BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu

2010

Rancangan Pengajaran Bahasa Melayu ( Teknik : Perbincangan )

Tajuk: Perayaan di Malaysia Darjah/Tahun : Tahun 6 Bestari Bahan Bantu Mengajar : Video perayaan di Malaysia, kertas tajuk perbincangan

Masa

Isi Pelajaran

Langkah-langkah

Catatan

Set induksi ( 5 minit )

1. Guru video

menayangkan BBM : ³Perayaan di Video perayaan di Malaysia

Malaysia´. 

Apakah

perayaan 2. Guru soalan tentang

bertanyakan kepada murid video

yang disambut dalam video tersebut? 1. Hari Raya 2. Tahun Baru Cina 3. Deepavali 4. Hari Natal 5. Hari Gawai

³ Perayaan di Malaysia´ KBT: yang ditonton. Kemahiran Berfikir 

Tajuk

Pelajaran

:

Perayaan di Malaysia Langkah 1 (25 minit ) Contoh : Kumpulan A ± Hari Raya Kumpulan B ± Tahun Baru Cina
Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4

1. Guru murid

membahagikan Nilai Murni: kepada 5 Kerjasama Keberanian

kumpulan.

Tahun Baru Cina 3. Dalam kumpulan.  Guru kesimpulan tajuk membuat mengenai di ³Perayaan mempunyai kaum. jadual. dan sebagai mengikut kreativiti kumpulan. Kaum apakah yang 2.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 2010 Kumpulan C ± Deepavali Kumpulan D ± Hari Natal Kumpulan E ± Hari Gawai Soalan Perbincangan : I. Guru memberikan BBM : Kertas setiap kumpulan satu tajuk perayaan di Malaysia. perbincangan 3. Hari Natal 5. pelbagai dan setiap Malaysia´. Deepavali 4. Hari Gawai Penutup ( 5 minit ) Kesimpulan : Malaysia sebuah merupakan negara yang  Setiap wakil kumpulan akan hasil membentangkan perbincangan samada dalam bentuk peta minda. Apakah pakaian yang dipakai? IV. murid BBM berbincang tentang kad. tersebut disambut? III. Hari Raya 2. : manila marker menyambut perayaan tersebut? II. Bilakah perayaan perayaan diterima oleh berwarna mereka. agama Maka Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4 . Apakah aktiviti dijalankan aktiviti lain ± yang semasa menyambut perayaan tersebut? Langkah 2 (25 minit) Perayaan di Malaysia : 1. bangsa.

dari http://bobezani. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. haruslah dan setiap Rujukan : Buku 1. Muka surat : 48 ± 49 Internet 1. Pedagogi : Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan. Ezani Yusoff (2010). Kaedah dan Teknik. Zohir Ahmad (2005). Muka surat : 51 ± 52 2. Tarikh bahan diakses 2 Ogos 2010.com/teknik. Pedagogi Bahasa Melayu : Prinsip. Shahabuddin Hashim. Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 2010 murid menghargai menghormati kaum. Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Dr. Rohizani Yaakub & Mohd.htm Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4 .tripod. Teknik Pengajaran dan Pembelajaran.