Anda di halaman 1dari 26

LAMPIRAN 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

Perbandingan bilangan dan peratusan calon (mendaftar)


STPM 2009 dengan calon STPM 2010

Jenis Calon STPM 2009 (mendaftar) STPM 2010 (mendaftar)


Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Calon sekolah kerajaan 48,771 87.61 47,367 88.26
Calon sekolah swasta 1,641 2.95 1,467 2.73
Calon persendirian individu 4,796 8.62 4,591 8.55
Calon sekolah kerajaan negeri 457 0.82 235 0.44
Calon sekolah integriti 4 0.01 10 0.02
Jumlah 55,669 100.00 53,670 100.00

15
LAMPIRAN 2

Perbandingan Bilangan Calon Yang Mendaftar


STPM 2009 dengan STPM 2010 Mengikut Mata Pelajaran

Mata Pelajaran Bilangan Semua Calon Bilangan Calon


Sekolah Kerajaan
2009 2010 2009 2010
Pengajian Am 55,052 53,097 48,771 47,367
Bahasa Malaysia 36,274 34,244 32,139 30,481
Bahasa Cina 674 632 553 486
Bahasa Tamil 851 785 676 626
Bahasa Arab 1,439 1,513 884 1,182
Literature In English 133 105 98 72
Kesusasteraan Melayu 8,286 7,592 7,327 6,677
Syariah 2,179 2,029 1,406 1,515
Usuluddin 1,275 1,127 726 780
Sejarah 27,776 25,988 24,452 23,103
Geografi 17,229 15,969 15,106 14,026
Ekonomi 19,542 18,384 17,693 16,711
Pengajian Perniagaan 20,602 19,687 18,598 17,602
Perakaunan 2,799 2,847 2,455 2,470
Mathematics S 2,128 1,924 1,870 1,689
Mathematics T 9,261 8,988 8,687 8,444
Further Mathematics T 16 22 1 9
Computing 499 446 381 345
Physics 3,973 3,780 3,712 3,557
Chemistry 9,078 8,869 8,572 8,378
Biology 5,337 5,301 4,996 4,945
Sains Sukan 1,461 1,728 1,349 1,594
Seni Visual 7,406 7,220 6,947 6,701

16
LAMPIRAN 3

Perbandingan Min PNGK Negara bagi Semua Calon


STPM 2008, 2009 dan 2010

Tahun Min PNGK


2008 2.16
2009 2.23
2010 2.22

17
PRESTASI CALON MENGIKUT PNGK
BAGI STPM TAHUN 2008, 2009, DAN 2010
Purata Nilai Bilangan calon Peratusan Peratusan Longgokan
Gred
Keseluruhan 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
(PNGK)
4.00 259 331 343 0.52 0.63 0.68 0.52 0.63 0.68
3.92 228 327 332 0.45 0.62 0.66 0.97 1.26 1.33
3.84 179 223 240 0.36 0.43 0.47 1.33 1.68 1.81
3.83 161 199 218 0.32 0.38 0.43 1.65 2.06 2.24
3.75 381 575 546 0.76 1.10 1.08 2.41 3.16 3.32
3.67 512 659 603 1.02 1.26 1.19 3.43 4.42 4.51
3.59 233 302 286 0.46 0.58 0.57 3.89 4.99 5.08
3.58 370 453 467 0.74 0.86 0.92 4.63 5.86 6.00
3.50 734 927 939 1.46 1.77 1.86 6.09 7.63 7.86
3.42 810 1,053 969 1.61 2.01 1.92 7.70 9.64 9.77
3.34 349 416 392 0.70 0.79 0.78 8.40 10.43 10.55
3.33 614 746 715 1.22 1.42 1.41 9.62 11.86 11.96
3.25 1,104 1,293 1,215 2.20 2.47 2.40 11.82 14.32 14.36
3.17 1,197 1,460 1,387 2.38 2.79 2.74 14.20 17.11 17.11
3.09 475 596 504 0.95 1.14 1.00 15.15 18.25 18.10
3.08 825 1,003 985 1.64 1.91 1.95 16.79 20.16 20.05
3.00 1,465 1,732 1,588 2.92 3.31 3.14 19.71 23.47 23.19
2.92 1,662 1,789 1,648 3.31 3.42 3.26 23.02 26.89 26.45
2.84 673 652 626 1.34 1.24 1.24 24.36 28.13 27.69
2.83 1,101 1,222 1,280 2.19 2.33 2.53 26.56 30.46 30.22
2.75 1,832 1,960 1,875 3.65 3.74 3.71 30.21 34.21 33.93
2.67 1,827 2,066 1,836 3.64 3.94 3.63 33.85 38.15 37.56
2.59 627 618 625 1.25 1.18 1.24 35.09 39.33 38.79
2.58 1,351 1,314 1,340 2.69 2.51 2.65 37.79 41.84 41.44
2.50 1,944 2,016 1,905 3.87 3.85 3.77 41.66 45.69 45.21
2.42 1,958 1,949 1,861 3.90 3.72 3.68 45.56 49.41 48.89
2.34 555 546 478 1.11 1.04 0.95 46.66 50.45 49.83
2.33 1,316 1,342 1,281 2.62 2.56 2.53 49.28 53.01 52.36
2.25 1,826 1,715 1,766 3.64 3.27 3.49 52.92 56.28 55.86
2.17 1,735 1,686 1,627 3.46 3.22 3.22 56.38 59.50 59.07
2.09 448 442 443 0.89 0.84 0.88 57.27 60.35 59.95
2.08 1,197 1,160 1,152 2.38 2.21 2.28 59.65 62.56 62.23
2.00 1,517 1,461 1,396 3.02 2.79 2.76 62.68 65.35 64.99
Jumlah Calon 31,465 34,233 32,868 62.68 65.35 64.99
Jumlah
Keseluruhan 50,202 52,384 50,576
Calon

18
LAMPIRAN 4

Bilangan dan Peratusan Calon yang Lulus Penuh dalam Peperiksaan


STPM 2009 dan STPM 2010 (Semua Calon)

Bilangan Mata STPM 2009 STPM 2010


Pelajaran dengan
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Kelulusan Penuh
5 mata pelajaran 4,319 8.24 2,995 5.92
4 mata pelajaran 20,682 39.48 20,478 40.49
3 mata pelajaran 9,804 18.72 10,082 19.93
2 mata pelajaran 7,417 14.16 7,221 14.28
1 mata pelajaran 6,259 11.95 6,004 11.87
Jumlah 48,481 92.55 46,780 92.49

Bilangan dan Peratusan Calon yang Lulus Penuh dalam Peperiksaan


STPM 2009 dan STPM 2010 (Calon Sekolah Kerajaan)

Bilangan Mata STPM 2009 STPM 2010


Pelajaran dengan
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Kelulusan Penuh
5 mata pelajaran 4,109 8.69 2,841 6.18
4 mata pelajaran 19,821 41.91 19,679 42.80
3 mata pelajaran 9,099 19.24 9,485 20.63
2 mata pelajaran 6,636 14.03 6,534 14.21
1 mata pelajaran 5,112 10.81 4,970 10.81
Jumlah 44,777 94.69 43,509 94.63

19
Bilangan dan Peratusan Calon yang Lulus Penuh dalam Peperiksaan
STPM 2009 dan STPM 2010 (Calon Sekolah Swasta)

Bilangan Mata STPM 2009 STPM 2010


Pelajaran dengan
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Kelulusan Penuh
5 mata pelajaran 163 9.33 125 8.46
4 mata pelajaran 561 32.11 518 35.07
3 mata pelajaran 337 19.29 290 19.63
2 mata pelajaran 238 13.62 199 13.47
1 mata pelajaran 207 11.85 160 10.83
Jumlah 1,506 86.20 1,292 87.47

Bilangan dan Peratusan Calon yang Lulus Penuh dalam STPM 2009
dan STPM 2010 (Calon Persendirian Individu)

Bilangan Mata STPM 2009 STPM 2010


Pelajaran dengan
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Kelulusan Penuh
5 mata pelajaran 47 1.40 29 0.93
4 mata pelajaran 300 8.96 281 9.01
3 mata pelajaran 368 10.99 307 9.84
2 mata pelajaran 543 16.22 488 15.64
1 mata pelajaran 940 28.08 874 28.01
Jumlah 2,198 65.65 1,979 63.43

20
LAMPIRAN 5

Mata Pelajaran Yang Naik Prestasinya


(11 mata pelajaran)

Bil. Mata Pelajaran Peratusan Peratusan Peratusan


Lulus Lulus Naik
Penuh 2009 Penuh 2010
1 Further Mathematics T* 12.50 72.73 60.23
2 Sains Sukan 69.00 74.98 5.98
3 Usuluddin 67.07 72.58 5.51
4 Pengajian Perniagaan 67.44 70.28 2.84
5 Syariah 73.37 75.90 2.53
6 Chemistry 70.02 72.24 2.22
7 Bahasa Cina* 62.58 63.99 1.41
8 Computing 68.18 69.53 1.35
9 Mathematics T 65.96 67.07 1.11
10 Sejarah 57.37 58.30 0.93
11 Physics 73.30 73.45 0.15

* Tidak diajar di sekolah (calon belajar sendiri atau mengikuti kelas


tuisyen).

21
LAMPIRAN 6

Mata Pelajaran Yang Turun Prestasinya


(11 mata pelajaran)

Bil. Mata Pelajaran Peratusan Peratusan Peratusan


Lulus Penuh Lulus Penuh Turun
2009 2010
1 Bahasa Malaysia 73.00 72.93 -0.07
2 Pengajian Am 80.87 80.78 -0.09
3 Seni Visual 89.00 88.27 -0.73
4 Perakaunan 66.62 65.34 -1.28
5 Kesusasteraan Melayu 67.16 65.55 -1.61
6 Literature In English* 80.73 78.57 -2.16
7 Geografi 69.40 67.16 -2.24
8 Biology 76.19 72.93 -3.26
9 Ekonomi 57.55 53.92 -3.63
10 Mathematics S 62.11 57.96 -4.15
11 Bahasa Arab 55.60 47.64 -7.96

* Tidak diajar di sekolah (calon belajar sendiri atau mengikuti kelas


tuisyen).

22
LAMPIRAN 7

Mata Pelajaran Yang Tidak Berubah Prestasinya


(1 mata pelajaran)

Bil. Mata Pelajaran Peratusan Peratusan Beza


Lulus Penuh Lulus Penuh
2009 2010
1 Bahasa Tamil* 67.81 67.81 0.00

* Tidak diajar di sekolah (calon belajar sendiri atau mengikuti kelas


tuisyen).

23
LAMPIRAN 8

Peratusan Calon Yang Menggunakan Bahasa Inggeris Sepenuhnya Dalam


Skrip Jawapan Peperiksaan STPM 2008, 2009, dan 2010

Mata Pelajaran STPM 2008 STPM 2009 STPM 2010


Mathematics S 95.3 98.2 98.0
Mathematics T 93.4 99.6 98.6
Further Mathematics T 100.0 100.0 100.0
Computing 53.6 58.6 63.0
Physics 95.5 97.6 98.2
Chemistry 94.3 98.6 98.3
Biology 88.8 95.3 94.0
Keseluruhan 92.7 97.5 97.1

