Anda di halaman 1dari 17

Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 1
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 2
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 3
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 4
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 5
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 6
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 7
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 8
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 9
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 10
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 11
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 12
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 13
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 14
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 15
www.cikgudahlia.com
Percubaan PMR 2010 Pahang Geografi 23/1

www.dahliajournal.blogspot.com 16
www.cikgudahlia.com
SKEMA JAWAPAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2010


TINGKATAN 3
GEOGRAFI
23/1

1. B 21. A 41. C
2. D 22. D 42. B
3. A 23. B 43. A
4. D 24. B 44. C
5. C 25. D 45. D
6. B 26. D 46. B
7. C 27. B 47. D
8. C 28. A 48. C
9. D 29. B 49. A
10. C 30. D 50. D
11. C 31. A 51. B
12. C 32. B 52. C
13. A 33. B 53. D
14. C 34. C 54. A
15. C 35. C 55. A
16. A 36. A 56. C
17. A 37. D 57. B
18. A 38. B 58. A
19. B 39. A 59. D
20. D 40. D 60. B

► Tolong semak jawapan skema ini, bimbang ada kesilapan. Terima kasih.