KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI ES 00103 BADMINTON

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan badminton. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan, keperluan permainan, peralatan, gelanggang, pakaian, undangundang permainan, asas sains sukan dan konsep kecergasan. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri, kehadiran, latihan, permainan, pengurusan pertandingan, pengadilan dan kemahiran asas serta teknik. RUJUKAN Coache’s Manual; Badminton Association of Malaysia. Eskay Shazryl and Hanks, J. (1994). Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. Leonard A de Vries; Reading Sport Science Level 1 (Lem. Kejurulatihan Keb. Malaysia). Mohar Kassim; Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas), Ins. Sukan Negara. Persatuan Badminton Malaysia (BAM); Undang-Undang Badminton. ES 00203 BOLA JARING Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar asas-asas dalam sukan bola jaring dari segi sejarah, teori dan praktikal. Pelajar akan didedahkan tentang undang-undang kepengadilan dan kemahiran-kemahiran asas permainan ini iaitu membaling, menerima, menjaring dan sebagainya.Turut diperkenalkan ialah kepegawaian dalam sukan ini seperti pencatat skor dan penjaga masa. Bagi memperluaskan lagi pendedahan, pelajar akan diperlihatkan tayangan video permainan bola jaring peringkat dunia. Pelajar juga akan turut diberikan pendedahan langsung dalam permainan dengan mengadakan perlawanan persahabatan sama ada di dalam atau pun di luar kampus. RUJUKAN Aminah Mohd. Salleh. Siri Sukan Popular, Bola Jaring. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Buku undang-undang rasmi Bola Jaring pindaan 1997. Persatuan Bola Jaring Malaysia. Helena Tan. Sukan Bola Jaring (permainan gelanggang). Helen Ten. Teknik Pengadilan Sukan Gelanggang. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti. Undang-undang Bola Jaring IFNA. Persatuan Bola Jaring Malaysia. ES 00303 BOLA KERANJANG Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar kemahiran-kemahiran asas dan kaedah-kaedah permainan bola keranjang serta peraturan-peraturan baru dalam permainan bola keranjang. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah mendapat mata, peratuaran permainan, kemahiran-kemahiran asas dan kejurulatihan. Pada akhir kursus ini, sijil kelulusan kursus akan diberikan berdasarkan keputusan ujian teori dan ujian praktikal/amali yang dikendalikan oleh jurulatih sendiri. RUJUKAN Asian Basketball Confederation and Malaysia Basketball Association. (1998). ABC/MABA/PETRONAS Basketball Advance Coaching Course. Competition Rules and Regulations and Mandatory Rules For 16 and Under Basketball Competition at State and National Championship : Amendments updated to 31st March 1999. Coaches Committee. (1996). Coaches Manual Basketball Coaching Course Level 1, (1 st Ed.). Malaysia Basketball Association, Kuala Lumpur. Official Basketball Rules and Referee’s Manual (1994-98), Rules as adopted by the INTERNATIONAL BASKETBALL FEDERATION (FIBA) on 2nd August, 1994. Seaton. Physical Education Handbook (1969, 5th Edition). Prentice-Hall, Inc. New Jersey.

