Anda di halaman 1dari 17

PADI

SEJARAH PADI

Padi merupakan tanaman yang utama di negara-negara Asia.padi telah ditanam sejak dahulu
lagi. Adakah sukar untuk memastikan asal-usul padi. Namun ada yang berpendapat padi telah
mula ditanam di empat kawasan utama di pinggir sungai Ravi, di Kashmir.
            Padi mula di perkenalkan oleh puak Deutro-Malaya di Kepulauan Melayu sejak tahun
1599 sebelum masihi yang berhijrah ke rantau ini. Pada masa yang itu kepulauan Melayu
didiami oleh Proto-Melayu. Sejak itu kedua-dua puak ini menjadikan padi dan seterusnya
beras makanan harian mereka.
            Kemudian penanaman padi terus berkembang hingga keseluruh dunia. Selain negara-
negara Asia, Australia, Amerika, Argentina dan negara-negara Asia yang lain.
            Di Asia Tenggara, Thailand, Indonesia, dan Burma adalah negara pengeluar padi yang
utama. Negara-negara tersebut juga mengimport beras ke Malaysia.

BAHAGIAN DAN BENTUK TANAMAN

            Padi atau nama saintifiknya Oriza Styra adalah satu keluarga rumput dan gandum.
Batang padi panjang sehingga 180 cm, lurus, kecil, bulat dan berlubang di tengah-tengah.
Saiz batang padi ialah lebih kurang 15 mm. Warna batang padi ialah padi, hijau dan kuning.
Warna ini berbeza-beza-beza mengikut peringkat umur padi. Semasa muda warna batang
padi hijau dan putih dan semasa tua berwarna kuning dan putih.
            Akar pokok padi berbentuk rerambut. Akar jenis ini tidak panjang tetapi banyak dan
halus seperti akar pokok tebu atau rumput. Akar ini tumbuh serumpun di pangkal batang
padi. Akar padi halus lagi pendek dan senang dicabut.
            Daun padi serupa dengan daun lalang dan daun tebu. Pokok padi terdiri daripada
pangkal yang menutupi batang sementara daun panjang, halus, tajam dan hujungnya
melempai. Warna daun padi hijau semasa muda dan bertukar hijau kekuningan apabila padi
masak.
Daun padi tumbuh di sekeliling batang padi. Apabila daun-daun yang di atas tumbuh, daun-
daun yang di bawah dakan kering dan terus gugur. Bahagian tepi daun padi tajam serta
berduri dan menyebabkan daun itu miang. Panjang daun padi lebih kurang 30 hingga 60 cm.
Urat daun padi memanjang serupa dengan daun tebu dan lalang.
            Bunga padi berbentuk rimbun seperti bunga lalang. Bunga padi tumbuh dalam bentuk
jurai yang panjang. Jurai ini dipanggil tangkai. Pada satu tangkai terdapat beberapa bunga
padi.
Jurai ini dipanggil tangkai. Pada satu tangkai terdapat beberapa bunga padi. Satu rumpun padi
terdapat lima tangkai bunga. Bunga padi ini akan menghasilkan padi. Bunga padi tidak berisi
sebelum menjadi buah dan berwarna kuning bercampur putih.
            Buah padi terjadi daripada proses pendebungaan secara sendiri.  Apabila proses
pendebungaan berlaku, isi padi terhasil. Isi padi pada peringkat awal terdiri daripada santan
padi. Waktu ini padi lembut dan santan boleh dipicit keluar. Warna padi ketika ini ialah hijau
muda. Kemudiannya, isi padi beransur-ansur menjadi keras dan menjadi paling keras apabila
masak.

 
JENIS-JENIS PADI
            Padi  merupakan satu daripada spesies tumbuhan liar. Padi yang ditanam di Malaysia
sekarang merupakan hasil kacukan dan penyelidikan yang mengambil masa bertahun-tahun
untuk menghasilkan benih padi yang bermutu. Padi yang ditanam di Malaysia terbahagi
kepada dua jenis iaitu:

i.          Padi Sawah;

           Padi sawah atau padi bendang adalah padi yang paling banyak ditanam di negara ini.
Padi ini ditanam disebabkan beras adalah makan ruji masyarakat Malaysia. Oleh itu kerajaan
amat menggalakkan penanaman padi sawah.
            Lebih 30% penanaman padi di negara ini adalah berasaskan padi sawah. Hanya
beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak yang menanam padi huma untuk kegunaan harian
mereka.
            Bagi menanam padi sawah adalah lebih sukar. Ini disebabkan padi ini memerlukan
kawasan yang berair. Kawasan yang mampu menakung air diperlukan untuk tumbesaran padi
sawah.
            Lazimnya penanaman padi di Malaysia lebih tertumpu di kawasan pantai barat
Semenanjung Malaysia terutamanya di abahgian utara. Keadaan ini berlaku disebabkan
terdapat kawasan berpaya yang datar dan mengalami satu musim lelbab yang ketara dengan
purata hujan tahunan melebihi 3500 mm. Kesesuaian ini ditambah lagi dengan adanya musim
panas yang berpanjangan.
            Padi sawah tidak boleh hidup di kawasan yang kering. Ada kawasan yang dahulunya
ditanam dengan padi dan terpaksa ditanam dengan tanaman lain disebabkan kawasan tersebut
menjadi kering. Bagi memastikan kawasan padi terus dapat dikekalkan, sistem perparitan
yang terancang adalah penting kerana mampu menyalurkan air ke petak sawah padi.
            Padi sawah mempunyai beberapa jenis. Padi sawah boleh dibahagikan mengikut jenis
asalnya dan juga umur padi dituai. Antaranya ialah padi Rendah, padi Tiga Bulan, padi
Tahun, padi Malinja, padi Ria, padi Malaysia Satu, dan padi Malaysia dua. Padi juga boleh
dibahagikan mengikut rasa dan kandungan iaitu padi nacin dan padi pulut.
            Padi nacin ialah padi yang menghasilkan beras. Beras ini pula akan bertukar menjadi
nasi dan merupakan makanan utama yang dihidangkan apabila tiba waktu makan.

ii.         Padi Huma;

            Padi huma ialah padi yang kurang menggunakan air, baja dan ditanam di lereng bukit.
Padi ini dipanggil padi bukit dan diusahakan oleh penduduk yang tinggal di pedalaman
seperti Orang Asli.
            Padi huma mempunyai hasil yang rendah dan kurang bermutu. Ini disebabkan padi
huma ditanam dengan cara lama dan kurang menggunakan baja serta benih yang kurang baik.
Padi juga tidak dijaga dengan baik dan selalu dirosakkan oleh serangga.
            Padi jenis ini banyak ditanam di Sabah dan Sarawak. Terutamanya masyarakat Iban
dan Murut. Di Semenanjung Malaysia pula, padi huma banyak ditanam oleh masyarakat
Orang Asli untuk sara diri.

CARA MENANAM PADI

Padi merupakan satu tanaman makanan yang penting.Tanaman padi juga unik berbanding
tanaman lain kerana terpaksa melalui pelbagai proses penanaman. Terdapat beberapa proses
penanaman padi yang meliputi:
I .Pemilihan biji benih
II .Penyemaian biji benih
III .Pemilihan tapak perladangan
IV .Pengalihan tanaman
V .Proses penyelenggaraan

i. Pemilihan Biji Benih

            Padi ditanam dengan menggunakan biji benih .Oleh itu pemilihan  biji benih yang
bermutu tinggi adalah penting untuk memastikan hasil yang banyak apabila mencapai tahp
matang kelak. Lazimnya pemilihan padi dibuat selepas menuai padi.
            Hanya biji padi yang bersaiz besar ,panjang dan mempunyai biji yang banyak di satu-
satu tangkai sahaja dipilih.Cara ini adalah berbentuk tradisional .Lazimnya pemilihan ini
dilakukan oleh mereka yang arif tentang pemilihan biji benih terutama pesawah yang
berpengalaman.

          Bagi pesawah yang telah mendapat khidmat jabatan pertanian, bekalan biji benih yang
lebih terjamin telah diperkenalkan. Pemilihan biji benih ini adalah hasil kajian yang
dijalankan secara berterusan untuk menghasilkan biji benih yang baik. Oleh itu apabila padi
telah  berbuah, hasil yang diperolehi amat menakjubkan dan setanding dengan  padi keluaran
negara lain. 

ii. Penyemaian Biji Benih

            Operasi menyemai dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan tenaga manusia.


Proses ini mencakupi peringkat rendaman buah padi untuk dijadikan benih hingga benih-
benih tersebut ditabur di tapak semaian.
            Pembaharuan yang mutakhir diperkenalkan di negara ini ialah penyemaian dilakukan
terus di kawasan penanaman atau disebut tabur terus. Cara ini tidak memerlukan operasi
mengubah dan dengan itu masalah penggunaan tenaga kerja yang banyak tidak timbul.
Bagaimanapun cara ini tidak akan berkesan jika kawalan sistem pengairan tidak dilakukan.

iii. Pemilihan Tapak Perladangan

            Proses membajak mengikut sistem tradisional adalah menggunakan tenggala yang
ditarik oleh kerbau pada musim hujan. Namun begitu cara ini dianggap tidak produktif. Oleh
itu jentera pembajak atau traktor digunakan. 
            Terdapat dua jenis traktor yang digunakan bagi kerja-kerja membajak. Traktor-traktor
ini dikenali sebagi traktor dua roda dan traktor empat roda. Kedua-dua traktor ini berfungsi
untuk menggemburkan tanah sawah.

iv. Pengalihan Tanaman

            Anak benih akan diubah dari tapak semaian ke sawah ketika anak benih
mengeluarkan daun kelima atau keenam. Kerja ini masih memerlukan tenaga buruh dan masa
yang panjang untuk mengubah anak-anak benih ke  kawasan sawah.
            Jarak menanam anak benih bergantung kepada pesawah. Anak benih yang cepat
matang akan ditanam lebih rapat dibandingkan dengan anak benih yang lambat tempoh
matang.
v. Proses Penyelenggaraan

            Proses  penyelengaraan ini melibatkan  pelbagai aktiviti seperti membaja, merumput,
dan membersihkan sawah. Proses ini akan dilakukan sepanjang pertumbuhan padi. Oleh itu,
sejak awal penanaman, padi akan terus dijaga supaya tidak dihinggapi penyakit atau menjadi
semak. Oleh itu pertumbuhan padi akan menjadi normal.
Selain itu pesawah juga harus memastikan padi terjamin daripada dirosakkan haiwan perosak
seperti tikus, burung atau belalang. Oleh itu terdapat beberapa orang-orang yang dicacakkan
di tengah sawah untuk menakutkan binatang perosak.Proses penyelenggaraan ini memang
rumit dan memerlukan kawalan setiap masa.

MEMPROSES PADI

            Padi yang dituai akan dijadikan beras untuk makanan rakyat Malaysia. Sebelum itu
terdapat pelbagai proses yang dilalui untuk menghasilkan beras yang baik. Antara proses
tersebut ialah :

Menuai
Membanting
Mengangin
Mengilang

Menuai

            Terdapat dua cara yang dipraktikkan dalam kerja-kerja  menuai. Pertama
mengggunakan tenaga pekerja sepenuhnya seperti memotong batang padi dengan penyabit
dan meleraikan padi dengan cara membanting di dalam tong khas.
            Cara kedua menggunakan jentera jenis sederhana (30 kuasa kuda) atau jenis
besar(100 kuasa kuda). Jentera ini hanya digunakan menerusi sistem usahasama. Sebelum
proses menuai dilakukan, sawah padi akan dikeringkan dengan mengalirkan air ke terusan.
Ini bertujuan memudahkan proses penuaian dilakukan.

Membanting

Membanting adalah cara tradisional. Berdasarkan teknologi kini kerja membanting tidak
dilakukan lagi. Ini kerana proses menuai menggunakan jentera dan padi diasingkan dari
tangkainya secara automatik. Semasa membanting terlebih dahulu tangkai padi akan diikat
dan barulah dibanting ke dalam tong khas untuk mengasingkan padi daripada tangkainya.

Mengangin

            Mengangin dilakukan supaya bijian dipisahkan daripada padi hampa. Selepas
mengangin padi akan dijemur. Teknologi moden kini membersihkan padi dalam dua perinkat.
Peringkat pertama dinamakan pembersihan lasat iaitu bahan-bahan  seperti batu-batu, jerami
dan hampas diasingkan. Jenis mesin yang digunakan ialah gegaran. Peringkat kedua pula padi
muda, hampa dan bahan-bahan asing seperti rumpai diasingkan secara automatik. 

Mengilang
            Tujuan mengilang adalah untuk mendapatkan beras daripada padi. Antara kaedah
yang digunakan bagi memisahkan beras dan padi ialah melalui pemisah sekatan. Pemisah ini 
mempunyai lataran yang disendengkan dan bersekatan.
            Penghasilan pengupasan padi bergantung kepada beberapa faktor. Antara   faktor
tersebut ialah kandungan air yang terdapat dalam padi dan kadar beras bersalut akan
dimasukkan ke dalam pemisah sekatan. Beras akan digred mengikut kriteria tertentu dan
dimasukkan ke dalam guni atau plastik untuk dijual.

MEMPROSES PADI SECARA TRADISIONAL

Sejak dahulu lagi padi ditanam oleh masyarakat Melayu untuk dijadikan makanan harian.
Pengalaman menanam padi diperolehi daripada keluarga yang biasanya menjadikan sawah
padi sebagai sumber pendapatan. Oleh itulah mereka mempunyai kemahiran secara warisan.
Setelah melalui pelbagai peringkat penanaman sehingga padi masak, kebanyakan masyarakat
Melayu masih menggunakan kaedah konvensional atau tradisional. Cara ini banyak
dilakukan di kawasan kampong yang jauh dari pekan. Cara ini sememangnya mengurangkan
kos tetapi mengambil masa yang lambat untuk memproses padi menjadi beras. Antara
beberapa peraturan yang terpaksa dilalui sebelum padi menjadi beras ialah :

Menjemur

Menumbuk

Menampi

Memilih

Menjemur

Padi yang telah dituai dengan menggunakan tenaga akan dibanting untuk memisahkan antara
tangkai dan padi. Kemudian proses pengasingan akan dilakukan dengan cara memilih tangkai
atau rumput yang bercampur dengan padi. Cara ini adalah untuk memudahkan kerja-kerja
seterusnya dilakukan.
Setelah itu padi akan dimasukkan ke dalam guni untuk dibawa pulang. Di rumah padi akan
dijemur di bawah pancaran matahari. Padi perlu dijemur hingga kering. Oleh itu pesawah
perlu memastikan cuaca adalah baik. Jika hari hujan atau mendung, adalah lebih baik
sekiranya padi tidak dijemuratau dibiarkan di dalam guni sahaja.
Selain itu semasa kerja-kerja menjemur dilakukan, pesawah boleh membuang benda asing
yang terdapat dalam timbunan padi. Ini adalah untuk memastikan padi cepat kering dan
terhindar daripada benda asing. 

Menumbuk

Menumbuk merupakan tugas yang paling sukar. Padi yang telah kering akan ditumbuk
menggunakan lesung. Terdapat dua jenis lesung iaitu lesung kaki dan tangan. Lesung kaki
telah diubahsuai bentuknya untuk memudahkan pesawah menggunakan kaki untuk
menumbuk padi. Lesung kaki mempunyai antan yang pendek dan kemudian disambung
dengan menggunakan sebatang kayu yang besar secara melintang. Hujung kayu antan
mempunyai satu bentuk injakan yang memudahkan kaki memijak injakan tersebut. Pesawah
akan memijak kayu injak dan antan akan terangkat. Apabila kaki dilepaskan, antan akan jatuh
dan menumbuk ibu lesung.
Langkah ini lebih mudah kerana tidak memerlukan tenaga yang banyak. Lesung ini boleh
didapati di kawasan kampung. Namun begitu lesung ini kurang popular.
Lesung tangan pula adalah lesung yang paling kerap digunakan. Lesung yang terdiri daripada
lesung anak dan ibu yang diperbuat daripada kayu. Namun begitu lesung tangan mempunyai
lesung anak yang berat dan panjang. Semakin berat anak lesung semakin baik tumbukan
lesung tersebut.

Padi yang telah kering akan ditumbuk dengan kedua lesung ini. Tumbukan akan
menyebabkan isi padi terkeluar dan membentuk beras. Pesawah akan lakukan kerja-kerja
menumbuk tersebut sehingga selesai. Adalah diingatkan padi yang hendak ditumbuk perlu
kering. Jika terdapat kelembapan, padi akan hancur bersama sekam dan padi tersebut tidak
boleh dimakan.

Menampi

Setelah kerja-kerja menumbuk dilakukan,proses seterusnya ialah menampi. Proses ini


memerlukan kemahiran menampi untuk mengelakkan padi terbuang semasa proses tersebut
dilakukan. Lazimnya menampi dilakukan oleh kaum wanita.
Padi yang telah ditumbuk akan dimasukkan ke dalam alat menampi. Alat menampi diperbuat
daripada anyaman buluh atau mengkuang. Alat menampi terdiri daripada pelbagai bentuk
sama ada bulat, segi tiga atau bujur.
Padi akan diletakkan ke atas penampi. Kemudian penampi itu akan ditampi dengan cara
melambungkan padi. Cara ini dilakukan acap kali sehingga sekam melayang ke atas dan
seterusnya keluar dari alat penampi itu.
Pada proses ini beras dapat dihasilkan walaupun terdapat habuk-habuk kecil yang masih
bercampur dengan padi. Dengan beberapa lambungan, habuk kecil akan terkumpul di hujung
penampi. Kemudian habuk tersebut boleh ditiup sahaja untuk menyingkirkan daripada beras.

Memilih

Beras yang telah ditampi akan menjalani proses pemilihan. Padi yang tidak hancur akan
diasing daripada padi yang hancur. Pemilihan ini dilakukan dengan menggunakan tangan.
Oleh itu mereka perlu cekap untuk memilih padi yang belum menjadi beras.
Pengasingan ini dilakukan untuk menentukan gred. Beras yang tidak hancur mempunyai
kualiti yang lebih baik berbanding beras yang hancur. Namun begitu ada pesawah yang tidak
mengasingkan beras dan dicampur sekali. Padi ini dinamakan padi kampung.

PENYAKIT-PENYAKIT PADI

Padi tidak terlepas daripada dihinggapi penyakit.Sejak awal penanaman lagi pelbagai jenis
penyakit boleh menyerang pasti sekiranya tidak terdapat langkah-langkah
penyelenggaraan.Antara penyakit-penyakit tersebut iailah:

1. Penyakit sasar
2. Penyakit virus
3. Penyakit kulat
4. Penyakit psisikologikal dan nematode

1.Penyakit Sasar

A.karat padi
   
     Karat padi menyerang keseluruhan bahagian hijau padi termasuk buahnya.Bagi
menunjukkan pokok padi diserang penyakit karat padi,terdapat bintik-bintik besar yang
bewarna biru kelabu pada daun padi.Jika penyakit ini telah menyerang padi,padi akan
mengalami kerosakan yang serius.Mayang padi akan mengecut dan padi akan menjadi kering
dan rebah.
     Antara jenis padi yang mudah diserang penyakit karat padi iailah Mahsuri,Malinja,Ria dan
Bahagia.Punca-punca penyakit tersebut iailah keadaan lembap yang berpanjangan akibat
hujan yang berterusan.Selain Itu penggunaan baja nitrogen yan berlebihan juga boleh
menyebabkan penyakit tersebut.Begitu juga sekiranya penanaman yang tidak teratur seperti
terlalu rapat,atau menyemai biji padi ke sawah secara terus.

B. Bintik Perang

     Penyakit rintik perang disebabkan sejenis kulat Helminthosporium Oryzae.Penyakit ini
menyebabkan banyak benih padi yang rosak.Penyakit tersebut jelas dilihat pada daun padi
dengan pelbagai bentuk dan saiz.Selain itu terdapat rintik yang berwarna hitam,putih atau
kelabu.
     Terdapat juga rintik yang menyerang organ dalam batang padi.Sprora jenis H.Oryzae
masuk ke dalam batang padi menembusi kulit gabus dan kulit ari.Spora ini merebak melalui
angina.
     Antara punca merebaknya penyakit tersebut iailah kekurangan potassium,nitrogen dan
silika dalam tanah.Selain itu terdapat hydrogen sulfida yang meyebabkan padi mudah
reput.Suhu tanah antara 10 hingga 24 darjah celcius ditapak semaian juga boleh meyebabkan
penyakit karat padi.

C. Batang Busuk

     Selain itu terdapat beberapa jenis cendawan yang menyerang batang hingga menjadi
busuk.Leptosphaeria salcinii caat,helminthosporium signmodeium cav adalah punca
penyakit.Penyakit ini boleh didapati di seluruh Negara.
         Antara tanda-tanda awal yang boleh dilihat iailah terdapat bintik hitam kelabu pada
daun dan daun menjadi busuk.Penyakit tersebut akan merebak ke bahagian pangkal padi jika
padi tidak dirawat.Cendawan terus menyerang pada bahagian  tengah batang geranggang
menyebabkan pokok padi rebah.Penyakit ini boleh dikesan semasa kerja-kerja menuai padi
selesai.

2.Penyakit Virus

A.Virus Penyakit Merah

     Penyakit ini wujud sejak berpuluh tahun lalu.Penyakit ini disebarkan melalui sejenis
belalang hijau.terdapat beberapa tanda bintik-bintik berwarna kuning pucat pada daun
padi.Penyakit ini mampu menyerang keseluruhan system urat daun.Padi akan bertukar
menjadi bantut dan sukar untuk membesar .Jika padi mengeluarkan hasil,padi akan menjadi
hampa.
     Virus ini mudah merebak apabila serangga pembawa virus dari padi yang sakit ke padi
yang lain.Proses jangkitan ini hanya mengambil masa 24 jam sahaja dan tanda-tanda
serangan hanya boleh diketahui dalam masa tujuh hingga sepuluh hari.
     Bagi mengatasi masalah ini,semburan racun serangga seperti sevin 85 wp,diazinon atau
racun serangga dapat mengurangkan serangan penyakit.Proses ini lazimnya berjaya kerana
virus tidak boleh bertahan lama.Namun sekiranya virus ini telah menyarang secara
serius,pembakaran tanaman adalah langkah yang paling berkesan sekali.   

B.Virus Daun Perang

     Virus daun perang ini berlaku disebabkan sengatan belalang hijau zig-zig.Belalang ini
akan menyengat padi dan kemudian pergi ke rumpun padi yang lain dan menyebabkan
penyakit merebak dengan cepat.
     Antara tanda penyakit yang dapat dikesan ialah perubahan warna pada daun yang bertukar
menjadi perang.Virus ini menyerang pangkal daun dan merebak ke bahagian atas.Daun padi
akan bergulung dan menggerekot.Lazimnya virus ini hanya dapat dikesan dalam masa 14
hingga 19 hari setelah virus menyerang.

3.Penyakit Kulat

A.Krah (Pyricularia oryzae)


    
     Penyakit karah boleh menjangkiti bahagian daun,batang dan bulr anak padi.Rintik-rintik
besar yang berwarna hitam dan bujur tajam melekat pada hujung daun,batang dan bulir anak
padi.Kemudian warna hitam akan bertukar menjadi kelabu kehijauan dan lama-kelamaan
akan menyebabkan daun menjadi kering.
     Penyakit tersebut boleh dikawal dengan menggunakan jenis padi yang mempunyai
rintangan tahan penyakit.Selain itu terdapat beberapa racun kulat untuk mengekang penyakit
tersebut seperti Benlate 140 hingga 550g bahan aktif/ha,kasumin 25g bahan aktif/haHinosan
40g bahan aktif/ha dan Belaztisidin S yang disemburkan pada pokok padi sekiranya terdapat
tanda-tanda awal penyakit.Semburan perlu dilakukan 3 hingga 4 kali sehari.

B.Bintik Perang(Helminthosporium oryzae)

     Penyakit Rintik Perang(Helminthosporim oryzae)pula menyerang daun-daun anak padi


yang masih berada ditapak semaian.Bintik-bintik bujur pada daun berwarna cokelat akan
bertukar menjadi hitam.Serangan penyakit menyebabkan pucuk padi melecur dan
kering.Penyakit ini juga menyerang buah-buah padi yang menyebabkan bintik-bintik bujur
yang melekat pada sekam padi dan berwarna hitam.
     Rintik perang menyerap ke dalam isi padi menyebabkan isi padi rosak dan menghasilkan
buah yang hitam dan tidak boleh dimakan.Ini sudah pasti merugikan pesawah.Cara yang
paling baik ialah mencabut anak pokok yang telah menghidap penyakit tersebut dan dibakar
untuk mengelakkan daripada menular ke pokok yang lain.

C.Kulat Kelopak atau Seludang Kering(Rhizoctonia Solani)

     Pada awalnya penyakit kulat kelopak atau seludang kering (Rhizoctonia solani) hanya
menyerang bahagian luar kelopak-kelopak batang padi dan menghasilkan bintik-bintik yang
besar.Ini menyebabkan batang padi menjadi benkang-benkok.Kemudian bimtik hijau akan
bertukar menjadi hitam dan kering.Pada peringkat inilah daun dan batang padi boleh melecur
dan pokok akan mati.
     Pengawalan yang terbaik ialah dengan kaedah kultur iaitu membakar kesemua padi yang
telah diserang penyakit.Ini disebabkan belum ada racun kulat yang benar-benar berkesan
untuk menanganinya.Adalah lebih baik sekiranya padi yang terkena penyakit dimusnahkan
untuk mengelak kerugian yang besar.

D.Penyakit Merah

     Penyakit merah boleh dikesan dengan mudah sejak awal serangan.Serangan awal
menunjukkan daun pertama dan kedua mempunyaibintik-bintik berwarna kuning
pucat.Lazimnya pokok yang terkena serangan penyakit ini akan terbantut.Penyakit merah
dibawa oleh serangga seperti belalang,kutu beruang atau melompat daun hijau.
     Kawalan boleh dilakukan dengan menyembur racun serangga untuk mencegah serangga
pembawa penyakit terus membiak.Penyakit ini mudah untuk ditangani dengan cara mencabut
tumbuhan yang berpenyakit dan dibakar.

4.Penyakit Psikologikal dan Nematod

     Witches Broom adalah penyakit yang belum mempunyai bukti asal penyakit dan cara
jangkitan itu merebak.Namun begitu penyakit tersebut mungkin disebabkan oleh sejenis
serangga yang dikenali sebagai Nilapavarata lugens.Penyakit tersebut lebih menyerupai
serangan virus.
     Penyakit ini mula dikesan di petak semaian percubaan di Bukit Merah,Seberang
Perai.Tanda-tanda penyakit tersebut boleh dikesan apabila pokok padi menjadi bantut dan
berbentuk seperti rumpun rumput yang besar.Selain itu daun padi menjadi pendek,runcing di
bahagian hujung dan tirus.
     Lazimnya ruas-ruas padi juga menjadi rapat dan di bahagian bawah akan bercabang dan
mempunyai banyak dahan.Selain itu terdapat akar-akar rumput yang melekat pada ruas-ruas
pokok padi.
     Ekoran daripada penyakit tersebut,padi kurang menghasilkan buah.Kebanyakan buah padi
pula akan menjadi hampa.Lazimnya penyakit padi ini sukar dikesan dan hanya diketahui
pada peringkat akhir. 

SERANGAN SERANGGA PEROSAK


Terdapat pelbagai jenis serangga menjadi musuh padi. Lazimnya, serangga ini menyerang
pada waktu malam. Oleh itu agak sukar untuk mengawal serangan serangan yang dilakukan
serangga tersebut.

i.          Ulat Pemakan Daun

            Terdapat tiga jenis ulat yang memakan daun. Antaranya, ulat ratus, ulat gulung dan
ulat hampung. Ulat ratus atau ulat ribu (Spodoptera auritia Boisd) adalah ulat yang
menyerang anak anak pokok padi yang masih di tapak semaian. Ulat ini akan mengikis dan
memakan daun anak anak padi yang muda. Oleh sebab itu, pertumbuhan anak padi akan
terbantut dan akan menjadi mati sekiranya tiada daun lagi pada anak pokok tersebut.
            Ulat gulung (Cnaphapcrocis medinalis Boisd) adalah ulat yang menyebabkan daun
pokok padi menggulung. Gulungan dan dijadikan tempat tinggal. Ulat ini akan memakan
daun hijau dan kemudian akan rosak dan sukar untuk melakukan proses fotosintesis.
            Ulat hampung (Nymphula deputalis Guenee) pula hidup di dalam satu gulungan
serpihan daun padi. Ulat ini memakan dan mengerat daun padi untuk membuat sarang. Jika
jumlah ulat banyak menyebabkan pokok padi akan cepat mati dan sukar untuk hidup.
            Bagi menangani masalah ini pelbagai jenis racun serangga yang digunakan.
Antaranya ialah Furadan 3G (Carcofuran) yang berbentuk butiran. Racun ini perlu ditaburkan
diseluruh tapak semaian pada kadar 19kg/ha. Taburan perlu dibuat dua minggu selepas
menyemai dan tiga minggu selepas mengubah.

a.         Serangga Penghisap Daun

            Serangga lelompat daun hijau amat berbahaya terutama kepada anak pokok yang baru
tumbuh. Serangga lelompat daun hijau ini menghisap cecair daun padi hingga kering.
Serangan yang serius akan menyebabkan daun menjadi kering dan layu.
            Kutu beruang juga menghisap cecair pohon terutama di pangkal pokok. Pokok padi
akan mudah kekeringan apabila cecair yang diserap dari akar akan kering di bahagian
pangkal akibat disedut oleh kutu beruang. Akibatnya, pertumbuhan pokok padi akan terencat
dan menyebabkan pokok padi terhidrat.  
            Pianggang pula suka menghisap cecair sabtan padi (susu) yang baru berisi. Hisapan
yang dilakukan pianggang akan menyebabkan padi menjadi hampa. Ini sudah pasti
mengurangkan hasil padi.
            Kawalan boleh dilakukan dengan menggunakan semburan racun serangga Agerocide
26DP(BHC) dalam kadar 1.8 kg untuk dicampurkan dengan 181.6 liter air untuk sehektar
yang perlu disemburkan 7 minggu selepas mengubah.
            Selain itu boleh menggunakan Bidrin 24% dengan kadar sukatan satu sudu besar yang
dimasukkan kedalam 22.5 liter untuk sehektar tanah. Semburan perlu dilakukan pada tiap tiap
minggu. Gammaxane 20E (BHC) pula dicampurkan empat sudu besar kedalam 22.7 liter  air
untuk semburan sehektar tanah.

b.         Ulat Pengorek Batang

            Ulat pasak ialah ulat yang mengorek batang, bertelur dan menetas pada daun daun
padi. Ulat ini mengorek masuk ke dalam upih daun padi dan memakan tisu tisu dalam batang
dan daun padi.
            Ulat pasak membiak dengan begitu cepat dan boleh menyebabkan tanaman mati
sebelum menghasilkan buah. Terdapat empat jenis ulat pasak yang sering menyerang padi
iaitu ulat pasak hitam, pasak kunig, pasak perang dan pasak samar.

c.         Bena Perang

            Bena perang adalah sejenis serangga yang berbahaya. Serangga ini mudah membiak
dan mampu memusnahkan pokok padi. Daun padi yang diserang oleh bena perang       
mudah menjadi kering dan melecur.
            Cara mengatasi serangga bena perang ini ialah dengan melakukan semburan racun
serangga. Semburan racun serangga tersebut ialah jenis Furadan 3G pada kadar sukatan
19g/ha atau jenis racun Sevin 85% (Carbaryl). Semburan di peringkat awal boleh
menyelamatkan padi daripada mengalami kerosakan yang teruk.
TUMBUHAN PEROSAK

Selain disebabkan penyakit, penanaman padi juga boleh musnah atau rosak disebabkan factor
lain. Antaranya, ancaman tanaman padi ialah :

1. Lalang
2. Tumbuhan menjalar
3. Tumbuhan liar

1. Lalang

Lalang adalah  sejenis tumbuhan liar yang banyak tumbuh di kawasan penanaman padi.
Lalang mempunyai bentuk dan spesies yang sama seperti padi, oleh itu adalah sukar untuk
mengenal pasti lalang dan padi sekiranya tidak mempunyai kemahiran menanam padi.
Lalang tumbuh dengan subur seiring dengan pertumbuhan padi. Lazimnya, lalang akan
tumbuh di atas ban atau batas padi dan persekitaran sawah.
Lalang yang hidup dengan subur akan membunuh dan menutupi pokok padi. Ini
menyebabkan cahaya matahari tidak menembusi anak pokok padi yang sedang membesar.
Kesannya anak padi akan mengunibg dan terbantut.
Selain itu, segala zat yang diperlukan padi akan diserap lalang. Ini juga menjejaskan
pertumbuhan padi. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan pesawah supaya membuang lalang
dengan cara mencabut.

2. Tumbuhan Menjalar

Selain lalang tumbuhan menjalar juga banyak terdapat di sawah.tumbuhan ini tumbuh di atas
batas dan di tepi sawah. Tumbuhan ini tumbuh diatas batas dan ditepi sawah. Tumbuhan akan
menjalar dan memasuki petak sawah. Tumbuhan ini akan menjalar dan memasuki petak
sawah. Tumbuhan ini akan menjalar dan membelit pokok padi untuk mendapatkan cahaya
matahari.
      Sekiranya jumlah pokok menjalar banyak, menyebabkan padi terbantut. Selain itu, ada
padi menjalar yang melilit padi sehingga padi menjadi patah atau membengkok ke bawah.
      Bagi memastikan keadaan ini tidak berlaku,pesawah perlu menghapuskan pokok menjalar
dengan cara mencabut hingga ke bahagian akar. Cara ini dapat mematikan tumbuhan
tersebut. Oleh itu, tanaman padi dapat tumbuh dengan baik.

3. Tumbuhan Liar

Tumbuhan liar merangkumi pelbagai spesies tumbuhan yang hidup dikawasan sawah.
Tumbuhan liar mempunyai kawasan yang lebih besar daripada padi. Lazimnya, tumbuhan
tersebut tumbuh di tepi petak sawah.
      Walaupun pada umumnya tumbuhan liar tidak mempunyai tanaman padi tetapi
mengganggu kesuburan padi. Tumbuhan liar yang bersaiz besar akan menghalang cahaya
matahari daripada mengenai pokok padi.oleh itu tumbesaran padi terbantut.
      Bagi menangani masalah ini, cara yang terbaik adalah menebas dan menebang tumbuhan
liar supaya mati.cara ini penting supaya tumbuhan lain tidak akan tumbuh semula dan tidak
mengganggu tanaman padi.

PENANAMAN PADI DI MALAYSIA


PENDAHULUAN:

Pokok padi tergolong di dalam keluarga Gramineae.  Terdapat 19 spesies padi, cuma dua
spesies sahaja iaitu Oryza glaberima stend dan Oryza sativa L. yang ditanam dengan
meluas.  Oryza glaberima ditanam di Afrika dan Oryza sativa L. pula terdapat khasnya di
Asia, Australia dan Amerika.

Oryza sativa L. boleh dibahagikan kepada tiga sub-spesies iaitu:-

Indica        
- Terdapat di Sri Lanka, India, Pakistan Tengah, Selatan, China, Taiwan dan
Japonica    Asia Tenggara.
- Terdapat di Utara dan Timur China, Jepun dan Korea.
Javanica    Terdapat di Indonesia.
-

KEPERLUAN ASAS TANAMAN:

Tanaman padi memerlukan sinaran matahari, suhu dan jumlah hujan (18-40oC dan 1240
mm/tahun) yang cukup dan memerlukan keadaan air bertakung.  Oleh itu, tanah-tanah
berstruktur halus seperti lempung, lempung berkelodak, lom lempung atau lempung berpasir
adalah sesuai. Sifat kimia tanah sawah yang subur ialah pH (5.0-6.0), nitrogen (2-3%),
fosforus (>40 ppm), kalium (>0.1 meq/100g), CEC (>20 meq/100g) dan karbon organik (2-
3%).

VARIETI YANG DISYORKAN

Terdapat dua jenis padi iaitu padi tradisional (>140 hari peringkat matang) dan padi varieti
baru (<135 hari peringkat matang).  Dalam tempoh 1972-1998 terdapat 25 varieti padi baru
yang telah diperkenalkan untuk penanaman dua kali setahun di Malaysia.  Padi varieti baru
mempunyai potensi penghasilan yang tinggi tetapi bermasalah daripada segi mutu dan
kurang ketahanan terhadap perosak dan penyakit.  Manakala varieti padi tradisional pula
amat peka terhadap fotokala, bertempoh matang panjang, pokok tinggi serta mudah rebah
dan kurang gerakbalas terhadap baja.  Walau bagaimanapun, varieti ini mempunyai
keistimewaan dari segi citarasanya yang sedap.

Ciri-ciri utama varieti padi yang disyorkan masakini ialah MR 84, MR 167, MR 185, MR 159
dan lain-lain varieti yang telah diisytiharkan serta masih ditanam (klik untuk lihat varieti-
varieti padi).  Varieti-varieti yang sesuai mempunyai ciri-ciri berikut:-

 Tahan penyakit karah


 Tahan gangguan di peringkat anak semai
 Sederhana tinggi dan pokok tumbuh tegak
 Tidak mudah rebah
 Masak serentak
 Tidak mudah relai supaya sesuai untuk penuaian menggunakan jentera.

Penggunaan biji benih yang berkualiti merupakan satu langkah penting dalam pakej
penanaman padi kerana ia dapat menjamin pengeluaran hasil yang tinggi.  Disyorkan
menggunakan biji benih berkualiti dalam kategori biji benih padi sah kerana telah menepati
Malaysian Standard MS 469-1993.

AMALAN KULTUR

Penyediaan tanah untuk sistem tanaman padi adalah berbeza kerana ia bergantung kepada
jenis sistem yang digunakan, iaitu samada sistem tabur terus kering, sistem tabur terus
basah atau sistem mengubah.  Dalam sistem mengubah pada amnya terdapat tiga peringkat
pembajakan yang perlu dilaksanakan, iaitu:-

1. Pembajakan I (kering) dilakukan 27 hari sebelum menanam.  Semburan racun


rumpai 17-23 hari sebelum menanam.
2. Pembajakan II (kering atau basah) 7-10 hari sebelum menanam
3. Pembajakan III (basah) dan meratakan tanah 1 hari sebelum menanam.

Semasa kerja-kerja merata tanah dilakukan maka tidak perlu keadaan air hingga ke tahap
10 cm.  Adalah memadai dengan sekali pembajakan dijalankan semasa musim hujan
sekiranya terdapat kawalan rumpai yang memuaskan sebelum dan selepas penyediaan
tanah.  Pada keadaan air bertakung (10-30 cm), membajak dengan jentera adalah sukar. 
Kerja-kerja pembajakan akan mudah jika penyemburan racun rumpai (paraquat) pada kadar
tidak lebih dari 2 liter/ha dijalankan terlebih dahulu.

Kerja-kerja penyediaan tanah adalah berbeza bagi sistem tabur terus kering dan tabur terus
basah.  Bagi tabur terus kering pembajakan pertama dilakukan dalam keadaan kering dan
seterusnya dijalankan dengan berulang-ulang sehingga tanah menjadi halus serta rata.

SISTEM MENANAM

Terdapat dua sistem penanaman padi, iaitu:-

 Sistem Mengubah
Melibatkan penanaman secara manual ataupun dengan menggunakan jentera
penanam.  Penyediaan anak semai perlu dijalankan sebelum anak semai diubah ke
sawah.  Ia melibatkan dua cara penanaman iaitu:-

(i)  Menanam secara manual


Dalam sistem mengubah memerlukan penyediaan tapak semaian yang dipilih
di kawasan yang agak tinggi dari keadaan sekeliling.  Lebar tapak biasanya 1-2
meter dan panjangnya pula bergantung kepada kemudahan untuk mengurus
air.  Tanah dibajak 2 kali iaitu pertama untuk mendapatkan keadaan permukaan
tanah yang baik.  Seterusnya tapak ditambak setinggi kira-kira 5-10 cm dari
  paras biasa dan diratakan.

Anak padi ditanam mengikut barisan untuk menyenangkan kerja-kerja


pengurusan kelak.  Tiap-tiap lubang ditanam sebanyak 2-3 pokok.  Anak padi
ditanam tegak dan tidak terlalu dalam supaya pengeluaran tunas tidak
terganggu.  Jarak tanaman tidak melebihi 25 cm x 25 cm untuk hasil optimum.

(ii)  Menanam menggunakan jentera penanam

Boleh diamalkan terutama di kawasan di mana tabur terus tidak boleh


diamalkan serta bagi kawasan yang mengalami masalah padi angin (klik lihat
ulasan mengenai padi angin) dan juga sesuai bagi kawasan yang kekurangan
tenaga kerja.  Mengubah dengan menggunakan jentera penanam memerlukan
anak semai dalam kotak khas.  Kadar benih yang disyorkan ialah 50 kg/hektar.

Media semaian disediakan dengan campuran 50% sekam padi terbakar dan
tebal media ialah 2-2.5 cm dipadatkan.  Benih terpilih direndam selama 24 jam
dan ditoskan selama 48 jam untuk memudahkan percambahan.  Benih
pracambah ditabur dalam kotak semai khas dengan kadar 200 g/kotak. 
Semaian dibiar bercambah 2-3 hari dan kemudian dipindah ke rak takungan
untuk direndam.  Semaian dijaga sehingga 15 hari atau tinggi semaian diantara
15-20 cm sebelum diubah dengan jentera penanam.

 Sistem Tabur Terus


Sistem tabur terus iaitu serak basah dan serak kering.  Tabur terus serak basah
diamalkan secara meluas sekarang.  Benih yang telah bercambah ditabur terus ke
kawasan sawah dalam keadaan tepu.  Bagi serak kering pula, biji benih pracambah
ditabur ke kawasan sawah kering selepas penyediaan tanah.  Tanah kemudiannya
akan dipadatkan selepas benih ditabur.  Bagi kedua-dua sistem ini kadar biji benih
yang disyorkan ialah 60 kg/hektar.

PEMILIHAN BENIH TANAMAN

Disyorkan menggunakan biji benih sah keluaran Jabatan Pertanian.  Manakala bagi biji
benih yang dikeluarkan oleh petani, ianya perlu dipilih melalui tapisan dengan menggunakan
bancuhan air garam yang boleh menimbulkan sebiji telur ayam yang nilai ketumpatan
bandingannya 1.08.  Hanya biji benih yang tenggelam sahaja yang digunakan sebagai biji
benih.  Biji benih pracambah hendaklah ditabur sejurus selepas selesai kerja-kerja
penyediaan tapak.

PEMBAJAAN

Diantara perkara penting yang perlu diberi perhatian di dalam pembajaan tanaman padi
ialah kadar dan masa pembajaan dilakukan.  Bagi tanaman secara tabur terus, kadar baja
yang digunakan ialah 100 N:40P 0 :30K O bagi semua kawasan.  Bagi tanaman secara
2 5 2

mengubah, kadar 80 N: 30 P 0 :20K O telah disyorkan bagi kawasan pantai barat dan kadar
2 5 2

80 N:40P 0 :20K O bagi kawasan di pantai timur.  Bagi kaedah mengubah, baja urea
2 5 2

digunakan pada peringkat semaian iaitu sebanyak 45-50 g/meter persegi 15 hari selepas
benih ditabur.  Baja yang digunakan di dalam skim baja subsidi ialah baja campuran dan
baja urea. 

Pengambilan baja oleh tanaman juga bergantung kepada tahap kesuburan tanah termasuk
faktor fizikal dan kimia tanah bagi sesuatu kawasan.  Masa membaja bergantung kepada
varieti padi, cara menanam dan musim penanaman.  Pada kebiasaannya, pembajaan
tanaman padi dilakukan secara menabur secara manual dan jarak taburan setiap lemparan
ialah tiga meter.  Pembajaan di sawah dilakukan sebanyak 3 kali untuk cara mengubah dan
tabur terus.  Untuk kedua-dua kaedah tanaman ini, pembajaan pertama terdiri dari baja
campuran NPK manakala baja kedua dan ketiga ialah baja N sahaja.

PENGURUSAN AIR

Sistem pengairan terkawal di kawasan jelapang padi, dimana air dibekal dari tali air,
ditakung dalam lot sawah dan disalir keluar ke dalam parit pada masa tertentu.  Sistem ini
memerlukan batas ladang untuk menakung air di dalam lot sawah dan parit ladang untuk
menyalirkan air keluar aras tanah yang rata.

Bekalan air ke sawah adalah terhad.  Pengurusan air yang berkesan mengambilkira
keperluan air di sawah mengikut peringkat penyediaan tanah, peringkat pertumbuhan padi
dan sistem tanaman yang diamalkan.  Diantara faedah-faedah pengurusan air yang
sempurna adalah seperti berikut:-

 Menjamin bekalan air yang cukup mengikut jadual persawahan.


 Dapat mengelakkan pembaziran air.
 Membantu pertumbuhan pokok melalui keberkesanan pembajaan, kawalan rumpai
dan kawalan perosak, iaitu meningkatkan kecekapan dan hasil.
 Memudahkan mekanisasi ladang.

Bagi kebanyakan kawasan padi, keperluan pengiaran pada puratanya ialah satu
cusec/30ha.  Kawalan paras air di sawah adalah kritikal bagi sistem penanaman padi. 
Berikut menunjukkan paras air 10 cm adalah kritikal bagi memenuhi keperluan preingkat
pertumbuhan iaitu seleaps mengubah dan tabur terus, beranak aktif, pembentukan bulir,
bunting dan terbit.  Manakala pembuangan air juga kritikal pada tempoh 20 hari sebelum
menuai, tetapi bekalan air diteruskan dari hari ke 40-115.
 

Peringkat Tumbesaran Tahap Keperluan Kawasan Paras Air


Hari Selepas Tabur
Padi Air (cm)
Selepas mengubah/tabur
30 Amat mustahak 10
terus
40 Mustahak 10
Beranak aktif
60 Mustahak 10
Beranak tidak aktif
70 Mustahak 10
Pembetukan butir
80 Amat mustahak 10
Bunting
100 Amat mustahak 10
Terbit dan bersusu
115 Tidak mustahak 0
Membeku dan matang
130 Tidak mustahak 0
Tuai

TEKNIK PENGURUSAN AIR

 Teknik pengurusan air bagi sistem mengubah:

Bagi penjimatan air, jangkamasa pratepu padi peringkat permulaan musim


hendaklah dikurangkan sehingga 3-4 hari iaitu setakat cukup untuk tanah menjadi
tepu.  Paras air kemudian dibiarkan di paras minimum (3-5 cm) bagi memudahkan
pergerakan jentera.  Paras air semasa mengubah adalah diantara 5-10 cm dan
dibiarkan pada paras tersebut sehingga peringkat membeku dan matang di mana
semua air disalir keluar jika boleh   Tanaman hendaklah dijadualkan supaya
peringkat pembiakan pokok tidak bertepatan dengan musim kemarau dan tanah asid
sulfat hendaklah sentiasa ditenggelami air sepanjang masa pertumbuhan sehingga
selepas peringkat membeku dan matang.
 
 Pengurusan air bagi sistem tabur terus:

Pengurusan air perlu dilaksanakan dengan rapi bagi mendapatkan kesan yang baik
untuk persediaan tanah, peratus pertumbuhan padi, keseragaman pertumbuhan padi
dan kawalan rumpai.  Keadaan tanah yang sesuai untuk ditabur biji benih adalah
tanah yang rata, lembab dan paras air pula boleh diturunnaikkan mengikut
pertumbuhan pokok.  Bekalan air yang berterusan adalah perlu sekiranya biji benih
kering ditabur di atas tanah kering untuk mendapatkan percambahan dan seterusnya
pertumbuhan pokok yang memuaskan.  Air pada mulanya dimasukkan ke sawah dan
dibiarkan pada ketinggian 10 cm semasa pemutaran basah.  Air disalir keluar 1-2
hari sebelum menabur benih dan sekiranya terpaksa menabur di dalam sawah yang
sudah dimasuki air, air yang berlebihan hendaklah disalirkan keluar.  Kurangkan
gangguan yang mengocak air kerana ini akan memberi kesan buruk pada
percambahan dan pertumbuhan pokok. Paras air sentiasa ditakung pada ketinggian
5-10 cm dan dibuang 15-20 hari sebelum menuai bergantung kepada jenis tanah dan
kecekapan saliran.

MEMUNGUT HASIL

Padi mesti dituai seelok padi masak.   Kelewatan menuai boleh menyebabkan kekurangan
hasil kerana pokok-pokok padi akan rebah, biji-biji padi lerai dan juga kerosakan oleh
musuh-musuh dan penyakit-penyakit.  Biasanya padi elok dituai dalam masa 35 hari selepas
50% dari pokok-pokok mengeluarkan tangkai-tangkai padi.

Biasanya padi dituai dengan jentuai (combine harvester).  Kemudian biji-biji padi dileraikan
dengan cara membanting tangkai-tangkainya ke dalam tong pembanting.  Hanya di
kawasan yang menanam padi secara kecil-kecilan padi dituai dengan 'ketam' padi. 
Terdapat juga mesin-mesin penuai lengkap yang kecil dan ringan iaitu 'mini combine' yang
juga boleh menuai, membanting dan membersihkan hasil padi sekaligus, tetapi ia hanya
boleh menuai seluas 0.1 ha (1/3 ekar) sejam.

PENGURUSAN PEROSAK

Satu pendekatan pengurusan kawalan perosak yang menggabungkan aktiviti pertanian,


kawalan biologi dan penggunaan kimia secara bijaksana dan terhad, iaitu:-

 Penggunaan Varieti Rintang


Penggunaan biji benih tulen yang menepati Standard Minimum Biji Benih, di mana ia
tulen dan tidak berpenyakit akan dapat mencegah kejadian rumpai dan serangan
penyakit bawaan biji benih.
 
 Amalan Kultura
Penyediaan tanah yang sempurna termasuk meratakan tanah dan pengurusan air
yang berkesan.
 
 Penggunaan Musuh Semulajadi
Musuh semulajadi membantu membunuh perosak-perosak tanaman adalah labah-
labah, pepatong dan kumbang-kumbang seperti Casnoide interstitialis, Coccinella
arcuta dan lain-lain. Kumbang Coccinella arcuta makan serangga perosak
khususnya anak dan ibu bena perang sementara kumbang Pyrtorhinus lividipennis
memusnahkan telur bena perang manakala labah-labah memerangkap serangga
perosak.
 
 Kawalan Perosak Secara Biologi
Ternakan ikan seperti ikan keli, sepat dan lampan jawa secara intergrasi di dalam
sawah dapat mengawal serangan serangga, moluska dan rumpai serta
mengurangkan penggunaan racun.  Dengan mengambil faktor-faktor ekosistem
sawah, satu hektar sawah boleh menampung diantara 3000-4000 ekor anak ikan. 
Ikan boleh dituai selepas berumur 60 hari.
 
 Penternakan Itik Muscovy Secara Intergrasi
Dapat mengawal masalah rumpai sawah, padi tumpah dan juga merupakan sumber
protin dalam kehidupan harian pesawah.
 
 Penggunaan Racun Perosak Secara Betul
Penggunaan racun perosak adalah dibenarkan jika ia melebihi tahap tindakan
kawalan, sekiranya populasi perosak atau kejadian penyakit melebihi paras tersebut.

PENYAKIT UTAMA TANAMAN PADI

1. Karah Padi (Pyricularia oryzae)


2. Hawar Seludang (Thanatephorus cucumeris = Rhizoctonia solani)
3. Hawar Daun Bakteria (Xanthomonas oryzae)
4. Bulir Hitam (Ustilagioide virens)
5. Penyakit Bintik Perang (Drechslera oryzae)
6. Hawar Anak Benih
7. Penyakit Merah Virus
8. Jalur Daun Bakteria (Zanthomonas oryzicola)
9. Bakanae (Gibberella fujikuroi = Fusarium moniliforme)
10. Lelompat Padi Bena Berang dan Bena Putih

Anda mungkin juga menyukai