METER KILOWATT-JAM (KWJ

) )
1. Digunakan untuk mengukur tenaga elektrik 2. Mencatat jumlah tenaga yang digunakan 3. Meter KWj lama jenis analog mempunyai beberapa dial yang berlainan kadar. 4. Kebanyakan meter KWj sekarang adalah jenis digital.

Jenis Analog

5. Dial-dail dibaca dari kiri ke kanan 6. Jika penunjuk di dail berada di antara dua nombor, nombor yang kecil akan diambil kira

Meter KWJ Jenis Digital MEMBACA METER KWJ .