Renungan

ANTARA TUGAS GURU MENURUT IMAM AL-GHAZALI ( Dipetik Daripada Ihya’Ulumuddin – Jld ms, 212-223 ) _____________________________________________________________
 Mempunyai rasa belas kasihan kepada murid-murid dan memperlakukan sebagai anak sendiri.  Tidak mencari upah, balasan dan kasih dengan mengajar ilmu. mengajar semata-mata kerana ALLAH s.w.t.  Tidak menghadkan tingkat pembelajaran cuma hendaklah meningkatkan murid bahawa ilmu yang diajar adalah semata-mata untuk mendekati diri dengan ALLAH s.w.t.  Mengherdik daripada berperangai jahat dengan cara sindiran dengan cara kasih sayang dan tidak dengan cara mengejek serta mengaibkan.  Tidak merendahkan mata pelajaran lain

 Guru harus meningkatan pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kemampuan murid.  Jangan diajar pelajaran yang belum sampai otaknya ke sana. Nanti ia lari atau otaknya tumpul.  Kepada murid yang kurang upaya pemikirannya hendaklah diberi pelajaran yang jelas dan layak kepadanya. Jangan disebut kepadanya bahawa disebalik apa yang disampaikan ada lagi perkara yang lebih besar.

1

BPengurusan 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia
adalah suatu Usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
2
BPengurusan 2011

berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

RUKUNEGARA

Bahawasanya negara kita MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil dimana kemakmuran negara akan dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden Maka kami, rakyat MALAYSIA
3
BPengurusan 2011

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

    

Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan
Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan Dan Kesusilaan

WAWASAN 2020
SEMBILAN CABARAN 1. EWUJUDKAN NEGARA MALAYSIA BERSATU YANG MEMPUNYAI MATLAMAT DIKONGSI BERSAMA. 2. EWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERJIWA BEBAS, TENTERAM DAN MAJU DENGAN KEYAKINAN TERHADAP DIRI SENDIRI, BANGSA DENGAN APA YANG ADA YANG DICAPAI SERTA GAGAHI MENGHADAPI PELBAGAI MASALAH. 3. EWUJUDKAN DAN MEMBANGUNKAN MASYARAKAT DEMOKRATIK YANG MATANG, MENGAMALKAN SATU BENTUK PERSEFAHAMAN, DEMOKRASI MALAYSIA BERASASKAN MASYARAKAT YANG BOLEH MENJADI CONTOH KEPADA NEGARA MEMBANGUN. 4.

M

M

M

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEPENUHNYA BERMORAL DAN BERETIKA. M

5. EWUJUDKAN MASYARAKAT YANG LIBERAL DAN BERTOLAK ANSUR, RAKYAT PELBAGAI KAUM BEBAS MENGAMALKAN IDEA, KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN

4

BPengurusan 2011

AGAMA MASING-MASING DAN PADA MASA YANG SAMA MELETAKKAN KESETIAAN MEREKA KEPADA SATU NEGARA. 6. EWUJUDKAN MASYARAKAT SAINTIFIK DAN PROGERIF, MEMPUNYAI DAYA PERUBAHAN YANG TINGGI DAN MEMANDANG KE DEPAN, YANG BUKAN SAHAJA MENJADI PENGGUNA TEKNOLOGI TETAPI JUGA PENYUMBANG KEPADA TAMADUN SAINTIFIK DAN TEKNOLOGI MASA DEPAN. 7. EWUJUDKAN MASYARAKAT PENYAYANG DAN BUDAYA MENYAYANGI, IAITU SISTEM SOSIAL YANG MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, KEBAJIKAN INSAN TIDAK AKAN BERKISAR KEPADA NEGARA ATAU ORANG PERSEORANGAN TETAPI SEKELILING SISTEM KELUARGA YANG KUKUH. 8.

M

M

MEMASTIKAN MASYARAKAT YANG ADIL DALAM BIDANG EKONOMI. M

9. EWUJUDKAN MASYARAKAT MAKMUR YANG MEMPUNYAI EKONOMI BERSAING, DINAMIK, GIAT DAN KENTAL. PENGISIAN WAWASAN PENDIDIKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PERPADUAN STAIL PENGURUSAN & KEPIMPINAN PERKHIDMATAN PENYAYANG EMPOWERMENT BUDAYA ILMU SEKOLAH PENYAYANG BUDAYA CEMERLANG PEMANTAUAN

TONGGAK DUA BELAS

MENGHARGA I MASA

NIKMAT MENCIPTA

KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN

PENINGKATA N BAKAT

KESERONOK AN BEKERJA

KEMULIAAN KESEDERHAN AAN

Q

KEUTAMAAN KESABARAN

5

BPengurusan 2011

KEBIJAKSANA AN BERHEMAT

KETINGGIAN PERIBADI

KEWAJIPAN MENJALANKA N TUGAS

KEKUATAN SIFAT BAIK HATI PENGARUH TELADAN

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
( PIPP ) PERINGKAT SEKOLAH

Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

Memartabatkan
Membina Negara Bangsa Profesion Keguruan

ENAM TERAS
Merapatkan Jurang Pendidikan

Membangunkan Modal Insan

6

BPengurusan 2011

Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

TEMA HARI GURU
2011 …………………………………………. 2010 Guru Pembina Negara Bangsa 2009 Guru Pembina Negara Bangsa 2008 Guru Cemerlang Negara Terbilang 2007 Guru Penjana Modal Insan Gemilang 2006 Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan 2005 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan 2004 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan 2003 Guru Berkualiti Aspirasi Negara 2002 Guru Berkualiti Aspirasi Negara 2001 Memartabatkan Profesion Keguruan Tanggungjawab Bersama 2000 Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan 1999 Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang 1998 Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama 1997 Guru Bestari Sekolah Bestari 1996 Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia 1995 Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan 1994 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan 1993 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan 1992 Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan 1991 Ke Arah Pendidikan Cemerlang 1990 Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera 1989 Guru Pembina Budaya Ilmu

7

BPengurusan 2011

1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972

Guru Pembina Budaya Ilmu Guru Pengasas Budaya Membaca Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan Pendidikan Teras Nasionalisme Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat Pendidikan Teras Perpaduan Negara Murid Sejahtera Negara Jaya Guru Pembentuk Generasi Akan Datang Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan Guru dan Pembangunan Negara Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

PELAN LOKASI & LALUAN KECEMASAN

8

BPengurusan 2011

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN
2011
PENGERUSI Tn. Hj. Mohamed b. Che Noh [Guru Besar] TIMBALAN PENGERUSI Pn. Hjh. Wan Rosnani bt. Wan Hamat [Pen. Kanan Pentadbiran]

NAIB PENGERUSI 1 Pn. Norani bt. Abdullah [Pen. Kanan HEM]

NAIB PENGERUSI 2 Tn. Hj. Mohd. Hilmi b. Ismail [Pen. Kanan Ko-Kurikulum]

NAIB PENGERUSI 3 En. N. Jailani b. N. Mat [Pen. Kanan Pend. Khas]

SETIAUSAHA Pn. Zaliha bt. Jusoh

9

BPengurusan 2011

PEN. SETIAUSAHA Pn. Nurul Hidayah Bong bt. Abdullah

AJK Pn. Salwani bt. Md. Mahyidin En. Che Hamdan b. Hamid Pn. Norshamsiah bt. Ismail Pn. Wan Ramlah bt. Daud En. Amran b. Mamat Pn. Hafizah bt. Hassan

SEK. KEB. KUBANG KERIAN 1 JALAN ISTANA MAHKOTA , 16150 KOTA BHARU , KELANTAN

MOTTO SK KK 1

Pengetahuan Budiman

VISI SK KK 1

SK Kubang Kerian 1 Cemerlang Dalam Semua Aspek Menjelang
2015

MISI SK KK 1

B erusaha Secara Bersepadu Bagi Menjayakan
Visi Sekolah Dalam Kecemerlangan Akaddemik, Sahsiah Murid Dan Ko-kurikulum

10

BPengurusan 2011

Mengamalkan pengurusan strategic

MATLAMAT SK KK

Meningkatkan Kecemerlangan Pelajar dalam Akademik dan Ko-kurikulum Mejuruskan Pelajar Yang Berketrampilan mengimbangi aspek JERI serta
berpengetahuan dan berkemahiran

Menjadikan SK KK 1 sebagai Sekolah Cemerlang, Terbilang dan Gemilang
sehingga mencapai tahap juara dalam pelbagai bidang selaras dengan Visi Sekolah

OBJEKTIF SK KK 1

Meningkatkan mutu Pelajaran dan pembelajaran serta pembinaan insan
sebagaimana hasrat dan Aspirasi Negara berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara

Mengembangkan dengan kreativiti pengurusan sekolah ke arah pembelajaran yang
menyeronokkan, ceria, harmoni dan selamat

Menjadikan Program JUARA sebagai panduan seluruh warga SK KK 1 untuk
membuat perancangan dan perlaksanaan

Meningkatkan pencapaian keseluruhan dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang;
Pengurusan Akademik, Ko-kurikulum, Pembinaan Insan dan Keceriaan

PIAGAM PELANGGAN SK

11

BPengurusan 2011

Bersedia melahirkan individu, berakhlak dan berketrampilan Bersedia mewujudkan suasana harmonis, kasih sayang dan muafakat dikalangan
murid, guru dan ibu bapa

Sentiasa memberi kerjasama yang padu kepada setiap generasi pendidikan dan
masyarakat sekitar.

LAGU SEKOLAH
_____________________________________________________________

Ilmu seumpama pelita
Menjadi penerang kehidupan Tuntutlah ia seikhlas hati Usah bertangguh nanti kan rugi Bersatu tenaga bekerjasama Berdisiplin dan berharmoni Tanamkan tekad di dalam hati Kejayaan pasti kami kecapi Kerajinan ketekunan Dorongan ibu bapa dan guru Kami kan usaha kami kan junjung Jasamu kan kami sanjungi Kami murid S.K. Kubang Kerian Satu Berjanji gemilangkan namamu Usaha kami buktinya nanti Wawasan terlaksana
LIRIK & LAGU OLEH : PN. FERADAH BT. IBRAHIM

12

BPengurusan 2011

SEK. KEB. KUBANG KERIAN 1 JALAN ISTANA MAHKOTA , 16150 KOTA BHARU , KELANTAN

CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Menulis rancangan pengajaran

Guru masuk kelas mengikut jadual Pelajar ucap selamat dan doa

Guru memastikan kehadiran pelajar & kebersihan kelas

Induksi Set

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran

Pengajaran dan pembelajaran berlangsung (penerapan nilai-nilai murni)

Bimbingan individu atau kumpulan Ya

Penilaian

Latihan dan pengukuhan

Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran (menulis impak dalam pengajaran & pembelajaran)

13

BPengurusan 2011

Ucapan terima kasih kepada guru

PERINCIAN HARI PERSEKOLAHAN 2011
_____________________________________________________________

PENGGAL

CUTI & HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN TAHUN HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 HARI PERSEKOLAHAN CUTI AKHIR TAHUN

MULA

AKHIR

BIL. HARI

02.01.2011

10.03.2011

50

11.03.2011

19.03.2011

9

20.03.2011 27.05.2011

26.05.2011 11.06.2011

50 16

12.06.2011

25.08.2011

55

26.08.2011

03.09.2011

9

04.09.2011 18.11.2011

17.11.2011 31.12.2011

55 44

JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN TERMASUK CUTI AM JUMLAH HARI CUTI PENGGAL

: 210 HARI : 78 HARI

14

BPengurusan 2011

HARI KELEPASAN AM 2011
JADUAL PERTAMA BIL
1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

HARI KELEPASAN AM
Tahun Baru 2011 Tahun Baru Cina Hari Keputeraan Nabi Muhammad (S.A.W.) Hari Pekerja Hari Wesak Hari Keputeraan Seri Paduka Banginda Yang DiPertuan Agong Hari Kebangsaan Hari Raya Puasa (*) Hari Deepavali (*) Hari Raya Korban (*) Hari Krismas

TARIKH
01 JAN 2011 3 – 4 FEB 2011 16 FEB 2011 01 MEI 2011 17 MEI 2011 04 JUN 2011 31 OGOS 2011 30 – 31 OGOS 2011 26 OKTOBER 2011 6 - 7 NOV 2011 25 DIS 2011

HARI
SABTU KHAMIS & JUMAAT RABU AHAD SELASA SABTU RABU SELASA & RABU RABU AHAD & ISNIN AHAD

JADUAL KEDUA BIL
1. 2.

HARI KELEPASAN AM NEGERI
Tahun Baru Cina (kedua) Hari Keputeraan KDYMM Al-Sultan Kelantan

TARIKH
4 FEB 2011 30-31 MAC

HARI
JUMAAT RABU & KHAMIS

15

BPengurusan 2011

2011 3. 4. Hari Nuzul Al-Quran Hari Raya Korban (kedua) 17 OGOS 2011 7 NOV 2011 RABU ISNIN

Diari
TARIKH 01.01.11 02.01.11 03.01.11 04.01.11 05.01.11 06.01.11 07.01.11 08.01.11 09.01.11 10.01.11 11.01.11 12.01.11 13.01.11 14.01.11 15.01.11 16.01.11 17.01.11 18.01.11 19.01.11 20.01.11 21.01.11 22.01.11 23.01.11 24.01.11 25.01.11 26.01.11 27.01.11

SK KK 1 2011

Januari
HARI SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS
MESYUARAT KANTIN MESYUARAT KECEMERLANGAN UPSR MESYUARAT ICT PK HEM PK 1 PENYELARAS ICT MESYUARAT PSS PENYELARAS PSS MESYUARAT HEM MESYUARAT AJK DISIPLIN PK HEM PK HEM MESYUARAT HEM MESYUARAT KO-KURIKULUM PK HEM PK KO

PROGRAM
SAMBUTAN TAHUN BARU HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN PENGURUSAN BILIK DARJAH PENGURUSAN BILIK DARJAH PROGRAM TRANSISI MESYUARAT PERANCANG SEKOLAH MESYUARAT KURIKULUM

AKTIVITI/TINDAKAN

GURU KELAS GURU KELAS GURU 1 JK PERANC. SEK. PK 1

16

BPengurusan 2011

28.01.11 29.01.11 30.01.11 31.01.11

JUMAAT SABTU AHAD ISNIN

Februari
TARIKH 01.02.11 02.02.11 03.02.11 04.02.11 05.02.11 06.02.11 07.02.11 08.02.11 09.02.11 10.02.11 11.02.11 12.02.11 13.02.11 14.02.11 15.02.11 16.02.11 17.02.11 18.02.11 19.02.11 20.02.11 21.02.11 22.02.11 23.02.11 24.02.11 25.02.11 26.02.11 27.02.11 28.02.11 HARI SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN
MESYUARAT AJK PEND. KHAS MESYUARAT SUKAN & PERMAINAN PK PK PK KO MESYUARAT RESTROOM MESYUARAT UNIT UNIFORM MESYUARAT KELAB & PERSATUAN CUTI MAULIDUR RASUL PK HEM PK KO PK KO MESYUARAT AJK KESIHATAN MESYUARAT RMTS MESYUARAT KEBAJIKAN GURU MESYUARAT SBT MESYUARAT KESELAMATAN, KECERIAAN & KEBERSIHAN PK HEM PK HEM PK HEM PK HEM PK HEM CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA

PROGRAM
MAJLIS AKU JANJI & PERJUMPAAN IBU BAPA MURID TAHUN 6 KALI PERTAMA

AKTIVITI/TINDAKAN
PK 1

17

BPengurusan 2011

Mac
TARIKH 01.03.11 02.03.11 03.03.11 04.03.11 05.03.11 06.03.11 07.03.11 08.03.11 09.03.11 10.03.11 11.03.11 12.03.11 13.03.11 14.03.11 15.03.11 16.03.11 17.03.11 18.03.11 19.03.11 20.03.11 21.03.11 22.03.11 23.03.11 24.03.11 25.03.11 26.03.11 27.03.11 28.03.11 HARI SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN
MESYUARAT PANITIA KT MESYUARAT PANITIA PSK KETUA PANITIA KETUA PANITIA MESYUARAT AJK PRA SEKOLAH MESYUARAT AJK PRA INTEGRASI MESYUARAT AJK KAFA MESYUARAT AJK LINUS MESYUARAT AJK PEMULIHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 MESYUARAT PANITIA BM MESYUARAT PANITIA BI MESYUARAT PANITIA MATEMATIK MESYUARAT PANITIA SAINS MESYUARAT PANITIA PAI KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK

PROGRAM
MESYUARAT RUMAH SUKAN MESYUARAT MUZIK, KEBUDAYAAN & SAINS SOSIAL MESYUARAT UNIT PEND. KHAS

AKTIVITI/TINDAKAN
PK KO PK KO PK PK

18

BPengurusan 2011

29.03.11 30.03.11 31.03.11

SELASA RABU KHAMIS

PERJUMPAAN IBU BAPA MURID TAHUN 6 KALI KE -2 CUTI SAMBUTAN KEPUTERAAN SULTAN KELANTAN CUTI SAMBUTAN KEPUTERAAN SULTAN KELANTAN

PK 1

April
TARIKH 01.04.11 02.04.11 03.04.11 04.04.11 05.04.11 06.04.11 07.04.11 08.04.11 09.04.11 10.04.11 11.04.11 12.04.11 13.04.11 14.04.11 15.04.11 16.04.11 17.04.11 18.04.11 19.04.11 20.04.11 21.04.11 22.04.11 23.04.11 24.04.11 25.04.11 26.04.11 27.04.11 28.04.11 HARI JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS
MESYUARAT PANITIA BM MESYUARAT PANITIA BI MESYUARAT PANITIA MATEMATIK MESYUARAT PANITIA SAINS MESYUARAT PANITIA PAI KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA MESYUARAT PPSMI MESYUARAT IES MESYUARAT PROGRAM UPSR KEMPEN BUDI BAHASA PK 1 PK 1 PK 1 PK HEM PROG. TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAGI MURID TAHUN 6 PROGRAM PERKEMBANGAN STAFF MESYUARAT AJK BILIK SAL MESYUARAT AJK BADAN IHSAN MESYUARAT DISIPLIN & PENGAWAS SEMUA GURU TAHUN 6 PK 1 PK 1 PK HEM PK HEM

PROGRAM

AKTIVITI/TINDAKAN

19

BPengurusan 2011

29.04.11 30.04.11

JUMAAT SABTU

Mei
TARIKH 01.05.11 02.05.11 03.05.11 04.05.11 05.05.11 06.05.11 07.05.11 08.05.11 09.05.11 10.05.11 11.05.11 12.05.11 13.05.11 14.05.11 15.05.11 16.05.11 17.05.11 18.05.11 19.05.11 20.05.11 21.05.11 22.05.11 23.05.11 24.05.11 25.05.11 26.05.11 27.05.11 28.05.11 29.05.11 HARI AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA MESYUARAT HEM PK HEM MESYUARAT PANITIA KH MESYUARAT RUMAH SUKAN MESYUARAT UNIT PEND. KHAS SAMBUTAN HARI GURU KETUA PANITIA PK KO PK PK MESYUARAT PANITIA PJK MESYUARAT SAMBUTAN HARI GURU MESYUARAT UNIT UNIFORM MESYUARAT KELAB & PERSATUAN MESYUARAT SUKAN & PERMAINAN KETUA PANITIA PK HEM PK KO PK KO PK KO

PROGRAM
CUTI HARI PEKERJA MESYUARAT PANITIA KT MESYUARAT PANITIA PSK MESYUARAT PANITIA MUZIK MESYUARAT PANITIA PEND. SENI

AKTIVITI/TINDAKAN

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA

20

BPengurusan 2011

30.05.11 31.05.11

ISNIN SELASA

CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA

Jun
TARIKH 01.06.11 02.06.11 03.06.11 04.06.11 05.06.11 06.06.11 07.06.11 08.06.11 09.06.11 10.06.11 11.06.11 12.06.11 13.06.11 14.06.11 15.06.11 16.06.11 17.06.11 18.06.11 19.06.11 20.06.11 21.06.11 22.06.11 23.06.11 24.06.11 25.06.11 26.06.11 27.06.11 28.06.11 29.06.11 HARI RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU
MESYUARAT PROGRAM UPSR PK 1 PROGRAM PERKEMBANGAN STAFF PK 1

PROGRAM
CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA HARI KEPUTERAAN YDP AGUNG CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA CUTI PENGGAL PERTAMA

AKTIVITI/TINDAKAN

21

BPengurusan 2011

30.06.11

KHAMIS

Julai
TARIKH 01.07.11 02.07.11 03.07.11 04.07.11 05.07.11 06.07.11 07.07.11 08.07.11 09.07.11 10.07.11 11.07.11 12.07.11 13.07.11 14.07.11 15.07.11 16.07.11 17.07.11 18.07.11 19.07.11 20.07.11 21.07.11 22.07.11 23.07.11 24.07.11 25.07.11 26.07.11 27.07.11 28.07.11 29.07.11 HARI JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT
MESYUARAT PANITIA PJK PK 1 MESYUARAT PANITIA KT MESYUARAT PANITIA PSK MESYUARAT PANITIA MUZIK MESYUARAT PANITIA PEND. SENI MESYUARAT PANITIA KH KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA MESYUARAT PANITIA BM MESYUARAT PANITIA BI MESYUARAT PANITIA MATEMATIK MESYUARAT PANITIA SAINS MESYUARAT PANITIA PAI KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA

PROGRAM

AKTIVITI/TINDAKAN

22

BPengurusan 2011

30.07.11 31.07.11

SABTU AHAD

Ogos
TARIKH 01.08.11 02.08.11 03.08.11 04.08.11 05.08.11 06.08.11 07.08.11 08.08.11 09.08.11 10.08.11 11.08.11 12.08.11 13.08.11 14.08.11 15.08.11 16.08.11 17.08.11 18.08.11 19.08.11 20.08.11 21.08.11 22.08.11 23.08.11 24.08.11 25.08.11 26.08.11 27.08.11 28.08.11 29.08.11 HARI ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 PRA UPSR PRA UPSR PRA UPSR SUP SUP SUP

PROGRAM

AKTIVITI/TINDAKAN

23

BPengurusan 2011

30.08.11 31.08.11

SELASA RABU

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI HARI KEBANGSAAN

September
TARIKH 01.09.11 02.09.11 03.09.11 04.09.11 05.09.11 06.09.11 07.09.11 08.09.11 09.09.11 10.0911 11.09.11 12.09.11 13.09.11 14.09.11 15.09.11 16.09.11 17.09.11 18.09.11 19.09.11 20.09.11 21.09.11 22.09.11 23.09.11 24.09.11 25.09.11 26.09.11 27.09.11 28.09.11 29.09.11 HARI KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS
PROGRAM SELEPAS UPSR PROGRAM SELEPAS UPSR PROGRAM SELEPAS UPSR PROGRAM SELEPAS UPSR PROGRAM SELEPAS UPSR PK 1 PK 1 PK 1 PK 1 PK 1 [Dijangka] UPSR UPSR UPSR PK 1 PK 1 PK 1

PROGRAM
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

AKTIVITI/TINDAKAN

24

BPengurusan 2011

30.09.11

JUMAAT

Oktober
TARIKH 01.10.11 02.10.11 03.10.11 04.10.11 05.10.11 06.10.11 07.10.11 08.10.11 09.10.11 10.10.11 11.10.11 12.10.11 13.10.11 14.10.11 15.10.11 16.10.11 17.10.11 18.10.11 19.10.11 20.10.11 21.10.11 22.10.11 23.10.11 24.10.11 25.10.11 26.10.11 27.10.11 28.10.11 HARI SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT
CERAMAH KEROHANIAN PK HEM CERAMAH DISIPLIN PK HEM CERAMAH KEBERSIHAN PK HEM CERAMAH KESIHATAN PK HEM

PROGRAM

AKTIVITI/TINDAKAN

25

BPengurusan 2011

29.10.11 30.10.11 31.10.11

SABTU AHAD ISNIN

November
TARIKH 01.11.11 02.11.11 03.11.11 04.11.11 05.11.11 06.11.11 07.11.11 08.11.11 09.11.11 10.11.11 11.11.11 12.11.11 13.11.11 14.11.11 15.11.11 16.11.11 17.11.11 18.11.11 19.11.11 20.11.11 21.11.11 22.11.11 23.11.11 24.11.11 25.11.11 26.11.11 27.11.11 28.11.11 HARI SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN
CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

PROGRAM

AKTIVITI/TINDAKAN

26

BPengurusan 2011

29.11.11 30.11.11

SELASA RABU

CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

Disember
TARIKH 01.12.11 02.12.11 3.12.11 04.12.11 05.12.11 06.12.11 07.12.11 08.12.11 09.12.11 10.12.11 11.12.11 12.12.11 13.12.11 14.12.11 15.12.11 16.12.11 17.12.11 18.12.11 19.12.11 20.12.11 21.12.11 22.12.11 23.12.11 24.12.11 25.12.11 26.12.11 27.12.11 HARI KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD ISNIN SELASA
CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN MESYUARAT PANITIA PSK [1/2012] MESYUARAT PANITIA MUZIK [1/2012] MESYUARAT PANITIA KT [1/2012] CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN MESYUARAT PANITIA PEND. SENI [1/2012] MESYUARAT PANITIA KH [1/2012] KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA

PROGRAM
MESYUARAT PERANCANG SEKOLAH 2012 CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN MESYUARAT PANITIA BM [1/2012] MESYUARAT PANITIA BI [1/2012] MESYUARAT PANITIA MATEMATIK [1/2012] MESYUARAT PANITIA SAINS [1/2012] MESYUARAT PANITIA PAI [1/2012]

AKTIVITI/TINDAKAN

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA

KETUA PANITIA KETUA PANITIA

27

BPengurusan 2011

28.12.11 29.12.11 30.12.11 31.12.11

RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

MESYUARAT PANITIA PJK [1/2012] CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN

KETUA PANITIA KETUA PANITIA

SENARAI BIDANG TUGAS
_____________________________________________
1. Membentuk dan membimbing organisasi kelas seperti ketua kelas, penolong dan jawatankuasa lain untuk menjalankan tugas. 2.       Menentukan adanya: Visi & Misi Sekolah Jadual waktu Jadual bertugas Pelan laluan keselamatan Inventori Perabot Alatan kebersihanan kelas seperti penyapu Sudut-sudut mata pelajaran.


3. Menentukan peralatan elektrik seperti lampu, kipas dan pendawaiannya dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Jika berlaku kerosakan hendaklah dilaporkan segera. 4.    Jadual kedatangan: Ditanda pada setiap hari dengan pen satu warna Disimpan di pejabat setiap hari Diisi semua butiran dan data yang dikehendaki.

5. Mempastikan setiap murid mempunyai kad kemajuan akademik dan diisi markah setiap ujian/peperiksaan untuk disampaikan kepada ibubapa/ penjaga. 6. Masalah pembelajaran, kesihatan diri dan disiplin. Memberi galakan, motivasi dan merangsang minat murid terhadap pelajaran.Menggalakkan pertandingan sesama murid secara positif Sentiasa prihatin terhadap masalah murid. 7.    8. 9.  Buku teks/aktiviti [SPBT] : Mempastikan buku teks diagih kepada murid yang layak Buku-buku dibalut dan ditulis nama Buku teks/aktiviti dipulangkan mengikut tarikh yang ditetapkan. Mengenalpasti murid yang layak menerima sebarang bentuk bantuan . Mengutip yuran dan derma. Mengutip dan mengeluarkan resit 1.1.1. Yuran sekolah 1.1.2. Yuran Pelbagai Menyerahkan wang kutipan tersebut kepada pihak yang telah ditetapkan Pendaftaran murid baru Murid keluar.

 10. 11.

28

BPengurusan 2011

11.1.

Menentukan borang SPBT, kad kemajuan dan lain-lain dokumen yang berkenaan di hantar ke pejabat.

SENARAI NAMA GURU & KAKITANGAN SK KK 1
_________________________________________________
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

& BIDANG TUGAS 2011

Nama
HJ. MOHAMED B. CHE NOH HJH. WAN ROSNANI BT WAN HAMAT NORANI BT ABDULLAH HJ. MOHAMAD HILMI B. ISMAIL NIK JAILANI B. NIK MAT HJH. CHE ZAITON BT SALEH LAILA KARTINI BT YAKUB NORIZAM BT ABDULLAH ROSNANAH BT SEGARA NORMA BT MOHAMAD HAZIRAH BT MOHD YUSOFF WAN NORHASHIMAH BT WAN ISMAIL NORIZAM BT HAMZAH MARTINAWATI BT SALLEH HJH. NORINA BT SIDEK HASIAH BT YAACOB WAN ZAINI BT WAN OTHMAN WAN NORMA BT ABDURAHMAN WAN ARINA BT WAN HAMAT TUAN KAMARIAH BT TUAN HAMZAH HASNAH BINTI SULIMAN HJH. TG. HANARIAH BT RAJA HASSAN MARSHITAH BT BAHARUM NOOR AIDA BT DATO SHAFII AZLINAWATI BT MUHAMMED RAHIMAH BT DERAHMAN MOHD ZULKIPLI B. AWANG AZMANI BI. MOHAMED NOOR HJH. IDA ROSDILA BT OTHMAN NIK ARINA BT ABDUL GHANI SARINA BT YUSOFF NORMALA BT IBRAHIM AZMAWANI BT MOHAMAD MOHD REDHUAN B. MOHAMMED ZALEHAN BT MUSTAPHA KHUZAIMAH BT SULAIMAN NURUL HIDAYAH BONG BT ABDULLAH NORHAIDA BT HAMZAH NOOR HAMIZA BT MUHAMAD ZALIHA BT JUSOH ABD. RAZAK B. ADAHAN ADILAH BT YUSOF ANIS NAZURA BT. MOHD. ADIB AZAHARI B. MUHAMMAD CHE HAMDAM B. HAMID CHE NORAZURA BT ABDULLAH HALINA BT AZIZ HARIZAN B. HAMID HAZLINA BT HUSSIN HJH. AEINA BT YACCOB HJH. AZIZAH BT ISA

A. Pejabat
D 14620 D 12378 D 13633 D 14521 D 44172 D 31162 D 43826 D 26494 D 31451 D 38016 D 36623 D 41081 D 21527 D 41081 D 26851 D 35531 D 25985 D 16074 D 31830 D 25618 D 44013 D 19082 D 26291 D 35347 D 37609 D 32560 D 35206 D 20798 D 38303 D 25506AA D 32067 D 40881 D 37788 D 34124 D 22960 D 18756 D 31557 D 24444 D 18686 D 36528 D 23358 D 55293 D 39773 D 35066 D 40398 D 50982 D 23596 D 46823 D 56625 D 9044 D 21187

Jawatan
GURU BESAR PKP PK.HEM PK.KO PK. P. KHAS G. Cemerlang 1C 1H 1K 1L 1P 2C 2H 2K 2L 2P 3C 3H 3K 3L 3P 3S 4C 4H 4K 4L 4P 4S 5C 5H 5K 5L 5P 5S 6C 6H 6K 6L 6P 6S G. SMM G. j-QAF K. Panitia PJK SU. KO G. j-QAF Peny. Buku Teks G. Pend. Khas GSTT Pend. Khas BPengurusan 29 Kelab Guru Ustazah

2011

30

BPengurusan 2011

Bil
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Nama
HJH. NOR AINI BT MUHAMMAD HJH. WAN NOR FASIDAH BT HASSAN KAMARUDDIN B. ABD. MANAF MAHZON BT MOHAMAD YUSOFF MOHAMMAD SHAKIR B. HUSAIN MOHAMMAD ZUKI B. GHANI MOHAMOOD B. MAT HASSAN MOHD AL-BAQIR SHOLEH B. M. YUSOFF MOHD IZANI B. MAHMOOD MOHD NAZARI @ ANUAR B. MOHD ALI MOHD RAZANI B. IDRIS MOHD ZAHIR B. ZAKARIA @ OSMAN MOHD ZAKI B. YAAKUB MUHAMAD RUIZ B. AHMED MUHD ARMAN B. IBRAHIM NAILIE BT MOHD ZAIN NIK ABDUL AZIZ B. ISMAIL NIK MASLIZA BT NIK MUHAMMAD NOOR LIZA BT HAMZAH NOORIMAN B. YUSOF @ AYUB NOORZIANA BT IBRAHIM NOR DIANA BT AMIRUDDIN NOR SHAMSIAH BT ISMAIL NURSYAHIDA BT ALI NURUL AINI BT ISMAIL ROHAZAWATI BT. ZUUHARI ROSLIZA BT MOHD JA’FAR SAINI B. TASMIN SALWA BT HUSSIN SALWANI BT MD. MAHYIDIN TG. MASROL HISHAM B. TG. MANSOR TG. NORSILAWATY BT RAJA HASSAN TUAN MOHD ZANI B. TUAN SOH WAN RAMLAH BT DAUD ZAINAB BT AB. RAHMAN ZULKIFLI B. IBRAHIM

A. Pejabat
D 28060 D 10578 D 43237 D 53116 D 54973 D 24028 D 8041 D 43270 D 25717 D 24778 D 29577 D 35481 D 25668 D 56624 D 55994 D 56216 D 42561 D 33759 D 53819 D 50984 D 34385 D 56755 D 44792 D 56756 D 50600 D 39839 D 13220 D 50985 D 53063 D 25685 D 48150 D 38807 D 28882 D 20692 D 23405

Jawatan
Ustazah G. Disiplin SU Peperiksaan G. j-QAF G. j-QAF Ustaz G. PSS Pen. SU Sukan G. Kaunseling G. Data G. Pemulihan GSTT Pend.. Khas G. Pend. Khas G. Pend. Khas K. Panitia Muzik Penyelaras PIPP G. Pend. Khas G. j-QAF G. j-QAF G. Pend. Khas G. j-QAF G. PRA Integrasi Penyelaras Transisi GSTT Pend. Khas K. Panitia KH G. j-QAF G. j-QAF G. Kedai Sekolah G. PRA SU. Sukan Peny. ICT G. Pend. Khas

31

BPengurusan 2011

Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama
AMRAN B. MAMAT AZURA BT MUSA @ MOHAMMED CHE NASIR B. MUSTAPHA CHE YAZID B. ZAKARIA CIK RUZIAHANI BT JUSOH HAFIZAH BT HASSAN HALIMAH BT. ISMAIL HARMA WATI BT MEOR ABDULLAH MARLINI BT ZAKARIA MASITAH BT CHE MUSTAFA MOHD SYARKAWI B. IBRAHIM SITI AISHAH BT HASSAN WAN FETIMAH BT WAN ISMAIL WAN MAHMUD SABRI B. WAN IDRIS WAN AB. HAPIZ B. WAN ZAKARIA

A. Pejabat
D D D D D D D D D D D D D D D 20513 48881 15282 15528 50862 40718 12658 41829 50861 54542 53786 50485 27162 45650 16571

Jawatan
Pem. Am Pejabat Pem. Peng. Murid PRA Pem. Tadbir Pem. Peng. Murid Pem. Tadbir Pem. Tadbir Pem. Peng. Murid Pem. Peng. Murid Pem. Peng. Murid Juruteknik Komputer Pem. Peng. Murid Pem. Tadbir Ketua Pem Tadbir Pem Am Pejabat

SENARAI

TUGAS GURU YANG BERTUGAS MINGGUAN
32
BPengurusan 2011

_________________________________________________

1.

Mereka hendaklah berada di sekolah 10 minit sebelum sekolah bermula. Ini bermakna mereka merupakan kakitangan akademik yang pertama hadir bertugas dalam sesuatu sesi. 2. Bertindak sebagai pegawai perhubungan dan menguruskan dalam ucapan khas pada hari berkenaan ; misalnya sebagai Peyambut Tetamu, mengawasi ketenteraman dan hari pergerakan murid bila berlangsungnya sesuatu pertemuan, ujian peperiksaan dan lain-lain majlis. 3. Menguruskan murid yang sakit atau kurang sihat seperti mengeluarkan surat mohon rawatan, menghantar ke klinik atau ke rumah. 4. Mengawasi tingkah laku murid sepanjang masa persekolahan khasnya waktu rehat atau pulang. Contohnya:       Memberi perhatian kepada murid yang datang lewat. Murid yang keluar daripada kawasan sekolah ( ponteng sekolah) Murid yang ponteng kelas. Murid yang makan merata tempat atau di tempat yang tidak sepatutnya. Murid yang keluar masa belajar tanpa kebenaran. Berlari-lari atau membuat bising waktu rehat.

 Patuh peraturan beratus /berbaris waktu sebelum masuk ke kelas awal pagi atau selepas dan ketika meninggal bilik darjah pada waktu akhir persekolahan.  5. Peraturan semasa pulang dan pergerakan pulang murid.

Tempat-tempat berikut hendaklah di ambil perhatian yang utama:      Bilik darjah dan peralatan di dalamnya. Semua tandas kakitangan dan murid. Kawasan sekolah termasuk kantin dan Musalla. Bilik-bilik khas Taman Sumber.

6.

Laporan bertugas hendaklah ditulis dalam Buku Laporan Bertugas Mingguan. Buku Laporan Bertugas ini hendaklah dihantar ke Pejabat sekolah setiap hari.

7.

SENARAI NAMA GURU YANG
BERTUGAS MINGGUAN 2011
____________________________________________________
33
BPengurusan 2011

PENUBUHAN & PENGURUSAN UNIT –UNIT AM 2011

1.

PERANCANG SEKOLAH
Pengerusi Tn. Hj. Mohamed b. Che Noh

34

BPengurusan 2011

[Guru Besar] Tim. Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Pen. Setiausaha AJK Pn. Hjh. Wan Rosnani bt. Wan Hamat [PK Pentadbiran] Pn. Norani bt. Abdullah [PK HEM] Tn. Hj. Mohd. Hilmi b. Ismail [PK Ko-kurikulum] En. N. Jailani b. N. Mat [PK Pend. Khas] En. Kamarudin b. Abd. Manaf Pn. Zaliha bt. Jusoh Pn. Salwani bt. Mahyidin En. Che Hamdan b. Hamid Pn. Nor Shamsiah bt. Ismail En. W. Mahmud Sabri b. W. Idris En. Mohd. Zahir b. Zakaria En. Mohd. Izani b. Mahmud Pn. Hjh. Che Zaiton bt. Salleh YM. Tn. Mohd. Zani b. Tn. Soh Pn. Hasiah bt. Yaacob Pn. N. Masliza bt. N. Muhammad Pn. Noor Aida bt. Dato’ Shafii Pn. Hjh. Ida Rosdila bt. Othman En. Mohamood b. Mat Hassan Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan dan mengubalkan serta membuat perancangan konkrit dalam bidang kurikulum, HEM, Ko-kurikulum, Pentadbiran, Kewangan, etika kerja, perhubungan awam dan pembangunan fizikal.

Aktiviti

2.

KEWANGAN
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas Ketua Pembantu Tadbir Pembantu tadbir Guru Kelas Ketua Panitia En. W. Mahmud Sabri b. W. Idris 1. Memungut yuran sekolah. 2. Memungut bayaran kantin 3.Menyediakan semua akaun penghantaran dan penerimaan 4.Tender kantin. 5.Merancang belanjawan dan peruntukan sekolah.

Penyelaras Aktiviti

35

BPengurusan 2011

3.

PEMBANGUNAN / FIZIKAL SEKOLAH
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Guru Kelas PK Ko-kurikulum En. N. Ab. Aziz b. Ismail En. Saini b. Tasmin En. Che Nasir b. Mustapha 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menyelia keselamatan bangunan dan kawasan sekolah Menyelia keselamatan dan membaiki perabot Mengurus dan mengawal stok perabut Mengenalpasti kerosakan pada bangunan dan pejabat Mengawal peralatan pekerja dan keperluannya Menguruskan dan mengawal selia PA sistem

Penyelaras

Aktiviti

4.

PERKEMBANGAN STAFF / LDP
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikum PK Pend. Khas Ketua panitia PK Pentadbiran En. Mohd. Zaki b. Yaacob 1. 2. 3. 4. 5. Mengenalpasti guru yang akan berkursus Memastikan pendedahan diberi kepada semua guru Merancang dan mengurus kursus dalaman / LDP Mengadakan lawatan sekolah contoh Sesi perbincangan dari semasa ke semasa

Penyelaras Setiausaha Aktiviti

5.

FAILING
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Am Pejabat Pembantu Rendah Am PK Pentadbiran Pn. Hafizah bt. Hassan 1. 2. 3. Menerima dan mecatat surat-surat yang diterima Mengedar mengikut tindakan susulan Merekod mengikut sistem failing.

Penyelaras Setiausaha Aktiviti

6.

BUKU STOK
36
BPengurusan 2011

Personal

Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas Ketua Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Pembantu Am Pejabat Pembantu Rendah Am Ketua Panitia PK PK PK PK 1. 2. 3. 4. Pentadbiran HEM Ko-kurikulum Pend. Khas Menerima dan menyemak hantaran barangan Mendaftar barang ke dalam buku stok Mengurus salinan barang Catatan tarikh penerimaan barang GB, PK dan S/U berkenaan sahaja yang boleh menerima barang

Penyelaras

Aktiviti

5.

7.

PERAKAM WAKTU
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas Guru bertugas mingguan PK Pentadbiran 1. 2. 3. Mencatat/melapor ketidakhadiran guru Menyemak/mengemaskini kedatangan guru Menandatangani buku kedatangan

Penyelaras Aktiviti

8.

BUKU REKOD MENGAJAR
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas 1. 2. 3. 4. Memastikan buku dihantar setiap hujung minggu Merekod/mencatat penghantaran Menyemak dan menandatangani Perbincangan / bimbingan

Aktiviti

9.

PENCERAPAN GURU & BUKU LATIHAN
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas PK Pentadbiran 1. Mengagihkan penyeliaan mengikut pengurusan mata pelajaran

Penyelaras Aktiviti

37

BPengurusan 2011

2. 3. 4. 5.

Menilai proses p & p Perbincangan /bimbingan Menyemak buku mengikut jadual yang ditetapkan Tindakan susulan

10. DATA & MAKLUMAT
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas PK HEM En. Mohd. Zahir b. Zakaria En. Kamarudin b. Ab. Manaf Tn. Hj. Abdul Razak b. Adahan En. Mohd. Zaki b. Yaakub 1. 2. [EMIS] [Penilaian] [SMM] [SSDM]

Penyelaras

Aktiviti

Mengemaskini data/maklumat guru /murid Rujukan para guru berhubung ICT

11. MESYUARAT STAFF/GURU
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas Pn. Norshamsiah bt. Ismail Pn. Nurul Aini bt. Ismail

Setiausaha Pen. Setiausaha

12. TUGAS KHAS
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas PK HEM Pn. Hjh. Che Zaiton bt. Salleh Pn. Hjh. W. Nor Fasidah bt. Hassan Pn. Hazirah bt. Mohd. Yusoff Pn. Hjh. Azizah bt. Isa Pn. Norizam bt. Abdullah En. Che Hamdan b. Hamid Aktiviti 1. 2. 3. [Aktiviti Tahun 6] [Peralatan persegaran diff/guru] [Peralatan persegaran diff/guru]] [Peralatan pentas] [Peralatan pentas] [Buku Kerja]

Penyelaras

Mengendalikan /menguruskan barangan sekolah Menyusun/menyimpan barangan di tempat yang selamat Pastikan semua barangan mencukupi

13. LEMBAGA DISIPLIN
Personal Guru Besar PK Pentadbiran

38

BPengurusan 2011

PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas Setiausaha AJK En. Mohd. Zaki b. Yaacob Pn. Hjh. Che Zaiton bt. Salleh [Guru Disiplin] Pn. Khuzaimah bt. Sulaiman [Guru Bimbingan & Kaunseling] Ustaz Mohamood b. Mat Hassan

14. PROGRAM PIPP
Personal Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Ko-kurikulum PK Pend. Khas : : Pn. N. Masliza bt. N. Muhamad Pn. Zaliha bt. Jusoh Pn. Salwani bt. Mahyidin En. Che Hamdan b. Hamid Pn. Norshamsiah bt. Ismail En. Kamaruddin b. Ab. Manaf En. Mohd. Nazari @ Anuar b. Mohd. Ali [ SU Kurikulum ] [ SU HEM ] [ SU Ko-Kurikulum ] [ SU Pend. Khas ] [ SUP ] [ Prog. UPSR ]

Penyelaras AJK

BILIK-BILIK

& TEMPAT-TEMPAT KHAS 2011

BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BILIK KHAS
Makmal Komputer A Makmal Komputer B Pusat Akses Bilk Sains Bilik Kem. Hidup Bilik ETemS Bilik SAL Bilik Pusat Sumber Sekolah Kedai Sekolah

GURU PENYELARAS
En. Che Hamdan b. Hamid En. Che Hamdan b. Hamid Tn. Hj. Abdul Razak b. Adahan Pn. Hjh. Ida Rosdila bt. Othman En. Saini b. Tasmin Pn. W. Zaini bt. W. Othman Pn. Noor Hamiza bt. Muhammad En. Mohd. Al- Baqir Sholeh b. Mohd. Yusoff YM. Tg. Masrol Hisham b. Tg. Mansor

39

BPengurusan 2011

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bilik Muzik Bilik SPBT Bilik Bimbingan & Kaunseling Bilik Peperiksaan Musalla Bilik Pemulihan Bilik Sukan Bilik Disiplin & Pengawas Bilik j-QAF Kelas PKBP Kelas Pra Sekolah Kelas Pra Sekolah Integrasi PK

En. N. Ab. Aziz b. Ismail Pn. Halina bt. Abd. Aziz En. Mohd. Razani b. Idris En. Kamaruddin b. Ab. Manaf Ustaz Mohamood b. Mat Hassan En. Mohd. Zaki b. Yaacob Ym. Tn. Mohd. Zani b. Tn. Soh Pn. Nik Arina bt. Ab. Ghani En. Nooriman b. Yusoff Pn. Zainab bt. Abd. Rahman Ym. Tg. Norsilawaty bt. Raja Hassan Pn. Nurul Aini bt. Ismail

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM 2011
PENGERUSI TN. HJ.. MOHAMED BIN CHE NOH (GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI PN. HJH. W. ROSNANI BT. W. HAMAT (PK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 1 PN. NORANI BT. ABDULLAH (PK HEM)

NAIB PENGERUSI 2 TN. HJ. MOHD. HILMI B. ISMAIL (PK KO- KURIKULUM)

NAIB PENGERUSI 3 EN. N. JAILANI B. N. MAT (PK PEND. KHAS)

SETIAUSAHA PN. ZALIHA BT. JUSOH

PEN. SETIAUSAHA PN. NURUL HIDAYAH BONG BT ABDULLAH

PPSMI PN. W. ZAINI BT. W. OTHMAN

LINUS PN. NORMA BT. MUHAMMAD

40

BPengurusan 2011

PENUBUHAN & PENGURUSAN UNIT –UNIT KURIKULUM 2011

PEPERIKSAAN & PENILAIAN EN. KAMARUDIN B. AB. MANAF

KP BAHASA MELAYU PN. HASIAH BT. YAACOB UPSR PN. NURUL HIDAYAH BONG BT. ABDULLAH KAFA PN. HJH. AZIZAH BT. ISA

PSS EN. MOHD. AL-BAQIR SHOLEH B. M. YUSOFF PROJEK RINTIS IES EN. CHE HAMDAN B. HAMID

KP BAHASA INGGERIS PN. NIK MASLIZA BT. NIK MUHAMMAD KP MATEMATIK PN. NOOR AIDA BT. DATO’ SHAFII KP KAJIAN TEMPATAN EN. MOHD. NAZARI @ ANUAR B. MOHD. ALI KP PJK EN. MOHD. ZULKIPLI B. AWANG KP SAINS PN. HJH. IDA ROSDILA BT. OTHMAN

TEK. MAKLUMAT [ICT] EN. CHE HAMDAN B. HAMID

KP PSK PN. AZLINAWATI BT. MOHAMED

j-QAF EN. NOORIMAN B. YUSOFF

KP PEND. SENI PN. LAILA KARTINI BT. YAACOB

KP KEM. HIDUP EN. SAINI B. TASMIN

KP MUZIK EN. N. ABDUL AZIZ B. ISMAIL

KP PAI EN. MOHD. REDHUAN B. MUHAMED TRANSISI TAHUN 1 PN. ROHAZAWATI BT. ZUHARI

JADUAL WAKTU EN. MOHD.ZAHIR B. ZAKARIA

1.

PENGURUSAN KURIKULUM
Setiausaha : Pen. Setiausaha : Ahli : Pn. Zaliha bt. Jusoh Pn. Nurul Hidayah Bong bt. Abdullah Pn. Hjh. Che Zaiton bt. Salleh En. Kamarudin b. Ab. Manaf En. Mohd. Al-Baqir Sholeh b. M. Yusoff En. Mohd. Zahir b. Zakaria Pn. Nurul Hidayah Bong bt. Abdullah Pn. Rohazawati bt. Zuhari En. Che Hamdan b. Hamid En. Nooriman b. Yusoff @ Ayob Pn. Hjh. Azizah bt. Isa Pn. Norma bt. Muhammad Pn. W. Zaini bt. W. Othman Pn. Hasiah bt. Yaacob Pn. N. Masliza bt. N. Muhammad Pn. Noor Aida bt. Dato’ Shafii Pn. Hjh. Ida Rosdila bt. Othman En. Mohd. Redhuan b. Mohammed En. Mohd. Zzulkipli b. Awang En. Mohd. Nazari @ Anuar b. Mohd. Ali Pn. Azlinawati bt. Mohamed En. Saini b. Tasmin [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ G.Cemerlang] SUP ] PSS ] Jadual Waktu ] UPSR ] Transisi Tahun 1 ] Rintis EIS & ICT ] j-QAF ] KAFA ] LINUS ] PPSMI ] K. Panitia BM ] [ K. Panitia BI ] K. Panitia MATE ] K. Panitia Sains ] K. Panitia PAI ] K. Panitia PJK ] K. Panitia KT ] K. Panitia PSK ] K. Panitia KH ]

41

BPengurusan 2011

En. N. Ab. Aziz b. Ismail Pn. Laila Kartini bt. Yaacob

[ K. Panitia Muzik ] [ K. Panitia PS ]

2.

JADUAL WAKTU 1.1. JADUAL WAKTU AGUNG
En. Mohd. Zahir b. Zakaria Tn. Hj. Abd. Razak b. Adahan Pn. Zaliha bt. Jusoh

Setiausaha : Ahli :

1.2.
TAHAP 1 TAHAP 2 Aktiviti

JADUAL WAKTU GANTI
: : : YM. Tn. Kamariah bt. Tn. Hamzah En. Mohd. Zahir b. Zakaria 1. 2. 3. Menyusun dan menyiapkan jadual waktu agung ( Persendirian & Kelas). Menyediakan Jadual Waktu Ganti. Bekerjasama dengan Unit Penghulu Blok

3.

PEPERIKSAAN & PENILAIAN
Setiausaha 1 Setiausaha 2 Bank Soalan : : : En. Kamarudin b. Ab. Manaf [Pep. Awam- UPSR & Tahap 2] YM.Tn. Kamariah bt. Tn. Hamzah [Pep. Dalaman & Tahap 1] En. Mohamad Redhuan b. Mohammed En. Tg. Masrul Hisham b. Tg. Mansur En. Mohamood b. Mat Hassan En. Mohd. Nazari @ Anuar b. Mohd. Ali Pn. Nurul Hidayah Bong bt. Abdullah Pn. Pn. Pn. Pn. Pn. Pn. Mahzon bt. Mohd. Yusoff Hasnah bt. Suliman Nur Syahida bt. Ali W. Zaini bt. W. Othman Sakinah bt. Hassan Rahimah bt. Deraman [ [ [ [ [ [ Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 1 1 2 2 3 3 ] ] ] ] ] ]

AJK Persiapan Dewan Peperiksaan :

Ahli

:

42

BPengurusan 2011

Pn. Pn. Pn. Pn. Cik Pn.

W. Norma bt. Abd. Rahman Nor Diana bt. Amiruddin Noorziana bt. Ibrahim Salwa bt. Hussin Adilah bt. Yusof Norizam bt. Abdullah

[ [ [ [ [

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

4] 4] 5] 5] 6] [ Tahun 6 ]

4.

TRANSISI TAHUN 1
Penyelaras Setiausaha Ahli : : : Pn. Rohazawati bt. Zuhari Pn. Rosnanah bt. Segara Semua Guru Tahun 1

5.

KAFA
Penyelaras Setiausaha Ahli : : : Pn. Hjh. Azizah bt. Isa Pn. Normala bt. Ibrahim Semua guru yang mengajar kelas KAFA

6.

PROGRAM UPSR
Penyelaras Setiausaha Bendahari Ahli Aktiviti : : : : : Pn. Nurul Hidayah Bong bt. Abdullah En. Mohd. Nazari @ Anuar b. Mohd. Ali Pn. Hjh. Che Zaiton bt. Salleh Semua Guru Tahun 6 1. 2. 3. Merancang/mengurus program Sesi perbincangan/ post mortem Menyelaras ujian bulanan/buku aktiviti

7.

PROJEK RINTIS INTERACTIVE EVALUATION SYSTEM (IES)
Penyelaras Setiausaha AJK : : : En. Che Hamdan b. Hamid Pn. Azlinawati bt. Mohammed En. Zulkifli b. Ibrahim Pn. Marshitah bt. Baharum Pn. Noor Aida bt. Dato’ Shafii Pn. Rohazawati bt. Zuhari

8.

PERLAKSANAAN LINUS
Penyelaras Setiausaha Ahli : : : Pn. Norma bt. Muhammad Pn. Norizam bt. Hamzah Semua Guru Linus

43

BPengurusan 2011

Aktiviti

:

1. 2. 3.

Mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa Merancang / menyusun dan menceriakan bilik. Menyusun jadual dan merekod aktiviti.

9.

PPSMI
Penyelaras AJK : : Pn. W. Zaini bt. W. Othman Semua guru ETEMS

10. j-QAF
Penyelaras Setiausaha Ahli : : : En. Nooriman b. Yusoff Pn. Che Nor Azura bt. Abdullah Pn. Mahzon bt. Mohd. Yusoff Pn. Salwa bt. Hussin Pn. Salwani bt. Md. Mahyidin Pn. Noor Diana bt. Amiruddin Pn. Nur Syahida bt. Ali Cik Adilah bt. Yusoff En. Mohd. Shakir b. Hussin

11. PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Penyelaras Setiausaha : : En. Mohd. Al-Baqir Sholeh b. M. Yusoff Pn. Sarina bt. Yusof Pn. W. Arina bt. W. Hamat Pn. Marshitah bt. Baharum Ym. Tg. Masrol Hisham b. Tg. Mansor Pn. Normala bt. Ibrahim Pn. W. Ramlah bt. Daud 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (Perpustakaan) (Media & Teknologi) (Bahan Bantu Mengajar) (Tek. Maklumat-ICT)

Pen. Setiausaha: AJK :

Aktiviti

:

Menghadiri taklimat Memproses/membaikpulih buku Menyelia/mengurus peraturan PSS Menggalakkan aktiviti PSS Mengurus rekod penggunaan PSS Menyediakan Fail Tegak dan khidmat nasihat Menyelaras/menyusun ABM Menyelia peralatan hardware/software

11.1. PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT [ ICT ] / PEMBESTARIAN SEKOLAH
Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Penyelaras Bestari Juruteknik Bestari : Tn. Hj. Mohamed b. Che Noh [GB] : Pn. Hjh. W. Rosnani bt. W. Hamat [PK 1] : Pn. Norani bt. Abdullah [PK HEM] : En. Che Hamdan b. Hamid : En. Sharkawi b. Ibrahim

44

BPengurusan 2011

Penyelaras PPSMI

: Pn. W. Zaini bt. W. Othman

Penyelaras Pusat Akses : Tn. Hj. Abdul Razak b. Adahan Literasi ICT : Pn. Rohazawati bt. Zuhari

CARTA PEMBESTARIAN SEKOLAH / TEKNOLOGI MAKLUMAT 2011

PENGERUSI TN. HJ. MOHAMED B. CHE NOH [GURU BESAR]

NAIB PENGERUSI 1 PN. HJH. W. ROSNANI BBT. W. HAMAT

NAIB PENGERUSI 2 PN. NORANI BT. ABDULLAH [PK HEM]

AJK PENGKOMPUTERAN PENYELARAS BESTARI PN. W. RAMLAH BT. DAUD

PEN. PENYELARAS BESTARI EN. CHE HAMDAN B. HAMID BENDAHARI PN. N. ARINA BT. AB. GHANI

JURUTEKNIK FT 17 EN. SHARKAWI B. IBRAHIM

LITERASI ICT PN. ROHAZAWATI BT. ZUHARI BRIGED ICT PN. NORZIANA BT. IBRAHIM

PUSAT AKSES EN. AB. RAZAK B. ADAHAN

GURU SUMBER

KETUA PANITIA BAHASA MELAYU KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS KETUA PANITIA MATEMATIK KETUA PANITIA KETUA PANITIA SAINS PEND. AGAMA ISLAM KETUA PANITIA PEND. SIVIK & KENEGARAAN KETUA PANITIA KAJIAN TEMPATAN

KETUA PANITIA MUZIK KETUA PANITIA PEND. SENI KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

45

BPengurusan 2011

13. JAWATANKUASA PENGURUSAN PANITIA

BIL.

PANITIA

JAWATANKUASA

MESYUAR AT
Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt

13.1

PANITIA BAHASA MELAYU

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Pn. Hasiah bt. Yaacob Pn. Hjh. Norina bt. Sidek Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu

13.2

PANITIA BAHASA INGGERIS

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Pn. Nik Masliza bt. Nik Muhamad Pn. Anis Nazura bt. Mohd. Adib Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris

13.3

PANITIA MATEMATIK

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Pn. Noor Aida bt. Dato’ Shafii Pn. Zalehan bt. Mustapha Semua guru yang mengajar mata pelajaran Matematik

13.4

PANITIA SAINS

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Pn. Hjh. Ida Rosdila bt. Othman Pn. W. Arina bt. W. Hamat Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains

13.5

PANITIA PEND. AGAMA ISLAM

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

En. Mohamad Redhuan b. Mohammed Pn. Hjh. Azizah bt. Isa Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pend. Agama Islam

13.6

PANITIA KAJIAN TEMPATAN

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

En. Mohd. Nazari @ Anuar b. Mohd. Ali Pn. Norhaida bt. Hamzah Semua guru yang mengajar mata pelajaran Kajian Tempatan

13.7

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

En. Saini b. Tasmin YM. Tg. Masrol Hisham b. Tg. Mansur Semua guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup

46

BPengurusan 2011

13.8

PANITIA MUZIK

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

En. N. Abd. Aziz b. Ismail Pn. Hazirah bbt. Mohd. Yusoff Semua guru yang mengajar mata pelajaran Muzik

Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt Nov 2010 Feb 2011 April Jun Ogos Okt

13.9

PANITIA PEND. SENI

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Pn. Laila Kartini bt. Yaacob Pn. W. Norhashimah bt. W. Ismail Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pend. Seni

13.10

PANITIA PJK

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

En. Mohd. Zulkipli b. Awang En. Mohd. Zuki b. Ghani Semua guru yang mengajar mata pelajaran PJK

13.11

PANITIA PEND. SIVIK KEWARGAN EGARAAN

Pengerusi Setiausaha Ahli

: : :

Pn. Azlinawati bt. Mohamed Pn. Azmawani bt. Mohamed Semua guru yang mengajar mata pelajaran PSK

47

BPengurusan 2011

Aktiviti Panitia : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menentukan sukatan pelajaran yang terbaru Menyelaras rancangan pelajaran setahun/ mingguan/ harian Mengkaji buku teks/ buku aktiviti/ buku rujukan guru. Menyelaras ujian dan penilaian serta merumuskan analisa/ post mortem dan tindak ikut. Mengadakan bengkel/ kursus/ taklimat dan aktiviti. Mengenalpasti bahan-bahan Bantu mengajar Menyelenggarakan fail-fail panitia dan minit serta laporan mesyuarat/ surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan Saling bekerjasama dalam meningkatkan program/ aktiviti akademik. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 5 kali setahun. Menentukan target-target dan merancang serta mengurs program panitia setahun.

9.
10.

G
BIL
1. PENGURUSAN PANITIA 2

ARIS PANDUAN AM

PENGURUSAN KURIKULUM 2011
PERKARA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

CATATAN
Fail Mesyuarat Panitia Fail Folio Fail HSP Fail Program/ Broshare Fail Analisa Ujian Fail Stok/ Senarai ABM/ Buku Aktiviti/ Kerja Rekod/Buku Penggunaan ABM Folder/Album Aktiviti

Senarai Jawatankuasa Takwin Mesyuarat / Jadual Perancangan Minit mesyuarat di edarkan Menyediakan folio A & B Perancangan berfokus P & P bilik darjah Menilai keberkesanan aktiviti yang dilaksanakan (kesan dalam mesyuarat kedua dan berikutnya) Perancangan / perlaksanaan aktiviti Sistem fail yang kemaskini Pengurusan Stok Penyelenggaraan Peralatan

PERANCANGAN MENGAJAR Rancangan Tahunan mengikut bilangan waktu setahun Diselaraskan antara guru (aliran yang sama) dan antara subjek Rancangan harian mengandungi objektif, pengajaran dan penilaian 1. Kemaskini Ranc. Mengajar setiap hari. Hantar setiap hujung minggu Kemaskini setiap ruang yang berkaitan

2. 3.

3

ALAT BANTU BELAJAR ( ABB ) Dipamerkan (dikelas/ sudut/bilik khas) Berpusat (ada jadual penggunaan) Dikatalog mengikut tajuk dan mata pelajaran 1. Catat rekod penggunaan Panitia edar

2.

4

PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Wujudkan system rekod, analisa dan pelaporan (Buku Analisa ) Pamerkan dibuku rekod mengajar * Selesaikan seminggu selepas ujian

5

KAJIAN DAN TINDAKAN Analisis pencapaian lepas (TOV) * Folio

48

BPengurusan 2011

6 -

Rancangan tindakan ( Folio B )

PERKAEDAHAN MENGAJAR Menetapkan perkaedahan penggabungan jalinan semua kaedah Ikut aliran kerja P & P Menyediakan rancangan mengajar harian Kaedah mengajar yang perlu dilaksanakan : a. Set Induksi b. Kesesuaian kaedah/teknik c. Kejelasan penyampaian d. Berpusat kepada pelajar e. Penampilan guru f. Penggunaan ABB g. Keselarasan perancangan dengan perlaksanaan Melaksanakan penilaian berterusan sepanjang proses P& P dengan cara : a. Pemerhatian b. Lisan Sebelum P & P pastikan * Kesediaan murid * Kebersihan kelas * Ketrampilan diri murid

-

7

MENGAMBIL TINDAKAN SERTA MERTA TERHADAP HASIL PENILAIAN Pembetulan Pengukuhan Pengayaan

8

IKLIM BILIK Keseronokan melalui keceriaan yang kondusif Keselamatan Keharmonian

J
BIL
1

ADUAL / TAKWIN PENGURUSAN KURIKULUM 2011
PROGRAM/AKTIVITI TEMPOH/TARIKH
Jan, Mac, Mei, Jul, & Sept. Feb. Apr. Jun Julai Ogos Jan, Mac, Mei, Jul, Sept. Feb, Apr, Jun APRIL – BM MEI – MT JUN – BI JULAI – SNS

TINDAKAN
PK 1

Mesyuarat Kurikulum / UPSR / Perancang Sekolah

2

Ujian Berpusat Berkala (UBB)

SUP

3

Mesyuarat Panitia

Ketua Panitia

4

Perkembangan Staff

PK 1

5

Bulan Bertema Panitia

Ketua Panitia

49

BPengurusan 2011

OGOS – PAI SEPTEMBER – Am 6 Percambahan MINDA Majlis Dialog Jan, Mac Feb, Apr, Mei, Ogos Mac, Mei, Jul, Okt PK 1

7

Pencerapan Guru

GB, PK 1, PK HEM, PK KO & PK PK GB, PK 1, PK HEM, PK KO & PK PK

8

Semakan Buku Latihan / Aktiviti

J
BIL
1

ADUAL PENINGKATAN PROFESIONALISME 2011

AKTIVITI
Perbengkelan ICT Tahun 1 & 2 (P & P, Sains & M3 dalam BI) Huraian Sukatan – Semakan Semula • M3 Tahun 4 • BM Tahun 4 • SNS Tahun 4 • BI Tahun 4 • PJK Tahap 2 • PS Tahap 2 • KT & SV Thn 5 Kem/ Klinik/ Teknik menjawab soalan ala UPSR

OBJEKTIF
Mendedahkan guru-guru kepada penggunaan ICT Pendedahan kepada guru berhubung dengan sukatan baru.

SASARAN
Semua guru

TARIKH
Feb - Apr

TINDAKAN
PK 1 Guru Media

2

Semua guru

Jun hingga Julai

Ketua Panitia

3

Pendedahan kepada guru dan murid mengenai teknik menjawab. Meningkatkan pengetahuan murid dan guru disamping galakkan membaca. Mendedahkan pada guru/ ibubapa cara berkesan

Semua murid tahap 2/ Murid Thn 6

Feb – Apr Jun – Ogos

PK 1

4

Program Belauan Minda

Semua guru/ murid

Sebulan sekali

PSS

5

Program percambahan minda/ Seminar/ Keibubapaan/

Semua ibubapa Tahap 2 dan semua guru

Julai

PK 1

50

BPengurusan 2011

Profesionalisme 6 Ceramah * Amalkan Hidup Sihat

mendidik anak. Mendedahkan pada guru/ murid ke arah cara hidup yang sihat. Semua murid / guru Mei PK HEM

7

Taklimat Kejurulatihan/ Kepengadilan permainan

Semua guru / murid

Mac

PK KO

P

ROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN UPSR 2011

51

BPengurusan 2011

BIL .
1

PROGRAM
Majlis Dialog Ibubapa/ Percambahan Minda & Aku Janji Kelas Serambi Kelas Tuisyen Malam PIBG

JADUAL PERLAKSANAAN
Januari & Jun

SASARAN
Semua ibubapa, murid & guru Tahun 6 Semua murid Terhad kepada murid Semua murid

TINDAKAN/ CATATAN
PK 1 & Pn. Khuzaimah

2 3

Feb - Ogos Awal Feb [Rabu, Jumaat & Sabtu] 3 bulan menjelang UPSR Awal Mei [Setiap Sabtu] Setiap awal/akhir bulan Setiap selepas ujian

PK 1 & Pn. Nurul Hidayah Bong PK 1 & Pn. Hjh. Che Zaiton PK 1& En. Mohd. Zahir PK 1 & Pn. Zalehan PK 1 Bendahari & SUP

4

Kelas Anjal/Intensif

5 6 7

Kelas Mingguan Kem/klinik Subjek Hadiah galakan/Intensif Bulanan/ Anugerah Bintang/ Sijil Penghargaan Latih tubi Santapan minda Kem Relaks Minda Solat Hajat Murid Solat Hajat Perdana Majlis Restu Ilmu Kem Motivasi Program Mento-mentee Talian Info Me Doa & Tawakal

Semua murid Semua murid Murid 5A, 4A & Murid lulus Semua murid Semua murid Semua murid Semua murid Semua ibubapa Semua murid Semua guru & murid Semua guru & murid Semua murid Semua murid

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 bulan menjelang UPSR Mulai Jun Akhir Julai 3 bulan menjelang UPSR Akhir Ogos Akhir Ogos February Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun

PK 1 PK 1 & Pn. Nor Hamiza Semua guru PK 1 & Ustaz Mohamood PK KO PK 1 PK 1 PK 1& Pn. Norhaida PK 1

52

BPengurusan 2011

J

ADUAL REKOD PENCERAPAN GURU & SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 2011
SEMAKAN BUKU LATIHAN, REKOD KEMAJUAN & SEBARANG JENIS REKOD MURID MENGIKUT TAHUN

PEMANTAU

SUBJEK YANG DIPANTAU

GURU BESAR PK 1 PK HEM PK KO PK PEND. KHAS

BI & MZ

SAINS ,KH & PAI BM, PSK, & KT MATE, PJK, & PS SEMUA SUBJEK BAGI KELAS PRA, PRA INTEGRASI & PEND. KHAS

TAHUN 5 & 6 TAHUN 3 & 4 TAHUN 1 & 2 PRA, PRA INTEGRASI & PEND. KHAS

CATATAN : PENCERAPAN GURU JUGA BOLEH DILAKUKAN OLEH

53

BPengurusan 2011

KETUA PANITIA MENGIKUT SUBJEK MASING-MASING.

S

TRUKTUR ORGANISASI HEM SKKK1 2011
PENGERUSI Tn Hj Mohamed b Che Noh GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI Pn Norani bt Abdullah PK HEM

SETIAUSAHA Pn. Salwani

PEN. SETIAUSAHA Tn. Hj. Ab. Razak

PEMBANGUNAN INSAN
Ustaz Mahmood

DISIPLIN/ PENGAWAS
Pn Hjh Che Zaiton Pn Nik Arina

KESIHATAN/ BEBAS DENGGI
Pn Hjh. Tg Hanariah

KEBAJIKAN MURID
Pn Hasnah

SMM
Tn. Hj. Ab. Razak

KANTIN &RMTS
Pn. W Arina Pn W Norhasyimah

PERAYAAN & SAMBUTAN
Pn Nik Masliza

SDDM
En Mohd Zaki

KEDAI SEKOLAH
Ym Tg Masrol Hisham

SPBT
Pn Halina

REST ROOM
Pn. Rosnanah

KEBAJIKAN GURU & BADAN IHSAN Pn Hjh. Aeina KESELAMATAN/ Pn. Che Norazura KECERIAAN
En Saini Pn Hjh. Azizah

KELAB PENCEGAH JENAYAH/ DADAH
En Mohd Shakir BPengurusan 2011 54

ASET SEKOLAH
En W Mahmud Sabri

BIMBINGAN KAUNSELING
Pn. Khuzaimah

PERHIMPUNAN
Pn Hjh. W Nor Fasidah

PENDAFTARAN
En. W. Ab. Hapiz

GALAKAN MENABUNG
En Harizan

BIL
1

BIDANG / ORGANISASI
DISIPLIN/PENGA WAS

PERSONAL
DISIPLIN 1.PN. CHE ZAITON 2.EN. MOHD. ZAKI 3. PN. W. NOR FASIDAH 4. EN. AZAHARI 5. EN. MOHD. SHAKIR
a.

BIDANG TUGAS
Mengadakan aktiviti peningkatan disiplin murid seperti ceramah dan majlis rundingan. Menjadi penasihat kepada badan pengawas dan menyediakan laporan. Menyelia disiplin murid. Memberi tunjuk ajar dan bimbingan tugasan kepada pengawas sekolah. Membuat pesanan keperluan unit. Menguruskan stok dan menyediakan anggaran perbelanjaan unit. Mengadakan latihan kecemasan. Melantik Pengawas Memberi maklumat dan kefahaman mengenai peraturan dan undang-undang sekolah kepada murid. , Mengadakan mesyuarat badan pengawas dan sidang percambahan minda

MESYUARAT
DIS 10 / JAN MAC MEI JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

b. c. d. e. f. g.

PENGAWAS 1. PN. N. ARINA 2. PN. NURUL HIDAYAH BONG 3. PN. SARINA 4. PN. HALINA 5. PN. W. RAMLAH 6. EN. MOHD.AL-BAQIR SHOLEH 2 PEMBANGUNAN INSAN 1.USTAZ MOHAMOOD 2.PN. NORMALA 3.PN. NOR AINI 4.CIK ADILAH 5. EN. NOORIMAN

a. b.

c.

a. b.

Menerap nilai-nilai murni dan membentuk individu yang berdisiplin. Menganjurkan aktiviti-aktiviti pergantungan kepada Allah seperti ceramah agama, khemah ibadat dan bimbingan. Membimbing murid ke arah generasi berakhlak mulia, jujur, yakin diri, bertanggungjawab, berketrampilan dan hormatmenghormati. Mengurus kutipan dan perbelanjaan tabungan murid Menyediakan penyata kewangan tabung Khidmat derma/ sumbangan kepada pihak tertentu seperti murid yang kematian ibu bapa. Mengenalpasti murid miskin Mengurus bantuan/biasiswa Mengumpul, mengedar rekod dan kad kesihatan. Mengumpul maklumat murid yang memerlukan rawatan dan perhatian kesihatan. Mengurus aktiviiti-aktiviti berkaitan kesihatan. Mengadakan sudut kesihatan.

DIS 10 / JAN APRIL OGOS NOVEMBER

c.

a.

FEBRUARI MEI OGOS NOVEMBER FEBRUARI APRIL JULAI

3

KEBAJIKAN MURID / BIASISWA

1.PN. HASNAH 2.PN. AZLINAWATI 3. PN. ZALIHA 4. PN. ZALEHAN 5. PN. ROHAZAWATI 6. PN. AZMANI 7. EN. MOHD. IZANI 8. EN. MOHD. ARMAN 1.YM. TG. HANARIAH 2.PN. NORMALA 3.PN. AZMAWANI 4.PN. W. ZAINI 5. YM. TN. KAMARIAH

b.

c.
d. e. a.

4

KESIHATAN / BEBAS DENGGI

b.

c.
d.

55

BPengurusan 2011

6. EN. KAMARUDDIN 7. EN. MOHD. REDHUAN 8. EN. CHE HAMDAN 5 SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) 1.EN. AB. RAZAK 2.EN. MOHD. AL-BAQIR SHOLEH 3.EN. MOHD. ZAHIR 4. EN. MOHD. ZULKIPLI [A]

e.

Memantau kawasan air bertakung dan menyediakan laporan bebas denggi Menyedia dan mengedar borang SMM kepada semua murid. Membuat penyemakan dan pengesahan data yang dipungut. Mengemaskini data dan maklumat murid . Mengurus penghantaran maklumat kepada jabatan.

SEPTEMBER NOVEMBER DIS 10 / JAN APRIL OGOS NOVEMBER

a. b. c.

d.

BIL
6

BIDANG / ORGANISASI
KANTIN & RMTS

PERSONAL
a.

BIDANG TUGAS
Menyediakan buku pengurusan RMTS. Memilih menu yang sesuai dengan murid. Mencatat penyertaan murid RMTS ke dalam buku kehadiran. Mengawas kawasan, kebersihan, tatatertib dan perkara yang berkaitan dengan RMTS. Menentukan pihak pemajak kantin mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan. Memastikan kebersihan dan mutu makanan serta kebersihan umum kantin diberi perhatian. Mengawasi murid makan mengikut tertib dan berperaturan. Memastikan murid beratur semasa membeli makanan. Menyediakan tugasan pengawasan di kantin. Menceriakan kantin.

MESYUARAT
DIS 10 / JAN MAC MEI JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

1.PN. W. ARINA 2.PN. W. NORHASYIMAH 3.PN. NORZIANA 4.PN. NORSHAMSIAH 5.PN. NORINA 6.EN. HARIZAN 7. EN. MOHD. RAZANI 8. PN. MARTINAWATI 9. EN. MOHD. ZUKI

b.
c. d. e. f. g. h. i. j.

7

ASSET SEKOLAH

1. EN. W. MAHMUD SABRI 2. EN. MOHD. ZULKIPLI [A] 3. PN. NURUL AINI 4.CIK SITI AISHAH 5. PN.MARLINI 6. PN.RUZIAHANI 7. PN.HARMAWATI 8. EN. NASIR 9. PN. W. RAMLAH 1.EN. MOHD. ZAKI 2. SEMUA GURU DISIPLIN 1. PN. ROSNANAH 2. PN. SAKINAH 3. PN. HASIAH 4. PN. RAHIMAH [D] 5.PN. NAILIE

a. b. c. d.

Membuat senarai inventori dan peralatan sekolah. Memastikan peralatan mencukupi dan boleh digunakan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan disimpan selepas digunakan Menyiapkan rekod keluar masuk semua peralatan

JANUARI MENGIKUT KEPERLUAN

a.

Mengemaskini data disiplin murid. Mengurus penghantaran data kepada PPD Memastikan kebersihan dan keceriaan serta keselamatan tandas. Memastikan alas kaki mencukupi. Memastikan kemudahan di dalam tandas mencukupi.

8

SDDM

b.
a. b. c.

MENGIKUT KEPERLUAN

9

REST ROOM

MENGIKUT KEPEERLUAN

a.

10

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

1. PN.HALINA 2. PN.SALWA 3. PN.LAILA KARTINI- TH 1 4. PN.NORINA -TH 2 5. PN.W. ARINA -TH 3 6. PN. NOOR AIDA - TH 4 7. PN.IDA ROSDILA - TH 5 8. PN.NURUL HIDAYAH - TH 6

b. c. d.

Memastikan Bilik BOSS kemas dan berfungsi. Mengurus surat-menyurat mengenai SPBT. Mengurus borang pesanan/ permohonan buku Teks bagi tahun berikutnya. Menyemak penerimaan dan penghantaran buku teks dan memproses untuk urusan stok. Menyelenggara stok SPBT dengan

DIS 10/JANUARI MAC MEI JULAI

e.

56

BPengurusan 2011

f. g. h.

11

GALAKAN MENABUNG

1.EN. HARIZAN 2.PN. HAZIRAH 3. PN. ROSLIZA 4. PN. NOR DIANA 5. PN. NORMA

a.

kemaskini. Membuat hapuskira . Memungut buku teks pada akhir tahun. Membuat pemantauan penggunaan buku teks secara berkala. Memberi galakan dan kesedaran kepada pelajar tentang kebaikan menabung.

OKTOBER

MENGIKUT KEPERLUAN

BIL
12

BIDANG / ORGANISASI
KELAB PENCEGAH JENAYAH/ ANTI DADAH

PERSONAL
1. EN.MOHD SHAHIR 2. YM TUAN MOHD ZANI 3. EN.MOHD NAZARI 4. PN. MAHZON 5. PN. NURSYAHIDA 6. PN. NURUL AINI 7. YDP PIBG

BIDANG TUGAS

MESYUARAT
FEBRUARI MEI SEPTEMBER

a. b.
c.

Merancang program ceramah dan motivasi mencegah jenayah bersama polis. Mengadakan kempen anti jenayah. Merancang lawatan sambil belajar ke penjara.

13

PERHIMPUNAN

1. PN. W NOR FASIDAH 2. EN. AZAHARI 3. PN.CHE ZAITON 4. PN. NURUL HIDAYAH

a. b.

Menyelia dan menetapkan kedudukan murid di tapak perhimpunan. Menyediakan tempat duduk guru. Memastikan perhimpunan dapat dijalankan dengan sempurna.

c.

MENGIKUT KEPEERLUAN

a.

14

BIMBINGAN KAUNSELING

1..PN. KHUZAIMAH 2. EN. MOHD. RAZANI

b. c. a.

Merancang program, projek dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras dengan perancangan sekolah. Memberi khidmat nasihat kepada murid bermasalah. Membantu membina sahsiah murid Merekodkan urusan perniagaan dan mengemaskini rekod. Membuat pesanan daripada pembekal. Menyenaraikan jenis dan harga barang.

JANUARI MENGIKUT KEPERLUAN DIS 10 /JANUARI MENGIKUT KEPERLUAN JANUARI APRIL JULAI SEPTEMBER OKTOBER

15

KEDAI SEKOLAH

1. YM TG. MASROL HISYAM 2. PN.MARSHITAH 3. PN.NORIZAM [A] 4. PN.W. NORMA 5. YM. TG. HANARIAH KESELAMATAN 1. EN. SAINI 2. EN.NIK AB.AZIZ 3. EN. MOHD SHAKIR 4. PN. HAZLINA 5. PN. MAHZON

b. c.

a.

16

KESELAMATAN/ KEBERSIHAN/ KECERIAAN

b. c. d. e. f. g.

KEBERSIHAN/KECERIAA N 1. PN. HJH. AZIZAH 2. YM.TG MASROL 3.SEMUA PEKERJA

Memastikan alat pemadam api berfungsi dan berada di tempat yang strategik. Mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap kelas dan bilik. Menjalankan kawat kebakaran. Memastikan murid meletakkan basikal dalam keadaan selamat di tempat yang disediakan. Menyelia kawasan sekolah supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat. Memastikan keselamatan murid dan semasa mengadakan sesuatu program. Membuat penegasan keselamatan murid semasa pergi dan balik dari sekolah. Menyediakan dan menyusun perhiasan dan penanaman pokok bunga. Memastikan kawasan sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih dan ceria. Membuat perancangan untuk

a. b. c.

57

BPengurusan 2011

menambah baikkan taraf keceriaan sekolah.

BIL
17

BIDANG / ORGANISASI
PERAYAAN/ SAMBUTAN

PERSONAL
a.

BIDANG TUGAS
Mengurus perayaan-perayaan peringkat sekolah. Mengurus tempat, peralatan dan atur cara. Menyediakan dan mengedar buku program kepada staf. Merakam gambar perayaan.

MESYUARAT
MENGIKUT KEPERLUAN

1. PN.NIK MASLIZA 2. PN.NORIZAM H 3. EN. NIK AB. AZIZ 4. EN. SAINI 5. EN.NOOR IMAN 6. YM. TG. MASROL HISHAM 7. PN. NOOR AIDA 8. PN. KHUZAIMAH 9. YM TG NORSILAWATY 10. PN. IDA ROSDILA 11. PN. W. RAMLAH 12. EN. MOHD. ZAKI 13. PN. NORHAIDA KEBAJIKAN GURU 1. PN. AEINA 2. PN. MARSHITAH 3. PN. CHE ZAITON 4. PN. AZIZAH 5. PN. ZAINAB 6. PN. NOOR HAMIZA 7. YM. TG. MASROL HISHAM 8. EN. MOHD. ZUKI

b. c. d.

a.

18

KEBAJIKAN GURU & BADAN EHSAN

b. c. d. e. f. g. h. i. j.

BADAN EHSAN 1. PN. CHE NORAZURA 2. PN. NOORLIZA 3. PN. CHE NORAZURA 4. EN. ZULKIFLI [I] 5. EN. MOHD. RUIZ

Menyelia, menyusun dan mengurus kemudahan dan kelengkapan. Mengurus bahan bacaan dan perpus-takaan guru. Memastikan bilik sentiasa bersih, kemas dan ceria. Menutup semua tingkap, lampu dan kipas sebelum pulang. Mengurus kutipan yuran dan perbelanjaan sesuatu program. Mengurus derma/sumbangan kepada ahli yang kematian ahli keluarga, bertukar dan lain-lain. Merancang dan mengurus Hari Keluarga. Memungut yuran keahlian. Mengurus pembayaran ahli baru/bersara Menguruskan ganjaran dan pampasan ahli yang meninggal dunia.

JANUARI MENGIKUT KEPERLUAN

19

PENDAFTARAN

1. EN. W. ABDUL HAPIZ 2. EN. AMRAN 3.PN.WAN ZAINI 4. PN. HAFIZAH

a. b. c.

Mengagihkan murid-murid mengikut kelas. Merancang majlis pendaftaran murid tahun satu. Menyediakan keperluan semasa majlis pendaftaran.

DIS 10 NOVEMBER

58

BPengurusan 2011

CARTA ORGANISASI KO-KURIKULUM 2011

Guru

Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Guru Pasukan BPengurusan 2011 59 Sukan Sekolah

PELAJAR

60

BPengurusan 2011

BADAN BERUNIFORM 2011

PENYELARAS
EN.MOHD RAZANI BIN IDRIS

PENGAKAP EN.HARIZAN

PUTERI ISLAM YM. TG. HANARIAH

TUNAS PUTERI PN.ROSLIZA

PBSM EN.ZULKIFLI

TKRS EN. MOHAMMAD RUIZ

PENGAKAP EN.HARIZAN BIN HAMID EN.MOHD NAZARI @ ANUAR BIN MD ALI PN.NOR DIANA BT. AMIRUDDIN PN.AZLINAWATI BT. MUHAMMED PN. NURSYAHIDA BT. ALI

TKRS EN.MOHAMMAD RUIZ BIN AHMED EN. MOHAMMAD ZUKI BIN GHANI EN. MUHD ARMAN BIN IBRAHIM PN. HAZLINA BT. HUSSIN PN.NAILIE BT. MOHD ZAIN

TUNAS PUTERI PN.NOORLIZA BT. HAMZAH PN.ROSLIZA BT. MOHD JAFAR PN. AZMAWANI BT. MOHAMAD PN.LAILA KARTINI BT. YAAKUB YM. TN. KAMARIAH BT. TN. HAMZAH

PBSM EN.ZULKIFLI BIN IBRAHIM EN.ZULKIFLI BIN AWANG EN. MOHD IZANI BIN MAHMOOD PN.NOR SHAMSIAH BT. ISMAIL PN.HJH. NOR AINI BT. MUHAMMAD PN.ZALEHAN BT. MUSTAPHA PUTERI ISLAM YM. HJH. TENGKU HANARIAH BT. RAJA HASSAN PN.RAHIMAH BT. DERAMAN PN.ROHAZAWATI BT. ZUHARI CIK ADILAH BT. YUSOF PN. MAHZON BT.MOHD YUSOFF

61

BPengurusan 2011

KELAB DAN PERSATUAN 2011

PENYELARAS

En.Mohd Zaki B. Yaakob

PERSATUAN B.MELAYU

PERSATUAN B.INGGERIS

PERSATUAN MATEMATIK

PERSATUAN SAINS / TAMAN SUMBER

PERSATUAN AGAMA ISLAM

PERSATUAN MIZIK / GENDERANG

KELAB LALU LINTAS

KELAB KOMPUTER

KELAB PERLANCONGAN

KELAB BIMBINGAN KAUNSELING

KELAB DOKTOR MUDA

KELAB PUSAT SUMBER

KELAB SENI MEMPERTAHANKAN DIRI (SILAT)

KELAB SENI MEMPERTAHANKAN DIRI (TAEKWANDO)

62

BPengurusan 2011

GURU-GURU PENASIHAT KELAB DAN PERSATUAN 2011 EN. MOHD ZAKI B. YAAKUB (Penyelaras)
PERSATUAN B.MELAYU Pn. Hasiah Bt Yaacob Pn. Wan Norma Bt Ab Rahman Pn. Norma Bt. Mohamad Pn. Nik Arina Bt Abdul Ghani PERSATUAN MATEMATIK Pn. Hjh. Norina Bt. Sidek Pn. Martinawati Bt Salleh Pn. Wan Norhashimah Bt. Wan Ismail Pn. Wan Zaini Bt. Wan Othman KELAB MUZIK / GENDERANG En. Nik Abdul Aziz B Ismail En. Nooriman B Yusof Pn. Halina Bt Abd Aziz PERSATUAN B.INGGERIS Pn. Noor Hamiza Bt Muhamad Pn. Hjh. Aeina Bt. Yacob Pn. Hjh. Che Zaiton Bt. Salleh Pn. Noorziana Bt. Ibrahim PERSATUAN AGAMA ISLAM Ustaz Mohd Redhuan B. Mohammed Ustaz Mohamood B Mat Hassan Ustazah Hasnah Bt. Suliman Ustazah Normala Bt Ibrahim KELAB BIMBINGAN KAUNSELING En. Azahari B. Muhammad Ustazah Sakinah Bt Hassan Pn. Salwa Bt. Hussin Pn. Nurul Hidayah Bong Bt Abdullah Pn. Wan Nor Fasidah Bt. Hassan KELAB LALULINTAS Pn. Noor Aida Bt Dato Shafii Pn. Azmani Bt. Mohamed Noor Ym. Tg. Norsilawaty Bt. Raja Hassan Pn. Hazirah Bt. Mohd Yusof KELAB PUSAT SUMBER En. Mohd Al Baqir Sholeh B. M Yusof Pn. Sarina Bt Yusof Pn. Marshitah Bt Baharum Pn. Wan Arina Bt Wan Hamat KELAB PELANCONGAN & KEBUDAYAAN Pn. Nik Masliza Bt Nik Muhammad Pn. Norizam Bt. Hamzah Pn. Anis Nazura Bt. Mohd Adib Pn. Zaliha Bt. Jusoh KELAB SENI MEMPERTAHANKAN DIRI TAEKWONDO Pn. Khuzaimah Bt Sulaiman En. Mohd Zahir B Zakaria

KELAB DOKTOR MUDA Pn. Rosnanah Bt Segara En. Kamaruddin B Abd Manaf Pn. Salwani Bt Md Mahyidin Pn. Norhaida Bt. Hamzah KELAB KOMPUTER Pn. Wan Ramlah Bt. Daud Pn. Zainab Bt. Ab. Rahman Pn. Hjh. Ida Rosdila Bt Othman Pn. Nurul Aini Bt Ismail KELAB SAINS DAN TAMAN SUMBER Ustazah Hjh. Azizah Bt Isa Ustazah Norizam Bt. Abdullah YM. Tg Masrol Hisyam B Tg Mansor En. Saini B Tasmin KELAB SENI MEMPERTAHANKAN DIRI SILAT Ustaz Mohd Shakir B Husain En. Nik Abdul Aziz B. Ismail Pn. Che Norazura Bt. Abdullah Pn. Hazlina Bt. Hussin

63

BPengurusan 2011

MUZIK, KEBUDAYAAN & SAINS SOSIAL 2011

PENYELARAS

En.Nik Ab Aziz B. Ismail

KOMPANG En. Nooriman Pn. Rohazawati REKORDER En. Nik Abd Aziz Pn. Noor Aida

Pn. Hasiah Pn. Hazirah

SAJAK

BINTANG YM Tg Norsilawaty En. Nooriman KOIR Pn. Wan Zaini Pn. Nurul Hidayah Bong

SYAIR Pn. Nik Arina Pn. Wan Nor Hasyimah

DIKIR BARAT En. Mohd Izani En. Nik Abd Aziz

DRAMA SEBABAK Pn. Halina Pn. Nik Masliza

TARIAN Pn. Norizam Hamzah Pn. Khuzaimah

64

BPengurusan 2011

SUKAN DAN PERMAINAN 2011
PENYELARAS

YM TUAN MOHD ZANI BIN TUAN SOH

BOLA SEPAK EN MOHD IZANI

BOLA JARING YM TN KAMARIAH

CATUR EN MOHD RAZANI

TENIS CHE HAMDAN

BADMINTON EN. MOHD ZAHIR

BOLA BALING EN MOHD ZUKI

OLAHRAGA EN AZAHARI

BOLA TAMPAR YM TG MASROL

SEPAK TAKRAW EN ABD RAZAK

RAGBI EN MOHD ZAKI

SQUASY EN SAINI

BOWLING YM TN MOHD ZANI

65

BPengurusan 2011

GURU PENASIHAT SUKAN PERMAINAN 2011
BOLA SEPAK EN. MOHD IZANI B MAHMOOD YM. TN. MOHD ZANI B TN. SOH EN. MUHAMMAD RUIZ B AHMED PN. AZLINAWATI BT MUHAMED PN. AZIZAH BT ISA PN. NIK ARINA BT ABD GHANI PN. ROHAZAWATI BT ZUHARI SEPAK TAKRAW EN. ABD. RAZAK B ADAHAN EN. NIK ABDUL AZIZ B ISMAIL EN. MAHMOOD B MAT HASSAN EN. MUHD ARMAN B IBRAHIM PN. WAN ZAINI BT WAN OTHMAN PN. NOOR ZIANA BT IBRAHIM PN. ROSNANAH BT SEGARA BADMINTON EN. MOHD ZAHIR B ZAKARIA EN. MOHD AL BAQIR SHOLEH B YUSOF PN. MARSHITAH BT BAHAROM PN. HJH NORINA BT SIDEK PN. WAN NORHASYIMAH BT ISMAIL PN. SALWANI BT MD MAHYIDDN PN. ROSLIZA BT MOHD JAFAR BOLA JARING YM. TN KAMARIAH BT TN HAMZAH PN. CHE NORAZURA BT ABDULLAH PN. SAKINAH BT HASSAN PN. NORMALA BT IBRAHIM PN. NOR DIANA BT AMIRUDDIN PN. NURSYAHIDA BT ALI PN. AZMANI BT MOHAMED NOOR TENIS EN. HARIZAN B HAMID EN. CHE HAMDAN B HAMID YM. TG. NORSILAWATY BT RAJA HASSAN PN HJH. AEINA BT YAACOB PN. W. RAMLAH BT DAUD PN. SALWA BT HUSSIN PN. KHUZAIMAH BT SULAIMAN BOLA TAMPAR YM. TG MASROL HISYAM B TG MANSOR EN. KAMARUDDIN B ABDUL MANAF EN. NOORIMAN B YUSOF PN. NORIZAM BT ABDULLAH PN. AZMAWANI BT MOHAMED PN. LAILA KARTINI BT YAAKUB PN. NURUL HIDAYAH BONG BT ABDULLAH

BOLA BALING EN. MOHAMMAD ZUKI B GHANI EN. ZULKIFLI B IBRAHIM EN. ZULKIPLI B AWANG PN. HASIAH BT YAACOB PN. HAZIRAH BT MOHD YUSOFF PN. ANIS NAZURA BT MOHD ADIB PN. NOOR HAMIZA BT MOHAMMAD RAGBI EN. MOHD ZAKI B YAAKUB EN. MOHD NAZARI @ ANUAR B MOHD ALI PN. ZALIHA BT JUSOH PN. HALINA BT ABD AZIZ PN. HAZLINA BT HUSSIN PN. NORHAIDA BT HAMZAH PN. NAILIE BT MOHD ZAIN BOWLING YM. TUAN MOHD ZANI B TUAN SOH PN. NIK MASLIZA BT NIK MUHAMMAD PN. ZALEHAN BT MUSTAPHA PN. HJH. CHE ZAITON BT SALEH PN. NURUL AINI BT ISMAIL YM. HJH. TG. HANARIAH BT RAJA HASSAN PN. NOOR LIZA BT HAMZAH

OLAHRAGA EN. AZAHARI B MUHAMMAD EN. MOHD REDHUAN B MOHAMMED PN. NORIZAM BT HAMZAH PN. HJH. IDA ROSDILA BT OTHMAN PN. NOOR AIDA BT DATO SHAFII PN. NOR SHAMSIAH BT ISMAIL CATUR EN. MOHD RAZANI B IDRIS PN. WAN NORMA BT ABD RAHMAN PN. NOR AINI BT MUHAMAD PN. HASNAH BT SULIMAN PN. NORMA BT MOHAMAD PN. ZAINAB BT ABDUL RAHMAN PN. HJH. WAN NOR FASIDAH BT HASSAN SQUASY EN. SAINI B TASMIN EN. NOHD SHAKIR B HUSAIN PN. MARTINAWATI BT SALLEH CIK ADILAH BT YUSOF PN. RAHIMAH BT DERAMAN PN. WAN ARINA BT WAN MAMAT PN. MAHZON BT MOHD YUSOFF

66

BPengurusan 2011

SENARAI NAMA GURU RUMAH SUKAN SKKK1 2011

MERAH

1. EN. NIK ABD. AZIZ (KETUA) 2.EN. MOHD IZANI 3.EN. SAINI 4.EN. ZULKIFLI AWANG 5.YM. TN. KAMARIAH 6.PN. MARTINAWATI 7.PN. MARSHITAH 8.PN. PN. SARINA

9.PN. NOOR AIDA 10.PN. NIK MASLIZA 11.PN. NURUL HIDAYAH 12.PN. ANIS NAZURA 13.PN. HALINA 14.PN. ROSNANAH 15.PN. NOOR LIZA 16.PN. WAN ZAINI

HIJAU

1.EN. MOHAMOOD (KETUA) 2.EN. KAMARUDDIN 3.YM. TG. MASHROL HISHAM 4.EN. MOHD RUIZ 5.PN. AZLINAWATI 6.PN. NORMA 7.YM.HJH. TG. HANARIAH 8.PN. RAHIMAH DERAHMAN

9.PN. HJH. AIENA 10.PN. HJH. IDA ROSDILA 11.PN. ROSLIZA 12.PN. NOR SHAMSIAH 13.PN. WAN NORMA 14.PN. HAZLINA 15.CIK ADILAH 16.PN. HASNAH

BIRU

1.EN. MOHD RAZANI (KETUA) 2.EN. MOHD. REDHUAN 3.EN. MOHD NAZARI 4.EN. NORIMAN 5.PN. AZMANI 6.PN. HASIAH 7.PN. NORIZAM HAMZAH 8.PN. NORHASHIMAH

9.PN. NORMALA 10.PN. WAN ARINA 11.PN. NAILIE 12.PN. SALWANI 13.PN. LAILA KARTINI 14.PN. NORHAIDA 15.PN. NOR DIANA

67

BPengurusan 2011

KUNING
1.EN. MOHD ZAHIR (KETUA) 2.EN. HARIZAN 3.EN. MOHD AL-BAQIR 4.EN. AZAHARI 5. EN. MUHD ARMAN 6.PN. ROHAZAWATI 7.PN. HAZIRAH 8.PN. NORINA 9.PN. ZALEHAN 10.PN. KHUZAIMAH 11.PN. ZALIHA 12.PN. AZMAWANI 13.PN. NORIZAM (A) 14.PN. CHE NORAZURA 15.PN. MAHZON 16.PN. NOR HAMIZA

UNGU

1. EN. MOHAMMAD ZUKI (KETUA) 2.EN. MOHD ZAKI 3.EN. ZULKIFLI IBRAHIM 4.EN. MOHAMMAD SHAKIR 5.PN. WAN RAMLAH 6.PN. HJH. NOR AINI 7.PN. NIK ARINA 8.YM. TG. NORSILAWATY

9.PN. HJH. AZIZAH 10.PN. ZAINAB 11.PN. NURSYAHIDA 12.PN. HJH. WAN NOR FASIDAH 13.PN. NURUL AINI 14.PN. NOR ZIANA 15.PN. SALWA 16.PN. HJH. CHE ZAITON

68

BPengurusan 2011

AKTIVITI DAN LATIHAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Memilih ahli baru / AJK Memperkenalkan undang-undang permainan Sesi latihan pergerakan / kemahiran Memilih pemain berbakat Membentuk pasukan sekolah Jadual latihan Perlawanan antara ahli Menyertai perlawanan / pertandingan peringat QIT dan PPD JADUAL AKTIVITI KO-KURIKULUM

HARI

MASA
4.00 – 6.00 PTG 4.00 – 6.00 PTG 4.00 – 6.00 PTG 4.00 – 6.00 PTG

AKTIVITI
1. BOLA BALING 2. SEPAK TAKRAW 3. RAGBI 4. SQUASY 1. BOLA SEPAK 2. BADMINTON 3. CATUR 4. BOWLING 1. OLAHRAGA 2. TENIS 3. BOLA JARING 4. BOLA TAMPAR KELAB / PERSATUAN UNIT UNIFORM

GUR U TERLIBAT
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. DAN JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH JURULATIH GURU PENASIHAT

AHAD

ISNIN

SELASA RABU

UNIT BERUNIFORM, KELAB DAN PERSATUAN
1. Telah ditetapkan bahawa bagi kedua-dua gerakerja ini akan dilaksanakan pada setiap minggu mengikut jadual yang telah ditetapkan. Langkah ini memberi peluang kepada guru-guru penasihat unit masing-masing masa secukupnya untuk merancang pengisian program. 2. Pada hari Rabu merupakan HARI AKTIVITI KO-KURIKULUM. Aktiviti bermula pada pukul 4.00 petang hingga 6.00 petang. 3. T-Shirt sekolah merupakan pakaian seragam KO-KURIKULUM pada hari RABU. Muridmurid yang menjadi ahli kumpulan mana-mana Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan yang memiliki pakaian lengkap dibenarkan memakai pakaian seragam masing-masing pada setiap hari RABU.

69

BPengurusan 2011

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS
GURU BESAR TN. HJ. MOHAMED B. CHE NOH

PEN. KANAN PEND. KHAS EN. NIK JAILANI B. NIK MAT

SETIAUSAHA PN. NOR SHAMSIAH BT. ISMAIL SETIAUSAHA KO-KURIKULUM PEND. KHAS EN. MOHD. ARMAN B. IBRAHIM

BENDAHARI EN. HARIZAN B. ABD. HAMID

DATA SMM PEND.KHAS EN. MOHD. RUIZ B. AHMED

KELAS PRA SEKOLAH (1) PN. TG. NORSILAWATY BT. RAJA HASSAN PN. HJH. NOR AINI BT. MOHAMMAD [GTPI]

KELAS PEND. KHAS PN. ZAINAB BT. ABD. RAHMAN

KELAS PRA SEKOLAH (2) MR. X PN. SAKINAH BT. HASSAN [GTPI] PEM. PENGURUSAN MURID MISS A

PEMB. PENGURUSAN MURID PN. NOR AZURA BT. MOHAMED

GURU KELAS PEND. KHAS MR Y [K1] MR Z [K2] PN. HAZLINA BT. HUSSIEN [K3] PN. ROSLIZA BT. JAAFAR [K4] PN. NAILIE BT. MOHD. ZAIN [K5] PN. NORLIZA BT. HAMZAH [K6] PN. HJH. NOR AINI BT. MOHAMMAD [K7]

KELAS PEMULIHAN KHAS EN. MOHD. ZAKI B. YAACOB

PEMB. PENGURUSAN MURID PN. HARMA WATI BT. MEOR ABDULLAH PN. RUZIAHANI BT. JUSOH PN. MARLINI BT. ZAKARIA CIK MASITAH BT. CHE MUSTAFA KELAS PRA INTEGRASI PN. NURUL AINI BT. ISMAIL PN. HJH. NOR AINI BT. MOHAMMAD [GTPI] LAIN-LAIN PROGRAM EN. HARIZAN B. ABD. HAMID PN. ZAINAB BT. ABD. RAHMAN PN. NOR SHAMSIAH BT. ISMAIL DISLEKSIA JUVANA KEPELBAGAIAN KECACATAN CACAT ANGGOTA PINTAR CERDAS INKLUSIF

PEM. PENGURUSAN MURID PN. SITI AISYAH BT. HASSAN

70

BPengurusan 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS

PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA YANG BERTERUSAN UNTUK MELAHIRKAN
INSAN YANG BERKEMAHIRAN, BERHALUAN, BERKEUPAYA, BERIMAN,BERDIKARI, MAMPU MERANCANG DAN MENGURUSKAN KEHIDUPAN SERTA MENYEDARI POTENSI DIRI SENDIRI SEBAGAI SEORANG INDIVIDU DAN AHLI MASYARAKAT YANG SEIMBANG DAN PRODUKTIF SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA.

VISI

MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI KEPADA MURID-MURID
DENGAN KEPERLUAN KHAS KE ARAH KECEMERLANGAN HIDUP SEJAJAR DENGAN HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA.

MISI

MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI KEPADA MURID-MURID
DENGAN KEPERLUAN KHAS UNTUK MENJADIKAN MEREKA INSAN YANG DAPAT BERDIKARI, BERJAYA DALAM HIDUP DAN MEMBERIKAN SUMBANGAN BAKTI KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA

MATLAMAT PENDIDIKAN KHAS

BERTUJUAN UNTUK MELENGKAPKAN KANAK-KANAK DENGAN KEPERLUAN
KHAS DENGAN KEMAHIRAN –KEMAHIRAN TERTENTU BAGI MEMBANTU MEREKA MENCAPAI PERKEMBANGAN MENYELURUH. PERKEMBANGAN INI MELIPUTI ASPEK-ASPEK INTELEK, ROHANI, JASMANI, EMOSI, BAKAT, NILAINILAI ESTITIKA DAN SOSIAL AGAR MEREKA BOLEH MENJADI AHLI MASYARAKAT YANG BERGUNA DAN BERDIKARI.

71

BPengurusan 2011

OBJEKTIF

MENYEDIAKAN PELUANG DAN KEMUDAHAN PENDIDIKAN UNTUK MURID-MURID
DENGAN KEPERLUAN KHAS.

MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG SESUAI DAN RELEVEN KEPADA SETIAP MURID
DENGAN KEPERLUAN KHAS.

MENYEDIAKAN PELUANG UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN POTENSI MURID
DENGAN KEPERLUAN KHAS.

MENYEDIAKAN BAHAN-BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG
MEMASTIKAN TENAGA PENGAJAR YANG MENCUKUPI DAN TERLATIH DALAM PENDIDIKAN KHAS.

OBJEKTIF KHAS

Menguasai kemahiran berkomunikasi. 2. Menguasai kemahiran bergaul. 3. Mengetahui dan memperkembangkan perasaan ingin tahu mengenai hal diri
1.
dan alam sekeliling.

Menjaga keselamatan dan kesihatan diri. 5. Mengurus hal-hal kehidupan seharian. 6. Mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif. 7. Melibatkan diri dalam kegiatan rekreasi. 8. Memahami keperluan perkembangan jasmani serta kemahiran motor. 9. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni. 10. Mengembangkan potensi, bakat dan daya kreatif dan intelek.
4.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS
1.

Memudahan Menyediakan persekolahan bagi setiap murid yang
72
BPengurusan 2011

memerlukan Program Pendidikan Khas.

2.

engubahsuai Kurikulum dan Kokurikulum yang releven dengan murid-murid berkeperluan khas.

M

3.

Memasukkan elemen-elemen pendidikan yang khusus, sesuai Melaksanakan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) M

dan diperlukan oleh murid-murid berkeperluan khas dalam Kurikulum Pendidikan Khas.

4. 5.

enydiakan alatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid-murid berkeperluan khas.

6. 7.

Mengumpul dan menganalisa data murid-murid berkeperluan khas. Memberi peluang kepada murid-murid untuk memilih bidang khusus Menempatkan guru-guru Pendidikan Khas yang terlatih di sekolah-sekolah Mengalakkan Program Inklusif bagi murid-murid yang telah dikenalpasti B

yang diminati, sesuai dengan keperluan mereka.

8.

yang sesuai dengan keperluan murid-murid dengan keperluan khas.

9.

mampu mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan murid-murid normal di kelas biasa.

10.

ekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam Program Pendidikan murid-murid dengan Keperluan Khas.

KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia telah
menyediakan Kurikulum Khas untuk kanak-kanak dengan Keperluan Khas ini. Kurikulum tersebut merangkumi :1. 2. Bidang komunikasi (Bahasa Melayu dan Matematik) Bidang Kemahiran Amali untuk Berdikari

(Kemahiran Urus Diri, Kemahiran Hidup dan Pra Vokasional) 3. Bidang Social dan Alam Sekeliling

73

BPengurusan 2011

4. 5.

Bidang Rekreasi dan Daya Kreatif Bidang Nilai dan Kerohanian

Dalam melaksanakan Kurikulum Pendidikan Khas, guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, matapelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas.

PROSEDUR MASUK KE PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS
MURID ISTIMEWA

Kanak-kanak dengan keperluan Khas
PEMERIKSAAN KESIHATAN PAKAR PROFESIONAL KLINIKAL

Mengenal pasti masalah Perakuan dan pengesyoran Surat pengesahan
74
BPengurusan 2011

RUJUK

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

(Unit Pendidikan Khas)
PENEMPATAN

SEKOLAH

Program Percantuman Masalah pendengaran Masalah penglihatan Masalah Pembelajaran

Perancangan Aktiviti Tahunan PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN 2011
BULAN
JANUARI 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

AKTIVITI
Mesyuarat Perancangan Jawatankuasa Program Perjumpaan/Kaunseling ibu/bapa/penjaga Ujian Diagnostik Mesyuarat Jawatankuasa RPI Pembentukan RPI Mesyuarat Jawatankuasa Panitia PKBP Mesyuarat Jawatankuasa Badan Kebajikan Terapi (Renang dan Basikal) Program lawatan sambil belajar Mesyuarat dan semakan RPI Sambutan hari jadi murid Bengkel BBM Terapi (Renang dan Basikal) Pertandingan mewarna/melukis Program Latihan/bengkel – HUSM Sukan/sukaneka Terapi (Renang dan Basikal) Program lawatan sambil belajar Tempat / institusi berfungsi

TINDAKAN
Semua guru pendidikan khas

M1 M2 M3 M4

FEBRUARI

Semua guru pendidikan khas

Semua guru pendidikan khas

MAC

APRIL

Semua guru pendidikan khas

75

BPengurusan 2011

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPTEMBER

OKTOBER

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

Mesyuarat Panitia RPI Terapi (Renang dan Basikal) Sambutan hari Guru Terapi di YOKUK at Jawatankuasa Badan Kebajikan Sambutan hari kelahiran murid Terapi (Renang dan Basikal) Pertandingan Bacaan Doa Harian Hari Keluarga Pendidikan Khas Terapi (Renang dan Basikal) Mesyuarat Panitia PKBP Program lawatan Muhibbah Sambutan hari Kemerdekaan Terapi (Renang dan Basikal) Mesyuarat / semakan RPI Sambutan Hari Raya Aidilfitri Terapi (Renang dan Basikal) Sambutan hari kelahiran murid Mesyuarat Jawatankuasa Badan Kebajikan Pertandingan membaca dan menulis Program lawatan Muhibbah Mesyuarat / semakan RPI Mesyuarat Jawatankuasa Panitia PKBP Hari Penyampaian Hadiah Sambutan hari kelahiran murid

Semua guru pendidikan khas

Semua guru pendidikan khas Semua guru pendidikan khas Semua guru pendidikan khas

Semua guru pendidikan khas

Semua guru pendidikan khas Semua guru pendidikan khas

NOVEMBER

1.
2. 3. 4.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Pendidikan prasekolah membolehkan murid:1.

Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep kendiri yang positif
yang menjadi warganegara yang patriotik;

2.

Menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan
kemahiran berbahasa untuk berkominikasi;

3.

Menggunakan bahasa Cina dan bahasa Tamil dengan betul untuk

berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Cina dan bahasa Tamil;

76

BPengurusan 2011

4.

Menggunakan bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan
kesusukan sebagai bahasa kedua; beragama Islam;

5.

Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid

6. 7.

Mengamalkan nilai-nilai murid dalam kehidupan seharian; Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran
menyelesaikan masalah;

8.

Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial;

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

TERAS
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN Kerajaan JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Sains AMAUN(RM) 3,073.44

B. BAYARAN BIL 1. ITEM Bahan habis guna-kertas Riso, dakwat, marker, kertas AMAUN(RM) 1,622.20 77
BPengurusan 2011

2. 3. 4. 5.

fotostat dll Buku Rujukan Peralatan Sains Lain2

490.00 490.00 163.90

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

2,766.10 307.34

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

TERAS
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Kerajaan Matematik AMAUN(RM ) 2,305.08

B. BAYARAN

78

BPengurusan 2011

BIL 1. 2. 3. 4. 5.

ITEM Bahan habis guna-kertas Riso, dakwat, marker, kertas fotostat dll Buku Rujukan Lain-lain

AMAUN(RM ) 1,450.00 490.00 134.58

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

2,074.58 230.50

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

TERAS
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Kerajaan Bahasa Inggeris AMAUN(RM ) 2,305.08

79

BPengurusan 2011

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Bahan habis guna-kertas Riso, dakwat, marker, kertas fotostat dll Buku Rujukan Lain-lain AMAUN(RM ) 1,450.00 490.00 134.58

2,074.58 JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN 230.50

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

TERAS
( LAIN – LAIN MATA PELAJARAN TERAS ) A. PENDAPATAN 80
BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Bahasa Melayu

AMAUN(RM) 1,707.50

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Bahan habis guna-kertas Riso, dakwat, marker, kertas fotostat dll Dakwat Komputer Buku Rujukan Lain-lain AMAUN(RM) 1,000.00 200.00 400.00 136.75 1,536.75 JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN 170.75

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

TERAS
( LAIN – LAIN MATA PELAJARAN TERAS ) A. PENDAPATAN 81
BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Pendidikan Islam

AMAUN(RM) 1,707.50

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Bahan habis guna-kertas Riso, dakwat, marker, kertas fotostat dll Dakwat Buku Rujukan Lain-lain AMAUN(RM) 1,000.00 200.00 200.00 136.75

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

1,536.75 170.75

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

TERAS
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN AMAUN (RM) 82
BPengurusan 2011

Kerajaan B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5.

Sivik dan Kewarganeraan

3,800.00

ITEM Alat Bahan Bantu Mengajar Alat Tulis Program dan Lawatan Kerja Amali Projek Kewarganeraan Lain-lain JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

AMAUN (RM) 1,400.00 1,000.00 500.00 500.00 20.00 3,420.00 380.00

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

TERAS
( LAIN – LAIN MATA PELAJARAN TERAS ) A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN AMAUN(RM) 83
BPengurusan 2011

Kerajaan

Kajian Tempatan

1,707.40

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Bahan habis guna-kertas Riso, dakwat, marker, kertas fotostat dll Dakwat Komputer Buku Rujukan Lain-lain AMAUN(RM) 1,000.00 200.00 200.00 136.66

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

1,536.66 170.74

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

WAJIB
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN AMAUN (RM) 84
BPengurusan 2011

Kerajaan

Pendidikan Jasmani

8,284.20

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Peralatan Kecil dan Bahan Habis Guna Penyelenggaraan peralatan Lain-lain AMAUN(RM) 6,000.00 1,000.00 455.78

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

7,455.78 828.42

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

WAJIB
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN AMAUN (RM) 85
BPengurusan 2011

Kerajaan

Kemahiran Hidup

8,284.20

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Peralatan Kecil dan Bahan Habis Guna Penyelenggaraan peralatan Lain-lain AMAUN(RM) 6,000.00 1,000.00 455.78

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

7,455.78 828.42

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

WAJIB
A. PENDAPATAN 86
BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Pendidikan Muzik

AMAUN(RM) 5,522.80

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Peralatan Lain-lain AMAUN(RM) 3,000.00 1,970.52

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

4,970.52 552.28

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

WAJIB
A. PENDAPATAN

87

BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Pendidikan Seni

AMAUN(RM) 5,522.80

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Peralatan seni-kertas lukisan, warna Lain-lain AMAUN(RM) 3,100.00 1,870.52

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

4970.52 552.28

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

TAMBAHAN BAHASA ASING

A. PENDAPATAN 88
BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Bahasa Arab Komunikasi

AMAUN(RM) 2,030.00

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Bahan habis guna-kertas Riso, dakwat, marker, kertas fotostat dll Buku Rujukan Lain-lain AMAUN(RM) 1,000.00 700.00 127.00

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

1,827.00 203.00

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

LAIN-LAIN PERBELANJAAN BERULANG TAHUN
A. PENDAPATAN

89

BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN LPBT

AMAUN(RM) 34,818.00

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Bil Air dan Telefon Peralatan Pejabat Pembaikan dan alat ganti(Fotostat dan Riso) Lain-lain AMAUN(RM) 17,000.00 9,000.00 5,000.00 336.20

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

31,336.20 3,481.80

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

A. PENDAPATAN

90

BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Bimbingan dan Kaunseling

AMAUN (RM) 5,119.00

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. ITEM Bahan Rujukan / Alat Bantu Mengajar Penyelenggaraan peralatan Program Bimbingan dan Kaunseling / Pemulihan -bayaran penceramah -bayaran sewaan Lain-lain JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN AMAUN (RM) 1,889.00 1,000.00 1000.00 600.00 118.10 4,607.10 511.90

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

PUSAT SUMBER SEKOLAH
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN AMAUN (RM) 91
BPengurusan 2011

Kerajaan

Pusat Sumber Sekolah

16,508.00

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Buku Fiksyen & Buku Cerita Peralatan Kecil AMAUN (RM) 14,000.00 857.20

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

14,857.20 1,650.80

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

PRA SEKOLAH
A. PENDAPATAN 92
BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5.

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Pra Sekolah (50 orang) @ 2 kelas

AMAUN (RM) 20,000.00

ITEM Makan Minum Murid Peralatan Pengajaran dan Pembelajaran Program dan Lawatan Keceriaan Lain-lain JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

AMAUN (RM) 7,500.00 5,000.00 2,500.00 3,000.00 2,000.00 20,000.00 -

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

PRA SEKOLAH
( INTEGRASI ) A. PENDAPATAN

93

BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5.

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Pra Sekolah Integrasi (7 orang)

AMAUN (RM) 2,800.00

ITEM Makan Minum Murid Alat Mengajar Program dan Lawatan Keceriaan Lain-lain JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

AMAUN (RM) 1,700.00 400.00 400.00 300.00 2,800.00 -

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
A. PENDAPATAN 94
BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5.

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Pendidikan Khas(50 orang)

AMAUN (RM) 17,350.00

ITEM Alat Bahan Bantu Mengajar Aktiviti / Terapi & Lawatan Keceriaan Makan Minum Murid PKBP Peralatan Kesihatan & Kemudahan Murid JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

AMAUN (RM) 4,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 1,615.00 15,615.00 1,735.10

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

KO-KURIKULUM SEKOLAH RENDAH HARIAN
A. PENDAPATAN

95

BPengurusan 2011

PERUNTUKAN Kerajaan

JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Peruntukan Ko-kurikulum Sekolah Rendah Harian

AMAUN (RM) 12,340.00

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Peralatan Sewa Khemah Minum/makanan murid Lain2 AMAUN(RM) 8,800.00 2,200.00 1,000.00 340.00 12,340. 00 -

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

KO-KURIKKULUM SEKOLAH RENDAH INTEGRASI
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN AMAUN (RM) 96
BPengurusan 2011

Kerajaan

Peruntukan Ko-kurikulum Sekolah Rendah Integrasi

500.00

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Peralatan Sewa Khemah Minum/makanan murid AMAUN(RM) 300.00 100.00 100.00

500.00 JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

PELBAGAI YURAN
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN AMAUN (RM) 97
BPengurusan 2011

SUWA

Sukan Tahunan (5.00 x 1234)

6,170.00

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Peralatan Sewa Khemah Minuman/makanan murid AMAUN (RM) 3,800.00 1,200.00 553.00

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

5,553.0 0 617.0 0

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

PELBAGAI YURAN
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN SUWA JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Ko-Kurikulum (5.00 x 1234) 98 AMAUN (RM) 6,170.00
BPengurusan 2011

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Peralatan Sewa Khemah Minum/makanan murid AMAUN(RM) 3,800.00 1,200.00 553.00

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

5,553.0 0 617.0 0

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

PELBAGAI YURAN
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN SUWA JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN Pendidikan Islam (5 x 1234) 99 AMAUN (RM) 6,170.00
BPengurusan 2011

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Peralatan Sewa Khemah Minum/makanan murid AMAUN(RM) 3,800.00 1,200.00 553.00

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

5,553.0 0 617.0 0

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

PELBAGAI YURAN
( MAJALAH)
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN AMAUN (RM) 100
BPengurusan 2011

SUWA

Majalah (900 org x 11.50)

10,350.00

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Bayaran membekal /Tempahan majalah termasuk penjilidan AMAUN(RM) 10,350.00

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

10,350. 00

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

KANTIN
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN AMAUN (RM) 101
BPengurusan 2011

SUWA

Sewaan Kantin

14,850.00

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Peralatan Pembaikian / alat ganti Keceriaan Lain-lain AMAUN (RM) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 1,365.00

JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN

13,365.00 1,485.00

ANGGARAN PERBELANJAAN 2011

ICT
A. PENDAPATAN PERUNTUKAN JENIS PERUNTUKAN / PENDAPATAN AMAUN(RM) 102
BPengurusan 2011

Kerajaan

ICT

2,000.00

B. BAYARAN BIL 1. 2. 3. 4. 5. ITEM Dakwat / tonner Peralatan komputer Lain-lain AMAUN(RM) 1,300.00 500.00 200.00

2,000.00 JUMLAH ANGGARAN BAKI AKHIR TAHUN -

103

BPengurusan 2011