24
LAMPIRAN 9

Senarai Pelajar Yang Mendapat Lima Gred A Dalam STPM 2010

Bil. Nama Pelajar Sekolah


1 Aimee Teong Chuin Ai SMJK Katholik, Petaling Jaya
2 Charlotte Teong Chuin Yi SMJK Katholik, Petaling Jaya
3 Attarmizi bin Ramli SMK Tengku Panglima Raja, Pasir Mas
4 Low Chea Yee SMK (P) Sultan Abu Bakar, Muar
5 Teoh Zi Jing Kolej Sultan Abdul Hamid, Alor Setar
6 Wilson Lye Wei King SMJK Jit Sin, Bukit Mertajam
7 Ling Xiao Chun SMK (L) Methodist, Kuala Lumpur
8 Chow Jun Kang SMK Cochrane, Kuala Lumpur

25
LAMPIRAN 10

Bilangan calon yang mendapat Gred A dalam lima dan


empat mata pelajaran dalam STPM 2009 dan STPM 2010

Bilangan Mata Pelajaran dan Bilangan Bilangan


Bilangan Gred A yang Diperoleh Calon STPM Calon STPM
2009 2010
Ambil 5 mata pelajaran dan dapat 5A 15 8
Ambil 5 mata pelajaran dan dapat 4A 60 39
Ambil 4 mata pelajaran dan dapat 4A 259 297
Jumlah 334 344

26
LAMPIRAN 11

Prestasi calon bandar dan luar bandar yang mendapat


5A hingga 1A mengikut aliran

KEDUA-DUA ALIRAN SAINS DAN SASTERA

Bil. Bandar Luar bandar Jumlah


Gred A
Bil % Bil % Bil %
5A 8 0.11 0 0.00 8 0.09
4A 317 4.22 19 1.12 336 3.65
3A 621 8.28 86 5.07 707 7.69
2A 1,429 19.05 315 18.57 1744 18.96
1A 5,128 68.35 1,276 75.24 6,404 69.62
Jumlah 7,503 100.00 1,696 100.00 9,199 100.00

ALIRAN SAINS

Bil. Bandar Luar bandar Jumlah


Gred A
Bil % Bil % Bil %
5A 7 0.27 0 0.00 7 0.26
4A 155 6.03 2 1.96 157 5.87
3A 200 7.78 5 4.90 205 7.67
2A 406 15.79 12 11.76 418 15.63
1A 1,804 70.14 83 81.37 1,887 70.57
Jumlah 2,572 100.00 102 100.00 2,674 100.00

27
ALIRAN SASTERA

Bil. Bandar Luar bandar Jumlah


Gred A
Bil % Bil % Bil %
5A 1 0.02 0 0.00 1 0.02
4A 162 3.29 17 1.07 179 2.74
3A 421 8.54 81 5.08 502 7.69
2A 1,023 20.75 303 19.01 1,326 20.32
1A 3,324 67.41 1,193 74.84 4,517 69.23
Jumlah 4,931 100.00 1,594 100.00 6,525 100.00

28
LAMPIRAN 12

Perbandingan min PNGK negara bagi peperiksaan STPM 2008, 2009, dan 2010

Tahun Min PNGK


Semua Calon Calon Sekolah Kerajaan
2008 2.16 2.27
2009 2.23 2.33
2010 2.22 2.32

29
LAMPIRAN 13

Pelajar Cemerlang STPM 2010

Bil. Nama Pelajar Sekolah Mata pelajaran


yang diambil
1 Charlotte Teong Chuin Yi SMJK Katholik, Pengajian Am
Petaling Jaya Mathematics T
Phyics
Chemistry
Biology
2 Aimee Teong Chuin Ai SMJK Katholik, Pengajian Am
Petaling Jaya Mathematics T
Phyics
Chemistry
Biology
3 Chow Jun Kang SMK Cochrane, Kuala Pengajian Am
Lumpur Mathematics T
Phyics
Chemistry
Biology
4 Ling Xiao Chun SMK (L) Methodist, Pengajian Am
Kuala Lumpur Mathematics T
Phyics
Chemistry
Biology

Pelajar Cemerlang Luar Bandar

Nama Pelajar Sekolah Mata pelajaran yang


diambil

Syivero Patrick SMK Kota Marudu, Pengajian Am A


Sejarah B+
Kota Marudu Geografi A
Ekonomi A
Pengajian Perniagaan A

Pelajar Istimewa Cemerlang (Kategori Sengau)

Nama Pelajar Sekolah Mata pelajaran yang


diambil

Hazwani binti Ibarahim SMK Tun Sharifah Pengajian Am B-


Bahasa Malaysia A
Rodziah, Alor Setar Sejarah B-
Pengajian Perniagaan B

30
Pelajar Istimewa Cemerlang (Kategori Spastik)

Nama Pelajar Sekolah Mata pelajaran yang


diambil

Low Hong Ping SMK St. John, Kuala Pengajian Am A-


Ekonomi A
Lumpur Pengajian Perniagaan A
Mathematics S A-

Pelajar Istimewa Cemerlang (Kategori Rabun)

Nama Pelajar Sekolah Mata pelajaran yang


diambil

Ahmad Syakirin bin Johari SMK Bukit Jawa, Pengajian Am B-


Bahasa Malaysia A-
Pasir Puteh Kesusasteraan Melayu A
Sejarah A
Geografi A

Pelajar Istimewa Cemerlang (Kategori Buta)

Nama Pelajar Sekolah Mata pelajaran yang


diambil

Mohd Rifaat bin Hussin SMK St. John, Kuala Pengajian Am A


Bahasa Malaysia A-
Lumpur Kesusasteraan Melayu A
Syariah B-
Pengajian Perniagaan A-

Pelajar Istimewa Cemerlang (Kategori Pekak)

Nama Pelajar Sekolah Mata pelajaran yang


diambil

Chong Kai Zhen SMK Tinggi Kajang, Pengajian Am A-


Mathematics T B
Kajang Phyics B-
Chemistry B+
Seni Visual A

31
LAMPIRAN 14

Pelajar Cemerlang Malaysian University English Test (MUET) Tahun 2010

Pelajar Cemerlang MUET Pertengahan Tahun 2010

Bil. Nama Pelajar Sekolah Band yang


dicapai

1 Lim Yi Wen SMK Methodist (ACS), Band 6


Ipoh

Pelajar Cemerlang MUET Akhir Tahun 2010

Bil. Nama Pelajar Sekolah Band yang


dicapai

2 Ding Choon Ken Multimedia University Band 6


(B), Cyberjaya

32
LAMPIRAN 15

Bilangan Calon MUET Pertengahan Tahun 2010 dan


MUET Akhir Tahun 2010

Jenis Calon Bilangan Calon MUET Bilangan Calon MUET


Pertengahan Tahun 2010 Akhir Tahun 2010
1 Calon Sekolah Kerajaan 36 093 28 946
2 Calon Sekolah Swasta 1 038 1 107
3 Calon Persendirian 18 978 15 420
4 Calon Matrikulasi 3 537 23 951
5 Calon Diploma 15 599 12 850
6 Calon Ijazah 5 646 8 499
7 Calon Sekolah Kerajaan
852 3 344
Negeri
Jumlah 81 743 94 117

33
LAMPIRAN 16

Prestasi Keseluruhan MUET 2005 – 2010 (Peratusan Longgokan)

Band Okt Mei Okt Mei Okt Mei Okt Mei Okt Mei Okt
2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

6 0.13 0.25 0.05 0.20 0.04 0.21 0.01 0.03 0.02 0.00 0.01

5 3.58 3.92 2.16 3.52 1.74 3.96 1.32 1.20 1.23 0.74 0.98

4 20.43 15.98 15.36 16.84 13.27 18.17 12.62 8.27 11.08 7.36 10.53

3 54.98 41.55 52.89 45.11 47.80 46.14 46.40 30.63 44.52 33.87 46.02

2 86.09 79.54 86.45 82.01 86.61 82.09 83.62 73.03 83.48 78.90 86.72

1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

34
LAMPIRAN 17

Analisis Keputusan Mengikut Jenis Calon dan Tahap Pencapaian


(Ujian MUET Akhir Tahun 2010)

CALON SEKOLAH KERAJAAN CALON SEKOLAH SWASTA

BAND
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Melonggok Melonggok Melonggok Melonggok

6 2 2 0.01 0.01 0 0 0.00 0.00


5 204 206 0.70 0.71 19 19 1.72 1.72
4 2032 2238 7.02 7.73 96 115 8.67 10.39
3 7144 9382 24.68 32.41 176 291 15.90 26.29
2 13443 22825 46.44 78.85 390 681 35.23 61.52
1 6121 28946 21.15 100.00 426 1107 38.48 100.00
BIL
28946 1107
HADIR

BIL
29800 1203
CALON

CALON PERSENDIRIAN CALON MATRIKULASI

BAND
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Melonggok Melonggok Melonggok Melonggok

6 2 2 0.01 0.01 5 5 0.02 0.02


5 173 175 1.12 1.13 364 369 1.52 1.54
4 2020 2195 13.10 14.23 3235 3604 13.51 15.05
3 6275 8470 40.69 54.93 12448 16052 51.97 67.02
2 5516 13986 35.77 90.70 7679 23731 32.06 99.08
1 1434 15420 9.30 100.00 220 23951 0.92 100.00
BIL
15420 23951
HADIR

BIL
17173 24602
CALON

35
CALON DIPLOMA CALON IJAZAH

BAND
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan
Melonggok Melonggok Melonggok Melonggok

6 0 0 0.00 0.00 2 2 0.02 0.02


5 27 27 0.21 0.21 122 124 1.44 1.46
4 502 529 3.91 4.12 1104 1228 12.99 14.45
3 3683 4212 28.66 32.78 3558 4786 41.86 56.31
2 6924 11136 53.88 86.66 3248 8034 38.22 94.53
1 1714 12850 13.34 100.00 465 8499 5.47 100.00
BIL
12850 8499
HADIR

BIL
13329 9022
CALON

CALON SEKOLAH KERAJAAN NEGERI

BAND
Bilangan Peratusan
Bilangan Peratusan
Melonggok Melonggok

6 0 0 0.00 0.00
5 0 0 0.00 0.00
4 4 4 0.12 0.12
3 111 115 3.32 3.44
2 1108 1223 33.13 36.57
1 2121 3344 63.43 100.00
BIL
3344
HADIR

BIL
3533
CALON

36
37
38
LAMPIRAN 18

Peratusan Calon Mengikut Band, Negeri dan Negara Dalam Ujian MUET Akhir Tahun 2010

NEGERI BAND 6 BAND 5 BAND 4 BAND 3 BAND 2 BAND 1


BIL BIL
% % % % % %
% % % % % % HADIR DAFTAR
Longgokan Longgokan Longgokan Longgokan Longgokan Longgokan

PERAK 0.01 0.01 1.00 1.01 10.00 11.01 41.64 52.65 39.46 92.11 7.89 100.00 8203 8465

SELANGOR 0.04 0.04 1.93 1.97 13.43 15.39 39.35 54.74 37.28 92.02 7.98 100.00 12000 12750

PAHANG 0.00 0.00 0.45 0.45 6.68 7.13 36.02 43.15 43.82 86.97 13.03 100.00 6000 6241

KELANTAN 0.00 0.00 0.06 0.06 2.55 2.61 14.85 17.47 37.21 54.67 45.33 100.00 6773 7139

SABAH 0.00 0.00 0.19 0.19 3.33 3.52 17.66 21.18 46.54 67.73 32.27 100.00 5165 5487

JOHOR 0.00 0.00 0.81 0.81 8.90 9.70 38.62 48.32 41.86 90.19 9.81 100.00 9151 9567

KEDAH 0.01 0.01 0.68 0.70 7.50 8.20 35.14 43.34 41.80 85.14 14.86 100.00 8488 8829

W.P LABUAN 0.00 0.00 1.78 1.78 21.47 23.25 53.65 76.90 21.76 98.66 1.34 100.00 2082 2144

MELAKA 0.00 0.00 1.06 1.06 10.86 11.92 41.04 52.96 41.45 94.41 5.59 100.00 7062 7390

NEGERI SEMBILAN 0.02 0.02 0.77 0.79 8.93 9.72 38.21 47.92 44.93 92.85 7.15 100.00 6452 6748

PULAU PINANG 0.02 0.02 1.31 1.32 12.46 13.78 45.69 59.47 35.63 95.10 4.90 100.00 6126 6327

PERLIS 0.00 0.00 0.42 0.42 4.60 5.02 30.49 35.51 54.54 90.05 9.95 100.00 3326 3512

SARAWAK 0.02 0.02 0.78 0.80 8.75 9.55 30.36 39.91 46.93 86.84 13.16 100.00 4869 5124

TERENGGANU 0.00 0.00 0.11 0.11 3.93 4.03 21.71 25.74 51.33 77.07 22.93 100.00 3694 3879

W.P KUALA LUMPUR 0.02 0.02 2.72 2.74 23.56 26.30 44.32 70.63 25.25 95.88 4.12 100.00 4562 4871

W.P PUTRAJAYA 0.00 0.00 0.61 0.61 7.93 8.54 40.24 48.78 34.76 83.54 16.46 100.00 164 189

NEGARA 0.01 0.01 0.97 0.98 9.56 10.53 35.48 46.02 40.70 86.72 13.28 100.00 94117 98662

37
LAMPIRAN 19

Bilangan Calon Mengikut Band, Negeri dan Negara Dalam Ujian MUET Akhir Tahun 2010

BAND 6 BAND 5 BAND 4 BAND 3 BAND 2 BAND 1


NEGERI BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL BIL
BIL BIL BIL BIL BIL BIL
Longgokan Longgokan Longgokan Longgokan Longgokan Longgokan HADIR DAFTAR
PERAK 1 1 82 83 820 903 3416 4319 3237 7556 647 8203 8203 8465
SELANGOR 5 5 231 236 1611 1847 4722 6569 4473 11042 958 12000 12000 12750
PAHANG 0 0 27 27 401 428 2161 2589 2629 5218 782 6000 6000 6241
KELANTAN 0 0 4 4 173 177 1006 1183 2520 3703 3070 6773 6773 7139
SABAH 0 0 10 10 172 182 912 1094 2404 3498 1667 5165 5165 5487
JOHOR 0 0 74 74 814 888 3534 4422 3831 8253 898 9151 9151 9567
KEDAH 1 1 58 59 637 696 2983 3679 3548 7227 1261 8488 8488 8829
W.P LABUAN 0 0 37 37 447 484 1117 1601 453 2054 28 2082 2082 2144
MELAKA 0 0 75 75 767 842 2898 3740 2927 6667 395 7062 7062 7390
NEGERI SEMBILAN 1 1 50 51 576 627 2465 3092 2899 5991 461 6452 6452 6748
PULAU PINANG 1 1 80 81 763 844 2799 3643 2183 5826 300 6126 6126 6327
PERLIS 0 0 14 14 153 167 1014 1181 1814 2995 331 3326 3326 3512
SARAWAK 1 1 38 39 426 465 1478 1943 2285 4228 641 4869 4869 5124
TERENGGANU 0 0 4 4 145 149 802 951 1896 2847 847 3694 3694 3879
W.P KUALA LUMPUR 1 1 124 125 1075 1200 2022 3222 1152 4374 188 4562 4562 4871
W.P PUTRAJAYA 0 0 1 1 13 14 66 80 57 137 27 164 164 189

NEGARA 11 11 909 920 8993 9913 33395 43308 38308 81616 12501 94117 94117 98662

38