BORANG JPA(EPW

)

PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai

No.Kad Pengenalan Baru

Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin)

No.Kad Pengenalan Baru

Tempat Lahir Pegawai

Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai

Gred dan Gaji Pegawai

2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Pegawai Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai

3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan)

Tarikh Pegawai Melapor Diri

Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri

4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan

Pegawai

*Isteri/Suami

Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai Kadar ITP Pegawai

6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar, saya akan kehilangan kelayakan EPW.

Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas, pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil.11 Tahun 2001,Pegawai:. (a) layak dibayar EPW atau ITP ; atau

(a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP atau ITP Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan

.

BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai JULIANA ANAK JEIT Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) SCOTT ALEXANDRIA ABANG ANAK LUKAS Tempat Lahir Pegawai SARAWAK Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai SARAWAK No.Kad Pengenalan Baru RF 149500 Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM963. 31150 ULU KINTA. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Bapa Pegawai SARAWAK 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7.11 Tahun 2001. JALAN PLUMBUM 7/100. 40000 SHAH ALAM.SEKSYEN7. (a) layak dibayar EPW atau ITP . Tarikh Pegawai Melapor Diri 03 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) PEJABAT DEMO KOMPENI. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar.SEKOLAH LATIHAN PASUKAN GERAKAN AM.Kad Pengenalan Baru 830107-13-5048 No.Pegawai:. saya akan kehilangan kelayakan EPW.PERAK Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 21 APRIL 2004 Tempat Lahir *Ibu Pegawai SARAWAK 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas. pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil.

.

SEKSYEN7. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai .Pegawai:. (a) layak dibayar EPW ü atau ITP . 40000 SHAH ALAM.BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai HEMMI BINTI MAHALI Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No.Kad Pengenalan Baru 790905-13-5436 No. Tarikh Pegawai Melapor Diri 03 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai MUKAH SARAWAK Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. saya akan kehilangan kelayakan EPW.11 Tahun 2001.Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai SARAWAK Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM963.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Pegawai MUKAH SARAWAK 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar. pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. JALAN PLUMBUM 7/100. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas.

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

40000 SHAH ALAM. JALAN PLUMBUM 7/100. (a) layak dibayar EPW ü atau ITP . Tarikh Pegawai Melapor Diri 03 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai SABAH Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar.Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai SABAH Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM963.11 Tahun 2001. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai .Kad Pengenalan Baru 830114-12-5972 No.SEKSYEN7. saya akan kehilangan kelayakan EPW. pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar.BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai INAWATI BINTI IBRAHIM Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No.Pegawai:.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Pegawai SABAH 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7.

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

SEKSYEN7.Pegawai:. pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil.11 Tahun 2001. saya akan kehilangan kelayakan EPW. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai . (a) layak dibayar EPW ü atau ITP .BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai IRENE BINTI WAITH Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No.Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai SABAH Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM963.Kad Pengenalan Baru 830116-12-5300 No. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Pegawai SABAH 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. 40000 SHAH ALAM. JALAN PLUMBUM 7/100. Tarikh Pegawai Melapor Diri 03 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai SABAH Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550.

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

saya akan kehilangan kelayakan EPW.SEKSYEN7.Pegawai:. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai .73 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Pegawai TAMPARULI SABAH 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7.Kad Pengenalan Baru 820622-12-5005 No.11 Tahun 2001. pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar. JALAN PLUMBUM 7/100.Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai SABAH Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DC41 RM1653.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. Tarikh Pegawai Melapor Diri 05 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai TAMPARULI SABAH Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550.BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai ALOYSIUS BIN PAUL Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No. 40000 SHAH ALAM. (a) layak dibayar EPW ü atau ITP .

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai SABAH Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM 963.Pegawai:.11 Tahun 2001. Tarikh Pegawai Melapor Diri 03 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai SABAH Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550. JALAN PLUMBUM 7/100.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. saya akan kehilangan kelayakan EPW. 40000 SHAH ALAM.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Bapa Pegawai SABAH 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas.Kad Pengenalan Baru 840515-12-5593 No. (a) layak dibayar EPW ü atau ITP . pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil.BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai JAYROL JIVISIN Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No.SEKSYEN7. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai .

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

Kad Pengenalan Baru Tempat Lahir Pegawai HOSPITAL KENINGAU SABAH Tempat Lahir *Isteri/ Suami Pegawai Gred dan Gaji Pegawai DB27 RM 963. (a) layak dibayar EPW ü atau ITP . Tarikh Tandatangan Pegawai 7 Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasarkan kepada maklumat diatas.BAYANGAN .KENINGAU 3 Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7. atau (a) tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP ITP atau Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai .SEKSYEN7.11 Tahun 2001.64 2 Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Bapa Pegawai KG. 40000 SHAH ALAM. Tarikh Pegawai Melapor Diri 3 JANUARI 2006 Alamat Pejabat*Isteri/Suami (Jika berkenaan) Tempat Lahir Ibu Pegawai KG. JALAN PLUMBUM 7/100.BORANG JPA(EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1 Butir-Butir Pegawai Nama Penuh Pegawai AZRUL HADI BIN RAMLI Nama *Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) No. saya akan kehilangan kelayakan EPW.Kad Pengenalan Baru 830906-12-5073 No.00 Kadar ITP Pegawai 6 Pegesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar.BAYANGAN . pegawai adalah berasal daripada wilayah *semenanjung / Sabah (termasuk labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar.Pegawai:.KENINGAU Tarikh*Isteri/Suami Melapor Diri 4 Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan 5 Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai RM550.

Catatan: Potong * yang mana tidak berkenaan dan tandakan 3 di kotak dimana berkaitan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful