Anda di halaman 1dari 35

TEGASAN TERUS

C 2007 / UNIT 6 / 1

TEGASAN DAN TERIKAN

OBJEKTIF AM :

 Mempelajari dan memahami konsep tegasan dan terikan terus.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

 Menghuraikan kesan daya paksi ke atas tegasan dan terikan.


 Mentakrifkan tegasan terus dan terikan terus.
 Mengira luas keratan, tegasan, terikan, daya dan perubahan
panjang bahan untuk bar prismatik dan bar keratan rencam.
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 2

TEGASAN DAN TERIKAN


INPUT 6A

6.0 PENGENALAN

Pernahkah anda melihat pertandingan tarik tali?

Rajah 6.1 : Pertandingan tarik tali

Di dalam pertandingan ini terdapat dua pihak yang menarik tali pada arah yang
bertentangan. Fokuskan pemikiran anda pada tali tersebut. Persoalannya......

 Kenapa tali tersebut tidak putus?


 Ada kemungkinankah tali tersebut akan putus?
 Adakah tali tersebut memanjang semasa ditarik?
 Adakah berlaku pengurangan saiz keratan tali semasa ditarik?
 Adakah tali tersebut kembali ke panjang asal selepas selesai pertandingan?

Ringkasnya, tegasan dikaitkan dengan daya yang wujud pada sepanjang bahagian
keratan bahan tali tersebut untuk menentang daya tarikan yang dikenakan pada
kedua-dua arah. Terikan pula berkait dengan perubahan saiz yang berlaku pada
tali tersebut akibat dari daya tarikan yang dikenakan.

Konsep tegasan dan terikan merupakan asas kepada teori struktur. Struktur terdiri
dari gabungan beberapa anggota, dengan itu beban dipindahkan dari satu anggota
struktur kepada satu anggota struktur yang lain. Konsep tegasan dan terikan
merupakan analisis terhadap kelakuan struktur tanggung beban tersebut.
Sekiranya terdapat anggota struktur yang gagal maka ia boleh mengakibatkan
bahaya kepada struktur keseluruhannya.

UNIT INI MEMPEKENALKAN TEGASAN DAN TERIKAN


TERUS SAHAJA
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 3

6.1 KESAN DAYA PAKSI TERHADAP TEGASAN DAN TERIKAN TERUS

Daya paksi telah dibincangkan dalam Unit 1. Daya yang dikenakan pada rod LS
merupakan daya paksi kerana ia bertindak selari dengan paksi memanjang (rajah
6.2).

Paksi memanjang
P L S P

Rajah 6.2: Daya paksi

Magnitud dan arah tindakan daya paksi akan memberi kesan yang berbeza
terhadap tegasan dan terikan. Ia boleh mengakibatkan rod tersebut mengalami
perubahan dari saiz asal dan seterusnya gagal (putus). Kegagalan rod juga
bergantung pada saiz keratan rentas rod tersebut. Sekiranya keratan rentas bahan
adalah besar, nilai daya, P untuk memutuskan bahan tersebut lebih besar
dibandingkan dengan bahan sama yang mempunyai keratan rentas yang kecil.

Amnya kesan daya paksi boleh dibahagikan kepada dua iaitu:-


a. Tegasan Terus
b. Terikan Terus

6.2 TEGASAN TERUS

Takrifan: Tegasan ditakrifkan sebagai keamatan beban terhadap sesuatu luas


keratan.

Apabila sesuatu jasad dikenakan beban luaran, ia cenderung mengalami


ubahbentuk (i.e. perubahan dari segi bentuk atau dimensi). Semasa proses
ubahbentuk, terdapat rintangan dalaman pada bahan jasad tersebut yang
menentang ubahbentuk. Sekiranya daya dalaman dapat mengatasi bebanan yang
dikenakan, jasad tersebut berada dalam keadaan stabil.

Ringkasnya tegasan merupakan daya dalaman yang berbentuk tindakbalas bahan


kepada beban luar yang dikenakan. Daya dalaman ini bertindak bertentangan
dengan daya yang dikenakan ke atas jasad berkenaan. Unit untuk tegasan adalah
N/mm2; kN/mm2; N/m2; kN/m2 (bergantung kepada unit daya dan luas).
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 4

Pertimbangkan suatu bar prismatik yang dikenakan beban tegangan, P. Daya P


menyebabkan bar mengalami pemanjangan. Seterusnya, anggapkan bar tersebut
dikerat pada satah xx.(Rajah 6.3 a)

P P

Rajah 6.3(a): Keratan Bar Prismatik

P P P

Rajah 6.3 (b) : Tegasan di bahagian keratan

Untuk berada dalam keadaan seimbang, maka bahagian keratan rod tersebut
menghasilkan satu daya yang sama nilai dengan daya P yang bertindak pada arah
bertentangan dengan arah daya luaran, P. (Rajah 6.3 b)

Daya dalaman ini disebut sebagai tegasan dan merupakan tindakbalas bahan bar
kepada daya luaran P yang dikenakan. Ianya dianggap bertindak teragih seragam
keseluruhan keratan rentas bar.

Oleh itu,

Daya
Tegasan ,  =
Luas


TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 5

P
 =
A

6.3 TERIKAN TERUS

Takrifan : Terikan ditakrifkan sebagai ubah bentuk sesuatu bahan per unit
panjang.

Apabila sesuatu anggota struktur dikenakan beban, anggota tersebut akan


mengalami ubahbentuk walaupun hanya sedikit. Ini seterusnya menyebabkan
pertukaran dimensi bar tersebut. Apabila daya tegangan P dikenakan, bar
tersebut akan bertambah panjang mengikut arah beban dan diikuti dengan
pengurangan saiz keratan bar (Rajah 6.4 a). Sebaliknya, apabila daya mampatan
P dikenakan, bar tersebut akan menjadi lebih pendek mengikut arah beban dan
diikuti dengan pertambahan saiz keratan bar (Rajah 6.4 b)

l l

Rajah 6.4(a) : Pemanjangan dari l ke ( l +  l )

 l = perubahan panjang

l = Panjang asal

l
l
Rajah 6.4 (b) : Pemendekan dari l ke ( l -  l )

Oleh itu,
Perubahan dimensi
Terikan,  =
Dimensi asal


TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 6

l

Nota:
= Terikan adalah nisbah dimensi,
l oleh itu terikan tidak mempunyai
unit.

6.4 MODULUS KEANJALAN

Takrifan : Modulus keanjalan ialah nisbah antara tegasan dengan terikan.

Sebagaimana yang telah dihuraikan terdahulu, apabila sesuatu jasad dikenakan


beban ia akan mengalami ubahbentuk. Sekiranya beban dibuang, jasad akan
kembali ke panjang asal. Sifat ini dikenali sebagai keanjalan. Teori berkaitan
modulus keanjalan akan dihuraikan dengan lebih lanjut dalam Unit 7.

Simbolnya E dan unitnya N/m2

Tegasan
E=
Terikan


=

P
 Dimana  = dan = l
A l

 E=
Pl
A l
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 7

6.5 TEGASAN DAN TERIKAN BAR PRISMATIK

PENYELESAIAN
Menentukan tegasan
MASALAH 6 a

Sebatang bar berkeratan rentas 20 cm dan 40 cm ditegangkan dengan menarik


dikedua-dua hujungnya dengan daya 20 kN. Tentukan tegasan yang dialami oleh
bar tersebut.

20cm
20kN 20 kN
40cm

Penyelesaian

Penentuan Luas Keratan

A = 20 x 40
= 800cm2

P
Tegasan tegangan,  =
A

= 20
800

= 0.025 kN/cm2#
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 8

PENYELESAIAN
MASALAH 6 b Menentukan tegasan

Satu rod keluli mempunyai luas keratan rentas 175mm2 dan mengalami daya
mampatan 370 N. Kirakan tegasan dalam rod tersebut.

Penyelesaian

P
Tegasan,  =
A

370
= 175

= 2.114 N/mm2 #

PENYELESAIAN
Menentukan keterikan
MASALAH 6 c

Pemanjangan yang berlaku pada satu bar 3m panjang ialah 0.5mm. Kirakan
keterikan yang berlaku.

Penyelesaian

l
Keterikan , =
l
Tips….
0.5 Terikan adalah nisbah
=
3000  dimensi, dengan itu
unit dimensi perlulah
sama.
= 1.67 x 10-4 #
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 9

PENYELESAIAN
Menentukan tegasan dan terikan
MASALAH 6 d

Satu blok konkrit seperti rajah di bawah menanggung beban mampatan 90 kN.
Blok tersebut mengalami pemendekan sebanyak 0.03mm.
Dapatkan :

a. Tegasan Mampatan 90kN


b. Keterikan

10mm

40mm

Penyelesaian

Penentuan Luas Tips:


A = d2 / 4 Blok konkrit tersebut
A = 3.14 x 102 / 4 mempunyai keratan rentas
A = 78.54 mm2 bulat

P  l
Tegasan, = Keterikan , = l
A
90
= 0.03
78.54
=
40
= 1.146 kN/m2 #
= 7.5 x 10-4 #

Masalah 6a, 6b, 6c dan 6d


merupakan penyelesaian
mudah bagi tegasan dan
terikan. Sekiranya anda ingin
mencuba sesuatu yang lebih
mencabar, sila beralih ke
masalah yang seterusnya.

PENYELESAIAN
MASALAH 6 e
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 10

Tegasan dan terikan bagi rod berongga

Sebatang rod berongga sepanjang 600mm mempunyai diameter luar dan dalam
masing-masing 30mm dan 20mm. Ia dikenakan beban sebanyak 50kN dan
didapati memanjang sebanyak 0.2mm. Tentukan tegasan terus dan keterikan bagi
rod tersebut.

Penyelesaian
Diberi;  =
dd = 20mm ; l = 600mm ; l = 0.2 mm P
dl = 30mm ; P = 50kN ; A

  ? = 50
 ? 392.7

 Luas keratan rentas, A = Luas keratan padu


= (  dl 2/ 4 ) - (  dd2/ 4 )

= (  30 2/ 4 ) - (  202/ 4 )

= 706.86 – 314.16
 Tips…
(i) Luas bahagian
berongga tidak dikira
= 392.7 mm2 kerana ia tidak padu.

(ii) Penyelesaian ini


= 0.127 kN/mm2 boleh dilakukan terus
di dalam formula
= 127.32 N/mm2 # tegasan.

 l
 = l

0.2
= 600

= 3.33 x 10-4 #
PENYELESAIAN
Menentukan diameter tiang
MASALAH 6 f

Sebuah tiang besi tuang mempunyai diameter dalaman 200mm. Berapakah


diameter luaran minimum bagi tiang tersebut supaya ia dapat menanggung beban
1.6 MN dengan tegasan tidak melebihi 90 N/mm2.
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 11

Penyelesaian
Diberi;
dd = 200mm ; P = 1.6 MN @ 1.6 x 106 N
dL = ? ;  = 90 N/mm2

Tips: Tiang ini berongga di bahagian tengah. Bagi menentukan diameter luaran,
jadikan luas, A sebagai tajuk persamaan.

P
A =

 dL2  dD2 1.6 x 106
[ 4 ] - [ 4 ] =
90
= 17.78 x 103

 dL2 = [ ( 17.78 x 103 ) ( 4 ) ] +  dD2


dL2 =
[ ( 17.78 x 103 ) ( 4 ) ] +  (200)2


71120  125663.71
=

= 62638.2
 dL = 250.28 mm #

Marilah beralih ke masalah


yang melibatkan modulus
keanjalan.

Menentukan tegasan, terikan dan (b) Keterikan


PENYELESAIAN modulus keanjalan
MASALAH 6 g (c) Modulus Keanjalan
Satu rod 2.5m panjang dengan luas
keratan rentasnya 1290mm2 mengalami Penyelesaian
pemanjangan 1.5mm apabila dikenakan Diberi;
daya tegangan 142 kN. Kirakan:- l = 2.5 m @ 2500mm
A = 1290mm2
(a) Tegasan tegangan di  l = 1.5mm
dalam rod P = 142 kN
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 12

P
(a) =
A
142 x10 3
=
1290
= 110.08 N/mm2 # Tips…..

 Anda digalakkan
menukar maklumat
yang diberi dalam

(b) = bentuk ayat ke bentuk
 simbol
1.5
=  Untuk mengelakkan
2500
kesilapan, cuba
seragamkan unit yang
= 6 x 10-4 # akan digunakan pada
peringkat awal.

PENYELESAIAN Menentukan luas keratan,


 MASALAH 6 h tegasan dan keterikan
(c) E =

Sebatang rod keluli, panjang 3m
110 .08 membawa beban 20kN. Jika
= pemanjangan tidak boleh melebihi
6 x10  4
0.2mm, kirakan;
= 1.83 x 105 N/mm2 # (a) Luas keratan rentas minimum rod
(b) Tegasan tegangan rod
(c) Keterikan
E = 206 kN/m2

Penyelesaian

Pl
(a) E=
Al

Pl
A= E l
(20 x 103) 3
=
( 206 x 103 ) ( 0.2 x 10-3 )
TEGASAN TERUS
C 2007 / UNIT 6 / 13


(b) E=
= 1456.31 m 2
# 

P 
(b) = =
A E
20 x10 3
=
1456.31 9.6 x10 6
=
215 x10 9
= 13.73 N/m2 #

 = 4.47 x 10-5 #
(c) =

0.2
=
3000 Nota: 215 GN/m2 = 215 x 109 N/m2

= 6.67 x 10-5 #

Sebatang bar keluli 50cm


PENYELESAIAN
x 7.5cm
Menentukan x
luas keratan,
2.5 cm dikenakan
MASALAH 6 i beban sebanyak
tegasan dan keterikan
18 kN. Dapatkan tegasan dan keterikan
di dalam bar jika diberi Modulus Young
215 GN/m2.

18kN
18kN

50 cm
Penyelesaian
Semua ukuran luas ditukar ke unit m2
supaya setara dengan unit E.

P
(a) =
A

18 x10 3
=
(0.075 x 0.025)

= 9.6 x 106 N/m2#


6.4.1 Tegasan dan Terikan Dalam Bar Keratan Rentas Berubah

B C
D
A
P P
A1 A2 A3

l1 l2 l3

Rajah 6.5 : Bar Keratan Rentas Berubah


Nota : Setiap bahagian mengalami tindakan daya yang sama

Terdapat bar yang mempunyai luas keratan rentas berbeza pada panjang
tertentu ( Rajah 6.5 ). Dalam kes sedemikian; tegasan, terikan dan
perubahan panjang bagi setiap bahagian bar bertindak secara berasingan.
Jumlah perubahan panjang adalah hasil campur bagi perubahan panjang
pada setiap bahagian keratan.

Dengan mempertimbangkan rajah 6.5:-


P = Daya
E = Modulus Keanjalan
l = Panjang bahagian 1
A1 = Luas keratan rentas bahagian 1
l2, A2 = Urutan nilai untuk bahagian 2 dan seterusnya

Oleh itu;
P P P
 = ;  = A ;  = A
AB
A1 BC
2
CD
3

Oleh itu;
Pl1 Pl 2 Pl 3
l = AB ; l = BC ; l CD =
A1 E A2 E A3 E

Dengan itu;
Formula ini hanya
 l = l AB + l + l
BC CD
diterimapakai sekiranya
Pl1 Pl 2 Pl 3 bahan bagi keseluruhan
= + + bar adalah sama i.e
A1 E A2 E A3 E
Modulus keanjalan sama

P  L1 L2 L 
 l =    3 
E  A1 A2 A3 
Menentukan jumlah
PENYELESAIAN pemanjangan bar keratan
MASALAH 6 j berubah

Satu rod keluli mempunyai dua bahagian


keratan rentas yang berbeza dikenakan
beban mampatan 25N. Kirakan :
(a) Tegasan pada setiap bahagian.
(b) Jumlah pemendekan yang berlaku .
Diberi E =210 GN/m2
(b)
25N 25 N
1 2
 l = l1 + l2

12mm 17mm P  l1 l2 
  
= E  A1 A2 
150mm 200mm
=
Penyelesaian 25  150

200 
Diberi;
3 

210 x10   12  2  4  
 17  2  4  

P = 25 N
E = 210 GN/m2 @ 210 x 109 N/m2 = 1.19 x 10-4
1 = 12 mm @ l1 = 150mm
 150 200 
2 = 17 mm @ l2 = 200mm 
113 .09 226.98 
 
? 1 ; ? 2 ; ?l

P = 1.19 x 10-4 ( 1.326 + 0.881 )


(a) 1 =
A1
= 2.627 x 10-4 N/mm2#
25
=
 12  2  4

= 0.22 N/mm2 #

P
2 = A
2

25
=
 17   4
2

= 0.11 N/mm2 #

PENYELESAIAN Menentukan jumlah


Tips… MASALAH 6 k pemanjangan
Memandangkan diameter dan jarak
adalah dalam unit mm maka unit E
juga perlu ditukar:-

N 1 2

E = 210 x 109 x
m 2
1000 2
= 210 x 103 N/mm2
PENYELESAIAN Menentukan tegasan dan
Satu bar keluli 4m panjang dikenakan MASALAH 6 l jumlah pemanjangan
daya tegangan 5 N. Kirakan
pemanjangan bar sekiranya Satu bar tembaga mempunyai keratan
E = 2.0 x 106 N/cm2. rentas segiempat sama dikenakan daya
tegangan 30 kN. Bahagian AB dan BC
A B masing-masing mempunyai luas keratan
5N C D 5N
3.2cm  2.8cm  2.5cm rentas 900cm2 dan 400cm2. Kirakan
tegasan dan pemanjangan di dalam
setiap bahagian bar. (Etembaga = 110 GPa)
1m 1m 2m Berikan jawapan dalam unit N dan m.

Penyelesaian
Diberi; A B C
30kN 1 30kN
L = 4 m @ 400 cm
P=5N
E = 2.0 x 106 N/cm2
?  l 200cm 75cm

Penyelesaian
 l = l AB + l + l
BC CD
Tips…..
Anda perlu seragamkan unit yang akan
digunakan.
P  L AB L L 
=   BC  CD  
E 110 GPa = 110 x 109 N/m2
E  AAB ABC ACD  
P 30kN = 30 x 103 N

1m
L 1 cm = 1cm x
= 100cm
 100 1m 2
5  100 200  
A 1 cm2 = 1cm2 x
  100 2 cm 2
2.0 x10   3.2 
6 2   2.8 2   2.5 
2
P
 4 4 4 (a) ab = A
ab

= 2.5 x 10-6 ( 12.43 + 16.24 + 40.74 )


30 x10 3
=
= 1.735 x 10-4 cm # 900 x10 3

= 33.33 x 103 N/m2 #

Pl ab
lab =
Aab E
30 x10  2 3
=
 900 x10 110 x10 
3 9

60000
=
99 x10 9

= 6.06 x 10-7 m #
sambungan.....
P
b) bc = A
bc

30 x10 3
=
400 x10 3

= 75 x 103 N/m2 #

Pl bc
lbc =
Abc E
 30 x10  0.75
3
=
 400 x10 110 x10 
3 9

22500
=
44 x10 9

= 5.11 x 10-7 m #

SEKIRANYA TELAH BERSEDIA, ANDA BOLEH


MENCUBA SOALAN-SOALAN AKTIVITI YANG
DISEDIAKAN BERIKUTNYA.
AKTIVITI 6A

 SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
 SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

6.1 Padankan lajur 1 dan lajur 2 di bawah.

Lajur 1 Lajur 2

( ……) (i) Apabila daya ditindakkan pada sesuatu A. Terikan


jasad, ia cenderung mengalami _______.
B. Tegasan
( ……) (ii) Daya per unit luas.
C. Ubahbentuk
( ……) (iii) Tegasan yang dihasilkan oleh daya tegangan. D. Modulus Keanjalan

( ……) (iv) Ubahbentuk per unit panjang. E. Beban

( ……) (v) Nisbah di antara tegasan dan terikan. F. Tegasan tegangan

6.2 Satu unit bar yang mempunyai keratan rentas 50 mm x 30 mm dikenakan daya
mampatan 500 kN. Kirakan tegasan dalam bar tersebut.

6.3 Suatu bar mempunyai luas keratan rentas 20mm2 dan mengalami tegasan
sebanyak 31 N/mm2. Tentukan beban yang dikenakan pada bar tersebut.

6.4 Satu bar 300mm panjang, dikenakan daya tegangan. Tentukan keterikan
sekiranya bar mengalami pemanjangan 0.02mm.

6.5 Tentukan modulus keanjalan bagi suatu bahan logam 200mm panjang, yang
mengalami tegasan 15 N/mm2 dan pemanjangan 0.15mm.

6.6 Satu rod 100cm panjang dengan keratan rentas 2cm x 2cm dikenakan daya
tegangan 1000kg. Sekiranya modulus keanjalan bahan adalah
2.0 x 106 kg/cm2, tentukan pemanjangan rod.

6.7 Beban 5 kN dikenakan pada dawai keluli. Tentukan diameter minimum bagi
dawai sekiranya tegasan tidak boleh melebihi 100 MN/m2.
6.8 Satu bahan panjang 10m yang berkeratan rentas bulat dengan garispusat 20 mm
dikenakan satu daya tegangan seberat 100 kN.

100 kN 100 kN

10 m

a. Dapatkan tegasan bahan tersebut.


b. Terikan sekiranya pemanjangan berlaku 0.01 m
c. Modulus kekenyalan

6.9 Sebatang rod keluli 65 cm x 5.5 cm x 2.0 cm dikenakan beban sebanyak 19N.
Dapatkan tegasan dan keterikan di dalam bar jika di beri Modulus Young
215 GN/m2 .

19 N 19 N

65 cm

6.10 Bar keluli di bawah dikenakan beban mampatan 17kN. Tentukan tegasan pada
setiap bahagian keratan bar.

17 kN 17 kN
A1=50mm2 A2= 90mm2 A3=20mm2

200mm 180mm 150mm

6.11 Tentukan tegasan dalam bahagian 1 dan 2 suatu bar keratan berubah apabila
dikenakan daya tegangan 20 kN. Bahagian 1 mempunyai keratan rentas bulat
20mm manakala bahagian 2 mempunyai keratan rentas segiempat sama 30mm.
Kirakan juga jumlah pemanjangan yang berlaku.
Diberi E = 210GN/m2 .

20 kN 20mm 30mm 20 kN

300mm 100mm
MAKLUMBALAS AKTIVITI 6A

6.1 (i) Ubahbentuk (ii) Tegasan


(iii) Tegasan tegangan (iv) Terikan
(v) Modulus keanjalan

6.2 333.33 MN/m2

6.3 620 N

6.4 6.67 x 10-5

6.5 20 x 103 N/mm2

6.6 0.0125 cm

6.7 8.0mm

6.8 a. 318.3 N/mm2


b. 0.001
c. 318.3 x 103 N/mm2

6.9  = 17.27 kN/m2


 = 8.03 x 10-8

6.10 1 = 0.34 kN/mm2


2 = 0.19 kN/mm2
3 = 0.57 kN/mm2

6.11 1 = 63.66 MN/m2


2 = 22.22 MN/m2
l = 0.102 mm
TEGASAN DAN TERIKAN
INPUT 6B

6.6 TEGASAN DAN TERIKAN BAR KERATAN RENCAM

C D
B
A
P P

l1 l2 l3

Rajah 6.6 : Bar Keratan Rencam


Nota : Setiap bahagian mengalami tindakan daya yang sama

Takrifan : Bar keratan rencam adalah bar yang diperbuat dari dua bahan atau
lebih dengan kedua-duanya dipasang tegar supaya bebanan yang
dikenakan dikongsi bersama dan seterusnya mengalami pemanjangan
dan pemendekan yang sama.

Terdapat bar yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza dari segi luas keratan rentas
dan bahan pada setiap bahagian keratan (Rajah 6.6). Dengan itu; tegasan, terikan
dan perubahan panjang bagi setiap bahagian bar bertindak secara berasingan.
Jumlah perubahan panjang adalah hasil campur bagi perubahan panjang pada
setiap bahagian keratan. Disebabkan bar rencam mempunyai sekurang-kurangnya
dua bahan yang berbeza, dengan itu ia melibatkan nilai modulus keanjalan yang
berbeza.

Dengan mempertimbangkan rajah 6.6:-


P = Daya
E1 = Modulus Keanjalan bahagian 1
l1 = Panjang bahagian 1
A1 = Luas keratan rentas bahagian 1
l2, A2, E2 = Urutan nilai untuk bahagian 2 dan seterusnya
Oleh itu;
P P P
 = ;  = A ;  = A
AB
A1 BC
2
CD
3

Oleh itu;

Pl1 Pl 2 Pl 3
l AB = ; l = BC ; l CD =
A1 E1 A2 E 2 A3 E 3

Dengan itu;
Formula ini sesuai
 l = l AB+ l + l
BC CD
diterimapakai sekiranya
bahan bagi setiap
Pl1 Pl 2 Pl 3
= + + bahagian bar adalah
A1 E1 A2 E 2 A3 E 3 berbeza i.e Modulus
keanjalan berbeza

 L1 L2 L3 
 l = P   
 A1 E1 A2 E 2 A3 E 3 

PERHATIAN!!!

Bar rencam mengalami pemanjangan


dan pemendekan yang sama dengan
itu terikan juga adalah sama.

Sekiranya anda telah bersedia, silalah ikuti penyelesaian masalah


yang seterusnya.
PENYELESAIAN Pemanjangan bar
MASALAH 6 m rencam

Satu rod keratan rencam 350mm panjang terdiri dari rod kuprum sepanjang
250mm dan bergarispusat 15mm disambung secara tegar pada sebatang rod
tembaga sepanjang 100mm dengan garispusat 12mm. Sekiranya dikenakan
tegangan sebanyak 15kN, tentukan jumlah pemanjangan bagi rod tersebut.
[ Etembaga = 150 GN/m2 & Ekuprum = 110 GN/m2]

15kN 15kN

250mm 100mm
Penyelesaian
Diberi;
P = 15kN @ 15 x 103 N
E1 = 110 GN/m2 @ 110 x 109 N/m2
E2 = 150 GN/m2 @ 150 x 109 N/m2
l1 = 250mm @ 0.25m ; 1 = 15mm @ 0.015m
l2 = 100mm @ 0.1m ; 1 = 12mm @ 0.012m
d 2
  A1 =
4
  0.015 2
=
4
Tips….
= 1.767 x 10-4 m2
Anda bebas untuk memilih
d 2 pertukaran unit samada
  A2 = dari mm ke m atau
4
sebaliknya
  0.012  2
=
4 Anda juga boleh
= 1.131 x 10 m -4 2 menyelesaikan masalah ini
dengan mengira
pemanjangan untuk setiap
 l bahagian secara
 L1 L2  berasingan dan kemudian
= P  
A2 E 2 
dicampur.
 A1 E 2
= 15 x 103
 0.25 0.1 


 4
 1.767 x10 110 x10
9
  
1.131x10  4 150 x10 9   

 0.25 0.1 
= 15 x 103  6
 6 
19.44 x10 16.97 x10 

= 15 x 103 ( 1.875 x 10-8 )


= 2.813 x 10-4 m @ 0.281 mm #
PENYELESAIAN
MASALAH 6 n

Satu bar keluli diikat kukuh dengan bar aluminium dengan panjang masing-
masing 700mm dan 200mm. Luas keratan rentas bar keluli adalah 230mm 2 dan
luas keratan rentas bar aluminium adalah 150mm2. Dapatkan jumlah pemendekan
yang dialami oleh bar tersebut apabila ia dikenakan beban mampatan 25kN.
 Ek = 207 GPa dan Eal = 70GPa

25kN 25kN

700mm 200mm

Penyelesaian

Diberi;
Lk = 700mm ; Ak = 230mm2
La = 200mm ; Aa = 150mm2

Penukaran unit N/m2  N/mm2

Ek = 207 Gpa
= 207 x 109 N/m2
12 m 2
= 207 x 109 x
1000 2 mm 2
= 2.07 x 105 N/mm2
@

Ea = 70 Gpa
= 70 x 109 x 10-6
= 7 x 104 N/mm2

 l
 L1 L2 
= P  
 A1 E 2 A2 E 2 
 700 200 

= 25 x 103 

  230 2.07 x10
5
 
150 7 x10 4  

= 25 x 103 ( 1.47 x 10-5 + 1.90 x 10-5 )

= 0.844 mm #
Menentukan tegasan dan agihan
PENYELESAIAN
MASALAH 6 o beban dalam bar rencam

Terdapat 3 bar tembaga, zink dan aluminium dengan panjang yang sama,
disambung secara tegar dihujungnya. Luas keratan bagi bar tersebut masing-
masing adalah 250mm2, 375mm2 dan 500mm2. Sekiranya anggota bar rencam
dikenakan daya tarikan 125kN, tentukan agihan beban dan tegasan bagi setiap
bar.
 Etb= 130 GN/m2 ; Ezn = 100 GN/m2 ; Eal = 80 GN/m2

tembaga

zink

125 kN 125 kN

aluminium

Ptb =
Penyelesaian  250 x10 6 130 x10 9 
 x Pzn
 375 x10
6
100 x10 9 
Beban 125 kN diagihkan kepada bar
tembaga, zink dan aluminium.
32500
= Pzn
Dimana; 37500
15
= Pzn --------- ( ii )
Ptb + Pzn + Pal = 125 kN -----( i ) 13

