Anda di halaman 1dari 4

c c  

9 
? ? 

    Kecuaian semasa
 menebang


Semula jadi Menggergaji
  
 Serangan
 parasit, serangga Proses
dan kulat. pengeringan
 

Ô 
  
    Kecacatan semula jadi


  
 


Kecacatan pembelahanKecacatan pengeringan


 c c  


m Kecacatan ini disebabkan oleh tanah, iklim dan kawasan
 pokok itu tumbuh.
m |a menyebabkan keadaan fizikal kayu menjadi berbuku,

rekah bintang, rekah bulat, rekah kipas, ira berpintal
 atau berongga.
m Kayu yang berbuku disebabkan £ pada dahan
 dan ranting pokok.
m Kayu yang berongga disebabkan oleh lubang pada

pokok.


 ! !"!#$9!!% M M 
M  M  

 M M M  M 

 
 M M  M  M  
 

3

c c  


m Kecacatan ini berlaku semasa kayu balak diproses.
 m Keadaan ini disebabkan oleh mesin atau cara kerja yang
tidak teliti semasa pembelahan kayu.
 m Kecacatan jenis ini menyebabkan permukaan dan
hujung kayu pecah dan memperlihatkan tanda lekuk

dan ira pepenjuru pada kayu.
 m Kecuaian semasa pembelahan kayu juga menyebabkan
saiz kayu tidak seragam.


 
 ! !"!#&9'!(!#

M  

 
 M 
 


M  
§

c c  


m Kecacatan ini berlaku semasa kerja pengeringan
dilakukan.
m Keadaan ini disebabkan kayu tidak disusun dengan
betul, pengeringan tidak seragam, peredaran udara
tidak tidak cukup dan suhu terlalu tinggi.
m ‘ntara contoh kecacatan ini ialah piuh, melengkung,
menggeleding, keras kulit, pecah dan sisian weni (wen).

 ! !"!#&#)*%#)!#

 

M   ! M "

 

M "# M  M