Anda di halaman 1dari 2

Bab 1: Dasar Dalam Negara (Dasar Ekonomi)

1. DEB (Dasar Ekonomi Baru)

 Menekankan pembasmian kemiskinan & kesamaan dlm pembangunan ekonomi


tanpa mengira kaum
 Menyusun semula masyarakat

2. DPN (Dasar Pembangunan Nasional)

 Menekankan pembangunan seimbang


 Mewujudkan masyarakat yg lebih bersatu padu

3. DWN (Dasar Wawasan Negara)

 Menjadikan negara maju tanpa abai pembangunan masyarakat


 Mengukuhkan daya tahan ekonomi

Bab 2: Dasar Luar Malaysia (Malaysia dan Negara Serantau)

ASEAN + 3 (PENTING!)

 Merupakan pertemuan antara ketua negara ASEAN dengan Perdana Menteri


Jepun, Presiden Korea Selatan & Presiden China
 Merupakan perjanjian berkaitan ekonomi & perdagangan sahaja
 ASEAN + 3 dilaksanakan secara tidak rasmi dan wujud kerana kegagalan EAEC
(Majlis Perundingan Ekonomi Asia Timur) yang dibantah oleh Amerika Syarikat
(takut mungkin menjejaskan kepentingan ekonomi negara-negara Asia Pasifik)

Misi Nasional: Lima Teras Misi Nasional

1. Meningkatkan Ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi

 Tingkatkan produktiviti, daya saing & nilai ditambah dalam pertanian, pembuatan
& perkhidmatan
 Jana sumber kekayaan baru dalam sektor berintensif ICT & bioteknologi

2. Meningkatkan keupayaan pengetahuan & inovasi negara serta pupuk minda


kelas pertama
 Jadikan Islam Hadhari sebagai rangka kerja pembanguan sejagat
 Tingkatkan prestasi sekolah rendah sebagai sekolah pilihan rakyat

3. Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi.

 Membasmi kemiskinan tegar


 Mengatasi jurang dalam kumpulan etnik dengan menambah pendapatan individu

4. Meningkatkan tahap & kemampanan kualiti hidup

 Memastikan perlindungan alam sekitar & penggunaan sumber asli yang cekap
 Menyediakan kemudahan pengangkutan awam elak kesesakan lalu lintas &
penggunaan bahan api

5. Mengukuhkan keupayaan institusi & pelaksanaan

 Tingkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan awam


 Tangani kegiatan rasuah dalam sektor awam & swasta.

Anda mungkin juga menyukai