undang Bola Jaring IFNA. Persatuan Bola Jaring Malaysia. ES 00303 BOLA KERANJANG Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar kemahiran-kemahiran asas dan kaedah-kaedah permainan bola keranjang serta peraturan-peraturan baru dalam permainan bola keranjang. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah mendapat mata, peratuaran permainan, kemahiran-kemahiran asas dan kejurulatihan. Pada akhir kursus ini, sijil kelulusan kursus akan diberikan berdasarkan keputusan ujian teori dan ujian praktikal/amali yang dikendalikan oleh jurulatih sendiri. RUJUKAN Asian Basketball Confederation and Malaysia Basketball Association. (1998). ABC/MABA/PETRONAS Basketball Advance Coaching Course. Competition Rules and Regulations and Mandatory Rules For 16 and Under Basketball Competition at State and National Championship : Amendments updated to 31st March 1999. Coaches Committee. (1996). Coaches Manual Basketball Coaching Course Level 1, (1 st Ed.). Malaysia Basketball Association, Kuala Lumpur. Official Basketball Rules and Referee’s Manual (1994-98), Rules as adopted by the INTERNATIONAL BASKETBALL FEDERATION (FIBA) on 2nd August, 1994. Seaton. Physical Education Handbook (1969, 5th Edition). Prentice-Hall, Inc. New Jersey.

Courses of Brazilian Football for Foreign Coaches. Bhd. Wee Eng Hoe. (1987). Latihan kemahiran. Leisure Press: Champaign II. penentuan permainan dalam pertandingan serta tugas-tugas pegawai sukan boling padang. John Bill. Athletic Rehabilitation on massage. ES 00603 BOLING (10 PIN) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. The Crowood Pres. EC 00703 BOLING PADANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Selain itu. RUJUKAN Eskay Shazryl and Hanks. Haridas. Hamlyn. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan boling (10 pin). bank. (19890. peralatan. pelajar akan didedahkan dengan undangundang bolasepak dan teknik-teknik bermain seperti mengelecek. stretching and strengthening. Kursus ini meliputi penjelasan definisi-definisi dalam sukan boling padang. FIVB. (1989). Organizing Successful Tournament. penganjuran dan pengelolaan. kecerdasan fizikal. Pocock Tony (ed). RUJUKAN . The Offical Rules of Sport and Games. (1994). J. Helen Ten Hong Beng. Kuala Lumpur. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. Kuala Lumpur. kawalan. London Rex Hanzeldine. kaedah skor. (1996). Fajar Bakti Sdn. ukuran peralatan termasuk mal. Oklahoma.ES 00403 BOLA SEPAK Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai sejarah bola sepak. (1994). Helen Tan dan M. Leisure Press. RUJUKAN Don Franks. Eskay Inc. (1994). Fitness Facts. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. stretching and strengthening. Brazilian Football Academy. Bola Tampar.A. Fajar Bakti Sdn. Eskay Inc. Bhd. Pengelolaan Dan Pengurusan Pertandingan Sukan. keperluan asas permainan seperti peralatan dan padang permainan. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Panduan Mengajar Bola Tampar. (1990). Eskay Shazryl and Hanks. Edward. peraturan permainan dan organisasi pertandingan. Bhd. ukuran green yang meliputi padang. Siri Maju Sdn. undang-undang dan peraturan . Illionis. Kuala Lumpur. Sports and Stress Theraphy. Fajar Bakti Sdn. (1996). Peraturan Rasmi Bola Tampar 1997-2000. Fitness for Sports. Fouze H. pengadil dan kepengadilan. RUJUKAN Asas Bermain Bola Sepak. Kuala Lumpur. Reprinted. Pelajar juga akan didedahkan dengan asas kejurulatihan dan kepengadilan. permainan berempat. hantaran bola. Kuala Lumpur. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat laporan akhir bagi menilai sebahagian daripada prestasi mereka. Kursus ini akan dikendalikan menerusi teori dan praktikal. Penerbitan Fajar Bakti.P. Gerak Kerja Kokurikulum. (1993). Bhd. (1992). (1995). Fajar Bakti Sdn. J. (1990). jack. (1998). kejurulatiahn serta kepengadilan dalam sukan ini merupakan aspek-aspek yang juga ditekankan. ditch. ES 00503 BOLA TAMPAR Kursus ini memberi pendedahan. Oklahoma. Wee Eng Hoe. tandukan dan jaringan gol. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan teknik permainan. Bhd. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan bola tampar.