Memandangkan semua bar disambung Pilih persamaan ubahbentuk tembaga


secara tegar, maka ubahbentuk adalah dan zink;
sama; Ptb L Pal L
 =
P L P L P L Atb E tb Aal E al
  l = A tbE = A znE = A alE
tb tb zn zn al al
Atb E tb
Pilih persamaan ubahbentuk tembaga
Ptb = Aal E al . Pal
dan zink;
Ptb =
Ptb L Pzn L
 =  250 x10 6 130 x10 9 
Atb E tb Azn E zn  x Pal
 500 x10
6
80 x10 9 
Atb Etb
32500
Ptb = Azn E zn . Pzn =
40000
Pal

13
= Pal -------( iii )
16
sambungan ……
Tegasan dalam setiap bar :
Agihan daya dalam setiap bar:

Masukkan nilai Pal dan Pzn dalam (i):- Ptb


tb =
Atb
15 16
Ptb + Ptb  Ptb = 125 kN
13 13
36.93
=
250
44 Ptb
= 125
13 = 0.148 kN/mm2 #
125x13
Ptb =
44 Pzn
zn =
Azn
= 36.93 kN #
42.61
=
Maka; 375

15 = 0.114 kN/mm2 #
 Pzn = (36.93)
13

= 42.61 kN #
Pal
16 al =
 Pal = (36.93) Aal
13
45.45
= 45.45 kN # =
500

= 0.09 kN/mm2 #
PENYELESAIAN Menentukan tegasan dalam bar
MASALAH 6 p rencam

Sebatang tiang konkrit tetulang 50cm x 50cm mempunyai empat bar tetulang
bergarispusat 2.5 cm di setiap penjurunya. Tiang tersebut membawa beban
paksian 200kN. Tentukan tegasan di dalam konkrit dan tetulang tersebut.
[ Ekonkrit = 0.14 x 106 kN/cm2 ; Ekeluli = 2.1 x 106 kN/cm2 ]

200kN

50cm

50cm

Penyelesaian

Luas tiang, Atiang = 50 x 50 Dengan itu terikan konkrit bersamaan dengan


= 2500 cm2 terikan tiang;

  .d 2 
Terikank, k = Terikant, t
Luas tetulang, Atetulang = 4  
 4  k t
=
k t
=  (2.5)2
= 19.63 cm2 Ek
k = . t
t
Luas konkrit, Akonkrit = Atiang - Atetulang
= 2500 – 19.63 0.14 x 10 6
= 2480.37 cm2 = . t
2.1 x 10 6

= 0.067 t ------- ( i )
Tips……
Terikan konkrit adalah sama dengan
Diketahui;
terikan tetulang i.e k = t

P = A
Di mana;  200 = kAk + tAt ----------- ( ii )

Terikan,  =

Masukkan ( i) dalam (ii);


 200 = (0.067 t) Ak + tAt

= (0.067 t) 2480.37 + t ( 19.63)

= 166.18 t + 19.63t
= 185.81 t

200
 t =
185.81

= 1.076 kN/cm2
= 1076 N/cm2 #

Dari pers. ( i ):

k = 0.067 t
= 0.067 (1076)
= 72.12 N/cm2 #
AKTIVITI 6B

 SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA,


SILA UJI KEFAHAMAN ANDA.
 SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

6.12 Benar – Palsu [ Tandakan  pada kotak yang berkenaan ]

(a) Bar yang mempunyai keratan rentas berbeza dikategorikan sebagai bar rencam.

Benar Palsu

(b) Bar rencam merupakan gabungan sekurang-kurangnya dua bahan yang masing-
masingnya mempunyai ciri-ciri berbeza.

Benar Palsu

(c) Daya yang dikenakan pada bar rencam dikongsi bersama antara komponen bar
kerana ia disambung tegar.

Benar Palsu

(d) Terikan yang dialami oleh komponen bar rencam adalah sama kerana
mengalami ubahbentuk yang sama.

Benar Palsu

6.13 Satu bar rencam 3m panjang diperbuat daripada tembaga dan keluli. Panjang dan
luas keratan rentas bahagian tembaga masing-masing ialah 1m dan 350 mm2.
Panjang dan luas keratan rentas bahagian keluli masing-masing ialah 2m dan
600mm2. Dapatkan jumlah pemendekan apabila ia dikenakan beban mampatan
15 kN.
[ Ekeluli = 207 GPa dan Etembaga= 110 GPa]

15 kN 15 kN

2m 1m
6.14 Satu bar rencam terdiri daripada bar keluli yang diapit dengan bar kuprum ditarik
dengan daya 27 kN. Bahagian keluli mempunyai luas keratan 250mm2 manakala
bahagian kuprum mempunyai luas keratan 350mm2. Tentukan jumlah
pemanjangan bagi bar rencam tersebut.
[ Ekuprum = 90 kN/mm2 dan Ekeluli = 200 kN/mm2]

27 kN 27 kN

150mm 100mm 150mm

6.15 Satu bar rencam dikenakan mampatan 25 kN. Bar tersebut terdiri daripada 3
komponen bahan iaitu aluminium, kuprum dan keluli dan masing-masing
mempunyai garispusat 10mm, 15mm dan 20mm. Tentukan jumlah pemendekan
bar tersebut.
[ Ealuminium = 70 kN/mm2 ; Ekuprum = 90 kN/mm2 ; Ekeluli = 200 kN/mm2]

25kN 25kN

80mm 100mm 70mm

6.16 Satu bar rencam terdiri daripada tiga komponen bahan, dikenakan tegangan
sebanyak 30 N. Bahagian pertama adalah bar tembaga yang mempunyai keratan
rentas segiempat sama 20mm x 20mm. Bahagian kedua adalah bar keluli yang
mempunyai keratan rentas bergarispusat 17mm. Bahagian ketiga adalah bar
aluminium yang mempunyai keratan rentas segiempat tepat 30mm x 40mm.
Tentukan jumlah pemanjangan bar rencam tersebut.
[ Etembaga = 110 kN/mm2 ; Ekeluli = 210 kN/mm2 ; Ealuminium = 90 kN/mm2]
3
1 2
30 N 30 N

300mm 280mm 200mm


MAKLUMBALAS AKTIVITI 6B

6.12 (a) Palsu (b) Benar


(c) Benar (d) Benar

6.13 0.64mm

6.14 0.31mm

6.15 0.678mm

6.16 2.87 x 10-4mm

______________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH YAKIN , ANDA BOLEH MENCUBA
PENILAIAN KENDIRI BERIKUTNYA.
ANDA DIGALAKKAN MEMBUAT RUJUKAN TAMBAHAN
PENILAIAN KENDIRI

1. Satu rod 2.5 m panjang dan luas keratan rentasnya 1290 mm2 mengalami
pemanjangan 1.5 mm apabila dikenakan daya tegangan 142 kN. Kirakan
a. Tegasan tegangan di dalam rod
b. Keterikan
c. Modulus Young

2. Sebatang dawai kuprum berdiameter 4 cm dikenakan beban sebanyak 8000kg. Ini


menyebabkan diameternya menyusut sebanyak 0.000775 cm. Di beri Modulus
Young dawai tersebut ialah 0.4 x 106 kg/cm2. Kirakan :
a. Keterikan dawai
b. Pemanjangan

3. Sebatang rod keluli yang panjangnya 4 m membawa beban sebanyak 40kN, Jika
pemanjangan rod tersebut tidak boleh melebihi 2 mm, kirakan
a. Luas keratan minimum rod tersebut.
b. Tegasan tegangan rod tersebut.

Diberi E = 210 GNm-2

4. Sebatang rod keluli tegak panjangnya 3 m membawa beban 20 kN. Jika pemanjangan
tidak boleh melebihi 0.2 mm, kirakan
a. Luas keratan rentas minimum rod .
b. Tegasan tegangan rod
c. Keterikan
Diberi E = 206 kN/m2

5. Satu tiang besi tuang mempunyai diameter dalaman 200mm. Berapakah nilai
diameter luaran supaya tiang tersebut dapat menanggung beban 1.6 MN, tanpa
tegasannya melebihi 90 N/mm2.
6. Satu bar mempunyai bahagian hujung segi empat sama 60mm x 60mm. Sekiranya
bahagian tengah bar tersebut juga berkeratan rentas segiempat sama, tentukan saiz
dan panjang bahagian tengah bar tersebut. Diberi, tegasan bahagian tengah bar
adalah 140 MN/m2 dan jumlah pemanjangan adalah 0.14 mm.
[E = 200 GN/m2]

87.5kN 87.5kN
60mm 60mm

3m

7. Sebatang bar komposit mempunyai panjang 90 cm terdiri daripada rod keluli


sepanjang 30 cm dan 30mm diameter disambung tegar pada sebatang rod kuprum
sepanjang 60 cm. Daya paksi sebanyak 50 kN menyebabkan pemanjangan kuprum
dua kali ganda pemanjangan yang berlaku pada keluli . Kirakan
a. Diameter kuprum
b. Tegasan dalam keluli
c. Tegasan dalam kuprum

Diberi Ekeluli = 200 GN/mm2


Ekuprum = 107 GN/mm2

8. Sebatang tiang konkrit keratan rentasnya 500mm x 500mm diperkuatkan dengan 4


bar keluli bergarispusat 25mm. Tiang itu membawa daya paksian 500kN. Kirakan
tegasan mampatan dalam konkrit dan keluli.
Ekeluli = 200 GN/m2 ; Ekonkrit = 20 MN/m2

500mm

500mm

- SELAMAT MENCUBA -
MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak jawapan


dengan pensyarah.

______________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB DENGAN
BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 7

Anda mungkin juga menyukai