BORANG JPA(EPW

)

PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai

No.Kad Pengenalan Baru

Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin)

No.Kad Pengenalan Baru

Tempat Lahir Pegawai

Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai

Gred dan Gaji Pegawai

2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Pegawai Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai

3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan)

Tarikh Pegawai Melapor Diri

Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri

4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan

Pegawai

*Isteri/Suami

Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai Kadar ITP Pegawai

6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar, saya akan kehilangan kelayakan EPW.

Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas, pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil.11 Tahun 2001,Pegawai:. (a) layak dibayar EPW atau ITP ; atau

(a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP atau ITP Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan

.

SEKOLAH LATIHAN PASUKAN GERAKAN AM.Kad Pengenalan Baru RF 149500 Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM963. 31150 ULU KINTA.BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai JULIANA ANAK JEIT Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) SCOTT ALEXANDRIA ABANG ANAK LUKAS Tempat Lahir Pegawai SARAWAK Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai SARAWAK No. Tarikh Pegawai Melapor Diri 03 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) PEJABAT DEMO KOMPENI. 40000 SHAH ALAM.PERAK Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 21 APRIL 2004 Tempat Lahir *Ibu Pegawai SARAWAK 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550. (a) layak dibayar EPW atau ITP .Pegawai:.Kad Pengenalan Baru 830107-13-5048 No.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. JALAN PLUMBUM 7/100. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Bapa Pegawai SARAWAK 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .11 Tahun 2001.SEKSYEN7. pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. saya akan kehilangan kelayakan EPW.

.

Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai SARAWAK Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM963.11 Tahun 2001. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar. (a) layak dibayar EPW ü atau ITP . pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 40000 SHAH ALAM.SEKSYEN7. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai .Kad Pengenalan Baru 790905-13-5436 No. saya akan kehilangan kelayakan EPW. Tarikh Pegawai Melapor Diri 03 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai MUKAH SARAWAK Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550. JALAN PLUMBUM 7/100.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Pegawai MUKAH SARAWAK 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7.BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai HEMMI BINTI MAHALI Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No.Pegawai:. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas.

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil.Pegawai:.11 Tahun 2001. 40000 SHAH ALAM. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Pegawai SABAH 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. (a) layak dibayar EPW ü atau ITP .BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai INAWATI BINTI IBRAHIM Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai . Tarikh Pegawai Melapor Diri 03 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai SABAH Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550.Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai SABAH Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM963. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas.Kad Pengenalan Baru 830114-12-5972 No.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. saya akan kehilangan kelayakan EPW.SEKSYEN7. JALAN PLUMBUM 7/100.

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

Pegawai:. pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar.Kad Pengenalan Baru 830116-12-5300 No.11 Tahun 2001. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Pegawai SABAH 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. Tarikh Pegawai Melapor Diri 03 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai SABAH Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550. (a) layak dibayar EPW ü atau ITP . atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai . 40000 SHAH ALAM.SEKSYEN7.BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai IRENE BINTI WAITH Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No.Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai SABAH Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM963. JALAN PLUMBUM 7/100. saya akan kehilangan kelayakan EPW.

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas. 40000 SHAH ALAM. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai .BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai ALOYSIUS BIN PAUL Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No. (a) layak dibayar EPW ü atau ITP .Pegawai:.SEKSYEN7. Tarikh Pegawai Melapor Diri 05 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai TAMPARULI SABAH Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar. JALAN PLUMBUM 7/100.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar.73 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Pegawai TAMPARULI SABAH 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7.Kad Pengenalan Baru 820622-12-5005 No. pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil.Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai SABAH Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DC41 RM1653. saya akan kehilangan kelayakan EPW.11 Tahun 2001.

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

11 Tahun 2001. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar. pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 40000 SHAH ALAM.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar.Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai SABAH Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM 963. saya akan kehilangan kelayakan EPW. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Bapa Pegawai SABAH 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai .BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai JAYROL JIVISIN Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No.Pegawai:. (a) layak dibayar EPW ü atau ITP . Tarikh Pegawai Melapor Diri 03 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai SABAH Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550.SEKSYEN7. JALAN PLUMBUM 7/100.Kad Pengenalan Baru 840515-12-5593 No.

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar.BAYANGAN . (a) layak dibayar EPW ü atau ITP . 40000 SHAH ALAM.SEKSYEN7.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Bapa Pegawai KG. Tarikh Pegawai Melapor Diri 3 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai KG. saya akan kehilangan kelayakan EPW.KENINGAU 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas.BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai AZRUL HADI BIN RAMLI Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai . JALAN PLUMBUM 7/100.KENINGAU Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550.Kad Pengenalan Baru 830906-12-5073 No. pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar.11 Tahun 2001.BAYANGAN .Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai HOSPITAL KENINGAU SABAH Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM 963.Pegawai:.

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful