Anda di halaman 1dari 1

PERBEZAAN ANTARA ALIRAN BEHAVIORISME DAN KOGNITIVISME.

Aliran behaviorisme diasaskan oleh JB Watson (1878-1958). Juga terdapat tokoh-


tokoh lain seperti Pavlov, Thorndike, Skinned an Hull. Fahaman teori ini adalah
mengenai ilmu psikologiyang mengkaji tangkah laku nyata. Menegaskan tujuan
ilmu psikologi untuk untuk tujuan menghuraikan , menerangkan, maramal serta
mengenal tingkahlaku.ia juga di pengaruhi oleh falsafah logic positif. Ciri-ciri teori
ini adalah ilmu atau pengetahuan yang perlu disahkan melalui cara empirical
atau ppemerhatian sistematik. Ia juga mengkaji kaitan mental atau dua peristiwa
atau dua idea yang membawa kepada terjadinya pembelajaran.ia juga
memfokuskan kepada kajian itngkahlaku manusia dam menolak aspek
kerohanian. Aliran behaviorrisme popular dengan teori pelaziman klasik iaitu
sesuatu peristiwa mempunyai alas an logic dan sebagainya.

Aliran kognitivisme adalah pembelajaran satu proses dalaman yang


mungkin atau tidak menghasilkan perubahan tingkahlaku. Proses-proses kognitiv
mempengaruhi sesuatu yang dipelajari. Dengan memerhatikan bagaimana
manusia bergerak balas kepada ransangan , kita boleh membuat kesimpulan
tentang proses kognitiv mereka . manusia bersifat memilih tentang apa yang
proses dan belajar. Sesetengah proses pembelajaran adalah unik kepada
manusia . contohnya pembelajaran sebagai fenomena mental dalaman dan
sebagai perubahan tingkahlaku luaran. Ini bermakna bahawa perkara-perkara
yang dipelajari olej pelajar kita mungkin atau tidak ditunjukkan dalam
tingkahlaku mereka.