1997. Owen. D. Western Horsemanship: The Horseman. peralatan yang digunakan. . D. Kursus ini mengandungi teori dan praktikal. USA. Frank.K. etika. Dorling Kindersley.F Corley. GOLF TIMES. Athletic Rehabilitation on massage. Ultimate Golf Techniques: Imporve Your Game with the World’s Greate Golfer. London. Sports and Stress Theraphy.K. DI akhir pengajaran pelajar akan dapat menaiki pelana dan menunggang kuda di persisiran pantai. Endoresed by the PGA Tour & SPGA Tour. Human Kinetics. (1983/1996). (1995). RUJUKAN Al Dunning. George Morris. The Crowood Press. dan Bunker. kaedah mengenali kuda. dan Bunker. ES 00803 EQUESTRIAN Kursua equestrian ini akan memperkenalkan para pelajar dengan kefahaman berkenaan dengan kuda secara lebih meluas.Eskay Shazryl and Hanks. Champaign.Persatuan Lawn Bowls Malaysia Rex Hanzeldine. Pelajar juga kan diajar teknik untuk berinteraksi dengan kuda dan mempelajari teknik keselamatan dan kendalian kuda yang betul. The Official Rules of Sport and Games. Inc. pelajar akan didedahkan dengan pengurusan kandang. Human Kinetics. (1992).al. M. Richard Schrake. Owen. at. Hunter seat Equitation (3rd Edition): Doubleday and Co. yang mana teori akan diadakan di dalam kelas dan praktikal pula akan diadakan di padang permainan. stretching and strengthening. jane Kidd (2000). Advanced Golf: Steps to Success. Brenda Rend. Pelajar akan diberikan kuliah berkenaan sejarah kuda. Eskay Inc. (1987). Bhd. kesihatan dan pertolongan cemas untuk kuda. RUJUKAN Anita White. A Times Mirror Sdn. Hockey. Human. Reprinted. Andrews dan United State Golf Association (USGA). Jobe. (1982). London Ramlay Ibrahim. (1994). Mengenali Permainan Lawn Bowls. RUJUKAN Campbell. Inc. Basic Training of the Young Horse. Kursus ini juga akan membolehkan pelajar mengetahui tentang penyediaan padang hoki. Hamlyn. pengetahuan awal tentang teori dan praktikal sukan golf kepada pelajar. Better Hockey For Girls. Fitness for Sports. peralatan permainan. USA. G. (1996). peraturan dan undang-undang golf yang digariskan oleh Royal And Ancient Golf Club of St. Persatuan Lawn Bowls Malaysia. Exercise Guide to Better Golf. minuman dan pemakanan untuk kuda. teknik-teknik asas bermain serta penganjuran pertandingan golf di samping bagaimana mengawal emosi dan strategi semasa bermain. Golf: Steps to Success (2nd Edition). W. Riding and Schooling the Western Performance Horse: ARCO Publishing. perapian. J. 1987. L. Reining: The Western Horseman. Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan golf. Oklahoma. (1984). ES 00903 GOLF Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Undang-undang dan Peraturan Pocock Tony (ed). Dalam kelas praktikal. Champaign. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran di dalam sukan hoki. undang-undang permainan dan kepengadilan serta persediaan pemain sebelum pertandingan. Majalah Bulanan Golf Asian PGA.1995. Publication. asas pemakanan dan pengurusan asas pemakanan dan juga aktiviti yang melibatkan kuda. ES 01003 HOKI Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan. Inc. L. Paperback Publishing. (1994). Reiner Klimke. Inc. Inc.

Addison-Educational Publishers Inc. prosedur keselamatan di laut dan asas biologi pemuliharaan organisma marin. Eskay Inc. (1994). Reprinted. The Hockey Workshop – A complete game guide. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. J.. RUJUKAN Amateur Swimming Association. pengawalan (control of shooting). (1992). Eskay Shazryl and Hanks. J. Leisure Press : Champaign III. PADI Open Water Diver Manual. (1994). Reprinted. Marine biology: an ecological approach. Stretching and Strengthening. The Science of Swimming. stretching and strengthening. J. New Jersey : Prentice-Hall Inc. ES 01103 MEMANAH Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. 481pp PADI. (1987). (1989). jenis-jenis gaya memanah. ES 01403 SENAMROBIK . (1978). Santa Ana. persediaan dan pengetahuan peralatan memanah. J. Fitness for Sports. Rex Hanzeldine. (1995). prosedur dan teknik menyelam. stretching and strengthening. Eskay Inc. kaedah renang serta peraturan-peraturan renang yang dipersetujui oleh FINA. (1990). Fitness for Sports. The Official Rules of Sport and Games. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on Massage. The Science of Swimming Dick Hannula. RUJUKAN Counsilman. The Biomechanics of Sports Techniques 2nd Edition. J. Nyoakken. (1987). Cliffs. Archery : Step to Success. Haywood Kathleen M. Fitness for Sports. Englewoods. Kursus ini meliputi pengenalan kepada jenis-jenis renang iaitu kuak bebas atau front crawl. PADI. kedudukan padang (range layout). (1971). 272pp. W. Play The Game – Hockey. RUJUKAN Eskay Shazryl and Hanks. ES 01303 SELAM SKUBA Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai teknik asas selam skuba di laut. Pocock Tony (ed). Counsilman. Oklahoma. London Rex Hanzeldine. Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai berterusan secara teori dan praktikal serta dimestikan menduduki ujian yang akan melayakkannya menjadi seorang penyelam skuba yang diiktiraf di peringkat antarabangsa menerusi anugerah Sijil PADI Openwater Diver. Better Hockey For Boys. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. (1987). J. Eskay Ins. James Ghay. Pengajaran secara teori di bilik kuliah dan praktikal di kolam renang dan laut akan diadakan. sistem skor dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan sukan memanah. (1971). Pelajar-pelajar akan diajar mengenai teknik-teknik persediaan / persiapan termasuk latihan warm-up. The Crowood Press. Kursus ini meliputi pengetahuan sasaran (target faces). (1997). Annual. California. pengetahuan teori dan amali kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran sukan memanah. Leisure Press : Campaign III. Eskay Shazryl and Hanks. Rex Hanzeldine. The Crowood Press. Ini merangkumi pengenalan kepada sistem dan peralatan selam skuba. kuak dada dan kuak kupu-kupu. (1989). The Crowood Press. Hamlyn. David Whitaker. asas oseanografi fizikal dan penyesuaian tubuh badan manusia terhadap persekitaran akuatik. Oklahoma. Anatomy and Physiology of Swimming. (1995). kuak lentang. Oklahoma.Carl Ward. Geoff Poel. (1994). (1972). Coaching Swimming Successfully. Reprinted ES 01203 RENANG Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar teknik-teknik kemahiran yang berkaitan dengan sukan renang.

(1990). The Crowood Press. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam suakn skuasy. Koreografi. ES 01603 SEPAK TAKRAW Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang teknik-teknik dan kemahiran dalam sukan sepak takraw di samping mengekalkan warisan budaya bangsa. RUJUKAN Ahmad Wafi Mohamad. (1997). jenis-jenis pukulan(strokes). Sepak Takraw. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Leonard: Reading Sport Science Level 1 (Lem. peralatan pengadil dan kepengadialan. Eskay Inc. Fajar Bakti. RUJUKAN American College of Sports Medicine. Oklahoma. (1982). (1980). Christoph. ES 01703 SKUASY Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Eskay Inc. Philadelphia. Reprinted. (1994). Oklahoma. pengurusan pertandingan serta latihan amali. (1996). International Sepak Takraw Federation. Eskay Shazryl. (1994). Cooper. Kursus ini turut memberi pengetahuan asas tentang kaedah pengiraan kadar nadi bagi menentukan tahap kecergasan mengikut ‘Karvonen Formula’ yang diperkenalkan oelh The American College of Sport Medicine. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. Ricj J. pengadilan dan kemahiran asas serta taktik. Orli. undangundang permainan. Malaysia). De Varies. Fitness for Sports. peraturan-peraturan teknikal. Anderson B. Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Eskay Shazryl and Hanks. latihan fizikal dan ‘proficiency test’. peralatan. (1994). peraturan permainan. stretching and strengthening. J.Kursus ini memperkenalkan kaedah mengajar dan mengendalikan senamrobik secara teratur dan sistematik melalui tiga (3) fasa iaitu ‘Fasa Memanaskan Badan dan Regangan’. ES 01503 SENI ANGGAR / LAWAN PEDANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan seni anggar. Kejurulatihan Keb. J. Guidelines For Exercise Testing and Developing and Maintaining Cardirespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. Learning Curve. Shelter Publication : Bolines. CA. Lea and Febiger. Evans. RUJUKAN Amberger. His True Art of Defense. Kursus praktikal pula meluputi etika disiplin diri. asas sains sukan dan konsep kecergasan. (1992) Position Stand : The Recommended Quantity and Quality Exercise For Prescription. kehadiran. Giacomo de Grasse. latihan. The Aerobics Program for Total Well-Being. K. permainan. gelanggang. Sport & Stress Therapy. (1987). American Council on Exercise. pengurusan perancangan. keperluan permainan. Kursus ini meliputi teori dan amalai khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan. (1994). The History of the Sword. Rules of Sepak Takraw. Eskay Shazryl and Hanks. kaedah skor. stretching and strengthening. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Institut Sukan Negara. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada penggunaan muzik yang betul. (1996). Rex Hanzeldine. Terminology dan teknik memberi arahan (Cueing). ‘Fasa Aerobik dan Conditioning’ dan ‘Fasa Menyejukkan Badan dan Regangan’. . Pelajar-pelajar juga dikehendaki mengikuti kursus teori sains sukan dan terapi sukan. Aerobics Instructor Manual. pakaian. Kursus ini meliputi sejarah permainan. Stretching.

(1995). RUJUKAN Burns. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Julie. Leonard: Reading Sports Science Level 1 (Lem. Institusi Sukan Negara. Derek. Sports and Stress Theraphy. (Offical US Olympic Committee Sports Series) Cermichael dan Burke. Reprinted. Eskay Inc. pengurusan. Eskay Inc. asas sains sukan dan konsep kecergasan. (1997). Reading Sport Science Level 1. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Institut Sukan Negara. (1998) Fitness Cycling (Firmess Spectrum) De Varies. Traning). Eskay Shazryl and Hanks. Skills of The game: Squash. Kursus teori meliputi aspek-aspek latar belakang permainan. corak balingan dan pukulan. Oklahoma. Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk teori dan juga amali. Hutchinsonis Guide to Sea Kayaking. Hamlyn. (2001). ES 01903 SUKAN BASIKAL Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan basikal. Diane L. Oklahoma. ‘IDEAS’ Program latihan oleh Squash Racquet Association Malaysia (SRAM) Jahangir Khan. pengendalian dan taktik sukan. Stanley Paul Philip Yarrow. Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah permainan dan juga pengetahuan teknikal seperti permainan. Hutchinson. (1989). peralatan peraturan sukan keno. pakaian. (1995). stretching and strenghthening. (1994). . Kejurulatihan Keb. De Vries. keperluan asas sukan. (1992). Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang sukan basikal. RUJUKAN Eskay Shazryl and Hanks. Lodon Potter. kaedah dan latihan kemahiaran berbasikal. Malaysia) Jesen. J. Tactics. serta taktik dan teknik pertandingan. Heed. Leisure Press: Champaign III Rex Hanzeldine. Teaching Softball: Step To Success. latihan kemahiran. R. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. Dalam amali. (1996) Beginning Mountain Biking (Beginning Sports) Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). RUJUKAN Bailie. Kaedah bermain dan juga tugas-tugas pengadil dan pemain di atas padang. Squash Techniques and Tactics. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai sukan sofbol. Leonard. Peter dan Dick Mansfield. Athletic Rehabilitation on massage. The Crowood Pres. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Tactics. Alan. ES 01803 SOFBOL Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan. Canoeung & Kayaking : Techniques. peraturan dan undang-undang sukan basikal. Fitness for Sports. Marcus. Yong. Kursus praktikal pula meliputi disiplin diri. Ahah Alam: Penerbit Fajar Bakti.D. (1987). Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). stretching and strengthening. J.RUJUKAN David Pearson. Pocock Tony (ed). kiraan mata. larian dan juga peraturan permainan. (1994). BA Basic Guide to Cycling. The Offical Rules of Sport and Games. Sofbol. Squash: Steps to Success (Technique. Traning. keperluan dan peralatan. Mohar Kassim. pelajar akan ditunjukkan persediaan diri (Warm-Up). pengurusan peralatan dan baik pulih. ES 02003 SUKAN KENU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan keno. Canoe Racing. pengurusan pertandingan dan pengadilan.

