Anda di halaman 1dari 6

Mata pelajaran : PENDIDIKAN KESIHATAN

Tunjang : Kesihatan Diri dan Keluarga.


Tajuk : Kesihatan Diri
Subtajuk : Alatan Kebersihan Diri – Menjaga Kesihatan Diri
Tarikh : 06 Ogos 2008 / Rabu
Masa : 11:45 -12:15 pagi
Tahun : 3 Amanah
Bil Murid : 27 Orang

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, diharap murid-murid dapat :


1) Kognitif: a) Mengenali diri dan penjagaan yang perlu dititikberatkan untuk menjamin
kesihatan tubuh badan.
b) Menyenaraikan alatan kebersihan diri dan cara menjaga alatan tersebut.
2) Afektif : a) Menanam sikap pentingkan kebersihan untuk kesihatan tubuh badan di
kalangan murid-murid.

Pengalaman Sedia Ada: Murid pernah mempelajari tajuk kebersihan diri pada tahun dua.
Penerapan Nilai : Mengambil berat dan Prihatin.
Strategi Utama : Pembelajaran secara kontekstual.
Pengintegrasian KKE : Kesedaran Kendiri (Keyakinan Kendiri), Pengurusan Kendiri (Berpandangan Optimis,
Kawalan Emosi), Pengurusan Sosial (Kerja Berkumpulan)
Alat Bantu Mengajar : Buku Teks, Lembaran Kerja, Alatan Kebersihan Diri-berus gigi, ubat gigi, sabun badan
dan syampu.
Bahagian/masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan/Strategi Alatan/catatan
Set Induksi Pengenalan Alatan -Beberapa alatan kebersihan - Murid mendengar TKP:
(3 minit) Kebersihan Diri dipamerkan dihadapan kelas kepada penerangan yang Verbal
. murid. diberikan oleh guru. linguistik
-Murid menyebut dan -Murid berada ditempat Interpersonal
menyenaraikan alatan tersebut. masing-masing.
Berus gigi, ubat gigi, sabun
badan, syampu.
- Menyatakan kedudukan alatan
tersebut di dalam rumah:
Berus gigi ,ubat gigi, syampu– di
dalam bilik air
Perkembanga Perbincangan Stokin, tuala – dalam laci
n Kumpulan Bedak, minyak rambut – dalam -Guru bertindak sebagai KKE
( 25 minit) bilik fasilitator. - Pengurusan
-Guru memantau Sosial (Kerja
-Murid dibahagikan kepada 3 perbincangan setiap Berkumpulan)
kumpulan. kumpulan.
-Setiap kumpulan diberikan 2 jenis -Guru memastikan semua Nilai –
alatan kebersihan diri: aktiviti dilakukan dibawah Kerjasama
Kumpulan 1 – berus gigi dan pengawasan. berkumpulan.
sabun badan
Kumpulan 2 – stokin dan tuala TKP
Kumpulan 3 – bedak dan minyak Verbal
rambut Linguistik
-Bincang dan senaraikan fungsi dan Interpersonal
kegunaan alatan kebersihan Intrapersonal
tersebut:
Fungsi :
-berus gigi – membersihkan gigi
-sabun mandi – membersihkan
badan dari sebarang kotoran
-stokin – melindungi kaki
-tuala – mengelap badan
-bedak – mewangikan badan
-minyak rambut – untuk
kesihatan dan kekemasan
rambut.

Bahagian/masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan/ Strategi Alatan/catatan


Pembentangan -Setiap kumpulan akan -Murid berada di dalam Nilai :
Kumpulan membentangkan hasil kumpulan masing-masing. berkumpulan
kumpulan. - Guru sentiasa - Kenyakinan
-Kumpulan lain bolah memberi memantau keadaan kelas Diri
cadangan. supaya murid dapat
-Guru memberi cadangan atau memberikan tumpuan KKE
penambahbaikan. pada penerangan yang - Pengurusan
diberikan oleh wakil Sosial (Kerja
setiap kumpulan. Berkumpulan)
- Pengurusan
Kendiri
(Berpandanga
n Optimis,
Kawalan
Emosi)
Penerangan Hasil
Kerja -Guru menghubungkaitkan hasil - Murid masih berada di
pembentangan murid dengan dalam kumpulan seperti
Penutup tajuk pembelajaran hari ini. di atas.
(2 minit)
Lembaran Kerja -Murid diberikan lembaran kerja
untuk pengukuhan. - Murid masih berada di
-Jawapan dibincangkan secara dalam kumpulan seperti
beramai-ramai. di atas.
-Guru membantu murid mencari
jawapan.

Refleksi :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________