Anda di halaman 1dari 6

Lihat atur cara di bawah, kemudian jawab soalan-soalan

yang berikutnya.

Atur Cara Lawatan Menteri Pelajaran


28 Jun 2008

9.30 Pagi - Ketibaan para jemputan

9.45 pagi - Ketibaan Yang Berhormat Menteri


Pelajaran

10.00 - 10.30 pagi - Ucapan Yang Berhormat Menteri


Pelajaran

10.30 – 11.00 pagi - Guru Besar memberikan


ucapan
- Upacara Perasmian Dewan Al-
Farabi
oleh Yang Berhormat Menteri
Pelajaran

11.30 – 12.30 tengah hari - Menteri Pelajaran melawat


pameran

21. Pada pukul berapakah Menteri Pelajaran tiba ?

A. 9.00 pagi B. 9.15 pagi


C. 9.30 pagi D. 9.45 pagi

22. Siapakah yang memberikan ucapan pada jam 10.00


pagi ?

A. Menteri Kewangan B. Menteri Pelajaran


C. Wakil Menteri Pelajaran D. Guru Besar

23. Apakah yang dirasmikan oleh Menteri Pelajaran ?


A. Dewan sekolah B. Balai raya
C. Balai polis D. Dewan badminton

24. Apakah atur cara sebelum jamuan makan ?

A. Menteri meninjau majlis jamuan makan

B. Menteri berucap
C. Menteri melawat pameran
D. Menteri merasmikan dewan

25. Bilakah lawatan ini dijadualkan ?

A. 28 Februari 2008 B. 28 Mac 2008


C. 28 April 2008 D. 28 Jun 2008
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

Congkak merupakan permainan tradisional. Biasanya


congkak dimainkan oleh golongan wanita.

Papan congkak mempunyai empat belas lubang. Lubang-


lubang ini disusun dalam dua baris. Pada setiap hujung papan
congkak ini terdapat satu lubang besar yang disebut sebagai
rumah.

Setiap lubang harus diisi dengan tujuh biji buah. Buah


yang diperlukan untuk permainan congkak biasanya
berbentuk kecil dan bulat agar pemain mudah menggenggam
buah-buah tersebut. Bisanya, buah yang digunakan untuk
bermain congkak ialah guli, biji getah, dan batu kecil.

Permainan congkak memerlukan dua orang pemain.


Seseorang pemain congkak yang cekap biasanya dapat
mengendalikan buah-buah ini dengan baik dan seterusnya
dapat mengalahkan lawannya.

26. Siapakah yang biasa bermain congkak ?

A. Golongan wanita B. Golongan lelaki


C. Orang tua D. Kanak-kanak

27. Papan congkak mempunyai berapa lubang ?

A. Dua B. Tujuh
C. Dua belas D. Empat belas

28. Apakah nama yang diberikan pada lubang besar yang


terdapat pada hujung papan congkak ?
A. Rumah B. Buah
C. Bilik D. Ruang

29. Mengapakah buah yang diperlukan untuk bermain congkak


harus bulat dan kecil ?

A. Supaya senang dimasukkan ke dalam rumah

B. Supaya senang dimainkan


C. Supaya pemain-pemain mudah
menggenggamnya
D. Supaya menyenangkan pemain bermain

30. Benda-benda ini biasanya dijadikan buah untuk bermain


congkak kecuali

A. pasir B. biji getah


C. batu kecil D. guli

Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat


yang betul.

1. sungguh / Adik / Azura / comel / bongsu


2. yang / mematuhi / nasihat / hendaklah / diberi / guru /
Kita / oleh

3. motorbot / Sarawak / negeri / memiliki / Ramai /


penduduk

4. itu / Lembu / mati / dipatuk / selepas / ular

5. ditebang / Banyak / pokok / dalam / telah / di / itu /


hutan

Lengkapkan petikan di bawah dengan perkataan yang


sesuai.

menuntun Tahun 3 Bestari berlumba


lubang melepas tangan membawa terjatuh

basikal berbunyi pada lukanya


hari itu

Loceng akhir ( 1 ) . Selepas mengucapkan


terima kasih kepada cikgu, murid-murid ( 2 )
keluar dari kelas. Rizal dan Amir pergi mengambil ( 3 )
mereka. Mereka mengayuh basikal untuk pulang ke rumah .

Rizal mengajak Amir ( 4 ) basikal. Mereka


mengayuh dengan laju sambil ( 5 ) .

Tiba-tiba, tayar basikal Rizal termasuk ke dalam ( 6 )


Rizal tidak dapat mengawal basikalnya lalu ( 7 )
di atas jalan . Dahi dan tangannya berdarah.

Amir membantu Rizal mengelap ( 8 ) .


Kemudian, Amir menolong Rizal ( 9 ) begnya.
Amir dan Rizal berjalan kaki sambil ( 10 )
basikal mereka.