peraturan dan juga undang-undang asas sukan tenis. pelajar akan mempelajari cara mengaplikasikan sains sukan dalam permainan ragbi. Siri Sukan Popular – Ragbi Auckland Rugby Union. (1984). Di akhir kursus pelajar seharusnya dapat bermain dengan betul dan mampu untuk mengadili sesuatu pertandingan tenis. pelajar akan didedahkan kepada aspek sejarah sukan ragbi. Institut Sukan Negara. Better Tennis. Laumanu. London. Universiti Kebangsan Malaysia Arshad Ahmad. kemahiran asas sukan ragbi dan undang-undang permainan. prinsip-prinsip latihan. Leisure Press. peraturan sukan untuk latihan dan pertandingan. RUJUKAN Abd. Kursus teori ini meliputi latar belakang dan perkembangan sukan perahu. John Crooke. R. Lewis. peralatan sukan. John Crooke. United States of America. (1998). The Pocket Guide To Tennis Tactics. ES 02203 SUKAN RAGBI Kursus ini menawarkan kepada pelajar dua bidang utama iaitu dari segi kepegawaian dan kejurulatihan. Bard. bat serta semua definisi . The Windmill Press. Mohar Kassim. Great Britain. Pelham Books London. (1989). Loehr. jarring bola. (1998). asas sains dan konsep kecergasan. pengurusan sukan. Teaching Tennis. Sains Dalam Sukan. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. konsep latihan. Penerbitan Fargeos Sdn. Step to Success. The New Toughness Training for Sport. Halland and Clark Ltd. Dalam kelas praktikal pula. (1986). Joyce Hume. Kursus ini meliputi penguasaan teknikal termasuk mengenai meja tennis. Wahab Hussin. Dalam bidang kepegawaian. Bhd. konsep permainan. Rowing. Reading Sport Science Level 1. ES 02403 TENIS MEJA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. RUJUKAN De Vries. falsafah sukan ragbi. pengurusan pertandingan dan kepengadilan. pelajar akan didedahkan dengan kemahirankemahiran asas permainan. Silken. (1993). Better Tenis : 50 Pro-Tennis Techniques In Action. teknik dan kaedah latihan serta mengenal pasti jenis-jenis kecederaan dalam sukan tenis iaitu cara yang betul untuk mencegah dan merawat setiap jenis kecederaan. James. Leonard. memperkenalkan jenis-jenis pengelolaan sukan ragbi. Rugby Skills Development Using Grids Cheah Swee Ming (1995). Kuala Lumpur. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali. Ramesh. Coaches Handbook ES 02303 TENIS Kursus ini memberi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar berkenaan dengan sukan tenis yang akan dijalankan secara teori dan juga praktikal. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). RUJUKAN Jim Brown. Tennis. Wanted : Rowing Coach. Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah. Manakala dalam bidang kejurulatihan pula. Kursus praktikal pula meliputi latihan kemahiran. (1999).ES 02103 SUKAN PERAHU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan perahu. pengelolaan acara sukan dan kecederaan dalam sukan. Penerbitan Fajar Bakti England Rugby Union. pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan tenis meja. latihan pertandingan dan taktik sukan. Artikel Pengurusan Sukan.

(1994).: Step to Success. Penerbit Fajar Bakti. NY : Alfred A. Camden. Tom Whidden & Adam Loory. Lee Chin Choy. Preiss. M. Lee Chin Choy. & Brodie. Siri Teras Sukan. Scot. Learning to sail : The Annapolis Sailing School Guide for All Ages. Slocombe. I. Smarter and Win Races. tanpa mengira peringkat umur ataupun pengalaman yang dimiliki. (1991).yang berkaitan misalnya rally. Pelajar akan didedahkan dengan teknik-teknik dalam pembelajaran perahu layar dan jenis-jenis pertandingan yang terlibat. L. D. Sailing Basics. Gary Jobson. Teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah untuk memberikan kefahaman dan kemahiran dalam pertandingan perahu layar. The Handbook of Sailing. ES 02503 PERAHU LAYAR Kursus ini diadakan bagi memberi peluang kepada pelajar meningkat maju dalam sukan air amnya dan sukan perahu layar khasnya. RUJUKAN Ahmad Wafi. Inc. Knopf. Goodman. (1991). ME : International Marine. Di samping itu juga. (1994). Kursus ini akan menekankan kaedah dan teknik bermain dengan bimbingan jurulatih. New York. (1992). Siri Sukan Popular. Penerbit Fajar Bakti. Table Tennis. Sailboat Refinishing. (1996). ‘sed-line’ dan sebagainya. Don Casey. Goodmark Enterprise. Hodges. (1990). NJ : Prentice-Hall. pukulan (strike) gangguan. (1993). Championship Tactics : How Anyone Can Sail Faster. Englewood Cliff. . B. let. kursus ini juga dapat mencungkil bakat di kalangan pelajar yang berkebolehan dalam sukan air dan menghilangkan rasa phobia pelajar terhadap sukan air yang dianggap mencabar ini. RUJUKAN Bond. Human Kinetics. Table Tennis: The Sport. Ping Pong. (1995). McGraw Hill. (1982). Larry.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful