Anda di halaman 1dari 3

Matapelajaran : Kemahiran hidup

Kelas : PKA

Bil. Murid : 5 orang

Tarikh/Hari : 1 Mac 2011 / Selasa

Masa : 9.15 – 10.15 pagi

Topik : Jahitan

Subtopik : mengamalkan kebersihan

Pengetahuan Sedia Ada

i) Murid pernah belajar menjahit


ii) Murid telah mengetahui beberapa jenis alatan untuk menjahit.

Objektif Pengajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i) Mengenalpasti cara untuk menjahit jahitan kia.


ii) Melakukan amali menjahit dengan betul.

Perentasan kurikulum : Bahasa Melayu, pendidikan seni, matematik,

Bahasa Inggeris

Terapi : warna, pengamatan dan carakerja

Penerapan Nilai : Kerjasama, kebersihan diri, berhati-hati, sayangi

ibu bapa

BBM : jarum, benang, baju t-shirt, labuci, kain

1|Page
Langka
Isi Pengajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
h/Masa
Set Pengenalan topik GURU MURID TEKNIK:
induksi – membawa baju lakonan,
(5 minit) koyak. 1. Guru membuat 1. murid melihat dan soal-jawab
lakonan dengan memerhatikan
memakai baju t-shirt lakonan.
TERAPI:
yang koyak.
2. Guru memberitahu 2. murid mendengar pengamatan
murid tentang dan menjawab
pentingnya belajar secara lisan BBM:
menjahit. mengikut Baju koyak
pemerhatian
terhadap lakonan NILAI:
guru.
3. Guru mengaitkan 3. murid mendengar Menjaga
set induksi dengan dan memerhati. kekemasan
pelajaran pada hari diri
ini.

Memperkenalkan 1. guru 1. murid mendengar TEKNIK:


Langkah jenis jahitan memperkenalkan jenis dan memerhati. amali
1 jahitan kepada murid.
(25 minit) 2. guru menerangkan 2. murid mendengar NILAI:
fungsi jahitan kia. dan memerhati. Kerjasama,
3. guru memberikan 3. murid mengambil sayangi ibu
jarum, benang, dan alatan jahitan bapa
kain kepada murid. daripada guru.
4. guru meminta murid 4. murid
memasukkan benang memasukkan
ke dalam jarum dan benang ke dalam
membuat simpulan di jarum dan membuat
hujung benang. simpulan di hujung
tali benang.
5. guru menerangkan 5. murid bersedia
langkah untuk untuk menjahit.
menjahit jahitan kia
satu-persatu.
6. guru meminta murid 6. murid menjahit
menjahit mengikut titik mengikut titik-titik
yang disediakan satu yang disediakan
persatu sehingga pada kain dan
membentuk huruf T. menyiapkan jahitan
membentuk huruf T.
7. guru membantu 7. murid yang tidak
murid menjahit. mahir meminta
bantuan guru.
8. guru meminta murid 8. murid memotong
memotong lebihan benang berlebihan
benang pada jahitan menggunakan
tersebut. gunting.

2|Page
Langkah BBm
2 langkah-langkah 1. guru bersoal-jawab 1. murid mendengar Apron,
(20 minit) menghias jahitan. dengan murid tentang dan menjawab
aktiviti menjahit dan secara lisan NILAI:
hasil jahitan mereka. Kerjasama,
2. guru meminta murid 2. murid kesederhan
menghias jahitan menampalkan labuci aan,
dengan menampalkan untuk menghias kebersihan
labuci berwarna-warni jahitan mereka. fizikal dan
dalam huruf T. mental
3. guru membantu 3. murid yang tidak
murid menampal mahir meminta
labuci. bantuan guru.

Langkah Menampal hasil 1. guru menerangkan 1. murid mendengar BBM:


3 jahitan menjadi hasil jahitan yang sambil mengambil Kad, kain
(5 minit) sebuah kad. telah siap akan kad yang jahitan
ditampal ke dalam disediakan.
ruangan kad yang NILAI:
telah siap ditebuk. Kerjasama
2. guru meminta murid 2. murid
menggunting lebihan menggunting TERAPI:
kain. lebihan kain. pengamatan
2. guru meminta murid 3. murid menggam dan loko
menggam kain jahitan kain dan menampal motor halus.
untuk ditampal ke kain ke dalam
dalam kad. ruangan yang
disediakan.

Penutup Rumusan 1.guru bersoal jawab 1. Murid mendengar


(5 minit) Pengajaran kembali tentang cara dan menjawab
menjahit jahitan kia. secara lisan.
2. guru bersoal-jawab
tentang jahitan dan 2. Murid mendengar
kad yang telah dan menjawab
disiapkan. secara lisan.

3|Page

Anda mungkin juga menyukai