P. 1
tugas bahasa sunda

tugas bahasa sunda

|Views: 41|Likes:
Dipublikasikan oleh Hesti Oktavina

More info:

Published by: Hesti Oktavina on Mar 06, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2011

pdf

text

original

PUPUH

Dina sastra Sunda pupuh teh aya 17 rupa nyaeta : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kinanti Sinom Asmarandana Dangdanggula Magatru Mijil Durma Pangkur Maskumambang Pucung Wirangrong Jurudemung Balakbak Gambuh Gurisa Lambang Landrang

2.1. 8-i. 8-i Conto: Budak leutik bisa ngapung babaku ngapungna peuting nguriling kakalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bubuahan naon wae nu kapanggih. 8-i. 8-a. 8-u. 7-i. 7-a. 8-i. Kinanti Palanggeran Kinanti: 8-u. 12-a Conto: Aya hiji rupa kembang rarangeuyan tapi leutik rupana bodas kacida matak lucu liwat saking hanjakalna teu seungit lamun ku urang diambung kitu soteh ti beurang ari seug mungguh tipeuting sumeleber nyambuang sapakarangan . 8-a. 8-i. 8-a. 8-i. Sinom Palanggeran Sinom: 8-a.

7-u. 7-a. 10-a. 12-I. 8-a Conto: Eling – eling murangkalih kudu apik jeung berseka ulah odoh ka panganggo mun kotor gewat seuseuhan soeh geuwat kaputan ka nu buruk masing butuh ka nu anyar masing lebar 4. 8-e/o. sato-sato berhala gunung Sirinding bumela ka nu lara . 8-a. Dangdanggula Palanggeran Dangdanggula: 10-i. 8-a.3. 8-a. 6-u. 9-i. 7-a Conto: Keak kerak merak lir careurik heulang julang kalong ngalanglangan geuri-geuri ting garero maung bati ngahiung kuwiwi mah bati ngecewis sagala ngiring lara ka sang putri wiku jeung paa bijil alpukah. 8-e/o. Asmarandana Palanggeran Sinom: 8-i. 8-u. 7-a.

6. 8-o Conto: Nun sumuhun nu ieu namina curuk.6-u Conto: Beurang peuting tambah cape ati jeung tambang rampopoy wungkul ingeut ka salaki bae mugi aya kadar panggih deui mun teu panggih deui anggur pondok umur . 8-i. 8-u. nu alit namina cinggir. 6-i. 6-o. 6-i . 8-i. Mijil Palanggeran Mijil: 10-i. nu ieu namina jariji nu teungah nami jajangkung. Magatru Palanggeran Manggatru: 12-u. 10-e. 10-ii.5. indung leungeun anu pondok.

7. 8-a. Pangkur Palanggeran Pangkur: 8-a. 6-a. 5-a. 8-i. 7-i Conto: Kangjeng Ratu memeh dugi ka mangsana teras mapatkeun aji nagri teh dicipta sina jadi talaga dupi eta jimat encis kersa Jeng Raja ngajadi hoe mati 8. 7-a. 12-u. 7-i. 11-i. 7-a. Durma Palanggeran Durma: 12-a. . 8-i Conto: Sakur durjana dursila pada giris repeh teu wani julig rasana tangtu karingkus najan kabur diudag tara weleh mun tacan datang ka tumpur bengis keras ponggawana ngajaga ponggawa nagri. 8-u.

8-a Conto: He barudak kudu mikir ti leuleutik Maneh kahutangan ku kolot ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan 10. Pucung Palanggeran Pucung: 12-u. 6-a. 6-a. 8-e/i.9. 12-a Conto: Pupuh pucung ti tungtung nepi ka tungtung ka tungtung babasan babasan marepeh hate silokana kumaha tungtunganana . Maskumambang Palanggeran Maskumambang: 12-i. 8-i.

8-u. 8-u Conto: Badan anu katempuhan da bongan ngalanjur napsu peurihna kapanggih rek bongan-bongan ka saha ayeuna bati kaduhung . 8-a. 8-o.11. 8-a Conto: Barudak mangka kaharti ulah rek kadalon-dalon engon. Jurudemung Palanggeran Jurudemung: 8-a. 8-i. 6-i. 8-a. 8-u. Wirangrong Palanggeran Wirangrong: 8-i.enggon nungtut elmu mangka getol mangka tigin pibekeleun sarerea modal bakti ka nagara 12.

8-o Conto: Ngahuleng banget bingung henteu terang ka mana ngajugjug turug-turug harita teh enggeus burit panon poe geus rek surup keueung sieun aya meong . 12-i. 3-e.12-a. Gambuh Palanggeran Gambuh: 7-u. 3-e. 3-e Conto: Nanggung tolok pinuh barang bubututan rarombeng Wanti kabeh ape kiran rorombotan garoreng leumpangna teh rada ngigir ngalieukan Mendeleng 14. 8-i. 12-a. Balakbak Palanggeran Balakbak: 12-a.13. 10-u.

8-a.15. 8-a. Gurisa Palanggeran Gurisa: 8-a. 8-a. Lambang Palanggeran Lambang: 8-a. 8-a Conto : Hayang teuing geura beurang geus beurang rek ka Sumedang nagih ka nu boga hutang mun meunang rek meuli soang tapi najan henteu meunang teu rek buru-buru mulang rek tuluy guguru tembang jeung diajar nabeuh gambang 16. 8-a. 8-a. 8-a Conto: Nawu kubang sisi tegal nyiar bogo meunang kadal atuh teu payu dijual rek didahar da teu halal . 8-a. 8-a.

Landrang Palanggeran Landrang: 10-i.17. 8-i. 8-a. 12-a Conto: Aki Dartam leumpangna ngagidig gancang pisan gancang pisan bari aya nu dijingjing mawa kisa eusina ucing anakan. TUGAS BAHASA SUNDA .

Ajaran 2009/2010 .PUPUH disusun oleh: nama : Trisya Afrilya Suryadi kelas : 5-B no : 41 SD NEGERI MANDIRI 1 CIMAHI Thn.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->