Anda di halaman 1dari 15

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI SETAPAK KUALA LUMPUR

PERANCANGAN 2005
MATAPELAJARAN MATEMATIK S

Rasional

1. Untuk meningkatkan prestasi keputusan Matapelajaran Matematik S dalam STPM dari segi
kualiti.

2. Mengenalpasti masalah-masalah dan kelemahan semasa pengajaran dan pembelajaran serta


mengatasinya.

Matlamat

Menyediakan pelajar dengan pengetahuan Matematik S yang mencukupi untuk melanjutkan


pelajaran ke tahap yang lebih tinggi atau ke alam pekerjaan.

Objektif

1. Untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam Matematik S didalam peringkat STPM dari segi
kuantiti .

2. Meningkatkan minat pelajar dalam matapelajaran Matematik S.

3. Membekalkan pelajar dengan pengetahuan yang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran atau
menceburi alam pekerjaan.

Latarbelakang

Jumlah pelajar yang mengambil matapelajaran Matematik S adalah seperti berikut:

Tingkatan U6T1 = 16 pelajar

Peratus kelulusan pada tahun 2003 ialah 100% dan kebanyakan pelajar yang gagal mendapat keputusan yang
baik adalah disebabkan oleh:

i) asas matematik yang lemah.

ii) tidak membuat latihan yang mencukupi.

iii) tidak menbuat soalan Peperiksaan STPM yang lepas.


MASALAH DAN PUNCA MASALAH

MASALAH PUNCA

1. Sebilangan pelajar mempunyai asas 1. Pelajar yang mendapat P7 dan P8


matematik yang lemah. dalam SPM mengambil Matematik S

2. Kurang membuat latihan-latihan 2. Sikap pelajar yang malas yang


tambahan untuk meningkatkan tidak mahu membuat laihan
pengetahuan mereka. tambahan.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi Tindakan

1. Latihtubi akan diberikan kepada pelajar Guru Matematik S/Pelajar


yang lemah dalam topik tertentu.

2. Pelajar yang baik akan diberikan Guru Matematik S/Pelajar


latihan pengkukuhan.

3. Sesi ulangkaji terutamanya pelajaran Guru Matematik S/Pelajar


tingkatan 6 Rendah akan diadakan.

san yang
4. Perbincangan skema peperiksaan Guru Matematik S/Pelajar
dan cara-cara menjawab soalan
peperiksaan.

Penutup

Adalah diharapkan segala perancangan yang dibuat ini dapat dijayakan bersama
setra mendapat kerjasama dengan pihak pengurusan, pelajar dan ibubapa.
Semoga kejayaan yang dirancangkan ini dapat dicapai.
GRED TAHUN
2000 2001 2002 2003 2004
1 11% 13% 14% 16% 18%
2 7% 9% 10% 12% 14%
3 11% 12% 12% 13% 15%
4 14% 14% 15% 16% 18%
5 14% 12% 13% 14% 14%
6 7% 9% 10% 11% 9%
7 11% 10% 9% 6% 4%
8 11% 9% 7% 4% 2%
9 14% 12% 10% 8% 6%
% Lulus 86% 88% 90% 92% 94%
ANALISIS KEPUTUSAN LUKISAN KEJURUTERAAN PEPERIKSAAN SPM LEPAS

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % JUM JUM LULUS % LULUS


SPM 95 3 7.69% 3 7.69% 3 7.69% 4 10.26% 6 15.38% 1 2.56% 3 7.69% 6 15.38% 10 25.64% 39 29 74.36%
SPM 96 2 6.90% 1 3.45% 3 10.34% 5 17.24% 5 17.24% 3 10.34% 4 13.79% 1 3.45% 5 17.24% 29 24 82.76%
SPM 97 5 21.74% 1 4.35% 4 17.39% 2 8.70% 1 4.35% 2 8.70% 4 17.39% 2 8.70% 2 8.70% 23 21 91.30%
SPM 98 2 6.06% 1 3.03% 4 12.12% 6 18.18% 4 12.12% 2 6.06% 3 9.09% 4 12.12% 7 21.21% 33 26 78.79%
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI SETAPAK

CARTA GANTT 2005

PANITIA MATEMATIK S

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

1 Ujian Bulanan

2 Membuat latihan tambahan untuk


bab yang lalu

3 Membuat ulangkaji kerja Ting 6 R

4 Peperiksaan Pertengahan Tahun

5 Menghabiskan kurikulum Maths S.

6 Latih tubi

7 Peperiksaan Percubaan 2005

8 Latih tubi Pep STPM lalu

9 Peperiksaan STPM 2005


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI SETAPAK

CARTA GANTT 2005 LUKISAN KEJURUTERAAN TING 4

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

1 Ujian Bulanan

2 Membuat latihan tambahan untuk


bab yang lalu

3 Membuat ulangkaji bab yang susah

4 Peperiksaan Pertengahan Tahun

5 Latihan Tambhan untuk pelajar yang


lemah

6 Menghabiskan kurikulum Luk. Kej.

7 Latih tubi

8 Peperiksaan Akhir Tahun 2005

9 Latih Tubi

10
TING 4

ANALISIS KEPUTUSAN LUKISAN KEJURUTERAAN S.P.M LEPAS

100% 91%

83%
90%
79%
74%
80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
SPM 95 SPM 96 SPM 97 SPM 98
30%

20%

10%

0%
SPM 95 SPM 96 SPM 97 SPM 98
SMK TINGGI SETAPAK KUALA LUMPUR
ANALISIS PENCAPAIAN AKADEMIK PMR/SPM/STPM 2000
TINGKATAN : 5S2
MATAPELAJARAN : Lukisan Kejuruteraan
GURU MATAPELAJARAN : En Irenaeus Martin
BILANGAN PELAJAR : 13

PENCAPAIAN PRESTASI
BIL NAMA PELAJAR DALAM PEP. / UJIAN MASALAH STRATEGI/ CADANGAN CATATAN
Ujian 1 Ujian 2 1/2 THN Ujian 3 PERC UTK MENGATASI
1 ALFIAN ZAIDI B. MOHD YUSOF
2 AMAN QUDSY B. ABUL HASSAN
3 CHE FAUZI B. CHE IBRAHIM
4 CHEAH KEAN SENG
5 DANIEL GODWIN MAURICE
6 DEVINDERJEET SINGH A/L MANJEET SINGH
7 DHARAMJIT SINGH A/L GURDACHAN SINGH
8 ELANGO A/L RAJA
9 GARY LIM CHOON JIANG
10 GOPI DASS A/L SIVANANDAN
11 GUNASEELAN A/L SELVARAJOO
12 HARVIN KUMAR A/L BALAGURU
13 KOVILANCHANDRAN A/L SANIASI
14 MANVINDERJEET SINGH A/L NIRMAL SINGH
15 MD. KHAIRUL NIZAM B. KAMISAN
16 MOHD FIKRI B. ALIAS
17 MOHD SHUKRI B. MOHD SAID
18 MOHD SAFLAN B. ZAINOL ABIDIN
19 RAMLAN B. AMIR HAMZAH
20 RAMNESAN A/L PERUMAL
21 SANJOKH SINGH A/L GURDAL SINGH
22 SIMRANPAL SINGH A/L TARA SINGH
23 SURESH A/L CHUBRAMANIAM
24 SYED AHMAD FITHRI B. SHEK DINAR SHAH
25 TAN YOW HOO
26 THE HOE SENG
27 WONG SHENG MENG
28 ZAIDANI B. MOHD ZAIDI

SMK TINGGI SETAPAK KUALA LUMPUR


ANALISIS PENCAPAIAN AKADEMIK PMR/SPM/STPM 2000
TINGKATAN : 4S2
MATAPELAJARAN : Lukisan Kejuruteraan
GURU MATAPELAJARAN : En Irenaeus Martin
BILANGAN PELAJAR : 18

PENCAPAIAN PRESTASI
BIL NAMA PELAJAR DALAM PEP. / UJIAN MASALAH STRATEGI/ CADANGAN CATATAN
Ujian 1 Ujian 2 1/2 THN Ujian 3 AKHIR UTK MENGATASI
1 Afiq Farhan
2 Azraan Abd Hai
3 Chew Kok Wah
4 Dang Han Chung
5 Dhanasekaran
6 Ganesh Kumar
7 Gurdal Singh
8 Ho Kian Lok
9 Hor See Soon
10 Joel Cheong
11 Juffry
12 John Paul
13 Lee Zhong Hoe
14 Mohd Norashidin
15 Muslim
16 Pravin
17 Sivajothi
18 Vijaya Balan
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI SETAPAK
JALAN AYER JERNEH, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI


PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 2005

MATAPELAJARAN:
Matematik S
TINGKATAN U6T1
:

1. OBJEKTIF

1.1 Seramai 8 pelajar atau 100% lulus matapelajaran Matematik S Pep. STPM 2003.
1.2 Pelajar yang lulus telah mencapai kelulusan berikut:-

GRED A1 A- B+ B B- C+ C C- D+ D F LULUS
BIL. PEL. 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 8
PERATUS 0.0% 0.0% 37.5% 12.5% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.00%

1.3 Diharapkan pencapaian ini dapat di perolehi oleh pelajar-pelajar STPM 2005 dengan
keputusan sekurang-kurangnya :-

GRED A1 A- B+ B B- C+ C C- D+ D F LULUS
BIL. PEL. 0 1 5 2 2 2 4 0 0 0 0 16
PERATUS 0.0% 6.3% 31.3% 12.5% 12.5% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.00%

2. LATARBELAKANG

2.1 Jumlah pelajar Matematik S ialah seramai 16 orang.


2.2 Seramai 6 orang pelajar di dapati sangat lemah dan tidak dapat memahami konsep serta
mempunyai asas matematik yang lemah

3. STRATEGI UMUM

3.1 Menyelesaikan sukatan pelajaran sebelum akhir bulan September.


3.2 Membuat latih tubi berdasarkan soalan Pep. STPM 1993 hingga 2004.
3.2 Memberi perhatian yang lebih kepada pelajar yang di dapati lemah.

4. STRATEGI KHUSUS

4.1 Pelajar yang cemerlang dan yang dijangkakan akan lulus diberi latihan pengkukuhan.
4.2 Pelajar yang lemah pula menumpukan pada bahagian yang mudah supaya mereka dapat menjawab
soalan-soalan mudah dengan harapan mendapatan sekurang-kurangnya lulus.

5. PENUTUP

Diharapkan pelajar akan dapat mencapai keputusan seperti yang diharapkan dengan kerjasama dari pelajar,
guru matapelajaran, ibu bapa serta pihak sekolah.

NAMA GURU : En Irenaeus a/l Anthony Martin.


menjawab

ama dari pelajar,