BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu

2010

Rancangan Pengajaran Bahasa Melayu ( Teknik : Perbincangan )

Tajuk: Perayaan di Malaysia Darjah/Tahun : Tahun 6 Bestari Bahan Bantu Mengajar : Video perayaan di Malaysia, kertas tajuk perbincangan

Masa

Isi Pelajaran

Langkah-langkah

Catatan

Set induksi ( 5 minit )

1. Guru video

menayangkan BBM : ³Perayaan di Video perayaan di Malaysia

Malaysia´. 

Apakah

perayaan 2. Guru soalan tentang

bertanyakan kepada murid video

yang disambut dalam video tersebut? 1. Hari Raya 2. Tahun Baru Cina 3. Deepavali 4. Hari Natal 5. Hari Gawai

³ Perayaan di Malaysia´ KBT: yang ditonton. Kemahiran Berfikir 

Tajuk

Pelajaran

:

Perayaan di Malaysia Langkah 1 (25 minit ) Contoh : Kumpulan A ± Hari Raya Kumpulan B ± Tahun Baru Cina
Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4

1. Guru murid

membahagikan Nilai Murni: kepada 5 Kerjasama Keberanian

kumpulan.

bangsa. Dalam kumpulan.  Guru kesimpulan tajuk membuat mengenai di ³Perayaan mempunyai kaum. Apakah pakaian yang dipakai? IV. Deepavali 4. Hari Gawai Penutup ( 5 minit ) Kesimpulan : Malaysia sebuah merupakan negara yang  Setiap wakil kumpulan akan hasil membentangkan perbincangan samada dalam bentuk peta minda. perbincangan 3. pelbagai dan setiap Malaysia´. agama Maka Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4 . Apakah aktiviti dijalankan aktiviti lain ± yang semasa menyambut perayaan tersebut? Langkah 2 (25 minit) Perayaan di Malaysia : 1. Hari Natal 5. Guru memberikan BBM : Kertas setiap kumpulan satu tajuk perayaan di Malaysia. Bilakah perayaan perayaan diterima oleh berwarna mereka. : manila marker menyambut perayaan tersebut? II.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 2010 Kumpulan C ± Deepavali Kumpulan D ± Hari Natal Kumpulan E ± Hari Gawai Soalan Perbincangan : I. murid BBM berbincang tentang kad. Hari Raya 2. tersebut disambut? III. Tahun Baru Cina 3. dan sebagai mengikut kreativiti kumpulan. jadual. Kaum apakah yang 2.

Teknik Pengajaran dan Pembelajaran. Ezani Yusoff (2010).tripod. Pedagogi Bahasa Melayu : Prinsip. Abdul Aziz Abdul Talib (2000).com/teknik. dari http://bobezani. Muka surat : 51 ± 52 2. Dr. Tarikh bahan diakses 2 Ogos 2010. haruslah dan setiap Rujukan : Buku 1. Kaedah dan Teknik. Shahabuddin Hashim. Muka surat : 48 ± 49 Internet 1.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 2010 murid menghargai menghormati kaum. Pedagogi : Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan. Zohir Ahmad (2005).htm Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4 . Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Rohizani Yaakub & Mohd. Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful