Anda di halaman 1dari 1

No : 001/III/BEM KU/01/2011

Lamp :-
Hal : Permohonan peminjaman sarana prasarana

Yth. Pembantu Dekan II


Fakultas Kedokteran UNDIP
Di Semarang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Awal Tahun yang akan


diselenggarakan pada :

Hari /Tanggal : Kamis / 10 Maret 2011


Waktu : 14.15 – 19.00 WIB
Tempat : Aula Dekanat FK UNDIP

Maka bersama surat ini kami bermaksud untuk memohon penggunaan Aula
Dekanat sebagai tempat pelaksanaan acara tersebut.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan izin yang diberikan kami
ucapkan terima kasih

Semarang, 10 Januari 2011


Ketua BEM Koordinator Kegiatan
Kedokteran Umum UNDIP

Firman Haji Nur Akbar nama


G2A 008 083 nim xxxx

Mengetahui,
Pembantu Dekan III
Fakultas Kedokteran UNDIP

dr. Hartono Hadisaputro, SpOG (K)


NIP 194708161975021001

Tembusan :
1. Kasubag Umper
2. Arsip