BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu

2010

Rancangan Pengajaran Bahasa Melayu ( Teknik : Perbincangan )

Tajuk: Perayaan di Malaysia Darjah/Tahun : Tahun 6 Bestari Bahan Bantu Mengajar : Video perayaan di Malaysia, kertas tajuk perbincangan

Masa

Isi Pelajaran

Langkah-langkah

Catatan

Set induksi ( 5 minit )

1. Guru video

menayangkan BBM : ³Perayaan di Video perayaan di Malaysia

Malaysia´. 

Apakah

perayaan 2. Guru soalan tentang

bertanyakan kepada murid video

yang disambut dalam video tersebut? 1. Hari Raya 2. Tahun Baru Cina 3. Deepavali 4. Hari Natal 5. Hari Gawai

³ Perayaan di Malaysia´ KBT: yang ditonton. Kemahiran Berfikir 

Tajuk

Pelajaran

:

Perayaan di Malaysia Langkah 1 (25 minit ) Contoh : Kumpulan A ± Hari Raya Kumpulan B ± Tahun Baru Cina
Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4

1. Guru murid

membahagikan Nilai Murni: kepada 5 Kerjasama Keberanian

kumpulan.

: manila marker menyambut perayaan tersebut? II. Hari Natal 5. Hari Gawai Penutup ( 5 minit ) Kesimpulan : Malaysia sebuah merupakan negara yang  Setiap wakil kumpulan akan hasil membentangkan perbincangan samada dalam bentuk peta minda. tersebut disambut? III.  Guru kesimpulan tajuk membuat mengenai di ³Perayaan mempunyai kaum. perbincangan 3. Deepavali 4. murid BBM berbincang tentang kad. bangsa. Dalam kumpulan. Guru memberikan BBM : Kertas setiap kumpulan satu tajuk perayaan di Malaysia. Apakah pakaian yang dipakai? IV. Kaum apakah yang 2. Hari Raya 2. dan sebagai mengikut kreativiti kumpulan. Bilakah perayaan perayaan diterima oleh berwarna mereka. Tahun Baru Cina 3. Apakah aktiviti dijalankan aktiviti lain ± yang semasa menyambut perayaan tersebut? Langkah 2 (25 minit) Perayaan di Malaysia : 1. agama Maka Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4 . jadual. pelbagai dan setiap Malaysia´.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 2010 Kumpulan C ± Deepavali Kumpulan D ± Hari Natal Kumpulan E ± Hari Gawai Soalan Perbincangan : I.

Pedagogi Bahasa Melayu : Prinsip. Muka surat : 48 ± 49 Internet 1. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. dari http://bobezani.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 2010 murid menghargai menghormati kaum. Tarikh bahan diakses 2 Ogos 2010. Ezani Yusoff (2010). Kaedah dan Teknik. Abdul Aziz Abdul Talib (2000). haruslah dan setiap Rujukan : Buku 1.htm Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4 . Teknik Pengajaran dan Pembelajaran. Pedagogi : Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan.com/teknik.tripod. Zohir Ahmad (2005). Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn Bhd. Dr. Muka surat : 51 ± 52 2. Rohizani Yaakub & Mohd. Shahabuddin Hashim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful