MEREKRUT DAN MEMILIH KAKITANGAN BARU

CARTA ALIR

PENGAMBILAN PEKERJA

PEMILIHAN

PENEMPATAN

PENGAMBILAN PEKERJA Pihak organisasi memerlukan maklumat-maklumat tentang keperluan atau permintaan sumber manusia. Menganalisis terhadap kerja yang mampu ditawarkan.

PEMILIHAN (Kelayakan/Kemahiran/Pengetahuan/Pengalaman/Atribut (sifat indvidu terhadap kerja ) Borang Permohonan Ujian untuk proses pemilihan –ujian personaliti (nilai-nilai dan ciri-ciri keperibadianhasrat/pencapaian – ujian minat vokasional (menentukan jenis tugas atau pekerjaan yang diminati seseorang Temuduga Semakan rujukan

PENEMPATAN Tawaran pekerjaan