Mata pelajaran Bidang Tahun Aktiviti Tajuk Masa Objektif Modul

: :

Pendidikan Seni Visual Kraf Tradisional

: 5 : : Anyaman Kelarai Bunga Durian

: 120 minit : Guru dapat menunjukkan langkah-langkah menganyam sehingga murid dapat menghasilkan anyaman Kelarai Bunga Durian.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran , murid dapat: 1) Mengenali dan menamakan 5 jenis kelarai 2) Menghasilkan anyaman Kelarai Bunga Durian 3) Menghargai warisan budaya Keperluan : 1) Alat 2) Bahan 3) Rujukan : Gunting, pensel dan pembaris : Kertas warna, µsugar paper¶ / kertas lukisan dan gam : Buku Sumber Pendidikan Seni Visual Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Prosedur

:

1) Guru menentukan aras pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2) Guru merancang strategi Pengajaran dan Pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai, Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif, Kontekstual dan Konstruktivisme. 3) Pelajaran dimulakan dengan Set Induksi 4) Guru menunjukkan demonstrasi menganyam Kelarai Bunga Durian. 5) Murid menganyam Kelarai Bunga Durian. 6) Pembelajaran diakhiri dengan Sesi Apresiasi dan Refleksi Minggu 1 ± Aktiviti 1 dan 2 Minggu 2 ± Aktiviti 3

* Catatan

:

Teori Kecerdasan Pelbagai y Visual Ruang y Logik Matematik Pembelajaran Masteri Aras 3 .membanding beza Siku Keluang Jari Kedidi Tampuk Manggis Bunga Mempelas Aktiviti 2 Guru menunjuk cara menyediakan bahan untuk membuat anyaman (a) Membuat bingkai pemidang (i) membuat bingkai tepi berukur 2. (ii) membuat garisan bersaiz 1cm di dalam pemidang. anyaman.5cm di atas kertas lukisan/sugar paper. Aktiviti 3 Aras 2 Murid dapat membuat garisan dengan ukuran yang ditetapkan. Contoh : tudung saji slipar alas pinggan Kontekstual Aktiviti 1 Guru memperkenalkan dan menerangkan jenis-jenis kelarai :y y y y kelarai Siku Keluang kelarai Jari Kedidi kelarai Tampuk Manggis kelarai Bunga Mempelas Aras 1 Murid dapat mengetahui jenis-jenis kelarai.BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN Guru mempamerkan/menunjukkan gambar Murid dapat mengenali barangan beberapa barangan yang diperbuat yang diperbuat daripada hasi daripada hasil anyaman. KBKK Kritis : . Murid dapat memotong kertas pemidang seperti yang diarahkan dan menggunting kertas warna mengikut ukuran yang ditetapkan. (iii) memotong garisan di dalam kertas pemidang (b) Menyediakan kertas warna (i) menggaris kertas warna 1cm (ii) menggunting kertas warna.

Murid dapat mengikut langkahKonstruktivisme langkah yang ditunjukkan oleh guru untuk menganyam Kelarai Bunga Durian. perhiasan dinding. TKP . Hasil kerja murid dapat dijadikan alas pinggan makan. penanda buku dan lain-lain.Verbal Linguistik. KELARAI BUNGA DURIAN . kad ucapan.membanding beza. Sesi Apresiasi dan Refleksi Guru meminta murid mempamerkan hasil kerja dan membuat banding beza hasil kelarai antara mereka. KBKK Kritis .Guru menunjuk cara dan menerangkan langkah-langkah menganyam Kelarai Bunga Durian. Murid dapat membanding beza hasil kelarai yang dihasilkan oleh rakan-rakan dan mengenal pasti kelarai yang tercantik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful