BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu

2010

Rancangan Pengajaran Bahasa Melayu ( Teknik : Perbincangan )

Tajuk: Perayaan di Malaysia Darjah/Tahun : Tahun 6 Bestari Bahan Bantu Mengajar : Video perayaan di Malaysia, kertas tajuk perbincangan

Masa

Isi Pelajaran

Langkah-langkah

Catatan

Set induksi ( 5 minit )

1. Guru video

menayangkan BBM : ³Perayaan di Video perayaan di Malaysia

Malaysia´. 

Apakah

perayaan 2. Guru soalan tentang

bertanyakan kepada murid video

yang disambut dalam video tersebut? 1. Hari Raya 2. Tahun Baru Cina 3. Deepavali 4. Hari Natal 5. Hari Gawai

³ Perayaan di Malaysia´ KBT: yang ditonton. Kemahiran Berfikir 

Tajuk

Pelajaran

:

Perayaan di Malaysia Langkah 1 (25 minit ) Contoh : Kumpulan A ± Hari Raya Kumpulan B ± Tahun Baru Cina
Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4

1. Guru murid

membahagikan Nilai Murni: kepada 5 Kerjasama Keberanian

kumpulan.

BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 2010 Kumpulan C ± Deepavali Kumpulan D ± Hari Natal Kumpulan E ± Hari Gawai Soalan Perbincangan : I. murid BBM berbincang tentang kad. perbincangan 3. jadual. : manila marker menyambut perayaan tersebut? II. Tahun Baru Cina 3. Kaum apakah yang 2. Deepavali 4. Hari Natal 5. Dalam kumpulan.  Guru kesimpulan tajuk membuat mengenai di ³Perayaan mempunyai kaum. agama Maka Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4 . dan sebagai mengikut kreativiti kumpulan. pelbagai dan setiap Malaysia´. tersebut disambut? III. bangsa. Hari Raya 2. Guru memberikan BBM : Kertas setiap kumpulan satu tajuk perayaan di Malaysia. Bilakah perayaan perayaan diterima oleh berwarna mereka. Apakah pakaian yang dipakai? IV. Apakah aktiviti dijalankan aktiviti lain ± yang semasa menyambut perayaan tersebut? Langkah 2 (25 minit) Perayaan di Malaysia : 1. Hari Gawai Penutup ( 5 minit ) Kesimpulan : Malaysia sebuah merupakan negara yang  Setiap wakil kumpulan akan hasil membentangkan perbincangan samada dalam bentuk peta minda.

Tarikh bahan diakses 2 Ogos 2010.tripod. Pedagogi : Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan. Teknik Pengajaran dan Pembelajaran. Zohir Ahmad (2005).htm Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4 . dari http://bobezani. Pedagogi Bahasa Melayu : Prinsip.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 2010 murid menghargai menghormati kaum. Kaedah dan Teknik. Rohizani Yaakub & Mohd. Dr. haruslah dan setiap Rujukan : Buku 1. Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Muka surat : 51 ± 52 2. Shahabuddin Hashim. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Ezani Yusoff (2010).com/teknik. Muka surat : 48 ± 49 Internet 1. Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.