Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN


KESIHATAN
TINGKATAN 1 TAHUN 2011
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJK TING. 1 2011

CADANGAN AKTIVITI
MINGGU/
BIDANG PEMBELAJARAN P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH
1 KECERGASAN FIZIKAL 1. Sumbangsaran aktiviti membina Di akhir pembelajaran,
daya pelajar dapat:
3/1-7/1/11 DAYA TAHAN tahan kardiovaskular 1. Menyebut aktiviti membina
KARDIOVASKULAR daya tahan kardiovaskular
2. Perbincangan cara melakukan
-Organ yang terlibat aktiviti 2. Menyatakan pengertian
-Contoh, kaedah & faedah senamrobik, berlari & berjalan daya tahan kardiovaskular&
-Aspek keselamatan pantas, senamrobik
skiping
3. Menerangkan faedah
latihan fizikal

2 DAYA TAHAN OTOT 1. Sumbagsaran aktiviti membina 1. Menyenaraikan aktiviti-


daya aktiviti untuk membina daya
10/1-14/1/11 -Otot utama yang terlibat tahan otot tahan otot.
-Contoh, kaedah & faedah
-Aspek keselamatan 2. Perbincangan cara-cara 2. Menyebut faedah memiliki
melakukan daya tahan otot serta cara
aktiviti tersebut melakukan aktiviti tersebut

3 LARI PECUT 1. Menjelaskan kemahiran- 1. Soaljawab tentang lari pecut


kemahiran dalam lari pecut
17/1-21/1/11 - Kemahiran dalam 2. Sumbangsaran keselamatan
Lari Pecut 2. Menyebut 3 keselamatan semasa
-Keselamatan semasa semasa melakukan larian melakukan larian
melakukan larian
-Undang-undang Lari 3. Menyenaraikan undang- 3. Penerangan undang-undang
pecut undang lari pecut lari pecut

4 LONTAR PELURU 1. Menerangkan teknik 1. Penerangan tentang teknik


memegang peluru memegang
24/1-28/1/11 kedudukan peluru peluru
-Teknik memegang peluru &
kedudukan peluru 2. Menjelaskan kemahiran 2. Perbincangan kumpulan
Kemahiran melakukan melakukan lontaran tentang:
lontaran
- Fasa persediaan
- Fasa gelongsor
- Fasa lontaran
- Fasa ikut Lajak
Keselamatan semasa 1. Menyenaraikan 1. Sumbangsaran keselamatan
melontar peluru keselamatan semasa melontar semasa
peluru melontar peluru
Undang-Undang &
peraturan 2. Menjelaskan undang-undang 2. Perbincangan undang-undang
lontar peluru lontar
peluru
5 BOLA SEPAK 1. Sumbangsaran kemahiran dalam 1. Menyenaraikan kemahiran-
permainan bola sepak kemahiran dalam permainan
31/1-4/2/11 Kemahiran dalam bola sepak
permainan bola sepak 2. Perbincangan kumpulan tentang
kemahiran: 2. Menyebut 3 kemahiran
a)Menendang -Menendang dalam permainan bola sepak
b) Menyerkap -Menyerkap
c) Mengelecek -Mengelecek 3. Menjelaskan cara-cara
melakukannya

6 Kemahiran dalam 1. Sumbangsaran kemahiran dalam 1. Menyenaraikan 3 kemahiran


permainan bola sepak: permainan bola sepak dalam permainan bola sepak
7/2-11/2/11
d)Melakukan Hantaran 2. Perbincangan kumpulan:- 2. Menjelaskan cara-cara
e) Menanduk -kemahiran melakukan hantaran melakukan kemahiran dalam
f) Menjaga gol -kemahiran menanduk permainan bola sepak
-kemahiran menjaga gol
7 Keselamatan Semasa 1. Sumbangsaran aspek 1. Menyenaraikan 4 aspek
bermain keselamatan semasa keselamatan semasa bermain
14/2-18/2/11 bermain bola sepak bola sepak
Undang-undang &
peraturan permainan 2. Perbincangan undang-undag asas 2. Menjelaskan undang-undang
permainan bola sepak asas permainan bola sepak
8 BOLA JARING 1. Sumbangsaran kemahiran bola 1.Menyenaraikan 3 kemahiran
jarring dalam permainan bola jarring
21/2-25/2/11 Kemahiran dalam
permainan bola jarring 2. Perbincangan kumpulan tentang: 2. Menjelaskan teknik-teknik
melakukan kemahiran tersebut
- Melakukan hantaran - Kemahiran melakukan hantaran dalam permainan bola jarring
- Menerima bola -Menerima bola
- meengelak -Mengelak
9 Kemahiran dalam 1. Sumbangsaran kemairan dalam 1.Menyebut 3 kemahiran
permainan bola jarring bola permainan bola jarring
28/2-4/3/11 jarring
-Menghadang 2. Menjelaskan teknik-teknik
-Gerak kaki 2. Perbincangan kumpulan tentang: melakukan 3 kemahiran
Menjaring -Kemahiran menghadang tersebut dalam permainan bola
-Kemahiran gerak kaki jaring
- Kemahiran menjaring

10-11 UJIAN PROGRESIF 1

12 PING PONG 1. Sumbangsaran kemahiran 1. Menyebut 4 kemahiran


permainan ping pong dalam permainan ping pong
21/3-25/3/11 -Kemahiran dalam
permainan pingpong 2. Soal jawab & penerangan 2. Menjelaskan keselamatan
-Keselamatan semasa keselamatan semasa bermain ping pong
bermain ping pong semasa bermain ping pong
-Undang-undang permainan 3. Menghuraikan undang-
3. Perbincangan undang-undang undang permainan
permainan
ping pong

13 GIMNASTIK ARTISTIK 1. Penerangan pola pergerakan 1. Menyenaraika pola


dalam pergerakan dalam gimanastik
28/3-1/4/11 gimnastik artistic Artistik

2. Perbincangan keselamatan dalam 2. Menjelaskan keselamatan


gimnastik Artistik dalam gimnastik artistic
14 GIMNASTIK IRAMA 1. Sumbangsaran maksud gimnastik 1. Menyatakan maksud
irama gimnastik irama
4/4-8/4/11
2. Penerangan pergerakan dalam 2. Menyenaraikan pergerakan
gimnastik irama dalam gimnastik irama

3. Perbincangan aspek keselamatan 3. Memahami keselamatan


dalam gimnastik irama dalam gimnastik irama

15 GIMNASTIK PENDIDIKAN 1. Sumbangsaran maksud gimnastik 1. Menytakan maksud


11/4-15/4/11 Pendidikan gimnastik pendidikan

2. Penerangan gimnastik 2. Menghuraikan tema


pendidikan pergerakan dalam gimnastik
pendidikan
3. Soaljawab tentang keselamatan
gimnastik pendidikan 3. Menyebut keselamatan
dalam gimnastik pendidikan
16 PERGERAKAN KREATIF 1. Sumbangsaran maksud 1. Menyatakan maksud
18/4-22/4/11 -Tema dalam pergerakan pergerakan kreatif pergerakan kreatif
kreatif
2. Perbincangan kumpulan: 2. Menjelaskan tema dalam
-Tema 1: Kesedaran tubuh badan pergerakan kreatif
Tema 2: Kesedaran rintangan
kepada beban & masa
17 PERGERAKAN KREATIF 1. Perbincangan aliran beban badan 1. Menjelaskan Aliran Beban
25/4-29/4/11 dalam ruang& masa dalam ruang & masa
-Tema 4 - Aliran Beban badan
dalam ruang & masa. 2. Penerangan keselamatan 2. Menyenaraikan
pergerakan keselamatan dalam pergerakan
-Keselamatan dalam kreatif kreatif
pergerakan kreatif

18 KELENTURAN 1. Penerangan maksud kelenturan 1. Menjelaskan pengertian


2/5-6/5/11 kelenturan
2. Perbincangan aktiviti-aktiviti
kelenturan 2. Menyenaraikan aktiviti
membina kelenturan serta
3. Soaljawab faedah memiliki cara-cara melakukannya
kelenturan
3. Menerangkan faedah
kelenturan

19-21 PEPERIKSAAN PENGGAL 1

22-23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

24&25 KEKUATAN OTOT 1. Menyatakan maksud 1. Penerangan maksud kekuatan


kekuatan otot otot
13/6-24/6/11 2. Menyenaraikan aktiviti 2. Perbincangan dalam kumpulan:
untuk membina kekuatan otot aktiviti mendagutekan tubi
naik turun bangkubangkit tubi
3. Menjelaskan faedah latihan
dan cara melakukan aktiviti
26 KUASA 1. Penerangan tentang maksud 1. Menjelaskan maksud kuasa
kuasa
2. Menyenaraikan faedah
27/6-1/7/11 2. Sumbangsaran faedah memiliki memiliki kuasa yang baik
kuasa
yang baik 3. Menyebut aktiviti-aktiviti
untuk memna kuasa
3. Soaljawab aktiviti membina
kuasa 4. Menerangkan cara-cara
-Aktiviti Lontar bola sambil duduk melakukan aktiviti-aktiviti
-Lompat jauh berdiri tersebut
-Hop melepasi halangan
-Lompat pelbagai aras

27-28 KELAJUAN 1.Menjelaskan maksud 1. Penerangan tentang maksud


kelajuan kelajuan
4/7-15/7/11 2. Menyenaraikan faedah
memiliki kelajuan 2. Sumbangsaran faedah memiliki
3. Menyebut aktiviti membina kelajuan
kelajuan
4. Menghuraikan cara 3. Perbincangan tentang cara-cara
melakukan aktiviti tersebut melakukan aktiviti membina
kelajuan

Prinsip latihan 1. Menyenaraikan tentang 1. Penerangan guru


prinsip latihan
2. Membuat jadual program 2. Perbincangan kumpulan
latihan kecergasan fizikal tentang:
untuk seminggu prinsip latihan ansur maju,
tambah beban,kekerapan &
tempoh masa.
29 REKREASI PERKHEMAHAN 1. Sumbangsaran jenis khemah 1. Menyatakan jenis khemah
18/7-22/7/11
-Jenis Khemah 2. Berdialog tentang pengurusan 2. Menyenaraikan cirri-ciri
tempat tapak perkhemahan
-Pengurusan tempat
3. Perbincangan cirri-ciri tapak 3. Memahami pengurusan
-Ciri-ciri tapak perkhemahan Perkhemahan Tempat
-Kemudahan asas
4. Penerangan tentang kemudahan 4. Menjelaskan kemudahan
asas asas di kawasan perkhemahan

30 REKREASI PERKHEMAHAN 1. Penerangan cara mendirikan 1. Menjelaskan cara


25/7-29/7/11 khemah mendirikan khemah
-cara-cara mendirikan khemah
2. Perbincangan aspek keselamtan 2. Menyatakan aspek
dalam Perkhemahan keselamatan dalam
perkhemahan
3. Sumbangsaran faedah aktiviti
perkhemahan 3. Menyenaraikan faedah
aktiviti perkhemahan
31 KESUKANAN 1. Penerangan tentang pengurusan 1. Menyatakan maksud
1/8-5/8/11 sukan pengurusan sukan
PENGURUSAN SUKAN 2. Membezakan susun atur
2. Perbincangan tentang susun atur alatan sukan
-Susun Atur alatan Sukan alatan 3. Menjelaskan langkah
-Langkah Keselamatan sukan keselamatan menyimpan
3. Soaljawab tentang langkah alatan sukan
keselamatan
32 ISU DALAM SUKAN 1. Sumbangsaran isu-isu negative 1. Menyenaraikan isu-isu
dalam negative dalam sukan yang
8/8-12/8/11 sukan memberi kesan kepada
masyarakat
-Rasuah 2. Menyatakan kesan
2. Perbincangan amalan rasuah penggunaan bahan terlarang
-Penggunaan bahan terlarang dalam sukan dalam sukan terhadap individu
& Penggunaan bahan terlarang yang menggunakannya
-Amalan yang tidak jujur dalam sukan 3. Menjelaskan kesan rasuah
dalam sukan terhadap negara

33 ETIKA DALAM SUKAN 1. Sumbangsaran etika dalam sukan 1. Menyatakan etika dalam
sukan
-Pengelolaan Sukan 2. Soaljawab cara meningkatkan 2. Menyenaraikan 3 cara
15/8-19/8/11 etika dalam untuk meningkatkan etika
sukan dalam sukan
3. Menjelaskan 3 perkara yang
3. Perbincangan tentang perkara menyalahi etika
yang
menyalahi etika
34 UJIAN PROGRESIF 2

35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

36 KESIHATAN DIRI & 1. Perbincangan maksud & punca 1.Menyatakan maksud


5/9-9/9/11 KELUARGA malnutrisi malnutrisi
2. Menyenaraikan punca
-Kesihatan diri-Malnutrisi 2. Perbincangan kumpulan tentang malnutrisi
penyakit 3. Menjelaskan penyakit
akibat malnutrisi akibat malnutrisi

37 KEKELUARGAAN 1. Sumbangsaran tentang institusi 1. Menyatakan maksud


12/9-16/9/11 kekeluargaan perkahwinan
-Institusi kekeluargaan 2. Perbincangan kumpulan tentang 2. Menyenaraikan factor-
isu faktor yang menyumbang
kekeluargaan & menghormati kepada kerukunan
warga tua rumahtangga
-Isu kekeluargaan 3. Menjelaskan bagaimana
menghormati warga tua, warga
istimewa dan mereka yang
sakit
-Menghormati warga tua,
warga istimewa dan mereka
yang sakit

38 GAYA HIDUP SIHAT 1. Penerangan tentang pemakanan 1. Menyatakan maksud


& pemakanan
19/9-23/9/11 -Pemakanan pyramid makanan 2. Menjelaskan pengambilan
2. Sumbangsaran kepentingan makanan berasaskan kepada
-Piramid makanan pemakanan pyramid makanan
seimbang 3. Menyenaraikan
-Kepentingan pemakanan kepentingan pemakanan
seimbang seimbang
39 KONFLIK & STRESS 1. Sumbangsaran konflik & stress 1. Menyatakan maksud
26/9-30/9/11 konflik & stress
-Punca Konflik 2. Perbincangan kumpulan tentang 2. Menyenaraikan punca
factor- konflik & stress
-Punca stress faktor konflik & stress serta cara 3. Menjelaskan langkah untuk
-Pengurusan Konflik & mengatasinya menguruskan konflik dan
stress stress

40 PENYALAHGUNAAN 1. Sumbangsaran 1. Menyatakan pengelasan


3-7/10/11 BAHAN ubat dan dadah
2. Penerangan punca 2. Menjelaskan cara
- Pengelasan dadah dan penyalahgunaan bahan pengambilan dadah dan ubat
ubat 3. Menyenaraikan punca
-Punca penyalahgunaan 3. Perbincangan kumpulan tentang penyalahgunaan dadah
bahan kesan 4. Menghuraikan kesan
-Kesan penyalahgunaan penggunaan dadah penggunaan dadah terhadap
dadah terhadap individu dan individu & negara
negara

41 KESELAMATAN PENGGUNA 1. Sumbangsaran Hak Pengguna 1. Meyatakan Hak Pengguna


10-14/10/11 2. Menjelaskan Akta &
-Hak Pengguna 2. Penerangan Akta & Undang- undang-unadang
Undang 3. Menghuraikan agensi yang
-Akta & Undang-undang berkaitan dengan pengguna

- Agensi yang berkaitan


dengan pengguna

42 PERTOLONGAN CEMAS 1. Sumbangsaran pertolongan 1. Menyenaraikan 5 Langkah


17-21/10/11 cemas proses bantuan kecemasan
-Tatacara D.R.A.B.C 2. Penerangan dan Tunjuk cara D.R.A.B.C
D.R.A.B.C
43-44 ULANGKAJI MATAPELAJARAN

45-46 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

DI SEDIAKAN OLEH, DI SEMAK OLEH, DI SAHKAN OLEH,

………………………….… ……………………………. ………………………………

( ) ( ) (
)