Anda di halaman 1dari 2

Contoh Pengurusan Grafik

Peta Minda

Kitaran

Carta Alir

Pengurusan grafik

Jadual Perbandingan

Garis Masa

Jadual Berkala

Pembinaan Jadual Berkala

Variasi sifat fizikal untuk kala dua dan tiga Elektronik konfigurasi

Variasi sifat fizikal untuk baris satu blok-d

Kekonduksian

Ketumpatan

Takat lebur dan didih

Tenaga pengionan pertama

Elektronegatifviti

Elektronik kofigurasi

Saiz atom

Takat didih, lebur dan entalphi pemeruapan

Tenaga pengionan

Anda mungkin juga menyukai