Anda di halaman 1dari 13

KEMAHIRAN 1: PRA-NOMBOR

Kemahiran 1.1 : Warna

Arahan : Warnakan gambar mengikut warna yang disebutkan.

biru hijau merah kuning hitam

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 1


Kemahiran 1.2 : Saiz

Arahan : Tandakan (X) yang sama saiz.

Contoh:

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 2


KEMAHIRAN 2 : KONSEP NOMBOR

Kemahiran 2.1 : Himpunan yang banyak

Arahan : Tandakan (/) pada himpunan yang banyak.

Contoh :

\ /

Kemhiran 2.2 : Himpunan yang sedikit

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 3


Arahan : Tandakan (/) pada himpunan yang sedikit.

Contoh:

Kemahiran 2.3 : Himpunan yang sama banyak

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 4


Arahan : Tandakan (/) pada himpunan yang sama banyak.

Contoh:

SKILL 3 : MENGENAL NOMBOR

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 5


Kemahiran 3.1 : Memadan nombor dengan bilangan benda

Arahan : Warnakan gambar berdasarkan bilangan angka.

5
8

Kemhiran 3.2 : Menulis nombor

Arahan : Kira dan tuliskan angka berdasarkan bilangan objek.

KEMAHIRAN 4 : OPERASI TAMBAH

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 6


Kemahiran 4 : Operasi Tambah

Arahan : Selesaikan.

1 5 1 2
+ 4 + 2
5 + 4 = _____ ________ _______
________ _______

1 2 3 3 2 0
+ 1 0 + 2 1 + 5
________ ________ ________
________ ________ ________

6 2 7 3 8 5
+ 5 + 2 5 + 3 7
________ ________ ________
________ ________ ________

KEMAHIRAN 5 : OPERASI TOLAK

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 7


Kemhairan 4 : Operasi Tolak

Arahan : Selesaikan.

1 5 1 8

- 4 - 7

5 - 3 = _____ ________ _______

________ _______

3 0 3 3 2 0

- 1 0 - 2 1 - 5

________ ________ ________


________ ________ ________

6 2 7 3 8 5

- 5 - 2 5 - 3 7

________ ________ ________


________ ________ ________

KEMAHIRAN 6 : OPERASI DARAB


Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 8
Kemhiran 6 : Operasi Darab

Arahan : Lengkapkan dan cari hasil darab.

Example:

8 X 2 = 16

1. _______ X ______ = ______

2. 17 X 3 = ______

3. 5 X 1 = ______

4. 4 5. 9

X 6 X 7

_______ _______

_______ _______
KEMAHIRAN 7 : OPERASI BAHAGI

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 9


Kemahiran 7 : Operasi Bahagi

Arahan : Cari hasil bahagi.

Example:

10 ÷ 2 = 5

1. 18 ÷ 6 = _____

2. 24 ÷ 3 = _____

3. 40 ÷ 5 = _____

4. 49 ÷ 7 = _____

5. 81 ÷ 9 = _____

KEMAHIRAN 8 : MENYATAKAN WAKTU

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 10


Arahan : Lukiskan jarum jam bagi menyatakan waktunya.

1.

Pukul 3.00

2.

Pukul 9.00

3.

Pukul 8.00

KEMAHIRAN 9 : WANG

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 11


Arahan : Lengkapkan.

= _______ sen

= _______ sen

= RM _______

KEMAHIRAN 10: PENYELESAIAN MASALAH

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 12


Arahan : Selesaikan.

No Ruang Kerja

1. Cikgu Ali membeli 25 batang pensel untuk kelas 3A.

Guru Besar pula membeli 3 batang pensel lagi untuk


kelas 3A.

Berapa batang pensel yang dimiliki oleh kelas 3A?

__________ batang pensel

2. Ayah memiliki 21 telur ayam. 4 daripadanya telah


pecah.

Berapakah telur ayam yang dimiliki ayah sekarang?

____________ telur ayam

3. Terdapat 6 gelas dalam setiap kotak.

Berapa banyak gelas dalam tiga kotak?

__________ biji gelas

4. Puan Aini membeli 20 biji oren untuk diberikan sama


banyak kepada 5 orang anaknya.

Berapa biji oren setiap orang akan dapat?

__________ biji oren

5. Kelas 4 Amanah mempunyai 38 meja dan Kelas 4 Budi


mempunyai 27 meja.

Berapakah jumlah bilangan meja bagi kedua-dua kelas


tersebut?

____________ buah meja

Ujian Diagnostik Matematik Pemulihan Khas 13