Anda di halaman 1dari 3

SOALAN KUIZ ANTI DADAH: MINGGU ANTI DADAH SMA KOTA GELANGGI 03

2011

Syarat-syarat pertandingan.

a. Yuran penyertaan sebanyak RM 0.20 dikenakan kepada mereka yang


berminat untuk menyertai kuiz ini.

b. Peserta diminta untuk menjawab semua soalan yang disediakan.

c. Jika berlaku persamaan dalam markah keseluruhan, pemenang akan


ditentukan melalui slogan yang paling kreatif oleh pihak penganjur.

d. Keputusan pihak penganjur adalah muktamad.

1. Malaysia mensasarkan untuk menjadi sebuah Negara Bebas Dadah


menjelang tahun

________

2. Silakan berikan nama penuh kepada nama singkatan agensi-agensi


berikut:
AADK :__________________________________________________________
_____

PEMADAM :__________________________________________________________
______

3. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan sasaran “Sekolah Bebas


Dadah” menjelang tahun _________

4. Apakah tema sambutan Minggu Anti Dadah pada tahun ini?


_______________________________

5. Nama panggilan bagi syabu termasuklah

i.

ii.

iii.
6. Mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 (Pindaan 1998), apakah hukuman
bagi mereka yang mengedar ganja dengan berat melebihi 200 gram?

_________________________

7. Mengikut penyelidikan, punca utama kepada penyalahgunaan dadah ialah

_________________________

8. Dadah boleh dibahagikan kepada lima bahagian iaitu:

i.

ii.

iii.

iv.

v.

9. Kes pertama jangkitan HIV di Malaysia dikesan pada tahun

_____________

10.Berikan nama penuh bagi singkatan penyakit AIDS

___________________________________________________________________________

Sila lengkapkan slogan di bawah ini dengan tidak melebihi 20 patah


perkataan:

Pencegahan dadah di Malaysia adalah


_______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________