(1993). (1998). Kuala Lumpur. Selain itu. Panduan Mengajar Bola Tampar. (1995). RUJUKAN Don Franks. Fajar Bakti Sdn. Athletic Rehabilitation on massage. ukuran peralatan termasuk mal. Eskay Inc. undang-undang dan peraturan . Reprinted. kawalan. Penerbitan Fajar Bakti.A. Eskay Shazryl and Hanks. Sports and Stress Theraphy. pelajar akan didedahkan dengan undangundang bolasepak dan teknik-teknik bermain seperti mengelecek. tandukan dan jaringan gol. jack. kecerdasan fizikal. EC 00703 BOLING PADANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Helen Tan dan M. kaedah skor. (1989). (19890. London Rex Hanzeldine. Fajar Bakti Sdn. The Crowood Pres. Brazilian Football Academy. ukuran green yang meliputi padang. Wee Eng Hoe. peraturan permainan dan organisasi pertandingan. Gerak Kerja Kokurikulum. Fitness for Sports. Kuala Lumpur. Wee Eng Hoe. Peraturan Rasmi Bola Tampar 1997-2000. Bhd. (1994). FIVB. (1996).ES 00403 BOLA SEPAK Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai sejarah bola sepak. Pocock Tony (ed). permainan berempat. peralatan. Fajar Bakti Sdn. Leisure Press: Champaign II. Pengelolaan Dan Pengurusan Pertandingan Sukan. keperluan asas permainan seperti peralatan dan padang permainan. ditch. Kuala Lumpur. (1992). (1994). John Bill. (1987). Edward. Kuala Lumpur. Illionis. RUJUKAN Eskay Shazryl and Hanks. Kursus ini meliputi penjelasan definisi-definisi dalam sukan boling padang. pengadil dan kepengadilan. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat laporan akhir bagi menilai sebahagian daripada prestasi mereka. Hamlyn. Leisure Press. J. (1990). Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan teknik permainan. Bhd. Fajar Bakti Sdn. Kursus ini akan dikendalikan menerusi teori dan praktikal. Organizing Successful Tournament. penentuan permainan dalam pertandingan serta tugas-tugas pegawai sukan boling padang. The Offical Rules of Sport and Games. ES 00503 BOLA TAMPAR Kursus ini memberi pendedahan.P. RUJUKAN . (1996). pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan bola tampar. Oklahoma. penganjuran dan pengelolaan. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan boling (10 pin). Courses of Brazilian Football for Foreign Coaches. Fouze H. Latihan kemahiran. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. stretching and strengthening. Kuala Lumpur. hantaran bola. J. Bhd. Pelajar juga akan didedahkan dengan asas kejurulatihan dan kepengadilan. Helen Ten Hong Beng. bank. Haridas. ES 00603 BOLING (10 PIN) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Oklahoma. Bhd. Eskay Inc. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Bhd. (1990). (1994). stretching and strengthening. Siri Maju Sdn. Fitness Facts. RUJUKAN Asas Bermain Bola Sepak. kejurulatiahn serta kepengadilan dalam sukan ini merupakan aspek-aspek yang juga ditekankan. Bola Tampar.

Pelajar juga kan diajar teknik untuk berinteraksi dengan kuda dan mempelajari teknik keselamatan dan kendalian kuda yang betul. Champaign. Western Horsemanship: The Horseman. Better Hockey For Girls. G. Reining: The Western Horseman. teknik-teknik asas bermain serta penganjuran pertandingan golf di samping bagaimana mengawal emosi dan strategi semasa bermain. Human Kinetics. DI akhir pengajaran pelajar akan dapat menaiki pelana dan menunggang kuda di persisiran pantai. Human. M. (1984).al. GOLF TIMES. peralatan yang digunakan. (1982).Persatuan Lawn Bowls Malaysia Rex Hanzeldine.K. Inc. Golf: Steps to Success (2nd Edition). Inc. dan Bunker. London. Ultimate Golf Techniques: Imporve Your Game with the World’s Greate Golfer. at. Endoresed by the PGA Tour & SPGA Tour. Hamlyn. peralatan permainan.K. asas pemakanan dan pengurusan asas pemakanan dan juga aktiviti yang melibatkan kuda. Dalam kelas praktikal. George Morris. (1995). Inc. etika. The Crowood Press. The Official Rules of Sport and Games. Bhd. Andrews dan United State Golf Association (USGA). Fitness for Sports. pelajar akan didedahkan dengan pengurusan kandang. J. 1987. minuman dan pemakanan untuk kuda. USA. RUJUKAN Anita White. Brenda Rend. Hunter seat Equitation (3rd Edition): Doubleday and Co. Richard Schrake. Owen. RUJUKAN Al Dunning. A Times Mirror Sdn. Sports and Stress Theraphy. Advanced Golf: Steps to Success. kesihatan dan pertolongan cemas untuk kuda. W. Dorling Kindersley. Undang-undang dan Peraturan Pocock Tony (ed). Publication. D. Owen. perapian. London Ramlay Ibrahim. jane Kidd (2000). Mengenali Permainan Lawn Bowls. Oklahoma. . RUJUKAN Campbell. ES 00803 EQUESTRIAN Kursua equestrian ini akan memperkenalkan para pelajar dengan kefahaman berkenaan dengan kuda secara lebih meluas. peraturan dan undang-undang golf yang digariskan oleh Royal And Ancient Golf Club of St. (1994).F Corley. Frank. Kursus ini mengandungi teori dan praktikal. Persatuan Lawn Bowls Malaysia. Reprinted. Inc. 1997. Paperback Publishing. Hockey. ES 00903 GOLF Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. (1987). Riding and Schooling the Western Performance Horse: ARCO Publishing. L. Jobe. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran di dalam sukan hoki. Eskay Inc. (1996). Champaign. Inc. kaedah mengenali kuda.Eskay Shazryl and Hanks. Basic Training of the Young Horse. Human Kinetics. dan Bunker. Kursus ini juga akan membolehkan pelajar mengetahui tentang penyediaan padang hoki. D. Pelajar akan diberikan kuliah berkenaan sejarah kuda. stretching and strengthening. (1994). undang-undang permainan dan kepengadilan serta persediaan pemain sebelum pertandingan. yang mana teori akan diadakan di dalam kelas dan praktikal pula akan diadakan di padang permainan. pengetahuan awal tentang teori dan praktikal sukan golf kepada pelajar. (1983/1996).1995. Athletic Rehabilitation on massage. Reiner Klimke. Exercise Guide to Better Golf. Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan golf. L. (1992). Majalah Bulanan Golf Asian PGA. USA. ES 01003 HOKI Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan.

Rex Hanzeldine. prosedur keselamatan di laut dan asas biologi pemuliharaan organisma marin. (1972). J. New Jersey : Prentice-Hall Inc. persediaan dan pengetahuan peralatan memanah. J. kuak lentang. (1987). Reprinted. RUJUKAN Counsilman. ES 01303 SELAM SKUBA Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai teknik asas selam skuba di laut. (1994). Fitness for Sports. Fitness for Sports. Annual. The Crowood Press. Cliffs. (1997). J. ES 01103 MEMANAH Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. The Biomechanics of Sports Techniques 2nd Edition. (1995). (1989). Archery : Step to Success. (1987). Anatomy and Physiology of Swimming. Haywood Kathleen M. Leisure Press : Champaign III. Nyoakken. Kursus ini meliputi pengetahuan sasaran (target faces). RUJUKAN Eskay Shazryl and Hanks. (1994). Counsilman. The Science of Swimming. (1971). Eskay Inc. Oklahoma. Leisure Press : Campaign III. Oklahoma. Play The Game – Hockey. J. Hamlyn. Geoff Poel. (1987). Reprinted ES 01203 RENANG Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar teknik-teknik kemahiran yang berkaitan dengan sukan renang. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. ES 01403 SENAMROBIK . Stretching and Strengthening. Eskay Shazryl and Hanks. Oklahoma. prosedur dan teknik menyelam. (1978). Rex Hanzeldine. (1989). stretching and strengthening. (1971). (1994). Pocock Tony (ed). David Whitaker. Coaching Swimming Successfully. Better Hockey For Boys. Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai berterusan secara teori dan praktikal serta dimestikan menduduki ujian yang akan melayakkannya menjadi seorang penyelam skuba yang diiktiraf di peringkat antarabangsa menerusi anugerah Sijil PADI Openwater Diver. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on Massage. J. stretching and strengthening. pengawalan (control of shooting). W. PADI. Englewoods. Pengajaran secara teori di bilik kuliah dan praktikal di kolam renang dan laut akan diadakan. Addison-Educational Publishers Inc. The Hockey Workshop – A complete game guide. Pelajar-pelajar akan diajar mengenai teknik-teknik persediaan / persiapan termasuk latihan warm-up.. Fitness for Sports. The Crowood Press. The Science of Swimming Dick Hannula. Marine biology: an ecological approach. sistem skor dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan sukan memanah. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Eskay Shazryl and Hanks. kuak dada dan kuak kupu-kupu. Eskay Ins. The Official Rules of Sport and Games. kedudukan padang (range layout). (1992). (1995). 481pp PADI. Reprinted. pengetahuan teori dan amali kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran sukan memanah. Kursus ini meliputi pengenalan kepada jenis-jenis renang iaitu kuak bebas atau front crawl. (1990).Carl Ward. James Ghay. Ini merangkumi pengenalan kepada sistem dan peralatan selam skuba. asas oseanografi fizikal dan penyesuaian tubuh badan manusia terhadap persekitaran akuatik. 272pp. PADI Open Water Diver Manual. J. Eskay Inc. jenis-jenis gaya memanah. kaedah renang serta peraturan-peraturan renang yang dipersetujui oleh FINA. London Rex Hanzeldine. The Crowood Press. RUJUKAN Amateur Swimming Association. Santa Ana. California.

J. Rules of Sepak Takraw. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Eskay Inc. peraturan-peraturan teknikal. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Eskay Shazryl. Kursus praktikal pula meluputi etika disiplin diri. ES 01703 SKUASY Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. ES 01503 SENI ANGGAR / LAWAN PEDANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan seni anggar. K. The Aerobics Program for Total Well-Being. Lea and Febiger. peralatan. His True Art of Defense. keperluan permainan. (1994). Learning Curve. Reprinted. (1994). Philadelphia. . Kejurulatihan Keb. Sepak Takraw. gelanggang. Christoph. undangundang permainan.Kursus ini memperkenalkan kaedah mengajar dan mengendalikan senamrobik secara teratur dan sistematik melalui tiga (3) fasa iaitu ‘Fasa Memanaskan Badan dan Regangan’. (1996). pengurusan pertandingan serta latihan amali. permainan. pengadilan dan kemahiran asas serta taktik. Giacomo de Grasse. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. ‘Fasa Aerobik dan Conditioning’ dan ‘Fasa Menyejukkan Badan dan Regangan’. The History of the Sword. Terminology dan teknik memberi arahan (Cueing). latihan fizikal dan ‘proficiency test’. International Sepak Takraw Federation. stretching and strengthening. Malaysia). The Crowood Press. stretching and strengthening. RUJUKAN Amberger. Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). kaedah skor. (1994). jenis-jenis pukulan(strokes). pakaian. Fajar Bakti. Evans. Kursus ini turut memberi pengetahuan asas tentang kaedah pengiraan kadar nadi bagi menentukan tahap kecergasan mengikut ‘Karvonen Formula’ yang diperkenalkan oelh The American College of Sport Medicine. latihan. (1982). peraturan permainan. (1994). Pelajar juga akan diperkenalkan kepada penggunaan muzik yang betul. Stretching. kehadiran. Kursus ini meliputi teori dan amalai khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan. (1992) Position Stand : The Recommended Quantity and Quality Exercise For Prescription. Guidelines For Exercise Testing and Developing and Maintaining Cardirespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. pengurusan perancangan. Shelter Publication : Bolines. (1996). pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam suakn skuasy. ES 01603 SEPAK TAKRAW Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang teknik-teknik dan kemahiran dalam sukan sepak takraw di samping mengekalkan warisan budaya bangsa. (1980). Leonard: Reading Sport Science Level 1 (Lem. (1987). Cooper. De Varies. Oklahoma. peralatan pengadil dan kepengadialan. Eskay Inc. Rex Hanzeldine. RUJUKAN American College of Sports Medicine. Oklahoma. Aerobics Instructor Manual. Orli. RUJUKAN Ahmad Wafi Mohamad. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Anderson B. Sport & Stress Therapy. Koreografi. J. Fitness for Sports. (1990). Kursus ini meliputi sejarah permainan. Institut Sukan Negara. Ricj J. American Council on Exercise. Eskay Shazryl and Hanks. CA. (1997). Eskay Shazryl and Hanks. Pelajar-pelajar juga dikehendaki mengikuti kursus teori sains sukan dan terapi sukan.

Heed. (Offical US Olympic Committee Sports Series) Cermichael dan Burke. Pocock Tony (ed). Malaysia) Jesen. Alan. (1992). Eskay Inc. Leonard: Reading Sports Science Level 1 (Lem. serta taktik dan teknik pertandingan. pengurusan peralatan dan baik pulih. stretching and strenghthening. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Yong. Julie. Oklahoma. Leisure Press: Champaign III Rex Hanzeldine. (1994). Peter dan Dick Mansfield. kiraan mata. Eskay Inc. Squash Techniques and Tactics. Hutchinson. . Fitness for Sports. Reprinted. RUJUKAN Bailie. Dalam amali. pelajar akan ditunjukkan persediaan diri (Warm-Up). Tactics. (1995). asas sains sukan dan konsep kecergasan. Oklahoma. Kursus praktikal pula meliputi disiplin diri. The Crowood Pres. (1989). peralatan peraturan sukan keno. Tactics.RUJUKAN David Pearson. Diane L. Derek. Hamlyn. (1995). Mohar Kassim. pengurusan pertandingan dan pengadilan. Hutchinsonis Guide to Sea Kayaking. Sofbol. Canoeung & Kayaking : Techniques. Squash: Steps to Success (Technique. Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk teori dan juga amali. keperluan asas sukan. (1996) Beginning Mountain Biking (Beginning Sports) Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). asas sains sukan dan konsep kecergasan. De Vries. Canoe Racing. Leonard. keperluan dan peralatan. pengurusan. (1997). Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia.D. Lodon Potter. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). larian dan juga peraturan permainan. RUJUKAN Eskay Shazryl and Hanks. (2001). Stanley Paul Philip Yarrow. ES 01803 SOFBOL Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan. stretching and strengthening. J. pakaian. Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah permainan dan juga pengetahuan teknikal seperti permainan. pengendalian dan taktik sukan. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai sukan sofbol. RUJUKAN Burns. Reading Sport Science Level 1. Marcus. Traning. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang sukan basikal. Teaching Softball: Step To Success. Kursus teori meliputi aspek-aspek latar belakang permainan. Kaedah bermain dan juga tugas-tugas pengadil dan pemain di atas padang. BA Basic Guide to Cycling. kaedah dan latihan kemahiaran berbasikal. (1994). (1987). Kejurulatihan Keb. latihan kemahiran. Athletic Rehabilitation on massage. corak balingan dan pukulan. R. ES 02003 SUKAN KENU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan keno. Skills of The game: Squash. (1998) Fitness Cycling (Firmess Spectrum) De Varies. J. Eskay Shazryl and Hanks. The Offical Rules of Sport and Games. peraturan dan undang-undang sukan basikal. Sports and Stress Theraphy. Ahah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Traning). ‘IDEAS’ Program latihan oleh Squash Racquet Association Malaysia (SRAM) Jahangir Khan. Institut Sukan Negara. Institusi Sukan Negara. ES 01903 SUKAN BASIKAL Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan basikal.

The Pocket Guide To Tennis Tactics. konsep latihan. Rowing. ES 02203 SUKAN RAGBI Kursus ini menawarkan kepada pelajar dua bidang utama iaitu dari segi kepegawaian dan kejurulatihan. Penerbitan Fajar Bakti England Rugby Union. Step to Success. asas sains dan konsep kecergasan. Di akhir kursus pelajar seharusnya dapat bermain dengan betul dan mampu untuk mengadili sesuatu pertandingan tenis. Better Tennis. ES 02403 TENIS MEJA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan tenis meja. latihan pertandingan dan taktik sukan. Rugby Skills Development Using Grids Cheah Swee Ming (1995). Tennis. Better Tenis : 50 Pro-Tennis Techniques In Action. RUJUKAN Abd. pelajar akan didedahkan dengan kemahirankemahiran asas permainan. Kursus praktikal pula meliputi latihan kemahiran. Silken. peralatan sukan. Leisure Press. Loehr. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. United States of America. jarring bola. Laumanu. falsafah sukan ragbi. pelajar akan mempelajari cara mengaplikasikan sains sukan dalam permainan ragbi. (1984). Sains Dalam Sukan. Great Britain. John Crooke. prinsip-prinsip latihan. London. pengelolaan acara sukan dan kecederaan dalam sukan. Bard.ES 02103 SUKAN PERAHU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan perahu. Dalam bidang kepegawaian. Institut Sukan Negara. Artikel Pengurusan Sukan. Manakala dalam bidang kejurulatihan pula. Dalam kelas praktikal pula. pengurusan sukan. Ramesh. James. John Crooke. (1989). Mohar Kassim. Wahab Hussin. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali. R. memperkenalkan jenis-jenis pengelolaan sukan ragbi. RUJUKAN De Vries. Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah. teknik dan kaedah latihan serta mengenal pasti jenis-jenis kecederaan dalam sukan tenis iaitu cara yang betul untuk mencegah dan merawat setiap jenis kecederaan. Joyce Hume. (1993). Universiti Kebangsan Malaysia Arshad Ahmad. (1998). Pelham Books London. Coaches Handbook ES 02303 TENIS Kursus ini memberi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar berkenaan dengan sukan tenis yang akan dijalankan secara teori dan juga praktikal. kemahiran asas sukan ragbi dan undang-undang permainan. (1986). Leonard. The New Toughness Training for Sport. peraturan sukan untuk latihan dan pertandingan. Siri Sukan Popular – Ragbi Auckland Rugby Union. Kursus ini meliputi penguasaan teknikal termasuk mengenai meja tennis. RUJUKAN Jim Brown. Halland and Clark Ltd. The Windmill Press. Bhd. Lewis. (1998). peraturan dan juga undang-undang asas sukan tenis. Penerbitan Fargeos Sdn. (1999). pengurusan pertandingan dan kepengadilan. Wanted : Rowing Coach. Reading Sport Science Level 1. Teaching Tennis. Kuala Lumpur. pelajar akan didedahkan kepada aspek sejarah sukan ragbi. Kursus teori ini meliputi latar belakang dan perkembangan sukan perahu. bat serta semua definisi . konsep permainan.

B. Larry. McGraw Hill. Inc. Lee Chin Choy. (1992). ‘sed-line’ dan sebagainya. Lee Chin Choy. (1982). NY : Alfred A. RUJUKAN Bond. Tom Whidden & Adam Loory. . Siri Sukan Popular. let. Teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah untuk memberikan kefahaman dan kemahiran dalam pertandingan perahu layar. Preiss. Kursus ini akan menekankan kaedah dan teknik bermain dengan bimbingan jurulatih. (1994). & Brodie. Penerbit Fajar Bakti. Siri Teras Sukan. Human Kinetics. (1991). Slocombe. Ping Pong. Table Tennis. (1990). Smarter and Win Races. pukulan (strike) gangguan.: Step to Success. I. Sailing Basics. Camden. Sailboat Refinishing. Knopf. L. Table Tennis: The Sport. ME : International Marine. D. M. NJ : Prentice-Hall. Don Casey. New York. (1993). Championship Tactics : How Anyone Can Sail Faster. Penerbit Fajar Bakti. Pelajar akan didedahkan dengan teknik-teknik dalam pembelajaran perahu layar dan jenis-jenis pertandingan yang terlibat.yang berkaitan misalnya rally. ES 02503 PERAHU LAYAR Kursus ini diadakan bagi memberi peluang kepada pelajar meningkat maju dalam sukan air amnya dan sukan perahu layar khasnya. Gary Jobson. Goodmark Enterprise. The Handbook of Sailing. RUJUKAN Ahmad Wafi. (1995). Di samping itu juga. Hodges. Scot. Englewood Cliff. Goodman. (1991). (1996). tanpa mengira peringkat umur ataupun pengalaman yang dimiliki. (1994). kursus ini juga dapat mencungkil bakat di kalangan pelajar yang berkebolehan dalam sukan air dan menghilangkan rasa phobia pelajar terhadap sukan air yang dianggap mencabar ini. Learning to sail : The Annapolis Sailing School Guide for All Ages.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful