Anda di halaman 1dari 1

_________________,

_________________,

_________________.

Guru kelas,

_______________ ______________

Pemberitahuan ketidakhadiran pelajar.

Merujuk kepada perkara di atas saya ibubapa/penjaga kepada pelajar yang bernama
______________________, kelas ________, ingin memaklumkan bahawa pelajar ini
______________________ pada tarikah ______________ hingga _______________. Oleh hal
demikian, pelajar ini tidak dapat menghadiri _________________ pada hari tersebut. Dengan ini
saya ingin memohon maaf jika berlaku sebarang kesulitan kepada pihak tuan/puan.

Terima kasih ,

Ibubapa/ penjaga,

______________

( )