Anda di halaman 1dari 1

c

No : 001/III/BEM KU/01/2011
Lamp :-
Hal : Permohonan peminjaman sarana prasarana

Yth. ` 


   
`
3i Semarang

3engan hormat,

Sehubungan dengan penyelenggaraan  yang akan


diselenggarakan pada :

Hari /Tanggal : Kamis / 10 Maret 2011


Waktu : 14.15 ± 19.00 WIB
Tempat : Aula 3ekanat FK UN3IP

Maka bersama surat ini kami bermaksud untuk memohon penggunaan Aula
3ekanat sebagai tempat pelaksanaan acara tersebut.
3emikian permohonan kami, atas perhatian dan izin yang diberikan kami
ucapkan terima kasih

Semarang, 10 Januari 2011


  
  
`

Firman Haji Nur Akbar nama


G2A 008 083 nim xxxx

  
` 


   
`

dr. Hartono Hadisaputro, SpOG (K)


NIP 194708161975021001

c
Tembusan :
1.c Kasubag Umperc
2.c Arsipc