Rubiah Omar, and Jamilah Ahmad, (2009) Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e-Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik

. Jurnal Pendidikan (UKM), 34 (1). pp. 155-172. ISSN 01266020

Saemah Rahman, and Siti Fatimah Mohd. Yassin, (2008) Kemahiran Mengakses dan Mempelajari Bahan Hiperteks dalam Kalangan Guru Pelatih. Jurnal Pendidikan (UKM), 33 . pp. 81-94. ISSN 01266020 Zuria Mahmud, and Abdul Razak Habib, and Salleh amat, (2001) Pendedahan Kendiri: Perkara yang diceritakan oleh Remaja kepada Ibu Bapa. Jurnal Pendidikan (UKM), 26 . pp. 81-92. ISSN 01266020 Azwan Ahmad, and Abdul Ghani Abdullah, and Mohammad Zohir Ahmad, and Abd. Rahman Hj Abd. Aziz, (2005) Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Jurnal penyelidikan Pendidikan, 7 . pp. 14-27. See, Ching Mey, and Lee, Siew Siew, (2005) Kemurungan Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes. Malaysian Jounal of Educators and Education, 20 . pp. 113-129. Mahzan Arshad, (2005) Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Literasi Bahasa Melayu. Masalah Pendidikan, 28 . pp. 269-278. ISSN 0126-5024 Melati Sumari, and Mariani Md Nor, (1998) Tekanan di Kalangan Remaja: Punca dan Akibat [Stress amongst adolescents: cause and effect]. Masalah Pendidikan, 21 . pp. 77-93. ISSN 0126-5024 Ng, Sen Fa, and Sebestian, Sandiyao, (2005) Masalah Sosio-emosi Kanak-kanak Pintar Cerdas [Socioemotional problems of gifted children]. Masalah Pendidikan, 28 . pp. 5-12. ISSN 0126-5024 Norasikin Fabil, and Zawawi Ismail, (2005) Visualisasi Maklumat dalam Pendidikan Masa Kini [Information visualization in education at present]. Masalah Pendidikan, 28 . pp. 173-184. ISSN 01265024 Mariani Md. Nor, (2006) Realiti Trend dan Isu dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak [Reality trends and issues in early childhood education]. Masalah Pendidikan, 29 . pp. 81-90. ISSN 0126-5024 Norlemi Amir, and Sharifah Norul Akmar Syed Zamri, (2007) Tafsiran Kanak-Kanak Terhadap Ilustrasi Piktorial bagi Operasi Penambahan dan Penolakan. Jurnal Pendidikan, 27 (1). pp. 73-84. ISSN 01265261 Haslee Sharil Lim Abdullah, and Zainal Madon, (2006) Indeks Kesejahteraan Psikologi Remaja: Tahap, Kadar dan Pengaruh Latar Belakang Diri. Jurnal Pendidikan, 26 (Malay Language Version) . pp. 153-164. ISSN 01265261 Nik Hairi Omar, and Mohd Azul Salleh, and Norizan Abdul Razak, (2006) Penilaian Kecekapan Teknologi Komunikasi Makiumat (TKM) dalam Kalangan Pelajar Sains Sosial. Jurnal Pendidikan, 26 (Malay Language Version) . pp. 63-77. ISSN 01265261 Tang, Keow Ngang, and Abdul Ghani Kanesan Abdullah, (2006) Kesediaan dan Keberkesanan Penggunaan Komputer dalam Pengajaran dan Pelajaran Biologi di Sebuah Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan, 26 (Malay Language Version) . pp. 79-92. ISSN 01265261