BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu

2010

Rancangan Pengajaran Bahasa Melayu ( Teknik : Perbincangan )

Tajuk: Perayaan di Malaysia Darjah/Tahun : Tahun 6 Bestari Bahan Bantu Mengajar : Video perayaan di Malaysia, kertas tajuk perbincangan

Masa

Isi Pelajaran

Langkah-langkah

Catatan

Set induksi ( 5 minit )

1. Guru video

menayangkan BBM : ³Perayaan di Video perayaan di Malaysia

Malaysia´. 

Apakah

perayaan 2. Guru soalan tentang

bertanyakan kepada murid video

yang disambut dalam video tersebut? 1. Hari Raya 2. Tahun Baru Cina 3. Deepavali 4. Hari Natal 5. Hari Gawai

³ Perayaan di Malaysia´ KBT: yang ditonton. Kemahiran Berfikir 

Tajuk

Pelajaran

:

Perayaan di Malaysia Langkah 1 (25 minit ) Contoh : Kumpulan A ± Hari Raya Kumpulan B ± Tahun Baru Cina
Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4

1. Guru murid

membahagikan Nilai Murni: kepada 5 Kerjasama Keberanian

kumpulan.

 Guru kesimpulan tajuk membuat mengenai di ³Perayaan mempunyai kaum.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 2010 Kumpulan C ± Deepavali Kumpulan D ± Hari Natal Kumpulan E ± Hari Gawai Soalan Perbincangan : I. Hari Raya 2. dan sebagai mengikut kreativiti kumpulan. bangsa. Hari Gawai Penutup ( 5 minit ) Kesimpulan : Malaysia sebuah merupakan negara yang  Setiap wakil kumpulan akan hasil membentangkan perbincangan samada dalam bentuk peta minda. Apakah pakaian yang dipakai? IV. perbincangan 3. Kaum apakah yang 2. Guru memberikan BBM : Kertas setiap kumpulan satu tajuk perayaan di Malaysia. murid BBM berbincang tentang kad. Bilakah perayaan perayaan diterima oleh berwarna mereka. Dalam kumpulan. Tahun Baru Cina 3. pelbagai dan setiap Malaysia´. jadual. Hari Natal 5. : manila marker menyambut perayaan tersebut? II. agama Maka Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4 . Deepavali 4. tersebut disambut? III. Apakah aktiviti dijalankan aktiviti lain ± yang semasa menyambut perayaan tersebut? Langkah 2 (25 minit) Perayaan di Malaysia : 1.

Muka surat : 51 ± 52 2. Pedagogi Bahasa Melayu : Prinsip. Shahabuddin Hashim. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.com/teknik. Teknik Pengajaran dan Pembelajaran. dari http://bobezani. Dr. Ezani Yusoff (2010). Tarikh bahan diakses 2 Ogos 2010. haruslah dan setiap Rujukan : Buku 1. Abdul Aziz Abdul Talib (2000).tripod. Muka surat : 48 ± 49 Internet 1.htm Alex Dudley ak Sakai & Ngieng Siew Lee PPRSV4 . Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 2010 murid menghargai menghormati kaum. Zohir Ahmad (2005). Pedagogi : Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan. Kaedah dan Teknik. Rohizani Yaakub & Mohd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful