Mata pelajaran Bidang Tahun Aktiviti Tajuk Masa Objektif Modul

: :

Pendidikan Seni Visual Kraf Tradisional

: 5 : : Anyaman Kelarai Bunga Durian

: 120 minit : Guru dapat menunjukkan langkah-langkah menganyam sehingga murid dapat menghasilkan anyaman Kelarai Bunga Durian.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran , murid dapat: 1) Mengenali dan menamakan 5 jenis kelarai 2) Menghasilkan anyaman Kelarai Bunga Durian 3) Menghargai warisan budaya Keperluan : 1) Alat 2) Bahan 3) Rujukan : Gunting, pensel dan pembaris : Kertas warna, µsugar paper¶ / kertas lukisan dan gam : Buku Sumber Pendidikan Seni Visual Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Prosedur

:

1) Guru menentukan aras pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2) Guru merancang strategi Pengajaran dan Pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai, Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif, Kontekstual dan Konstruktivisme. 3) Pelajaran dimulakan dengan Set Induksi 4) Guru menunjukkan demonstrasi menganyam Kelarai Bunga Durian. 5) Murid menganyam Kelarai Bunga Durian. 6) Pembelajaran diakhiri dengan Sesi Apresiasi dan Refleksi Minggu 1 ± Aktiviti 1 dan 2 Minggu 2 ± Aktiviti 3

* Catatan

:

BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN Guru mempamerkan/menunjukkan gambar Murid dapat mengenali barangan beberapa barangan yang diperbuat yang diperbuat daripada hasi daripada hasil anyaman. (iii) memotong garisan di dalam kertas pemidang (b) Menyediakan kertas warna (i) menggaris kertas warna 1cm (ii) menggunting kertas warna. KBKK Kritis : . Teori Kecerdasan Pelbagai y Visual Ruang y Logik Matematik Pembelajaran Masteri Aras 3 . anyaman. (ii) membuat garisan bersaiz 1cm di dalam pemidang. Contoh : tudung saji slipar alas pinggan Kontekstual Aktiviti 1 Guru memperkenalkan dan menerangkan jenis-jenis kelarai :y y y y kelarai Siku Keluang kelarai Jari Kedidi kelarai Tampuk Manggis kelarai Bunga Mempelas Aras 1 Murid dapat mengetahui jenis-jenis kelarai. Murid dapat memotong kertas pemidang seperti yang diarahkan dan menggunting kertas warna mengikut ukuran yang ditetapkan.5cm di atas kertas lukisan/sugar paper.membanding beza Siku Keluang Jari Kedidi Tampuk Manggis Bunga Mempelas Aktiviti 2 Guru menunjuk cara menyediakan bahan untuk membuat anyaman (a) Membuat bingkai pemidang (i) membuat bingkai tepi berukur 2. Aktiviti 3 Aras 2 Murid dapat membuat garisan dengan ukuran yang ditetapkan.

Murid dapat membanding beza hasil kelarai yang dihasilkan oleh rakan-rakan dan mengenal pasti kelarai yang tercantik. Sesi Apresiasi dan Refleksi Guru meminta murid mempamerkan hasil kerja dan membuat banding beza hasil kelarai antara mereka.Guru menunjuk cara dan menerangkan langkah-langkah menganyam Kelarai Bunga Durian. TKP . kad ucapan. penanda buku dan lain-lain. KELARAI BUNGA DURIAN . KBKK Kritis .membanding beza. Hasil kerja murid dapat dijadikan alas pinggan makan. Murid dapat mengikut langkahKonstruktivisme langkah yang ditunjukkan oleh guru untuk menganyam Kelarai Bunga Durian. perhiasan dinding.Verbal Linguistik.